Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke)"

Transkriptio

1 Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke) 2013

2 Urheilijakysely Kyselyyn vastasi 215 suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevaa opiskelijaa. Näistä 65 % (n=139) opiskeli yliopistossa ja 35 % (n=76) ammattikorkeakoulussa.

3 Vastaajien edustamat oppilaitokset Yliopistot (n=139) Ammattikorkeakoulut (n=76) Henkilöä Henkilöä Jyväskylän yliopisto Helsingin yliopisto Turun AMK Jyväskylän AMK Metropolia AMK Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto HAAGA-HELIA AMK Seinäjoen AMK Rovaniemen AMK Turun yliopisto 6 Tampereen AMK 5 Lapin yliopisto 5 Lahden AMK Hämeen AMK 3 4 Tampereen yliopisto 4 Laurea AMK 3 Åbo Akademi Oulun yliopisto 4 3 Yrkeshögskolan Novia Arcada AMK Mikkelin AMK Tampereen teknillinen yliopisto Vaasan yliopisto 3 3 Oulun seudun AMK Pohjois-Karjalan AMK Savonia AMK Lappeenrannan teknillinen yliopisto Svenska handelshögskolan 1 1 Diakonia AMK Kajaanin AMK Satakunnan AMK 1 1 1

4 Vastaajien koulutusalat Yliopistot (n=139) Ammattikorkeakoulut (n=76) Henkilöä Henkilöä Liikuntatieteellinen ala Teknillistieteellinen ala Tekniikan ja liikenteen ala 23 Kasvatustieteellinen ala 17 Luonnontieteellinen ala 17 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 21 Kauppatieteellinen ala Humanistinen ala 9 16 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 18 Yhteiskuntatieteellinen ala 9 Maatalous-metsätieteellinen ala 6 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 Oikeustieteellinen ala 6 Lääketieteellinen ala 5 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 Terveystieteiden ala 5 Jokin muu 3 Jokin muu 2 Farmasian ala 2 Hammaslääketieteellinen ala Taideteollinen ala 1 1 Kulttuuriala 1

5 Välivuodet toisen asteen opintojen jälkeen ennen korkeakouluopiskelijaksi siirtymistä Yliopisto-opiskelijoista 47 % oli pitänyt välivuosia, AMKopiskelijoista 61 %. Yliopisto-opiskelijoilla oppilaitokseen sisään pääseminen aiheuttaa hieman enemmän välivuosia. Yliopisto-opiskelijoilla välivuosia oli keskimäärin 1,8 ja AMK-opiskelijoilla 1,7. Vaihteluväli molemmissa ryhmissä oli 1-6 vuotta. Ei suuria eroja eri korkeakoulujen välillä. Suurin osa välivuosia pitäneistä urheilijoista panostaa niiden aikana vain urheiluun, jolloin työskentely ei ole niin yleistä.

6 Syyt välivuosien pitämiseen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % En ole saanut haluamaani opiskelupaikkaa 33 % 4 Varusmiespalvelus/ siviilipalvelus Panostus vain urheiluun 45 % 48 % 45 % 43 % Yliopisto AMK Työ 17 % Jokin muu 6 % 13 % Pojilla varusmiespalvelus on aiheuttanut välivuoden 85 prosentille vastaajista. Tytöistä ainoastaan yksi vastaaja oli suorittanut varusmiespalveluksen. Muita syitä olivat mm. lukion käyminen 3,5 vuodessa, epävarmuus alasta mitä haluaa opiskella ja ulkomailla pelaaminen.

7 Opintojen eteneminen (opintopisteet/vuosi keskimäärin) Ylin saavutettu urheilullinen taso Yliopisto AMK Olympia- tai MM-edustus 35,8 op 42,9 op EM-kilpailuedustus 43,8 op 44,4 op Aikuisten maajoukkue edustus 41,2 op 56,6 op Aikuisten SM-taso 44,1 op 51,6 op Nuorten arvokilpailuedustus Nuorten maajoukkueryhmä 41,2 op 44,4 op 56,7 op 49,1 op Nuorten SM-taso 65 op 72 op

8 % opiskelijoista Opintojen eteneminen 35 % Yliopisto (n=129) AMK (n=68) 30 % 2 25 % 20 % 22 % 21 % 21 % 1 15 % 15 % 16 % 16 % 10 % 12 % 5 % 0 % 6 % 4 % 2 % yli 60 Suoritetut opintopisteet/vuosi keskimäärin

9 % opiskelijoista Opintojen kesto Keskimäärin yliopisto-opiskelijoiden opinnot kestäisivät kyseisellä tahdilla suoritettuna 7,7 vuotta ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden 5,3 vuotta. Yliopisto-opiskelijoilla ohjeellinen opiskeluaika ylittyisi näin ollen 2,7 vuodella ja ammattikorkeakouluopiskelijoilla 1,8 vuodella. Ohjeelliseen opintoaikaan yliopisto-opiskelijat toivovat keskimäärin kahden vuoden lisäjoustoa (31 % tarvitsisi 3 vuotta tai enemmän) ja ammattikorkeakouluopiskelijat yhtä vuotta (28 % tarvitsisi 2 vuotta tai enemmän). 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Yliopisto AMK 40 % 31 % 22 % 24 % 23 % 1 17 % 11 % 7 % 7 % 0-3,5 3, yli 9 Opintojen kesto (v)

10 Opiskeluun ja työhön käytetty aika Opetuksen seuraaminen ohjatussa opiskelussa / lähiopetuksessa Itsenäinen opiskelu Työ h/vko Yliopisto AMK Yliopisto-opiskelijoilla opiskeluun käytetty viikoittainen aika on keskimäärin 22 tuntia. Ammattikorkeakouluopiskelijat osallistuvat lähiopetukseen huomattavasti enemmän, sillä heillä opiskeluun käytetty viikoittainen aika on 29 tuntia. Yliopisto-opiskelijoista 24,5 % ilmoittaa työskentelevänsä osa-aikaisesti ja 5 % täysipäiväisesti. AMK-opiskelijoista osa-aikaisesti työskentelee 2 ja täysipäiväisesti 1 %. Keskimäärin opiskelijat työskentelevät noin 6,5 tuntia viikossa.

11 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö 49 vastaajaa (n. 23 %) ei ollut hyödyntänyt mitään joustavista opiskelumenetelmistä. Näistä yliopisto-opiskelijoita oli 28 henkilöä ja ammattikorkeakouluopiskelijoita 21 henkilöä. Oppilaitoksittain kyseiset henkilöt olivat jakaantuneet varsin tasaisesti. Prosenttiosuuksina ilmaistuna yliopistoopiskelijoista keskimäärin 18 % ei ollut hyödyntänyt joustavia menetelmiä ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 27 %. Keskiarvoa paremmin yliopistoista sijoittuvat Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Ammattikorkeakouluista puolestaan Rovaniemen AMK, Haaga-Helia AMK, Jyväskylän AMK ja Turun AMK. Yliopistoaloista keskiarvoa paremmin sijoittuivat kauppatieteellinen, kasvatustieteellinen ja liikuntatieteellinen ala. AMKaloilla joustavien menetelmien käyttö on varsin tasaista, mutta keskiarvo paremmin sijoittuvat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Kukaan vastaajista ei ollut hyödyntänyt kaikkia menetelmiä. Eniten hyödynnetyt menetelmät olivat oppimistulokset oppimisen mittarina (n=119), itsenäistä oppimista tukeva verkkoympäristö (n=70), kokonaan itsenäisesti verkossa suoritettavia kursseja perusopinnoissa (n=42) ja vapaasti valittavissa opinnoissa (n=30) ja tenttiakvaario tai etätenttimahdollisuus (n=34). Suurimmat erot yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välille muodostuvat vastaavien opintojaksojen suorittamisessa avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa (yo=17%, amk=1%) ja akatemiavalmennuksesta vapaasti valittaviin opintoihin saatavista opintopisteistä (yo=5%, amk=22%).

12 Joustavat opiskelumentelmät Joustavien opiskelumenetelmien käyttö Yliopisto (n=139) AMK (n=76) menetelmää hyödyntäneet (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Oppimisen mittarina oppimistulokset 53 % 57 % Itsenäistä oppimista ja monimuoto-opiskelua tukeva verkkoympäristö Kokonaan itsenäisesti verkossa suoritettavia kursseja perusopinnoissa Vastaavien opintojaksojen suorittaminen avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 1 % 13 % 17 % 23 % 33 % 32 % Tenttiakvaario tai etätenttimahdollisuus 16 % 16 % Kokonaan itsenäisesti verkossa suoritettavia kursseja vapaasti valittavissa opinnoissa 14 % 13 % Mahdollisuus suorittaa kieliopintoja näyttökokeella 7 % Mahdollisuus suorittaa lähes kaikki kurssit vaihtoehtoisesti 4 % 8 % Akatemiavalmennuksesta opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin 5 % 22 % Muut 3 % 5 % Urheilun ja opiskelun yhteensovittamisen suunnittelusta ja seurannasta opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin 1 % 3 %

13 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö eri yliopistoissa

14 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö eri ammattikorkeakouluissa

15 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö oppilaitoksittain Yliopistot Ammattikorkeakoulut

16 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö koulutusaloittain (yliopistot)

17 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö koulutusaloittain (AMK)

18 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö koulutusaloittain Yliopistot Ammattikorkeakoulut

19 Työharjoittelu ja työskentely omalla alalla Yliopisto-opiskelijoista n.37 % oli suorittanut opiskeluihin kuuluvan työharjoittelun tai tehnyt työtä opiskelemallaan alalla. Vastaava luku ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa on 50 %. Niistä opiskelijoista (yo ja amk), jotka työharjoittelun olivat tehneet, n. 65 % koki että se onnistui joustavasti eikä haitannut harjoittelua ja kilpailuja.

20 % opiskelijoista Työharjoittelu ja työskentely omalla koulutusalalla aloittain (yo) 100 % 80 % Tehnyt työharjoittelun tai töitä omalla alalla Työharjoittelu/työ nivoutui joustavasti urheilun kanssa 100 % 8 60 % 40 % 65 % 55 % 67 % 58 % 71 % 50 % 20 % 0 % 1 6 % Koulutusala (yo)

21 % opiskelijoista Työharjoittelu ja työskentely omalla koulutusalalla aloittain (amk) 100 % Tehnyt työharjoittelun tai töitä omalla alalla Työharjoittelu/työ nivoutui joustavasti urheilun kanssa 80 % 75 % 80 % 60 % 67 % 62 % 62 % 55 % 40 % 48 % 20 % 28 % 0 % Matkailu-, ravitsemusja talousala (n=6) Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (n=21) Koulutusala (amk) Tekniikan ja liikenteen ala (n=23) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (n=18)

22 Korkeakoulukysely (henkilökunnalle) 167 vastausta. 44 vastaajaa (26,5 %) edusti ammattikorkeakouluja ja 122 (73,5 %) vastaajaa yliopistoja.

23 Vastaajien edustamat oppilaitokset Yliopistot (n=122) Ammattikorkeakoulut (n=44) Henkilöä Henkilöä Turun yliopisto 26 Oulun seudun amk 9 Aalto-yliopisto 25 Vaasan amk 9 Helsingin yliopisto 20 Tampereen amk 7 Jyväskylän yliopisto 14 Rovaniemen amk 6 Åbo Akademi 10 Laurea amk 3 Itä-Suomen yliopisto 9 Arcada 2 Vaasan yliopisto 7 Haaga-Helia 2 Lapin yliopisto 6 Jyväskylän amk 2 Tampereen yliopisto 3 Metropolia 2 Oulun yliopisto 1 Lahden amk 1 Tampereen teknillinen yliopisto 1 Mikkelin amk 1

24 Vastaajien koulutusalat Yliopistot (n=115) Ammattikorkeakoulut (n=42) Henkilöä Henkilöä Kauppatieteellinen 29 Sosiaali, terveys ja liikunta 20 Lääketieteellinen 28 Teknillistieteellinen 19 Yhteiskuntatieteellinen, liiketalous ja hallinto 16 Kasvatustieteellinen 11 Liikuntatieteellinen 9 Tekniikka ja liikenne 3 Terveystieteet 6 Humanistinen ja kasvatus 1 Oikeustieteellinen 4 Yhteiskuntatieteet 3 Luonnontieteet 1 Farmacia 2 Hammaslääketieteellinen 2 Matkailu, ravitsemus ja talous 1 Luonnontieteellinen 2

25 Väittämät liittyen korkeakouluun osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa (kysymys 4) Vaikuttaisi siltä, että ammattikorkeakouluissa ollaan paremmin tietoisia urheilun ja opiskelun yhdistämiseen liittyvistä asioista ja lisäksi niihin suhtaudutaan positiivisemmin. Yliopistoista tulleissa vastauksissa korostuu en osaa sanoa/ei kokemusta vaihtoehto usean väittämän kohdalla. Oppilaitosten välille ei muodostu suuria eroja, jos tarkastellaan väittämien muodostamia keskimääräisiä arvoja. Ammattikorkeakoulut: 1) Vaasan amk (ka=2,41) 2) Rovaniemen amk (ka=2,68) 3) Tampereen amk (ka=2,81) 4) Oulun seudun amk (ka=2,86) Yliopistot: 1) Jyväskylän yliopisto (ka=2,58) 2) Lapin yliopisto (ka=2,66) 3) Åbo Akademi (ka=2,69) 4) Itä-Suomen yliopisto (ka=2,74) 5) Vaasan yliopisto (ka=2,74) 6) Helsingin yliopisto (ka=2,76) 7) Turun yliopisto (ka=2,79) 8) Aalto-yliopisto (ka=2,82)

26 Väittämät liittyen korkeakouluun osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa, kysymys 4 (yliopistot) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa/ei kokemusta Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen toimii korkeakoulussani hyvin 6 % 34 % 48 % 10 % 2 % Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen toimii yksikössäni hyvin 8 % 35 % 45 % 11 % 2 % Tunnen hyvin huippu-urheilun vaatimukset 1 30 % 21 % 1 12 % Tunnen hyvin huippu-urheilijoiden arjen 11 % 30 % 23 % 23 % 14 % Huippu-urheilijat suunnittelevat aktiivisesti opintoja 17 % 36 % 34 % 10 % 3 % Huippu-uheilijat luistavat opinnoista 3 % 36 % 31 % 21 % Korkeakoulumme hyödyntää huippu-urheilijoita markkinoinnissa ja viestinnässä 15 % 24 % 31 % 22 % Urheiluakatemia voisi näkyä nykyistä enemmän osana korkeakoulumme markkinointia 24 % 37 % 21 % 14 % 5 % Urheiluseurat ja valmentajat huomioivat opiskelun osana valmentautumisen suunnittelua 2 % 10 % 67 % 20 % 2 % Opintotukijärjestelmän pitäisi tunnistaa opiskelevat urheilijat ja huomioida urheilun vaikutus opintojen etenemiseen 12 % 36 % 2 14 % Korkeakoulussamme opiskelleet huippu-urheilijat menestyvät hyvin työelämässä 18 % 25 % 52 % 4 % 2 % Huippu-urheilijat saavat apua ura- ja opintosuunnitteluun urheiluakatemian koordinaattorilta 6 % 16 % 72 % 4 % 2 % Huippu-urheilijoiden opintojen ohjaus edellyttäisi tiiviimpää vuorovaikutusta urheiluakatemian koordinaattorin kanssa 24 % 5 6 % 3 % Yhteistyö urheiluakatemian kanssa toimii mielestäni hyvin 4 % 15 % 70 % 10 % 1 %

27 Väittämät liittyen korkeakouluun osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa, kysymys 4 (AMK) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa/ei kokemusta Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen toimii korkeakoulussani hyvin 43 % 25 % 21 % 2 % Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen toimii yksikössäni hyvin 14 % 43 % 21 % 21 % 2 % Tunnen hyvin huippu-urheilun vaatimukset 34 % 3 5 % 14 % Tunnen hyvin huippu-urheilijoiden arjen 18 % 46 % 11 % 16 % Huippu-urheilijat suunnittelevat aktiivisesti opintoja 16 % 43 % 23 % 14 % 5 % Huippu-uheilijat luistavat opinnoista 7 % 16 % 30 % 23 % 25 % Korkeakoulumme hyödyntää huippu-urheilijoita markkinoinnissa ja viestinnässä 32 % 14 % 25 % 21 % Urheiluakatemia voisi näkyä nykyistä enemmän osana korkeakoulumme markkinointia 43 % 23 % 16 % 16 % 2 % Urheiluseurat ja valmentajat huomioivat opiskelun osana valmentautumisen suunnittelua 5 % 32 % 50 % 11 % 2 % Opintotukijärjestelmän pitäisi tunnistaa opiskelevat urheilijat ja huomioida urheilun vaikutus opintojen etenemiseen 27 % 41 % 16 % 7 % Korkeakoulussamme opiskelleet huippu-urheilijat menestyvät hyvin työelämässä 21 % 23 % 48 % 7 % 2 % Huippu-urheilijat saavat apua ura- ja opintosuunnitteluun urheiluakatemian koordinaattorilta 21 % 58 % 5 % 7 % Huippu-urheilijoiden opintojen ohjaus edellyttäisi tiiviimpää vuorovaikutusta urheiluakatemian koordinaattorin kanssa 36 % 32 % 18 % 5 % Yhteistyö urheiluakatemian kanssa toimii mielestäni hyvin 16 % 32 % 3 11 % 2 %

28 Korkeakoulu osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa (kysymys 5) Väittämistä korostuu yksi ylitse muiden: Tunnen oman yksikön huippuurheilijoita. Ammattikorkeakouluista keskimäärin 71 % oli vastannut tähän väittämään kyllä ja yliopistoista 67 %. Seuraavaksi eniten kyllä vastauksia keräsivät seuraavat väittämät: Olen ollut tekemisissä huippu-urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien tai akatemiavalmentajien kanssa (yliopistot 26 %, amk:t 40 %) ja Tunnen urheiluakatemian koordinaattorin henkilökohtaisesti (yliopistot 2, amk:t 43 %) Muiden väittämien kohdalla prosenttiosuudet olivat vaatimattomampia. Erityisesti urheilijoiden merkintä opiskelijarekisteriin ja akatemian näkyvyys hakuoppaissa saivat huonot pisteet. Ammattikorkeakoulut: 1) Rovaniemen amk (ka=56 %), 2) Oulun seudun amk (ka=27%), 3) Vaasan amk (ka=20%), 4) Tampereen amk (ka=10%) Yliopistot (top 4): 1) Lapin yliopisto (ka=43%), 2) Jyväskylän yliopisto (ka=30%), Vaasan yliopisto (ka=17%), 4) Itä-Suomen yliopisto (ka=16%).

29 Väittämät liittyen korkeakouluun osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa (kysymys 5, yliopisto vs. amk) Kyllä vastaukset % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Tunnen oman yksikön huippu-urheilijoita 71 % 67 % Tunnen urheiluakatemian koordinaattorin henkilökohtaisesti 2 43 % Olen ollut tekemisissä huippu-urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien tai akatemiavalmentajien kanssa 26 % 40 % Korkeakoulumme huippu-urheilijoiden menestyksestä tiedotetaan korkeakoulumme internetsivuilla tai intrassa 18 % 35 % Korkeakoulumme menestyneitä huippu-urheilijoita muistetaan onnitteluilla tai mitalikahveilla Korkeakoulussamme on ainakin yksi henkilö jolle on varattu työaikaa huippu-urheilijoiden opinto- ja urasuunnitteluun 12 % 17 % 32 % 2 AMK Yliopisto Urheiluakatemia näkyy korkeakoulumme internetsivuilla 14 % 24 % Yksikössämme on kirjalliset ohjeet siitä, millaisia joustoja tms. huippu-urheilijoille voidaan myöntää 21 % Urheiluakatemia on osa korkeakoulumme strategiaa Nimilista korkeakoulumme akatemiaurheilijoista löytyy intrasta tai urheiluakatemian internetsivuilta Urheiluakatemia näkyy korkeakoulumme hakuoppaissa Korkeakoulumme opiskelijarekisterissä urheilijat on merkitty tietyllä tunnisteella 1 11 % 15 % 11 % 4 % 8 % 4 % 3 %

30 Väittämät liittyen korkeakouluun osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa (kysymys 5, yliopistot)

31 Väittämät liittyen korkeakouluun osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa (kysymys 5, AMK:t)

32 Opintojen joustavat suoritustavat Kaikkien opiskelijoiden ja urheilijoiden opintojen joustavissa suoritustavoissa ei ole suuria eroavaisuuksia. Kaikkien opiskelijoiden ja urheilijoiden välille ei juurikaan muodostu eroja myöskään oppilaitoksittain tarkasteltuna. Ammattikorkeakouluissa useammat joustavat suoritustavat ovat yleisempiä verrattuna yliopistoihin. Suurimmat erot muodostuvat pakollisten ja vapaasti valittavien opintojen itsenäisestä suorittamisesta, mitkä ovat ammattikorkeakouluissa yleisempiä. Ainoastaan tenttiakvaarion tai etätenttimahdollisuuden hyödyntäminen on yliopistoissa yleisempää. Sekä yliopistoissa että amk:ssa opintojakson suorittaminen tentin, esseen tai muun tuotoksen avulla on yleisin käytetty menetelmä. Yliopistoista yleisimmin joustavia opiskelumenetelmiä mahdollistivat Lapin yliopisto (ka=2,95), Åbo Akademi (ka=3,02) ja Itä-Suomen yliopisto (ka=3,07). Heikoiten joustavia suoritustapoja mahdollistivat pääkaupunkiseudun oppilaitokset. Ammattikorkeakouluista yleisimmin joustavia opiskelumenetelmiä mahdollistivat Rovaniemen amk (ka=2,63), ja Oulun seudun amk (ka=2,92).

33 Opintojakson suorittaminen tentin, esseen tai muun tuotoksen avulla Vastaavien opintojaksojen suorittaminen joustavammin avoimessa yliopistossa tai amk:ssa Vapaasti valittavien opintojen suorittaminen itsenäisesti Tutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen suorittaminen itsenäisesti Tenttiakvaario tai etätenttimahd ollisuus Opintojen joustavat suoritustavat (yliopistot) Erittäin yleinen Yleinen Kohtalainen Harvinainen Ei ole käytössä yksikössämme 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Muut opiskelijat 4 % 8 % 28 % 33 % 27 % Urheilijat 3 % 13 % % Muut opiskelijat 3 % 8 % 27 % 35 % 27 % Urheilijat 2 % 26 % 33 % 30 % Muut opiskelijat 6 % 12 % 34 % 26 % 22 % Urheilijat 5 % 13 % 34 % 23 % 26 % Muut opiskelijat 2 % 17 % 24 % 33 % 25 % Urheilijat 1 % 1 23 % 31 % 27 % Muut opiskelijat 17 % 16 % 25 % 31 % 11 % Urheilijat 16 % 17 % 31 % 23 % 13 %

34 Opintojakson suorittaminen tentin, esseen tai muun tuotoksen avulla Vastaavien opintojaksojen suorittaminen joustavammin avoimessa yliopistossa tai amk:ssa Vapaasti valittavien opintojen suorittaminen itsenäisesti Tutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen suorittaminen itsenäisesti Tenttiakvaario tai etätenttimahd ollisuus Opintojen joustavat suoritustavat (AMK) Erittäin yleinen Yleinen Kohtalainen Harvinainen Ei ole käytössä yksikössämme 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Muut opiskelijat 2 % 2 % 36 % 18 % 41 % Urheilijat 2 % 3 16 % 34 % Muut opiskelijat 7 % 30 % 34 % 23 % 7 % Urheilijat 5 % 30 % 24 % 23 % Muut opiskelijat 46 % 23 % 21 % 2 % Urheilijat 44 % 26 % 1 2 % Muut opiskelijat 7 % 28 % 23 % 40 % 2 % Urheilijat 7 % 2 24 % 38 % 2 % Muut opiskelijat 3 30 % 16 % 7 % Urheilijat 12 % 40 % 33 % 12 % 5 %

35 Opintojen joustavat suoritustavat oppilaitoksittain yliopistoissa (1=erittäin yleinen-5=ei ole käytössä yksikössämme)

36 Opintojen joustavat suoritustavat oppilaitoksittain ammattikorkeakouluissa (1=erittäin yleinen-5=ei ole käytössä yksikössämme)

37 Huippu-urheilijoille suunnatut joustot Suurella osalla korkeakoulujen henkilökunnasta ei ollut tietoa huippuurheilijoille suunnatuista joustoista ja niiden käytöstä % vastaajista oli joustosta riippuen valinnut kohdan en osaa sanoa. Sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa opiskelijoille myönnetty lisäaika opintoihin ja kieliopintojen suorittaminen olivat yleisimmät joustot. Erityisesti ammattikorkeakouluissa opintoihin myönnettävä lisäaika on yleistä (56 % oli vastannut kyllä). Suurimmat erot yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välille muodostuvat opintoihin myönnettävästä lisäajasta, akatemiavalmennuksesta saatavista opintopisteistä ja urheilun parista hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, mitkä olivat amk:ssa yleisempiä. Ammattikorkeakouluissa joustot ovat huomattavasti yleisempiä kuin yliopistoissa. Yliopistoissa opiskelijat olivat hakeneet joustavaa opintooikeutta ammattikorkeakouluja enemmän, mutta muut joustot olivat yleisempiä amk:ssa. Yliopistoista erottuvat edukseen Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi. Ammattikorkeakouluista puolestaan Rovaniemen amk oli selvästi ylitse muiden.

38 Huippu-urheilijoille suunnatut joustot (yliopisto vs. amk) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Opiskelijoille on myönnetty huippu-urheilun perusteella lisäaikaa opintojen suorittamiseksi 24 % 56 % Huippu-urheiljoiden on mahdollista suorittaa tutkintoon sisältyviä kieliopintoja näyttökokeella 22 % 34 % Akatemiaurheilijat saavat akatemiavalmennuksesta opintopisteitä 3 % 32 % AMK Huippu-urheilijat ovat hakeneet urheilun parista hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 2 % 2 Yliopisto Akatemiaurheilijat saavat urheilun ja opiskelun yhteensovittamisen suunnittelusta ja seurannasta opintopisteitä 2 % 13 % Huippu-urheilijat ovat hakeneet joustavaa opinto-oikeutta suorittaakseen osan opinnoista muualla 6 % 10 %

39 Huippu-urheilijoille suunnatut joustot oppilaitoksittain

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Taulukko 122.1b/2. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 122.1b/2. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 122.1b/1. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) 7 N % % % 1. vuosi 417 61.4 28.3 10.3 2.-4. vuosi 1079 48.2 34.7 17.1 5.-7.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Taulukko 93.1b/2. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 93.1b/2. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 93.1b/1. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Ei Kyllä N % % 1. vuosi 424 2.8 97.2 2.-4. vuosi 1090 4.1 95.9 5.-7. vuosi 620 4.7 95.3 8.-

Lisätiedot

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Otin vain En Kyllä osan suositelluista % --------- 1. vuosi 140 35.0 60.0

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Kohderyhmänä suomalaiset +18vuotiaat maajoukkueurheilijat Kysely lähetettiin noin 1550 urheilijalle Kyseelyyn

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Taulukko 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Tauluo 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaiakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) erittäin hyvin tulin hyvin toimeen tulin toimeen, kun elin säästäväisesti toimeentuloni oli erittäin

Lisätiedot

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto Taulukko 35.1b/1. Arvio väitteestä Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) N % % % % 1. vuosi 328 47.6 39.9 7.9 4.6 2.-4.

Lisätiedot

Taulukko 143.1b/4. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan sukupuolittain (%) (AMK)

Taulukko 143.1b/4. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan sukupuolittain (%) (AMK) Taulukko 143.1b/3. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, (YO) 1. vuosi 265 39.2 60.8 2.-4. vuosi 698 33.7 66.3 5.-7. vuosi 361 39.3 60.7 8.- vuosi 139 30.9 69.1 Pääkaupunkiseutu 516 35.9 64.1

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. 41 237 54 510 49 220 5 290 29539 Centria ammattikorkeakoulu

Arvio lähtijöistä. 41 237 54 510 49 220 5 290 29539 Centria ammattikorkeakoulu ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 230 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 292 1 558 358 340 375 360-17 020 29604 Helsingin yliopisto 420 2 520 579 600 670 220-90

Lisätiedot

Taulukko 86b/2. Rahapelien pelaaminen viimeisen 12 kuukauden aikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 86b/2. Rahapelien pelaaminen viimeisen 12 kuukauden aikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 86b/1. Rahapelien pelaaminen viimeisen 12 kuukauden aikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) en kyllä N % % 1. vuosi 425 52.0 48.0 2.-4. vuosi 1085 46.8 53.2

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) ---------------------------- ---------------------------- Enintään 1-3 Vähintään Enintään

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

27 May Olli Oamkilainen 1

27 May Olli Oamkilainen 1 27 May Olli Oamkilainen 1 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti 22.5.2012 Sessio: Maahanmuuttajien valmentaminen ammattikorkeakouluopintoihin Session puhujat klo 13.00 13.10

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 2 AMMATTIKORKEAKOULUT Sisältö 4 Esipuhe 6 Koulutusjärjestelmä OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 8 Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot 1997-2003 10 Aikuiskoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Taulukko 111/1b. Kiusatuksi joutumisen määrä kouluaikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 111/1b. Kiusatuksi joutumisen määrä kouluaikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 107/1b. Arvio väitteestä "Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin" opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Samaa Eri mieltä mieltä N % % -----------------

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Taustaa Toukokuussa 2013 VirtuaaliAMK:n strategiatyöryhmä toteutti kyselyn, jossa kartoitettiin, miten ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård. sijaiset hakijat

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN 2016-17 18.04.2016 PÄÄTÖS. Myöntöperuste 230 / vaihtokk. Muutos 15/16-16/17

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN 2016-17 18.04.2016 PÄÄTÖS. Myöntöperuste 230 / vaihtokk. Muutos 15/16-16/17 ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 230 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 299 1 621 372 830 358 340 14 490 29604 Helsingin yliopisto 407 2 421 556 830 579 600-22

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 % 1 Lahden ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 49 50 39 46 70 56 % 99 % -22 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 49 50 39 46 70 56 % 99 % -22 % 8 % 1 Savonia-ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja AVOINYLIOPISTO.FI VERKKKOPALVELU JA TARJONTA 2012 Soile Pylsy, CSC 2 Avoinyliopisto.fi verkkopalvelu Kaikki Suomen avoin yliopisto-opetuksen tarjonta Omistaa 15

Lisätiedot

N % % N % % Opiskelun kesto. 1. vuosi 499 93.8 6.2 2.-3. vuosi 928 93.9 6.1 4. vuosi 294 93.5 6.5 5.- vuosi 198 93.9 6.1

N % % N % % Opiskelun kesto. 1. vuosi 499 93.8 6.2 2.-3. vuosi 928 93.9 6.1 4. vuosi 294 93.5 6.5 5.- vuosi 198 93.9 6.1 Taulukko 115b/1. Oppimisvaikeudet ja oppimise vaikuttavat sairaudet tai vammat opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) kyllä N % % 1. vuosi 423 96.9 3.1 2.-4. vuosi 1080

Lisätiedot

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa Tilastollinen tarkastelu 1 Eurofound: Youth Entrepreneurship in Europe (2015) 2 Yrittäjyyttä toivottavana ja mahdollisena uravaihtoehtona pitävät 15-34-vuotiaat

Lisätiedot

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Nykyisin käytössä olevat koulutus ja tieteenalaluokitukset Koulutus ja tieteenalaluokitusten käyttö ISCED

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA ON YRITTÄJÄKSI Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Minne menet, avoin yliopisto?

Minne menet, avoin yliopisto? Minne menet, avoin yliopisto? Mervi Varja Avoimen yliopiston foorumin puheenjohtaja Minne menet, avoin yliopisto? Viime vuodet tilastokatsaus 2010-2013 Uutta opiskelijaprofiilista Lähitulevaisuuden suuntia

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Taulukko 44b/1. Ruoan terveellisyyden ajatteleminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 44b/1. Ruoan terveellisyyden ajatteleminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 44b/1. Ruoan terveellisyyden ajatteleminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) en koskaan tai hyvin harvoin silloin tällöin usein N % % % 1. vuosi 425 2.6 32.0

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2010

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2010 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa:

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa: Liiketalouden ala, syksyn 2015 haku AMK-tutkinnot Syksyn haussa mukana: Centria-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2008

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2008 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2005 IRMA GARAM

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2005 IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2005 1 2006 IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2005 IRMA GARAM CIMO Publications 1 2006 Kansainvälisen

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Agricola - koulutuksen kehittämisohjelma 2008-2010 tulosten vaikuttavuusseuranta. Vararehtori Saara Lampelo 20.9.2011

Agricola - koulutuksen kehittämisohjelma 2008-2010 tulosten vaikuttavuusseuranta. Vararehtori Saara Lampelo 20.9.2011 Agricola - koulutuksen kehittämisohjelma 2008-2010 tulosten vaikuttavuusseuranta Vararehtori Saara Lampelo 20.9.2011 KEHITTÄMISTYÖN KOKONAISTAVOITTEET Imago ja opiskelijapalautteet -> vetovoima (OPM) Läpäisy

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma toiminnalle asetettavat keskeiset tavoitteet ja valtakunnalliset kehittämishankkeet osa tutkintotavoitteisesta

Lisätiedot

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009 pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Auditointien kokonaisaikataulu 2005-2011 Pilottiauditoinnit 2004-2005 Syksy 2005-kevät 2006 Kevät

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014 Hannu Sirén Koulutusalakohtainen dialogi 2014- OKM käynnistänyt korkeakoulujen kanssa eri aloilla dialogeja 2014. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen kytkeytyvän toimilupakierroksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen ennakointiyhteistyö. Jukka Jonninen / Metropolia

Ammattikorkeakoulujen ennakointiyhteistyö. Jukka Jonninen / Metropolia Ammattikorkeakoulujen ennakointiyhteistyö Jukka Jonninen / Metropolia AMK-rahoituksen ennakointityökalu Mistä ennakointityökalussa on kyse? 1. Ministeriön laskentakaavan dekoodaus 2. Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Karelia-ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016

Karelia-ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 1 Karelia-ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Taustaa ja huomioita yliopistojen vastauksista Heikki Mannila 15.10.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2013

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2013 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Opetusministeriön asettama työryhmä segregaation purkamiseksi Kokous 18.12.2009 Matematiikan valinnaiset kurssit

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY 1 Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY Hankkeen taustaa 2 KORKEAKOULUT TIETEENALAT Korkeakoulut matriisiorganisaationa

Lisätiedot

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI:

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI: MIKÄ AMISBAROMETRI? Laajin ammattiin opiskelevista tehty toistettava tiedonkeruu Koko Suomen ja kaikki alat kattava verkkokysely Tulokset kaikkien nähtävillä verkossa amisbarometri.fi #amisbarometri #aitoamis

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot