SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS

2 VUOSIKERTOMUS 2010

3 Sisältö Solidium 2 Solidium lyhyesti 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Solidiumin tehtävät ja toiminta Omistukset 8 Solidiumin salkku 10 Omistusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus 12 Elisa 14 Kemira 16 Metso 18 Outokumpu 20 Rautaruukki 22 Sampo 24 Sponda 26 Stora Enso 28 TeliaSonera 30 Tieto 32 Tikkurila Hallinnointi 34 Hallitus 36 Henkilöstö 38 Hallinto 42 Yritysvastuu Tilinpäätösosio 45 Hallituksen toimintakertomus 48 Tilinpäätös 55 Tilintarkastuskertomus 56 Lähteet ja huomautukset SUBSTANSSIARVO Milj. SAATU VOITONJAKO 458 Milj. SIJOITUSTEN TUOTTO 35 %

4 VUOSIKERTOMUS 2010 Solidium lyhyesti Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Yhtiön sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on katsauskauden lopussa yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa se on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Solidiumin tehtävä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Sponda Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Tikkurila Oyj). Solidium on suurin tai yksi suurimpia omistajia sijoituskohteissaan. Yhtiö on pitkäaikainen omistaja, ja se pyrkii edesauttamaan aktiivisen omistajuuden keinoin yhteistyössä muiden omistajien kanssa omistamiensa yhtiöiden arvonmuodostusta. Keskeisimpiä aktiivisen omistamisen vaikutuskeinoja ovat muun muassa hallitusten jäsenten valintoihin vaikuttaminen sekä omistajien kannanottoa edellyttävien osakeantien ja merkittävien yritysjärjestelyiden valmisteluun osallistuminen. TEHTÄVÄ Solidiumin tilikauden keskeiset asiat olivat: Sijoitusten tuotto 34,6 prosenttia Osakesalkun markkina-arvo miljoonaa euroa kauden lopussa Solidiumin saamat käteisosingot ja pääomanpalautukset yhteensä 356 miljoonaa euroa Solidiumin hallitus ehdottaa yhteensä 356 miljoonan euron osinkoa maksettavaksi Solidiumin hallitus vahvisti Solidiumin arvot ja strategian Solidium sopinut yhteensä 600 miljoonan euron määräisistä rahoitusjärjestelyistä Uusia yhtiöitä osakesalkussa Tieto Oyj ja Tikkurila Oyj Solidiumin edustajat mukana seitsemän osakesalkun yhtiön nimitysvaliokunnassa Olla haluttu omistaja, jonka ammattitaitoa, hallinnointitapaa ja arvonluontikykyä laajasti arvostetaan VISIO 1. Ammattimaisuus 2. Integriteetti ja avoimuus 3. Vastuullisuus 4. Aloitteellisuus ARVOT 1. Kasvattaa osakesijoitusten arvoa pitkällä aikahorisontilla kustannustehokkaalla tavalla 2. Yhteistyössä muiden merkittävien osakkeenomistajien kanssa kehittää salkkuyhtiöitä niiden arvon kasvattamiseksi 3. Aktiivisesti osallistua hyvän hallinnointitavan ja pääomamarkkinoiden kehittämiseen Suomessa TAVOITTEET 1. Olla ankkuriomistaja, jolla on riittävä vaikutusvalta omistajan arvonluontisuunnitelmien kehittämistä ja toteuttamista varten 2. Keskittyä rajoitettuun määrään osakeomistuksia 3. Salkun allokaatioita kehitetään Solidiumin tehtävän mukaisesti, markkinaolosuhteet huomioiden SIJOITUSSTRATEGIA SOLIDIUM PÄHKINÄNKUORESSA 1. Kansallisesti merkittävät pörssiyhtiöt ja listautumista valmistelevat yhtiöt keskeisillä toimialoilla 2. Merkittävä vähemmistöosuus riittävän vaikutusvallan turvaamiseksi 3. Arvonnousupotentiaali aktiivisen omistamisen kautta 4 Pitkä sijoitushorisontti SIJOITUSKRITEERIT Osinkotuotosta yhtiön kulujen kattamisen jälkeen jäävä tuotto pääsääntöisesti tuloutetaan omistajalle OSINGONJAKO 2

5 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Toimintakyky vakiinnutettu Päättynyt tilikausi oli uuden Solidiumin ensimmäinen täysi vuosi. Se on ollut työteliäs ja sisältänyt kaikkea ennakkoon odotettua, mutta myös yllättävää työsarkaa. Toimintaympäristö muuttui perustamisvaiheen olettamuksista voimakkaasti, kun kansainvälinen talouden taantuma pakotti yrityksiä siirtymään nopeasti kasvustrategioista lyhyen aikavälin sopeuttamistoimenpiteisiin. Tässä yhteydessä Solidiumin toiminnan lähtökohdat olivat selvät. Sinivalkoisena ankkuriomistajana halusimme olla mukana tukemassa yrityksiä vaikeiden vaiheiden yli. Uuden yhtiön liikkeelle lähdössä peruskiviä ovat aina selkeä tehtävän eli mission määrittely sekä ydinorganisaation luominen. Solidiumin organisaatio saavutti tilikauden aikana laadukkaan toimintakyvyn. Yhtiöllä on sen alusta alkaen ollut hallitus, joka edustaa monipuolista osaamista ja kokemusta. Avoin ja kyseenalaistava keskustelu on ollut rakentavaa. Ilokseni voin myös todeta, että hallitusta yhdistää vahva sitoutuminen tehtäväämme. Vuoden aikana yh tiöön on luotu myös toimivat ohjausja valvontajärjestelmät. Toiminnallisen organisaation osalta tavoitteena oli rakentaa laadukas, kooltaan kompakti asiantuntijaryhmä, joka kykenee riittävän syvään analyysiin monilla eri toimialoilla. Vastuulliset päätökset edellyttävät perusteellista, objektiivista ja viileää analyysiä. Solidiumin hallitus on omassa vuosiarvioinnissaan antanut tälle työlle korkean arvosanan. Vuoden aikana asialistallamme on ollut lukuisia projekteja, osa suuruusluokaltaan varsin merkittäviä. Nuori organisaatio on hoitanut projekteja hyvin. Vain osa projekteista on tullut näkyviin julkisuuteen. Päätöksiä tehtäessä ei-päätökset vaativat kuitenkin yhtälailla perusteellisen valmistelun ja harkinnan. Ulkoinen palaute Solidiumin toiminnasta on ollut pääasiassa myönteistä. Kriittiset kommentit ovat liittyneet toimintamme aktiivisuuteen tai sen väitettyyn puutteeseen sekä palkitsemisjärjestelmiin. Toimintamme aktiivisuutta arvioitaessa on korostettava tehtävämme luonnetta. Sinivalkoisen ankkuriomistajan missio kertoo pitkä- Haluamme toimia hyviä hallinnointitapoja kunnioittaen ja hyvässä yhteis työssä muiden kanssa. jänteisyydestä. Me emme ole lyhyen aikavälin pelaaja, tarvittaessa kuitenkin ketterä. Olemme strategiassamme määritelleet muutosten suunnat nykyomistuksillemme. Näemme tulevaisuudessa omistuksissamme lisäyksiä, vähennyksiä, myös uusia nimiä kuten jo menneen kauden aikana. Teemme ratkaisut perusteellisten analyysien pohjalta huomioiden missiomme mukaisesti ensisijaisesti taloudelliset perusteet, mutta kansallista intressiä unohtamatta. Uutta hankittaessa aikajänne on siis pitkä. Omistuksesta mahdollisesti luovuttaessa haluamme luonnollisesti taloudellisesti mielekkään ratkaisun eli kunnon hinnan. Harkintaan kuuluu myös se, että yhtiölle, jonka osakkeista luovutaan, pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvä tulevaisuus uudessa kodissa. Palkitsemisjärjestelmien osalta voimme todeta, että noudatamme luonnollisesti valtioneuvoston antamia ohjeistuksia. Organisaatiota perustettaessa tavoitteeksi määriteltiin laadukas asiantuntijaorganisaatio, jolle maksetaan asianmukainen kilpailukykyinen kokonaiskompensaatio. Näin on myös tapahtunut. Ankkuriomistajuus tuo mukanaan erityistä vastuuta. Haluamme olla omistajana vastuullinen, vaativa ja yhteistyökykyinen. Vaativa omistaja haluaa pitää yhtiön ansaintakyvyn mahdollisimman hyvänä tänään ja tulevaisuudessa. Tämä on myös todellista vastuullisuutta. Solidium on merkittävä omistaja, mutta vain yksi niistä. Haluamme toimia hyviä hallinnointitapoja kunnioittaen ja hyvässä yhteistyössä muiden kanssa. Yhteistyö omistuksessa olevien yhtiöiden ja muiden osakkaiden kanssa on lähtenyt hyvin liikkeelle. Toimintakykymme nyt vakiinnuttua katson luottavaisena eteenpäin. Talouden volatiliteetti tulee jatkumaan. Tässä ympäristössä vaaditaan sekä viisautta, pitkäjänteisyyttä että ketteryyttä. Uskon Solidiumin hoitavan tehtäväänsä luottamuksen arvoisesti. Keijo Suila Hallituksen puheenjohtaja 3

6 VUOSIKERTOMUS 2010 Ensimmäinen täysi toimintavuosi Solidiumin perustamisella haluttiin aikaan saada selkeä, avoin ja ammattimaiseen päätöksentekomalliin perustuva pitkäjänteinen, sinivalkoinen toimija. Solidiumilla on itsenäinen ja riippumaton hallitus, joka toimii valtioneuvoston antamissa raameissa. Jo ensimmäisenä toimintavuotenaan Solidium on toiminut järjestelmällisesti tämän mallin mukaisesti: se on aktiivisesti osallistunut yhtiöiden järjestämiin pääoman korotuksiin ja tehnyt uuden sijoituksen Tieto Oyj:öön. Päätöksentekorakenne, joka päätettiin Solidiumin syntyessä, on ollut avoimesti esillä ja se on toiminut. Solidiumin osakeyhtiömuoto ja oma tase on tuonut sijoitustoiminnalle uskottavuutta ja joustoa. Suuri tase on arvo sinänsä, sillä se mahdollistaa riittävän lisärahoituksen hankkimisen tarvittaessa ja siten merkittävätkin panostukset sekä salkkuyritysten kehittämiseen että uusiin sijoituksiin; tavoitteemme on säilyttää Solidiumin rahoitusreservit tämän mahdollistavalla tasolla. Solidium sopi syksyllä 2009 yhteensä 600 miljoonan euron rahoitusvalmiuden, joka mahdollistaa tarvittaessa nopeat sijoituspäätökset. Kansallisen tehtävän tarkempi määrittely on ollut Solidiumin tärkeimpiä kehittämisen kohteita ensimmäisen täyden toimintavuoden aikana. Solidiumin sinivalkoinen tehtävä ja siitä juontavat arvot, tavoitteet ja strategiat on esitelty vuosikertomuksen sivulla 2. Uskomme vastuullisen ja ammattimaisen toiminnan johtavan pitkäjänteisesti hyvään tulokseen, josta on osinkojen kautta hyötyä omistajalle, Suomen valtiolle. Menneellä kaudella Solidiumin omistusten tuotto oli 34,6 prosenttia Solidium on toiminut runsaan vuoden ja sen rakenne on osoittanut vahvuutensa ja osakesijoituksemme kasvoivat 6,0 miljardista eurosta 7,9 miljardiin. Tämä on hyvä tulos omistajallemme, mutta vuosi on liian lyhyt aika toimintamme arviointiin. Oikea aikajänne Solidiumin toiminnan taloudellisen tuloksen arviointiin on yli syklin perustuva tarkastelu. Vuoteen on mahtunut sekä nykyisiä omistuksia koskevia hankkeita että mahdollisten uusien sijoituskohteiden tarkastelua. Vain pieni osa Solidiumissa tehdystä työstä näkyy julkisuuteen. Harkinta vaatii kuitenkin pitkäjänteistä valmistelua sekä sitä, että hankkeita voidaan myös hylätä tilanteen niin vaatiessa. Solidiumin tärkein omistajavaikuttamisen kanava on yhteydenpito sijoituskohteiden hallituksiin ja toiminta nimitysvaliokunnissa yhdessä muiden merkittävien omistajien kanssa. Hallitusten kokoonpanoissa, työskentelyssä ja seu- 4

7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS rannassa on näkemyksemme mukaan edelleen kehitettävää, ja Solidium aikoo olla aktiivinen tässä kehitystyössä. Tavoitteitamme ovat mm. hallitusjäsenten monipuolisuuden eli diversiteetin ja toimialaosaamisen lisääminen. Markkinavoimat edellyttävät yritysten toimivan tehokkaasti, mutta hallitustasolla toiminnan järjestelmällisessä kehittämisessä on vielä toivomisen varaa. Yksi keskeisistä kysymyksistä jatkossa on, miten omistajat pystyvät edesauttamaan hallitusten toiminnan kehittämistä samalla kun omistajien omat prosessit kehittyvät. Samalla kun hallitusten kokoonpanoa ja toimintaa kehitetään pitää myös eri tavoin varmistua siitä, että palkkiot ovat oikein mitoitetut. Solidium oli keskeisesti vaikuttamassa siihen, että keväällä yhä useampi yritys päätti maksaa osan hallituspalkkioistaan yhtiön osakkeina. Sekä johdon että hallituksen osakeomistus on tärkeää ja etenkin pitkäaikaisten palkitsemismallien tulisi jatkossa tukea tätä kehitystä. Suomen suurimpien pörssiyhtiöiden keskeisenä omistajana toimiminen antaa Solidiumille ainutlaatuisen näköalapaikan yhtiöiden hallinnon ympäristöön. Viime tilikauden aikana Solidium osallistui Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin uudistamiseen kommentoimalla ehdotuksia ja tuomalla esiin omat näkökantansa. Uusi hallinnointikoodi mahdollistaa erilaiset tavat valmistella hallituksen jäseniä ja hallituksia koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle. Tämä on perusteltua erilaisen omistusrakenteen tai historian omaaville yhtiöille. Hallinnointikoodin tulee olla ohjaava pikemminkin kuin rajoittava. Solidiumin kannalta merkittävin muutos hallinnointikoodissa oli omistajista koostuvan nimitysvaliokuntamallin hyväksyminen osaksi suomalaista käytäntöä. Malli on toimiva yrityksissä, joissa on yrityksen toimintaan sitoutuneita ankkuriomistajia. Malli lisää läpinäkyvyyttä ja toisaalta lisää omistajan paineita ammattimaiseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Solidium noudattaa uutta hallinnointikoodia omistuksiin liittyvässä toiminnassaan, ja tukee tavoitetta saada kaikki pörssiyhtiöt koodin mukaiseen toimintaan. Olemme osa miljoona-liikettä. Solidiumin omistuksia seuraavat sadat tuhannet työntekijät ja osakkaat. Omistusten vaikutus säilyi laajana yli viime vuosien talouskriisin, vaikka yhtiöt joutuivat rajusti tehostamaan toimintaansa. Nopeat sopeutustoimet osoittivat talouden darwinismin toimivan, sillä yhtiöt nousevat lamasta eri tavoin kohtaamaan seuraavat talouden käänteet. Laman jälkeisten voittajien identifioiminen ja näiden kasvustrategioiden tukeminen on keskeisenä agendalla jo alkaneella tilikaudella. Kiitän omistajaa hyvästä tuesta toiminnallemme, ja henkilöstöä hyvästä toimintavuodesta. Työmme suomalaisen omistajuuden eturintamassa yhdessä muiden omistajien kanssa saanee uusia muotoja ja haasteita lähivuosina, niihin katsomme luottavaisina Solidiumin antaman hyvän selkänojan turvin. Kari A.J. Järvinen toimitusjohtaja MIKSI SIJOITUS TIETO OYJ:ÖÖN? Solidium uskoo Tiedon olevan hyvä sijoitus pitkällä aikavälillä Tiedolla on keskeinen rooli tietotekniikkapalveluissa Pohjoismaissa Tieto on selkeä markkinajohtaja Suomen tietotekniikkamarkkinalla noin 25 prosentin markkinaosuudellaan Tieto on noin työntekijällään Suomessa ylivoimaisesti suurin työllistäjä ja suurin osaamiskeskittymä Suomen tietotekniikka-alalla Kotimainen ankkuriomistus on Tiedossa hyvin perusteltua Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet kannattavaan kasvuun strategiansa mukaisilla kasvualueilla 5

8 VUOSIKERTOMUS 2010 Solidiumin tehtävät ja toiminta YLEISTÄ Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallinnoida Suomessa toimivien yritysten osakkeita ja käyttää niissä omistajuuteen perustuvaa määräysvaltaa. Solidium noudattaa toiminnassaan valtioneuvoston vahvistamia yleisiä omistajaohjauksen periaatteita. Yhtiö sijoittaa varoja yrityksiin, joilla katsotaan olevan kansallista merkitystä. Solidium voi sijoittaa suomalaisiin pörssiyhtiöihin, laajasti Suomessa toimiviin ulkomaalaisiin pörssiyhtiöihin sekä listautumista valmisteleviin yhtiöihin. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on määrittänyt Solidiumin hallituksen toimintavaltuudet, joiden puitteissa hallitus toimii itsenäisesti. SOLIDIUMIN SIJOITUSTOIMINTA Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin ja sen tavoitteena on pitkäaikainen omistaja-arvon kasvattaminen. Solidium on omistamissaan yhtiöissä pitkäaikainen omistaja ja se pyrkii edesauttamaan aktiivisen omistajuuden keinoin omistamiensa yhtiöiden kehitystä ja kasvua sekä arvonmuodostusta pitkäjänteisesti. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin toiminnan tuottotavoitteena on kasvattaa osakesijoitusten arvoa kustannustehokkaalla tavalla pitkällä aikavälillä käyttämällä vertailuindeksinä OMX Hki Cap -indeksiä sekä riskikorjattua valtion pitkäaikaista velkakirjatuottoa. Uusien sijoituskohteiden analysoimiseksi Solidium käyttää useista erilaisista sijoituskriteereistä koostuvaa analyysiä. Keskeisimpiä kriteerejä uusien sijoituskohteiden analysoinnissa ovat: kohdeyhtiölle asetettu tuottovaatimus sijoitus on kansallisen edun kannalta perusteltu omistukseen perustuva vaikutusvalta on saatavilla sijoituksen määrä on järkevässä suhteessa Solidiumin sijoitusten kokonaismäärään. Solidiumin tekemiin sijoituksiin ei liity elinkeinopoliittisia syitä, tukiluontoisuutta eikä kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Solidium ei sijoita yhtiöihin, joiden toiminnan voidaan katsoa olevan epäeettistä taikka joiden rahoitusasema tai omistusrakenne ei puolla sijoitusta yhtiöön. Solidiumin yritysvastuuta on käsitelty tarkemmin sivuilla Solidium voi irtautua tai vähentää omistustaan sijoituskohteissaan, mikäli taloudelliset perusteet irtautumiselle tai omistuksen vähentämiselle ovat vahvat ja markkinatilanne puoltaa irtautumista tai omistuksen vähentämistä. Samoin Solidium voi irtautua tai vähentää omistustaan sijoituskohteissaan, mikäli Solidiumin tehtävä suomalaisena ankkuriomistajana on saavutettu tai se voidaan saavuttaa alhaisemmalla omistusosuudella. AKTIIVINEN OMISTAJUUS Solidium on suurin tai yksi suurimpia omistajia sijoituskohteissaan ollen kuitenkin kaikissa yhtiöissä vähemmistöomistajana. Solidium toimii omistamissaan yhtiöissä aktiivisena omistaja ja pyrkii vaikuttamaan omistajalle kuuluviin asioihin omistamissaan yhtiöissä. Osana aktiivista omistajuutta Solidium valmistelee omistajastrategisen näkemyksen kunkin omistamansa yhtiön osalta. Tämä edellyttää yhtiöiden liiketoiminnan, toimintaympäristön, kilpailutilanteen ja taloudellisen aseman syvällistä ymmärtämistä sekä aktiivista vuorovaikutusta Solidiumin omistamien yhtiöiden ja muiden osakkeenomistajien kanssa. Omistajastrategian luomisen avulla Solidium muodostaa oman näkemyksensä mm. yhtiöiden pääomatarpeisiin sekä merkittäviin strategisiin ja rakenteellisiin kysymyksiin. Omistajastrategian perusteella Solidium tekee myös päätökset muun muassa omistamiensa yritysten osakkeiden myymisestä tai uusien osakkeiden ostamisesta tai merkitsemisestä osakeanneissa sekä suhtautumisesta omistajien kannan ottoa edellyttäviin yritysjärjestelyihin. Keskeisimpiä aktiivisen omistamisen vaikutuskeinoja on hallitusten jäsenten valintoihin osallistuminen. Solidiumin edustajat osallistuvat useimmissa Solidiumin omistamissa yhtiöissä hallitusten jäsenten toiminnan arviointiin ja yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevien ehdotusten valmisteluun osakkeenomistajista koostuvassa nimitysvaliokunnassa tai Solidiumin edustajia kuullaan ehdotusten valmistelussa muutoin. 6

9 SOLIDIUMIN TEHTÄVÄT JA TOIMINTA SOLDIUMIN OSALLISTUMINEN NIMITYSVALIOKUNTATYÖSKENTELYYN Kemira Metso Outokumpu Rautaruukki Sponda Stora Enso TeliaSonera Kari Järvinen jäsen Kari Järvinen pj. Kari Järvinen pj. Kari Järvinen pj. Kari Järvinen pj. Keijo Suila pj. Kari Järvinen jäsen Elisassa ja Sammossa on hallituksen jäsenistä koostuva nimitysvaliokunta. Solidiumista tuli Tiedon ja Tikkurilan omistaja keväällä Keskeisiä hallituksen jäsenten valintaa koskevia tavoitteita ovat muun muassa jäsenvalintojen perustuminen yhtiön kehitystarpeisiin sekä muodostaa hyvin toimiva, toisiaan täydentävä hallituskokoonpano, jonka jäsenillä on monipuolista osaamista ja kokemusta. Hallituksen jäsenten valintakriteereitä ovat muun muassa ammattitaito, osaaminen ja kokemus, sitoutuneisuus, riippumattomuus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustehtävien hoitamiseen. SOLIDIUMIN OMISTAMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINTI Solidium pyrkii edistämään hyvien hallinnointiperiaatteiden soveltamista omistamiensa yhtiöiden hallinnoinnissa. Solidium noudattaa omistamiensa yhtiöi den hallinnoinnissa osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, muuta lainsäädäntöä, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja arvopaperimarkkinoiden parhaita käytäntöjä. Arvopaperimarkkinayhdistys ry julkisti uuden listayhtiöiden hallinnointikoodin. Solidium on osallistunut hallinnointikoodin uudistamiseen antamalla suullisia ja kirjallisia lausuntoja koodiehdotuksiin. Hallinnointikoodia uudistettiin siten, että uudessa hallinnointikoodissa huomioitu Euroopan komission antama palkkiosuositus. Lisäksi uuteen hallinnointikoodiin on tehty lisäys, jonka mukaan hallituksen jäsenten valinnan valmistelua varten perustettu osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitysvaliokunnan perustamista ei katsota olevan poikkeus koodista. Myös Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodia on uudistettu Uudessa hallintokoodissa on huomioitu Euroopan komission antama palkkiosuositus ja eräät muutokset Ruotsin osakeyhtiölainsäädännössä. Uudet hallinnointikoodit lisäävät läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta listayhtiöiden palkitsemisen kuvaamisessa. Suomen uusi hallinnointikoodi lisää myös joustavuutta listayhtiöiden hallituksen jäsenten nimitysasioiden valmistelussa. Uudistuksen jälkeen kaikki Solidiumin omistamat yhtiöt noudattavat niihin sovellettavaa hallinnointikoodia sellaisenaan. Solidium hallinnoi omistamiaan yhtiöitä noudattamalla muun muassa seuraavia periaatteita: Solidiumin soveltamien hallinnointiperiaatteiden lähtökohtana on omistajien keskinäinen yhdenvertaisuus; Solidium toimii yhteistyössä muiden merkittävien omistajien ja omistamiensa yhtiöiden hallituksen ja toimivan johdon kanssa Solidium vaikuttaa aktiivisesti omistuskohteidensa hallitusvalintoihin ja muihin osakkeenomistajille kuuluviin asioihin sekä seuraa aktiivisesti omistuskohteidensa toiminnan kehittymistä Solidium ei omistajana puutu hyvien hallinnointiperiaatteiden vastaisesti omistamiensa yhtiöiden hallitusten tai toimivan johdon päätöksentekoon Solidium keskustelee merkittävien omistajien kanssa keskeisistä liiketoiminnan strategiaa koskevista kysymyksistä ja rakennejärjestelyistä. Solidiumin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous vahvistaa ne hyvää hallintotapaa koskevat periaatteet, joita yhtiön tulee noudattaa toimiessaan pörssiyhtiöiden osakkeenomistajana. TILIKAUSI Solidiumin edustajat osallistuivat seitsemän omistamansa yhtiön hallituksen jäseniä ja heidän palkkioitaan koskevan ehdotuksen valmisteluun nimitysvaliokunnassa. Solidiumin omistamien yhtiöiden hallituksiin (poislukien Tieto ja Tikkurila, joista tuli Solidiumin omistamia yhtiöitä hallituksen nimittämisen jälkeen) valittiin keväällä 2010 yhteensä 13 uutta jäsentä, joista naisia oli viisi eli noin 38 prosenttia. Kaikissa Soldiumin omistamissa yhtiöissä Tietoa lukuun ottamatta hallituspalkkiot maksetaan vuonna 2010 yhtiöiden omien osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Solidiumin näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten kasvava ja pitkäjänteinen osakeomistus yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja hallituksen jäsenten intressejä ja palvelee siten kaikkien osakkeenomistajien etua. Solidium käytti Kemiran merkintäetuoikeusannissa merkintäetuoikeutensa täysimääräisesti ja merkitsi osakeannissa Kemiran uusia osakkeita noin 35 miljoonalla eurolla. Lisäksi Solidium antoi osakeannin yhteydessä merkintäsitoumuksen ja -takauksen. Solidium myötävaikutti muutoinkin aktiivisesti osakkeenomistajana Tikkurilan irrottamiseen Kemirasta. Solidium osti markkinoilta 10,3 prosenttia Tiedon osakkeita noin 116 miljoonalla eurolla ja nousi Tiedon suurimmaksi osakkeenomistajaksi. Tieto on keskeinen pohjoismainen palveluntarjoaja, ja se sopii erinomaisesti Solidiumin omistajaintresseihin. Yhtiöllä on Solidiumin näkemyksen mukaan hyvät mahdollisuudet kannattavaan kasvuun strategiansa mukaisilla kasvualueilla ja Solidium uskoo Tiedon olevan taloudellisesti hyvä sijoitus pitkällä aikavälillä. 7

10 VUOSIKERTOMUS 2010 Solidiumin salkku SIJOITUSTEN TUOTTO Solidiumin osakesijoitusten tuotto oli 35,1 prosenttia tilikauden aikana ja 3,6 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Osakkeista parhaimman tuoton tilikauden 12 kuukauden ajanjaksolla tuottivat Kemira ja Metso. Osakesalkun arvo nousi miljoonaa euroa, miljoonasta miljoonaan euroon. Solidiumin kaikkien sijoitusten (osakesijoitukset sekä rahamarkkinasijoitukset) tuotto oli 34,6 prosenttia tilikauden aikana ja 3,8 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Solidiumin substanssiarvo nousi 28 prosenttia, miljoonasta miljoonaan euroon. PÄÄOMAMARKKINOIDEN TILANNE Vuoden 2009 alkupuolella alkanut pörssikurssien elpyminen jatkui alkukevääseen 2010, ja osakemarkkinoiden kehitys Suomessa oli keskimäärin muuta Eurooppaa vahvempaa. Maailmantalous on alkanut elpyä kriisistä, mutta talouskehitykseen liittyy edelleen useita epävarmuustekijöitä, jotka heijastuvat pörssikursseihin. Keväällä 2010 valtioiden velkaongelmat lisäsivät markkinoiden epävarmuutta: pörssikurssit heilahtelivat voimakkaasti, mutta osakeindek- sien arvot päätyivät kauden lopussa lähelle vuoden alun tasoa. HELSINGIN PÖRSSI Helsingin pörssin markkina-arvo oli 136 miljardia euroa Vuotta aiemmin markkina-arvo oli 121 miljardia euroa, joten markkina-arvo nousi tilikauden aikana 12,4 prosenttia. Painorajoitettu Helsingin pörssin OMX Helsinki Cap -tuottoindeksi nousi tilikauden aikana 31,8 prosenttia. Vuoden 2010 alussa Helsingin pörssin markkina-arvo oli 141 miljardia euroa, joten markkina-arvot ovat vuoden ensimmäisellä puoliskolla laskeneet 3,5 prosenttia. OMX Helsinki Cap- tuottoindeksi nousi 5,0 prosenttia vastaavana ajanjaksona. SOLIDIUMIN OMISTUKSET Solidiumin osakesalkussa oli tilikauden lopussa yhdentoista pörssiyhtiön osakkeita. Osakesalkun markkina-arvo oli miljardia euroa Markkina-arvoltaan suurimmat omistukset ovat TeliaSoneran, Sammon ja Outokummun osakkeissa. Solidiumin yhtiöstä saama voitonjako (osingot ja pääomanpalautukset) oli tilikauden aikana yhteensä 458 miljoonaa euroa, josta 299 miljoonaa euroa oli käteisosinkoa, 57 miljoonaa euroa pääomanpalautusta ja 102 miljoonaa euroa osinkoa Tikkurilan osakkeina. Käteisenä saadun voitonjaon määrä oli siten 356 miljoonaa euroa. Suurin voitonjako saatiin TeliaSonerasta (142 miljoonaa euroa), Kemirasta (109 miljoonaa euroa, ml. Tikkurilaosakkeet) ja Sammosta (79 miljoonaa euroa). Solidium perustettiin jakautumisella Solidiumille jakautumisessa siirretyille osakkeille maksettiin voitonjakoa tilikauden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 285 miljoonaa euroa. SAATU VOITONJAKO TILIKAUDELLA Milj. TeliaSonera 141,9 Sampo 79,3 Stora Enso Rautaruukki Elisa Outokumpu Sponda Metso Kemira 38,8 25,0 22,0 19,8 11,4 11,0 7, Tieto ja Tikkurila eivät olleet Solidiumin salkussa voitonjaon aikaan. Kuva ei sisällä voitonjakona saatuja Tikkurilan osakkeita. MUUTOKSET OSAKESALKUSSA Hankinnat Osakkeita, kpl Hankintameno/osake, Hankintameno, Kemiran merkintäetuoikeusanti joulukuu , Tikkurila-osakkeiden jakaminen osinkona Kemiran osakkaille maaliskuu , Tieto-osakkeiden hankinta keväällä , Hankinnat yhteensä Myynnit Osakkeita, kpl Myyntihinta/osake, Myyntihinta, Rautaruukki-osakkeiden myynti kesäkuu , PÄÄOMAN KEHITYS milj. euroa TUOTTOKEHITYS

11 SOLIDIUMIN SALKKU SIJOITUSTOIMINNAN TUNNUSLUVUT PER kk 6 kk 12 kk 2 v* Kaikkien sijoitusten tuotto (ml. rahamarkkinasijoitukset) 2,1 3,8 34,6-1,9 Osakesijoitusten tuotto, % 2,2 3,6 35,1-1,5 Vertailuindeksin OMX CAP HKI tuotto, % -1,2 5,0 31,8-2,9 Volatiliteetti, % 24,7 24,6 35,6 Sharpe 0,3 1,4-0,1 Beta 1,0 1,0 Alfa, % 1,8 1,1 Tracking Error, % 7,2 9,3 Informaatiosuhde 0,4 0,1 * Yli vuoden tunnusluvut vuotuisia OSAKEOMISTUKSET PER Yhtiö Solidiumin omistamat osakkeet, kpl Osuus yhtiön koko osakekannasta Osuus yhtiön äänivallasta Elisa ,0 % 10,0 % Kemira ,7 % 16,7 % Metso ,4 % 10,4 % Outokumpu ,9 % 30,9 % Rautaruukki ,7 % 39,7 % Sampo A ,1 % 14,0 % Sponda ,3 % 34,3 % Stora Enso ,3 % 25,1 % Stora Enso A* ,4 % 31,4 % Stora Enso R* ,8 % 6,8 % TeliaSonera ,7 % 13,7 % Tieto ,3 % 10,3 % Tikkurila ,7 % 14,7 % * Osuus osakesarjan kokonaismäärästä OSAKESALKUN JAKAUMA Markkina-arvo , milj. Osuus salkussa, % Markkina-arvo , milj. Osuus salkussa, % TeliaSonera 3 259,3 41,2 % 2 285,8 38,1 % Sampo A 1 377,1 17,4 % 1 066,3 17,8 % Outokumpu 701,6 8,9 % 693,7 11,6 % Rautaruukki 669,0 8,5 % 793,1 13,2 % Stora Enso 589,8 7,5 % 418,9 7,0 % Stora Enso A 341,9 263,0 Stora Enso R 247,9 156,0 Metso 416,2 5,3 % 208,7 3,5 % Elisa 236,5 3,0 % 195,1 3,3 % Sponda 236,0 3,0 % 193,2 3,2 % Kemira 228,4 2,9 % 140,5 2,3 % Tieto 100,8 1,3 % Tikkurila 99,7 1,3 % Yhteensä 7 914,4 100,0 % 5 995,3 100,0 % SUBSTANSSIARVOLASKELMA Milj Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 0,3 0,0 Osakesijoitukset 7 914, ,3 Lyhytaikaiset saamiset 0,6 0,3 Rahamarkkinasijoitukset 357,7 152,8 Varat yhteensä 8 273, ,4 Lyhytaikaiset velat -3,8-0,6 Laskennallinen verovelka -554,5-106,2 Velat yhteensä -558,3-106,8 Substanssiarvo 7 714, ,6 Muutos tilikauden aikana, euroa 1 673,2 Muutos tilikauden aikana, % 28 % Julkisesti noteeratut arvopaperit ja sijoitusrahastot on arvostettu viimeiseen kaupankäyntikurssiin ja kaikki muut tase-erät kirjanpitoarvoonsa. Laskennallinen verovelka on 26 % markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotuksesta. 9

12 VUOSIKERTOMUS 2010 Omistusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus Solidiumin salkussa olevat yhtiöt ovat merkittäviä tekijöitä omalla toimialallaan Pohjoismaissa ja useat myös maailmanlaajuisesti. Yhtiöt työllistävät yli ihmistä ja ne tuottivat yli 39 miljardia euroa liikevaihtoa vuonna Yhtiöt maksoivat veroa yhteensä 790 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja jakoivat voittoa 2,2 miljardia euroa keväällä Suuri osa Solidiumin salkkuyhtiöiden liiketoiminnoista on ulkomailla. Metson, Outokummun ja Stora Enson liikevaihdosta yli 90 % kertyy Suomen ulkopuolella. Henkilöstöstä yli kaksi kolmannesta on ulkomailla; vain Elisalla, Rautaruukilla ja Spondalla on pääosa työvoimasta Suomessa. Yhtiöiden omistus on laajalti hajautunutta. Osakepääomasta merkittävä osa, keskimäärin 61 prosenttia, on ulkomaisten instituutioiden (mm. eläkerahastot, osakerahastot) omistuksessa. Osakkeenomistajien määrässä näkyy toisaalta laaja suomalaisten kotitalouksien omistus. Jokaisessa Solidiumin salkkuyhtiössä on tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia suomalaisia kotitalouksia omistajina. Omistusosuuksilla mitattuna Stora Ensolla ja TeliaSoneralla on kansainvälisimmät omistajapohjat. Stora Enson ulkomainen omistusosuus on 68 prosenttia, ja TeliaSonerassa muut kuin suomalaiset sijoittajat omistavat 81 prosenttia (tästä ruotsalaisten sijoittajien osuus on 65 prosenttiyksikköä). Yhtiöiden liikevaihdosta 80 % Suomen ulkopuolelta ja henkilöstöstä yli 2/3 ulkomailla Vaikka yhtiöiden kansainvälistyminen lisää ulkomaisen myynnin ja henkilöstön osuutta, on suomalaisilla vahva intressi yhtiöiden taloudelliseen menestymiseen sekä suoran osakeomistuksen kautta että suomalaisten eläke- ja vakuutusvaroja sijoittavien instituutioiden kautta. Suomalaisen pääomamarkkinan toimivuuden kannalta sekä ulkomaalaisomistus, suomalainen instituutio-omistus että laaja suomalainen piensijoittajaomistus ovat tärkeitä: eri sijoittajaryhmät voivat toimia eri tavoin eri markkinatilanteissa ja siten tasata markkinaliikkeitä ja tuoda markkinoille likviditeettiä. 10

13 OMISTUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS VAIKUTTAVUUSTIETOJA Yhtiö Liikevaihto 2009, milj. euroa Liikevaihdosta Suomen ulkopuolella, % Elisa % Kemira % Metso % Outokumpu % Rautaruukki % Sampo % Sponda % Stora Enso % TeliaSonera % Tieto % Tikkurila % Yhteensä % Huom. Kemiran liikevaihto pro forma (ilman Tikkurilaa) Yhtiö Henkilöstö 2009, hlöä Henkilöstöstä Suomen ulkopuolella, hlöä Ulkomaisen henkilöstön osuus, % Elisa % Kemira % Metso % Outokumpu % Rautaruukki % Sampo % Sponda % Stora Enso % TeliaSonera % Tieto % Tikkurila % Yhteensä % Huom. i) Kemiran henkilöstö pro forma (ilman Tikkurilaa), ii) Elisan henkilöstö Solidiumin arvio perustuen liikevaihdon jakaumaan Yhtiö Osakkaita , kpl Ulkomaalaisten osuus, % osakkeista Elisa % Kemira % Metso % Outokumpu % Rautaruukki % Sampo % Sponda % Stora Enso % TeliaSonera % Tieto % Tikkurila % Ulkomaalaisten omistajien omistama markkina-arvo yhteensä Huom. i) Osakasmääriä ei laskettu yhteen, koska voivat olla osittain päällekkäisiä, ii) Stora Enson ja Tiedon osakkaiden lukumäärät ovat vuoden 2009 vuosikertomuksesta. Yhtiö Voitonjako milj. euroa Maksetut verot vuonna 2009, milj. euroa Markkina-arvo , milj. euroa Elisa Kemira Metso Outokumpu Rautaruukki Sampo Sponda Stora Enso TeliaSonera Tieto Tikkurila Yhteensä Huom. Kemiran voitonjako ei sisällä jaettuja Tikkurilan osakkeita. Kemiran maksetut verot pro forma (ilman Tikkurilaa) 11

14 Elisa Oyj 10,0 Solidiumin omistusosuus (%) 3,0 236 Osuus Solidiumin osakesalkussa (%) Omistuksen markkinaarvo (milj. ) 22,0 Voitonjako Solidiumille (milj. ) LIIKETOIMINTA JA STRATEGIA Elisa on suomalainen matkaviestinnän ja kiinteän verkon palveluyritys, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä. Yhtiö palvelee alueellisesti noin kahta miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja kansainvälisesti noin :ta yritysasiakasta. Yhtiö tarjoaa palveluita sekä Elisa- että Saunalahti-tuotemerkeillä. Elisa tavoitteena on parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa sekä kehittää kuluttajille ja yritysasiakkaille ICT- ja online-palveluja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 1,4 miljardia euroa ja liikevoitto 267 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta ja liikevoitosta yli 90 prosenttia tuli Suomesta ja loput Virosta. Konsernin henkilöstön määrä on noin Elisa toimii globaalisti yhteistyössä Vodafonen ja Telenorin kanssa. Elisa tarjoaa kiinteän ja langattoman verkon viestintäpalveluita kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Elisan palveluvalikoima muodostuu matka- ja kiinteän puhelinlinjan liittymistä, laajakaistaliittymistä, sekä ICT- ja muista palveluista. Kuluttaja-asiakkaat kattoivat 60 prosenttia liikevaihdosta ja 63 prosenttia liikevoitosta vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla. Elisan kiinteä verkko on yrityshistorian seurauksena vahva erityisesti Uudellamaalla sekä Tampereen, Jyväskylän ja Joensuun seudulla. Langaton 3G-verkko on Suomen kattavin ja kattaa yli 90 prosenttia suomalaisista. Elisalla on puhelinyhdistyksestä juontuvan historiansa seurauksena edelleen erittäin laaja suomalainen omistuspohja ja yli osakkeen- Hallituksen puheenjohtaja: Risto Siilasmaa Toimitusjohtaja: Veli-Matti Mattila 12

15 OMISTUKSET omistajalla laajin omistajapohja Helsingin pörssin yhtiöistä. Elisa kävi läpi laajan integraatiovaiheen 2000-luvun alkupuolella, jonka tuloksena aikaisemmin erilliset puhelinosuuskunnat ja -osakeyhtiöt yhdistettiin yhdeksi Elisaksi. Strategiansa seuraavana vaiheena Elisa vahvisti markkina-asemaansa avainalueillaan, jonka tuloksena se nousi Suomen suurimmaksi matkapuhelinoperaattoriksi liittymien määrällä mitattuna. Strategian mukaisesti Elisa keskittyy seuraavaksi uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä kuluttajaettä yritysasiakkaille. Uusien palveluiden toteuttamisessa ja jakelussa Elisa hyödyntää laajaa asiakaskuntaansa ja tehokasta sähköistä jakelukanavaansa. VIIMEAIKAINEN KEHITYS Elisan matkapuhelinliittymien määrä rikkoi ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen kolmen miljoonan rajan. Alkuvuoden tilannetta telekommunikaatioalalla kuvasi voimakas hintakilpailu, kun toimialan yhtiöt pyrkivät kasvattamaan markkinaosuuksiaan. Elisan asiakasvaihtuvuus matkapuhelinliittymissä kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli 15,5 prosenttiin asiakaskunnasta, mikä kertoo kireästä kilpailutilanteessa Suomen markkinoilla. Elisan liikevaihto vuoden 2010 alkupuoliskolla kasvoi 1,6 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevoitto oli viime vuoden tasolla. Henkilöasiakasliiketoiminnassa kasvu tuli uusien palvelujen kysynnän kasvusta ja lisääntyneestä mobiililiiketoiminnasta. Yritysasiakasliiketoiminnassan vuoden 2009 laskutrendi kääntyi hienoiseksi kasvuksi toisella neljänneksellä. Elisa on lanseerannut viime aikoina useita uusia henkilöasiakkaille suunnattuja palveluita, kuten IPTV Elisa Viihde, turvapalvelu Elisa Vahti ja äänikirjapalvelu Elisa Kirja. Yritysasiakkaille Elisa tarjoaa tulevaisuudessa nykyiset operaattoripalvelut ja ICT-palveluihin integroivia ratkaisuja. Elisa osti keväällä 2010 enemmistöomistuksen videoneuvottelu-ratkaisuihin erikoistuvasta Videra Oy:stä tarkoituksenaan vahvistaa markkina-asemaansa ja osaamista videoneuvottelupalveluissa. Teleoperaattoritoiminta on vaatinut perinteisesti merkittäviä investointeja kiinteään ja langattomaan verkkoon. Elisan mukaan sen investoinnit lähivuosina tulevat olemaan prosenttia liikevaihdosta. Tästä merkittävä osa tultaneen kohdistamaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. SOLIDIUMIN NÄKEMYS Elisan julkistama keskipitkän aikavälin tavoite on kasvaa markkinoiden keskiarvoa nopeammin erityisesti uusien tuotteiden ja palveluiden avulla. Huomattava kilpailutekijä on Elisan laaja omistaja-asiakaskunta Suomessa. Elisan lähes koko liiketoiminta keskittyy Suomeen, missä markkina on jo varsin kypsä ja liittymätiheys ja kiinteän verkon kattavuus korkeat. Lisäksi kova kilpailu nykyisillä tuote- ja palvelualueilla luo hintapaineita. Elisan taloudellinen asema on vahva ja tuloksentekokyky hyvä. Yhtiön velkaantumisaste on lähellä pitkän aikavälin tavoitetason alarajaa ja täten voitonjakokyky on hyvä. KURSSIKEHITYS euroa Elisa Dow Jones STOXX 600 Telecommunications Index Toimialan indeksikehitys normalisoitu verrattuna yhtiön osakkeeseen. LIIKEVAIHDON JAKAUMA Suomi, 91 % Muut maat, 9 % AVAINLUVUT Milj. 1 6/ Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto-% 17,6 18,7 17,8 Nettotulos Oman pääoman tuotto 20 % 19 % Sijoitetun pääoman tuotto 13 % 17 % 16 % Omavaraisuusaste 42 % 46 % 43 % Nettovelkaantumisaste 93 % 80 % 93 % Osakekohtainen tulos (euroa) 0,31 1,13 1,12 Markkina-arvo Taseen loppusumma Henkilöstö (lkm) Voitonjako Solidiumin saama voitonjako 15 7 Osingot on merkitty sen tilikauden kohdalle, jonka tilinpäätöksen perusteella ne on maksettu. SUURIMMAT OMISTAJAT Osuus osakkeista Osakkeita, kpl ja äänistä (%) Solidium Oy ,0 Elisa Oyj ,3 Varma ,1 Ilmarinen ,0 Valtion Eläkerahasto ,2 13

16 Kemira Oyj 16,7 Solidiumin omistusosuus (%) 2,9 228 Osuus Solidiumin osakesalkussa (%) Omistuksen markkinaarvo (milj. ) 7,0 Voitonjako Solidiumille (milj. ) LIIKETOIMINTA JA STRATEGIA Kemira on vedenkäsittelyn kemikaaleihin keskittynyt yhtiö, jolla on kattava tuotevalikoima kuitukemiassa, kemiallisessa vedenkäsittelyssä ja veden erotustekniikassa. Kemira tarjoaa sekä veden laadun että määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran asiakkaita ovat vesi-intensiivisillä aloilla toimivat yhtiöt sekä vedenkäsittelyyn liittyvät julkisen sektorin toimijat. Vuonna 2009 Kemiran jatkavien toimintojen liikevaihto (ilman maaliskuussa 2010 eriytettyä Tikkurilaa) oli noin 2 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 110 miljoonaa euroa. Konsernissa työskenteli vuoden 2010 puolivälissä noin henkilöä 40 maassa. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin liikevoittotaso ja 5 prosentin orgaaninen kasvu. Nettovelkaantumistavoite on prosenttia. Kemiran veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan keskittyvät segmentit ovat Paper, Municipal & Industrial ja Oil & Mining. Liikevaihdosta lähes puolet on peräisin Paper-segmentistä eli sellu- ja paperiteollisuuden kemikaaleista. Kemira on segmentissä maailman kolmen suurimman toimijan joukossa. Sen tuotteita käytetään valmistusprosesseissa tarvittavan veden määrän vähentämiseen ja prosessin puhtauden ylläpitämiseen. Kemikaaleilla esimerkiksi poistetaan vesikierrosta mikrobeja ja epäpuhtauksia, jotka heikentävät paperin laatua ja haittaavat prosessin ajettavuutta. Kemiran strategiana Paper-segmentin osalta on uudelleenasemoida se ja keskittyä kasvaviin markkinoihin ja valikoituihin tuotteisiin ja asiakkaisiin. Municipal & Industrial tuo vajaan kolmanneksen Kemiran liikevaihdosta. Kemira on maailman suurin kuntien ja teollisuuden vedenkäsittelyssä käyttämien saostuskemikaalien toimittaja sekä merkittävä polymeerien valmistaja. Segmentin tuotteita käytetään juomaja teollisuusveden käsittelyyn ja puhdistamiseen sekä lietteiden käsittelyyn. Markkinan kasvu pohjautuu nopeasti lisääntyvään puhtaan veden ja vedenkäsittelyn tarpeeseen erityisesti kehittyvien maiden suurkaupungeissa. Kemiran strategiana on kasvattaa segmenttiä nykyisillä ja uusilla markkina-alueilla. Oil & Mining -segmentin osuus Kemiran liikevaihdosta on noin 15 prosenttia. Sen tuotteita käytetään öljynporauksessa saostumienestossa, öljyesiintymän täyttämisessä ja paineistamisessa sekä erilaisissa kaivosteollisuuden tarpeissa. Kemira on segmentissä yksi merkittävimmistä toimijoista. Asiakkaat ovat tyypillisesti suuria, mutta liiketoiminta melko paikallista. Yhtiön strategiana on keskittyä globaaliin kasvuun Hallituksen puheenjohtaja: Pekka Paasikivi Toimitusjohtaja: Harri Kerminen 14

17 OMISTUKSET kaivos- ja öljyteollisuuden tuotantovolyymien elpymisen vauhdittamana. Loput noin 10 prosenttia Kemiran liikevaihdosta syntyy laajasta valikoimasta kemikaaleja esimerkiksi rehu-, ruoka-, lääke- ja tekstiiliteollisuudelle. Tuotannosta vastaa pääosin ChemSolutions-yksikkö. Kemiralla on myös 39 prosentin osuus pigmenttinä käytettävää titaanidioksidia valmistavasta Sachtlebenistä. VIIMEAIKAINEN KEHITYS Kemira kykeni vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla jatkamaan vuoden 2009 aikana alkuunsaatua positiivista tuloskehitystä. Liikevaihto nousi 7,5 prosenttia. Myyntivolyymit elpyivät laman pohjalukemista erityisesti Paperja Oil & Mining-segmenteissä, mutta ovat edelleen historiallisesti melko matalalla tasolla. Liikevoittomarginaali parani noin kaksi prosenttiyksikköä 7,8 prosenttiin alkuvuoteen 2009 verrattuna. Tämä oli seurausta Kemiran vuonna 2009 toteuttamista tehostamistoimenpiteistä ja markkinan elpymisestä. Kassavirta säilyi hyvänä ja velkaantuneisuus aleni 48 prosenttiin. Nykyinen vedenkäsittelyyn erikoistunut Kemira on muodostunut luvun yritysostokautta seuranneen integroinnin ja keskittymisen tuloksena. Tikkurilan eriyttäminen muutti Kemiran fokusoituneeksi vesikemian yhtiöksi. Kemiran aikaisemmin kokonaan omistamasta Tikkurilasta jaettiin 86 prosenttia nykyisille omistajille osakeosinkona Samalla Tikkurila listattiin Helsingin pörssiin. Kemira julkisti vesiosaamisen SWEET- vesitutkimuskeskushankkeen yhdessä VTT:n kanssa. Hankkeeseen osallistujat investoivat siihen neljän vuoden aikana yhteensä 120 miljoonaa euroa ja työllistävät vuositasolla 200 henkilöä. Hankkeeseen osallistuu jatkossa myös muita klusterin toimijoita. SOLIDIUMIN NÄKEMYS Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Yhtiö keskittyy palvelemaan runsaasti vettä käyttävillä toimialoilla toimivia yrityksiä, joille on tärkeää veden määrän ja laadun optimointi. Kemira tavoittelee orgaanista kasvua valitsemillaan segmenteillä ja markkinakasvu näyttää pitkällä aikavälillä hyvältä. Yhtiön investointikyky kasvun mahdollistamiseksi on hyvä syksyllä 2009 toteutetun osakeannin ja vahvan kassavirran ansiosta. Paperi- ja sellukemikaalien osuus Kemiran myynnistä on edelleen merkittävä. Näiden asiakastoimialojen haasteiden vuoksi tuotteiden kysynnän kehitys perinteisillä markkinoilla tulee olemaan heikkoa. Kehittyvien markkinoiden osuus tulee kasvamaan selluteollisuuden investointien keskittyessä Etelä-Amerikkaan ja paperinvalmistuksen investointien Aasiaan. Municipal & Industrialsegmentti tarjoaa hyvän kasvumahdollisuuden julkisella sektorilla suurissa ja nopeasti kehittyvissä kaupungeissa. Toisaalta paikallisen infrastruktuurin kehityksen hitaus saattaa asettaa joissain tapauksissa rajoitteita kasvulle. Oil & Mining on globaalilla tasolla nopeasti kasvava segmentti, mutta muodostaa vielä pienen osan Kemiran liiketoiminnasta. Solidiumin näkemyksen mukaan Kemiralla on hyvät edellytykset rakentaa kansainvälisesti merkittävä asema veden käsittelyyn liittyvässä liiketoiminnassa. Lisäksi esimerkiksi makean veden valmistus merivedestä sekä biomassojen hyödyntäminen voivat tarjota pitkällä aikavälillä mielenkiintoisia uusia kasvumahdollisuuksia. KURSSIKEHITYS euroa LIIKEVAIHDON JAKAUMA Suomi, 15 % Muu Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka, 50 % Pohjois-Amerikka, 23 % Etelä-Amerikka, 6 % Aasia ja Tyynenmerenalue, 6 % Kemira FTSE EUROFIRST 300 Chemicals Toimialan indeksikehitys normalisoitu verrattuna yhtiön osakkeeseen. AVAINLUVUT Milj. 1 6/ Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto-% 7,8 7,0 4,7 Nettotulos Oman pääoman tuotto 9 % 3 % Sijoitetun pääoman tuotto 9 % 8 % 7 % Omavaraisuusaste 50 % 45 % 34 % Nettovelkaantumisaste 48 % 53 % 108 % Osakekohtainen tulos (euroa) 0,35 0,72 0,26 Markkina-arvo Taseen loppusumma Henkilöstö (lkm) Voitonjako Solidiumin saama voitonjako 7 5 Osingot on merkitty sen tilikauden kohdalle, jonka tilinpäätöksen perusteella ne on maksettu. Luvut sisältävät Tikkurilan luvut aiemmilta tilikausilta sekä alkuvuodelta 2010 Tikkurilan eriyttämiseen asti. Tikkurilan osakkeiden jakoa osinkona ei ole huomioitu voitonjaossa. SUURIMMAT OMISTAJAT Osuus osakkeista Osakkeita, kpl ja äänistä (%) Oras Invest Oy ,7 Solidium Oy ,7 Varma ,8 Ilmarinen ,2 Kemira Oyj ,3 15

18 Metso Oyj 10,4 Solidiumin omistusosuus (%) 5,3 416 Osuus Solidiumin osakesalkussa (%) Omistuksen markkinaarvo (milj. ) 11,0 Voitonjako Solidiumille (milj. ) LIIKETOIMINTA JA STRATEGIA Metso on kestävien teknologioiden ja palveluiden toimittaja kaivos-, maarakennus-, energia-, metallinkierrätyssekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso toimii yli 50 maassa ja työllistää maailmanlaajuisesti noin henkeä. Metso-konserni koostuu kolmesta raportointisegmentistä: Kaivos- ja maarakennusteknologia, Energia- ja ympäristöteknologia ja Paperi- ja kuituteknologia. Metson liiketoiminta koostuu tuote-, projekti- ja palveluliiketoiminnasta. Metso on rakentanut maailmanlaajuisen myynti- ja palveluverkoston ollakseen läsnä kohdemarkkinoilla ja taatakseen parhaan mahdollisen palvelutason asiakkaille. Yhtiön tärkeimmät kilpailijat uusien koneiden ja kokonaisten tuotantolaitosten toimituksissa ovat globaaleja yrityksiä, joiden tuote- ja palvelutarjonta vastaa osittain Metson tarjontaa. Kokonaisratkaisuja toimittavaan kykenevien kilpailijoiden määrä on kuitenkin suhteellisen pieni. Palveluliiketoiminta on luonteeltaan paikallisempaa ja kilpailijat ovat usein pieniä paikallisia toimijoita. Metso panostaa voimakkaasti ympäristöliiketoiminnan kehittämiseen. Noin 60 prosenttia yhtiön liiketoiminnasta voidaan luokitella OECD:n määritelmän mukaiseksi ympäristöliiketoiminnaksi. Ympäristötehokkaat ratkaisut tuottavat asiakkaille lisäarvoa tuotantoprosessin elinkaaren kaikissa vaiheissa, parantavat asiakkaiden kilpailukykyä sekä vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia. Metson ympäristöliiketoiminnan tarjonta liittyy uusiutuviin energialähteisiin, asiakkaiden tuotantoprosessien energiatehokkuuteen, kierrätykseen, raaka-aineiden ja veden tehokkaaseen hyödyntämiseen, pölyn, melun, jätteiden, hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseen ja prosessien optimointiin. Pitkällä aikavälillä energian kulutuksen kasvu, globalisaatio, väestönkasvu sekä ympäristö- ja energiakysymykset tarjoavat Metsolle kasvumahdollisuuksia. Kaivos- ja maarakennusliiketoiminta tarjoaa lupaavia kasvunäkymiä metallien ja muiden raaka-aineiden kysynnän kasvaessa ja samalla raaka-ainevarantojen käydessä pienemmäksi pitoisuudeltaan. Paperi- ja kuituteknologialiiketoiminnassa Metso on yksi johtavista toimittajista maailmassa ja hyötyy pitkälle kehitetystä teknologiastaan ja prosessiosaamisestaan. Energia- ja ympäristöteknologialiiketoiminta kehittää tuotteita ja ratkaisuja puhtaamman energian tuottamiseen sekä automaatiotuotteita laajalle asiakastoimialajoukolle. Hallituksen puheenjohtaja: Jukka Viinanen Toimitusjohtaja: Jorma Eloranta 16

19 OMISTUKSET VIIMEAIKAINEN KEHITYS Viime vuoden lopulla Metso keskittyi edelleen organisaation ja kustannustason sopeuttamiseen alentuneen kysynnän tasolle ja kassavirran vahvistamiseen. Tehdyillä säästötoimilla luotiin Metson kilpailukyvylle vahva pohja kasvun jälleen käynnistyessä yhtiön asiakastoimialoilla. Viime vuoden marraskuussa julkistettu paperikoneiden viiroja ja suodatinkankaita valmistavan Tamfelt Oyj:n osto vahvistaa Metson asemaa yhtiölle tärkeässä ja toimintaa tasapainottavassa palveluliiketoiminnassa. Metson palveluliiketoiminnan kysyntä kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vertai lukauteen nähden ja se oli miljoonaa euroa, mikä vastasi 45 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Palveluliiketoiminta vakauttaa Metson liiketoimintaa ja on yhä tärkeämpi osa Metson strategiaa. Alkuvuonna Metson kysyntätilanne on kehittynyt suotuisasti ja elpyminen on laajemmalla pohjalla. Paperi- ja kuituteknologian kysyntä on ollut viimeisen vuoden aikana jopa odotettua vahvempaa johtuen erityisesti selluteknologiainvestoinneista Etelä-Amerikassa ja Kiinassa. Vuoden aikana Metso on saanut useita merkittäviä tilauksia. Kaivosja maarakennuksen puolella asiakkaat ovat alkaneet jälleen tehdä uusinvestointeja metallien ja mineraalien kysynnän elpymisen ollessa vankalla pohjalla. Käyttöasteiden noustessa varsinkin korvausinvestointeja on alettu tehdä kasvavassa määrin. Energia- ja ympäristöteknologialiiketoiminta on hyötynyt vahvasti uusista voimalaitosprojekteista, joihin Metso toimittaa polttokattiloita ja automaatiojärjestelmiä. Viime vuoden lopusta alkaen erityisesti kaivospuolella oli nähtävissä lisääntyvää hintapainetta kysynnän vähäisyydestä johtuen. Paineet hintatatason suhteen ovat kuitenkin vähentyneet kuluvan vuoden alkupuolella. Hintatason vakaudella on merkittävä vaikutus Metson kannattavuuteen. Myös hinnoitteluvoiman tasapaino on merkittävä tekijä kannattavuuskehityksessä. SOLIDIUMIN NÄKEMYS Toimintamallien uudistamisen ja sopeuttamistoimien seurauksena Metso on päämarkkinoillaan hyvässä asemassa investointiaktiviteetin osoittaessa kasvun merkkejä hyödykkeiden kysynnän nousun myötä. Metsolla on kolme vahvaa liiketoiminta-aluetta, jotka tukevat toisiaan. Liiketoimintojen asiakastoimialat kehittyvät osittain eri sykleissä, mikä osaltaan tasapainottaa yhtiön tuloskehitystä. Metson uuslaitemyynti painottuu jatkossa kehittyviin maihin ja palveluliiketoiminta puolestaan kehittyneissä maissa olemassa olevan laitekannan huoltoon. Pitkällä aikavälillä Metson liiketoimintaan positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat tarve uudelle infrastruktuurille ja vanhan infrastruktuurin korvaamiselle, uusien energiamuotojen kehittäminen, palveluiden yhä kasvava osuus sekä kehittyvien markkinoiden talouskasvu. Metso on globaali toimija päätoimialoillaan. Yhtiö on pystynyt kehittämään korkean tason teknologista ja liiketoiminnallista osaamista, jota voidaan hyödyntää laajasti myös uusilla asiakastoimialoilla erityisesti ympäristöliiketoiminnan saralla. Energia- ja ympäristöteknologia -liiketoiminta-alueelta voi tulevaisuudessa kasvaa merkittäviä uusia liiketoimintoja. KURSSIKEHITYS euroa LIIKEVAIHDON JAKAUMA Suomi, 7 % Muut Pohjoismaat, 8 % Muu Eurooppa, 29 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka, 28 % Aasia ja Tyynenmeren alue, 22 % Muut maat, 8 % Metso Bloomberg Europe Machinery-Diversified Index Toimialan indeksikehitys normalisoitu verrattuna yhtiön osakkeeseen. AVAINLUVUT Milj. 1 6/ Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto-% 8,2 5,4 9,8 Nettotulos Oman pääoman tuotto 14 % 8 % 25 % Sijoitetun pääoman tuotto 13 % 9 % 23 % Omavaraisuusaste 36 % 35 % 29 % Nettovelkaantumisaste 29 % 47 % 77 % Osakekohtainen tulos (euroa) 0,76 0,90 2,72 Markkina-arvo Taseen loppusumma Henkilöstö (lkm) Voitonjako Solidiumin saama voitonjako Osingot on merkitty sen tilikauden kohdalle, jonka tilinpäätöksen perusteella ne on maksettu. SUURIMMAT OMISTAJAT Osuus osakkeista Osakkeita, kpl ja äänistä (%) Solidium Oy ,4 Marathon Asset Management LLP * ,1 Ilmarinen ,8 Varma ,7 Valtion Eläkerahasto ,3 * Perustuu liputusilmoitukseen

20 Outokumpu Oyj 30,9 Solidiumin omistusosuus (%) 8,9 702 Osuus Solidiumin osakesalkussa (%) Omistuksen markkinaarvo (milj. ) 19,8 Voitonjako Solidiumille (milj. ) LIIKETOIMINTA JA STRATEGIA Outokumpu on Euroopan suurimpia ruostumattoman teräksen tuottajia. Yhtiön tuotteita ovat kylmä- ja kuumavalssatut nauhat, levyt ja putkituotteet, joita myydään mm. rakennus-, prosessi- ja kemian teollisuudelle sekä kuljetusalan ja catering-alan sovelluksiin. Outokummun tärkeimmät tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Isossa- Britanniassa ja Yhdysvalloissa, palvelukeskuksia on 12 maassa ja toimintaa on yli 30 maassa. Ruostumattoman teräksen osuus on pieni maailman teräksen käytöstä, mutta sen kysyntä kasvaa. Ruostumatonta terästä käytetään tuotteissa, joiden käyttö kasvaa mm. kaupungistumisen ja elintason kasvun myötä. Perustuotteiden lisäksi Outokumpu on kehittänyt omia teräslaatuja (ns. duplex-laadut), joiden käytön odotetaan kasvavan ja joissa Outokumpu on markkinajohtaja maailmassa. Ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytetään ferrokromia. Outokumpu omistaa Kemissä oman ferrokromikaivoksen, jonka kromiitista yhtiö rikastaa ferrokromia rikastetehtaassa Torniossa. Oman ferrokromituotannon läheisyys myötävaikuttaa siihen, että Tornio on maailman tehokkaimpien ruostumattoman teräksen tuotantolaitosten joukossa. Tällä hetkellä Outokumpu saa noin 2/3 ferrokromitarpeestaan omasta kaivoksestaan. Kesäkuussa 2010 julkistettu investointi ferrokromituotannon laajentamiseen tekee Outokummusta omavaraisen ferrokromin suhteen. Hallituksen puheenjohtaja: Ole Johansson Toimitusjohtaja: Juha Rantanen 18

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA. vuosikertomus

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA. vuosikertomus vuosikertomus SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA Sisältö Solidium 1 Solidiumin vuosi 2010 2011 lyhyesti 2 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Solidiumin tehtävät ja toiminta Omistukset

Lisätiedot

Yritysesittely 31.1.2016. Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja

Yritysesittely 31.1.2016. Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja Yritysesittely 31.1.2016 Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja Solidium Aktiivinen suomalainen omistaja 1. Solidiumin asema suomalaisena omistajana 2. Solidiumin toimintatavat 3. Solidiumin omistukset

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja Kemira Tammi - kesäkuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.7.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007 Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Avainluvut 1 9/2007 1 9/2006 Muutos % 2006 Laskutus, Me 1884,5 1737,1 + 8 % 2340,1 Liikevaihto, Me 1045,7 991,0 + 6 % 1334,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Comptelin tilinpäätös vuodelta 2007

Comptelin tilinpäätös vuodelta 2007 Comptelin tilinpäätös vuodelta 27 Helsinki 13.2.28 Toimitusjohtaja Sami Erviö Q4: Liikevaihto ja liikevoitto ennätystasolla Liikevaihto 24, miljoonaa euroa (22,8) Liikevoitto 7,5 miljoonaa euroa (4,8)

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Fiskars sijoituskohteena Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Fiskars sijoituskohteena Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Fiskars sijoituskohteena Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Fiskars lukuina Toimisto Tuotanto Jakelukeskus Avainluvut 2013 Liikevaihto 798,6 milj. euroa Liiketulos (EBIT) ilman kertaeriä 73,8 milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta HEINÄKUUTA 2016 HENRIK EHRNROOTH, TOIMITUSJOHTAJA

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta HEINÄKUUTA 2016 HENRIK EHRNROOTH, TOIMITUSJOHTAJA KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2016 19. HEINÄKUUTA 2016 HENRIK EHRNROOTH, TOIMITUSJOHTAJA Figures Avainluvut for January June tammi kesäkuu 2016 Q2 2016 Avainluvut VAHVAA KEHITYSTÄ JA KANNATTAVAA

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot