(49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty"

Transkriptio

1 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY KRYSP, Kokoava tietopalvelu DOKUMENTTIHISTORIA # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty Janne Grekula Luotu Janne Grekula, Antero Karppinen Ensimmäinen luonnos Vesa Laakko Kommentit Janne Grekula Lisätty maankäytön osaprojektiryhmän kokouksen ja työpalaverien kommentit Janne Grekula Lisätty maankäytön osaprojektiryhmän kokouksen kommentit Janne Grekula Lisätty KRYSP:n projektiryhmän kokouksen kommentit KRYSP:n maankäytön osaprojektiryhmä Määrittely hyväksytty KRYSP:n maankäytön osaprojektiryhmässä

2 2 (49) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Dokumentin tarkoitus ja kattavuus Termit ja lyhenteet TAVOITTEET Rajaukset JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS Kokoavan tietopalvelun tarve Tietolähteet Asiakkaat ja palvelut Inspire-direktiivin vaatimukset kunnille KOKONAISARKKITEHTUURIN KUVAUS Periaatetason linjaukset Sidosarkkitehtuurit, rajaukset, ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Toiminta-arkkitehtuuri Toiminnan strategia Palvelut Sidosryhmät, roolit Prosessikuvaukset Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Standardit VAATIMUKSET Toiminnalliset vaatimukset Vaatimukset Haku- ja metatietopalveluiden tuottamiselle Vaatimukset käyttöoikeuksien hallinnalle sekä e-kaupankäynnille Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden WMS-katselupalvelulle Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden WFS-latauspalvelulle Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden tiedostojen latauspalvelulle Vaatimukset Inspiren edellyttämille WMS-katselupalveluille Vaatimukset Inspiren edellyttämille WFS-latauspalveluille Vaatimukset järjestelmän operoinnille Tekniset vaatimukset Tehokkuus Muut vaatimukset KÄYTTÄJIEN JA KÄYTTÄJÄROOLIEN KUVAUKSET KÄSITEMALLI KÄYTTÖTAPAUSKAAVIOT KÄYTTÖTAPAUSKUVAUKSET UC1: Metatietopalvelun käyttö UC2: Katselupalvelun käyttö (WMS) UC3: Latauspalvelun käyttö (WFS) UC4: Latauspalvelun käyttö (tiedosto) UC5: Kuntien metatietojen harvestointi UC6: Metatietojen välittäminen Muut käyttötapaukset JÄRJESTELMÄN TIETOTURVAN JA KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINNAN KUVAUS Käyttöoikeuksien hallinta... 40

3 3 (49) 11. JÄRJESTELMÄN ALUSTAVA ARKKITEHTUURI LIITTEET...49

4 4 (49) 1. JOHDANTO 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus Tämä dokumentti kuvaa Kunnan rakennetun ympäristön sähköisten palvelujen (KRYSP) kokoavalle tietopalvelulle asetetut vaatimukset ja toimii pohjana järjestelmän toteuttamiselle. Vaatimusmäärittely kattaa kokonaisarkkitehtuurinkuvauksen ja käyttötapauskuvaukset Termit ja lyhenteet Termi, lyhenne CSW ftp Harvestointi INSPIRE Katselupalvelu (Inspire) Katso-palvelu KRYSP KTP KuntaGML Latauspalvelu (Inspire) OGC Palvelutietokanta PSI-direktiivi Web Service Selitys Catalogue Services for Web File Transfer Protocol Metadatan kerääminen Internetissä sijaitsevalta palvelimelta tai palvelimilta jonkin tiedonsiirtoprotokollan yli. INSPIRE on direktiivi (2007/2/EY), joka luo yleiset puitteet tiettyjen viranomaisten hallinnassa olevien paikkatietoaineistojen saatavuudelle ja käytölle Euroopassa. Palvelu, joka mahdollistaa vähintään paikkatietoaineistojen tarkastelun, liikkumisen aineistossa, katselumittakaavan muuttamisen, kartan vierityksen tai paikkatietojen esittämisen päällekkäin. Käytännössä katselupalvelu on Web Map Service -rajapintapalvelu (WMS), jonka avulla toisella palvelimella paikkatietoaineistoa voidaan katsella karttakuvina. Katso-palvelussa organisaation edustaja voi perustaa Katsotunnisteen sekä hallinnoida organisaation tietoja, alitunnisteita ja valtuuksia. Katso-tunnisteita käytetään tunnistautumiseen sähköisissä asiointipalveluissa. Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Kokoava tietopalvelu Kuntien paikkatietopalvelu. Kuntaliiton johdolla laadittu paikkatietopalvelurajapinnan tietomallin kuvaus. Sisältää asemakaavan ja kantakartan tietomallit. Tietomallien ylläpito ja laajentaminen uusiin tietoihin tapahtuu jatkossa KRYSP:n puitteissa. Palvelu, joka mahdollistaa paikkatietoaineistojen ja niiden osien kopioinnin omalle tietokoneelle. Käytännössä latauspalvelu on Web Feature Service -rajapintapalvelu (WFS), jonka avulla paikkatiedot voidaan siirtää toiselta palvelimelta omalle tietokoneelle, tai palvelu, josta käyttäjä voi ladata ennalta määriteltyjä paikkatietotiedostoja omaan käyttöönsä. Open Geospatial Consortium on kansainvälinen organisaatio, joka ohjaa standardoinnin kehitystä paikka- ja sijaintitietoihin liittyvissä asioissa ja palveluissa. GIS-tietokanta, jota voidaan käyttää välivarastona kuntien palveluista haetuille aineistoille. Public Sector Information, direktiivi julkisen sektorin tiedon hyödyntämistä ja edelleen käytöstä Web Service (web-palvelutekniikka) on joukko standardeja, jotka mahdollistavat palveluiden toteuttamisen ja hyödyntämisen riippumatta laitteisto- ja ohjelmistoalustasta.

5 5 (49) Termi, lyhenne VETUMA WFS Virtu WMS WMTS Selitys VETUMA on valtion omistama kansalaisille tarkoitettu verkkotunnistus- ja maksamisjärjestelmä. Se mahdollistaa yhtenäisen tunnistautumisen ja verkkomaksamisen kaikkiin julkishallinnon kansalaisten asiointipalveluihin, jotka on liitetty järjestelmään. Web Feature Service on OGC:n standardoima tapa jakaa ja käyttää vektorimuotoisia kartta-aineistoja Internetin välityksellä. Virtu-palvelu (Virkamiehen tunnistuksen luottamusverkosto) on Valtion IT-palvelukeskuksen tarjoama valtionhallinnon yhteinen palvelu, jota käytetään organisaatiorajojen ylitse käytettävien palveluiden käyttäjätunnistukseen. Web Map Service on OGC:n standardoima tapa jakaa ja käyttää pääosin rasterimuotoisia kartta-aineistoja Internetin välityksellä. Web Map Tiling Service on OGC:n määrittelemä tapa karttaaineistojen jakeluun. Menetelmä mahdollistaa nopeat vasteajat perustuen etukäteen määriteltyihin karttatiilien kokoelmiin. 2. TAVOITTEET Työn tavoitteena on määritellä rakennetun ympäristön sähköisten palvelujen kokoava tietopalvelu ja siihen liittyvät tukipalvelut. Kokoava tietopalvelu on uusi järjestelmä ja sen asiakkaita ovat julkishallinto ja yritykset. Kokoavasta tietopalvelusta asiakkaan tietojärjestelmä voi hakea kuntien KRYSP-tietopalvelurajapinnoissa tarjolla olevaa tietoa. Järjestelmän tavoitteena on myös kuntien vastuulla olevien Inspire/PSI -tietopalveluiden tuottaminen. Kokoavan tietopalvelun toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Haku- ja metatietopalveluiden tuottaminen KRYSP-määrittelyjen mukaisista rajapintapalveluista ja niiden aineistoista Käyttöoikeuksien hallinta ja e-kaupankäynnin tuki Katselu- ja Latauspalvelujen tuottaminen KRYSP-määrittelyjen mukaisista rajapinnoista o WMS/WFS/Web Services palvelut Inspire metatietopalvelun tarjoaminen kuntien aineistoista o Hakupalvelun tuottaminen kansalliselle metatieto- ja hakupalvelulle eli Paikkatietohakemistolle Palvelukohtaiset metatiedot, kunnan tuottamat Inspiren edellyttämät tiedot Aineistokohtaiset metatiedot, kunnan tuottamat Inspiren edellyttämät tiedot, sisältyvät tietotuotekohtaisiin KRYSPskeemoihin Kohdekohtaiset metatiedot, kunnan tuottamat, sis. tietotuotekohtaisiin KRYSP-skeemoihin; määrittely tuotetaan erillisessä projektissa Inspire katselu- ja latauspalvelun tarjoaminen kuntien aineistoista o Rajapinnan tuottaminen lakiperusteiselle kansalliselle Inspirekatselupalvelulle eli Paikkatietoikkunalle

6 6 (49) o Lakiperusteinen Inspire-latauspalvelun tuottaminen kuntien aineistosta Muunnos KRYSP-tietotuotteesta Inspire-tietotuotteeksi 2.1. Rajaukset Vaatimusmäärittelyn ulkopuolelle on rajattu seuraavat asiat: katselupalvelujen käyttöliittymä liittymä kuntien muihin paikkatietopalveluihin. Määriteltävässä e-kaupankäynnin tuessa myyjä-osapuolena on kaikissa käyttötapauksissa tietopalvelun operaattori (ei yksittäinen kunta). Kokoava tietopalvelu ei ole lähtökohtaisesti henkilöasiakkaan (kuluttajan) kauppapaikka, joka korvaa kuntatason kauppapaikat, vaan se tarkoitettu viranomaisille ja yrityksille. Henkilöasiakkaan kauppapaikka voi hyödyntää kokoavaa tietopalvelua ja se voi olla esim. sähköisen asiointipalvelun työpöytä. 3. JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS 3.1. Kokoavan tietopalvelun tarve 3.2. Tietolähteet KuntaGML- ja KRYSP-hankkeissa määritetyt kunnan rakennetun ympäristön tietojen rajapinnat mahdollistavat tietopalvelujen toteuttamisen kuntiin. Kunnissa ja Kuntaliitossa on todettu, että tietojen hyödyntämistä helpottaisi kokoava tietopalvelu, jolloin asiakkaalla olisi mahdollista saada yhdestä tietopalvelusta kuntien rakennetun ympäristön tiedot. Toisena asiana on todettu, että rakennetun ympäristön tietopalvelun tukipalveluja ei tarvitse toteuttaa jokaiseen kuntaan erikseen, vaan kunnat voivat hyödyntää kokoavan tietopalvelun tukipalveluja. Kunnat voivat tällöin keskittyä aineiston ylläpitoon. Kokoava tietopalvelu ei itse tuota tietoa, vaan se välittää kuntien tietoa. Kokoavan tietopalvelun tietolähteitä ovat kunnat. Kunta voi organisoida rakennetun ympäristön tietojen tuottamisen haluamallaan tavallaan itsenäisesti, yhdessä naapurikuntien kanssa, seutukunnan kautta tai ostopalveluna yritykseltä. Kunnat julkaisevat rakennetun ympäristön tiedot KuntaGML- ja KRYSP-hankkeissa määritetyillä rajapintapalveluilla. Jotta kunta voi hyödyntää kokoavaa tietopalvelua, tulee sen rakennetun ympäristön tiedot olla ensin sellaisessa tietojärjestelmässä, josta ne voidaan KRYSP-rajapintapalvelulla siirtää kokoavaan tietopalvelun käyttöön. Kuvassa 1 on esitetty KRYSP:iin sisältyvät tietotuotteet.

7 7 (49) KRYSP-tietotuotteet Asemakaava Kantakartta Opastavat tiedot o Opaskartta o Osoitteet o Palvelut o Verkkotopologia Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu Rakennusvalvonta Ympäristö o Ilmoitukset o Vesihuoltolaki o Ympäristöluvat o Pilaantuneet maa-alueet o Maa-ainesluvat o Luontokohteet o Ympäristön tila ja seuranta Kantakartta sisältää seuraavat kohteet: hallinnolliset aluejaot, ilmaliikenneverkko, kaasuverkko, kaukolämpöverkko, karttatekstit, kasvillisuus, kiinteistötiedot, luonnonsuojelu, maaliikenneverkko, maanpinnan korkeus, maanpinta, paikannusjärjestelmät, rakennetut tilat, rakenteet, rautatieliikenneverkko, sähköverkko, tietoliikenneverkko, vesiliikenneverkko, vesistöt sekä vesi- ja viemäriverkko. Kuva 1 KRYSP:n tietotuotteet Asiakkaat ja palvelut Kokoavan tietopalvelun asiakkaita ovat viranomaiset ja yritykset. Asiakkaille tarjotaan rajapinnat haku-, katselu- ja latauspalveluun eli CSW-, WMS- ja WFS-rajapinnat ja web-käyttöliittymä rekisteröitymistä, e-kaupankäyntiä ja suurten tiedostojen latausta varten. Kokoavassa tietopalvelussa on metatietopalvelu kuntien KRYSP-rajapintojen aineistojen ja palveluiden metatiedoille. Aineisto- ja kohdekohtaiset metatiedot sisältyvät KRYSP-rajapintakuvauksiin ja palvelujen metatiedot saadaan kysymällä kuntien KRYSP-rajapintapalveluista. Kokoava tietopalvelu tuottaa hakupalvelurajapinnan asiakkaille. Asiakkaat voivat hakea KRYSP-tietotuotteita ja niiden metatietoja kokoavan tietopalvelun hakupalvelusta kunnan tai aineiston nimen, asiasanan tai sijainnin perusteella saatavilla olevista KRYSP-tietotuotteista. Kokoava tietopalvelu tuottaa asiakkaille katselu- ja latauspalvelut kuntien KRYSP-tietotuotteille yhden luukun periaatteella eli se yhdistää kuntien rajapintapalvelut tietotuotekohtaisiksi palveluiksi. Asiakkaan tietojärjestelmällä voi hakea kokoavasta tietopalvelusta siellä tarjolla olevia kuntien rakennetun ympäristön tietoja. Kokoava tietopalvelu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden tunnistautua ja rekisteröityä kokoavan tietopalvelun hyödyntäjäksi palvelussa tai luottamusverkoston käyttäjätietojen välittämisen kautta. Kokoava tietopalvelu sisältää asiakkaiden käyttöoikeuksien (lisenssien) hallinnan.

8 8 (49) Kokoavan tietopalvelun ylläpidosta vastaa operaattori. Operaattori vastaa kuntien KRYSP-rajapintojen liittämisestä kokoavaan tietopalveluun. Operaattorin vastuulla on myös rakennetun ympäristön tietojen e-kaupankäynti ja asiakkaiden käyttöoikeuksien hallinta Inspire-direktiivin vaatimukset kunnille Inspire-direktiivi sekä kansallinen laki ja asetus paikkatietoinfrastruktuurista velvoittavat kuntia avaamaan ympäristöön vaikuttavat paikkatietoaineistonsa muiden viranomaisten käyttöön tietoverkossa. Kokoavaan tietopalveluun sisällytetään toiminnallisuudet, jotka täyttävät nämä velvoitteet. Kokoava tietopalvelu välittää tarvittavin osin Inspiren piiriin kuuluvien rakennetun ympäristön paikkatietojen metatiedot kansalliseen Inspiremetatietopalveluun eli Paikkatietohakemistoon. Näin ollen kunnan ei tarvitse erikseen toimittaa metatietoja kansalliseen metatietopalveluun. Kunnilla on myös lakisääteinen velvollisuus tuottaa katselu- ja latauspalvelu Inspiren piiriin kuuluvista rakennetun ympäristön tiedoista. Kokoava tietopalvelu tarjoaa katselupalvelun (WMS-rajapinnan) rakennetun ympäristön tiedoista kansalliseen Inspire-paikkatietoportaaliin eli Paikkatietoikkunaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty tunnistetut Inspire-tietotuotteet, joihin kunnat tuottavat paikkatietoa. Samassa taulukossa on myös kokoavat tietolähteet kunnista Inspire-direktiivin liitteen I tietotuotteiden osalta. Inspiren aikataulut ovat liitteessä 1. Taulukko 1 Inspire-tietotuotteet, joihin kunnat tuottavat paikkatietoa. INSPIRE-tietotuote Inspiredirektiivin liite Kokoava tietolähde kunnista Osoitteet I KRYSP:n osoitteet Kiinteistöt I Kiinteistötietojärjestelmä Suojellut alueet I KRYSP:n asemakaava Maankäyttö Rakennukset Väestön terveys ja turvallisuus Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt Tuotanto- ja teollisuuslaitokset Ympäristön tilan seurantalaitteet III III III III III III III

9 9 (49) 4. KOKONAISARKKITEHTUURIN KUVAUS KuntaIT suosittelee kokonaisarkkitehtuurimenetelmää sovellettavaksi koko kuntasektorilla. Kokonaisarkkitehtuurin mukainen tavoitetila on kattava ylätasonkuvaus, mutta se ei sisällä toteutuksessa tarvittavia yksityiskohtia. Kokonaisarkkitehtuuria täydennetään varsinaisella systeemityöllä. KuntaIT:n käyttämä kokonaisarkkitehtuurikehys jäsentyy kuvan 2 mukaisesti neljään näkökulmaan ja neljään käsitteelliseen tasoon. Näkökulmat: Toiminta-arkkitehtuuri: toiminnallinen ympäristö, liiketoimintaprosessit Tietoarkkitehtuuri: tietoja ja käsitteitä tarkasteleva näkökulma Tietojärjestelmäarkkitehtuuri: järjestelmien näkökulma Teknologia-arkkitehtuuri: tekniikan, laitteiden ja teknisten ratkaisujen näkökulma Käsitteelliset tasot: Periaatteellinen taso - MIKSI, joka kuvaa reunaehdot, esim. arkkitehtuuriperiaatteet Käsitteellinen taso - MITÄ esim. mitä tietoa taltioidaan ja mitkä ovat toiminnan keskeiset käsitteet Looginen taso - MITEN, esim. tietovarantojen looginen jäsennys ja tietojen sijoittuminen eri kokonaisuuksiin Fyysinen taso - MILLÄ, esim. mihin fyysisiin tietokantoihin eri loogiset tietovarannot sijoitetaan ja mitä sovelluksia ja laitteita palvelun toteuttamiseen käytetään Seuraavassa kuvassa on esitetty rajatun kohteen kohdearkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen.

10 10 (49) Kuva 2 Rajatun kohdealueen tavoitearkkitehtuurin kuvaaminen (Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen). Kokonaisarkkitehtuurimenetelmästä hyödynnetään kokoavaan tietopalvelun tavoitetila-arkkitehtuurin kuvaamiseen soveltuvat osat Periaatetason linjaukset Sidosarkkitehtuurit, rajaukset, ja reunaehdot Työssä kartoitettiin Valtiovarainministeriöstä (KuntaIT), että valtiohallinnossa ei ole arkkitehtuurilinjauksia siitä, miten tietojärjestelmä tunnistaa toisen tietojärjestelmän. Tehdyt toteutukset ovat olleet järjestelmäkohtaisia. Myös sähköiseen kaupankäyntiin ei ole arkkitehtuurilinjauksia Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Tietoturvatarpeet ja -periaatteet on kuvattu luvussa Toiminta-arkkitehtuuri Toiminnan strategia Kokoava tietopalvelu on yksi osa Kuntaliiton KRYSP-hankkeesta. KRYSPhankkeen tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus, joka tarjoaa kuntalaisille, yrityksille ja viranomaisille asumiseen rakentamiseen ja muuttamiseen liittyviä palveluita ja tietoa (Kuva 3). Tavoitteena on, että kun-

11 11 (49) nat, eri viranomaiset ja kuntalaisille palveluja tuottavat yritykset voivat toimia tehokkaasti käyttäessään yhdenmukaisella tavalla kunnan tietovarastoja ja tietopalveluja. Tavoitteena on, että kokoavan tietopalvelun avulla kunta voi täyttää INSPIREja PSI-direktiivien vaatimukset. Kuva 3 Kokoava tietopalvelu on osa KRYSP-hankekonseptia Palvelut Valtiovarainministeriössä on käynnissä Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe). SADe-ohjelma sisältää 7 sähköisen asioinnin palvelukokonaisuutta, joiden valinnassa on painotettu erityisesti kuntien tuottavuutta lisääviä hankkeita. Yksi näistä on rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus, joka tuottaa ja mahdollistaa asumiseen ja rakentamiseen liittyviä asiointi-, neuvonta- ja rajapintapalveluja. Rajapintapalveluiden avulla viranomaiset ja yritykset voivat liittää julkisia palveluita ja tietovarantoja omiin sovelluksiin ja verkkopalveluihin. Palvelukokonaisuuden toteutuksesta valmistuu esiselvitys loppuvuodesta Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuden toteuttamisesta vastaa ympäristöministeriö. Kokoava tietopalvelu yksi merkittävä rajapintapalvelu, joka tukee SADe-ohjelman tavoitteita. Kokoava tietopalvelu kokoaa yhteen kuntien KRYSP-tietopalvelurajapinnat. Se on suunnattu yrityksille ja julkishallinnon toimijoille. Käyttäjiä ovat lähtökohtaisesti tietojärjestelmät.

12 12 (49) Kokoavan tietopalvelun käynnistäminen edellyttää, että riittävä määrä kuntia on aukaissut KRYSP-rajapintapalveluja (itse tai yhteistyökumppani), jotka voidaan liittää kokoavaan tietopalveluun. Kokoava tietopalvelu sisältää seuraavat palvelut: Sidosryhmät, roolit Metatieto- ja hakupalvelu kuntien KRYSP-rajapintapalveluille Katselu- ja latauspalvelut KRYSP-tietotuotteille Muunnospalvelun KRYSP-tietotuotteista Inspire-tietotuotteiksi Katselu- ja latauspalvelut Inspire-tietotuotteille Kokoavan tietopalvelun hyödyntäjien tunnistaumisen, rekisteröinnin, käyttöoikeuksien (lisenssien) hallinnan ja sähköisen kauppapaikan. Tunnistetut sidosryhmät ja niiden roolit ovat: Kunnat, tiedontuottajat Muut viranomaiset, tiedon hyödyntäjä Yritykset, tiedon hyödyntäjä Kokoavan tietopalvelunoperaattori, palvelun ylläpitäjä Tarkempi erittely on esitetty kappaleessa Prosessikuvaukset Prosessikuvaukset on laadittu melko yleisellä tasolla. Prosesseista johdetuissa käyttötapauksissa ja niiden kuvauksissa on kerrottu tarkemmin esimerkiksi kunkin prosessin mahdollisesta vaihtoehtoisesta kulusta. Oheisissa kaavioissa on esitetty seuraavat prosessit metatietokysely aineistojen lataus: wms, wfs ja tiedostot kuntien metatietojen harvestointi metatietojen välittäminen paikkatietohakemistoon Aineistojen latauksen prosessin alkuehtona on, että hyödyntäjä on tunnistautunut ja rekisteröitynyt kokoavan tietopalvelun hyödyntäjäksi. Aineistojen latauksessa maksutapahtuma on prosessikuvauksen mukaisessa kohdassa, kun asiakas hankkii kiinteähintaisen vuosilisenssin aineistolle. Jos hinnoittelu perustuu toteutuneeseen käyttöön (esim. e/haku tai e/kohdemäärä), niin maksutapahtuma on jälkikäteen sovitun aikajakson välein (esim. kerran kuukaudessa).

13 13 (49) Kuva 4 Prosessikuvaus: metatietokysely

14 14 (49) Kuva 5 Prosessikuvaus: Aineistojen lataus

15 15 (49) Kuva 6 Kuntien metatietojen harvestointi

16 16 (49) Kuva 7 Metatietojen välittäminen paikkatietohakemistoon

17 17 (49) 4.3. Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Standardit Kokoavan tietopalvelun toteutuksessa tulee noudattaa seuraavia suosituksia ja standardeja: JHS-suositukset Inspire JHS 129: Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten JHS 164: Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla JHS 158: Paikkatiedon metatiedot JHS177 Paikkatietotuotteen määrittely JHS XXX Kunnan Paikkatietopalvelurajapinta (tulossa) Komission asetukset eli täytäntöönpanosäännöt o Komission asetus metatiedosta o Komission asetus verkkopalveluista o Luonnos komission asetukseksi lataus- ja muunnospalvelusta Tekniset ohjeet o Komission ohje metatiedosta o Komission ohje hakupalvelusta o Komission ohje katselupalvelusta o Luonnos komission ohjeeksi latauspalvelusta o Luonnos komission ohjeeksi muunnospalvelusta OGC:n rajapinta määrittelyt WMS (Web Mapping Service) WFS (Web Feature Service)

18 18 (49) 5. VAATIMUKSET Kokoavan tietopalvelun vaatimukset on koottu jäljempänä oleviin taulukoihin. Vaatimuksista on kuvattu seuraavat tiedot (Taulukko 2). Taulukko 2 Vaatimusten esitystapa Tieto Id Kuvaus Lähde Prioriteetti Kuvaus Yksilöivä tunnus, jotta vaatimuksen toteutuminen ohjelmistossa voidaan todentaa ja jotta siihen voidaan viitata muissa dokumenteissa (jäljitettävyys). Yksiselitteinen, täsmällinen ja mitattava kuvaus vaatimuksesta. Mistä vaatimus on peräisin? Voidaan merkitä myös käyttäjärooleittain. Tieto helpottaa usein kilpailevien vaatimusten priorisointia ja päällekkäisyyksien poistoa. Vaatimuksen tärkeys: 1 = pakollinen, 2 = hyödyllinen ja 3 = toivottava Optio = toiseen vaatimukseen liittyvä optio VE = vaihtoehtoinen ratkaisu toiselle vaatimukselle 5.1. Toiminnalliset vaatimukset Kokoava tietopalvelu muodostuu seuraavista toiminnallisista kokonaisuuksista: Haku- ja metatietopalveluiden tuottaminen Käyttöoikeuksien ja lisenssien hallinta sekä e-kaupan käynnin tuki KRYSP-tietotuotteiden WMS-katselupalvelu KRYSP-tietotuotteiden WFS-latauspalvelu KRYSP-tietotuotteiden xml-tiedostojen latauspalvelu Inspire-tietotuotteiden WMS-katselupalvelu Inspire-tietotuotteiden WFS-latauspalvelu Järjestelmän operointi Vaatimukset Haku- ja metatietopalveluiden tuottamiselle Kuntaliiton tavoitteena on tukea kuntia ylläpitämään metatietoja niiden omissa järjestelmissään, jolloin metatietojen ylläpito tapahtuu samassa yhteydessä varsinaisten tietojen ylläpidon kanssa. KRYSP-skeemoihin sisällytetään aineistojen metatiedot, jolloin kuntien KRYSP-rajapinnoista saadaan aineistojen lisäksi myös niiden metatiedot. Metatiedot sisältävät vähintään Inspiren edellyttämät metatietoelementit sekä mahdollisesti muita kuntien tarpeelliseksi katsomiaan metatietoelementtejä. Kuntien KRYSP-rajapintapalveluissa ylläpidetään palvelun metatietoja ja ne saadaan rajapinnasta GetCapabilities-kyselyllä. Palvelun metatiedot sisältävät vähintään Inspiren edellyttämät metatietoelementit, palvelusta saatavien aineistojen hintatiedot sekä mahdollisesti muita kuntien tarpeelliseksi katsomiaan metatietoelementtejä. Kuntaliitto teettää loppuvuodesta 2010 erillisen selvityksen, jossa tarkennetaan KRYSP:n metatietoja ja niihin liittyviä palveluja.

19 19 (49) Taulukko 3 Vaatimukset haku- ja metatietopalveluiden tuottamiselle Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 1.1. Kokoava tietopalvelu kerää säännöllisesti kuntien KRYSP-rajapinnoista aineistojen metatiedot. Metatiedot sisältävät Inspiren aineistoille pakolliset metatietoelementit. Kunnat ylläpitävät omissa järjestelmissään aineistokohtaisia metatietoja Kokoava tietopalvelu kerää säännöllisesti kuntien KRYSP-rajapinnoista palvelujen metatiedot (capabilities-kysely). Metatiedot sisältävät Inspiren palveluille pakolliset metatietoelementit ja aineistohinnat. Kunnat ylläpitävät KRYSP-rajapintapalveluissa palvelun metatietoja ja aineistohintoja Kokoava tietopalvelu kerää palvelu- ja aineistokohtaiset metatiedot kuntien omista haku- eli CSWpalveluista (harvestointi). Tällöin kunta ylläpitää metatietoja kunnan omassa metatietopalvelussa Kunta ylläpitää palvelu- ja aineistokohtaisia metatietoja kokoavan tietopalvelun metatietopalvelussa. Kokoava tietopalvelu tarjoaa kunnalle webkäyttöliittymän metatietojen ylläpitoon Kokoava tietopalvelu tallentaa kuntien aineisto- ja palvelukohtaiset metatiedot kokoavan tietopalvelun metatietopalveluun. Metatiedot sisältävät vähintään Inspiren palveluille pakolliset metatietoelementit Kokoavan tietopalvelun operaattori täydentää tarvittaessa metatietoja kunnista ja tallentaa ne kokoavan tietopalvelun metatietopalveluun web-käyttöliittymällä. 1.7 Kokoavan tietopalvelun hakupalvelua käytetään asiakkaan oman tietojärjestelmän CSW-käyttöliittymällä. 1.8 Asiakas voi oman tietojärjestelmän CSWkäyttöliittymällä hakea/etsiä saatavissa olevaa kuntien rajapinta-aineistoa eri tavoilla: kuntahaku, karttarajaus, valintalistalta. Haku palauttaa asiakkaalle tiedoksi saatavilla olevat rajapinta-aineistot. 1.9 Asiakas voi tarkastella hakupalvelulla valittujen rajapintojen metatietoja Asiakas saa hakupalvelulla valittujen rajapintaaineistojen hintatiedot Asiakas saa hakupalvelulla valittujen rajapintaaineistojen saatavuustiedot Kokoava tietopalvelu vie kuntien palveluiden metatiedot kansalliseen hakupalveluun sen rajapinnan kautta Kansallinen hakupalvelu hakee automaattisesti kokoavasta tietopalvelun CSW-palvelusta kuntien palveluiden metatiedot Asiakas voi hakea/etsiä kuntien rajapinta-aineistoa kansallisesta hakupalvelusta tai Paikkatietoikkunasta. Kuntaliitto optio vaatimuksille 1.1 ja 1.2 Kuntaliitto optio vaatimuksille 1.1 ja 1.2 Kuntaliitto 1 Inspiren vaatimukset, JHS 158 Kuntaliitto 2 Kuntaliitto 1 PSI Kuntaliitto VE vaatimukselle 1.12 Kuntaliitto VE vaatimukselle 1.8

20 20 (49) Vaatimukset käyttöoikeuksien hallinnalle sekä e-kaupankäynnille Kokoava tietopalvelu tarjoaa web-käyttöliittymän, jonka avulla asiakas voi tunnistautua ja rekisteröityä kokoavan tietopalvelun hyödyntäjäksi. Web-käyttöliittymän kaupankäyntipaikalla rekisteröitynyt asiakas voi valita toimitusmuodon (tiedosto tai rajapinta) ja haluamansa aineistot. Asiakkaan käyttäjäryhmä vaikuttaa saatavissa oleviin aineistoihin. Tiedostomuotoisessa toimituksessa asiakas maksaa aineistot, minkä jälkeen hän voi ladata aineistot omalle työasemalleen. Rajapintamuotoisessa toimituksessa asiakas saa rajapintojen url-osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rajapinnan käyttö laskutetaan jälkikäteen toteutuneen käytön mukaan. Taulukko 4 Vaatimukset käyttöoikeuksien hallinnalle sekä e-kaupan käynnille Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 2.1 Asiakas voi tunnistautua (vahva tunnistautuminen) ja rekisteröityä kokoavan tietopalvelun hyödyntäjäksi kokoavan tietopalvelun web-käyttöliittymällä. Tunnistautumisessa käytetään VETUMA-, Katso- tai Virtupalvelua. 2.2 Rekisteröityessään kokoavaan tietopalveluun asiakas tallentaa nimen, organisaation, yhteystiedot, laskutusosoitteen ja käyttäjäryhmän (raportoiva toimielin, viranomainen, yritys tai yhteisö/henkilö) 2.3 Asiakkaan käyttäjäryhmään on sidottu aineiston käyttöoikeudet. Kokoavassa tietopalvelussa on asiakkaiden käyttöoikeuksien hallinta. Asiakas saa käyttäjäryhmän mukaiset käyttöoikeudet kokoavan tietopalvelun aineistoihin. 2.4 Asiakas voi ostaa sähköisestä kaupankäyntipaikasta käyttöoikeuden kuntien rajapinta-aineistoihin. Käyttöoikeuden ostaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. 2.5 Rekisteröitynyt asiakas saa käyttöönsä käyttäjätunnuksen ja salasanan tai hän käyttää oman organisaationsa käyttäjätunnusta (Virtu-palvelu). Käyttäjätunnuksella hän voi kirjautua web-sivujen kauppapaikalle. 2.5 Kuntien rajapintapalveluiden aineistoilla on yhtenäiset hinnoitteluperusteet (irrotusmaksu, aineistomaksu; /datamäärä, /haku, vuosimaksu, asiakkaan käyttäjäryhmän vaikutus hintaan). Kunta päättää itse oman aineistonsa hinnoittelusta. 2.6 Asiakas voi valita sähköisestä kaupankäyntipaikasta tiedosto- tai rajapintamuotoisen toimituksen. Asiakkaan käyttäjäryhmä vaikuttaa valittavissa oleviin aineistoihin ja mahdollisesti myös hintoihin. 2.7 Tiedostomuotoisessa toimituksessa asiakas valitsee aineistot, koordinaatiston, niiden alueellisen rajauksen (1-n kpl kuntia, 1-n maakuntia tai vapaa rajaus kartalta) ja aikarajauksen. Käyttöliittymä näyttää valittujen aineistojen hinnan. Lopuksi asiakas maksaa aineistot (vahva tunnistus) ja lataa aineistot käyttöönsä ftppalvelulla tai järjestelmä tarjoaa linkin, josta tiedosto

21 21 (49) tai tiedostot ovat ladattavissa. 2.8 Rajapintamuotoisessa toimituksessa asiakas valitsee aineistot ja rajapinnat (WMS/WFS). Käyttöliittymä näyttää valittujen aineistojen kuntakohtaiset hinnat. Toimituksen tilaaminen edellyttää vahvaa tunnistusta. Lopuksi asiakas saa rajapintojen url-osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rajapinnan käyttö laskutetaan jälkikäteen toteutuneen käytön mukaan kuukausittain. 2.9 Rajapintamuotoisessa toimituksessa asiakas voi seurata kauppapaikalta valitsemiensa rajapintojen toteutunutta käyttöä ja kertynyttä laskutusta. Asiakas voi asettaa kuukausittaisen maksimilaskutuksen, jonka täyttyessä rajapinnan käyttöoikeus sulkeutuu Kokoava tietopalvelu seuraa ja kerää lokitietoa rajapintapalveluista käyttäjäkohtaisesti jokaisen tilatun rajapinnan hakujen lukumäärästä (WMS-rajapinta) ja lähetetyistä datamääristä (WFS-rajapinta) kunnittain WFS- ja WMS-aineiston irrotuksella on kohdekohtainen ja hakukohtainen irrotushinta Irrotushintoihin on erikseen määritettävä tukkualennus, joka aktivoituu käyttörajan ylityttyä WFS-aineiston tiedon hinnoittelu on kohdelukumääräperusteinen, joka ottaa huomioon mistä kunnasta data tulee. Yksikköhinta on kuntakohtainen WMS-aineiston tiedon hinnoittelu on hakulukumääräperusteinen, joka ottaa huomioon mistä kunnista data tulee. Haun yksikköhinta on kuntakohtainen WFS- ja WMS-aineiston vuosisopimus kattaa tiedon hinnan, irrottaminen laskutetaan toteutuneen käytön mukaan Aineistohintoihin on erikseen määritettävä tukkualennus, joka aktivoituu käyttörajan ylityttyä Käsityötä vaativa irrotus henkilötyökustannuksin erikseen sopimuksen mukaan, pitää voida lisätä laskutusjärjestelmään. Kuntaliitto Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden WMS-katselupalvelulle Palvelu tarjoaa WMS-rajapintoja, joihin on koottu omiksi tasoiksi (teemoiksi) KRYSP-tietotuotteita. Tietotuotekohtaisen tason alle on koottu jokaisen kunnan kyseisen KRYSP-tietotuotteen WMS-palvelu. Kokoavassa tietopalvelussa voi olla useita WMS-rajapintoja, jotka sisältävät esim. hyödyntäjän käyttäjäryhmän mukaiset KRYSP-tietotuotteet. Kokoavan tietopalvelun WMS-katselupalvelun vaatimukset periytyvät kuntien WMS-rajapintoihin. Kokoavan tietopalvelun WMS-rajapinnan kartta-aineistoissa voi esiintyä venymistä ja kiertymistä, johtuen koordinaatisto muunnoksista kuntien koordinaatistosta kokoavan tietopalvelun WMS-rajapinnan koordinaatistoon. Tietotuotekohtaisesti esitystekniikat vaihtelevat kunnittain.

22 22 (49) Taulukko 5 Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden WMS-katselupalvelulle Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 3.1 Palvelussa tulee olla WMS-rajapinta, jossa jokainen KRYSP-tietotuote on omana teemana (layer). Teema muodostuu kuntien kyseisen KRYSP-tietotuotteen WMS-rajapinnoista (Cascading WMS). 3.2 Palvelussa voi olla useita WMS-rajapintoja, joihin on sisällytetty käyttäjäryhmän mukaiset aineistot. 3.3 Palvelu on toteutettu KuntaGML tietopalvelutoiminnallisuus KuntaGML 1 määrittelyn mukaisesti, niiltä osin mitä tässä dokumentissa ei ole määritelty. tietopalvelutoiminnallisuus v Kunnat voivat julkaista WMS-palvelut kunnan omassa koordinaatistossa. Kokoavan tietopalvelun suositus kunnnille on julkaista kuntien omat WMS-palvelut ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistossa. 3.6 Esitystyylinä käytetään KRYSP-tietotuotteiden kuntien omien rajapintojen tarjoamia esitystyylejä. 3.7 Palvelu on ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistossa Kansallinen 1 (EPSG 3067). tarve 3.8 Palvelu on ETRS-GKn-tasokoordinaatistossa. Kunnallinen tarve optio vaatimukselle Palvelu on ETRS89-maantieteellinen koordinaatissa (EPSG 4258). Kansallinen tarve optio vaatimukselle Palvelu tarjoaa merkkienselitteet, jotka tuotetaan INSPIRE 2 kunnissa Asiakas tunnistetaan kokoavan tietopalvelun WMSrajapinnassa (käyttäjätunnus ja salasana) Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden WFS-latauspalvelulle Palvelu tarjoaa WFS-rajapinnan, jonka kautta on käytettävissä ja ladattavissa KRYSP-skeeman mukaisia paikkatietoaineistoja. Jokaisella KRYSPtietotuotteella on oma WFS-rajapinta, jonka alle on koottu jokaisen kunnan kyseisen KRYSP-tietotuotteen WFS-palvelu. WFS-rajapinta on tarkoitettu tietomäärältään pienille, synkronisesti toistettaville paikkatietokyselyille. Toisin sanoen palvelupyyntö käsitellään reaaliaikaisesti ja asiakasohjelma jää odottamaan kunnes saa vastauksen palvelusta. Tietomäärältään suurille kyselyille tulee käyttää tiedostojen latauspalvelua. Taulukko 6 Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden WFS-latauspalvelulle Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 4.1 Palvelussa tulee olla tietotuotekohtaiset WFSrajapinnat. Rajapintojen sisältö muodostuu kuntien kyseisen KRYSP-tietotuotteiden WFS-rajapintojen sisällöstä, mutta asiakas näkee palvelun ilman kuntajaottelua. 4.2 Palvelu perustuu WFS 1.1 tai WFS 2.0 ja Filter Encoding standardeihin. WFS-palvelun tukemat operaatiot noudattavat perustason määritystä (Basic WFS).

23 23 (49) 4.3 Palvelu on toteutettu KuntaGML tietopalvelutoiminnallisuus KuntaGML 1 määrittelyn mukaisesti, niiltä osin mitä tässä dokumentissa ei ole määritelty. tietopalvelutoiminnallisuus v Siirtoformaatti on GML, KRYSP-skeema. 4.5 Palvelu perustuu ETRS89-koordinaattijärjestelmään. Kokoava tietopalvelu muuntaa kuntien rajapintaaineistojen koordinaatistot tarvittaessa ETRS89- koordinaattijärjestelmään. 4.6 WFS-rajapinta tukee ETRS-GKn-tasokoordinaatistoa. Kunnallinen 1 tarve 4.7 WFS-rajapinta tukee ETRS-TM35FINtasokoordinaatistoa Kansallinen 1 (EPSG 3067). tarve 4.8 WFS-rajapinta tukee ETRS89-maantieteellinen koordinaatistoa Kansallinen 1 (EPSG 4258). tarve, INSPIRE 4.9 WFS-rajapinta tukee vähintään yhtä seuraavista: kaistoittaiset INSPIRE 2 ETRS-TM-projektiot (EPSG ), ETRS-LCC (EPSG 3034) tai ETRS-LAEA (EPSG 3035) Asiakas tunnistetaan kokoavan tietopalvelun WFSrajapinnassa (käyttäjätunnus ja salasana) Palvelu generoi GetFeature -kyselystä selvityksen, kuinka monta kohdetta kyselyn perusteella löytyy ja jos määrä on enemmän mitä kokoava tietopalvelu tai kuntien järjestelmät voivat palauttaa, niin alkuperäisellä GetFeature kyselyllä ei palauteta yhtään kohdetta asiakasohjelmalle. Asiakkaalle pitää välittää tiedoksi, että maksimimäärä on ylittynyt, jolloin hänen on käytettävä tiedostomuotoista latauspalvelua Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden tiedostojen latauspalvelulle Palvelu tarjoaa suurien aineistojen lataamiselle käyttöliittymän, jolla rekisteröitynyt asiakas voi ladata KRYSP-skeeman mukaisia xml/gml-tiedostoja. Asiakas voi valita KRYSP-tietotuotteen, koordinaatiston ja aluerajauksen (1-n kpl kuntia, 1-n maakuntia tai vapaa rajaus kartalta) ja aikarajauksen. Käyttöliittymä kyselee aineistot kunnista WFS-rajapinnalla sopivalla ruudukkohaulla ja kokoaa vastauksista xml/gml-tiedoston asiakkaalle ftp-palvelimelle, tiedosto on määräajan asiakkaan haettavissa. Ftp-palvelimen sijaan voidaan käyttää myös muuta soveltuvaa menetelmää tiedon lataamiseen esim. url-linkki, josta hän voi ladata tiedoston tai tiedostot. Ruudukkokohtaisella haulla estetään liian suuret kyselyt kuntien järjestelmiin. Taulukko 7 Vaatimukset KRYSP-tietotuotteiden xml/gml-tiedostojen latauspalvelulle Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 5.1 Palvelussa on käyttöliittymä, jolla rekisteröitynyt asiakas voi ladata KRYSP-skeeman mukaisia xmltiedostoja. 5.2 Asiakas voi valita käyttöliittymällä KRYSPtietotuotteen, koordinaatiston, aluerajauksen ja aikarajaukset.

24 24 (49) 5.3 Siirtoformaatti on GML, KRYSP-skeema. 5.4 Palvelu tukee ETRS-GKn tasokoordinaatistoa. Kunnallinen 1 tarve 5.5 Palvelu tukee ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistoa Kansallinen 1 (EPSG 3067). tarve 5.6 Palvelu tukee ETRS89-maantieteellinen koordinaatistoa Kansallinen 1 (EPSG 4258). tarve, INSPIRE 5.7 Palvelu koostaa tiedoston automaattisesti 5.8 Operaattori (henkilö) koostaa tiedoston Kuntaliitto Optio vaatimukselle Tiedosto tai tiedostot ovat määräajan asiakkaan haettavissa ftp-palvelimelle. ftp-palvelimen sijaan voidaan käyttää myös muuta soveltuvaa menetelmää tiedon lataamiseen esim. url-linkki, josta hän voi ladata tiedoston tai tiedostot Asiakas tunnistetaan kokoavan tietopalvelussa ennen kuin hän voi ladata tiedostot itselleen (käyttäjätunnus ja salasana) 5.11 Käyttöliittymässä on linkit kuntien tarjoamiin tiedostolatauspalveluihin esim. html-sivuille Kunnat Vaatimukset Inspiren edellyttämille WMS-katselupalveluille Kokoava tietopalvelu tuottaa Inspiren edellyttämän WMS-rajapinnan kuntien KRYSP-rajapinnoista sekä kansalliselle aineistolle että Inspire-tietotuotteille. Taulukko 8 Vaatimukset Inspiren edellyttämille kansallisen aineiston ja Inspiretietotuotteiden WMS-katselupalveluille Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 6.1 Palvelussa tulee omat WMS-rajapinnat jokaiselle kansalliselle aineistolle ja Inspire-tietotuotteelle. 6.2 Kansallisen aineiston osalta käytetään soveltuvin osin kokoavan tietopalvelun KRYSP-tietotuotteiden WMSrajapintoja. 6.3 Inspire-tietotuotteiden WMS-palvelut kokoava tietopalvelu muodostaa kuntien WFS-rajapintojen KRYSPtietotuotteista. Kokoava tietopalvelu tekee aineistolle muunnoksen KRYSP-skeemasta Inspire-skeemaan. Kokoava tietopalvelu julkaisee muunnetun aineiston WMS-palveluna. 6.4 Kokoava tietopalvelu muuntaa kuntien WFS-rajapintaaineistojen koordinaatistot tarvittaessa ETRS89- koordinaattijärjestelmään. 6.5 Palvelu on ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistossa (EPSG 3067) 6.6 Palvelu on ETRS89-maantieteellisessä koordinaatistossa (EPSG 4258) 6.7 Palvelussa on vähintään yksi seuraavista koordinaatistoista: kaistoittaiset ETRS-TM-projektiot (EPSG INSPIRE 1 Kansallinen 1 tarve INSPIRE 1 INSPIRE 1

25 25 (49) 3048), ETRS-LCC (EPSG 3034) tai ETRS-LAEA (EPSG 3035) 6.8 Inspire-tietotuotteiden WMS-palveluilla on tuki useille esitystyyleille (WMS Style), niillä on vähintään Inspiretietotuotemäärittelyissä annettu oletustyyli. 6.9 Palvelussa on merkkien selitteet jokaiselle tarjotulle tyylille ja kielelle Kielisyystuki eli rajapinnan on osattava vastata kyselyyn, jossa tiedustellaan sen tukemia kielivaihtoehtoja 6.11 Asiakas tunnistetaan kokoavan tietopalvelun WMSrajapinnassa (käyttäjätunnus ja salasana) INSPIRE 1 INSPIRE 1 INSPIRE Vaatimukset Inspiren edellyttämille WFS-latauspalveluille Kokoava tietopalvelu tuottaa Inspiren edellyttämän WFS-rajapinnan kuntien KRYSP-rajapinnoista sekä kansalliselle aineistolle että Inspire-tietotuotteille. Määrittelytyön aikana ei ollut vielä olemassa Inspire-ohjeita latauspalvelun osalta. Alla olevat vaatimukset on saatu kansalliselta Inspire-viranomaiselta. Taulukko 9 Vaatimukset Inspire-tietotuotteiden WFS-latauspalveluille Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 7.1 Palvelussa tulee omat WFS-rajapinnat jokaiselle kansalliselle aineistolle ja Inspire-tietotuotteelle. 7.2 Siirtoformaatti GML, kansallisella aineistolla KRYSPskeema ja Inspire-tietotuotteilla Inspire-skeema. 7.3 Kansallisen aineiston osalta käytetään soveltuvin osin kokoavan tietopalvelun KRYSP-tietotuotteiden WFSrajapintoja. 7.4 Inspire-tietotuotteiden WFS-rajapinnat kokoava tietopalvelu muodostaa kuntien KRYSP-tietotuotteista. Kokoava tietopalvelu tekee aineistolle muunnoksen KRYSP-skeemasta Inspire-skeemaan. Muunnetun aineiston kokoava tietopalvelu julkaisee WFS-palveluna. 7.5 Kokoava tietopalvelu muuntaa kuntien WFS-rajapintaaineistojen koordinaatistot tarvittaessa ETRS89- koordinaattijärjestelmään. 7.6 Palvelu on ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistossa (EPSG 3067) 7.7 Palvelu on ETRS89-maantieteellisessä koordinaatistossa (EPSG 4258) 7.8 Palvelussa on vähintään yksi seuraavista koordinaatistoista: kaistoittaiset ETRS-TM-projektiot (EPSG ), ETRS-LCC (EPSG 3034) tai ETRS-LAEA (EPSG 3035) 7.9 Asiakas tunnistetaan kokoavan tietopalvelun WFSrajapinnassa (käyttäjätunnus ja salasana) Kansallinen 1 tarve INSPIRE 1 INSPIRE 1

26 26 (49) Vaatimukset järjestelmän operoinnille Kokoavaa tietopalvelun ylläpidosta vastaa operaattori, jolle kokoavan tietopalvelun järjestelmän tulee tarjota työkalut järjestelmän operoinnille. Taulukko 10 Vaatimukset järjestelmän operoinnille Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 8.1 Operaattori liittää palveluun uusien aineistotuottajien eli kuntien KRYSP-rajapintoja. 8.2 Operaattorin on tarvittaessa voitava täydentää puutteellisia metatietoja, jos automaattisella harvestoinnilla ei saada riittäviä tietoja. Kuntaliitto Operaattori ylläpitää tietoja aineistotuottajista. 8.4 Operaattori ylläpitää tietoja hyödyntäjistä. 8.5 Operaattori ylläpitää tietoja kuntien aineistojen hinnoittelusta. 8.6 Operaattori seuraa palvelun käyttöä Inspiren edellyttämällä tavalla. INSPIRE Operaattori raportoi järjestelmän toiminnasta. 8.8 Operaattori vastaa siitä, että hyödyntäjiä laskutetaan toteutuneen käytön perusteella. 8.9 Operaattori tilittää kertyneet maksut aineistotoimittajille Tekniset vaatimukset Taulukko 11 Tekniset vaatimukset Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 9.1 Kokoavasta tietopalvelusta on liittymät kuntien KRYSP-määrittelyjen mukaisiin rajapintoihin. 9.2 Kokoavasta tietopalvelussa on Web Service (esim. ftp), jonka kautta asiakkaat saavat KRYSPmäärittelyjen mukaisen aineiston. Ftp:n sijaan voidaan käyttää myös muuta soveltuvaa menetelmää tiedon lataamiseen esim. url-linkki, josta hän voi ladata tiedoston tai tiedostot. 9.3 Kokoavasta tietopalvelussa on WMS- ja WFSrajapintoja, joiden kautta asiakkaat saavat KRYSP- ja Inspire-määrittelyjen mukaiset palvelut. 9.3 Kokoava tietopalvelu on kytketty Virtu-, Katso- ja Vetuma-palveluun.

27 27 (49) 5.3. Tehokkuus Normaalitilanne tarkoittaa huippukuormituksen ulkopuolisia ajanjaksoja. Sen katsotaan vallitsevan 90 prosenttia ajasta. Taulukko 12 Tehokkuusvaatimukset Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 10.1 Pienen ja rajatun aineiston julkaiseminen WMS, WFS tai Web Service palveluun tapahtuu nopeasti asiakkaan pyynnön jälkeen Suurten ja laajojen aineistojen lataaminen voi kestää useita tunteja asiakkaan pyynnön jälkeen Hakupalvelun vaste-aika on enintään 10 s. INSPIRE WMS-palvelu kykenee tuottamaan 470 kb kokoisen kuvan 5 sekunnissa 90 % ajasta WMS-palvelun on pystyttävä vastaamaan palvelun laatua koskevien suorituskykyvaatimusten mukaisesti vähintään 20 samanaikaiseen palvelupyyntöön sekunnissa WFS-palvelun ensimmäinen vastaus GetFeaturepyyntöön kestää enintään 30 sekuntia 90 % ajasta, kun kysely on rajattu pelkästään aluerajauksella (bounding box). Ensimmäisen vastauksen jälkeen on normaalitilanteessa pystyttävä ylläpitämään pysyvää vastetta, joka on yli 0,5 megatavua sekunnissa tai yli 500 paikkatietokohdetta sekunnissa 10.7 WFS-palvelun on pystyttävä vastaamaan palvelun laatua koskevien suorituskykyvaatimusten mukaisesti vähintään 10 samanaikaiseen pyyntöön sekunnissa. Rinnakkain käsiteltävien pyyntöjen määrä voidaan rajoittaa 50:een WMS- ja WFS-palvelun saatavuus tulee olla 99 % ajasta, jolloin maksimi alhaallaoloaika on 1,7 tuntia viikossa Muut vaatimukset INSPIRE 2 INSPIRE 2 INSPIRE 2 INSPIRE 2 INSPIRE 2 Taulukko 13 Arkkitehtuuri- ja muut vaatimukset Id Kuvaus Lähde Prioriteetti 11.1 WFS-rajapinnoissa tulee olla HTTPS-yhteys Palvelun web-käyttöliittymässä käytetään HTTPSyhteyttä Järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin tulee nojautua avoimen arkkitehtuurin linjauksiin Tarjoutumispyyntö

28 28 (49) 6. KÄYTTÄJIEN JA KÄYTTÄJÄROOLIEN KUVAUKSET Alla olevan luettelon mukaiset käyttäjät on tunnistettu. Käyttötapauksissa ei pääsääntöisesti erotella eri hyödyntäjiä eli kuvaukset on pyritty pitämään geneerisinä. Taulukko 14 Käyttäjäroolit Rooli Aineistotuottajina Kunnat Kunta suoraan Kuntayhteistyönä Ostopalveluna Kokoavan tietopalvelun hyödyntäjät EU:n raportoiva toimielin (INSPIRE) Viranomainen Kansallinen INSPIRE-viranomainen (nyk. MML) INSPIRE katselupalvelu (Paikkatietoikkuna) INSPIRE metatietopalvelu (Paikkatietohakemisto) Ympäristöhallinto (Ympäristöministeriö, SYKE, ELY:t) MML Väestörekisterikeskus Verohallinto Pelastuslaitokset ja hätäkeskuslaitos Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Digiroad Maakuntaliitot Kunnat, kuntayhtymät Yritys Paikkatietopohjaiset tuotteet ja palvelut Johtoverkostojen omistajat kuten energiayhtiöt Esimerkki Ympäristöhallinto: - ympäristöluvat SYKE: - rakennusluvat, poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut, asemakaavat tietyltä ajanjaksolta - valmistuneet, työn alla olevat ja puretut rakennukset - rakennustiedot (rakennusluvat) - muuttuneet osoitteet (talonnumero) - rakennuslupatiedot - käyttöönottotiedot rakennuksille - osoitetiedot ja kulkutiet - Digiroad-palvelu hakee kuntien ylläpitämiä Digiroad-tietoja - asemakaavat - ympäristön tila - seudullisia palveluja varten tiedot seudullisista ympäristötoimista - opastavat tiedot -palvelutiedot - kantakartat - verkkojen omistajat

29 29 (49) Rooli Suunnittelukonsultit Yhteisö/Henkilö Kokoavan tietopalvelun operaattori Esimerkki - suunnittelun lähtötietojen hankinta Yleishyödyllisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin paikkatietoa toiminnassaan käyttävä yhteisö tai henkilö. Järjestelmän ylläpito: Kuntien tietolähteiden hallinta, käyttäjien hallinta, palvelutietokannan ylläpito 7. KÄSITEMALLI Kokoavassa tietopalvelussa ylläpidetään ylläpitäjien eli kuntien tiedot, seuraavassa kuvassa on esitetty ylläpitäjien käsitemalli. class Ylläpitäjä Ylläpitäjä Kunta Yhteyshenkilö Yhteystiedot Kunnan rajapinnat Hinnasto Kuva 8 Ylläpitäjien käsitemalli Kokoavassa tietopalvelussa ylläpidetään asiakkaiden tietoja. Seuraavassa kuvassa on esitetty tietosisällön käsitemalli tiedoista, jotka asiakkaista tallennetaan palveluun. class Hyödyntäjä Hyödyntäjä Nimi Organisaatio Käyttäjäryhmä Yhteystiedot Raportoiv a toimielin Viranomainen Yritys Yhteisö tai henkilö Kuva 9 Asiakkaista tallennettavien tietojen käsitemalli

30 30 (49) Kokoavan tietopalvelu sisältää myös seuraavat käsitemallit: Tietotuote Käyttäjäryhmä Käyttäjä Lataus 8. KÄYTTÖTAPAUSKAAVIOT Kuva 10 Primäärit käyttötapaukset

31 31 (49) Kuva 11 Kuntien metatietojen harvestointi ja metatietojen välittäminen

32 32 (49) Kuva 12 Kokoavan tietopalvelun operaattorin käyttötapaukset

33 33 (49) 9. KÄYTTÖTAPAUSKUVAUKSET 9.1. UC1: Metatietopalvelun käyttö Tarkoitus Käyttötiheys Käyttäjäroolit Esiehdot, käyttöoikeudet Vaihekuvaus, normaali onnistuneeseen päätökseen johtanut (N) Vaihtoehtoiset käyttötavat (V). Poikkeukset (P) Lopputulokset Riippuvuudet muihin käyttötapauksiin Käyttötapaukseen liittyvät näytöt Kommentit ja avoimet asiat Hyödyntäjä tekee metatietokyselyn palvelussa mukana olevien kuntien aineistoista Vaihtelee hyödyntäjän mukaan, päivittäin kerran vuodessa Hyödyntäjien pääroolit: 1. Viranomainen (kansallinen) 2. Viranomainen INSPIRE metatietopalvelu 3. Yritys 4. Yhteisö tai yksittäinen henkilö Esiehtona vaaditaan, että KTP:lla on ajantasaiset tiedot palvelussa mukana olevien kuntien metatietopalveluista. Metatietopalvelun käyttöön ei tarvita erikseen käyttöoikeuksia. 1. Hyödyntäjä käyttää oman GIS-järjestelmänsä csw-clientia ja kirjautuu Kokoavan tietopalvelun csw-palveluun. 2. Kokoavan tietopalvelun csw-palvelu palauttaa hyödyntäjälle tiedoksi saatavilla olevat rajapinta-aineistot. 3. Hyödyntäjä tarkentaa metatietohakua kunnan, palvelun tai tietotuotteen perusteella tai käyttämällä valintalistoja sen mukaan, mitä toiminnallisuuksia csw-client tarjoaa. 4. Hyödyntäjä lataa csw-clientiin haluamansa metatiedot. V1. Hyödyntäjä on toinen järjestelmä, joka tekee Service-attribuutilla rajatun http-get tai xml-koodatun http-post GetCapabilities-kyselyn. Csw-palvelu palauttaa kaikista palvelussa mukana olevien kuntien palveluista ja tietotuotteista muodostetun, KuntaGML-määrityksen mukaisen vastauksen. tai V2 Kokoavaan tietopalveluun toteutetaan web-käyttöliittymä, joka mahdollistaa palvelussa mukana olevien kuntien palveluiden ja tietotuotteiden selailun. P1 P1. Hyödyntäjällä ei ole tunnuksia palveluun. KTP rekisteröi hyödyntäjän ja antaa tunnukset. 1. Hyödyntäjä saa gis-clientin käyttöliittymään pyytämiensä kuntien metatiedot. V1. Kysyvä palvelu saa metatietovastauksen suoraan xml-viestinä. V2. Hyödyntäjä saa selaimen käyttöliittymään pyytämiensä palveluiden/tietotuotteiden metatiedot. Edeltävät käyttötapaukset: UC5, Metatietojen harvestointi Seuraavat käyttötapaukset: UC2:Katselupalvelun käyttö, UC3: Vektoriaineiston haku, UC4: Tiedoston lataaminen CSW Discovery palvelu toteutetaan. Avoinna: toteutetaanko oma web-käyttöliittymä

34 34 (49) 9.2. UC2: Katselupalvelun käyttö (WMS) Tarkoitus Käyttötiheys Käyttäjäroolit Esiehdot, käyttöoikeudet Vaihekuvaus, normaali onnistuneeseen päätökseen johtanut Vaihtoehtoiset käyttötavat. Poikkeukset Lopputulokset Hyödyntäjä lataa itselleen rasteriaineiston WMS-rajapinnan yli Hyödyntäjän mukaan kuukausittain kerran vuodessa Hyödyntäjien pääroolit: 1. Viranomainen (kansallinen) 2. Viranomainen INSPIRE 3. Yritys 4. Yhteisö tai yksittäinen henkilö 1. Käyttäjä on rekisteröitynyt. 2. Palvelu on tunnistanut käyttäjän. Käyttäjätietojen perusteella määräytyvät käyttöoikeudet ja aineistomaksut. 3. Hyödyntäjä on tehnyt metatietohaun, jonka perusteella hän osaa valita oikean aineiston tai 4. Hyödyntäjä tuntee aineiston aikaisemman käytön perusteella eikä tarvitse metatietoja. 1. Hyödyntäjä valitsee kunnan/kunnat ja haettavan aineiston ja rajauksen. 2. KTP kysyy kunnan tietojärjestelmästä valitun aineiston ja rajauksen mukaisesti määräytyvän hintatiedon. P1 3. Aineisto lisätään hakukoriin. Jos aineisto on maksuton, ohitetaan vaihe Käyttöliittymään päivitetään hintatieto. 5. Hyödyntäjä hakee lisää aineistoja tai siirtyy seuraavaan vaiheeseen. 6. Hyödyntäjä vahvistaa latauspyynnön. (GetMap/GetTile). 7. KTP muodostaa hakukyselyn. Kysely lähetetään prosessoitavaksi kunnan/kuntien WMS-palveluille. 8. Jos aineistolataus on maksuton (kunta ei veloita irrotuksesta eikä aineistosta) siirrytään kohtaan Jos aineisto- ja/tai irrotuskulut peritään, asiakas maksaa aineiston. Siirrytään tunnistautumiseen. P2 10. KTP prosessoi maksutapahtuman ja tilittää maksun kunnalle/kunnille. 11. Kunnan/kuntien tietojärjestelmä(t) vastaanottaa/vastaanottavat maksun. 12. KTP hakee prosessoidut aineistot kunnan/kuntien WMS-palveluista. P3 13. KTP ilmoittaa käyttäjälle WMS-palvelun http-osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. 14. Hyödyntäjä lataa aineiston työasemalleen (katselukäyttö). Hyödyntäjällä on sopimus KTP:n kanssa. Sopimuksessa määritetään ladattavien aineistojen alue, tietosisältö ja laajuus. Käyttötapaus alkaa vaiheesta 7 ja kohta 13 ohitetaan. P1. Jos on-line hintatietoa ei ole saatavilla, KTP ilmoittaa viimeisimmän KTP:uun tallennetun hintatiedon. P2. Jos asiakasta laskutetaan toteutuneen käytön mukaan, laskutus tapahtuu jälkikäteen toteutuneen käytön mukaan esim. kuukausittain. P3. Kunnan järjestelmä ei ole toiminnassa. Ilmoitetaan asiasta hyödyntäjälle. 1. Hyödyntäjä on roolinsa mukaan joko maksanut aineiston ja ladannut

35 35 (49) sen työasemalleen tai ladannut aineiston ilman maksua. 2. Jos maksu peritään, se on tilitetty kunnalle. Riippuvuudet muihin käyttötapauksiin Käyttötapaukseen liittyvät näytöt Kommentit ja avoimet asiat Seuraavat käyttötapaukset: Ei ole 9.3. UC3: Latauspalvelun käyttö (WFS) Tarkoitus Käyttötiheys Käyttäjäroolit Esiehdot, käyttöoikeudet Vaihekuvaus, normaali onnistuneeseen päätökseen johtanut Hyödyntäjä lataa itselleen vektoriaineiston WFS-rajapinnan yli Hyödyntäjän mukaan kuukausittain kerran vuodessa Hyödyntäjien pääroolit: 1. Viranomainen (kansallinen) 2. Viranomainen INSPIRE 3. Yritys 4. Yhteisö tai yksittäinen henkilö 1. Käyttäjä on rekisteröitynyt. 2. Palvelu on tunnistanut käyttäjän. Käyttäjätietojen perusteella määräytyvät käyttöoikeudet ja aineistomaksut. 3. Hyödyntäjä on tehnyt metatietohaun, jonka perusteella hän osaa valita oikean aineiston tai 4. Hyödyntäjä tuntee aineiston aikaisemman käytön perusteella eikä tarvitse metatietoja. 1. Hyödyntäjä valitsee kunnan/kunnat ja haettavan aineiston ja rajauksen. 2. KTP kysyy kunnan tietojärjestelmästä valitun aineiston ja rajauksen mukaisesti määräytyvän hintatiedon. P1 3. Aineisto lisätään hakukoriin. Jos aineisto on maksuton, ohitetaan vaihe Käyttöliittymään päivitetään hintatieto. 5. Hyödyntäjä hakee lisää aineistoja tai siirtyy seuraavaan vaiheeseen. 6. Hyödyntäjä vahvistaa latauspyynnön. (GetFeature/DescribeFeatureType). 7. KTP muodostaa hakukyselyn. Kysely lähetetään prosessoitavaksi kunnan/kuntien WFS-palveluille. 8. Jos aineistolataus on maksuton (kunta ei veloita irrotuksesta eikä aineistosta) siirrytään kohtaan Jos aineisto- ja/tai irrotuskulut peritään, asiakas maksaa aineiston. P2 10. KTP prosessoi maksutapahtuman ja tilittää maksun kunnalle/kunnille. 11. Kunnan/kuntien tietojärjestelmä(t) vastaanottaa/vastaanottavat maksun. 12. KTP hakee prosessoidut xml-muotoiset aineistot kunnan/kuntien WFS-palveluista ja tekee tarvittavat muunnokset. P3 13. KTP ilmoittaa käyttäjälle WFS-palvelun http-osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan.

36 36 (49) 14. Hyödyntäjä lataa aineiston työasemalleen (suorakäyttö). Vaihtoehtoiset käyttötavat. Poikkeukset Lopputulokset Riippuvuudet muihin käyttötapauksiin Käyttötapaukseen liittyvät näytöt Kommentit ja avoimet asiat Hyödyntäjällä on sopimus KTP:n kanssa. Sopimuksessa määritetään ladattavien aineistojen alue, tietosisältö ja laajuus. Käyttötapaus alkaa vaiheesta 7 ja kohta 13 ohitetaan. P1. Jos on-line hintatietoa ei ole saatavilla, KTP ilmoittaa viimeisimmän KTP:uun tallennetun hintatiedon. P2. Jos asiakasta laskutetaan toteutuneen käytön mukaan, laskutus tapahtuu jälkikäteen toteutuneen käytön mukaan esim. kuukausittain. P3. Kunnan järjestelmä ei ole toiminnassa. Ilmoitetaan asiasta hyödyntäjälle. 1. Hyödyntäjä on roolinsa mukaan joko maksanut aineiston ja ladannut sen työasemalleen tai ladannut aineiston ilman maksua. 2. Jos maksu peritään, se on tilitetty kunnalle. Edeltävät käyttötapaukset: Metatietojen haku Seuraavat käyttötapaukset: Ei ole UC4: Latauspalvelun käyttö (tiedosto) Tarkoitus Käyttötiheys Käyttäjäroolit Esiehdot, käyttöoikeudet Vaihekuvaus, normaali onnistuneeseen päätökseen johtanut Hyödyntäjä lataa aineistotiedoston ftp-palvelimelta tai muusta vastaavasta palvelusta Hyödyntäjän mukaan kuukausittain kerran vuodessa Hyödyntäjien pääroolit: 1. Viranomainen (kansallinen) 2. Viranomainen INSPIRE 3. Yritys 4. Yhteisö tai yksittäinen henkilö 1. Käyttäjä on rekisteröitynyt. 2. Palvelu on tunnistanut käyttäjän. Käyttäjätietojen perusteella määräytyvät käyttöoikeudet ja aineistomaksut. 3. Hyödyntäjä on tehnyt metatietohaun, jonka perusteella hän osaa valita oikean aineiston tai 4. Hyödyntäjä tuntee aineiston aikaisemman käytön perusteella eikä tarvitse metatietoja. 1. Hyödyntäjä valitsee kunnan/kunnat ja haettavat aineisto-otteet. 2. KTP kysyy kunnan tietojärjestelmästä valitun aineiston ja rajauksen mukaisesti määräytyvän hintatiedon. P1 3. Aineisto lisätään hakukoriin. Jos aineisto on maksuton, ohitetaan vaihe Käyttöliittymään päivitetään hintatieto. 5. Hyödyntäjä hakee lisää aineistoja tai siirtyy seuraavaan vaiheeseen. 6. Hyödyntäjä vahvistaa latauspyynnön. 7. KTP tulkitsee latauspyynnön ja muodostaa haun. 8. Jos aineistolataus on maksuton (kunta ei veloita irrotuksesta eikä aineistosta) siirrytään kohtaan Jos aineisto- ja/tai irrotuskulut peritään, asiakas maksaa aineiston.

37 37 (49) Vaihtoehtoiset käyttötavat. Poikkeukset Lopputulokset Riippuvuudet muihin käyttötapauksiin Käyttötapaukseen liittyvät näytöt Kommentit ja avoimet asiat 10 KTP prosessoi maksutapahtuman ja tilittää maksun kunnalle/kunnille. 11. Kunnan/kuntien tietojärjestelmä(t) vastaanottaa/vastaanottavat maksun. 12. KTP hakee hyödyntäjän määrittämät aineistot kunnan/kuntien palveluista ja pakkaa tiedostot yhteen tai useampaan pakettiin. 13. KTP siirtää paketit ftp-palvelimelle ja lähettää latauslinkin hyödyntäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan 15. Hyödyntäjä lataa aineiston. Tiedosto-latauspalvelua käytetään tilanteessa, jossa hyödyntäjä on käyttäessään WFS-palvelua hakenut niin suuren tietojoukon, että WFSpalvelun / palveluiden rajoitusten vuoksi koko aineistoa ei voida toimittaa WFS-rajapinnan yli. Tällöin KTP prosessoi aineistokyselyn tuloksen xml-tiedostoon/tiedostoihin ja prosessoinnin päätyttyä lähettää latauslinkin http-osoitteen hyödyntäjän sähköpostiin. P1. Jos on-line hintatietoa ei ole saatavilla, KTP ilmoittaa viimeisimmän KTP:uun tallennetun hintatiedon. 1. Hyödyntäjä on saanut tilaamansa aineisto-otteet käyttöönsä. 2. Jos aineistosta tai irrotuksesta veloitetaan, maksu on tilitetty kunnalle Edeltävät käyttötapaukset: Metatietojen haku Seuraavat käyttötapaukset: Ei ole 9.5. UC5: Kuntien metatietojen harvestointi Tarkoitus Käyttötiheys Käyttäjäroolit Esiehdot, käyttöoikeudet Vaihekuvaus, normaali onnistuneeseen päätökseen johtanut Kokoava tietopalvelu kerää metatietojen kuntien palveluista Ajetaan joka yö kerran kuukaudessa Kokoava tietopalvelu lukee kuntien palveluiden metatietoja 1. Kokoavalla tietopalvelulla on kuntien palveluiden http-osoitteet. 2. Haku perustuu KTP:n ja kuntien välisiin sopimuksiin. 1. KTP ajaa ajastettua skriptiä. 2. Skripti kutsuu kunnan X palvelua Y. 3. Jos palvelu vastaa, KTP kysyy palvelun metatiedot. Jos palvelu ei vastaa, siirrytään kohtaan KTP vertaa haettua metadataa kantaan tallennettuun dataan. Jos datat ovat muuttumattomat, siirrytään kohtaan KTP tallentaa kunnan palvelun tuottamasta vastauksesta metatiedot KTP:n tietokantaan (välivarasto). 6. Skripti hakee metatiedot kunnan seuraavalta palvelulta. 7. Kun kunnan kaikki palvelut on käyty läpi, skripti siirtyy seuraavaan kuntaan ja suoritus palaa kohtaan Kun kaikki kunnat on käyty läpi, skripti kirjoittaa lokitiedoston. 9. Jos prosessissa tehtiin jonkin palvelun metatietojen tallennus, skripti käynnistää metatietojen siirron Paikkatietohakemistoon. 10. Ajastetun skriptin suoritus päättyy.

38 38 (49) Vaihtoehtoiset käyttötavat. Poikkeukset Lopputulokset Riippuvuudet muihin käyttötapauksiin Käyttötapaukseen liittyvät näytöt Kommentit ja avoimet asiat - KTP:n operaattori käynnistää manuaalisesti skriptin. - Tietokannan metatietojen päivittäminen kohdistuu vain valittuihin kuntiin, palveluihin tai aineistoihin. 1. KTP:n tietokannassa on ajantasainen metatieto KTP:ssä mukana olevien kuntien aineistoista. UC1: Metatietojen haku UC6: Metatietojen välittäminen - Koska KRYSP-skeemat sisältävät aineisto- ja kohdekohtaiset metatiedot, on mahdollista poimia metatiedot jokaisesta hyödyntäjän tekemästä onnistuneesta hausta UC6: Metatietojen välittäminen Tarkoitus Käyttötiheys Käyttäjäroolit Esiehdot, käyttöoikeudet Vaihekuvaus, normaali onnistuneeseen päätökseen johtanut Vaihtoehtoiset käyttötavat. Poikkeukset Lopputulokset Riippuvuudet muihin käyttötapauksiin Käyttötapaukseen liittyvät näytöt Kokoava tietopalvelu välittää päivittyneet metatiedot Paikkatietohakemistoon lähettämällä push-tyyppisesti xml-muotoisen sanoman. Käyttötapauksen UC5 mukaisesti Kokoava tietopalvelu lähettää, Paikkatietohakemisto vastaanottaa 1. Käyttötapauksessa UC5 kokoavan tietopalvelun metatiedot ovat päivittyneet. 1. KTP ajaa ajastettua skriptiä. 2. Skripti kutsuu kunnan X palvelua Y. 3. Jos palvelu vastaa, KTP kysyy palvelun metatiedot. Jos palvelu ei vastaa, siirrytään kohtaan KTP vertaa haettua metadataa kantaan tallennettuun dataan. Jos datat ovat muuttumattomat, siirrytään kohtaan KTP tallentaa kunnan palvelun tuottamasta vastauksesta metatiedot KTP:n tietokantaan (välivarasto). 6. Skripti hakee metatiedot kunnan seuraavalta palvelulta. 7. Kun kunnan kaikki palvelut on käyty läpi, skripti siirtyy seuraavaan kuntaan ja suoritus palaa kohtaan Kun kaikki kunnat on käyty läpi, skripti kirjoittaa lokitiedoston. 9. Jos prosessissa tehtiin jonkin palvelun metatietojen tallennus, skripti käynnistää metatietojen siirron Paikkatietohakemistoon. 10. Ajastetun skriptin suoritus päättyy. - KTP:n operaattori käynnistää manuaalisesti skriptin. - Tietokannan metatietojen päivittäminen kohdistuu vain valittuihin kuntiin, palveluihin tai aineistoihin. 1. KTP:n tietokannassa on ajantasainen metatieto KTP:ssä mukana olevien kuntien aineistoista. UC1: Metatietojen haku

39 39 (49) Kommentit ja avoimet asiat - Koska KRYSP-skeemat sisältävät aineisto- ja kohdekohtaiset metatiedot, on mahdollista poimia metatiedot jokaisesta hyödyntäjän tekemästä onnistuneesta hausta Muut käyttötapaukset Kokoavan tietopalvelun operaattori vastaa seuraavista tehtävistä: Rajapintojen ylläpito Kokoavaan tietopalveluun liittyvien uusien kuntien palveluiden liittäminen osaksi palvelua Metatietojen täydennys Puuttuvien metatietojen hankkiminen kunnista Hyödyntäjien tietojen ylläpitäminen Hyödyntäjien käyttäjätilien perustaminen (tietyissä poikkeustapauksissa) Muut tietojen ylläpitämiseen tarvittavat toimet Hintatietojen ylläpitäminen Kuntien aineistojen hintatietojen ylläpitäminen INSPIREn edellyttämä palvelujen käytön seuranta myös raportointi ja hyödyntäjien laskutus Kerättyjen maksujen tilittäminen kunnille Näistä tehtävistä ei ole kirjoitettu erillisiä käyttötapauskuvauksia.

40 40 (49) 10. JÄRJESTELMÄN TIETOTURVAN JA KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINNAN KUVA- US Kokoava tietopalvelu käyttöoikeuksien hankkiminen edellyttää hyödyntäjien rekisteröintiä ja tunnistautumista. Hyödyntäjä rekisteröityy kokoavan tietopalveluun vuorovaikutteisessa webkäyttöliittymässä, jossa hyödyntäjä antaa henkilötietonsa tai ne saadaan luottamusverkon kautta (Virtu). Kokoavan tietopalveluun tallennetaan hyödyntäjän nimi, organisaatio, yhteystiedot, laskutusosoite ja käyttäjäryhmä. Kokoavan tietopalvelun käyttäjäryhmät ja niihin liittyvät oikeudet on kerrottu seuraavan luvun taulukossa. Rekisteröityminen sisältää käyttäjän tunnistautumisen. Käyttäjän tunnistaminen perustuu vahvaan tunnistautumiseen, vaihtoehtoina ovat VETUMA (kansalaisvarmenne sirukortilla tai SIM-kortilla, pankkien tunnistuspalvelu) VIRTU (virkamiehet) Katso (organisaatiot) Rekisteröitynyt käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salasanan (heikko tunnistauuminen), jolla hän pääsee käyttämään kokoavan tietopalvelun e- kauppapaikkaa. Jos käyttäjä ostaa palvelun kautta aineistoja, hän tekee vahvan tunnistautumisen e-kauppapaikalla. Rajapinta-aineistoihin käyttöoikeuden hankkinut asiakas saa käyttöönsä rajapintapalvelujen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Myös tiedostojenlatauspalveluiden käyttäminen edellyttää heikkoa tunnistautumista. Kokoavan tietopalvelun sekä katselupalveluiden (WMS-palveluiden) että latauspalveluiden (WFS-palveluiden) käyttö edellyttää kokoavaan tietopalveluun rekisteröitymistä ja palvelujen käyttöoikeuden ostamista tai hankkimista. Rajapintojen tiedonsiirrossa käytetään HTTPS-protokollan mukaista salattua tiedonsiirtoa. Kokoava tietopalvelun tulee olla palomuurilla erotettu Internetistä. Hyödyntäjien rajapintakyselyt ohjataan välityspalvelimen kautta kokoavan tietopalvelun sisäverkon palvelimille. Hyödyntäjille ei näytetä sisäverkon kyselyjä. Kokoavaan tietopalveluun liittyneet kunnat vastaavat omien KRYSPrajapintojen tietoturvallisuudesta. Suositeltavaa on, että kuntien rajapinnat edellyttävät kokoavan tietopalvelun tunnistamista käyttäjätunnuksella ja salasanalla, myös salattua HTTPS-tiedonsiirtoa suositellaan Käyttöoikeuksien hallinta Kokoava tietopalvelu tarjoaa hyödyntäjille käytettäväksi vain ne rajapinnat, joihin hyödyntäjällä on käyttöoikeudet. Käyttöoikeuden tiettyyn rajapintaan hyödyntäjä saa joko suoralla käyttöoikeudella tai käyttäjäryhmän kautta. Kokoavan tietopalvelun operaattori ylläpitää käyttöoikeuksia käyttäjille ja käyttäjäryhmille eri rajapintoihin. Kokoavan tietopalvelun tietotuotekohtainen rajapinta sisältää aineistot kaikista niistä kunnista, jotka ovat avanneet kysei-

41 41 (49) sen tietotuotteen rajapinnan Kokoavaan tietopalveluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käyttäjä saa rajapinnan kautta kaikkien kokoavassa tietopalvelussa mukana olevien kuntien aineiston käyttöönsä. Kokoavan tietopalvelun käyttäjäryhmät on muodostettu kansallisen Paikkatietoikkunan latauspalvelun käyttäjäprofiilien pohjalta. Kokoavan tietopalvelun käyttäjäryhmät on esitetty taulukossa 15. Taulukko 15 Kokoavan tietopalvelun käyttäjäryhmät Käyttäjäryhmä Raportoiva toimielin Viranomainen Yritys Yhteisö tai henkilö Tehtävä tai paikkatiedon käyttö Euroopan unionin toimielin tai tämän valtuuttama osapuoli hoitaessaan INSPIRE-direktiivin tarkoittamaa ympäristöasioihin liittyvää raportointitehtävää Euroopan unionin toimielin tai tämän valtuuttama osapuoli tai unionin jäsenmaan julkisen hallinnon osapuoli tai tämän valtuuttama osapuoli hoitaessaan viranomaistehtävää Kaupallisiin, liikevoittoa tavoitteleviin tarkoituksiin paikkatietoa käyttävä osapuoli Yleishyödyllisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin paikkatietoa toiminnassaan käyttävä, julkiseen hallintoon kuulumaton osapuoli Tekijänoikeuslain tarkoittamalla tavalla yksityisesti paikkatietoa käyttävä yksityishenkilö Kokoavan tietopalvelussa ylläpitäjän pitää pystyä määrittelemään mitä tietotuotteita ja millaisilla käyttöoikeuksilla (lisenssillä) tarjotaan tallennettavaksi eri käyttäjäryhmille. Kokoavassa tietopalvelussa voidaan hyödyntää vastaavia käyttöoikeuksia kuin Paikkatietoikkunan latauspalvelussa. Nämä käyttöoikeudet (lisenssit) ovat seuraavat: (B) INSPIRE - Peruskäyttölupa Euroopan Unionin toimielimille Profiilin Raportoiva toimielin mukaiseen tehtävään tarkoitettu käyttöoikeus (INSPIRE - Peruskäyttölupa - Basic INSPIRE Licence, Guidance on the 'Regulation on access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions' Annex B). (C) Kopiointi- ja muokkauskäyttöoikeus, joka sallii tietotuotteen kopion tallentamisen Hyödyntäjän omalle tietovälineelle käytettäväksi käyttäjäryhmän mukaisessa tehtävässä. (CC) Kopiointi-, jakelu- ja esittämiskäyttöoikeus, joka sallii tietotuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen Creative Commons Public License käytännön mukaan (http://creativecommons.org) seuraavien tarkentavien ehtojen puitteissa: (by) Nimi mainittava - Attribution Ehto, joka sallii tietotuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen sellaisenaan tai muokattuna ehdolla, että immateriaa-

42 42 (49) lioikeuden omistajan (Tiedontuottaja) nimi mainitaan alkuperäisenä omistajana. (nc) Ei kaupalliseen käyttöön - Non-Commercial Ehto, joka sallii Tuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen sellaisenaan tai muokattuna ainoastaan eikaupalliseen käyttöön. (nd) Ei jälkiperäisiä - No Derivate Works Ehto, joka sallii tietotuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen sellaisenaan, mutta ei muokattuna. (sa) Sama lisenssi - Share Alike Ehto, joka sallii tietotuotteesta johdetun tuotteen julkaisemisen ainoastaan samoilla käyttöehdoilla, jolla alkuperäinen tietotuote on saatavilla. Taulukossa 15 on esimerkki Kokoavan tietopalvelun käyttäjäryhmille tarjottavista tietotuotteista ja käyttöoikeuksista. Sopimusosapuolet voivat sopia myös muiden käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien käytöstä.

43 Raportoiva toimielin Viranomainen Yritys Yhteisö tai Henkilö Kopiointi, jakelu ja esittämisoikeudet Ehdot:by, nc, nd, sa (49) Taulukko 16 Esimerkki eri käyttäjäryhmille tarjottavista tietotuotteista ja käyttöoikeuksista. KRYSP-tietotuote Käyttäjäryhmä CC Palvelutyyppi: wms wfs file Asemakaava wms B C C C by Kantakartta wms C C C by Opastavat tiedot Opaskartta wms C C C by Osoitteet wms B C C C by Palvelut wms C C C by Verkkotopologia wms C C C by Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu wms C by Rakennusvalvonta wms C by Ympäristö Ilmoitukset wms C by Vesihuoltolaki wms C by Ympäristöluvat wms C by Pilaantuneet maa-alueet wms C by Maa-ainesluvat wms C by Luontokohteet wms C by Ympäristön tila ja seuranta wms C by Asemakaava wfs B C C by Kantakartta wfs C C by Opastavat tiedot Opaskartta wfs C C by Osoitteet wfs B C C by Palvelut wfs C C by Verkkotopologia wfs C C by Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu wfs C by Rakennusvalvonta wfs C by Ympäristö Ilmoitukset wfs C by Vesihuoltolaki wfs C by Ympäristöluvat wfs C by Pilaantuneet maa-alueet wfs C by Maa-ainesluvat wfs C by Luontokohteet wfs C by Ympäristön tila ja seuranta wfs C by Sarakkeessa CC on kerrottu käyttäjäryhmistä riippumattomaan kopiointi-, jakelu- ja esittämisoikeuteen mahdollisesti liitettävä yksi tai useampi ehto (by=nimi mainittava, nc=ei kaupalliseen käyttöön, nd=ei jälkiperäisiä, sa=sama lisenssi). Sarakkeeseen Raportoiva toimielin on merkitty B, joka viittaa INSPIRE - Peruskäyttölupaan. Muihin eri käyttäjäryhmien mukaisiin sarakkeisiin on merkitty C, kun kopiointi- ja muokkausoikeus annetaan hyödyntäjälle kyseisen Käyttäjäryhmän mukaisiin tehtäviin.

44 44 (49) 11. JÄRJESTELMÄN ALUSTAVA ARKKITEHTUURI Vaatimusmäärittelyn yhteydessä hahmoteltiin järjestelmän alustavaa arkkitehtuuria ja arvioitiin kokoavan tietopalvelun palvelutietokannan eli välivaraston toteuttamistarvetta. Järjestelmän vaihtoehtoiset palveluratkaisut ovat: Kunnan rajapinta Kokoava tietopalvelu ilman palvelutietokantaa Asiakkaan tietojärjestelmä Kunnan rajapinta Kokoavan tietopalvelun palvelutietokanta Asiakkaan tietojärjestelmä Lähtökohtaisesti tavoitteena on, että asiakas saa tiedot ylläpitäjiltä ilman välivarastointia. Tällöin asiakkaalla on käytettävissä mahdollisimman ajantasainen aineisto eikä kokoavaa tietopalvelua varten tarvitse toteuttaa jatkuvasti ylläpidettävää massiivista tietovarastoa. Välivaraston hyötyjä ovat palvelun saatavuuden varmistaminen ja rajapintojen vasteaikavaatimusten täyttäminen. Ilman välivarastoa palvelun saatavuus ja rajapintojen vasteaikavaatimukset siirtyvät kuntien vastuulle. Kokoavan tietopalvelun toteutus on vaativampi ilman välivarastoa. Valmisohjelmistoista ei löydy valmiita ratkaisuja kokoavan tietopalvelun toteutukseen, jolloin toteutusta varten tulee tehdä ohjelmistokehitystyötä. Vaatimusmäärittelyssä päädyttiin kokoavaan tietopalveluun ilman välivarastoa. Samalla hyväksyttiin, että Inspire-tietotuotteiden WMS-palvelun saatavuus- ja vasteaikavaatimukset eivät välttämättä täytä Inspiren vaatimuksia. Seuraavissa kuvissa on alustavia arkkitehtuureja kokoavalle tietopalvelulle. Kuva 13 Tietopalvelu, järjestelmän yleinen periaate

45 45 (49) Kuva 14 KRYSP-tietotuotteet, Metatieto- ja hakupalvelu Kuva 15 KRYSP-tietotuotteet, WMS-katselupalvelu

46 46 (49) Kuva 16 KRYSP-tietotuotteet, WFS-latauspalvelu Kuva 17 KRYSP-tietotuotteet, tiedostojen latauspalvelu

47 47 (49) Kuva 18 Kansallisen aineiston Inspire WMS- ja WFS-palvelu Kuva 19 Inspire-tietotuotteet, WMS-katselupalvelu

48 48 (49) Kuva 20 Inspire-tietotuotteet, WFS-latauspalvelu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Versio: 2.0 / 28.2.2013 Julkaistu: 29.9.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonais Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden Määrittely v. 0.95 4.4.2011 Julkisen hallinnon kokonais Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 1(49) Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Raportti 11.9.2014 Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3

HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3 HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 2.9.2009 Document Version: 1.2 Document Status: Issuer Raimo Kaipio DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Huom. Muutoshistoriaan

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents 1. Käytetty luokittelukehikko ja määrät luokittain... 2 2. Ideointi ja palvelukehitys... 3 3. Tuotanto... 7 4. Asiakkaan kohtaaminen...

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Versio: 2015-05-27 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituks rakne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 3 4 Termit ja lyhteet...

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 S I SÄLTÖ 9 12 14 16 20 23 24 26 Uutisia Tips&Tricks Missä on ArcSDE? LAS-aineisto Terrainiksi Tervetuloa ESRI-käyttäjäpäiville 2008 Uutisia Uutisia Kirjaesittelyt Ulkomaanuutisia

Lisätiedot