UUDEN YRITYKSEN SYNTY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDEN YRITYKSEN SYNTY"

Transkriptio

1 UUDEN YRITYKSEN SYNTY Sinulla on mielestäsi hyvä idea ja mietit voisiko sen varaan perustaa yrityksen? Mitä tekisit ja kenen puoleen mahdollisesti kääntyisit? Mikä on tässä yhteydessä tärkeää?

2 UUDEN YRITYKSEN SYNTY Mahdollisuuden havaitseminen, innovaatio, keksintö, liikeidea YRITYKSEN PERUSTAMINEN -OPPAAT -TE-KESKUKSET -UUSYRITYSKESKUKSET -PRH.FI/KAUPPAREKISTERI -YRITYSSUOMI.FI -YM.

3 Aika ennen aloitusta: innovaatio, keksintö, idea liikeidea (pakko/mahd.) rahoitus, markkinat ja asiakkaat, kauppaketjut liiketoimintasuunnitelma, uusi yritys Vuodet 0-4 strategiset valinnat, oikeat tuotteet kasvun johtaminen rahoituksen riittävyys yrittäjän persoona perheyrittäminen, pariskunnat Vuodet 5- tulorahoitus, kasvun hallinta, johtaminen, liiketoiminnan taso

4

5 Arvomaailma Pienyrityskulttuuri/yrittäjyys Suhtautuminen yrittäjyyteen Henkilökohtaiset tavoitteet Yrittäjyyden mahdollisuudet Innovaatio, keksintö, liikeidea pakko/mahdollisuus Liiketoimintasuunnitelma, uusi yritys Rahoitus, markkinat ja asiakkaat Strategiset valinnat, oikeat tuotteet Kasvun johtaminen Rahoituksen riittävyys Yrittäjän persoona Perheyrittäminen, pariskunnat Tulorahoitus Kasvun hallinta johtaminen Liiketoiminnan taso

6 Arvomaailma Pienyrityskulttuuri/yrittäjyys Suhtautuminen yrittäjyyteen Henkilökohtaiset tavoitteet Yrittäjyyden mahdollisuudet Innovaatio, keksintö, liikeidea pakko/mahdollisuus Liiketoimintasuunnitelma, uusi yritys Rahoitus, markkinat ja asiakkaat Strategiset valinnat, oikeat tuotteet Kasvun johtaminen Rahoituksen riittävyys Yrittäjän persoona Perheyrittäminen, pariskunnat Tulorahoitus Kasvun hallinta johtaminen Liiketoiminnan taso Yrittäjyyspolitiikka Innovaatiopolitiikka Maaseutupolitiikka Maatalouspolitiikka Metsäpolitiikka lainsäädäntö Seudulliset yrityspalvelut Yrittäjyyspolitiikka maaseutupolitiikka Seudulliset yrityspalvelut Yrittäjyyspolitiikka maaseutupolitiikka

7 ANALYYSIT 1. YMPÄRISTÖANALYYSI alueellinen analyysi (makrotalous) - demograafiset piirteet - talouden perusta (kasvu) - väestötrendit - yritysilmasto toimiala-analyysi

8 Toimialan rakenteen osatekijät POTENTIAALINEN KILPAILU YRITYSTEN VÄLINEN KILPAILU HANKKIJAT YRITYKSET - SYNTY - YRITYSSUUNN. - STRATEGIA - LASKENTAT. - YM. ASIAKKAAT KORVAAVAT PALVELUT

9 Esimerkki hankkijan vaikutusvallasta Oy Finnsticks Ab valmisti jäätelötikkuja koivusta korkea jalostusaste, kannattava yritys tulipalo tuhosi koneet päätettiin ostaa uudet hyvin modernit koneet koneet eivät toimineet konevalmistaja konkurssiin hankittiin uudet koneet ylivelkaantuminen, konkurssi konevalmistaja valtasi markkinat pyökillä kilpailu loppui jäätelötikut tuontitavaraa

10 2. MARKKINOINTITUTKIMUS markkinat on ryhmä kuluttajia (potentiaalisia asiakkaita), joilla on ostovoimaa ja tyydyttämättömiä tarpeita tuotelähtöinen myyntil. asiakaslähtöinen markkinatutkimus auttaa liiketoimintasuunnitelman teossa markkinointi: myynti, tuote, jakelu, viestintä segmentointi, kuluttajakäyttäytyminen koemarkkinointi, varovainen aloitus markkinoiden luonne (kasvavat taantuvat)

11 3. TALOUDELLINEN VALMISTAUTUMINEN Resurssit: ihmiset, materiaalit, taloudelliset tilinpäätös: tuloslaskelma ja tase esimerkki taimitarha 4. LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ansat: ei realistisia tavoitteita, liiallinen uppoutuminen, ei sitoutumista, ei teknistä tai taloudellista kokemusta, ei markkinoita

12 1. Tiivistelmä 2. Liikeidea Liiketoimintasuunnitelman 3. Johtoryhmä 4. Markkinointisuunnitelma 5. Liiketoimintamalli ja organisaatio 6. Toteuttamissuunnitelma 7. Rahoitus 8. Riskit laatiminen Liiketoimintasuunnitelma (a la Finnvera) Tiivistelmä Lähtötilanne Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät Visio ja päätavoitteet Liikeidea ja strategia Markkinointisuunnitelma Tuotekehityssuunnitelma Tuotantosuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Taloussuunnitelma Riskien arviointi

13 UUDEN YRITYKSEN SYNTY uusia yrityksiä viime vuosina nettolisäys vuosittain yritystä puolet uusista yrityksistä lopettaa viiden ensimmäisen vuoden aikana Miksi yritykset kuolevat: (Kuratko & Hodgetts) (korkean teknologian yritykset) 1. tuote/markkinaongelmat: huono ajoitus tuotesuunnittelun ongelmat sopimaton jakelutie epäselvä bisnesmäärittely liikaa yhden asiakkaan varassa

14 Miksi yritykset kuolevat: (Kuratko & Hodgetts) 2. Taloudelliset vaikeudet liian vähän rahaa velkarahoitusongelmia ongelmia suhteissa riskirahoittajiin 3. Johtamisen ongelmat johtotiimin ongelmat rekrytointi, huonot suhteet, kesk. heikkouksiin, huono tukiryhmä yksilötason ongelmat ego, lahjukset, petokset, sopimuksia ei kunnioiteta, oikeudenkäynnit

15 Luvanvaraiset elinkeinot Seuraavien elinkeinojen harjoittamisesta säädetään erikseen lailla tai asetuksella: 1) kaivosten ja malmisuonten käyttämistä varten perustetut laitokset; 2) kirjakaupat, kirjain kaupusteleminen, kirja- ja sekä kivipainot, luku- ja lainakirjastot sekä aikakautisten painokirjoitusten julkaiseminen; 3) apteekki- ja rohdosliikkeet sekä myrkkyjen ja myrkynsekaisten aineiden valmistus, säilyttäminen ja myynti; 4) alkoholipitoisten aineiden valmistus, maahantuonti, myynti, kuljetus ja varastossapito; 5) alkoholittomain juomain valmistus ja myynti; 6) ravintolan-, yömajan-, kahvilan- ja biljardinpito sekä muut senkaltaiset liikkeet; 7) margariinin ja margariinijuuston sekä muun sentapaisen ihmisravinnoksi aiotun tuotteen valmistus ja myynti;

16 Luvanvaraiset elinkeinot 8) keinotekoisten lannoitusaineiden ja valmistettujen rehutavarain sekä siementavarain kauppa; 9) räjähtäväin aineiden sekä tulenarkain öljyjen ja muiden niihin verrattavain tavarain valmistus, kuljetus, varastossapito ja myynti; 10) sähkölaitteiden ja -laitteistojen suunnittelu, rakentaminen, valmistaminen, korjaaminen, huoltaminen ja käyttäminen, sähkön tuottaminen ja siirto sekä sen toimittaminen muuhun kuin omaan käyttöön; 11) talletuspankit ja muut luottolaitokset sekä panttilainauslaitokset

17 Luvanvaraiset elinkeinot 12) vakuutusliikkeet; 13) kaupanvälittäjän, laivansuorittajan ja yksityisetsivän ammatit; 14) warrantin antamiseen oikeutetut varastomakasiinit; 15) 16) yleisön käytettäväksi aiottujen rautateiden perustaminen ja käyttäminen; 16 a) teletoiminnan harjoittaminen; 16 b) postitoiminnan harjoittaminen ja postimerkkien julkaiseminen;

18 Luvanvaraiset elinkeinot 17) moottoriajoneuvojen ja muiden omin voimin kulkevien koneiden käyttäminen, ajoneuvojen katsastukset ja niihin liittyvät tehtävät sekä ajoneuvojen katsastuksiin ja niihin liittyviin tehtäviin kuuluvien tietojen syöttö ajoneuvorekisteriin; 17 a) ilma-alusten käyttäminen, ilma-alusten, niiden varusteiden ja varaosien rakentaminen tai valmistaminen ja huolto-, korjaus- tai muutostöiden suorittaminen sekä lentopaikan pito; 18) sirkus, varietee- ja kinematografiesitykset ynnä muut senkaltaiset julkiset näytännöt; 19) leimattavien jalojen metalliteosten ja eräiden muiden leimattavien tuotteiden sekä virallisten ritari-, kunnia- ja ansiomerkkien sekä muistomitalien valmistus, maahantuonti ja kauppa; 20) omaisuuden tai hengen vartioimisliikkeet;

19 Luvanvaraiset elinkeinot 21) (valmismatkaliikkeen harjoittaminen; ) 22) arvonlisäverottoman matkustajamyynnin järjestäminen ja hallinnointi; 23) sijoitusrahastotoiminta; 24) arvopaperivälitysliikkeen ja optioyhteisön toiminta, arvopaperipörssitoiminta, sopimusmarkkinatoiminta ja muun julkisen kaupankäynnin järjestäminen arvopapereilla sekä arvo-osuusrekisterin pitäminen; sekä 25) vakuutuksen välitystoiminnan harjoittaminen. Kauppamerenkulkuun Suomen vesialueella ei saa käyttää muita kuin suomalaisia aluksia, ellei kysymyksessä ole ulkomaanliikenne. Muita kuin suomalaisia aluksia ei saa käyttää myöskään sellaiseen risteilyalusliikenteeseen, jossa risteilyalus lähtee suomalaisesta satamasta ja palaa takaisin suomalaiseen satamaan.

20 Lääninhallitukset vartiointiliike räjähtävien aineiden kauppa tavaraliikenne (kun kuljettaa toisen tavaraa maksua vastaan yleisellä tiellä) joukkoliikenne yksityisetsivätoiminta, vartioimisliike taksi autokoulu sairaankuljetus ampuma-aseiden ja tarvikkeiden kauppa polttoaineiden kauppa soranottoliike yksityisen terveydenhuollon palvelut

21 Turvatekniikankeskus TUKES Sähkölaitteiden valmistus, huolto, rakentaminen, sähkön tuottaminen muuhun kuin omaan käyttöön Kultasepänliike (lupa jalometallituotteiden leimaukseen) Ase- ja ampumatarvikkeiden myynti (lupa myytäville tuotteille)

22 Kuluttajavirasto Matkatoimistoliikkeet rekisteröityminen ja vakuus

23 Sosiaali- ja terveyshuollon tuotevalvontakeskus STTV Alkoholipitoisten aineiden anniskelu, valmistus, maahantuonti ja tukkukauppa

24 Ilmailulaitos, Kasvintuotannon tarkastuskeskus, kauppa- ja teollisuusministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö,lääkelaitos, Valtiovarainministeriö Muut

25 Ilmoituksenvarainen elinkenotoiminta kiinteistönvälittäjät ja asunnonvälittäjät rekisteröidään lääninhallituksessa psykologien, lääkäreiden, hammaslääkäreiden, sairaanhoitajien, puheterapeuttien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä kuntohoitajan, hierojan, fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan, lasten ja nuorten huollon, lasten päiväkodin, vammaisten, vanhusten tai päihdehuollon tai muiden vastaavien sosiaalihuollon palvelujen tarjoajien on ilmoitettava toiminnastaan terveydyenhuollon oikeusturvakeskukseen ja kunnan terveystarkastajalle. Ilmoitusvelvollisuus kunnan terveystarkastajalle on myös seuraavien palvelujen tai toimintojen aloittamisessa: koulu, päiväkoti, lasten- tai vanhainkoti, parturi, kampaamo tai kauneushoitola, kuntosali, hautausmaa, työtila asuinrakennuksessa, julkinen huvi-, kokous- tai majoitushuoneisto, myymälä, kioski, ravintola ja ruokala, sauna, uimahalli tai uimaranta taikka elintarvikkeiden myynti liikkuvasta myyntilaitteesta Ravintoloiden sekä majoitus- ja ravitsemusliikkeiden on lisäksi tehtävä ilmoitus poliisipiirin päällikölle. Työvoiman vuokrausta harjoittavien on tehtävä ilmoitus työsuojelupiiriin.

26 Säännöt ja määräykset verolait kirjanpitolainsäädäntö kilpailulainsäädäntö kuluttajansuojalaki velkakirjalaki joukkovelkakirjalaki korkolaki konkurssilainsäädäntö yhtiölainsäädäntö työlainsäädäntö oikeustoimilaki YT-laki kauppalaki patenttilaki elinkeinolaki

27 YRITTÄJÄN OIKEUTTA Heikki Kivelä ja Reijo Nordell 2005 WSOY, 464 s.

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Matkailuelinkeinoa koskevat veroluonteiset maksut. Vaikutukset yritysten kannattavuuteen ja kasvuun

Matkailuelinkeinoa koskevat veroluonteiset maksut. Vaikutukset yritysten kannattavuuteen ja kasvuun Matkailuelinkeinoa koskevat veroluonteiset maksut Vaikutukset yritysten kannattavuuteen ja kasvuun Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 44/2009 MINNA KURTTILA ULLA HUOVINEN VESA KOKKONEN

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS SISÄLTÖ 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 4 1.5 Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA. Janda / Epävirallinen Kanava. Christina Daous

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA. Janda / Epävirallinen Kanava. Christina Daous LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Janda / Epävirallinen Kanava Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (10 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Liikeidea 4 2 Osaaminen 4 3 Tuotteet ja palvelut 6 4 Asiakkaat ja markkinat

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä 1 Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 1 Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1. Taustaa 1.1 Mistä ohjelma lähti liikkeelle 1.2 Taustahankkeen keskeiset huomiot 1.3 Ohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma T:mi Kulturellis Ulla Viskari-Perttu 24.5.2012 HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Markkinointi 2/2 Lehtori Kari Keuru/ Jenny Honka SISÄLLYS 1 PERUSKUVAUS YRITYKSESTÄ 3 2 MARKKINAT

Lisätiedot