SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS

2 VUOSIKERTOMUS 2010

3 Sisältö Solidium 2 Solidium lyhyesti 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Solidiumin tehtävät ja toiminta Omistukset 8 Solidiumin salkku 10 Omistusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus 12 Elisa 14 Kemira 16 Metso 18 Outokumpu 20 Rautaruukki 22 Sampo 24 Sponda 26 Stora Enso 28 TeliaSonera 30 Tieto 32 Tikkurila Hallinnointi 34 Hallitus 36 Henkilöstö 38 Hallinto 42 Yritysvastuu Tilinpäätösosio 45 Hallituksen toimintakertomus 48 Tilinpäätös 55 Tilintarkastuskertomus 56 Lähteet ja huomautukset SUBSTANSSIARVO Milj. SAATU VOITONJAKO 458 Milj. SIJOITUSTEN TUOTTO 35 %

4 VUOSIKERTOMUS 2010 Solidium lyhyesti Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Yhtiön sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on katsauskauden lopussa yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa se on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Solidiumin tehtävä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Sponda Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Tikkurila Oyj). Solidium on suurin tai yksi suurimpia omistajia sijoituskohteissaan. Yhtiö on pitkäaikainen omistaja, ja se pyrkii edesauttamaan aktiivisen omistajuuden keinoin yhteistyössä muiden omistajien kanssa omistamiensa yhtiöiden arvonmuodostusta. Keskeisimpiä aktiivisen omistamisen vaikutuskeinoja ovat muun muassa hallitusten jäsenten valintoihin vaikuttaminen sekä omistajien kannanottoa edellyttävien osakeantien ja merkittävien yritysjärjestelyiden valmisteluun osallistuminen. TEHTÄVÄ Solidiumin tilikauden keskeiset asiat olivat: Sijoitusten tuotto 34,6 prosenttia Osakesalkun markkina-arvo miljoonaa euroa kauden lopussa Solidiumin saamat käteisosingot ja pääomanpalautukset yhteensä 356 miljoonaa euroa Solidiumin hallitus ehdottaa yhteensä 356 miljoonan euron osinkoa maksettavaksi Solidiumin hallitus vahvisti Solidiumin arvot ja strategian Solidium sopinut yhteensä 600 miljoonan euron määräisistä rahoitusjärjestelyistä Uusia yhtiöitä osakesalkussa Tieto Oyj ja Tikkurila Oyj Solidiumin edustajat mukana seitsemän osakesalkun yhtiön nimitysvaliokunnassa Olla haluttu omistaja, jonka ammattitaitoa, hallinnointitapaa ja arvonluontikykyä laajasti arvostetaan VISIO 1. Ammattimaisuus 2. Integriteetti ja avoimuus 3. Vastuullisuus 4. Aloitteellisuus ARVOT 1. Kasvattaa osakesijoitusten arvoa pitkällä aikahorisontilla kustannustehokkaalla tavalla 2. Yhteistyössä muiden merkittävien osakkeenomistajien kanssa kehittää salkkuyhtiöitä niiden arvon kasvattamiseksi 3. Aktiivisesti osallistua hyvän hallinnointitavan ja pääomamarkkinoiden kehittämiseen Suomessa TAVOITTEET 1. Olla ankkuriomistaja, jolla on riittävä vaikutusvalta omistajan arvonluontisuunnitelmien kehittämistä ja toteuttamista varten 2. Keskittyä rajoitettuun määrään osakeomistuksia 3. Salkun allokaatioita kehitetään Solidiumin tehtävän mukaisesti, markkinaolosuhteet huomioiden SIJOITUSSTRATEGIA SOLIDIUM PÄHKINÄNKUORESSA 1. Kansallisesti merkittävät pörssiyhtiöt ja listautumista valmistelevat yhtiöt keskeisillä toimialoilla 2. Merkittävä vähemmistöosuus riittävän vaikutusvallan turvaamiseksi 3. Arvonnousupotentiaali aktiivisen omistamisen kautta 4 Pitkä sijoitushorisontti SIJOITUSKRITEERIT Osinkotuotosta yhtiön kulujen kattamisen jälkeen jäävä tuotto pääsääntöisesti tuloutetaan omistajalle OSINGONJAKO 2

5 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Toimintakyky vakiinnutettu Päättynyt tilikausi oli uuden Solidiumin ensimmäinen täysi vuosi. Se on ollut työteliäs ja sisältänyt kaikkea ennakkoon odotettua, mutta myös yllättävää työsarkaa. Toimintaympäristö muuttui perustamisvaiheen olettamuksista voimakkaasti, kun kansainvälinen talouden taantuma pakotti yrityksiä siirtymään nopeasti kasvustrategioista lyhyen aikavälin sopeuttamistoimenpiteisiin. Tässä yhteydessä Solidiumin toiminnan lähtökohdat olivat selvät. Sinivalkoisena ankkuriomistajana halusimme olla mukana tukemassa yrityksiä vaikeiden vaiheiden yli. Uuden yhtiön liikkeelle lähdössä peruskiviä ovat aina selkeä tehtävän eli mission määrittely sekä ydinorganisaation luominen. Solidiumin organisaatio saavutti tilikauden aikana laadukkaan toimintakyvyn. Yhtiöllä on sen alusta alkaen ollut hallitus, joka edustaa monipuolista osaamista ja kokemusta. Avoin ja kyseenalaistava keskustelu on ollut rakentavaa. Ilokseni voin myös todeta, että hallitusta yhdistää vahva sitoutuminen tehtäväämme. Vuoden aikana yh tiöön on luotu myös toimivat ohjausja valvontajärjestelmät. Toiminnallisen organisaation osalta tavoitteena oli rakentaa laadukas, kooltaan kompakti asiantuntijaryhmä, joka kykenee riittävän syvään analyysiin monilla eri toimialoilla. Vastuulliset päätökset edellyttävät perusteellista, objektiivista ja viileää analyysiä. Solidiumin hallitus on omassa vuosiarvioinnissaan antanut tälle työlle korkean arvosanan. Vuoden aikana asialistallamme on ollut lukuisia projekteja, osa suuruusluokaltaan varsin merkittäviä. Nuori organisaatio on hoitanut projekteja hyvin. Vain osa projekteista on tullut näkyviin julkisuuteen. Päätöksiä tehtäessä ei-päätökset vaativat kuitenkin yhtälailla perusteellisen valmistelun ja harkinnan. Ulkoinen palaute Solidiumin toiminnasta on ollut pääasiassa myönteistä. Kriittiset kommentit ovat liittyneet toimintamme aktiivisuuteen tai sen väitettyyn puutteeseen sekä palkitsemisjärjestelmiin. Toimintamme aktiivisuutta arvioitaessa on korostettava tehtävämme luonnetta. Sinivalkoisen ankkuriomistajan missio kertoo pitkä- Haluamme toimia hyviä hallinnointitapoja kunnioittaen ja hyvässä yhteis työssä muiden kanssa. jänteisyydestä. Me emme ole lyhyen aikavälin pelaaja, tarvittaessa kuitenkin ketterä. Olemme strategiassamme määritelleet muutosten suunnat nykyomistuksillemme. Näemme tulevaisuudessa omistuksissamme lisäyksiä, vähennyksiä, myös uusia nimiä kuten jo menneen kauden aikana. Teemme ratkaisut perusteellisten analyysien pohjalta huomioiden missiomme mukaisesti ensisijaisesti taloudelliset perusteet, mutta kansallista intressiä unohtamatta. Uutta hankittaessa aikajänne on siis pitkä. Omistuksesta mahdollisesti luovuttaessa haluamme luonnollisesti taloudellisesti mielekkään ratkaisun eli kunnon hinnan. Harkintaan kuuluu myös se, että yhtiölle, jonka osakkeista luovutaan, pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvä tulevaisuus uudessa kodissa. Palkitsemisjärjestelmien osalta voimme todeta, että noudatamme luonnollisesti valtioneuvoston antamia ohjeistuksia. Organisaatiota perustettaessa tavoitteeksi määriteltiin laadukas asiantuntijaorganisaatio, jolle maksetaan asianmukainen kilpailukykyinen kokonaiskompensaatio. Näin on myös tapahtunut. Ankkuriomistajuus tuo mukanaan erityistä vastuuta. Haluamme olla omistajana vastuullinen, vaativa ja yhteistyökykyinen. Vaativa omistaja haluaa pitää yhtiön ansaintakyvyn mahdollisimman hyvänä tänään ja tulevaisuudessa. Tämä on myös todellista vastuullisuutta. Solidium on merkittävä omistaja, mutta vain yksi niistä. Haluamme toimia hyviä hallinnointitapoja kunnioittaen ja hyvässä yhteistyössä muiden kanssa. Yhteistyö omistuksessa olevien yhtiöiden ja muiden osakkaiden kanssa on lähtenyt hyvin liikkeelle. Toimintakykymme nyt vakiinnuttua katson luottavaisena eteenpäin. Talouden volatiliteetti tulee jatkumaan. Tässä ympäristössä vaaditaan sekä viisautta, pitkäjänteisyyttä että ketteryyttä. Uskon Solidiumin hoitavan tehtäväänsä luottamuksen arvoisesti. Keijo Suila Hallituksen puheenjohtaja 3

6 VUOSIKERTOMUS 2010 Ensimmäinen täysi toimintavuosi Solidiumin perustamisella haluttiin aikaan saada selkeä, avoin ja ammattimaiseen päätöksentekomalliin perustuva pitkäjänteinen, sinivalkoinen toimija. Solidiumilla on itsenäinen ja riippumaton hallitus, joka toimii valtioneuvoston antamissa raameissa. Jo ensimmäisenä toimintavuotenaan Solidium on toiminut järjestelmällisesti tämän mallin mukaisesti: se on aktiivisesti osallistunut yhtiöiden järjestämiin pääoman korotuksiin ja tehnyt uuden sijoituksen Tieto Oyj:öön. Päätöksentekorakenne, joka päätettiin Solidiumin syntyessä, on ollut avoimesti esillä ja se on toiminut. Solidiumin osakeyhtiömuoto ja oma tase on tuonut sijoitustoiminnalle uskottavuutta ja joustoa. Suuri tase on arvo sinänsä, sillä se mahdollistaa riittävän lisärahoituksen hankkimisen tarvittaessa ja siten merkittävätkin panostukset sekä salkkuyritysten kehittämiseen että uusiin sijoituksiin; tavoitteemme on säilyttää Solidiumin rahoitusreservit tämän mahdollistavalla tasolla. Solidium sopi syksyllä 2009 yhteensä 600 miljoonan euron rahoitusvalmiuden, joka mahdollistaa tarvittaessa nopeat sijoituspäätökset. Kansallisen tehtävän tarkempi määrittely on ollut Solidiumin tärkeimpiä kehittämisen kohteita ensimmäisen täyden toimintavuoden aikana. Solidiumin sinivalkoinen tehtävä ja siitä juontavat arvot, tavoitteet ja strategiat on esitelty vuosikertomuksen sivulla 2. Uskomme vastuullisen ja ammattimaisen toiminnan johtavan pitkäjänteisesti hyvään tulokseen, josta on osinkojen kautta hyötyä omistajalle, Suomen valtiolle. Menneellä kaudella Solidiumin omistusten tuotto oli 34,6 prosenttia Solidium on toiminut runsaan vuoden ja sen rakenne on osoittanut vahvuutensa ja osakesijoituksemme kasvoivat 6,0 miljardista eurosta 7,9 miljardiin. Tämä on hyvä tulos omistajallemme, mutta vuosi on liian lyhyt aika toimintamme arviointiin. Oikea aikajänne Solidiumin toiminnan taloudellisen tuloksen arviointiin on yli syklin perustuva tarkastelu. Vuoteen on mahtunut sekä nykyisiä omistuksia koskevia hankkeita että mahdollisten uusien sijoituskohteiden tarkastelua. Vain pieni osa Solidiumissa tehdystä työstä näkyy julkisuuteen. Harkinta vaatii kuitenkin pitkäjänteistä valmistelua sekä sitä, että hankkeita voidaan myös hylätä tilanteen niin vaatiessa. Solidiumin tärkein omistajavaikuttamisen kanava on yhteydenpito sijoituskohteiden hallituksiin ja toiminta nimitysvaliokunnissa yhdessä muiden merkittävien omistajien kanssa. Hallitusten kokoonpanoissa, työskentelyssä ja seu- 4

7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS rannassa on näkemyksemme mukaan edelleen kehitettävää, ja Solidium aikoo olla aktiivinen tässä kehitystyössä. Tavoitteitamme ovat mm. hallitusjäsenten monipuolisuuden eli diversiteetin ja toimialaosaamisen lisääminen. Markkinavoimat edellyttävät yritysten toimivan tehokkaasti, mutta hallitustasolla toiminnan järjestelmällisessä kehittämisessä on vielä toivomisen varaa. Yksi keskeisistä kysymyksistä jatkossa on, miten omistajat pystyvät edesauttamaan hallitusten toiminnan kehittämistä samalla kun omistajien omat prosessit kehittyvät. Samalla kun hallitusten kokoonpanoa ja toimintaa kehitetään pitää myös eri tavoin varmistua siitä, että palkkiot ovat oikein mitoitetut. Solidium oli keskeisesti vaikuttamassa siihen, että keväällä yhä useampi yritys päätti maksaa osan hallituspalkkioistaan yhtiön osakkeina. Sekä johdon että hallituksen osakeomistus on tärkeää ja etenkin pitkäaikaisten palkitsemismallien tulisi jatkossa tukea tätä kehitystä. Suomen suurimpien pörssiyhtiöiden keskeisenä omistajana toimiminen antaa Solidiumille ainutlaatuisen näköalapaikan yhtiöiden hallinnon ympäristöön. Viime tilikauden aikana Solidium osallistui Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin uudistamiseen kommentoimalla ehdotuksia ja tuomalla esiin omat näkökantansa. Uusi hallinnointikoodi mahdollistaa erilaiset tavat valmistella hallituksen jäseniä ja hallituksia koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle. Tämä on perusteltua erilaisen omistusrakenteen tai historian omaaville yhtiöille. Hallinnointikoodin tulee olla ohjaava pikemminkin kuin rajoittava. Solidiumin kannalta merkittävin muutos hallinnointikoodissa oli omistajista koostuvan nimitysvaliokuntamallin hyväksyminen osaksi suomalaista käytäntöä. Malli on toimiva yrityksissä, joissa on yrityksen toimintaan sitoutuneita ankkuriomistajia. Malli lisää läpinäkyvyyttä ja toisaalta lisää omistajan paineita ammattimaiseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Solidium noudattaa uutta hallinnointikoodia omistuksiin liittyvässä toiminnassaan, ja tukee tavoitetta saada kaikki pörssiyhtiöt koodin mukaiseen toimintaan. Olemme osa miljoona-liikettä. Solidiumin omistuksia seuraavat sadat tuhannet työntekijät ja osakkaat. Omistusten vaikutus säilyi laajana yli viime vuosien talouskriisin, vaikka yhtiöt joutuivat rajusti tehostamaan toimintaansa. Nopeat sopeutustoimet osoittivat talouden darwinismin toimivan, sillä yhtiöt nousevat lamasta eri tavoin kohtaamaan seuraavat talouden käänteet. Laman jälkeisten voittajien identifioiminen ja näiden kasvustrategioiden tukeminen on keskeisenä agendalla jo alkaneella tilikaudella. Kiitän omistajaa hyvästä tuesta toiminnallemme, ja henkilöstöä hyvästä toimintavuodesta. Työmme suomalaisen omistajuuden eturintamassa yhdessä muiden omistajien kanssa saanee uusia muotoja ja haasteita lähivuosina, niihin katsomme luottavaisina Solidiumin antaman hyvän selkänojan turvin. Kari A.J. Järvinen toimitusjohtaja MIKSI SIJOITUS TIETO OYJ:ÖÖN? Solidium uskoo Tiedon olevan hyvä sijoitus pitkällä aikavälillä Tiedolla on keskeinen rooli tietotekniikkapalveluissa Pohjoismaissa Tieto on selkeä markkinajohtaja Suomen tietotekniikkamarkkinalla noin 25 prosentin markkinaosuudellaan Tieto on noin työntekijällään Suomessa ylivoimaisesti suurin työllistäjä ja suurin osaamiskeskittymä Suomen tietotekniikka-alalla Kotimainen ankkuriomistus on Tiedossa hyvin perusteltua Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet kannattavaan kasvuun strategiansa mukaisilla kasvualueilla 5

8 VUOSIKERTOMUS 2010 Solidiumin tehtävät ja toiminta YLEISTÄ Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallinnoida Suomessa toimivien yritysten osakkeita ja käyttää niissä omistajuuteen perustuvaa määräysvaltaa. Solidium noudattaa toiminnassaan valtioneuvoston vahvistamia yleisiä omistajaohjauksen periaatteita. Yhtiö sijoittaa varoja yrityksiin, joilla katsotaan olevan kansallista merkitystä. Solidium voi sijoittaa suomalaisiin pörssiyhtiöihin, laajasti Suomessa toimiviin ulkomaalaisiin pörssiyhtiöihin sekä listautumista valmisteleviin yhtiöihin. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on määrittänyt Solidiumin hallituksen toimintavaltuudet, joiden puitteissa hallitus toimii itsenäisesti. SOLIDIUMIN SIJOITUSTOIMINTA Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin ja sen tavoitteena on pitkäaikainen omistaja-arvon kasvattaminen. Solidium on omistamissaan yhtiöissä pitkäaikainen omistaja ja se pyrkii edesauttamaan aktiivisen omistajuuden keinoin omistamiensa yhtiöiden kehitystä ja kasvua sekä arvonmuodostusta pitkäjänteisesti. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin toiminnan tuottotavoitteena on kasvattaa osakesijoitusten arvoa kustannustehokkaalla tavalla pitkällä aikavälillä käyttämällä vertailuindeksinä OMX Hki Cap -indeksiä sekä riskikorjattua valtion pitkäaikaista velkakirjatuottoa. Uusien sijoituskohteiden analysoimiseksi Solidium käyttää useista erilaisista sijoituskriteereistä koostuvaa analyysiä. Keskeisimpiä kriteerejä uusien sijoituskohteiden analysoinnissa ovat: kohdeyhtiölle asetettu tuottovaatimus sijoitus on kansallisen edun kannalta perusteltu omistukseen perustuva vaikutusvalta on saatavilla sijoituksen määrä on järkevässä suhteessa Solidiumin sijoitusten kokonaismäärään. Solidiumin tekemiin sijoituksiin ei liity elinkeinopoliittisia syitä, tukiluontoisuutta eikä kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Solidium ei sijoita yhtiöihin, joiden toiminnan voidaan katsoa olevan epäeettistä taikka joiden rahoitusasema tai omistusrakenne ei puolla sijoitusta yhtiöön. Solidiumin yritysvastuuta on käsitelty tarkemmin sivuilla Solidium voi irtautua tai vähentää omistustaan sijoituskohteissaan, mikäli taloudelliset perusteet irtautumiselle tai omistuksen vähentämiselle ovat vahvat ja markkinatilanne puoltaa irtautumista tai omistuksen vähentämistä. Samoin Solidium voi irtautua tai vähentää omistustaan sijoituskohteissaan, mikäli Solidiumin tehtävä suomalaisena ankkuriomistajana on saavutettu tai se voidaan saavuttaa alhaisemmalla omistusosuudella. AKTIIVINEN OMISTAJUUS Solidium on suurin tai yksi suurimpia omistajia sijoituskohteissaan ollen kuitenkin kaikissa yhtiöissä vähemmistöomistajana. Solidium toimii omistamissaan yhtiöissä aktiivisena omistaja ja pyrkii vaikuttamaan omistajalle kuuluviin asioihin omistamissaan yhtiöissä. Osana aktiivista omistajuutta Solidium valmistelee omistajastrategisen näkemyksen kunkin omistamansa yhtiön osalta. Tämä edellyttää yhtiöiden liiketoiminnan, toimintaympäristön, kilpailutilanteen ja taloudellisen aseman syvällistä ymmärtämistä sekä aktiivista vuorovaikutusta Solidiumin omistamien yhtiöiden ja muiden osakkeenomistajien kanssa. Omistajastrategian luomisen avulla Solidium muodostaa oman näkemyksensä mm. yhtiöiden pääomatarpeisiin sekä merkittäviin strategisiin ja rakenteellisiin kysymyksiin. Omistajastrategian perusteella Solidium tekee myös päätökset muun muassa omistamiensa yritysten osakkeiden myymisestä tai uusien osakkeiden ostamisesta tai merkitsemisestä osakeanneissa sekä suhtautumisesta omistajien kannan ottoa edellyttäviin yritysjärjestelyihin. Keskeisimpiä aktiivisen omistamisen vaikutuskeinoja on hallitusten jäsenten valintoihin osallistuminen. Solidiumin edustajat osallistuvat useimmissa Solidiumin omistamissa yhtiöissä hallitusten jäsenten toiminnan arviointiin ja yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevien ehdotusten valmisteluun osakkeenomistajista koostuvassa nimitysvaliokunnassa tai Solidiumin edustajia kuullaan ehdotusten valmistelussa muutoin. 6

9 SOLIDIUMIN TEHTÄVÄT JA TOIMINTA SOLDIUMIN OSALLISTUMINEN NIMITYSVALIOKUNTATYÖSKENTELYYN Kemira Metso Outokumpu Rautaruukki Sponda Stora Enso TeliaSonera Kari Järvinen jäsen Kari Järvinen pj. Kari Järvinen pj. Kari Järvinen pj. Kari Järvinen pj. Keijo Suila pj. Kari Järvinen jäsen Elisassa ja Sammossa on hallituksen jäsenistä koostuva nimitysvaliokunta. Solidiumista tuli Tiedon ja Tikkurilan omistaja keväällä Keskeisiä hallituksen jäsenten valintaa koskevia tavoitteita ovat muun muassa jäsenvalintojen perustuminen yhtiön kehitystarpeisiin sekä muodostaa hyvin toimiva, toisiaan täydentävä hallituskokoonpano, jonka jäsenillä on monipuolista osaamista ja kokemusta. Hallituksen jäsenten valintakriteereitä ovat muun muassa ammattitaito, osaaminen ja kokemus, sitoutuneisuus, riippumattomuus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustehtävien hoitamiseen. SOLIDIUMIN OMISTAMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINTI Solidium pyrkii edistämään hyvien hallinnointiperiaatteiden soveltamista omistamiensa yhtiöiden hallinnoinnissa. Solidium noudattaa omistamiensa yhtiöi den hallinnoinnissa osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, muuta lainsäädäntöä, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja arvopaperimarkkinoiden parhaita käytäntöjä. Arvopaperimarkkinayhdistys ry julkisti uuden listayhtiöiden hallinnointikoodin. Solidium on osallistunut hallinnointikoodin uudistamiseen antamalla suullisia ja kirjallisia lausuntoja koodiehdotuksiin. Hallinnointikoodia uudistettiin siten, että uudessa hallinnointikoodissa huomioitu Euroopan komission antama palkkiosuositus. Lisäksi uuteen hallinnointikoodiin on tehty lisäys, jonka mukaan hallituksen jäsenten valinnan valmistelua varten perustettu osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitysvaliokunnan perustamista ei katsota olevan poikkeus koodista. Myös Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodia on uudistettu Uudessa hallintokoodissa on huomioitu Euroopan komission antama palkkiosuositus ja eräät muutokset Ruotsin osakeyhtiölainsäädännössä. Uudet hallinnointikoodit lisäävät läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta listayhtiöiden palkitsemisen kuvaamisessa. Suomen uusi hallinnointikoodi lisää myös joustavuutta listayhtiöiden hallituksen jäsenten nimitysasioiden valmistelussa. Uudistuksen jälkeen kaikki Solidiumin omistamat yhtiöt noudattavat niihin sovellettavaa hallinnointikoodia sellaisenaan. Solidium hallinnoi omistamiaan yhtiöitä noudattamalla muun muassa seuraavia periaatteita: Solidiumin soveltamien hallinnointiperiaatteiden lähtökohtana on omistajien keskinäinen yhdenvertaisuus; Solidium toimii yhteistyössä muiden merkittävien omistajien ja omistamiensa yhtiöiden hallituksen ja toimivan johdon kanssa Solidium vaikuttaa aktiivisesti omistuskohteidensa hallitusvalintoihin ja muihin osakkeenomistajille kuuluviin asioihin sekä seuraa aktiivisesti omistuskohteidensa toiminnan kehittymistä Solidium ei omistajana puutu hyvien hallinnointiperiaatteiden vastaisesti omistamiensa yhtiöiden hallitusten tai toimivan johdon päätöksentekoon Solidium keskustelee merkittävien omistajien kanssa keskeisistä liiketoiminnan strategiaa koskevista kysymyksistä ja rakennejärjestelyistä. Solidiumin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous vahvistaa ne hyvää hallintotapaa koskevat periaatteet, joita yhtiön tulee noudattaa toimiessaan pörssiyhtiöiden osakkeenomistajana. TILIKAUSI Solidiumin edustajat osallistuivat seitsemän omistamansa yhtiön hallituksen jäseniä ja heidän palkkioitaan koskevan ehdotuksen valmisteluun nimitysvaliokunnassa. Solidiumin omistamien yhtiöiden hallituksiin (poislukien Tieto ja Tikkurila, joista tuli Solidiumin omistamia yhtiöitä hallituksen nimittämisen jälkeen) valittiin keväällä 2010 yhteensä 13 uutta jäsentä, joista naisia oli viisi eli noin 38 prosenttia. Kaikissa Soldiumin omistamissa yhtiöissä Tietoa lukuun ottamatta hallituspalkkiot maksetaan vuonna 2010 yhtiöiden omien osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Solidiumin näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten kasvava ja pitkäjänteinen osakeomistus yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja hallituksen jäsenten intressejä ja palvelee siten kaikkien osakkeenomistajien etua. Solidium käytti Kemiran merkintäetuoikeusannissa merkintäetuoikeutensa täysimääräisesti ja merkitsi osakeannissa Kemiran uusia osakkeita noin 35 miljoonalla eurolla. Lisäksi Solidium antoi osakeannin yhteydessä merkintäsitoumuksen ja -takauksen. Solidium myötävaikutti muutoinkin aktiivisesti osakkeenomistajana Tikkurilan irrottamiseen Kemirasta. Solidium osti markkinoilta 10,3 prosenttia Tiedon osakkeita noin 116 miljoonalla eurolla ja nousi Tiedon suurimmaksi osakkeenomistajaksi. Tieto on keskeinen pohjoismainen palveluntarjoaja, ja se sopii erinomaisesti Solidiumin omistajaintresseihin. Yhtiöllä on Solidiumin näkemyksen mukaan hyvät mahdollisuudet kannattavaan kasvuun strategiansa mukaisilla kasvualueilla ja Solidium uskoo Tiedon olevan taloudellisesti hyvä sijoitus pitkällä aikavälillä. 7

10 VUOSIKERTOMUS 2010 Solidiumin salkku SIJOITUSTEN TUOTTO Solidiumin osakesijoitusten tuotto oli 35,1 prosenttia tilikauden aikana ja 3,6 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Osakkeista parhaimman tuoton tilikauden 12 kuukauden ajanjaksolla tuottivat Kemira ja Metso. Osakesalkun arvo nousi miljoonaa euroa, miljoonasta miljoonaan euroon. Solidiumin kaikkien sijoitusten (osakesijoitukset sekä rahamarkkinasijoitukset) tuotto oli 34,6 prosenttia tilikauden aikana ja 3,8 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Solidiumin substanssiarvo nousi 28 prosenttia, miljoonasta miljoonaan euroon. PÄÄOMAMARKKINOIDEN TILANNE Vuoden 2009 alkupuolella alkanut pörssikurssien elpyminen jatkui alkukevääseen 2010, ja osakemarkkinoiden kehitys Suomessa oli keskimäärin muuta Eurooppaa vahvempaa. Maailmantalous on alkanut elpyä kriisistä, mutta talouskehitykseen liittyy edelleen useita epävarmuustekijöitä, jotka heijastuvat pörssikursseihin. Keväällä 2010 valtioiden velkaongelmat lisäsivät markkinoiden epävarmuutta: pörssikurssit heilahtelivat voimakkaasti, mutta osakeindek- sien arvot päätyivät kauden lopussa lähelle vuoden alun tasoa. HELSINGIN PÖRSSI Helsingin pörssin markkina-arvo oli 136 miljardia euroa Vuotta aiemmin markkina-arvo oli 121 miljardia euroa, joten markkina-arvo nousi tilikauden aikana 12,4 prosenttia. Painorajoitettu Helsingin pörssin OMX Helsinki Cap -tuottoindeksi nousi tilikauden aikana 31,8 prosenttia. Vuoden 2010 alussa Helsingin pörssin markkina-arvo oli 141 miljardia euroa, joten markkina-arvot ovat vuoden ensimmäisellä puoliskolla laskeneet 3,5 prosenttia. OMX Helsinki Cap- tuottoindeksi nousi 5,0 prosenttia vastaavana ajanjaksona. SOLIDIUMIN OMISTUKSET Solidiumin osakesalkussa oli tilikauden lopussa yhdentoista pörssiyhtiön osakkeita. Osakesalkun markkina-arvo oli miljardia euroa Markkina-arvoltaan suurimmat omistukset ovat TeliaSoneran, Sammon ja Outokummun osakkeissa. Solidiumin yhtiöstä saama voitonjako (osingot ja pääomanpalautukset) oli tilikauden aikana yhteensä 458 miljoonaa euroa, josta 299 miljoonaa euroa oli käteisosinkoa, 57 miljoonaa euroa pääomanpalautusta ja 102 miljoonaa euroa osinkoa Tikkurilan osakkeina. Käteisenä saadun voitonjaon määrä oli siten 356 miljoonaa euroa. Suurin voitonjako saatiin TeliaSonerasta (142 miljoonaa euroa), Kemirasta (109 miljoonaa euroa, ml. Tikkurilaosakkeet) ja Sammosta (79 miljoonaa euroa). Solidium perustettiin jakautumisella Solidiumille jakautumisessa siirretyille osakkeille maksettiin voitonjakoa tilikauden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 285 miljoonaa euroa. SAATU VOITONJAKO TILIKAUDELLA Milj. TeliaSonera 141,9 Sampo 79,3 Stora Enso Rautaruukki Elisa Outokumpu Sponda Metso Kemira 38,8 25,0 22,0 19,8 11,4 11,0 7, Tieto ja Tikkurila eivät olleet Solidiumin salkussa voitonjaon aikaan. Kuva ei sisällä voitonjakona saatuja Tikkurilan osakkeita. MUUTOKSET OSAKESALKUSSA Hankinnat Osakkeita, kpl Hankintameno/osake, Hankintameno, Kemiran merkintäetuoikeusanti joulukuu , Tikkurila-osakkeiden jakaminen osinkona Kemiran osakkaille maaliskuu , Tieto-osakkeiden hankinta keväällä , Hankinnat yhteensä Myynnit Osakkeita, kpl Myyntihinta/osake, Myyntihinta, Rautaruukki-osakkeiden myynti kesäkuu , PÄÄOMAN KEHITYS milj. euroa TUOTTOKEHITYS

11 SOLIDIUMIN SALKKU SIJOITUSTOIMINNAN TUNNUSLUVUT PER kk 6 kk 12 kk 2 v* Kaikkien sijoitusten tuotto (ml. rahamarkkinasijoitukset) 2,1 3,8 34,6-1,9 Osakesijoitusten tuotto, % 2,2 3,6 35,1-1,5 Vertailuindeksin OMX CAP HKI tuotto, % -1,2 5,0 31,8-2,9 Volatiliteetti, % 24,7 24,6 35,6 Sharpe 0,3 1,4-0,1 Beta 1,0 1,0 Alfa, % 1,8 1,1 Tracking Error, % 7,2 9,3 Informaatiosuhde 0,4 0,1 * Yli vuoden tunnusluvut vuotuisia OSAKEOMISTUKSET PER Yhtiö Solidiumin omistamat osakkeet, kpl Osuus yhtiön koko osakekannasta Osuus yhtiön äänivallasta Elisa ,0 % 10,0 % Kemira ,7 % 16,7 % Metso ,4 % 10,4 % Outokumpu ,9 % 30,9 % Rautaruukki ,7 % 39,7 % Sampo A ,1 % 14,0 % Sponda ,3 % 34,3 % Stora Enso ,3 % 25,1 % Stora Enso A* ,4 % 31,4 % Stora Enso R* ,8 % 6,8 % TeliaSonera ,7 % 13,7 % Tieto ,3 % 10,3 % Tikkurila ,7 % 14,7 % * Osuus osakesarjan kokonaismäärästä OSAKESALKUN JAKAUMA Markkina-arvo , milj. Osuus salkussa, % Markkina-arvo , milj. Osuus salkussa, % TeliaSonera 3 259,3 41,2 % 2 285,8 38,1 % Sampo A 1 377,1 17,4 % 1 066,3 17,8 % Outokumpu 701,6 8,9 % 693,7 11,6 % Rautaruukki 669,0 8,5 % 793,1 13,2 % Stora Enso 589,8 7,5 % 418,9 7,0 % Stora Enso A 341,9 263,0 Stora Enso R 247,9 156,0 Metso 416,2 5,3 % 208,7 3,5 % Elisa 236,5 3,0 % 195,1 3,3 % Sponda 236,0 3,0 % 193,2 3,2 % Kemira 228,4 2,9 % 140,5 2,3 % Tieto 100,8 1,3 % Tikkurila 99,7 1,3 % Yhteensä 7 914,4 100,0 % 5 995,3 100,0 % SUBSTANSSIARVOLASKELMA Milj Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 0,3 0,0 Osakesijoitukset 7 914, ,3 Lyhytaikaiset saamiset 0,6 0,3 Rahamarkkinasijoitukset 357,7 152,8 Varat yhteensä 8 273, ,4 Lyhytaikaiset velat -3,8-0,6 Laskennallinen verovelka -554,5-106,2 Velat yhteensä -558,3-106,8 Substanssiarvo 7 714, ,6 Muutos tilikauden aikana, euroa 1 673,2 Muutos tilikauden aikana, % 28 % Julkisesti noteeratut arvopaperit ja sijoitusrahastot on arvostettu viimeiseen kaupankäyntikurssiin ja kaikki muut tase-erät kirjanpitoarvoonsa. Laskennallinen verovelka on 26 % markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotuksesta. 9

12 VUOSIKERTOMUS 2010 Omistusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus Solidiumin salkussa olevat yhtiöt ovat merkittäviä tekijöitä omalla toimialallaan Pohjoismaissa ja useat myös maailmanlaajuisesti. Yhtiöt työllistävät yli ihmistä ja ne tuottivat yli 39 miljardia euroa liikevaihtoa vuonna Yhtiöt maksoivat veroa yhteensä 790 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja jakoivat voittoa 2,2 miljardia euroa keväällä Suuri osa Solidiumin salkkuyhtiöiden liiketoiminnoista on ulkomailla. Metson, Outokummun ja Stora Enson liikevaihdosta yli 90 % kertyy Suomen ulkopuolella. Henkilöstöstä yli kaksi kolmannesta on ulkomailla; vain Elisalla, Rautaruukilla ja Spondalla on pääosa työvoimasta Suomessa. Yhtiöiden omistus on laajalti hajautunutta. Osakepääomasta merkittävä osa, keskimäärin 61 prosenttia, on ulkomaisten instituutioiden (mm. eläkerahastot, osakerahastot) omistuksessa. Osakkeenomistajien määrässä näkyy toisaalta laaja suomalaisten kotitalouksien omistus. Jokaisessa Solidiumin salkkuyhtiössä on tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia suomalaisia kotitalouksia omistajina. Omistusosuuksilla mitattuna Stora Ensolla ja TeliaSoneralla on kansainvälisimmät omistajapohjat. Stora Enson ulkomainen omistusosuus on 68 prosenttia, ja TeliaSonerassa muut kuin suomalaiset sijoittajat omistavat 81 prosenttia (tästä ruotsalaisten sijoittajien osuus on 65 prosenttiyksikköä). Yhtiöiden liikevaihdosta 80 % Suomen ulkopuolelta ja henkilöstöstä yli 2/3 ulkomailla Vaikka yhtiöiden kansainvälistyminen lisää ulkomaisen myynnin ja henkilöstön osuutta, on suomalaisilla vahva intressi yhtiöiden taloudelliseen menestymiseen sekä suoran osakeomistuksen kautta että suomalaisten eläke- ja vakuutusvaroja sijoittavien instituutioiden kautta. Suomalaisen pääomamarkkinan toimivuuden kannalta sekä ulkomaalaisomistus, suomalainen instituutio-omistus että laaja suomalainen piensijoittajaomistus ovat tärkeitä: eri sijoittajaryhmät voivat toimia eri tavoin eri markkinatilanteissa ja siten tasata markkinaliikkeitä ja tuoda markkinoille likviditeettiä. 10

13 OMISTUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS VAIKUTTAVUUSTIETOJA Yhtiö Liikevaihto 2009, milj. euroa Liikevaihdosta Suomen ulkopuolella, % Elisa % Kemira % Metso % Outokumpu % Rautaruukki % Sampo % Sponda % Stora Enso % TeliaSonera % Tieto % Tikkurila % Yhteensä % Huom. Kemiran liikevaihto pro forma (ilman Tikkurilaa) Yhtiö Henkilöstö 2009, hlöä Henkilöstöstä Suomen ulkopuolella, hlöä Ulkomaisen henkilöstön osuus, % Elisa % Kemira % Metso % Outokumpu % Rautaruukki % Sampo % Sponda % Stora Enso % TeliaSonera % Tieto % Tikkurila % Yhteensä % Huom. i) Kemiran henkilöstö pro forma (ilman Tikkurilaa), ii) Elisan henkilöstö Solidiumin arvio perustuen liikevaihdon jakaumaan Yhtiö Osakkaita , kpl Ulkomaalaisten osuus, % osakkeista Elisa % Kemira % Metso % Outokumpu % Rautaruukki % Sampo % Sponda % Stora Enso % TeliaSonera % Tieto % Tikkurila % Ulkomaalaisten omistajien omistama markkina-arvo yhteensä Huom. i) Osakasmääriä ei laskettu yhteen, koska voivat olla osittain päällekkäisiä, ii) Stora Enson ja Tiedon osakkaiden lukumäärät ovat vuoden 2009 vuosikertomuksesta. Yhtiö Voitonjako milj. euroa Maksetut verot vuonna 2009, milj. euroa Markkina-arvo , milj. euroa Elisa Kemira Metso Outokumpu Rautaruukki Sampo Sponda Stora Enso TeliaSonera Tieto Tikkurila Yhteensä Huom. Kemiran voitonjako ei sisällä jaettuja Tikkurilan osakkeita. Kemiran maksetut verot pro forma (ilman Tikkurilaa) 11

14 Elisa Oyj 10,0 Solidiumin omistusosuus (%) 3,0 236 Osuus Solidiumin osakesalkussa (%) Omistuksen markkinaarvo (milj. ) 22,0 Voitonjako Solidiumille (milj. ) LIIKETOIMINTA JA STRATEGIA Elisa on suomalainen matkaviestinnän ja kiinteän verkon palveluyritys, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä. Yhtiö palvelee alueellisesti noin kahta miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja kansainvälisesti noin :ta yritysasiakasta. Yhtiö tarjoaa palveluita sekä Elisa- että Saunalahti-tuotemerkeillä. Elisa tavoitteena on parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa sekä kehittää kuluttajille ja yritysasiakkaille ICT- ja online-palveluja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 1,4 miljardia euroa ja liikevoitto 267 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta ja liikevoitosta yli 90 prosenttia tuli Suomesta ja loput Virosta. Konsernin henkilöstön määrä on noin Elisa toimii globaalisti yhteistyössä Vodafonen ja Telenorin kanssa. Elisa tarjoaa kiinteän ja langattoman verkon viestintäpalveluita kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Elisan palveluvalikoima muodostuu matka- ja kiinteän puhelinlinjan liittymistä, laajakaistaliittymistä, sekä ICT- ja muista palveluista. Kuluttaja-asiakkaat kattoivat 60 prosenttia liikevaihdosta ja 63 prosenttia liikevoitosta vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla. Elisan kiinteä verkko on yrityshistorian seurauksena vahva erityisesti Uudellamaalla sekä Tampereen, Jyväskylän ja Joensuun seudulla. Langaton 3G-verkko on Suomen kattavin ja kattaa yli 90 prosenttia suomalaisista. Elisalla on puhelinyhdistyksestä juontuvan historiansa seurauksena edelleen erittäin laaja suomalainen omistuspohja ja yli osakkeen- Hallituksen puheenjohtaja: Risto Siilasmaa Toimitusjohtaja: Veli-Matti Mattila 12

15 OMISTUKSET omistajalla laajin omistajapohja Helsingin pörssin yhtiöistä. Elisa kävi läpi laajan integraatiovaiheen 2000-luvun alkupuolella, jonka tuloksena aikaisemmin erilliset puhelinosuuskunnat ja -osakeyhtiöt yhdistettiin yhdeksi Elisaksi. Strategiansa seuraavana vaiheena Elisa vahvisti markkina-asemaansa avainalueillaan, jonka tuloksena se nousi Suomen suurimmaksi matkapuhelinoperaattoriksi liittymien määrällä mitattuna. Strategian mukaisesti Elisa keskittyy seuraavaksi uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä kuluttajaettä yritysasiakkaille. Uusien palveluiden toteuttamisessa ja jakelussa Elisa hyödyntää laajaa asiakaskuntaansa ja tehokasta sähköistä jakelukanavaansa. VIIMEAIKAINEN KEHITYS Elisan matkapuhelinliittymien määrä rikkoi ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen kolmen miljoonan rajan. Alkuvuoden tilannetta telekommunikaatioalalla kuvasi voimakas hintakilpailu, kun toimialan yhtiöt pyrkivät kasvattamaan markkinaosuuksiaan. Elisan asiakasvaihtuvuus matkapuhelinliittymissä kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli 15,5 prosenttiin asiakaskunnasta, mikä kertoo kireästä kilpailutilanteessa Suomen markkinoilla. Elisan liikevaihto vuoden 2010 alkupuoliskolla kasvoi 1,6 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevoitto oli viime vuoden tasolla. Henkilöasiakasliiketoiminnassa kasvu tuli uusien palvelujen kysynnän kasvusta ja lisääntyneestä mobiililiiketoiminnasta. Yritysasiakasliiketoiminnassan vuoden 2009 laskutrendi kääntyi hienoiseksi kasvuksi toisella neljänneksellä. Elisa on lanseerannut viime aikoina useita uusia henkilöasiakkaille suunnattuja palveluita, kuten IPTV Elisa Viihde, turvapalvelu Elisa Vahti ja äänikirjapalvelu Elisa Kirja. Yritysasiakkaille Elisa tarjoaa tulevaisuudessa nykyiset operaattoripalvelut ja ICT-palveluihin integroivia ratkaisuja. Elisa osti keväällä 2010 enemmistöomistuksen videoneuvottelu-ratkaisuihin erikoistuvasta Videra Oy:stä tarkoituksenaan vahvistaa markkina-asemaansa ja osaamista videoneuvottelupalveluissa. Teleoperaattoritoiminta on vaatinut perinteisesti merkittäviä investointeja kiinteään ja langattomaan verkkoon. Elisan mukaan sen investoinnit lähivuosina tulevat olemaan prosenttia liikevaihdosta. Tästä merkittävä osa tultaneen kohdistamaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. SOLIDIUMIN NÄKEMYS Elisan julkistama keskipitkän aikavälin tavoite on kasvaa markkinoiden keskiarvoa nopeammin erityisesti uusien tuotteiden ja palveluiden avulla. Huomattava kilpailutekijä on Elisan laaja omistaja-asiakaskunta Suomessa. Elisan lähes koko liiketoiminta keskittyy Suomeen, missä markkina on jo varsin kypsä ja liittymätiheys ja kiinteän verkon kattavuus korkeat. Lisäksi kova kilpailu nykyisillä tuote- ja palvelualueilla luo hintapaineita. Elisan taloudellinen asema on vahva ja tuloksentekokyky hyvä. Yhtiön velkaantumisaste on lähellä pitkän aikavälin tavoitetason alarajaa ja täten voitonjakokyky on hyvä. KURSSIKEHITYS euroa Elisa Dow Jones STOXX 600 Telecommunications Index Toimialan indeksikehitys normalisoitu verrattuna yhtiön osakkeeseen. LIIKEVAIHDON JAKAUMA Suomi, 91 % Muut maat, 9 % AVAINLUVUT Milj. 1 6/ Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto-% 17,6 18,7 17,8 Nettotulos Oman pääoman tuotto 20 % 19 % Sijoitetun pääoman tuotto 13 % 17 % 16 % Omavaraisuusaste 42 % 46 % 43 % Nettovelkaantumisaste 93 % 80 % 93 % Osakekohtainen tulos (euroa) 0,31 1,13 1,12 Markkina-arvo Taseen loppusumma Henkilöstö (lkm) Voitonjako Solidiumin saama voitonjako 15 7 Osingot on merkitty sen tilikauden kohdalle, jonka tilinpäätöksen perusteella ne on maksettu. SUURIMMAT OMISTAJAT Osuus osakkeista Osakkeita, kpl ja äänistä (%) Solidium Oy ,0 Elisa Oyj ,3 Varma ,1 Ilmarinen ,0 Valtion Eläkerahasto ,2 13

16 Kemira Oyj 16,7 Solidiumin omistusosuus (%) 2,9 228 Osuus Solidiumin osakesalkussa (%) Omistuksen markkinaarvo (milj. ) 7,0 Voitonjako Solidiumille (milj. ) LIIKETOIMINTA JA STRATEGIA Kemira on vedenkäsittelyn kemikaaleihin keskittynyt yhtiö, jolla on kattava tuotevalikoima kuitukemiassa, kemiallisessa vedenkäsittelyssä ja veden erotustekniikassa. Kemira tarjoaa sekä veden laadun että määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran asiakkaita ovat vesi-intensiivisillä aloilla toimivat yhtiöt sekä vedenkäsittelyyn liittyvät julkisen sektorin toimijat. Vuonna 2009 Kemiran jatkavien toimintojen liikevaihto (ilman maaliskuussa 2010 eriytettyä Tikkurilaa) oli noin 2 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 110 miljoonaa euroa. Konsernissa työskenteli vuoden 2010 puolivälissä noin henkilöä 40 maassa. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin liikevoittotaso ja 5 prosentin orgaaninen kasvu. Nettovelkaantumistavoite on prosenttia. Kemiran veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan keskittyvät segmentit ovat Paper, Municipal & Industrial ja Oil & Mining. Liikevaihdosta lähes puolet on peräisin Paper-segmentistä eli sellu- ja paperiteollisuuden kemikaaleista. Kemira on segmentissä maailman kolmen suurimman toimijan joukossa. Sen tuotteita käytetään valmistusprosesseissa tarvittavan veden määrän vähentämiseen ja prosessin puhtauden ylläpitämiseen. Kemikaaleilla esimerkiksi poistetaan vesikierrosta mikrobeja ja epäpuhtauksia, jotka heikentävät paperin laatua ja haittaavat prosessin ajettavuutta. Kemiran strategiana Paper-segmentin osalta on uudelleenasemoida se ja keskittyä kasvaviin markkinoihin ja valikoituihin tuotteisiin ja asiakkaisiin. Municipal & Industrial tuo vajaan kolmanneksen Kemiran liikevaihdosta. Kemira on maailman suurin kuntien ja teollisuuden vedenkäsittelyssä käyttämien saostuskemikaalien toimittaja sekä merkittävä polymeerien valmistaja. Segmentin tuotteita käytetään juomaja teollisuusveden käsittelyyn ja puhdistamiseen sekä lietteiden käsittelyyn. Markkinan kasvu pohjautuu nopeasti lisääntyvään puhtaan veden ja vedenkäsittelyn tarpeeseen erityisesti kehittyvien maiden suurkaupungeissa. Kemiran strategiana on kasvattaa segmenttiä nykyisillä ja uusilla markkina-alueilla. Oil & Mining -segmentin osuus Kemiran liikevaihdosta on noin 15 prosenttia. Sen tuotteita käytetään öljynporauksessa saostumienestossa, öljyesiintymän täyttämisessä ja paineistamisessa sekä erilaisissa kaivosteollisuuden tarpeissa. Kemira on segmentissä yksi merkittävimmistä toimijoista. Asiakkaat ovat tyypillisesti suuria, mutta liiketoiminta melko paikallista. Yhtiön strategiana on keskittyä globaaliin kasvuun Hallituksen puheenjohtaja: Pekka Paasikivi Toimitusjohtaja: Harri Kerminen 14

17 OMISTUKSET kaivos- ja öljyteollisuuden tuotantovolyymien elpymisen vauhdittamana. Loput noin 10 prosenttia Kemiran liikevaihdosta syntyy laajasta valikoimasta kemikaaleja esimerkiksi rehu-, ruoka-, lääke- ja tekstiiliteollisuudelle. Tuotannosta vastaa pääosin ChemSolutions-yksikkö. Kemiralla on myös 39 prosentin osuus pigmenttinä käytettävää titaanidioksidia valmistavasta Sachtlebenistä. VIIMEAIKAINEN KEHITYS Kemira kykeni vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla jatkamaan vuoden 2009 aikana alkuunsaatua positiivista tuloskehitystä. Liikevaihto nousi 7,5 prosenttia. Myyntivolyymit elpyivät laman pohjalukemista erityisesti Paperja Oil & Mining-segmenteissä, mutta ovat edelleen historiallisesti melko matalalla tasolla. Liikevoittomarginaali parani noin kaksi prosenttiyksikköä 7,8 prosenttiin alkuvuoteen 2009 verrattuna. Tämä oli seurausta Kemiran vuonna 2009 toteuttamista tehostamistoimenpiteistä ja markkinan elpymisestä. Kassavirta säilyi hyvänä ja velkaantuneisuus aleni 48 prosenttiin. Nykyinen vedenkäsittelyyn erikoistunut Kemira on muodostunut luvun yritysostokautta seuranneen integroinnin ja keskittymisen tuloksena. Tikkurilan eriyttäminen muutti Kemiran fokusoituneeksi vesikemian yhtiöksi. Kemiran aikaisemmin kokonaan omistamasta Tikkurilasta jaettiin 86 prosenttia nykyisille omistajille osakeosinkona Samalla Tikkurila listattiin Helsingin pörssiin. Kemira julkisti vesiosaamisen SWEET- vesitutkimuskeskushankkeen yhdessä VTT:n kanssa. Hankkeeseen osallistujat investoivat siihen neljän vuoden aikana yhteensä 120 miljoonaa euroa ja työllistävät vuositasolla 200 henkilöä. Hankkeeseen osallistuu jatkossa myös muita klusterin toimijoita. SOLIDIUMIN NÄKEMYS Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Yhtiö keskittyy palvelemaan runsaasti vettä käyttävillä toimialoilla toimivia yrityksiä, joille on tärkeää veden määrän ja laadun optimointi. Kemira tavoittelee orgaanista kasvua valitsemillaan segmenteillä ja markkinakasvu näyttää pitkällä aikavälillä hyvältä. Yhtiön investointikyky kasvun mahdollistamiseksi on hyvä syksyllä 2009 toteutetun osakeannin ja vahvan kassavirran ansiosta. Paperi- ja sellukemikaalien osuus Kemiran myynnistä on edelleen merkittävä. Näiden asiakastoimialojen haasteiden vuoksi tuotteiden kysynnän kehitys perinteisillä markkinoilla tulee olemaan heikkoa. Kehittyvien markkinoiden osuus tulee kasvamaan selluteollisuuden investointien keskittyessä Etelä-Amerikkaan ja paperinvalmistuksen investointien Aasiaan. Municipal & Industrialsegmentti tarjoaa hyvän kasvumahdollisuuden julkisella sektorilla suurissa ja nopeasti kehittyvissä kaupungeissa. Toisaalta paikallisen infrastruktuurin kehityksen hitaus saattaa asettaa joissain tapauksissa rajoitteita kasvulle. Oil & Mining on globaalilla tasolla nopeasti kasvava segmentti, mutta muodostaa vielä pienen osan Kemiran liiketoiminnasta. Solidiumin näkemyksen mukaan Kemiralla on hyvät edellytykset rakentaa kansainvälisesti merkittävä asema veden käsittelyyn liittyvässä liiketoiminnassa. Lisäksi esimerkiksi makean veden valmistus merivedestä sekä biomassojen hyödyntäminen voivat tarjota pitkällä aikavälillä mielenkiintoisia uusia kasvumahdollisuuksia. KURSSIKEHITYS euroa LIIKEVAIHDON JAKAUMA Suomi, 15 % Muu Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka, 50 % Pohjois-Amerikka, 23 % Etelä-Amerikka, 6 % Aasia ja Tyynenmerenalue, 6 % Kemira FTSE EUROFIRST 300 Chemicals Toimialan indeksikehitys normalisoitu verrattuna yhtiön osakkeeseen. AVAINLUVUT Milj. 1 6/ Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto-% 7,8 7,0 4,7 Nettotulos Oman pääoman tuotto 9 % 3 % Sijoitetun pääoman tuotto 9 % 8 % 7 % Omavaraisuusaste 50 % 45 % 34 % Nettovelkaantumisaste 48 % 53 % 108 % Osakekohtainen tulos (euroa) 0,35 0,72 0,26 Markkina-arvo Taseen loppusumma Henkilöstö (lkm) Voitonjako Solidiumin saama voitonjako 7 5 Osingot on merkitty sen tilikauden kohdalle, jonka tilinpäätöksen perusteella ne on maksettu. Luvut sisältävät Tikkurilan luvut aiemmilta tilikausilta sekä alkuvuodelta 2010 Tikkurilan eriyttämiseen asti. Tikkurilan osakkeiden jakoa osinkona ei ole huomioitu voitonjaossa. SUURIMMAT OMISTAJAT Osuus osakkeista Osakkeita, kpl ja äänistä (%) Oras Invest Oy ,7 Solidium Oy ,7 Varma ,8 Ilmarinen ,2 Kemira Oyj ,3 15

18 Metso Oyj 10,4 Solidiumin omistusosuus (%) 5,3 416 Osuus Solidiumin osakesalkussa (%) Omistuksen markkinaarvo (milj. ) 11,0 Voitonjako Solidiumille (milj. ) LIIKETOIMINTA JA STRATEGIA Metso on kestävien teknologioiden ja palveluiden toimittaja kaivos-, maarakennus-, energia-, metallinkierrätyssekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso toimii yli 50 maassa ja työllistää maailmanlaajuisesti noin henkeä. Metso-konserni koostuu kolmesta raportointisegmentistä: Kaivos- ja maarakennusteknologia, Energia- ja ympäristöteknologia ja Paperi- ja kuituteknologia. Metson liiketoiminta koostuu tuote-, projekti- ja palveluliiketoiminnasta. Metso on rakentanut maailmanlaajuisen myynti- ja palveluverkoston ollakseen läsnä kohdemarkkinoilla ja taatakseen parhaan mahdollisen palvelutason asiakkaille. Yhtiön tärkeimmät kilpailijat uusien koneiden ja kokonaisten tuotantolaitosten toimituksissa ovat globaaleja yrityksiä, joiden tuote- ja palvelutarjonta vastaa osittain Metson tarjontaa. Kokonaisratkaisuja toimittavaan kykenevien kilpailijoiden määrä on kuitenkin suhteellisen pieni. Palveluliiketoiminta on luonteeltaan paikallisempaa ja kilpailijat ovat usein pieniä paikallisia toimijoita. Metso panostaa voimakkaasti ympäristöliiketoiminnan kehittämiseen. Noin 60 prosenttia yhtiön liiketoiminnasta voidaan luokitella OECD:n määritelmän mukaiseksi ympäristöliiketoiminnaksi. Ympäristötehokkaat ratkaisut tuottavat asiakkaille lisäarvoa tuotantoprosessin elinkaaren kaikissa vaiheissa, parantavat asiakkaiden kilpailukykyä sekä vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia. Metson ympäristöliiketoiminnan tarjonta liittyy uusiutuviin energialähteisiin, asiakkaiden tuotantoprosessien energiatehokkuuteen, kierrätykseen, raaka-aineiden ja veden tehokkaaseen hyödyntämiseen, pölyn, melun, jätteiden, hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseen ja prosessien optimointiin. Pitkällä aikavälillä energian kulutuksen kasvu, globalisaatio, väestönkasvu sekä ympäristö- ja energiakysymykset tarjoavat Metsolle kasvumahdollisuuksia. Kaivos- ja maarakennusliiketoiminta tarjoaa lupaavia kasvunäkymiä metallien ja muiden raaka-aineiden kysynnän kasvaessa ja samalla raaka-ainevarantojen käydessä pienemmäksi pitoisuudeltaan. Paperi- ja kuituteknologialiiketoiminnassa Metso on yksi johtavista toimittajista maailmassa ja hyötyy pitkälle kehitetystä teknologiastaan ja prosessiosaamisestaan. Energia- ja ympäristöteknologialiiketoiminta kehittää tuotteita ja ratkaisuja puhtaamman energian tuottamiseen sekä automaatiotuotteita laajalle asiakastoimialajoukolle. Hallituksen puheenjohtaja: Jukka Viinanen Toimitusjohtaja: Jorma Eloranta 16

19 OMISTUKSET VIIMEAIKAINEN KEHITYS Viime vuoden lopulla Metso keskittyi edelleen organisaation ja kustannustason sopeuttamiseen alentuneen kysynnän tasolle ja kassavirran vahvistamiseen. Tehdyillä säästötoimilla luotiin Metson kilpailukyvylle vahva pohja kasvun jälleen käynnistyessä yhtiön asiakastoimialoilla. Viime vuoden marraskuussa julkistettu paperikoneiden viiroja ja suodatinkankaita valmistavan Tamfelt Oyj:n osto vahvistaa Metson asemaa yhtiölle tärkeässä ja toimintaa tasapainottavassa palveluliiketoiminnassa. Metson palveluliiketoiminnan kysyntä kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vertai lukauteen nähden ja se oli miljoonaa euroa, mikä vastasi 45 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Palveluliiketoiminta vakauttaa Metson liiketoimintaa ja on yhä tärkeämpi osa Metson strategiaa. Alkuvuonna Metson kysyntätilanne on kehittynyt suotuisasti ja elpyminen on laajemmalla pohjalla. Paperi- ja kuituteknologian kysyntä on ollut viimeisen vuoden aikana jopa odotettua vahvempaa johtuen erityisesti selluteknologiainvestoinneista Etelä-Amerikassa ja Kiinassa. Vuoden aikana Metso on saanut useita merkittäviä tilauksia. Kaivosja maarakennuksen puolella asiakkaat ovat alkaneet jälleen tehdä uusinvestointeja metallien ja mineraalien kysynnän elpymisen ollessa vankalla pohjalla. Käyttöasteiden noustessa varsinkin korvausinvestointeja on alettu tehdä kasvavassa määrin. Energia- ja ympäristöteknologialiiketoiminta on hyötynyt vahvasti uusista voimalaitosprojekteista, joihin Metso toimittaa polttokattiloita ja automaatiojärjestelmiä. Viime vuoden lopusta alkaen erityisesti kaivospuolella oli nähtävissä lisääntyvää hintapainetta kysynnän vähäisyydestä johtuen. Paineet hintatatason suhteen ovat kuitenkin vähentyneet kuluvan vuoden alkupuolella. Hintatason vakaudella on merkittävä vaikutus Metson kannattavuuteen. Myös hinnoitteluvoiman tasapaino on merkittävä tekijä kannattavuuskehityksessä. SOLIDIUMIN NÄKEMYS Toimintamallien uudistamisen ja sopeuttamistoimien seurauksena Metso on päämarkkinoillaan hyvässä asemassa investointiaktiviteetin osoittaessa kasvun merkkejä hyödykkeiden kysynnän nousun myötä. Metsolla on kolme vahvaa liiketoiminta-aluetta, jotka tukevat toisiaan. Liiketoimintojen asiakastoimialat kehittyvät osittain eri sykleissä, mikä osaltaan tasapainottaa yhtiön tuloskehitystä. Metson uuslaitemyynti painottuu jatkossa kehittyviin maihin ja palveluliiketoiminta puolestaan kehittyneissä maissa olemassa olevan laitekannan huoltoon. Pitkällä aikavälillä Metson liiketoimintaan positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat tarve uudelle infrastruktuurille ja vanhan infrastruktuurin korvaamiselle, uusien energiamuotojen kehittäminen, palveluiden yhä kasvava osuus sekä kehittyvien markkinoiden talouskasvu. Metso on globaali toimija päätoimialoillaan. Yhtiö on pystynyt kehittämään korkean tason teknologista ja liiketoiminnallista osaamista, jota voidaan hyödyntää laajasti myös uusilla asiakastoimialoilla erityisesti ympäristöliiketoiminnan saralla. Energia- ja ympäristöteknologia -liiketoiminta-alueelta voi tulevaisuudessa kasvaa merkittäviä uusia liiketoimintoja. KURSSIKEHITYS euroa LIIKEVAIHDON JAKAUMA Suomi, 7 % Muut Pohjoismaat, 8 % Muu Eurooppa, 29 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka, 28 % Aasia ja Tyynenmeren alue, 22 % Muut maat, 8 % Metso Bloomberg Europe Machinery-Diversified Index Toimialan indeksikehitys normalisoitu verrattuna yhtiön osakkeeseen. AVAINLUVUT Milj. 1 6/ Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto-% 8,2 5,4 9,8 Nettotulos Oman pääoman tuotto 14 % 8 % 25 % Sijoitetun pääoman tuotto 13 % 9 % 23 % Omavaraisuusaste 36 % 35 % 29 % Nettovelkaantumisaste 29 % 47 % 77 % Osakekohtainen tulos (euroa) 0,76 0,90 2,72 Markkina-arvo Taseen loppusumma Henkilöstö (lkm) Voitonjako Solidiumin saama voitonjako Osingot on merkitty sen tilikauden kohdalle, jonka tilinpäätöksen perusteella ne on maksettu. SUURIMMAT OMISTAJAT Osuus osakkeista Osakkeita, kpl ja äänistä (%) Solidium Oy ,4 Marathon Asset Management LLP * ,1 Ilmarinen ,8 Varma ,7 Valtion Eläkerahasto ,3 * Perustuu liputusilmoitukseen

20 Outokumpu Oyj 30,9 Solidiumin omistusosuus (%) 8,9 702 Osuus Solidiumin osakesalkussa (%) Omistuksen markkinaarvo (milj. ) 19,8 Voitonjako Solidiumille (milj. ) LIIKETOIMINTA JA STRATEGIA Outokumpu on Euroopan suurimpia ruostumattoman teräksen tuottajia. Yhtiön tuotteita ovat kylmä- ja kuumavalssatut nauhat, levyt ja putkituotteet, joita myydään mm. rakennus-, prosessi- ja kemian teollisuudelle sekä kuljetusalan ja catering-alan sovelluksiin. Outokummun tärkeimmät tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Isossa- Britanniassa ja Yhdysvalloissa, palvelukeskuksia on 12 maassa ja toimintaa on yli 30 maassa. Ruostumattoman teräksen osuus on pieni maailman teräksen käytöstä, mutta sen kysyntä kasvaa. Ruostumatonta terästä käytetään tuotteissa, joiden käyttö kasvaa mm. kaupungistumisen ja elintason kasvun myötä. Perustuotteiden lisäksi Outokumpu on kehittänyt omia teräslaatuja (ns. duplex-laadut), joiden käytön odotetaan kasvavan ja joissa Outokumpu on markkinajohtaja maailmassa. Ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytetään ferrokromia. Outokumpu omistaa Kemissä oman ferrokromikaivoksen, jonka kromiitista yhtiö rikastaa ferrokromia rikastetehtaassa Torniossa. Oman ferrokromituotannon läheisyys myötävaikuttaa siihen, että Tornio on maailman tehokkaimpien ruostumattoman teräksen tuotantolaitosten joukossa. Tällä hetkellä Outokumpu saa noin 2/3 ferrokromitarpeestaan omasta kaivoksestaan. Kesäkuussa 2010 julkistettu investointi ferrokromituotannon laajentamiseen tekee Outokummusta omavaraisen ferrokromin suhteen. Hallituksen puheenjohtaja: Ole Johansson Toimitusjohtaja: Juha Rantanen 18

Yritysesittely 30.9.2012. Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja

Yritysesittely 30.9.2012. Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja Yritysesittely 30.9.2012 Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja Solidium pähkinänkuoressa Tehtävä Visio Tavoitteet Sijoitusstrategia Sijoituskriteerit Solidiumin tehtävä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista

Lisätiedot

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA. vuosikertomus

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA. vuosikertomus vuosikertomus SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA Sisältö Solidium 1 Solidiumin vuosi 2010 2011 lyhyesti 2 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Solidiumin tehtävät ja toiminta Omistukset

Lisätiedot

Yritysesittely 31.1.2016. Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja

Yritysesittely 31.1.2016. Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja Yritysesittely 31.1.2016 Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja 1. Solidiumin asema suomalaisena omistajana 2. Solidiumin toimintatavat 3. Solidiumin omistukset

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

SOLIDIUM OY:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.7.-31.12.2013

SOLIDIUM OY:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.7.-31.12.2013 TIEDOTE 1 ( 8 ) 29.1.2014 klo 13.00 SOLIDIUM OY:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.7.-31.12.2013 Solidiumin sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 17,6 prosenttia ja viimeisen 12 kuukauden aikana 23,3 prosenttia Solidium

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004 Tilinpäätös 1.1. 31.12. Elisa Oyj Tilinpäätös 10.2.2005 1 Elisan vuosi Vuosi ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus Q1 2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Ensimmäinen vuosineljännes oli vahva Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon eli 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Q1 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,7 (18,5) M ollen 15,4 % alempi

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 TEHTÄVÄMME Pidämme huolta työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti & vastuullisesti Pitkäjänteisellä

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2014

KONEen tilinpäätös 2014 Paikallinen huoltotiimi palveluksessasi. Huollon asiantuntijamme päivystävät ympäri vuorokauden ja huoltavat yli miljoonaa laitetta lähes 60 maassa. He pitävät hissit, liukuportaat ja automaattiovet toiminnassa

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Tilinpäätös 28 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 12.2.29 Vuosi 28 Liikevaihto kasvoi 2 %:lla vertailuvuodesta ja oli 54, milj. euroa (421,9 milj. e) Liiketulos 28,3 milj. euroa (1,6 milj. e) Ilman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Keskeistä tammi-maaliskuun 2011 katsauksessa Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui kasvun painottuessa kehittyville

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Comptel Oyj Osavuosikatsaus

Comptel Oyj Osavuosikatsaus Q2 25 Tulosjulkistus Helsinki 2.7.25 Comptel Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu 25 SAMI ERVIÖ, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 25 Toinen vuosineljännes Liikevaihto 14,8 milj. euroa (16,) Laskua 7,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010 HUOMAUTUS Tämä esitys ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen tarjouksen

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.10.2009

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.10.2009 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.10.2009 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2015 22. lokakuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja Q3 2015: Kannattavaa kasvua ja vahva rahavirta Q3/2015 Q3/2014 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström Yhtiökokous Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström 1 Keskeiset asiat vuonna 2005 MacGREGORin osto ja integrointi Cargotec listautui 1.6.2005 Cargotecille valittiin uusi hallitus 12.7.2005 43,4 milj. osaketta

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskarsin yritysarvo (EV) MEUR 1600 1400 1200 1000 800 600 Fiskarsin operations liiketoiminta Wärtsilän shares osakkeet 400 200 0 Fiskarsin liiketoimintojen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Kemira Tammi - maaliskuu 2011

Kemira Tammi - maaliskuu 2011 Kemira Tammi - maaliskuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 3.5.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010 Toimitusjohtaja Harri Takanen Vuosi 2009 Scanfil Oyj Scanfil EMS Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2009 päätti 65 milj. euron pääoman palautuksesta emoyhtiö Scanfil Oyj:lle.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot