SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS"

Transkriptio

1 SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja asiakkaille, joilla on käytössään Soneran IN-liittymä. Palveluntarjoaja Teksti muodostuu tekstiviestiyhteydestä, lyhytnumerosta, laskutuspalvelusta ja Palveluntarjoajan hallinnoimasta sovelluksesta. Palveluntarjoaja Tekstiin voidaan liittää myös paikkatiedon välitys -ominaisuus. Palveluesimerkkejä: Viihde ja informaatiopalvelut laajalle käyttäjäkunnalle: uutiset, sää, talousinformaatio, tapahtumakalenterit, horoskoopit, jne. Markkinoinnin ja asiakaspalvelun ratkaisut: Kustannustehokas palaute-, kysely, tilaus- tai palvelukanava. Tekstiviestipohjaiset kilpailut: helppo tapa osallistua kilpailuun. Kanta-asiakaspalvelut (saldot, tarjoukset, tiedottaminen) Yhteisöllisyyteen liittyvät palvelut: tarkista tulevat tapahtumat tai aikataulut sekä viimeiset puheenaiheet. Push-palvelut (loppukäyttäjän vastaanottamiin viesteihin perustuva laskutus) Loppukäyttäjän paikkatietoon perustuvat palvelut 2 Tekstiviestiyhteys ja lyhytnumero Viestin välittämisessä Palveluntarjoajalle käytetään Viestintäviraston (entinen Telehallintokeskus) hallinnoimia lyhytnumeroita. Sonera varaa lyhytnumeron Palveluntarjoajalle. Viestintäviraston wwwsivuilla on lisätietoa lyhytnumeroiden käyttötarkoituksesta sekä muista asiaan liittyvistä asioista. Lyhytnumero asetetaan Soneran sanomanvälitysjärjestelmässä vastaamaan Palveluntarjoajan tietojärjestelmän dataosoitetta, johon loppukäyttäjän lähettämä viesti välitetään. 3 Laskutuspalvelu ja raportointi Palveluntarjoaja Teksti on tehokas ja edullinen tapa laskuttaa transaktioperusteisesti tekstiviestillä o s- tetuista palveluista. Ostot laskutetaan loppukäyttäjältä hänen matkapuhelinlaskullaan. Palveluntarjoajan päätettävissä oleva hinnoittelu antaa mahdollisuudet ohjata palveluntuottamisen kustannukset kokonaan tai osittain loppukäyttäjille. Hinnoittelu voidaan tehdä pennin tarkkuudella 0,00mk:n ja 90,00mk:n välillä.* * Voimassa olevan Viestintäviraston määräyksen mukaisesti Yli 7,00 mk maksavissa palveluryhmien III ja IV palveluissa, sekä yli 10,00 mk maksavissa I* ja II* ryhmän palveluissa on käytettävä hintatiedotetta. Hintatiedotteellisessa palvelussa Sonera lähettää loppukäyttäjälle varmistusviestin. Mikäli kysymyksessä on hintatiedotteellinen palvelu, Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan Soneralle palvelun käyttöönotosta. Laskutuspalvelu sisältää kuukausittaisen tuloutuksen Palveluntarjoajalle sekä lyhytnumero- ja palvelutunnistekohtaisen raportin tuloutuksesta. Laskutuspalvelusta ja sen tarkasta sisällöstä sovitaan Palveluntarjoaja Teksti -sopimuksessa. Sonera laskuttaa loppukäyttäjiä sekä tulouttaa Palvelutarjoajalle sopimuksen mukaisesti, kun Palveluntarjoaja toimittaa loppukäyttäjän laskuttamisessa tarvittavat tiedot Soneralle Content Gatewayn rajapintamäärittelyissä (Guide for Service Development, Programmer s Guide for Java 2.5/ ActiveX/C++) kuvatulla tavalla. Laskutuspalvelussa on seuraavat vaihtoehdot: 3.1 Loppukäyttäjän lähettämään viestiin perustuva laskutus

2 Palvelun veloitus perustuu tekstiviestin lähettämiseen Palveluntarjoajan lyhytnumeroon. Käytettäessä palvelukohtaista hinnoittelua veloitus perustuu lyhytnumeroon, palvelutunnisteeseen ja sitä vastaavaan hakusanaan. 3.2 Loppukäyttäjän vastaanottamaan viestiin perustuva laskutus (Push-palvelu) Push-palvelussa loppukäyttäjältä veloitetaan hänen vastaanottamistaan viesteistä. Loppukäyttäjä tilaa palvelun suoraan Palveluntarjoajalta esimerkiksi lyhytnumerosta tekstiviestillä tai Palveluntarjoajan www- tai wap-sivulta. Loppukäyttäjä voi tilata palvelun vain itselleen. Ennen tilauksen voimaantuloa, Sonera varmistaa tilauksen loppukäyttäjältä vahvistusviestillä, jossa palvelun hinta ja ilmoitetaan lo p- pukäyttäjälle. Palveluntarjoajan on lisättävä jokaisen loppukäyttäjälle lähetetyn viestin loppuun Palveluntarjoajan nimi ja/tai Palveluntarjoajan www-osoite. Palveluntarjoajan on tarjottava loppukäyttäjälle mahdollisuus asettaa hintayläraja tietyllä ajanjaksolla, jos viestejä ei lähetetä säännöllisesti, esimerkiksi kerran päivässä tai viestejä lähetetään yli kolme päivässä. Palveluntarjoajan on ilmoitettava loppukäyttäjälle hänen asettamansa hintaylärajan saavuttamisesta, sekä lopetettava viestien lähettäminen. Loppukäyttäjälle on tarjottava mahdollisuus sulkea palvelu hänen käyttämäänsä tilauskanavaa käyttäen. Sulkemisen jälkeen Palveluntarjoajan on poistettava loppukäyttäjän tiedot palvelusta sekä ilmoitettava palvelun sulkenut loppukäyttäjä välittömästi Soneralle Content Gateway rajapintamäärityksen mukaisesti ja lopetettava push-viestien lähettäminen. Palveluntarjoajan on ilmoitettava palvelua markkinoidessaan selvästi palvelun tilaamisen kokonaiskustannukset, joissa huomioidaan viestikohtainen hinta sekä viestien määrä tietyllä ajanjaksolla. Jos palvelun hinta muuttuu kesken sopimuskauden, Palveluntarjoajan on ilmoitettava muutoksesta kaikille palvelun senhetkisille käyttäjille. Push-palvelun toteuttamiseen tarvittava Content Gateway ohjelmistoversio on CGW 2.1 tai uudempi. Palvelun toteuttamisessa on noudatettava Content Gatewayn rajapintamäärittelyssä (Guide for Service Development, Programmer s Guide for Java 2.5/ ActiveX/C++) annettuja ohjeita. 3.3 Ei laskutuspalvelua Palveluntarjoaja Tekstin voi valita myös ilman laskutuspalvelua. Tällöin loppukäyttäjän viesti välitetään lyhytnumeron perusteella Palveluntarjoajan tietojärjestelmään ja palvelun käyttäjä maksaa tekstiviestistään Sonera IN-hinnaston mukaisen tekstiviestin lähetyshinnan. Palveluntarjoajalta veloitetaan vain hänen lähettämänsä vastausviestit. Tuloutus- ja raportointipalvelut edellyttävät laskutuspalvelun avausta. 4 Paikkatiedon välitys -ominaisuus Palveluntarjoaja Tekstiin liitettävän paikkatiedon välitys -ominaisuuden avulla Palveluntarjoaja voi toteuttaa loppukäyttäjän paikkatietoa hyödyntäviä palveluja. Kun Palveluntarjoaja ja Sonera ovat sopineet paikkatiedon välityksestä, välitetään loppukäyttäjän WGS84-järjestelmän mukainen koordinaattitieto, arvio paikkatiedon tarkkuudesta, postinumero sekä kuntatieto. Tieto välitetään kun loppukäyttäjä lähettää Palveluntarjoajan määrittelemän hakusanan Palveluntarjoajan lyhytnumeroon. Loppukäyttäjän matkapuhelinnumeroa ei välitetä tapahtuman yhteydessä Palveluntarjoajalle. Paikkatieto voidaan välittää vain Soneran matkapuhelinverkkoon liittyneistä liittymistä. Paikkatieto perustuu matkapuhelimen käyttämän matkapuhelinverkon tukiaseman solun peittoalueen sijaintiin. Paikannuksen tarkkuus riippuu tukiasemaverkon tiheydestä ja solun peittoalueen koosta. Tiheän tukiasemaverkon alueella paikannuksen tarkkuus voi olla noin metriä, mutta tarkkuus

3 on huomattavasti heikompi alueilla, joissa tukiasemia on harvemmassa. Käytettävästä paikannustekniikasta johtuen välitettävä paikkatieto ei aina vastaa loppukäyttäjän maantieteellistä sijaintia. Paikkatiedon välitys on palvelukohtainen ominaisuus, joka perustuu hakusanaan ja sitä vastaavaan palvelutunnisteeseen. Paikkatiedon välitystä hyödyntävä palvelu voi olla samassa lyhytnumerossa kuin muut palvelut. Paikkatiedon välitys -ominaisuuden käyttöä edellyttää, että käytettävässä lyhytnumerossa on laskutuspalvelu. Paikantavaa palvelua markkinoitaessa tai muuten palvelusta loppukäyttäjälle kerrottaessa, Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa loppukäyttäjälle tästä ominaisuudesta erityisehdoissa määritellyllä tavalla. Paikkatiedon välitykseen sovellettavat erityisehdot ovat tämän sopimuksen liitteenä. Paikkatiedon välitys-ominaisuutta tukeva Content Gateway ohjelmistoversio on Sonera Palveluntarjoaja Tekstin tekninen arkkitehtuuri Content Gateway on palvelinohjelmisto, jonka avulla viesti välitetään Soneran sanomanvälitysjärjestelmän ja palveluntarjoajan sovelluksen välillä. Content Gatewayn toiminnallisuus kuvataan rajapintamäärittelyissä (Guide for Service Development, Programmer s Guide for Java 2.5/ ActiveX/C++). Ohjelma ja rajapintamäärittelyt ovat haettavissa Soneran www-sivulta: Content Gateway (CGW) jakautuu kahteen osaan: Operator Server -ohjelmistoon (OS) ja Palveluntarjoajan palvelimelle asennettavaan Provider Server -ohjelmaan(ps). Loppukäyttäjät Palveluntarjoajan toimintaympäristö 17xxx Mobile Services Sanoman- CGW välitys- järjestelmä- OS Salattu, kiinteä TCP/IP-yhteys Palomuurit CGW - PS Sisältö Sisältö2 Sisältö3 Loppukäyttäjä lähettää tekstiviestin lyhytnumeroon. Viesti välitetään Soneran sanomanvälitysjärjestelmästä Palveluntarjoajan dataosoitteeseen. Palveluntarjoaja ohjaa viestin halutulle sovellukselle. Vastausviesteissä on käytettävä lähettäjän numerona Palveluntarjoajan palvelun lyhytnumeroa. Palveluntarjoajan PS:n ja Soneran OS:n välisessä liikenteessä käytetään DES-salausta. Tarvittaessa myös vahvempi autentikointi on mahdollista SSL-salauksella. Palveluntarjoaja vastaa sovelluksen rakentamisesta ja liittämisestä Content Gatewayn Provider Serveriin. Sovelluksen ja palveluiden toteuttamisessa on noudettava Content Gatewayn rajapintakuvausta ja muita ohjeita (Guide for Service Development, Programmer s Guide for Java 2.5/ ActiveX/C++).

4 Palveluntarjoaja Teksti sopimuksen hinnasto SANOMALIIKENNEYHTEYS Kytkentämaksu 3 900,00 (4 758,00) mk / 655,93 (800,23) Kytkentämaksu sisältää yhteyden luomisen teknisessä rajapinnassa, yhden lyhytnumeron kytkennän ja Content Gateway -ohjelmiston käyttöoikeuden. Lisälyhytnumeroiden kytkentämaksu 2 000,00 (2 440,00) mk / 336,38 (410,38) Samalle asiakkaalle samaan IP-yhteyteen avattava lisälyhytnumero. Muutosmaksu 500,00 (610,00) mk / 84,09 (102,59) LIIKENNEMAKSUT Kuukausimaksu 350,00 (427,00) mk / 58,87 ( 71,82) Lyhytnumerokohtainen kuukausimaksu. Sisältää ylläpidon ja lyhytnumeron käyttöoikeuden. Kuukausimaksua ei veloiteta avauskuukaudelta. Viestihinnat viestiä /kk 0,54 (0,66) mk/ 0,09 (0,11) / viesti viestiä / kk 0,48 (0,59) mk/ 0,08 (0,10) / viesti viestiä / kk 0,42 (0,51) mk/ 0,07 (0,09) / viesti Hintaportaan vaihtuminen ei vaikuta edeltävien viestien yksittäishintoihin. Mikäli laskutuspalvelu on valittu, palveluntarjoajalta veloitetaan GSM-puhelimilta sanomanvälitysjärjestelmään ja Soneran sanomanvälitysjärjestelmästä GSM-puhelimille lähetetyt tekstiviestit. LASKUTUSPALVELU Palvelumaksu 12 % verottomasta palveluntuotosta, kuitenkin vähintään 0,10 (0,12) mk / laskutustapahtuma. Laskutuspalvelumaksu on vähintään 150,00 (183,00) mk/ 25,22 (30,77) / laskutusnimike/ kk, kuitenkin vähintään 1 000,00 (1 220,00) mk/ 168,19 (205,19) / asiakas / kk. Laskutusnimike on esimerkiksi lyhytnumero tai lyhytnumerossa oleva palvelukohtaisesti hinnoiteltu hakusana. Palvelun avauskuukaudelta ei veloiteta laskutuspalvelun vähimmäismaksua. Kytkentämaksu 1 500,00 (1 830,00) mk / 252,22 (307,71) Lyhytnumerokohtainen kytkentämaksu. Sisältää asiakkaan kytkemisen loppuasiakaslaskutusjärjestelmään ja tuloutusjärjestelmään. Loppukäyttäjän veloitus tapahtuu lyhytnumeron perushinnan mukaisesti ja kaikki lyhytnumerossa olevat palvelut ovat saman hintaisia. Palvelukohtainen hinnoittelu 250,00 (305,00) mk / 42,05 (51,30) / kytkettävä palvelu Lyhytnumeron perushinnasta poikkeavien palveluiden hinnoittelu. Yhdessä lyhytnumerossa voi olla lyhytnumeron perushinnan lisäksi enintään neljä erihintaista palvelua. Asiakkaan on ilmoitettava palvelukohtaisessa hinnoittelussa tarvittavat tiedot (lyhytnumero, palvelutunniste, hakusana, loppuasiakashinta) sopimuksen liitteellä yksi. Hintatiedotteellisen palvelun kytkentämaksu 500,00 (610,00) mk / 84,09 (102,59) / kytkettävä palvelu Hintatiedotteellinen palvelu on yli 7,00 mk maksava ajanvietepalvelu tai yli 10,00 mk maksava yleishyödyllinen- tai asiointipalvelu. Hintatiedotteellisessa palvelussa hintatiedotteen välittämiseen liittyvät tekstiviestit veloitetaan palveluntarjoajalta liikennemaksujen viestihinnat -taulukon mukaisesti. Push-palvelun kytkentämaksu 500,00 (610,00) mk / 84,09 (102,59) / kytkettävä palvelu Push-palvelussa loppukäyttäjää veloitetaan hänen vastaanottamistaan viesteistä.

5 Asiakkaan on ilmoitettava push-palvelun kytkennässä tarvittavat tiedot (lyhytnumero, palvelutunniste, palv e- luntarjoaja, hakusana, loppuasiakashinta) sopimuksen liitteellä yksi. Push-palvelun avaamisen vahvistamiseen ja sulkemiseen liittyvät tekstiviestit veloitetaan palveluntarjoajalta liikennemaksujen viestihinnat -taulukon mukaisesti. Muutos laskutuspalvelun tiedoissa 500,00 (610,00) mk/ 84,09 (102,59) PAIKKATIEDON VÄLITYS Paikkatiedon välityksen kytkentämaksu 500,00 (610,00) mk / 84,09 (102,59) / kytkettävä palvelu Asiakas ilmoittaa paikkatiedon välitys-ominaisuutta hyödyntävän palvelun kytkennässä tarvittavat tiedot (lyhytnumero, palvelutunniste, h akusana, loppuasiakashinta) sopimuksen liitteellä yksi. Paikkatiedon välitys 0,71 (0,87) mk / 0,12 (0,15) / paikkatieto Suluissa esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron (22%). Eurohinnat ovat opastavia hintoja.

6 Palveluntarjoaja Teksti -sopimus Uusi sopimus Muutos Hyötypalvelut (16xxx) Viihdepalvelut (17xxx) Ilmaispalvelut (18xxx) 1 Asiakkaan perustiedot Asiakas Y-tunnus Lähiosoite Postinumero- ja toimipaikka Hallinnollinen yhteyshenkilö Puhelin Fax Tekninen yhteyshenkilö Puhelin Fax Laskutuksen yhteyshenkilö Puhelin Fax Laskutus- ja tuloutusosoite Sähköposti Postinumero- ja toimipaikka Pankkiyhteys Sähköpostiosoite vikailmoituksille Fax Asiakaspalvelu (sähköposti) Puhelin ja palveluaika 2 Palvelun tekninen kuvaus Lyhytnumero Sonera anoo lyhytnumeron MO-liikennettä varten Asiakkaan dataosoite (yhteystapa Content Gateway-liitynnällä) TCP/IP Data-osoite TCP-portti*) Internet Muu Sähköpostiosoite, johon lisenssi toimitetaan: Soneran dataosoite: TCP-portti*) *) Content Gatewayn looginen portti Palvelun aloituspäivä: 3 Laskutuspalvelun tiedot Laskutuspalvelu (sisältää kuukausittaisen tuloutuksen) Lyhytnumeron perushinta loppuasiakkaalle veroineen alv % Palvelukohtainen hinnoittelu -> Täytä laskutuspalvelun lisätiedot liite 1. Push-palvelu -> Täytä laskutuspalvelun lisätiedot liite 1. Ei laskutuspalvelua (loppuasiakkaalta veloitetaan Soneran normaali tekstiviestin hinta) 4 Palvelun sisällön kuvaus (asiakas täyttää) 5 Myyjän tiedot Nimi ja yksikkö Puhelin SONERA OYJ, KOTIPAIKKA: HELSINKI, TEOLLISUUSKATU 15, HELSINKI, PUH , Y-TUNNUS Voimassaoloaika Sopimus on voimassa toistaiseksi kahden (2) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin 7 Sopimuksen liitteet (Sopimukseen sovellettavat liitteet soveltamisjärjestyksessä) 1. Laskutuspalvelun lisätiedot (Liite 1) 2. Palveluntarjoaja Teksti sopimuksen hinnasto 3. Palveluntarjoaja Teksti palvelukuvaus 4. Paikkatiedon välitys-ominaisuuden erityisehdot 5. Soneran palveluntuotannon ratkaisun sopimusehdot 6. Soneran palveluidenyleiset toimitusehdot yritysasiakkaille. 8 Allekirjoitukset Asiakas vakuuttaa perehtyneensä tähän sopimukseen sekä sen liitteisiin ja hyväksyy ne allekirjoituksellaan. Aika ja paikka Sonera Oyj (puolesta) Nimenselvennys Asiakas Nimenselvennys

7 Laskutuspalvelun lisätiedot Liite 1 Asiakas Muutos Lisäys Loppukäyttäjältä veloitetaan lyhytnumeron perushinta ellei palvelutunnistetta ja sitä vastaavaa hakusanaa ole erikseen määritelty. Lyhytnumero Palvelutunniste/ palveluntarjoaja* Hakusana Paikkatiedon välitys Arvonlisäverollinen loppuasiakashinta** Pushpalvelu Arvonlisäverokanta * Palvelutunniste on Content Gatewayn Provider Serverin generoima nelinumeroinen id. Palvelutunniste sekä hakusana tarvitaan, kun käytetään hakusanaan perustuvaa laskutusta. Push-palvelussa tarvitaan palvelutunniste, hakusana sekä palveluntarjoajan nimi, jota käytetään push-palvelun tilaajalle lähetettävässä tilauksen vahvistusviestissä. ** Mikäli ajanvietepalvelu maksaa yli 7 mk tai yleishyödyllinen- tai asiointipalvelu yli 10 mk on käytettävä hintatiedotetta. Oikein konfiguroidut Push-palvelut sisältävät aina tilauksen vahvistusviestin, joten hintatiedotetta ei tarvita push-palveluissa. Palvelun sisällön kuvaus Asiakkaan allekirjoitus Aika ja paikka Allekirjoitus Nimenselvennys

8 SONERAN PALVELUTUOTANNON RATKAISUN SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA Näitä ehtoja sovelletaan Sonera Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Sonera) palveluntarjoajalle tarjoamaan jäljempänä määriteltyyn, palvelutuotannon ratkaisuun. 2 MÄÄRITELMÄT Näissä sopimusehdoissa ja siinä sopimussuhteessa, johon nämä sopimusehdot liittyvät seuraavilla käsitteillä on jäljempänä määritelty merkitys elleivät osapuolet muuta sovi tai muu määritelmä ole käyttöyhteyden perusteella ilmeistä: Loppukäyttäjä tarkoittaa palvelua käyttävää Soneran tai Soneran sopimuskumppanin asiakasta. Palvelu tarkoittaa palveluntarjoajan loppukäyttäjälle Soneran hyväksymää tekniikkaa (esim. sms-, wap- ja internetpohjaiset tekniikat) ja Soneran palvelutuotannon ratkaisua hyväksikäyttäen tarjoamaa palvelua. Laskutuskausi tarkoittaa tässä sopimuksessa Soneran käyttämää loppukäyttäjän laskutuskautta. Tällainen laskutuskausi on esimerkiksi matkapuhelinliittymän laskutuskausi. Palvelutuotannon ratkaisu tarkoittaa Soneran tuottamaa, omistamaa ja/tai lisensoimaa, mm. internet-, sms- ja wap- tekniikkoja hyväksikäyttävä, ratkaisua, jonka kautta palveluntarjoaja voi tarjota palvelua loppukäyttäjille. Loppukäyttäjä voi käyttää palvelua palvelutuotannon ratkaisuun sopivilla päätelaitteilla. Palvelutuotannon ratkaisu voi sisältää mm. seuraavia komponentteja: Tekstiviestiyhteys, jota käytetään viranomaisten hallinnoimien palvelunumeroiden kautta wap-yhteys, johon palveluntarjoajan sovellus voidaan linkittää loppukäyttäjän laskutuspalvelu palveluntarjoajan näkyvyys erikseen sovittavilla Soneran internet sivuilla, ja/tai Soneran wapvalikossa Mikäli palveluntarjoaja ja Sonera sopivat laskutuspalvelusta loppukäyttäjän tunnistus ja palvelun käytön laskutus tapahtuu Soneran hallinnoiman tunnisteen avulla, esimerkiksi GSM-liittymänumeron perusteella. 3 SONERAN OIKEUDET JA VASTUUT 3.1 Tekninen toteutus Soneralla on oikeus tuottaa sopimuksenmukainen palvelutuotannon ratkaisu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelutuotannon ratkaisun tuottamiseen alihankkijoita. Soneralla on oikeus tehdä palvelutuotannon ratkaisun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia palveluntarjoajan laitteisiin, ohjelmistoihin tai palveluun, palveluntarjoajan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Sonera pyrkii ilmoittamaan palveluntarjoajaan vaikuttavista palvelutuotannon ratkaisun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Palveluntarjoajan vaatimista teknisistä muutoksista peritään Soneran määrittämä maksu. 3.2 Markkinointi Sonera markkinoi Palvelutuotannon ratkaisua parhaaksi katsomallaan tavalla. Soneralla on oikeus käyttää palvelutuotannon ratkaisuun liittyvässä markkinoinnissaan Palveluntarjoajan toimi- ja tuotenimiä sekä tavaramerkkejä. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltää toimi- tai tuotenimen tai tavaramerkin käyttö. kielto on pätevä ainoastaan, jos Sonera on vastaanottanut palveluntarjoajan kirjallisen kieltoilmoituksen. Soneralla on oikeus mainostaa Palveluntarjoajaa ja palvelua esimerkiksi asiakaslehdissä, asiakastiedotteissa sekä Soneran tai kolmannen osapuolen internet-sivuilla. Muusta markkinoinnista sovitaan erillisellä sopimuksella. 3.3 Tuotetuki Sonera toimittaa Palveluntarjoajalle Palvelutarjoajan pyynnöstä Palvelutuotannon ratkaisun teknisen dokumentaation Palvelun toteuttamista varten. Dokumentaatiossa on kuvattu Soneran järjestelmän ja Palveluntarjoajan järjestelmän välinen liityntärajapinta. Palveluntarjoajan tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevaa teknistä dokumentaatiota ja Soneran muutoin antamia ohjeita. 3.4 Häiriö- ja haittatilanteet Soneralla on oikeus kytkeä Palveluntarjoaja irti Palvelutuotannon ratkaisusta Soneran yleisten toimitusehtojen kohdan 11.2 mukaan (Soneran palveluiden yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille). Soneralla on oikeus laskuttaa Palveluntarjoajaa sellaisista vianselvityksestä aiheutuvista kuluista, jotka johtuvat Palveluntarjoajan haittaa tai häiriötä aiheuttavasta laitteesta, teleyhteydestä tai ohjelmistosta. 3.5 Palvelun saatavuus Soneralla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, mahdollistaa Palvelun käyttö omille ja/tai valitsemiensa yhteistyökumppaniensa asiakkaille. Soneralla on oikeus estää tietyn Palvelun välittäminen omille Loppukäyttäjilleen niin halutessaan perustellusta

9 syystä. Sonera ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun välittämisen estämisestä Palveluntarjoajalle aiheutuneita vahinkoja, tulonmenetystä, kustannuksia tai muuta haittaa. 4 PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VAS- TUUT 4.1 Tekniset ja liiketaloudelliset edellytykset Palveluntarjoajan on oltava vakavarainen ja sillä on oltava riittävät tekniset ja taloudelliset edellytykset Palvelun tuottamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Palveluntarjoajan tulee omalla kustannuksellaan järjestää riittävät ja asianmukaisesti suojatut tietoliikenneyhteydet Soneran määrittämään järjestelmään. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun toiminnasta. Palvelutarjoajan tulee liittää Palvelu Palvelutuotannon ratkaisuun Soneran rajapintamäärittelyssä kuvatulla tavalla. Palveluntarjoaja vastaa omalla kustannuksella Palvelutuotannon ratkaisun ja oman sovelluksensa välisistä tietoliikenneyhteyksistä, tietoliikenneyhteyksien suojaamisesta ja sovellusten yhteensovittamisesta. 4.2 Sisältö Palveluntarjoaja vastaa yksin Palvelun sisällöstä ja toiminnallisuudesta. Hänellä on oltava Palvelun sisällön ja toiminnallisuuden yleisölle välittämiseen, esittämiseen, ylläpitämiseen ja tarjoamiseen tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset, mukaan lukien tarpeelliset käyttöoikeudet tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattuun Palvelun sisältöön tai toiminnallisuuteen. Jos Soneraa vastaan kohdistetaan vaatimuksia Palvelun sisällön tai toiminnallisuuden perusteella, Palveluntarjoaja sitoutuu korvaamaan Soneralle kaikki tällaisista vaatimuksista ja/tai niihin vastaamisesta aiheutuvat vahingot ja kustannukset, mukaan lukien oikeudenkäyntija asianajokulut. Sonera ilmoittaa Palveluntarjoajalle tämän kappaleen mukaisista vaatimuksista kirjallisesti kohtuullisessa ajassa niistä tiedon saatuaan. Tarjottavan Palvelun on oltava ammattimaisesti järjestettyä ja luotettavaa. Palveluntarjoaja on velvollinen toimittamaan Soneralle Palvelun tarkan kirjallisen kuvauksen ennen palvelun liittämistä Palvelutuotannon ratkaisuun. Palveluntarjoajalla on oikeus edelleen kehittää ja muuttaa tarjoamansa Palvelun sisältöä kuitenkin siten, että tässä sopimuksessa määritellyt edellytykset Palvelun toteuttamiseksi ja tarjoamiseksi eivät muutu. Kaikista muutoksista Palvelun sisällössä on sovittava erikseen Soneran kanssa kirjallisesti vähintään neljä (4) viikkoa ennen kuin muutettua Palvelua tarjotaan Loppukäyttäjille. Palveluntarjoaja sitoutuu hankkimaan Loppukäyttäjiltä kirjallisen suostumuksen, voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ennen kuin Loppukäyttäjille toimitetaan suoramarkkinointia Palvelun kautta. 4.3 Loppukäyttäjätoimitusehdot Palveluntarjoaja on velvollinen huolehtimaan Palvelun toimitusehdoista Loppukäyttäjälle ja siitä, että nämä Palveluntarjoajan ehdot sitovat Loppukäyttäjää. Palveluntarjoaja on velvollinen huolehtimaan asianmukaisella tavalla siitä, että Loppukäyttäjä ymmärtää, että Palvelun tuottaa, toimittaa ja tarjoaa Palveluntarjoaja eikä Sonera. 4.4 Loppukäyttäjähinnoittelun ja verokannan ilmoittaminen Muissa kuin kohdassa 5.1 mainituissa tapauksissa Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan Loppukäyttäjille Palvelun lopullisen kokonaishinnan, joka sisältää verot ja mahdolliset viranomaismaksut. Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan Palvelun arvonlisäverokannan suuruuden Soneralle. Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Soneralle Palveluntarjoajan arvonlisäverovelvollisuudessa ja palvelunsa verokannassa tapahtuneista muutoksista. 4.5 Myynti ja markkinointi Soneran toiminimen, tuotetunnusten ja tavaramerkkien käytöstä Palvelun yhteydessä ja Palveluntarjoajan markkinoinnissa on sovittava Soneran kanssa kirjallisesti erikseen ennen tällaisen käytön aloittamista. Soneralla on oikeus kieltäytyä myöntämästä lupaa sen toiminimen, tuotetunnusten tai tavaramerkkien käyttöön. Palveluntarjoajan on markkinoinnissaan tiedotettava niistä lyhytnumeropalvelun ja siihen perustuvien matkapuhelinpalveluiden käyttöön vaikuttavista seikoista, jotka Sonera on ilmoittanut Palveluntarjoajalle. 4.6 Säädösten noudattaminen Palveluntarjoajan tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja, asetuksia sekä muita viranomaisten antamia määräyksiä mm. Loppukäyttäjien henkilötiedoista ja tunnistamistiedoista voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä. 5 HINNOITTELU, LASKUTUS JA TULOUTUS 5.1 Loppukäyttäjähinnoittelu Palveluntarjoaja ja Sonera sopivat Palvelun loppukäyttäjähinnasta huomioon ottaen Palvelutarjonnan ratkaisun kokonaisilmeen, Palveluntarjoajan Palvelun luonteen sekä Soneran mahdolliset velvollisuudet Palveluntarjoajan Palvelun hinnan ilmoittamisen suhteen. Loppuasiakashinta sisältää verot ja mahdolliset viranomaismaksut.

10 Mikäli Palveluntarjoaja muuttaa Palvelun hintaa, tulee Palveluntarjoajan ilmoittaa muutoksesta kirjallisesti Soneralle neljä (4) viikkoa etukäteen. Soneran tulee hyväksyä hinta ennen sen käyttöönottamista. Sonera voi ilmoittaa, Palveluntarjoajan Soneralle ilmoittaman loppuasiakashinnan, Soneran internet -sivuilla Palveluntarjoajan Palvelun yhteydessä ja harkintansa mukaan myös muussa markkinoinnissaan ja tiedotuksessaan. 5.2 Palveluntarjoajalta perittävät maksut Sonera laskuttaa Palveluntarjoajalta välittömästi sopimuksen solmimisen jälkeen Palvelutuotannon ratkaisun kytkentämaksun ja muut sopimuksen mukaiset kertaluonteiset perustamismaksut, sekä mahdollisen Soneran määräämän vakuusmaksun ja mahdolliset muut sovitut maksut. 5.3 Loppukäyttäjälaskutus Palvelutuotannon ratkaisu sisältää Loppukäyttäjien laskutuksen, saatavien valvonnan sekä tuloutuksen Palveluntarjoajalle, mikäli osapuolet ovat näin sopineet. Sonera laskuttaa Palvelun käyttöön perustuvat maksut Loppukäyttäjiltä Soneran matkapuhelinlaskulla tai muulla laskulla erillisen sopimuksen mukaan. Nämä maksut laskutetaan Palveluntarjoajan nimissä ja lukuun. Sonera päättää Loppukäyttäjien laskutusaikatauluista, eräpäivästä, viivästyskoroista ja perintätavasta. Jos Loppukäyttäjän maksuvelvollisuuden laiminlyönti kohdistuu Palveluntarjoajan tarjoamaan Palveluun, Soneralla on oikeus estää Loppukäyttäjältä Palvelun käyttö. Jos Loppukäyttäjä ei maksa Palvelun käytöstä aiheutuvia maksuja, maksujen suuruus ja laatu huomioonottaen kohtuullisten perimistoimien jälkeen, on Soneralla oikeus periä takaisin Palveluntarjoajalle jo tilitetty määrä tai vähentää Palveluntarjoajalle tilitettävästä määrästä Loppukäyttäjän maksamatta jäänyt osa. Jos Sonera perii Loppukäyttäjän maksamatta jäämiä maksuja Palveluntarjoajalta tai vähentää tilitettävästä määrästä maksamatta jääneen osuuden, Sonera luovuttaa Palveluntarjoajalle tarpeelliset tiedot maksun perimiseksi Loppukäyttäjältä. Soneralla on oikeus lisätä Palveluntarjoajalta takaisin perittävään osuuteen tai vähentää Palveluntarjoajalle tilitettävästä osuudesta Soneran hinnaston mukainen perimiskorvaus. 5.4 Raportointi ja tuloutus Mikäli laskutuspalvelusta on sovittu, Sonera lähettää Palveluntarjoajalle kuukausittain kirjallisen raportin, josta ilmenee Palvelun käyttömäärä, Palvelun kokonaistuotto, liikennöintimaksut ja palvelumaksut sekä muut sopimuksen mukaiset maksut. Raportit eivät sisällä Loppukäyttäjän asiakas- tai tunnistetietoja. Muusta raportoinnista on sovittava erikseen. Sonera tulouttaa Palveluntarjoajalle Palvelun edellisen kuukauden laskutukseen perustuvan Palvelun tuoton vähennettynä Soneran Palveluntarjoajalta perimillä Palvelutuotanto ratkaisun palvelu-, liikenne ja muilla sopimuksen mukaisilla maksuilla ja Soneran mahdollisilla muilla saatavilla Palveluntarjoajalta. Mikäli Palvelun tuotto on pienempi kuin Soneran saatavat, Soneran laskuttaa erotuksen Palveluntarjoajalta. Palvelutuotannon ratkaisun liikenne- ym. maksut ovat voimassa olevan hinnaston mukaisia. Jos tuloutussumma tai laskun summa on alle kolmesataa (300) markkaa, tuloutus tai laskutus siirretään seuraavan kalenterikuukauden tuloutukseen tai laskutukseen. Sonera ei maksa Palveluntarjoajalle korkoa siltä ajalta, kun Loppukäyttäjien suorittamat Palveluntarjoajan varat ovat Soneran hallussa. Jos Palvelu on Loppukäyttäjälle maksutonta, Sonera laskuttaa Palveluntarjoajalta sopimuksen mukaiset maksut kalenterikuukausittain erillisellä laskulla. 6 ASIAKASPALVELU Sonera voi opastaa loppukäyttäjiä palveluntarjoajan palveluiden perustietouden osalta tai välittää loppukäyttäjien antamaa palautetta palveluntarjoajalle. lähtökohtaisesti Sonera opastaa loppukäyttäjät ottamaan yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun palvelua koskevissa kysymyksissä tai reklamaatioissa. palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Soneralle palvelussa ilmenneestä katkoksesta, ongelmista laskutuksessa ja osallistumaan ongelmien selvittämiseen aktiivisesti. 7 VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOI- TUS Soneran vastuu Palveluntarjoajalle tämän sopimuksen piiriin kuuluvista vahingoista on rajoitettu kulloinkin voimassa olevien Soneran Palveluiden yleisten toimitusehtojen yritysasiakkaille mukaisesti, kuitenkin korkeintaan markkaan vahinkotapahtumaa kohden. 8 SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN Sonera voi muuttaa näitä sopimusehtoja. Palveluntarjoajalle tiedotetaan uusista sopimusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti. Jos sopimusehtoja on muutettu Palveluntarjoajan vahingoksi, Palveluntarjoajalla on oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksesta irtisanoa sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta.

11 PAIKKATIEDON VÄLITYS OMINAISUUDEN ERITYISEHDOT 1. Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Sonera Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Sonera) Palveluntarjoajalle tarjoamaan jäljempänä määriteltyyn Sonera Palveluntarjoaja Tekstiin ja/tai Sonera Palveluntarjoaja WAP:iin liitettyyn Paikkatiedon välitys -ominaisuuteen. 2. Määritelmät Näissä erityisehdoissa ja siinä sopimussuhteessa, johon nämä sopimusehdot liittyvät seuraavilla käsitteillä on jäljempänä määritelty merkitys elleivät osapuolet muuta sovi tai muu määritelmä ole käyttöyhteyden perusteella ilmeistä: Paikkatiedon välitys -ominaisuus tarkoittaa Paikkatiedon välittämistä Palveluntarjoajalle Soneran Palveluntarjoajalle toimittamassa rajapintamäärittelyssä kuvatulla tavalla osana Palvelutuotannon ratkaisua hyödynnettäväksi Palvelussa. Paikkatieto tarkoittaa Loppukäyttäjän liittymän sijaintietoa matkaviestinverkon alueella. Paikkatieto on määritelty tarkemmin sopimuksen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Käsitteillä Loppukäyttäjä, Palvelu ja Palvelutuotannon ratkaisu on sama merkitys kuin mitä Soneran palvelutuotannon ratkaisun sopimusehdoissa on määritelty. 3. Paikkatiedon tarkkuus Käytettävästä paikannustekniikasta johtuen Paikkatieto ei välttämättä vastaa Loppukäyttäjän liittymän todellista maantieteellistä sijaintia. Paikkatiedon tarkkuus vaihtelee suuresti riippuen muun muassa matkaviestinverkon solukoosta. 4. Oikeus käyttää Paikkatietoa ja ilmoitusvelvollisuus Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Paikkatietoa vain välittömästi Palvelun tarjoamiseen. Palveluntarjoaja ei saa säilyttää tai rekisteröidä yksittäisiä Paikkatietoja. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Loppukäyttäjä on antanut suostumuksen paikkatiedon hyödyntämiseen. Mikäli Palvelu on WAP-palvelu, tulee Palveluntarjoajan edellä kerrotun lisäksi pyytää ennen Palvelun käyttöä selkeällä tavalla Loppukäyttäjältä suostumus paikannuksen hyödyntämiseen Palvelussa. Mikäli Palveluntarjoaja ei täytä kokonaan tai osittain tässä kohdassa 4 määriteltyjä velvollisuuksia, Soneralla on oikeus sopimussakkoon riippumatta siitä, onko Soneralle aiheutunut laiminlyönnistä vahinkoa. Sopimussakon suuruus on neljäkymmentätuhatta (40.000) euroa kutakin laiminlyöntiä kohti. Lisäksi Palveluntarjoajan tulee korvata Soneralle kaikki tämän kohdan mukaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot mukaan lukien mahdolliset oikeudenkäynti- ja asianajokulut siltä osin kuin ne ylittävät sopimussakon määrän. Soneralla on Palveluntarjoajan laiminlyönnin johdosta oikeus välittömästi estää Palvelun välittäminen Loppukäyttäjille. 5. Palvelun ja Paikkatiedon saatavuus Sen lisäksi mitä Soneran palvelutuotannon ratkaisun sopimusehdoissa on todettu Palvelun saatavuudesta, Soneralla on oikeus välittömästi estää Palvelun välittäminen Loppukäyttäjille tai Paikkatiedon välittäminen Palveluntarjoajalle, mikäli Palvelun tai Paikkatiedon luovuttamisen Palvelun tarjoamiseksi katsotaan olevan lakien, säädöksien, viranomaisten ohjeiden tai määräysten vastainen tai mikäli Sonera saa tätä koskevan pyynnön viranomaiselta. Sonera ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun tai Paikkatiedon välittämisen estämisestä Palveluntarjoajalle aiheutuneita vahinkoja, tulonmenetystä, kustannuksia tai muuta haittaa. 6. Erityisehtojen muuttaminen Soneralla on oikeus muuttaa näitä erityisehtoja. Mikäli muutokset perustuvat lainsäädäntöön taikka viranomaisten määräyksiin tai suosituksiin, Soneralla on oikeus muuttaa erityisehtoja ilmoittamalla muutoksista Palveluntarjoajalle neljätoista (14) päivää ennen niiden voimaantuloa. Muissa tapauksissa muutoksista tulee ilmoittaa vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Muutoksista tiedotetaan asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti. Jos erityisehtoja on muutettu Palveluntarjoajan vahingoksi, palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutosten voimaantulopäivänä irtisanomisaikaa noudattamatta. Palveluntarjoajan tulee aina markkinoidessaan tai muutoin kertoessaan Palvelusta selvästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla ilmoittaa, että Palvelun käyttö edellyttää Loppukäyttäjän liittymän paikannusta ja että käyttämällä Palvelua Loppukäyttäjän katsotaan hyväksyvän paikkatiedon käytön Palvelun tarjoamiseksi. Lisäksi Palveluntarjoajan tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa edellä mainituista seikoista Palvelun käytön yhteydessä.

12 SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Sonera Oyj:n tai sen tytäryhtiön (jäljempänä Sonera) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Palvelut voivat sisältää liittymiä, kiinteitä yhteyksiä ja Soneran muita palveluja. Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja Soneran välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Näitä ehtoja ei sovelleta kuluttaja-asiakkaaseen, joka hankkii palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. 1.2 Laitteiden myynti- ja ylläpitoehdot. Sonera toimittaa asiakkaalle myydyt laitteet Soneran kulloinkin voimassaolevien yleisten laitetoimitusehtojen mukaisin ehdoin. Soneran tarjoamiin laitteiden ylläpitopalveluihin sovelletaan Soneran kulloinkin voimassaolevia yleisiä laiteylläpitoehtoja. 1.3 Laitteiden vuokraehdot. Asiakkaalle vuokrattujen tai asiakkaan osoittamiin tiloihin toimitettavien palveluun kuuluvien laitteiden toimitukseen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin voimassaolevia Soneran laitevuokraa koskevia ehtoja. 2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen 2.1 Sopimuksen syntyminen. Osapuolet tekevät palvelusta kirjallisen sopimuksen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Sonera on hyväksynyt asiakkaan tilauksen ja asiakas on toimittanut Soneralle mahdollisesti vaadittavan kohdan 10.3 mukaisen ennakkomaksun tai vakuuden. 2.2 Sopimuksen siirtäminen. Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Soneralla on kuitenkin ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Sonera ilmoittaa asiakkaalle siirrosta etukäteen. Soneralla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. 3 Palvelun toimittaminen 3.1 Toimitusajankohta. Sonera on velvollinen toimittamaan palvelun sovittuna aikana tai, jos toimitusajasta ei ole tehty nimenomaista sopimusta, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. 3.2 Toimituksen hyväksyminen. Asiakkaan on tarkastettava palvelu ja siihen liittyvät asiakkaalle toimitetut tai vuokratut laitteet välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei asiakas kirjallisesti reklamoi havaituista virheistä kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Reklamaatiosta huolimatta toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei palvelussa ole kohdan 5.1 mukaista virhettä. Asiakas vastaa tarkastuksen sekä palveluun kuulumattomien testausten kustannuksista. 3.3 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus. Asiakkaan tulee järjestää Soneralle pääsy tarpeellisiin laitetiloihin sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen. Asiakkaan on annettava Soneralle hyvissä ajoin riittävät ja oikeat tekniset yms. tiedot palveluiden suorittamista varten ja ilmoitettava Soneralle hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa Soneralle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä sekä näiden mukaisesti suoritettujen palveluiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa. 3.4 Asiakkaan viivästys. Soneralla on oikeus periä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä. Sonera huolehtii tarvittaessa kohtuullisen ajan palveluun kuuluvien laitteiden varastoinnista asiakkaan vastuulla ja kustannuksella. Jos palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, Soneralla on oikeus valita sopiva toimitusajankohta. 4 Palvelun tuottaminen ja käyttö 4.1 Palvelun tuottaminen ja muutokset. Soneralla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Soneralla on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Sonera pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Asiakkaan vaatimista muutoksista palvelun sisältöön peritään Soneran määrittämä maksu. 4.2 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät palvelusopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole palvelun määrityksiä, eivätkä sido Soneraa. 4.3 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin. Sonera myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden Soneran sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin sekä palvelun testaamiseksi toimitettuun aineistoon ja tietoihin. Käyttöoikeuden perusteella asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja sekä testausaineistoa ja -tietoja ainoastaan Soneran ohjeiden mukaan ja vain välittömästi palvelun käyttöön tai sen testaukseen liittyen. Ohjelmistojen, asiakirjojen, testausaineiston ja -tiedon sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Soneran tai kolmannen osapuolen (kuten Soneran päämiehen tai alihankkijan) omaisuutta eikä asiakkaalla ole ilman Soneran etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa aineistoa, asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttöoikeuden päättyessä asiakkaan on omalla kustannuksellaan joko palautettava tai Soneran pyynnöstä tuhottava hallussaan olevat alkuperäis- ja jäljennöskopiot, tietovälineet ja dokumentaatio. 4.4 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Asiakas vastaa niiden laitteiden, teleyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly palvelukuvauksen tai sopimuksen mukaiseen palveluun. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet tai ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse Soneran toimintaa tai televerkon liikennettä. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet tai ohjelmistot on välittömästi irrotettava palvelusta. 4.5 Palvelun kautta toimitettu aineisto. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Soneran tai kolmansien osapuolten palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä televerkolle eikä loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos Sonera, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka Soneran tai kolmannen palvelimille, Soneralla on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö. Koska Sonera ei valvo palvelua hyväksikäyttäen kolmansille toimitettua tai kolmansilta saatua aineistoa, Sonera ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Sonera ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. 5 Palvelun virhe; palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen 5.1 Palvelun virhe. Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelusopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti palvelun käyttämistä.

13 SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 5.2 Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen. Sonera ylläpitää palvelun käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja korjaa palvelun virheet arkipäivisin (ei lauantaisin) kello ja niin pian kuin mahdollista. Muuna aikana virheet voidaan korjata erikseen sovittaessa ja korjaustyöstä peritään hinnaston mukaiset maksut. Soneralla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen rakennus- ja kunnossapitotöitä varten. Sonera pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Sonera tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan. 5.3 Ylläpidon rajoitukset. Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Sonerasta riippumattomasta tai asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten: palvelun virheellisestä käytöstä taikka huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden taikka palvelun ympäristövaatimusten noudattamisessa tai palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, teleyhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä taikka muun kuin Soneran tekemästä muutoksesta, korjauksesta, liitännästä tai käyttämästä tarvikkeesta. 5.4 Virheen korjaaminen. Soneran vastuu palvelun virheestä rajoittuu Soneran vastuulla olevan virheellisen palvelun korjaamiseen tai virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen. 6 Immateriaalioikeuksien loukkaukset 6.1 Soneran vastuu immateriaalioikeuksista. Sonera vastaa siitä, että sen toimittamat palvelut eivät loukkaa Suomessa sopimuksen solmimishetkellä voimassaolevia immateriaalioikeuksia. 6.2 Oikeuksien puolustaminen. Mikäli asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että Soneran toimittaman palvelun käyttäminen Suomessa loukkaa suojattua immateriaalioikeutta, Sonera huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla asiakkaan puolustuksesta ja korvaa asiakkaan maksettavaksi tuomitut korvaukset. Soneran vastuu edellyttää, että asiakas ilmoittaa Soneralle vaateista kirjallisesti heti niistä tiedon saatuaan ja samalla valtuuttaa Soneran huolehtimaan asiakkaan eduista sekä antaa Soneralle asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun. 6.3 Todetun loukkauksen korjaaminen. Jos kohdan 6.2 mukainen immateriaalioikeuden loukkaus tulee lainvoimaiseksi tai jos Sonera katsoo loukkauksen todennäköiseksi, Sonera harkintansa mukaan hankkii omalla kustannuksellaan oikeuden palvelun tai sen osan käytön jatkamiseen, korvaa palvelua toisella vastaavalla tuotteella, jonka käyttö ei loukkaa edellä tarkoitettuja oikeuksia, tai muuttaa palvelua siten, ettei loukkausta enää tapahdu. Soneralla on tällöin myös oikeus lopettaa palvelun tuottaminen ilman irtisanomisaikaa. Soneran vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta rajoittuu tämän luvun 6 mukaisiin toimenpiteisiin. 6.4 Vastuun rajaus. Sonera ei vastaa asiakkaalle immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty, taikka siitä, että palvelua käytetään yhdessä toisen toimittajan toimittaman tai asiakkaan tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa tai vastoin Soneran antamia ohjeita. 7 Tunnistetiedot 7.1 Asiakkaan tunnistetiedot. Soneralla on asiakasta kuultuaan oikeus valita palveluun kuuluvat asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, numerot, osoitteet ja muut sellaiset tunnisteet (jäljempänä Tunnistetiedot). Ne säilyvät Soneran omistuksessa eikä asiakkaalla ole mitään oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. 7.2 Tunnistetietojen muuttaminen asiakkaan pyynnöstä. Tunnistetiedot voidaan muuttaa asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan. 7.3 Soneran oikeus muuttaa Tunnistetietoja. Soneralla on oikeus muuttaa Tunnistetietoja, jos viranomaisten määräykset, televerkon rakenteelliset, palvelulliset tai muut tekniset syyt sitä vaativat. Sonera ilmoittaa tällaisesta muutoksesta asiakkaalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa; tai Soneralla on perusteltu aihe olettaa palvelun tai asiakkaan tietoturvan tätä edellyttävän. Sonera ilmoittaa turvallisuussyistä tehdyistä muutoksista asiakkaalle niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista. 7.4 Tunnistetietojen antaminen kolmannen käyttöön. Soneralla on oikeus antaa palvelun Tunnistetiedot kolmannelle, jos palvelu on ollut suljettuna kuusi (6) kuukautta muusta syystä kuin asiakkaan pyynnöstä. 8 Asiakastiedot ja niiden käyttö 8.1 Tietojen antaminen. Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa Soneralle sen vaatimat palvelua varten tarvittavat tiedot (jäljempänä Asiakastiedot) sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Soneralle Asiakastietojensa muutoksista. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan ilmoittamat palvelun käyttäjät tietävät heitä koskevien Asiakastietojen antamisesta Soneralle. 8.2 Luettelot ja numeropalvelu. Soneralla on oikeus tehdä luettelo asiakkaiden ja palvelun käyttäjien tunnistamisen kannalta tarpeellisista Asiakas- ja Tunnistetiedoista ja julkaista ne kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa. Tietoja voidaan käyttää myös valtakunnallisessa ja kansainvälisessä numeropalvelussa. Asiakkaan ilmoittamat tiedot julkaistaan luetteloehtojen ja -hinnaston mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää luettelotietojensa julkaiseminen sekä luovuttaminen numeropalvelun käyttöön. 8.3 Virheet luettelossa. Sonera ei korvaa vahinkoja maksuttomien luettelotietojen osalta. Jos maksullisen luettelotiedon virhe johtuu Soneran tuottamuksesta, Sonera valintansa mukaan joko huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla virheen oikaisusta ja siitä tiedottamisesta tai korvaa virheen oikaisusta ja siitä tiedottamisesta asiakkaalle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, kuitenkin enintään luettelotiedon hintaa vastaavan määrän. Soneran vastuu luettelovirheistä rajoittuu tässä kohdassa mainittuun. 8.4 Asiakas- ja Tunnistetietojen luovutus. Soneralla on oikeus luovuttaa Asiakas- ja Tunnistetietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. 9 Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen 9.1 Soneran tuottamuksesta aiheutuneet vahingot. Sonera on velvollinen maksamaan asiakkaalle vahingonkorvausta Soneran tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Soneran vastuu rajoittuu kuitenkin kunkin kuukauden aikana enintään Soneran tuottamuksen kohteena olevaan palvelun osaan kohdistuvaa kuukauden laskutusta vastaavaan määrään laskettuna vahinkotapahtumaa edeltäneiden kuuden kuukauden kuukausilaskutusten keskiarvon mukaan. Jos sopimus on ollut ennen vahingon syntymistä voimassa alle kuusi kuukautta, vahingonkorvauksen enimmäismäärä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan kuukausilaskutusten keskiarvon mukaan. Jos Sonera on kuitenkin sopimuksen perusteella tai muutoin velvollinen suorittamaan asiakkaalle sopimussakkoa, hyvitystä tai muuta sellaista vakiokorvausta sopimusrikkomuksensa johdosta, Soneran vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu tällaisen vakiokorvauksen määrään. 9.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset. Sonera ei korvaa välillisiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Sonera ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Sonera ei myöskään korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja (kuten esimerkiksi vahinkoja, jotka johtuvat asiakkaan, palvelun käyttäjän, muun teleyrityksen tai palveluiden tuottajan toiminnasta tai näiden vastuulla olevista laitteista, teleyhteyksistä tai ohjelmistoista) eikä Sonerasta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja (kuten esimerkiksi jännitehäiriöistä, ukkosesta, sähköverkosta, tulipalosta, vesivahingosta tai muusta onnettomuudesta johtuvia vahinkoja). Soneralla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta tämän sopimuksen mukaisten oikeuksiensa käytöstä, kuten esimerkiksi kohdassa 5.2 mainituista palvelun tuottamisen tilapäisistä keskeytyksistä aiheutuvista ongelmista. Soneran vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä luvussa 9 mainittujen vahinkojen korvaamiseen. 9.3 Vahingonkorvauksen vaatiminen. Vahingonkorvausta on vaadittava Soneralta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai siitä, kun toimitus on tapahtunut.

14 SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 9.4 Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa. Jos asiakas liittää palveluun kohdan 4.4 vastaisesti viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos asiakkaan ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, asiakas on velvollinen korvaamaan Soneralle mahdolliset vahingot sekä vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset. 10 Maksut ja laskutus 10.1 Palvelusta maksettavat maksut. Asiakas maksaa Soneralle palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut Soneran määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Sonera voi laskuttaa asiakkaalta myös Soneran palvelun kautta käytettyjen muiden teleyritysten ja palveluntuottajien maksut, jos tästä on ko. teleyrityksen tai palveluntuottajan kanssa sovittu Maksujen erääntyminen. Maksut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Jos asiakas ylittää sovitun luottorajan tai maksuja kertyy laskutuskaudella poikkeuksellisen paljon, Sonera voi lähettää asiakkaalle laskun normaalista laskutusaikataulusta poikkeavasti. Soneralla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi 16 %:n tai tätä korkeampaa korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelun sulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut palvelusta laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi Ennakkomaksu tai vakuus. Soneralla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot sekä oikeus vaatia asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta, jos Sonera katsoo asiakkaan luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi saataviensa turvaamisen sitä edellyttävän. Sonera ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. Soneralla on oikeus periä vakuudesta tai ennakkomaksusta erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen Vastuu palvelun käytöstä. Asiakas vastaa palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta Soneralle siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt palvelua, ellei asiakas osoita, että palvelua on käytetty oikeudettomasti ja että oikeudeton käyttö on käynyt mahdolliseksi Soneran tuottamuksen johdosta. Jos asiakkaan matkaviestinliittymä joutuu oikeudettomasti kolmannen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava tästä välittömästi Soneran asiakaspalveluun. Soneralla on oikeus sulkea matkaviestinliittymä välittömästi edellä mainitun ilmoituksen saatuaan Laskumuistutukset. Mahdolliset muistutukset laskua vastaan on tehtävä kirjallisesti ennen eräpäivää. Asiakkaan on muistutuksesta huolimatta maksettava laskun riidaton osa eräpäivään mennessä. Jos muistutus on tarkastuksessa todettu aiheettomaksi, asiakkaan tulee suorittaa lasku viivästyskorkoineen kahden viikon kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu tarkastuksen tuloksesta Perusmaksu. Soneralla on oikeus periä hinnaston tai sopimuksen mukaista kiinteää, aikaan perustuvaa perusmaksua itsenäisesti kunkin liittymän tai palvelun osan toimituksesta lukien. Perusmaksut peritään laskutuskausittain etukäteen. Perusmaksu on suoritettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna. Jos palvelua koskeva sopimus päättyy kesken laskutuskauden, perusmaksu peritään koko laskutuskaudelta, eikä perusmaksua palauteta Laskun erittely. Sonera toimittaa asiakkaan pyynnöstä tietoja laskutuksen muodostumisesta siinä määrin kuin se on teknisesti ja lainsäädännön mukaan mahdollista. Soneralla on oikeus periä erittelystä hinnaston mukainen maksu Hinnaston muutokset. Soneralla on oikeus muuttaa hinnastojaan sekä palvelun käytöstä laskutettavia maksuja. Maksujen korotuksesta ilmoitetaan asiakkaalle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa asiakaslehdessä, - tiedotteessa tai muuten kirjallisesti asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan. 11 Palvelun sulkeminen 11.1 Asiakkaan oikeus pyytää palvelun sulkemista. Sonera sulkee palvelun asiakkaan pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi. Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu Soneran oikeus sulkea palvelu. Soneralla on oikeus sulkea asiakkaan kaikki palvelut, jos asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Soneran tai muun teleyrityksen erääntynyttä saatavaa kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä, asiakas ylittää Soneran myöntämän luottorajan, asiakas ei toimita kohdan 10.3 mukaista ennakkomaksua tai vakuutta viikon kuluessa Soneran vaatimuksesta, asiakas on haettu selvitystilaan tai konkurssiin, asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi, asiakas on aiheuttanut häiriötä televerkolle, -liikenteelle tai muille käyttäjille tai muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja, asiakas on toimittanut tai asiakkaan palvelun kautta on toimi tettu toisille palvelun käyttäjille taikka Soneran tai kolmannen palvelimille kohdassa 4.5 tarkoitettua ei-toivottua aineistoa (ns. SPAM massalähetykset mukaan luettuna) tai asiakas on käyttänyt palvelua markkinoinnissa noudatettujen tapaohjeiden vastaisesti, asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, asiakas on kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta tai asiakasta ei tavoiteta jonkin tähän sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi. Jos asiakas tekee laskusta Soneralle kirjallisen muistutuksen ja maksaa laskun riidattoman osan, Sonera ei sulje palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden vuoksi muistutuksen tutkimisen aikana. Soneralla on lisäksi oikeus sulkea palvelu välittömästi, jos palvelu on avattu virheellisin tiedoin tai jos palvelun on avannut Soneran valtuuttama kolmas osapuoli ja Soneralla on kohdan 10.3 perusteella oikeus vaatia asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta, eikä tällaista ennakkomaksua tai vakuutta ole toimitettu Soneralle Käytön estot. Jos asiakkaan maksuvelvollisuuden laiminlyönti kohdistuu muuhun kuin telepalveluun, Soneralla on oikeus estää tällaisen palvelun käyttö. Sonera estää asiakkaan tai palvelun käyttäjän pyynnöstä korvauksetta palvelun käytön muuhun kuin telepalveluun, jos se on teknisesti helposti toteutettavissa. Jos käytön esto asiakkaan tai palvelun käyttäjän pyynnöstä poistetaan, Sonera on oikeutettu perimään toimenpiteistä hinnaston mukaisen maksun. 12 Sopimuksen päättyminen 12.1 Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa noudattaen kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa Asiakkaan oikeus sopimuksen purkuun. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä Sonera korjaa puutetta tai uusi toimitusta kohtuullisessa ajassa asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti Soneran tuottamuksesta johtuvasta syystä. Asiakkaan purkuoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa Soneran oikeus sopimuksen purkuun. Sonera voi purkaa palvelusopimuksen kokonaan tai osittain, jos palvelu on ollut suljettuna asiakkaan pyynnöstä yli vuoden, palvelu on ollut suljettuna kohdassa 11.2 mainitusta syystä yhden kuukauden tai asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan, eikä korjaa rikkomustaan neljässätoista (14) vuorokaudessa Soneran kirjallisesta vaatimuksesta Purku- jairtisanomisilmoitukset.purku- jairtisanomisilmoitukset on tehtävä kirjallisesti.

15 SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 12.5 Palvelun tuottamisen lopettaminen. Soneralla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen perustellusta syystä. Soneralla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. 13 Kiinteän verkon liittymät Kiinteän verkon liittymiin sovelletaan lisäksi seuraavaa: 13.1 Teleliittymän omistaa Sonera Päätelaitteet ja sisäjohtoverkko eivät kuulu liittymään Asiakas vastaa siitä, että liittymän käytettävissä on kiinteistön sisäverkko-osuus, jonka tulee olla kulloinkin voimassa olevien teknisten määräysten mukainen ja asianmukaisesti dokumentoitu Asiakas vastaa liittymän tarvitsemasta sähkönsaannista Jos liittymän rakentamisesta tai siirtämisestä toiseen osoitteeseen aiheutuu erityisiä kustannuksia, on asiakas velvollinen korvaamaan ne Asiakas hankkii tarvittaessa kustannuksellaan liittymän rakentamiseen tarvittavat luvat Soneralle. 14 Matkaviestinpalvelut Matkaviestinpalveluihin sovelletaan lisäksi seuraavaa: 14.1 Soneralla on oikeus päättää matkaviestinverkkojensa alueellisesta laajuudesta. Radiotekniikasta johtuen Sonera ei takaa palvelun toimivuutta kaikkialla palvelun peittoalueella. Sonera ei vastaa mahdollisista palvelun käytön rajoituksista ulkomailla Sonera omistaa GSM-liittymän käytön edellyttämän SIM-kortin. Asiakas vastaa SIM-kortin korjaamisesta, uusimisesta ja vaihdosta aiheutuvista kustannuksista Asiakkaan käyttäessä matkaviestinliittymäänsä ulkomailla hänen on noudatettava käyttömaan lainsäädäntöä sekä palvelun ylläpitäjän antamia ohjeita ja määräyksiä Asiakkaan käyttäessä matkaviestinliittymäänsä ulkomailla asiakkaan tietosuojan osalta noudatetaan matkaviestimen käyttömaan lainsäädäntöä sekä verkon ylläpitäjän käytäntöä. 15 Muut ehdot 15.1 Salassapitovelvollisuus. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena Soneralta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot. Sonera pidättää kaikki oikeudet luovutettuihin aineistoihin ja tietoihin, eikä asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Sopimuksen päättyessä asiakkaan on palautettava Soneralta saamansa tiedot ja aineisto sekä hävitettävä taltiollaan oleva aineisto ja kopiot. Asiakas vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sekä asiakkaan mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin Vapauttamisperusteet. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamisperusteista. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen, pakko-otto tai takavarikko, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, työselkkaus, tulipalo, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet taikka viivästykset. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena. 16 Toimitusehtojen voimassaolo 16.1 Toimitusehtojen voimaantulo. Nämä toimitusehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Ne korvaavat: voimaan tulleet Sonera Oyj:n yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille voimaan tulleet Sonera Oyj:n data- ja mediapalveluiden yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille niiden palveluita koskevien ehtojen (osa A) osalta voimaan tulleet Sonera Oyj:n yleiset teleliittymien toimitusehdot yritysasiakkaille voimaan tulleet Sonera Oyj:n matkaviestinliittymien toimitusehdot muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden osalta sekä voimaan tulleet Sonera Oyj:n yleiset lisäarvopalvelujen sopimusehdot muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden osalta. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen näiden toimitusehtojen voi maantuloa tehtyihin sopimuksiin Toimitusehtojen toimittaminen. Sonera toimittaa asiakkaan pyynnöstä toimitusehdot maksutta asiakkaalle Toimitusehtojen muutokset. Sonera voi muuttaa näitä toimiusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista toimitusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti. Kun ehtoja on muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksesta irtisanoa sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta. Tämä salassapitoehto on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan kantajan valinnan mukaan Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa Tulkintajärjestys. Jos allekirjoitetun sopimusasiakirjan ja sen liitteiden välillä havaitaan ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti sopimusasiakirjaa ja toissijaisesti liitteitä niiden numerojärjestyksessä Ilmoitukset. Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti Soneran sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen, telefaxnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Soneran tulee lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen taikka asiakkaan Soneralle ilmoittamaan telefaxnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Soneran postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen asiakkaan tietoon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostitse tai telefaxilla lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä. 12/ SONERA OYJ, KOTIPAIKKA: HELSINKI, TEOLLISUUSKATU 15, HELSINKI, PUH , KRNRO , ALV REK

SONERAN PALVELUTUOTANNON

SONERAN PALVELUTUOTANNON tunnisteen avulla, esimerkiksi matkapuhelinliittymänumeron perusteella. SONERAN PALVELUTUOTANNON RATKAISUN SOPIMUSEHDOT 3 SONERAN OIKEUDET JA VASTUUT 1 SOVELTAMISALA 3.1 Tekninen toteutus Näitä ehtoja

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Palveluntarjoaja Teksti -sopimus

Palveluntarjoaja Teksti -sopimus Palveluntarjoaja Teksti -sopimus Uusi sopimus Muutos Hyötypalvelut (16xxx) Viihdepalvelut (17xxx) Ilmaispalvelut (18xxx) 1 Asiakkaan perustiedot Asiakas Y-tunnus Lähiosoite Postinumero- ja toimipaikka

Lisätiedot

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

LIITE 3.1 Viestirajapinnan palvelukuvaus 12.05.2011 3.1 VIESTIRAJAPINNAN PALVELUKUVAUS. 1 Teksti- ja multimediaviestintää Viestirajapinnalla

LIITE 3.1 Viestirajapinnan palvelukuvaus 12.05.2011 3.1 VIESTIRAJAPINNAN PALVELUKUVAUS. 1 Teksti- ja multimediaviestintää Viestirajapinnalla 3.1 VIESTIRAJAPINNAN PALVELUKUVAUS 1 Teksti- ja multimediaviestintää Viestirajapinnalla Soneran Palvelutuotannon Ratkaisun Viestirajapinta on TeliaSonera Finland Oyj:n (jäljempänä Sonera) asiakkailleen

Lisätiedot

Soneran palveluiden yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Soneran palveluiden yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Sonera) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1(6) Molentum Oy, yleiset toimitusehdot 1.3.2003 alkaen Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Nämä toimitusehdot koskevat Molentum Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

Telian palveluiden yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Telian palveluiden yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Telia Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Telia) asiakkaalle toimittamiin palveluihin.

Lisätiedot

TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT YRITYSASIAKKAILLE

TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT YRITYSASIAKKAILLE TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT Lisätietoja Telian palveluista saa osoitteesta telia.fi ja asiakaspalvelustamme 020 693 693 (pvm/mpm) Telia Helppi -palveluiden yleiset ehdot yritysasiakkaille 1

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS Sivu 1 / 4 Uusi sopimus Muutos voimassa olevaan BusinessWeb sopimukseen BusinessWeb sopimuksen purku (irtisanominen) Asiakas täyttää harmaannetut kohdat. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Asiakkaan tiedot

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Nivos Energia tietoliikennepalvelujen Yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Nivos Energia tietoliikennepalvelujen Yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 3.4 Asiakkaan viivästys NEOY:lla on oikeus periä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä. NEOY huolehtii tarvittaessa kohtuullisen

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT Lisätietoja Telian palveluista saa osoitteesta telia.fi ja asiakaspalvelustamme 020 690 400 (pvm/mpm) Telia Helppi -palveluiden yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Helpson palveluiden yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille 14.1.2014 1 SOVELTAMISALA

Helpson palveluiden yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille 14.1.2014 1 SOVELTAMISALA 1 SOVELTAMISALA 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön asiakkaalle toimittamiin Helpson palveluihin,

Lisätiedot

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille 1. Soveltamisala Näitä vakiosopimusehtoja sovelletaan Axxion Oy:n asiakkaalle toimittamiin WWW-hotellija virtuaalipalvelinpalveluihin,

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen.

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. 1 (6) Viopen Palveluiden yleiset toimitusehdot Kuluttaja-asiakkaalle 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Viope Solutions Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Sopimus jatkuvista palveluista

Sopimus jatkuvista palveluista Sopimus jatkuvista ja Istekki Oy:n välillä Toimittajan dokumentinhallintajärjestelmässä tämä sopimus on yksilöity tunnisteella: 201v/nn Versio: 0.6 2 (7) Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Anvian laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille

Anvian laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille 1. Yleistä Näitä erityisehtoja sovelletaan kaikkiin Anvia Oyj:n tai sen konserniyhtiön (jäljempänä Toimittaja ) ja yritysasiakkaiden (jäljempänä Asiakas ) yhdessä osapuolet (jäljempänä Osapuolet ) välisiin

Lisätiedot

Liityntäverkon hinnasto

Liityntäverkon hinnasto Liityntäverkon hinnasto (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 1 (7) PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 18.04.2005 2 (7) Sisällysluettelo 1 REITTi -varmmennuspalvelun palvelukuvaus... 3 1.1 REITTi -varmennuspalvelu... 3 2 Tekninen toteutus... 4

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot. 2 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuksen siirtäminen. 3 Tuotteiden ja palveluiden toimitukset

Sisällysluettelo. 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot. 2 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuksen siirtäminen. 3 Tuotteiden ja palveluiden toimitukset Sunetin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1 (6) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot... 1 2 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuksen siirtäminen... 1 3 Tuotteiden ja palveluiden toimitukset...

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Hublet Oy:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Hublet Oy:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 20.10.2015 Yleisetsopimusehdot Hublet Oy:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1. KÄSITTEET Tässä sopimuksessa tarkoitetaan: Asiakkaalla yritystä, joka tekee tai on tehnyt yrityksen kanssa sopimuksen

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

TOIMITUSEHDOT. DNA Matkapuhelin

TOIMITUSEHDOT. DNA Matkapuhelin TOIMITUSEHDOT DNA Matkapuhelin 1 SISÄLLYSLUETTELO DNA:n matkaviestinpalveluiden yleiset toimitusehdot 1.7.2009 1. Yleistä... 3 2. Viestintäpalveluiden määritelmä... 3 3. Keskeisiä käyttöohjeita... 3 4.

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot