Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n jäsenlehti 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n jäsenlehti 1/2015"

Transkriptio

1 :n jäsenlehti 1/2015

2 1/2015 Tekevät+ sisältö 4 3 Puheenjohtajalta 4 Meriliikenneohjaajat ry 6 Nuorisotoiminta 7 Luottamusmies 8 Tutkivat ry 10 Autokatsastajat AK ry 12 TTT:n jäsenedut 14 Esittely 15 Yhteystiedot Tekevät Julkaisija Ratamestarinkatu Helsinki Päätoimittaja Heikki Tuominen Toimitussihteeri Päivi Vuorivirta Osoitteenmuutokset Ulkoasu Tuula Koivula / Forssa Print Painopaikka Forssa Print 2015 ISSN

3 Puheenjohtajalta Vuosi 2015 on TTT:n 50-vuotisjuhlavuosi Kuluva vuosi on TTT:n juhlavuosi. TTT:n edeltäjän Valtion Teknillisten Keskusliiton VTK:n perustava kokous pidettiin Perustamispöytäkirjassa VTK:n tehtäväksi päätettiin teknisten edunvalvonnan ja sopimustoiminnan vahvistaminen. Vaikka edunvalvontatyötä on tehty jo puoli vuosikymmentä, on paljon vielä tekemättä. Pardia on jäsenjärjestöineen ilmoittautunut lähes 50 muun ammattiliiton kanssa mukaan uuden keskusjärjestön valmistelutyöhön, mutta julkissektorivaltaisen STTK:n ja yksityispainotteisen SAK:n yhdistäminen ei tule olemaan helppoa. Nyt olisi kuitenkin oivallinen tilaisuus palkansaajien voimien yhdistämiseen ja työntekijöiden aseman parantamiseen. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen sopimusjakson korotuksista neuvotellaan kesäkuun puoliväliin mennessä. Vaikka sopimuksen ajatuksena on nimenomaan tukea työllisyyttä ja kasvua, on valtiolla käyty viime syksyn ja kuluvan kevään aikana runsaasti ytneuvotteluja. Ne ovat koskeneet yhteensä lähes työntekijää. Määrä on järkyttävä. ELY-keskusten mittavien yt-neuvotteluiden piiriin kuului työntekijää. Neuvotteluiden jälkeen irtisanottavien lukumääräksi tarkentui noin 220. THL:ssa käydyissä yt-neuvotteluissa henkilöstön vähennystarpeena oli 130 henkilötyövuotta. Lopputuloksena noin 80 henkilöä irtisanottiin. Yrityssektorilla ytneuvotteluita on käyty ainakin A-katsastuksessa, Destiassa ja Meritaidossa. TTT:llä on keväällä edessään vielä edustajiston kevätkokous, joka käsittelee sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen vastauksen syyskokouksessa jätettyyn ponteen. Hallituksen vastausta valmistelee uusia edunvalvontaa parantavia järjestökokonaisuuksia selvittävä työryhmä. Työryhmä jättää ehdotuksensa ensin hallituksen ja myöhemmin edustajiston arvioitavaksi. Kevään tärkein päivämäärä on kuitenkin vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalipäivä, sunnuntai Sanottamakin on selvää, että jos haluaa vaikuttaa, pitää äänestää. Mukavaa kevään ja kesän odotusta! Heikki Tuominen puheenjohtaja 3

4 Meriliikenneohjaajat ry TEKSTI & KUVAT Päivi Vuorivirta Meriliikenneohjaajat ry Meriliikenneohjaajat ry on vuonna 1998 perustettu ammattiyhdistys, jonka tarkoituksena on valvoa alusliikenteen ohjauksessa toimivien jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja. Yhdistyksen jäsenet työskentelevät pääasiassa Liikennevirastossa alusliikenneohjaajina. Meriliikenneohjaajiin kuuluu noin 70 jäsentä ja se on Liikenneviraston suurin yksittäinen ammattiyhdistys. Alusliikenneohjauksen operatiivisesta henkilöstöstä yli 90 % on Meriliikenneohjaajien jäseniä. 4

5 Suomenlahden laivaliikenteen valvomossa Tavoitteemme on turvata meriympäristön turvallisuus. TTT:n jäsenet valvovat Katajanokalla, etteivät Suomenlahdella ja rannikolla liikkuvat laivat ajaudu matalikolle tai törmää toisiin aluksiin. Suomenlahden meriliikennekeskuksen rooli on ennaltaehkäisevä. Sen tavoitteena on havaita riskit ajoissa ja toimia ennen kuin mitään ehtiikään tapahtua. Alusliikenneohjauksen vuoroesimies, TTT:läinen Tomi Lahtinen kertoo, ettei hänen työvuoronsa aikana ole toistaiseksi tapahtunut yhteentörmäyksiä tai karilleajoja. Emme tietenkään pysty vaikuttamaan kaikkiin tapauksiin. Rutiinipuuttumisia liikenteen kulkuun tapahtuu käytännössä joka päivä. Työurani aikana on sattunut ehkä parisen kymmentä vaativaa opastustilannetta, joissa onnettomuusriski on ollut ilmeinen. Tavoitteena turvallinen meriliikenne Lahtinen tietää mistä puhuu. Hän työskentelee meriliikenteen ohjauksessa seitsemättätoista vuotta ja johtaa kuuden alusliikenneohjaajan tiimiä. Valvomme laivaliikenteen turvallisuutta Suomen vastuulla olevalla valvonta-alueella, joka on laajuudeltaan noin kolmasosa Suomenlahdesta. Ensisijainen tavoitteemme on ylläpitää ihmisten ja meriympäristön turvallisuutta ohjaamalla ja järjestelemällä laivaliikennettä siten, että onnettomuusriskit pysyvät mahdollisimman vähäisinä, ja että laivojen kulku olisi mahdollisimman esteetöntä, turvallista ja sujuvaa. Lahtinen ei osaa sanoa, onko hän onnistunut estämään laivaonnettomuuksia, sillä sellaista, mitä ei lopulta tapahdu, on vaikea mitata. Kuka tietää, mitä mitättömältäkin vaikuttavasta tilanteesta voisi kehittyä seuraavassa käänteessä? Noudattamalla lähes nollatoleranssia eli puuttumalla pieniinkin epäjohdonmukaisuuksiin ja liikennesääntöjen rikkomuksiin, seuraavan käänteen tilanteita ei ehkä tapahdu tai niitä tapahtuu mahdollisimman vähän. Oleellista ei mielestäni ole se, mitä itse olen onnistunut pelastamaan vaan se, mitä koko Suomen meriliikenteenohjaus on saanut aikaan vajaan kahden vuosikymmenen olemassa olonsa aikana. Väitän, että se on paljon. Yövuoroista toipuminen raskasta Lahtisen mielestä parasta hänen työssään ovat työkaverit, hyvä työilmapiiri ja tekemisen meininki. Työiloa lisää myös tietoisuus työn merkityksestä yhteiskunnalle. Lisäksi olen luottamusmiehenä onnistunut saamaan tyylikkäitä selkävoittoja työnantajastani ay-väännöissä. Pärjäämisestä tulee hyvä fiilis, kun kaikki tapahtuu hyvässä ja reilun pelin hengessä. Pienten ammattiyhdistysten edustajat ovat parhaimmillaankin lähinnä aktiiviharrastajien tasolla, kun taas työnantajan edustajat ovat ammattilaisia, ja siten meitä tietoisempia pykälien ja lakien koukeroista. Siksi kannattaa osata itseä koskevat asetukset mahdollisimman hyvin, ja toisaalta tukeutua TTT:n ja Pardian kaltaisten isojen järjestöjen ammattiosaamiseen. Kuten kaikissa 24/7-valvontatöissä, myös Lahtisen työn kuormittavin osuus on yövalvominen. Suurin yksittäinen haitta työssäni on yövuorot. Valvominen itsessään vielä menettelee, mutta yövuoroista toipuminen vie helposti viikon, varsinkin pimeään talviaikaan. Lahtisen mukaan vuorotyöhön ei oikeastaan sopeudu, mutta epäsäännöllisyyden ja valvomisen aiheuttamien haittojen kanssa kykenee elämään ja työskentelemään. Pelkkä aate ei enää riitä Lahtinen on ollut pitkään mukana ammattiyhdistystoiminnassa. Nuorena merimiehenä piti kuulua liittoon, sillä suomalaisilla laivoilla ei juuri suvaittu järjestäytymättömyyttä. Nuorena ay-toiminta oli Lahtiselle vielä kovin jäsentymätön käsite. Jotain, jonka hän uskoi edistävän työolosuhteita ja -ehtoja. Sittemmin Lahtinen on toiminut ay-liikkeessä aktiivisesti. Olin mukana aloittamassa ammattiyhdistyksemme Meriliikenneohjaajat ry:n toimintaa vuonna Toimin luottamusmiehenä ja yhdistyksemme puheenjohtajana vuosina Vuodesta 2007 lähtien olen taas toiminut luottamusmiehenä. Lahtinen kertoo, että jäsenedut ovat osoittautuneet tärkeäksi houkuttimeksi uusien jäsenten rekrytoinnissa. Aate ja usko omien etujen puolustajasta eivät nykyisin enää riitä. Tarjolla pitää olla jotain konkreettista itseä koskettavaa. TTT omistaa Levillä ja Vierumäellä lomahuoneistot, joita se vuokraa jäsenilleen. Lahtinen ei ole itse vielä käynyt kummassakaan, mutta suunnitelmissa on. Olen kuullut niistä pelkkää hyvää kollegoiltani. 5

6 Nuorisotoiminta KUVA Matti Raivio PlusMiinus30-seminaari kokoontui syksyllä TTT:n syksyisen PlusMiinus30-seminaarin keskustelut pyörivät ammattiyhdistysliikkeen ympärillä. TT:n puheenjohtaja Heikki Tuominen avasi seminaarin katsauksella ajankohtaisista asioista, taloustilanteesta ja loppusuoralla olevista eläkeneuvotteluista. Helsingissä 20. syyskuuta 2014 järjestettyyn toiseen seminaariin osallistui seitsemän järjestöaktiivia TTT:n jäsenjärjestöistä. Seminaarin pääpuhuja, STTK:n pääekonomisti Ralf Sund, muisteli esityksessään ay-liikkeen syntyhistoriaa, mutta pohti myös tämän päivän aiheita. Samalla hän selvitti neuvottelutavoitteiden asettamisen perusteita. Sund sai aikaan monta hyvää keskustelua, kun osallistujat intoutuivat kyselemään tarkentavia kysymyksiä ja esittämään omia näkemyksiään. Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Petteri Väänänen. 6

7 Luottamusmies Nuorisotoiminnan tehtävänä on saada nuorten jäsenten ääni kuuluviin. Luottamusmies on Sinua varten! Iltapäivällä perehdyttiin ajankohtaisiin hankkeisiin ja oli vuorossa varsinainen seminaarikokous, jossa valittiin jäsenet TTT:n PlusMiinus30-toimikuntaan. Nuorisotoimikunnan jäseniksi valittiin Katariina Issukka, Jere Lehtinen, Pekko Summanen, Saara Toivonen, Kirsi Vornanen ja Petteri Väänänen. Väänänen (MTTL ry) jatkaa toimikunnan puheenjohtajana, sihteerinä toimii edelleen Katariina Issukka (VATE ry). Toimikunnan päätehtävänä on järjestää PlusMiinus30-seminaari taas syksyllä Tämän kertainen seminaari päättyi yhteiseen illalliseen ja illanviettoon Sokos Hotel Presidentissä. TTT:n PlusMiinus30-toiminta PlusMiinus30-toiminnan tarkoitus on saada nuorten jäsenten ääni kuulumaan paremmin niin TTT:ssä kuin muussakin ay-toiminnassa. Ikärajaa ei ole, ja mukaan voivat lähteä kaikki itsensä nuoriksi kokevat jäsenet, jotka haluavat tutustua ay-toimintaan. Jos olet kiinnostunut TTT:n nuorisotoiminnasta, ota yhteyttä Petteri Väänäseen. Omaa yhdistystä koskevissa asioissa kannattaa olla rohkeasti yhteydessä puheenjohtajaan, hallituksen jäseneen tai henkilöstön edustajaan, esimerkiksi luottamusmieheen. Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen ay-toimintaan ja vaikuttamaan tulevaisuuden työelämään! Työpaikallasi on pardialainen luottamusmies, jonka puoleen voit kääntyä aina, jos sinulla on kysyttävää työ- tai virkasuhteeseesi liittyen. Petteri Väänänen Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Luottamusmies tukee ja neuvoo jäseniä muun muassa seuraavissa asioissa: sopimusten soveltaminen ja tulkinta (palkat, työajat, työaikakorvaukset, loma-ajan palkat) työ- ja virkalainsäädännön soveltaminen ja tulkinta muut työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin liittyvät asiat. Kuinka toimia, jos ongelmia ilmenee: selvitä, kuka on työpaikkasi luottamusmies ja ota häneen yhteyttä jos luottamusmies ei osaa ratkaista ongelmaa, Pardian asiamiehet auttavat häntä palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä sopimusten ja lakien soveltamis- ja tulkintakysymyksissä. 7

8 Tutkivat ry TEKSTI & KUVAT Päivi Vuorivirta Metsäntutkimusväki sulautui Tutkiviin Luonnonvarakeskus yhdisti kaksi TTT:n jäsenyhdistystä. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotuotanto ovat tammikuun alusta lähtien muodostaneet Luonnonvarakeskuksen (Luke). Samalla kahdesta TTT:n jäsenyhdistyksestä tuli yksi, kun Metsäntutkimusväki ry sulautui Tutkivat ry:hyn. Metsäntutkimusväen puheenjohtaja, Tutkivien luottamusmieheksi juuri valittu Annukka Korpijaakko kertoo, että yhdistyminen sujui kivuttomasti. Tutkivien hallitukseenkin saatiin 2 varsinais- ta ja 2 varajäsentä Metsäntutkimusväeltä hallituskokoa kasvattamalla. Tutkivien hallitusta lukuun ottamatta muut käytännönjärjestelyt ovat Lukessa vielä auki. Palkkausjärjestelmää ei ole. Eikä myöskään työsuojelu-, yt- tai työaikasopimuksia. Käytännön asioiden hoitamiseksi jonkinlainen siirtymäkausi olisi ollut paikallaan. Seinistä säästöä Samaan aikaan fuusioitumisen kanssa muutettiin kaikkien valtion tutkimuslaitosten rahoitusmallia. Rahoitusjärjestelmän muutos ja leikkaukset tuovat väistämättä henkilöstövähennyksiä myös Lukeen lähivuosina. Korpijaakko kertoo, että Lukessa on alustavien laskelmien mukaan 250 henkilötyövuoden sopeuttamistarve, joista 150 saadaan eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisten kautta. Käytäväpuheiden perusteella noin kymmentä toimipistettä uhkaa lopettaminen. Tilanne on hankala, sillä päätöksiä ei ole vielä tehty. Surullista on, että vähennykset tulevat koskemaan nimenomaan Luken pardialaista jäsenistöä. Tutkijoiden prosentuaalista määrää 8

9 Jalostusta, molekyylibiologiaa, genetiikkaa ja DNA-tutkimuksia. Laboratoriomestari tietää, keitä puut ovat pyritään tulevaisuudessa kasvattamaan, jolloin vähennykset koskevat tutkimusta tukevaa toimintaa. Muun muassa maastossa, laboratoriossa ja toimistoissa. Epävarma tulevaisuus kaikuu huhuina käytävillä. Ja niihin vaikuttaa se, missä niitä kuulee. Niissä paikoissa, joissa lapun pelätään tulevan luukulle, on tietenkin surullisempi tunnelma kuin niissä, joiden toimintaa tullaan kehittämään. Tarkoitus kuitenkin on, että seinistä säästetään, jotta ei tarvitsisi koskea ihmisiin. Mutta meillä on hankalia vuokrasopimuksia, joiden nopea purkaminen ei ole mahdollista. Tutkivat Tutkivat ry on TTT:n jäsenjärjestö, jonka kotipaikka on Jokioinen. Sillä on noin 500 jäsentä, jotka työskentelevät muun muassa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT), Boreal Kasvinjalostus Oy:ssä ja Suomen Siemenperunakeskus Oy:ssä. Tutkivat ry:n edustajat toimivat henkilöstön edustajina ja neuvottelevat Pardian valtuuttamina virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa niissä työpaikoissa, joissa yhdistyksellä on jäseniä. Tutkimusmetsiköissä kasvavat puut pitää tuntea, jotta niitä voi käyttää tutkimukseen. Metsän perimää ei voi seurata, jos puustoa ei ole yksilöity. Laboratoriomestari Annukka Korpijaakko tekee puiden näytteistä DNA-analyyseja. Niiden avulla hän selvittää puiden perimän, mikä on ensiarvoisen tärkeää jalostuksessa. Merkkigeenipohjaisia menetelmiä jalostuksen ja metsägenetiikan tarpeisiin. Sitä Korpijaakko tekee. Ja kaiken sen tarkoituksena on kehittää jotakin parempaa. Yritämme esimerkiksi jalostaa erilaisille kasvupaikoille ja ilmasto-oloihin hyvin sopeutuvia puita. Puita, jotka sopeutuvat mahdollisimman hyvin tulevaan ilmastonmuutokseen. Jalostamalla saadaan puihin myös suorempia runkoja ja vähemmän oksia. Koko Suomen luottamusmies Laboratoriomestari, mutta myös ammattiyhdistysaktiivi. Korpijaakko on ollut jo vuosia molempia. Hän kertoo, että ay-ura alkoi kakkukahveista. Kollegat raahasivat minua jäsenyhdistyksemme tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa lähinnä kuuntelin. Myöhemmin minua pyydettiin luottamusmieheksi ja kun pyyntö tarpeeksi usein toistettiin, suostuin. Korpijaakko tuli valituksi Vantaan luottamusmieheksi. En tiennyt alkuun mistään mitään! Meillä oli kuitenkin hyvä pääluottamusmies, joka auttoi. Myös luottamusmieskoulutuksesta oli apua. Ja kaikkeen oppii! Kun Metsäntutkimusväen puheenjohtaja oli neljä vuotta sitten jäämässä eläkkeelle, Korpijaakko valittiin hänen tilalleen. Siinä vaiheessa hän oli jo kasvanut varapuheenjohtajana ja toiminut samalla myös luottamusmiehenä. Jatkossa hän toivoo, että voisi keskittyä vain luottamusmiestoimintaan, vaikka osallistuukin Tutkivien hallitustyöskentelyyn luottamusmiehenä. Minun osaamiseni ja mahdollisuuteni vaikuttaa on luottamusmiehenä. Luonnonvarakeskuksen luottamusmiehet eivät ole alueellisia vaan jokainen toimii koko Suomen luottamusmiehenä. Pääkaupunkiseudulla on kuitenkin niin paljon työntekijöitä, että käytännössä voin keskittyä vain tähän alueeseen. Luottamusmies puolustaa ihmistä Korpijaakko kertoo, että yhdessäolo työkavereiden kanssa on saanut hänet jatkamaan ay-toiminnassa vuosi toisensa jälkeen. Tietysti myös yhteisen edun ajaminen ja työpaikalla vaikuttaminen ovat tärkeitä, mutta ilman loistavaa porukkaamme ja yhteishenkeä en olisi jaksanut. Olen ollut mukana ulkoistamisissa ja tekemässä hankalia päätöksiä. Jotta niihin jaksaa tarttua aina uudelleen, pitää saada jostain vastapainoa. 9

10 Autokatsastajat AK ry Teksti Päivi Vuorivirta & Kuvat Janne Pirttikoski Katsastaja rikkoo rajoja Vain noin prosentti katsastajista on naisia. Saila Simola kuuluu tähän prosenttiin. Katsastaja ei ollut Saila Simolan lapsuuden haaveammatti. Hän ei unelmoinut siitä edes opiskellessaan. Päinvastoin. Opiskelin auto- ja kuljetustekniikkaa ammattikorkeakoulussa. Tein yhden harjoittelun katsastusasemalla ja vannoin, ettei se ollut minun juttuni. Simola sanoo ajautuneensa katsastajaksi. Kun työt autoliikkeessä eivät jatkuneet, hän sai töitä Lahden A-katsastuksesta. Elämän realiteetit tulivat vastaan. Mutta nyt hän on viihtynyt katsastajana jo kuusi vuotta. Eikä vaihtaisi työpaikkaansa. Simolan työpäivät täyttyvät luonnollisesti autojen katsastamisesta, mutta myös paperitöistä. Työpäivät ovat välillä todella täysiä, mutta hiljaisempiakin hetkiä on. Ihmiset ovat tässä työssä parasta. Työkaverit ja asiakkaat. Vastuunvälttelijästä toimijaksi Simola istuu toista vuotta Autokatsastajat AK ry:n hallituksessa. Hän ei koe koskaan olleensa ammattiyhdistystoimija vaan sanoo pikemminkin pyrkineensä välttämään vastuuta. Vaikka onkin aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Entinen pääluottamusmiehemme piti majaansa toimistollamme ja pyysi minua hallituksen vuosikokoukseen muutama vuosi sitten. Simola tulikin heti valituksi hallituksen varajäseneksi. Pääluottamusmies oli huomannut, että minulla on aina paljon sanottavaa ja hallituksessa se ei sitten jäisi enää vain puheen tasolle. Pitää vaikuttaa eikä valittaa! Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Simola on myös A-Katsastuksen Etelä-Suomen alueen luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Luottamusmiestoimintaan lähdin mukaan vaikuttamisen halusta, kolmisen vuotta sitten. Simolan mukaan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun roolit tukevat toisiaan. Molemmat hoitavat paljon samantyyppisiä asioita. Olen joutunut vaikeisiinkin paikkoihin, mutta onneksi en ole yksin vaan toimimme tiiminä. Vertaistukea on koko ajan saatavilla. On myös palkitsevaa nähdä, että asiat ratkeavat ja menevät eteenpäin. Yksittäiset ihmiset ovat helpottuneita. Tulevaisuutta Simola ei ole suunnitellut. Ammattiyhdistystoiminnassa hän varmasti jatkaa, mutta autoja hän rassaa vain työkseen. Autokatsastajat AK ry Autokatsastajat AK ry on suurin katsastus-, kuljettajantutkinto- ja tarkastusalan työntekijäjärjestö. Sen jäsenistö koostuu katsastajista, katsastusalan toimistotyöntekijöistä ja kuljettajatutkintotehtävissä työskentelevistä henkilöistä. Autokatsastajat AK ry neuvottelee työnantajien kanssa mm. työehtosopimukseen, yt-lakiin ja työsuojelusta annettuun lakiin perustuvista asioista, edustaa jäsenistöään keskusjärjestöjen (TTT, Pardia ja STTK) ja viranomaisten päätöksentekoelimissä sekä on mukana aktiivisesti kehittämässä toimialojaan. 10

11 Simola on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. 11

12 TTT:n jäsenedut Jäsenetuja jäsenmaksun vastineeksi Lomaile Vierumäellä ja Levillä jäsenhintaan tai hae opintoapurahaa täydentäviin opintoihisi. Vierumäki Chalets TTT omistaa Vierumäellä 65 m 2 suuruisen (4 henkilöä + 2) lomahuoneiston, jota vuokrataan jäsenten virkistyskäyttöön. Lomahuoneiston varustukseen kuuluu kaikki veitsistä viinilaseihin ja haarukoista huonekaluihin. Nauti oman saunan lempeistä löylyistä ja vilvoittelusta parvekkeella! Lomahuoneiston voi vuokrata kokonaiseksi viikoksi sunnuntaista sunnuntaihin, jolloin viikkohinta on 500 euroa. Varaus sunnuntaista torstaihin tai torstaista sunnuntaihin maksaa 300 euroa. Yksittäisen vuorokauden hinta on 200 euroa. Vuokralaisten käytössä on 2 sporttipassia ja 2 Poni-polkupyörää + kypärät. Levin Kätkäläinen TTT omistaa 65 m 2 :n suuruisen lomahuoneiston myös Levillä, Kittilän kunnan Sirkankylässä. Lomahuoneisto Kätkäläisen vuokrausaika on yksi viikko lauantaista lauantaihin. Jos viikkovarauksia ei ole tarpeeksi, voi Kätkäläisen varata myös lyhyemmäksi ajaksi, esim. pidennetyksi viikonlopuksi. Sesonkiviikoilla (1, 8 18, 37 39, 52) Kätkäläisen viikkohinta on 500 euroa. Muutoin viikkohinta on 250 euroa. Viikonloppu maksaa 180 euroa. Mökkiläisillä on käytössään kaksi hissilippua rinteeseen. 12

13 Kylpylähotelli Levitunturi TTT on Kylpylähotelli Levitunturin osakasomistaja ja TTT:n jäsenet saavat 50 % alennuksen huoneiden hinnoista. Alennus on henkilökohtainen. Sesonkien ulkopuolella saattaa olla tarjouksia, jotka koskevat kaikkia huoneessa asuvia. Huoneen hintaan sisältyvät aamiaiset, aamu-uinti sekä sisäänpääsy elämyskylpylään, kuntosalille ja kylpylän lastenmaailmaan. Opintoapuraha TTT:n opintoapurahan tarkoituksena on jäsenten ammatillisten ja ammattia täydentävien opintojen ja opintomatkojen tukeminen. Vuonna 2015 apurahoina myönnetään euroa. Apurahaa voivat hakea TTT:n jäsenet, jotka apurahaa hakiessaan ovat olleet TTT:n jäsenjärjestön jäsenenä vähintään kolme vuotta. Etusijalla ovat hakijat, joiden opiskelu tähtää ammattitutkintoon, joiden oma taloudellinen panos opiskelussa on merkittävä, jotka eivät ole saaneet apurahaa aiemmin ja joiden opinnot eivät ole vielä päättyneet. Hae opintoapurahaa TTT:n internetsivuilta löytyvällä hakemuksella mennessä. Toimita hakemus TTT:n toimistoon Ratamestarinkatu Helsinki tai sähköpostilla 13

14 Esittely TTT:n toimisto siirtyi uuteen vuoteen uusin voimin Toiveissani on uudet internetsivut TTT:lle. Ja uudenlainen Tekevät+. Tekstintuottamisen ammattilainen. Idearikas viestijä. Sellainen olen minä. Tiinan sijainen. Kynä ei putoa kädestäni eivätkä sormet sotkeudu näppäimistöllä. Hetken myös ammattiyhdistysmaailmaa nähnyt, vasta matkalla syvemmälle. Mielikuvissani pönötti herrakerho, mutta ay-liike näyttikin aurinkoisen puolensa. Valon ja varjojen välistä olen löytänyt itseni. Pienen ihmisen puolelta. Työurani on varsin repaleinen ja pätkäinen. Viime syksynä työskentelin Pardian viestintäosastolla tiedottajana. Sitä ennen Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa viestintäkoordinaattorina ja Kelassa tiedottajana. Ammattiyhdistysmaailma näyttäytyykin jatkumona sosiaaliturvalle. Sille, mikä on lähinnä sydäntäni. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta ja Svenska social- och kommunalhögskolanista. Sekalaisten, opiskelujen ohessa kertyneiden työkokemusten lisäksi olen työskennellyt viestinnän parissa myös kauppa- ja teollisuus- ja ulkoasianministeriöissä sekä Suomen Pankissa. Viestintä on tärkeä osa myös ammattiyhdistysliikettä ja siksi haluankin käyttää tämän vuoden aikana ammattitaitoani ja hioa TTT:n viestintäkanavia toimivammiksi. Vaikkakin olen tuntenut ay-maailmaa vain pienen hetken, tiedän, että se kiehtoo minua. Olen tuntenut sen palon, joka ay-toimijoita liikuttaa. Heidän, palavasieluisten keskellä minussa on korostunut hämäläisyyteni. Mutta vaikka hitaasti, toivon, että saan sanottua konsensusta rikkovan mielipiteeni myöhemminkin. Työelämä on jo muutenkin ehtinyt hioa särmiäni, mutta toivon, että teräväkärkinen kolmio tylpistyy hitaasti! Päivi Vuorivirta hallintoassistentti 14

15 Yhteystiedot Ratamestarinkatu 11, 8 krs Helsinki Puheenjohtaja Heikki Tuominen hallinnon johto virastojen ja yritysten neuvottelutoiminnan tuki Hallintoassistentti Päivi Vuorivirta TTT:n internetsivut Tekevät-lehti kokousjärjestelyt ja kokoussihteerin tehtävät TTT:n opintoapurahat yhdistysten palkkakysely Palkansaajajärjestö Pardia ry Ratamestarinkatu 11, 3 krs Helsinki Neuvonta/vaihde Jäsenyysasiat/jäsenrekisteriasiat ma pe klo 9 13 Palvelusuhteenehtoihin liittyvissä asioissa Pardian edunvalvontaosasto Yksityisten alojen edunvalvonta neuvottelupäällikkö Katja Heikkilä Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastot lakimies Pekka Pietinen Sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön hallinnonalan virastot asiamies Mikko Äikäs Liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalan virastot asiamies Jarmo Lehtonen Valtiovarainministeriön hallinnonalan virasto lakimies Pirkko Janas Ulkoasianministeriön hallinnon alan virastot ja yksityisten alojen virastoja vastaava lakimies Ari Komulainen Yksityisten alojen yritykset asiamies Pentti Ekola Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastot ja yksityinen sosiaaliala asiamies Michaël Vanamo Pardian jäsenpalvelut JATTK-työttömyyskassa Pasilanraitio 9 B, Helsinki Neuvonta ma to klo

16 POLIISI VEROSIHTEERI TYÖSUOJELUTARKASTAJA ATK-TUKIHENKILÖ TYÖVOIMANEUVOJA TULLITARKASTAJA SEMINOLOGI KATSASTAJA TOIMITUSINSINÖÖRI TIETOTURVAPÄÄLLIKKÖ HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄ YLITARKASTAJA LUOTSI VAKUUTUSSIHTEERI TOIMISTOSIHTEERI YLIKONEMESTARI KARTOITTAJA ASIAKASNEUVOJA LABORATORIOMESTARI TEKNIKKOKAPTEENI ALKOHOLITARKASTAJA ASIANTUNTIJA... Tapaat meitä usein, jopa päivittäin. Meillä ei ole supervoimia, mutta ansiostamme sinä saat nauttia hyvinvointiyhteiskunnan laadukkaista ja tasapuolisista palveluista sekä turvallisuudesta. Työskentelemme valtion virastoissa ja laitoksissa, liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Meitä, noin arjen näkymätöntä sankaria, edustaa Palkansaajajärjestö Pardia. Tutustu meihin ja äänestä suosikkiasi ÄÄNESTÄ JA VOITA FINNKINON LAHJAKORTTI KAHDELLE TAI S-RYHMÄN 30 EURON LAHJAKORTTI.

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 YHTEENVETOA SAK:laisilla työpaikoilla on paljon päihdeongelmia. Päihdeohjelmat/toimintamallit sekä puuttuminen

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Valittiin Aleksi Järvenpää ja Petteri Koskenniemi molempiin tehtäviin.

Valittiin Aleksi Järvenpää ja Petteri Koskenniemi molempiin tehtäviin. PÖYTÄKIRJA Sampsa ry:n vaalikokous Paikka: Luentosali C1, (Latokartanonkaari 5, 00790 Helsinki) Aika: 23.11.2016 klo 14.00 Läsnä: (piilotettu) 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin ajassa 14.09. 2. Kokouksen

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointi Mitä toivottaisiin aluekoordinoinnilta sekä aluekoordinaattoreilta, mikäli sellainen

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 1 Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

VATE ry JÄSENTIEDOTE 2/2014

VATE ry JÄSENTIEDOTE 2/2014 VATE ry JÄSENTIEDOTE 2/2014 PUHEENJOHTAJALTA Hyvät Jäsenet! VATE ry on aloittanut 20-vuotisjuhlavuotensa työntäyteisenä ja monessa mielessä haastavana. Tärkeimpänä ja haastavimpana näen jäsenistön edunvalvonnan

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 18.7.2014 Hallituksen kokous 18.7.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Sisäisen tarkastajan rekrytointi Muut rekrytoinnit Siirtoprojektien

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot