VOIMASSA OLEVAT ST-JULKAISUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIMASSA OLEVAT ST-JULKAISUT"

Transkriptio

1 VOIMASSA OLEVAT ST-JULKAISUT ST-kortit, ST-käsikirjat, ST-ohjeistot, ST-esimerkit ja ST-raportit Jo lähes 40 vuoden ajan julkaistu ST-kortisto on käytännönläheinen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelijoille, urakoitsijoille, kunnossapitäjille, kuntotutkijoille ja alan opiskelijoille soveltuva ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa säädösten, määräysten ja standardien mukaisiin hyviin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, lomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja -raporteista koostuva ammattitietolähde sisältää yhteensä noin sivua ja sen voi tilata käyttöönsä painettuna tai Severi-palvelun avulla käytettävänä verkkotuotteena. ST-korteissa esitetään ohjeita, menetelmiä ja esimerkkejä, joiden mukaan toimimalla päästään hyvään säädösten, määräysten ja standardien mukaiseen lopputulokseen. ST-käsikirja on ST-kortteja, -ohjeistoja, -esimerkkejä ja -raportteja täydentävä, laaja-alaisempi ja syvällisempi tietolähde. ST-ohjeisto voi olla esimerkiksi yksittäistä sähkö- tai tietoteknistä järjestelmää käsittelevä kokonaisvaltainen suunnittelu- ja asennusohjeisto. ST-esimerkki on hyvää suunnittelu- ja rakentamistapaa tai selkeää esitystapaa kuvaava esimerkki. ST-raportti voi sisältää esimerkiksi erilaisten kehityshankkeiden ja tutkimusten tuloksia. ST-aineistoa voi selailla ja siihen voi tutustua myös osoitteessa ja lisätietoja saat soittamalla numeroon ja/tai lähettämällä sähköpostia osoitteella

2 ST-KORTISTO 2 (20) MÄÄRÄYS- JA SUOSITUSKORTIT Voimassa olevat ST-julkaisut Sähkömarkkinalain säännökset koskien sähkömarkkinoiden sopimuksia Energiateollisuuden suosittelemat sähköntoimitusehdot STE Energiateollisuuden suosittelemat sähkönmyyntiehdot SME Energiateollisuus ry:n suosittelemat verkkopalveluehdot VPE Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma D3, Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma D5, Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma E1, Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet Sähkötapaturmien ensiapu Yleisohjeita rakennusten sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien dokumentoinnista Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käyttödokumentit Rakennusten sähköverkon ja liittymän mitoittaminen Käyttöpiirustusten (loppupiirustusten) laatimisohjeita Suositus reikäpiirustus- ja elementtipiirustusmerkinnöiksi Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien (S) sekä tietoteknisten järjestelmien (T) CAD-piirrosmerkit Rakennusten sijainti- ja asennuspiirustuksissa käytettäviä sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien (S) piirrosmerkkejä Rakennusten sijainti- ja asennuspiirustuksissa käytettäviä tietoteknisten järjestelmien (T) piirrosmerkkejä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EP2. Sähkötekniikan piirikaaviossa käytettäviä merkkejä ja merkkiryhmiä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EJ2. Sähkötekniikan johdotuskaaviossa käytettäviä merkkejä ja merkkiryhmiä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EK1. Sähkötekniikan jakokeskusten pääkaavioissa käytettäviä merkkejä ja merkkiryhmiä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EX1. Sekalaisia piirrosmerkkejä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EZ1. Piirustuspohjia ja nimiöitä CAD-piirustustasojen nimeäminen S2010-nimikkeistön mukaisesti Tarjouslaskenta. Pisteiden määrät ja sähköiset tarjouspyyntöasiakirjat Perustietoa vammaiset huomioon ottavasta sähkösuunnittelusta Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten huomioonottaminen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelussa EC- ja PM-moottorit taloteknisissä järjestelmissä

3 3 (20) ST-KORTISTO Sähköinen varustetaso Sähköinen varustetaso pientalossa Sähköinen varustetaso kerrostaloasunnossa Sähköinen varustetaso vapaa-ajan asunnossa Muunneltavuuden tarveselvitys Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien muunneltavuus Asuntojen sähköjärjestelmien muunneltavuus. Sähköteknisten tietojärjestelmien muunneltavuus Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Ohjeita tehtäväluetteloiden käyttöön ja esimerkkejä suunnitelmapaketeista Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Hanketietokortti Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Pääsuunnittelun tehtäväluettelo Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 95, lisälehti RT Konsulttisopimus, lomakemalli RT Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE Sähkösuunnittelun tarjouspyyntö ja tilaussopimus Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus, KITISE 2004, etulehti Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus Yleiset sopimusehdot kiinteistön tietoliikenneverkon hoidosta, KITISE As. Oy:n ja osakkaan kustannus- ja vastuurajat sähköistyksen korjausrakentamisessa Hissien huollon yleiset sopimusehdot HISSI-YSE RT Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet Tiedot yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista Laskutyötarjous/sopimus Sähköurakkatarjous Sähköurakan muutostöiden hinnoitteluohje Muutostyötarjous MT Sähköurakan lisätöiden hinnoitteluohje Lisätyötarjous LT Sopimus sähkölaitteen korjaustyöstä sekä korjatun laitteen tarkastus- ja mittauspöytäkirja Reparationskontrakt samt gransknings- och mätprotokoll för reparerad apparatur RT Sivu-urakkasopimuksen laatiminen RT Sivu-urakan alistamissopimus RT Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyöt RT Pienurakkasopimuksen laatiminen, sähkötekniset työt RT Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyöt Tarjous RYS T Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus RYS S

4 ST-KORTISTO 4 (20) Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS Urakkatarjous, REYS mukaiset sopimukset Sopimus rakennusalan erikoistöistä Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot REYS RT Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE RT Urakkasopimus RT Pienurakkasopimus Sähkötarvikekaupan yleiset toimitusehdot (STYT) RAKENNUSSÄHKÖISTYSKORTIT EMC-näkökohdat sähkö- ja telesuunnittelussa ja -asennuksissa Sähkötyöturvallisuusvaatimusten huomioon ottaminen rakennusten sähköasennuksissa Johdinvärit 230/400 V:n järjestelmissä Sähköasennusmääräykset 1930-luvulta nykypäivään Palonkestävä johtojärjestelmä sekä palon aikana toimiviksi tarkoitetut sähkö- ja tietotekniset järjestelmät Ongelmajätteiden ja muun jätteen käsittely rakennuksen sähköistämisen yhteydessä ja sähkömateriaalin kierrätys Elohopea ja PCB rakennusten sähkölaitteissa Ohjeita enintään 1000 V kaapelien ja johtimien valintaan Sähkötekniset liitokset alle 1000 V vaihtovirta-asennuksissa Asennusreitit Kaapelihyllyt, -tikkaat ja valaisinripustuskiskot Jakelukiskojärjestelmät Johtokanavajärjestelmät. Rakenne, suunnittelu ja asennus Putkitus ja rasiointi. Putkitustarvikkeiden valinta Putkitus ja rasiointi. Asennus Sähkökaapelit ja paloturvallisuus Sähköläpivientien äänieristäminen Sähköläpivientien paloeristäminen Sähkötöiden tarkastuspöytäkirja, liite rakennusten vastaanottotarkastuspöytäkirjaan Mittauspöytäkirja. Moottoreiden ylivirtasuojaus Yhteystiedot Mittalaitteet Käyttöönottotarkastuspöytäkirja Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ryhmäjohtotason sähköasennuksille Suurjännitelaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja Kontrollprotokoll över ibruktagning av elinstallation Report of initial inspection (Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan ST englanninkielinen versio) Kytkimien, pistorasioiden ym. sijoitus Määräaikaistarkastuksen suorittaminen Määräaikaistarkastuspöytäkirja Tarkastusseloste sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta Varmennustarkastuksen suorittaminen Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta Tarkastusseloste sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien laitteiden ja tilojen merkitseminen

5 5 (20) ST-KORTISTO Rakennuksiin asennettavien koneiden sähkölaitteistojen käyttöönottomenettelyt Sähkö- ja teleasennukset asennuslattiassa Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelun lähtötiedot K- ja S1-luokan teräsbetonisten väestönsuojien sähkö- ja viestintälaitteet sekä asennukset Pienaluksen 230 V sähkölaitteisto Tilapäiset sähköasennukset näyttely- ja esitystiloissa Rakennustyömaan sähköverkon suunnittelu Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien paloturvalliset asennukset uloskäytävissä Sähköasennukset pienvenesatamissa Sähkö- ja teleasennukset leirintäalueilla Asuntojen sähköasennusten tyypillisimmät korjaus-, muutosja laajennustyöt Asuntojen sähköasennusten tyypillisimpien korjaus-, muutosja laajennustöiden käyttöönottotarkastus ja dokumentointi Savunhallintajärjestelmä. Suunnittelu Savunhallintajärjestelmä. Asennus Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus Henkilö- ja henkilötavarahissit sekä liukuportaat ja käytävät Asennus suoraan rakenteeseen Sähkötekniset asennusratkaisut ja yksityiskohdat hirsirakennuksissa Suojaus sähkölaitteiston aiheuttaman lämmön vaikutuksilta Potentiaalintasaus eläintiloissa Sähkölaitteet ja -asennukset kaivoksissa sekä huolto- ja työtunneleissa Ohje lääkintätilojen sähköasennuksiin Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset sairaala- ja terveydenhoitotiloissa Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset polttoaineen jakeluasemilla Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset puutyötiloissa Sähköautojen latauspisteet ja latauspisteiden toteutus Loistehon kompensointi pienjänniteverkossa (UN < 1000 V) Kompensointi- ja yliaaltosuodatinlaitteet ja niiden sijoitus pienjänniteverkossa (UN < 1000 V) Kompensointilaitteen käyttöönottotarkastuspöytäkirja Akkuhuoneet ja varaamotilat Akustot ja varaajat. Valinta ja mitoittaminen Akuston asennus ja käyttöönotto UPS-laitteet ja -järjestelmät UPS-laitteella varmennetun sähkönjakelujärjestelmän suunnittelu ja toteutus UPS-järjestelmän asennus ja käyttöönotto UPS-järjestelmien käyttöönottotarkastuspöytäkirja Siirrettävän, pienjännitteisen moottorigeneraattorin liittäminen sähkölaitteistoon Sähkön laatu. Käsitteet ja vaatimukset Sähkön laatu. Johdinjärjestelmän vaikutus sähkön laatuun Sähkön laatu. Jännitteenaleneman minimoiminen Sähkön laatu. Harmoniset yliaallot Sähkön laatu. Vinokuormitus, nollajohdin ja

6 ST-KORTISTO 6 (20) transienttiylijännitteet Sähköteknisten järjestelmien tilantarpeet Toimitilakiinteistön tietojärjestelmien johtoteiden valinta, sijoittelu ja asennus Toimitilakiinteistön tietojärjestelmien tila- ja johtoreittivarauksien määrittely Kaapeliliitäntäiset sähkön käyttäjän muuntamot Vikavirtasuojat Kiinteistön sähköverkon selektiivisyys Ohjeet perinteisten sulakkeiden valinnasta ja käytöstä, alle 1000 V:n sähköjärjestelmät Rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien ylijännitesuojaus Rakennusten salamasuojaus Ohjeet mekaanisten kytkinlaitteiden käytöstä rakennusten ja sähköasennusten osien erottamiseksi sähköverkosta Rakennusten sähköasennusten maadoitukset ja potentiaalintasaukset Maadoitusresistanssin mittaus Ohjeita kiinteistöjen enintään 1000 V johtojen mitoituksesta ja suojauksesta Rinnankytketyt johtimet ja niiden suojaus Ohjeita vikasuojauksesta enintään 1000 V TN-järjestelmässä Pienoisjännitteisten laitteiden virtalähteiden yhdistäminen 400/230 V 50 Hz verkkoon Sähköenergiamittauksen toteutus uudiskohteissa ja uusissa, enintään 3 63 A mittauskeskuksissa Jakokeskuksen suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavia asioita Jakokeskuksen asennus ja käyttöönotto Sulakkeeton suojaus Sähkötilojen ilmanvaihto ja jäähdytys Sähkölämmityksen mitoitus Sähkölämmityksen termistö Matalaenergiapientalon lattialämmitys Rakennuksissa käytettävät lämmityskaapelit Lämmityskaapeli- ja kelmuasennusten mittaukset ja dokumentointi Saunojen sähkölaitteet ja asennukset Aurinkoenergiaa hyödyntävät laitteet ja niiden liittäminen rakennuksen sähkönjakelujärjestelmään Tuulienergiaa hyödyntävät laitteet ja niiden liittäminen rakennuksen sähkönjakelujärjestelmään Mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake Suojausluokan 0 valaisimien muuttaminen suojamaadoitetuksi (Lk I) tai suojaeristetyksi (Lk II) Valaisimen valinnan perusteet Valaisimien vastaavuus. Vertailutaulukon laadinta Halogeenivalaistusjärjestelmät. Perustiedot ja suunnitteluohje Halogeenivalaistusjärjestelmien asennus LED-valaistusjärjestelmät Valaistuksen toteutus standardin SFS-EN mukaisesti Valaistuslaskennan lähtötiedot ja laskennan tulosten arviointi Ohjeita valaistuksen suunnitteluun ja toteutukseen Valaistuksen tavoitteet ja valaistuksen tavoitteiden toteutus Valaistuksen laatu, arviointi ja mittaus

7 7 (20) ST-KORTISTO Valonlähteiden ominaisuudet Ulkovalaistus Julkisivuvalaistus ja muu ulkotilojen erikoisvalaistus Taajamateiden ja kevyen liikenteen väylien valaistus Myymälävalaistus Koulutustilojen valaistus Energiaa säästävät ratkaisut. Valaistus Ulkovalaistusverkon mitoitus Tenniskentän valaistuksen ohjeistus Jääkiekkokaukalon valaistuksen ohjeistus Jalkapallokentän valaistuksen ohjeistus Eri valonlähteiden säätö Valaistuksen ohjaus Turvavalaistus ja poistumistieopasteet. Suunnittelu Turvavalaistus ja poistumistieopasteet. Asennus ja käyttöönotto Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Turvavalaistus ja poistumistieopasteet RT Ihmisten mitat ja ulottuvuudet RT Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo S2000-sähkönimikkeistö. Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät, Sähkötekniset tietojärjestelmät S2000 Title list for electrical engineering. Systems of use and distribution of electrical energy. Electrotechnical data systems S2010-nimikkeistö. Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät, tietotekniset järjestelmät Sähkökeskusten yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset Valaisinten yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. Selostuksen yleinen osa Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S1, Asennusja apujärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S21, Sähköenergian tuotanto ja liittäminen Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S22, Sähköenergian pääjakelu Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S23, Laitteiden ja laitteistojen sähköistys Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S24, Sähköliitäntäjärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S25, Valaistusjärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S26, Sähkölämmitysjärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S6, Turvavalaistusjärjestelmät Tuotteiden ja toteutusratkaisujen vaihdettavuus Sähköurakan työaikataulu Etulehti: Sähkötyöt, Talo-Ratu Talo-Ratu Sähkötyöt Valaisinilkivalta korjausrakentamisessa

8 ST-KORTISTO 8 (20) KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKORTIT Haltijan turvallisuusvastuut sähkö- ja pelastustoimen laitteista Elinkaarikustannusten vaikutus järjestelmävalintoihin Huollon ja kunnossapidon käsitteet ja erot sekä kunnossapitosuunnitelman tavoitteet Sopimus sähkölaitteiston sivutoimisesta käytön johtamisesta Käytön johtajan lomakkeet (vain lomakepalvelussa) Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimus Sähköjärjestelmien huollon ja kunnossapidon yleiset sopimusehdot Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien sekä tietoteknisten järjestelmien huolto ja kunnossapito. Tehtäväluettelo Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito. Huollon seuranta Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito. Tarjouspyyntö Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito. Tarjous Energian kulutuksen seuranta Energian kulutus- ja kustannusarvion laadinta ja seuranta Sähkölämmityksen energiaa säästävä käyttö Sähkölaitteiston hoito ja kunnossapito Hoito- ja kunnossapito-ohjelman laadinta Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H1 Asennusreitit Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H2 Sähkön pääjakelujärjestelmät Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H3 Laitteistojen sähköistys Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H4 Sähkönliitäntäjärjestelmät Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H5 Valaistusjärjestelmät Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H6 Sähkölämmitysjärjestelmät ja -laitteet Sähkölaitteiston haltijan hoito- ja kunnossapito-ohjelman laadintaohje syövyttäville ja muille vaarallisille aineille Akkujen hoito ja kunnossapito Savunhallintajärjestelmä. Käyttö ja kunnossapito Savunhallintajärjestelmä. Kunnossapito-ohjelma Savunhallintajärjestelmä. Huoltopäiväkirja UPS-järjestelmän käyttö, ylläpito ja huolto Kompensointilaitteen huoltotarkastuspöytäkirja Valaistushuolto Valaistushuollon toimenpiteet Halogeenivalaistusjärjestelmän ylläpito Rakennustyömaan sähköverkon käyttö ja hoito Poistumisvalaistusjärjestelmän huolto ja kunnossapito Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelma Poistumisvalaistusjärjestelmän huoltopäiväkirja Suomen rakentamismääräyskokoelma A4: Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Asuintalon huoltokirjan rakenne ja sisältö Asuintalon huoltokirjan laadintaohje Lomake sähkö- ja tietojärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvien päivittäis- ja viikoittaistehtävien kirjaamiseen Lomake sähkö- ja tietojärjestelmien huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden kirjaamiseen

9 9 (20) ST-KORTISTO Lomake sähkö- ja tietojärjestelmien tarkastus-, hoitoja huolto-ohjeiden kirjaamiseen Kiinteistöhuollon tapahtumaluettelo Kiinteistöä koskevat tarkastukset Asiakirjaluettelo Asuintalon huoltokirjan laadinnan tehtäväluettelot Etulehti: KH Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta KH-kortti KH Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta Etulehti: KH Toimitilakiinteistön huoltokirjan käyttö KH-kortti KH Toimitilakiinteistön huoltokirjan käyttö Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot, STE Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus Asuinhuoneiston ja -rakennuksen sähköasennusten kunnossapitotarkastuspöytäkirja Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimussopimus Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus. Asennusreitit Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Jakelujärjestelmät Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Sähkön laadun arviointi ja mittaaminen Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus. Ukkos- ja ylijännitesuojaus Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Laitteistojen sähköistys Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Sähkönliitäntäjärjestelmät Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Valaistus ja valaistusjärjestelmät Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Lämmityskaapelit Yhteisantennijärjestelmän kuntotutkimusohje Asuinkiinteistön sisäjohtoverkon kuntotutkimusohje Puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaamisohje Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimusohje Turvallisuusjärjestelmien järjestelmäkohtainen kuntoarvio Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimusohje Antennijärjestelmän taloverkon kunnostus Yhteisantennijärjestelmä. Kuntotutkimuspöytäkirja Asuinkiinteistön sisäverkon kuntotutkimuspöytäkirja Yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja Mittauspöytäkirja. Puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaaminen Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja Rakennusautomaation kuntotutkimus. Käyttäjäkyselylomake, yleis- ja asuinkiinteistöt Rakennusautomaation kuntotutkimus. Käyttäjäkyselylomake, toimitilakiinteistöt Energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen rakennusten sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien käytössä ja kunnossapidossa Puhelinsisäjohtoverkot. Käyttö, ylläpito ja huolto Yleiskaapelointijärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma. Yleisohje Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma. Perustiedot

10 ST-KORTISTO 10 (20) Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma. Työvaiheet Rikosilmoitinjärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto Kameravalvontajärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto Toimitilakiinteistön lähiverkko. Ylläpito-ohje Yhteisantennijärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto TELE- JA TURVAJÄRJESTELMÄKORTIT Tele-, turva- ja automaatioalan henkilö- ja yrityspätevyydet sekä sertifioinnit Metallijohtimisten tietoverkko- ja telekaapeleiden rakenteet, tunnistusjärjestelmät ja tyyppimerkinnät Valokaapeleiden ja -kuitujen tunnistus- ja merkintäjärjestelmät Tasoluokitusohjeiston soveltaminen. Tietoturvallisuus Tietoturvallisuuden tasoluokitusohje. Toimitilat Tietoturvallisuuden tasoluokitusohje. Asuinkiinteistöt Asuinkiinteistön viestintäverkot. Yleiskuvaus Asuinkiinteistön viestintäverkot. Asennusohjeet Asuinkiinteistön viestintäverkot. Mittaukset, tarkastukset ja dokumentointi Talojakamon kytkentäkortti Kotijakamon kytkentäkortti Jakamon kytkentäkortti Asuinkiinteistön viestintäverkot. Talojakamo, alue- ja nousukaapelointi Asuinkiinteistön viestintäverkot. Kotijakamo ja kotikaapelointi Asuinkiinteistön tietoverkko. Tarjouspyynnön lähtötietolomake Puhelinjärjestelmät. Tekninen suunnittelu- ja asennusohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T140, Puhelinjärjestelmä Puhelinjärjestelmät. Tekniikka Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T150, Ovipuhelinjärjestelmä Perinteinen puhelinsisäjohtoverkko. Ohjeita suunnitteluun ja asennukseen Tarkastuspöytäkirja. Asuinkiinteistöjen yleiskaapelointi Laajakaistaliittymät. Tekniikka Laajakaistaliittymät. Kaapelointi VDSL2 sisäverkkotekniikkana Pientalon antennijärjestelmän suunnittelu ja toteutus Yhteisantennijärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Yhteisantennijärjestelmät. Tekniikka Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T110, Antennijärjestelmä Yhteisantennijärjestelmät. Asennusohje Yhteisantennijärjestelmät. Maadoitus ja potentiaalintasaus Tarkastuspöytäkirja. Kiinteistön sisäinen yhteisantennijärjestelmä Yleiset äänentoistojärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Yleiset äänentoistojärjestelmät. Tekniikka Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T120, Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

11 11 (20) ST-KORTISTO Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T670, Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä Yleiset äänentoistojärjestelmät. Asennusohje Mittauspöytäkirja. Yleinen äänentoistojärjestelmä Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmän kaapeloinnin tarkastusja mittauspöytäkirja Av-järjestelmät. Yleiskuvaus Av-järjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T210, AV-järjestelmä Av-järjestelmät. Sähkötekniikka ja kaapelointi Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T220, Kuvanesitysjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T230, Esitysäänentoistojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T240, Kuulolaitejärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T250, Konferenssijärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T260, Videoneuvottelujärjestelmä Pientalon turvallisuus- ja valvontajärjestelmä. Suunnittelu- ja asennusohje Kiinteistö- ja tilaturvallisuus. Tasomäärityslomake Paloilmoittimen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T610, Paloilmoitinjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T660, Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärjestelmä Paloilmoittimen asennus-, tarkastus- ja käyttöönotto-ohje Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja Paloilmoittimen asennustodistus Paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Paloilmoittimen toteutuksen osapuolten tehtävät Palovaroittimet Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T620, Palovaroitinjärjestelmä Murtoilmaisujärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T530, Murtoilmaisujärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T540, Ryöstöilmaisujärjestelmä Murtoilmaisujärjestelmät. Asennusohje Murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Kameravalvontajärjestelmien tarkastuspöytäkirja Kulunvalvontajärjestelmän tarkastuspöytäkirja Murtoilmaisujärjestelmän tarkastuspöytäkirja Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja Kulunvalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja Murtoilmaisujärjestelmän toteutuspöytäkirja Tietosuoja ja tekniset valvontajärjestelmät Tallentava kameravalvontajärjestelmä, rekisteriseloste Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä, rekisteriseloste

12 ST-KORTISTO 12 (20) Kameravalvontajärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T550, Kameravalvontajärjestelmä Kameravalvontajärjestelmät. Asennusohje Kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T520, Kulunvalvontajärjestelmä Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Asennusohje Kulunvalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T630, Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T640, Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T650, Savusulkujärjestelmä Sähköinen ovivarustelu Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T510, Sähkölukitusjärjestelmä Oviautomatiikka Kiinteistöjen kaukovalvonta ja ilmoitustensiirto Toimitilakiinteistön lähiverkko. Tekninen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T160, Lähiverkkojärjestelmä Lähiverkkojen käyttö turvallisuusjärjestelmissä Toimitilakiinteistön lähiverkko. Asennus- ja dokumentointiohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T560, Monivalvontajärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T570, Henkilöturvallisuusjärjestelmä Vanhainkotien ja palvelutalojen potilasturvallisuusjärjestelmät. Suunnitteluohje Potilasturvallisuusjärjestelmät. Suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T370, Hoitajakutsujärjestelmä Tarkastuspöytäkirja. Vanhainkotien ja palvelutalojen sekä sairaaloiden potilasturvallisuusjärjestelmät Merkinantojärjestelmät. Tekninen suunnittelu- ja asennusohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T310, Ovikellojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T320, Varattuvalojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T330, Sisäänpyyntöjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T340, Avunpyyntöjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T350, Kutsujärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T360, Vuoronumerojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T410, Ajannäyttöjärjestelmä

13 13 (20) ST-KORTISTO Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T420, Informaatiopalvelujärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T430, Opastevalojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T440, Säätilannäyttöjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T450, Ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmä Turvallisuusvalvomojärjestelmät, tekninen suunnittelu- ja asennusohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T580, Paikannusjärjestelmä Laitteiden tehonsyöttö yleiskaapeloinnin parikaapelia käyttäen Optisten liittimien puhtaus ja kunto sekä niiden tarkastus Toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje Kotien yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T130, Yleiskaapelointijärjestelmät (toimitilakiinteistö) Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T130, Yleiskaapelointijärjestelmät (asuinkiinteistö) Yleiskaapelointijärjestelmät. Asennusohje Tarkastuspöytäkirja. Toimitilojen yleiskaapelointi Granskningsprotokoll. Generellt kablage i kontorslokaler Yleiskaapeloinnin dokumentointi Yleiskaapelointijärjestelmät. Testausohje Laatusuunnitelma. Yleiskaapelointi Kvalitetsplan. Generella kabelnät Tieto- ja turvallisuusjärjestelmien integrointi Sähköiset tietojärjestelmät, kaapeloinnin yleisohje Sähköteknisten tietojärjestelmien yleinen tekninen suunnittelu- ja asennusohje Sähköteknisten tietojärjestelmien kunnon tarkastus RAKENNUSAUTOMAATIOKORTIT Talotekniikan hajautetut tietojärjestelmät. Peruskäsitteet ja suunnittelun yleisohje Sähköautomaatiototeutus KNX-järjestelmää käyttäen Johdottomien tiedonsiirtoverkkojen hyödyntäminen rakennusautomaatiossa Kenttäväylätekniikka Tiedonsiirron rajapintojen perusteet Talotekniikan hajautetut tietojärjestelmät, esimerkkikaaviot Rakennusautomaation säädökset, määräykset, standardit ja ohjeet Väylätekniikkaa hyödyntävän hankkeen yleisohje Rakennusautomaatiojärjestelmän hyödyntäminen Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnallisen tavoitetason määrittäminen Rakennusautomaation peruskorjauksen toteutus Rakennusautomaatiourakan valvonta- ja vastaanottomenettelyohjeita Automaatio- ja mittausjärjestelmien yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset

14 ST-KORTISTO 14 (20) Yleisiä rakennusautomaatiolaitteiden asennus- ja valintaohjeita Ohjelmistojen dokumentointi Rakennusautomaatiojärjestelmän signaalitunnusten muodostaminen Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T810, Rakennusautomaatiojärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T830, Käyttöveden mittausjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T840, Sähköenergian mittausjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T850, Lämmön mittausjärjestelmä Rakennusautomaatiojärjestelmän ylläpito Taajuusmuuttajakäytöt. Yleistä Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautomaatiossa. Suunnittelu Taajuusmuuttajien yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautomaatiossa. Asennus ja käyttöönotto Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakennusautomaation taajuusmuuttajakäytöille Talotekniikan tietojärjestelmien käyttöliittymät Toimitustarkastuspöytäkirja Asennus- ja kytkentätarkastuspöytäkirja Toimintatarkastuspöytäkirja Tarkastuspöytäkirja. Urakoitsijan suorittama rakennusautomaatiotöiden itselleluovutustarkastus Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Rakennusautomaatiojärjestelmän laadunvarmistus ja itselleluovutus Rakennusautomaatioprojektin hallinta Rakennusautomaatiojärjestelmät. Yleiskaavio

15 15 (20) ST-KORTISTO ST-KÄSIKIRJAT Paloilmoitusjärjestelmät ST-käsikirja 10 Käytännön tietoa paloilmoittimien rakenteesta, laitteistosta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista, huollosta ja ylläpidosta sekä paloilmoitinprojektin toteutuksesta. Koko: B s. 4., tarkistettu painos Kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmät ST-käsikirja 11 Käytännön tietoa kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmien suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Koko: B s. 4., uusittu painos Antennijärjestelmät ST-käsikirja 12 Käytännön tietoa antennijärjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Koko: B s. 4., uudistettu painos Kameravalvontajärjestelmät ST-käsikirja 13 Käytännön tietopaketti kameravalvontajärjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Koko: B s. 4., uudistettu painos Puhelinjärjestelmät ST-käsikirja 14 Kirjassa kuvataan puhelinjärjestelmien ja telekommunikaatiotekniikan kehitystä keskittyen ennen kaikkea yleiseen tietoliikenneverkkoon sekä kiinteistön lähiverkkoihin ja kaapelointijärjestelmiin. Koko: B s. 4., uudistettu painos Yleiskaapelointijärjestelmä ST-käsikirja 16 Kirjassa selvitetään yleiskaapeloinnin tausta, käytön perusperiaatteet erilaisissa kiinteistöissä ja järjestelmissä sekä tärkeimmät rakenteelliset osat ja määritelmät. Koko: B5, 364 s. 3., uudistettu painos Rakennusautomaatiojärjestelmä ST-käsikirja 17 Keskeisimmät rakennusautomaatiojärjestelmiä koskevat perustiedot ja käytännön toteutusperiaatteet. Koko: B s. 3., uudistettu painos Varmennetut sähkönjakelujärjestelmät ST-käsikirja 20 Olennaisimmat asiat sähköverkkojen varmennusratkaisuista. Koko: B5, 232 s Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät ST-käsikirja 21 Perustietoa väylätekniikoista ja hajautettujen tiedonsiirtoteknologioiden soveltamisesta talotekniikassa, niin suunnittelussa kuin asennuksessakin, terminologiaa unohtamatta. Koko: B s

16 ST-KORTISTO 16 (20) Kiinteistöjen valvomojärjestelmät ST-käsikirja 22 Käytännönläheinen rakennusautomaatiojärjestelmiä käsittelevä perustietolähde. Mukana levyke, joka sisältää runsaasti kiinteistövalvomoihin liittyvää perustietoa sekä esimerkkejä valvomoiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraporteista, energia- ja vuotolaskelmista. Koko: B s Sähköteknisiä taulukoita ST-käsikirja 30 Tiivis ja kätevä käsikirja, johon on koottu keskeisiä sähkö- ja teletekniikan taulukoita ja josta löytyy vastaus käytännössä usein esiintyviin alan kysymyksiin ja ongelmiin. Koko: B s. 3., uudistettu painos Varavoimalaitokset ST-käsikirja 31 Kannesta kanteen uudistetussa käsikirjassa käsitellään tehoalueen kw varavoimalaitoksia, jotka ovat kiinteään jakeluverkkoon liitettäviä, pienjännitteisiä, kiinteitä tai siirrettäviä laitoksia (ei kuitenkaan aluksiin asennettavia) ja joiden voimanlähteenä on dieselmoottori. Kirjaa voi soveltaa myös muuta voimanlähdettä käyttäviin laitoksiin. Koko: B s. 3., uudistettu painos Rakennusten sähköasennusten tarkastukset ST-käsikirja 33 Käsikirjassa on esitelty rakennuksiin liittyvien pienjännitteisten sähköasennusten tarkastusten kokonaisuus. Kirja opastaa myös tarkempien tietolähteiden käyttöön. Koko: B s. 3., uudistettu painos Hyvä asennustapa sähkö- ja teletöissä (vain verkkotuotteissa) ST-käsikirja 34 Erityisesti tietoliikennekaapelointien hyviä asennustapoja tuodaan esiin. Keskitytään pääasiassa yleiskaapeloinnin parikaapelien ja optisten kaapelien asentamiseen. Käsitellyt asiat on tarkoitettu laatutavoitteiksi asentajille ja laatuodotuksiksi työn tilaajalle. Kirja soveltuu koulutukseen ja myös suunnittelijoille. Sähköselostusesimerkkien uudistustyöstä johtuen ja kirjan päivitysvalmiuden takaamiseksi tämä toinen, uudistettu painos julkaistaan ainoastaan verkkotuotteissa. Koko: B s. 2., uudistettu painos Sähkö- ja teletekniset tilat ja asennusreitit ST-käsikirja 35 Koska talotekniikka on lisääntynyt rakennuksissa, sen vaatiman tilan suunnittelulle on asetettava uusia vaatimuksia. Käsikirjaan on koottu ne tiedot ja menettelytavat, joilla voidaan jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa määritellä ja mitoittaa tarvittavat sähkötekniset tilat ja asennusreitit. Koko: B5. 82 s Poistumisvalaistus ST-käsikirja 36 Julkaisu antaa perustietoja poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Kirja sopii myös opetuskäyttöön ja perehdyttää poistumisvalaistuksen teknisiin ratkaisuihin. Kirja perustuu sisäasiainministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin. Koko: B s. 2., uudistettu painos EMC ja rakennusten sähkötekniikka ST-käsikirja 37 Kirja on tiivis ja käytännönläheinen käsikirja, joka vastaa käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Kirja on tarkoitettu perustietolähteeksi erityisesti sähkö- ja telesuunnittelijoille ja -urakoitsijoille, rakennuttajille sekä käytöstä ja ylläpidosta vastaaville. Koko: B s. 2., uudistettu painos

17 17 (20) ST-KORTISTO Verkostourakan sopimusasiat (vain verkkotuotteissa) ST-käsikirja 38 Sopimusehtoja tarkastellaan verkostourakoitsijan näkökulmasta sekä YSE-ehtoja ja verkostosuosituksia sopimuskohdittain esimerkkien valossa. Annetaan ohjeita, joiden avulla voidaan välttää urakkasopimusriidat sopimusasiakirjat huolellisesti laatimalla ja YSE:n menettelytapoja työmaalla noudattamalla. Myös korkeimman oikeuden v antama ratkaisu lisä- ja muutostöistä otetaan huomioon YSE-ehtojen soveltamisohjeissa. 317 s., pdf, ST-OHJEISTOT Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 ST-ohjeisto 1 Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti paloilmoittimen toteutukseen osallistuville, kuten paloilmoitinliikkeiden vastuuhenkilöille, suunnittelijoille ja asennushenkilöstölle sekä käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suorittajille. Ohje on hyödyllinen myös paloilmoittimen hankintaan, käyttöönottoon, ylläpitoon ja huoltoon osallistuvalle kiinteistön henkilöstölle. Koko: A4. 29 s Planering, installation, service och underhåll av brandlarmanläggning 2009 ST-ohjeisto 16 Anvisningen är i första hand avsedd för dem som medverkar vid uppförande av brandlarmanläggningar, såsom ansvariga i brandlarmanläggarfirmor, planerare och installationspersonal samt utförare av ibruktagnings-, certifierings- och periodbesiktningar. Anvisningen är till nytta även för fastighetspersonal som medverkar vid inköp, ibruktagning, underhåll och service av brandlarmanläggningar. Koko: A4. 41 s Tiedonsiirtokaapelien valinta ST-ohjeisto 3 Ohjeisto sisältää suunnitteluun, hankintaan ja asennukseen tarvittavia perustietoja oikean tiedonsiirtokaapelin valinnasta tiettyyn sovellukseen. Koko: A4. 70 s Sähkölaitekorjaajan opas ST-ohjeisto 6 Oppaaseen on kerätty aineistoa laitteita ja korjaamista koskevista normatiivisista ohjeista ja standardeista. Opas on tiivistelmä asioista, jotka sähkölaitekorjaajan on työssään otettava huomioon. Koko: A4. 19 s. 8., uudistettu painos Guide för reparation av elmateriel ST-ohjeisto 17 I guiden samlade materialen innehåller normativa anvisningar och standarder om elapparater och reparationer av dessa. Den är en sammanfattning av de saker som elapparatreparatören skall beakta i sitt arbete. Koko: A4. 19 s Sähkölämmityksen ohjaus ja säätö ST-ohjeisto 7 Ohjeisto sisältää esimerkkejä ja malleja sähkölämmityksen ohjauskytkennöistä erilaisia käyttötarpeita varten. Kirja on tarkoitettu sähkölämmitysjärjestelmien suunnittelijoille ja niitä asentaville urakoitsijoille. Koko: A4. 28 s

18 ST-KORTISTO 18 (20) Poistumisvalaistus ja poistumisreittivalaistus ST-ohjeisto 8 Ohjeita poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto perustuu sisäasiainministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin. Koko: A4. 32 s Taloyhtiön laajakaistajärjestelmien suunnittelu ST-ohjeisto 9 Ohjeistossa kuvataan taloyhtiön laajakaistajärjestelmän suunnittelussa ja hankinnassa huomioon otettavat tekniset ja hallinnolliset asiat, kuten hankintaprosessi, sekä esitetään teknisen suunnitelman osakokonaisuudet ja mitoitusohjeet. Ohjeisto on tarkoitettu taloyhtiön hallituksille ja isännöitsijöille avuksi laajakaistajärjestelmien hankintaan. Koko: A4. 50 s Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet ST-ohjeisto 10 Julkaisu on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. Koko: A4. 50 s Käytön johtajan tarkastuslistat ST-ohjeisto 12 Tarkastuslistojen avulla voidaan tarkastaa, että lainsäädännön velvoitteet tulevat hoidetuiksi sekä tunnistaa parantamiskohteita ja edistää turvallisuutta. Listat on tarkoitettu käytön johtajalle apuvälineeksi järjestelmälliseen sähköturvallisuuden arviointiin. Koko: A4. 60 s. 2., uudistettu painos Palvelutyöpisteen turvasuojauksen suunnittelu, toteutus ja kunnossapito ST-ohjeisto 13 Ohjeisto antaa ohjeita palvelutyöpisteiden turvasuojauksen suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto on tarkoitettu julkisen sektorin, kaupan alan sekä kiinteistö-, sähkö- ja turvallisuusalojen asiantuntijoille edistämään julkisen sektorin sekä kaupan alan palvelutyöpisteiden ja -tilojen suunnitteluja toteutuskäytäntöjen konkreettista kehittymistä. Koko: A4. 59 s Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet Toimitilakiinteistön huoltokirja ST-ohjeisto 14 Ohjeisto on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. Koko: A4. 60 s Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten soveltaminen sähköjärjestelmissä ST-ohjeisto 15 ST-ohjeistoon on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelman osasta D5 Rakennuksen energiankulutuksen lämmitystehontarpeen laskenta se osuus, joka koskee rakennusten sähköjärjestelmiä. Ohje ja siihen sisältyvät esimerkit auttavat energiatodistuksen laatijaa sähköjärjestelmiä koskevien tietojen kokoamisessa. Koko: A4. 43 s Optiset kaapeloinnit Suunnittelu, asennus ja testaus ST-ohjeisto 18 Julkaisuun sisältyy paljon tietoa suunnittelu-, asennus- ja mittausmenetelmistä sekä uusista ratkaisuista.

19 19 (20) ST-KORTISTO Julkaisu on tarkoitettu optisten liityntäverkkojen suunnittelijoille, verkon rakentajille ja rakennuttajille sekä projektivastaaville ja opetustehtävissä työskenteleville henkilöille. Teos sopii hyvin myös optisten tietoliikenneverkkojen mittauksista, laadunvarmistuksesta ja ylläpidosta vastaaville henkilöille sekä asentajille. Koko: A4. 90 s ST-ESIMERKIT Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet Päiväkodit ST-esimerkit 2 Esimerkki nykyaikaisen palvelukiinteistön suunnitteluohjeistosta. Ohje on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen valmisteluun. Koko: A4. 40 s Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet Koulut ST-esimerkit 3 Esimerkki koulun suunnitteluohjeista. Ohje on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen valmisteluun. Koko: A4. 48 s Esimerkkipiirustukset Toimisto- ja liikerakennus ST-esimerkit 4 Esimerkkipiirustussarja esittelee toimisto- ja liikerakennusten sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmissa käytettävät cad-pohjaiset piirustuslajit voimassa olevilla piirrosmerkeillä. Piirustussarja on ensisijaisesti tarkoitettu neuvonnan ja opastuksen apuvälineeksi alan oppilaitoksille, mutta se palvelee myös hyödyllisenä oppaana kaikkia rakennushankkeen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvia. Koko: A4. 34 s Esimerkkipiirustukset Asuintalo ST-esimerkit 5 Esimerkkipiirustussarjan avulla esitellään asuintalojen sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmissa käytettävät cad-pohjaiset piirustuslajit voimassa olevilla piirrosmerkeillä. Koko: A4. 25 s Huonetilakohtaisen säädön esimerkkejä ST-esimerkit 6 Julkaisussa on esitetty kuusi erilaista esimerkkitapausta, joilla voidaan toteuttaa huonetilakohtainen sisäilmaston lämmitys- ja jäähdytyssäätö. Esimerkit ovat tyypillisimpiä käytössä olevista ratkaisuista ja vaihtelevat yksinkertaisimmista säädöistä integroituihin ratkaisuihin. Koko: A4. 30 s Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimusraportti Kuntotutkimusohje ST-esimerkit 7 Raportti kuvaa esimerkinomaisesti tapaa, jolla kuntotutkimuksen tulokset voidaan esitellä työn tilaajalle. Koko: A4. 22 s

20 ST-KORTISTO 20 (20) Sähkölämmitysjärjestelmän asennus-, käyttö- ja hoito-ohje ST-esimerkit 8 Julkaisu sisältää standardin vaatimukset tiivistelmänä sekä vaatimukset täyttävän esimerkin asuinpientalon sähkölämmitysjärjestelmän rakentamisessa ja ylläpidossa tarvittavista tiedoista. Koko: A4. 22 s Rakennusautomaation mallikaaviot ST-esimerkit 9 Esitetään rakennusautomaatiossa tarvittavien toimintakaavioiden mallit. Määritelmiä tehtäessä on tarkasteltu talotekniikan perusprosesseja ja ne on jaettu toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Käsikirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä rakennusautomaation säätö- ja ohjausteknisen toteutuksen kanssa. Kirja on tarkoitettu niin LVI-, rakennusautomaatio- kuin sähköalankin suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Koko: A4. 63 s ST-RAPORTIT Tuottava toimisto Valaistus ST-raportti 3 Raportti sisältää erittäin laajan aineiston sisäympäristön monitahoisista ja olennaisista vaikutuksista viihtyvyyteen, terveyteen ja tuottavuuteen. Raportin tarkoituksena on opastaa sähkösuunnittelijaa tekemään sellaiset valinnat ja ratkaisut, joissa toteutuvat kehitysprojektille asetetut tavoitteet. Koko: A4. 22 s

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov Sähkötekniset tietojärjestelmät, pakollinen sähkö-sv. Opiskelija perehtyy väyläpohjaisiin hajautettuihin avoimiin rakennusautomaatio-järjestelmiin.opiskeija

Lisätiedot

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi

Lisätiedot

S2010-SÄHKÖNIMIKKEISTÖ, LAAJA LIITE 2

S2010-SÄHKÖNIMIKKEISTÖ, LAAJA LIITE 2 S2010-SÄHKÖNIMIKKEISTÖ, LAAJA LIITE 2 ST 70.12 S S1 SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT S110 KAAPELIHYLLYJÄRJESTELMÄ S1101 Kaapelihyllyt, kaapelitikkaat S1102 Kulma-,

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Asennustoiminnan kehitysnäkymät

Asennustoiminnan kehitysnäkymät Asennustoiminnan kehitysnäkymät Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Teleasennussektorit Asennustoiminnan eri osa alueet Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Hallitus 11.5.2015, LIITE 2

Hallitus 11.5.2015, LIITE 2 Hallitus 11.5.2015, LIITE 2 1/6 Koy Uusi Lastensairaala HANKINTARAJAT KOy HUS 04.05.2015, JJ, Tlu KOy:n 1 RAKENNUSOSAT 11 Alueosat Tontin rakentamiskelpoiseksi tekeminen Hallintorakennuksen talotekniikan

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Vanhan antenni ja sisäjohtoverkon uudistus määräyksen

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. ST-käsikirja 40

Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. ST-käsikirja 40 Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. ST-käsikirja 40 Tuotenumero: 412139 72,00 (+ alv 10%) normaalihinta 54,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Aurinkosähköjärjestelmien kysyntä kasvaa jatkuvasti,

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Riihenmäen koulun

Lisätiedot

Uusi kirjasarja asentajille

Uusi kirjasarja asentajille sähkötekniikka ja sähköturvallisuus Uusi kirjasarja asentajille Hinta 28 e / kirja (+ alv. 8 %) ASENTAJASARJAN oppaat on tarkoitettu käytännön tietolähteeksi sähkö- ja teleasennusten tekemiseen. Oppaat

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan Kommentoitu: Ark Rak LVI Sah Rau Munkkivuoren alaaste, PERUSPARANNUS Raumantie 2, 00350 Helsinki Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti-

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia Ratu-kokous 17.12.2013 Rakennustiedon kuulumisia raija.lahtinen@rakennustieto.fi 17.12.2013 1 Korjaus-RYL seminaari ja jatkosuunnitelma Seminaari 23.10.2013, jossa 26 osanottajaa + Rakennustiedon tiimi

Lisätiedot

LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4

LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4 11.11.2013 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4 HANKESUUNNITELMA SÄHKÖ Rakennustapaseloste Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät AV-laitteet 2 H21 SÄHKÖN LIITTÄMINEN...

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Sähköjärjestelmien kunnossapidon uudelleenjärjestely kaupungin kiinteistöissä

Sähköjärjestelmien kunnossapidon uudelleenjärjestely kaupungin kiinteistöissä Sähköjärjestelmien kunnossapidon uudelleenjärjestely kaupungin kiinteistöissä Nykytilanne Kaupungin tilapalveluiden nykyisen organisaation mukaisesti kiinteistöjen sähkölaitteiden kunnossapidon (käytön)

Lisätiedot

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN KUITUVERKON SUORITUSKYKYARVOJEN MERKITYS JA MITTAUS 8.11.2017 LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN VILLE REINIKAINEN Sisältö Suorituskykyarvojen ja liittimien puhtauden merkitys käytännössä Mittauksen,

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit Johansson Björn 8.11.2011 Sähköasennus-standardit Historiaa Me NIKOLAI Toinen, Koko Venäjänmaan Keisari ja itsevaltias, puolanmaan Tsaari, Suomen Suurruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Laki

Lisätiedot

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5

Lisätiedot

KAUNIAISTEN UIMAHALLI HANKESUUNNITTELUVAIHE. Sähkötöiden rakennustapaselostus Työ nro 162 902 Asiakirja 902_001

KAUNIAISTEN UIMAHALLI HANKESUUNNITTELUVAIHE. Sähkötöiden rakennustapaselostus Työ nro 162 902 Asiakirja 902_001 KAUNIAISTEN UIMAHALLI HANKESUUNNITTELUVAIHE Sähkötöiden rakennustapaselostus Työ nro 162 902 Asiakirja 902_001 13.11.2015 RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 (11) KAUNIAISTEN UIMAHALLI SÄHKÖTÖIDEN RAKENNUSTAPASELOSTUS,

Lisätiedot

Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät, ST-käsikirja 21

Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät, ST-käsikirja 21 Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät, ST-käsikirja 21 Tuotenumero: 412122 56,00 (+ alv 10%) normaalihinta 42,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja sisältää perustietoa väylätekniikoista ja hajautettujen tiedonsiirtoteknologioiden

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET 4. RAKENNUSTEN OHJAUKSIIN KNX Perusperiaatteet

SÄHKÖASENNUKSET 4. RAKENNUSTEN OHJAUKSIIN KNX Perusperiaatteet Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus Uutuuksia * Uutuuksia * Uutuuksia Johdon mitoitus ja suojaus Kirjaan on kerätty olennaisimmat tiedot, joita tarvitaan pienjännitesähköasennusten kaapeleiden mitoituksessa

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

SUOSITUS SÄHKÖLABORATORION JA -TYÖSALIN TYÖ- JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUDEN LÄHDEAINEISTOKSI

SUOSITUS SÄHKÖLABORATORION JA -TYÖSALIN TYÖ- JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUDEN LÄHDEAINEISTOKSI LIITE 6. SUOSITUS SÄHKÖLABORATORION JA -TYÖSALIN TYÖ- JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUDEN LÄHDEAINEISTOKSI Lait, asetukset ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset: Sähköturvallisuuslaki (410/1996, 634/1999,

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Sisältö JOHDANTO...3 Saatavat palvelut...3 Määräykset ohjaavat rakentamista...3 KAAPELOINTI ON PALVELUJEN KIVIJALKA...4 MONIPALVELUVERKON RAKENNE...4 Talojakamo ja

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

MÄNTYMÄEN KOULU KAUNIAINEN KUSTANNUSLASKENTAA VARTEN

MÄNTYMÄEN KOULU KAUNIAINEN KUSTANNUSLASKENTAA VARTEN 0001.PDF MÄNTYMÄEN KOULU KAUNIAINEN KUSTANNUSLASKENTAA VARTEN SÄHKÖTEKNIIKAN RAKENNUSTAPASELOSTUS pvm. 07.03.2017 1 RAKENNUSTAPASELOSTUS... 3 A ESITIEDOT... 3 A 1 Rakennuskohde ja sen sijainti... 3 A 2

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä. Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.

Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä. Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.2008 Selvitysprojektin taustaa Laki pelastustoimen t laitteista

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ 1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ASUINKIINTEISTÖN PUHELIN- SISÄJOHTOVERKON

Lisätiedot

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n tele- ja turva-alan sertifiointipalvelut ammattilaisille Teleurakointialan

Lisätiedot

14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25

14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 Viestintävirasto MPS 25 1 (8) 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2 1.2 MUUT ASIAAN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

Sähkötietokortisto. Hinnat, verkkotuotteet. Hinnat, paperituotteet. Hinnat, Sähköalan tietokansio. Sähköinfo 1/2009

Sähkötietokortisto. Hinnat, verkkotuotteet. Hinnat, paperituotteet. Hinnat, Sähköalan tietokansio. Sähköinfo 1/2009 sähkötietokortisto Sähkötietokortisto ST-kortisto antaa ohjeet sähkö- ja tietojärjestelmien suunnittelijoille, urakoitsijoille, kunnossapitäjille ja kuntotutkijoille alan hyviin käytäntöihin sekä määräysten

Lisätiedot

Laadunhallinta turvaurakoinnissa Turvapätevyyspäivä 26.10.2011

Laadunhallinta turvaurakoinnissa Turvapätevyyspäivä 26.10.2011 Laadunhallinta turvaurakoinnissa Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Yrityksen luotettavuuden ja pätevyyden merkitys turvaurakoinnissa Mitä vaativampi toimitus, sitä tärkeämpää on rakennuttajalle

Lisätiedot

LABORATORIOTILAT CASE HUSLAB AIMO HÄMÄLÄINEN HELSINGIN YLIOPISTO TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS

LABORATORIOTILAT CASE HUSLAB AIMO HÄMÄLÄINEN HELSINGIN YLIOPISTO TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS LABORATORIOTILAT CASE HUSLAB AIMO HÄMÄLÄINEN HELSINGIN YLIOPISTO TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS LABORATORIOTILOJEN KEHITTYMINEN LABORATORION ASEMA LABORATORION TEHTÄVÄ VALVONTA TUTKIMUS SAIRAALA-, YMS. NÄYTTEIDEN

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen KORJAUSRAKENTAMINEN 2012 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen Markku Rantama Rantama Consulting 28.2.2012 Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotukimus?

Lisätiedot

Sähköurakoitsijan tarjouslaskenta

Sähköurakoitsijan tarjouslaskenta Sähköurakoitsijan tarjouslaskenta Tuotenumero: 411412 42,00 (+ alv 10%) normaalihinta 31,50 (+ alv 10%) jäsenhinta 4., uudistettu painos Jotta saataisiin sähköurakan toimeksianto yhä kiristyvillä markkinoilla,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy PIIPSJÄRVEN KOULU OULAINEN. Rakennustapaselostus. Sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmät

Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy PIIPSJÄRVEN KOULU OULAINEN. Rakennustapaselostus. Sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmät Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie 2B Puh. 08-410440 0500-768161 04.05.2013 84100 YLIVIESKA Fax. 08-425540 Sähköposti: jarmo.hintsala@yritysnet.com PIIPSJÄRVEN KOULU OULAINEN Rakennustapaselostus

Lisätiedot

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Lähtökohta Vaikea löytää turva-alasta jotain ymmärtävää työvoimaa asentajiksi Lähtökohdan

Lisätiedot

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen Optinen kiinteistökaapelointi Eino Jauhiainen Perustietoa yhtiöstä Nestor Cables Oy valmistaa ja myy sekä optisia että kuparijohtimisia tietoliikenne-, teollisuus- ja erikoiskaapeleita ja valokaapelitarvikkeita

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA SUUNNITTELUOHJELMA 25.6.2014 Sivu 1/6 Rantsilan päiväkoti KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA

MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA 7.5.2009 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 Viestintävirasto MPS 25 1 (10) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT Opinnäytetyö Syyskuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 3 2.1 Kiinteistöautomaatio... 3 2.2

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS SÄH 1344 TAHKONPOLUN KOULUN KAMERAVALVONTA- JÄRJESTELMÄ

TYÖSELOSTUS SÄH 1344 TAHKONPOLUN KOULUN KAMERAVALVONTA- JÄRJESTELMÄ TAHKONPOLUN KOULUN KAMERAVALVONTA- JÄRJESTELMÄ PIHTIPUDAS 21.06.2017 TAHKONPOLUN KOULU 21.6.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen yleistiedot 4 Rakennuskohde ja sen sijainti 4 HALLINTO JA OHJAUS 4 Käyttö- ja

Lisätiedot

Asentajasarja: Sähköasennusopas

Asentajasarja: Sähköasennusopas Asentajasarja: Sähköasennusopas Tuotenumero: 411166 43,00 (+ alv 10%) normaalihinta 32,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennusopas julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Nyt kyseessä oleva oppaan 9.

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1

Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1 Kohti nollaenergiarakentamista Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia haasteita rakennusalalle Kehittyvä rakentaminen 2014 seminaari ASTA-messut Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU

JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) TSn 20.12.2013 Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU W 1 Liittymät Kiinteistön nykyinen koulurakennus on liitetty tontin reunassa sijaitsevaan

Lisätiedot

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Esityksen sisältö Uuden määräyksen tarkoitus Soveltamisala ja siirtymäsäännökset uudis- ja korjausrakennushankkeissa

Lisätiedot

TURVALAISTUSJÄRJESTELMIEN HUOLTO - JA VALVONTAOPAS

TURVALAISTUSJÄRJESTELMIEN HUOLTO - JA VALVONTAOPAS TURVALAISTUSJÄRJESTELMIEN HUOLTO - JA VALVONTAOPAS PERUSTIEDOT... 5 URAKOITSIJA... 5 LAITTEISTON HOITAJA... 5 HUOLLOT, TESTAUKSET JA TARKASTUKSET... 6 OPASTEVALAISIMIEN PINTAKIRKKAUDEN MITTAUS... 7 TURVAVALOKESKUS...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV

Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV VALTAKUNNALLINEN OPS Ammattitaitovaatimukset opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle: osaa suorittaa telekaapeleiden ja televerkon

Lisätiedot

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

TELEPÄTEVYYDET- TELEURAKOINTI VAATII ERIKOISOSAAMISTA

TELEPÄTEVYYDET- TELEURAKOINTI VAATII ERIKOISOSAAMISTA TELEPÄTEVYYDET- TELEURAKOINTI VAATII ERIKOISOSAAMISTA Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Pääarvioija Tauno Hovatta -seminaari 8.11.2017/Viestintävirasto SISÄLTÖ Pätevöitymisen merkitys Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa sisällys Lukijalle 5 1 KIINTEISTÖJEN MERKITYS JA YLEISET KEHITTÄMISTARPEET 13 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 14 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa 15 1.3 Kiinteistöomaisuuden merkitys ja tavoitteet 16

Lisätiedot