Doris Stockmann Niklas Bengtsson Yrjö Repo KIRJA SUOMESSA. Tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Doris Stockmann Niklas Bengtsson Yrjö Repo KIRJA SUOMESSA. Tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen"

Transkriptio

1 Doris Stockmann Niklas Bengtsson Yrjö Repo KIRJA SUOMESSA Tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen Päivitys 2005

2 2 JOHDANTO Opetusministeriön toimeksiannosta ja kauppatieteiden maisteri Doris Stockmannin sekä häntä avustaneiden filosofian maisteri Niklas Bengtssonin ja markkinoinnin suunnittelija Yrjö Revon toimesta valmistui helmikuussa 2000 kattava selvitys Suomen kirja-alan silloisesta tilasta nimellä Kirja Suomessa: Tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen (Opetusministeriön kulttuuripolitiikan osaston julkaisusarja 1/2000). Selvitys liittyi opetusministeriön asettaman Tietoyhteiskunnan lukutaidot -työryhmän työskentelyyn. Selvitys kartoitti kirjan julkaisu- ja jakelujärjestelmiä sekä julkisen ja yksityisen sektorin taloudellisia tukitoimia kirja-alalle kuten myös kirja-alan tilastointia, tutkimusta, koulutusta, tiedonvälitystä ja lukemisharrastuksen edistämistä sekä näiden toimintojen rahoitusta. Alkuperäisen selvityksen tiedot päättyivät pääosin vuoden 1998 loppuun. Keväällä 2002 päivitettiin selvityksen numerotietoja. Nyt on päivitetty myös tekstiä ja otettu mukaan vuoden 1998 jälkeen esille tulleita uusia ilmiöitä. Päivitys ei kuitenkaan korvaa kokonaan alkuperäistä selvitystä, sillä oheisessa tekstissä on huomioitu pääasiassa vain tapahtuneet muutokset. Yksityiskohtaiset tiedot taulukkojen kuvaamasta tilanteesta löytyvät alkuperäisestä, vuonna 2000 ilmestyneestä kirja-alan selvityksestä. Otsikointi sekä taulukoiden ja kuvioiden numerointi on alkuperäisen raportin mukainen. Joistakin asioista on tehty alkuperäistä useampia taulukoita, joissa on numeroon liitetty lisämerkintä a, b, c, jne. Kokonaan uutta asiaa kuvaavien lisätaulukoiden numerointi alkaa 101:stä ja lisäkuvioiden 201:stä. Painettu kirja on kyennyt hyvin vastaamaan digitalisoituvan julkaisemisen ja tiedonvälityksen haasteisiin. Julkaistujen kirjauutuuksien kokonaismäärä vuonna 2004 oli sama kuin vuonna Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemien, aktiiviseen kaupalliseen levitykseen tarkoitettujen yleisen kirjallisuuden uutuuksien määrä kasvoi samaan aikaan 16 prosenttia ja kappalemääräinen myynti seitsemän prosenttia. Kustantaminen ei ole keskittynyt bestsellereihin, vaan jo ennakolta pienilevikkisiksi tiedettyjen tai arvioitujen kirjojen määrä on kasvanut. Tietoverkon välityksellä jaettava e-kirja on jo tullut painetun kirjan rinnalle, mutta ei ole syrjäyttänyt sitä. Valtion tukitoimien osalta muutoksia on tapahtunut mm. rahoitusjärjestelmien määrässä: kuvittajien ja sarjakuvataiteilijoiden kirjastoapuraha ja kuvataiteilijoiden julkaisutuki ovat kokonaan uusia tukimuotoja. Valtion tukitoimet esitellään tässä päivityksessä pääosin vain taulukkotiedoin, tapahtuneet muutokset on tosin huomioitu myös tekstiosuuksin. Päivityksessä käytetyt lähteet on koottu lähdeluetteloon ja sen lisäksi on lisätty tekstiin linkkejä verkkosivuille, joilta on löydettävissä asianomaiseen aiheeseen liittyvää, täydentävää ja tuoretta tietoa. Taulukkotietojen vertailukelpoisuuden takia markkamääräiset summat on muunnettu euroiksi kertoimella 5,9457. Markoista euroiksi muutetut luvut on pyöristetty lähimpään sataan tai viiteenkymmeneen euroon. Helsingissä, marraskuussa 2005 Doris Stockmann Niklas Bengtsson Yrjö Repo

3 3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 KIRJA-ALAN KUVAUS 7 1. KIRJA-ALAN MÄÄRITTELY ISBN-numero 7 2 KIRJAN JULKAISU JA JAKELU Kirjojen julkaisutuotanto Kaunokirjallisuus Lasten- ja nuortenkirjat Tietokirjat Oppikirjat Suomessa julkaistu käännöskirjallisuus Vertailua Pohjoismaiden kesken Saatavissa olevat kotimaiset nimikkeet Vanhan kirjallisuuden saatavuus Bestsellerit Kirjojen saatavuus asiakkaan näkökulmasta Kirjan tekijät 21 Sanasto Kirja-alan tekijät liittojen jäsenmäärän mukaan 1998 ja Kustantajat Kirjankustantajat tänään 22 Yleiskustantajat 22 Painopiste yrityskirjoissa 23 Tieteellisten kirjojen kustantajat 24 Kristilliset kustantajat 24 Muut kaupalliset kustantajat 24 Muut kirjankustantajat Kirjakaupat ja muut kirjoja myyvät yritykset Kirjakauppojen lukumäärä Kirjakaupparyhmittymät Erikoiskirjakaupat Tavaratalot, hypermarketit, marketit ja muut kirjoja myyvät vähittäiskaupat Oppikirjoihin ja kirjastotoimituksiin erikoistuneet myyjät Antikvariaatit Kirjakaupan ongelmat Kirjojen myynti 29 Oppikirjojen kierrätys 31 Suurteokset 31 Taskukirjat Euromääräinen myynti Kirjan hinta Suomessa 35

4 Tietokannat Tietoliikenne Messut ja muut tapahtumat Kirja ja media Kansainvälinen vertailu Julkaistut nimikkeet maittain Kirjojen vienti ja tuonti 42 3 KIRJAN KULUTUS Kuluttaja Kirjastot Yleinen kirjasto Yleisten kirjastojen ongelmia Tieteelliset kirjastot Virtuaalikirjasto 50 4 LUKUTAITO Nuoret ja lukeminen 51 Aikuisten suomalaisten lukutaito 51 TUKITOIMET KIRJA-ALALLE 5 VALTION TUKITOIMET Kulttuurihallinto ja eräitä koulutuksen ja tieteen määrärahoja Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Kirja-alan rahoitus ja tuet Tuotanto/levitys Suomalaisen kirjallisuuden edistämisvarat Ruotsinkielisen kirjallisuuden edistämisvarat Suomalaisen kirjallisuuden kääntämis- ja julkaisemisvarat Valikoiva tuotantotuki Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki Selkokielisen kirjallisuuden edistäminen Valokuvateosten laatutuki 60 Kuvataiteilijoiden julkaisutuki Saamenkielisten ja muiden vähemmistökulttuurien kulttuuri- ja 61 julkaisutoiminnan edistäminen Harrastus/tiedotus Luovan kirjoittamisen ja lukemisen edistäminen Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus Suomen Nuorisokirjallisuuden instituutti Alueellisten taidetoimikuntien valtionavustukset Järjestöt Kirjailijajärjestöjen toiminta-avustukset Kirjailijajärjestöjen avustukset kansainväliseen yhteistoimintaan Jakamaton määräraha Valtakunnalliset kulttuuritapahtumat Valtion suora tuki kirja-alan tekijöille 72

5 Taiteilijaeläkkeet Apurahat Valtion taiteilija-apurahat Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat Näytelmäkirjallisuuden kantaesitystuki Kohdeapurahat Kirja-alan tekijöiden ulkomaiset matka-apurahat Lastenkulttuurin apurahat Tiedonjulkistamisapurahat Kirjastoapurahat ja avustukset Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat ja avustukset Kuvittajien ja sarjakuvataiteilijoiden kirjastoapurahat Kirja-alan palkinnot Suomi-palkinnot/kirjallisuuden valtionpalkinnot Lastenkulttuurin valtionpalkinto Valtion tiedonjulkistamispalkinnot Alueellisten taidetoimikuntien suora taiteilijatuki Apurahat Valtion tuki kirjastoille Kirjakauppojen tukeminen ja verotus Kirjojen arvonlisävero 83 Arvonlisäveron vaikutus kirjojen myyntiin 83 6 KUNTIEN JA YKSITYINEN SEKÄ KANSAINVÄLINEN TUKI KIRJALLISUUDELLE Kopiosto ja Yleisradiopalkkiot Kopiosto Yleisradiopalkkiot Yksityisen sektorin tuki taiteilijoille Säätiöt Yritykset Kirja-alan liitot ja järjestöt Finlandia- ja muut palkinnot EU-tuet kirja-alalle 93 KIRJA-ALAN KEHITTÄMINEN 7 KOULUTUS Sanataiteen opetus Kirjoittajakoulutus 95 8 KIRJA-ALAN TIETO JA TUTKIMUS Tutkimukset ja projektit Kirjan museo 96

6 6 9 YHTEISTYÖTÄ JA TYÖNJAKOA Kirja-alan työllistävä vaikutus TULEVAISUUS 96 Tekijänoikeuslain uudistus Elektroniset tallenteet ja e-kirjat Tietoyhteiskunta Digitaaliset tuotteet Verkkokauppa 100 Kirjankustantamisen uudet tuulet Kirjan tulevaisuus 103 LIITE 1 KIRJA-ALAN TÄRKEÄT TAPAHTUMAT 104 LIITE 3 SUOMI LUKEE TUTKIMUS 107 Kirjojen ostamisesta 107 Kirjojen lukemisesta 108 LIITE 5 KIRJA-ALAN TUKITOIMET -LUKUUN LIITTYVÄT LIITTEET 109 Valtion kirja-alan tukimuodot ja myöntäjät 109 Valtion nimitykset, palkinnot yms. 111 LÄHDELUETTELO 116 Alkuperäinen teos 116 Lisäyksiä lähdeluetteloon 116 Vuosi- ja toimintakertomuksia 118 web-osoitteita 119 TAULUKKOLUETTELO 120 KUVIOLUETTELO 123 MUUTA 125

7 7 KIRJA-ALAN KUVAUS 1 KIRJA-ALAN MÄÄRITTELY Kirja-alan muodostavat kaikki kirjan sisällön luomiseen, kustantamiseen ja jakeluun liittyvät toiminnot. Tämän selvityksen puitteissa käsitteeseen on sisällytetty myös kirjojen lukijat ja lukeminen. Yksiselitteistä määritelmää ei ole, mutta kirjana voidaan pitää ainakin kaikkia niitä julkaisuja - julkaisumuodosta riippumatta - joille on haettu ja saatu ISBN-tunnus ISBN-numero ISBN (International Standard Book Number) perustuu Isossa Britanniassa vuodesta 1967 alkaen käytössä olleeseen kansalliseen kirjojen numerointijärjestelmään, josta vuonna 1972 tuli kansainvälinen standardi ISO Suomessa kansallinen standardi SFS 3496 valmistui vuonna ISBN-tunnus on 10-numeroinen, mutta muuttuu 13-numeroiseksi Muutoksen perusteina ovat ISBN-järjestelmän numerointikapasiteetin kasvattaminen ja tunnuksen yhteensovittaminen EAN- tuotetunnus koodin kanssa. 2 KIRJAN JULKAISU JA JAKELU 2.2 Kirjojen julkaisutuotanto Taulukossa 1a on esitetty Suomessa julkaistujen kirjauutuuksien nimikemäärät vuosilta Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten kirjallisuuslajeittain esitetyissä luvuissa ovat mukana vain kirjat muiden kustantajien luvuissa sekä kirjat että pienpainatteet. Vuosilta ei ole vertailukelpoista tietoa kirjojen ja pienpainatteiden keskinäisestä jakautumasta ja muina vuosina lähes kaikki pienpainatteet ovat muiden kuin Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemia. Ruotsinkielisiltä kustantajilta on laskettu mukaan vain oma tuotanto, ei ruotsinmaalaisten kirjojen osapainoksia (ruotsalaisen kustantajan julkaisema kirja, jonka Suomeen tarkoitettu myynti julkaistaan suomalaisen kustantajan nimissä). Muiden kuin Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemista kirjoista, eri vuosina hieman vaihdellen, noin 80 prosenttia on ollut tietokirjoja. Kaunokirjoihin sisältyvät proosa, runot ja näytelmät. Suurteos on moniosainen tieto- tai tietosanakirja ja julkaistu nimikemäärä tarkoittaa eri sarjojen kyseisenä vuonna valmistuneita yksittäisiä osia ei kokonaisia sarjoja. Vuosina suurteoksia ja muita tietokirjoja ei ole tilastoissa eritelty. Vuosina Suomen Kustannusyhdistys ei ole tilastoinnissa eritellyt lastenkirjoja ja nuortenkirjoja.

8 8 Oppikirjat on vuosina tilastoitu yhtenä eränä. Muut oppikirjat sisältää vuosina sekä lukion että ammattioppilaitosten oppikirjat ja vuosina vain ammattioppilaitosten oppikirjat. Rinnakkaiskoulujärjestelmästä siirryttiin peruskouluun 1970-luvulla. Oppikirjojen määrä peruskoulun ensimmäisellä luokilla kasvoi verrattuna kansakouluun ja peruskoulun ylemmillä luokilla verrattuna keskikouluun. Muiden oppikirjojen määrä kasvoi ja 1980-lukujen taitteessa ensisijaisesti siksi, että kurssimuotoiseksi muutetussa lukiossa tarvittiin aiempaa enemmän oppikirjoja. Vuosien 2002 ja 2003 vähäinen lukion oppikirjauutuuksien määrä johtui pääosin valmistautumisesta syksyllä 2005 voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman edellyttämiin oppikirjojen uudistamisiin tai kokonaan uusien oppikirjojen tuottamiseen. Arvonlisäveron uudistus avasi mahdollisuuden luokitella lasten katselu- ja askartelukirjat kirjoiksi aiemmin ne eivät sitä olleet. Lastenkirjojen nimikemäärä kasvu johtuu osin tästä ja osin siitä, että samaan aikaan viimeisimmät suuret lastenkirjojen kustantajat liittyivät Suomen Kustannusyhdistyksen jäseniksi. Taulukko 1a Suomessa julkaistut kirjauutuudett Vuosi Kotimaiset kaunokirjat Käännetyt kaunokirjat Kaunokirjat yhteensä Kotimaiset lastenkirjat Käännetyt lastenkirjat Lastenkirjat yhteensä Kotimaiset nuortenkirjat Käännetyt nuortenkirjat Nuortenkirjat yhteensä Lasten ja nuortenkirjat Suurteokset Muut tietokirjat Yleinen kirjallisuus yht Peruskoulun oppikirjat Muut oppikirjat Oppikirjat yhteensä SKY:n jäsenet yhtensä Muut kustantajat Kaikki yhteensä Vastanneet SKY:n jäsenet

9 9 Erittely kirjat ja pienpainatteet Vuosi Kirjat * Pienpainatteet ** Yhteensä Taulukko jatkuu Vuosi Kotimaiset kaunokirjat Käännetyt kaunokirjat Kaunokirjat yhteensä Kotimaiset lastenkirjat Käännetyt lastenkirjat Lastenkirjat yhteensä Kotimaiset nuortenkirjat Käännetyt nuortenkirjat Nuortenkirjat yhteensä Suurteokset Muut tietokirjat Yleinen kirjallisuus yht Peruskoulun oppikirjat Lukion oppikirjat Muut oppikirjat Oppikirjat yhteensä SKY:n jäsenet yhteensä Muut kustantajat Kaikki yhteensä Vastanneet SKY:n jäsenet Erittely kirjat ja pienpainatteet Vuosi Kirjat * Pienpainatteet ** Yhteensä Lähteet: Suomen Kustannusyhdistyksen vuositilastot ; Suomen tilastolliset vuosikirjat ; Kulttuuritilasto 2003, Tilastokeskus; * Kirjat = julkaisu, jossa on kannet pois lukien vähintään 49 sivua. ** Pienpainate = julkaisu, jossa on kannet pois lukien 48 sivua tai vähemmän. Vuonna 1981 vapaakappalelain piiriin tuli painetun aineiston lisäksi myös muulla tavoin, lähinnä monistamalla, tuotettu aineisto. Sen seurauksena muiden kuin Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemien nimikkeiden määrä kasvoi jyrkästi. Uusista nimikkeistä merkittävä osa oli pienpainatteita (enintään 48 sivua).

10 10 Pienpainatteiden määrän lasku 2000-luvulla saattaa ainakin osittain johtua siitä, että osa pienpainatteina aiemmin julkaistusta aineistosta on sijoitettu vain julkaisevan yhteisön (järjestöt, virastot, laitokset) verkkosivuille. Taulukoissa 1b - 1d sekä kuvioissa 2 5 ovat mukana vain Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemat kirjat, koska muiden kustantajien julkaisemien kirjojen jakautumaa samalla tavoin ei tiedetä. Taulukko 1b kuvaa uutuuksien osuutta Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemista nimikkeistä joinakin vuosina. Vuonna 1978 ei suurteoksia ja muita tietokirjoja eroteltu toisistaan. Vuosina 1978 ja 1988 ei lukion oppikirjoja eroteltu ammattioppilaitosten oppikirjoista. Vain ensipainos tilastoidaan uutuudeksi. Jos kirjasta otetaan ilmestymisvuonna kolme painosta, niin vuositilastossa se näkyy yhtenä uutuutena ja kahtena uusintapainoksena. Taulukko 1b Uutuuksien osuus Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemista kirjanimikkeistä , % nimikkeistä Vuosi Kotimainen kaunokirj Käännetty kaunokirj Kotimaiset lastenkirjat Käännetyt lastenkirjat Kotimaiset nuortenkirjat Käännetyt nuortenkirjat Suurteokset Muut tietokirjat Yleinen kirjallisuus yht Peruskoulun oppikirjat Lukion oppikirjat Muut oppikirjat Oppikirjat yhteensä Kaikki yhteensä Lähde: Suomen Kustannusyhdistys Kaunokirjallisuuteen on sisällytetty proosa, runot ja näytelmät. Yleiskuva on se, että yleisestä kirjallisuudesta lähes kaksi kolmasosaa ja oppikirjoista yksi kolmasosa on uutuuksia. Taulukot 1c ja 1d esittävät Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemien esikoisteosten lukumäärää ja niiden osuutta uutuuskirjoista joinakin vuosina. Taulukko 1c Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemien kotimaisten esikoisteosten lukumäärä Vuosi Proosa Runot ja näytelmät Lastenkirjat Nuortenkirjat Lähde: Suomen Kustannusyhdistys

11 11 Taulukko 1d Esikoisteosten osuus Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemista kotimaisista uutuuksista, % Vuosi % % % % % % % Proosa Runot ja näytelmät Lastenkirjat Nuortenkirjat Lähde: Suomen Kustannusyhdistys Kaunokirjallisuus Kuvio 2 Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemat kaunokirjauutuudet Nimikettä Kaunokirjallisuus. julkaistut uutuudet Lähde: Suomen Kustannusyhdistys

12 Lasten- ja nuortenkirjat Kuvio 3 Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemat lasten- ja nuortenkirjauutuudet Lasten- ja nuortenkirjat, julkaistut uutuudet Nimikettä Lähde: Suomen Kustannusyhdistys Tietokirjat Kuvio 4 Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemat tietokirjauutuudet Nimikettä Tietokirjat, julkaistut uutuudet Lähde: Suomen Kustannusyhdistys

13 Oppikirjat Kuvio 5 Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaisemat oppikirjauutuudet Oppikirjat, julkaistut uutuudet Nimikettä Lähde: Suomen Kustannusyhdistys Suomessa julkaistu käännöskirjallisuus Ruotsin ja norjan kielistä käännettyjen kirjojen määrän kasvu vuonna 2003 on seurausta ruotsalaisten ja norjalaisten dekkari- ja jännityskirjailijoiden suosion kasvusta. Taulukko 2 Käännökset suomen kielelle alkuperäkielen mukaan Alkukieli Englanti Ruotsi Saksa Ranska Italia Tanska Venäjä Norja Espanja Muut Yhteensä Englannin osuus % 46,6 57,4 60, ,0 65,5 67,5 62,6 Lähde: Kulttuuritilasto 2001 ja Kulttuuritilasto 2003

14 14 Kuvio 6 Käännökset suomen kielelle alkuperäkielen mukaan yhteenveto taulukosta Käännökset suomenkielelle Muut Ranska Saksa Ruotsi Englanti Lähde: Kulttuuritilasto 2003 Taulukko 3 Suomessa ruotsin kielelle käännetty kirjallisuus alkuperäkielen mukaan Alkukieli Suomi Englanti Muut Yht Lähde: Kulttuuritilasto Vertailua Pohjoismaiden kesken Kun verrataan käännöskirjallisuutta alkuperäkielen mukaan Pohjoismaissa huomataan, että englanninkieli dominoi kaikissa maissa, vähiten kuitenkin Islannissa ja Suomessa. Katso taulukko 4.

15 15 Taulukko 4 Pohjoismaissa julkaistu käännöskirjallisuus alkuperäkielen mukaan 1997, 1999 ja 2003 Englannista Skandinaavisista Saksasta Ranskasta Muista kielistä % % % % % % % % % % % % % % % Ruotsi Tanska Norja* Suomi Islanti** Taulukko jatkuu Käännetyt nimikkeet yht. Kpl Ruotsi Tanska Norja* Suomi Islanti** Lähde: Nordcom (Statistics Denmark, Helsinki University Library, National and University Library of Iceland/Statistics Iceland, National Library of Norway/Medianorway, Royal Library National Library of Sweden) * Ennakkotieto ** Viimeiset tiedot Islannista on vuodelta 2000 Islannissa muista kielistä käännettyihin sisältyy myös muinaisnorjasta islanniksi käännettyjä saagoja, niitä on kaikista käännetyistä nimikkeistä yli 10 %. Skandinaaviset kielet ovat ruotsi, norja, tanska ja islanti. Tanskassa käännöksiin skandinaavisista kielistä sisältyvät myös fääristä käännetyt kirjat Saatavissa olevat kotimaiset nimikkeet Kirjojen saatavuutta arvioitaessa on uutuuksien lisäksi merkitystä myös sillä, kuinka paljon loppuunmyydyistä kirjoista otetaan uusintapainoksia. Viime vuosina Suomessa on julkaistu, oppikirjat mukaan lukien, vuosittain runsaat kirjauutuutta ja uutta painosta. Uutuuksista noin 75 prosenttia on kirjoja ja 25 prosenttia pienpainatteita. Lähes kaikki uudet painokset ovat kirjoja. Muiden kuin Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten osalta jakautuma uutuuksiin ja uusiin painoksiin ei ole tiedossa. Saatavissa olevien kotimaisten kirjanimikkeiden kokonaismäärä syyskuussa 1999 oli noin kappaletta, joulukuun 2001 lopussa kappaletta ja nimikkeitä oli , joista ruotsinkielisiä kappaletta. Luvut tarkoittavat niitä kirjoja, joita kustantaja ilmoittaa olevan varastossa ja jotka ovat kirjakaupan kautta saatavissa.

16 16 Kuvio 7 Suomessa julkaistut kirjanimikkeet , uutuudet ja uudet painokset yhteensä Nimikkettä Julkaistut kirjanimikkeet , uutuudet ja uudet painokset Lähteet: Tilastolliset vuosikirjat ja Suomen Kustannusyhdistys Uutuudet, muut Uudet painokset SKY Uutuudet SKY Suomalaiset ostavat kirjoja monipuolisesti. Esimerkiksi tukkuliike Kirjavälitys toimitti joulun alla, maanantaina kirjakaupoille kirjaa. Lähetykset koostuivat eri nimikkeestä. Noin puolet toimitetusta kappalemäärästä koostui nimikkeistä, joita myytiin enemmän kuin 100 kappaletta. Kaksi kolmasosaa nimikkeistä puolestaan oli sellaisia, joita toimitettiin vähemmän kuin viisi kappaletta. Lokakuussa 2004 selvitettiin kahden kirjakaupan kirjamyynnin koostumus. Maaseudulla sijaitseva pieni kirjakauppa myi kuukauden aikana vähintään yhden kappaleen 391 kirjanimikettä ja keskisuuressa kaupungissa sijaitseva keskisuuri kirjakauppa vähintään yhden kappaleen 527 nimikettä. Taulukko 5 kuvaa osaltaan kirjakustannustoiminnan rakennetta Suomessa. Kustantajien lukumäärä kasvaa, mutta suuria kustantajia on vähän. Luvut kuvaavat vain tuotteita, jotka on luokiteltu kirjoiksi. Taulukko 5 Saatavissa olevat kotimaiset kirjanimikkeet/kustantaja 1999, 2001 ja 2005 Nimikkeitä / kustantaja Yhteensä Lähde: Kirjavälitys Oy Kustantajien lukumäärä

17 Vanhan kirjallisuuden saatavuus Vanhalle kirjalle tai kirjallisuudelle, kuten kirjalle itsessään, ei ole yhtä täsmällistä määritelmää. Käyttökelpoinen tapa mitata kirjan ikää on ottaa lähtökohdaksi ensipainoksen julkaisuvuosi. Kirja on sitä vanhempi, mitä enemmän aikaa ensipainoksen julkaisusta on kulunut. Saatavuutta taas voidaan mitata usealla tavalla. Kirja on saatavissa mistä tahansa hyvin varustetusta kirjakaupasta, jos sitä on saatavissa kustantajalta. Kun kustantaja ilmoittaa kirjan loppuunmyydyksi, kirjakauppa voi yrittää hankkia kirjan asiakkaalle, mutta ei voi varmasti luvata sitä. Ajan kuluessa, jos kustantaja ei ota kirjasta uutta painosta, sitä ei enää ole saatavissa kirjakaupasta, mutta aina voi kysyä antikvariaatista tai lainata kirjastosta. Kirjan saatavuus ei riipu yksin siitä, kuinka vanha se on. Jos kirjalla on jatkuvaa kysyntää, niin kustantaja ottaa siitä uusia painoksia ja saatavuus säilyy, tilapäisiä katkoja ehkä lukuun ottamatta. Itse kukin kirjojen lukija tuntee tällaisia klassikkoja. Jos jatkuvaa kysyntää ei ole, ei oteta uusia painoksia ja vähitellen saatavuus heikkenee. Kaikki klassikot eivät ehkä ole olleet julkaisuvuoden bestsellereitä ja toisaalta monen julkaisuvuotensa bestsellerin kysyntä on hiipunut hyvinkin nopeasti. Vanhan kirjallisuuden joukossa on merkittävä osa sellaisia kirjoja, jotka paperinlaatuun liittyvistä tai muista syistä ovat vaarassa tuhoutua. Niiden säilymistä lukukelpoisessa kunnossa esimerkiksi tutkijoita varten pidetään tärkeänä, mutta uuden painoksen ottaminen painetussa muodossa on kallista. Uudenlaisen ratkaisun ongelmaan tarjoaa kirjojen skannaaminen digitaaliseen muotoon. Suomessa vanhojen kirjojen digitointia harjoittaa Kansalliskirjasto, jonka osoitteesta on saatavissa aiheeseen liittyvää lisätietoa. Internetin hakuohjelmiin ensisijaisesti keskittynyt julkisti vuoden 2004 lopulla vuoteen 2015 ulottuvan suunnitelman digitoida Stanfordin, Harvardin ja Michiganin yliopistojen sekä New Yorkin kaupunginkirjaston kokoelmia. Ennakkosuunnitelma on myös digitoida ne Oxfordin yliopiston kirjaston kirjat, jotka eivät kuulu tekijänoikeussuojan piiriin. Työ aloitettiin vanhimmista kirjoista, mutta syksyllä 2005 hanke on keskeytetty tekijänoikeuksista nousseen kiistan takia. Google on luvannut olla digitoimatta niitä teoksia, joiden digitoinnin kirjailija tai tekijänoikeuksien haltija kieltää. Kirjailijoiden ja tekijänoikeuksien haltijoiden kanta taas on se, että Googlen pitäisi pyytää lupa teosten digitointiin. Myös useat muut tahot ovat ilmoittaneet vastaavanlaisista hankkeista, mutta toistaiseksi ne eivät ole edenneet Bestsellerit Kaikkien aikojen eniten painettujen kotimaisten kaunokirjojen listan kärkeä on ehtinyt lukea jo useampikin sukupolvi. City-lehti on päivittänyt Juhani Niemen vuonna 1997 laatiman luettelon suomalaisten suosikkikirjoista ja huhtikuussa 2001 lista on taulukon 8 mukainen. Kirjakerhopainoksia ei ole otettu mukaan.

18 18 Taulukko 8 Suomalaisen kaunokirjallisuuden eniten painetut teokset huhtikuuhun 2001 mennessä Tekijä Nimike 1. painos vuonna Painettu kpl-määrä Kivi, Aleksis Seitsemän veljestä Lönnrot, Elias Kalevala 1836, Runeberg, J.L. Vänrikki Stoolin tarinat Linna, Väinö Tuntematon sotilas Kivi, Aleksis Nummisuutarit Lähde: Kulttuuritilasto 2001; Niemi, Juhani: Suomalaisten suosikkikirjat, 1997; City-lehti 9/2001 Suomen Kustannusyhdistys on vuodesta 2000 alkaen julkaissut luettelon vuoden eniten myydyistä kirjoista kirjallisuuslajeittain. Luettelot ovat nähtävissä osoitteessa Bestseller-listoilta ovat poimittavissa vuosina eniten myytyjen kirjojen lisäksi myös eniten myyneet kirjailijat myynnin suuruusjärjestyksessä: Tekijä kpl Rowling, J.K Kunnas, Mauri Hietamies, Laila Remes, Ilkka Paasilinna, Arto Mankell, Henning Marklund, Liza Mäki, Reijo Cornwell, Patricia Lehtolainen, Leena Mukana ovat kunkin vuoden Top 20 -listalle yltäneet, kustantajan myymät kirjat jakelutiestä riippumatta. Jokaisen kirjailijan kaikkien kirjojen todellinen myyntimäärä kuluneina viitenä vuotena on jonkin verran suurempi, koska vanhaakin tuotantoa on myyty, mutta se ei ole yltänyt top 20 -listalle. Vuoden 1992 raamatun käännöstä on vuosina myyty 1,6 miljoonaa kappaletta ja vuoden 1987 suomenkielistä virsikirjaa 3,9 miljoonaa kappaletta vuosina Näiden bestsellereiden myynnistä suomenkielisinä kautta aikain ei ole olemassa täsmällisiä tietoja. Merkittäviin myyntimääriin ovat yltäneet myös jotkut oppikirjat, eikä tietokirjojakaan kannata unohtaa. Vuonna 1951 ensimmäisen kerran julkaistua Mitä Missä Milloin -kirjaa on vuoteen 2005 mennessä myyty noin 4,8 miljoonaa kappaletta. Suomenkielistä Guinnessin ennätyskirjaa on vuosina painettu yhteensä kappaletta ja 2000-luvulla vuosimyynti on ollut ja kappaleen välillä. Kaunokirjallisuuden 20 eniten myytyä nimikettä vuonna 2004 olivat kaikki kyseisen vuoden uutuuksia ja muodostivat 23,7 prosenttia Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten julkaiseman kaunokirjallisuuden kappalemääräisestä myynnistä. Loppuosa myynnistä koostui muista vuoden 2004 uutuuksista ja aikaisemmin ilmestyneistä kaunokirjallisista teoksista.

19 19 Tietokirjojen kappalemääräisestä myynnistä 20 eniten myydyn nimikkeen osuus vuonna 2004 oli 8,7 prosenttia. Kaikki eniten myydyt tietokirjat olivat vuoden 2004 uutuuksia. Lasten- ja nuortenkirjojen kappalemääräisestä myynnistä 20 eniten myydyn nimikkeen osuus vuona 2004 oli 18,5 prosenttia. Eniten myytyjen listalla oli 14 Aku Ankan taskukirjaa, joiden osuus oli 75 prosenttia Top 20 -listan myynnistä sekä 14 prosenttia lasten- ja nuortenkirjojen kokonaismyynnistä. Kuuden muun listalla ollen kirjan joukossa oli, kaikki kirjallisuuslajit huomioon ottaen, koko vuoden eniten myyty kirja, Harry Potter ja Feeniksin Kilta kappaletta. Sen myynti oli 12 prosenttia lasten- ja nuortenkirjojen Top 20 -listan myynnistä ja 2,3 prosenttia kokonaismyynnistä. Kuuden muun listalla ollen kirjan joukossa oli, kaikki kirjallisuuslajit huomioon ottaen, koko vuoden eniten myyty kirja, Harry Potter ja Feeniksin Kilta kappaletta. Ajankohtaista tietoa myydyistä kirjoista on Mitä Suomi lukee - listat jotka löytyvät Kirjakauppaliiton sivuilta Taulukko 9a Kirjakaupassa eniten myydyt kaunokirjat vuosina 2001 ja 2004 Vuosi 2001 Vuosi 2004 Tekijä Nimike Tekijä Nimike Tolkien, J.R.R. Taru sormusten herrasta Brown, D. Da Vinci koodi Paasilinna, A. Kymmenen riivinrautaa Tervo, J. Myyrä Remes, I. Uhrilento Remes, I. Hiroshiman portti Juba Viivi ja Wagner: Oi, mikä karju Huovinen,V. Konsta Pylkkänen etsii kortteeria Hietamies, L. Syksyksi kotiin Juba Viivi ja Wagner: Sohvaperunoiden Raittila, H. Canal Grande Hietamies, L. Kallis kotimaa Niemi, M. Populaarimusiikkia Vittulanjänkältä Sinervo, H. Runoilijan talossa Alivaltiosihteeri Virallisuus on ilomme Paasilinna, A Tohelo suojelusenkeli Päätalo, K. Kannaksen lomajuna Juba Viivi ja Wagner: Sinappihuntu Kallis, K. Suomen parhaat vitsit Utrio, K. Saippuaprinsessa Lähde: Akateeminen Kirjakauppa ja Suomalainen Kirjakauppa Taulukko 9b Kirjakaupassa eniten myydyt lasten- ja nuortenkirjat vuosina 2001 ja 2004 Vuosi 2001 Vuosi 2004 Tekijä Nimike Tekijä Nimike Rowling, J.R. Harry Potter ja liekehtivä pikari Rowling, J.R. Harry Potter ja Feeniksin kilta Rowling, J.R. Harry Potter ja viisasten kivi Nopola S. ja T. Risto Räppääjä ja Hilpuri Tilli Rowling, J.R. Harry Potter ja salaisuuksien Remes, I. Musta kobra Rowling, J.R. Harry Potter ja Azkabanin vanki Kunnas, M. Seitsemän tätiä ja aarre Don Rosa Temppeliherrojen kätketty aarre Kunnas, M. Suomalainen tonttukirja Kunnas, M. Herra Hakkaraisen aakkoset Harkkila Muumitalo Nordqvist, S. Viiru kateissa Bujor, F. Ennuskivien mahti Disney Kyä viksup pärjää Rowling, J.R. Harry Potter ja Azkabanin vanki Rowling, J.R. Ihmeotukset ja niiden olinpaikat Disney Kaik lutviutuup Asterix ja la traviata Rowling, J.R. Harry Potter ja viisasten kivi Lähde: Akateeminen Kirjakauppa ja Suomalainen Kirjakauppa

20 20 Taulukko 9c Kirjakaupassa eniten myydyt tietokirjat vuosina 2001 ja 2004 Vuosi 2001 Vuosi 2004 Tekijä Nimike Tekijä Nimike Mitä Missä Milloin Mitä Missä Milloin Guinness: Suuri ennätyskirja Guinness: Suuri ennätyskirja Hallama, A. Sydämen kieltä sydämelle Siltala, J. Työelämän huonontumisen Myllylä, M. Riisuttu mestari Hurme et al. Suomi-englanti-suomi sanakirja Klein, N. No logo Leskelä, A. Suuri POP-toivelaulukirja Jakobson, M. Pelon ja toivon aika Rikkinen, E. Suomipopin helmiä 2 Hellsten, T. Elämän paradoksit Pihkala, J. & Valtaoja, E. Nurkkaan ajettu Jumala Painonvartijat Nälkä lähtee pienin pistein Rekiaro,.I Gummeruksen suomi-engl-suomi Värikäs lintukuvasto Sovijärvi, S. Suomi-englanti-suomi taskusanakirja Utrio, K. Bella Donna Tikkanen. M. Kaksi Lähde: Akateeminen Kirjakauppa ja Suomalainen Kirjakauppa Taulukko 9d Kirjakaupassa eniten myydyt taskukirjat vuosina 2001 ja 2004 Vuosi 2001 Vuosi 2004 Tekijä Nimike Tekijä Nimike Niemi, M Populärmusik från Vittula Vuorinen, J Juoppohullun päiväkirja Tolkien, J.R.R. Hobitti Hellsten, T. Saat sen mistä luovut Fielding, J. Bridget Jones - elämä jatkuu Kortelainen, A. Virginie! Tolkien, J.R.R. Taru sormusten herrasta Vuorinen, J. Tolppa-apina Remes, I. Ruttokellot Vuorinen, L Raskausarpia Mankell, H. Hymyilevä mies Niemi, M Populaarimusiikkia Vittulanjänkältä Harris, J. Pieni suklaapuoti Hämeen- Anttila, V. Suden vuosi Lehtolainen, L. Tuulen puolella Mankell, H Ennen routaa Westö, K. Drakarna över Helsingfors Marklund, L. Punainen susi Mankell, H. Palomuuri Pietiläinen, K&P Legioonalainen Peters Lähde: Akateeminen Kirjakauppa ja Suomalainen Kirjakauppa Kirjojen saatavuus asiakkaan näkökulmasta Kirjan ostajan kannalta tarkasteltuna voidaan erottaa ne kirjat, jotka ovat saatavissa heti kirjakaupan tai muun myymälän hyllystä ja toinen on saatavuus lyhyemmällä tai pitemmällä viiveellä. Kotimaisia nimikkeitä on saatavissa runsaat kappaletta. Suurin osa kahta vuotta vanhemmista kirjoista on saatavissa vain tilaamalla kirjakaupasta tai kustantajalta. Kirjakaupoilla on käytössään tietokanta, joka kattaa kaikki saatavissa olevat kotimaiset kirjat hinta- ja saatavuustietoineen. Toimitusaika on pääsääntöisesti 1-5 työpäivää riippuen kirjasta, kirjakaupan logistiikkatoimintojen rutiinista ja ostajan toivomuksista. Jos tilausta ei tarvitse hoitaa erityisen kiireellisenä ja ostaja noutaa kirjan myymälästä, kirjan hintaan ei yleensä lisätä mitään kustannuksia. Kahden viimeisen vuoden aikana julkaistujen kirjojen saatavuus heti myymälästä perustuu pääosin näytevarastoon. Näytevarasto koostuu niistä yleiseen kirjallisuuteen kuuluvista kirjoista, joita tulee kustantajan ja kirjakaupan välisen sopimuksen nojalla aina olla myymälässä vähintään yksi kappale. Näytevarasto jakautuu kolmeen kokoluokkaan, ensisijaisena perusteena luokan määritykselle on kirjakaupan yleisen kirjallisuuden myynnin volyymi.

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015 KIRJAKORI 214 Lastenkirjainstituutti on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja lastenkirjan kuvitustaiteen tuntemusta ja tutkimusta. Instituutin

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Sähkökirjat Suomessa käyttökokemuksia ja lukutottumuksia

Sähkökirjat Suomessa käyttökokemuksia ja lukutottumuksia 20 Sähkökirjat Suomessa käyttökokemuksia ja lukutottumuksia Kirjastoväen koulutuspäivä 19.5.2015 Lahti Peter Bagge Otava Esityksen sisältö 1. Taustoja sähkökirjoista ja markkinatilanteesta 2. Sähkökirjan

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Kirjakori 2012 Lastenkirjainstituutti / Päivi Nordling 22.3.2013

Kirjakori 2012 Lastenkirjainstituutti / Päivi Nordling 22.3.2013 Kirjakori 2012 Lastenkirjainstituutti / Päivi Nordling 22.3.2013 Kirjakori 2012 lyhyesti -näyttelyssä on esillä 1417 kirjaa. Kirjat on saatu lahjoituksina 119 kustantajalta. Kirjoja pyydettiin 183 kustantajalta,

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto ISNI-järjestelmä Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014 Maarit Huttunen Mihin tunnisteita tarvitaan? ISBN, ISSN, ISMN Kirja, sarja tai lehti, nuottijulkaisu / manifestaatio l. ilmentymä ISTC (International

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Mikä RDA on RDA = Resource Description and Access RDA on kuvailusäännöt, jotka kertovat: mitä valitaan

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

E-kirja tulee kuoleeko suomalainen kirjankustantaminen?

E-kirja tulee kuoleeko suomalainen kirjankustantaminen? E-kirja tulee kuoleeko suomalainen kirjankustantaminen? 22.3.2013 06:01 Sähkökirja alkaa olla valmis: lukulaitteet yleistyvät ja kirjojakin löytyy. Mutta tappaako verolainsäädäntö eurooppalaisen kirjankustantamisen,

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisufoorumi ja Open Access Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Esityksen rakenne Julkaisufoorumi-hankkeesta Open Access käsitteenä Julkaisufoorumin lehdet ja Open Access

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

2003 ja sen jälkeen. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Capital Markets Day 14.5.2003

2003 ja sen jälkeen. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Capital Markets Day 14.5.2003 2003 ja sen jälkeen Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Capital Markets Day Sisältö 2 SanomaWSOY tänään Ensimmäisen neljänneksen tulos Markkinaympäristö Strategiset ja taloudelliset tavoitteet Lupausten lunastaminen

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Valtion takauskanta 30,6 miljardia joulukuun lopussa

Valtion takauskanta 30,6 miljardia joulukuun lopussa Julkinen talous 213 Valtion takaukset 212, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 3,6 miljardia joulukuun lopussa Valtion takauskanta oli 3,6 miljardia euroa vuoden 212 lopussa. Takauskanta oli joulukuun

Lisätiedot

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen valossa Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi PIRLS 2011 Progress in International Reading Literacy Study IEA-järjestön hanke Toteutetaan viiden vuoden välein (2001

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät?

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? OP -kiinteistökeskusten 60-vuotisjuhlaseminaari 9.8.2006 Pentti Hakkarainen, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Asuntomarkkinoilla vahvoja kansallisia

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä. Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto

Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä. Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto Henkilöstövaihtoa kolmen kirjaston välillä Marja Sarvilinnan alustuksessa on tietoa

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Valtion takauskanta 33,2 miljardia joulukuun 2013 lopussa

Valtion takauskanta 33,2 miljardia joulukuun 2013 lopussa Julkinen talous 2013 Valtion takaukset 2013, 4 vuosineljännes Valtion takauskanta 33,2 miljardia joulukuun 2013 lopussa Valtion takauskanta oli 33,2 miljardia euroa vuoden 2013 neljännen neljänneksen lopussa

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet. Kuvailun tiedotuspäivä Maarit Huttunen

Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet. Kuvailun tiedotuspäivä Maarit Huttunen Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet Kuvailun tiedotuspäivä 26.3.2014 Maarit Huttunen 1 Nimiauktoriteetit Auktoriteettivalvonnan avulla luodaan yhdenmukaiset ohjeelliset muodot tietokantaan ja käytetään

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskus Erityisasiantuntija Henri Terho henri.terho@minedu.fi www.taike.fi Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: Edistää taidetta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

Alueellinen panos-tuotos tutkimus Iltapäiväseminaari Helsinki

Alueellinen panos-tuotos tutkimus Iltapäiväseminaari Helsinki Alueellinen panos-tuotos tutkimus 2002 Iltapäiväseminaari 4.10.2006 Helsinki Esityksen rakenne!1. Valmistuneet tiedot maakunnittain!2. Muutamia perustietoja!3. Tuloksia!4. Miten käsiksi tietoihin!5. Sovelluskohde:

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Kirjastoapurahajärjestelmä; Yhteenveto nykytilanteesta ja kehittämisehdotuksia.

Kirjastoapurahajärjestelmä; Yhteenveto nykytilanteesta ja kehittämisehdotuksia. Sivu 1 / 5 Suomen tietokirjailijat ry Hallituskatu 2 B, 3. krs. 00170 Helsinki LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Asia: Kirjastoapurahajärjestelmä; Yhteenveto nykytilanteesta ja

Lisätiedot

Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009

Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009 Rahoitus ja vakuutus 2010 Luottokortit 2009 Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009 Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 7,3 miljardia euroa vuonna 2009.

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Lapin metsäbiotalous

Lapin metsäbiotalous Lapin metsäbiotalous Lapissa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on suuri Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen osuus on 60 %. Kivijalkana

Lisätiedot

Päätös 1 (6) Dnro KKV/ KKV/453/ /2016 Julkinen versio

Päätös 1 (6) Dnro KKV/ KKV/453/ /2016 Julkinen versio Päätös 1 (6) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen metsäbiotalous

Varsinais-Suomen metsäbiotalous Varsinais-Suomen metsäbiotalous - metsäbiotalous pientä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 12 %. Biotalouden tärkeitä sektoreita ovat elintarviketeollisuus, maatalous ja lääketeollisuus.

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä HE 175/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain :n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille

Lisätiedot

Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti

Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti Tilastokeskuksen t&k -tilasto Yritysten tutkimus- ja tuotekehitys Julkisen sektorin t&k - yksityinen voittoa

Lisätiedot

KIRJANPITOLAKI. kommentaari

KIRJANPITOLAKI. kommentaari KIRJANPITOLAKI kommentaari Timo Kaisanlahti TALENTUM Helsinki 2016 4. uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Leena Viitala Kansi:

Lisätiedot

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi Toimintaympäristön

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Opetuksen tilanne ja valtionavustuksen hakeminen Anna-Kaisa Mustaparta Tiedotukset lääneittäin 19.- 28.1.09 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vieraiden

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot