Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen"

Transkriptio

1 Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin ajatuksia ääneen, joita muutoin emme toisi julki. Hattutekniikalla ajatusten suuntaaminen tiettyyn suuntaan on helpompaa. Hattutekniikka tarjoaa valmiina kuusi eri näkökulmaa, kuusi eri roolia. Kuusi erilaista hattua tarjoavat sopivan tavan näkökulman vaihtamiselle. Voit pyytää toista olemaan pessimisti/negatiivinen tai lopettamaan negatiiviset ajatukset. Voit pyytää häntä esittämään luovia ajatuksia tai vastaamaan "musta tuntuu"- eli tunnepohjalta. Lisäksi hattutekniikka antaa hyvän pohjan ajattelijan roolille, jolloin aivotyöskentelyn mukauttaminen ajattelijan työhön on helpompaa "roolipelin" avulla. Tekniikan oppiminen on kuin pelin opettelua, jolloin ensin opetellaan pelin säännöt ja pelataan tämän jälkeen peliä sääntöjen mukaan. Hattutekniikan ideana on katsoa ongelmaa eri näkökulmista ja samalla ottaa eri rooleja. Kenelläkään ei siis ole vain yhtä tapaa ajatella/hattua, vaan rooli ja ajattelutapa valitaan tilanteen mukaan. Roolissa ollessaan ihminen sanoo mielipiteensä helpommin kuin omana itsenään. Rinnakkaisessa ajattelussa koko ryhmä käyttää aina samaa ajattelutapaa yhtä aikaa. Tätä varten tarvitaan kuusi eriväristä hattua: valkoinen, punainen, musta, keltainen, vihreä ja sininen. Erivärisiä hattuja käytetään muistuttamaan, miten hatun käyttäjän tulee ajatella ja suhtautua käsiteltävään asiaan. Valkoinen hattu: "ajatellaan tätä objektiivisesti" Valkoinen on neutraali, objektiivinen ja tunnelataukseton. Valkoinen hattu kuvastaa faktoja ja lukuja - ilman todisteluja. Keskusteluihin tuodaan vain tarkoituksenmukaiset ja tarpeelliset faktat. Faktat esitetään ilman minkäänlaista tulkintaa tai johdattelua haluttuun suuntaan. Faktoihin luetaan sekä faktoiksi uskotut asiat että tarkistetut asiat, mutta alkuperä tulee aina ilmoittaa. Esimerkiksi seuraavat kommentit luetaan myös faktoiksi: "Luin joskus jostain, että...", "Muistaakseni jossain sanottiin, että..." tai "Joku kertoi kuulleensa, että...". Omat mielipiteet eivät kuulu faktoihin. Omat mielipiteet ilmaistaan punaisen, mustan tai keltaisen hatun alla. Muiden mielipiteet lasketaan mukaan silloin, kun esittäjä uskoo itse niiden olevan faktaa. Tällöinkin faktat jaotellaan uskomuksiin ja tarkistettuun tietoon. Ennen kuin faktoja käytetään edelleen, ne pitää aina ensin todentaa jostain. Varsinkin virallisissa asiakirjoissa faktat eivät saa perustua olettamuksiin tai uskomuksiin. Punainen hattu: "otetaan mukaan tunteet ja intuitio". Punainen väri kuvastaa vihaa, raivoa ja tunnetta. Punainen hattu sallii tunneperäiset argumentit ilman perusteluja ja selityksiä. Tunnenäkökulma on tärkeä sillä, jos tunteita ei tuoda ajatteluprosessissa esille, ne vaikuttavat taustalla kaikkeen ajatteluun ja peittävät osan todellisista ajatuksista. Toisaalta osa tunteista voi olla myös turhaa pelkoa, ennakkoluuloa tai jopa

2 väärinkäsityksestä johtuvaa, joten kaikkien tunteiden esilletuominen on keskusteluissa tärkeää. Kaikki eivät tietenkään halua kertoa kaikkia tunteitaan suoraan jo siksikin, että ne saattaisivat loukata jotakuta toista ja johtaa keskustelun tyrehtymiseen. Jo sekin riittää, että kertoo tuntevansa "jotain". Kiertoilmausten käyttö on myös sallittua. Esimeriksi: "Tähän saattaa liittyä myös pelkoja/kateutta/vihaa..." tai "Täytyy myöntää, että tämä ei tunnu hyvältä idealta...". Spontaanit mielenilmaukset, intuitiot ovat myös sallittuja. Intuitiot voivat perustua omiin kokemuksiin, tietoihin tai tuntemuksiin, joita ei aina voi edes sanoin selittää. Punaisen hatun alle kuuluvat myös omat mielipiteet, jos ne perustuvat tunteeseen; esimerkiksi: "Mielestäni..." tai "Minusta tuntuu...". Punainen hattu antaa luvan kaikenlaisten tunteiden esittämiseen syvistä tunteista aavistuksiin ja epäilyksiin. Punaisen hatun kanssa mielipiteitään ja ajatuksiaan ei tarvitse koskaan perutella tai selitellä. Toisaalta, muiden punaisen hatun alla esittämiä ajatuksia ei myöskään saisi arvostella tai hakea niille loogisuutta tai perusteluja. Punaisen hatun ajatukset voivat liittyä myös itse asian käsittelytilaisuuteen, ei siis pelkästään itse käsiteltävän aiheeseen. Esimerkiksi seuraavanlaiset kommentit ovat mahdollisia: "Mielestäni tämä keskustelu on liian johdattelevaa..." tai " Matti, sinä et koskaan kuuntele muiden mielipiteitä". Musta hattu: "pohditaan tämän asian riskejä ja heikkoja kohtia" Musta on synkkä ja negatiivinen väri. Musta hattu on looginen ja asiallinen ja pyrkii kertomaan, miksi jokin asia ei toimi tai onnistu. Useimmat ajattelijat käyttävät mieluiten juuri mustaa hattua. Tämä siksi, että länsimainen kulttuuri korostaa perustelua ja kritisointia. Pelkkä mustan hatun käyttäminen jättää kuitenkin tuottavan, luovan ja rakentavan ajattelun pois. Mustan hatun kanssa ajattelu on aina loogista. Ajattelu on negatiivista, mutta tunteetonta. Tunteet kuuluvat punaisen hatun alle. Punaisen hatun kanssa negatiivisia ajatuksia ei tarvitse perustella, mutta mustan hatun kanssa täytyy aina antaa myös loogiset ja asialliset perustelut. Näin punaisella ja mustalla hatulla erotetaan tunne-negatiiviset ja loogis-negatiiviset ajatukset toisistaan. Mustan hatun ajatusten tulee olla loogisia ja totuudenmukaisia, mutta ei välttämättä oikeudenmukaisia tai tasapuolisia. Musta hattu esittää loogisnegatiiviset ajatukset: miksi jokin ei toimi/onnistu. Loogis-positiiviset ajatukset - miksi jokin toimii/onnistuu - kuuluvat keltaisen hatun alle. Loogisten ajatusten jako kahtia on hattutekniikassa tehty siksi, että negatiivisia ajatuksia tulee luonnostaan enemmän. Positiiviset ajatukset jäisivät saman hatun alla liian vähälle huomiolle. Mustan hatun loogisuudelle voisi määrittää seuraavat säännöt: 1. Onko lausuma järkevä ja aiheellinen? 2. Seuraako asiasta jotakin? 3. Onko seuraus odotettavissa? 4. Onko muita mahdollisia seurauksia?

3 Seurauksilla tarkoitetaan tässä mitä tahansa, jonka sanotaan seuraavan käsiteltävää asiaa. Tällaiseen seurausten ja mahdollisuuksien miettimiseen tarvitaan runsaasti mielikuvitusta. Loogisuusvirheet saadaan yleensä selville vaihtoehtoisilla selityksillä tai mahdollisuuksilla. Muistutuksena mustan hatun ideasta, ajatukset eivät koskaan ole tässä yhteydessä asian perusteluja ja/tai todisteita. Onko esitetyt faktat oikeita? Ovatko faktat oleellisia? Tosiasiat esitetään valkoisen hatun alla, mutta ne kyseenalaistetaan mustan hatun alla. Tässä tapauksessa mustan hatun tarkoitus on osoittaa tosiasiat vääriksi, soveltumattomiksi, asiaankuulumattomiksi tai merkityksettömiksi. Näin faktoihin perustuvien päätösten tueksi joudutaan etsimään tarkennettuja tietoja ja lukuja. Mustan hatun ajatusten tarkoitus ei ole herättää epäilyksiä, vaan etsiä perusteluiden heikkoja kohtia. Mustan hatun tehtävänä on myös osoittaa riskit, vaarat, vajaukset ja mahdolliset myöhemmin ilmenevät ongelmat. Mustaa hattua kuvaa näin ollen myös termi spekulatiivinen negatiivisuus: nämä kaikki asiat voivat mennä pieleen. Tämän vastakohtaa edustaa keltaisen hatun spekulatiivinen positiivisuus, jossa ehdotetuista tekemisistä ja päätöksistä etsitään optimistisesti hyviä puolia. Kun jokin idea on kuvattu, mustan hatun ajatukset voidaan tuoda julki kahdessa muodossa. Ensinnäkin idean toimivuutta voidaan tutkia: Onko idea laillinen? Toimiiko idea? Mitkä ovat idean tuomat hyödyt? Kannattaako tehdä? Toiseksi, kun idea on todettu toimivaksi, mustan hatun ajatuksilla voidaan ideaa kehittää edelleen osoittamalla idean heikot kohdat. Mustan hatun tarkoitus ei ole tuottaa ongelmien ratkaisuja, vaan osoittaa ongelmakohdat. Mustan hatun ajatukset siis etsivät virheitä ja ristiriitaisuuksia. Miksi jokin ei toimi tai tule toimimaan. Mustan hatun avulla etsitään riskit ja vaarat sekä suunnittelu-, ajattelu- ja menetelmävirheet. Mustan hatun avulla verrataan ideoita vanhoihin tietoihin nähdäksemme ideoiden puutteet. Mustan hatun lisäksi tulisi muistaa käyttää myös punaisen hatun ajatuksia. Positiiviset asiat jätetään yleensä keltaisen hatun alle. Uusien ideoiden yhteydessä keltaista hattua tulisi käyttää aina ennen mustaa hattua. Keltainen hattu: "mietitään etuja". Keltainen on auringon ja positiivisuuden väri. Keltainen hattu kuvastaa optimismia ja verhoilee ajatukset toivolla ja positiivisuudella ja on täysin mustan hatun vastakohta. Keltaisen hatun aikana halutaan saada asiat tapahtumaan, edetään loogisesti ja käsitellään rakentavat ehdotukset sekä visioidaan optimistista tulevaisuutta. Positiivinen ajattelu on usein vaikeampaa kuin kriittinen negatiivinen ajattelu. Positiivinen ajattelu on sekoitus uteliaisuutta, mielihyvää, ahneutta ja halua saada asiat tapahtumaan. Keltaisen hatun yhteydessä puhutaan usein myös spekulatiivisesta positiivisuudesta. Keltainen hattu ei kuitenkaan kuvasta vain positiivista asennetta, vaan myös positiivisuuden etsimistä - halua löytää asioista positiivisia puolia.

4 Usein uskotaan, että positiiviset seikat näkyvät asioista heti jo päällepäin. Näin ei kuitenkaan aina ole. Asioista saattaa löytyä hyvin voimakkaita positiivisia puolia, jos malttaa hieman tarkastella ja pohtia asiaa pitempään. Näin toimivat usein mm. liikkeenharjoittajat, jotka näkevät hyödyn sellaisissakin asioissa, joita muut eivät ole edes tulleet ajatelleeksi. Arvostus ja hyöty eivät aina ole itsestään selviä. Positiivisuus saattaa vaihdella "heinäntekojärjestä" yltiöoptimismiin - odotetaan ihmeitä tapahtuvaksi. Hullutkin ideat saattavat hyvällä tuurilla toimia, mutta kannattaako riskinotto ja toiveikkuus? Jos perustamme keltaisen hatun ajatuksemme aina varmuuteen ja tietämykselle, etenemme hitaasti mutta varmasti. Pitää tutkailla optimismin seurauksia. Jos seurauksena on pelkkää toivoa, optimismi on suunnattu väärin. Jos optimismi taasen johtaa halutun suuntaiseen toimintaan, asia onkin monimutkaisempi. Yltiöoptimismi voi johtaa epäonnistumiseen. Todennäköisyydet voitaisiin luokitella esimerkiksi seuraavasti: todistettu todennäköinen, perustuu kokemukseen ja tietämykseen hyvä tuuri - sattumien summa pieni mahdollisuus kenties kaukaa haettua Kaikki vaihtoehdot kannattaa kuitenkin huomioida, jotta edes pieni valinnanmahdollisuus säilyy tekemisissämme. Positiivinen arvio voi perustua kokemukseen, saatavilla olevaan tietoon, loogiseen päättelyyn, vihjeisiin, kehityssuuntaan, arvaukseen tai toiveisiin. Jos perusteluja ajatukselle ei löydy, "positiivinen tunne" voitaisiin ilmaista myös punaisen hatun alla tunteena, aavistuksena tai intuitiona. Keltainen hattu sen sijaan sisältää positiivisen arvostelun. Keltaisen hatun ajatuksille tulisi pyrkiä aina löytämään mahdollisimman paljon tukea, mutta spekulointikin on sallittua. Pääpaino keltaisessa hatussa on tutkimisessa ja positiivisessa spekuloinnissa. Meidän tulisi etsiä asioista mahdollisia hyötyjä ja niitä vahvistavia perusteluja. Jos loogista tukea ei löydy, sitä ei esitetä muuallakaan. Jotta voitaisiin yleensä keskustella, täytyy olla jokin ehdotus. Mutta mistä nämä ehdotukset sitten tulevat? Rakentava ja tuottava näkökulma kuuluu keltaisen hatun alle. Ideat, ehdotukset ja aloitteet syntyvät keltaisen hatun ajatuksina. Rakentavat ajatukset kuuluvat keltaisen hatun alle positiivisena asenteena. Ehdotuksethan tehdään siksi, että halutaan jotain parempaa. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi ongelmanratkaisu, kehittäminen tai hyvä mahdollisuus. Kaikissa tapauksissa ehdotus on tehty positiivisen muutoksen toivossa. Myös vihreän hatun luovilla ajatuksilla on tärkeä rooli uusien ideoiden syntymisessä. Keltaisen hatun ehdotusten ei kuitenkaan tarvitse olla aivan erinomaisia tai näppäriä. Ehdotukset voivat olla rutiininomaisia, tunnettuja menetelmiä tai olemassa olevien palasten yhdistelyä. Keltaisen hatun ajatuksilla itse asiassa ohjataan ajatuksia oikeaan suuntaan, valmista ratkaisua ei tarvitse olla. Keltaisen hatun ajatuksilla luodaan positiivisia ehdotuksia, ja myös korjauksia mustan hatun alla löydettyihin virheisiin.

5 Myös spekulointi kuuluu keltaisen hatun alle. Spekulointi perustuu arvailuihin ja toiveisiin. Spekuloinnilla tavoitellaan mahdollista suurempaa hyötyä. Keltaisen hatun ajattelu on muutakin kuin ajatuksia ja ehdotuksia. Se on asenne, jolla päästään tilanteissa eteenpäin positiivisten toiveiden avulla. Keltainen hattu antaa viitteitä mahdollisesta hyödystä ja arvosta. Se on ongelmien ratkaisua, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksien etsintää. Spekuloinnissa aloitetaan aina kaikkein positiivisimmasta näkymästä. Näin saavutetaan idean suurin mahdollinen hyöty. Jos idean hyödyt todetaan riittävän hyviksi, tarkastellaan näkymän todennäköisyyttä - kuinka todennäköistä on saavuttaa idean oletettu hyöty. Idean toteutumisen epäilyt kuuluvat mustan hatun alle. Keltaisen hatun alle kuuluvassa mahdollisuuksien hyödyntämisessä voidaan lähteä liikkeelle nykytilanteen ja tulevaisuuden kuvan vertailusta. Mahdollisuuksia syntyy myös "jossittelun" tuloksena. Jossittelu on itse asiassa oleellinen osa keltaisen hatun spekulatiivista luonnetta. Jossittelua löytyy myös mustan hatun alta riskien ja vaarojen etsinnässä. Spekulointia voisi myös ajatella eräänlaisena visiointina. Visioissahan yleensä elätellään positiivisia toiveita - miksi asia voidaan ja kannattaa tehdä. Vihreä hattu: "kehitetään uusia ideoita, hullutellaan" Vihreä on ruohon, kasvillisuuden ja runsauden sekä hedelmällisen kasvamisen väri. Tästä syystä vihreä on valittu kuvaamaan hattua, jonka keskeinen ajatus on luovuus. Vihreällä hatulla liioitellaan ja unohdetaan perinteinen ajattelu. Voidaan käyttää huumoria ja villiä ajatustenjuoksua. Vihreän hatun ajatuksissa keskeistä on uudet ideat ja uusi tapa tarkastella asioita. Ajatuksilla haetaan muutosta vanhasta parempaan. Tähän tarvitaan luovuutta, sillä muu ei tunnu toimivan halutessamme tehdä asiat helpommin ja paremmin. Halu tehdä asiat paremmin onkin taustana kaikelle vihreän hatun toiminnalle. Luovan ajattelun harjoittelussa myös tahalliset epäloogiset ja provosoivat ajatukset voivat olla hedelmällisiä. Usein olemme itse liian kriittisiä luoville ajatuksille ja siten moni hyvä ajatus jääkin vain omaan tietoomme. Vaikka uusi ajatus saisikin osakseen muiden kritiikkiä, saattaa se silti olla ponnahduslautana monille muille ideoille. Ja sitä paitsi, monista "hulluina" pidetyistä ideoista on syntynyt lukuisia aikamme suuria keksintöjä. Usein halutaan olla liian varmoja ideoiden toimivuudesta. Luovuuteen kuitenkin kuuluu tietty provosointi, kokeilunhalu ja riskinotto. Emme voi etukäteen tietää mitä kokeiluista muodostuu. Vihreä hattu sinällään ei tee ihmisistä yhtään sen luovempia, mutta se antaa tilaa ja mahdollisuuden luovuudelle. Jos vaihtoehtojen etsinnälle annetaan aikaa, yleensä niitä myös löydetään. Usein luovat ihmiset ovat niitä, jotka vain käyttävät enemmän aikaansa yrittämiseen ja ovat motivoituneita luovuuteen. Ketään ei voi käskeä olemaan luova, mutta heitä voi pyytää käyttämään vihreää hattua ja antaa näin heille sysäyksen oikeaan suuntaan. Luovuus on muutakin kuin positiivisuutta ja optimismia. Tunteena nämä kuuluvat punaisen hatun alle. Positiivinen arviointi kuuluu puolestaan keltaisen hatun alle. Vihreän hatun ajatuksiin kuuluvat todelliset uudet ideat, lähestymistavat ja vaihtoehdot. Valkoisen hatun kanssa odotamme neutraalia ja objektiivista tietoa. Mustan hatun kanssa odotamme kriittisyyttä. Keltaisen hatun kanssa haluamme saada positiivisia kommentteja, mikä ei aina ole mahdollista. Punaisen hatun kanssa odotamme tunneilmauksia, vaikka neutraalejakin. Vihreän hatun kanssa emme kuitenkaan voi odottaa mitään tuotosta. Voimme vaatia ponnisteluja ja

6 aikaa uusien ideoiden tuottamiseen, mutta uusia ideoita emme voi vaatia. Varattu aika tulee kuitenkin käyttää uusien ideoiden etsimiseen. Provosointi kuuluu myös vihreän hatun ajatuksiin, sillä sen tarkoitus on sysätä perinteinen ajattelumalli uusille urille. Provosointi voi olla harkittua tai harkitsematonta. Provosoinnin lisäksi kaikki hullutkin ideat ovat sallittuja vihreän hatun alla. Eräs tapa provosoida on kääntää normaalit tapahtumat väärinpäin. Esimerkiksi: asiakkaat maksavat normaalisti ostoksensa kaupassa -> kaupat maksavat asiakkaille. Sopivassa yhteydessä tämä provosointi saattaa johtaa lukuisiin uusiin toteutuskelpoisempiin ideoihin. Provosoinnin ei kuitenkaan aina tarvitse olla liioiteltua tai epäloogista. Vakavasti otettavia ideoitakin voidaan käyttää provosoivana. Toisen esittäessä idean, josta et itse pidä ja jonka voisit helposti kaataa mustan hatun ajatuksilla, voisit mustan hatun sijasta käyttää vihreää hattua ja pitää ideaa provokaationa. Kolmas helppo tapa muodostaa provokaatioita on ottaa vaikkapa sanakirja ja valita siitä sattuman varaisesti joku sana. Sanan valinnan jälkeen keksitään idea tämän sanan tiimoilta. Esimerkiksi sanan ollessa juusto ja keskustelun koskiessa televisiota, idea voisi olla seuraava. Juustossa on reikiä, joten mitä reiät televisiossa voisivat kuvata? Ehkäpä televisioruudulla voisi olla "ikkunoita", joihin voi valita näkymään muiden kanavien ohjelmat samaan aikaan. Ideointiin pätee aina yksi perusolettamus: ideoita kannattaa aina yrittää kehitellä enemmän kuin yksi. Ensimmäinen idea ei aina välttämättä ole se paras vaihtoehto. Kun vaihtoehtoja on useampia, voidaan niistä valita sopivin. Jos se ei tuota toivottua tulosta, voidaan valita kehittelyn kohteeksi jokin toinen jo valmiista ideoista. Aina kannattaa etsiä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tehtävät. Yleensä kaikkeen on aina useampia vaihtoehtoja, ainakin eri näkökulmia. Lopullisten päätösten tekeminenkin on helpompaa, kun eri vaihtoehtoja voidaan verrata. Eri vaihtoehdot pitävät sisällään eritasoisia variaatioita, jotka myös tulisi eritellä. Näin toimien syntyy eräänlainen hierarkkinen vaihtoehtopuu, jonka avulla päätöksenteko on suhteellisen helppoa. Esimerkiksi, jos sinulla on ylimääräistä aikaa, mitä teet? Voisit pitää lomaa, osallistua ylimääräiselle kurssille, tehdä puutarhatöitä, tai tehdä rästiin jääneitä työtehtäviä. Päättäessäsi pitää lomaa siirryt seuraavalle tasolle. Millaisen loman pitäisit? Lähtisitkö rantalomalle, risteilylle vai aktiivilomalle? Päättäessäsi lähteä rantalomalle siirryt jälleen uudelle tasolle: minne lähtisit? Voisit lähteä Kalajoelle, Yyteriin, Espanjaan tai Kreetalle. Tämän valinnan jälkeen pitäisi vielä päättää matkustustapa ja asuminen. Luomisprosessiin kuuluu myös idean työstäminen tilanteeseen, ympäristöön ja tarpeisiin sopivaksi. Idea tulee työstää käyttökelpoiseksi. Esimerkiksi, kuinka idean toteutuksesta saadaan edullisempi? Kuinka idea saadaan sopimaan vallitseviin säädöksiin? Kuinka idea voidaan toteuttaa sopivassa mittakaavassa? Kuinka ideasta saadaan tuottavampi? Voidaanko ideaa verrata/rinnastaa vanhoihin käytäntöihin? Kuinka ideaa voidaan testata? Kuinka muut saataisiin hyväksymään idea? Ideoita ei siis heti tyrmätä, vaan niistä yritetään muokata toimivampia. Työstämisen jälkeen ideoita arvioidaan positiivisella asenteella keltaiset hatut päässä. Tähän kuuluu myös jatkotyöstäminen sekä hyötyjen tarkastelu. Keltaisen hatun jälkeen asetetaan päähän mustat hatut. Myös valkoista hattua voidaan hyödyntää idean toimivuuden tarkastelussa. Vasta kaiken tämän jälkeen asetetaan päähän punaiset hatut ja mietitään, pidetäänkö ideasta riittävästi edetäksemme asiassa. Punainen hattu tulee viimeisenä, koska toivotaan että edellä olisi tullut ideasta riittävästi tietoa, joihin punaisen hatun ajatukset voisivat perustua.

7 Sininen hattu: "pohditaanpa hiukan miten olemme tässä asiassa edenneet ja miten pääsemme haluttuun lopputulokseen" Sininen on viileä taivaan väri, kaiken yläpuolella. Sininen hattu kuvaa tiettyä kontrollia ja ajatusten organisointia. Sininen hattu tarkkailee ja ajattelee keskustelun kulkua, suunnittelee toimintaa ja ajankäyttöä, tekee yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Sinisen hatun kanssa emme enää mieti itse asiaa, vaan ajattelemista - mitä tarvitsee ajatella aiheesta? Sinisen hatun rooli ajattelussa on verrattavissa orkesterin johtajan rooliin orkesterissa. Käyttämällä sinistä hattua kerromme itsellemme ja muille mitä muuta hattua tulisi seuraavaksi käyttää. Sinisen hatun avulla vaihdamme hattua toiseen. Sininen hattu kertoo mitä seuraavaksi tehdään. Sinistä hattua voisi verrata myös koreografiin balettiesityksissä. Koreografi miettii askelkuviot tanssijoille valmiiksi. Sinisen hatun avulla voidaan myös ajatteluun antaa vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita/opasteita. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä sinisen hatun käytöstä.... Sinisen hatun kanssa ehdottaisin vaihtoehtojen etsimistä.... Meillä ei ole aikaa miettiä tätä asiaa kovin kauan, joten meidän tulisi käyttää aikamme hyödyllisesti. Olisiko jollain esittää sinisen hatun kanssa jotain logiikkaa/runkoa ajattelumme tueksi?... Emme oikein nyt etene tässä keskustelussa. Sinisen hatun kanssa olisin sitä mieltä, että olisi aika hieman puhdistaa keskustelua punaisten hattujen kanssa. Mitä mieltä me oikeasti olemme tästä ehdotuksesta? Usein ajattelu vaeltelee ajatuksesta toiseen reagoiden ajoittain eri ärsykkeisiin. Sinisen hatun kautta ajatusten juoksua ja keskustelun kulkua voidaan pitää oikeissa uomissa. Joskus ajatusten harhailu voi tuottaa hyviäkin uusia ideoita, mutta tarvittaessa tiettyä kontrollia voidaan asettaa. Tai jos haluaa itse omasta ajatuksestaan muilta tietyn värisiä kommentteja, tämän voi tehdä sinisen hatun alla. Esimerkiksi:... ja nyt valkoisen hatun kommentteja Tarvitsemme nyt ehdotuksia. Keltaiset hatut esiin ja esittäkää konkreetteja ehdotuksia.... Unohtakaa musta hattu hetkeksi, sillä en ole tyytyväinen tämän hetkiseen ehdotukseen. Vaihdetaan hetkeksi vihreät hatut.... Kaivakaa punaiset hatut esiin ja kertokaa mielipiteenne seuraavasta ehdotuksesta... Sinisen hatun kanssa ajatusten kohdistaminen on keskeistä - mitä asiaa meidän tulisi miettiä? Ei riitä, että tietää, miksi mietitään, kohde tulee myös tiedostaa. Kohde kannattaa aina tarkkaan määritellä, oli se sitten kuinka laaja tai suppea asia tahansa.... Olemme saaneet paljon hyviä ideoita, mutta olemme ajautuneet aika kauas alkuperäisestä asiasta. Aiheeseen liittyvät ideat ovat aika vähissä, joten palataanpa takaisin asiaan.... laita sininen hattu päähäsi ja kerro oma mielipiteesi etenemisestämme. Vai etenemmekö me tässä asiassa lainkaan? Kysymysten kysyminen on hyvä keino kohdentaa ajattelua ja keskustelua. Usein sanotaankin, että oikeiden kysymysten kysyminen on kaikkein tärkeintä

8 ajattelussa. Kysymykset voivat olla esimerkiksi "kalastelukysymyksiä" (viritetään syötti tietämättä mitä saadaan vastaukseksi) tai "hakuammuntaa" (tarkentavia, kyllä/ei-vastauksia). Itse asiassa koko keskusteltava ongelma on eräänlainen kysymys. Ongelman määrittely on erityisen tärkeää, sillä muuten ratkaisu saattaa olla epäoleellinen tai tarpeeton. Onko kyseessä oikea ongelma? Miksi haluamme ratkaista tämän ongelman? Mikä on perimmäinen ongelma? Usein parhaan ongelman määrittelyn sijaan kannattaa etsiä vaihtoehtoisia ongelman määrittelyjä. Tämäkin prosessi kuuluu sinisen hatun alle liittyen oikean suunnan näyttämiseen. Sinisen hatun ajatuksiin kuuluvat myös havainnot, alustukset, kommentit, yhteenvedot, johtopäätökset, korjaukset ja raportoinnit. Myös useimmat keskustelun puheenjohtajan kommentit kuuluvat sinisen hatun alle. Edward De Bonon kirjan "Six Thinking Hats" pohjalta vapaasti suomentanut Leena Hiltunen Lähteet

VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS

VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS 28.9.2011 Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät Kirkon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 2009-2012 Etsitään ja löydetään yhdessä seurakuntien kanssa vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Kuuden hatun menetelmä ryhmätöissä

Kuuden hatun menetelmä ryhmätöissä Kuuden hatun menetelmä ryhmätöissä Wilhelmiina Hämäläinen Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos whamalai@cs.joensuu.fi Edward de Bonon hattumetafora [db85] on suosittu tapa tehostaa ryhmätyöskentelyä.

Lisätiedot

Kuusi ajatteluhattua. Työmenetelmän ohjeistus

Kuusi ajatteluhattua. Työmenetelmän ohjeistus Kuusi ajatteluhattua Työmenetelmän ohjeistus Kuusi ajatteluhattua pähkinänkuoressa 1. Testattu, yksinkertainen menetelmä joka on helppo oppia. 2. Pakottaa kaikki ajattelemaan monipuolisesti. 3. Auttaa

Lisätiedot

Kuusi ajatteluhattua

Kuusi ajatteluhattua Kuusi ajatteluhattua Muistiinpanoja Edward De Bonon kirjasta Six Thinking Hats (2000, Penguin Books) Jukka Hassinen Partus Oy Yrittäjän Parhaat Kirjat -valintaoppaan suositus Allekirjoittaneen inspiraatio

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

STEP 1 Tilaa ajattelulle

STEP 1 Tilaa ajattelulle Työkalu, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa systemaattista ajattelutaitojen opettamista STEP 1 Tilaa ajattelulle Susan Granlund Euran Kirkonkylän koulu ja Kirsi Urmson Rauman normaalikoulu

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Maija Vähämäki tutkijatohtori, KTT Turun kauppakorkeakoulu Lappeenranta-seminaari: RATKAISU LÖYTYY AINA 14.-15.8.2014 maija.vahamaki@utu.fi 1 Mitä

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku Riitta Hämäläinen-Bister Dirikka Oy Gsm. 050 336 4056 riitta.hamalainen-bister@dirikka.fi Dirikka Oy 1 Ryhmätöiden pelisäännöt: Lennokkaat ja villit näkemykset ovat

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Televisiossa jaetaan torstaisin rahaa julkkiksille Speden

Televisiossa jaetaan torstaisin rahaa julkkiksille Speden Kymppitonni Televisiossa jaetaan torstaisin rahaa julkkiksille Speden ideoimassa ohjelmassa Kymppitonni. Vastaamalla oikein muutamaan tyhmään kysymykseen voi rikastua useita tuhansia markkoja. Kyllä rahantulo

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

http://www.nelostuote.fi/suomi/rummikubsaan.html

http://www.nelostuote.fi/suomi/rummikubsaan.html Sivu 1/5 Pelin sisältö 104 numeroitua laattaa (numeroitu 1-13) 2 laattaa kutakin neljää väriä (musta, oranssi, sininen ja punainen) 2 jokerilaattaa, 4 laattatelinettä, pelisäännöt Pelin tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Huoli puheeksi! Kankurisveden koulu, Jämsänkoski 24.11. 2011

Huoli puheeksi! Kankurisveden koulu, Jämsänkoski 24.11. 2011 Huoli puheeksi! Kankurisveden koulu, Jämsänkoski 24.11. 2011 Merja Pihlajasaari, kehittäjäterveydenhoitaja, työnohjaaja Markku Mäkinen, kehittäjäsairaanhoitaja, työnohjaaja Lapset ja perheet Kaste-hanke

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Harjoite 12: Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

- 4 aloituslaattaa pelaajien väreissä molemmille puolille on kuvattu vesialtaat, joista lähtee eri määrä akvedukteja.

- 4 aloituslaattaa pelaajien väreissä molemmille puolille on kuvattu vesialtaat, joista lähtee eri määrä akvedukteja. AQUA ROMANA Vesi oli elintärkeä ja keskeinen edellytys Rooman imperiumin kehitykselle. Vedensaannin turvaamiseksi taitavimmat rakennusmestarit rakensivat valtavan pitkiä akvedukteja, joita pidetään antiikin

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 Käsiteltäviä näkökulmia Mitä muutos on? Mitä ihmiselle muutoksessa tapahtuu? Työkaluja muutoksessa kipuilevan tukemiseen. Muutos Tilanteen tai

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti Luontainen tyylisi vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015 Juha Malliraportti Tämä ilmainen demoanalyysi antaa sinulle mielikuvan siitä, miten varsinainen Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA) on rakennettu

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

TAHROJEN POISTO ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 6:N AVULLA

TAHROJEN POISTO ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 6:N AVULLA TAHROJEN POISTO ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 6:N AVULLA 16.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Kuvakerho 2 Tahrojen poisto Photoshop Elements 6:n avulla Valokuviin tulee vuosien kuluessa usein pieniä tahroja

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti, erityislastentarhanopettaja Eva Iisakka, Haapaniemen päiväkoti, lastenhoitaja Sanna Leppänen, Linnan päiväkoti,

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Tarkoitus ja arvot tuovat työhön mielekkyyden, innostuksen ja sitoutumisen Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n 10-vuotisjuhlaseminaari Turku 12. 13.10.2013 Iina Åman

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

Luovuus ja työorganisaatio

Luovuus ja työorganisaatio Luovuus ja työorganisaatio 5 op kurssi 27.10 15.12.2015 Janita Saarinen Janita Saarinen, TAMK 2015 1 Kuka olet? Mistä tulet? Miksi olet täällä? Mitä odotat? Janita Saarinen, TAMK 2015 2 Mitä luovuus on?

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Kia Koponen. Muotoilun ko / Sisustusarkkitehtuuri KQ12S1SA Metropolia AMK. Malmin pyöräkeskus Projekti 1: Kiintokaluste VIISTE 22/05/2014

Kia Koponen. Muotoilun ko / Sisustusarkkitehtuuri KQ12S1SA Metropolia AMK. Malmin pyöräkeskus Projekti 1: Kiintokaluste VIISTE 22/05/2014 Kia Koponen Muotoilun ko / Sisustusarkkitehtuuri KQ12S1SA Metropolia AMK Malmin pyöräkeskus Projekti 1: Kiintokaluste VIISTE 22/05/2014 Malmin monet kasvot Malmi ennen 1950 Malmi 1980-89 Uusi ja tuleva

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E Draamatyöpajassa ryhmä ideoi ja tuottaa synopsiksen pohjalta musiikkiteatteriesityksen käsikirjoituksen. Käsikirjoitus

Lisätiedot

Pelivaihtoehtoja. Enemmän vaihtelua peliin saa käyttämällä erikoislaattoja. Jännittävimmillään Alfapet on, kun miinusruudut ovat mukana pelissä!

Pelivaihtoehtoja. Enemmän vaihtelua peliin saa käyttämällä erikoislaattoja. Jännittävimmillään Alfapet on, kun miinusruudut ovat mukana pelissä! Pelivaihtoehtoja Yksinkertaisin vaihtoehto: lfapetia voi pelata monella eri tavalla. Yksinkertaisimmassa vaihtoehdossa käytetään ainoastaan kirjainlaattoja. Pelilaudan miinusruudut ovat tavallisia ruutuja,

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

"Asennoitumisesi tilanteeseen määrittää tuloksen - pelaatko voitaaksesi vaiko jottet häviäisi?"

Asennoitumisesi tilanteeseen määrittää tuloksen - pelaatko voitaaksesi vaiko jottet häviäisi? "Asennoitumisesi tilanteeseen määrittää tuloksen - pelaatko voitaaksesi vaiko jottet häviäisi?" www.leadinghighperformance.com www.facebook@com/leadinghighperformance @andreaslhp Andreas Forsberg 24.09.2014

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

Kertomustaulut. Johdanto. Pakkauksen sisältö

Kertomustaulut. Johdanto. Pakkauksen sisältö Kertomustaulut Johdanto Tämä peli luotiin puheen ja kielen häiriöistä kärsiville lapsille, jotka tarvitsivat apua tarinankerronnassa, kun he esimerkiksi halusivat kuvailla luokkaretken tapahtumia. Kertomustaulut-peli

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014 Innovaatioista Vesa Taatila 17.1.2014 Sisältöä Mikä innovaatio on? Miten innovaatiot syntyvät? Miksi USA tuottaa enemmän innovaatioita kuin EU? Mitkä asiat tappavat innovaatiot? Miksi innovaatioita? Muutos

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Havainto ja sen kirjaaminen sekä Itsearvioinnin ja ulkopuolisen havainnoinnin sudenkuoppia. C: Tuomas Leinonen

Havainto ja sen kirjaaminen sekä Itsearvioinnin ja ulkopuolisen havainnoinnin sudenkuoppia. C: Tuomas Leinonen Havainto ja sen kirjaaminen sekä Itsearvioinnin ja ulkopuolisen havainnoinnin sudenkuoppia C: Tuomas Leinonen Havainto VAT:ssa havainnolla tarkoitetaan tunnetussa toimintaympäristössä tehtyä huomiota asiakkaan

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN

PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN Liikunnanopettajien opintopäivät Salossa 30. 3..205, Suunnistusdemo PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN Harjoitusten kuvaukset ja karttaesimerkit maasto- ja salitoteutuksesta.. Muistipeli Pelataan

Lisätiedot

Johdanto päivän teemoihin. Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu

Johdanto päivän teemoihin. Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu Johdanto päivän teemoihin Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu Kansalaaset tuloo Helsingin Roihuvuoren asukaspuiston yhteissuunnittelu (http://www.roihuvuori.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2199

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen

Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen Onko Villa Breda koti vai laitos? Tietysti sen pitäisi olla koti! avulias persoonallinen lepoa-antava kutsuva interaktiivinen active aktiivinen?

Lisätiedot

Palvelujen konseptointi

Palvelujen konseptointi Palvelujen konseptointi TWG Mikko Koivisto 22.4.2013 1 PaMu Ideointi PaMu Ideointi Vaihtoehtoisten palveluratkaisujen ideointi kertyneeseen ymmärrykseen (mm. käyttäjätarpeet ja palveluntarjoajan tavoitteet),

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

YHTEISTYÖKYVYN ARVIOINTI

YHTEISTYÖKYVYN ARVIOINTI Karl-Magnus Spiik Ky YT-arvio / sivu 1 YHTEISTYÖKYVYN ARVIOINTI Tämä työkalu sopii kaikille organisaatioiden avainhenkilöille, joiden tehtävänä on tehdä tulosta ihmisten kanssa ja joiden työssä yhteistyön

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Susanna Anglé. PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011

Susanna Anglé. PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011 Susanna Anglé PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011 I Toiveikkuuden määritelmästä ja merkityksestä Mitä toiveikkuus, toivo, on? Miksi toivo on tärkeää? II Toiveikkuuden ylläpitämisestä

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Pelin sisältö: Pelilauta, tiimalasi, 6 pelinappulaa ja 400 korttia.

Pelin sisältö: Pelilauta, tiimalasi, 6 pelinappulaa ja 400 korttia. 7+ 4+ 60+ FI Pelin sisältö: Pelilauta, tiimalasi, 6 pelinappulaa ja 400 korttia. Selitä sanoja käyttäen eri sanoja, synonyymejä tai vastakohtia! Tarkoituksena on saada oma pelikumppani tai joukkue arvaamaan

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Pinta-ala- ja tilavuuskäsitteiden oppimispeli

Pinta-ala- ja tilavuuskäsitteiden oppimispeli Pinta-ala- ja tilavuuskäsitteiden oppimispeli Kari Mikkola, FM, OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka Geometriaa on perinteisesti osattu heikoiten matematiikan osa-alueista peruskoulun päättyessä [1],

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 Tulevaisuus? Ehkäisevä päihdetyö? Yhdessä kehittäminen? Kuka ja mitä? Foorumin iltapäivässä työskenneltiin fasilitointimenetelmin

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot