ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS 42 ov. Saamelaisalueen koulutuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS 42 ov. Saamelaisalueen koulutuskeskus"

Transkriptio

1 ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS 42 ov Saamelaisalueen koulutuskeskus Ismo Joentakanen

2 2 Sisällys 1. JOHDANTO MATKAILUN MERKITYS SAAMELAISALUEELLA Matkailu ja muut elinkeinot Matkailu ja Saamelaisalueen koulutuskeskus OPETUSSUUNNITELMA Erä- ja luonto-oppaan työ Koulutuksen tavoitteet Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon muodostuminen TUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Erä- ja luonto-opastaminen 16 ov Luonnossa liikkumisen opastaminen 8 ov Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen 5 ov Motorisoitujen luonto-ohjelmapalveluiden järjestäminen 6 ov Erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen Kulttuuriin ja eräperinteeseen perustuva luonto-opastaminen 5 ov Opintojen ohjaaminen2 ov TODISTUKSET... 12

3 3 1. JOHDANTO Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto kuuluu luontoalaan, ja tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Koulutuksen järjestäjä päättää tutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän on laadittava sekä vahvistettava opetussuunnitelma, joka pohjautuu Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon perusteisiin. Tutkinnon perusteet uudistuivat alkaen, ja tutkinto koostuu kaikille pakollisesta osasta sekä valinnaisista osista. Oppilaitos voi itse päättää, mitä valinnaisia tutkinnon osia se valmistavaan koulutukseen sisällyttää. Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoon valmistava koulutus kestää Saamelaisalueen Koulutuskeskuksessa noin 11 kuukautta ja on laajuudeltaan 42 ov. Näyttötutkintoon valmistava koulutus on aikuisten ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. 2. MATKAILUN MERKITYS SAAMELAISALUEELLA 2.1 Matkailu ja muut elinkeinot Suomessa, Lapissa ja saamelaisten kotiseutualueella matkailun kasvu näkyy ympäri maailmaa saapuvina, erilaisia kulttuureja edustavina matkailijoina. Lisääntynyt matkailu näkyy mm. kulttuurimatkailijoiden, kalastusmatkailijoiden ja lintuharrastajien näkymisenä Ylä-Lapin alueella. Aivan viime aikoina on revontulien houkuttelemana saapunut runsaasti mm. aasialaisia matkailijoita Inariin. Saamen kulttuurikeskus Sajoksen kongressivieraat haluavat tutustua vierailullaan myös ympäröivään luontoon ja kulttuuriin ja ovat potentiaalisia asiakkaita matkailun ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille. Saamelaisen poronhoidon asema kulttuurimatkailun vetovoimatekijänä on merkittävä. Poro ja saamelaisuus Lapin symbolina on tunnettu ympäri maailman. Aitojen, saamelaiseen poronhoitoon ja kulttuuriin pohjautuvien matkailupalveluiden tarjoaminen asettaa haasteita myös koulutukselle. Inarin alueelta on myös hyvät yhteydet Jäämerelle, joka talvella on kelkkasafareiden, keväällä lintuharrastajien sekä kesällä bussiryhmien matkakohteena. Jäämerelle suuntautuva kalastusmatkailu lisää voimakkaasti suosiotaan ja tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisille ammattitaitoisille erä- ja kalastusoppaille. Venäläisten asiakkaiden määrä on nopeassa kasvussa myös pohjoisessa. Matkailun tulevaisuuden trendinä on yksilöllinen, laadukas palvelu josta ollaan valmiita

4 4 myös maksamaan. Muita suosiotaan lisääviä aktiviteetteja ovat esimerkiksi lumikenkäily, talvellakin tapahtuva maastopyöräily, melonta ja koskenlasku. Utsjoen kunnan alueelta on julkaistu uuteen merkintäteknologiaan perustuva Utsjoki reitistö maastopyöräilyn, patikoinnin ja hiihtoretkien tarpeisiin. Myös hiljaisuus matkailutuotteena tuo asiakkaita pohjoiseen. Yksi merkittävä Inarin alueen vetovoimatekijä on erämainen Inarijärvi. Vanhojen perinteisten erätaitojen ja elinkeinojen kuten kalastuksen varaan on mahdollista rakentaa toimivia matkailutuotteita, mikä asettaa myös koulutukselle oman haasteensa paikallisen perinteen ja kulttuurin säilyttäjänä ja siirtäjänä. Inarin alueen vanhimpia elinkeinoja ovat kalastus ja poronhoito, mikä huomioidaan myös erä- ja luonto-opaskoulutuksen toteuttamisessa. 2.2 Matkailu ja Saamelaisalueen koulutuskeskus Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on antaa koulutusta saamelaisalueen tarpeita varten, säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja luontaiselinkeinoja sekä edistää saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävä saamelaiskulttuurin säilyttäjänä ja kehittäjänä näkyy ja toteutuu Toivoniemessä toteutettavan eräopaskoulutuksen jokapäiväisessä toiminnassa. Saamelaiskulttuuri integroituu koulutukseen perinteisten elinkeinojen sekä kulttuuritapahtumien avulla. Eri alojen opiskelijat ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa campus -tyyppisessä oppilaitosympäristössä mikä tarjoaa hyvät edellytykset jo opintojen aikana tapahtuvalle monikulttuuriselle verkostoitumiselle. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen laaja-alainen toiminta antaa erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoon valmistautuvalle opiskelijalle mahdollisuuden valita opetustarjonnasta saamen kieleen, kulttuuriin ja perinteisiin elinkeinoihin (mm. kalastus, poronhoito, perinteiset käsityöt) liittyviä opintoja. Liiketalouden perustutkinnon ja matkailun perustutkinnon opetussuunnitelmat, yrittäjyyskoulu sekä oppilaitoksen yritysneuvojan palvelut mahdollistavat yrittäjyyteen valmistavat opinnot.

5 5 Saamelaisalueen koulutuskeskuksen erä ja luonto-oppaan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon alueemme maantieteelliseen asemaan, saamelaiskulttuuriin sekä elinkeinorakenteeseen liittyvät erityispiirteet. Opetussisältöjä kehitetään vastaamaan elinkeinon tarpeita yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Myös opiskelijoiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä heidän tavoitteensa ja painotuksensa otetaan huomioon opintokokonaisuuksien lopullisten sisältöjen toteutuksessa. Koulutuksen sisältö perustuu Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon perusteisiin paikalliset painotukset, tarpeet ja olosuhteet huomioiden. 3. OPETUSSUUNNITELMA 3.1 Erä- ja luonto-oppaan työ Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia asiakaspalvelutehtävissä matkailu-, virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa organisaatioissa toteuttaen pääasiassa luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja. Hän voi toimia esimerkiksi erilaisten erä- ja luonto-ohjelmien ohjaajana sekä retkien ja vaellusten vetäjänä. Tutkinnon suorittaja on pakollisen tutkinnon osan suorittaessaan osoittanut taitonsa vastuullisena oppaana palvella ja ohjata asiakkaita luontoympäristössä kestävällä tavalla toimien ja noudattaen voimassa olevia säädöksiä. Hän on osoittanut osaavansa suunnitella käytännön toimenpiteet ja toteuttaa laadukkaita luontoon ja luonnossa eri tavoilla liikkumiseen perustuvia ohjelmapalveluita tarvittaessa työryhmää ohjaten. Lisäksi hän on osoittanut omaavansa vahvat erä- ja luonnossa liikkumisen taidot sekä niihin perustuvan osaamisensa turvalliseen luonnossa liikkumiseen asiakasryhmien kanssa. Lisäksi tutkinnon suorittaja on osoittanut hallitsevansa valinnaisten tutkinnon osien edellyttämän paikallisia olosuhteita hyödyntävän erikoistuneemman osaamisen.

6 6 3.2 Koulutuksen tavoitteet Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa ammattitutkinnon suorittaneita, laaja-alaisen paikallistuntemuksen omaavia sekä saamelaiskulttuuria tuntevia, asiakkaitaan ja toiminta-aluettaan arvostavia oppaita Ylä-Lapin matkailuelinkeinon tarpeisiin. Erä- ja luonto-oppaan tulee hallita erätaidot sekä ensiaputaidot, hänen tulee tuntea ammatin kannalta riittävästi koko Suomen ja erityisesti Ylä-Lapin luontoa, eliölajistoa, maantietoa, historiaa, elinkeinoelämää ja matkailun rakenteita ja toimijoita. Alan yritykset tarvitsevat luotettavia, osaavia ammattitaitoisia oppaita. Erä- ja luonto-opas osaa ja pystyy huolehtimaan asiakkaistaan myös poikkeustilanteissa, jolloin ei ole mahdollista turvautua ulkopuoliseen apuun. Koulutuksen tulee antaa valmiudet toimia yllättävissäkin tilanteissa. Se edellyttää aidossa ympäristössä ja todellisissa olosuhteissa tapahtuvan koulutuksen toteuttamista. Laadukkaaseen erä- ja luonto-opaskoulutukseen kuuluvat maastossa toteutettavat, useiden vuorokausien mittaiset koulutusjaksot. Koulutuksen turvallisen toteuttamisen edellytyksiä ovat ammattitaitoinen henkilökunta ja asianmukainen kalusto. 3.3 Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon muodostuminen Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen ja vähintään neljän valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen valmistavaan koulutukseen sisältyvät seuraavat tutkinnon osat: Kaikille pakollinen osa Erä- ja luonto-opastaminen Valinnaiset tutkinnon osat Luonnossa liikkumisen opastaminen Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen Motorisoitujen luonto-ohjelmapalveluiden järjestäminen Erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen

7 7 Kulttuuriin ja eräperinteeseen perustuva luonto-opastaminen Tutkinnon suorittaja voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita tutkinnon osia. 4. TUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 4.1 Erä- ja luonto-opastaminen 16 ov Tutkinnon suorittaja osaa toimia asiakasryhmän vastuullisena oppaana erä- ja luontoolosuhteissa Erätaitojen hallinta 6 ov ryhmän turvallinen opastaminen luonnossa kesä- ja talviolosuhteissa tulen tekeminen vaikeissakin olosuhteissa kaikkina vuodenaikoina suunnistaminen eri vuorokauden ja vuodenaikoina (luonnonmerkit, kartat, kompassi, paikantamisvälineet) ryhmän maastoyöpymisen organisoiminen ja ohjaaminen eri vuodenaikoina ruuan valmistaminen asiakkaille avotulella kaikkina vuodenaikoina vapa- ja kotitarvekalastusvälineiden käytön opastaminen luonnontuotteiden hygieeninen käsittely maastossa erä- ja luonto-opastukseen liittyvät välineet, varusteet, vaatteet ja niiden käyttö välineiden ja varusteiden huolto Turvallisuus 2 ov tapahtumakohtaisen turvallisuussuunnitelman laatiminen riskien ennakointi, vaaratilanteiden tunnistaminen asiakkaiden ohjeistaminen palvelun turvallisuusasioihin (mm. varusteet, ohjeistus) EA 1 ja 2-koulutus toiminta onnettomuustilanteessa, alkusammutus

8 8 Asiakasryhmän oppaana ja johtajana toimiminen sekä asiakaspalvelu 1 ov oppaan rooli ja tehtävät opastamisen vaiheet opastaminen vieraalla kielellä (englanti) ryhmädynamiikka ja ryhmän roolit eri kulttuureista tulevat asiakasryhmät Palvelun tuotteistaminen 1 ov opastuspalvelun suunnittelu, tuotteistaminen ja hinnoittelu palvelun asiakirjahallinta alan palveluihin liittyvät keskeiset lupa-, ilmoitusvelvollisuus- ja vakuutusasiat alan ja alueen matkailurakenteet Luonto-osaamisen soveltaminen 5 ov Inarin ja Utsjoen alueen luonnonhistoria, pohjoinen ekologia, päiväretket luontokohteisiin, 4:n vrk:n tunturikasviretki alueen eläinlajit eri maastotyypeissä, lintukohteet ja lintutornit, lintujen lajintunnistus, päiväretket kasvit ja luontotyypit sienikurssi, kauppasienet, hyödynnettävät kasvit, päiväretkinä lajisto (liite), paikallisen luonnon erityispiirteet ja ekologia, hyötykäyttö jokamiehenoikeudet, paikalliskulttuuri, metsätalous, metsästys ja kalastus, porotalous luonnon- ja ympäristönsuojelu, suojelualueet, uhanalaisuuden käsite ja lajit Kestävä kehitys osana opastamista 1 ov Opastustoimintaan liittyvät säännökset o kuluttajaviraston ohjeistus ohjelmapalveluiden turvallisuudesta

9 9 o toimintaan liittyvät säännökset, vastuut, pätevyysvaatimukset ja lupakäytännöt ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys maanomistajien ja paikallisten oikeudet kustannusvastuullisuus yhteistyö matkailun verkostojen, myyntikanavien ja toimijoiden kanssa 4.2 Luonnossa liikkumisen opastaminen 8 ov Tutkinnon suorittaja osaa opastaa vähintään kahdessa luonnossa liikkumisen muodossa (luontoliikuntalaji) sekä niiden välineiden ja varusteiden käytössä turvallisuusvaatimusten mukaisesti Melonta melontaretkien suunnittelu (järvet/virtaava vesi) jokikoulutus kanooteilla Ivalojoella, melontaretki 5 vrk kajakkikoulutus järvellä, melontaretki 4 vrk Hiihto ja lumikenkäily hiihtoretken varusteet, suksimallit, ahkiot, talvivarusteet hiihtokoulu hiihtovaellukset, päiväretket hiihtovaelluksien suunnittelu ja toteutus, vähintään 5 vrk:n maastoretki lumikengät ja niiden käyttö ohjelmapalvelutuotteissa Maastopyöräily maastopyöräilyn kalusto, varusteet ja reitit huolletun maastopyöräretken suunnittelu ja toteutus kaluston huolto ja säätö asiakkaille

10 Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen 5 ov Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella, valmistella ja toteuttaa erilaisia eläinten kanssa luonnossa tapahtuvia ohjelma- ja virkistyspalveluita Poromatkailu toteutetaan yhteistyössä poronhoitajakoulutuksen sekä työssäoppimalla Hevos-ohjelmapalvelu ja koiravaljakko-opastaminen toteutetaan työssäoppimalla. Työssäoppiminen suunnitellaan yhdessä TOP-ohjaajan kanssa. 4.4 Motorisoitujen luonto-ohjelmapalveluiden järjestäminen 6 ov Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella, valmistella ja toteuttaa aktiviteetteja, joissa käytetään erilaisia motorisoituja liikkumisvälineitä. Valmistava koulutus tapahtuu lähiopetuksena sekä työssäoppimalla. Työssäoppiminen suunnitellaan yhdessä TOP-ohjaajan kanssa. Moottorikelkkailu 2 ov maastoliikennelaki moottorikelkka oppaan työvälineenä ja ohjelmapalvelutuotteissa kelkkasafarin suunnittelu ja toteutus, opastaminen safarilla, kelkkailun turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. 4:n vrk:n maastoretki kaluston huolto ja kunnossapito ajoharjoitukset 4.5 Erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen Valmistava koulutus toteutetaan SAKK:n yrittäjyyskoulun opetussuunnitelman mukaisesti (liite) NY-yritys on opiskelijoiden muodostama harjoitusyritys, joka toimii yhden vuoden (lukukausi tai kalenterivuosi) ajan. NY-yrityksen tarkoituksena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen ja

11 11 toimintatavan oppiminen ja koulu/opiskeliaikana. NY-yritys on osa NY Vuosi yrittäjänä (Perus- ja toinen aste) tai NY Oma yritys (korkea-aste) -opinto-ohjelmaa. Yritystoiminnan perusteet ja liiketoimintasuunnitelma yrittäjyys ja liikeidea yritystoiminnan merkitys yrityksen toimintaprosessit toiminta-ajatus ja yrityskuva toimintaympäristöt ja yhteistyöverkot aloittavan yrityksen suunnitteluprosessi toimintaympäristön analysointi ja strategiset valinnat liiketoiminnan kokonaisuus rahan tarpeet ja rahan lähteet riskit ja niiden hallinta markkinat ja markkinointisuunnitelma nykytilanteen ja tulevaisuuden arviointi (swot-analyysi) Tuotteistaminen ja hinnoittelu, matkailun lainsäädäntö tuote/palvelu ohjelmapalveluiden tuotteistamisen periaatteet hinnoittelun periaatteet, kustannustekijät matkailun lainsäädäntö, valmismatkalaki matkailun arvonlisäverotus, arvonlisäkannat 4.6 Kulttuuriin ja eräperinteeseen perustuva luonto-opastaminen 5 ov Pyyntikulttuuri ja eräperinne 1 ov perinteiset majoitteet ja yöpyminen riekon ansapyynti, talvikalastus

12 12 Saamelaisalueen kulttuuri- ja paikallistuntemus 4 ov Siida ja Sajos matkailukohteena, saamelaiskulttuurit ja perinteiset elinkeinot Skabmagovat-tapahtuma Camera Borealis-tapahtuma Marian päivät Hetassa luontomatkailukohteet alueen kulttuurihistoria saamelaisalueen matkailun toimintaympäristönä 4.7 Opintojen ohjaaminen 2 ov Opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelu- ja näyttösuunnitelma (HOPS, HENSU) jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen, opinnot sekä työkokemus. Näyttösuunnitelmaan sisällytetään opiskelijan valinnaiset tutkinnon osat, jotka huomioidaan työssäoppimisen suunnittelussa. Tässä avustaa ja ohjaa ryhmänohjaaja. HOPS:n ja HENSU:n tavoitteena on opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen. Opintojen aloittamiseen ja ryhmä- ja henkilökohtaiseen ohjaamiseen on varattu opinnoissa 2 ov. Työssäoppimispaikkoja tarjoavat matkailun ohjelmapalveluja tuottavat yritykset. Myös saamelaiskulttuuria ja poromatkailua toiminnassaan hyödyntävät yritykset tarjoavat työssäoppimispaikkoja. 5. TODISTUKSET Opiskelija saa todistuksen osallistumisestaan tutkintoon valmistavaan koulutukseen sekä opintorekisteriotteen, josta ilmenevät suoritetut opintokokonaisuudet ja arvioidut kurssit. Osasta kursseja opiskelija saa erillisen todistuksen, mm. matkailun turvallisuus-koulutus (matupa), ensiapu 1ja 2 koulutus, hygipassi. Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai tutkinnon osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta.

13 13

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot