Oikeaan aikaan. Oikeassa paikassa. Oikealla osaamisella. Suunnittelun ja teknisen tiedonhallinnon palveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeaan aikaan. Oikeassa paikassa. Oikealla osaamisella. Suunnittelun ja teknisen tiedonhallinnon palveluissa"

Transkriptio

1 Oikeaan aikaan Oikeassa paikassa Oikealla osaamisella Suunnittelun ja teknisen tiedonhallinnon palveluissa

2 Oikeaan aikaan Oikeassa paikassa Oikealla osaamisella Palvelut oikeaan aikaan Hyvä resurssien hallintastrategia on: ulkopuolisia palveluja on saatava silloin, kun on niiden aika. Yhteistyökumppani voi tuottaa tarpeitanne vastaavat palvelut juuri oikeaan ajankohtana ja juuri oikean ajanjakson. Kun ei ole tarvetta, ei ole kustannuksiakaan. Palvelut oikeassa paikassa Kun tarvitsette palveluja omalla toimistollanne, henkilömme tulevat tekemään projektejanne osaksi tiimiänne. Kun omat tilanne ovat täynnä tai haluatte projektille itsenäisiä tiloja, teemme teille tiimin omiin tiloihimme. Palvelut oikealla osaamisella Yritysten tavoitteena on kaikissa tilauskantaolosuhteissa pitää oma ydinosaamisensa sidottuna yhtiöön ja hankkia kaikki muu projektikohtainen toteutusosaaminen palveluna. Me erikoistumme projektikohtaisten palvelujen tuotantoon: jokaiselle työlle on oikea osaamistaso ja oikea henkilö. Henkilöstömme on motivoituneita ammattilaisia juuri toteutustasolla.

3 TEKNISEN TIEDON PALVELUT Kutsumme teknisen tiedon palveluiksi kaikkia niitä prosessin vaiheita, joissa käsitellään teknistä tietoa: suunnittelu, toteutus, käyttöönotto, käyttö, muutosten toteuttaminen, huolto ja hävittäminen. Jokaisessa näissä vaiheissa eri toimijat luovat uutta tietoa ja käyttävät muiden luomaan tietoa. Jokaisessa vaiheessa joku tekninen asiantuntija luo tietoa osaksi tietojärjestelmiä. Suunnittelutoimistot ovat arkkitehtitoimistoja tai insinööritoimistoja. Suunnittelutoimistoille suunnittelutyö on ainut ansainnan lähde. Kaikille muille liiketoiminnan alueille tekninen suunnittelu on vain työkalu ansainnan välineiden luomiseen (tuoteteollisuus) tai ansainnan välineiden tekemiseen (kiinteistöt, prosessi-, energiateollisuus, infra). Planicon on luotu palvelemaan teknisen tiedon elinkaaren aikaisten prosessien kaikkia vaiheita: suunnitteluhenkilöitä suunnittelutoimistoille ja teollisuudelle, työmaan dokumenttien hallintaan henkilöitä ja järjestelmiä rakennusten ja laitosten rakentamiseen sekä tiedon hallinnon tehtäviin teollisuudessa, energialaitoksissa ja kiinteistöissä. Planiconin strategia-ajattelussa missiomme nojautuu yhtäältä asiakkaiden tahtoon strategisen ja operatiivisen kilpailukyvyn luomisessa sekä toisaalta Planiconin kykyyn tukea palveluillaan asiakkaitaan näiden pyrkimysten saavuttamisessa nojautuen osaavaan, omassa strategisessa ytimessään olevaan henkilöstöön. Esitetyt case-kuvaukset ovat Planiconin johdon yli kolmenkymmenen vuoden ajalta tekemiä havaintoja omista aktiviteeteistaan niin suunnittelupalvelujen tarjoajana, kehityskonsultteina, tietojärjestelmien toimittajana ja kiinteistökehittäjinä. Kuvaukset ovat toteutuneita tapauksia, suunniteltuja ratkaisuja ja kehitteillä olevia konsepteja. Planiconilla on ehdoton salassapitosopimus asiakkaidensa tekemistä yksityiskohtaisista ratkaisuista. 3 Planicon Oy

4

5 SUUNNITTELUTOIMISTOT Arkkitehti- ja insinööritoimistojen strategisen kilpailukyvyn luomisessa tietoisuus oikeiden osaamisten saamisesta auttaa mitoittamaan oman kiinteän organisaation optimaaliseksi. Näin jokainen toimiston kiinteään organisaatioon kuuluva tietää yhtiön henkilöstöpolitiikan, jossa he itse ovat ydinosaamisryhmä ja Planicon takaa tarvittaessa lisäkapasiteetin projekti- ja tilannekohtaisesti. Toisaalla jokainen planiconilainen tietää olevansa Planiconin strategisessa ytimessä: jok ikinen hetki jollakin toiminnan alueella jollakin yrityksellä on kysyntää suunnitteluosaamisesta. Planiconilainen tietää kokemuksesta, että työtä on jatkuvasti tarjolla Planiconissa uusissa projekteissa. Operatiivinen kilpailukyky syntyy osaamisten ja kapasiteetin oikean aikaisella kohdentamisella: vain tehdystä työstä maksetaan. Kun suunnittelutoimistojen henkilöstön keskimääräinen laskutusaste on 75 85%, planiconilaisten tiimiläisten laskutusaste on %. Asiakas-caseja Joskus toiminta on huppunopeaa. Aamulla ennen kahdeksaa, juuri kun myynnistä vastaavamme oli sompailemassa autoa parkkiruutuun toimistollamme, asiakas soittaa hätäisenä: Projektin toteutusta oli aikaistettu. Pikaista suunnitteluapua tarvittiin asap. Reilun tunnin kuluttua asiakkaalla alkaneeseen palaveriin osallistui Planiconin suunnittelija oma kone ja ohjelmat mukanaan. Kerran eräs suurehko insinööritoimisto ilmoitti kolmen kuukauden lyhyestä tilapäisestä suunnittelijatarpeesta Kyseinen henkilö oli komennuksella mainitussa yhtiössä yhteensä yli 3 vuotta. Arkkitehtitoimistossa siirryttiin ArchiCADin käyttöön. Samanaikaisesti tilauskanta oli kasvamassa. Suunnittelutyön lisätarpeisiin ja tukemaan tuotemallinnuksen käynnistymistä ensimmäisissä projekteissa Planicon asetti ohjelmaa-osaavan suunnittelijan osaksi asiakkaan tiimejä 6 kuukauden ajaksi. Asiantuntijayhtiö on ulkoistanut kokonaisuudessaan lay-outien ja kaavioiden piirtämisen 2D-CADilla Planiconille. Arkkitehtitoimisto sai tehtäväkseen vanhan teollisuusalueen rakennusten muuttamisen toimisto- ja kevytteollisuustiloiksi. Planicon toteutti nykyisistä rakennuksista tuotemallit, joita hyväksikäyttäen arkkitehti ryhtyivät luomaan uusia tilaratkaisujaan. 5 Planicon Oy

6

7 TUOTETEOLLISUUS Suunnittelu on määritelmän mukaan toteutusta edeltävä toimenpide. Tuoteteollisuudessa suunnittelu on tuotekehitystä, projektien toimituskohtaista suunnittelua tai järjestelmätoimitusten konfigurointisuunnittelua. Suunnittelijoiden luomista kuvista voidaan myös työstää mainosmateriaalia, tuoteluetteloita, käyttöohjeita tai huolto-ohjeita. Tänä päivänä kaikki tieto on yleensä aina digitaalista. Joskus vanhoja paperille tallennettuja tietoja siirretään sähköiseen muotoon skannaamalla, uudelleen piirtämällä cadilla tai parhaimmillaan mallintamalla vanhojenkin tuotteiden tiedot osaksi uutta tiedonhallintajärjestelmää Asiakas-caseja Metalliteollisuuden tuotantovälineitä valmistava asiakkaamme oli ulkoistamassa tuotantoaan Baltiaan. Haasteena oli löytää Baltiasta sopivia alihankintakonepajoja ja saada heidän kanssaan solmittua yhteistyösopimukset. Tehdyn peruskartoituksen perusteella ulkoistaminen ja hajautettu hankintafilosofia edellyttäisivät tuotteen perusteellisempaa dokumentointia. Osien valmistettavuus ja modulaarisuus olivat tuotteelle asetetut uudet haasteet. Tehtäväksemme tuli myös etsiä sopivat osien toimittajat Baltiasta. Kiinnitimme projektiin kokeneen tuotekehityssuunnittelijan ja teknisen avustajan dokumenttien tuottamiseen, kokeneen konsultin projektivastaavaksi koordinaattoriksi sekä Baltian konsulttiverkostostamme saimme palvelut sopivien osatoimittajien hankinnassa. Toiminnallisena tulemana ulkoistettu tuotanto, joka kykeni vastaamaan samanaikaisesti käynnistettyihin vientimarkkinoinnin toimitusvarmuusvaatimuksiin. Lopputuloksena kahden vuoden jälkeen 110 % kasvanut myynti ja 160 % kasvanut liikevoitto. Miehitämme suunnittelijoilla asiakkaamme prosessilaitoksia toimittavan globaalin yrityksen toimitusprojektitiimejä. Miehityksemme vahvuus vaihtelee 1 ja 4 henkilön välillä. Konepajassa 3 hengen suunnittelutiimi siirtyi SolidWorksin käyttöön. Tueksi tiimille ja lisäkapasiteetiksi suunnitteluun asetettiin Planiconin suunnittelija, joka ohjasi uuden järjestelmän käyttöönotossa jokapäiväisellä tuella ja tuottavalla suunnittelutyöllään. Asiakkaamme siirtyi AutoCADista käyttämään tuotemallinnusta Autodesk Inventorilla. Toteutimme vanhojen 2D-dokumenttien siirron tuotetiedon hallintaan ja kaikkien vanhojen tuotteiden tuotemallinnuksen uuteen tietojärjestelmään. Laitetoimittajalla oli kolmen henkilön suunnittelutiimi, jossa kaksi suunnittelijaa oli jäämässä eläkkeelle. Yhtiö sopi Planiconin kanssa yhteistyöstä, jossa yhtiön tiloissa työskenteli pysyvästi yksi suunnittelija ja lisäksi Planiconin toimistolla tarpeen mukaan 1 2 suunnittelijaa. 7 Planicon Oy

8

9 PROSESSI- JA ENERGIATEOLLISUUS Prosessiteollisuus ja energiatuotanto ovat tyypillisiä pääomaintensiivisiä toimialoja. Rakentamisvaiheessa suunnittelun osa-alueiden yhteensovittamisella voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä niin virhekustannusten eliminoimisena kuin myös laitoksen käyttöönoton nopeuttamisessa. Laitoksen käytön aikana huollon tiedon hallinnalla pyritään varmistamaan kustannusten ja seisokkien minimointi. Laitosten päivätuotannon arvo saattaa ylittää kuukauden työvoimakustannukset. Tuotannon toiminta on menestymisen avaintekijä. Asiakas-caseja Metsäteollisuusyhtiö siirtyi sähköiseen dokumenttien hallintaan. Laitoksesta oli kertynyt vuosikymmenten aikana runsaasti niin piirustuksia ja laitetietomappeja varastohyllyihin satoja hyllymetrejä. Ensimmäisessä vaiheessa luotiin tietojen haltuunoton strategia: kaikki nykytilaa kuvaavat välttämättömät tiedot siirretään huoltojärjestelmään ja niihin liittyvät dokumentit erilliseen dokumenttien hallintaohjelmaan digitaalisena. Vanhat paperit skannattiin, osasta luotiin hybridi-cad-dokumentit, osa tiedoista tallennettiin yhtiön kunnossapidon järjestelmiin. Eiaktiivisten dokumenttien osalta luotiin arkistointijärjestelmä ja dokumenttien sijainti koodattiin dokumenttien hallintajärjestelmää: haettaessa tietoja järjestelmästä, saatiin tieto dokumentin laadusta ja sijainnista (saatavuus sähköisenä tuotemallina/2d-cad/ skannattuna/paperikopiona hyllyssä se ja se). Energiayhtiö siirtyi käyttämään toiminnanohjausjärjestelmää. Samassa yhteydessä kaikki tekninen tieto päätettiin ottaa järjestelmän hallintaan. Palvelutuottajan tekniset assistentit vastasivat tiedon syöttämisestä ja muokkaamisesta. Elintarvikekonserni ulkoisti dokumenttien teknisen tiedon hallinnan sekä tehdassuunnittelun muutosten dokumentaation tekemisen palvelutuottajalle. Suuri prosessiteollisuuden asiantuntijayritys käyttää jatkuvasti ulkoistettuja suunnittelupalveluja ja projektiassistentteja. Palvelumme voivat taata oikean miehityksen eri projekteissa kaikissa niiden vaiheissa. Tutustu myös ProBuild esitteeseemme! ProBuild toimintamallissa Planicon miehittää työmaan tiedon- ja dokumenttienhallinnon oikealla määrällä ja oikeilla osaamisilla varustettuja ihmisiä, heille tarvittavat laitteet tiedon hakuun, käsittelyyn ja tulosteiden tuottamiseen. Kun työmaalle hoidetaan internetyhteys saadaan tiedonhallinta jatkuvaan kommunikointiin suunnittelutiedon projektipankin kanssa. 9 Planicon Oy

10

11 KIINTEISTÖT Suomen noin 500 mrd euron kansallisuusvarallisuudesta rakennusten osuus on noin 49 %. Kiinteistövarallisuuden hoito ei ole yksin kansallisen politiikan tehtävä vaan ennen kaikkea jokaisen kiinteistön osalta omistajastrategian ydinasia. Matalan inflaation aikakautena kiinteistön arvon säilymiseen on vain kaksi keinoa: elinkaaren aikaisten kustannusten optimointi ja markkina-arvon määräytymis-perusteiden kehittäminen. Perustyökalu arvonsäilyttämiseen ja kehittämiseen on kiinteistötietojen hallinta. Tiedot tulisi olla kaikkien osapuolien hyödynnettävissä, niin kiinteistön teknisessä ylläpidossa, vikahuollossa, vuokralaisten sisustussuunnittelussa, verkostojen rakentamisessa ja hallinnassa, markkinoinnissa tai muutossuunnittelussa. Asiakas-caseja Suuri kiinteistösijoittaja toteutti toimistokiinteistöjensä dokumenttien haltuunoton. Asemapiirustukset, arkkitehtisuunnitelmien ja sähkösuunnitelmien tasopiirustukset skannattiin ja tallennettiin dokumenttien hallintajärjestelmään. Lisäksi arkkitehtisuunnitelmiin luotiin huonetilat CADilla hybridi-kuvina. LVISA-suunnitelmat arkistoitiin erillisiin mappeihin ja dokumenttiluettelot syötettiin dokumenttienhallintajärjestelmään. Dokumenttien hallintajärjestelmään eri toimijoilla on yhteys Internetin kautta varmennetuilla yhteyksillä. Vuokrauspalvelu tuottaa myyntiaineistonsa käyttäen verkosta saatavia pohjakuvia ja asemapiirustusta. Hybridi-kuvista voidaan laskea vuokrattavien tilojen pinta-aloja Eri vuokralaiset käyttävät omien sisustussuunnitelmiensa ja kalustehallintaohjelmiensa pohjana saatavissa olevia hybridi-piirustuksia. Toimistojen tietoverkkojen suunnittelu ja IP-osoitteiden hallinta on niin ikään suunniteltu näitä pohjapiirustuksia hyödyntäen. Kiinteistödokumenttien hallinnalla yhtiö uskoo saavansa hyötyjä mm. vuokratason paranemisena, pysyvimpänä asiakkuuksina, tehokkaampana muutosten hallintana ja vähentyneinä sähellyskustannuskina. Isännöitsijätoimisto toteutti asiakkaana olevien asuntoyhtiöidensä teknisten tietojen hallintaan oton. Vakuutusyhtiö loi kiinteistöistään tilojen ajantasaiset pohjapiirustukset vuokralaisiensa käyttöön. Kauppakeskus toteutti kiinteistön käytön ja huollon tietojärjestelmän hankinnan. Dokumenttien ja tilojen sisäänsyöttö oli vuoden kestävä projekti. Matala inflaatio ja ulkomaiset sijoittajat toivat Suomeen kiinteistöomistamisen uudet tuulet. Muutoksesta tuli tuottovaatimuksen standardi. Nyt kaikki ovat pakotetut uusiin toimintamalleihin. Tiedonhallinta on perusedellytys kiinteistön tuotoille. 11 Planicon Oy

12

13 INFRA Kunnat, valtion hallintokunnat ja erilaiset julkiset yhteisöt pyrkivät palveluillaan turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan lupausten ylläpitämisen ja kehittämisen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa. Julkisten palvelujen kuten teiden, hallintopalvelujen, terveydenhuollon, turvallisuuden ja tietoliikenteen taustalla on valtavat määrät erilaista teknistä tietoa. Voimme kysyä, onko tämän tiedon tuottamisessa, käytössä ja hallinnoinnissa jotain kehitettävää. Eri julkisten toimijoiden tehokkuushaussa teknisillä sektoreilla oikealla osaamisella ja oikea aikaisella miehityksellä on saavutettavissa merkittäviä pitkäaikaisia säätöjä. Planiconin palveluilla kunnille ja julkisille organisaatioille voidaan luoda uusia mahdollisuuksia tehokkaaseen hallintokäytäntöön. Asiakas-caseja Keskisuuressa kunnassa oli näkyvissä useamman teknisen henkilön eläköitymistä seuraavan vuoden aikana. Kunnan henkilöstöstrategiassa tavoitteena oli kunnan hallintokustannusten pienentäminen. Tarkasteltavana olivat niin rakennuslupa- ja rakennustarkastuksen palvelut, kuin energia- ja vesilaitos sekä kunnan omat kiinteistöt. Eläkkeelle jäävien henkilöiden tilalle suunniteltiin yhteistyötä palvelutuottajan kanssa, joka sijoittaisi kunnan organisaation sisälle kaksi henkilöä ja antaisi tarvittaessa jopa kolmen henkilön lisäkapasiteetinsitomiseen projektikohtaisesti toimistollaan sekä lähettämällä lisävoimia kunnan toimitiloissa toimivaan tekniseen tiimiin. Pienen kaupungin vesilaitos ja energiayhtiö halusivat luoda digitaalisen kartan kaikista verkostoistaan ja eri tarkastus- ja liitoskaivojen sijainnista. Kaikki verkostot dokumentointiin käyttäen mallinnusohjelmaa gps-paikannuksen avulla. Kuntayhteenliittymän sairaalassa kaluste- ja laitehallinta on haastava tehtävä. Tilahallintaohjelmaan kytkettävät tietokannat voivat käsitellä tilassa olevia laitteita ja kalusteita sekä kytkeä kunkin laitteen ja kalusteen käyttö- ja huolto-ohjeet osaksi huoltomiesten kannettavia tietokoneita. Energiayhtiö päätti mallintaa verkostonsa liittymien ja verkoston hallintaa varten. Teknisen tiedonhallinnon kehittämisen ja ylläpidon ulkoistamismallit voivat tehostaa merkittävästi julkisten palvelujen tuotantoa. 13 Planicon Oy

14 MISSIOMME Näemme, että teknisen tiedon hallinnon kentässä niin suunnittelu kuin muukin tietojen tuottaminen ja käyttö on jatkuvan muutoksen tilassa. Viime vuosikymmeninä muutoksen nopeus on vain kasvanut. Eri organisaatioiden tarpeet osaamisten laadusta ja määrästä sidottuna hetkeen ja paikkaan ovat alati muuttuvassa tilassa. Yhtäältä tavoitellaan organisaation sisäisen tehokkuuden parantamista ja toisaalta ulospäin tuotettujen palvelujen laadun parantamista. Samoin ulkoisessa toimintaympäristössä on kasvavaa turbulenssia: infrastruktuurit kehittyvät, tietojärjestelmät muuttuvat, investointien kannattavuuden parametrit heilahtelevat ja välillä osaavan työvoiman saanti on kehittymisen pahin pullonkaula. Useissa organisaatioissa perinteisten kehittämisen ja mukautumisen keinojen käytössä toimintamahdollisuuksia on rajoitettu. Kustannusrakenteiden hallinnasta on tullut toiminnan keskeinen strateginen päämäärä. Planiconissa hahmotamme asiakasorganisaatioidemme tarvitsevan niin omien strategisten kilpailukykyjensä kuin operatiivisten tuloksentekokykyjensä tueksi palvelujamme. Tuemme asiakkaidemme strategista kilpailukykyä pitämällä yllä osaamistamme ja palvelujemme saatavuutta asiakkaidemme tarpeisiin, kun samalla asiakkaamme voivat laadullisesti ja määrällisesti optimoida oman kiinteän organisaationsa. Strategisen kilpailukyvyn avulla asiakkaamme saavat omilta asiakkailtaan tilauksia ja projekteja. Tuemme asiakkaidemme operatiivista kilpailukykyä tuottamalla teknisen tiedon hallinnon henkilöpalveluja kustannustehokkaasti jokaisen projektin keston ajan. Operatiivisilla kilpailukyvyllä asiakkaamme varmistavat projektien kannattavuuden ja toimitusvarmuuden. Planiconissa: rekrytoimme osaavia ja palvelutoimintaamme soveltuvia henkilöitä. Henkilömme ovat motivoituneita asiakkaan antamiin haasteisiin. luomme henkilöstöllemme oman osaamisensa kehittämisen mahdollisuuden luomme henkilöstölle mahdollisuuden olla hyvä luomme kilpailukykyiset työsuhteet pidämme kiinteän organisaatiomme huipputehokkaana Planicon Oy 14

15 MEILTÄ TEILLE Oikeaan aikaan Oikeassa paikassa Oikealla osaamisella

16 Kumpulantie Elimäenkatu Mäkelänkatu Mäkelänkatu Kuortaneenkatu Lemuntie Elimäenkatu Teollisuuskatu Pälkäneentie Nilsiänkatu Telekatu Elimäenkatu Mäntsäläntie Teollisuuskatu Sturenakatu Aleksis Kiven katu Sturenakatu Kuortaneenkatu Helsinki Vaihde Faksi Taitto ja ulkoasu: ROKdesign Painopaikka: Multiprint Oy

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3 Sisältö Solteq lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Solteq 2010 Avainluvut Liiketoiminnan rakenne ERP EAM DATA STORE Solteq 2011 Hallinto Tietoa sijoittajille 2 Solteq 2010 Solteq lyhyesti Solteq tarjoaa

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Kansainvälinen liiketoiminta HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN 07.01.2015 Tekijä: Mikael Väisänen Ohjaaja: Katrina Lintukangas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2003 Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen viestinvälitys 14

Lisätiedot

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille HynäPro 2008 2011 räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille SISÄLTÖ Hanke HynäPro 2008 2011 kehitti räätälöidysti koko yritystä 4 Projektipäällikön puheenvuoro Kehittämispalveluita

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Hänen majesteettinsa, asiakkaan, luottamuksellisessa palveluksessa

Hänen majesteettinsa, asiakkaan, luottamuksellisessa palveluksessa Käsissäsi on Fujitsu Intelligence Servicen (FIS) lisättyä todellisuutta sisältävä huippusalainen vuosikatsaus. Päästäksesi katsomaan lisättyä todellisuutta, toimi näin: 1. Mene tietokoneellasi osoitteeseen

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Kumppanuus Monitilaympäristö

Kumppanuus Monitilaympäristö Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti Erikoisnumero 2012 Tilatiedot Toimitila-asiantuntija Kumppanuus Monitilaympäristö Strateginen toimitilajohtaminen Lisäarvo Konseptointi Asiantuntijapalvelut Muuntojoustavuus

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo:

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot