VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Crnet Oy Tuula Pohjola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012. Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012"

Transkriptio

1 VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012 Crnet Oy Tuula Pohjola

2 VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012 Yhteenveto 3 1. Tutkimuksen lähtökohta ja toteutus.5 2. Tutkimustulokset Taustatiedot Vastuullisen liiketoiminnan painopistealueet Vastuullisen liiketoiminnan tulevat haasteet Johtopäätökset..28 2

3 YHTEENVETO Crnet Oy toteutti tammi-helmikuussa 2012 kyselytutkimuksen vastuullisen liiketoiminnan painopistealueista. Kysely lähetettiin Crnet Oy:n markkinointirekisterin suomalaisten tai Suomessa toimivien organisaatioiden johtotehtävissä, esimiesasemassa tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilölle. Kysely lähetettiin ja uusintalähetykset tehtiin ja Kysely suljettiin , johon mennessä oli saapunut 956 vastausta. Toimimattomia osoitteita oli 8,6 % ensimmäisen lähetyksen kohteista. Kyselyyn vastasi 10,3 % kohderyhmästä. Kyselyyn vastanneista yrittäjiä oli 18,7 %, ylintä johtoa 22,7 %, keskijohtoa 22,0 %, asiantuntijoita 36,6 % ja 4,1 % ei kuulunut mihinkään edellisistä ryhmistä. Toimialat olivat edustettuina seuraavasti: teollisuus 27,5 %, palvelut 26,5 % ja kauppa 6,2 %, koulutus 11,1 %, julkishallinto 11,9 % ja liitot/järjestöt 6,2 % sekä toimialoihin kuulumattomat 8,9 %. Vastaajista 16,9 % työskentelivät mikroyrityksissä, 17,5 % pienissä yrityksissä, 19,1 % keskisuurissa yrityksissä ja 45,3 % suurissa yrityksissä, ja 1,2 % vastaajista ei kuulunut mihinkään edellisistä luokista. Vastaajista 80,9 % työskentelivät suomalaisissa organisaatioissa tai yrityksissä, 16,9 % kansainvälisissä konserneissa ja 1,2 % vastaajista ei kuulunut kumpaankaan ryhmään. Keskeiset tutkimustulokset voidaan tiivistää neljään asiaan: - ympäristöasiat nostettiin tärkeimmäksi vastuullisuuden osa-alueeksi - lainsäädännön muutokset oli tärkeimmäksi määritelty osa-alue vastuullisuusasioiden päätöksenteon tueksi - henkilöstön hyvinvointi sekä työterveys ja työturvallisuus määriteltiin talousasioiden jälkeen tärkeimmiksi jokapäiväisessä toiminnassa oleviksi vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiksi - vastuullisuusasioiden viestintä oli kärkisijalla kohdassa ei mitään. Lisäksi kyselylomakkeessa oli tilaa niin sanotusti vapaalle sanalle. Oheisena muutamia suoria lainauksia: Riviopettajana on aika lailla mahdotonta tietää oppilaitoksen kantaa, tiedontarpeita tai sidosryhmien kiinnostustakaan. Itse asiassa en ikävä kyllä tiedä sitäkään, onko muita asioita kuin talous ja laatu vastuutettu kenellekään. Tämä pistää kyllä miettimään kovasti asioiden tilaa. Green Office on, ja on kait tuottanut jonkin verran tuloksiakin, mutta muu vastuullisuus on pimennossa. Vastuullisuus on isossa roolissa meillä, sillä edustamme itse ympäristöarvoista ja vastuullista liiketoimintaa kaikissa muodoissaan ja se on meille myös hyvin tärkeä kilpailutekijä. Aina kun tällaisen tehtävän eteen joutuu voi vain lohduttaa itseään, että tästähän tehdään "vain" tilastoa. Yrityksessämme vallitsee valtava kognitiivinen dissonanssi; puhutaan paljon henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta, reilusta ja läpinäkyvästä palkkauksesta ja työntekijöitten tasapuolisesta kohtelusta. Käytäntö on ihan toista: johtajien palkat nousevat, suorittava porras takkuaa kaukana jäljessä, on erilaista suosikkijärjestelmää, keskinäistä kilpailua ja tiedon panttausta. Meille on siunaantunet sellaiset johtajat, jotka eivät virheitä tee; kun on monenlaista ja ristiriitaista ohjeistusta, voidaan aina osoittaa että työntekijä on tehnyt virheen. 3

4 Kysely antaa melko realistisen kuvan suomalaisten yritysten ja organisaatioiden vastuullisen (liike)toiminnan tämän hetkisestä tilasta. Kun Crnet Oy toteutti saman aihepiirin kyselyn pk-sektorin yrityksille 2008 vuoden lopussa, silloinen finanssikriisi nosti talousasiat fokukseen (etenkin kun kyseessä oli pk-sektori). Nyt ympäristöasiat ja lainsäädännön muutosten tiedottaminen valtasivat kärkisijat. Tämän kyselyn tuloksiin saattoivat vaikuttaa mm. syksyllä 2011 ja alkutalvella 2012 kaivosteollisuuden piirissä ilmenneet ongelmat ympäristöasioiden hoitamisessa. Mutta toisaalta ilmastonmuutoksen uutisointi oli marras- helmikuussa kuitenkin aika maltillista, joten median uutisoinnin vaikutus ei ehkä kuitenkaan ole vaikuttanut merkittävästi kyselytutkimuksen tuloksiin. Merkittävä seikka on ympäristöasioiden selkeä kärkisija vastuullisen liiketoiminnan kentässä. Henkilöasioiden työhyvinvointi, työterveys ja työturvallisuus - sijoitus kärkeen heti talousasioiden jälkeen jokapäiväisessä toiminnassa ei liene kenellekään yllätys. Mutta vastaajien kommenttien perusteella käytännön toimet henkilöstöasioissa eivät kuitenkaan tue tätä sijoitusta tai ehkä henkilöstöasioita pidetään tärkeinä, mutta asioita ei kuitenkaan kehitetä. Osin vastauksiin henkilöstöasioiden merkityksestä jokapäiväisessä toiminnassa on voinut vaikuttaa laaja julkinen keskustelu työurien pidentämisestä. Vastuullisuusviestintä ei tämän tutkimuksen mukaan kuulu jokapäiväiseen toimintaan (listan jumbosija) ja se on myös osa-alue, joka pitää kärkisijaa osiossa ei lainkaan. Tämä on tietyllä tavalla hälyttävä tulos, koska jokapäiväisessä toiminnassa viestintähän on useimmiten sisäistä viestintää. Ja jos vastuullisuusviestinnällä ei ole organisaatiossa mitään, niin herää kysymys, mistä julkaistavissa vastuullisuusraporteissa on kysymys. Raportointia vastuullisuusasioista ei tämän tutkimuksen mukaan tehdä kuin 50 prosentissa vastanneissa yrityksissä (talousraportointihan on pakollista kaikille yrityksille). Yhteen lauseeseen tiivistettyä voitaisiin suomalaisten ja Suomessa toimivien organisaation vastuullisen liiketoiminnan fokus esittää (kärjistetysti) seuraavasti: Ympäristöasiat hoidetaan lainsäädännön mukaisesti, jos tiedetään mitä laki vaatii sekä tunnetaan termit työhyvinvointi, työterveys ja työturvallisuus, ja kenellekään ei kerrota mitään vastuullisuudesta vapaaehtoisesti. 4

5 1. Tutkimuksen lähtökohta ja toteutus Vuonna Crnet Oy toteutti laajan vastuullisuuskyselyn eurooppalaisille pk-sekorin yrityksille. Suomessa kysely lähetettiin 927 pk-yritykselle ja vastauksia saatiin 89 yritykseltä (9,6 %). Nyt toteutetussa kyselyssä olivat kysymykset 6,7, 10 ja 11 olivat samansisältöiset. Pk-sektorin yritysten kyselyssä talousasiat painottuivat eniten (johtui myös finanssikriisistä). Ympäristöasiat koettiin tärkeiksi, mutta dominoivaa asemaa niillä ei ollut. Samoin lainsäädännön seurantaa pidettiin tärkeänä, mutta ero muihin tiedontarpeisiin ei ollut merkittävä. Tämän tutkimuksen kysymykset laadittiin vuoden 2008 kyselyn perusteella. Kyselyyn lisättiin taustatietoihin vastaajan asema, toimialoihin annettiin tietyt vastausvaihtoehdot, organisaation kokoluokitus sekä luokittelu suomalaisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin. Samoin kysymys vastuullisuusasioiden vastuutahosta ja raportoinnista liitettiin mukaan kyselyyn. Kysely lähetettiin Crnet Oy:n asiakasrekisterin suomalaisille henkilöille (10117 vastaanottajaa, joista 8,6 % oli toimimattomia sähköpostiosoitteita). Linkki kyselyyn lähetettiin sekä muistutusviestit ja Kysely suljettiin Vastauksia saatiin 956 kappaletta ja kyselyn vastausprosentti oli 10,3 %. Vastaajat tallensivat vastauksensa Metael Oy:n toteuttamaan tietokantaan. 2. Tutkimustulokset 2.1. Taustatiedot Kyselyyn vastasi 956 henkilöä välisenä aikana. 1. Vastaajan asema Vastaajista 4,1 % ei katsonut kuuluvansa mihinkään valittavana olevista ryhmistä. Asiantuntijoiden määrä yli kolmasosa vastaajista - on todennäköisesti vaikuttanut jonkin verran tulosten jakaumaan. Taulukko 1. Asema. Yrittäjä ,7 % Ylin johto % Keskijohto ,0 % Asiantuntija ,6 % 5

6 2. Vastaajan työnantajan toimiala Vastaajista 8,9 % ei katsonut kuuluvansa mihinkään valittavana olevista toimialoista. Vastaajien toimialajakauma on melko tasainen, joten tulosten painottuminen ei ole toimialasidonnaista. Taulukko 2. Työnantajan toimiala. Julkishallinto ,9 % Kauppa 59 6,2 % Koulutus ,1 % Liitot / järjestöt 59 6,2 % Palvelut ,5 % Teollisuus ,5 % 3. Vastaajan organisaation koko Vastaajista 1,2 % ei katsonut kuuluvansa luokittelun piiriin. Tutkimukseen vastanneista lähes puolet kuuluu suureen organisaation. Tämä todennäköisesti on vaikuttanut tulosten jakaumaan merkittävästi. Taulukko 3. Organisaation koko. Mikro (1-9 hlöä) ,9 % Pieni (10-50 hlöä) ,5 % Keskisuuri ( hlöä) ,1 % Suuri (yli 250 hlöä) ,2 % 4. Vastaajan organisaatio on Vastaajista 1,2 % ei katsonut kuuluvansa luokittelun piiriin. Taulukko 4. Organisaation omistuspohja Suomalainen ,9 % Osa kansainvälistä konsernia ,9 % 6

7 2.2 Vastuullisen liiketoiminnan painopistealueet Kenelle organisaatiossanne vastuullisuusasiat kuuluvat Taulukko 5. Vastuullisuusasioiden hallinnointi Toimitusjohtaja ,5 % Kehitysjohtaja 76 7,9 % Yhteiskuntavastuujohtaja 95 9,9 % Laatu- / ympäristövastaava ,0 % Ei nimettyä vastuuhenkilö ,7 % Seuraavassa taulukossa on esitetty vastaukset yritysten koon mukaan. Taulukosta huomataan, että yrityskoon kasvaessa liiketoiminnan vastuullisuusasioiden kehittäminen siirtyy asiantuntijoille toimitusjohtajalta (tulos sinänsä ei liene yllätys kenellekään).. Taulukko 6. Vastuullisuusasioiden hallinnointi erikokoisissa yrityksissä Mikro (1-9 hlöä), 162 vastausta kpl Toimitusjohtaja ,2 % Kehitysjohtaja 5 3,1 % Yhteiskuntavastuujohtaja 2 1,2 % Laatu- / ympäristövastaava 3 1,9 % Ei nimettyä vastuuhenkilö 25 15,4 % Pieni (10-50 hlöä), 167 vastausta Toimitusjohtaja ,9 % Kehitysjohtaja 15 9,0 % Yhteiskuntavastuujohtaja 6 3,6 % Laatu- / ympäristövastaava 12 7,2 % Ei nimettyä vastuuhenkilö 31 18,6 % Keskisuuri ( hlöä), 183 vastausta Toimitusjohtaja ,9 % Kehitysjohtaja 9 4,9 % Yhteiskuntavastuujohtaja 4 2,2 % Laatu- / ympäristövastaava 41 22,4 % Ei nimettyä vastuuhenkilö 32 17,5 % Suuri (yli 250 hlöä), 433 vastausta Toimitusjohtaja ,6 % Kehitysjohtaja 47 10,9 % Yhteiskuntavastuujohtaja 83 19,2 % Laatu- / ympäristövastaava 96 22,2 % Ei nimettyä vastuuhenkilö 58 13,4 % 7

8 6. Kuinka tärkeitä seuraavat vastuullisen liiketoiminnan osa-alueet ovat organisaatiossanne? Taulukko 7. Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiden painotus. Kaikki vastaukset Näkyy jokapäiväisessä toiminnassa Suurehko merkitys Jonkin verran Ei lainkaan Talous Ympäristöjohtaminen Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Laatujohtaminen Vastuullisuusviestintä Yhteistyökumppanien ja/tai alihankkijoiden vastuullisuus Seuraavissa taulukoissa (taulukot 8-11) kysymyksen numero kuusi vastaukset ovat luokiteltu yrityksen koon mukaan. Kaikissa yritysluokissa vastaukset ovat samansuuntaiset: henkilöstöasiat nousivat kärkipaikalle (talouden jälkeen) jokapäiväisessä toiminnassa ja viestintä on kaikissa osa-alueissa luokassa ei lainkaan ns. paalupaikalla. Taulukko 8. Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiden painotus mikroyrityksissä. Mikro (1-9 hlöä), 162 vastausta Näkyy jokapäiväisessä toiminnassa Suurehko merkitys Jonkin verran Ei lainkaan Talous Ympäristöjohtaminen Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Laatujohtaminen Vastuullisuusviestintä Yhteistyökumppanien ja/tai alihankkijoiden vastuullisuus Taulukko 9. Vastuullisen liiketoiminan osa-alueiden painotus pienissä yrityksissä. Pieni (10-50 hlöä), 167 vastausta Näkyy jokapäiväisessä toiminnassa Suurehko merkitys Jonkin verran Ei lainkaan Talous Ympäristöjohtaminen Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Laatujohtaminen Vastuullisuusviestintä Yhteistyökumppanien ja/tai alihankkijoiden vastuullisuus

9 Taulukko 10. Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiden painotus keskisuurissa yrityksissä. Keskisuuri ( hlöä), 183 vastausta Näkyy jokapäiväisessä toiminnassa Suurehko merkitys Jonkin verran Ei lainkaan Talous Ympäristöjohtaminen Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Laatujohtaminen Vastuullisuusviestintä Yhteistyökumppanien ja/tai alihankkijoiden vastuullisuus Taulukko 11. Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiden painotus suurissa yrityksissä. Suuri (yli 250 hlöä), 433 vastausta Näkyy jokapäiväisessä toiminnassa Suurehko merkitys Jonkin verran Ei lainkaan Talous Ympäristöjohtaminen Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Laatujohtaminen Vastuullisuusviestintä Yhteistyökumppanien ja/tai alihankkijoiden vastuullisuus Taulukoissa on esitetty vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueiden painotus toimialan mukaan. Taulukko 12. Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiden painotus julkishallinnossa. Julkishallinto, 114 vastausta Näkyy jokapäiväisessä toiminnassa Suurehko merkitys Jonkin verran Ei lainkaan Talous Ympäristöjohtaminen Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Laatujohtaminen Vastuullisuusviestintä Yhteistyökumppanien ja/tai alihankkijoiden vastuullisuus

10 Taulukko 13.. Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiden painotus liitoissa ja järjestöissä. Liitot / järjestöt, Näkyy jokapäiväisessä Suurehko Jonkin verran Ei lainkaan 59 vastausta toiminnassa merkitys Talous Ympäristöjohtaminen Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Laatujohtaminen Vastuullisuusviestintä Yhteistyökumppanien ja/tai alihankkijoiden vastuullisuus Taulukko 14. Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiden painotus koulutuksessa. Koulutus, 106 vastausta Näkyy jokapäiväisessä toiminnassa Suurehko merkitys Jonkin verran Ei lainkaan Talous Ympäristöjohtaminen Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Laatujohtaminen Vastuullisuusviestintä Yhteistyökumppanien ja/tai alihankkijoiden vastuullisuus Taulukko 15. Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiden painotus kaupan alalla. Kauppa, 59 vastausta Näkyy jokapäiväisessä toiminnassa Suurehko merkitys Jonkin verran Ei lainkaan Talous Ympäristöjohtaminen Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Laatujohtaminen Vastuullisuusviestintä Yhteistyökumppanien ja/tai alihankkijoiden vastuullisuus Taulukko 16. Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiden painotus palvelusektorilla. Palvelut, 253 vastausta Näkyy jokapäiväisessä toiminnassa Suurehko merkitys Jonkin verran Ei lainkaan Talous Ympäristöjohtaminen Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Laatujohtaminen Vastuullisuusviestintä Yhteistyökumppanien ja/tai alihankkijoiden vastuullisuus

11 Taulukko 17. Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiden painotus teollisuudessa. Teollisuus, 263 vastausta Näkyy jokapäiväisessä toiminnassa Suurehko merkitys Jonkin verran Ei lainkaan Talous Ympäristöjohtaminen Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja -turvallisuus Laatujohtaminen Vastuullisuusviestintä Yhteistyökumppanien ja/tai alihankkijoiden vastuullisuus Tuloset toimialoittain ovat hyvin samansuuntaisia. Talous on kaikilla ehdoton ykkönen. Palvelusektorilla ympäristöasiat ovat jokapäiväisessä toiminnassa sijalla 5, laatujohtaminen on sijalla 4. Teollisuudessa taas henkilöstön hyvinvointi jää sijalle 5 ja laatujohtaminen on sijalla 3 ennen ympäristöjohtamista. 7. Minkälaista tietoa organisaationne tarvitsee vastuullisen liiketoiminnan asioiden päätöksenteon tueksi? Taulukko 18. Tiedot päätöksenteon tueksi. Ympäristö Talous Henkilöstö Turvallisuus Laatu Uutisia, trendejä Ajankohtaista tutkimustietoa Tietoa lainsäädännön muutoksista Tarkkoja toimintaohjeita Tämän kysymyksen vastauksissa nousee kaksi asiaa ylitse muiden: ympäristöasiat ja lainsäädäntö. Tämä on sinänsä yllätyksellinen tulos, koska työhyvinvoinnista, työurien pidentämisestä ja henkilöstöasioista on keskusteltu erittäin paljon viimeisen 1,5 vuoden aikana mm. talousalan lehdissä. Nämä vastaukset heijastelevat tietyllä tavalla paluuta menneeseen eivätkä indikoi lainkaan proaktiivisen laaja-alaisen vastuullisen liiketoiminnan puolesta. Vastaavat tiedot yrityksen koon mukaan on esitetty taulukossa 19 ja toimialan mukaan taulukossa

12 Taulukko 19. Tiedot päätöksenteon tueksi yrityksen koon mukaan. Mikro (1-9 hlöä), 162 vastausta Ympäristö Talous Henkilöstö Turvallisuus Laatu Uutisia, trendejä Ajankohtaista tutkimustietoa Tietoa lainsäädännön muutoksista Tarkkoja toimintaohjeita Pieni (10-50 hlöä), 167 vastausta Ympäristö Talous Henkilöstö Turvallisuus Laatu Uutisia, trendejä Ajankohtaista tutkimustietoa Tietoa lainsäädännön muutoksista Tarkkoja toimintaohjeita Keskisuuri ( hlöä), 183 vastausta Ympäristö Talous Henkilöstö Turvallisuus Laatu Uutisia, trendejä Ajankohtaista tutkimustietoa Tietoa lainsäädännön muutoksista Tarkkoja toimintaohjeita Suuri (yli 250 hlöä), 433 vastausta Ympäristö Talous Henkilöstö Turvallisuus Laatu Uutisia, trendejä Ajankohtaista tutkimustietoa Tietoa lainsäädännön muutoksista Tarkkoja toimintaohjeita Kokonaistulokseen saattaa vaikuttaa keskisuurten ja suurten yritysten vastaukset, jotka ovat hyvin lainsäädäntö- ja ympäristöpainotteisia. Pienempien yritysten vastauksissa on jonkin verran hajontaa. Laatuasioiden käsittely näyttäisi poikkeavan talous-, ympäristö- ja henkilöstöasioiden painotuksista 12

13 Taulukko 20. Tiedot päätöksenteon tueksi toimialan mukaan. Julkishallinto, 114 vastausta Ympäristö Talous Henkilöstö Turvallisuus Laatu Uutisia, trendejä Ajankohtaista tutkimustietoa Tietoa lainsäädännön muutoksista Tarkkoja toimintaohjeita Liitot / järjestöt, 59 vastausta Ympäristö Talous Henkilöstö Turvallisuus Laatu Uutisia, trendejä Ajankohtaista tutkimustietoa Tietoa lainsäädännön muutoksista Tarkkoja toimintaohjeita Koulutus, 106 vastausta Ympäristö Talous Henkilöstö Turvallisuus Laatu Uutisia, trendejä Ajankohtaista tutkimustietoa Tietoa lainsäädännön muutoksista Tarkkoja toimintaohjeita Kauppa, 59 vastausta Ympäristö Talous Henkilöstö Turvallisuus Laatu Uutisia, trendejä Ajankohtaista tutkimustietoa Tietoa lainsäädännön muutoksista Tarkkoja toimintaohjeita Palvelut, 253 vastausta Ympäristö Talous Henkilöstö Turvallisuus Laatu Uutisia, trendejä Ajankohtaista tutkimustietoa Tietoa lainsäädännön muutoksista Tarkkoja toimintaohjeita Teollisuus, 263 vastausta Ympäristö Talous Henkilöstö Turvallisuus Laatu Uutisia, trendejä Ajankohtaista tutkimustietoa Tietoa lainsäädännön muutoksista Tarkkoja toimintaohjeita Toimialat noudattavat kaikki samaa linjaa, ainoastaan koulutussektorilla henkilöstöosio nousee ohi ympäristöosion. 13

14 8. Onko organisaatiossanne tehty hiilijalanjäljen laskentaa? Tässä kysymyksessä haluttiin vastaus nykyisin hyvin suositun vastuullisuusmittarin eli hiilijalanjäljen laskennan suosioon. Noin 40 % kyselyyn vastanneilla yrityksillä on tämän mukaan laskettuna tuotteen ja/tai palvelun hiilijalanjälki. Yritysten ulkoisessa viestinnässä hiilijalanjäljen laskenta ei näy samassa suhteessa. Taulukko 21. Hiilijalanjäljen laskenta. On, itse ,9 % On, ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella ,3 % Ei, koska emme katso sitä tarpeelliseksi ,7 % Ei, mutta aiomme tehdä tulevaisuudessa ,1 % 9. Mistä vastuullisuuteen liittyvistä asioista organisaationne raportoi? Tämän kysymyksen vastaukset vahvistavat sitä, että vastuullisuusasioiden viestintä ei ole organisaatioissa mitenkään keskeisessä asemassa. Jokaisen organisaation pitäisi raportoida viranomaisille (ulkoisesti) ainakin talousasioista kerran vuodessa. Vastausten mukaan 66 % organisaatioista ei tee tätä. Vaikka vähennettäisiin julkishallinnon osuus (12 %) pois lukumääristä, niin edelleen puolet organisaatioista ei raportoisi talousasioista. Taulukko 22. Raportointi. Sisäisesti Ulkoisesti Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Kaikista osa-alueista kootusti vuosikertomuksessa tai vastuullisuusraportissa Taulukko 23. Raportointi yrityksen koon mukaan. Mikro (1-9 hlöä), 162 vastausta Sisäisesti Ulkoisesti Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Kaikista osa-alueista kootusti vuosikertomuksessa tai vastuullisuusraportissa

15 Pieni (10-50 hlöä), 167 vastausta Sisäisesti Ulkoisesti Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Kaikista osa-alueista kootusti vuosikertomuksessa tai vastuullisuusraportissa Keskisuuri ( hlöä), 183 vastausta Sisäisesti Ulkoisesti Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Kaikista osa-alueista kootusti vuosikertomuksessa tai vastuullisuusraportissa Suuri (yli 250 hlöä), 433 vastausta Sisäisesti Ulkoisesti Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Kaikista osa-alueista kootusti vuosikertomuksessa tai vastuullisuusraportissa Taulukko 24. Raportointi toimialan mukaan. Julkishallinto, 114 vastausta Sisäisesti Ulkoisesti Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Kaikista osa-alueista kootusti vuosikertomuksessa tai vastuullisuusraportissa Kauppa, 59 vastausta Sisäisesti Ulkoisesti Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus

16 Laatu Kaikista osa-alueista kootusti vuosikertomuksessa tai vastuullisuusraportissa Koulutus, 106 vastausta Sisäisesti Ulkoisesti Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Kaikista osa-alueista kootusti vuosikertomuksessa tai vastuullisuusraportissa Liitot / järjestöt, 59 vastausta Sisäisesti Ulkoisesti Talous Ympäristö Henkilöstö 39 9 Turvallisuus 24 4 Laatu Kaikista osa-alueista kootusti vuosikertomuksessa tai vastuullisuusraportissa Palvelut, 253 vastausta Sisäisesti Ulkoisesti Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Kaikista osa-alueista kootusti vuosikertomuksessa tai vastuullisuusraportissa Teollisuus, 263 vastausta Sisäisesti Ulkoisesti Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Kaikista osa-alueista kootusti vuosikertomuksessa tai vastuullisuusraportissa

17 10. Minkälaista apua organisaationne tarvitsee vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiden kehittämiseen? Yhteenvetona voi todeta, että henkilöstöasioissa uskotaan koulutuksen voimaan, ympäristöasioissa sekä lainsäädännössä tieto- ja uutispalveluihin, ja talous-, laatu- ja turvallisuusasioissa ei tarvita ulkopuolista apua. Taulukko 25. Osa-alueiden kehittäminen. Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Konsultointi Koulutus Tietopalvelut/ uutispalvelut Emme tarvitse ulkopuolista apua Mikroyritykset tarvitsevat vain tietopalvelua lainsäädännön seurantaan, pienet yritykset (10-50 hlöä) eivät tarvitse minkäänlaista apua millään osa-alueella. Keskisuuret ja suuret yritykset tarvitsevat henkilöstö-, turvallisuus- ja laatuasioissa koulutusta, ympäristö- ja lainsäädäntöasioissa tietopalvelua, ja talousasioissa ei tarvita ulkopuolista apua. Perinteinen konsultointi ei ole tämän tutkimuksen mukaan suosittua missään yritysten kokoluokassa. Taulukko 26. Osa-alueiden kehittäminen organisaation koon mukaan. Mikro (1-9 hlöä), 162 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Lainsääntö Konsultointi Koulutus Tietopalvelut / uutispalvelut Emme tarvitse ulkopuolista apua Pieni (10-50 hlöä), 167 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Konsultointi Koulutus Tietopalvelut / uutispalvelut Emme tarvitse ulkopuolista apua Keskisuuri ( hlöä), 183 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Konsultointi Koulutus Tietopalvelut / uutispalvelut Emme tarvitse ulkopuolista apua Suuri (yli 250 hlöä), 433 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Konsultointi Koulutus Tietopalvelut / uutispalvelut Emme tarvitse ulkopuolista apua

18 Yhteenvetona osa-alueiden kehittämismenettelyistä voi todeta, että julkishallinto luottaa koulutukseen, kauppa tietopalveluihin, liitot ja järjestöt eivät juuri tarvitse ulkopuolista apua. Kaikki toimialat luottavat henkilöstöasioissa koulutukseen, muuten kehittämismenettelyt vaihtelevat. Taulukko 26. Osa-alueiden kehittäminen toimialan mukaan. Julkishallinto, 114 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Konsultointi Koulutus Tietopalvelut / uutispalvelut Emme tarvitse ulkopuolista apua Kauppa, 59 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Konsultointi Koulutus Tietopalvelut / uutispalvelut Emme tarvitse ulkopuolista apua Koulutus, 106 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Konsultointi Koulutus Tietopalvelut / uutispalvelut Emme tarvitse ulkopuolista apua Liitot / järjestöt, 59 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Konsultointi Koulutus Tietopalvelut / uutispalvelut Emme tarvitse ulkopuolista apua Palvelut, 253 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Konsultointi Koulutus Tietopalvelut / uutispalvelut Emme tarvitse ulkopuolista apua Teollisuus, 263 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Konsultointi Koulutus Tietopalvelut / uutispalvelut Emme tarvitse ulkopuolista apua

19 11. Valitse seuraavista ne sidosryhmät, joiden tiedät tiedustelleesi organisaationne vastuullisuuteen liittyvistä asioista viimeisen 12 kuukauden aikana Tämän kysymyksen vastausten jakauma näinkin ympäristöpainotteisesti selittänee osaltaan ympäristöasioiden kärkipaikkaa vastuullisessa toiminnassa: kun niistä tiedustellaan eri tahoilta, vastauksia pitää olla (ja epäkohtia pitää korjata). Talousasioiden tiedustelu on vallitsevana pienimmissä yrityksissä ja yrityskoon kasvaessa myös ympäristö- ja laatuasiat ovat sidosryhmien kiinnostuksen kohteena. Taulukko 28. Sidosryhmien kiinnostus vastuullisuusasioihin yrityskoon mukaan. Mikro (1-9 hlöä), 162 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Asiakkaat Ihmisoikeusjärjestöt Media Toimitusketjun muut toimijat Rahoituslaitokset Vakuutusyhtiöt Viranomaiset Ympäristöjärjestöt Pieni (10-50 hlöä), 167 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Taulukko 27. Sidosryhmien kiinnostus organisaation vastuullisuusasioihin. Talous Ympäristö Henkilöst ö Turvallisuus Laatu Asiakkaat Ihmisoikeusjärjestöt Media Toimitusketjun muut toimijat Rahoituslaitokset Vakuutusyhtiöt Viranomaiset Ympäristöjärjestöt Asiakkaat Ihmisoikeusjärjestöt Media Toimitusketjun muut toimijat Rahoituslaitokset Vakuutusyhtiöt Viranomaiset Ympäristöjärjestöt

20 Keskisuuri ( hlöä), 183 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Asiakkaat Ihmisoikeusjärjestöt Media Toimitusketjun muut toimijat Rahoituslaitokset Vakuutusyhtiöt Viranomaiset Ympäristöjärjestöt Suuri (yli 250 hlöä), 433 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Asiakkaat Ihmisoikeusjärjestöt Media Toimitusketjun muut toimijat Rahoituslaitokset Vakuutusyhtiöt Viranomaiset Ympäristöjärjestöt Ympäristöasiat painottuvat etenkin teollisuussektorilla sidosryhmien kiinnostuksen kohteena. Tulokseen vaikuttaa varmastikin viime syksyn ympäristökohu eräiden teollisuustoimialojen osalta. Taulukko 29. Sidosryhmien kiinnostus vastuullisuusasioihin toimialan mukaan. Julkishallinto, 114 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Asiakkaat Ihmisoikeusjärjestöt Media Toimitusketjun muut toimijat Rahoituslaitokset Vakuutusyhtiöt Viranomaiset Ympäristöjärjestöt Kauppa, 59 vastausta Talous Ympäristö Henkilöstö Turvallisuus Laatu Asiakkaat Ihmisoikeusjärjestöt Media Toimitusketjun muut toimijat Rahoituslaitokset Vakuutusyhtiöt Viranomaiset Ympäristöjärjestöt

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Sääsatelliitin kuva Euroopasta, Ilmatieteen laitos Ylöspäin nousee lohen suku. Ot suus oiminta 5/2006 Johdon & hallinnon ammattilehti Maineteot ja mokat

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ

YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ 2 Efeko Oy YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ Leena Köppä Henna Hauta-Heikkilä Maarit Hiltunen Efeko 2005 Efeko Oy 3 UDK-luokitus: Asiasanat: yhteiskuntavastuu,

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot