Uusi kirjasarja asentajille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi kirjasarja asentajille"

Transkriptio

1 sähkötekniikka ja sähköturvallisuus Uusi kirjasarja asentajille Hinta 28 e / kirja (+ alv. 8 %) ASENTAJASARJAN oppaat on tarkoitettu käytännön tietolähteeksi sähkö- ja teleasennusten tekemiseen. Oppaat sisältävät sähkö- ja teleasennuksia koskevia vaatimuksia sekä ohjeita käytännön sähköasennustyöhön. Oppaiden sisältö käsittelee aina tiettyä sähkö- tai teleasennuksen järjestelmää. Vaatimuksia on havainnollistettu erityisesti kuvien, piirustusten ja taulukoiden avulla. Oppaiden sisällössä on otettu huomioon voimassa olevat standardit. Oppaat ovat kooltaan sellaisia, että ne helppo ottaa mukaan myös työmaille. Oppaat soveltuvat hyvin myös opetuskäyttöön. MAADOITUSOPAS sisältää sähkölaitteistojen maadoituksia koskevat vaatimukset sekä ohjeita käytännön sähköasennustyöhön. Maadoituksia koskevia vaatimuksia on havainnollistettu erityisesti kuvien, piirustusten ja taulukoiden avulla. Oppaan sisällössä on otettu huomioon voimassa olevat maadoituksia koskevat standardit. Koko 130 x 170 mm. 118 s. PARIKAAPELOINNIT-OPAS tarjoaa selkeän ja loogisen ohjeistuksen onnistuneeseen parikaapelointiurakkaan. Opas sisältää asennusohjeiden lisäksi kattavan määrän tietoa mm. parikaapeliverkkojen rakenteesta, verkkojen mitoituksesta sekä voimassa olevien standardien ja määräysten vaatimuksista. Lisäksi oppaassa käydään läpi parikaapeloinneissa käytettävien komponenttien ja kaapelien ominaisuudet, merkinnät ja käyttökohteet. Koko 130 x 170 mm. 164 s. TILAUKSET kohta Kirjat Puhelin (09) tai (09) /tilaukset ALENNUKSET Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenalennus 25 %. Suomen Valoteknillisen seuran julkaisuista alennus on 10 %. TOIMITUSKULUT Jokaiseen lähetykseen lisätään toimituskulut 8,90 e + alv. Kirjojen sisältökuvaukset kohta Kirjat Tiedot ovat marraskuulta Pidätämme oikeuden muutoksiin kv suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastusohjeisto Ohjeiston ja lomakkeiston avulla voidaan suorittaa käyttöönottotarkastus työkokonaisuuteen, joka tyypillisesti käsittää myös suurjänniteverkkoon liittyvän osan pienjännitejohdosta. Ohjeisto on tarkoitettu suurjännitelaitteistojen rakentajille, verkostourakoitsijoille, verkonhaltijoille ja käyttöönottotarkastuksia tekeville. Koko B5. 22 s Hinta 15,00 e (+ alv. 8 %) Föreskrifter om luftledningar för starkström A 4-93 Boken innehåller tillämpningsföreskrifter, anvisningar och förklaringar gällande konstruktionen av luftledningar för starkström. Publikationen kan användas som en publikation jämförbar med standarder till Storlek A s Pris 18,00 e (+ moms. 8 %) DI 2006 Handbok om byggnaders elinstallationer Boken ämnar först och främst att ge närmare anvisningar för tillämpning av standarderna för elinstallationer av byggnader. Storlek A4, 365 s Pris 68,00 e (+ moms. 8 %). D Käsikirja rakennusten sähköasennuksista Kirjan ensisijaisena tarkoituksena on antaa lisäohjeita rakennusten sähköasennuksia koskevien olennaisten turvallisuusvaatimusten sekä standardien soveltamisessa. D noudattaa pääosin samaa jaottelua kuin standardisarja SFS Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi sähköasennustöitä tekeville sekä alan opettajille ja opiskelijoille. 18., uusittu painos. Koko A s Hinta: 68,00 (+ alv. 8 %). Johdon mitoitus ja suojaus Olennaisimmat tiedot pienjännitesähköasennusten kaapeleiden mitoituksesta ja suojalaitteiden valinnasta sähköasennuksia suunnitteleville ja toteuttaville alan ammattilaisille. Sopii myös oppikirjaksi. Koko B s Hinta 34,00 e (+ alv. 8 %). 46 TILAUKSET: kohta Kirjat. Puhelin (09) Sähköinfo 1/2009

2 sähkötekniikka ja sähköturvallisuus Jännitetyöopas Opas on tarkoitettu jännitetöitä tekeville ja niihin osallistuville muistuttamaan jännitetyöhön liittyvistä perusasioista. Kirja antaa kansanomaista tietoa varsinaisen standardin tekstin lisäksi. Opas sisältää paljon kuvia; ne kertovat enemmän kuin paraskaan kouluttaja ehtii puolen päivän aikana opettaa. Koko B5. 56 s Hinta 24,00 (+ alv. 8 %) Kaapeleiden paloturvallisuus Kirja sisältää runsaasti käytännön ohjeita ja suosituksia kaapelireittien valinnasta, johtoreittien palosuojauksesta, palokatkoista ja kaapeleiden valinnasta, palon kehityksestä, paloeristyksestä sekä sähkö- ja telekaapelointeihin liittyvistä turvallisuusriskeistä. Koko B5. 82 s Hinta 29,00 e (+ alv. 8 %) Kiinteistöjen sähköasennusten käyttöönottotarkastukset Kirja on tarkoitettu kaikille sähköalan käyttöönottotarkastuksiin osallistuville henkilöille. Se sopii niin itseopiskeluun kuin kouluttajajohtoiseenkin työskentelyyn. Käyttöönottotarkastukset parantavat loppukäyttäjän turvallisuutta. Ne myös lisäävät olennaisesti sähköasennusten hyvää laatua ja siitä johtuvaa alan arvostusta. Koko B5. 62 s Osaksi nelivärinen. Hinta 32,00 e (+ alv. 8 %) Koneturvallisuuden perusteet Kirjassa esitetään eurooppalaiseen konedirektiiviin perustuvat koneiden turvallisuuden perusvaatimukset. Käsittely painottuu vaatimuksiin, joiden tarkoituksena on estää koneiden liikkuvista osista aiheutuvat tapaturmat. Kirjassa opastetaan koneiden suunnittelijoita ja käytössä olevien koneiden turvallisuuden arvioijia tunnistamaan koneissa olevat vaaratekijät. Kirjan julkaisija ja kustantaja on Opiks-Tiimi Oy. Koko B s Hinta 85,00 e (+ alv 8 %). Maadoituskirja Kirjan uusittu painos on laaja maadoitusten suunnittelua ja toteutusta käsittelevä käsikirja. Kirja sisältää maadoitusten perusteet sähköturvallisuuden ja häiriösuojauksen kannalta. Kirja käsittelee sähkö- ja tietojärjestelmien maadoituksia, maadoitusten mittauksia, erikoisjärjestelmien maadoituksia, suurjännitelaitteistojen maadoituksia sekä tilapäislaitteistojen maadoituksia. Koko B s Hinta 52,00 (+ alv. 8 %) Piirrosmerkkikirja Kirjassa on esitetty yleisimmin käytetyt sähköpiirrosmerkit tai -merkkiyhdistelmät. Koko 125 x 175 mm. 248 s Hinta 35,00 e (+ alv. 8 %) Rakennusten ylijännite ja ukkossuojaus Kirjassa käsitellään ukkosta sääilmiönä, ukkos- ja ylijännitesuojausta koskevia standardeja, ylijännitteiden kytkeytymismekanismeja, maadoituksia, sähköverkon ja -laitteiden sekä tieto- ja antenniverkkojen suojausta. 2. uusittu painos. Koko B5, 170 s Hinta 48,00 e (+ alv. 8 %) Rakennustyömaan valaistus Julkaisu on tarkoitettu lähinnä rakennustyömaiden valaistuksen suunnittelusta, toteutuksesta, käytöstä ja kunnossapidosta huolehtiville henkilöille sekä työsuojelun piirissä toimiville henkilöille. Suomen Valoteknillisen seuran julkaisu. Koko A5. 55 s. Hinta 6,00 e (+ alv. 8 %) SFS 6002 käytännössä Opas turvallisten ja standardin hengen mukaisten sähköasennusten tekemiseen. Pitkäaikaisen kouluttajakokemuksen perusteella syntynyt opas. Koko B5. 88 s SFS 6000 muutokset 2007 Kirja sisältää tiedot keskeisistä standardisarjan SFS 6000 muutoksista vuonna Tämä kirja ei korvaa standardia, vaan se auttaa muutosten hahmottamisessa. Vaatimukset tulee viimekädessä tarkastaa standardista. Koko A4. 60 s Hinta 28,00 e (+ alv. 8 %) Sähköammattilaisen turvallisuusopas 2008 Tietoa työturvallisuudesta, sähköturvallisuudesta ja sähkötyöturvallisuudesta sähköasentajille, projektinhoitajille ja työnjohtajille, sähkötöiden ja käytön johtajille. Kestotilaajille kirjan lisäksi verkosta noudettava koulutusaineisto PowerPoint-esityksenä. Julkaistaan kahden vuoden välein. Koko A5, 124 s Hinta 35,00 e (+ alv. 8 %). Kestotilaus 25,00 e / kirja (+ alv. 8 %). *) *) Paljousalennus: 10 kpl 10 %, 20 kpl 20 %, 50 kpl 30 % Sähköasennusopas Sähköasennusopas on tarkoitettu tiiviiksi tiedonlähteeksi lähinnä työmaakäyttöön sähköasentajille ja työnjohtajille. Opas sisältää sähköasennusstandardien perusvaatimusten lisäksi runsaasti käytännön asennustyössä sovellettavia ohjeita ja malleja, muun muassa eri asennustapojen osalta. Opas perustuu Sähköasennukset 1- ja 2 -kirjoihin. 5., uudistettu painos. Koko B s Hinta 46,00 e (+ alv. 8 %) Sähköpiirustuskirja Kirjaan on varsinaisten sähköpiirustustietojen lisäksi si-sällytetty tietoa teknisen piirtämisen perusasioista sekä muiden, läheisesti sähköasennustoimintaan liittyvien alojen piirustuksista. Koko B s Hinta 53,00 e (+ alv. 8 %) Hinta 24,00 e (+ alv. 8 %) 47 Sähköinfo 1/2009 TILAUKSET: kohta Kirjat. Puhelin (09)

3 sähkötekniikka ja sähköturvallisuus 60,00 / kirja (+ alv. 8 %) Koko sarja 190,00 e (+ alv. 8 %) UUDISTETTU SÄHKÖASEN- NUKSET-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja. Kirjasarjan pohjana ovat olleet aiemmat Sähköasennukset- ja Sähköasennustekniikka-kirjasarjat, joiden sisällöt on nyt koottu yhteen neliosaiseen kirjasarjaan. Uudistettaessa kirjasarjaa on otettu huomioon viranomaisvaatimusten muutokset, sähköasennuksia koskevien standardien muutokset sekä asennuskäytännöissä ja -tarvikkeissa tapahtuneet keskeiset muutokset. Kirjojen havainnollisuutta on parannettu muun muassa muuttamalla kuvitus neliväriseksi. Sähköasennukset 1 Kirja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, sähköasennusten suojaus- ja mitoitusvaatimuksia, maadoituksia, kaapeleiden valintaa ja asentamista, johtoteitä ja johtimien liitoksia. Koko B s. Hinta 60,00 e (+ alv. 8 %). Koko sarja valmistuu vuoden 2009 aikana. 48 Sähkösuunnittelun käsikirja Kirjassa kuvataan päätöksentekoprosessin, hankkeen eri osapuolet sekä heidän roolinsa. Se kuvaa myös sähkösuunnittelun merkitystä ja vaikuttavuutta suunnittelukohteen käytettävyyteen ja taloudellisuuteen. Koko B5, 152 s Hinta 60,00 (+ alv. 8 %) Sähkötilojen siivous Opas siivousalan ammattilaisille Oppaassa tuodaan mahdollisimman ymmärrettävästi esille ne sähkön keskeiset elementit, jotka siivousalan ammattilaisen olisi sähköstä tiedettävä. Koko 205 x 205 mm. 48 s Hinta 13,00 e (+ alv. 8 %) Sähkötyöturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa Kirjaan on koottu sähkötyöturvallisuusasioita, joiden tulee olla aina kunnossa järjestettäessä sähkötöiksi lueteltavien töiden opiskelua oppilaitoksesta, opintoalasta tai koulutusohjelmasta riippumatta. Kirja on tarkoitettu mm. oppilaitosten johdon, osastonjohtajien ja opetustilojen kunnosta vastaavien henkilöiden avuksi sähkötyöturvallisuusvastuiden asianmukaisessa hoitamisessa. Lisäksi opas soveltuu sähkötöitä tekevien sähkötyöturvallisuuskoulutukseen. Koko A4. 78 s Hinta 33,00 e (+ alv. 8 %) Sähköturvallisuusmääräykset kuvina Kirja havainnollistaa pienjännitesähköasennuksia koskevia vaatimuksia valokuvien, piirrosten ja taulukoiden avulla. Kirjaan liittyvällä CD:llä on kirjan sivujen lisäksi kuvat ja taulukot erillisinä tiedostoina. Kirja sisältää yli 200 sähköasennusstandardien sisältöä tukevaa, värillisistä valokuvaa tai piirrosta. Kirja ja CD. Koko 125 x 175 mm. 136 s Hinta 40,00 e (alv. 8 %) Sähköturvallisuusmääräykset käytännössä 11 Artikkeli- ja tulkintakokoelma S ä h k ö a l a - l e h d e s s ä 10/2006 9/2007 välisenä aikana julkaistut tekniset artikkelit sekä asennuskysymykset ja -vastaukset keväästä 2006 syksyyn Kirjassa on myös Turvatekniikan keskuksen laatimat sähköturvallisuustutkintotehtävät vastauksineen viimeisen vuoden aikana. Kirja kuuluu Sähköpätevyyden ylläpitokansio -pakettiin. Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n julkaisu. Koko B s Hinta 50,00 e (+ alv. 8 %) Sähköurakoitsijan jakokeskusopas Opas keskusvalmistajan laatiman tyyppikohtaisen asennusohjeen täydennykseksi asennustyön valmisteluun ja varsinaiseen suoritukseen. Kirja sisältää tietoa myös sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelemisestä. Koko B s Hinta 37,00 e (+ alv. 8 %) Talotekniikkaa kaikille Julkaisuun on tiivistetty Asumisen talotekniikka järjestelmät, palvelut ja asiakkuudet (ASTAT) -tutkimushankkeen tutkimusten ja kokeilujen tulokset sekä ratkaisuehdotukset, joilla pyritään edistämään talotekniikkaratkaisujen yleistymistä asuinrakentamisessa Koko A s Hinta 27,50 (+ alv. 8 %) Talotekniikka RYL, Osa I: LVI Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset Julkaisijat: Rakennustietosäätiö RTS, LVI-Keskusliitto ry ja Sähkötieto ry. Hinta 101,85 e (+ alv. 8 %) Talotekniikka RYL, Osa II: Sähkö, automaatio, hissi ja suurkeittiöt Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset Julkaisijat: Rakennustietosäätiö RTS, LVI-Keskusliitto ry ja Sähkötieto ry. Hinta 101,85 e (+ alv. 8 %) Tekninen suositus TS-2/2000 Lämmityslaitteistojen sähköasennukset. Öljy- ja kaasulämmitysyhdistys ry:n julkaisu. Hinta 9,26 e (+ alv. 8 %) Teknisk rekommendation TS-2/2000 Värmeanaläggningas elinstallationer Öljy- ja kaasulämmitysyhdistys ry:n julkaisu. Hinta 9,26 e (+ alv. 8 %) TILAUKSET: kohta Kirjat. Puhelin (09) Sähköinfo 1/2009

4 LIIKKEENHOITO ja talous Vahvavirtailmajohtomääräykset A 4-93 Kirja sisältää vahvavirtailmajohtojen rakennetta koskevat soveltamismääräykset, täydentävät ohjeet ja selitykset. Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu Koko A s Hinta 30,00 e (+ alv. 8 %) Valaistuksen mittaaminen ja arvosteleminen Julkaisussa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet sekä sisäti-lojen että ulkotilojen valaistusmittauksista. Suomen Valoteknillisen seuran julkaisu. Koko A5. 58 s Hinta 5,00 e (+ alv. 8 %) Valaistussuositukset Sisävalaistus Kirjassa käsitellään sisävalaistuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön vaikuttavia näkökohtia kokonaisuutena. Suomen Valoteknillisen seuran julkaisu. Koko A s Hinta 30,00 e (+ alv. 8 %) Valaistustekniikka 1 Valaistuksen laskenta, mittaukset ja huolto Valotekniikan peruskäsitteet ja valon merkitys näkemisessä. Koko B s Hinta 60,00 e (+ alv. 8 %) Sähköalan säännökset 2008 Sähköalaa säätelevät monet eri määräykset ja ohjeet. Sähköalan säännökset -kirja sisältää määräyksiä ja ohjeita, joita sähköurakoitsija tarvitsee jatkuvasti käytännön työelämässä. Kirja kuuluu Sähköpätevyyden ylläpito -pakettiin. Koko B s Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n julkaisu. Hinta 60,00 e (+ alv. 8 %) Sähköurakan yksikkökustannuksia Hyvä apuväline lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa sekä erilaisten kustannusarvioiden laadinnassa. Kirja sisältää kustannustietoa eri materiaali- ja asennustaparatkaisuista ja auttaa valitsemaan edullisimmat asennustapavaihtoehdot. Päivitetään kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Koko A5L, noin 180 s. Sähköinfo Oy:n julkaisu. Kertatilaushinta 70,00 e (+ alv. 22 %) Kestotilaushinta 65,00 e (+ alv. 22 %)/ v. Sähköurakoitsijan tarjouslaskenta Kirjassa kuvataan sähköurakointiliikkeen tarjoustoimi prosessina tarjouspyynnöstä tarjoukseksi. Koko B s Urakoitsijan YSE-opas Urakoitsijan YSE-opas esittelee käytännönläheisesti vuonna 1998 julkaistut Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE Ura-koitsijan on jo urakkatarjousta laskiessaan ja tarjouksen ehtoja määritellessään tunnettava YSE ehtojen sisältö. 4., uusittu painos. Koko B s Hinta 75,00 e (+ alv. 8 %) Verkostourakan sopimusasiat Kirjan tärkein tavoite on ennaltaehkäistä urakkasopi-mussuhteissa syntyviä erimielisyystilanteita. Kirjan painopiste on YSE ehtojen tarkastelussa verkostourakoitsijan näkökulmasta. Kirjan liitteenä on YSE ehdot ja muitakin hyödyllisiä RT-kortteja ja sopimusehtoja. Koko B s Hinta 74,00 e (+ alv. 8 %) Valtuutetun tarkastajan laatumalli Valtuutetun tarkastajan laatumallissa annetaan ohjeet siitä, millaisia asioita valtuutetuksi tarkastajaksi aikovan tai siinä tehtävässä toimivan on syytä ottaa esille laatuohjeistuk-sessa kuvatessaan tapaansa toimia tarkastustehtävissä. Kirjaan kuuluu myös CD, joka sisältää kirjan tekstiosan sekä kirjassa olevat lomakkeet. Koko A4, 36 s Hinta 61,00 e (+ alv. 8 %) Verkostoasentajan työsuojeluopas Opas verkostoasennuksen turvalliseen toteuttamiseen. 2., uusittu painos. Koko A s Hinta 40,00 e (+ alv. 8 %) Yliaallot ja kompensointi Kirja sisältää loistehon perusteoriaa, jota on hallittava kompensoinnin merkityksen ymmärtämiseksi. Kirja on tarkoitettu jakeluverkkoon liitettävien kuluttajien kompensointikysymysten perustietolähteeksi. Koko B s Kirja on nelivärinen. Hinta 45,00 e (+ alv. 8 %) Hinta 39,00 e (+ alv. 8 %) TELETEKNIIKKA ja turvallisuusjärjestelmät Laajakaistaratkaisut taloyhtiöissä Kirja antaa yleiskuvauksen markkinoilla olevista laajakaistatekniikoista sekä toimii oppaana taloyhtiön jaetun laajakaistaratkaisun hankinnassa. Kirjassa käsitellään myös taloyhtiön sisäjohtoverkon uusimiseen liittyviä asioita, kuten kuntotutkimusta sekä verkon mitoitusta. Koko B5, 147 s Hinta 38,00 e (+ alv. 8 %) Pientalon teleasennukset Kirjassassa annetaan perustiedot ja käytännön ohjeita pientalojen yleisimpien teleja turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Kirja on tarkoitettu sähkö- ja teleurakoitsijoille, jotka tekevät sähköistysten ohella myös tele- ja turvallisuusjärjestelmien toteutuksia omakoti- ja rivitaloihin. Koko B5, 42 s Hinta 15,00 e (+ alv. 8 %) Rakennusautomaation mallikaaviot Rakennusautomaatiossa tarvittavien toimintakaavioiden mallikaaviot. Koko A4. 63 s Hinta 27,00 e (+ alv. 8 %) 49 Sähköinfo 1/2009 TILAUKSET: kohta Kirjat. Puhelin (09)

5 TELETEKNIIKKA ja turvallisuusjärjestelmät Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus Käsikirjassa käsitellään sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimuksia järjestelmäkohtaisesti ja kerrotaan esimerkiksi erilaisten mittausten ja testausten suorittamisesta, kuntotutkijan vastuukysymyksistä, annetaan ohjeita kuntotutkimuksen tilaajalle ja kerrotaan ongelmajät-teiden käsittelystä. Koko B s Hinta 45,00 e (+ alv. 8 %) Teleasennukset käytännössä 6 Artikkeli- ja tiedotekokoelma Kirjaan on koottu ajankohtaisia Sähköala-lehdessä vuosina ilmestyneitä viestintäverkkoja ja -järjestelmiä sekä turvallisuusjärjestelmiä käsitteleviä artikkeleita. Tämä kokoomateos on tarkoitettu sähkö- ja teleurakoitsijoille, suunnittelijoille sekä telejärjestelmien hankinta-, käyttö- ja ylläpitotehtävissä työskenteleville henkilöille. Kirja edesauttaa alalla toimivia ylläpitämään telepätevyyttään ja antaa taustatietoja tele- ja tietotekniikan kehityksestä. Myös alan oppilaitoksissa opiskelevat saavat kirjasta hyödyllistä käytännön tietoa. Kirja kuuluu Sähköpätevyyden ylläpito -pakettiin. Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n julkaisu. Koko B s Hinta 50,00 e (+ alv. 8 %) Teleasennusopas Käsikirja tele- ja turvallisuusjärjestelmien asennuksiin. Kätevä pokkarikoko, joka mahtuu sekä työkalupakkiin että haalarin taskuun. Koko 110 x 210 mm, 297 s ,uusittu painos. SFS-Käsikirjat ja -standardit Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisuja Hinta 42,00 e (+ alv. 8 %) SFS 600 Pienjännitesähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus Sisältää kaikki vuonna 2007 uudistetut SFS sarjan srandardit ja sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 vuodelta Lisäksi kirjaan sisältyy keskeinen sähköasennusten turvallisuutta koskeva lainsäädäntö. 1. painos, Koko A s. Hinta 154,00 e (alv 0 %) SFS a1: Sv Högspänningselinstallationer SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset, ruotsinkielinen Hinta 66,40 e (alv 0 %) SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardi Uusittu SFS standardi Hinta 50,70 e (alv 0 %) SFS 6002:sv, Säkerhet vid elarbeten Standard SFS 6002:sv Tietosuoja ja tekniset valvontajärjestelmät Ohje on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti yritysten turvajärjestelyjen hankesuunnittelua ohjaavana ohjeena sekä perehdytettäessä henkilöstöä yrityksen käytössä oleviin järjestelmiin. Julkaisija: Turva-alan yrittäjät ry Koko A4. 11 s Hinta 10,00 e (+ alv. 8 %) Sähköinen, pdf-muodossa. Hinta 246,00 e (alv 0 %) Toimitilaturvallisuus ja sähköiset turvallisuusjärjestelmät Oppaassa tarkastellaan rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja lähinnä toimitilaturvallisuuden ja turvallisuusjärjestelmien hyödyntämisen kannalta. Oppaassa on lisäksi joitain viittauksia riskienhallintaan, työturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja pelastustoimeen liittyviin asioihin. Koko A4. 24 s Hinta 5,00 e (+ alv. 8 %) 50 SFS HANDBOK 600: sv Lågspänningselinstallationer och säkerheten vid elarbeten 2008 Denna SFS handbook 600 är utarbetad av eloch elektronikbranchens standardiseringorganisation SESKO rf. Handboken innehåller standardserien SFS 6000 som berör lågspänningselinstallationer och standarden SFS 6002:sv som berör säkerheten vid elarbeten samt de centrala förordningar som behövs för byggande och drift av elinstallationer. Storlek: A s Publ. Finlands Standardiseringsförbund Pris 154,00 e (moms 0 %) SFS A1 Standardi Suurjännitesähköasennukset Suurjännitesähköasennukset Hinta 66,40 e (alv 0 %) Hinta 56,10 e (alv 0 %) SFS-käsikirja 140 Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset 2004 Hinta 95,00 e (alv 0 %) SFS-käsikirja 154 Jakokeskukset 2005 Keskeiset SFS-EN sarjan standardit ja niiden soveltamisohjeet Hinta 102,00 e (alv 0 %) SFS 6003 Pienjänniteilmajohdot Standardi koskee telejohtoja ja mekaanisia johtoja niiltä osin kuin ne ovat sähköjohtojen kanssa samoissa pylväissä tai lähellä sähköjohtoja. Hinta 15,50 e (alv 0 %) Yleiskaapeloinnin testausopas Oppaassa annetaan perustiedot yleiskaapeloinnin testauksesta. Siinä on myös tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi yleiskaapeloinnin hankinnoissa, suunnittelussa, asennuksessa ja ylläpidossa. Sopii ohje- ja käsikirjaksi sekä opetustarkoituksiin. Koko B5, 99 s Hinta 40,00 e (+ alv. 8 %) TILAUKSET: kohta Kirjat. Puhelin (09) Sähköinfo 1/2009

6 ST-KÄSIKIRJAT Sähkötekninen tietojärjestelmät -sarja Antennijärjestemät ST-käsikirja 12 Kirjan uusitussa, 4. painoksessa on otettu huomioon digitaalisten antennijärjestelmien erityispiirteet ja perinteistä yhteisantennijärjestelmää täydentävät ratkaisut, kuten IPTV. Laajasti käsitellään myös optisia kuituja ja niiden käyttöä osana tv-jakelujärjestelmiä. Kirjassa on käytännön tietoa antennijärjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Koko B s Uusittu 4., painos. Hinta 55,00 e (+ alv. 8 %) Kiinteistön puhelinjärjestelmät ja -yhteydet ST-käsikirja 14 Kirjassa kuvataan puhelinjärjestelmien ja telekommunikaatiotekniikan kehitystä keskittyen ennen kaikkea yleiseen tietoliikenneverkkoon sekä kiinteistön lähiverkkoihin ja kaapelointijärjestelmiin. Koko B s , uusittu painos Hinta 61,00 e (+ alv. 8 %) Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät ST-käsikirja 21 Kirja sisältää perustietoa väylätekniikoista ja hajautettujen tiedonsiirtoteknologioiden soveltamisesta talotekniikassa, niin suunnittelussa kuin asennuksessakin, terminologiaa unohtamatta. Kirja on nelivärinen. Koko B s Hinta 56,00 e (+ alv. 8 %) Kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmät ST-käsikirja 11 Kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmien keskeisimmät perustiedot ja toteutusperiaatteet. Kirja soveltuu erinomaisesti niin opetuskäyttöön kuin alan ammattilaisten hyödynnettäväksi. Koko B s , uusittu painos. Hinta 38,00 (+ alv. 8 %) Kiinteistöjen valvomojärjestelmät ST-käsikirja 22 Kirja on laaja rakennusautomaatiojärjestelmiä käsittelevä perustietolähde, jonka tavoitteena on vastata käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Käytännönläheinen kirja soveltuu tiedon lähteeksi ennen kaikkea järjestelmien käyttäjille sekä niiden suunnittelijoille ja rakentajille, alan oppilaitosten oppikirjaksi sekä kiinteistöhuollon käyttökoulutukseen. Liiteenä levyke, joka sisältää runsaasti kiinteistövalvomoihin liittyvää perustietoa sekä esimerkkejä valvomoiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraporteista, energia- ja vuotolaskelmista ym. Levykkeen perustietotarjontaa täydentävät viiden valvomotoimittajan järjestelmäesimerkit. Koko B s Hinta 60,00 e (+ alv. 8 %) Rakennusautomaatiojärjestelmät ST-käsikirja 17 Keskeisimmät rakennusautomaatiojärjestelmiä koskevat perustiedot. Koko B s Hinta 53,00 e (+ alv. 8 %) Yleiskaapelointijärjestelmä ST-käsikirja 16 Kirjassa selvitetään yleiskaapeloinnin tausta, käytön perusperiaatteet erilaisissa kiinteistöissä ja järjestelmissä sekä tärkeimmät rakenteelliset osat ja määritelmät. Eri valmistajien toimittamia asennusmateriaaleja kaapeleineen ja liittimineen esitellään, samoin yleiskaapelointijärjestelmän tukemia sovelluksia sekä suunnittelu- ja asennusperiaatteita. Kirja sopii alan ammattilaisille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, asentajille, työnjohdolle, oppimateriaaliksi ammatti-, aikuis- ja täydennyskoulutukseen sekä yritysten tietoverkkojen hankinnasta ja ylläpidosta vastaaville. Koko B5, 364 s Uusittu 3. painos. Hinta 59,00 e (+ alv. 8 %) ST-JULKAISUT EMC ja rakennusten sähkötekniikka ST-käsikirja 37 Kirja on tiivis ja käytännönläheinen käsikirja, joka vastaa käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Kirja on tarkoitettu perustietolähteeksi erityisesti sähköja telesuunnittelijoille, sähkö- ja teleurakoitsijoille, rakennuttajille sekä käytöstä ja ylläpidosta vastaaville. 2. uudistettu painos Koko B s Hinta 60,00 e (alv. + 8%) Poistumisvalaistus ST-käsikirja 36 Perustietoja poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Kirja perustuu sisäasiainministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin. Kirja antaa sovellusohjeita ja ratkaisumalleja käytännön toteutuksiin. Koko B5. 67 s Hinta 27,00 e (+ alv. 8 %) Rakennusten sähköasennusten tarkastukset ST-käsikirja 33 Käsikirja rakennusten sähköasennusten tarkastuksista. Kaikkia mahdollisia tarkastuksia tai tutkimuksia ei välttämättä ole selostettu pienimpiä yksityiskohtia myöten. Kussakin tapauksessa on kuitenkin pyritty antamaan riittävä ohjeistus tarkempien tietolähteiden käyttöön. Koko B5. 96 s Hinta 32,00 e (+ alv. 8 %) Varmennetut sähkönjakelujärjestelmät ST-käsikirja 20 Käsikirjaan on koottu olennaisimmat asiat sähköverkkojen varmennusratkaisuista. Kirja tarjoaa ratkaisumalleja ja ohjeita sekä kokemusperäistä tietoa valintojen tueksi. Kirjaa voi käyttää yhdessä varavoimalaitoksia käsittelevän ST-käsikirjan 31 kanssa. Koko B5, 232 s Hinta 52,00 e (+ alv. 8 %) ST-julkaisujen julkaisija on Sähkötieto ry ja ne kuuluvat Sähkötietokortistoon. 51 Sähköinfo 1/2009 TILAUKSET: kohta Kirjat. Puhelin (09)

7 ST-JULKAISUT ST-ESIMERKIT Automaation ja tietoverkon suunnitteluohje Arabianrannan aluerakentaminen ST-esimerkki 1 Ohje kertoo millainen asuinkiinteistön tietoverkon tulee olla, jotta se täyttäisi televerkkojen kautta saatavien palvelujen asuinkiinteistön verkoille asettamat suorituskykyvaatimukset. Koko A4. 34 s Sähkölämmitysjärjestelmän asennus-, käyttö- ja hoito-ohje ST-esimerkit 8 Tämä julkaisu sisältää standardin vaatimukset tiivistelmänä sekä vaatimukset täyttävän esimerkin asuinpientalon sähkölämmitysjärjestelmän rakentamisessa ja ylläpidossa tarvittavista tiedoista. Koko A4. 22 s Hinta 12,00 e (+ alv. 8 %). ST-ohjeistot Kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot ST-ohjeisto 4 Ohjeita turvallisuuden huomioonottamiseksi kiinteistöjen rakennushankkeiden osana ja se auttaa oikean turvallisuustason määrittämisessä. Ohjeiston pääpaino on niissä toimenpiteissä, joita viranomaismääräyksissä ei erikseen määritellä. Ohjeistoa voidaan soveltaa sekä uudis- että peruskorjausrakentamiseen. Koko A4. 29 s Hinta 17,00 e (+ alv. 8 %) sektorin sekä kaupan alan palvelutyöpisteiden ja -tilojen suunnittelu- ja toteutuskäytäntöjen konkreettista kehittymistä. Koko A4. 59 s. Hinta 20,00 e (+ alv. 8 %) Poistumisvalaistus ja poistumisreittivalaistus ST-ohjeisto 8 Ohjeita poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto perustuu sisäasiainministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin. Koko A4, 32 s Hinta 15,00 e (+ alv. 8 %) 52 Esimerkkipiirustukset Asuintalo ST-esimerkit 5 Esimerkkipiirustussarjan avulla esitellään asuintalojen sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmissa käytettävät cad-pohjaiset piirustuslajit voimassa olevilla piirrosmerkeillä. Koko A4. 25 s Hinta 12,00 e (+ alv. 8 %) Esimerkkipiirustukset Toimisto- ja liikerakennus ST-esimerkit 4 Esimerkkipiirustussarja esittelee toimisto- ja liikerakennusten sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmissa käytettävät cad-pohjaiset piirustuslajit voimassa olevilla piirrosmerkeillä. Koko A4. 34 s Hinta 13,00 e (+ alv. 8 %) Huonetilakohtaisen säädön esimerkkejä St-esimerkit 6 Julkaisussa on esitetty kuusi erilaista esimerkkitapausta, joilla voidaan toteuttaa huonetilakohtainen sisäilmaston lämmitys- ja jäähdytyssäätö. Esimerkit ovat tyypillisimpiä käytössä olevista ratkaisuista ja vaihtelevat yksinkertaisimmista säädöistä integroituihin ratkaisuihin. Koko A4. 30 s Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimusraportti Kuntotutkimusohje St-esimerkit 7 Raportti kuvaa esimerkinomaisesti tapaa, jolla kuntotutkimuksen tulokset voidaan esitellä työn tilaajalle. Koko A4. 22 s Hinta 12,00 e (+ alv 8 %) Käytönjohtajan tarkastuslista ST-ohjeisto 12 Ohjeisto on tarkoitettu apuvälineeksi järjestelmälliseen sähköturvallisuuden omaan arviointiin. Listojen avulla voidaan tarkastaa, että lainsäädännön velvoitteet tulevat hoidetuiksi, sekä tunnistaa parantamiskohteita ja edesauttaa turvallisuuden kehittymistä. Koko A4. 60 s Hinta 18,00 e (+ alv. 8 %) Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohje ST-ohjeisto 1 Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti paloilmoittimen toteutukseen osallistuville, kuten paloilmoitinliikkeiden vastuuhenkilöille, suunnitteloijoille ja asennushenkilöstölle sekä käyttöönotto-, varmennusja määräaikaistarkastuksen suorittajille. Ohje on hyödyllinen myös paloilmoittimen hankintaan, käyttöönottoon, ylläpitoon ja huoltoon osallistuvalle kiinteistön henkilöstölle. Koko A4. 29 s Hinta 15,00 e (+ alv. 8 %) Palvelutyöpisteen turvasuojauksen suunnittelu, toteutus ja kunnossapito ST-ohjeisto 13 Ohjeisto antaa ohjeita palvelutyöpisteiden turvasuojauksen suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto on tarkoitettu julkisen sektorin, kaupan alan sekä kiinteistö-, sähkö- ja turvallisuusalojen asiantuntijoille, edistämään julkisen Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten soveltaminen sähköjärjestelmissä ST-ohjeisto 15 ST-ohjeistoon on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelman osasta D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta se osuus, joka koskee rakennusten sähköjärjestelmiä. Ohje ja siihen sisältyvät esimerkit auttavat energiatodistuksen laatijaa sähköjärjestelmiä koskevien tietojen kokoamisessa. Koko A4, 43 s Hinta 22,00 e (+ alv. 8 %) S2000-nimikkeistön soveltaminen sähköselostuksissa ST-ohjeisto 2 Julkaisu sisältää S2000-nimikkeistön ja siihen perustuvat sovellusohjeet sähköselostuksen laadinnasta. Ohjeita havainnollistavat toimisto- ja asuinrakennuksista, yleiskaapeloinnista sekä turvajärjestelmistä laaditut esimerkit. Koko A4. 88 s Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet Asuinkiinteistöt ST-ohjeisto 10 Ohje siitä, miten tarvittavat ohjeet rakennuksen sähköisen talotekniikan ylläpidosta saataisiin kohtuullisella työllä vietyä kaikki toimenpiteet kattavaan huoltokirjaan. Koko A4. 50 s Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet Toimitilakiinteistöt ST-ohjeisto 14 Ohjeisto on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. Ohjeiston ohjeosuudessa esitetyt lomakkeet on julkaistu myös täytettävinä lomakkeina sekä tämän julkaisun että ST-ohjeisto 10:n verkkoversiossa. Koko A4. 60 s Hinta 18,00 e (+ alv. 8 %) TILAUKSET: kohta Kirjat. Puhelin (09) Sähköinfo 1/2009

8 ST-JULKAISUT Sähkölaitekorjaajan opas ST-ohjeisto 6 Oppaassa on otettu huomioon standardin SFS-EN yleiset vaatimukset. Lisäksi näissä töissä on noudatettava sähkötyöturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä standardia SFS Opas on saatavana myös ruotsiksi Guide för reparation av elmateriel. Koko A4. 24 s Hinta 16,00 e (+ alv. 8 %) Sähkölämmityksen ohjaus ja säätö ST-ohjeisto 7 Sähkölämmityksen ohjaus ja säätö sisältää esimerkkejä ja malleja sähkölämmityksen ohjauskytkennöistä erilaisia käyttötarpeita varten. Kirja on tarkoitettu sähkölämmitysjärjestelmien suunnittelijoille ja niitä asentaville urakoitsijoille. Koko A4. 28 s Hinta 13,00 e (+ alv. 8 %) ST-RAPORTIT Kiinteistöjen lähiverkot ST-raportti 2 Ethernet- ja WLANverkkojen perustekniikkaa ja keskeisiä käyttösovelluksia toimitilakiinteistöissä. Paneudutaan Ethernet-verkkojen rakenteeseen ja kehitykseen sekä kytkinteknologiaan perustuvien verkkojen suunnitteluun. Koko A4. 39 s KOULUTTAJA-AINEISTOT Tuottava toimisto Valaistus ST-raportti 3 Raportti sisältää erittäin laajan aineiston sisäympäristön monitahoisista ja olennaisista vaikutuksista viihtyvyyteen, terveyteen ja tuottavuuteen. Tähän ST-raporttiin on koottu TKK:n raportin valaistusta koskeva aineisto. Sen tarkoituksena on opastaa sähkösuunnittelijaa tekemään sellaiset valinnat ja ratkaisut, joissa toteutuvat kehitysprojektille asetetut tavoitteet. Koko A4. 22 s Hinta 13,00 e (+ alv. 8 %) Talotekniikan ylläpito-ohjeet ST-ohjeisto 10 Julkaisu on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. Koko A4. 50 s Hinta 16,00 e (+ alv. 8 %) Taloyhtiön laajakaistajärjestelmien suunnittelu ST-ohjeisto 9 Ohjeistossa kuvataan taloyhtiön laajakaistajärjestelmän suunnittelussa ja hankinnassa huomioon otettavat tekniset ja hallinnolliset asiat, kuten hankintaprosessi, sekä esitetään teknisen suunnitelman osakokonaisuudet ja mitoitusohjeet. Koko A4. 50 s Hinta 16,00 e (+ alv. 8 %) Teollisuuden sähkölämmityskaapeloinnit Suunnittelu ja asennus ST-ohjeisto 11 Ohje on tarkoitettu käytettäväksi teollisuuden sähkölämmityksiä suunniteltaessa, asennettaessa ja käytettäessä. Ohjeessa käsitellään pääosin prosessiteollisuuden ulkona olevien putkistojen, laitteiden ja instrumenttien sähkölämmitystä, jonka tarkoituksena on tavallisimmin jäätymisen estäminen. Koko A4. 25 s Hinta 15,00 e (+ alv. 8 %) WLAN-tekniikat ja käyttösovellukset toimitilakiinteistössä ST-ohjeisto 5 Ohjeisto on tarkoitettu sähkö- ja telealalla toimiville urakoitsijoille ja muille televerkkoja rakentaville tahoille sekä verkkojen suunnittelijoille ja ylläpitäjille. Julkaisu soveltuu myös yleiseksi tietolähteeksi yritysten ja yhteisöjen langattomien lähiverkkojen hankinnoista vastaaville sekä sähkö- ja telealan oppilaitoksille. Koko A4. 35 s SFS 6002 Sähkötyöturvallisuusoppimateriaalia sisältävällä CD:llä on PowerPoint-esityksinä yhteensä 7 luentoa, joiden avulla yrityksen sisäinen koulutus voidaan rakentaa ja toteuttaa. Koulutuspaketti-CD sisältää luentotiivistelmien lisäksi koekysymyksiä, joiden avulla oppiminen voidaan testata. Hinta 600,00 e (+ alv. 22 %) Jäsenhinta 480,00 e (+ alv. 22 %) Kiinteistöjen sähköasennusten käyttöönottotarkastukset Multimediaesityksen avulla korostetaan niitä tärkeitä menettelytapoja ja toimenpiteitä, joita käyttöönottotarkastuksia suorittavien henkilöiden on ehdottomasti osattava. DVD on tarkoitettu koluttajille, itseopiskeleville sekä kertaukseksi niille, joilla käyttöönottotarkastuksien teko on esim. niiden vähäisyydestä johtuen joka kerta ikään kuin uudelleen palautettava mieleen. Kesto: 21 minuuttia. Hinta 190,00 e (+ alv. 22 %) SAFEL sähkötyöturvallisuus tavaksi Sähkötyöturvallisuusoppimateriaalia sisältävällä DVD:llä esitetään mm. dramatisoituja esimerkkejä Suomessa sattuneista sähkötapaturmista. Asiantuntijat ja lukuisat animaatiot auttavat ymmärtämään sähkötyöturvallisuuden keskeisiä säädöksiä ja standardia SFS Esityksessä on mukana runsaasti turvallisia työkäytäntöjä. Kesto: noin 3,5 tuntia. Hinta Hintoihin lisätään alv. 22 % Yksittäiskappaleet 180,00 e 10 kpl paketti 1200,00 e OPPILAITOKSET *) Oppilaitoslisenssi 2100,00 e Sisältää 1 opettajalevykkeen (mukana SFS standardi) ja 20 opiskelijalevykettä (ilman standardia). *) Saatavan myös ruotsinkielisenä. SECEL Sähköturvallisuuden oppimateriaali Multimediatekniikkaa hyödyntävä digitaalisessa oppimisympäristössä toteutettu sähköturvallisuuden oppimateriaali. Oppimateriaali soveltuu käytettäväksi yrityksissä esim. uusille työntekijöille, harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille annettavan sähkötyön opastuksen tueksi, sekä oppilaitoksissa nuorisoasteen sähköalan perustutkintoon ja aikuisopiskelijoiden näyttöön perustuvan perustutkinnon valmentavaan koulutukseen liittyvän sähköturvallisuuskoulutuksen tueksi ja lisämateriaaliksi. Secel muodostuu video-osuuksista, animaatio-osuuksista, faktaosuuksista ja osiokysymyksistä. Kesto n. 3,5 tuntia Hinta 190,00 e + alv. 22 % / kpl 53 Sähköinfo 1/2009 TILAUKSET: kohta Kirjat. Puhelin (09)

9 LEHDET Sähköturvallisuustutkintojen tutkintopaketit Sähköpätevyystodistuksen yhtenä edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu sähköturvallisuustutkinto. Tutkinnolla selvitetään voimassa olevien turvallisuusmääräysten ja -standardien tuntemusta. Sähköturvallisuustutkintoihin sisältyvät julkaisut on vaivattominta hankkia valmiiksi koottuna tutkintopakettina, jolloin kaikki tarvittavat julkaisut on varmasti käytettävissä ja hintakin on edullisempi kuin erikseen hankittaessa. Sähköturvallisuustutkintopaketteja saa Sähköinfo Oy:sta suomen- ja ruotsinkielisinä. Paketit sisältävät TUKESin vahvistamiin tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Voimassa olevat tutkintovaatimukset on esitetty TUKESin ohjeessa S5-2009, joka on luettavissa Turvatekniikan keskuksen sivuilta Tutkintoon kuuluvat julkaisut voivat olla esillä tutkintotilaisuuksissa. Katso myös Sähköturvallisuustutkintojen valmennuskurssit, sivu 40. HINNAT tutkintopaketti 1 329,60 e (+ alv. 8 %) tutkintopaketti 2 263,00 e (+ alv. 8 %) tutkintopaketti 3 238,00 e (+ alv. 8 %) Sähkömaailma Alan luetuimpana uutislehtenä Sähkömaailma valistaa yli 20-vuotisella kokemuksellaan sähköja telealan asioista ja uutisoi niiden tapahtumista. Sähkömaailma ilmestyy 11 kertaa vuodessa vähintään 28-sivuisena. Lehteä lukevat sähkön parissa työskentelevien ammattilaisten lisäksi teollisuuden ja rakentamisen palveluksessa toimivat sekä viranomaiset ja opiskelijat. Sähkömaailman tilaajista Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n jäsenet saavat lehden liitteenä myös oman jäsentiedotteen. Uutiset löytyvät heti tuoreeltaan myös Sähköala.fi-verkkopalvelusta osoitteesta Tuoteuutisia, uutis- ja juttuvinkkejä sekä palautetta voi lähettää suoraan toimittajille TILAUSHINNAT 2009 Kestotilaus Vuosikerta Puolivuosikerta 37,00 e 42,00 e 23,00 e Määräalennukset: Lisätietoja Riitta Suomalainen / (09) Sähköala Sähköala-lehden teknistaloudelliset artikkelit pitävät sähköja teleammattilaisen tiedot ajan tasalla kerran kuukaudessa ovat pitäneet jo 51 vuotta. Sähköalan vakiopalstat vastaavat lukijan kiinnostukseen ajankohtaisista rakennushankkeiden sähkö- ja teletoteutuksista, asennusmääräyksistä, sähkön-jakelusta, lakikysymyksistä, teknisistä uutuuksista ja keskustelunaiheista sekä sähköalan vaikuttajista. Sähköala-lehteä täydentää sähköinen versio, joka toimii myös lehden tilaajien artikkelipankkina ilmoituksineen. Sähköala-lehden artikkelit pysyvät tuoreina pitkään siksi lehteä säilytetään kauan. Pienrakentajalle ja kodinremontoijalle tarkoitettu sähköjärjestelmistä kertova kattava tietopaketti Sähköala Koti on löytänyt paikkansa kuluttajien keskuudessa ja ilmestyy maaliskuussa TILAUSHINNAT 2009 Kestotilaus Vuosikerta Puolivuosikerta 70,00 e 80,00 e 49,00 e Lehtien mediakortit löytyvät osoitteesta 54 TILAUKSET: kohta Kirjat. Puhelin (09) Sähköinfo 1/2009

10 Hedtec Oy Hedtec Ab on sähköteknisten tuotteiden asiantuntija. Maahantuomme ja markkinoimme alan johtavien valmistajien tuotteita. Tuotevalikoimamme kattaa laajasti rakentamisen, liike-elämän, asumisen ja teollisuuden eri osa-alueita. HEDTEC ASENNUSTARVIKKEET / HEDTEC TEOLLISUUS / HEDTEC VALAISTUS/KIINTEISTÖ

SÄHKÖASENNUKSET 4. RAKENNUSTEN OHJAUKSIIN KNX Perusperiaatteet

SÄHKÖASENNUKSET 4. RAKENNUSTEN OHJAUKSIIN KNX Perusperiaatteet Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus Uutuuksia * Uutuuksia * Uutuuksia Johdon mitoitus ja suojaus Kirjaan on kerätty olennaisimmat tiedot, joita tarvitaan pienjännitesähköasennusten kaapeleiden mitoituksessa

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 1.8.2012 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

Sähkötietokortisto. Hinnat, verkkotuotteet. Hinnat, paperituotteet. Hinnat, Sähköalan tietokansio. Sähköinfo 1/2009

Sähkötietokortisto. Hinnat, verkkotuotteet. Hinnat, paperituotteet. Hinnat, Sähköalan tietokansio. Sähköinfo 1/2009 sähkötietokortisto Sähkötietokortisto ST-kortisto antaa ohjeet sähkö- ja tietojärjestelmien suunnittelijoille, urakoitsijoille, kunnossapitäjille ja kuntotutkijoille alan hyviin käytäntöihin sekä määräysten

Lisätiedot

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n tele- ja turva-alan sertifiointipalvelut ammattilaisille Teleurakointialan

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Tukes-ohje S10-2009 Turvatekniikan keskus 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Sähkö- ja telealan palveluhakemisto

Sähkö- ja telealan palveluhakemisto Sähkö- ja telealan palveluhakemisto Kuva Mikko Käkelä Sähköinfo Oy on Sähkö-. ja teleurakoitsijaliitto STUL. ry:n omistama koulutus- ja kustannusyhtiö, joka tuottaa koko sähköalaa hyödyttävää kirjallisuutta,

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Kevät 2016. Laita talteen! Webinaari, sähköalan säädökset 2016/SFS 6000 pulmakohdat 27.1., 20.4. ja 8.6.2016.

Kevät 2016. Laita talteen! Webinaari, sähköalan säädökset 2016/SFS 6000 pulmakohdat 27.1., 20.4. ja 8.6.2016. Kursseja kevätkaudella 2016: Webinaari, sähköalan säädökset 2016/SFS 6000 pulmakohdat 27.1., 20.4. ja 8.6.2016. 09:00 Sähköalan turvallisuutta koskevat uudet säädökset uusi sähköturvallisuuslaki ja -asetus

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT Tästä esitteestä löydät Suomen Palopäällystöliiton laadukkaat ja tehokkaat turvallisuusaineistot koulutuskäyttöön ja

Lisätiedot

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT S5-2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus, joka osoitetaan arviointilaitoksen

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi Sähkötekninen standardointi Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi verkkosivustot : www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi Luentomateriaali teknisen dokumentoinnin IEC standardeista

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan perustöitä sähkö- ja

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10)

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista. Petri Mero, johtava asiantuntija

Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista. Petri Mero, johtava asiantuntija Ajankohtaiskatsaus paloturvallisuudesta ja pelastustoimen laitteista Petri Mero, johtava asiantuntija Paloturvallisuus Palo-, murto- ja vuotovahinkokorvaukset 250 Milj. 200 150 100 Palo 164 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 2014 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 ASENNUSALAN KOKEET ÖLJYLÄMMITYS SÄILIÖNTARKASTUS

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Sähköasennusstandardit uusiutuivat Sähköasennuksia koskevilla standardeilla on paljon käyttäjiä, jotka joutuvat perehtymään uusiin vaatimuksiin. Sen takia

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016

KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016 1 KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016 : Kokeet 1 Tutkintojulkaisut... 2 Öljylämmitysalan ja säiliöntarkastusalan vastuuhenkilökurssit 3 Kaasuasennusalan vastuuhenkilökurssit. 4 Öljysäiliöiden tarkastustöiden

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus

Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus Uutuuksia * Uutuuksia * Uutuuksia Kätevä taskukoko Optiset kaapeloinnit kiinteistössä Kirjassa käydään läpi yksityiskohtaisesti optisen kaapeloinnin asentaminen kiinteistöihin

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Kemikaaliturvallisuus

Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliturvallisuus Kemikaalien valmistusta, varastointia ja käsittelyä valvotaan lakisääteisesti. Kemikaaliturvallisuuskoulutuksemme perehdyttävät eri toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin. Kursseilla

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ LIITE F LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: IV asennus ja ohutlevytyöt 8 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Antenniurakoinnin tilannekatsaus

Antenniurakoinnin tilannekatsaus Antenniurakoinnin tilannekatsaus Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Kuka on antenniurakoitsija? Antenniurakoitsijalta vaadittava pätevyys Määräys 65

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Asennustoiminnan kehitysnäkymät

Asennustoiminnan kehitysnäkymät Asennustoiminnan kehitysnäkymät Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Teleasennussektorit Asennustoiminnan eri osa alueet Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT Opinnäytetyö Syyskuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 3 2.1 Kiinteistöautomaatio... 3 2.2

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen.

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen. TerveysInfo Alkusammutustoimet Koulutusvideo alkusammutuksesta, jossa esimerkki ja asiaosuuksin kerrotaan alkusammutuksesta eri sammuttimilla, sekä toimenpiteistä tulipalotilanteissa. Video sisältää mm.

Lisätiedot

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 Yhteisen tekemisen palikat 1/4 Työmailla Ammattitaitoisen työvoiman ja

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 10

Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV

Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV VALTAKUNNALLINEN OPS Ammattitaitovaatimukset opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle: osaa suorittaa telekaapeleiden ja televerkon

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut / Hallinnon tarkastaminen

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut / Hallinnon tarkastaminen Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Siilinjärven kunta Tilintarkastus 2015 Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut /

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Kemikaaliturvallisuus

Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliturvallisuus Kemikaalien valmistusta, varastointia ja käsittelyä valvotaan lakisääteisesti. Kemikaaliturvallisuuskoulutuksemme perehdyttävät eri toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin. Kursseilla

Lisätiedot

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 1/ 5 LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 2/ 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Saatavuusalue. 2. Operaattori Ethernet-access yhteydet tuotekuvaus

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI. johtava asiantuntija Petri Mero

SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI. johtava asiantuntija Petri Mero SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI johtava asiantuntija Petri Mero 1 AJANKOHTAISTA FK:STA Tulityöt suojeluohje 2014 Tuhopolttojen torjunta 2013 Pelastustoimen

Lisätiedot

Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään kolmeen aihealueeseen.

Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään kolmeen aihealueeseen. Turvallisen tekniikan seminaari 2012 Tampereen teknillinen yliopisto, tietotalo Työpajapäivä, torstai 7.6 Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään

Lisätiedot