Yrittäjyyttä ei metsäalallakaan voi edistää asioita piilottamalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyttä ei metsäalallakaan voi edistää asioita piilottamalla"

Transkriptio

1 - Hinnoittelu lähtee meistä itsestä, samoin investointipäätökset. Me olemme ulkoistaneet kaksi yrittämisen tärkeintä perusasiaa ja yrittäjyyden strategista asetta, hinnoittelun ja investoinnit, sanoo Heikki Kuusela ja jatkaa vähän ilkikurisesti, että eihän niitä meillä koskaan ole ollutkaan. Toisinajattelija Heikki Kuusela puhuu avoimuuden puolesta Yrittäjyyttä ei metsäalallakaan voi edistää asioita piilottamalla Ranualainen metsäkoneyrit- nen ei demokratiaan, avoimuu- tänyt Heikkiä vuosikaudet. Ei hämmästyttää. Jos vain odote- täjä Heikki Kuusela on viime teen ja keskustelun voimaan alan yrittäjyyttä edistetä asioita taan, että kaikki muut muutta- vuosina tullut tunnetuksi rävä- uskovaa Heikkiä hiljennä, päin- salaamalla tai vaikenemalla nii- vat toimintatapojaan, eikä itse köistä mielipiteistään oikean vastoin. Heikki on alkanut lait- tä piiloon. tehdä mitään, niin kuinka voi yrittäjyyden ja markkinatalou- taa ajatuksiaan myös paperille; Tässä kohdassa nousee esille olettaa tilanteen oleellisesti pa- den tuomisesta metsätalou- kriittisiä mielipidekirjoituksia Reijo Lahtosen ja metsakoneet.fi rantuvan, ihmettelee Heikki. teen. alan asioista yleensä ja yrittäjyy- sivuston keskustelupaari, jos- Eihän se toki haittaa, jos muut Hän on herätellyt alan yrittä- destä erikseen saadaan lukea sa Heikki on tuonut runsaasti parantavat toimintaansa ja siitä jiä, asiakkaita ja viranomaisiakin jatkossa valtakunnan medioissa. omia ajatuksiaan julki. Reijo tippuu murusia meille, mutta tosissaan ja yrittänyt Koneyrit- - Tätä juttua ei pidä ottaa on alan yrittäjille hyvä sprarraa- kyllä meidän itsemme on ra- täjien liiton metsävaliokunnan luottamusvakanssilta metsäva- ja, hän tekee merkittävää työtä kennettava oman kustannus- jäsenenä tuoda uusia ajatuksia liokunnassa pudonneen Heikki ja edistää varmasti alan yrittä- tasomme mukaan palvelut sel- myös oman etujärjestönsä toi- Kuuselan katkerana purkauk- jyyttä, vaikka monen liiton mie- laisiksi, että ne tyydyttävät asi- mintaan, mutta laiva tuntuu sena, koska se ole sitä. Tämän hen mukaan kyse onkin paska- akasta ja me pärjäämme ja pys- kääntyvän liian hitaasti. Laiva tarkoitus on herätellä. Olen ai- porukan sivuista. Täytyy antaa tymme pyörittämään kannatta- on vielä karilla, mutta joitakin dosti huolestunut alan yrittäjyy- iso kiitos Reijolle, että tällainen vaa liiketoimintaa. pumppumiehiä on jo löytynyt. den tasosta ja haluan, että oma foorumi on olemassa. Joskus, kuten viime liittoko- Heikki on pöllyttänyt liiton etujärjestö toimii kaikissa tilan- Heikki lukee rivienvälit uuti- kouksen alla Heikki näkee asi- toimintaa luottamusmiehen teissa yrittäjyyden puolesta. sissa, kannanotoissa ja mielipi- oiden pimittämisessä suoras- tuolilta toisinajattelijan viitta harteillaan neljä vuotta. Syksyn liittokokouksessa kannatus ei Keskustelua, avoimuutta teissä varmasti tarkemmin kuin kukaan ja löytää sinne tahallisesti tai tahattomasti piilotetut taan sopupelin makua. - Esimerkiksi luottamustoimiin lupautuneiden nimiä ei riittänyt luottamuspaikan uusi- Avoimen keskustelun taso tai merkitykset. kerrottu jäsenistölle etukäteen miseen. Onneksi uusia vaale- oikeastaan koko keskustelu- - Metsäpuolen asioissa ei ha- puheenjohtajaehdokkaita lu- ja tulee. kulttuurin puuttuminen Kone- luta katsoa peiliin. Järjestön ak- kuun ottamatta. Muihin luotta- Luottamuspaikalta putoami- yrittäjien liitossa on hämmästyt- tiivisen odottamisen periaate mustoimiin mm. Heikkiä lähel- 74

2 lä olevan metsävaliokunnan paikoille ilmoittautuneiden nimiä ei jäsenistö saa tietää. Uskomatonta, mutta näin päätti järjestön hallitus. Salaisuuden verho on vahva. Mittaus ja laskutus - Metsäkoneyrittämisen avainjuttu on suoraviivainen bisnes. Meidän on yrittäjinä otettava isompi rooli ja ryhdyttävä jakamaan puuta asiakkaille, sanoo Heikki. - Mittaus ja laskutus ovat alan kaksi avainsanaa. - Laskutukseen siirtymisen esteenä vedotaan aina siihen, että laskutusperustetta ei ole olemassa ennen kuin puu on virallisesti mitattu, usein tehdasmittana vasta viikkojen päästä työsuorituksesta. Selitys ei kelpaa, sanoo asiaa paljon pyöritellyt Heikki pontevasti. - Miksi motojen mittalaitteiden ja ajokoneiden ja autojen vaakajärjestelmien kehittämi- Heikki Kuuselan LeonFi yritys tarjoaa monia vaihtoehtoisia palveluja ja palvelukokonaisuuksia. LeonFillä on tekijät niin korjuuseen, käsittelyyn, kuljetukseen, metsän- ja tiestönkin hoitoon. seen on sitten uhrattu kymmeniä miljoonia, ellei niiden antamat numerot kelpaa laskutusperusteeksi. Konemitta viralliseksi ja laskutus puunmyyjältä lähtien, silloin poistuu monta ongelmakohtaa kotimaisesta puunhankinnasta, väittää Heikki. - Toki uusia tulee tilalle, mutta systeemi mahdollistaa ainakin periaatteiltaan oikeanlaiseen bisnekseen siirtymisen. - Kun tähän päästään, on helppo ponnistaa seuraavalle portaalle, jossa yrittäjä on myös puunostaja. Se on vasta tulevaisuutta, ja siellä on niin isot riskit ja vastuut, että en vielä ole valmis tuputtamaan sitä koneyrittäjille, mutta sitten kun osaaminen lisääntyy. - Tavoite pitää olla puunjalostajat keskittyvät ydinliiketoimintaansa puun jalostamiseen ja me keskitymme omaamme, raaka-aineen toimittamiseen. Pieni voi neuvotella - Olin ainoana metsävaliokunnassa vastustamassa toi- mintasuunnitelman kohtaa, jossa vaaditaan hintayhteistyön sallimista erityiseen markkinatilanteeseen vedoten, mahdan olla ainoa koko järjestössä, joka näin ajattelee, arvelee Heikki. Meillähän on nytkin mahdollisuuksia monenlaiseen yhteistyöhön, käytetään ne hyväksi. Kilpailulain markkina-asemaa koskevien säännösten muutosvaatimukset ovat yksi takaportti, jolla taas kerran toisenlaisista puheista huolimatta liitto pyrkii pitämään tilanteen ennallaan, jopa palaamaan entisiin aikoihin. Mitä muuta tuollaiset toiveet ja menneen ajan haamut ovat, kysyy Heikki. - Jos hintayhteistyö jossain muodossa sallittaisiin, yrittäjien ei tarvitsisi kehittää omaa toimintaansa, liiton muuttaa toimintatapojaan eikä tehdä oikeastaan mitään. Se jos mikä on 75

3 kehityksen jarruttamista. - Okei. Asiakkaita on metsäpuolella vähän, vai onko sittenkään. Yleinen käsitys on, että asiakkaita pari kolme, kuten isoja metsäyhtiöitäkin. Yrittäjän maailmassa asiakkaita on juuri niin monta kuin hän ympärillään haluaa nähdä. Kysymys on siitä miten asiakkuutta ajatellaan. Asiakkaita ovat metsänomistajatkin, jos meillä on tarjota heille heidän tarvitsemaansa palvelua. Kokonaisuutta pitää katsoa eri tavalla, opastaa Heikki. Liiton johto ja toimihenkilöt tuovat Heikin mukaan jatkuvasti esiin sitä, että keskimääräinen jäsen on yhden koneen tai yhden ketjun yrittäjä, jolla ei ole neuvotteluasemaa isoa teollisuutta vastaan. - On anteeksiantamatonta järjestön puolelta lähteä sanomaan näin. Totta kai pienelläkin on neuvotteluasema, ja vielä hyvä, Heikki tekee jatkuvasti myös pr työtä alan tulevaisuuden ja imagon puolesta. Tässä Ranuan seiskaluokkalaiset tutustumassa Heikin savotalla metsäalan työhön ja yrittäjyyteen. kun palvelut on rakennettu oikein, väittää Heikki. selle yrittäjälle, sanoo Heikki. markkinatalouden lakia jokai- - Neuvottelu on aina kaupantekotilanne, kauppa syntyy tai sa, me voimme tosissaan kehit- -Vasta kun tämä on kunnos- ei synny. Kysymys on siitä, millaista palvelua olet myymässä, todellisia hyötyjä. Nykytilantää verkostomallia ja saada siitä miten olet valmistautunut neuvotteluun, millaisia vaihtoehtotyksen voima ja turva on oleteessa verkoston tai yhteisyrija sinulla on, niitä on aina oltava. Ei palveluntarjoaminen ole jyyden taso ei riitä. maton. Keskimääräinen yrittä- sen monimutkaisempaa. Yhteisyritysten nimeen vannotaan ja potkitaan niiden pe- - Terve kilpailu, palvelujen oikea hinnoittelu ja oikeaan, asiakkaalle tarpeelliseen muotoon, pitää myös muistaa nostaa esiin rustamiseen, se on hyvä, mutta tuotteistetut palvelut. Siinä on tosiasiat. Toimiva verkosto ei synny, ellei oikea yrittäjyys ole syntynyt sitä ennen. Koneyrittäjien liitto on laajentamassa jäsenpohjaansa metsäpalveluyrityksiin ja haaveilee myös MKY:n suuntaan. Nyt ei pidä hätiköidä, eikä haalia uusia jäsenaloja matkaan, ennen kuin nykyinen yrittäjäjoukko on kartoitettu ja ala kaiken kaikkiaan toimii kuin yrittäjien pitääkin. Sitten kun se on kunnossa voi järjestön ovia raottaa ja avata muillekin Yrittäjä saa epäonnistua! Koneyrittäjien liiton velkasaneerausta koskeva linjanveto, jonka mukaan yritysvelkasaneeraukseen joutunut yrittäjä ei kelpaa liiton jäseneksi, koska voi vääristää alan kilpailua, saa niin ikään Heikin karvat pystyyn. - Vaikka alan yritysten keskimääräiset tunnusluvut antaa minkälaisen talousasiantuntijan 76

4 analysoitavaksi, niin hyvin todennäköisesti häneltä saa lausunnon, jonka mukaan potentiaalista porukkaa velkasaneeraukseen löytyy paljon, arvelee Heikki. - Niin sanotut terveetkin yritykset ajautuvat joskus vaikeaan tilanteeseen ilman omaa syytään, oli sitten kyse mistä liiketoiminnasta tahansa. Kireällä metsäkonealalla vaikeuksiin on joutunut helposti, vaikkapa yliinvestointien puristuksessa. Kyllä näiden yritysten elvyttäminen olisi kaikille edullisempaa kuin se, että pyrimme pitämään alalle tulon riman matalana ja sitä kautta ylläpitämään epätervettä kilpailua. Minun mielestäni liitolla on laiton päätös. Yrittäjyyteen kuuluu riskinotto ja siksi myös epäonnistuminen pitää hyväksyä, eikä leimata rehellisesti yrittänyttä. Heikin kanssa samoilla linjoilla on myös EU:n komissio, se vaatii, että yrittänyttä ei saa leimata, vaan on annettava mahdollisuus jatkaa puhtaalta pöydältä. Tässä muutama lainaus EU -komission yrittäjille suunnatusta kampanjasta: Todellista epäonnistumista on olla yrittämättä uudelleen. Epäonnistumiset tekevät usein yrittäjästä vahvempia ja viisaampia. Toisen mahdollisuuden antaminen yrittäjille on hyödyksi koko Euroopan taloudelle. Kuinka meidän yrittäjien oma järjestö voi toimia näitä periaatteita vastaan. Perusasiat kuntoon Kuuselan muutama vuosi sitten lanseeraama kolmen kohdan ohjelma keskimääräisen metsäkoneyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi on hänen mukaansa tänäkin päivänä ajankohtainen: 1. yli-investoinnit kuriin, 2. neuvottele in- vestointien lyhennysajat pidemmiksi ja 3. yrittäjät koulunpenkille. - Siinä ovat perusasiat, joilla yrittäjä pystyy vahvistamaan yrityksensä perustaa. Sopimusosaaminen kaipaa Heikin mukaan parannusta niin asiakaskuntaan kuin tavarantoimittajiin. Siinä olisi roolia ja kehitystyötä järjestölle, mutta - Metsävaliokunta ei ole halunnut lähteä neuvomaan jäseniään rakentamalla kunnollisia sopimusmalleja. - Yrittäjää ei haluttu neuvoa, että hän huomioisi riskit sopimuksissa. Konekaupan sopimukset ovat luku sinänsä. Kuulostaa surkealta kun yrittäjillä maksatetaan kehitystyö. Kyllä yrittäjä voisi joskus laskuttaa tuotevastuun nimissä konevalmistajaa koneongelmien aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista tai työn venymisestä. Yrittäjien koulutuksessa on päästetty niin ikään Heikin mielestä mopo karkaamaan käsistä. Asiakastaho sekä tavarantoimittajat huolehtivat liian vahvasti koulutuksesta. Se on huono juttu. Kyllä yrittäjäkoulutus täytyy hakea mahdollisimman kaukaa metsäalalta ja sen sisäsiittoisesta ajattelutavasta. Esimerkiksi Timo Rope on hyvä esimerkki. Samat lainalaisuudet kuin kaikessa muussakin bisneksessä pätevät kyllä metsäalallakin. Parasta aikaa Heikillä on sormet vahvasti pelissä kun Lapissa ryhdytään toteuttamaan metsäalan yrittäjien liiketoimintaosaamiseen keskittyvää yrittäjäkoulutusta. Heikki Kuusela ajattelee ja sanoo paljon, mutta tekee myös, kuten ajattelee ja sanoo. Siitä oiva esimerkki on Heikin oman yritystoiminnan järjestelmällinen kehittäminen uudelle tasol-. le muutamassa vuodessa. Käykääpä katsomassa. 77

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Ammattiopistolainen, lukiolainen ja 9.-luokkalainen, tule mukaan kirjoituskilpailuun! Voittajat palkitaan 500 euron stipendeillä.

Ammattiopistolainen, lukiolainen ja 9.-luokkalainen, tule mukaan kirjoituskilpailuun! Voittajat palkitaan 500 euron stipendeillä. Ammattiopistolainen, lukiolainen ja 9.-luokkalainen, tule mukaan kirjoituskilpailuun! Voittajat palkitaan 500 euron stipendeillä. YRITYS HYVÄ Kirjoituskilpailun oppilasaineisto SISÄLLYS 3 Kilpailun tarkoitus,

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Roope Mokka & Aleksi Neuvonen Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI -HEARTFULNESS- VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI Opas parempaan elämään Petri Huitti 1 VOI HYVIN KÄYTÄ SYDÄNTÄSI (Opas parempaan elämään) (Englanniksi: BE WELL - USE YOUR HEART, Guide for better life) ISBN 978-952-68229-0-7

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

UPEA UUDISTUS. Anu Harkin tapaan. Näin hurmaat verkossa. Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi. Sami Sykkö paneutui personointiin

UPEA UUDISTUS. Anu Harkin tapaan. Näin hurmaat verkossa. Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi. Sami Sykkö paneutui personointiin 5x LEMPIBRÄNDI 1/2010 Busterissa uskottiin unelmiin VENEKAUPAT KESKELLÄ TALVEA Näin hurmaat verkossa Opiskelijat panivat merkit järjestykseen Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi Sami Sykkö paneutui

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot