(49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty"

Transkriptio

1 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY KRYSP, Kokoava tietopalvelu DOKUMENTTIHISTORIA # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty Janne Grekula Luotu Janne Grekula, Antero Karppinen Ensimmäinen luonnos Vesa Laakko Kommentit Janne Grekula Lisätty maankäytön osaprojektiryhmän kokouksen ja työpalaverien kommentit Janne Grekula Lisätty maankäytön osaprojektiryhmän kokouksen kommentit Janne Grekula Lisätty KRYSP:n projektiryhmän kokouksen kommentit KRYSP:n maankäytön osaprojektiryhmä Määrittely hyväksytty KRYSP:n maankäytön osaprojektiryhmässä

2 2 (49) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Dokumentin tarkoitus ja kattavuus Termit ja lyhenteet TAVOITTEET Rajaukset JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS Kokoavan tietopalvelun tarve Tietolähteet Asiakkaat ja palvelut Inspire-direktiivin vaatimukset kunnille KOKONAISARKKITEHTUURIN KUVAUS Periaatetason linjaukset Sidosarkkitehtuurit, rajaukset, ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Toiminta-arkkitehtuuri Toiminnan strategia Palvelut Sidosryhmät, roolit Prosessikuvaukset Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Standardit VAATIMUKSET Toiminnalliset vaatimukset Vaatimukset Haku- ja metatietopalveluiden tuottamiselle Vaatimukset käyttöoikeuksien hallinnalle sekä e-kaupankäynnille Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden WMS-katselupalvelulle Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden WFS-latauspalvelulle Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden tiedostojen latauspalvelulle Vaatimukset Inspiren edellyttämille WMS-katselupalveluille Vaatimukset Inspiren edellyttämille WFS-latauspalveluille Vaatimukset järjestelmän operoinnille Tekniset vaatimukset Tehokkuus Muut vaatimukset KÄYTTÄJIEN JA KÄYTTÄJÄROOLIEN KUVAUKSET KÄSITEMALLI KÄYTTÖTAPAUSKAAVIOT KÄYTTÖTAPAUSKUVAUKSET UC1: Metatietopalvelun käyttö UC2: Katselupalvelun käyttö (WMS) UC3: Latauspalvelun käyttö (WFS) UC4: Latauspalvelun käyttö (tiedosto) UC5: Kuntien metatietojen harvestointi UC6: Metatietojen välittäminen Muut käyttötapaukset JÄRJESTELMÄN TIETOTURVAN JA KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINNAN KUVAUS Käyttöoikeuksien hallinta... 40

3 3 (49) 11. JÄRJESTELMÄN ALUSTAVA ARKKITEHTUURI LIITTEET...49

4 4 (49) 1. JOHDANTO 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus Tämä dokumentti kuvaa Kunnan rakennetun ympäristön sähköisten palvelujen (KRYSP) kokoavalle tietopalvelulle asetetut vaatimukset ja toimii pohjana järjestelmän toteuttamiselle. Vaatimusmäärittely kattaa kokonaisarkkitehtuurinkuvauksen ja käyttötapauskuvaukset Termit ja lyhenteet Termi, lyhenne CSW ftp Harvestointi INSPIRE Katselupalvelu (Inspire) Katso-palvelu KRYSP KTP KuntaGML Latauspalvelu (Inspire) OGC Palvelutietokanta PSI-direktiivi Web Service Selitys Catalogue Services for Web File Transfer Protocol Metadatan kerääminen Internetissä sijaitsevalta palvelimelta tai palvelimilta jonkin tiedonsiirtoprotokollan yli. INSPIRE on direktiivi (2007/2/EY), joka luo yleiset puitteet tiettyjen viranomaisten hallinnassa olevien paikkatietoaineistojen saatavuudelle ja käytölle Euroopassa. Palvelu, joka mahdollistaa vähintään paikkatietoaineistojen tarkastelun, liikkumisen aineistossa, katselumittakaavan muuttamisen, kartan vierityksen tai paikkatietojen esittämisen päällekkäin. Käytännössä katselupalvelu on Web Map Service -rajapintapalvelu (WMS), jonka avulla toisella palvelimella paikkatietoaineistoa voidaan katsella karttakuvina. Katso-palvelussa organisaation edustaja voi perustaa Katsotunnisteen sekä hallinnoida organisaation tietoja, alitunnisteita ja valtuuksia. Katso-tunnisteita käytetään tunnistautumiseen sähköisissä asiointipalveluissa. Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Kokoava tietopalvelu Kuntien paikkatietopalvelu. Kuntaliiton johdolla laadittu paikkatietopalvelurajapinnan tietomallin kuvaus. Sisältää asemakaavan ja kantakartan tietomallit. Tietomallien ylläpito ja laajentaminen uusiin tietoihin tapahtuu jatkossa KRYSP:n puitteissa. Palvelu, joka mahdollistaa paikkatietoaineistojen ja niiden osien kopioinnin omalle tietokoneelle. Käytännössä latauspalvelu on Web Feature Service -rajapintapalvelu (WFS), jonka avulla paikkatiedot voidaan siirtää toiselta palvelimelta omalle tietokoneelle, tai palvelu, josta käyttäjä voi ladata ennalta määriteltyjä paikkatietotiedostoja omaan käyttöönsä. Open Geospatial Consortium on kansainvälinen organisaatio, joka ohjaa standardoinnin kehitystä paikka- ja sijaintitietoihin liittyvissä asioissa ja palveluissa. GIS-tietokanta, jota voidaan käyttää välivarastona kuntien palveluista haetuille aineistoille. Public Sector Information, direktiivi julkisen sektorin tiedon hyödyntämistä ja edelleen käytöstä Web Service (web-palvelutekniikka) on joukko standardeja, jotka mahdollistavat palveluiden toteuttamisen ja hyödyntämisen riippumatta laitteisto- ja ohjelmistoalustasta.

5 5 (49) Termi, lyhenne VETUMA WFS Virtu WMS WMTS Selitys VETUMA on valtion omistama kansalaisille tarkoitettu verkkotunnistus- ja maksamisjärjestelmä. Se mahdollistaa yhtenäisen tunnistautumisen ja verkkomaksamisen kaikkiin julkishallinnon kansalaisten asiointipalveluihin, jotka on liitetty järjestelmään. Web Feature Service on OGC:n standardoima tapa jakaa ja käyttää vektorimuotoisia kartta-aineistoja Internetin välityksellä. Virtu-palvelu (Virkamiehen tunnistuksen luottamusverkosto) on Valtion IT-palvelukeskuksen tarjoama valtionhallinnon yhteinen palvelu, jota käytetään organisaatiorajojen ylitse käytettävien palveluiden käyttäjätunnistukseen. Web Map Service on OGC:n standardoima tapa jakaa ja käyttää pääosin rasterimuotoisia kartta-aineistoja Internetin välityksellä. Web Map Tiling Service on OGC:n määrittelemä tapa karttaaineistojen jakeluun. Menetelmä mahdollistaa nopeat vasteajat perustuen etukäteen määriteltyihin karttatiilien kokoelmiin. 2. TAVOITTEET Työn tavoitteena on määritellä rakennetun ympäristön sähköisten palvelujen kokoava tietopalvelu ja siihen liittyvät tukipalvelut. Kokoava tietopalvelu on uusi järjestelmä ja sen asiakkaita ovat julkishallinto ja yritykset. Kokoavasta tietopalvelusta asiakkaan tietojärjestelmä voi hakea kuntien KRYSP-tietopalvelurajapinnoissa tarjolla olevaa tietoa. Järjestelmän tavoitteena on myös kuntien vastuulla olevien Inspire/PSI -tietopalveluiden tuottaminen. Kokoavan tietopalvelun toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Haku- ja metatietopalveluiden tuottaminen KRYSP-määrittelyjen mukaisista rajapintapalveluista ja niiden aineistoista Käyttöoikeuksien hallinta ja e-kaupankäynnin tuki Katselu- ja Latauspalvelujen tuottaminen KRYSP-määrittelyjen mukaisista rajapinnoista o WMS/WFS/Web Services palvelut Inspire metatietopalvelun tarjoaminen kuntien aineistoista o Hakupalvelun tuottaminen kansalliselle metatieto- ja hakupalvelulle eli Paikkatietohakemistolle Palvelukohtaiset metatiedot, kunnan tuottamat Inspiren edellyttämät tiedot Aineistokohtaiset metatiedot, kunnan tuottamat Inspiren edellyttämät tiedot, sisältyvät tietotuotekohtaisiin KRYSPskeemoihin Kohdekohtaiset metatiedot, kunnan tuottamat, sis. tietotuotekohtaisiin KRYSP-skeemoihin; määrittely tuotetaan erillisessä projektissa Inspire katselu- ja latauspalvelun tarjoaminen kuntien aineistoista o Rajapinnan tuottaminen lakiperusteiselle kansalliselle Inspirekatselupalvelulle eli Paikkatietoikkunalle

6 6 (49) o Lakiperusteinen Inspire-latauspalvelun tuottaminen kuntien aineistosta Muunnos KRYSP-tietotuotteesta Inspire-tietotuotteeksi 2.1. Rajaukset Vaatimusmäärittelyn ulkopuolelle on rajattu seuraavat asiat: katselupalvelujen käyttöliittymä liittymä kuntien muihin paikkatietopalveluihin. Määriteltävässä e-kaupankäynnin tuessa myyjä-osapuolena on kaikissa käyttötapauksissa tietopalvelun operaattori (ei yksittäinen kunta). Kokoava tietopalvelu ei ole lähtökohtaisesti henkilöasiakkaan (kuluttajan) kauppapaikka, joka korvaa kuntatason kauppapaikat, vaan se tarkoitettu viranomaisille ja yrityksille. Henkilöasiakkaan kauppapaikka voi hyödyntää kokoavaa tietopalvelua ja se voi olla esim. sähköisen asiointipalvelun työpöytä. 3. JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS 3.1. Kokoavan tietopalvelun tarve 3.2. Tietolähteet KuntaGML- ja KRYSP-hankkeissa määritetyt kunnan rakennetun ympäristön tietojen rajapinnat mahdollistavat tietopalvelujen toteuttamisen kuntiin. Kunnissa ja Kuntaliitossa on todettu, että tietojen hyödyntämistä helpottaisi kokoava tietopalvelu, jolloin asiakkaalla olisi mahdollista saada yhdestä tietopalvelusta kuntien rakennetun ympäristön tiedot. Toisena asiana on todettu, että rakennetun ympäristön tietopalvelun tukipalveluja ei tarvitse toteuttaa jokaiseen kuntaan erikseen, vaan kunnat voivat hyödyntää kokoavan tietopalvelun tukipalveluja. Kunnat voivat tällöin keskittyä aineiston ylläpitoon. Kokoava tietopalvelu ei itse tuota tietoa, vaan se välittää kuntien tietoa. Kokoavan tietopalvelun tietolähteitä ovat kunnat. Kunta voi organisoida rakennetun ympäristön tietojen tuottamisen haluamallaan tavallaan itsenäisesti, yhdessä naapurikuntien kanssa, seutukunnan kautta tai ostopalveluna yritykseltä. Kunnat julkaisevat rakennetun ympäristön tiedot KuntaGML- ja KRYSP-hankkeissa määritetyillä rajapintapalveluilla. Jotta kunta voi hyödyntää kokoavaa tietopalvelua, tulee sen rakennetun ympäristön tiedot olla ensin sellaisessa tietojärjestelmässä, josta ne voidaan KRYSP-rajapintapalvelulla siirtää kokoavaan tietopalvelun käyttöön. Kuvassa 1 on esitetty KRYSP:iin sisältyvät tietotuotteet.

7 7 (49) KRYSP-tietotuotteet Asemakaava Kantakartta Opastavat tiedot o Opaskartta o Osoitteet o Palvelut o Verkkotopologia Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu Rakennusvalvonta Ympäristö o Ilmoitukset o Vesihuoltolaki o Ympäristöluvat o Pilaantuneet maa-alueet o Maa-ainesluvat o Luontokohteet o Ympäristön tila ja seuranta Kantakartta sisältää seuraavat kohteet: hallinnolliset aluejaot, ilmaliikenneverkko, kaasuverkko, kaukolämpöverkko, karttatekstit, kasvillisuus, kiinteistötiedot, luonnonsuojelu, maaliikenneverkko, maanpinnan korkeus, maanpinta, paikannusjärjestelmät, rakennetut tilat, rakenteet, rautatieliikenneverkko, sähköverkko, tietoliikenneverkko, vesiliikenneverkko, vesistöt sekä vesi- ja viemäriverkko. Kuva 1 KRYSP:n tietotuotteet Asiakkaat ja palvelut Kokoavan tietopalvelun asiakkaita ovat viranomaiset ja yritykset. Asiakkaille tarjotaan rajapinnat haku-, katselu- ja latauspalveluun eli CSW-, WMS- ja WFS-rajapinnat ja web-käyttöliittymä rekisteröitymistä, e-kaupankäyntiä ja suurten tiedostojen latausta varten. Kokoavassa tietopalvelussa on metatietopalvelu kuntien KRYSP-rajapintojen aineistojen ja palveluiden metatiedoille. Aineisto- ja kohdekohtaiset metatiedot sisältyvät KRYSP-rajapintakuvauksiin ja palvelujen metatiedot saadaan kysymällä kuntien KRYSP-rajapintapalveluista. Kokoava tietopalvelu tuottaa hakupalvelurajapinnan asiakkaille. Asiakkaat voivat hakea KRYSP-tietotuotteita ja niiden metatietoja kokoavan tietopalvelun hakupalvelusta kunnan tai aineiston nimen, asiasanan tai sijainnin perusteella saatavilla olevista KRYSP-tietotuotteista. Kokoava tietopalvelu tuottaa asiakkaille katselu- ja latauspalvelut kuntien KRYSP-tietotuotteille yhden luukun periaatteella eli se yhdistää kuntien rajapintapalvelut tietotuotekohtaisiksi palveluiksi. Asiakkaan tietojärjestelmällä voi hakea kokoavasta tietopalvelusta siellä tarjolla olevia kuntien rakennetun ympäristön tietoja. Kokoava tietopalvelu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden tunnistautua ja rekisteröityä kokoavan tietopalvelun hyödyntäjäksi palvelussa tai luottamusverkoston käyttäjätietojen välittämisen kautta. Kokoava tietopalvelu sisältää asiakkaiden käyttöoikeuksien (lisenssien) hallinnan.

8 8 (49) Kokoavan tietopalvelun ylläpidosta vastaa operaattori. Operaattori vastaa kuntien KRYSP-rajapintojen liittämisestä kokoavaan tietopalveluun. Operaattorin vastuulla on myös rakennetun ympäristön tietojen e-kaupankäynti ja asiakkaiden käyttöoikeuksien hallinta Inspire-direktiivin vaatimukset kunnille Inspire-direktiivi sekä kansallinen laki ja asetus paikkatietoinfrastruktuurista velvoittavat kuntia avaamaan ympäristöön vaikuttavat paikkatietoaineistonsa muiden viranomaisten käyttöön tietoverkossa. Kokoavaan tietopalveluun sisällytetään toiminnallisuudet, jotka täyttävät nämä velvoitteet. Kokoava tietopalvelu välittää tarvittavin osin Inspiren piiriin kuuluvien rakennetun ympäristön paikkatietojen metatiedot kansalliseen Inspiremetatietopalveluun eli Paikkatietohakemistoon. Näin ollen kunnan ei tarvitse erikseen toimittaa metatietoja kansalliseen metatietopalveluun. Kunnilla on myös lakisääteinen velvollisuus tuottaa katselu- ja latauspalvelu Inspiren piiriin kuuluvista rakennetun ympäristön tiedoista. Kokoava tietopalvelu tarjoaa katselupalvelun (WMS-rajapinnan) rakennetun ympäristön tiedoista kansalliseen Inspire-paikkatietoportaaliin eli Paikkatietoikkunaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty tunnistetut Inspire-tietotuotteet, joihin kunnat tuottavat paikkatietoa. Samassa taulukossa on myös kokoavat tietolähteet kunnista Inspire-direktiivin liitteen I tietotuotteiden osalta. Inspiren aikataulut ovat liitteessä 1. Taulukko 1 Inspire-tietotuotteet, joihin kunnat tuottavat paikkatietoa. INSPIRE-tietotuote Inspiredirektiivin liite Kokoava tietolähde kunnista Osoitteet I KRYSP:n osoitteet Kiinteistöt I Kiinteistötietojärjestelmä Suojellut alueet I KRYSP:n asemakaava Maankäyttö Rakennukset Väestön terveys ja turvallisuus Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt Tuotanto- ja teollisuuslaitokset Ympäristön tilan seurantalaitteet III III III III III III III

9 9 (49) 4. KOKONAISARKKITEHTUURIN KUVAUS KuntaIT suosittelee kokonaisarkkitehtuurimenetelmää sovellettavaksi koko kuntasektorilla. Kokonaisarkkitehtuurin mukainen tavoitetila on kattava ylätasonkuvaus, mutta se ei sisällä toteutuksessa tarvittavia yksityiskohtia. Kokonaisarkkitehtuuria täydennetään varsinaisella systeemityöllä. KuntaIT:n käyttämä kokonaisarkkitehtuurikehys jäsentyy kuvan 2 mukaisesti neljään näkökulmaan ja neljään käsitteelliseen tasoon. Näkökulmat: Toiminta-arkkitehtuuri: toiminnallinen ympäristö, liiketoimintaprosessit Tietoarkkitehtuuri: tietoja ja käsitteitä tarkasteleva näkökulma Tietojärjestelmäarkkitehtuuri: järjestelmien näkökulma Teknologia-arkkitehtuuri: tekniikan, laitteiden ja teknisten ratkaisujen näkökulma Käsitteelliset tasot: Periaatteellinen taso - MIKSI, joka kuvaa reunaehdot, esim. arkkitehtuuriperiaatteet Käsitteellinen taso - MITÄ esim. mitä tietoa taltioidaan ja mitkä ovat toiminnan keskeiset käsitteet Looginen taso - MITEN, esim. tietovarantojen looginen jäsennys ja tietojen sijoittuminen eri kokonaisuuksiin Fyysinen taso - MILLÄ, esim. mihin fyysisiin tietokantoihin eri loogiset tietovarannot sijoitetaan ja mitä sovelluksia ja laitteita palvelun toteuttamiseen käytetään Seuraavassa kuvassa on esitetty rajatun kohteen kohdearkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen.

10 10 (49) Kuva 2 Rajatun kohdealueen tavoitearkkitehtuurin kuvaaminen (Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen). Kokonaisarkkitehtuurimenetelmästä hyödynnetään kokoavaan tietopalvelun tavoitetila-arkkitehtuurin kuvaamiseen soveltuvat osat Periaatetason linjaukset Sidosarkkitehtuurit, rajaukset, ja reunaehdot Työssä kartoitettiin Valtiovarainministeriöstä (KuntaIT), että valtiohallinnossa ei ole arkkitehtuurilinjauksia siitä, miten tietojärjestelmä tunnistaa toisen tietojärjestelmän. Tehdyt toteutukset ovat olleet järjestelmäkohtaisia. Myös sähköiseen kaupankäyntiin ei ole arkkitehtuurilinjauksia Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Tietoturvatarpeet ja -periaatteet on kuvattu luvussa Toiminta-arkkitehtuuri Toiminnan strategia Kokoava tietopalvelu on yksi osa Kuntaliiton KRYSP-hankkeesta. KRYSPhankkeen tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus, joka tarjoaa kuntalaisille, yrityksille ja viranomaisille asumiseen rakentamiseen ja muuttamiseen liittyviä palveluita ja tietoa (Kuva 3). Tavoitteena on, että kun-

11 11 (49) nat, eri viranomaiset ja kuntalaisille palveluja tuottavat yritykset voivat toimia tehokkaasti käyttäessään yhdenmukaisella tavalla kunnan tietovarastoja ja tietopalveluja. Tavoitteena on, että kokoavan tietopalvelun avulla kunta voi täyttää INSPIREja PSI-direktiivien vaatimukset. Kuva 3 Kokoava tietopalvelu on osa KRYSP-hankekonseptia Palvelut Valtiovarainministeriössä on käynnissä Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe). SADe-ohjelma sisältää 7 sähköisen asioinnin palvelukokonaisuutta, joiden valinnassa on painotettu erityisesti kuntien tuottavuutta lisääviä hankkeita. Yksi näistä on rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus, joka tuottaa ja mahdollistaa asumiseen ja rakentamiseen liittyviä asiointi-, neuvonta- ja rajapintapalveluja. Rajapintapalveluiden avulla viranomaiset ja yritykset voivat liittää julkisia palveluita ja tietovarantoja omiin sovelluksiin ja verkkopalveluihin. Palvelukokonaisuuden toteutuksesta valmistuu esiselvitys loppuvuodesta Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuden toteuttamisesta vastaa ympäristöministeriö. Kokoava tietopalvelu yksi merkittävä rajapintapalvelu, joka tukee SADe-ohjelman tavoitteita. Kokoava tietopalvelu kokoaa yhteen kuntien KRYSP-tietopalvelurajapinnat. Se on suunnattu yrityksille ja julkishallinnon toimijoille. Käyttäjiä ovat lähtökohtaisesti tietojärjestelmät.

12 12 (49) Kokoavan tietopalvelun käynnistäminen edellyttää, että riittävä määrä kuntia on aukaissut KRYSP-rajapintapalveluja (itse tai yhteistyökumppani), jotka voidaan liittää kokoavaan tietopalveluun. Kokoava tietopalvelu sisältää seuraavat palvelut: Sidosryhmät, roolit Metatieto- ja hakupalvelu kuntien KRYSP-rajapintapalveluille Katselu- ja latauspalvelut KRYSP-tietotuotteille Muunnospalvelun KRYSP-tietotuotteista Inspire-tietotuotteiksi Katselu- ja latauspalvelut Inspire-tietotuotteille Kokoavan tietopalvelun hyödyntäjien tunnistaumisen, rekisteröinnin, käyttöoikeuksien (lisenssien) hallinnan ja sähköisen kauppapaikan. Tunnistetut sidosryhmät ja niiden roolit ovat: Kunnat, tiedontuottajat Muut viranomaiset, tiedon hyödyntäjä Yritykset, tiedon hyödyntäjä Kokoavan tietopalvelunoperaattori, palvelun ylläpitäjä Tarkempi erittely on esitetty kappaleessa Prosessikuvaukset Prosessikuvaukset on laadittu melko yleisellä tasolla. Prosesseista johdetuissa käyttötapauksissa ja niiden kuvauksissa on kerrottu tarkemmin esimerkiksi kunkin prosessin mahdollisesta vaihtoehtoisesta kulusta. Oheisissa kaavioissa on esitetty seuraavat prosessit metatietokysely aineistojen lataus: wms, wfs ja tiedostot kuntien metatietojen harvestointi metatietojen välittäminen paikkatietohakemistoon Aineistojen latauksen prosessin alkuehtona on, että hyödyntäjä on tunnistautunut ja rekisteröitynyt kokoavan tietopalvelun hyödyntäjäksi. Aineistojen latauksessa maksutapahtuma on prosessikuvauksen mukaisessa kohdassa, kun asiakas hankkii kiinteähintaisen vuosilisenssin aineistolle. Jos hinnoittelu perustuu toteutuneeseen käyttöön (esim. e/haku tai e/kohdemäärä), niin maksutapahtuma on jälkikäteen sovitun aikajakson välein (esim. kerran kuukaudessa).

13 13 (49) Kuva 4 Prosessikuvaus: metatietokysely

14 14 (49) Kuva 5 Prosessikuvaus: Aineistojen lataus

15 15 (49) Kuva 6 Kuntien metatietojen harvestointi

16 16 (49) Kuva 7 Metatietojen välittäminen paikkatietohakemistoon

17 17 (49) 4.3. Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Standardit Kokoavan tietopalvelun toteutuksessa tulee noudattaa seuraavia suosituksia ja standardeja: JHS-suositukset Inspire JHS 129: Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten JHS 164: Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla JHS 158: Paikkatiedon metatiedot JHS177 Paikkatietotuotteen määrittely JHS XXX Kunnan Paikkatietopalvelurajapinta (tulossa) Komission asetukset eli täytäntöönpanosäännöt o Komission asetus metatiedosta o Komission asetus verkkopalveluista o Luonnos komission asetukseksi lataus- ja muunnospalvelusta Tekniset ohjeet o Komission ohje metatiedosta o Komission ohje hakupalvelusta o Komission ohje katselupalvelusta o Luonnos komission ohjeeksi latauspalvelusta o Luonnos komission ohjeeksi muunnospalvelusta OGC:n rajapinta määrittelyt WMS (Web Mapping Service) WFS (Web Feature Service)

18 18 (49) 5. VAATIMUKSET Kokoavan tietopalvelun vaatimukset on koottu jäljempänä oleviin taulukoihin. Vaatimuksista on kuvattu seuraavat tiedot (Taulukko 2). Taulukko 2 Vaatimusten esitystapa Tieto Id Kuvaus Lähde Prioriteetti Kuvaus Yksilöivä tunnus, jotta vaatimuksen toteutuminen ohjelmistossa voidaan todentaa ja jotta siihen voidaan viitata muissa dokumenteissa (jäljitettävyys). Yksiselitteinen, täsmällinen ja mitattava kuvaus vaatimuksesta. Mistä vaatimus on peräisin? Voidaan merkitä myös käyttäjärooleittain. Tieto helpottaa usein kilpailevien vaatimusten priorisointia ja päällekkäisyyksien poistoa. Vaatimuksen tärkeys: 1 = pakollinen, 2 = hyödyllinen ja 3 = toivottava Optio = toiseen vaatimukseen liittyvä optio VE = vaihtoehtoinen ratkaisu toiselle vaatimukselle 5.1. Toiminnalliset vaatimukset Kokoava tietopalvelu muodostuu seuraavista toiminnallisista kokonaisuuksista: Haku- ja metatietopalveluiden tuottaminen Käyttöoikeuksien ja lisenssien hallinta sekä e-kaupan käynnin tuki KRYSP-tietotuotteiden WMS-katselupalvelu KRYSP-tietotuotteiden WFS-latauspalvelu KRYSP-tietotuotteiden xml-tiedostojen latauspalvelu Inspire-tietotuotteiden WMS-katselupalvelu Inspire-tietotuotteiden WFS-latauspalvelu Järjestelmän operointi Vaatimukset Haku- ja metatietopalveluiden tuottamiselle Kuntaliiton tavoitteena on tukea kuntia ylläpitämään metatietoja niiden omissa järjestelmissään, jolloin metatietojen ylläpito tapahtuu samassa yhteydessä varsinaisten tietojen ylläpidon kanssa. KRYSP-skeemoihin sisällytetään aineistojen metatiedot, jolloin kuntien KRYSP-rajapinnoista saadaan aineistojen lisäksi myös niiden metatiedot. Metatiedot sisältävät vähintään Inspiren edellyttämät metatietoelementit sekä mahdollisesti muita kuntien tarpeelliseksi katsomiaan metatietoelementtejä. Kuntien KRYSP-rajapintapalveluissa ylläpidetään palvelun metatietoja ja ne saadaan rajapinnasta GetCapabilities-kyselyllä. Palvelun metatiedot sisältävät vähintään Inspiren edellyttämät metatietoelementit, palvelusta saatavien aineistojen hintatiedot sekä mahdollisesti muita kuntien tarpeelliseksi katsomiaan metatietoelementtejä. Kuntaliitto teettää loppuvuodesta 2010 erillisen selvityksen, jossa tarkennetaan KRYSP:n metatietoja ja niihin liittyviä palveluja.

19 19 (49) Taulukko 3 Vaatimukset haku- ja metatietopalveluiden tuottamiselle Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 1.1. Kokoava tietopalvelu kerää säännöllisesti kuntien KRYSP-rajapinnoista aineistojen metatiedot. Metatiedot sisältävät Inspiren aineistoille pakolliset metatietoelementit. Kunnat ylläpitävät omissa järjestelmissään aineistokohtaisia metatietoja Kokoava tietopalvelu kerää säännöllisesti kuntien KRYSP-rajapinnoista palvelujen metatiedot (capabilities-kysely). Metatiedot sisältävät Inspiren palveluille pakolliset metatietoelementit ja aineistohinnat. Kunnat ylläpitävät KRYSP-rajapintapalveluissa palvelun metatietoja ja aineistohintoja Kokoava tietopalvelu kerää palvelu- ja aineistokohtaiset metatiedot kuntien omista haku- eli CSWpalveluista (harvestointi). Tällöin kunta ylläpitää metatietoja kunnan omassa metatietopalvelussa Kunta ylläpitää palvelu- ja aineistokohtaisia metatietoja kokoavan tietopalvelun metatietopalvelussa. Kokoava tietopalvelu tarjoaa kunnalle webkäyttöliittymän metatietojen ylläpitoon Kokoava tietopalvelu tallentaa kuntien aineisto- ja palvelukohtaiset metatiedot kokoavan tietopalvelun metatietopalveluun. Metatiedot sisältävät vähintään Inspiren palveluille pakolliset metatietoelementit Kokoavan tietopalvelun operaattori täydentää tarvittaessa metatietoja kunnista ja tallentaa ne kokoavan tietopalvelun metatietopalveluun web-käyttöliittymällä. 1.7 Kokoavan tietopalvelun hakupalvelua käytetään asiakkaan oman tietojärjestelmän CSW-käyttöliittymällä. 1.8 Asiakas voi oman tietojärjestelmän CSWkäyttöliittymällä hakea/etsiä saatavissa olevaa kuntien rajapinta-aineistoa eri tavoilla: kuntahaku, karttarajaus, valintalistalta. Haku palauttaa asiakkaalle tiedoksi saatavilla olevat rajapinta-aineistot. 1.9 Asiakas voi tarkastella hakupalvelulla valittujen rajapintojen metatietoja Asiakas saa hakupalvelulla valittujen rajapintaaineistojen hintatiedot Asiakas saa hakupalvelulla valittujen rajapintaaineistojen saatavuustiedot Kokoava tietopalvelu vie kuntien palveluiden metatiedot kansalliseen hakupalveluun sen rajapinnan kautta Kansallinen hakupalvelu hakee automaattisesti kokoavasta tietopalvelun CSW-palvelusta kuntien palveluiden metatiedot Asiakas voi hakea/etsiä kuntien rajapinta-aineistoa kansallisesta hakupalvelusta tai Paikkatietoikkunasta. Kuntaliitto optio vaatimuksille 1.1 ja 1.2 Kuntaliitto optio vaatimuksille 1.1 ja 1.2 Kuntaliitto 1 Inspiren vaatimukset, JHS 158 Kuntaliitto 2 Kuntaliitto 1 PSI Kuntaliitto VE vaatimukselle 1.12 Kuntaliitto VE vaatimukselle 1.8

20 20 (49) Vaatimukset käyttöoikeuksien hallinnalle sekä e-kaupankäynnille Kokoava tietopalvelu tarjoaa web-käyttöliittymän, jonka avulla asiakas voi tunnistautua ja rekisteröityä kokoavan tietopalvelun hyödyntäjäksi. Web-käyttöliittymän kaupankäyntipaikalla rekisteröitynyt asiakas voi valita toimitusmuodon (tiedosto tai rajapinta) ja haluamansa aineistot. Asiakkaan käyttäjäryhmä vaikuttaa saatavissa oleviin aineistoihin. Tiedostomuotoisessa toimituksessa asiakas maksaa aineistot, minkä jälkeen hän voi ladata aineistot omalle työasemalleen. Rajapintamuotoisessa toimituksessa asiakas saa rajapintojen url-osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rajapinnan käyttö laskutetaan jälkikäteen toteutuneen käytön mukaan. Taulukko 4 Vaatimukset käyttöoikeuksien hallinnalle sekä e-kaupan käynnille Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 2.1 Asiakas voi tunnistautua (vahva tunnistautuminen) ja rekisteröityä kokoavan tietopalvelun hyödyntäjäksi kokoavan tietopalvelun web-käyttöliittymällä. Tunnistautumisessa käytetään VETUMA-, Katso- tai Virtupalvelua. 2.2 Rekisteröityessään kokoavaan tietopalveluun asiakas tallentaa nimen, organisaation, yhteystiedot, laskutusosoitteen ja käyttäjäryhmän (raportoiva toimielin, viranomainen, yritys tai yhteisö/henkilö) 2.3 Asiakkaan käyttäjäryhmään on sidottu aineiston käyttöoikeudet. Kokoavassa tietopalvelussa on asiakkaiden käyttöoikeuksien hallinta. Asiakas saa käyttäjäryhmän mukaiset käyttöoikeudet kokoavan tietopalvelun aineistoihin. 2.4 Asiakas voi ostaa sähköisestä kaupankäyntipaikasta käyttöoikeuden kuntien rajapinta-aineistoihin. Käyttöoikeuden ostaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. 2.5 Rekisteröitynyt asiakas saa käyttöönsä käyttäjätunnuksen ja salasanan tai hän käyttää oman organisaationsa käyttäjätunnusta (Virtu-palvelu). Käyttäjätunnuksella hän voi kirjautua web-sivujen kauppapaikalle. 2.5 Kuntien rajapintapalveluiden aineistoilla on yhtenäiset hinnoitteluperusteet (irrotusmaksu, aineistomaksu; /datamäärä, /haku, vuosimaksu, asiakkaan käyttäjäryhmän vaikutus hintaan). Kunta päättää itse oman aineistonsa hinnoittelusta. 2.6 Asiakas voi valita sähköisestä kaupankäyntipaikasta tiedosto- tai rajapintamuotoisen toimituksen. Asiakkaan käyttäjäryhmä vaikuttaa valittavissa oleviin aineistoihin ja mahdollisesti myös hintoihin. 2.7 Tiedostomuotoisessa toimituksessa asiakas valitsee aineistot, koordinaatiston, niiden alueellisen rajauksen (1-n kpl kuntia, 1-n maakuntia tai vapaa rajaus kartalta) ja aikarajauksen. Käyttöliittymä näyttää valittujen aineistojen hinnan. Lopuksi asiakas maksaa aineistot (vahva tunnistus) ja lataa aineistot käyttöönsä ftppalvelulla tai järjestelmä tarjoaa linkin, josta tiedosto

21 21 (49) tai tiedostot ovat ladattavissa. 2.8 Rajapintamuotoisessa toimituksessa asiakas valitsee aineistot ja rajapinnat (WMS/WFS). Käyttöliittymä näyttää valittujen aineistojen kuntakohtaiset hinnat. Toimituksen tilaaminen edellyttää vahvaa tunnistusta. Lopuksi asiakas saa rajapintojen url-osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rajapinnan käyttö laskutetaan jälkikäteen toteutuneen käytön mukaan kuukausittain. 2.9 Rajapintamuotoisessa toimituksessa asiakas voi seurata kauppapaikalta valitsemiensa rajapintojen toteutunutta käyttöä ja kertynyttä laskutusta. Asiakas voi asettaa kuukausittaisen maksimilaskutuksen, jonka täyttyessä rajapinnan käyttöoikeus sulkeutuu Kokoava tietopalvelu seuraa ja kerää lokitietoa rajapintapalveluista käyttäjäkohtaisesti jokaisen tilatun rajapinnan hakujen lukumäärästä (WMS-rajapinta) ja lähetetyistä datamääristä (WFS-rajapinta) kunnittain WFS- ja WMS-aineiston irrotuksella on kohdekohtainen ja hakukohtainen irrotushinta Irrotushintoihin on erikseen määritettävä tukkualennus, joka aktivoituu käyttörajan ylityttyä WFS-aineiston tiedon hinnoittelu on kohdelukumääräperusteinen, joka ottaa huomioon mistä kunnasta data tulee. Yksikköhinta on kuntakohtainen WMS-aineiston tiedon hinnoittelu on hakulukumääräperusteinen, joka ottaa huomioon mistä kunnista data tulee. Haun yksikköhinta on kuntakohtainen WFS- ja WMS-aineiston vuosisopimus kattaa tiedon hinnan, irrottaminen laskutetaan toteutuneen käytön mukaan Aineistohintoihin on erikseen määritettävä tukkualennus, joka aktivoituu käyttörajan ylityttyä Käsityötä vaativa irrotus henkilötyökustannuksin erikseen sopimuksen mukaan, pitää voida lisätä laskutusjärjestelmään. Kuntaliitto Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden WMS-katselupalvelulle Palvelu tarjoaa WMS-rajapintoja, joihin on koottu omiksi tasoiksi (teemoiksi) KRYSP-tietotuotteita. Tietotuotekohtaisen tason alle on koottu jokaisen kunnan kyseisen KRYSP-tietotuotteen WMS-palvelu. Kokoavassa tietopalvelussa voi olla useita WMS-rajapintoja, jotka sisältävät esim. hyödyntäjän käyttäjäryhmän mukaiset KRYSP-tietotuotteet. Kokoavan tietopalvelun WMS-katselupalvelun vaatimukset periytyvät kuntien WMS-rajapintoihin. Kokoavan tietopalvelun WMS-rajapinnan kartta-aineistoissa voi esiintyä venymistä ja kiertymistä, johtuen koordinaatisto muunnoksista kuntien koordinaatistosta kokoavan tietopalvelun WMS-rajapinnan koordinaatistoon. Tietotuotekohtaisesti esitystekniikat vaihtelevat kunnittain.

22 22 (49) Taulukko 5 Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden WMS-katselupalvelulle Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 3.1 Palvelussa tulee olla WMS-rajapinta, jossa jokainen KRYSP-tietotuote on omana teemana (layer). Teema muodostuu kuntien kyseisen KRYSP-tietotuotteen WMS-rajapinnoista (Cascading WMS). 3.2 Palvelussa voi olla useita WMS-rajapintoja, joihin on sisällytetty käyttäjäryhmän mukaiset aineistot. 3.3 Palvelu on toteutettu KuntaGML tietopalvelutoiminnallisuus KuntaGML 1 määrittelyn mukaisesti, niiltä osin mitä tässä dokumentissa ei ole määritelty. tietopalvelutoiminnallisuus v Kunnat voivat julkaista WMS-palvelut kunnan omassa koordinaatistossa. Kokoavan tietopalvelun suositus kunnnille on julkaista kuntien omat WMS-palvelut ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistossa. 3.6 Esitystyylinä käytetään KRYSP-tietotuotteiden kuntien omien rajapintojen tarjoamia esitystyylejä. 3.7 Palvelu on ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistossa Kansallinen 1 (EPSG 3067). tarve 3.8 Palvelu on ETRS-GKn-tasokoordinaatistossa. Kunnallinen tarve optio vaatimukselle Palvelu on ETRS89-maantieteellinen koordinaatissa (EPSG 4258). Kansallinen tarve optio vaatimukselle Palvelu tarjoaa merkkienselitteet, jotka tuotetaan INSPIRE 2 kunnissa Asiakas tunnistetaan kokoavan tietopalvelun WMSrajapinnassa (käyttäjätunnus ja salasana) Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden WFS-latauspalvelulle Palvelu tarjoaa WFS-rajapinnan, jonka kautta on käytettävissä ja ladattavissa KRYSP-skeeman mukaisia paikkatietoaineistoja. Jokaisella KRYSPtietotuotteella on oma WFS-rajapinta, jonka alle on koottu jokaisen kunnan kyseisen KRYSP-tietotuotteen WFS-palvelu. WFS-rajapinta on tarkoitettu tietomäärältään pienille, synkronisesti toistettaville paikkatietokyselyille. Toisin sanoen palvelupyyntö käsitellään reaaliaikaisesti ja asiakasohjelma jää odottamaan kunnes saa vastauksen palvelusta. Tietomäärältään suurille kyselyille tulee käyttää tiedostojen latauspalvelua. Taulukko 6 Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden WFS-latauspalvelulle Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 4.1 Palvelussa tulee olla tietotuotekohtaiset WFSrajapinnat. Rajapintojen sisältö muodostuu kuntien kyseisen KRYSP-tietotuotteiden WFS-rajapintojen sisällöstä, mutta asiakas näkee palvelun ilman kuntajaottelua. 4.2 Palvelu perustuu WFS 1.1 tai WFS 2.0 ja Filter Encoding standardeihin. WFS-palvelun tukemat operaatiot noudattavat perustason määritystä (Basic WFS).

23 23 (49) 4.3 Palvelu on toteutettu KuntaGML tietopalvelutoiminnallisuus KuntaGML 1 määrittelyn mukaisesti, niiltä osin mitä tässä dokumentissa ei ole määritelty. tietopalvelutoiminnallisuus v Siirtoformaatti on GML, KRYSP-skeema. 4.5 Palvelu perustuu ETRS89-koordinaattijärjestelmään. Kokoava tietopalvelu muuntaa kuntien rajapintaaineistojen koordinaatistot tarvittaessa ETRS89- koordinaattijärjestelmään. 4.6 WFS-rajapinta tukee ETRS-GKn-tasokoordinaatistoa. Kunnallinen 1 tarve 4.7 WFS-rajapinta tukee ETRS-TM35FINtasokoordinaatistoa Kansallinen 1 (EPSG 3067). tarve 4.8 WFS-rajapinta tukee ETRS89-maantieteellinen koordinaatistoa Kansallinen 1 (EPSG 4258). tarve, INSPIRE 4.9 WFS-rajapinta tukee vähintään yhtä seuraavista: kaistoittaiset INSPIRE 2 ETRS-TM-projektiot (EPSG ), ETRS-LCC (EPSG 3034) tai ETRS-LAEA (EPSG 3035) Asiakas tunnistetaan kokoavan tietopalvelun WFSrajapinnassa (käyttäjätunnus ja salasana) Palvelu generoi GetFeature -kyselystä selvityksen, kuinka monta kohdetta kyselyn perusteella löytyy ja jos määrä on enemmän mitä kokoava tietopalvelu tai kuntien järjestelmät voivat palauttaa, niin alkuperäisellä GetFeature kyselyllä ei palauteta yhtään kohdetta asiakasohjelmalle. Asiakkaalle pitää välittää tiedoksi, että maksimimäärä on ylittynyt, jolloin hänen on käytettävä tiedostomuotoista latauspalvelua Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden tiedostojen latauspalvelulle Palvelu tarjoaa suurien aineistojen lataamiselle käyttöliittymän, jolla rekisteröitynyt asiakas voi ladata KRYSP-skeeman mukaisia xml/gml-tiedostoja. Asiakas voi valita KRYSP-tietotuotteen, koordinaatiston ja aluerajauksen (1-n kpl kuntia, 1-n maakuntia tai vapaa rajaus kartalta) ja aikarajauksen. Käyttöliittymä kyselee aineistot kunnista WFS-rajapinnalla sopivalla ruudukkohaulla ja kokoaa vastauksista xml/gml-tiedoston asiakkaalle ftp-palvelimelle, tiedosto on määräajan asiakkaan haettavissa. Ftp-palvelimen sijaan voidaan käyttää myös muuta soveltuvaa menetelmää tiedon lataamiseen esim. url-linkki, josta hän voi ladata tiedoston tai tiedostot. Ruudukkokohtaisella haulla estetään liian suuret kyselyt kuntien järjestelmiin. Taulukko 7 Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden xml/gml-tiedostojen latauspalvelulle Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 5.1 Palvelussa on käyttöliittymä, jolla rekisteröitynyt asiakas voi ladata KRYSP-skeeman mukaisia xmltiedostoja. 5.2 Asiakas voi valita käyttöliittymällä KRYSPtietotuotteen, koordinaatiston, aluerajauksen ja aikarajaukset.

24 24 (49) 5.3 Siirtoformaatti on GML, KRYSP-skeema. 5.4 Palvelu tukee ETRS-GKn tasokoordinaatistoa. Kunnallinen 1 tarve 5.5 Palvelu tukee ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistoa Kansallinen 1 (EPSG 3067). tarve 5.6 Palvelu tukee ETRS89-maantieteellinen koordinaatistoa Kansallinen 1 (EPSG 4258). tarve, INSPIRE 5.7 Palvelu koostaa tiedoston automaattisesti 5.8 Operaattori (henkilö) koostaa tiedoston Kuntaliitto Optio vaatimukselle Tiedosto tai tiedostot ovat määräajan asiakkaan haettavissa ftp-palvelimelle. ftp-palvelimen sijaan voidaan käyttää myös muuta soveltuvaa menetelmää tiedon lataamiseen esim. url-linkki, josta hän voi ladata tiedoston tai tiedostot Asiakas tunnistetaan kokoavan tietopalvelussa ennen kuin hän voi ladata tiedostot itselleen (käyttäjätunnus ja salasana) 5.11 Käyttöliittymässä on linkit kuntien tarjoamiin tiedostolatauspalveluihin esim. html-sivuille Kunnat Vaatimukset Inspiren edellyttämille WMS-katselupalveluille Kokoava tietopalvelu tuottaa Inspiren edellyttämän WMS-rajapinnan kuntien KRYSP-rajapinnoista sekä kansalliselle aineistolle että Inspire-tietotuotteille. Taulukko 8 Vaatimukset Inspiren edellyttämille kansallisen aineiston ja Inspiretietotuotteiden WMS-katselupalveluille Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 6.1 Palvelussa tulee omat WMS-rajapinnat jokaiselle kansalliselle aineistolle ja Inspire-tietotuotteelle. 6.2 Kansallisen aineiston osalta käytetään soveltuvin osin kokoavan tietopalvelun KRYSP-tietotuotteiden WMSrajapintoja. 6.3 Inspire-tietotuotteiden WMS-palvelut kokoava tietopalvelu muodostaa kuntien WFS-rajapintojen KRYSPtietotuotteista. Kokoava tietopalvelu tekee aineistolle muunnoksen KRYSP-skeemasta Inspire-skeemaan. Kokoava tietopalvelu julkaisee muunnetun aineiston WMS-palveluna. 6.4 Kokoava tietopalvelu muuntaa kuntien WFS-rajapintaaineistojen koordinaatistot tarvittaessa ETRS89- koordinaattijärjestelmään. 6.5 Palvelu on ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistossa (EPSG 3067) 6.6 Palvelu on ETRS89-maantieteellisessä koordinaatistossa (EPSG 4258) 6.7 Palvelussa on vähintään yksi seuraavista koordinaatistoista: kaistoittaiset ETRS-TM-projektiot (EPSG INSPIRE 1 Kansallinen 1 tarve INSPIRE 1 INSPIRE 1

25 25 (49) 3048), ETRS-LCC (EPSG 3034) tai ETRS-LAEA (EPSG 3035) 6.8 Inspire-tietotuotteiden WMS-palveluilla on tuki useille esitystyyleille (WMS Style), niillä on vähintään Inspiretietotuotemäärittelyissä annettu oletustyyli. 6.9 Palvelussa on merkkien selitteet jokaiselle tarjotulle tyylille ja kielelle Kielisyystuki eli rajapinnan on osattava vastata kyselyyn, jossa tiedustellaan sen tukemia kielivaihtoehtoja 6.11 Asiakas tunnistetaan kokoavan tietopalvelun WMSrajapinnassa (käyttäjätunnus ja salasana) INSPIRE 1 INSPIRE 1 INSPIRE Vaatimukset Inspiren edellyttämille WFS-latauspalveluille Kokoava tietopalvelu tuottaa Inspiren edellyttämän WFS-rajapinnan kuntien KRYSP-rajapinnoista sekä kansalliselle aineistolle että Inspire-tietotuotteille. Määrittelytyön aikana ei ollut vielä olemassa Inspire-ohjeita latauspalvelun osalta. Alla olevat vaatimukset on saatu kansalliselta Inspire-viranomaiselta. Taulukko 9 Vaatimukset Inspire-tietotuotteiden WFS-latauspalveluille Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 7.1 Palvelussa tulee omat WFS-rajapinnat jokaiselle kansalliselle aineistolle ja Inspire-tietotuotteelle. 7.2 Siirtoformaatti GML, kansallisella aineistolla KRYSPskeema ja Inspire-tietotuotteilla Inspire-skeema. 7.3 Kansallisen aineiston osalta käytetään soveltuvin osin kokoavan tietopalvelun KRYSP-tietotuotteiden WFSrajapintoja. 7.4 Inspire-tietotuotteiden WFS-rajapinnat kokoava tietopalvelu muodostaa kuntien KRYSP-tietotuotteista. Kokoava tietopalvelu tekee aineistolle muunnoksen KRYSP-skeemasta Inspire-skeemaan. Muunnetun aineiston kokoava tietopalvelu julkaisee WFS-palveluna. 7.5 Kokoava tietopalvelu muuntaa kuntien WFS-rajapintaaineistojen koordinaatistot tarvittaessa ETRS89- koordinaattijärjestelmään. 7.6 Palvelu on ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistossa (EPSG 3067) 7.7 Palvelu on ETRS89-maantieteellisessä koordinaatistossa (EPSG 4258) 7.8 Palvelussa on vähintään yksi seuraavista koordinaatistoista: kaistoittaiset ETRS-TM-projektiot (EPSG ), ETRS-LCC (EPSG 3034) tai ETRS-LAEA (EPSG 3035) 7.9 Asiakas tunnistetaan kokoavan tietopalvelun WFSrajapinnassa (käyttäjätunnus ja salasana) Kansallinen 1 tarve INSPIRE 1 INSPIRE 1

26 26 (49) Vaatimukset järjestelmän operoinnille Kokoavaa tietopalvelun ylläpidosta vastaa operaattori, jolle kokoavan tietopalvelun järjestelmän tulee tarjota työkalut järjestelmän operoinnille. Taulukko 10 Vaatimukset järjestelmän operoinnille Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 8.1 Operaattori liittää palveluun uusien aineistotuottajien eli kuntien KRYSP-rajapintoja. 8.2 Operaattorin on tarvittaessa voitava täydentää puutteellisia metatietoja, jos automaattisella harvestoinnilla ei saada riittäviä tietoja. Kuntaliitto Operaattori ylläpitää tietoja aineistotuottajista. 8.4 Operaattori ylläpitää tietoja hyödyntäjistä. 8.5 Operaattori ylläpitää tietoja kuntien aineistojen hinnoittelusta. 8.6 Operaattori seuraa palvelun käyttöä Inspiren edellyttämällä tavalla. INSPIRE Operaattori raportoi järjestelmän toiminnasta. 8.8 Operaattori vastaa siitä, että hyödyntäjiä laskutetaan toteutuneen käytön perusteella. 8.9 Operaattori tilittää kertyneet maksut aineistotoimittajille Tekniset vaatimukset Taulukko 11 Tekniset vaatimukset Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 9.1 Kokoavasta tietopalvelusta on liittymät kuntien KRYSP-määrittelyjen mukaisiin rajapintoihin. 9.2 Kokoavasta tietopalvelussa on Web Service (esim. ftp), jonka kautta asiakkaat saavat KRYSPmäärittelyjen mukaisen aineiston. Ftp:n sijaan voidaan käyttää myös muuta soveltuvaa menetelmää tiedon lataamiseen esim. url-linkki, josta hän voi ladata tiedoston tai tiedostot. 9.3 Kokoavasta tietopalvelussa on WMS- ja WFSrajapintoja, joiden kautta asiakkaat saavat KRYSP- ja Inspire-määrittelyjen mukaiset palvelut. 9.3 Kokoava tietopalvelu on kytketty Virtu-, Katso- ja Vetuma-palveluun.

27 27 (49) 5.3. Tehokkuus Normaalitilanne tarkoittaa huippukuormituksen ulkopuolisia ajanjaksoja. Sen katsotaan vallitsevan 90 prosenttia ajasta. Taulukko 12 Tehokkuusvaatimukset Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 10.1 Pienen ja rajatun aineiston julkaiseminen WMS, WFS tai Web Service palveluun tapahtuu nopeasti asiakkaan pyynnön jälkeen Suurten ja laajojen aineistojen lataaminen voi kestää useita tunteja asiakkaan pyynnön jälkeen Hakupalvelun vaste-aika on enintään 10 s. INSPIRE WMS-palvelu kykenee tuottamaan 470 kb kokoisen kuvan 5 sekunnissa 90 % ajasta WMS-palvelun on pystyttävä vastaamaan palvelun laatua koskevien suorituskykyvaatimusten mukaisesti vähintään 20 samanaikaiseen palvelupyyntöön sekunnissa WFS-palvelun ensimmäinen vastaus GetFeaturepyyntöön kestää enintään 30 sekuntia 90 % ajasta, kun kysely on rajattu pelkästään aluerajauksella (bounding box). Ensimmäisen vastauksen jälkeen on normaalitilanteessa pystyttävä ylläpitämään pysyvää vastetta, joka on yli 0,5 megatavua sekunnissa tai yli 500 paikkatietokohdetta sekunnissa 10.7 WFS-palvelun on pystyttävä vastaamaan palvelun laatua koskevien suorituskykyvaatimusten mukaisesti vähintään 10 samanaikaiseen pyyntöön sekunnissa. Rinnakkain käsiteltävien pyyntöjen määrä voidaan rajoittaa 50:een WMS- ja WFS-palvelun saatavuus tulee olla 99 % ajasta, jolloin maksimi alhaallaoloaika on 1,7 tuntia viikossa Muut vaatimukset INSPIRE 2 INSPIRE 2 INSPIRE 2 INSPIRE 2 INSPIRE 2 Taulukko 13 Arkkitehtuuri- ja muut vaatimukset Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 11.1 WFS-rajapinnoissa tulee olla HTTPS-yhteys Palvelun web-käyttöliittymässä käytetään HTTPSyhteyttä Järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin tulee nojautua avoimen arkkitehtuurin linjauksiin Tarjoutumispyyntö

28 28 (49) 6. KÄYTTÄJIEN JA KÄYTTÄJÄROOLIEN KUVAUKSET Alla olevan luettelon mukaiset käyttäjät on tunnistettu. Käyttötapauksissa ei pääsääntöisesti erotella eri hyödyntäjiä eli kuvaukset on pyritty pitämään geneerisinä. Taulukko 14 Käyttäjäroolit Rooli Aineistotuottajina Kunnat Kunta suoraan Kuntayhteistyönä Ostopalveluna Kokoavan tietopalvelun hyödyntäjät EU:n raportoiva toimielin (INSPIRE) Viranomainen Kansallinen INSPIRE-viranomainen (nyk. MML) INSPIRE katselupalvelu (Paikkatietoikkuna) INSPIRE metatietopalvelu (Paikkatietohakemisto) Ympäristöhallinto (Ympäristöministeriö, SYKE, ELY:t) MML Väestörekisterikeskus Verohallinto Pelastuslaitokset ja hätäkeskuslaitos Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Digiroad Maakuntaliitot Kunnat, kuntayhtymät Yritys Paikkatietopohjaiset tuotteet ja palvelut Johtoverkostojen omistajat kuten energiayhtiöt Esimerkki Ympäristöhallinto: - ympäristöluvat SYKE: - rakennusluvat, poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut, asemakaavat tietyltä ajanjaksolta - valmistuneet, työn alla olevat ja puretut rakennukset - rakennustiedot (rakennusluvat) - muuttuneet osoitteet (talonnumero) - rakennuslupatiedot - käyttöönottotiedot rakennuksille - osoitetiedot ja kulkutiet - Digiroad-palvelu hakee kuntien ylläpitämiä Digiroad-tietoja - asemakaavat - ympäristön tila - seudullisia palveluja varten tiedot seudullisista ympäristötoimista - opastavat tiedot -palvelutiedot - kantakartat - verkkojen omistajat

29 29 (49) Rooli Suunnittelukonsultit Yhteisö/Henkilö Kokoavan tietopalvelun operaattori Esimerkki - suunnittelun lähtötietojen hankinta Yleishyödyllisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin paikkatietoa toiminnassaan käyttävä yhteisö tai henkilö. Järjestelmän ylläpito: Kuntien tietolähteiden hallinta, käyttäjien hallinta, palvelutietokannan ylläpito 7. KÄSITEMALLI Kokoavassa tietopalvelussa ylläpidetään ylläpitäjien eli kuntien tiedot, seuraavassa kuvassa on esitetty ylläpitäjien käsitemalli. class Ylläpitäjä Ylläpitäjä Kunta Yhteyshenkilö Yhteystiedot Kunnan rajapinnat Hinnasto Kuva 8 Ylläpitäjien käsitemalli Kokoavassa tietopalvelussa ylläpidetään asiakkaiden tietoja. Seuraavassa kuvassa on esitetty tietosisällön käsitemalli tiedoista, jotka asiakkaista tallennetaan palveluun. class Hyödyntäjä Hyödyntäjä Nimi Organisaatio Käyttäjäryhmä Yhteystiedot Raportoiv a toimielin Viranomainen Yritys Yhteisö tai henkilö Kuva 9 Asiakkaista tallennettavien tietojen käsitemalli

30 30 (49) Kokoavan tietopalvelu sisältää myös seuraavat käsitemallit: Tietotuote Käyttäjäryhmä Käyttäjä Lataus 8. KÄYTTÖTAPAUSKAAVIOT Kuva 10 Primäärit käyttötapaukset

31 31 (49) Kuva 11 Kuntien metatietojen harvestointi ja metatietojen välittäminen

32 32 (49) Kuva 12 Kokoavan tietopalvelun operaattorin käyttötapaukset

33 33 (49) 9. KÄYTTÖTAPAUSKUVAUKSET 9.1. UC1: Metatietopalvelun käyttö Tarkoitus Käyttötiheys Käyttäjäroolit Esiehdot, käyttöoikeudet Vaihekuvaus, normaali onnistuneeseen päätökseen johtanut (N) Vaihtoehtoiset käyttötavat (V). Poikkeukset (P) Lopputulokset Riippuvuudet muihin käyttötapauksiin Käyttötapaukseen liittyvät näytöt Kommentit ja avoimet asiat Hyödyntäjä tekee metatietokyselyn palvelussa mukana olevien kuntien aineistoista Vaihtelee hyödyntäjän mukaan, päivittäin kerran vuodessa Hyödyntäjien pääroolit: 1. Viranomainen (kansallinen) 2. Viranomainen INSPIRE metatietopalvelu 3. Yritys 4. Yhteisö tai yksittäinen henkilö Esiehtona vaaditaan, että KTP:lla on ajantasaiset tiedot palvelussa mukana olevien kuntien metatietopalveluista. Metatietopalvelun käyttöön ei tarvita erikseen käyttöoikeuksia. 1. Hyödyntäjä käyttää oman GIS-järjestelmänsä csw-clientia ja kirjautuu Kokoavan tietopalvelun csw-palveluun. 2. Kokoavan tietopalvelun csw-palvelu palauttaa hyödyntäjälle tiedoksi saatavilla olevat rajapinta-aineistot. 3. Hyödyntäjä tarkentaa metatietohakua kunnan, palvelun tai tietotuotteen perusteella tai käyttämällä valintalistoja sen mukaan, mitä toiminnallisuuksia csw-client tarjoaa. 4. Hyödyntäjä lataa csw-clientiin haluamansa metatiedot. V1. Hyödyntäjä on toinen järjestelmä, joka tekee Service-attribuutilla rajatun http-get tai xml-koodatun http-post GetCapabilities-kyselyn. Csw-palvelu palauttaa kaikista palvelussa mukana olevien kuntien palveluista ja tietotuotteista muodostetun, KuntaGML-määrityksen mukaisen vastauksen. tai V2 Kokoavaan tietopalveluun toteutetaan web-käyttöliittymä, joka mahdollistaa palvelussa mukana olevien kuntien palveluiden ja tietotuotteiden selailun. P1 P1. Hyödyntäjällä ei ole tunnuksia palveluun. KTP rekisteröi hyödyntäjän ja antaa tunnukset. 1. Hyödyntäjä saa gis-clientin käyttöliittymään pyytämiensä kuntien metatiedot. V1. Kysyvä palvelu saa metatietovastauksen suoraan xml-viestinä. V2. Hyödyntäjä saa selaimen käyttöliittymään pyytämiensä palveluiden/tietotuotteiden metatiedot. Edeltävät käyttötapaukset: UC5, Metatietojen harvestointi Seuraavat käyttötapaukset: UC2:Katselupalvelun käyttö, UC3: Vektoriaineiston haku, UC4: Tiedoston lataaminen CSW Discovery palvelu toteutetaan. Avoinna: toteutetaanko oma web-käyttöliittymä

34 34 (49) 9.2. UC2: Katselupalvelun käyttö (WMS) Tarkoitus Käyttötiheys Käyttäjäroolit Esiehdot, käyttöoikeudet Vaihekuvaus, normaali onnistuneeseen päätökseen johtanut Vaihtoehtoiset käyttötavat. Poikkeukset Lopputulokset Hyödyntäjä lataa itselleen rasteriaineiston WMS-rajapinnan yli Hyödyntäjän mukaan kuukausittain kerran vuodessa Hyödyntäjien pääroolit: 1. Viranomainen (kansallinen) 2. Viranomainen INSPIRE 3. Yritys 4. Yhteisö tai yksittäinen henkilö 1. Käyttäjä on rekisteröitynyt. 2. Palvelu on tunnistanut käyttäjän. Käyttäjätietojen perusteella määräytyvät käyttöoikeudet ja aineistomaksut. 3. Hyödyntäjä on tehnyt metatietohaun, jonka perusteella hän osaa valita oikean aineiston tai 4. Hyödyntäjä tuntee aineiston aikaisemman käytön perusteella eikä tarvitse metatietoja. 1. Hyödyntäjä valitsee kunnan/kunnat ja haettavan aineiston ja rajauksen. 2. KTP kysyy kunnan tietojärjestelmästä valitun aineiston ja rajauksen mukaisesti määräytyvän hintatiedon. P1 3. Aineisto lisätään hakukoriin. Jos aineisto on maksuton, ohitetaan vaihe Käyttöliittymään päivitetään hintatieto. 5. Hyödyntäjä hakee lisää aineistoja tai siirtyy seuraavaan vaiheeseen. 6. Hyödyntäjä vahvistaa latauspyynnön. (GetMap/GetTile). 7. KTP muodostaa hakukyselyn. Kysely lähetetään prosessoitavaksi kunnan/kuntien WMS-palveluille. 8. Jos aineistolataus on maksuton (kunta ei veloita irrotuksesta eikä aineistosta) siirrytään kohtaan Jos aineisto- ja/tai irrotuskulut peritään, asiakas maksaa aineiston. Siirrytään tunnistautumiseen. P2 10. KTP prosessoi maksutapahtuman ja tilittää maksun kunnalle/kunnille. 11. Kunnan/kuntien tietojärjestelmä(t) vastaanottaa/vastaanottavat maksun. 12. KTP hakee prosessoidut aineistot kunnan/kuntien WMS-palveluista. P3 13. KTP ilmoittaa käyttäjälle WMS-palvelun http-osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. 14. Hyödyntäjä lataa aineiston työasemalleen (katselukäyttö). Hyödyntäjällä on sopimus KTP:n kanssa. Sopimuksessa määritetään ladattavien aineistojen alue, tietosisältö ja laajuus. Käyttötapaus alkaa vaiheesta 7 ja kohta 13 ohitetaan. P1. Jos on-line hintatietoa ei ole saatavilla, KTP ilmoittaa viimeisimmän KTP:uun tallennetun hintatiedon. P2. Jos asiakasta laskutetaan toteutuneen käytön mukaan, laskutus tapahtuu jälkikäteen toteutuneen käytön mukaan esim. kuukausittain. P3. Kunnan järjestelmä ei ole toiminnassa. Ilmoitetaan asiasta hyödyntäjälle. 1. Hyödyntäjä on roolinsa mukaan joko maksanut aineiston ja ladannut

35 35 (49) sen työasemalleen tai ladannut aineiston ilman maksua. 2. Jos maksu peritään, se on tilitetty kunnalle. Riippuvuudet muihin käyttötapauksiin Käyttötapaukseen liittyvät näytöt Kommentit ja avoimet asiat Seuraavat käyttötapaukset: Ei ole 9.3. UC3: Latauspalvelun käyttö (WFS) Tarkoitus Käyttötiheys Käyttäjäroolit Esiehdot, käyttöoikeudet Vaihekuvaus, normaali onnistuneeseen päätökseen johtanut Hyödyntäjä lataa itselleen vektoriaineiston WFS-rajapinnan yli Hyödyntäjän mukaan kuukausittain kerran vuodessa Hyödyntäjien pääroolit: 1. Viranomainen (kansallinen) 2. Viranomainen INSPIRE 3. Yritys 4. Yhteisö tai yksittäinen henkilö 1. Käyttäjä on rekisteröitynyt. 2. Palvelu on tunnistanut käyttäjän. Käyttäjätietojen perusteella määräytyvät käyttöoikeudet ja aineistomaksut. 3. Hyödyntäjä on tehnyt metatietohaun, jonka perusteella hän osaa valita oikean aineiston tai 4. Hyödyntäjä tuntee aineiston aikaisemman käytön perusteella eikä tarvitse metatietoja. 1. Hyödyntäjä valitsee kunnan/kunnat ja haettavan aineiston ja rajauksen. 2. KTP kysyy kunnan tietojärjestelmästä valitun aineiston ja rajauksen mukaisesti määräytyvän hintatiedon. P1 3. Aineisto lisätään hakukoriin. Jos aineisto on maksuton, ohitetaan vaihe Käyttöliittymään päivitetään hintatieto. 5. Hyödyntäjä hakee lisää aineistoja tai siirtyy seuraavaan vaiheeseen. 6. Hyödyntäjä vahvistaa latauspyynnön. (GetFeature/DescribeFeatureType). 7. KTP muodostaa hakukyselyn. Kysely lähetetään prosessoitavaksi kunnan/kuntien WFS-palveluille. 8. Jos aineistolataus on maksuton (kunta ei veloita irrotuksesta eikä aineistosta) siirrytään kohtaan Jos aineisto- ja/tai irrotuskulut peritään, asiakas maksaa aineiston. P2 10. KTP prosessoi maksutapahtuman ja tilittää maksun kunnalle/kunnille. 11. Kunnan/kuntien tietojärjestelmä(t) vastaanottaa/vastaanottavat maksun. 12. KTP hakee prosessoidut xml-muotoiset aineistot kunnan/kuntien WFS-palveluista ja tekee tarvittavat muunnokset. P3 13. KTP ilmoittaa käyttäjälle WFS-palvelun http-osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan.

36 36 (49) 14. Hyödyntäjä lataa aineiston työasemalleen (suorakäyttö). Vaihtoehtoiset käyttötavat. Poikkeukset Lopputulokset Riippuvuudet muihin käyttötapauksiin Käyttötapaukseen liittyvät näytöt Kommentit ja avoimet asiat Hyödyntäjällä on sopimus KTP:n kanssa. Sopimuksessa määritetään ladattavien aineistojen alue, tietosisältö ja laajuus. Käyttötapaus alkaa vaiheesta 7 ja kohta 13 ohitetaan. P1. Jos on-line hintatietoa ei ole saatavilla, KTP ilmoittaa viimeisimmän KTP:uun tallennetun hintatiedon. P2. Jos asiakasta laskutetaan toteutuneen käytön mukaan, laskutus tapahtuu jälkikäteen toteutuneen käytön mukaan esim. kuukausittain. P3. Kunnan järjestelmä ei ole toiminnassa. Ilmoitetaan asiasta hyödyntäjälle. 1. Hyödyntäjä on roolinsa mukaan joko maksanut aineiston ja ladannut sen työasemalleen tai ladannut aineiston ilman maksua. 2. Jos maksu peritään, se on tilitetty kunnalle. Edeltävät käyttötapaukset: Metatietojen haku Seuraavat käyttötapaukset: Ei ole UC4: Latauspalvelun käyttö (tiedosto) Tarkoitus Käyttötiheys Käyttäjäroolit Esiehdot, käyttöoikeudet Vaihekuvaus, normaali onnistuneeseen päätökseen johtanut Hyödyntäjä lataa aineistotiedoston ftp-palvelimelta tai muusta vastaavasta palvelusta Hyödyntäjän mukaan kuukausittain kerran vuodessa Hyödyntäjien pääroolit: 1. Viranomainen (kansallinen) 2. Viranomainen INSPIRE 3. Yritys 4. Yhteisö tai yksittäinen henkilö 1. Käyttäjä on rekisteröitynyt. 2. Palvelu on tunnistanut käyttäjän. Käyttäjätietojen perusteella määräytyvät käyttöoikeudet ja aineistomaksut. 3. Hyödyntäjä on tehnyt metatietohaun, jonka perusteella hän osaa valita oikean aineiston tai 4. Hyödyntäjä tuntee aineiston aikaisemman käytön perusteella eikä tarvitse metatietoja. 1. Hyödyntäjä valitsee kunnan/kunnat ja haettavat aineisto-otteet. 2. KTP kysyy kunnan tietojärjestelmästä valitun aineiston ja rajauksen mukaisesti määräytyvän hintatiedon. P1 3. Aineisto lisätään hakukoriin. Jos aineisto on maksuton, ohitetaan vaihe Käyttöliittymään päivitetään hintatieto. 5. Hyödyntäjä hakee lisää aineistoja tai siirtyy seuraavaan vaiheeseen. 6. Hyödyntäjä vahvistaa latauspyynnön. 7. KTP tulkitsee latauspyynnön ja muodostaa haun. 8. Jos aineistolataus on maksuton (kunta ei veloita irrotuksesta eikä aineistosta) siirrytään kohtaan Jos aineisto- ja/tai irrotuskulut peritään, asiakas maksaa aineiston.

37 37 (49) Vaihtoehtoiset käyttötavat. Poikkeukset Lopputulokset Riippuvuudet muihin käyttötapauksiin Käyttötapaukseen liittyvät näytöt Kommentit ja avoimet asiat 10 KTP prosessoi maksutapahtuman ja tilittää maksun kunnalle/kunnille. 11. Kunnan/kuntien tietojärjestelmä(t) vastaanottaa/vastaanottavat maksun. 12. KTP hakee hyödyntäjän määrittämät aineistot kunnan/kuntien palveluista ja pakkaa tiedostot yhteen tai useampaan pakettiin. 13. KTP siirtää paketit ftp-palvelimelle ja lähettää latauslinkin hyödyntäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan 15. Hyödyntäjä lataa aineiston. Tiedosto-latauspalvelua käytetään tilanteessa, jossa hyödyntäjä on käyttäessään WFS-palvelua hakenut niin suuren tietojoukon, että WFSpalvelun / palveluiden rajoitusten vuoksi koko aineistoa ei voida toimittaa WFS-rajapinnan yli. Tällöin KTP prosessoi aineistokyselyn tuloksen xml-tiedostoon/tiedostoihin ja prosessoinnin päätyttyä lähettää latauslinkin http-osoitteen hyödyntäjän sähköpostiin. P1. Jos on-line hintatietoa ei ole saatavilla, KTP ilmoittaa viimeisimmän KTP:uun tallennetun hintatiedon. 1. Hyödyntäjä on saanut tilaamansa aineisto-otteet käyttöönsä. 2. Jos aineistosta tai irrotuksesta veloitetaan, maksu on tilitetty kunnalle Edeltävät käyttötapaukset: Metatietojen haku Seuraavat käyttötapaukset: Ei ole 9.5. UC5: Kuntien metatietojen harvestointi Tarkoitus Käyttötiheys Käyttäjäroolit Esiehdot, käyttöoikeudet Vaihekuvaus, normaali onnistuneeseen päätökseen johtanut Kokoava tietopalvelu kerää metatietojen kuntien palveluista Ajetaan joka yö kerran kuukaudessa Kokoava tietopalvelu lukee kuntien palveluiden metatietoja 1. Kokoavalla tietopalvelulla on kuntien palveluiden http-osoitteet. 2. Haku perustuu KTP:n ja kuntien välisiin sopimuksiin. 1. KTP ajaa ajastettua skriptiä. 2. Skripti kutsuu kunnan X palvelua Y. 3. Jos palvelu vastaa, KTP kysyy palvelun metatiedot. Jos palvelu ei vastaa, siirrytään kohtaan KTP vertaa haettua metadataa kantaan tallennettuun dataan. Jos datat ovat muuttumattomat, siirrytään kohtaan KTP tallentaa kunnan palvelun tuottamasta vastauksesta metatiedot KTP:n tietokantaan (välivarasto). 6. Skripti hakee metatiedot kunnan seuraavalta palvelulta. 7. Kun kunnan kaikki palvelut on käyty läpi, skripti siirtyy seuraavaan kuntaan ja suoritus palaa kohtaan Kun kaikki kunnat on käyty läpi, skripti kirjoittaa lokitiedoston. 9. Jos prosessissa tehtiin jonkin palvelun metatietojen tallennus, skripti käynnistää metatietojen siirron Paikkatietohakemistoon. 10. Ajastetun skriptin suoritus päättyy.

38 38 (49) Vaihtoehtoiset käyttötavat. Poikkeukset Lopputulokset Riippuvuudet muihin käyttötapauksiin Käyttötapaukseen liittyvät näytöt Kommentit ja avoimet asiat - KTP:n operaattori käynnistää manuaalisesti skriptin. - Tietokannan metatietojen päivittäminen kohdistuu vain valittuihin kuntiin, palveluihin tai aineistoihin. 1. KTP:n tietokannassa on ajantasainen metatieto KTP:ssä mukana olevien kuntien aineistoista. UC1: Metatietojen haku UC6: Metatietojen välittäminen - Koska KRYSP-skeemat sisältävät aineisto- ja kohdekohtaiset metatiedot, on mahdollista poimia metatiedot jokaisesta hyödyntäjän tekemästä onnistuneesta hausta UC6: Metatietojen välittäminen Tarkoitus Käyttötiheys Käyttäjäroolit Esiehdot, käyttöoikeudet Vaihekuvaus, normaali onnistuneeseen päätökseen johtanut Vaihtoehtoiset käyttötavat. Poikkeukset Lopputulokset Riippuvuudet muihin käyttötapauksiin Käyttötapaukseen liittyvät näytöt Kokoava tietopalvelu välittää päivittyneet metatiedot Paikkatietohakemistoon lähettämällä push-tyyppisesti xml-muotoisen sanoman. Käyttötapauksen UC5 mukaisesti Kokoava tietopalvelu lähettää, Paikkatietohakemisto vastaanottaa 1. Käyttötapauksessa UC5 kokoavan tietopalvelun metatiedot ovat päivittyneet. 1. KTP ajaa ajastettua skriptiä. 2. Skripti kutsuu kunnan X palvelua Y. 3. Jos palvelu vastaa, KTP kysyy palvelun metatiedot. Jos palvelu ei vastaa, siirrytään kohtaan KTP vertaa haettua metadataa kantaan tallennettuun dataan. Jos datat ovat muuttumattomat, siirrytään kohtaan KTP tallentaa kunnan palvelun tuottamasta vastauksesta metatiedot KTP:n tietokantaan (välivarasto). 6. Skripti hakee metatiedot kunnan seuraavalta palvelulta. 7. Kun kunnan kaikki palvelut on käyty läpi, skripti siirtyy seuraavaan kuntaan ja suoritus palaa kohtaan Kun kaikki kunnat on käyty läpi, skripti kirjoittaa lokitiedoston. 9. Jos prosessissa tehtiin jonkin palvelun metatietojen tallennus, skripti käynnistää metatietojen siirron Paikkatietohakemistoon. 10. Ajastetun skriptin suoritus päättyy. - KTP:n operaattori käynnistää manuaalisesti skriptin. - Tietokannan metatietojen päivittäminen kohdistuu vain valittuihin kuntiin, palveluihin tai aineistoihin. 1. KTP:n tietokannassa on ajantasainen metatieto KTP:ssä mukana olevien kuntien aineistoista. UC1: Metatietojen haku

39 39 (49) Kommentit ja avoimet asiat - Koska KRYSP-skeemat sisältävät aineisto- ja kohdekohtaiset metatiedot, on mahdollista poimia metatiedot jokaisesta hyödyntäjän tekemästä onnistuneesta hausta Muut käyttötapaukset Kokoavan tietopalvelun operaattori vastaa seuraavista tehtävistä: Rajapintojen ylläpito Kokoavaan tietopalveluun liittyvien uusien kuntien palveluiden liittäminen osaksi palvelua Metatietojen täydennys Puuttuvien metatietojen hankkiminen kunnista Hyödyntäjien tietojen ylläpitäminen Hyödyntäjien käyttäjätilien perustaminen (tietyissä poikkeustapauksissa) Muut tietojen ylläpitämiseen tarvittavat toimet Hintatietojen ylläpitäminen Kuntien aineistojen hintatietojen ylläpitäminen INSPIREn edellyttämä palvelujen käytön seuranta myös raportointi ja hyödyntäjien laskutus Kerättyjen maksujen tilittäminen kunnille Näistä tehtävistä ei ole kirjoitettu erillisiä käyttötapauskuvauksia.

40 40 (49) 10. JÄRJESTELMÄN TIETOTURVAN JA KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINNAN KUVA- US Kokoava tietopalvelu käyttöoikeuksien hankkiminen edellyttää hyödyntäjien rekisteröintiä ja tunnistautumista. Hyödyntäjä rekisteröityy kokoavan tietopalveluun vuorovaikutteisessa webkäyttöliittymässä, jossa hyödyntäjä antaa henkilötietonsa tai ne saadaan luottamusverkon kautta (Virtu). Kokoavan tietopalveluun tallennetaan hyödyntäjän nimi, organisaatio, yhteystiedot, laskutusosoite ja käyttäjäryhmä. Kokoavan tietopalvelun käyttäjäryhmät ja niihin liittyvät oikeudet on kerrottu seuraavan luvun taulukossa. Rekisteröityminen sisältää käyttäjän tunnistautumisen. Käyttäjän tunnistaminen perustuu vahvaan tunnistautumiseen, vaihtoehtoina ovat VETUMA (kansalaisvarmenne sirukortilla tai SIM-kortilla, pankkien tunnistuspalvelu) VIRTU (virkamiehet) Katso (organisaatiot) Rekisteröitynyt käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salasanan (heikko tunnistauuminen), jolla hän pääsee käyttämään kokoavan tietopalvelun e- kauppapaikkaa. Jos käyttäjä ostaa palvelun kautta aineistoja, hän tekee vahvan tunnistautumisen e-kauppapaikalla. Rajapinta-aineistoihin käyttöoikeuden hankkinut asiakas saa käyttöönsä rajapintapalvelujen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Myös tiedostojenlatauspalveluiden käyttäminen edellyttää heikkoa tunnistautumista. Kokoavan tietopalvelun sekä katselupalveluiden (WMS-palveluiden) että latauspalveluiden (WFS-palveluiden) käyttö edellyttää kokoavaan tietopalveluun rekisteröitymistä ja palvelujen käyttöoikeuden ostamista tai hankkimista. Rajapintojen tiedonsiirrossa käytetään HTTPS-protokollan mukaista salattua tiedonsiirtoa. Kokoava tietopalvelun tulee olla palomuurilla erotettu Internetistä. Hyödyntäjien rajapintakyselyt ohjataan välityspalvelimen kautta kokoavan tietopalvelun sisäverkon palvelimille. Hyödyntäjille ei näytetä sisäverkon kyselyjä. Kokoavaan tietopalveluun liittyneet kunnat vastaavat omien KRYSPrajapintojen tietoturvallisuudesta. Suositeltavaa on, että kuntien rajapinnat edellyttävät kokoavan tietopalvelun tunnistamista käyttäjätunnuksella ja salasanalla, myös salattua HTTPS-tiedonsiirtoa suositellaan Käyttöoikeuksien hallinta Kokoava tietopalvelu tarjoaa hyödyntäjille käytettäväksi vain ne rajapinnat, joihin hyödyntäjällä on käyttöoikeudet. Käyttöoikeuden tiettyyn rajapintaan hyödyntäjä saa joko suoralla käyttöoikeudella tai käyttäjäryhmän kautta. Kokoavan tietopalvelun operaattori ylläpitää käyttöoikeuksia käyttäjille ja käyttäjäryhmille eri rajapintoihin. Kokoavan tietopalvelun tietotuotekohtainen rajapinta sisältää aineistot kaikista niistä kunnista, jotka ovat avanneet kysei-

41 41 (49) sen tietotuotteen rajapinnan Kokoavaan tietopalveluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käyttäjä saa rajapinnan kautta kaikkien kokoavassa tietopalvelussa mukana olevien kuntien aineiston käyttöönsä. Kokoavan tietopalvelun käyttäjäryhmät on muodostettu kansallisen Paikkatietoikkunan latauspalvelun käyttäjäprofiilien pohjalta. Kokoavan tietopalvelun käyttäjäryhmät on esitetty taulukossa 15. Taulukko 15 Kokoavan tietopalvelun käyttäjäryhmät Käyttäjäryhmä Raportoiva toimielin Viranomainen Yritys Yhteisö tai henkilö Tehtävä tai paikkatiedon käyttö Euroopan unionin toimielin tai tämän valtuuttama osapuoli hoitaessaan INSPIRE-direktiivin tarkoittamaa ympäristöasioihin liittyvää raportointitehtävää Euroopan unionin toimielin tai tämän valtuuttama osapuoli tai unionin jäsenmaan julkisen hallinnon osapuoli tai tämän valtuuttama osapuoli hoitaessaan viranomaistehtävää Kaupallisiin, liikevoittoa tavoitteleviin tarkoituksiin paikkatietoa käyttävä osapuoli Yleishyödyllisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin paikkatietoa toiminnassaan käyttävä, julkiseen hallintoon kuulumaton osapuoli Tekijänoikeuslain tarkoittamalla tavalla yksityisesti paikkatietoa käyttävä yksityishenkilö Kokoavan tietopalvelussa ylläpitäjän pitää pystyä määrittelemään mitä tietotuotteita ja millaisilla käyttöoikeuksilla (lisenssillä) tarjotaan tallennettavaksi eri käyttäjäryhmille. Kokoavassa tietopalvelussa voidaan hyödyntää vastaavia käyttöoikeuksia kuin Paikkatietoikkunan latauspalvelussa. Nämä käyttöoikeudet (lisenssit) ovat seuraavat: (B) INSPIRE - Peruskäyttölupa Euroopan Unionin toimielimille Profiilin Raportoiva toimielin mukaiseen tehtävään tarkoitettu käyttöoikeus (INSPIRE - Peruskäyttölupa - Basic INSPIRE Licence, Guidance on the 'Regulation on access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions' Annex B). (C) Kopiointi- ja muokkauskäyttöoikeus, joka sallii tietotuotteen kopion tallentamisen Hyödyntäjän omalle tietovälineelle käytettäväksi käyttäjäryhmän mukaisessa tehtävässä. (CC) Kopiointi-, jakelu- ja esittämiskäyttöoikeus, joka sallii tietotuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen Creative Commons Public License käytännön mukaan (http://creativecommons.org) seuraavien tarkentavien ehtojen puitteissa: (by) Nimi mainittava - Attribution Ehto, joka sallii tietotuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen sellaisenaan tai muokattuna ehdolla, että immateriaa-

42 42 (49) lioikeuden omistajan (Tiedontuottaja) nimi mainitaan alkuperäisenä omistajana. (nc) Ei kaupalliseen käyttöön - Non-Commercial Ehto, joka sallii Tuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen sellaisenaan tai muokattuna ainoastaan eikaupalliseen käyttöön. (nd) Ei jälkiperäisiä - No Derivate Works Ehto, joka sallii tietotuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen sellaisenaan, mutta ei muokattuna. (sa) Sama lisenssi - Share Alike Ehto, joka sallii tietotuotteesta johdetun tuotteen julkaisemisen ainoastaan samoilla käyttöehdoilla, jolla alkuperäinen tietotuote on saatavilla. Taulukossa 15 on esimerkki Kokoavan tietopalvelun käyttäjäryhmille tarjottavista tietotuotteista ja käyttöoikeuksista. Sopimusosapuolet voivat sopia myös muiden käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien käytöstä.

43 Raportoiva toimielin Viranomainen Yritys Yhteisö tai Henkilö Kopiointi, jakelu ja esittämisoikeudet Ehdot:by, nc, nd, sa (49) Taulukko 16 Esimerkki eri käyttäjäryhmille tarjottavista tietotuotteista ja käyttöoikeuksista. KRYSP-tietotuote Käyttäjäryhmä CC Palvelutyyppi: wms wfs file Asemakaava wms B C C C by Kantakartta wms C C C by Opastavat tiedot Opaskartta wms C C C by Osoitteet wms B C C C by Palvelut wms C C C by Verkkotopologia wms C C C by Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu wms C by Rakennusvalvonta wms C by Ympäristö Ilmoitukset wms C by Vesihuoltolaki wms C by Ympäristöluvat wms C by Pilaantuneet maa-alueet wms C by Maa-ainesluvat wms C by Luontokohteet wms C by Ympäristön tila ja seuranta wms C by Asemakaava wfs B C C by Kantakartta wfs C C by Opastavat tiedot Opaskartta wfs C C by Osoitteet wfs B C C by Palvelut wfs C C by Verkkotopologia wfs C C by Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu wfs C by Rakennusvalvonta wfs C by Ympäristö Ilmoitukset wfs C by Vesihuoltolaki wfs C by Ympäristöluvat wfs C by Pilaantuneet maa-alueet wfs C by Maa-ainesluvat wfs C by Luontokohteet wfs C by Ympäristön tila ja seuranta wfs C by Sarakkeessa CC on kerrottu käyttäjäryhmistä riippumattomaan kopiointi-, jakelu- ja esittämisoikeuteen mahdollisesti liitettävä yksi tai useampi ehto (by=nimi mainittava, nc=ei kaupalliseen käyttöön, nd=ei jälkiperäisiä, sa=sama lisenssi). Sarakkeeseen Raportoiva toimielin on merkitty B, joka viittaa INSPIRE - Peruskäyttölupaan. Muihin eri käyttäjäryhmien mukaisiin sarakkeisiin on merkitty C, kun kopiointi- ja muokkausoikeus annetaan hyödyntäjälle kyseisen Käyttäjäryhmän mukaisiin tehtäviin.

44 44 (49) 11. JÄRJESTELMÄN ALUSTAVA ARKKITEHTUURI Vaatimusmäärittelyn yhteydessä hahmoteltiin järjestelmän alustavaa arkkitehtuuria ja arvioitiin kokoavan tietopalvelun palvelutietokannan eli välivaraston toteuttamistarvetta. Järjestelmän vaihtoehtoiset palveluratkaisut ovat: Kunnan rajapinta Kokoava tietopalvelu ilman palvelutietokantaa Asiakkaan tietojärjestelmä Kunnan rajapinta Kokoavan tietopalvelun palvelutietokanta Asiakkaan tietojärjestelmä Lähtökohtaisesti tavoitteena on, että asiakas saa tiedot ylläpitäjiltä ilman välivarastointia. Tällöin asiakkaalla on käytettävissä mahdollisimman ajantasainen aineisto eikä kokoavaa tietopalvelua varten tarvitse toteuttaa jatkuvasti ylläpidettävää massiivista tietovarastoa. Välivaraston hyötyjä ovat palvelun saatavuuden varmistaminen ja rajapintojen vasteaikavaatimusten täyttäminen. Ilman välivarastoa palvelun saatavuus ja rajapintojen vasteaikavaatimukset siirtyvät kuntien vastuulle. Kokoavan tietopalvelun toteutus on vaativampi ilman välivarastoa. Valmisohjelmistoista ei löydy valmiita ratkaisuja kokoavan tietopalvelun toteutukseen, jolloin toteutusta varten tulee tehdä ohjelmistokehitystyötä. Vaatimusmäärittelyssä päädyttiin kokoavaan tietopalveluun ilman välivarastoa. Samalla hyväksyttiin, että Inspire-tietotuotteiden WMS-palvelun saatavuus- ja vasteaikavaatimukset eivät välttämättä täytä Inspiren vaatimuksia. Seuraavissa kuvissa on alustavia arkkitehtuureja kokoavalle tietopalvelulle. Kuva 13 Tietopalvelu, järjestelmän yleinen periaate

45 45 (49) Kuva 14 KRYSP-tietotuotteet, Metatieto- ja hakupalvelu Kuva 15 KRYSP-tietotuotteet, WMS-katselupalvelu

46 46 (49) Kuva 16 KRYSP-tietotuotteet, WFS-latauspalvelu Kuva 17 KRYSP-tietotuotteet, tiedostojen latauspalvelu

47 47 (49) Kuva 18 Kansallisen aineiston Inspire WMS- ja WFS-palvelu Kuva 19 Inspire-tietotuotteet, WMS-katselupalvelu

48 48 (49) Kuva 20 Inspire-tietotuotteet, WFS-latauspalvelu

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012

Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012 Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012 Pasi Lappalainen pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi GSM 0400 858 101 TAVOITETILA Metatieto Inspire WFS Kokoava tietopalvelu KuntaGML LandXML

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen -koulutukset 29.9. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen Kunnat ja Inspire koulutus 29.1.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut kunnan omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 3 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa Rajapinnat tehokäyttöön 7.3.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut suoraan organisaation omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Kunnat ja Inspire -koulutus Jani Kylmäaho 18.11.2014 Hyödyntämisen vaiheet Lisensointi ja käyttöoikeudet Metatiedot Aineisto saataville helposti hyödynnettävässä

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys. Jari Reini

Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys. Jari Reini Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys Jari Reini 13.3.2012 Aikataulu http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/aikataulu INSPIRE-yhteensopivuus INSPIRE-direktiivinliitteissä

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) - tilanne ja haasteet syksyllä 2010. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) - tilanne ja haasteet syksyllä 2010. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) - tilanne ja haasteet syksyllä 2010 Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto KRYSP-hankkeen tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla julkishallinnon

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta MapInfo

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta MapInfo 1 Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta MapInfo Digiroad-aineistoa on mahdollista hyödyntää Liikenneviraston Katselu- ja latauspalvelusta http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/verkkopalvelut/latauspalvelu#.vb8ikvlbi

Lisätiedot

INSPIRE Tietotuotevalmistelu

INSPIRE Tietotuotevalmistelu INSPIRE Tietotuotevalmistelu Kuntien paikkatietoseminaari 9.2.2011 Aaro Mikkola Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Yhteiskäyttöinen kansallinen tietotuote

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 Print Tällä verkkolomakkeella metsäkeskus voi toimittaa Inspire direktiivin toimeenpanoon liittyvät seurantatiedot maa ja metsätalousministeriölle.

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Kuntien paikkatietopalvelu (KTP)

Kuntien paikkatietopalvelu (KTP) Kuntien paikkatietopalvelu (KTP) Kuntien Paikkatietopalvelukonsepti 2/2001- Valtion keskuhallinto ja alueelliset viranomaiset UKTJ VTJ Tiedonsiirron rajapinta STJ DIGI ROAD Yksityinen sektori& Lisäarvopalvelut

Lisätiedot

Paikkatietotuotteen määrittely

Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatietotuotteen määrittely Työpaja tietotuotteista 24.11.2010 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4. Lassi Lehto

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4. Lassi Lehto JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Laajennos, liitteet 2-4 Lassi Lehto Paikkatiedon sisältöpalvelu 2 JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Päädokumentti ja liite 1 valmistuneet aiemmin JUHTA 28.9.2011

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2015-05-19 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9. Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Hankkeiden tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla kansalaiset, julkishallinto ja yritykset voivat tehokkaasti

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017 Paikkatietoinfrastruktuuri Esittely Antti Rainio 2017 sää ja ilmasto suojelualueet tietoliikenneverkot energiaverkot vesi- ja viemäriverkot liikenneverkot teollisuus ja tuotanto toimipaikat ja palvelut

Lisätiedot

Kuntien rajapintapalvelujen kehittäminen > Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kuntien rajapintapalvelujen kehittäminen > Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kuntien rajapintapalvelujen kehittäminen 2001 2015-> Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kuntien Paikkatietopalvelukonsepti 2/2001- Valtion keskuhallinto ja alueelliset viranomaiset UKTJ VTJ Tiedonsiirron

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö SANASTOKESKUS 40 VUOTTA Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö Antti Rainio Navinova Oy Paikkatieto termi 30 vuotta Paikkatieto termi tarjottiin käyttöön vuonna 1984 LIS työryhmä Paikkatietojen yhteiskäyttö,

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna 2010 yhteistyössä viranomaisten

Lisätiedot

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014 KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset Jari Torvinen 12.2.2014 1 Esityksen sisältö Rajapintojen käyttöönoton tilanne Kuopiossa Miksi suorituskykytestaus? Suorituskykytestauksen toteuttaminen Testaustulosten

Lisätiedot

Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat

Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat Paikkatietotuotteet ja harmonisointi -työryhmä: Käyttäjänäkökulma paikkatietoon ja käyttäjätarpeiden tunnistaminen Keskiviikko 13.4.2011 Sisältö Asiakkaiden tarpeet

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotuote? Mikä on paikkatietotuoteseloste? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuoteselosteen sisältö? Mitä

Lisätiedot

Tekninen alusta. Tavoitteet ja näkökulmia maankäyttöpäätöksiin Jani Kylmäaho, osahankepäällikkö Maanmittauslaitos

Tekninen alusta. Tavoitteet ja näkökulmia maankäyttöpäätöksiin Jani Kylmäaho, osahankepäällikkö Maanmittauslaitos Tekninen alusta Tavoitteet ja näkökulmia maankäyttöpäätöksiin 14.12.2017 Jani Kylmäaho, osahankepäällikkö Maanmittauslaitos 1 TA - Tavoitteet tiivistetysti Muiden osahankkeiden käyttötapausten tukeminen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Seurantatiedot 2010 Kerätty helmikuussa aineistoluettelon pohjalta Valtionhallinnon viranomaisille lähetettiin esitäytetty taulukko Metatietojen tilanne saatu

Lisätiedot

Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus

Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Miksi? Sisältö Yleisimmät ongelmat rajapintapalvelujen yhteensopivuudessa WMS- ja WFS-standardeihin

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotietotuote? Mikä on paikkatietotuotemäärittely? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuotemäärittelyn sisältö?

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 19.10.2011 Periaatteellinen taso - MIKSI Toimintaarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

INSPIRE-latauspalvelut. Velvoitteet ja toteutustavat Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

INSPIRE-latauspalvelut. Velvoitteet ja toteutustavat Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö INSPIRE-latauspalvelut Velvoitteet ja toteutustavat 20.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus, velvoite ja aikataulu INSPIRE-latauspalvelut Ohjeistettavat toteutusvaihtoehdot

Lisätiedot

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt 1 (7) 14.3.2017 SeutuCD-rajapinnan käyttöohje WFS SeutuCD-rajapinnan käyttöohje WFS HSY:n tuottamia käyttöoikeuden vaatimia aineistoja on mahdollista hyödyntää OGC-standardin mukaisena rajapintana. WFS-rajapinta

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri Verkkopalvelusopimus

Paikkatietoinfrastruktuuri Verkkopalvelusopimus Paikkatietoinfrastruktuuri Verkkopalvelusopimus Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Valmistelu Verkkopalvelusopimuksen valmistelu alkoi paikkatietoportaalin pilotin katselupalvelusopimuksen pohjalta

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 9.3.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Paikkatietoalustahanke (MMM)

Paikkatietoalustahanke (MMM) Paikkatietoalustahanke (MMM) Osakokonaisuudet Tekninen Paikkatietoalusta Määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan julkisen hallinnon yhteinen paikkatiedon palvelualusta Maankäyttöpäätökset Muodostetaan

Lisätiedot

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS 1 Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS Digiroad-aineistoa on mahdollista hyödyntää Liikenneviraston Katselu- ja latauspalvelusta http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/verkkopalvelut/latauspalvelu#.vb8ikvlbi

Lisätiedot

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta-hanke Maanmittauspäivät 31.5.2017 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 2 3 80% tiedosta on paikkatietoa!? = Julkishallinnon tiedoista 80% on paikkatietoa. =Onko meillä tarvetta Julkishallinnon

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Kunnat ja INSPIRE

Kunnat ja INSPIRE Kunnat ja INSPIRE 26.4.2012 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista Inspire -täytäntöönpanosäännöt IR, Implementing

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1 2 Paikallisen tunnuksen luominen tietokantaan

Lisätiedot

Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet. HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet. HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 Paikkatietoalustat ja -portaalit Varmistavat laadun ja poistavat päällekkäisen datan Helpottavat

Lisätiedot

Katselupalvelun toteuttaminen. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos

Katselupalvelun toteuttaminen. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos Katselupalvelun toteuttaminen Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos 25.1.2010 Esityslistaa Mikä Katselupalvelu? Rajapintastandardit WMS/WMTS-rajapinnat INSPIRE-arkkitehtuurissa Paikkatietoaineistot palvelun

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 11.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Latauspalvelujen toteuttaminen Kyselykäyttö

Latauspalvelujen toteuttaminen Kyselykäyttö Latauspalvelujen toteuttaminen Kyselykäyttö Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos 7.5.2010 Esityslistaa Mikä on latauspalvelu? Rajapintastandardi WFS-rajapinnat INSPIRE-arkkitehtuurissa Paikkatietoaineistot

Lisätiedot

Metatietojen laatiminen ja ylläpito. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

Metatietojen laatiminen ja ylläpito. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Metatietojen laatiminen ja ylläpito Kai Koistinen 16.2.2016 Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Sisältö Inspire-metatiedot aineistoille ja verkkopalveluille Metatietojen sisältö Metatietojen ylläpito

Lisätiedot

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa 1 JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa Paikkatietoverkoston työpaja 15.11.2016 Lassi Lehto MML Paikkatietokeskus Sisältö 2 JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 1: Karttakuvapalvelu

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

SFS delegaattivalmennus

SFS delegaattivalmennus SFS delegaattivalmennus ISO/TC 211, CEN/TC 287; paikkatieto Jari Reini 07.02.2014 Sisältö Paikkatieto Standardisointi Miksi? Standardisointi Hyödyt Paikkatiedon standardisointiorganisaatiot Standardien

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri koulutus 9.3.2010 Petri Takala 16.3.2010 Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien, käyttäjien ja välittäjänä toimivien

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset Liite III Liite II Liite I paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä

Lisätiedot

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet!

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! 1 Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! Teemu Saloriutta Maanmittauspäivät 31.5.2017 2 Sisältö Paikkatietoinfrastruktuuri Standardit ja yhteistyö Yhteiskäytön esteitä INSPIRE-direktiivi Yhteenveto

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 29.9.2011 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5.

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. 1(6) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. Koordinaattijärjestelmä Koordinaattijärjestelmä määrittyy WMS- ja WFS-palveluita

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut Paikkatietomarkkinat 5.11.2014 Esityksen sisältö Johdanto Inspire:en Tilastokeskuksen Inspire -aineistot Palvelurajapinta - Rajapintapalvelut Yhteenveto

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS

Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS 3.12.2010 Ajankohtaista komission suuntaan Inspire-komitean kokous 16.12.2010 Tiedon laadun kuvaamisen ja hallinnan valmisteluryhmä

Lisätiedot

INSPIRE-katsaus. Antti Rainio 5.2.2013 Kuntatalo/Helsinki

INSPIRE-katsaus. Antti Rainio 5.2.2013 Kuntatalo/Helsinki INSPIRE-katsaus Antti Rainio 5.2.2013 Kuntatalo/Helsinki täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010 2011 2012 2013 INSPIRE roadmap eurooppalaisten tietotuotteiden

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 25.11.2011 Periaatteet Säädökset Standardit Suositukset Strategiat Ohjaava lainsäädäntö Keskeistä ohjaavaa

Lisätiedot

Miten paikkatietoaineistoja hyödynnetään rajapintojen avulla. Jari Reini 07.03.2013

Miten paikkatietoaineistoja hyödynnetään rajapintojen avulla. Jari Reini 07.03.2013 Miten paikkatietoaineistoja hyödynnetään rajapintojen avulla Jari Reini 07.03.2013 Sisältö Käytännön esimerkkejä rajapintapalveluista Mistä löydät paikkatiedon rajapintapalveluja Rajapintapalvelujen toimintaperiaatteet

Lisätiedot

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu Lassi Lehto INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT Finnish Geodetic Institute

Lisätiedot

KuntaTietoPalvelu ja tietotuotteet MHO

KuntaTietoPalvelu ja tietotuotteet MHO KuntaTietoPalvelu ja tietotuotteet MHO 27.10.2017 Rakennetun ympäristön ja maankäytön prosessit kunnissa Maapolitiikka - maanhankinta ja kaavan toteuttamisen varmistaminen YLEISKAAVA ASEMA- KAAVA TONTTI-

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

MapInfon palvelintuotteet aineistojen julkaisemisessa Inspire-koulutuspäivä II

MapInfon palvelintuotteet aineistojen julkaisemisessa Inspire-koulutuspäivä II MapInfon palvelintuotteet aineistojen julkaisemisessa Inspire-koulutuspäivä II 25.1.2011 Vesa Raulos Risto Mustonen Karttapalvelimen perustaminen (MapInfo) Aineistojen tarjoaminen katseltavaksi tai ladattavaksi

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet) FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Mikko Viitala Sisältö WMS rajapintapalvelun toteuttaminen Teklan sovelluksilla Katselupalvelujen hyödyntäminen Teklan sovelluksissa WFS suorasaantipalvelun toteuttaminen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Lataus WFS Stored Query periaatteella (osa A) Suorasaantilataus (osat B ja C)

Lataus WFS Stored Query periaatteella (osa A) Suorasaantilataus (osat B ja C) Lataus WFS Stored Query periaatteella (osa A) Suorasaantilataus (osat B ja C) Paikkatiedon latauspalvelut - koulutuspäivä 31.1.2012 Jari Reini 1 Sisältö Lataus WFS Stored Query -periaatteella Suorasaantilataus

Lisätiedot

Kuntien opastavat tiedot ja INSPIRE

Kuntien opastavat tiedot ja INSPIRE Kuntien opastavat tiedot ja INSPIRE Osoitteet kunnan KRYSP-rajapinnassa-> Kuntien tietopalvelu-> VRK->INSPIRE Osoitteet WMS-palveluna: käytännössä olisi käyttökelpoinen opas- tai osoitekartta, tai sellaisen

Lisätiedot

Maankäyttöpäätökset-hanke / Satu Taskinen. Hankkeen Internetsivut:

Maankäyttöpäätökset-hanke / Satu Taskinen. Hankkeen Internetsivut: Maankäyttöpäätökset-hanke 6.9.2017 / Satu Taskinen Hankkeen Internetsivut: http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/ 1 Päävaihe I vuosina 2017-2019 toteutetaan priorisoidut paikkatietoalustan toiminnot Päävaihe

Lisätiedot

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Ohjeistus perustietojen tuottamisen, jakelun ja hyödyntämisen suunnitteluun Anne Kauhanen-Simanainen 22.1.2014 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurihanke (PerustA)

Lisätiedot

Verkkopalvelut ja portaalitryhmän

Verkkopalvelut ja portaalitryhmän Verkkopalvelut ja portaalitryhmän kokous Jukka Vänttinen Yleistä Lähtökohtana Teklan asiakkaiden keräämien tietojen julkaisu rajapintojen avulla Kaikilla kunta-asiakkailla on lisenssit ja toiminnallisuus

Lisätiedot

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala 21.11.2011 Katselupalvelun palvelutaso Vaatimukset tulivat voimaan 9.11.2011 Vaatimukset koskevat direktiivin liitteen I&II piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen

Lisätiedot