Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen"

Transkriptio

1 Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin ajatuksia ääneen, joita muutoin emme toisi julki. Hattutekniikalla ajatusten suuntaaminen tiettyyn suuntaan on helpompaa. Hattutekniikka tarjoaa valmiina kuusi eri näkökulmaa, kuusi eri roolia. Kuusi erilaista hattua tarjoavat sopivan tavan näkökulman vaihtamiselle. Voit pyytää toista olemaan pessimisti/negatiivinen tai lopettamaan negatiiviset ajatukset. Voit pyytää häntä esittämään luovia ajatuksia tai vastaamaan "musta tuntuu"- eli tunnepohjalta. Lisäksi hattutekniikka antaa hyvän pohjan ajattelijan roolille, jolloin aivotyöskentelyn mukauttaminen ajattelijan työhön on helpompaa "roolipelin" avulla. Tekniikan oppiminen on kuin pelin opettelua, jolloin ensin opetellaan pelin säännöt ja pelataan tämän jälkeen peliä sääntöjen mukaan. Hattutekniikan ideana on katsoa ongelmaa eri näkökulmista ja samalla ottaa eri rooleja. Kenelläkään ei siis ole vain yhtä tapaa ajatella/hattua, vaan rooli ja ajattelutapa valitaan tilanteen mukaan. Roolissa ollessaan ihminen sanoo mielipiteensä helpommin kuin omana itsenään. Rinnakkaisessa ajattelussa koko ryhmä käyttää aina samaa ajattelutapaa yhtä aikaa. Tätä varten tarvitaan kuusi eriväristä hattua: valkoinen, punainen, musta, keltainen, vihreä ja sininen. Erivärisiä hattuja käytetään muistuttamaan, miten hatun käyttäjän tulee ajatella ja suhtautua käsiteltävään asiaan. Valkoinen hattu: "ajatellaan tätä objektiivisesti" Valkoinen on neutraali, objektiivinen ja tunnelataukseton. Valkoinen hattu kuvastaa faktoja ja lukuja - ilman todisteluja. Keskusteluihin tuodaan vain tarkoituksenmukaiset ja tarpeelliset faktat. Faktat esitetään ilman minkäänlaista tulkintaa tai johdattelua haluttuun suuntaan. Faktoihin luetaan sekä faktoiksi uskotut asiat että tarkistetut asiat, mutta alkuperä tulee aina ilmoittaa. Esimerkiksi seuraavat kommentit luetaan myös faktoiksi: "Luin joskus jostain, että...", "Muistaakseni jossain sanottiin, että..." tai "Joku kertoi kuulleensa, että...". Omat mielipiteet eivät kuulu faktoihin. Omat mielipiteet ilmaistaan punaisen, mustan tai keltaisen hatun alla. Muiden mielipiteet lasketaan mukaan silloin, kun esittäjä uskoo itse niiden olevan faktaa. Tällöinkin faktat jaotellaan uskomuksiin ja tarkistettuun tietoon. Ennen kuin faktoja käytetään edelleen, ne pitää aina ensin todentaa jostain. Varsinkin virallisissa asiakirjoissa faktat eivät saa perustua olettamuksiin tai uskomuksiin. Punainen hattu: "otetaan mukaan tunteet ja intuitio". Punainen väri kuvastaa vihaa, raivoa ja tunnetta. Punainen hattu sallii tunneperäiset argumentit ilman perusteluja ja selityksiä. Tunnenäkökulma on tärkeä sillä, jos tunteita ei tuoda ajatteluprosessissa esille, ne vaikuttavat taustalla kaikkeen ajatteluun ja peittävät osan todellisista ajatuksista. Toisaalta osa tunteista voi olla myös turhaa pelkoa, ennakkoluuloa tai jopa

2 väärinkäsityksestä johtuvaa, joten kaikkien tunteiden esilletuominen on keskusteluissa tärkeää. Kaikki eivät tietenkään halua kertoa kaikkia tunteitaan suoraan jo siksikin, että ne saattaisivat loukata jotakuta toista ja johtaa keskustelun tyrehtymiseen. Jo sekin riittää, että kertoo tuntevansa "jotain". Kiertoilmausten käyttö on myös sallittua. Esimeriksi: "Tähän saattaa liittyä myös pelkoja/kateutta/vihaa..." tai "Täytyy myöntää, että tämä ei tunnu hyvältä idealta...". Spontaanit mielenilmaukset, intuitiot ovat myös sallittuja. Intuitiot voivat perustua omiin kokemuksiin, tietoihin tai tuntemuksiin, joita ei aina voi edes sanoin selittää. Punaisen hatun alle kuuluvat myös omat mielipiteet, jos ne perustuvat tunteeseen; esimerkiksi: "Mielestäni..." tai "Minusta tuntuu...". Punainen hattu antaa luvan kaikenlaisten tunteiden esittämiseen syvistä tunteista aavistuksiin ja epäilyksiin. Punaisen hatun kanssa mielipiteitään ja ajatuksiaan ei tarvitse koskaan perutella tai selitellä. Toisaalta, muiden punaisen hatun alla esittämiä ajatuksia ei myöskään saisi arvostella tai hakea niille loogisuutta tai perusteluja. Punaisen hatun ajatukset voivat liittyä myös itse asian käsittelytilaisuuteen, ei siis pelkästään itse käsiteltävän aiheeseen. Esimerkiksi seuraavanlaiset kommentit ovat mahdollisia: "Mielestäni tämä keskustelu on liian johdattelevaa..." tai " Matti, sinä et koskaan kuuntele muiden mielipiteitä". Musta hattu: "pohditaan tämän asian riskejä ja heikkoja kohtia" Musta on synkkä ja negatiivinen väri. Musta hattu on looginen ja asiallinen ja pyrkii kertomaan, miksi jokin asia ei toimi tai onnistu. Useimmat ajattelijat käyttävät mieluiten juuri mustaa hattua. Tämä siksi, että länsimainen kulttuuri korostaa perustelua ja kritisointia. Pelkkä mustan hatun käyttäminen jättää kuitenkin tuottavan, luovan ja rakentavan ajattelun pois. Mustan hatun kanssa ajattelu on aina loogista. Ajattelu on negatiivista, mutta tunteetonta. Tunteet kuuluvat punaisen hatun alle. Punaisen hatun kanssa negatiivisia ajatuksia ei tarvitse perustella, mutta mustan hatun kanssa täytyy aina antaa myös loogiset ja asialliset perustelut. Näin punaisella ja mustalla hatulla erotetaan tunne-negatiiviset ja loogis-negatiiviset ajatukset toisistaan. Mustan hatun ajatusten tulee olla loogisia ja totuudenmukaisia, mutta ei välttämättä oikeudenmukaisia tai tasapuolisia. Musta hattu esittää loogisnegatiiviset ajatukset: miksi jokin ei toimi/onnistu. Loogis-positiiviset ajatukset - miksi jokin toimii/onnistuu - kuuluvat keltaisen hatun alle. Loogisten ajatusten jako kahtia on hattutekniikassa tehty siksi, että negatiivisia ajatuksia tulee luonnostaan enemmän. Positiiviset ajatukset jäisivät saman hatun alla liian vähälle huomiolle. Mustan hatun loogisuudelle voisi määrittää seuraavat säännöt: 1. Onko lausuma järkevä ja aiheellinen? 2. Seuraako asiasta jotakin? 3. Onko seuraus odotettavissa? 4. Onko muita mahdollisia seurauksia?

3 Seurauksilla tarkoitetaan tässä mitä tahansa, jonka sanotaan seuraavan käsiteltävää asiaa. Tällaiseen seurausten ja mahdollisuuksien miettimiseen tarvitaan runsaasti mielikuvitusta. Loogisuusvirheet saadaan yleensä selville vaihtoehtoisilla selityksillä tai mahdollisuuksilla. Muistutuksena mustan hatun ideasta, ajatukset eivät koskaan ole tässä yhteydessä asian perusteluja ja/tai todisteita. Onko esitetyt faktat oikeita? Ovatko faktat oleellisia? Tosiasiat esitetään valkoisen hatun alla, mutta ne kyseenalaistetaan mustan hatun alla. Tässä tapauksessa mustan hatun tarkoitus on osoittaa tosiasiat vääriksi, soveltumattomiksi, asiaankuulumattomiksi tai merkityksettömiksi. Näin faktoihin perustuvien päätösten tueksi joudutaan etsimään tarkennettuja tietoja ja lukuja. Mustan hatun ajatusten tarkoitus ei ole herättää epäilyksiä, vaan etsiä perusteluiden heikkoja kohtia. Mustan hatun tehtävänä on myös osoittaa riskit, vaarat, vajaukset ja mahdolliset myöhemmin ilmenevät ongelmat. Mustaa hattua kuvaa näin ollen myös termi spekulatiivinen negatiivisuus: nämä kaikki asiat voivat mennä pieleen. Tämän vastakohtaa edustaa keltaisen hatun spekulatiivinen positiivisuus, jossa ehdotetuista tekemisistä ja päätöksistä etsitään optimistisesti hyviä puolia. Kun jokin idea on kuvattu, mustan hatun ajatukset voidaan tuoda julki kahdessa muodossa. Ensinnäkin idean toimivuutta voidaan tutkia: Onko idea laillinen? Toimiiko idea? Mitkä ovat idean tuomat hyödyt? Kannattaako tehdä? Toiseksi, kun idea on todettu toimivaksi, mustan hatun ajatuksilla voidaan ideaa kehittää edelleen osoittamalla idean heikot kohdat. Mustan hatun tarkoitus ei ole tuottaa ongelmien ratkaisuja, vaan osoittaa ongelmakohdat. Mustan hatun ajatukset siis etsivät virheitä ja ristiriitaisuuksia. Miksi jokin ei toimi tai tule toimimaan. Mustan hatun avulla etsitään riskit ja vaarat sekä suunnittelu-, ajattelu- ja menetelmävirheet. Mustan hatun avulla verrataan ideoita vanhoihin tietoihin nähdäksemme ideoiden puutteet. Mustan hatun lisäksi tulisi muistaa käyttää myös punaisen hatun ajatuksia. Positiiviset asiat jätetään yleensä keltaisen hatun alle. Uusien ideoiden yhteydessä keltaista hattua tulisi käyttää aina ennen mustaa hattua. Keltainen hattu: "mietitään etuja". Keltainen on auringon ja positiivisuuden väri. Keltainen hattu kuvastaa optimismia ja verhoilee ajatukset toivolla ja positiivisuudella ja on täysin mustan hatun vastakohta. Keltaisen hatun aikana halutaan saada asiat tapahtumaan, edetään loogisesti ja käsitellään rakentavat ehdotukset sekä visioidaan optimistista tulevaisuutta. Positiivinen ajattelu on usein vaikeampaa kuin kriittinen negatiivinen ajattelu. Positiivinen ajattelu on sekoitus uteliaisuutta, mielihyvää, ahneutta ja halua saada asiat tapahtumaan. Keltaisen hatun yhteydessä puhutaan usein myös spekulatiivisesta positiivisuudesta. Keltainen hattu ei kuitenkaan kuvasta vain positiivista asennetta, vaan myös positiivisuuden etsimistä - halua löytää asioista positiivisia puolia.

4 Usein uskotaan, että positiiviset seikat näkyvät asioista heti jo päällepäin. Näin ei kuitenkaan aina ole. Asioista saattaa löytyä hyvin voimakkaita positiivisia puolia, jos malttaa hieman tarkastella ja pohtia asiaa pitempään. Näin toimivat usein mm. liikkeenharjoittajat, jotka näkevät hyödyn sellaisissakin asioissa, joita muut eivät ole edes tulleet ajatelleeksi. Arvostus ja hyöty eivät aina ole itsestään selviä. Positiivisuus saattaa vaihdella "heinäntekojärjestä" yltiöoptimismiin - odotetaan ihmeitä tapahtuvaksi. Hullutkin ideat saattavat hyvällä tuurilla toimia, mutta kannattaako riskinotto ja toiveikkuus? Jos perustamme keltaisen hatun ajatuksemme aina varmuuteen ja tietämykselle, etenemme hitaasti mutta varmasti. Pitää tutkailla optimismin seurauksia. Jos seurauksena on pelkkää toivoa, optimismi on suunnattu väärin. Jos optimismi taasen johtaa halutun suuntaiseen toimintaan, asia onkin monimutkaisempi. Yltiöoptimismi voi johtaa epäonnistumiseen. Todennäköisyydet voitaisiin luokitella esimerkiksi seuraavasti: todistettu todennäköinen, perustuu kokemukseen ja tietämykseen hyvä tuuri - sattumien summa pieni mahdollisuus kenties kaukaa haettua Kaikki vaihtoehdot kannattaa kuitenkin huomioida, jotta edes pieni valinnanmahdollisuus säilyy tekemisissämme. Positiivinen arvio voi perustua kokemukseen, saatavilla olevaan tietoon, loogiseen päättelyyn, vihjeisiin, kehityssuuntaan, arvaukseen tai toiveisiin. Jos perusteluja ajatukselle ei löydy, "positiivinen tunne" voitaisiin ilmaista myös punaisen hatun alla tunteena, aavistuksena tai intuitiona. Keltainen hattu sen sijaan sisältää positiivisen arvostelun. Keltaisen hatun ajatuksille tulisi pyrkiä aina löytämään mahdollisimman paljon tukea, mutta spekulointikin on sallittua. Pääpaino keltaisessa hatussa on tutkimisessa ja positiivisessa spekuloinnissa. Meidän tulisi etsiä asioista mahdollisia hyötyjä ja niitä vahvistavia perusteluja. Jos loogista tukea ei löydy, sitä ei esitetä muuallakaan. Jotta voitaisiin yleensä keskustella, täytyy olla jokin ehdotus. Mutta mistä nämä ehdotukset sitten tulevat? Rakentava ja tuottava näkökulma kuuluu keltaisen hatun alle. Ideat, ehdotukset ja aloitteet syntyvät keltaisen hatun ajatuksina. Rakentavat ajatukset kuuluvat keltaisen hatun alle positiivisena asenteena. Ehdotuksethan tehdään siksi, että halutaan jotain parempaa. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi ongelmanratkaisu, kehittäminen tai hyvä mahdollisuus. Kaikissa tapauksissa ehdotus on tehty positiivisen muutoksen toivossa. Myös vihreän hatun luovilla ajatuksilla on tärkeä rooli uusien ideoiden syntymisessä. Keltaisen hatun ehdotusten ei kuitenkaan tarvitse olla aivan erinomaisia tai näppäriä. Ehdotukset voivat olla rutiininomaisia, tunnettuja menetelmiä tai olemassa olevien palasten yhdistelyä. Keltaisen hatun ajatuksilla itse asiassa ohjataan ajatuksia oikeaan suuntaan, valmista ratkaisua ei tarvitse olla. Keltaisen hatun ajatuksilla luodaan positiivisia ehdotuksia, ja myös korjauksia mustan hatun alla löydettyihin virheisiin.

5 Myös spekulointi kuuluu keltaisen hatun alle. Spekulointi perustuu arvailuihin ja toiveisiin. Spekuloinnilla tavoitellaan mahdollista suurempaa hyötyä. Keltaisen hatun ajattelu on muutakin kuin ajatuksia ja ehdotuksia. Se on asenne, jolla päästään tilanteissa eteenpäin positiivisten toiveiden avulla. Keltainen hattu antaa viitteitä mahdollisesta hyödystä ja arvosta. Se on ongelmien ratkaisua, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksien etsintää. Spekuloinnissa aloitetaan aina kaikkein positiivisimmasta näkymästä. Näin saavutetaan idean suurin mahdollinen hyöty. Jos idean hyödyt todetaan riittävän hyviksi, tarkastellaan näkymän todennäköisyyttä - kuinka todennäköistä on saavuttaa idean oletettu hyöty. Idean toteutumisen epäilyt kuuluvat mustan hatun alle. Keltaisen hatun alle kuuluvassa mahdollisuuksien hyödyntämisessä voidaan lähteä liikkeelle nykytilanteen ja tulevaisuuden kuvan vertailusta. Mahdollisuuksia syntyy myös "jossittelun" tuloksena. Jossittelu on itse asiassa oleellinen osa keltaisen hatun spekulatiivista luonnetta. Jossittelua löytyy myös mustan hatun alta riskien ja vaarojen etsinnässä. Spekulointia voisi myös ajatella eräänlaisena visiointina. Visioissahan yleensä elätellään positiivisia toiveita - miksi asia voidaan ja kannattaa tehdä. Vihreä hattu: "kehitetään uusia ideoita, hullutellaan" Vihreä on ruohon, kasvillisuuden ja runsauden sekä hedelmällisen kasvamisen väri. Tästä syystä vihreä on valittu kuvaamaan hattua, jonka keskeinen ajatus on luovuus. Vihreällä hatulla liioitellaan ja unohdetaan perinteinen ajattelu. Voidaan käyttää huumoria ja villiä ajatustenjuoksua. Vihreän hatun ajatuksissa keskeistä on uudet ideat ja uusi tapa tarkastella asioita. Ajatuksilla haetaan muutosta vanhasta parempaan. Tähän tarvitaan luovuutta, sillä muu ei tunnu toimivan halutessamme tehdä asiat helpommin ja paremmin. Halu tehdä asiat paremmin onkin taustana kaikelle vihreän hatun toiminnalle. Luovan ajattelun harjoittelussa myös tahalliset epäloogiset ja provosoivat ajatukset voivat olla hedelmällisiä. Usein olemme itse liian kriittisiä luoville ajatuksille ja siten moni hyvä ajatus jääkin vain omaan tietoomme. Vaikka uusi ajatus saisikin osakseen muiden kritiikkiä, saattaa se silti olla ponnahduslautana monille muille ideoille. Ja sitä paitsi, monista "hulluina" pidetyistä ideoista on syntynyt lukuisia aikamme suuria keksintöjä. Usein halutaan olla liian varmoja ideoiden toimivuudesta. Luovuuteen kuitenkin kuuluu tietty provosointi, kokeilunhalu ja riskinotto. Emme voi etukäteen tietää mitä kokeiluista muodostuu. Vihreä hattu sinällään ei tee ihmisistä yhtään sen luovempia, mutta se antaa tilaa ja mahdollisuuden luovuudelle. Jos vaihtoehtojen etsinnälle annetaan aikaa, yleensä niitä myös löydetään. Usein luovat ihmiset ovat niitä, jotka vain käyttävät enemmän aikaansa yrittämiseen ja ovat motivoituneita luovuuteen. Ketään ei voi käskeä olemaan luova, mutta heitä voi pyytää käyttämään vihreää hattua ja antaa näin heille sysäyksen oikeaan suuntaan. Luovuus on muutakin kuin positiivisuutta ja optimismia. Tunteena nämä kuuluvat punaisen hatun alle. Positiivinen arviointi kuuluu puolestaan keltaisen hatun alle. Vihreän hatun ajatuksiin kuuluvat todelliset uudet ideat, lähestymistavat ja vaihtoehdot. Valkoisen hatun kanssa odotamme neutraalia ja objektiivista tietoa. Mustan hatun kanssa odotamme kriittisyyttä. Keltaisen hatun kanssa haluamme saada positiivisia kommentteja, mikä ei aina ole mahdollista. Punaisen hatun kanssa odotamme tunneilmauksia, vaikka neutraalejakin. Vihreän hatun kanssa emme kuitenkaan voi odottaa mitään tuotosta. Voimme vaatia ponnisteluja ja

6 aikaa uusien ideoiden tuottamiseen, mutta uusia ideoita emme voi vaatia. Varattu aika tulee kuitenkin käyttää uusien ideoiden etsimiseen. Provosointi kuuluu myös vihreän hatun ajatuksiin, sillä sen tarkoitus on sysätä perinteinen ajattelumalli uusille urille. Provosointi voi olla harkittua tai harkitsematonta. Provosoinnin lisäksi kaikki hullutkin ideat ovat sallittuja vihreän hatun alla. Eräs tapa provosoida on kääntää normaalit tapahtumat väärinpäin. Esimerkiksi: asiakkaat maksavat normaalisti ostoksensa kaupassa -> kaupat maksavat asiakkaille. Sopivassa yhteydessä tämä provosointi saattaa johtaa lukuisiin uusiin toteutuskelpoisempiin ideoihin. Provosoinnin ei kuitenkaan aina tarvitse olla liioiteltua tai epäloogista. Vakavasti otettavia ideoitakin voidaan käyttää provosoivana. Toisen esittäessä idean, josta et itse pidä ja jonka voisit helposti kaataa mustan hatun ajatuksilla, voisit mustan hatun sijasta käyttää vihreää hattua ja pitää ideaa provokaationa. Kolmas helppo tapa muodostaa provokaatioita on ottaa vaikkapa sanakirja ja valita siitä sattuman varaisesti joku sana. Sanan valinnan jälkeen keksitään idea tämän sanan tiimoilta. Esimerkiksi sanan ollessa juusto ja keskustelun koskiessa televisiota, idea voisi olla seuraava. Juustossa on reikiä, joten mitä reiät televisiossa voisivat kuvata? Ehkäpä televisioruudulla voisi olla "ikkunoita", joihin voi valita näkymään muiden kanavien ohjelmat samaan aikaan. Ideointiin pätee aina yksi perusolettamus: ideoita kannattaa aina yrittää kehitellä enemmän kuin yksi. Ensimmäinen idea ei aina välttämättä ole se paras vaihtoehto. Kun vaihtoehtoja on useampia, voidaan niistä valita sopivin. Jos se ei tuota toivottua tulosta, voidaan valita kehittelyn kohteeksi jokin toinen jo valmiista ideoista. Aina kannattaa etsiä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tehtävät. Yleensä kaikkeen on aina useampia vaihtoehtoja, ainakin eri näkökulmia. Lopullisten päätösten tekeminenkin on helpompaa, kun eri vaihtoehtoja voidaan verrata. Eri vaihtoehdot pitävät sisällään eritasoisia variaatioita, jotka myös tulisi eritellä. Näin toimien syntyy eräänlainen hierarkkinen vaihtoehtopuu, jonka avulla päätöksenteko on suhteellisen helppoa. Esimerkiksi, jos sinulla on ylimääräistä aikaa, mitä teet? Voisit pitää lomaa, osallistua ylimääräiselle kurssille, tehdä puutarhatöitä, tai tehdä rästiin jääneitä työtehtäviä. Päättäessäsi pitää lomaa siirryt seuraavalle tasolle. Millaisen loman pitäisit? Lähtisitkö rantalomalle, risteilylle vai aktiivilomalle? Päättäessäsi lähteä rantalomalle siirryt jälleen uudelle tasolle: minne lähtisit? Voisit lähteä Kalajoelle, Yyteriin, Espanjaan tai Kreetalle. Tämän valinnan jälkeen pitäisi vielä päättää matkustustapa ja asuminen. Luomisprosessiin kuuluu myös idean työstäminen tilanteeseen, ympäristöön ja tarpeisiin sopivaksi. Idea tulee työstää käyttökelpoiseksi. Esimerkiksi, kuinka idean toteutuksesta saadaan edullisempi? Kuinka idea saadaan sopimaan vallitseviin säädöksiin? Kuinka idea voidaan toteuttaa sopivassa mittakaavassa? Kuinka ideasta saadaan tuottavampi? Voidaanko ideaa verrata/rinnastaa vanhoihin käytäntöihin? Kuinka ideaa voidaan testata? Kuinka muut saataisiin hyväksymään idea? Ideoita ei siis heti tyrmätä, vaan niistä yritetään muokata toimivampia. Työstämisen jälkeen ideoita arvioidaan positiivisella asenteella keltaiset hatut päässä. Tähän kuuluu myös jatkotyöstäminen sekä hyötyjen tarkastelu. Keltaisen hatun jälkeen asetetaan päähän mustat hatut. Myös valkoista hattua voidaan hyödyntää idean toimivuuden tarkastelussa. Vasta kaiken tämän jälkeen asetetaan päähän punaiset hatut ja mietitään, pidetäänkö ideasta riittävästi edetäksemme asiassa. Punainen hattu tulee viimeisenä, koska toivotaan että edellä olisi tullut ideasta riittävästi tietoa, joihin punaisen hatun ajatukset voisivat perustua.

7 Sininen hattu: "pohditaanpa hiukan miten olemme tässä asiassa edenneet ja miten pääsemme haluttuun lopputulokseen" Sininen on viileä taivaan väri, kaiken yläpuolella. Sininen hattu kuvaa tiettyä kontrollia ja ajatusten organisointia. Sininen hattu tarkkailee ja ajattelee keskustelun kulkua, suunnittelee toimintaa ja ajankäyttöä, tekee yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Sinisen hatun kanssa emme enää mieti itse asiaa, vaan ajattelemista - mitä tarvitsee ajatella aiheesta? Sinisen hatun rooli ajattelussa on verrattavissa orkesterin johtajan rooliin orkesterissa. Käyttämällä sinistä hattua kerromme itsellemme ja muille mitä muuta hattua tulisi seuraavaksi käyttää. Sinisen hatun avulla vaihdamme hattua toiseen. Sininen hattu kertoo mitä seuraavaksi tehdään. Sinistä hattua voisi verrata myös koreografiin balettiesityksissä. Koreografi miettii askelkuviot tanssijoille valmiiksi. Sinisen hatun avulla voidaan myös ajatteluun antaa vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita/opasteita. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä sinisen hatun käytöstä.... Sinisen hatun kanssa ehdottaisin vaihtoehtojen etsimistä.... Meillä ei ole aikaa miettiä tätä asiaa kovin kauan, joten meidän tulisi käyttää aikamme hyödyllisesti. Olisiko jollain esittää sinisen hatun kanssa jotain logiikkaa/runkoa ajattelumme tueksi?... Emme oikein nyt etene tässä keskustelussa. Sinisen hatun kanssa olisin sitä mieltä, että olisi aika hieman puhdistaa keskustelua punaisten hattujen kanssa. Mitä mieltä me oikeasti olemme tästä ehdotuksesta? Usein ajattelu vaeltelee ajatuksesta toiseen reagoiden ajoittain eri ärsykkeisiin. Sinisen hatun kautta ajatusten juoksua ja keskustelun kulkua voidaan pitää oikeissa uomissa. Joskus ajatusten harhailu voi tuottaa hyviäkin uusia ideoita, mutta tarvittaessa tiettyä kontrollia voidaan asettaa. Tai jos haluaa itse omasta ajatuksestaan muilta tietyn värisiä kommentteja, tämän voi tehdä sinisen hatun alla. Esimerkiksi:... ja nyt valkoisen hatun kommentteja Tarvitsemme nyt ehdotuksia. Keltaiset hatut esiin ja esittäkää konkreetteja ehdotuksia.... Unohtakaa musta hattu hetkeksi, sillä en ole tyytyväinen tämän hetkiseen ehdotukseen. Vaihdetaan hetkeksi vihreät hatut.... Kaivakaa punaiset hatut esiin ja kertokaa mielipiteenne seuraavasta ehdotuksesta... Sinisen hatun kanssa ajatusten kohdistaminen on keskeistä - mitä asiaa meidän tulisi miettiä? Ei riitä, että tietää, miksi mietitään, kohde tulee myös tiedostaa. Kohde kannattaa aina tarkkaan määritellä, oli se sitten kuinka laaja tai suppea asia tahansa.... Olemme saaneet paljon hyviä ideoita, mutta olemme ajautuneet aika kauas alkuperäisestä asiasta. Aiheeseen liittyvät ideat ovat aika vähissä, joten palataanpa takaisin asiaan.... laita sininen hattu päähäsi ja kerro oma mielipiteesi etenemisestämme. Vai etenemmekö me tässä asiassa lainkaan? Kysymysten kysyminen on hyvä keino kohdentaa ajattelua ja keskustelua. Usein sanotaankin, että oikeiden kysymysten kysyminen on kaikkein tärkeintä

8 ajattelussa. Kysymykset voivat olla esimerkiksi "kalastelukysymyksiä" (viritetään syötti tietämättä mitä saadaan vastaukseksi) tai "hakuammuntaa" (tarkentavia, kyllä/ei-vastauksia). Itse asiassa koko keskusteltava ongelma on eräänlainen kysymys. Ongelman määrittely on erityisen tärkeää, sillä muuten ratkaisu saattaa olla epäoleellinen tai tarpeeton. Onko kyseessä oikea ongelma? Miksi haluamme ratkaista tämän ongelman? Mikä on perimmäinen ongelma? Usein parhaan ongelman määrittelyn sijaan kannattaa etsiä vaihtoehtoisia ongelman määrittelyjä. Tämäkin prosessi kuuluu sinisen hatun alle liittyen oikean suunnan näyttämiseen. Sinisen hatun ajatuksiin kuuluvat myös havainnot, alustukset, kommentit, yhteenvedot, johtopäätökset, korjaukset ja raportoinnit. Myös useimmat keskustelun puheenjohtajan kommentit kuuluvat sinisen hatun alle. Edward De Bonon kirjan "Six Thinking Hats" pohjalta vapaasti suomentanut Leena Hiltunen Lähteet

Kuuden hatun menetelmä ryhmätöissä

Kuuden hatun menetelmä ryhmätöissä Kuuden hatun menetelmä ryhmätöissä Wilhelmiina Hämäläinen Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos whamalai@cs.joensuu.fi Edward de Bonon hattumetafora [db85] on suosittu tapa tehostaa ryhmätyöskentelyä.

Lisätiedot

TYÖPAJA: SIX HATS OF THINKING

TYÖPAJA: SIX HATS OF THINKING TYÖPAJA: SIX HATS OF THINKING Pirkanmaan ja Keski-Suomen yhdyshenkilöpäivä 24.9.2015 Jyväskylä 23.9.2015 1 KUUDEN HATUN MENETELMÄ Kehittänyt maltalainen lääketieteen tohtori (psykologia ja fysiologia)

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Akateemisen ajattelun alkeiskurssi

Akateemisen ajattelun alkeiskurssi CHEM-A1600: Aalto-kurssi, 3 op Akateemisen ajattelun alkeiskurssi sami.franssila@aalto.fi 11.9-4.12.2015: 12 kertaa Mitä ajattelu on? Ajattelua on se hukka-aika, joka kuluu jonkun näkemisestä siihen kun

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Maija Vähämäki tutkijatohtori, KTT Turun kauppakorkeakoulu Lappeenranta-seminaari: RATKAISU LÖYTYY AINA 14.-15.8.2014 maija.vahamaki@utu.fi 1 Mitä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät 2.2.2017 Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Suomen Metsäkeskus Kritiikki? = Arvostelu (https://fi.wikipedia.org/wiki/arvostelu)

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet.

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Coachingin tavoitteena on asiakkaan parempi itsetuntemus sekä asiakkaan

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari 2.3.2011 Lähteet: Clemen, R. T., & Smith, J. E. (2009). On the Choice of Baselines

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Pelivaihtoehtoja. Enemmän vaihtelua peliin saa käyttämällä erikoislaattoja. Jännittävimmillään Alfapet on, kun miinusruudut ovat mukana pelissä!

Pelivaihtoehtoja. Enemmän vaihtelua peliin saa käyttämällä erikoislaattoja. Jännittävimmillään Alfapet on, kun miinusruudut ovat mukana pelissä! Pelivaihtoehtoja Yksinkertaisin vaihtoehto: lfapetia voi pelata monella eri tavalla. Yksinkertaisimmassa vaihtoehdossa käytetään ainoastaan kirjainlaattoja. Pelilaudan miinusruudut ovat tavallisia ruutuja,

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

2.4. Oppimistyyleistä

2.4. Oppimistyyleistä 2.4. Oppimistyyleistä 1. Käytännölliset Näin ajattelevilla todellisuus koostuu siitä, mitä he aistivat näkemällä, koskettamalla, kuulemalla, haistamalla ja maistamalla. He huomaavat ja pystyvät palauttamaan

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 1 Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 2 ASENTEET En osaa En tiedä Ole utelias, keskity siihen toiseen henkilöön.

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

1 Määrittelyjä ja aputuloksia

1 Määrittelyjä ja aputuloksia 1 Määrittelyjä ja aputuloksia 1.1 Supremum ja infimum Aluksi kerrataan pienimmän ylärajan (supremum) ja suurimman alarajan (infimum) perusominaisuuksia ja esitetään muutamia myöhemmissä todistuksissa tarvittavia

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

8.3.2011. Hannu Tonteri Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi. jalava & tonteri. Pro Labor

8.3.2011. Hannu Tonteri Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi. jalava & tonteri. Pro Labor 8.3.2011 Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi Tavoite Työhyvinvoinnin näkökulmia Positiivinen työpsykologia Voimavara lähestymistapa Esimerkki Työhyvinvoinnin näkökulmia Yksilönäkökulma Työhyvinvointi on

Lisätiedot

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti Luontainen tyylisi vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015 Juha Malliraportti Tämä ilmainen demoanalyysi antaa sinulle mielikuvan siitä, miten varsinainen Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA) on rakennettu

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Murtolukujen peruslaskutoimitukset Cuisenairen lukusauvoilla

Murtolukujen peruslaskutoimitukset Cuisenairen lukusauvoilla Murtolukujen peruslaskutoimitukset Cuisenairen lukusauvoilla 1. Tehtävänanto Pohdi kuinka opettaisit yläasteen oppilaille murtolukujen peruslaskutoimitukset { +, -, *, / } Cuisenairen lukusauvoja apuna

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

2. luento. CS-C2110 Ohjelmointistudio 1: mediaohjelmointi Syksy 2016 [Studio 1] Antti Tolppanen, Sanna Suoranta, Lauri Savioja

2. luento. CS-C2110 Ohjelmointistudio 1: mediaohjelmointi Syksy 2016 [Studio 1] Antti Tolppanen, Sanna Suoranta, Lauri Savioja 2. luento CS-C2110 Ohjelmointistudio 1: mediaohjelmointi Syksy 2016 [Studio 1] Antti Tolppanen, Sanna Suoranta, Lauri Savioja Tänään Ensimmäinen tehtävä Vinkkejä projektin aloittamiseen OLO-työskentelyn

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

ASENTEET JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN Humap Oy, sivu 1

ASENTEET JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN Humap Oy,  sivu 1 ASENTEET JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN 1.9.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 1.9.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Asenteet ja luottamus TAVOITTEET PÄIVÄLLE Oman asenteen tarkastelu ja tutkiminen

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ongelmien varaan ei voi rakentaa, voimavarojen ja onnistumisten varaan voi Yleistä ratkaisukeskeisyydestä Lyhytterapian /psykoterapian muoto, käytetään

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Musiikki oppimisympäristönä

Musiikki oppimisympäristönä Musiikki oppimisympäristönä Opetussuunnitelma, musiikkitieto ja dialogi leena.unkari-virtanen@metropolia.fi Mupe musiikkitiedon näkökulmasta OPSien taustalla Opetuksen dialogisuus Musiikki oppimisympäristönä

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Ohjelmistotuotanto syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

Nimitys Symboli Merkitys Negaatio ei Konjuktio ja Disjunktio tai Implikaatio jos..., niin... Ekvivalenssi... jos ja vain jos...

Nimitys Symboli Merkitys Negaatio ei Konjuktio ja Disjunktio tai Implikaatio jos..., niin... Ekvivalenssi... jos ja vain jos... 2 Logiikkaa Tässä luvussa tutustutaan joihinkin logiikan käsitteisiin ja merkintöihin. Lisätietoja ja tarkennuksia löytyy esimerkiksi Jouko Väänäsen kirjasta Logiikka I 2.1 Loogiset konnektiivit Väitelauseen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot 8-9.09.2016 Leena Jokinen Tunnistaa tulevaisuuden muutosvoimista kehitysideoita uusiksi tuotteiksi, palveluiksi, prosesseiksi tai strategioiksi Saada malleja siihen, miten käytännön tulevaisuustyötä tehdään

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot