Oikeaan aikaan. Oikeassa paikassa. Oikealla osaamisella. Suunnittelun ja teknisen tiedonhallinnon palveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeaan aikaan. Oikeassa paikassa. Oikealla osaamisella. Suunnittelun ja teknisen tiedonhallinnon palveluissa"

Transkriptio

1 Oikeaan aikaan Oikeassa paikassa Oikealla osaamisella Suunnittelun ja teknisen tiedonhallinnon palveluissa

2 Oikeaan aikaan Oikeassa paikassa Oikealla osaamisella Palvelut oikeaan aikaan Hyvä resurssien hallintastrategia on: ulkopuolisia palveluja on saatava silloin, kun on niiden aika. Yhteistyökumppani voi tuottaa tarpeitanne vastaavat palvelut juuri oikeaan ajankohtana ja juuri oikean ajanjakson. Kun ei ole tarvetta, ei ole kustannuksiakaan. Palvelut oikeassa paikassa Kun tarvitsette palveluja omalla toimistollanne, henkilömme tulevat tekemään projektejanne osaksi tiimiänne. Kun omat tilanne ovat täynnä tai haluatte projektille itsenäisiä tiloja, teemme teille tiimin omiin tiloihimme. Palvelut oikealla osaamisella Yritysten tavoitteena on kaikissa tilauskantaolosuhteissa pitää oma ydinosaamisensa sidottuna yhtiöön ja hankkia kaikki muu projektikohtainen toteutusosaaminen palveluna. Me erikoistumme projektikohtaisten palvelujen tuotantoon: jokaiselle työlle on oikea osaamistaso ja oikea henkilö. Henkilöstömme on motivoituneita ammattilaisia juuri toteutustasolla.

3 TEKNISEN TIEDON PALVELUT Kutsumme teknisen tiedon palveluiksi kaikkia niitä prosessin vaiheita, joissa käsitellään teknistä tietoa: suunnittelu, toteutus, käyttöönotto, käyttö, muutosten toteuttaminen, huolto ja hävittäminen. Jokaisessa näissä vaiheissa eri toimijat luovat uutta tietoa ja käyttävät muiden luomaan tietoa. Jokaisessa vaiheessa joku tekninen asiantuntija luo tietoa osaksi tietojärjestelmiä. Suunnittelutoimistot ovat arkkitehtitoimistoja tai insinööritoimistoja. Suunnittelutoimistoille suunnittelutyö on ainut ansainnan lähde. Kaikille muille liiketoiminnan alueille tekninen suunnittelu on vain työkalu ansainnan välineiden luomiseen (tuoteteollisuus) tai ansainnan välineiden tekemiseen (kiinteistöt, prosessi-, energiateollisuus, infra). Planicon on luotu palvelemaan teknisen tiedon elinkaaren aikaisten prosessien kaikkia vaiheita: suunnitteluhenkilöitä suunnittelutoimistoille ja teollisuudelle, työmaan dokumenttien hallintaan henkilöitä ja järjestelmiä rakennusten ja laitosten rakentamiseen sekä tiedon hallinnon tehtäviin teollisuudessa, energialaitoksissa ja kiinteistöissä. Planiconin strategia-ajattelussa missiomme nojautuu yhtäältä asiakkaiden tahtoon strategisen ja operatiivisen kilpailukyvyn luomisessa sekä toisaalta Planiconin kykyyn tukea palveluillaan asiakkaitaan näiden pyrkimysten saavuttamisessa nojautuen osaavaan, omassa strategisessa ytimessään olevaan henkilöstöön. Esitetyt case-kuvaukset ovat Planiconin johdon yli kolmenkymmenen vuoden ajalta tekemiä havaintoja omista aktiviteeteistaan niin suunnittelupalvelujen tarjoajana, kehityskonsultteina, tietojärjestelmien toimittajana ja kiinteistökehittäjinä. Kuvaukset ovat toteutuneita tapauksia, suunniteltuja ratkaisuja ja kehitteillä olevia konsepteja. Planiconilla on ehdoton salassapitosopimus asiakkaidensa tekemistä yksityiskohtaisista ratkaisuista. 3 Planicon Oy

4

5 SUUNNITTELUTOIMISTOT Arkkitehti- ja insinööritoimistojen strategisen kilpailukyvyn luomisessa tietoisuus oikeiden osaamisten saamisesta auttaa mitoittamaan oman kiinteän organisaation optimaaliseksi. Näin jokainen toimiston kiinteään organisaatioon kuuluva tietää yhtiön henkilöstöpolitiikan, jossa he itse ovat ydinosaamisryhmä ja Planicon takaa tarvittaessa lisäkapasiteetin projekti- ja tilannekohtaisesti. Toisaalla jokainen planiconilainen tietää olevansa Planiconin strategisessa ytimessä: jok ikinen hetki jollakin toiminnan alueella jollakin yrityksellä on kysyntää suunnitteluosaamisesta. Planiconilainen tietää kokemuksesta, että työtä on jatkuvasti tarjolla Planiconissa uusissa projekteissa. Operatiivinen kilpailukyky syntyy osaamisten ja kapasiteetin oikean aikaisella kohdentamisella: vain tehdystä työstä maksetaan. Kun suunnittelutoimistojen henkilöstön keskimääräinen laskutusaste on 75 85%, planiconilaisten tiimiläisten laskutusaste on %. Asiakas-caseja Joskus toiminta on huppunopeaa. Aamulla ennen kahdeksaa, juuri kun myynnistä vastaavamme oli sompailemassa autoa parkkiruutuun toimistollamme, asiakas soittaa hätäisenä: Projektin toteutusta oli aikaistettu. Pikaista suunnitteluapua tarvittiin asap. Reilun tunnin kuluttua asiakkaalla alkaneeseen palaveriin osallistui Planiconin suunnittelija oma kone ja ohjelmat mukanaan. Kerran eräs suurehko insinööritoimisto ilmoitti kolmen kuukauden lyhyestä tilapäisestä suunnittelijatarpeesta Kyseinen henkilö oli komennuksella mainitussa yhtiössä yhteensä yli 3 vuotta. Arkkitehtitoimistossa siirryttiin ArchiCADin käyttöön. Samanaikaisesti tilauskanta oli kasvamassa. Suunnittelutyön lisätarpeisiin ja tukemaan tuotemallinnuksen käynnistymistä ensimmäisissä projekteissa Planicon asetti ohjelmaa-osaavan suunnittelijan osaksi asiakkaan tiimejä 6 kuukauden ajaksi. Asiantuntijayhtiö on ulkoistanut kokonaisuudessaan lay-outien ja kaavioiden piirtämisen 2D-CADilla Planiconille. Arkkitehtitoimisto sai tehtäväkseen vanhan teollisuusalueen rakennusten muuttamisen toimisto- ja kevytteollisuustiloiksi. Planicon toteutti nykyisistä rakennuksista tuotemallit, joita hyväksikäyttäen arkkitehti ryhtyivät luomaan uusia tilaratkaisujaan. 5 Planicon Oy

6

7 TUOTETEOLLISUUS Suunnittelu on määritelmän mukaan toteutusta edeltävä toimenpide. Tuoteteollisuudessa suunnittelu on tuotekehitystä, projektien toimituskohtaista suunnittelua tai järjestelmätoimitusten konfigurointisuunnittelua. Suunnittelijoiden luomista kuvista voidaan myös työstää mainosmateriaalia, tuoteluetteloita, käyttöohjeita tai huolto-ohjeita. Tänä päivänä kaikki tieto on yleensä aina digitaalista. Joskus vanhoja paperille tallennettuja tietoja siirretään sähköiseen muotoon skannaamalla, uudelleen piirtämällä cadilla tai parhaimmillaan mallintamalla vanhojenkin tuotteiden tiedot osaksi uutta tiedonhallintajärjestelmää Asiakas-caseja Metalliteollisuuden tuotantovälineitä valmistava asiakkaamme oli ulkoistamassa tuotantoaan Baltiaan. Haasteena oli löytää Baltiasta sopivia alihankintakonepajoja ja saada heidän kanssaan solmittua yhteistyösopimukset. Tehdyn peruskartoituksen perusteella ulkoistaminen ja hajautettu hankintafilosofia edellyttäisivät tuotteen perusteellisempaa dokumentointia. Osien valmistettavuus ja modulaarisuus olivat tuotteelle asetetut uudet haasteet. Tehtäväksemme tuli myös etsiä sopivat osien toimittajat Baltiasta. Kiinnitimme projektiin kokeneen tuotekehityssuunnittelijan ja teknisen avustajan dokumenttien tuottamiseen, kokeneen konsultin projektivastaavaksi koordinaattoriksi sekä Baltian konsulttiverkostostamme saimme palvelut sopivien osatoimittajien hankinnassa. Toiminnallisena tulemana ulkoistettu tuotanto, joka kykeni vastaamaan samanaikaisesti käynnistettyihin vientimarkkinoinnin toimitusvarmuusvaatimuksiin. Lopputuloksena kahden vuoden jälkeen 110 % kasvanut myynti ja 160 % kasvanut liikevoitto. Miehitämme suunnittelijoilla asiakkaamme prosessilaitoksia toimittavan globaalin yrityksen toimitusprojektitiimejä. Miehityksemme vahvuus vaihtelee 1 ja 4 henkilön välillä. Konepajassa 3 hengen suunnittelutiimi siirtyi SolidWorksin käyttöön. Tueksi tiimille ja lisäkapasiteetiksi suunnitteluun asetettiin Planiconin suunnittelija, joka ohjasi uuden järjestelmän käyttöönotossa jokapäiväisellä tuella ja tuottavalla suunnittelutyöllään. Asiakkaamme siirtyi AutoCADista käyttämään tuotemallinnusta Autodesk Inventorilla. Toteutimme vanhojen 2D-dokumenttien siirron tuotetiedon hallintaan ja kaikkien vanhojen tuotteiden tuotemallinnuksen uuteen tietojärjestelmään. Laitetoimittajalla oli kolmen henkilön suunnittelutiimi, jossa kaksi suunnittelijaa oli jäämässä eläkkeelle. Yhtiö sopi Planiconin kanssa yhteistyöstä, jossa yhtiön tiloissa työskenteli pysyvästi yksi suunnittelija ja lisäksi Planiconin toimistolla tarpeen mukaan 1 2 suunnittelijaa. 7 Planicon Oy

8

9 PROSESSI- JA ENERGIATEOLLISUUS Prosessiteollisuus ja energiatuotanto ovat tyypillisiä pääomaintensiivisiä toimialoja. Rakentamisvaiheessa suunnittelun osa-alueiden yhteensovittamisella voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä niin virhekustannusten eliminoimisena kuin myös laitoksen käyttöönoton nopeuttamisessa. Laitoksen käytön aikana huollon tiedon hallinnalla pyritään varmistamaan kustannusten ja seisokkien minimointi. Laitosten päivätuotannon arvo saattaa ylittää kuukauden työvoimakustannukset. Tuotannon toiminta on menestymisen avaintekijä. Asiakas-caseja Metsäteollisuusyhtiö siirtyi sähköiseen dokumenttien hallintaan. Laitoksesta oli kertynyt vuosikymmenten aikana runsaasti niin piirustuksia ja laitetietomappeja varastohyllyihin satoja hyllymetrejä. Ensimmäisessä vaiheessa luotiin tietojen haltuunoton strategia: kaikki nykytilaa kuvaavat välttämättömät tiedot siirretään huoltojärjestelmään ja niihin liittyvät dokumentit erilliseen dokumenttien hallintaohjelmaan digitaalisena. Vanhat paperit skannattiin, osasta luotiin hybridi-cad-dokumentit, osa tiedoista tallennettiin yhtiön kunnossapidon järjestelmiin. Eiaktiivisten dokumenttien osalta luotiin arkistointijärjestelmä ja dokumenttien sijainti koodattiin dokumenttien hallintajärjestelmää: haettaessa tietoja järjestelmästä, saatiin tieto dokumentin laadusta ja sijainnista (saatavuus sähköisenä tuotemallina/2d-cad/ skannattuna/paperikopiona hyllyssä se ja se). Energiayhtiö siirtyi käyttämään toiminnanohjausjärjestelmää. Samassa yhteydessä kaikki tekninen tieto päätettiin ottaa järjestelmän hallintaan. Palvelutuottajan tekniset assistentit vastasivat tiedon syöttämisestä ja muokkaamisesta. Elintarvikekonserni ulkoisti dokumenttien teknisen tiedon hallinnan sekä tehdassuunnittelun muutosten dokumentaation tekemisen palvelutuottajalle. Suuri prosessiteollisuuden asiantuntijayritys käyttää jatkuvasti ulkoistettuja suunnittelupalveluja ja projektiassistentteja. Palvelumme voivat taata oikean miehityksen eri projekteissa kaikissa niiden vaiheissa. Tutustu myös ProBuild esitteeseemme! ProBuild toimintamallissa Planicon miehittää työmaan tiedon- ja dokumenttienhallinnon oikealla määrällä ja oikeilla osaamisilla varustettuja ihmisiä, heille tarvittavat laitteet tiedon hakuun, käsittelyyn ja tulosteiden tuottamiseen. Kun työmaalle hoidetaan internetyhteys saadaan tiedonhallinta jatkuvaan kommunikointiin suunnittelutiedon projektipankin kanssa. 9 Planicon Oy

10

11 KIINTEISTÖT Suomen noin 500 mrd euron kansallisuusvarallisuudesta rakennusten osuus on noin 49 %. Kiinteistövarallisuuden hoito ei ole yksin kansallisen politiikan tehtävä vaan ennen kaikkea jokaisen kiinteistön osalta omistajastrategian ydinasia. Matalan inflaation aikakautena kiinteistön arvon säilymiseen on vain kaksi keinoa: elinkaaren aikaisten kustannusten optimointi ja markkina-arvon määräytymis-perusteiden kehittäminen. Perustyökalu arvonsäilyttämiseen ja kehittämiseen on kiinteistötietojen hallinta. Tiedot tulisi olla kaikkien osapuolien hyödynnettävissä, niin kiinteistön teknisessä ylläpidossa, vikahuollossa, vuokralaisten sisustussuunnittelussa, verkostojen rakentamisessa ja hallinnassa, markkinoinnissa tai muutossuunnittelussa. Asiakas-caseja Suuri kiinteistösijoittaja toteutti toimistokiinteistöjensä dokumenttien haltuunoton. Asemapiirustukset, arkkitehtisuunnitelmien ja sähkösuunnitelmien tasopiirustukset skannattiin ja tallennettiin dokumenttien hallintajärjestelmään. Lisäksi arkkitehtisuunnitelmiin luotiin huonetilat CADilla hybridi-kuvina. LVISA-suunnitelmat arkistoitiin erillisiin mappeihin ja dokumenttiluettelot syötettiin dokumenttienhallintajärjestelmään. Dokumenttien hallintajärjestelmään eri toimijoilla on yhteys Internetin kautta varmennetuilla yhteyksillä. Vuokrauspalvelu tuottaa myyntiaineistonsa käyttäen verkosta saatavia pohjakuvia ja asemapiirustusta. Hybridi-kuvista voidaan laskea vuokrattavien tilojen pinta-aloja Eri vuokralaiset käyttävät omien sisustussuunnitelmiensa ja kalustehallintaohjelmiensa pohjana saatavissa olevia hybridi-piirustuksia. Toimistojen tietoverkkojen suunnittelu ja IP-osoitteiden hallinta on niin ikään suunniteltu näitä pohjapiirustuksia hyödyntäen. Kiinteistödokumenttien hallinnalla yhtiö uskoo saavansa hyötyjä mm. vuokratason paranemisena, pysyvimpänä asiakkuuksina, tehokkaampana muutosten hallintana ja vähentyneinä sähellyskustannuskina. Isännöitsijätoimisto toteutti asiakkaana olevien asuntoyhtiöidensä teknisten tietojen hallintaan oton. Vakuutusyhtiö loi kiinteistöistään tilojen ajantasaiset pohjapiirustukset vuokralaisiensa käyttöön. Kauppakeskus toteutti kiinteistön käytön ja huollon tietojärjestelmän hankinnan. Dokumenttien ja tilojen sisäänsyöttö oli vuoden kestävä projekti. Matala inflaatio ja ulkomaiset sijoittajat toivat Suomeen kiinteistöomistamisen uudet tuulet. Muutoksesta tuli tuottovaatimuksen standardi. Nyt kaikki ovat pakotetut uusiin toimintamalleihin. Tiedonhallinta on perusedellytys kiinteistön tuotoille. 11 Planicon Oy

12

13 INFRA Kunnat, valtion hallintokunnat ja erilaiset julkiset yhteisöt pyrkivät palveluillaan turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan lupausten ylläpitämisen ja kehittämisen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa. Julkisten palvelujen kuten teiden, hallintopalvelujen, terveydenhuollon, turvallisuuden ja tietoliikenteen taustalla on valtavat määrät erilaista teknistä tietoa. Voimme kysyä, onko tämän tiedon tuottamisessa, käytössä ja hallinnoinnissa jotain kehitettävää. Eri julkisten toimijoiden tehokkuushaussa teknisillä sektoreilla oikealla osaamisella ja oikea aikaisella miehityksellä on saavutettavissa merkittäviä pitkäaikaisia säätöjä. Planiconin palveluilla kunnille ja julkisille organisaatioille voidaan luoda uusia mahdollisuuksia tehokkaaseen hallintokäytäntöön. Asiakas-caseja Keskisuuressa kunnassa oli näkyvissä useamman teknisen henkilön eläköitymistä seuraavan vuoden aikana. Kunnan henkilöstöstrategiassa tavoitteena oli kunnan hallintokustannusten pienentäminen. Tarkasteltavana olivat niin rakennuslupa- ja rakennustarkastuksen palvelut, kuin energia- ja vesilaitos sekä kunnan omat kiinteistöt. Eläkkeelle jäävien henkilöiden tilalle suunniteltiin yhteistyötä palvelutuottajan kanssa, joka sijoittaisi kunnan organisaation sisälle kaksi henkilöä ja antaisi tarvittaessa jopa kolmen henkilön lisäkapasiteetinsitomiseen projektikohtaisesti toimistollaan sekä lähettämällä lisävoimia kunnan toimitiloissa toimivaan tekniseen tiimiin. Pienen kaupungin vesilaitos ja energiayhtiö halusivat luoda digitaalisen kartan kaikista verkostoistaan ja eri tarkastus- ja liitoskaivojen sijainnista. Kaikki verkostot dokumentointiin käyttäen mallinnusohjelmaa gps-paikannuksen avulla. Kuntayhteenliittymän sairaalassa kaluste- ja laitehallinta on haastava tehtävä. Tilahallintaohjelmaan kytkettävät tietokannat voivat käsitellä tilassa olevia laitteita ja kalusteita sekä kytkeä kunkin laitteen ja kalusteen käyttö- ja huolto-ohjeet osaksi huoltomiesten kannettavia tietokoneita. Energiayhtiö päätti mallintaa verkostonsa liittymien ja verkoston hallintaa varten. Teknisen tiedonhallinnon kehittämisen ja ylläpidon ulkoistamismallit voivat tehostaa merkittävästi julkisten palvelujen tuotantoa. 13 Planicon Oy

14 MISSIOMME Näemme, että teknisen tiedon hallinnon kentässä niin suunnittelu kuin muukin tietojen tuottaminen ja käyttö on jatkuvan muutoksen tilassa. Viime vuosikymmeninä muutoksen nopeus on vain kasvanut. Eri organisaatioiden tarpeet osaamisten laadusta ja määrästä sidottuna hetkeen ja paikkaan ovat alati muuttuvassa tilassa. Yhtäältä tavoitellaan organisaation sisäisen tehokkuuden parantamista ja toisaalta ulospäin tuotettujen palvelujen laadun parantamista. Samoin ulkoisessa toimintaympäristössä on kasvavaa turbulenssia: infrastruktuurit kehittyvät, tietojärjestelmät muuttuvat, investointien kannattavuuden parametrit heilahtelevat ja välillä osaavan työvoiman saanti on kehittymisen pahin pullonkaula. Useissa organisaatioissa perinteisten kehittämisen ja mukautumisen keinojen käytössä toimintamahdollisuuksia on rajoitettu. Kustannusrakenteiden hallinnasta on tullut toiminnan keskeinen strateginen päämäärä. Planiconissa hahmotamme asiakasorganisaatioidemme tarvitsevan niin omien strategisten kilpailukykyjensä kuin operatiivisten tuloksentekokykyjensä tueksi palvelujamme. Tuemme asiakkaidemme strategista kilpailukykyä pitämällä yllä osaamistamme ja palvelujemme saatavuutta asiakkaidemme tarpeisiin, kun samalla asiakkaamme voivat laadullisesti ja määrällisesti optimoida oman kiinteän organisaationsa. Strategisen kilpailukyvyn avulla asiakkaamme saavat omilta asiakkailtaan tilauksia ja projekteja. Tuemme asiakkaidemme operatiivista kilpailukykyä tuottamalla teknisen tiedon hallinnon henkilöpalveluja kustannustehokkaasti jokaisen projektin keston ajan. Operatiivisilla kilpailukyvyllä asiakkaamme varmistavat projektien kannattavuuden ja toimitusvarmuuden. Planiconissa: rekrytoimme osaavia ja palvelutoimintaamme soveltuvia henkilöitä. Henkilömme ovat motivoituneita asiakkaan antamiin haasteisiin. luomme henkilöstöllemme oman osaamisensa kehittämisen mahdollisuuden luomme henkilöstölle mahdollisuuden olla hyvä luomme kilpailukykyiset työsuhteet pidämme kiinteän organisaatiomme huipputehokkaana Planicon Oy 14

15 MEILTÄ TEILLE Oikeaan aikaan Oikeassa paikassa Oikealla osaamisella

16 Kumpulantie Elimäenkatu Mäkelänkatu Mäkelänkatu Kuortaneenkatu Lemuntie Elimäenkatu Teollisuuskatu Pälkäneentie Nilsiänkatu Telekatu Elimäenkatu Mäntsäläntie Teollisuuskatu Sturenakatu Aleksis Kiven katu Sturenakatu Kuortaneenkatu Helsinki Vaihde Faksi Taitto ja ulkoasu: ROKdesign Painopaikka: Multiprint Oy

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY PRO IT - Tuotemallitieto rakennusprosessissa -seminaari Tuotemallipohjainen suunnittelu Kansallismuseon Auditorio, 19.5.2003 TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla? Terveydenhuollon atk päivä Turku 28. Tulokulma KANSALAINEN Sessio 6 Tasa-arvoista palvelua tietojärjestelmien tuella Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 18.11.2011 Kajaani Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Sakari Olli Tieturi OY HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551 kurssit@tieturi.fi Esittely FM Sakari Olli Tieturi OY Tiiminvetäjä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL,

SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL, SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL, 11.2013 OMAISUUDEN HALLINTA KAUPUNKIOMAISUUS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ INFRASTRUKTUURI INFRAN HALLINTA TOIMINNANOHJAUS RAHOITUS KUNTAPALVELUT KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

julkinen ja yksityinen tila menevät sekaisin kulunrajoitusta ja -ohjausta ihmisille toiminta osin ympärivuorokautista asennusalustoja ja -reittejä

julkinen ja yksityinen tila menevät sekaisin kulunrajoitusta ja -ohjausta ihmisille toiminta osin ympärivuorokautista asennusalustoja ja -reittejä Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP SSTY Seminaari 19.10.2016 Kananmunan kuori suoja säätä (lämpö, kylmä, kosteus, tuuli) vastaan suoja ääntä vastaan suoja asiattomia (eläimet, ihmiset) vastaan suoja

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

earkki tehokas väylä potilastiedon arkistoon earkki esittely

earkki tehokas väylä potilastiedon arkistoon earkki esittely earkki tehokas väylä potilastiedon arkistoon earkki esittely 19.8.2014 earkki Potilastiedon arkiston tukiprojekti yksityiselle terveydenhuollolle Taustaa Vaiheistusasetuksen mukaan yksityisille terveydenhuollon

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista Ecom Ovet hinnastopalvelu on tehty palvelemaan Ecomin LVI-, Kylmä-

Lisätiedot