ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POHELY/535/ /2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero Projektikoodi S10170 Tila Valmis PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Duuni Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Vaasan TE-toimisto Projektin vastuuhenkilön nimi Helvi Riihimäki Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Elina Kaunismäki Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Duuni-projektia (Rekrytointiohjelma Pohjanmaa ) suunniteltaessa ja projektin aloittaessa toiminnan vuonna 2008 työllisyystilanne oli hyvä. Työttömien osuus silloisen Pohjanmaan TE -keskuksen alueella uutisoitiin olevan 5.9, mikä oli Uudenmaan jälkeen toiseksi paras tilanne Suomessa. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli reilussa laskussa edellisvuodesta ja nuorten työllisyystilanne oli parantunut. Uusien työpaikkoja informoitiin olevan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Duunin tavoitteena oli täydentää omalta osaltaan kansallista rekrytointikoulutusta ja muuta työvoimapolitiikan toimintaa Pohjanmaan TE -keskuksen alueella lukuun ottamatta Kokkolan ja Kaustisen seutukuntia. Projektin kautta haluttiin turvata työvoiman saatavuus ja riittävyys työvoiman tarjonnan niukentuessa ja poistuman kasvaessa. Projektin tavoitteena oli kohdentaa palveluita niihin työnhakijaryhmiin, jotka jäivät pelkästään työvälitystoimin autettavin ja pitkäaikaistyöttömyyden uhkaamien työnhakijoiden väliin. Kohderyhmään kuuluivat myös pitkäaikaistyöttömät ja sen uhkaamat, vaikeasti työllistettävät, maahanmuuttajat ja erityisesti ikääntyneet henkilöt, joilla on matala koulutustaso tai ei lainkaan koulutusta. Toiminnan pohjana oli työttömien työnhakijoiden työllistäminen työelämälähtöisin ja EURA JÄRJESTELMÄ 1/14

2 -läheisin menetelmin unohtamatta tasa-arvoa. Työmarkkinat osoittivat, että etenkin pienet työnantajat ja mikroyritykset tarvitsivat työvoimapoliittista tukea kilpailussa tarjolla olevasta työvoimasta. Duunin välillisiksi kohderyhmiksi nimettiinkin pk-yritykset. Määrällisenä tavoitteena oli, että projektiin osallistuu 480 henkilöä ja noin 250 yritystä. Lisäksi kohderyhmäksi nimettiin kaikki yhteistyökumppanit, joiden kanssa yhteistyötä tekemällä pyrittäisiin estämään edellä mainittujen henkilöiden yhteiskunnasta syrjäytymistä. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ VUODET 2008 JA 2009 Rekrytointiohjalma Pohjanmaa aloitti toimintansa , kun projektipäällikkö Hannele Ihamäki ja projektiassistentti Rose-Marie Lillmangs aloittivat työnsä projektissa. Projekti nimettiin Duuniksi, joka tarkoittaa sekä suomen että ruotsinkielellä työtä ja joka osoittautui toimivaksi nimeksi jäämällä ihmisten mieleen. Projektipäällikkö teki hankkeessa täyspäiväisesti työtä, mutta projektiassistentti teki puolet työpäivästään Duuni-projektia ja puolet toista ESR -projektia nimeltään Diili, Vaihtovalmennus Pohjanmaa Näille projekteille nimettiin yhteinen ohjausryhmä. Loppuvuosi 2008 kului projektissa työskentelevillä koulutuksia ja hankkeen toimintaa ja markkinointia suunnitellessa. Syksyn 2008 aikana tutustuttiin myös eri yhteistyötahoihin ja projektialueen TE -toimistoihin. Duuni-projektin projektipäällikkö Hannele Ihamäki siirtyi toisiin työtehtäviin toukokuussa 2009 ja hänen tilalleen projektipäälliköksi valittiin Elina Kaunismäki. Uusi projektipäällikkö sai heti tehtäväkseen aloitettujen koulutusten läpiviemisen ja projektisuunnitelman päivittämisen johtuen taloudellisen tilanteen epäsuotuisasta kehityksestä ja työttömyyslukujen kasvamisesta. Kesäkuussa 2009 Pohjanmaan TE -keskus uutisoi työllisyyskatsauksessaan nuorten työttömyyslukujen kasvusta ja irtisanomisten ja lomautusten näkymisestä työttömyysluvuissa. Pohjanmaan TE -keskuksen alueella työttömien osuudeksi kerrottiin olevan 7,3 % työvoimasta, kun edellisvuonna vastaava luku oli 5,3 % työvoimasta. Teollisuuden toimialalla informoitiin tilanteen heikentyneen eniten. Tästä syystä Duunin projektisuunnitelmaan lisättiin kohderyhmäksi nuoret ja työttömyyden uhkaamat henkilöt (esim. lomautetut henkilöt). Lukuihin lisättiin myös muutama isompi yritys sekä kunnat ja organisaatiot, koska töihin päseminen ja koulutuksiin sisältyvien työharjoittelupaikkojen saaminen vaikeutui huomattavasti.projektiin osallistuvien henkilöiden määrää kasvatettiin suunnitelmassa 480 henkilöstä 550 henkilöön. Duunin koulutukset lähtivät käyntiin vuoden 2009 alusta. Koulutukset keskittyivät puhdistusalaan, myynnin ammattitutkintoon, insinööreille ja teknisellä alalla toimiville suunnattuun Cad 2D ja 3D verkkokoulutukseen sekä Rekryyn valmentavaan koulutukseen Vaasassa ja Pietarsaaressa. Koulutuksia suunnitellessa projektipäällikkö ja -assistentti keskustelivat TE -toimistojen henkilöstön kanssa, hyödynsivät olemassa olevaa ammattibarometria ja muita tietolähteitä. Ohjausryhmätyöskentely oli aktiivista ja ohjasi projektin toimintaa tehokkaasti koko projektin toiminnan ajan. Ohjausryhmään kuuluivat projektin johtaja, Vaasan TE-toimiston johtaja Helvi Riihimäki, edustajat Vaasan yrittäjistä/ Rannikko - Pohjanmaan Yrittäjistä, alueen elinkeinoyhtiöistä eli Concordiasta, EURA JÄRJESTELMÄ 2/14

3 VASEK:sta, Dynamosta, SAK:n edustaja, edustaja Suupohjan rannikkoseudun TE -toimistosta, edustaja Noviasta/Svenska yrkeshögskolan:sta, yrittäjänä toiminut yrityskummi ja edustajat Pohjanmaan ELY - keskuksesta (entisestä Pohjanmaan TE - keskuksesta). Ohjausryhmä kokoontui projektin aikana yhdeksän kertaa ja koska edustajat toimivat eri alueilla, heiltä sai arvokasta ohjausta ja tukea projektin toteutuksessa. Duuni- ja Diili -projekteilla oli yhteinen ohjausryhmä ja tämä järjestely toimi erinomaisesti. VUODET 2010 JA 2011 Lomautusten ja irtisanomisten myötä Duunin asiakkaiden määrä kasvoi reilusti vuosien 2010 ja 2011 aikana:työttömiä ja lomautettuja henkilöitä koulutettiin tai he olivat palkkatuetussa työssä. Tavoitteena oli, että projektialueen yritykset saisivat ammattitaitoista henkilöstöä taantuman päätyttyä. Duunista koulutettiin laitoshuoltajia, kuljettajia (kuljettajan ammattipätevyyskoulutus), kotityöpalvelun ammattilaisia (kotityöpalvelun ammattitutkinto) sekä metallialalle ammattilaisia. Lisäksi järjestettiin useita ryhmiä joustavaa ja suosittua Rekryyn valmentavaa koulutusta Pietarsaaressa ja Vaasassa, muita koulutuksia olivat Lasthantering, Försäljning till företag, Kompetenshöjning för byggnadsbranchen, Introduktion i lasthantering och trafikplanering sekä Sähköinen markkinointi -koulutus. Projektin henkilöstö toimi koulutuksissa yhteyshenkilöinä ja oli yhteydessä asiakkaisiinsa päin. Samalla tehtiin aktiivisesti työnantajakäyntejä, jonka aikana markkinointiin sekä Duuni- että sen "sisarprojektiksi" muodostunutta Diili -projektia sekä informoitiin ja markkinoitiin työhallinnon palveluita. Työnantajakäynneillä kerrottiin suunnitteilla olevista koulutuksista ja muokattiin koulutuksia työnantajan tarpeita kuunnellen. Tämän työn tavoitteena oli saada työnantajien tarpeista lähtevää koulutusta ja työantajat ottamaan koulutuksessa olevat helpommin työharjoitteluun, varsinkin kun työharjoittelupaikkojen löytyminen ei ollut tällöin helppoa. Työantajat suhtautuivat erittäin positiivisesti siihen, että heitä haluttiin kuunnella. Vuoden 2010 lopussa Duuni - projektissa oli mukana jo 674 henkilöä eli tämän vuoden aikana projektiin oli mukaan tullut 203 uutta henkilöä. Vuoden 2011 lopussa henkilömäärä oli kasvanut jo 818 henkilöön eli alkuperäiset tavoitteet ylitettiin reilusti! Vuonna 2010 Duuni antoi panoksensa TE-toimistojen kehittämiseen järjestämällä yhdessä Pohjanmaan ELY -keskuksen kanssa Duunin projektialueen TE -toimistojen henkilöstölle "Asiakaspalvelu sujuvaksi" - kehityskoulutuksen, jossa käytiin läpi henkilöstön työtehtäviä ja pohdittiin sitä, miten voitaisiin parantaa henkilöstön työskentelyä. Koulutus alkoi joulukuussa 2009 suunnittelukokouksella ja päättyi toukokuussa Tämä koulutus toimi pohjana Pohjanmaan ELY -keskuksen kehitystyölle, joka jatkoi Muutostukihankkeen nimellä. Kesällä 2010 Duuni-hankkeeseen tuli yliopistoharjoittelija, joka suoritti opinnäytetyöhön kuuluvan harjoittelun sekä Duuni- että Diili -projekteissa. Harjoittelija työskenteli projekteissa kaksi kuukautta kesällä Hän osallistui hankkeen koulutusvalintoihin, kokouksiin ja teki kirjallisena työnä "Raportti vuotiaista työnhakijoista Vaasan, Pietarsaaren ja Suupohjan rannikkoseudulla". Raportti julkaistiin projektin kotisivuilla Harjoittelija työllistyi harjoittelun päätyttyä Vaasan TE-toimistoon. EURA JÄRJESTELMÄ 3/14

4 YHTEISTYÖLLÄ OLI RATKAISEVA ROOLI Duuni teki kiinteästi yhteistyötä Diili -projektin kanssa. Yhteistyö oli luontevaa, koska projekteilla oli yhteinen projektiassitentti ja ohjausryhmä. Duuni ja Diili -projekteista muodostui kolmihenkinen tiimiryhmä, jossa Duunin projektipäällikkö toteutti osaltaan Duunin tavoitteita ja Diilin projektipäällikkö oman projektinsa tavoitteita. Projektiassistentti jakoi työaikansa puoliksi siten, että hän teki puolet työajastaan Duunia ja puolet Diiliä. Tämä oli onnistunut ratkaisu, koska projektien markkinointi tehostui, koska projektipäälliköt ja -assistentti markkinoivat aina molempia projekteja eri tilaisuuksissa. Tiimissä vallitsi hyvä tiimi- ja yhteishenki, mikä edesauttoi projektien tavoitteiden eteenpäin viemistä ja hyvien tulosten syntyä. Projektitt toteuttivat yhdessä erilaisia asioita, esimerkiksi syksyllä 2010 projektit järjestivät "Työhyvinvoinnilla tuottavuutta yrityksiin"-seminaarin. Hyvän yhteistyön ansiosta projektit jakoivat kustannuksia, mikä edesauttoi sitä, että säästettiin kuluissa. Yhteistyöllä Duunin ja TE -toimistojen henkilöstön kanssa oli merkittävä rooli, koska TE-toimistojen henkilöstö ohjasi aktiivisesti asiakkaita projektin koulutuksiin. Projektin henkilöstön oli helppo keskustella virkailijoiden kanssa, koska projektihenkilöstön työpisteet olivat TE -toimistoissa. Lisäksi projektin johtaja Helvi Riihimäki tuki ja ohjasi projektilaisten toimintaa aktiivisesti. Ohjausryhmän aktiivisuus, kantaaottavuus ja ideointi ohjasi projektin toimintaa koko projektin ajan, mikä edesauttoi projektin hyvien tulosten syntymistä. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Duuni-projektissa on pyritty koko projektin ajan toimimaan avoimesti ja tiedottamaan projektin tapahtumista ja projektissa syntyneistä tuloksista. Avoimuutta ja tiedottamista varten Duuni -projekti loi yhdessä Diili - projektin kanssa kotisivut, joissa kerrottiin projektien sisällöistä, tapahtumista ja julkaistiin pöytäkirjoja. Projektien yhteinen ohjausryhmä kokoontui myös säännöllisesti vuosittain, joten ohjausryhmä pysyi ajan tasalla projektin toiminnasta koko ajan. Projektin koulutuksiin haettiin -sivujen kautta. Duunilla oli oma työnhakijaesitteensä sekä yhteinen työnantajaesite Diili -projektin kanssa. Esitteitä jaettiin eri tilaisuuksissa, työnantajakäynneillä ja TE -toimistoissa. Koska Duunin henkilöstön, projektipäällikön ja -assistentin, toimipisteet sijaitsivat TE -toimistoissa, projektilaiset tiedottivat aktiivisesti TE -toimistojen henkilöstä projektissa meneillään olevista asioista. Samalla projektilaisilla oli mahdollisuus keskustella TE -toimiston henkilöstön kanssa, millaisia tarpeita työttömillä ja työttömyyden uhkaamilla henkilöllä oli. Duunissa kehitettiin koulutuksia myös näiden keskustelujen kohdalla. Yksi tällainen koulutus oli esimerkiksi Rekryyn valmentava koulutus, johon osallistui yhteensä 345! Kaksi ryhmää järjestettiin kansallisena eli niitä ei rahoitettu Duunista, mutta projektihenkilöstö toimi näissä kurssikummina. Näihin ryhmiin osallistui yhteensä 37 henkilöä. Koska Duuni- ja Diili -projektit tekivät kiinteää yhteistyötä, oli luonnollista, että molemmat projektit markkinoivat molempia projekteja yhteistyökumppaneilleen, asiakkailleen ja yrityksille. Samalla kerrottiin myös TE - toimistoissa meneillään olevista asioista sekä ELY -keskuksen tuotteistetuista yrityspalveluista - olihan molempien projektien tavoitteena edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Samalla kerrottiin projektien EURA JÄRJESTELMÄ 4/14

5 tavoitteista ja muokattiin mm. koulutusesityksiä yritysten tarpeiden mukaiseksi. Tämä lisäsi yritysten motivaatiota ottaa projektien koulutuksessa olevia työharjoitteluun, joka johti usein Duunin tavoitteeseen, työllistymiseen. Duuni- ja Diili -projektit järjestivät yhdessä "Työhyvinvoinnilla tuottavuutta yrityksiin"-seminaarin, jossa keskusteltiin muun muassa siitä, että työntekijän terveys ja toimintakyky edistävät työn tuottavuutta ja että se on tärkeä kasvunlähde, kun työvoima supistuu. Jokaisella yksilöllä on vastuu omasta työkyvystään, mutta päävastuu on työolojen kehittämisestä työpaikoilla. Samalla keskusteltiin myös siitä, että myös yrittäjien pitää muistaa huolehtia omasta jaksamisestaan. Seminaari sai julkisuutta alueen tiedotusvälineissä, radioissa ja lehdissä. Esimerkiksi Pohjalainen julkaisi tilaisuudesta artikkelin "Avoimuus kohentaa työhytinvointia. Työelämän laatu näkyy sekä tuottavuutena että työuran pituudessa". Duunihn projektipäällikkö oli muutaman kerran Vaasa Radiossa kertomassa projektista ja projektissa meneillään olevista koulutuksia. Projektipäällikköä ja -assistenttia haastateltiin alueiden lehdissä ja he edesauttoivat joidenkin lehtijuttujen syntyä etsimällä näihin taustatietoja. Esimerkkinä mainittakoon Pohjalaisessa julkaistu "EU-rahoilla luotu yli tuhat uutta työpaikkaa Pohjanmaalle" -;lehtiartikkeli, jossa haastateltiin Duuni-projektista järjestetyssä CAD 2D ja 3D verkkokoulutukseen osallistunutta henkilöä, joka työllistyi vaasalaiseen yritykseen sekä Pietarsaaren Sanomissa julkaistu artikkeli "Työtä kuljetusalalta. Duuni-hanke kouluttaa ammattimaisia kuorma-autonkuljettajia". Duuni pyrki olemaan yhteydessä projektin asiakkaisiin mahdollisuuksien mukaan, mikä oli haasteellista, koska projektiin mukaan tulevien henkilöiden määrä kasvoi joka vuosi vauhdilla. Projektista kerrottiin aina koulutusten yhteydessä sekä asiakkaille lähetettiin sähköpostitse ja kirjeitse pyyntö vastata palautekyselyyn projektin kotisivujen kautta. Projektista osallistuttiin myös erilaisille messuille, kuten Know How -messuille, Kesätyötreffeille ja Pohjanmaan Suurmessuille. Duuni ja Diili suunnittelivat yhdessä TE -toimiston kanssa yhteisen messuosaston, joka sai myös julkisuutta Pohjalaisessa Messuosastoa käytettiin useilla eri messuilla. Lisäksi työnantajille järjestettiin omia tapahtumia, esimerkiksi projektiassistentti kutsui starttirahan saaneet yrittäjät työantajatapaamiseen Pietarsaaren TE -toimistoon. Uudet yrittäjät olivat erittäin kiinnostuneita tilaisuudesta. Vuonna 2011 Duuni- ja Diili -projektien ohjausryhmän kokouksessa päädyttiin siihen, että projektit eivät järjestä päätösseminaaria, koska projektit olivat jo yhden sellaisen järjestäneet. Projektilaiset päätyivät siihen, että julkaistaan yhteinen projektien lehtiliite, jossa kerrotaan projektien tuloksia ja onnistumistarinoita suurelle yleisölle. Lehtiliitteen nimeksi tuli "Eteenpäin yhdessä / Framåt tillsammans". Lehtiliiteeseen osallistuivat Duunin ja Diilin lisäksi Botnia Integration, Botnia Work ja Lähde-Källan - ESR-projektit. Lisäksi lehtiliitteessä markkinoitiin TE-toimiston sähköisiä palveluita, yhteishankintakoulutuksia ja ELYkeskuksen tuotteistettuja palveluita. Tämä 8-sivuinen lehtiliite sai kiitos mm. siitä, että lehtiliitteen jutuissa oli käytetty suomen ja ruotsinkieltä jouhevasti. Lehtiliitettä on jaettu useissa eri yhteyksissä. EURA JÄRJESTELMÄ 5/14

6 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite tai 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Duunin aloittaessa toimintansa syksyllä 2008 työmarkkinat vetivät hyvin väkeä ja yrityksillä oli positiivinen vire ja työvoimaa rekrytointiin. Tilanne kuitenkin muuttui vuoden 2009 aikana, kun yrityksistä ilmoitettiin TE -toimistoille yhä useammin alkavista yt -neuvotteluista. Näin ollen Duunilla ei ollut mahdollista olla mukana Rekry - yhteishankintakoulutuksissa. Sen sijaan projektista järjestettiin Rekryyn valmentavaa koulutusta sekä Vaasassa että Pietarsaaressa. Tämän koulutuksen kautta sekä työttömättä että lomautetut henkilöt saivat tukea työn hakemiseen, lisätietoa alueen työmarkkinoista ja yrityksistä sekä päivitettyä työssään tarvittavia kortteja. Kun työmarkkinatilanne koheni, suurin osa koulutukseen osallistujista oli työllistynyt. Duunin suunnitelmaa päivitettiin ja muokattiin tilanteeseen sopivaksi eli projekti eli "ajan hermoilla" koko ajan. Esimerkiksi lomautettujen henkilöiden määrän lisääntyessä lisättiin projektisuunnitelman kohderyhmäksi työttömyyden uhkaamat henkilöt. Duunin toiminnan haasteena oli projektin toiminta-alueen erilaisuus: se mikä toimi Vaasan seudulla ei välttämättä toiminut Pietarsaaren seudulla. Tässä toimivana ratkaisuna oli se, että projektiassistentin työpiste sijaitsi Pietarsaaren TE -toimistossa ja projektipäällikön Vaasan TE -toimistossa. Projektiassistentti tunsi hyvin oman alueensa tarpeet ja näin Pietarsaaren seudun tarpeita pystyttiin palvelemaan paremmin. Sama tilanne oli Vaasan alueella. Suupohjan rannikkoseudulle myönnettiin muita ESR -tukia toisten ESR - projektien kautta mm. Metsä-Botnian lakkautettua tehtaansa alueella. Tästä syystä Duuni-projekti ei keskittänyt toimintaansa Suupohjan rannikkoseudulle niin vankasti, sen sijaan tämän alueen työnhakijoilla oli mahdollista osallistua Duuni-projektin koulutuksiin. Esimerkiksi projekti järjesti verkon kautta CAD 2D ja 3D verkkokoulutuksen, jossa opetus tapahtui Moodlea käyttäen. Tähän koulutukseen osallistui työnhakijoita koko projektialueelta. Duunissa oli todella hyvää se, että projekti sai toimia työ- ja elinkeinotoimistoissa. Projekti olivat näin kiinteästi yhteistyössä TE -toimistojen henkilöstön kanssa ja sai sitä kautta arvokasta tietoa projektin eteenpäin viemiseksi, kuten koulutusten suunnittelussa. Samalla TE -toimiston henkilöstö markkinoi projektin koulutuksia asiakkailleen. Duunilla oli yhteinen ohjausryhmä Diili-projektin kanssa. Ohjausryhmä koostui eri elinkeinoelämän vaikuttajista ja sillä oli edesauttava rooli projektin eteenpäin viemisessä. Tämän työskentelyn kautta Duunija Diili -projektit alkoivat tehdä kiinteämpää yhteistyötä keskenään. Yhteistyötä edisti myös se, että projekteilla oli yhteinen projektiassistentti. Tästä syntyi kolmihenkinen tiimi, jossa ajettiin molempien projektien tavoitteita. Koska projektit toteuttivat erilaisia asioita yhdessä, tämä säästi myös kustannuksia, koska projektit jakoivat ne aina puoliksi. Jos projektit olisivat toteuttaneet asioita erikseen, se olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi. Kevään 2011 yhteydessä Duuni olisi voinut järjestää koulutuksia enemmän, mutta rahatilanteen selviämiseen EURA JÄRJESTELMÄ 6/14

7 kului aikaa kuukausia. Sen sijaan Duuni järjesti yhteistyön edistämiseksi tilaisuuksia yhdessä Diilin kanssa. Syksyllä 2011 projektin koulutukset olivat taas täydessä käynnissä aina jouluun saakka. Oli hienoa ja käytännöllista, että Duunin projektiaikaa jatkettiin joulukuussa 2011 vielä tammikuun 2012 loppuun. Edellisen suunnitelman mukaan projekti olisi päättynyt jo Projektipäälliköllä oli näin mahdollista keskittyä viimeisten raporttien kirjoittamiseen. 8. PROJEKTIN TULOKSET Projektiin osallistui kaiken kaikkiaan 818 henkilöä, joista naisia oli 45% eli 364 henkilöä. Yli puolilla osallistuneista on keskiasteen koulutus, perusasteen koulutustaustaisia oli 26 % (212). Maahanmuuttajia oli 7% (58) ja heikossa asemassa olevia oli 15% (119). Heikossa asemassa katsottiin olevan ne henkilöt, joilla oli esim. terveydellisiä ongelmia ja motivaation puute mennä eteenpäin. Nämä henkilöt tarvitsivat syvällisempää ohjausta. Ennen projektiin mukaan tuloa 85% (602 henkilöä) projektin asiakkaista oli työttömänä, 14% (97) oli työssä, yrittäjänä tai palkkatuetussa työssä. Ainoastaan 2% (17) projektin asiakkaista tuli koulutuksesta suoraan projektiin. Projektin päättymisen jälkeen tilanne muuttui huomattavasti: työssä oli 54% (443), noin 9 % (71) oli jatkanut koulutuksessa ja työttömänä oli 37% (304). Eli työttömien määrä saatiin pudotettua reilusti. Ennen projektin päättymistä tarkasteltiin vielä sitä, miksi nämä Duunin asiakkaat olivat vielä työttömänä. Yleisimmiksi syiksi löydettiin mm. pätkätyöt eli määräaikaiset työsuhteet (34% työttömistä) sekä terveydelliset ongelmat, jotka olivat TE-toimiston tiedossa ( 14%) ja joilla oli selvä vaikutus työn saamiseen. 5% asiakkaista odotti eläkettä. Projektin aikana 64 henkilöä suoritti ammatillisen tutkinnon, osatutkintoja suoritettiin 21 kappaletta. Eniten osallistuttiin Rekryyn valmentavaan koulutukseen, jonka ansiosta osallistujat saivat syvällisempää ohjausta mennä eteenpäin. Kaiken kaikkiaan tähän koulutukseen osallistui sekä Vaasassa että Pietarsaaressa yhteensä 382 henkilöä. Nuorten kohdalla ensimmäisen työpaikan saaminen ammatillisen koulutuksen päätyttyä oli haastavaa. Tässä oli suureksi avuksi Rekryyn valmentava koulutus ja tuloksena oli, että koulutukseen kuuluvan lyhyen työssä oppimisjakson jälkeen nuori ja vanhemmatkin saivat työpaikan. Kouluttaja oli tukena työharjoittelupaikan etsimisessä. Tämä koulutus sai sekä TE-toimiston virkailijoilta että asiakkailta hyvän arvosanan. Duuni julkaisi "Yhdessä Eteenpäin/ Framåt tillsammans"-lehtiliitteen yhdessä neljän muun ESR-projektin kanssa. Tässä lehtiliitteessä kerrottiin Pohjanmaan alueen asukkaille erilaisia onnistumistapauksia. Lehtiliite julkaistiin 10 eri Pohjanmaalla ilmestyvässä lehdessä. Tämä oli yksi osoitus siitä, että yhteistyötä tekemällä projektit saivat enemmän aikaan kuin toimimalla yksin. Lisäksi projektin tuloksiin vaikutti se, että vaikka projektissa työskenteli vain 1,5 henkilöä täysipäiväisesti, tekemällä kiinteää yhteistyötä sisarprojekti Diilin kanssa auttoi Duunia parempiin tuloksiin. Yleisesti ottaen projekti ylitti alkuperäiset tavoitteet sekä määrällisesti että laadullisesti. EURA JÄRJESTELMÄ 7/14

8 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Duuni sopeutui taloudellisen tilanteen muuttuessa: projektisuunnitelmaa päivitettiin kesällä 2009 ja siihen lisättiin mukaan lomautetut henkilöt, joita oli yhä enemmän TE -toimistojen asiakkaina. Koska yritysten rekrykoulutuskysyntä väheni huomattavasti, Duuni keskittyi työttömien ja lomautettujen henkilöiden kouluttamiseen. Kesällä 2010 projekti kiinnitti huomiota nuorisotyöttömyyden kasvuun järjestämällä Rekryyn valmentava koulutus nuorille -kouluksen. Koulutuksen tavoitteena oli kannustaa nuoret pois kotoa ja antaa syvällisempää ohjausta työttömänä oleville nuorille. Duuni järjesti keväällä 2010 "Asiakaspalvelu sujuvaksi" -koulutuksen Vaasan, Pietarsaaren ja Suupohjan rannikkoseudun TE -toimistojen henkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena oli ajaa TE-toimistojen henkilöstön työhön uudet työhallinnon strategiat. Koulutuksen kautta TE -toimistojen virkailijoilla oli mahdollisuus tuoda esiin ongelmakohtia ja niitä kehittäessä vaikuttaa myös omaan työhönsä. Duuni- ja Diili -projektit tekivät kiinteää yhteistyötä ja suunnittelivat sekä ideoivat eri asioita. Esimerkiksi projektit järjestivät yhteisen "Työhyvinvoinnilla tuottavuutta yrityksiin"-seminaarin ja yhteisen lopputapahtuman. Yhteistyöllä saavutettiin säästöjä, kun kuluja oli mahdollista jakaa projektien kesken. Duuni- ja Diili -projekteilla oli yhteinen Ideapankki -kansio, johon kirjattiin projektissa esiin tulleita ideoita ja ajatuksia. Näitä toimintatapoja Duuni suosittelee myös toisille projekteille! Duuni-projektilla oli sekä suomen että ruotsinkieliset kotisivut internetissä. Kotisivujen kautta tiedotetaan aktiivisesti projektissa tapahtuneista asioista sekä sivujen kautta on mahdollista kerätä ja lähettää palautetta. Kotisivut löytyivät: Duuni suunnitteli koulutusehdotukset työnantajan tarpeista lähtien. Projektista tehtiin aktiivisesti työnantajakäyntejä ja työnantajilta kysyttiin mielipiteitä eri koulutuksista. Näin työnantajilla oli mahdollisuus vaikuttaa koulutuksiin. Samalla markkinoitiin TE -toimistojen ja ELY -keskuksen palveluita. Koulutusesityksistä keskusteltiin myös TE -toimiston virkailijoiden kanssa sekä hyödynnettiin ammattibarometria ja julkisessa keskusteluissa/uutisissa esiin tulleita seikkoja. Rekryyn valmentava koulutuksen kautta moni työtön tai työttömyyden uhkaama henkilö sai täydentää ammattitaitoaan. Koulutukseen sisältyi työnhaun osuus ja henkilökohtainen ohjaus, jossa tehtiin hakijalle oma henkilökohtainen suunnitelma. Koulutuksen yhteydessä hakijalla oli mahdollisuus suorittaa eri työelämässä tarvittavia kortteja. Duunin henkilöstön mielestä tämä oli joustava, ohjaava ja eri ammattiryhmiä palveleva koulutus, tämän koulutuksen elementtejä kannattaa hyödyntää jatkossakin.koulutukseen osallistuneet ovat antaneet koulutuksesta hyviä arvosanoja (Opal). Kesällä 2010 Duuni- ja Diili -projektit ottivat työharjoitteluun nuoren naisopiskelijan, joka suoritti opintoihinsa kuuluvan harjoitteluosuuden projekteissa. Projektien kautta tämä nuori pääsi tutustumaan projektityöhön. Hän oli mm. haastattelemassa hakijoita koulutuksiin, osallistui yhteistyöpalavereihin ja EURA JÄRJESTELMÄ 8/14

9 projektin suunnittelutyöhön. Lisäksi hän kirjoitti "Raportin ;vuotiaista työnhakijoista, Vaasan, Pietarsaaren ja Suupohjan rannikkoseudun alueella". Valitettavasti Duuni ja Diili eivät voineet maksaa harjoittelijalle palkkaa, vaan hän sai opintotukea harjoittelunsa ajan. Harjoittelija sai kuitenkin tämän kautta arvokasta työkokemusta ja on valmistumisensa jälkeen työllistynyt Vaasan TE -toimistoon. Duunin projektipäällikkö osallistui keväällä 2010 alkaneeseen "Verkko-opetus henkilöstökoulutuksen tukena"- koulutukseen. Koulutuksessa kommunikoitiin Moodlen, videoneuvottelulaitteiden ja web-cameran välityksellä. Tämän koulutuksen kautta todettiin, että työ- ja elinkeinotoimisto voi toimittaa työvoimakoulutuksen kouluttajalle Moodle-alustalle infopaketteja ja jos on mahdollista, kurssikummina toimiva henkilö voi jakaa informaatiota ja keskustella moodlen kautta koulutuksessa olevien kanssa. Duunin projektipäällikkö toimii kurssikummina kansallisesti rahoitetussa "Johtaminen ja projektityö kansainvälisessä ympäristössä" -koulutuksessa. Projekti antoi siis työaikaansa tämän koulutuksen läpiviemiseksi, koska Duuni- ja Diili -projektit suunnittelivat koulutuksen. Koulutukseen osallistui teknisen (insinöörejä, teknikkoja) ja kaupallisen koulutuksen saaneita (tradenomeja, merkonomeja, ekonomeja). Koulutuksessa teknisen koulutuksen saaneet hyötyivät erityisesti kaupallisesta koulutuksesta ja kaupallisen koulutuksen saaneet teknisestä osuudesta. Koulutus toteutettiin osittain englanninkielisenä. 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Duunin toimintatavoissa huomioitiin aina tasa-arvo. Ohjaavissa koulutuksissa kannustettiin asiakkaita hakemaan rohkeasti eri aloille. Tasa-arvonäkökulma oli esillä aina koulutusvalintoja tehtäessä. Projektiaikana Duunissa oli mukana 818 henkilöä, joista naisia oli 364 eli 44% projektin asiakkaista. Heikossa asemassa olevia henkilöitä oli 180 (22 %) asiakasta, joista naisia oli 45 (9%). Projektiin osallistui 58 (7%) maahanmuuttajaa, joista naisia oli 30 (3,7%). Suurin ikäryhmä projektin asiakkaista olivat yli 25- vuotiaat, johon kuului 46% (379) asiakkaista. Alle 25 -vuotiaita oli 145 (18%) ja vuotiaita oli 97 eli 12 % projektin asiakkaista. Starttirahaa myönnettiin 7 henkilöille, joista naisia oli 4, mikä on enemmän kuin projektisuunnitelmaan on kirjattu. Palkkatuetussa työssä oli 235 henkilöä, joista naisia oli 51% (121). 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Duunin innovatiivisuutta edesauttoi joustava koulutustarjonta, kuten Rekryyn valmentava koulutus, jonka kautta työttömät työnhakijat saivat päivittää työnhakutaitojaan, lisätietoja alueensa tai alansa yrityksistä ja samalla suorittaa heidän työllistymistään edistäviä kortteja. Koulutus oli joustava ja yksilökeskeinen, mikä tuotti myös tuloksia saaden työttömiä työharjoittelun kautta töihin. Tämän koulutuksen kautta useat henkilöt löysivät itselleen uuden alan ja hakeutuivat alan koulutukseen. Duuni osoitti sen, että joustavalla ohjaavalla koulutuksella on työllistävä merkitys ja näitä elementtejä työhallinnon kannattaa hyödyntää myös jatkossa. Duuni vaikutti projektialueen TE -toimistojen toimintatapoihin "Asiakaspalvelu sujuvaksi"- kehityskoulutuksen kautta. Henkilöstö sai keskittyä koulutuksessa omiin toimintatapoihin ja miettiä, mitä voisi tehdä vielä paremmin. He saivat tuoda esiin ongelmakohtia ja niitä kehittäessä vaikuttaa myös omaan EURA JÄRJESTELMÄ 9/14

10 työhönsä. Duuni- ja Diili-projekteilla on yhteinen Ideapankki -kansio, johon kirjattiin projekteissa esiin tulleita ideoita ja ajatuksia. Tätä ideaa voi myös hyödyntää jatkossa. Toteutetut koulutukset suunniteltiin yhteistyössä yritysten ja kouluttajien kanssa. Laadittuja koulutusesityksiä ja ideoita testattiin työnantajilla ja kuultiin heidän näkemyksiään. Avoimella yhteistyöllä kouluttajien, työnantajien, elinkeinoyhtiöiden ja työnhakijoiden kanssa saatiin aikaan toimivia koulutusohjelmia ja näin edesautettiin Duunin asiakkaiden työllistymistä. Kouluttajan ja TE -toimiston tiivis yhteistyö työvoimakoulutuksen aikana paransi työhön sijoittamista. Lisäksi tavoitteiden saavuttamista paransi TE -toimiston esimiesten ja virkailijoiden välinen hyvä tiedonkulku ja avuliaisuus. Duunilla oki sekä suomen että ruotsinkieliset kotisivut internetissä. Kotisivujen kautta tiedotettiin aktiivisesti projektissa tapahtuneista asioista sekä sivujen kautta on mahdollista lähettää projektin henkilöstölle palautetta. Kotisivut löytyvät: Duuni rakensi erilaisia polkuja, jotka veivät työhön. Projekti auttoi aloittaneita yrittäjiä mm. valitsemalla starttirahan saaneita yrittäjiä kurssille. Duuni järjesti lyhyitä, mutta tehokkaita kursseja, joilla onlinopea työllistävä vaikutus. Lisäksi projekti loi yhteistyöverkostoja toimistojen välillä, yhteistyökumppaneihin ja muihin projekteihin. Duunin projektipäällikkö testasi myös itse verkko-opetusta ja etäopiskelua osallistumalla "Verkko-opetus henkilöstökoulutuksen tukena" -koulutukseen, jonka hän loi infopohjan työvoimapoliittisiin koulutuksiin osallistuville. Projektipäällikkö suositteli tätä menettelytapaa koulutusyhteishenkilöille, koska tällä tavalla oli helppo jakaa tietoa koulutuksessa oleville. Duuni- ja Diili -projektien hyvä yhteistyö edesauttoi projektien toimintaa. Molemmissa projekteissa työskenteli asiakkaiden kanssa täysipäiväisesti yksi projektipäällikkö ja puolipäiväisesti projektiassistentti. Hyviä tuloksia toivat se, että nämä kaksi projektia työskentelivät tiiminä ja että he saivat työskennellä TEtoimistojen henkilöstön keskuudessa. Duuni järjestekin TE-toimistojen henkilöstölle infotilaisuuksia, jossa kerrottiin projektin toiminnasta. Tämä edesauttoi sitä, että TE -toimistojen virkailijat ohjasivat henkilöitä Duunin koulutuksiin ja antoivat samalla palautetta projektin toiminnasta. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Duuni tavoitteena oli, että projektin kautta löytyneet hyvät käytännöt jäisivät elämään projektin päätyttyä. Tästä syystä Duuni -projektin henkilöstö osallistui ja pyrki vaikuttamaan eri toimintatapoihin: projekti oli mukana kehittämässä TE-toimistojen toimintatapoja järjestämällä "Asiakaspalvelu sujuvaksi" -koulutuksen TE-toimistojen henkilöstölle ja osallistumalla Pohjanmaan ELY- keskuksen Muutostukihankkeen, "Osaamisen kehittämisen kautta työhön" -kehitysryhmän työhön. Duuni osallistui myös oppilaitosyhteistyöhön RekryWasan kanssa. Näissä tapaamisissa keskusteltiin siitä, miten valmistumassa olevat henkilöt saataisiin suoraan töihin. EURA JÄRJESTELMÄ 10/14

11 Duuni testasi koulutusesityksiä työnantajilla ja yrittäjillä. Tämä toimintatapa osoitti sen, että TE -toimistojen virkailijoiden kannattaa keskustella koulutuksista työnantajien kanssa, koska työnantajat kertoivat mielellään mielipiteitään eri koulutuksista. Tämä edesauttoi myös työharjoittelupaikkojen löytymistä. "Rekryyn valmentavan koulutuksen" kaltaista joustaa koulutusta voisi jatkaa työhallinnon koulutuksissa, koska tämä palveli monia eri ammattiryhmien ihmisiä. Duuni järjesti yhdessä Diili -projektin kanssa seminaarin, jossa käsiteltiin työhyvinvoinnin merkittävyyttä työssäjaksamisessa ja -pysymisessä. Projektit halusivat tuoda esille, että työssä hyvinvoiva henkilöstö tekee yritykselle parhaimmat tulokset. Seminaarissa korostettiin myös, että yrittäjien tulee myös huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Ideapankki-kansio voisi olla jatkossa sellainen paikka, jonne henkilöstö voisi kirjata eteen tulleita hyviä ideoita. Suosittelemme myös, että jatkossa TE-toimistojen sisällä olisi tämän tyylisiä ESR-hankkeita, koska Duunille oli suuri etu työskennellä ammattitaitoisten TE-toimistojen virkailijoiden keskuudessa ja hyödyntää työhallinnon käytössä olevaa URA-järjestelmää. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus , % , % Kuntien rahoitus 0 0 % 0 0 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PROJEKTIN TAVOITTEET SAAVUTETTIIN REILUSTI - YHTEISTYÖLLÄ OLI RATKAISEVA ROOLI Duuni-projektin toiminta käynnistyi varsinaisesti syyskuussa 2008, jolloin projektipäällikkö ja assistentti aloittivat toiminnan suunnittelun. Vuoden 2009 alussa Duunin koulutukset alkoivat ja samalla hanketta markkinoitiin ulospäin. Duunin projektipäällikkö vaihtui keväällä ja uusi päälllikkö sai heti tehtäväkseen projektisuunnittelman päivittämisen työttömyyden lähtiessä nousuun. Samalla lisättiin kapasiteettia työttömien ja työttömyyden uhkaamien henkilöiden (lomautettujen) kouluttautumiseen. Duunista maksettiin palkkatukea vaikeammin työllistettävien henkilöiden työllistämiseksi. Vuoden 2010 ja 2011 aikana panostettiin työttömien henkiöiden kouluttamiseen, tehtiin ja suunniteltiin koulutusesityksiä yrityskäyntien perustella. Keväällä 2010 Duuni järjesti TE-toimistojen henkilöstölle kouluksen nimeltä "Asiakaspalvelu sujuvaksi". Syksyllä 2010 Duuni järjesti yhdessä Diili -projektin kanssa "Työhyvinvoinnilla tuottavuutta EURA JÄRJESTELMÄ 11/14

12 yrityksiin" -seminaarin, jossa keskusteltiin työhyvinvoinnin merkityksestä työssä jaksamisessa. Samalla projektin henkilöstö osallistui TE-toimistojen kehittämiseen osallistumalla aktiivisesti Pohjanmaan ELYkeskuksen muutostukihankkeen kehitysryhmiin. Kesällä 2010 Duuni- ja Diili -projekteihin otettiin harjoittelija, joka sai suorittaa projektissa yliopistotutkintoon kuuluvan harjoittelun. Harjoittelija teki seurannan nuorten työllisyystilanteessa Duunin ja Diilin projektialueella ja osallistui projektityöhön. Vuonna 2011 jatkettiin asiakkaiden kouluttamista, oltiin mukana TE-toimistojen palvelu-uudistusten läpiviemisessä ja tehtiin lehtiliite "Yhdessä Eteenpäin/Framåt Tillsammans" yhdessä neljän muun ESRprojektin kanssa. Lehtiliitteessä kerrottiin asiakkaiden onnistumistarinoita ja se julkaistiin 10 alueen eri lehdessä. Duuni ja Diili järjestivät ohjausryhmän jäsenille sekä muille yhteistyötahoille yhteisen lopputapahtuman. Duuni päätti toimintansa Duuniin osallistui kaiken kaikkiaan 818 henkilöä. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli, että 480 henkilöä osallistuu projektiin ja että projekti keskittyy rekrytointiongelmien ehkäisemiseen. Koska rekrytointiongelmia ei ollut, Duuni keskittyi työttömien ja työttömyyden uhkaamien henkilöiden ammattitaidon kehittämiseen ja siten vaikuttamaan siihen, että kun talous lähtee nousuun, alueella on ammattitaitoista työvoimaa saatavilla. Ennen projektiin mukaan tuloa 85% (602 henkilöä) projektin asiakkaista oli työttömänä, 14% (97) oli työssä, yrittäjänä tai palkkatuetussa työssä. Ainoastaan 2% (17) projektin asiakkaista tuli koulutuksesta suoraan projektiin. Duunin päättymisen jälkeen projektin asiakkaista 37% (304) oli työttömänä, työssä oli 54% (443) projektin asiakkaista. Noin 9% (71) asiakkaista oli työelämän ulkopuolella eli koulutuksessa, eläkkeellä tai perhevapailla. Duunin viimeisessä selvityksessä kävi ilmi, että työttömyyden yleisimmät aiheuttajat olivat pätkätyöt ja asiakkaiden terveydelliset ongelmat. Projektin asiakkaista hieman yli puolet (55%) oli miehiä. Tämä selittyy myös sillä, että yt -neuvottelut kohdistuivat enimmäkseen miesvaltaisille aloille. Yli puolilla osallistuneista on keskiasteen koulutus, perusasteen koulutustaustaisia oli 26 % (212). Maahanmuuttajia oli 7% (58) ja heikossa asemassa olevia oli 15% (119). Heikossa asemassa katsottiin olevan ne henkilöt, joilla oli esim. terveydellisiä ongelmia ja motivaation puute mennä eteenpäin. Nämä henkilöt tarvitsivat syvällisempää ohjausta. Nuorten työttömyyden vähentämiseksi järjestettiin nuorille erikseen ohjaavaa koulutusta. Duunista koulutettiin työttömiä sekä ammattitutkintoon että osaammattitutkintoon. Projektista järjestettiin useita ryhmiä sekä Pietarsaaressa että Vaasassa Rekryyn valmentavaa koulutusta, johon osallistui 345 henkilöä eli 42% Duunin asiakkaista. Lisäksi Rekryyn valmentavaa koulutusta rahoitettiin pari ryhmää kansallisesta rahasta. Näissä projektipäällikkö toimi myös kurssikummina. Rekryyn valmentava koulutus oli toimiva, joustava ja se ohjasi asiakkaita eteenpäin työhön tai koulutukseen. Duunin kaikkiin koulutuksiin osallistui yhteensä 552 henkilöä, palkkatukea maksettiin 235 henkilön työllistämiseksi ja 7 henkilölle myönnettiin projektista starttirahaa. EURA JÄRJESTELMÄ 12/14

13 Yhteistyöllä oli ratkaiseva roolli projektin hyvien tulosten saavuttamisessa: Projektin johtaja Helvi Riihimäki ohjasi ja tuki Duunin henkilöstöä koko projektin toiminnan ajan. Duunin ja TE -toimistojen henkilöstön välisellä oli merkittävä rooli, koska TE -toimistojen henkilöstö ohjasi aktiivisesti asiakkaita projektin koulutuksiin. Ohjausryhmän aktiivisuus, kantaaottavuus ja ideointi ohjasivat projektin toimintaa eteenpäin koko Duunin toiminta-ajan, mikä helpotti projektissa työskenteleviä kääntymään aina tarvittaessa ohjausryhmän puoleen. Lisäksi projektissa työskentelevillä oli kiinteä yhteistyö Diili-projektin kanssa, millä oli suuri merkitys Duunin hyvien tulosten saavuttamisessa. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Arkistoinnissa on noudatettu seuraavaa ohjeistusta: Työ- ja elinkeinotoimistojen tiedonhallintasuunnitelma , päivitetty Projektin asiakirjoja on arkistoitu seuraavasti: POHJANMAAN ELY -KESKUS, HOVIOIKEUDEN PUISTIKKO 19 A, 4.KRS, VAASA Yhteyshenkilöt: ESR-asioista vastaavat henkilöt Kaikki ELY-keskuksessa tehdyt kirjanpitoaineistot, sopimukset/päätökset, kuten projektihakemukset, päätökset, koulutushankinnat, kilpailutukset, valinnat ja kouluttajien kanssa tehdyt sopimukset. Allekirjoittajina ELY-keskuksen edustajat. VAASAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, WOLFFINTIE 35 B, VAASA Yhteyshenkilö: toimiston johtaja Aski- järjestelmä: ohjausryhmien pöytäkirjat ja liitteet, projektissa tehty kilpailutus (kotisivut), projektista järjestetty (koska kouluttajana yksityinen koulututtaja) kuulemistilaisuudet/päätökset ja kaikki sellainen materiaali, jossa on tehty virallinen päätös jostakin asiasta. Allekirjoittajina: projektin johtaja tai projektipäällikkö URA-järjestelmä: koulutushakemukset, valintapäätökset. Palkkatukien päätökset ja niihin liittyvät tiliöinnit säilytetään kirjallisena Vaasan työ- ja elinkeinotoimiston säilytystiloissa. EURA JÄRJESTELMÄ 13/14

14 PIETARSAAREN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, RAASTIHUONEENKATU 12, PIETARSAARI Yhteyshenkilö: toimiston johtaja Noudatettu samoja periaatteita kuin Vaasan työ- ja elinkeinotoimiston kohdalla. Projektin materiaaleja on arkistoitu myös kirjallisesti Pietarsaaren TE-toimiston arkistoon. Päiväys ja allekirjoitus Helvi Riihimäki Vaasan TE-toimiston johtaja EURA JÄRJESTELMÄ 14/14

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.12.2011 Diaarinumero POHELY/534/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.01.2012 Diaarinumero POHELY/2199/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.6.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut hieman, ollen edelleen koko maan keskiarvoa nopeampaa. Nuorisotyöttömyyden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 Julkistettavissa 23.7.2013 klo 9.00 Kainuussa työttömyys kasvoi kesäkuussa samaa tahtia kuin koko maassa Työttömyys kasvoi sekä Kainuussa

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 201 POHJANMAAN ELY-KESKUS Lokakuun työllisyyskatsaus 201 Julkaisuvapaa 25.11.201 klo 9.00 Työttömyys kasvaa nyt Pohjanmaan seudulla koko maan keskiarvoa nopeammin. Nuorisotyöttömyys lisääntynyt

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 21.10.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys jatkaa ennätyskorkealla tasolla. Erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.6. klo 9.00 Työttömyys jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2015

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.8. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Lokakuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.11.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu pysyi alueella syyskuun tapaan alhaisella tasolla, muun maan tilanteen

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Santtu Sundvall 050 380 6231 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.8. klo 9.00 Työttömyys jatkaa kasvuaan

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.2. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,8 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Santtu Sundvall 050 380 6231 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.1.2013 klo 9.00 Pitkäaikaistyöttömiä

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 2014

Joulukuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys korkeimmalla tasolla yli vuosikymmeneen. Pohjanmaan maakunta ainut alle kymmenen

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2015

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Huhtikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 27.5.2015 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa edelleen nopeasti, kasvua tullut lähes viidenneksen vuoden takaiseen

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6. klo 9.00 Toukokuun lopussa 11 716 avointa työpaikkaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2012

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Jouni Nupponen 050 395 5170 Syyskuun työllisyyskatsaus 9/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 7 %

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.9. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tarjolla vähemmän

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 7255814 Santtu Sundvall 050 3806231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 26.6. klo 9.00 Uudellamaalla työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2015

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Syyskuun työllisyyskatsaus 9/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.10. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2014

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2014 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 050 4326797 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 26.8. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita heinäkuussa lähes 92 000 avoimien

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2013

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2013 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 26.11. klo 9.00 Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2012

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Santtu Sundvall 050 380 6231 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.11. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja runsaasti

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2015

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.7. klo 9.00 Kesäkuun lopussa yli 100 000 työtöntä työnhakijaa Uudenmaan

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 856 avoimien työpaikkojen

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Santtu Sundvall 050 380 6231 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 26.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömiä 29 % enemmän

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 7255814 Jouni Nupponen 050 3955170 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.4. klo 9.00 Pitkäaikaistyöttömiä enemmän

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2013

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2013 NÄKYMIÄ SYYSKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Santtu Sundvall 0295 020 914 Syyskuun työllisyyskatsaus 9/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.10. klo 9.00 Pitkäaikaistyöttömiä kolmannes

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 2014

Heinäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Heinäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 26.8.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys ennätyskorkealla. Työttömyys kasvaa myös johtajien ja erityisasiantuntijoiden

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2012

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 7255814 Jouni Nupponen 050 3955170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.5. klo 9.00 Työttömyys samalla tasolla kuin

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.11. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2012

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Jouni Nupponen 050 395 5170 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 21.12. klo 9.00 Työttömiä nuoria 14

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5. klo 9.00 Työttömyys kasvaa edelleen 15 prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 21.10. klo 9.00 Kainuussa työttömyys pitkittyy ja pysyttelee selvästi vuoden takaista korkeammalla Jo neljännes työttömistä on ollut

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.7.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös elokuussa

Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös elokuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.9. klo 9.00 Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös kuussa Työttömyysjaksot pitkittyvät, kun uutta työvoimaa

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloitti toimintansa 1.1.2013 Pohjanmaan TE-toimisto yhdisti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimivat Suupohjan, Vaasan, Pietarsaaren,

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI LASKUUN TAMMIKUUSSA

TYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI LASKUUN TAMMIKUUSSA TYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI LASKUUN TAMMIKUUSSA Julkaistavissa 23.02.2010 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Tammikuu 2010 Tilannekatsaus: www.ely-keskus.fi/hame Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen

Lisätiedot

Kuva: Työttömät (ml. lomautetut) työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskusalueella vuosina 2000-2010

Kuva: Työttömät (ml. lomautetut) työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskusalueella vuosina 2000-2010 Hämeen ELY-keskus tiedottaa TOUKOKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 22.6.2010 klo 9.00 Hämeen työttömyyden kehitys vuoden 2005 tasolla Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen toimialue)

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Hämeen ELY-keskus tiedottaa SYYSKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 26.10.2010 klo 9.00 Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Taustatietoa selvityksestä

Taustatietoa selvityksestä Taustatietoa selvityksestä TK-Eval yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n kanssa Toteuttajina YTM Keimo Sillanpää, YTM Tommi Ålander, FM Sirpa Korhonen,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella 2015 Teemu Saarinen 22.6.2015 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot