VOIMASSA OLEVAT ST-JULKAISUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIMASSA OLEVAT ST-JULKAISUT"

Transkriptio

1 VOIMASSA OLEVAT ST-JULKAISUT ST-kortit, ST-käsikirjat, ST-ohjeistot, ST-esimerkit ja ST-raportit Jo lähes 40 vuoden ajan julkaistu ST-kortisto on käytännönläheinen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelijoille, urakoitsijoille, kunnossapitäjille, kuntotutkijoille ja alan opiskelijoille soveltuva ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa säädösten, määräysten ja standardien mukaisiin hyviin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, lomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja -raporteista koostuva ammattitietolähde sisältää yhteensä noin sivua ja sen voi tilata käyttöönsä painettuna tai Severi-palvelun avulla käytettävänä verkkotuotteena. ST-korteissa esitetään ohjeita, menetelmiä ja esimerkkejä, joiden mukaan toimimalla päästään hyvään säädösten, määräysten ja standardien mukaiseen lopputulokseen. ST-käsikirja on ST-kortteja, -ohjeistoja, -esimerkkejä ja -raportteja täydentävä, laaja-alaisempi ja syvällisempi tietolähde. ST-ohjeisto voi olla esimerkiksi yksittäistä sähkö- tai tietoteknistä järjestelmää käsittelevä kokonaisvaltainen suunnittelu- ja asennusohjeisto. ST-esimerkki on hyvää suunnittelu- ja rakentamistapaa tai selkeää esitystapaa kuvaava esimerkki. ST-raportti voi sisältää esimerkiksi erilaisten kehityshankkeiden ja tutkimusten tuloksia. ST-aineistoa voi selailla ja siihen voi tutustua myös osoitteessa ja lisätietoja saat soittamalla numeroon ja/tai lähettämällä sähköpostia osoitteella

2 ST-KORTISTO 2 (20) MÄÄRÄYS- JA SUOSITUSKORTIT Voimassa olevat ST-julkaisut Sähkömarkkinalain säännökset koskien sähkömarkkinoiden sopimuksia Energiateollisuuden suosittelemat sähköntoimitusehdot STE Energiateollisuuden suosittelemat sähkönmyyntiehdot SME Energiateollisuus ry:n suosittelemat verkkopalveluehdot VPE Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma D3, Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma D5, Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma E1, Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet Sähkötapaturmien ensiapu Yleisohjeita rakennusten sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien dokumentoinnista Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käyttödokumentit Rakennusten sähköverkon ja liittymän mitoittaminen Käyttöpiirustusten (loppupiirustusten) laatimisohjeita Suositus reikäpiirustus- ja elementtipiirustusmerkinnöiksi Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien (S) sekä tietoteknisten järjestelmien (T) CAD-piirrosmerkit Rakennusten sijainti- ja asennuspiirustuksissa käytettäviä sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien (S) piirrosmerkkejä Rakennusten sijainti- ja asennuspiirustuksissa käytettäviä tietoteknisten järjestelmien (T) piirrosmerkkejä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EP2. Sähkötekniikan piirikaaviossa käytettäviä merkkejä ja merkkiryhmiä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EJ2. Sähkötekniikan johdotuskaaviossa käytettäviä merkkejä ja merkkiryhmiä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EK1. Sähkötekniikan jakokeskusten pääkaavioissa käytettäviä merkkejä ja merkkiryhmiä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EX1. Sekalaisia piirrosmerkkejä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EZ1. Piirustuspohjia ja nimiöitä CAD-piirustustasojen nimeäminen S2010-nimikkeistön mukaisesti Tarjouslaskenta. Pisteiden määrät ja sähköiset tarjouspyyntöasiakirjat Perustietoa vammaiset huomioon ottavasta sähkösuunnittelusta Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten huomioonottaminen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelussa EC- ja PM-moottorit taloteknisissä järjestelmissä

3 3 (20) ST-KORTISTO Sähköinen varustetaso Sähköinen varustetaso pientalossa Sähköinen varustetaso kerrostaloasunnossa Sähköinen varustetaso vapaa-ajan asunnossa Muunneltavuuden tarveselvitys Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien muunneltavuus Asuntojen sähköjärjestelmien muunneltavuus. Sähköteknisten tietojärjestelmien muunneltavuus Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Ohjeita tehtäväluetteloiden käyttöön ja esimerkkejä suunnitelmapaketeista Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Hanketietokortti Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Pääsuunnittelun tehtäväluettelo Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 95, lisälehti RT Konsulttisopimus, lomakemalli RT Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE Sähkösuunnittelun tarjouspyyntö ja tilaussopimus Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus, KITISE 2004, etulehti Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus Yleiset sopimusehdot kiinteistön tietoliikenneverkon hoidosta, KITISE As. Oy:n ja osakkaan kustannus- ja vastuurajat sähköistyksen korjausrakentamisessa Hissien huollon yleiset sopimusehdot HISSI-YSE RT Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet Tiedot yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista Laskutyötarjous/sopimus Sähköurakkatarjous Sähköurakan muutostöiden hinnoitteluohje Muutostyötarjous MT Sähköurakan lisätöiden hinnoitteluohje Lisätyötarjous LT Sopimus sähkölaitteen korjaustyöstä sekä korjatun laitteen tarkastus- ja mittauspöytäkirja Reparationskontrakt samt gransknings- och mätprotokoll för reparerad apparatur RT Sivu-urakkasopimuksen laatiminen RT Sivu-urakan alistamissopimus RT Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyöt RT Pienurakkasopimuksen laatiminen, sähkötekniset työt RT Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyöt Tarjous RYS T Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus RYS S

4 ST-KORTISTO 4 (20) Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS Urakkatarjous, REYS mukaiset sopimukset Sopimus rakennusalan erikoistöistä Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot REYS RT Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE RT Urakkasopimus RT Pienurakkasopimus Sähkötarvikekaupan yleiset toimitusehdot (STYT) RAKENNUSSÄHKÖISTYSKORTIT EMC-näkökohdat sähkö- ja telesuunnittelussa ja -asennuksissa Sähkötyöturvallisuusvaatimusten huomioon ottaminen rakennusten sähköasennuksissa Johdinvärit 230/400 V:n järjestelmissä Sähköasennusmääräykset 1930-luvulta nykypäivään Palonkestävä johtojärjestelmä sekä palon aikana toimiviksi tarkoitetut sähkö- ja tietotekniset järjestelmät Ongelmajätteiden ja muun jätteen käsittely rakennuksen sähköistämisen yhteydessä ja sähkömateriaalin kierrätys Elohopea ja PCB rakennusten sähkölaitteissa Ohjeita enintään 1000 V kaapelien ja johtimien valintaan Sähkötekniset liitokset alle 1000 V vaihtovirta-asennuksissa Asennusreitit Kaapelihyllyt, -tikkaat ja valaisinripustuskiskot Jakelukiskojärjestelmät Johtokanavajärjestelmät. Rakenne, suunnittelu ja asennus Putkitus ja rasiointi. Putkitustarvikkeiden valinta Putkitus ja rasiointi. Asennus Sähkökaapelit ja paloturvallisuus Sähköläpivientien äänieristäminen Sähköläpivientien paloeristäminen Sähkötöiden tarkastuspöytäkirja, liite rakennusten vastaanottotarkastuspöytäkirjaan Mittauspöytäkirja. Moottoreiden ylivirtasuojaus Yhteystiedot Mittalaitteet Käyttöönottotarkastuspöytäkirja Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ryhmäjohtotason sähköasennuksille Suurjännitelaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja Kontrollprotokoll över ibruktagning av elinstallation Report of initial inspection (Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan ST englanninkielinen versio) Kytkimien, pistorasioiden ym. sijoitus Määräaikaistarkastuksen suorittaminen Määräaikaistarkastuspöytäkirja Tarkastusseloste sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta Varmennustarkastuksen suorittaminen Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta Tarkastusseloste sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien laitteiden ja tilojen merkitseminen

5 5 (20) ST-KORTISTO Rakennuksiin asennettavien koneiden sähkölaitteistojen käyttöönottomenettelyt Sähkö- ja teleasennukset asennuslattiassa Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelun lähtötiedot K- ja S1-luokan teräsbetonisten väestönsuojien sähkö- ja viestintälaitteet sekä asennukset Pienaluksen 230 V sähkölaitteisto Tilapäiset sähköasennukset näyttely- ja esitystiloissa Rakennustyömaan sähköverkon suunnittelu Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien paloturvalliset asennukset uloskäytävissä Sähköasennukset pienvenesatamissa Sähkö- ja teleasennukset leirintäalueilla Asuntojen sähköasennusten tyypillisimmät korjaus-, muutosja laajennustyöt Asuntojen sähköasennusten tyypillisimpien korjaus-, muutosja laajennustöiden käyttöönottotarkastus ja dokumentointi Savunhallintajärjestelmä. Suunnittelu Savunhallintajärjestelmä. Asennus Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus Henkilö- ja henkilötavarahissit sekä liukuportaat ja käytävät Asennus suoraan rakenteeseen Sähkötekniset asennusratkaisut ja yksityiskohdat hirsirakennuksissa Suojaus sähkölaitteiston aiheuttaman lämmön vaikutuksilta Potentiaalintasaus eläintiloissa Sähkölaitteet ja -asennukset kaivoksissa sekä huolto- ja työtunneleissa Ohje lääkintätilojen sähköasennuksiin Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset sairaala- ja terveydenhoitotiloissa Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset polttoaineen jakeluasemilla Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset puutyötiloissa Sähköautojen latauspisteet ja latauspisteiden toteutus Loistehon kompensointi pienjänniteverkossa (UN < 1000 V) Kompensointi- ja yliaaltosuodatinlaitteet ja niiden sijoitus pienjänniteverkossa (UN < 1000 V) Kompensointilaitteen käyttöönottotarkastuspöytäkirja Akkuhuoneet ja varaamotilat Akustot ja varaajat. Valinta ja mitoittaminen Akuston asennus ja käyttöönotto UPS-laitteet ja -järjestelmät UPS-laitteella varmennetun sähkönjakelujärjestelmän suunnittelu ja toteutus UPS-järjestelmän asennus ja käyttöönotto UPS-järjestelmien käyttöönottotarkastuspöytäkirja Siirrettävän, pienjännitteisen moottorigeneraattorin liittäminen sähkölaitteistoon Sähkön laatu. Käsitteet ja vaatimukset Sähkön laatu. Johdinjärjestelmän vaikutus sähkön laatuun Sähkön laatu. Jännitteenaleneman minimoiminen Sähkön laatu. Harmoniset yliaallot Sähkön laatu. Vinokuormitus, nollajohdin ja

6 ST-KORTISTO 6 (20) transienttiylijännitteet Sähköteknisten järjestelmien tilantarpeet Toimitilakiinteistön tietojärjestelmien johtoteiden valinta, sijoittelu ja asennus Toimitilakiinteistön tietojärjestelmien tila- ja johtoreittivarauksien määrittely Kaapeliliitäntäiset sähkön käyttäjän muuntamot Vikavirtasuojat Kiinteistön sähköverkon selektiivisyys Ohjeet perinteisten sulakkeiden valinnasta ja käytöstä, alle 1000 V:n sähköjärjestelmät Rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien ylijännitesuojaus Rakennusten salamasuojaus Ohjeet mekaanisten kytkinlaitteiden käytöstä rakennusten ja sähköasennusten osien erottamiseksi sähköverkosta Rakennusten sähköasennusten maadoitukset ja potentiaalintasaukset Maadoitusresistanssin mittaus Ohjeita kiinteistöjen enintään 1000 V johtojen mitoituksesta ja suojauksesta Rinnankytketyt johtimet ja niiden suojaus Ohjeita vikasuojauksesta enintään 1000 V TN-järjestelmässä Pienoisjännitteisten laitteiden virtalähteiden yhdistäminen 400/230 V 50 Hz verkkoon Sähköenergiamittauksen toteutus uudiskohteissa ja uusissa, enintään 3 63 A mittauskeskuksissa Jakokeskuksen suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavia asioita Jakokeskuksen asennus ja käyttöönotto Sulakkeeton suojaus Sähkötilojen ilmanvaihto ja jäähdytys Sähkölämmityksen mitoitus Sähkölämmityksen termistö Matalaenergiapientalon lattialämmitys Rakennuksissa käytettävät lämmityskaapelit Lämmityskaapeli- ja kelmuasennusten mittaukset ja dokumentointi Saunojen sähkölaitteet ja asennukset Aurinkoenergiaa hyödyntävät laitteet ja niiden liittäminen rakennuksen sähkönjakelujärjestelmään Tuulienergiaa hyödyntävät laitteet ja niiden liittäminen rakennuksen sähkönjakelujärjestelmään Mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake Suojausluokan 0 valaisimien muuttaminen suojamaadoitetuksi (Lk I) tai suojaeristetyksi (Lk II) Valaisimen valinnan perusteet Valaisimien vastaavuus. Vertailutaulukon laadinta Halogeenivalaistusjärjestelmät. Perustiedot ja suunnitteluohje Halogeenivalaistusjärjestelmien asennus LED-valaistusjärjestelmät Valaistuksen toteutus standardin SFS-EN mukaisesti Valaistuslaskennan lähtötiedot ja laskennan tulosten arviointi Ohjeita valaistuksen suunnitteluun ja toteutukseen Valaistuksen tavoitteet ja valaistuksen tavoitteiden toteutus Valaistuksen laatu, arviointi ja mittaus

7 7 (20) ST-KORTISTO Valonlähteiden ominaisuudet Ulkovalaistus Julkisivuvalaistus ja muu ulkotilojen erikoisvalaistus Taajamateiden ja kevyen liikenteen väylien valaistus Myymälävalaistus Koulutustilojen valaistus Energiaa säästävät ratkaisut. Valaistus Ulkovalaistusverkon mitoitus Tenniskentän valaistuksen ohjeistus Jääkiekkokaukalon valaistuksen ohjeistus Jalkapallokentän valaistuksen ohjeistus Eri valonlähteiden säätö Valaistuksen ohjaus Turvavalaistus ja poistumistieopasteet. Suunnittelu Turvavalaistus ja poistumistieopasteet. Asennus ja käyttöönotto Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Turvavalaistus ja poistumistieopasteet RT Ihmisten mitat ja ulottuvuudet RT Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo S2000-sähkönimikkeistö. Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät, Sähkötekniset tietojärjestelmät S2000 Title list for electrical engineering. Systems of use and distribution of electrical energy. Electrotechnical data systems S2010-nimikkeistö. Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät, tietotekniset järjestelmät Sähkökeskusten yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset Valaisinten yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. Selostuksen yleinen osa Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S1, Asennusja apujärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S21, Sähköenergian tuotanto ja liittäminen Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S22, Sähköenergian pääjakelu Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S23, Laitteiden ja laitteistojen sähköistys Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S24, Sähköliitäntäjärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S25, Valaistusjärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S26, Sähkölämmitysjärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S6, Turvavalaistusjärjestelmät Tuotteiden ja toteutusratkaisujen vaihdettavuus Sähköurakan työaikataulu Etulehti: Sähkötyöt, Talo-Ratu Talo-Ratu Sähkötyöt Valaisinilkivalta korjausrakentamisessa

8 ST-KORTISTO 8 (20) KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKORTIT Haltijan turvallisuusvastuut sähkö- ja pelastustoimen laitteista Elinkaarikustannusten vaikutus järjestelmävalintoihin Huollon ja kunnossapidon käsitteet ja erot sekä kunnossapitosuunnitelman tavoitteet Sopimus sähkölaitteiston sivutoimisesta käytön johtamisesta Käytön johtajan lomakkeet (vain lomakepalvelussa) Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimus Sähköjärjestelmien huollon ja kunnossapidon yleiset sopimusehdot Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien sekä tietoteknisten järjestelmien huolto ja kunnossapito. Tehtäväluettelo Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito. Huollon seuranta Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito. Tarjouspyyntö Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito. Tarjous Energian kulutuksen seuranta Energian kulutus- ja kustannusarvion laadinta ja seuranta Sähkölämmityksen energiaa säästävä käyttö Sähkölaitteiston hoito ja kunnossapito Hoito- ja kunnossapito-ohjelman laadinta Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H1 Asennusreitit Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H2 Sähkön pääjakelujärjestelmät Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H3 Laitteistojen sähköistys Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H4 Sähkönliitäntäjärjestelmät Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H5 Valaistusjärjestelmät Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H6 Sähkölämmitysjärjestelmät ja -laitteet Sähkölaitteiston haltijan hoito- ja kunnossapito-ohjelman laadintaohje syövyttäville ja muille vaarallisille aineille Akkujen hoito ja kunnossapito Savunhallintajärjestelmä. Käyttö ja kunnossapito Savunhallintajärjestelmä. Kunnossapito-ohjelma Savunhallintajärjestelmä. Huoltopäiväkirja UPS-järjestelmän käyttö, ylläpito ja huolto Kompensointilaitteen huoltotarkastuspöytäkirja Valaistushuolto Valaistushuollon toimenpiteet Halogeenivalaistusjärjestelmän ylläpito Rakennustyömaan sähköverkon käyttö ja hoito Poistumisvalaistusjärjestelmän huolto ja kunnossapito Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelma Poistumisvalaistusjärjestelmän huoltopäiväkirja Suomen rakentamismääräyskokoelma A4: Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Asuintalon huoltokirjan rakenne ja sisältö Asuintalon huoltokirjan laadintaohje Lomake sähkö- ja tietojärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvien päivittäis- ja viikoittaistehtävien kirjaamiseen Lomake sähkö- ja tietojärjestelmien huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden kirjaamiseen

9 9 (20) ST-KORTISTO Lomake sähkö- ja tietojärjestelmien tarkastus-, hoitoja huolto-ohjeiden kirjaamiseen Kiinteistöhuollon tapahtumaluettelo Kiinteistöä koskevat tarkastukset Asiakirjaluettelo Asuintalon huoltokirjan laadinnan tehtäväluettelot Etulehti: KH Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta KH-kortti KH Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta Etulehti: KH Toimitilakiinteistön huoltokirjan käyttö KH-kortti KH Toimitilakiinteistön huoltokirjan käyttö Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot, STE Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus Asuinhuoneiston ja -rakennuksen sähköasennusten kunnossapitotarkastuspöytäkirja Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimussopimus Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus. Asennusreitit Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Jakelujärjestelmät Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Sähkön laadun arviointi ja mittaaminen Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus. Ukkos- ja ylijännitesuojaus Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Laitteistojen sähköistys Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Sähkönliitäntäjärjestelmät Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Valaistus ja valaistusjärjestelmät Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Lämmityskaapelit Yhteisantennijärjestelmän kuntotutkimusohje Asuinkiinteistön sisäjohtoverkon kuntotutkimusohje Puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaamisohje Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimusohje Turvallisuusjärjestelmien järjestelmäkohtainen kuntoarvio Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimusohje Antennijärjestelmän taloverkon kunnostus Yhteisantennijärjestelmä. Kuntotutkimuspöytäkirja Asuinkiinteistön sisäverkon kuntotutkimuspöytäkirja Yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja Mittauspöytäkirja. Puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaaminen Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja Rakennusautomaation kuntotutkimus. Käyttäjäkyselylomake, yleis- ja asuinkiinteistöt Rakennusautomaation kuntotutkimus. Käyttäjäkyselylomake, toimitilakiinteistöt Energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen rakennusten sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien käytössä ja kunnossapidossa Puhelinsisäjohtoverkot. Käyttö, ylläpito ja huolto Yleiskaapelointijärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma. Yleisohje Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma. Perustiedot

10 ST-KORTISTO 10 (20) Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma. Työvaiheet Rikosilmoitinjärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto Kameravalvontajärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto Toimitilakiinteistön lähiverkko. Ylläpito-ohje Yhteisantennijärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto TELE- JA TURVAJÄRJESTELMÄKORTIT Tele-, turva- ja automaatioalan henkilö- ja yrityspätevyydet sekä sertifioinnit Metallijohtimisten tietoverkko- ja telekaapeleiden rakenteet, tunnistusjärjestelmät ja tyyppimerkinnät Valokaapeleiden ja -kuitujen tunnistus- ja merkintäjärjestelmät Tasoluokitusohjeiston soveltaminen. Tietoturvallisuus Tietoturvallisuuden tasoluokitusohje. Toimitilat Tietoturvallisuuden tasoluokitusohje. Asuinkiinteistöt Asuinkiinteistön viestintäverkot. Yleiskuvaus Asuinkiinteistön viestintäverkot. Asennusohjeet Asuinkiinteistön viestintäverkot. Mittaukset, tarkastukset ja dokumentointi Talojakamon kytkentäkortti Kotijakamon kytkentäkortti Jakamon kytkentäkortti Asuinkiinteistön viestintäverkot. Talojakamo, alue- ja nousukaapelointi Asuinkiinteistön viestintäverkot. Kotijakamo ja kotikaapelointi Asuinkiinteistön tietoverkko. Tarjouspyynnön lähtötietolomake Puhelinjärjestelmät. Tekninen suunnittelu- ja asennusohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T140, Puhelinjärjestelmä Puhelinjärjestelmät. Tekniikka Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T150, Ovipuhelinjärjestelmä Perinteinen puhelinsisäjohtoverkko. Ohjeita suunnitteluun ja asennukseen Tarkastuspöytäkirja. Asuinkiinteistöjen yleiskaapelointi Laajakaistaliittymät. Tekniikka Laajakaistaliittymät. Kaapelointi VDSL2 sisäverkkotekniikkana Pientalon antennijärjestelmän suunnittelu ja toteutus Yhteisantennijärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Yhteisantennijärjestelmät. Tekniikka Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T110, Antennijärjestelmä Yhteisantennijärjestelmät. Asennusohje Yhteisantennijärjestelmät. Maadoitus ja potentiaalintasaus Tarkastuspöytäkirja. Kiinteistön sisäinen yhteisantennijärjestelmä Yleiset äänentoistojärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Yleiset äänentoistojärjestelmät. Tekniikka Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T120, Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

11 11 (20) ST-KORTISTO Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T670, Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä Yleiset äänentoistojärjestelmät. Asennusohje Mittauspöytäkirja. Yleinen äänentoistojärjestelmä Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmän kaapeloinnin tarkastusja mittauspöytäkirja Av-järjestelmät. Yleiskuvaus Av-järjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T210, AV-järjestelmä Av-järjestelmät. Sähkötekniikka ja kaapelointi Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T220, Kuvanesitysjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T230, Esitysäänentoistojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T240, Kuulolaitejärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T250, Konferenssijärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T260, Videoneuvottelujärjestelmä Pientalon turvallisuus- ja valvontajärjestelmä. Suunnittelu- ja asennusohje Kiinteistö- ja tilaturvallisuus. Tasomäärityslomake Paloilmoittimen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T610, Paloilmoitinjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T660, Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärjestelmä Paloilmoittimen asennus-, tarkastus- ja käyttöönotto-ohje Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja Paloilmoittimen asennustodistus Paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Paloilmoittimen toteutuksen osapuolten tehtävät Palovaroittimet Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T620, Palovaroitinjärjestelmä Murtoilmaisujärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T530, Murtoilmaisujärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T540, Ryöstöilmaisujärjestelmä Murtoilmaisujärjestelmät. Asennusohje Murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Kameravalvontajärjestelmien tarkastuspöytäkirja Kulunvalvontajärjestelmän tarkastuspöytäkirja Murtoilmaisujärjestelmän tarkastuspöytäkirja Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja Kulunvalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja Murtoilmaisujärjestelmän toteutuspöytäkirja Tietosuoja ja tekniset valvontajärjestelmät Tallentava kameravalvontajärjestelmä, rekisteriseloste Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä, rekisteriseloste

12 ST-KORTISTO 12 (20) Kameravalvontajärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T550, Kameravalvontajärjestelmä Kameravalvontajärjestelmät. Asennusohje Kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T520, Kulunvalvontajärjestelmä Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Asennusohje Kulunvalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T630, Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T640, Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T650, Savusulkujärjestelmä Sähköinen ovivarustelu Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T510, Sähkölukitusjärjestelmä Oviautomatiikka Kiinteistöjen kaukovalvonta ja ilmoitustensiirto Toimitilakiinteistön lähiverkko. Tekninen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T160, Lähiverkkojärjestelmä Lähiverkkojen käyttö turvallisuusjärjestelmissä Toimitilakiinteistön lähiverkko. Asennus- ja dokumentointiohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T560, Monivalvontajärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T570, Henkilöturvallisuusjärjestelmä Vanhainkotien ja palvelutalojen potilasturvallisuusjärjestelmät. Suunnitteluohje Potilasturvallisuusjärjestelmät. Suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T370, Hoitajakutsujärjestelmä Tarkastuspöytäkirja. Vanhainkotien ja palvelutalojen sekä sairaaloiden potilasturvallisuusjärjestelmät Merkinantojärjestelmät. Tekninen suunnittelu- ja asennusohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T310, Ovikellojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T320, Varattuvalojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T330, Sisäänpyyntöjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T340, Avunpyyntöjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T350, Kutsujärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T360, Vuoronumerojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T410, Ajannäyttöjärjestelmä

13 13 (20) ST-KORTISTO Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T420, Informaatiopalvelujärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T430, Opastevalojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T440, Säätilannäyttöjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T450, Ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmä Turvallisuusvalvomojärjestelmät, tekninen suunnittelu- ja asennusohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T580, Paikannusjärjestelmä Laitteiden tehonsyöttö yleiskaapeloinnin parikaapelia käyttäen Optisten liittimien puhtaus ja kunto sekä niiden tarkastus Toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje Kotien yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T130, Yleiskaapelointijärjestelmät (toimitilakiinteistö) Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T130, Yleiskaapelointijärjestelmät (asuinkiinteistö) Yleiskaapelointijärjestelmät. Asennusohje Tarkastuspöytäkirja. Toimitilojen yleiskaapelointi Granskningsprotokoll. Generellt kablage i kontorslokaler Yleiskaapeloinnin dokumentointi Yleiskaapelointijärjestelmät. Testausohje Laatusuunnitelma. Yleiskaapelointi Kvalitetsplan. Generella kabelnät Tieto- ja turvallisuusjärjestelmien integrointi Sähköiset tietojärjestelmät, kaapeloinnin yleisohje Sähköteknisten tietojärjestelmien yleinen tekninen suunnittelu- ja asennusohje Sähköteknisten tietojärjestelmien kunnon tarkastus RAKENNUSAUTOMAATIOKORTIT Talotekniikan hajautetut tietojärjestelmät. Peruskäsitteet ja suunnittelun yleisohje Sähköautomaatiototeutus KNX-järjestelmää käyttäen Johdottomien tiedonsiirtoverkkojen hyödyntäminen rakennusautomaatiossa Kenttäväylätekniikka Tiedonsiirron rajapintojen perusteet Talotekniikan hajautetut tietojärjestelmät, esimerkkikaaviot Rakennusautomaation säädökset, määräykset, standardit ja ohjeet Väylätekniikkaa hyödyntävän hankkeen yleisohje Rakennusautomaatiojärjestelmän hyödyntäminen Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnallisen tavoitetason määrittäminen Rakennusautomaation peruskorjauksen toteutus Rakennusautomaatiourakan valvonta- ja vastaanottomenettelyohjeita Automaatio- ja mittausjärjestelmien yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset

14 ST-KORTISTO 14 (20) Yleisiä rakennusautomaatiolaitteiden asennus- ja valintaohjeita Ohjelmistojen dokumentointi Rakennusautomaatiojärjestelmän signaalitunnusten muodostaminen Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T810, Rakennusautomaatiojärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T830, Käyttöveden mittausjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T840, Sähköenergian mittausjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T850, Lämmön mittausjärjestelmä Rakennusautomaatiojärjestelmän ylläpito Taajuusmuuttajakäytöt. Yleistä Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautomaatiossa. Suunnittelu Taajuusmuuttajien yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautomaatiossa. Asennus ja käyttöönotto Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakennusautomaation taajuusmuuttajakäytöille Talotekniikan tietojärjestelmien käyttöliittymät Toimitustarkastuspöytäkirja Asennus- ja kytkentätarkastuspöytäkirja Toimintatarkastuspöytäkirja Tarkastuspöytäkirja. Urakoitsijan suorittama rakennusautomaatiotöiden itselleluovutustarkastus Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Rakennusautomaatiojärjestelmän laadunvarmistus ja itselleluovutus Rakennusautomaatioprojektin hallinta Rakennusautomaatiojärjestelmät. Yleiskaavio

15 15 (20) ST-KORTISTO ST-KÄSIKIRJAT Paloilmoitusjärjestelmät ST-käsikirja 10 Käytännön tietoa paloilmoittimien rakenteesta, laitteistosta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista, huollosta ja ylläpidosta sekä paloilmoitinprojektin toteutuksesta. Koko: B s. 4., tarkistettu painos Kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmät ST-käsikirja 11 Käytännön tietoa kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmien suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Koko: B s. 4., uusittu painos Antennijärjestelmät ST-käsikirja 12 Käytännön tietoa antennijärjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Koko: B s. 4., uudistettu painos Kameravalvontajärjestelmät ST-käsikirja 13 Käytännön tietopaketti kameravalvontajärjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Koko: B s. 4., uudistettu painos Puhelinjärjestelmät ST-käsikirja 14 Kirjassa kuvataan puhelinjärjestelmien ja telekommunikaatiotekniikan kehitystä keskittyen ennen kaikkea yleiseen tietoliikenneverkkoon sekä kiinteistön lähiverkkoihin ja kaapelointijärjestelmiin. Koko: B s. 4., uudistettu painos Yleiskaapelointijärjestelmä ST-käsikirja 16 Kirjassa selvitetään yleiskaapeloinnin tausta, käytön perusperiaatteet erilaisissa kiinteistöissä ja järjestelmissä sekä tärkeimmät rakenteelliset osat ja määritelmät. Koko: B5, 364 s. 3., uudistettu painos Rakennusautomaatiojärjestelmä ST-käsikirja 17 Keskeisimmät rakennusautomaatiojärjestelmiä koskevat perustiedot ja käytännön toteutusperiaatteet. Koko: B s. 3., uudistettu painos Varmennetut sähkönjakelujärjestelmät ST-käsikirja 20 Olennaisimmat asiat sähköverkkojen varmennusratkaisuista. Koko: B5, 232 s Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät ST-käsikirja 21 Perustietoa väylätekniikoista ja hajautettujen tiedonsiirtoteknologioiden soveltamisesta talotekniikassa, niin suunnittelussa kuin asennuksessakin, terminologiaa unohtamatta. Koko: B s

16 ST-KORTISTO 16 (20) Kiinteistöjen valvomojärjestelmät ST-käsikirja 22 Käytännönläheinen rakennusautomaatiojärjestelmiä käsittelevä perustietolähde. Mukana levyke, joka sisältää runsaasti kiinteistövalvomoihin liittyvää perustietoa sekä esimerkkejä valvomoiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraporteista, energia- ja vuotolaskelmista. Koko: B s Sähköteknisiä taulukoita ST-käsikirja 30 Tiivis ja kätevä käsikirja, johon on koottu keskeisiä sähkö- ja teletekniikan taulukoita ja josta löytyy vastaus käytännössä usein esiintyviin alan kysymyksiin ja ongelmiin. Koko: B s. 3., uudistettu painos Varavoimalaitokset ST-käsikirja 31 Kannesta kanteen uudistetussa käsikirjassa käsitellään tehoalueen kw varavoimalaitoksia, jotka ovat kiinteään jakeluverkkoon liitettäviä, pienjännitteisiä, kiinteitä tai siirrettäviä laitoksia (ei kuitenkaan aluksiin asennettavia) ja joiden voimanlähteenä on dieselmoottori. Kirjaa voi soveltaa myös muuta voimanlähdettä käyttäviin laitoksiin. Koko: B s. 3., uudistettu painos Rakennusten sähköasennusten tarkastukset ST-käsikirja 33 Käsikirjassa on esitelty rakennuksiin liittyvien pienjännitteisten sähköasennusten tarkastusten kokonaisuus. Kirja opastaa myös tarkempien tietolähteiden käyttöön. Koko: B s. 3., uudistettu painos Hyvä asennustapa sähkö- ja teletöissä (vain verkkotuotteissa) ST-käsikirja 34 Erityisesti tietoliikennekaapelointien hyviä asennustapoja tuodaan esiin. Keskitytään pääasiassa yleiskaapeloinnin parikaapelien ja optisten kaapelien asentamiseen. Käsitellyt asiat on tarkoitettu laatutavoitteiksi asentajille ja laatuodotuksiksi työn tilaajalle. Kirja soveltuu koulutukseen ja myös suunnittelijoille. Sähköselostusesimerkkien uudistustyöstä johtuen ja kirjan päivitysvalmiuden takaamiseksi tämä toinen, uudistettu painos julkaistaan ainoastaan verkkotuotteissa. Koko: B s. 2., uudistettu painos Sähkö- ja teletekniset tilat ja asennusreitit ST-käsikirja 35 Koska talotekniikka on lisääntynyt rakennuksissa, sen vaatiman tilan suunnittelulle on asetettava uusia vaatimuksia. Käsikirjaan on koottu ne tiedot ja menettelytavat, joilla voidaan jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa määritellä ja mitoittaa tarvittavat sähkötekniset tilat ja asennusreitit. Koko: B5. 82 s Poistumisvalaistus ST-käsikirja 36 Julkaisu antaa perustietoja poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Kirja sopii myös opetuskäyttöön ja perehdyttää poistumisvalaistuksen teknisiin ratkaisuihin. Kirja perustuu sisäasiainministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin. Koko: B s. 2., uudistettu painos EMC ja rakennusten sähkötekniikka ST-käsikirja 37 Kirja on tiivis ja käytännönläheinen käsikirja, joka vastaa käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Kirja on tarkoitettu perustietolähteeksi erityisesti sähkö- ja telesuunnittelijoille ja -urakoitsijoille, rakennuttajille sekä käytöstä ja ylläpidosta vastaaville. Koko: B s. 2., uudistettu painos

17 17 (20) ST-KORTISTO Verkostourakan sopimusasiat (vain verkkotuotteissa) ST-käsikirja 38 Sopimusehtoja tarkastellaan verkostourakoitsijan näkökulmasta sekä YSE-ehtoja ja verkostosuosituksia sopimuskohdittain esimerkkien valossa. Annetaan ohjeita, joiden avulla voidaan välttää urakkasopimusriidat sopimusasiakirjat huolellisesti laatimalla ja YSE:n menettelytapoja työmaalla noudattamalla. Myös korkeimman oikeuden v antama ratkaisu lisä- ja muutostöistä otetaan huomioon YSE-ehtojen soveltamisohjeissa. 317 s., pdf, ST-OHJEISTOT Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 ST-ohjeisto 1 Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti paloilmoittimen toteutukseen osallistuville, kuten paloilmoitinliikkeiden vastuuhenkilöille, suunnittelijoille ja asennushenkilöstölle sekä käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suorittajille. Ohje on hyödyllinen myös paloilmoittimen hankintaan, käyttöönottoon, ylläpitoon ja huoltoon osallistuvalle kiinteistön henkilöstölle. Koko: A4. 29 s Planering, installation, service och underhåll av brandlarmanläggning 2009 ST-ohjeisto 16 Anvisningen är i första hand avsedd för dem som medverkar vid uppförande av brandlarmanläggningar, såsom ansvariga i brandlarmanläggarfirmor, planerare och installationspersonal samt utförare av ibruktagnings-, certifierings- och periodbesiktningar. Anvisningen är till nytta även för fastighetspersonal som medverkar vid inköp, ibruktagning, underhåll och service av brandlarmanläggningar. Koko: A4. 41 s Tiedonsiirtokaapelien valinta ST-ohjeisto 3 Ohjeisto sisältää suunnitteluun, hankintaan ja asennukseen tarvittavia perustietoja oikean tiedonsiirtokaapelin valinnasta tiettyyn sovellukseen. Koko: A4. 70 s Sähkölaitekorjaajan opas ST-ohjeisto 6 Oppaaseen on kerätty aineistoa laitteita ja korjaamista koskevista normatiivisista ohjeista ja standardeista. Opas on tiivistelmä asioista, jotka sähkölaitekorjaajan on työssään otettava huomioon. Koko: A4. 19 s. 8., uudistettu painos Guide för reparation av elmateriel ST-ohjeisto 17 I guiden samlade materialen innehåller normativa anvisningar och standarder om elapparater och reparationer av dessa. Den är en sammanfattning av de saker som elapparatreparatören skall beakta i sitt arbete. Koko: A4. 19 s Sähkölämmityksen ohjaus ja säätö ST-ohjeisto 7 Ohjeisto sisältää esimerkkejä ja malleja sähkölämmityksen ohjauskytkennöistä erilaisia käyttötarpeita varten. Kirja on tarkoitettu sähkölämmitysjärjestelmien suunnittelijoille ja niitä asentaville urakoitsijoille. Koko: A4. 28 s

18 ST-KORTISTO 18 (20) Poistumisvalaistus ja poistumisreittivalaistus ST-ohjeisto 8 Ohjeita poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto perustuu sisäasiainministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin. Koko: A4. 32 s Taloyhtiön laajakaistajärjestelmien suunnittelu ST-ohjeisto 9 Ohjeistossa kuvataan taloyhtiön laajakaistajärjestelmän suunnittelussa ja hankinnassa huomioon otettavat tekniset ja hallinnolliset asiat, kuten hankintaprosessi, sekä esitetään teknisen suunnitelman osakokonaisuudet ja mitoitusohjeet. Ohjeisto on tarkoitettu taloyhtiön hallituksille ja isännöitsijöille avuksi laajakaistajärjestelmien hankintaan. Koko: A4. 50 s Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet ST-ohjeisto 10 Julkaisu on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. Koko: A4. 50 s Käytön johtajan tarkastuslistat ST-ohjeisto 12 Tarkastuslistojen avulla voidaan tarkastaa, että lainsäädännön velvoitteet tulevat hoidetuiksi sekä tunnistaa parantamiskohteita ja edistää turvallisuutta. Listat on tarkoitettu käytön johtajalle apuvälineeksi järjestelmälliseen sähköturvallisuuden arviointiin. Koko: A4. 60 s. 2., uudistettu painos Palvelutyöpisteen turvasuojauksen suunnittelu, toteutus ja kunnossapito ST-ohjeisto 13 Ohjeisto antaa ohjeita palvelutyöpisteiden turvasuojauksen suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto on tarkoitettu julkisen sektorin, kaupan alan sekä kiinteistö-, sähkö- ja turvallisuusalojen asiantuntijoille edistämään julkisen sektorin sekä kaupan alan palvelutyöpisteiden ja -tilojen suunnitteluja toteutuskäytäntöjen konkreettista kehittymistä. Koko: A4. 59 s Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet Toimitilakiinteistön huoltokirja ST-ohjeisto 14 Ohjeisto on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. Koko: A4. 60 s Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten soveltaminen sähköjärjestelmissä ST-ohjeisto 15 ST-ohjeistoon on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelman osasta D5 Rakennuksen energiankulutuksen lämmitystehontarpeen laskenta se osuus, joka koskee rakennusten sähköjärjestelmiä. Ohje ja siihen sisältyvät esimerkit auttavat energiatodistuksen laatijaa sähköjärjestelmiä koskevien tietojen kokoamisessa. Koko: A4. 43 s Optiset kaapeloinnit Suunnittelu, asennus ja testaus ST-ohjeisto 18 Julkaisuun sisältyy paljon tietoa suunnittelu-, asennus- ja mittausmenetelmistä sekä uusista ratkaisuista.

19 19 (20) ST-KORTISTO Julkaisu on tarkoitettu optisten liityntäverkkojen suunnittelijoille, verkon rakentajille ja rakennuttajille sekä projektivastaaville ja opetustehtävissä työskenteleville henkilöille. Teos sopii hyvin myös optisten tietoliikenneverkkojen mittauksista, laadunvarmistuksesta ja ylläpidosta vastaaville henkilöille sekä asentajille. Koko: A4. 90 s ST-ESIMERKIT Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet Päiväkodit ST-esimerkit 2 Esimerkki nykyaikaisen palvelukiinteistön suunnitteluohjeistosta. Ohje on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen valmisteluun. Koko: A4. 40 s Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet Koulut ST-esimerkit 3 Esimerkki koulun suunnitteluohjeista. Ohje on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen valmisteluun. Koko: A4. 48 s Esimerkkipiirustukset Toimisto- ja liikerakennus ST-esimerkit 4 Esimerkkipiirustussarja esittelee toimisto- ja liikerakennusten sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmissa käytettävät cad-pohjaiset piirustuslajit voimassa olevilla piirrosmerkeillä. Piirustussarja on ensisijaisesti tarkoitettu neuvonnan ja opastuksen apuvälineeksi alan oppilaitoksille, mutta se palvelee myös hyödyllisenä oppaana kaikkia rakennushankkeen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvia. Koko: A4. 34 s Esimerkkipiirustukset Asuintalo ST-esimerkit 5 Esimerkkipiirustussarjan avulla esitellään asuintalojen sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmissa käytettävät cad-pohjaiset piirustuslajit voimassa olevilla piirrosmerkeillä. Koko: A4. 25 s Huonetilakohtaisen säädön esimerkkejä ST-esimerkit 6 Julkaisussa on esitetty kuusi erilaista esimerkkitapausta, joilla voidaan toteuttaa huonetilakohtainen sisäilmaston lämmitys- ja jäähdytyssäätö. Esimerkit ovat tyypillisimpiä käytössä olevista ratkaisuista ja vaihtelevat yksinkertaisimmista säädöistä integroituihin ratkaisuihin. Koko: A4. 30 s Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimusraportti Kuntotutkimusohje ST-esimerkit 7 Raportti kuvaa esimerkinomaisesti tapaa, jolla kuntotutkimuksen tulokset voidaan esitellä työn tilaajalle. Koko: A4. 22 s

20 ST-KORTISTO 20 (20) Sähkölämmitysjärjestelmän asennus-, käyttö- ja hoito-ohje ST-esimerkit 8 Julkaisu sisältää standardin vaatimukset tiivistelmänä sekä vaatimukset täyttävän esimerkin asuinpientalon sähkölämmitysjärjestelmän rakentamisessa ja ylläpidossa tarvittavista tiedoista. Koko: A4. 22 s Rakennusautomaation mallikaaviot ST-esimerkit 9 Esitetään rakennusautomaatiossa tarvittavien toimintakaavioiden mallit. Määritelmiä tehtäessä on tarkasteltu talotekniikan perusprosesseja ja ne on jaettu toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Käsikirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä rakennusautomaation säätö- ja ohjausteknisen toteutuksen kanssa. Kirja on tarkoitettu niin LVI-, rakennusautomaatio- kuin sähköalankin suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Koko: A4. 63 s ST-RAPORTIT Tuottava toimisto Valaistus ST-raportti 3 Raportti sisältää erittäin laajan aineiston sisäympäristön monitahoisista ja olennaisista vaikutuksista viihtyvyyteen, terveyteen ja tuottavuuteen. Raportin tarkoituksena on opastaa sähkösuunnittelijaa tekemään sellaiset valinnat ja ratkaisut, joissa toteutuvat kehitysprojektille asetetut tavoitteet. Koko: A4. 22 s

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi JULKAISIJAT Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Annankatu 24 00100 Helsinki Puhelin (09) 4767 5711 www.rakli.fi Turva-alan yrittäjät ry PL 55 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.turva-alanyrittajat.fi

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

LVI-kortistoon sisältyvät kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI 01-10356)

LVI-kortistoon sisältyvät kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI 01-10356) LVI H-30037 hakemistot, käyttöohjeet helmikuu 2007 korvaa LVI H-30036 1 (48) LVI-KORTISTON HAKEMISTO Helmikuu 2007 Tämä hakemisto sijoitetaan LVI-kortiston kansioon HAK...00 Hakemistot, käyttöohjeet -osan

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 12.7.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 (98) Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SÄH 2009 TILAPALVELUJEN SUUNNITTELUOHJEISTO SÄHKÖSUUNNITTELU Talo 90 rakennusosat H ja J Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät PÄIVITETTY 20.4.2009 MUUTOKSET ESITETTY TUMMENNETTUNA KURSIVOITUNATEKSTINÄ SÄH

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Opinnäytetyö PERUSKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUSTILOJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SEKÄ HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry KUSTANTAJA Sähköinfo Oy Harakantie 18 02600 Espoo JULKAISIJAT

Lisätiedot

Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje

Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Versio 3.1 18.5.2010 - Marko Hännikäinen, Professori Tampereen teknillinen yliopisto, +358 (0)40 849 0770, marko.hannikainen@tut.fi

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.0 1.2 Julkaisuversio

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Yleiskaapeloinnin toteuttaminen kerrostaloissa. Tapaustutkimus Laajasalon Kiinteistöt Oy:n Reiherintie 7-9 kerrostalot

Yleiskaapeloinnin toteuttaminen kerrostaloissa. Tapaustutkimus Laajasalon Kiinteistöt Oy:n Reiherintie 7-9 kerrostalot Yleiskaapeloinnin toteuttaminen kerrostaloissa. Tapaustutkimus Laajasalon Kiinteistöt Oy:n Reiherintie 7-9 kerrostalot Kalevi Väänänen Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 9.11.2009

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUKSEN KÄSIKIRJAN VAATIMUKSET (TU turvaurakoitsijasertifiointi)

TOIMINNANOHJAUKSEN KÄSIKIRJAN VAATIMUKSET (TU turvaurakoitsijasertifiointi) TOIMINNANOHJAUKSEN KÄSIKIRJAN VAATIMUKSET (TU turvaurakoitsijasertifiointi) Dokumentin versiohistoria Versio Laatija Päiväys Muutoksia sivuilla Hyväksyjä Päiväys 1.0 tvh 25.2.2013 Uusittu TU kriteerejä

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 17.2.2015 1(2) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN SÄH TARJOUSLOMAKE LIITE 2 TARJOUS SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähköasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 3/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN AMMATTIALAN

Lisätiedot