Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasomääritelmä Porvoon sairaanhoitoalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasomääritelmä Porvoon sairaanhoitoalue"

Transkriptio

1 Liite 4 Versio Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasomääritelmä Porvoon sairaanhoitoalue

2 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Riskianalyysi 2 3. Ensihoitoyksiköt Porvoon sairaanhoitoalueella 3.1 Järjestelmä Järjestelmä Ensihoitojärjestelmään tehdyt muutokset 4.1 Varallaolon purkaminen ja tason nostaminen Parempi alueen kattavuus Aliresursoinnin korjaus Yksiköiden aktiiviaika Alueellinen kenttäjohtojärjestelmä Kuntien siirtokuljetusyksiköt ja ensihoitoyksiköt terveyskeskusvuodeosastojen tukena Porvoon sairaalan vaativat siirrot 8 5. Poikkeustilanteet, varavalmiuden järjestäminen ja alueellisten valmiussiirtojen käyttäminen 8 6. Ensihoitohenkilöstö 6.1 Ensihoitohenkilöstö Ensihoitohenkilöstön täydennyskoulutus 9 7. Ensihoitopalveluja sivuava toiminta 9 8. Ensihoitopalvelun kustannukset Palvelutason perusteiden seuranta ja päivittäminen 10 Liitteet: Sosiaali ja terveysministeriön asetus ensihoitopalveluista (Liite 1.) Ajoneuvojen varustelu ja hoitotarvikkeet (Liite 2.) Ensihoitopalvelun yksiköiden hoitotarvikkeet (Liite 3.) Ensihoitopalvelun yksiköiden lääkelista (Liite 4.) Ensihoitajien henkilökohtainen varustus (Liite 5.) Vastaavien ensihoitajien henkilökohtainen varustus (Liite 6.) Yksiköiden määritellyn tason muuttaminen (Liite 7.) Ensihoitopäällikkö, tarkennettu tehtävänkuva (Liite 8.) Vastaava ensihoitaja, L4 (Liite 9.) Porvoon sairaanhoitoalueen riskialuekartat (Liite 10.)

3 2 1. JOHDANTO Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle kuuluvat asiat on määritelty ensihoitoasetuksessa ja tarkemmin alueellisesti HUS palvelutasopäätöksessä. HUS alueella ensihoitopalvelut on päätetty järjestää seitsemänä toiminnallisena kokonaisuutena sairaanhoitoalueittain: HYKS alue kolmena toiminnallisena kokonaisuutena (Helsinki, Espoo ja Vantaa) ja lisäksi Porvoon, Lohjan, Hyvinkään ja Länsi Uudenmaan sairaanhoitoalueet omina kokonaisuuksinaan. Porvoon sairaanhoitoalueella ensihoitopalvelu järjestetään yhteistyössä Itä Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Tässä alueellisessa palvelutasomääritelmässä määritellään se ensihoitopalveluiden järjestämistapa ja taso johon yhteistoimintasopimus perustuu. Palvelutasomääritelmän tarkoituksena on varmistaa Porvoon sairaanhoitoalueen asukkaille mahdollisimman tasa arvoinen ensihoidon saatavuus asuinpaikasta riippumatta. Tästä johtuen yksikkömäärää, yksiköiden aktiiviaikoja sekä asemaverkostoa on jouduttu tarkastelemaan uudelleen. Ensihoitopalvelun toiminta alkaa Porvoon sairaanhoitoalueella RISKIANALYYSI HUS ensihoitokeskus valmistelee hätäkeskuksen tuottaman tehtäväaineiston perusteella alueellisen riskianalyysin. Riskianalyysin pohjana käytetään sosiaali ja terveysministeriön ensihoitoasetuksen (liite 1.) mukaista alueen jakamista yhden neliökilometrin kokoisiin karttaruutuihin. Jokaiselle ruudulle merkitään riskiluokka huomioiden alueella vakituisesti oleskeleva väestö, sen ikärakenne, vapaa ajan asutus, matkailu, liikenteelliset seikat sekä alueen onnettomuusriskit. Tämän palvelutasomääritelmän valmistumisen aikaan ei kaikkea aineistoa vielä ollut saatavilla, joten riskianalyysin perusteena on käytetty vakituisen väestön määrään, tieverkostoon sekä vuoden 2010 ensihoidon tehtävämäärään perustuvaa riskiluokkajakoa. Näiden mukaan alueella riskiluokkajako on seuraava: (1.) kolme ruutua, (2.) 26 ruutua, (3.) 62 ruutua, (4.) 731 ruutua, (5.) 1222 ruutua. Yhteensä riskiluokkaruutuja alueelle muodostui (Liite10.) Riskialueiden tehtävämääriin perustuva luokittelu ensihoitoasetuksen mukaisesti 1 Yli 350 tehtävää vuodessa (yli yksi vuorokaudessa) tehtävää vuodessa (vähintään yksi viikossa, mutta alle yksi vuorokaudessa) tehtävää vuodessa (vähintään yksi kuukaudessa, mutta alle yksi viikossa) 4 < 10 tehtävää vuodessa, mutta alueella on vakituista asutusta tai kanta/ valtatie 5 Asumattomat tai tieverkon ulkopuolella olevat alueet

4 Riskialueiden määrittelyn jälkeen on jokaiselle riskiluokalle asetettu ajallinen tavoite, jonka kuluessa HUS alueella väestö pyritään eri tehtäväkiireellisyysluokissa saavuttamaan (taulukko 1.). Ensimmäinen potilaan tavoittava yksikkö on joko ensihoitopalvelun ensihoito tai ensivasteyksikkö. * Ensimmäinen yksikkö kohteessa ** Terveystoimen yksikkö kohteessa, A tehtävät 3 Taulukko 1. HUS ensihoidon vastuulääkäreiden arvio aikatavoitteesta. (Ei vahvistettu) Riskiluokka A 8min* A 15min* A 30min** B 8min B 15min C 30min D 120min (ht) 1 70% 90% 90% 60% 85% 90% 90% 2 60% 90% 90% 55% 85% 90% 90% 3 45% 85% 90% 45% 80% 85% 90% 4 25% 70% 85% 25% 60% 80% 85% 5 Taulukko 2. Vuonna 2010 tavoitettu väestönosuus Porvoon sairaanhoitoalueella uuden riskialueluokituksen mukaisesti. (Ei vahvistettu) Riskiluokka A 8min A 15min A 30min B 8min B 15min C 30min D 120min (ht) 1 91% 97% 97% 84% 96% 98% 100%* 2 74% 96% 98% 68% 94% 95% 99%* 3 44% 80% 94% 32% 81% 85% 100% 4 20% 64% 91% 16% 63% 71% 99%* 5 * 10 19% aikaleimoista puuttuu Alustavassa HUS palvelutasopäätöksessä on verrattu vuoden 2010 ensihoitotehtävien ajallisia viiveitä potilaan saavutettavuuden kannalta (Taulukko 2). Taulukkoa tarkasteltaessa huomataan tilanteen olevan hyvä ensimmäisessä ja toisessa riskiluokassa ja vielä kelvollinen kolmannessakin, mutta tavoitettavuus neljännessä laskee alle rajan. HUS on linjannut, ettei minkään alueen palvelutasoa lähdetä laskemaan, joten riskiluokkien yksi ja kaksi kohdalla tavoittamisviiveinä tullaan pitämään vuoden 2010 tasoa. Itä Uudenmaan alueella lisähaasteena on myös tavoittaa se osa väestöstä, joka asuu kolmannen ja neljännen riskiluokkien alueella. Porvoon sairaanhoitoalue on pinta alaltaan laajin HUS sairaanhoitopiirin sairaanhoitoalueista ja kuitenkin välittömässä lähtövalmiudessa on ollut vain neljä ympärivuorokautista ensihoitoyksikköä. Kotivarallaolon yksiköt ovat taloudellisesti edullinen vaihtoehto, mutta harvaan asutulla seudulla 15 minuutin lisäviive on liian suuri. Tämän vuoksi kaikki päivittäistoiminnan ensihoitoyksiköt toimivat jatkossa välittömässä lähtövalmiudessa. Harvaan asutulla seudulla on ensihoitoyksiköiden määrän oltava suhteessa suurempi kuin se olisi tiiviisti asutussa, lyhyiden välimatkojen kaupunkiympäristössä.

5 4 3. ENSIHOITOYKSIKÖT PORVOON SAIRAANHOITOALUEELLA 3.1 Järjestelmä 2011 Porvoo ja Askola (Porvoon pelastusasema) Yksikkö Miehitys Aktiiviaika P190 H+H 24h/7 (8 8) välitön P191 P+P 24h/7 (8 8) välitön P192 P+P varalla 15min P193 P+P varalla 30min Sipoo ja Pornainen (Sipoon ambulanssiasema, Martinkylä) S290 H+H 24h/7 (8 8) välitön S291 P+P arkisin 8 17 välitön Loviisa ja Lapinjärvi (Loviisan ambulanssiasema, Loviisa) L395 H+P 24h/7 (9 9) välitön L392 P+P varalla 15min L393 P+P miehitetään tarvittaessa Alueen ensihoitoyksiköt ovat koostuneet kolmen palveluntuottajan yksiköistä. Porvoon ja Askolan alueella palveluntuottaja on toiminut Itä Uudenmaan pelastuslaitos, Sipoossa ja Pornaisissa HES sairaankuljetus ja Loviisassa ja Lapinjärvellä Esperi OY. Ensivasteet: A11 (Askola), LA17 (Lapinjärvi), PE98 ja PE87 (Isnäs, Sarvisalo), RU17 (Ruotsinpyhtää), PS319 (Pellinki), KUS773 (Pornainen), Neste 11 (Kilpilahti), PS317 (Kulloo), L41 (Fortum, Loviisan ydinvoimala). Lisäksi päätoimisen henkilöstön miehittämät IU11(Porvoo), IU21(Sipoo) ja IU31 (Loviisa). 3.2 Järjestelmä 2012 Porvoon pelastusasema ja Koskenkylän ambulanssiasema Yksikkö Miehitys Aktiiviaika IU8210 H+L4 24h/7 (8 8) välitön, Porvoo IU8212 H+P 24h/7 (8 8) välitön, Porvoo IU8213 H+P 24h/7 (8 18 Koskenkylä, 18 8 Porvoo) IU8214 P+P (tai H+P tai H+H) arkisin 8 16 välitön, Porvoo Nikkilän pelastusasema ja Söderkullan ambulanssiasema IU8220 H+H 24h/7 (8 8) välitön, Nikkilä IU8222 H+P 12h/7 (8 20) välitön, Söderkulla Loviisan pelastusasema IU8230 H+H 24h/7 (8 8) välitön, Loviisa IU8232 H+P 12h/7 (10 22) välitön, Loviisa

6 5 Varalla IU8215 tarpeen mukaan tarpeen mukaan IU8233 tarpeen mukaan tarpeen mukaan Ensivasteet: IU831 (Askola), IU757 (Lapinjärvi), IU367 + IU357 (Isnäs, Sarvisalo), IU737 (Ruotsinpyhtää), IU571 (Pellinki), KUS773 (Pornainen), NE11 (Neste Kilpilahti), L41 (Fortum Loviisan ydinvoimala). Lisäksi päätoimisen henkilöstön miehittämät IU101 (Porvoo), IU201 (Sipoo) ja IU301 (Loviisa). Ensihoitolääkäri: Operatiivisena ensihoitolääkärinä Porvoon sairaanhoitoalueella toimii Medi Heli 01:n päivystävä lääkäri. Lääkärihelikopterin operointi on määritelty alueellisissa ensihoidon hälytysohjeissa, mitkä muodostetaan yhteistyössä Itä ja Keski Uudenmaan hätäkeskuksen alaisuuteen kuluvien sairaanhoitoalueiden kanssa. 4. JÄRJESTELMÄÄN TEHDYT MUUTOKSET 4.1 Varallaolon purkaminen ja tason nostaminen Aikaisemmin alueellinen taso ollut suuresti riippuvaisesta varallaolosta, josta nyt luovutaan. Porvoon sairaanhoitoalue on HUS alueen sairaanhoitoalueista pinta alaltaan suurin ja jo alueellisista erityispiirteistä johtuen potilaan tavoittamisviiveet muodostuvat suuriksi. Tämän vuoksi ei hätätilapotilaan tavoittamisviiveitä nähdä mielekkääksi kasvattaa pitämällä yksiköitä varallaolovalmiudessa. Välimatkojen vuoksi katsotaan myös H+P ja H+H yksiköt järkevänä vaihtoehtona, koska nämä pystyvät suoriutumaan itsenäisesti suurimmasta osasta tehtäviä. Tämä korostuu pitkien välimatkojen ja harvaan asutun sairaanhoitoalueen alueella. Nykyisessä järjestelmässä perustason yksikkö on riippuvainen hoitotasoisesta tukiyksiköstä. *Varallaolon poispurku vaikuttaa kustannuksiin selvästi ja kompensoidaan osin 12h yksiköiden pienemmillä kustannuksilla (vrt. 24h yksikkö). Tämä on selvästi eniten alueella kustannuksia nostava tekijä. Hoito ja perustason palkkakustannuksissa ei ole merkittävää eroa. 4.2 Parempi alueen kattavuus Ensihoitoyksiköt on hajautettu alueellisesti lisäämällä asemaverkostoon kaksi ambulanssiasemaa.* Porvoon ja Loviisan välille perustetaan Koskenkylän ambulanssiasema, jossa IU8213 on välittömässä lähtövalmiudessa arkisin klo 8 18 ja eteläiseen Sipooseen perustetaan Söderkullan ambulanssiasema, joka toimii IU8222:n kotiasemana. Tämänkaltaiseen ratkaisuun on monia syitä: Logistisesti unohdetaan vanhat kuntarajat ja sijoitetaan yksiköitä paikkoihin, joista hätätilapotilas tavoitetaan nopeasti. Koskenkylän ambulanssiasema on strategisesti paikassa, josta yhteydet sekä itäiseen Porvooseen, Loviisaan, että Lapinjärvelle ovat nopeat. Lisäksi yksikkö sijoittuu valtatie 6:n ja 7 tien risteyskohtaan, jossa molemmat tieosuudet ovat leveäkaistaväyliä. Alueella on suhteellisen paljon tieliikenneonnettomuuksia. Sipoossa on kaksi kasvukeskusta: Nikkilä pohjoisessa ja Söderkulla etelässä. Aikaisemmin Sipoon yksiköt ovat päivystäneen Martinkylässä, josta kuitenkin on ajallisesti huomattava matka Söderkullaan. Lisäksi Sipoonlahden osuus 7 tiellä on onnettomuusherkkä ja Söderkullasta matka 7 tielle on lyhyt. Nikkilään sijoitettava H+H (IU8220) yksikkö operoi myös Pornaisten ensihoitotehtäviä ja Söderkullan (IU8222) yksiköllä on lyhyet viiveet läntiseen Porvooseen.

7 Ensivasteyksiköiden muodostamisessa on näkökohtana käytetty vain ajallista hyötyä. Tämän vuoksi Kulloon sopimuspalokunnan ensivaste (IU171) poistettiin EVY yksiköiden listalta**. Kulloon alueella ei nähty tarkoituksenmukaiseksi ylläpitää kahta ensivasteyksikköä. Kilpilahden teollisuusalueella valmiudessa oleva NE11 (N191) on miehitetty pelastajilla, sen lähtönopeus ja liikennöinti varmuus on parempi, sekä suuri osa tehtävistä sijoittuu Kilpilahden teollisuusalueelle tai sen suoraan läheisyyteen. Tavoittamisviive sekä Porvoon pelastusasemalta, että Söderkullasta on noin 8 minuutin luokkaa, joten muutenkin ensivasteen ajallinen hyöty potilaan saavuttamisessa on marginaalinen. Pelastajilla miehitetyn yksikön kokonaishyöty nähtiin tässä suhteessa merkittävämpänä. *Aiheutuva vuokrakustannus on alle 2 %:a kokonaiskustannuksista. ** Kustannussäästö noin 600euroa 4.3 Aliresursoinnin korjaus Naapurialueen ensihoitoyksiköt ovat aikaisemmin joutuneet operoimaan merkittävän osan Sipoon ja Pornaisten tehtävistä. Alueen terveyskeskuksen ensihoidon vastuulääkärin laskelmien mukaan jopa 10 20%. Tämän vuoksi nähtiin välttämättömäksi lisätä Sipoon alueen aktiivitunteja. Kokonaislisäys on 3h/vrk arkisin ja 12h/vrk viikonloppuisin ja pyhien aikaan*. Pornaisten läntisillä alueilla Järvenpään yksiköt ovat lähempänä, jonka vuoksi A ja B tehtävien työnjaosta sovitaan Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa. Loviisan alueella on aikaisemmin toiminut yksi välittömässä lähtövalmiudessa oleva ympärivuorokautinen H+P yksikkö ja lisäksi yksi jatkuvasti varallaolossa päivystävä P+P yksikkö. Suurin muutos saatiin muuttamalla kotivarallaolon yksikkö välittömän lähtövalmiuden päiväyksiköksi. *Henkilöstökustannukset nousevat 4.4 Yksiköiden aktiiviaika Arkisin iltapäiväaikaan kaikki kahdeksan yksikköä ovat miehitettynä ja viikonloppuisinkin seitsemän, painopisteen ollessa päivä ja iltatuntien kohdalla. Näin yksiköiden aktiivitunnit on pyritty kohdistamaan kiireisimpään aikaan*. Yöaikaan valmius on viisi yksikköä. Tällöin yksiköiden operoinnissa käytetään alueellisia valmiussiirtoja ja tarvittaessa operoidaan risteävästi koko sairaanhoitoalueella. Tässä korostuu ensihoidon päivystävän kenttäjohtajan ja hätäkeskuksen välinen yhteistyö. Osan aikaa valmiudessa olevien yksiköiden (12h ja 8h) aktiivitunteja voidaan ensihoidon vastuulääkärin harkinnasta muuttaa kahden viikon ennakkovaroituksella. Näin suurien tapahtumien ja erilaisten juhlapyhien aikaan saadaan yötunneille tarvittaessa lisää kapasiteettiä. Järjestelmää valmisteltaessa huomio kiinnittyi Loviisan alueen yötehtäviin. Ennakkokäsityksen mukaan alueella ei selvittäisi yhdellä yksiköllä. Näin osaltaan siksi, että väli ja kuljetusmatkat ovat pitkät ja alueellinen tehtävämäärä on väestöpohjaan nähden suuri. Tämän vuoksi käytiin hätäkeskuksen toimittamista vuoden 2010 tehtävätilastoista tarkemmin läpi Loviisan yötilanne siltä osin kun uudessa järjestelmässä on vain yksi yksikkö valmiudessa (klo 22 8). Neljän kuukauden otannalla (tammi, huhti, heinä ja marraskuu) oli alueella yhteensä 1107 ensihoitotehtävää eli 9,2 tehtävää/päivä. Näistä klo 22 8 välisenä aikana tehtäviä oli yhteensä 247 (2/yö). Yötehtävistä X koodiin päättyi 120 (49 %). Hälytyskoodeittain jako oli seuraavanlainen: D hälytyksiä 92 (37 %), C hälytyksiä 89 (36%) ja A/B hälytyksiä 66 (27 %). Tehtävistä selvitettiin myös päällekkäisten hälytysten osuus yötehtävillä heinä ja marraskuun osalta. Näiden kahden kuukauden aikana yötehtäviä oli 140 (2,3/yö) ja näistä päällekkäisiä hälytyksiä oli 24 (17 %), joista A/B hälytyksiä oli 7 (29 %). 6

8 Loviisan alueella toimii ensivasteyksiköitä. Jos yöllinen tilanne vaatii ensihoitoyksikön hälyttämistä Loviisan tai Lapinjärven alueelle ja yksikkö lähtee Porvoosta, tavoitetaan hätätilapotilas kuitenkin hoitotasoisen ensihoitoyksikön toimesta <30min kuluessa ja ensivasteyksikön toimesta paljon tätä nopeammin. Lisäksi alueen yötehtävistä lähes puolet ei johda kuljetukseen, joten on perusteltua olettaa Loviisan alueen yksikön pystyvän tarvittaessa irtaantumaan näiltä tehtäviltä kiireellisemmän hälytyksen sattuessa. Yöhälytyksistä selvästi suurin osa on kiireettömiä, joiden suhteen ongelmaa ei ole. Yötehtävien koordinoinnissa hätäkeskuksen, alueen ensihoidon kenttäjohtajan ja ensihoitohenkilöstön yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Pitkäaikaisiin ambulanssityhjiöihin on reagoitava tarvittaessa ennen kun ongelmia syntyy. Tehtävämäärien kehittymistä varsinkin öiden osalta seurataan ja tarvittaessa yksiköiden tuntipainotuksia muutetaan tarpeen vaatimalla tavalla. On myös huomioitava mahdollisuus tarvittaessa (alueellisissa ruuhka tai poikkeustilanteissa) miehittää IU8232 pelastustoimen henkilöstöllä. Ensihoitoasetus mahdollistaa näissä tapauksissa ensihoitoyksikön miehittämisen tilapäisesti kahdella pelastajalla. * Henkilöstön määrä on pyritty optimoimaan pitämällä yksiköitä valmiudessa silloin kun suurin osa tehtävistä suoritetaan (iltapäiväaika). Henkilöstömenojen ollessa suurin kustannuksia nostava tekijä, pyritään päivystysajan tehtävät suorittamaan operoimalla yksiköillä kuntarajojen yli ja hyödyntämällä alueellista kenttäjohtajaa tehtävien ja valmiussiirtojen koordinoinnissa hätäkeskuksen apuna. 4.5 Alueellinen kenttäjohtojärjestelmä Alueellinen kenttäjohtojärjestelmä toteutetaan osana kuljettavaa yksikköä (IU8210)*. Alueen pinta ala ja väkiluku huomioon ottaen ei kenttäjohtajan operoimista omalla yksiköllä nähty tarpeellisena. Tämän sijaan sekä Loviisaan, että Sipooseen perustetaan H+H yksiköt, jotka pärjäävät itsenäisesti suurimmasta osasta tehtäviä. Jos kaikki alueen yksiköt olisi muodostettu H+P tasolle, olisi kenttäjohtoyksikkö joutunut operoimaan ympäri laajaa aluetta tukitehtävillä. Tällöin toiminta osana kuljettavaa yksikköä ei olisi ollut mahdollista. Alueelliset hälytysohjeet muodostetaan tavalla, mikä mahdollistaa kenttäjohtajan toimimisen myös tehtäväkoordinoinnin ja henkilöstön koulutuksen apuna. Kenttäjohtajatoiminnan toteutustapaa tarkastellaan uudelleen, jos yksikön ensihoitotehtävien määrän katsotaan kasvavan liian suureksi toteuttaa muita kenttäjohtajalle kaavailtuja tehtäviä. *Edullisin tapa toteuttaa kenttäjohtojärjestelmä. Lisähyötynä voidaan nähdä sairaanhoitoalueen ensihoitopäällikön sekä kenttäjohtajien roolin suunnittelu, kehittämis ja kouluttamistehtävissä. Yhteistyön avulla mahdollistaa järjestelmän selviämisen vain 0,5 ensihoidon vastuulääkärin viran resursoinnilla. 4.6 Kuntien siirtokuljetukset ja ensihoitoyksiköt terveyskeskusvuodeosastojen tukena Kiireelliset terveyskeskusten siirrot katsotaan ensihoitoon kuuluviksi. Kuntien kiireettömiä hoitolaitossiirtoja on alueella niin vähäinen määrä, että ne hoidetaan alueella ensisijaisesti ensihoitopalvelun ja toissijaisesti HUS logistiikan sairaankuljetuksen toimesta. Tämä on sekä resurssien, että kustannusten osalta tehokkain tapa. Jos alueelliset ensihoitopalvelun yksiköt eivät suuren tehtävämäärän vuoksi kykene hoitolaitossiirtoja suorittamaan, käytetään Hus Logistiikan siirtoyksiköitä. Siirtokuljetukset laskutetaan kunnilta ja ensihoidon suorittamat siirtokuljetukset vähentävät ensihoitopalvelun nettokustannuksia. Porvoon sairaanhoitoalueella virka aikana toimiva P+P (tarpeen mukaan H+P) yksikköä käytetään ensisijaisesti kiireettömien hoitolaitossiirtojen suorittamiseen ja H+P yksikköä kiireellisissä päivystys ja hoitolaitossiirroissa. Osa terveyskeskuksen vuodeosastoista sijaitsee päivystysaikana yli 40km päässä päivystävästä lääkäristä ja kriittisesti sairaalle potilaalle halutaan taata myös hoitolaitossiirroissa välitön hoitotasoinen hoito. Ensihoitoyksiköt voivat toimia myös yhteistyössä vuodeosastojen henkilökunnan kanssa, jolloin ensihoidon asiantuntemusta voidaan hyödyntää myös potilaiden tilan arvioinnissa ja yksinkertaisissa toimenpiteissä, kuten IV yhteyden avaamisessa.* 7

9 8 *Erikoissairaanhoidon kustannuksia saadaan laskettua, jos oikeanlaisella yhteistyöllä pystytään vähentämään sekä erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä, että vuodeosastojaksoja. Hoitotasoisten ensihoitoyksiköiden avulla saadaan potilaan tila tarkastettua terveyskeskusten vuodeosastoilla ja yhdessä päivystävän lääkärin ja vuodeosaston hoitohenkilökunnan kanssa arvioitua potilaan sen hetkinen siirron tarve. Tavoite on, että Loviisan ja Sipoon vuodeosastot pystyvät hoitamaan potilaansa mahdollisimman pitkälle omilla vuodeosastoillaan. Osastoille pyritään takaamaan riittävä tuki käytännön jatkamiseen. 4.7 Porvoon sairaalan vaativat siirrot Porvoon sairaalan kiireettömät ja kiireelliset hoitolaitossiirrot järjestetään ensisijaisesti HUS logistiikan sairaankuljetuksen toimesta. Jos HUS Logistiikka ei pysty tarjoamaan vaativiin ja kiireellisiin sairaalasiirtoihin hoitotasoista yksikköä, suoritetaan nämä tehtävät ensihoitopalvelun toimesta H+P yksiköllä.* Tällä hetkellä ongelmana on koettu vaativien siirtojen osalta lääkäri tai hoitajasaattajien tarve siirtokuljetuksissa. Lähettävän yksikön resurssit ovat joutuneet venymään ja tilanteen on katsottu johtavan osastoilla potilasturvallisuuden huonontumiseen. Ensihoitopalvelun H+P yksiköiden käytöllä saadaan saattajan tarvetta huomattavasti vähennettyä ja samalla myös siirtokuljetusten potilasturvallisuutta parannettua. Alueen päivystävä kenttäjohtaja koordinoi kaikkia siirtoja yhdessä HUS logistiikan sairaankuljetuksen (jatkossa ensihoitokeskus) ja hätäkeskuksen kanssa. Alueen ensihoitajien koulutuksissa huomioidaan tehostetun valvonnan ja päivystyksen hätäpotilassiirtoihin liittyvät erikoispiirteet. *Vaatii pienen lisäresursoinnin, mutta hyöty saadaan potilasturvallisuuden parantumisena. Samalla saadaan vähennettyä lisähenkilökunnan hälyttämisestä osastoille aiheutuvia kustannuksia. 5. POIKKEUSTILANTEET, VARAVALMIUDEN JÄRJESTÄMINEN JA ALUEELLISTEN VALMIUSSIIRTOJEN KÄYTTÄMINEN Ensihoitoyksiköiden määrää kasvatetaan olemassa olevien resurssien mukaisesti silloin, kun päivittäistoiminnan yksiköt eivät pysty huolehtimaan alueensa tehtävistä. Tapauskohtaisesti sovitaan pelastuslaitoksen kanssa potilaiden kuljettamisesta muilla kuin ensihoitoyksiköillä. Yksiköiden tason laskemisesta ja tason laskemisen kestosta on tehty erillinen ohjeistus joka on palvelutasomääritelmän liitteenä. Porvoon sairaanhoitoalueen ensihoidon vastuulääkäri pystyy tarvittaessa muuttamaan ensihoitoyksiköiden aktiiviaikoja enintään kahden viikon varoitusajalla Yhteistoimintasopimus pelastuslaitoksen kanssa tarjoaa myös mahdollisuuden alueellisissa ruuhka ja ambulanssityhjiö tilanteissa käyttää varavalmiuden yksiköitä pelastajilla.* Tämä mahdollistaa varavalmiuden yksikön tarvittaessa välittömänkin hälytysvalmiuden. Edellä mainitun kaltaisen synergian tuoma hyöty on merkittävä ensihoitopalvelun joustavan toiminnan kannalta. Tehtävien ruuhkautuessa on alueen ensihoidon kenttäjohtajalla mahdollisuus sopia HUS logistiikan yksiköiden käyttämisestä siirtokuljetuksilla ensihoitopalvelun yksiköiden sijaan ja tarvittaessa sopia perustasoisten siirtoyksiköiden hyödyntämisestä myös hätäkeskuksen hälyttämillä ns. kansalais D tehtävillä.** Päivittäistoimintaan kuuluvista ambulanssityhjiö tilanteista pyritään ensisijaisesti selviytymään käyttämällä alueellisia valmiussiirtoja.

10 * Pelastajien hyödyntäminen lyhytaikaisissa ruuhkahuipuissa on kustannustehokkaampaa kuin ensihoitajien yli / lisätöiden teettäminen. **HUS logistiikan sairaankuljetus tarjoaa kunnille edullisen vaihtoehdon siirtokuljetusten järjestämiseen siltä osin, kun ensihoitopalvelun yksiköt eivät niihin kykene ENSIHOITOHENKILÖSTÖ 6.1 Ensihoitohenkilöstö Ensihoitopalvelun hoito ja perustason ensihoitajat ovat Itä Uudenmaan pelastuslaitoksen (Porvoon kaupungin) palveluksessa. Henkilöstön pätevyysvaatimukset noudattavat ensihoitoasetuksen linjausta ja ovat HUS alueella yhteisesti sovittu. Ensihoidon vastuulääkärillä tai sairaanhoitoalueen ensihoitopäälliköllä on oikeus osallistua palveluntuottajan uuden henkilöstön rekrytointiin. Sairaanhoitoalueen operatiiviset kenttäjohtajat (vastaavat ensihoitajat) ovat sairaanhoitoalueen palveluksessa. Heidän lisäkseen sairaanhoitoalueelle perustetaan myös yksi ensihoitopäällikön toimi. Ensihoitopäällikkö tulee toimimaan vastaavien ensihoitajien lähiesimiehenä Porvoon sairaalan Medisiinisen tulosyksikön osastoryhmän päällikön alaisuudessa. Ensihoitopäällikkö osallistuu myös ensihoitopalvelun kenttäjohtajien operatiiviseen kiertoon. Vastaavien ensihoitajien tehtäviä perustetaan vuonna 2011 viisi, mutta jatkossa on pohdittava pitääkö vastaavien ensihoitajien määrää nostaa yhdellä. Kuuden vastaavan ensihoitajan ja ensihoitopäällikön vahvuudella pystyttäisiin sisäiset poissaolot (vuosilomat, sairaslomat, koulutukset ym.) pääsääntöisesti korvaamaan ilman ulkopuolisten sijaisten hyödyntämistä. Lisäksi kyseisellä vahvuudella voitaisiin toteuttaa ns. sairaalakierto, jolloin yksi ensihoitajista olisi vuorollaan kehittämässä omaa osaamistaan tehostetun valvonnan ja leikkausosastoilla, sekä päivystyspoliklinikalla. Sairaalakierron tuoma synergia nähdään molempia osapuolia hyödyntävänä tekijänä. Ensihoitoasetuksen mukaan < asukaan väestöpohjaan kohdistetaan 0,5 ensihoidon vastuulääkärin virkaa. Tämän mukaisesti Porvoon sairaanhoitoalueella on puolikas ensihoidon vastuulääkärin virka. Väestöpohjan kasvaessa asiaa joudutaan mahdollisesti tarkastelemaan uudelleen. 6.2 Ensihoitohenkilöstön täydennyskoulutus Porvoon sairaanhoitoalueella pakollinen täydennyskoulutus on vuorokoulutusten lisäksi perustasolla vähintään kaksi ja hoitotasolla kolme päivää vuodessa. Sairaanhoitoalue sitoutuu järjestämään kolme hoitotason koulutuspäivää, joista ainakin yksi on käytännön harjoittelua. Perustasolle järjestetään kaksi koulutuspäivää, jotka pidetään hoitotasoisten työntekijöiden tai ensihoidon operatiivisten esimiesten toimesta. Tämän lisäksi jatketaan käytäntöä, jossa opiskelijoiden ohjaaminen on oppilaitoksen puolelta korvattu oppilaitoksen simulaatiotilan käytöllä. Pelastuslaitos huolehtii sairaanhoitoalueen koulutusten aikaisista palkkauskuluista. Täydennyskoulutuksesta tehdään erillinen suunnitelma toiminnan aloittamisen jälkeen. Ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuminen tapahtuu oman työnantajan hyväksynnällä ja kustannuksella. 7. ENSIHOITOPALVELUJA SIVUAVA TOIMINTA Harvaan asutuilla seuduilla on tarkoituksenmukaista käyttää ensihoidon yksiköitä myös kotona suoritettaviin yksinkertaisiin hoitotoimenpiteisiin. Näillä palveluilla on rajapintansa kotihoidon ja tehostetun kotihoidon palveluihin. Lisäksi kenttäjohtajan toimesta mahdollisesti tapahtuva viranomaisyhteistyö pääasiassa poliisin kanssa (esimerkiksi poliisivankilan lääkehuolto ja alkoverien ottaminen) on har

11 kinnan arvoinen asia. Mahdollisuuksia tällaisen synergian toteuttamiseen tutkitaan tarkemmin, kunhan ensihoitopalvelun toiminnasta saadaan tilastoitavaa dataa. Päivittäinen ensihoitovalmius ei kuitenkaan saa olennaisesti huonontua näiden tehtävien takia ENSIHOITOPALVELUN KUSTANNUKSET Ensihoitopalveluiden laskettu kokonaisnettokustannus on arvioitu olevan 3,6 3,7 miljoonaa euroa. Loviisan ja Lapinjärven kohdalla kustannustaso on suunnilleen sama kuin nykyisin, jos laskentaperusteena käytetään tehtävämääriä. Jos perusteena käytetään kapitaltiomallia, laskevat kustannukset noin vuositasolla. Sipoon ja Pornaisten kustannukset nousevat. Tehtävämäärien mukaan laskettuna nousua on noin vuodessa ja kapitaattoperusteisena noin vuodessa. Kustannusnousua arvioitaessa on hyvä muistaa alueella olleen ensihoidon osalta selkeä aliresursointi. Väestön sairastavuus ja kapitaattomalli vaikuttavat suuresti sekä Loviisan ja Lapinjärven, että Sipoon ja Pornaisten kustannuksiin. Porvoon ja Askolan kohdalla nykyisen järjestelmän kulujen selvittäminen oli haasteellista. Varautumisesta on maksettu noin , mutta tämän lisäksi kustannuksiin pitäisi lisätä henkilöstömenot, hallintokulut, hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden osuudet, sekä investointimenot. Yhden ympärivuorokautisen ensihoitoyksikön kustannusten on arvioitu olevan palveluntuottajasta riippumatta noin vuodessa. Pelastuslaitoksen oman arvion mukaan kustannustaso olisi ollut noin 1,6 miljoonaa euroa. Myös Porvoon kohdalla kustannukset tulevat nousemaan. Arvioitu kustannustaso on noin 2,2 2,3 miljoonaa euroa, laskentatavasta riippuen. Myös Porvoon ja Askolan kohdalla yksiköiden lähtövalmiutta ja hoidon tasoa parannetaan. Ensihoidon kokonaiskustannukset nousevat Porvoon sairaanhoitoalueella. Kuitenkin on hyvä tiedostaa selkeiden aliresursointien korjaus sekä kenttäjohtojärjestelmän luominen, joka myös sisältyy kokonaiskuluihin. Ensihoidon palvelutasorakenne on pysynyt ennallaan jo useiden vuosien ajan. Kuitenkin alueellisten ensihoitotehtävien määrä kasvoi vuosien 2009 ja 2010 välisenä aikana jopa kahdeksan prosenttia. Väestön vanhetessa ja vanhusten hoitopainotusten siirtyessä enemmän kotihoidon puolelle, voidaan arvioida tehtävämäärien kasvavan edelleen. 9. PALVELUTASON PERUSTEIDEN SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN Palvelutasomääritelmän mukaista palveluntasoa seurataan tarkasti. Pelastuslaitos raportoi toiminnastaan sairaanhoitoalueelle pelastuslaitoksen osavuosiraportoinnin mukaisesti vähintään kolme kertaa vuodessa. Tämän lisäksi alueelle perustetaan ensihoidon ohjausryhmä, jonka jäsenet koostuvat sekä pelastuslaitoksen, että sairaanhoitoalueen palvelukseen kuuluvista henkilöistä. Ensihoitopalveluiden palveluntuottaja kerää tilastoitavaa informaatiota yksiköiden kuormitusasteesta, tehtävämäärien kehittymisestä, tehdyistä toimenpiteistä ja muista palvelun toimintaan ja kehittämiseen vaikuttavista asioista. Palvelutasomääritelmää tehtäessä on pyritty ottamaan muuttujat sellaisella tavalla huomioon, ettei suuriin muutoksiin ole tarvetta nelivuotiskauden aikana. Tarvittaessa mahdollisiin ongelmakohtiin tartutaan kuitenkin jo tätä ennen. Erityisesti laitossiirtojen kohdalla arviointia tehdään vuoden kuluttua

12 toiminnan aloituksesta, kun alustava taloudellinen arvio toiminnasta ja yksiköiden käyttöasteesta saadaan. Alueelliset ensihoidon kenttäjohtajat valvovat palvelutasomääritelmän toteutumista. Jos mahdollista, on tapahtuvista laatupoikkeamista sovittava etukäteen ensihoidon vastuulääkärin kanssa. Ensihoidon kenttäjohtaja välittää tiedon poikkeamasta hätäkeskukseen. Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan laatupoikkeamista ja mahdollisesta yhteistoimintasopimuksen rikkomisesta seuraavana arkipäivänä virka aikaan ensihoidon vastuulääkärille tai sairaanhoitoalueen johtajalle. Ilmoittamatta jättämisestä seuraa huomautus ja jollei asiaa korjata 30vrkn sisään tai tilanne toistuu, on sairaanhoitoalueella oikeus irtisanoa sopimus kirjallisella ilmoituksella 8kk irtisanomisajalla. HUS palvelutasopäätös tarkastetaan yhden tai kahden vuoden välein ja samalla arvioidaan myös paikallisten palvelutasomääritelmien muutostarpeita. Seurantaan käytettävistä mittareista tärkein on potilaiden tavoittamisviiveiden toteutuminen. Muita mittareita kehitetään parhaillaan HUS tasoisesti, mutta ainakin yksiköiden kuormitusaste, henkilöstön koulutus, lyhytaikaisten sijaisten määrä, lisäyksiköiden perustamisen tarve, sekä hätäkeskuksen poikkeamaraportit ovat kaavailtuja toiminnan tehokkuuden ja toimivuuden mittareita. Alueellisesti Porvoon sairaanhoitoalueella huomio kiinnitetään lisäksi siirtokuljetusten määrän ja toimivuuden arviointiin. 11

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTA: Riskianalyysi Vakituisesti alueella oleskeleva väestö ja sen ikärakenne Hoitolaitokset Toteutuneet

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisält ltö ja rakenne tavoitteet Ensihoitopalvelu terveydenhuollon (johtamaa) viranomaistoimintaa Kokonaisvastuu yhdellä järjestäjällä Ensihoito- ja päivystyspalvelujen

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

LAPIN ENSIHOITO LAPIN ENSIHOITO ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ MARKKU ALALAHTI

LAPIN ENSIHOITO LAPIN ENSIHOITO ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ MARKKU ALALAHTI LAPIN ENSIHOITO LAPIN ENSIHOITO ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ MARKKU ALALAHTI SAIRAANKULJETUKSESTA ENSIHOITOON ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT TERVEYDENHUOLTOLAIN 40 MUKAISESTI 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

PPSHP ENSIHOITOPALVELU

PPSHP ENSIHOITOPALVELU PPSHP ENSIHOITOPALVELU Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila Taustaa Apulaisoikeuskanslerin päätös 15.1.2007 (Dnro 1/50/2007) Johtopäätökset palvelutasosta ei ole yhtenäisiä määrittelyjä sairaankuljetuspalvelun

Lisätiedot

Ensihoitopalvelusopimus

Ensihoitopalvelusopimus 1 Ensihoitopalvelusopimus Sopijaosapuolet: Palvelun tilaaja Palvelun tuottaja Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Taivassalon kunta, sairaankuljetus Sopimuksen kohde 1 Sopimuksen kohde

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1 31.12.2019 Laadittu ja hyväksytty ERVA järjestämissopimuksen mukaisessa ensihoitokeskuksen ERVA ohjausryhmässä:

Lisätiedot

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Pauli Kamsula, HTM, sh Projektipäällikkö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos VSSHP Ensihoitopalvelu Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN

ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN Kuntakokous 7.10.2015 Talousjohtaja Elisa Kusmin Ensihoidon kustannukset /asukas eri shp:t vuoden 2014 talousarviossa 2 Yhtymävaltuuston käsittely 27.11.2013 34

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015

Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015 Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015 Sisältö 1 Yhteenveto 2 Toimeksiannon toteutus ja rajaukset 3 Ensihoidon tuotanto ja toimintaympäristö 4 Toiminnan yksikkö- ja tuotantokustannusten

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.5.2017 ALKAEN Hyväksytty valtuustossa x.x.2017 Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020 Toimintaympäristö Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pirkanmaa sairaanhoitopiirin alueella tapahtuvaa ja kuntayhtymän

Lisätiedot

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset.

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset. 26.5.2014 Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Viite: Markkinaoikeuden lausuntopyyntö 28.4.2014 Dnro:2014/453-461 Tausta Yhdeksän sairaankuljetus-/ensihoitoyrityksen tekemä valitus Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys K SSHP, Päivystysalue Ensihoidon

Lisätiedot

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit KIRKKONUMMEN KUNTA Perusturva LIITE 3, tarjouspyyntö ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUT Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit Tämä dokumentti kuvaa hankittavalle ensihoito-

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Työpaikkailmoituksia, dokumentti sisältää kahdeksan sivua. Työpaikkailmoitus kopioitu sivulta: http://www.kuntarekry.fi/avoimettyopaikat/sivut/jobs.aspx?jobid=phsotey-07-26-

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13.

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13. Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 8 17.10.2017 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2018-2020 76/13.130/2017 IUALPEL 17.10.2017 8 Valmistelu: Olavi Liljemark Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

ENSIHOIDON PALVELUTASON SEURANTARAPORTTI versio

ENSIHOIDON PALVELUTASON SEURANTARAPORTTI versio 1 (65) ENSIHOIDON PALVELUTASON SEURANTARAPORTTI 1.1 31.12.2017. versio 2 (65) Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 4 1.1 JOHDANTO... 4 1.2 TULOKSET... 9 2 PSHP 2017 SAAVUTETTAVUUS... 11 3 TULOKSET KUNTAKOHTAISESTI...

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun valtakunnallinen palvelutasopäätösdata tammi-kesäkuu 2018

Ensihoitopalvelun valtakunnallinen palvelutasopäätösdata tammi-kesäkuu 2018 Ensihoitopalvelun valtakunnallinen palvelutasopäätösdata tammi-kesäkuu 2018 Johdanto Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös perustuu STM asetukseen ensihoitopalvelusta 585/2017. Sairaanhoitopiirit tekevät

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Perusturvalautakunta 27.10.2010 liite nro 2 Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 Q1 2 (6) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä 17.8.2011 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN HALLITUS 101 29.08.2016 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA 1.1.2018 LUKIEN 40/06/02/2014 HALL 101 HUS/67/2016 Nykyinen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA HALLITUS 114 12.10.2015 ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA 312/02/02/00/01/2015 HALL 114 Aiemmat hallituskäsittelyt

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta PALVELUSOPIMUSNEUVOTTELU Eksote ja Rautjärven kunta Aika Perjantai 29.11.2013 klo 9:00-10:44 Paikka Osallistujat Toimistotalo Ruori C6 kokoushuone Valto Käkelän katu 3 (6. krs) 53130 Lappeenranta Eksote

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM

Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM SOTE-VALMIUS YHTEISTYÖALUEILLA Soten uudet rakenteet 2020- Yhteistyöalueen tehtäviä lainsäädännössä Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon päivystys ja yhteistyöalueet

Lisätiedot

Keskushallinto 3.6.2013 1(5)

Keskushallinto 3.6.2013 1(5) Keskushallinto 3.6.2013 1(5) Kolarin ja Lapin sairaanhoitopiirin välinen neuvottelu 2013 Aika ma 3.6.2013 klo 9.00-12.05 Paikka Kolari, Kunnantalo Osallistujat: Eija Koivuranta, Kolarin kunta Sakari Lipponen,

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 39 07.10.2016 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 07.10.2016 39

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Hyväksytty HUS hallituksessa 15.12.2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2012 2013

Hyväksytty HUS hallituksessa 15.12.2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2012 2013 Hyväksytty HUS hallituksessa 15.12.2011 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2012 2013 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Rajaukset... 4 3. Palvelutason perusteiden

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2015 LÄHTIEN

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2015 LÄHTIEN HALLITUS 39 03.03.2014 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2015 LÄHTIEN 40/06/02/2014 HALL 39 Taustaa Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan ensihoidolla tarkoitetaan

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN 2012.11.02 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN 1 Sisällysluettelo 1) Johdanto ja rajaukset 2) Ensihoitopalveluun ja palvelutasopäätökseen liittyvät säädökset 3)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 15.9.2014 1 AMBULANSSILLA SUORITETTAVAN ENSIHOITOPALVELUN HANKINTA KESKI- SUOMEN ALUEELLA SAARIKAN ALUEELLE/LUOTEISELLE SEKTORILLE Tarjouspyyntöä nro 26/2014 koskevat kysymykset ja niihin annetut vastaukset

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Ensihoito Lapissa. Matias Wesin Ensihoidon kenttäjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri Ensihoitokeskus

Ensihoito Lapissa. Matias Wesin Ensihoidon kenttäjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri Ensihoitokeskus Ensihoito Lapissa Matias Wesin Ensihoidon kenttäjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri Ensihoitokeskus Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 (voim. 1.5.2011/1.1.2013) Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta

Lisätiedot

Kotihoidon ja ensihoidon yhteistyöpilotit hoidon tarpeen arvioinnissa osana AVOT-hanketta

Kotihoidon ja ensihoidon yhteistyöpilotit hoidon tarpeen arvioinnissa osana AVOT-hanketta Kotihoidon ja ensihoidon yhteistyöpilotit hoidon tarpeen arvioinnissa osana AVOT-hanketta AJANJAKSOLLA 15.5.-31.8.2017 31.10.2017 Siun sote Siun soten missio TURVAAMME ARKEASI Siun soten visio ASIAKKAAN

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM094:00/2016 LUONNOS 30.3.2017 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 41 ja 46 :n nojalla,

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELU- TASOPÄÄTÖS AJALLE

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELU- TASOPÄÄTÖS AJALLE KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELU- TASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2018-31.12.2019 Laadittu ja hyväksytty ERVA järjestämissopimuksen mukaisessa ensihoitokeskuksen ERVA ohjausryhmässä:

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE Raportin laatija: Tutkimuskoordinaattori Annina Nääppä Tarkastustoimi Tampereen kaupunki 16.3.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Sopijapuolet: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue (jäljempänä tilaaja tai HUS) Y-tunnus 1567535-0,

Sopijapuolet: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue (jäljempänä tilaaja tai HUS) Y-tunnus 1567535-0, HELSINGIN JA UUDENMAAN 1/7 ENSIHOITOPALVELUIDEN OSTOSOPIMUS Sopijapuolet: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ (jäljempänä tilaaja tai HUS) Y-tunnus 1567535-0, Ekenäs Sjuktransport Ab,

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa).

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa). Kuntayhtymähallitus 97 23.07.2014 Kuntayhtymähallitus 105 06.08.2014 Kuntayhtymähallitus 112 21.08.2014 Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen supistaminen 249/00.01.02/2014 KYHALL 23.07.2014 97 Kärsämäen

Lisätiedot

LUP toiminnasta 2013

LUP toiminnasta 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisasioita Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen nuohoojien opintopäivä 29.11.2012 Fiskars V-P Ihamäki

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS

ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys, puh 040-517 4194, toimii vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Anne Koskela. Hallitusnevos

Anne Koskela. Hallitusnevos 1 Etunimi Sukunimi Anne Koskela Hallitusnevos ENSIHOITOON LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖUUDISTUS Esityksen sisältö Vuoden 2017 alusta toteutetut muutokset STM:n asetus ensihoitopalvelusta 24.8.2017 Ensihoito sote-rakenteissa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISIA TARKASTELUJA

VALTAKUNNALLISIA TARKASTELUJA VALTAKUNNALLISIA TARKASTELUJA PELASTUSTOIMINNAN TYÖKUORMAN AJALLISESTA VAIHTELUSTA Pelastustoimen tutkijatapaaminen, Kuopio 6.6.2018 Hanna Rekola, Helsingin pelastuslaitos UUDENLAISIA NÄKÖKULMIA RESURSSIEN

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ 15.9.2014

SELVITYSPYYNTÖ 15.9.2014 Aluehallintovirasto Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue LAUSUNTO- JA SELVITYSPYYNTÖ 15.9.2014 ISAVI/4403105.07.05/2013 Pohjois -Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen ky kirjaamo@pkssk.fi

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN TYÖ STRATEGISENA TYÖNÄ PETRI LAITINEN, SUUNNITTELIJA 13.5.2016

RAKENTEELLINEN TYÖ STRATEGISENA TYÖNÄ PETRI LAITINEN, SUUNNITTELIJA 13.5.2016 RAKENTEELLINEN TYÖ STRATEGISENA TYÖNÄ PETRI LAITINEN, SUUNNITTELIJA 13.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO Alueellinen hyvinvointikertomus Lapset ja nuoret kouluterveyskyselyn silmin Kysymyksiä Taustamuuttujia Sähköinen

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Sote-liikelaitoksen muodostamisen perusteet: Alueyksiköiden muodostaminen. Mira Uunimäki

Sote-liikelaitoksen muodostamisen perusteet: Alueyksiköiden muodostaminen. Mira Uunimäki Sote-liikelaitoksen muodostamisen perusteet: Alueyksiköiden muodostaminen Mira Uunimäki 7.12.2017 Liikelaitoksen valmistelua ohjaavat periaatteet 2020 alkuun: perustason palvelut Perustason sosiaali- ja

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto Kunnanhallitus 243 07.10.2013 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto 240/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 243 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa. Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi

Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa. Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi Kiinnostukseni osaamisen kehittämiseen Alipäällystökurssin

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa Hallitus 24.1.2011,LIITE 4 1 5.10.2010/final 1.0 Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa - Asiantuntijoiden laatima suositus ensihoitopalvelun saatavuudesta ja laadusta 2 1. Johdanto Ensihoidon palvelutason

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä

Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä 2.1.2017 1 (5) Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä Aluejohtokunta on tarkastusinsinööri Jorma Mattisen valmistamana tehnyt esityksen sairaanhoitopiirille, että Savonrannan paloasemalla

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

UUDEN ENSIHOITOLAIN VAATIMUKSET PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITAJILLE. Kari Porthan Ensihoitopäällikkö Helsingin pelastuslaitos

UUDEN ENSIHOITOLAIN VAATIMUKSET PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITAJILLE. Kari Porthan Ensihoitopäällikkö Helsingin pelastuslaitos UUDEN ENSIHOITOLAIN VAATIMUKSET PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITAJILLE Kari Porthan Ensihoitopäällikkö Helsingin pelastuslaitos Sisältö Mitä laki sanoo? Mitä potilas ajattelee? Millä tyydytetään potilaan tarpeet

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS Huhtalantie 53 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 60220 Seinäjoki Faksi 06 415 4351 etunimi.sukunimi@epshp.fi 2 (16) 3

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

Ensihoidon palvelualueen laadunhallinnan menetelmät

Ensihoidon palvelualueen laadunhallinnan menetelmät Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk 20.11.2013 Ensihoidon palvelualueen laadunhallinnan menetelmät sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi / E-post: förnamn.tillnamn@espoo.fi Sisällys

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.2015 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot