Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n jäsenlehti 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n jäsenlehti 1/2015"

Transkriptio

1 :n jäsenlehti 1/2015

2 1/2015 Tekevät+ sisältö 4 3 Puheenjohtajalta 4 Meriliikenneohjaajat ry 6 Nuorisotoiminta 7 Luottamusmies 8 Tutkivat ry 10 Autokatsastajat AK ry 12 TTT:n jäsenedut 14 Esittely 15 Yhteystiedot Tekevät Julkaisija Ratamestarinkatu Helsinki Päätoimittaja Heikki Tuominen Toimitussihteeri Päivi Vuorivirta Osoitteenmuutokset Ulkoasu Tuula Koivula / Forssa Print Painopaikka Forssa Print 2015 ISSN

3 Puheenjohtajalta Vuosi 2015 on TTT:n 50-vuotisjuhlavuosi Kuluva vuosi on TTT:n juhlavuosi. TTT:n edeltäjän Valtion Teknillisten Keskusliiton VTK:n perustava kokous pidettiin Perustamispöytäkirjassa VTK:n tehtäväksi päätettiin teknisten edunvalvonnan ja sopimustoiminnan vahvistaminen. Vaikka edunvalvontatyötä on tehty jo puoli vuosikymmentä, on paljon vielä tekemättä. Pardia on jäsenjärjestöineen ilmoittautunut lähes 50 muun ammattiliiton kanssa mukaan uuden keskusjärjestön valmistelutyöhön, mutta julkissektorivaltaisen STTK:n ja yksityispainotteisen SAK:n yhdistäminen ei tule olemaan helppoa. Nyt olisi kuitenkin oivallinen tilaisuus palkansaajien voimien yhdistämiseen ja työntekijöiden aseman parantamiseen. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen sopimusjakson korotuksista neuvotellaan kesäkuun puoliväliin mennessä. Vaikka sopimuksen ajatuksena on nimenomaan tukea työllisyyttä ja kasvua, on valtiolla käyty viime syksyn ja kuluvan kevään aikana runsaasti ytneuvotteluja. Ne ovat koskeneet yhteensä lähes työntekijää. Määrä on järkyttävä. ELY-keskusten mittavien yt-neuvotteluiden piiriin kuului työntekijää. Neuvotteluiden jälkeen irtisanottavien lukumääräksi tarkentui noin 220. THL:ssa käydyissä yt-neuvotteluissa henkilöstön vähennystarpeena oli 130 henkilötyövuotta. Lopputuloksena noin 80 henkilöä irtisanottiin. Yrityssektorilla ytneuvotteluita on käyty ainakin A-katsastuksessa, Destiassa ja Meritaidossa. TTT:llä on keväällä edessään vielä edustajiston kevätkokous, joka käsittelee sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen vastauksen syyskokouksessa jätettyyn ponteen. Hallituksen vastausta valmistelee uusia edunvalvontaa parantavia järjestökokonaisuuksia selvittävä työryhmä. Työryhmä jättää ehdotuksensa ensin hallituksen ja myöhemmin edustajiston arvioitavaksi. Kevään tärkein päivämäärä on kuitenkin vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalipäivä, sunnuntai Sanottamakin on selvää, että jos haluaa vaikuttaa, pitää äänestää. Mukavaa kevään ja kesän odotusta! Heikki Tuominen puheenjohtaja 3

4 Meriliikenneohjaajat ry TEKSTI & KUVAT Päivi Vuorivirta Meriliikenneohjaajat ry Meriliikenneohjaajat ry on vuonna 1998 perustettu ammattiyhdistys, jonka tarkoituksena on valvoa alusliikenteen ohjauksessa toimivien jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja. Yhdistyksen jäsenet työskentelevät pääasiassa Liikennevirastossa alusliikenneohjaajina. Meriliikenneohjaajiin kuuluu noin 70 jäsentä ja se on Liikenneviraston suurin yksittäinen ammattiyhdistys. Alusliikenneohjauksen operatiivisesta henkilöstöstä yli 90 % on Meriliikenneohjaajien jäseniä. 4

5 Suomenlahden laivaliikenteen valvomossa Tavoitteemme on turvata meriympäristön turvallisuus. TTT:n jäsenet valvovat Katajanokalla, etteivät Suomenlahdella ja rannikolla liikkuvat laivat ajaudu matalikolle tai törmää toisiin aluksiin. Suomenlahden meriliikennekeskuksen rooli on ennaltaehkäisevä. Sen tavoitteena on havaita riskit ajoissa ja toimia ennen kuin mitään ehtiikään tapahtua. Alusliikenneohjauksen vuoroesimies, TTT:läinen Tomi Lahtinen kertoo, ettei hänen työvuoronsa aikana ole toistaiseksi tapahtunut yhteentörmäyksiä tai karilleajoja. Emme tietenkään pysty vaikuttamaan kaikkiin tapauksiin. Rutiinipuuttumisia liikenteen kulkuun tapahtuu käytännössä joka päivä. Työurani aikana on sattunut ehkä parisen kymmentä vaativaa opastustilannetta, joissa onnettomuusriski on ollut ilmeinen. Tavoitteena turvallinen meriliikenne Lahtinen tietää mistä puhuu. Hän työskentelee meriliikenteen ohjauksessa seitsemättätoista vuotta ja johtaa kuuden alusliikenneohjaajan tiimiä. Valvomme laivaliikenteen turvallisuutta Suomen vastuulla olevalla valvonta-alueella, joka on laajuudeltaan noin kolmasosa Suomenlahdesta. Ensisijainen tavoitteemme on ylläpitää ihmisten ja meriympäristön turvallisuutta ohjaamalla ja järjestelemällä laivaliikennettä siten, että onnettomuusriskit pysyvät mahdollisimman vähäisinä, ja että laivojen kulku olisi mahdollisimman esteetöntä, turvallista ja sujuvaa. Lahtinen ei osaa sanoa, onko hän onnistunut estämään laivaonnettomuuksia, sillä sellaista, mitä ei lopulta tapahdu, on vaikea mitata. Kuka tietää, mitä mitättömältäkin vaikuttavasta tilanteesta voisi kehittyä seuraavassa käänteessä? Noudattamalla lähes nollatoleranssia eli puuttumalla pieniinkin epäjohdonmukaisuuksiin ja liikennesääntöjen rikkomuksiin, seuraavan käänteen tilanteita ei ehkä tapahdu tai niitä tapahtuu mahdollisimman vähän. Oleellista ei mielestäni ole se, mitä itse olen onnistunut pelastamaan vaan se, mitä koko Suomen meriliikenteenohjaus on saanut aikaan vajaan kahden vuosikymmenen olemassa olonsa aikana. Väitän, että se on paljon. Yövuoroista toipuminen raskasta Lahtisen mielestä parasta hänen työssään ovat työkaverit, hyvä työilmapiiri ja tekemisen meininki. Työiloa lisää myös tietoisuus työn merkityksestä yhteiskunnalle. Lisäksi olen luottamusmiehenä onnistunut saamaan tyylikkäitä selkävoittoja työnantajastani ay-väännöissä. Pärjäämisestä tulee hyvä fiilis, kun kaikki tapahtuu hyvässä ja reilun pelin hengessä. Pienten ammattiyhdistysten edustajat ovat parhaimmillaankin lähinnä aktiiviharrastajien tasolla, kun taas työnantajan edustajat ovat ammattilaisia, ja siten meitä tietoisempia pykälien ja lakien koukeroista. Siksi kannattaa osata itseä koskevat asetukset mahdollisimman hyvin, ja toisaalta tukeutua TTT:n ja Pardian kaltaisten isojen järjestöjen ammattiosaamiseen. Kuten kaikissa 24/7-valvontatöissä, myös Lahtisen työn kuormittavin osuus on yövalvominen. Suurin yksittäinen haitta työssäni on yövuorot. Valvominen itsessään vielä menettelee, mutta yövuoroista toipuminen vie helposti viikon, varsinkin pimeään talviaikaan. Lahtisen mukaan vuorotyöhön ei oikeastaan sopeudu, mutta epäsäännöllisyyden ja valvomisen aiheuttamien haittojen kanssa kykenee elämään ja työskentelemään. Pelkkä aate ei enää riitä Lahtinen on ollut pitkään mukana ammattiyhdistystoiminnassa. Nuorena merimiehenä piti kuulua liittoon, sillä suomalaisilla laivoilla ei juuri suvaittu järjestäytymättömyyttä. Nuorena ay-toiminta oli Lahtiselle vielä kovin jäsentymätön käsite. Jotain, jonka hän uskoi edistävän työolosuhteita ja -ehtoja. Sittemmin Lahtinen on toiminut ay-liikkeessä aktiivisesti. Olin mukana aloittamassa ammattiyhdistyksemme Meriliikenneohjaajat ry:n toimintaa vuonna Toimin luottamusmiehenä ja yhdistyksemme puheenjohtajana vuosina Vuodesta 2007 lähtien olen taas toiminut luottamusmiehenä. Lahtinen kertoo, että jäsenedut ovat osoittautuneet tärkeäksi houkuttimeksi uusien jäsenten rekrytoinnissa. Aate ja usko omien etujen puolustajasta eivät nykyisin enää riitä. Tarjolla pitää olla jotain konkreettista itseä koskettavaa. TTT omistaa Levillä ja Vierumäellä lomahuoneistot, joita se vuokraa jäsenilleen. Lahtinen ei ole itse vielä käynyt kummassakaan, mutta suunnitelmissa on. Olen kuullut niistä pelkkää hyvää kollegoiltani. 5

6 Nuorisotoiminta KUVA Matti Raivio PlusMiinus30-seminaari kokoontui syksyllä TTT:n syksyisen PlusMiinus30-seminaarin keskustelut pyörivät ammattiyhdistysliikkeen ympärillä. TT:n puheenjohtaja Heikki Tuominen avasi seminaarin katsauksella ajankohtaisista asioista, taloustilanteesta ja loppusuoralla olevista eläkeneuvotteluista. Helsingissä 20. syyskuuta 2014 järjestettyyn toiseen seminaariin osallistui seitsemän järjestöaktiivia TTT:n jäsenjärjestöistä. Seminaarin pääpuhuja, STTK:n pääekonomisti Ralf Sund, muisteli esityksessään ay-liikkeen syntyhistoriaa, mutta pohti myös tämän päivän aiheita. Samalla hän selvitti neuvottelutavoitteiden asettamisen perusteita. Sund sai aikaan monta hyvää keskustelua, kun osallistujat intoutuivat kyselemään tarkentavia kysymyksiä ja esittämään omia näkemyksiään. Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Petteri Väänänen. 6

7 Luottamusmies Nuorisotoiminnan tehtävänä on saada nuorten jäsenten ääni kuuluviin. Luottamusmies on Sinua varten! Iltapäivällä perehdyttiin ajankohtaisiin hankkeisiin ja oli vuorossa varsinainen seminaarikokous, jossa valittiin jäsenet TTT:n PlusMiinus30-toimikuntaan. Nuorisotoimikunnan jäseniksi valittiin Katariina Issukka, Jere Lehtinen, Pekko Summanen, Saara Toivonen, Kirsi Vornanen ja Petteri Väänänen. Väänänen (MTTL ry) jatkaa toimikunnan puheenjohtajana, sihteerinä toimii edelleen Katariina Issukka (VATE ry). Toimikunnan päätehtävänä on järjestää PlusMiinus30-seminaari taas syksyllä Tämän kertainen seminaari päättyi yhteiseen illalliseen ja illanviettoon Sokos Hotel Presidentissä. TTT:n PlusMiinus30-toiminta PlusMiinus30-toiminnan tarkoitus on saada nuorten jäsenten ääni kuulumaan paremmin niin TTT:ssä kuin muussakin ay-toiminnassa. Ikärajaa ei ole, ja mukaan voivat lähteä kaikki itsensä nuoriksi kokevat jäsenet, jotka haluavat tutustua ay-toimintaan. Jos olet kiinnostunut TTT:n nuorisotoiminnasta, ota yhteyttä Petteri Väänäseen. Omaa yhdistystä koskevissa asioissa kannattaa olla rohkeasti yhteydessä puheenjohtajaan, hallituksen jäseneen tai henkilöstön edustajaan, esimerkiksi luottamusmieheen. Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen ay-toimintaan ja vaikuttamaan tulevaisuuden työelämään! Työpaikallasi on pardialainen luottamusmies, jonka puoleen voit kääntyä aina, jos sinulla on kysyttävää työ- tai virkasuhteeseesi liittyen. Petteri Väänänen Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Luottamusmies tukee ja neuvoo jäseniä muun muassa seuraavissa asioissa: sopimusten soveltaminen ja tulkinta (palkat, työajat, työaikakorvaukset, loma-ajan palkat) työ- ja virkalainsäädännön soveltaminen ja tulkinta muut työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin liittyvät asiat. Kuinka toimia, jos ongelmia ilmenee: selvitä, kuka on työpaikkasi luottamusmies ja ota häneen yhteyttä jos luottamusmies ei osaa ratkaista ongelmaa, Pardian asiamiehet auttavat häntä palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä sopimusten ja lakien soveltamis- ja tulkintakysymyksissä. 7

8 Tutkivat ry TEKSTI & KUVAT Päivi Vuorivirta Metsäntutkimusväki sulautui Tutkiviin Luonnonvarakeskus yhdisti kaksi TTT:n jäsenyhdistystä. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotuotanto ovat tammikuun alusta lähtien muodostaneet Luonnonvarakeskuksen (Luke). Samalla kahdesta TTT:n jäsenyhdistyksestä tuli yksi, kun Metsäntutkimusväki ry sulautui Tutkivat ry:hyn. Metsäntutkimusväen puheenjohtaja, Tutkivien luottamusmieheksi juuri valittu Annukka Korpijaakko kertoo, että yhdistyminen sujui kivuttomasti. Tutkivien hallitukseenkin saatiin 2 varsinais- ta ja 2 varajäsentä Metsäntutkimusväeltä hallituskokoa kasvattamalla. Tutkivien hallitusta lukuun ottamatta muut käytännönjärjestelyt ovat Lukessa vielä auki. Palkkausjärjestelmää ei ole. Eikä myöskään työsuojelu-, yt- tai työaikasopimuksia. Käytännön asioiden hoitamiseksi jonkinlainen siirtymäkausi olisi ollut paikallaan. Seinistä säästöä Samaan aikaan fuusioitumisen kanssa muutettiin kaikkien valtion tutkimuslaitosten rahoitusmallia. Rahoitusjärjestelmän muutos ja leikkaukset tuovat väistämättä henkilöstövähennyksiä myös Lukeen lähivuosina. Korpijaakko kertoo, että Lukessa on alustavien laskelmien mukaan 250 henkilötyövuoden sopeuttamistarve, joista 150 saadaan eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisten kautta. Käytäväpuheiden perusteella noin kymmentä toimipistettä uhkaa lopettaminen. Tilanne on hankala, sillä päätöksiä ei ole vielä tehty. Surullista on, että vähennykset tulevat koskemaan nimenomaan Luken pardialaista jäsenistöä. Tutkijoiden prosentuaalista määrää 8

9 Jalostusta, molekyylibiologiaa, genetiikkaa ja DNA-tutkimuksia. Laboratoriomestari tietää, keitä puut ovat pyritään tulevaisuudessa kasvattamaan, jolloin vähennykset koskevat tutkimusta tukevaa toimintaa. Muun muassa maastossa, laboratoriossa ja toimistoissa. Epävarma tulevaisuus kaikuu huhuina käytävillä. Ja niihin vaikuttaa se, missä niitä kuulee. Niissä paikoissa, joissa lapun pelätään tulevan luukulle, on tietenkin surullisempi tunnelma kuin niissä, joiden toimintaa tullaan kehittämään. Tarkoitus kuitenkin on, että seinistä säästetään, jotta ei tarvitsisi koskea ihmisiin. Mutta meillä on hankalia vuokrasopimuksia, joiden nopea purkaminen ei ole mahdollista. Tutkivat Tutkivat ry on TTT:n jäsenjärjestö, jonka kotipaikka on Jokioinen. Sillä on noin 500 jäsentä, jotka työskentelevät muun muassa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT), Boreal Kasvinjalostus Oy:ssä ja Suomen Siemenperunakeskus Oy:ssä. Tutkivat ry:n edustajat toimivat henkilöstön edustajina ja neuvottelevat Pardian valtuuttamina virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa niissä työpaikoissa, joissa yhdistyksellä on jäseniä. Tutkimusmetsiköissä kasvavat puut pitää tuntea, jotta niitä voi käyttää tutkimukseen. Metsän perimää ei voi seurata, jos puustoa ei ole yksilöity. Laboratoriomestari Annukka Korpijaakko tekee puiden näytteistä DNA-analyyseja. Niiden avulla hän selvittää puiden perimän, mikä on ensiarvoisen tärkeää jalostuksessa. Merkkigeenipohjaisia menetelmiä jalostuksen ja metsägenetiikan tarpeisiin. Sitä Korpijaakko tekee. Ja kaiken sen tarkoituksena on kehittää jotakin parempaa. Yritämme esimerkiksi jalostaa erilaisille kasvupaikoille ja ilmasto-oloihin hyvin sopeutuvia puita. Puita, jotka sopeutuvat mahdollisimman hyvin tulevaan ilmastonmuutokseen. Jalostamalla saadaan puihin myös suorempia runkoja ja vähemmän oksia. Koko Suomen luottamusmies Laboratoriomestari, mutta myös ammattiyhdistysaktiivi. Korpijaakko on ollut jo vuosia molempia. Hän kertoo, että ay-ura alkoi kakkukahveista. Kollegat raahasivat minua jäsenyhdistyksemme tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa lähinnä kuuntelin. Myöhemmin minua pyydettiin luottamusmieheksi ja kun pyyntö tarpeeksi usein toistettiin, suostuin. Korpijaakko tuli valituksi Vantaan luottamusmieheksi. En tiennyt alkuun mistään mitään! Meillä oli kuitenkin hyvä pääluottamusmies, joka auttoi. Myös luottamusmieskoulutuksesta oli apua. Ja kaikkeen oppii! Kun Metsäntutkimusväen puheenjohtaja oli neljä vuotta sitten jäämässä eläkkeelle, Korpijaakko valittiin hänen tilalleen. Siinä vaiheessa hän oli jo kasvanut varapuheenjohtajana ja toiminut samalla myös luottamusmiehenä. Jatkossa hän toivoo, että voisi keskittyä vain luottamusmiestoimintaan, vaikka osallistuukin Tutkivien hallitustyöskentelyyn luottamusmiehenä. Minun osaamiseni ja mahdollisuuteni vaikuttaa on luottamusmiehenä. Luonnonvarakeskuksen luottamusmiehet eivät ole alueellisia vaan jokainen toimii koko Suomen luottamusmiehenä. Pääkaupunkiseudulla on kuitenkin niin paljon työntekijöitä, että käytännössä voin keskittyä vain tähän alueeseen. Luottamusmies puolustaa ihmistä Korpijaakko kertoo, että yhdessäolo työkavereiden kanssa on saanut hänet jatkamaan ay-toiminnassa vuosi toisensa jälkeen. Tietysti myös yhteisen edun ajaminen ja työpaikalla vaikuttaminen ovat tärkeitä, mutta ilman loistavaa porukkaamme ja yhteishenkeä en olisi jaksanut. Olen ollut mukana ulkoistamisissa ja tekemässä hankalia päätöksiä. Jotta niihin jaksaa tarttua aina uudelleen, pitää saada jostain vastapainoa. 9

10 Autokatsastajat AK ry Teksti Päivi Vuorivirta & Kuvat Janne Pirttikoski Katsastaja rikkoo rajoja Vain noin prosentti katsastajista on naisia. Saila Simola kuuluu tähän prosenttiin. Katsastaja ei ollut Saila Simolan lapsuuden haaveammatti. Hän ei unelmoinut siitä edes opiskellessaan. Päinvastoin. Opiskelin auto- ja kuljetustekniikkaa ammattikorkeakoulussa. Tein yhden harjoittelun katsastusasemalla ja vannoin, ettei se ollut minun juttuni. Simola sanoo ajautuneensa katsastajaksi. Kun työt autoliikkeessä eivät jatkuneet, hän sai töitä Lahden A-katsastuksesta. Elämän realiteetit tulivat vastaan. Mutta nyt hän on viihtynyt katsastajana jo kuusi vuotta. Eikä vaihtaisi työpaikkaansa. Simolan työpäivät täyttyvät luonnollisesti autojen katsastamisesta, mutta myös paperitöistä. Työpäivät ovat välillä todella täysiä, mutta hiljaisempiakin hetkiä on. Ihmiset ovat tässä työssä parasta. Työkaverit ja asiakkaat. Vastuunvälttelijästä toimijaksi Simola istuu toista vuotta Autokatsastajat AK ry:n hallituksessa. Hän ei koe koskaan olleensa ammattiyhdistystoimija vaan sanoo pikemminkin pyrkineensä välttämään vastuuta. Vaikka onkin aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Entinen pääluottamusmiehemme piti majaansa toimistollamme ja pyysi minua hallituksen vuosikokoukseen muutama vuosi sitten. Simola tulikin heti valituksi hallituksen varajäseneksi. Pääluottamusmies oli huomannut, että minulla on aina paljon sanottavaa ja hallituksessa se ei sitten jäisi enää vain puheen tasolle. Pitää vaikuttaa eikä valittaa! Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Simola on myös A-Katsastuksen Etelä-Suomen alueen luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Luottamusmiestoimintaan lähdin mukaan vaikuttamisen halusta, kolmisen vuotta sitten. Simolan mukaan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun roolit tukevat toisiaan. Molemmat hoitavat paljon samantyyppisiä asioita. Olen joutunut vaikeisiinkin paikkoihin, mutta onneksi en ole yksin vaan toimimme tiiminä. Vertaistukea on koko ajan saatavilla. On myös palkitsevaa nähdä, että asiat ratkeavat ja menevät eteenpäin. Yksittäiset ihmiset ovat helpottuneita. Tulevaisuutta Simola ei ole suunnitellut. Ammattiyhdistystoiminnassa hän varmasti jatkaa, mutta autoja hän rassaa vain työkseen. Autokatsastajat AK ry Autokatsastajat AK ry on suurin katsastus-, kuljettajantutkinto- ja tarkastusalan työntekijäjärjestö. Sen jäsenistö koostuu katsastajista, katsastusalan toimistotyöntekijöistä ja kuljettajatutkintotehtävissä työskentelevistä henkilöistä. Autokatsastajat AK ry neuvottelee työnantajien kanssa mm. työehtosopimukseen, yt-lakiin ja työsuojelusta annettuun lakiin perustuvista asioista, edustaa jäsenistöään keskusjärjestöjen (TTT, Pardia ja STTK) ja viranomaisten päätöksentekoelimissä sekä on mukana aktiivisesti kehittämässä toimialojaan. 10

11 Simola on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. 11

12 TTT:n jäsenedut Jäsenetuja jäsenmaksun vastineeksi Lomaile Vierumäellä ja Levillä jäsenhintaan tai hae opintoapurahaa täydentäviin opintoihisi. Vierumäki Chalets TTT omistaa Vierumäellä 65 m 2 suuruisen (4 henkilöä + 2) lomahuoneiston, jota vuokrataan jäsenten virkistyskäyttöön. Lomahuoneiston varustukseen kuuluu kaikki veitsistä viinilaseihin ja haarukoista huonekaluihin. Nauti oman saunan lempeistä löylyistä ja vilvoittelusta parvekkeella! Lomahuoneiston voi vuokrata kokonaiseksi viikoksi sunnuntaista sunnuntaihin, jolloin viikkohinta on 500 euroa. Varaus sunnuntaista torstaihin tai torstaista sunnuntaihin maksaa 300 euroa. Yksittäisen vuorokauden hinta on 200 euroa. Vuokralaisten käytössä on 2 sporttipassia ja 2 Poni-polkupyörää + kypärät. Levin Kätkäläinen TTT omistaa 65 m 2 :n suuruisen lomahuoneiston myös Levillä, Kittilän kunnan Sirkankylässä. Lomahuoneisto Kätkäläisen vuokrausaika on yksi viikko lauantaista lauantaihin. Jos viikkovarauksia ei ole tarpeeksi, voi Kätkäläisen varata myös lyhyemmäksi ajaksi, esim. pidennetyksi viikonlopuksi. Sesonkiviikoilla (1, 8 18, 37 39, 52) Kätkäläisen viikkohinta on 500 euroa. Muutoin viikkohinta on 250 euroa. Viikonloppu maksaa 180 euroa. Mökkiläisillä on käytössään kaksi hissilippua rinteeseen. 12

13 Kylpylähotelli Levitunturi TTT on Kylpylähotelli Levitunturin osakasomistaja ja TTT:n jäsenet saavat 50 % alennuksen huoneiden hinnoista. Alennus on henkilökohtainen. Sesonkien ulkopuolella saattaa olla tarjouksia, jotka koskevat kaikkia huoneessa asuvia. Huoneen hintaan sisältyvät aamiaiset, aamu-uinti sekä sisäänpääsy elämyskylpylään, kuntosalille ja kylpylän lastenmaailmaan. Opintoapuraha TTT:n opintoapurahan tarkoituksena on jäsenten ammatillisten ja ammattia täydentävien opintojen ja opintomatkojen tukeminen. Vuonna 2015 apurahoina myönnetään euroa. Apurahaa voivat hakea TTT:n jäsenet, jotka apurahaa hakiessaan ovat olleet TTT:n jäsenjärjestön jäsenenä vähintään kolme vuotta. Etusijalla ovat hakijat, joiden opiskelu tähtää ammattitutkintoon, joiden oma taloudellinen panos opiskelussa on merkittävä, jotka eivät ole saaneet apurahaa aiemmin ja joiden opinnot eivät ole vielä päättyneet. Hae opintoapurahaa TTT:n internetsivuilta löytyvällä hakemuksella mennessä. Toimita hakemus TTT:n toimistoon Ratamestarinkatu Helsinki tai sähköpostilla 13

14 Esittely TTT:n toimisto siirtyi uuteen vuoteen uusin voimin Toiveissani on uudet internetsivut TTT:lle. Ja uudenlainen Tekevät+. Tekstintuottamisen ammattilainen. Idearikas viestijä. Sellainen olen minä. Tiinan sijainen. Kynä ei putoa kädestäni eivätkä sormet sotkeudu näppäimistöllä. Hetken myös ammattiyhdistysmaailmaa nähnyt, vasta matkalla syvemmälle. Mielikuvissani pönötti herrakerho, mutta ay-liike näyttikin aurinkoisen puolensa. Valon ja varjojen välistä olen löytänyt itseni. Pienen ihmisen puolelta. Työurani on varsin repaleinen ja pätkäinen. Viime syksynä työskentelin Pardian viestintäosastolla tiedottajana. Sitä ennen Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa viestintäkoordinaattorina ja Kelassa tiedottajana. Ammattiyhdistysmaailma näyttäytyykin jatkumona sosiaaliturvalle. Sille, mikä on lähinnä sydäntäni. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta ja Svenska social- och kommunalhögskolanista. Sekalaisten, opiskelujen ohessa kertyneiden työkokemusten lisäksi olen työskennellyt viestinnän parissa myös kauppa- ja teollisuus- ja ulkoasianministeriöissä sekä Suomen Pankissa. Viestintä on tärkeä osa myös ammattiyhdistysliikettä ja siksi haluankin käyttää tämän vuoden aikana ammattitaitoani ja hioa TTT:n viestintäkanavia toimivammiksi. Vaikkakin olen tuntenut ay-maailmaa vain pienen hetken, tiedän, että se kiehtoo minua. Olen tuntenut sen palon, joka ay-toimijoita liikuttaa. Heidän, palavasieluisten keskellä minussa on korostunut hämäläisyyteni. Mutta vaikka hitaasti, toivon, että saan sanottua konsensusta rikkovan mielipiteeni myöhemminkin. Työelämä on jo muutenkin ehtinyt hioa särmiäni, mutta toivon, että teräväkärkinen kolmio tylpistyy hitaasti! Päivi Vuorivirta hallintoassistentti 14

15 Yhteystiedot Ratamestarinkatu 11, 8 krs Helsinki Puheenjohtaja Heikki Tuominen hallinnon johto virastojen ja yritysten neuvottelutoiminnan tuki Hallintoassistentti Päivi Vuorivirta TTT:n internetsivut Tekevät-lehti kokousjärjestelyt ja kokoussihteerin tehtävät TTT:n opintoapurahat yhdistysten palkkakysely Palkansaajajärjestö Pardia ry Ratamestarinkatu 11, 3 krs Helsinki Neuvonta/vaihde Jäsenyysasiat/jäsenrekisteriasiat ma pe klo 9 13 Palvelusuhteenehtoihin liittyvissä asioissa Pardian edunvalvontaosasto Yksityisten alojen edunvalvonta neuvottelupäällikkö Katja Heikkilä Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastot lakimies Pekka Pietinen Sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön hallinnonalan virastot asiamies Mikko Äikäs Liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalan virastot asiamies Jarmo Lehtonen Valtiovarainministeriön hallinnonalan virasto lakimies Pirkko Janas Ulkoasianministeriön hallinnon alan virastot ja yksityisten alojen virastoja vastaava lakimies Ari Komulainen Yksityisten alojen yritykset asiamies Pentti Ekola Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastot ja yksityinen sosiaaliala asiamies Michaël Vanamo Pardian jäsenpalvelut JATTK-työttömyyskassa Pasilanraitio 9 B, Helsinki Neuvonta ma to klo

16 POLIISI VEROSIHTEERI TYÖSUOJELUTARKASTAJA ATK-TUKIHENKILÖ TYÖVOIMANEUVOJA TULLITARKASTAJA SEMINOLOGI KATSASTAJA TOIMITUSINSINÖÖRI TIETOTURVAPÄÄLLIKKÖ HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄ YLITARKASTAJA LUOTSI VAKUUTUSSIHTEERI TOIMISTOSIHTEERI YLIKONEMESTARI KARTOITTAJA ASIAKASNEUVOJA LABORATORIOMESTARI TEKNIKKOKAPTEENI ALKOHOLITARKASTAJA ASIANTUNTIJA... Tapaat meitä usein, jopa päivittäin. Meillä ei ole supervoimia, mutta ansiostamme sinä saat nauttia hyvinvointiyhteiskunnan laadukkaista ja tasapuolisista palveluista sekä turvallisuudesta. Työskentelemme valtion virastoissa ja laitoksissa, liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Meitä, noin arjen näkymätöntä sankaria, edustaa Palkansaajajärjestö Pardia. Tutustu meihin ja äänestä suosikkiasi ÄÄNESTÄ JA VOITA FINNKINON LAHJAKORTTI KAHDELLE TAI S-RYHMÄN 30 EURON LAHJAKORTTI.

Hae Kalevi Eloholman opintoapurahaa

Hae Kalevi Eloholman opintoapurahaa Hae Kalevi Eloholman opintoapurahaa 1/2012 Puheenjohtajalta Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry 1 2012 Heikki Tuominen Hankeähky uhkaa! Maan hallitus on aloittanut ponnekkaasti hallinnon uudistamisen.

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 2 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 2 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 2 2014 Venepoliisin ulkoilmatyö SIVU 10 Tutustu Asiakaspalvelu 2014 -hankkeeseen SIVU 16 LUOTTAMUSMIES JÄSENISTÖN TUKENA SIVU 44 TEEMANA ympäristö ja kestävä

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2013 Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Onnittelut

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Liiketalous. Päihdeongelmainen työpaikalla - miten toimia? Mitä on puhejudo? ja miten sitä voi hyödyntää työyhteisössä? Mikä on työsuojeluvaltuutetun

Liiketalous. Päihdeongelmainen työpaikalla - miten toimia? Mitä on puhejudo? ja miten sitä voi hyödyntää työyhteisössä? Mikä on työsuojeluvaltuutetun Liiketalous 4-2013 liiketalouden osaajat ja ammattilaiset Mitä on puhejudo? ja miten sitä voi hyödyntää työyhteisössä? Mikä on työsuojeluvaltuutetun rooli? Päihdeongelmainen työpaikalla - miten toimia?

Lisätiedot

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2015 RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 Osa-aikaiset työsuhteet mahdollisuus vai helvetti? sivu 18 Positiivinen kyseenalaistaja sivu 20 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 Kylmää kyytiä budjettiehdotuksessa SIVU 20 Älä tingi lounaasta SIVU 23 VESIPELASTUS OPETTAA KOIRAA JA EMÄNTÄÄ SIVU 38 TEEMANA hyvinvointi TILAA jäsenkalenteri

Lisätiedot

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Oulun seutu 2/2014 Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Päätoimittajan palsta Niin se aika vierähtää lehteä tehdessä, ettei meinaa vauhdissa aina perässä pysyä. Vuosi sitten aloitin Pro

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2013

Viisseiska Kevät 2013 Viisseiska Kevät 2013 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Aluetoimiston kuulumisia s. 3 Monien mahdollisuuksien

Lisätiedot

Kutsu syyskokoukseen!

Kutsu syyskokoukseen! Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/14 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen! s. 22 Tässä numerossa mm. 4 Työhyvinvointia hyvällä hallinnolla? 6 Työeläkettä vai työtä eläkkeettä 8 Koskeeko

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2006 Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa Sloveniassa Svensk resumé sivu 5 sivu 8 sivu 15 pääkirjoitus Kansainvälistyvä

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 Puheenjohtajalta Haluamme vaikuttaa ihmisten arkeen Miten matkustaminen muuttuu ongelmaksi? ENSIMMÄINEN VUOSI puheenjohtajana on päättymässä. Tehtävä on vastannut

Lisätiedot

URA. HR vainuaa hyvän ilmapiirin. 28 Kesälukemista 12 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus. ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta

URA. HR vainuaa hyvän ilmapiirin. 28 Kesälukemista 12 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus. ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2015 EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus 2014 ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta KAHDESTA KULMASTA Eri-ikäiset työkaverit HR vainuaa hyvän ilmapiirin

Lisätiedot

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 5 2013 Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16 Työllisyys- ja kasvusopimus sivu 4 Liikennevirastossa uudistuksia sivu 6 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt 1 Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry No 3/2005 Tarjolla KHTeetä ja ay-tiet -tietoutta 2 Uusia tuulia Jokaisen järjestön, yhdistyksen sen ja ammatti- liiton tärkeimpiä tavoitteita on saada

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Liiketalous. mitä on pubiteatteri? Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa?

Liiketalous. mitä on pubiteatteri? Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa? Liiketalous 5-2013 l i i k e ta l o u d e n o s a a j at j a a m m at t i l a i s e t Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa? Mitä uusi työelämä vaatii

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

RVL. Finrailin irtautuminen mietityttää liikenneohjaajia. Talvipäivät -80-luvun hengessä sivu 24. sivu 6. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Finrailin irtautuminen mietityttää liikenneohjaajia. Talvipäivät -80-luvun hengessä sivu 24. sivu 6. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 1 2014 Finrailin irtautuminen mietityttää liikenneohjaajia sivu 6 Kuvat Seppo Juselius Talvipäivät -80-luvun hengessä sivu 24 Ennakkoilmoitusjärjestelmä

Lisätiedot