Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille"

Transkriptio

1 Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Mikko Viitanen Kalajoki Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta vastuualue <tekijän nimi ja vastuualue>

2

3

4 Meriteollisuuden suuri merkitys Suomen taloudessa Tärkeä vientiala Pitkä jalostusketju, suuret suorat ja kokonaistyöllisyysvaikutukset Laivojen ja kelluvien rakenteiden suora työllisyys hlöä, laivojen ja veneiden korjaus ja huolto hlöä, veneiden valmistus hlöä Korkea kotimaisuusaste prosenttia Viennin 1 miljardin lisäys aiheuttaa noin 2,5 miljardin kansantuotteen lisäyksen Välilliset työllisyysvaikutukset ovat toimialalla erityisen suuret, yli kaksinkertaiset suoriin vaikutuksiin verrattuna Laivojen ja veneiden valmistuksen välituotekäyttöä tuotannossaan kuvaa taulukko jäljempänä. Se ilmaisee monipuolisen jalostusketjun, jolla on siten laajat kansantaloudelliset kokonaisvaikutukset

5 Laivojen ja veneiden rakentamisen välituotekäyttö muilta toimialoilta 2008, mijoonaa euroa Tukkukauppa (pl. autot ym.) 171,4 Laivojen ja veneiden rakentaminen 168,7 Metallirakenteiden valmistus 133,0 Tekniset palvelut 100,3 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 90,4 Yleiskäyttöön tarkoitettujen voimakoneiden valmistus 87,2 Huonekalujen valmistus 85,9 Muu metallituotteiden valmistus 73,9 Värimetallien valmistus 60,3 Sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien sekä sähkö 51,2 Mittaus, testaus ja navigointivälineiden ja laitteiden va 39,8 Työllistämistoiminta 39,4 Muu kiinteistötoiminta 33,8 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus 33,7 Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden va 31,8 Metallien takominen, käsittely, päällystäminen ja työstö 30,9 Muovituotteiden valmistus 27,2 Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus 19,0 Viestintälaitteiden valmistus 17,3 Lasin ja lasituotteiden valmistus 17,0 Peruskemikaalien valmistus 15,7 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus 12,4 Liikennettä palveleva toiminta ja varastointi 10,7 Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus 10,7 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 10,5 Sähkön tuotanto, siirto ja jakelu 10,2 Tieliikenteen tavarankuljetus 9,7 Liikkeenjohdon konsultointi 8,4 Ruokailu ja leikkuuvälineiden yms. sekä työkalujen ja ra 7,8 Vuokraus ja leasingtoiminta 7,1 Yhteensä 1415 Välituotekäyttö yhteensä ,

6 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta vastuualue <tekijän nimi ja vastuualue>

7 Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Valtakunnallisen ESR Protek -ohjelman hanke, kestää vuoden 2013 loppuun. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen hallinnoima hanke yhteistyössä useiden ELY - keskusten kanssa. Toiminta on valtakunnallista. Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan yrityksiin, joilla on välitön tai välillinen sidonnaisuus meriteollisuuteen. Tavoitteena on tukea yritysten toiminnan monipuolistumista ja laajentumista meriteollisuuden rakennemuutoksessa. Protek -hanke toteuttaa kahta valtakunnallista meriteollisuuden muutosprosessia tukevaa teemaa. Barentsin ja Luoteis-Venäjän tarjoamat mahdollisuudet meriteollisuussidonnaisille yrityksille liiketoiminnan laajentamiseen ja monipuolistamiseen offshore - teollisuudessa ja muilla aloilla. Tuulivoiman ja muiden suurten energiahankkeiden tarjoamat vaihtoehtoiset markkinat meriteollisuuden ulkopuolella

8 Projektin toteuttamissuunnitelma Projektissa selvitetään meriteollisuussidonnaisten yritysten tilanne ja tarpeet yrityskäynneillä ja haastatteluilla. Pohjois-Pohjanmaalla meriteollisuusyritykset ovat raskaita metallirakenteita toimittavia alihankkijayrityksiä mm. offshore -teollisuudelle. Toisaalta toimitetaan potkurilaitteita ja alihankintaa laivamoottoriteollisuudelle, myös pari huipputeknologian suunnitteluyritystä on alueella. Henkilöstön osaamisen kohottamiseksi hankitaan yritysten tarpeesta lähteviä täsmäja rekrytointikoulutuksia. Rekrytointikoulutus Miilukangas Ky:lle on toteutettu ja toinen käynnistyy Rekrytointikoulutus Telatekille on neuvoteltu ja päätetty. Useille yrityksille tarkoitettu jauhekaarihitsauksen koulutus on suunnittelussa. Yrityksille suunnataan asiantuntijatilaisuuksia vaihtoehtoisista markkinoista tavoitteena löytää uusia asiakkuuksia toisilta toimialoilta ja luoda yritysverkostoja

9 Edistetään Pk -yritysten verkostoitumista alihankkijoiden välillä, suurten veturiyritysten ja keskeisten asiakasyritysten kanssa Yritysten kansainvälistymistä tuetaan välittämällä olemassa olevaa tietoa pk-yrityksille koulutustilaisuuksissa sekä järjestämällä yritysvierailuja ja tapaamisia Barentsin alueella toimivien yritysten kanssa. Erityisesti Barentsin alueelle suunnattu meriteollisuusaiheinen vienti- ja kansainvälistymis-koulutus Seppo Hoffrenin vetämänä on toteutettu, osallistui 10 yritystä 3 ELY-keskuksen alueelta. Koulutukseen sisältyi matka Murmanskiin ja Tromssaan. Matkan tuloksen syntyi uusia liikesuhteita ja myös vientikauppaa. Koulutus toistetaan vuonna Yritysten johdon, avainhenkilöiden ja koko henkilöstön osaamisen ennakoivalla kehittämisellä luodaan edellytykset yritysten uusiutumiseen. Pk-yritysten verkostoja muodostamalla mahdollistetaan myös pienten yritysten osallistuminen koulutustoimenpiteisiin