VOIMASSA OLEVAT ST-JULKAISUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIMASSA OLEVAT ST-JULKAISUT"

Transkriptio

1 VOIMASSA OLEVAT ST-JULKAISUT ST-kortit, ST-käsikirjat, ST-ohjeistot, ST-esimerkit ja ST-raportit Jo lähes 40 vuoden ajan julkaistu ST-kortisto on käytännönläheinen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelijoille, urakoitsijoille, kunnossapitäjille, kuntotutkijoille ja alan opiskelijoille soveltuva ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa säädösten, määräysten ja standardien mukaisiin hyviin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, lomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja -raporteista koostuva ammattitietolähde sisältää yhteensä noin sivua ja sen voi tilata käyttöönsä painettuna tai Severi-palvelun avulla käytettävänä verkkotuotteena. ST-korteissa esitetään ohjeita, menetelmiä ja esimerkkejä, joiden mukaan toimimalla päästään hyvään säädösten, määräysten ja standardien mukaiseen lopputulokseen. ST-käsikirja on ST-kortteja, -ohjeistoja, -esimerkkejä ja -raportteja täydentävä, laaja-alaisempi ja syvällisempi tietolähde. ST-ohjeisto voi olla esimerkiksi yksittäistä sähkö- tai tietoteknistä järjestelmää käsittelevä kokonaisvaltainen suunnittelu- ja asennusohjeisto. ST-esimerkki on hyvää suunnittelu- ja rakentamistapaa tai selkeää esitystapaa kuvaava esimerkki. ST-raportti voi sisältää esimerkiksi erilaisten kehityshankkeiden ja tutkimusten tuloksia. ST-aineistoa voi selailla ja siihen voi tutustua myös osoitteessa ja lisätietoja saat soittamalla numeroon ja/tai lähettämällä sähköpostia osoitteella

2 ST-KORTISTO 2 (20) MÄÄRÄYS- JA SUOSITUSKORTIT Voimassa olevat ST-julkaisut Sähkömarkkinalain säännökset koskien sähkömarkkinoiden sopimuksia Energiateollisuuden suosittelemat sähköntoimitusehdot STE Energiateollisuuden suosittelemat sähkönmyyntiehdot SME Energiateollisuus ry:n suosittelemat verkkopalveluehdot VPE Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma D3, Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma D5, Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma E1, Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet Sähkötapaturmien ensiapu Yleisohjeita rakennusten sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien dokumentoinnista Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käyttödokumentit Rakennusten sähköverkon ja liittymän mitoittaminen Käyttöpiirustusten (loppupiirustusten) laatimisohjeita Suositus reikäpiirustus- ja elementtipiirustusmerkinnöiksi Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien (S) sekä tietoteknisten järjestelmien (T) CAD-piirrosmerkit Rakennusten sijainti- ja asennuspiirustuksissa käytettäviä sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien (S) piirrosmerkkejä Rakennusten sijainti- ja asennuspiirustuksissa käytettäviä tietoteknisten järjestelmien (T) piirrosmerkkejä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EP2. Sähkötekniikan piirikaaviossa käytettäviä merkkejä ja merkkiryhmiä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EJ2. Sähkötekniikan johdotuskaaviossa käytettäviä merkkejä ja merkkiryhmiä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EK1. Sähkötekniikan jakokeskusten pääkaavioissa käytettäviä merkkejä ja merkkiryhmiä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EX1. Sekalaisia piirrosmerkkejä CAD-piirrosmerkit, Merkkikirjasto EZ1. Piirustuspohjia ja nimiöitä CAD-piirustustasojen nimeäminen S2010-nimikkeistön mukaisesti Tarjouslaskenta. Pisteiden määrät ja sähköiset tarjouspyyntöasiakirjat Perustietoa vammaiset huomioon ottavasta sähkösuunnittelusta Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten huomioonottaminen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelussa EC- ja PM-moottorit taloteknisissä järjestelmissä

3 3 (20) ST-KORTISTO Sähköinen varustetaso Sähköinen varustetaso pientalossa Sähköinen varustetaso kerrostaloasunnossa Sähköinen varustetaso vapaa-ajan asunnossa Muunneltavuuden tarveselvitys Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien muunneltavuus Asuntojen sähköjärjestelmien muunneltavuus. Sähköteknisten tietojärjestelmien muunneltavuus Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Ohjeita tehtäväluetteloiden käyttöön ja esimerkkejä suunnitelmapaketeista Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Hanketietokortti Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Pääsuunnittelun tehtäväluettelo Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 95, lisälehti RT Konsulttisopimus, lomakemalli RT Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE Sähkösuunnittelun tarjouspyyntö ja tilaussopimus Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus, KITISE 2004, etulehti Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus Yleiset sopimusehdot kiinteistön tietoliikenneverkon hoidosta, KITISE As. Oy:n ja osakkaan kustannus- ja vastuurajat sähköistyksen korjausrakentamisessa Hissien huollon yleiset sopimusehdot HISSI-YSE RT Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet Tiedot yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista Laskutyötarjous/sopimus Sähköurakkatarjous Sähköurakan muutostöiden hinnoitteluohje Muutostyötarjous MT Sähköurakan lisätöiden hinnoitteluohje Lisätyötarjous LT Sopimus sähkölaitteen korjaustyöstä sekä korjatun laitteen tarkastus- ja mittauspöytäkirja Reparationskontrakt samt gransknings- och mätprotokoll för reparerad apparatur RT Sivu-urakkasopimuksen laatiminen RT Sivu-urakan alistamissopimus RT Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyöt RT Pienurakkasopimuksen laatiminen, sähkötekniset työt RT Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyöt Tarjous RYS T Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus RYS S

4 ST-KORTISTO 4 (20) Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS Urakkatarjous, REYS mukaiset sopimukset Sopimus rakennusalan erikoistöistä Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot REYS RT Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE RT Urakkasopimus RT Pienurakkasopimus Sähkötarvikekaupan yleiset toimitusehdot (STYT) RAKENNUSSÄHKÖISTYSKORTIT EMC-näkökohdat sähkö- ja telesuunnittelussa ja -asennuksissa Sähkötyöturvallisuusvaatimusten huomioon ottaminen rakennusten sähköasennuksissa Johdinvärit 230/400 V:n järjestelmissä Sähköasennusmääräykset 1930-luvulta nykypäivään Palonkestävä johtojärjestelmä sekä palon aikana toimiviksi tarkoitetut sähkö- ja tietotekniset järjestelmät Ongelmajätteiden ja muun jätteen käsittely rakennuksen sähköistämisen yhteydessä ja sähkömateriaalin kierrätys Elohopea ja PCB rakennusten sähkölaitteissa Ohjeita enintään 1000 V kaapelien ja johtimien valintaan Sähkötekniset liitokset alle 1000 V vaihtovirta-asennuksissa Asennusreitit Kaapelihyllyt, -tikkaat ja valaisinripustuskiskot Jakelukiskojärjestelmät Johtokanavajärjestelmät. Rakenne, suunnittelu ja asennus Putkitus ja rasiointi. Putkitustarvikkeiden valinta Putkitus ja rasiointi. Asennus Sähkökaapelit ja paloturvallisuus Sähköläpivientien äänieristäminen Sähköläpivientien paloeristäminen Sähkötöiden tarkastuspöytäkirja, liite rakennusten vastaanottotarkastuspöytäkirjaan Mittauspöytäkirja. Moottoreiden ylivirtasuojaus Yhteystiedot Mittalaitteet Käyttöönottotarkastuspöytäkirja Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ryhmäjohtotason sähköasennuksille Suurjännitelaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja Kontrollprotokoll över ibruktagning av elinstallation Report of initial inspection (Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan ST englanninkielinen versio) Kytkimien, pistorasioiden ym. sijoitus Määräaikaistarkastuksen suorittaminen Määräaikaistarkastuspöytäkirja Tarkastusseloste sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta Varmennustarkastuksen suorittaminen Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta Tarkastusseloste sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien laitteiden ja tilojen merkitseminen

5 5 (20) ST-KORTISTO Rakennuksiin asennettavien koneiden sähkölaitteistojen käyttöönottomenettelyt Sähkö- ja teleasennukset asennuslattiassa Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelun lähtötiedot K- ja S1-luokan teräsbetonisten väestönsuojien sähkö- ja viestintälaitteet sekä asennukset Pienaluksen 230 V sähkölaitteisto Tilapäiset sähköasennukset näyttely- ja esitystiloissa Rakennustyömaan sähköverkon suunnittelu Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien paloturvalliset asennukset uloskäytävissä Sähköasennukset pienvenesatamissa Sähkö- ja teleasennukset leirintäalueilla Asuntojen sähköasennusten tyypillisimmät korjaus-, muutosja laajennustyöt Asuntojen sähköasennusten tyypillisimpien korjaus-, muutosja laajennustöiden käyttöönottotarkastus ja dokumentointi Savunhallintajärjestelmä. Suunnittelu Savunhallintajärjestelmä. Asennus Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus Henkilö- ja henkilötavarahissit sekä liukuportaat ja käytävät Asennus suoraan rakenteeseen Sähkötekniset asennusratkaisut ja yksityiskohdat hirsirakennuksissa Suojaus sähkölaitteiston aiheuttaman lämmön vaikutuksilta Potentiaalintasaus eläintiloissa Sähkölaitteet ja -asennukset kaivoksissa sekä huolto- ja työtunneleissa Ohje lääkintätilojen sähköasennuksiin Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset sairaala- ja terveydenhoitotiloissa Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset polttoaineen jakeluasemilla Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset puutyötiloissa Sähköautojen latauspisteet ja latauspisteiden toteutus Loistehon kompensointi pienjänniteverkossa (UN < 1000 V) Kompensointi- ja yliaaltosuodatinlaitteet ja niiden sijoitus pienjänniteverkossa (UN < 1000 V) Kompensointilaitteen käyttöönottotarkastuspöytäkirja Akkuhuoneet ja varaamotilat Akustot ja varaajat. Valinta ja mitoittaminen Akuston asennus ja käyttöönotto UPS-laitteet ja -järjestelmät UPS-laitteella varmennetun sähkönjakelujärjestelmän suunnittelu ja toteutus UPS-järjestelmän asennus ja käyttöönotto UPS-järjestelmien käyttöönottotarkastuspöytäkirja Siirrettävän, pienjännitteisen moottorigeneraattorin liittäminen sähkölaitteistoon Sähkön laatu. Käsitteet ja vaatimukset Sähkön laatu. Johdinjärjestelmän vaikutus sähkön laatuun Sähkön laatu. Jännitteenaleneman minimoiminen Sähkön laatu. Harmoniset yliaallot Sähkön laatu. Vinokuormitus, nollajohdin ja

6 ST-KORTISTO 6 (20) transienttiylijännitteet Sähköteknisten järjestelmien tilantarpeet Toimitilakiinteistön tietojärjestelmien johtoteiden valinta, sijoittelu ja asennus Toimitilakiinteistön tietojärjestelmien tila- ja johtoreittivarauksien määrittely Kaapeliliitäntäiset sähkön käyttäjän muuntamot Vikavirtasuojat Kiinteistön sähköverkon selektiivisyys Ohjeet perinteisten sulakkeiden valinnasta ja käytöstä, alle 1000 V:n sähköjärjestelmät Rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien ylijännitesuojaus Rakennusten salamasuojaus Ohjeet mekaanisten kytkinlaitteiden käytöstä rakennusten ja sähköasennusten osien erottamiseksi sähköverkosta Rakennusten sähköasennusten maadoitukset ja potentiaalintasaukset Maadoitusresistanssin mittaus Ohjeita kiinteistöjen enintään 1000 V johtojen mitoituksesta ja suojauksesta Rinnankytketyt johtimet ja niiden suojaus Ohjeita vikasuojauksesta enintään 1000 V TN-järjestelmässä Pienoisjännitteisten laitteiden virtalähteiden yhdistäminen 400/230 V 50 Hz verkkoon Sähköenergiamittauksen toteutus uudiskohteissa ja uusissa, enintään 3 63 A mittauskeskuksissa Jakokeskuksen suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavia asioita Jakokeskuksen asennus ja käyttöönotto Sulakkeeton suojaus Sähkötilojen ilmanvaihto ja jäähdytys Sähkölämmityksen mitoitus Sähkölämmityksen termistö Matalaenergiapientalon lattialämmitys Rakennuksissa käytettävät lämmityskaapelit Lämmityskaapeli- ja kelmuasennusten mittaukset ja dokumentointi Saunojen sähkölaitteet ja asennukset Aurinkoenergiaa hyödyntävät laitteet ja niiden liittäminen rakennuksen sähkönjakelujärjestelmään Tuulienergiaa hyödyntävät laitteet ja niiden liittäminen rakennuksen sähkönjakelujärjestelmään Mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake Suojausluokan 0 valaisimien muuttaminen suojamaadoitetuksi (Lk I) tai suojaeristetyksi (Lk II) Valaisimen valinnan perusteet Valaisimien vastaavuus. Vertailutaulukon laadinta Halogeenivalaistusjärjestelmät. Perustiedot ja suunnitteluohje Halogeenivalaistusjärjestelmien asennus LED-valaistusjärjestelmät Valaistuksen toteutus standardin SFS-EN mukaisesti Valaistuslaskennan lähtötiedot ja laskennan tulosten arviointi Ohjeita valaistuksen suunnitteluun ja toteutukseen Valaistuksen tavoitteet ja valaistuksen tavoitteiden toteutus Valaistuksen laatu, arviointi ja mittaus

7 7 (20) ST-KORTISTO Valonlähteiden ominaisuudet Ulkovalaistus Julkisivuvalaistus ja muu ulkotilojen erikoisvalaistus Taajamateiden ja kevyen liikenteen väylien valaistus Myymälävalaistus Koulutustilojen valaistus Energiaa säästävät ratkaisut. Valaistus Ulkovalaistusverkon mitoitus Tenniskentän valaistuksen ohjeistus Jääkiekkokaukalon valaistuksen ohjeistus Jalkapallokentän valaistuksen ohjeistus Eri valonlähteiden säätö Valaistuksen ohjaus Turvavalaistus ja poistumistieopasteet. Suunnittelu Turvavalaistus ja poistumistieopasteet. Asennus ja käyttöönotto Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Turvavalaistus ja poistumistieopasteet RT Ihmisten mitat ja ulottuvuudet RT Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo S2000-sähkönimikkeistö. Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät, Sähkötekniset tietojärjestelmät S2000 Title list for electrical engineering. Systems of use and distribution of electrical energy. Electrotechnical data systems S2010-nimikkeistö. Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät, tietotekniset järjestelmät Sähkökeskusten yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset Valaisinten yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. Selostuksen yleinen osa Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S1, Asennusja apujärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S21, Sähköenergian tuotanto ja liittäminen Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S22, Sähköenergian pääjakelu Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S23, Laitteiden ja laitteistojen sähköistys Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S24, Sähköliitäntäjärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S25, Valaistusjärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S26, Sähkölämmitysjärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S6, Turvavalaistusjärjestelmät Tuotteiden ja toteutusratkaisujen vaihdettavuus Sähköurakan työaikataulu Etulehti: Sähkötyöt, Talo-Ratu Talo-Ratu Sähkötyöt Valaisinilkivalta korjausrakentamisessa

8 ST-KORTISTO 8 (20) KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKORTIT Haltijan turvallisuusvastuut sähkö- ja pelastustoimen laitteista Elinkaarikustannusten vaikutus järjestelmävalintoihin Huollon ja kunnossapidon käsitteet ja erot sekä kunnossapitosuunnitelman tavoitteet Sopimus sähkölaitteiston sivutoimisesta käytön johtamisesta Käytön johtajan lomakkeet (vain lomakepalvelussa) Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimus Sähköjärjestelmien huollon ja kunnossapidon yleiset sopimusehdot Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien sekä tietoteknisten järjestelmien huolto ja kunnossapito. Tehtäväluettelo Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito. Huollon seuranta Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito. Tarjouspyyntö Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito. Tarjous Energian kulutuksen seuranta Energian kulutus- ja kustannusarvion laadinta ja seuranta Sähkölämmityksen energiaa säästävä käyttö Sähkölaitteiston hoito ja kunnossapito Hoito- ja kunnossapito-ohjelman laadinta Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H1 Asennusreitit Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H2 Sähkön pääjakelujärjestelmät Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H3 Laitteistojen sähköistys Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H4 Sähkönliitäntäjärjestelmät Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H5 Valaistusjärjestelmät Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksot. H6 Sähkölämmitysjärjestelmät ja -laitteet Sähkölaitteiston haltijan hoito- ja kunnossapito-ohjelman laadintaohje syövyttäville ja muille vaarallisille aineille Akkujen hoito ja kunnossapito Savunhallintajärjestelmä. Käyttö ja kunnossapito Savunhallintajärjestelmä. Kunnossapito-ohjelma Savunhallintajärjestelmä. Huoltopäiväkirja UPS-järjestelmän käyttö, ylläpito ja huolto Kompensointilaitteen huoltotarkastuspöytäkirja Valaistushuolto Valaistushuollon toimenpiteet Halogeenivalaistusjärjestelmän ylläpito Rakennustyömaan sähköverkon käyttö ja hoito Poistumisvalaistusjärjestelmän huolto ja kunnossapito Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelma Poistumisvalaistusjärjestelmän huoltopäiväkirja Suomen rakentamismääräyskokoelma A4: Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Asuintalon huoltokirjan rakenne ja sisältö Asuintalon huoltokirjan laadintaohje Lomake sähkö- ja tietojärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvien päivittäis- ja viikoittaistehtävien kirjaamiseen Lomake sähkö- ja tietojärjestelmien huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden kirjaamiseen

9 9 (20) ST-KORTISTO Lomake sähkö- ja tietojärjestelmien tarkastus-, hoitoja huolto-ohjeiden kirjaamiseen Kiinteistöhuollon tapahtumaluettelo Kiinteistöä koskevat tarkastukset Asiakirjaluettelo Asuintalon huoltokirjan laadinnan tehtäväluettelot Etulehti: KH Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta KH-kortti KH Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta Etulehti: KH Toimitilakiinteistön huoltokirjan käyttö KH-kortti KH Toimitilakiinteistön huoltokirjan käyttö Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot, STE Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus Asuinhuoneiston ja -rakennuksen sähköasennusten kunnossapitotarkastuspöytäkirja Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimussopimus Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus. Asennusreitit Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Jakelujärjestelmät Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Sähkön laadun arviointi ja mittaaminen Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus. Ukkos- ja ylijännitesuojaus Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Laitteistojen sähköistys Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Sähkönliitäntäjärjestelmät Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Valaistus ja valaistusjärjestelmät Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Lämmityskaapelit Yhteisantennijärjestelmän kuntotutkimusohje Asuinkiinteistön sisäjohtoverkon kuntotutkimusohje Puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaamisohje Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimusohje Turvallisuusjärjestelmien järjestelmäkohtainen kuntoarvio Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimusohje Antennijärjestelmän taloverkon kunnostus Yhteisantennijärjestelmä. Kuntotutkimuspöytäkirja Asuinkiinteistön sisäverkon kuntotutkimuspöytäkirja Yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja Mittauspöytäkirja. Puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaaminen Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja Rakennusautomaation kuntotutkimus. Käyttäjäkyselylomake, yleis- ja asuinkiinteistöt Rakennusautomaation kuntotutkimus. Käyttäjäkyselylomake, toimitilakiinteistöt Energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen rakennusten sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien käytössä ja kunnossapidossa Puhelinsisäjohtoverkot. Käyttö, ylläpito ja huolto Yleiskaapelointijärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma. Yleisohje Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma. Perustiedot

10 ST-KORTISTO 10 (20) Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma. Työvaiheet Rikosilmoitinjärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto Kameravalvontajärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto Toimitilakiinteistön lähiverkko. Ylläpito-ohje Yhteisantennijärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto TELE- JA TURVAJÄRJESTELMÄKORTIT Tele-, turva- ja automaatioalan henkilö- ja yrityspätevyydet sekä sertifioinnit Metallijohtimisten tietoverkko- ja telekaapeleiden rakenteet, tunnistusjärjestelmät ja tyyppimerkinnät Valokaapeleiden ja -kuitujen tunnistus- ja merkintäjärjestelmät Tasoluokitusohjeiston soveltaminen. Tietoturvallisuus Tietoturvallisuuden tasoluokitusohje. Toimitilat Tietoturvallisuuden tasoluokitusohje. Asuinkiinteistöt Asuinkiinteistön viestintäverkot. Yleiskuvaus Asuinkiinteistön viestintäverkot. Asennusohjeet Asuinkiinteistön viestintäverkot. Mittaukset, tarkastukset ja dokumentointi Talojakamon kytkentäkortti Kotijakamon kytkentäkortti Jakamon kytkentäkortti Asuinkiinteistön viestintäverkot. Talojakamo, alue- ja nousukaapelointi Asuinkiinteistön viestintäverkot. Kotijakamo ja kotikaapelointi Asuinkiinteistön tietoverkko. Tarjouspyynnön lähtötietolomake Puhelinjärjestelmät. Tekninen suunnittelu- ja asennusohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T140, Puhelinjärjestelmä Puhelinjärjestelmät. Tekniikka Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T150, Ovipuhelinjärjestelmä Perinteinen puhelinsisäjohtoverkko. Ohjeita suunnitteluun ja asennukseen Tarkastuspöytäkirja. Asuinkiinteistöjen yleiskaapelointi Laajakaistaliittymät. Tekniikka Laajakaistaliittymät. Kaapelointi VDSL2 sisäverkkotekniikkana Pientalon antennijärjestelmän suunnittelu ja toteutus Yhteisantennijärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Yhteisantennijärjestelmät. Tekniikka Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T110, Antennijärjestelmä Yhteisantennijärjestelmät. Asennusohje Yhteisantennijärjestelmät. Maadoitus ja potentiaalintasaus Tarkastuspöytäkirja. Kiinteistön sisäinen yhteisantennijärjestelmä Yleiset äänentoistojärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Yleiset äänentoistojärjestelmät. Tekniikka Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T120, Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

11 11 (20) ST-KORTISTO Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T670, Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä Yleiset äänentoistojärjestelmät. Asennusohje Mittauspöytäkirja. Yleinen äänentoistojärjestelmä Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmän kaapeloinnin tarkastusja mittauspöytäkirja Av-järjestelmät. Yleiskuvaus Av-järjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T210, AV-järjestelmä Av-järjestelmät. Sähkötekniikka ja kaapelointi Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T220, Kuvanesitysjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T230, Esitysäänentoistojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T240, Kuulolaitejärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T250, Konferenssijärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T260, Videoneuvottelujärjestelmä Pientalon turvallisuus- ja valvontajärjestelmä. Suunnittelu- ja asennusohje Kiinteistö- ja tilaturvallisuus. Tasomäärityslomake Paloilmoittimen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T610, Paloilmoitinjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T660, Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärjestelmä Paloilmoittimen asennus-, tarkastus- ja käyttöönotto-ohje Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja Paloilmoittimen asennustodistus Paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Paloilmoittimen toteutuksen osapuolten tehtävät Palovaroittimet Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T620, Palovaroitinjärjestelmä Murtoilmaisujärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T530, Murtoilmaisujärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T540, Ryöstöilmaisujärjestelmä Murtoilmaisujärjestelmät. Asennusohje Murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Kameravalvontajärjestelmien tarkastuspöytäkirja Kulunvalvontajärjestelmän tarkastuspöytäkirja Murtoilmaisujärjestelmän tarkastuspöytäkirja Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja Kulunvalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja Murtoilmaisujärjestelmän toteutuspöytäkirja Tietosuoja ja tekniset valvontajärjestelmät Tallentava kameravalvontajärjestelmä, rekisteriseloste Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä, rekisteriseloste

12 ST-KORTISTO 12 (20) Kameravalvontajärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T550, Kameravalvontajärjestelmä Kameravalvontajärjestelmät. Asennusohje Kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T520, Kulunvalvontajärjestelmä Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Asennusohje Kulunvalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T630, Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T640, Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T650, Savusulkujärjestelmä Sähköinen ovivarustelu Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T510, Sähkölukitusjärjestelmä Oviautomatiikka Kiinteistöjen kaukovalvonta ja ilmoitustensiirto Toimitilakiinteistön lähiverkko. Tekninen suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T160, Lähiverkkojärjestelmä Lähiverkkojen käyttö turvallisuusjärjestelmissä Toimitilakiinteistön lähiverkko. Asennus- ja dokumentointiohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T560, Monivalvontajärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T570, Henkilöturvallisuusjärjestelmä Vanhainkotien ja palvelutalojen potilasturvallisuusjärjestelmät. Suunnitteluohje Potilasturvallisuusjärjestelmät. Suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T370, Hoitajakutsujärjestelmä Tarkastuspöytäkirja. Vanhainkotien ja palvelutalojen sekä sairaaloiden potilasturvallisuusjärjestelmät Merkinantojärjestelmät. Tekninen suunnittelu- ja asennusohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T310, Ovikellojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T320, Varattuvalojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T330, Sisäänpyyntöjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T340, Avunpyyntöjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T350, Kutsujärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T360, Vuoronumerojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T410, Ajannäyttöjärjestelmä

13 13 (20) ST-KORTISTO Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T420, Informaatiopalvelujärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T430, Opastevalojärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T440, Säätilannäyttöjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T450, Ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmä Turvallisuusvalvomojärjestelmät, tekninen suunnittelu- ja asennusohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T580, Paikannusjärjestelmä Laitteiden tehonsyöttö yleiskaapeloinnin parikaapelia käyttäen Optisten liittimien puhtaus ja kunto sekä niiden tarkastus Toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje Kotien yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T130, Yleiskaapelointijärjestelmät (toimitilakiinteistö) Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T130, Yleiskaapelointijärjestelmät (asuinkiinteistö) Yleiskaapelointijärjestelmät. Asennusohje Tarkastuspöytäkirja. Toimitilojen yleiskaapelointi Granskningsprotokoll. Generellt kablage i kontorslokaler Yleiskaapeloinnin dokumentointi Yleiskaapelointijärjestelmät. Testausohje Laatusuunnitelma. Yleiskaapelointi Kvalitetsplan. Generella kabelnät Tieto- ja turvallisuusjärjestelmien integrointi Sähköiset tietojärjestelmät, kaapeloinnin yleisohje Sähköteknisten tietojärjestelmien yleinen tekninen suunnittelu- ja asennusohje Sähköteknisten tietojärjestelmien kunnon tarkastus RAKENNUSAUTOMAATIOKORTIT Talotekniikan hajautetut tietojärjestelmät. Peruskäsitteet ja suunnittelun yleisohje Sähköautomaatiototeutus KNX-järjestelmää käyttäen Johdottomien tiedonsiirtoverkkojen hyödyntäminen rakennusautomaatiossa Kenttäväylätekniikka Tiedonsiirron rajapintojen perusteet Talotekniikan hajautetut tietojärjestelmät, esimerkkikaaviot Rakennusautomaation säädökset, määräykset, standardit ja ohjeet Väylätekniikkaa hyödyntävän hankkeen yleisohje Rakennusautomaatiojärjestelmän hyödyntäminen Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnallisen tavoitetason määrittäminen Rakennusautomaation peruskorjauksen toteutus Rakennusautomaatiourakan valvonta- ja vastaanottomenettelyohjeita Automaatio- ja mittausjärjestelmien yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset

14 ST-KORTISTO 14 (20) Yleisiä rakennusautomaatiolaitteiden asennus- ja valintaohjeita Ohjelmistojen dokumentointi Rakennusautomaatiojärjestelmän signaalitunnusten muodostaminen Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T810, Rakennusautomaatiojärjestelmät Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T830, Käyttöveden mittausjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T840, Sähköenergian mittausjärjestelmä Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T850, Lämmön mittausjärjestelmä Rakennusautomaatiojärjestelmän ylläpito Taajuusmuuttajakäytöt. Yleistä Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautomaatiossa. Suunnittelu Taajuusmuuttajien yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautomaatiossa. Asennus ja käyttöönotto Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakennusautomaation taajuusmuuttajakäytöille Talotekniikan tietojärjestelmien käyttöliittymät Toimitustarkastuspöytäkirja Asennus- ja kytkentätarkastuspöytäkirja Toimintatarkastuspöytäkirja Tarkastuspöytäkirja. Urakoitsijan suorittama rakennusautomaatiotöiden itselleluovutustarkastus Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja Rakennusautomaatiojärjestelmän laadunvarmistus ja itselleluovutus Rakennusautomaatioprojektin hallinta Rakennusautomaatiojärjestelmät. Yleiskaavio

15 15 (20) ST-KORTISTO ST-KÄSIKIRJAT Paloilmoitusjärjestelmät ST-käsikirja 10 Käytännön tietoa paloilmoittimien rakenteesta, laitteistosta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista, huollosta ja ylläpidosta sekä paloilmoitinprojektin toteutuksesta. Koko: B s. 4., tarkistettu painos Kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmät ST-käsikirja 11 Käytännön tietoa kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmien suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Koko: B s. 4., uusittu painos Antennijärjestelmät ST-käsikirja 12 Käytännön tietoa antennijärjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Koko: B s. 4., uudistettu painos Kameravalvontajärjestelmät ST-käsikirja 13 Käytännön tietopaketti kameravalvontajärjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Koko: B s. 4., uudistettu painos Puhelinjärjestelmät ST-käsikirja 14 Kirjassa kuvataan puhelinjärjestelmien ja telekommunikaatiotekniikan kehitystä keskittyen ennen kaikkea yleiseen tietoliikenneverkkoon sekä kiinteistön lähiverkkoihin ja kaapelointijärjestelmiin. Koko: B s. 4., uudistettu painos Yleiskaapelointijärjestelmä ST-käsikirja 16 Kirjassa selvitetään yleiskaapeloinnin tausta, käytön perusperiaatteet erilaisissa kiinteistöissä ja järjestelmissä sekä tärkeimmät rakenteelliset osat ja määritelmät. Koko: B5, 364 s. 3., uudistettu painos Rakennusautomaatiojärjestelmä ST-käsikirja 17 Keskeisimmät rakennusautomaatiojärjestelmiä koskevat perustiedot ja käytännön toteutusperiaatteet. Koko: B s. 3., uudistettu painos Varmennetut sähkönjakelujärjestelmät ST-käsikirja 20 Olennaisimmat asiat sähköverkkojen varmennusratkaisuista. Koko: B5, 232 s Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät ST-käsikirja 21 Perustietoa väylätekniikoista ja hajautettujen tiedonsiirtoteknologioiden soveltamisesta talotekniikassa, niin suunnittelussa kuin asennuksessakin, terminologiaa unohtamatta. Koko: B s

16 ST-KORTISTO 16 (20) Kiinteistöjen valvomojärjestelmät ST-käsikirja 22 Käytännönläheinen rakennusautomaatiojärjestelmiä käsittelevä perustietolähde. Mukana levyke, joka sisältää runsaasti kiinteistövalvomoihin liittyvää perustietoa sekä esimerkkejä valvomoiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraporteista, energia- ja vuotolaskelmista. Koko: B s Sähköteknisiä taulukoita ST-käsikirja 30 Tiivis ja kätevä käsikirja, johon on koottu keskeisiä sähkö- ja teletekniikan taulukoita ja josta löytyy vastaus käytännössä usein esiintyviin alan kysymyksiin ja ongelmiin. Koko: B s. 3., uudistettu painos Varavoimalaitokset ST-käsikirja 31 Kannesta kanteen uudistetussa käsikirjassa käsitellään tehoalueen kw varavoimalaitoksia, jotka ovat kiinteään jakeluverkkoon liitettäviä, pienjännitteisiä, kiinteitä tai siirrettäviä laitoksia (ei kuitenkaan aluksiin asennettavia) ja joiden voimanlähteenä on dieselmoottori. Kirjaa voi soveltaa myös muuta voimanlähdettä käyttäviin laitoksiin. Koko: B s. 3., uudistettu painos Rakennusten sähköasennusten tarkastukset ST-käsikirja 33 Käsikirjassa on esitelty rakennuksiin liittyvien pienjännitteisten sähköasennusten tarkastusten kokonaisuus. Kirja opastaa myös tarkempien tietolähteiden käyttöön. Koko: B s. 3., uudistettu painos Hyvä asennustapa sähkö- ja teletöissä (vain verkkotuotteissa) ST-käsikirja 34 Erityisesti tietoliikennekaapelointien hyviä asennustapoja tuodaan esiin. Keskitytään pääasiassa yleiskaapeloinnin parikaapelien ja optisten kaapelien asentamiseen. Käsitellyt asiat on tarkoitettu laatutavoitteiksi asentajille ja laatuodotuksiksi työn tilaajalle. Kirja soveltuu koulutukseen ja myös suunnittelijoille. Sähköselostusesimerkkien uudistustyöstä johtuen ja kirjan päivitysvalmiuden takaamiseksi tämä toinen, uudistettu painos julkaistaan ainoastaan verkkotuotteissa. Koko: B s. 2., uudistettu painos Sähkö- ja teletekniset tilat ja asennusreitit ST-käsikirja 35 Koska talotekniikka on lisääntynyt rakennuksissa, sen vaatiman tilan suunnittelulle on asetettava uusia vaatimuksia. Käsikirjaan on koottu ne tiedot ja menettelytavat, joilla voidaan jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa määritellä ja mitoittaa tarvittavat sähkötekniset tilat ja asennusreitit. Koko: B5. 82 s Poistumisvalaistus ST-käsikirja 36 Julkaisu antaa perustietoja poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Kirja sopii myös opetuskäyttöön ja perehdyttää poistumisvalaistuksen teknisiin ratkaisuihin. Kirja perustuu sisäasiainministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin. Koko: B s. 2., uudistettu painos EMC ja rakennusten sähkötekniikka ST-käsikirja 37 Kirja on tiivis ja käytännönläheinen käsikirja, joka vastaa käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Kirja on tarkoitettu perustietolähteeksi erityisesti sähkö- ja telesuunnittelijoille ja -urakoitsijoille, rakennuttajille sekä käytöstä ja ylläpidosta vastaaville. Koko: B s. 2., uudistettu painos

17 17 (20) ST-KORTISTO Verkostourakan sopimusasiat (vain verkkotuotteissa) ST-käsikirja 38 Sopimusehtoja tarkastellaan verkostourakoitsijan näkökulmasta sekä YSE-ehtoja ja verkostosuosituksia sopimuskohdittain esimerkkien valossa. Annetaan ohjeita, joiden avulla voidaan välttää urakkasopimusriidat sopimusasiakirjat huolellisesti laatimalla ja YSE:n menettelytapoja työmaalla noudattamalla. Myös korkeimman oikeuden v antama ratkaisu lisä- ja muutostöistä otetaan huomioon YSE-ehtojen soveltamisohjeissa. 317 s., pdf, ST-OHJEISTOT Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 ST-ohjeisto 1 Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti paloilmoittimen toteutukseen osallistuville, kuten paloilmoitinliikkeiden vastuuhenkilöille, suunnittelijoille ja asennushenkilöstölle sekä käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suorittajille. Ohje on hyödyllinen myös paloilmoittimen hankintaan, käyttöönottoon, ylläpitoon ja huoltoon osallistuvalle kiinteistön henkilöstölle. Koko: A4. 29 s Planering, installation, service och underhåll av brandlarmanläggning 2009 ST-ohjeisto 16 Anvisningen är i första hand avsedd för dem som medverkar vid uppförande av brandlarmanläggningar, såsom ansvariga i brandlarmanläggarfirmor, planerare och installationspersonal samt utförare av ibruktagnings-, certifierings- och periodbesiktningar. Anvisningen är till nytta även för fastighetspersonal som medverkar vid inköp, ibruktagning, underhåll och service av brandlarmanläggningar. Koko: A4. 41 s Tiedonsiirtokaapelien valinta ST-ohjeisto 3 Ohjeisto sisältää suunnitteluun, hankintaan ja asennukseen tarvittavia perustietoja oikean tiedonsiirtokaapelin valinnasta tiettyyn sovellukseen. Koko: A4. 70 s Sähkölaitekorjaajan opas ST-ohjeisto 6 Oppaaseen on kerätty aineistoa laitteita ja korjaamista koskevista normatiivisista ohjeista ja standardeista. Opas on tiivistelmä asioista, jotka sähkölaitekorjaajan on työssään otettava huomioon. Koko: A4. 19 s. 8., uudistettu painos Guide för reparation av elmateriel ST-ohjeisto 17 I guiden samlade materialen innehåller normativa anvisningar och standarder om elapparater och reparationer av dessa. Den är en sammanfattning av de saker som elapparatreparatören skall beakta i sitt arbete. Koko: A4. 19 s Sähkölämmityksen ohjaus ja säätö ST-ohjeisto 7 Ohjeisto sisältää esimerkkejä ja malleja sähkölämmityksen ohjauskytkennöistä erilaisia käyttötarpeita varten. Kirja on tarkoitettu sähkölämmitysjärjestelmien suunnittelijoille ja niitä asentaville urakoitsijoille. Koko: A4. 28 s

18 ST-KORTISTO 18 (20) Poistumisvalaistus ja poistumisreittivalaistus ST-ohjeisto 8 Ohjeita poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto perustuu sisäasiainministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin. Koko: A4. 32 s Taloyhtiön laajakaistajärjestelmien suunnittelu ST-ohjeisto 9 Ohjeistossa kuvataan taloyhtiön laajakaistajärjestelmän suunnittelussa ja hankinnassa huomioon otettavat tekniset ja hallinnolliset asiat, kuten hankintaprosessi, sekä esitetään teknisen suunnitelman osakokonaisuudet ja mitoitusohjeet. Ohjeisto on tarkoitettu taloyhtiön hallituksille ja isännöitsijöille avuksi laajakaistajärjestelmien hankintaan. Koko: A4. 50 s Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet ST-ohjeisto 10 Julkaisu on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. Koko: A4. 50 s Käytön johtajan tarkastuslistat ST-ohjeisto 12 Tarkastuslistojen avulla voidaan tarkastaa, että lainsäädännön velvoitteet tulevat hoidetuiksi sekä tunnistaa parantamiskohteita ja edistää turvallisuutta. Listat on tarkoitettu käytön johtajalle apuvälineeksi järjestelmälliseen sähköturvallisuuden arviointiin. Koko: A4. 60 s. 2., uudistettu painos Palvelutyöpisteen turvasuojauksen suunnittelu, toteutus ja kunnossapito ST-ohjeisto 13 Ohjeisto antaa ohjeita palvelutyöpisteiden turvasuojauksen suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto on tarkoitettu julkisen sektorin, kaupan alan sekä kiinteistö-, sähkö- ja turvallisuusalojen asiantuntijoille edistämään julkisen sektorin sekä kaupan alan palvelutyöpisteiden ja -tilojen suunnitteluja toteutuskäytäntöjen konkreettista kehittymistä. Koko: A4. 59 s Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet Toimitilakiinteistön huoltokirja ST-ohjeisto 14 Ohjeisto on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. Koko: A4. 60 s Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten soveltaminen sähköjärjestelmissä ST-ohjeisto 15 ST-ohjeistoon on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelman osasta D5 Rakennuksen energiankulutuksen lämmitystehontarpeen laskenta se osuus, joka koskee rakennusten sähköjärjestelmiä. Ohje ja siihen sisältyvät esimerkit auttavat energiatodistuksen laatijaa sähköjärjestelmiä koskevien tietojen kokoamisessa. Koko: A4. 43 s Optiset kaapeloinnit Suunnittelu, asennus ja testaus ST-ohjeisto 18 Julkaisuun sisältyy paljon tietoa suunnittelu-, asennus- ja mittausmenetelmistä sekä uusista ratkaisuista.

19 19 (20) ST-KORTISTO Julkaisu on tarkoitettu optisten liityntäverkkojen suunnittelijoille, verkon rakentajille ja rakennuttajille sekä projektivastaaville ja opetustehtävissä työskenteleville henkilöille. Teos sopii hyvin myös optisten tietoliikenneverkkojen mittauksista, laadunvarmistuksesta ja ylläpidosta vastaaville henkilöille sekä asentajille. Koko: A4. 90 s ST-ESIMERKIT Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet Päiväkodit ST-esimerkit 2 Esimerkki nykyaikaisen palvelukiinteistön suunnitteluohjeistosta. Ohje on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen valmisteluun. Koko: A4. 40 s Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet Koulut ST-esimerkit 3 Esimerkki koulun suunnitteluohjeista. Ohje on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen valmisteluun. Koko: A4. 48 s Esimerkkipiirustukset Toimisto- ja liikerakennus ST-esimerkit 4 Esimerkkipiirustussarja esittelee toimisto- ja liikerakennusten sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmissa käytettävät cad-pohjaiset piirustuslajit voimassa olevilla piirrosmerkeillä. Piirustussarja on ensisijaisesti tarkoitettu neuvonnan ja opastuksen apuvälineeksi alan oppilaitoksille, mutta se palvelee myös hyödyllisenä oppaana kaikkia rakennushankkeen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvia. Koko: A4. 34 s Esimerkkipiirustukset Asuintalo ST-esimerkit 5 Esimerkkipiirustussarjan avulla esitellään asuintalojen sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmissa käytettävät cad-pohjaiset piirustuslajit voimassa olevilla piirrosmerkeillä. Koko: A4. 25 s Huonetilakohtaisen säädön esimerkkejä ST-esimerkit 6 Julkaisussa on esitetty kuusi erilaista esimerkkitapausta, joilla voidaan toteuttaa huonetilakohtainen sisäilmaston lämmitys- ja jäähdytyssäätö. Esimerkit ovat tyypillisimpiä käytössä olevista ratkaisuista ja vaihtelevat yksinkertaisimmista säädöistä integroituihin ratkaisuihin. Koko: A4. 30 s Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimusraportti Kuntotutkimusohje ST-esimerkit 7 Raportti kuvaa esimerkinomaisesti tapaa, jolla kuntotutkimuksen tulokset voidaan esitellä työn tilaajalle. Koko: A4. 22 s

20 ST-KORTISTO 20 (20) Sähkölämmitysjärjestelmän asennus-, käyttö- ja hoito-ohje ST-esimerkit 8 Julkaisu sisältää standardin vaatimukset tiivistelmänä sekä vaatimukset täyttävän esimerkin asuinpientalon sähkölämmitysjärjestelmän rakentamisessa ja ylläpidossa tarvittavista tiedoista. Koko: A4. 22 s Rakennusautomaation mallikaaviot ST-esimerkit 9 Esitetään rakennusautomaatiossa tarvittavien toimintakaavioiden mallit. Määritelmiä tehtäessä on tarkasteltu talotekniikan perusprosesseja ja ne on jaettu toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Käsikirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä rakennusautomaation säätö- ja ohjausteknisen toteutuksen kanssa. Kirja on tarkoitettu niin LVI-, rakennusautomaatio- kuin sähköalankin suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Koko: A4. 63 s ST-RAPORTIT Tuottava toimisto Valaistus ST-raportti 3 Raportti sisältää erittäin laajan aineiston sisäympäristön monitahoisista ja olennaisista vaikutuksista viihtyvyyteen, terveyteen ja tuottavuuteen. Raportin tarkoituksena on opastaa sähkösuunnittelijaa tekemään sellaiset valinnat ja ratkaisut, joissa toteutuvat kehitysprojektille asetetut tavoitteet. Koko: A4. 22 s

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Uusi kirjasarja asentajille

Uusi kirjasarja asentajille sähkötekniikka ja sähköturvallisuus Uusi kirjasarja asentajille Hinta 28 e / kirja (+ alv. 8 %) ASENTAJASARJAN oppaat on tarkoitettu käytännön tietolähteeksi sähkö- ja teleasennusten tekemiseen. Oppaat

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät, ST-käsikirja 21

Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät, ST-käsikirja 21 Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät, ST-käsikirja 21 Tuotenumero: 412122 56,00 (+ alv 10%) normaalihinta 42,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja sisältää perustietoa väylätekniikoista ja hajautettujen tiedonsiirtoteknologioiden

Lisätiedot

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n tele- ja turva-alan sertifiointipalvelut ammattilaisille Teleurakointialan

Lisätiedot

Sähkötietokortisto. Hinnat, verkkotuotteet. Hinnat, paperituotteet. Hinnat, Sähköalan tietokansio. Sähköinfo 1/2009

Sähkötietokortisto. Hinnat, verkkotuotteet. Hinnat, paperituotteet. Hinnat, Sähköalan tietokansio. Sähköinfo 1/2009 sähkötietokortisto Sähkötietokortisto ST-kortisto antaa ohjeet sähkö- ja tietojärjestelmien suunnittelijoille, urakoitsijoille, kunnossapitäjille ja kuntotutkijoille alan hyviin käytäntöihin sekä määräysten

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET 4. RAKENNUSTEN OHJAUKSIIN KNX Perusperiaatteet

SÄHKÖASENNUKSET 4. RAKENNUSTEN OHJAUKSIIN KNX Perusperiaatteet Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus Uutuuksia * Uutuuksia * Uutuuksia Johdon mitoitus ja suojaus Kirjaan on kerätty olennaisimmat tiedot, joita tarvitaan pienjännitesähköasennusten kaapeleiden mitoituksessa

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua Kartoitus Suunnittelu Asennus Käyttöönotto, mittaukset ja hyväksynnät KAIKKI KERRALLA OIKEIN Apunasi projektin jokaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Esityksen sisältö Uuden määräyksen tarkoitus Soveltamisala ja siirtymäsäännökset uudis- ja korjausrakennushankkeissa

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

Asentajasarja: Sähköasennusopas

Asentajasarja: Sähköasennusopas Asentajasarja: Sähköasennusopas Tuotenumero: 411166 43,00 (+ alv 10%) normaalihinta 32,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennusopas julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Nyt kyseessä oleva oppaan 9.

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan Tämä lyhyt esittely kannattaa käydä läpi jos: olet kiinteistön haltija tai käytönjohtaja toimit kiinteistön hoitotehtävissä toimit sähköurakoitsijana

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. TILAAJA JA HANKINTA

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Antenniurakoinnin tilannekatsaus

Antenniurakoinnin tilannekatsaus Antenniurakoinnin tilannekatsaus Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Kuka on antenniurakoitsija? Antenniurakoitsijalta vaadittava pätevyys Määräys 65

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 13.2.2014 1(4) TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet Teräsrakennepäivät 8.11.2016 Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Valmistelun tausta MRL I 1.1.2013-> MRL II 1.9.2014-> YMa+VNa 2013-2017

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Rakennushankkeen suojaustason vaikutus hankkeeseen Case ST III Luottamuksellinen tasoisen hankkeen käynnistämis- ja suunnitteluvaihe. Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit Veli-Pekka Esala - Heikki Lehto - Heikki Tikka Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit T E K N I N E N T I E D O T U S 3 2 0 0 3 A L K U S A N A T Tarkoitus Tämä tekninen tiedotus on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien RT 18-10613 KH 90-00224 LVI 01-10257 elokuu 1996 1(7) ASUINTALON HUOLTOKIRJAN LAADINNAN TEHTÄVÄLUETTELOT asuintalot, huoltokirja bostadshus, servicehandbook residential buildings, service handbook Tässä

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot