Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke)"

Transkriptio

1 Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke) 2013

2 Urheilijakysely Kyselyyn vastasi 215 suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevaa opiskelijaa. Näistä 65 % (n=139) opiskeli yliopistossa ja 35 % (n=76) ammattikorkeakoulussa.

3 Vastaajien edustamat oppilaitokset Yliopistot (n=139) Ammattikorkeakoulut (n=76) Henkilöä Henkilöä Jyväskylän yliopisto Helsingin yliopisto Turun AMK Jyväskylän AMK Metropolia AMK Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto HAAGA-HELIA AMK Seinäjoen AMK Rovaniemen AMK Turun yliopisto 6 Tampereen AMK 5 Lapin yliopisto 5 Lahden AMK Hämeen AMK 3 4 Tampereen yliopisto 4 Laurea AMK 3 Åbo Akademi Oulun yliopisto 4 3 Yrkeshögskolan Novia Arcada AMK Mikkelin AMK Tampereen teknillinen yliopisto Vaasan yliopisto 3 3 Oulun seudun AMK Pohjois-Karjalan AMK Savonia AMK Lappeenrannan teknillinen yliopisto Svenska handelshögskolan 1 1 Diakonia AMK Kajaanin AMK Satakunnan AMK 1 1 1

4 Vastaajien koulutusalat Yliopistot (n=139) Ammattikorkeakoulut (n=76) Henkilöä Henkilöä Liikuntatieteellinen ala Teknillistieteellinen ala Tekniikan ja liikenteen ala 23 Kasvatustieteellinen ala 17 Luonnontieteellinen ala 17 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 21 Kauppatieteellinen ala Humanistinen ala 9 16 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 18 Yhteiskuntatieteellinen ala 9 Maatalous-metsätieteellinen ala 6 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 Oikeustieteellinen ala 6 Lääketieteellinen ala 5 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 Terveystieteiden ala 5 Jokin muu 3 Jokin muu 2 Farmasian ala 2 Hammaslääketieteellinen ala Taideteollinen ala 1 1 Kulttuuriala 1

5 Välivuodet toisen asteen opintojen jälkeen ennen korkeakouluopiskelijaksi siirtymistä Yliopisto-opiskelijoista 47 % oli pitänyt välivuosia, AMKopiskelijoista 61 %. Yliopisto-opiskelijoilla oppilaitokseen sisään pääseminen aiheuttaa hieman enemmän välivuosia. Yliopisto-opiskelijoilla välivuosia oli keskimäärin 1,8 ja AMK-opiskelijoilla 1,7. Vaihteluväli molemmissa ryhmissä oli 1-6 vuotta. Ei suuria eroja eri korkeakoulujen välillä. Suurin osa välivuosia pitäneistä urheilijoista panostaa niiden aikana vain urheiluun, jolloin työskentely ei ole niin yleistä.

6 Syyt välivuosien pitämiseen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % En ole saanut haluamaani opiskelupaikkaa 33 % 4 Varusmiespalvelus/ siviilipalvelus Panostus vain urheiluun 45 % 48 % 45 % 43 % Yliopisto AMK Työ 17 % Jokin muu 6 % 13 % Pojilla varusmiespalvelus on aiheuttanut välivuoden 85 prosentille vastaajista. Tytöistä ainoastaan yksi vastaaja oli suorittanut varusmiespalveluksen. Muita syitä olivat mm. lukion käyminen 3,5 vuodessa, epävarmuus alasta mitä haluaa opiskella ja ulkomailla pelaaminen.

7 Opintojen eteneminen (opintopisteet/vuosi keskimäärin) Ylin saavutettu urheilullinen taso Yliopisto AMK Olympia- tai MM-edustus 35,8 op 42,9 op EM-kilpailuedustus 43,8 op 44,4 op Aikuisten maajoukkue edustus 41,2 op 56,6 op Aikuisten SM-taso 44,1 op 51,6 op Nuorten arvokilpailuedustus Nuorten maajoukkueryhmä 41,2 op 44,4 op 56,7 op 49,1 op Nuorten SM-taso 65 op 72 op

8 % opiskelijoista Opintojen eteneminen 35 % Yliopisto (n=129) AMK (n=68) 30 % 2 25 % 20 % 22 % 21 % 21 % 1 15 % 15 % 16 % 16 % 10 % 12 % 5 % 0 % 6 % 4 % 2 % yli 60 Suoritetut opintopisteet/vuosi keskimäärin

9 % opiskelijoista Opintojen kesto Keskimäärin yliopisto-opiskelijoiden opinnot kestäisivät kyseisellä tahdilla suoritettuna 7,7 vuotta ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden 5,3 vuotta. Yliopisto-opiskelijoilla ohjeellinen opiskeluaika ylittyisi näin ollen 2,7 vuodella ja ammattikorkeakouluopiskelijoilla 1,8 vuodella. Ohjeelliseen opintoaikaan yliopisto-opiskelijat toivovat keskimäärin kahden vuoden lisäjoustoa (31 % tarvitsisi 3 vuotta tai enemmän) ja ammattikorkeakouluopiskelijat yhtä vuotta (28 % tarvitsisi 2 vuotta tai enemmän). 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Yliopisto AMK 40 % 31 % 22 % 24 % 23 % 1 17 % 11 % 7 % 7 % 0-3,5 3, yli 9 Opintojen kesto (v)

10 Opiskeluun ja työhön käytetty aika Opetuksen seuraaminen ohjatussa opiskelussa / lähiopetuksessa Itsenäinen opiskelu Työ h/vko Yliopisto AMK Yliopisto-opiskelijoilla opiskeluun käytetty viikoittainen aika on keskimäärin 22 tuntia. Ammattikorkeakouluopiskelijat osallistuvat lähiopetukseen huomattavasti enemmän, sillä heillä opiskeluun käytetty viikoittainen aika on 29 tuntia. Yliopisto-opiskelijoista 24,5 % ilmoittaa työskentelevänsä osa-aikaisesti ja 5 % täysipäiväisesti. AMK-opiskelijoista osa-aikaisesti työskentelee 2 ja täysipäiväisesti 1 %. Keskimäärin opiskelijat työskentelevät noin 6,5 tuntia viikossa.

11 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö 49 vastaajaa (n. 23 %) ei ollut hyödyntänyt mitään joustavista opiskelumenetelmistä. Näistä yliopisto-opiskelijoita oli 28 henkilöä ja ammattikorkeakouluopiskelijoita 21 henkilöä. Oppilaitoksittain kyseiset henkilöt olivat jakaantuneet varsin tasaisesti. Prosenttiosuuksina ilmaistuna yliopistoopiskelijoista keskimäärin 18 % ei ollut hyödyntänyt joustavia menetelmiä ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 27 %. Keskiarvoa paremmin yliopistoista sijoittuvat Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Ammattikorkeakouluista puolestaan Rovaniemen AMK, Haaga-Helia AMK, Jyväskylän AMK ja Turun AMK. Yliopistoaloista keskiarvoa paremmin sijoittuivat kauppatieteellinen, kasvatustieteellinen ja liikuntatieteellinen ala. AMKaloilla joustavien menetelmien käyttö on varsin tasaista, mutta keskiarvo paremmin sijoittuvat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Kukaan vastaajista ei ollut hyödyntänyt kaikkia menetelmiä. Eniten hyödynnetyt menetelmät olivat oppimistulokset oppimisen mittarina (n=119), itsenäistä oppimista tukeva verkkoympäristö (n=70), kokonaan itsenäisesti verkossa suoritettavia kursseja perusopinnoissa (n=42) ja vapaasti valittavissa opinnoissa (n=30) ja tenttiakvaario tai etätenttimahdollisuus (n=34). Suurimmat erot yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välille muodostuvat vastaavien opintojaksojen suorittamisessa avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa (yo=17%, amk=1%) ja akatemiavalmennuksesta vapaasti valittaviin opintoihin saatavista opintopisteistä (yo=5%, amk=22%).

12 Joustavat opiskelumentelmät Joustavien opiskelumenetelmien käyttö Yliopisto (n=139) AMK (n=76) menetelmää hyödyntäneet (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Oppimisen mittarina oppimistulokset 53 % 57 % Itsenäistä oppimista ja monimuoto-opiskelua tukeva verkkoympäristö Kokonaan itsenäisesti verkossa suoritettavia kursseja perusopinnoissa Vastaavien opintojaksojen suorittaminen avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 1 % 13 % 17 % 23 % 33 % 32 % Tenttiakvaario tai etätenttimahdollisuus 16 % 16 % Kokonaan itsenäisesti verkossa suoritettavia kursseja vapaasti valittavissa opinnoissa 14 % 13 % Mahdollisuus suorittaa kieliopintoja näyttökokeella 7 % Mahdollisuus suorittaa lähes kaikki kurssit vaihtoehtoisesti 4 % 8 % Akatemiavalmennuksesta opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin 5 % 22 % Muut 3 % 5 % Urheilun ja opiskelun yhteensovittamisen suunnittelusta ja seurannasta opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin 1 % 3 %

13 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö eri yliopistoissa

14 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö eri ammattikorkeakouluissa

15 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö oppilaitoksittain Yliopistot Ammattikorkeakoulut

16 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö koulutusaloittain (yliopistot)

17 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö koulutusaloittain (AMK)

18 Joustavien opiskelumenetelmien käyttö koulutusaloittain Yliopistot Ammattikorkeakoulut

19 Työharjoittelu ja työskentely omalla alalla Yliopisto-opiskelijoista n.37 % oli suorittanut opiskeluihin kuuluvan työharjoittelun tai tehnyt työtä opiskelemallaan alalla. Vastaava luku ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa on 50 %. Niistä opiskelijoista (yo ja amk), jotka työharjoittelun olivat tehneet, n. 65 % koki että se onnistui joustavasti eikä haitannut harjoittelua ja kilpailuja.

20 % opiskelijoista Työharjoittelu ja työskentely omalla koulutusalalla aloittain (yo) 100 % 80 % Tehnyt työharjoittelun tai töitä omalla alalla Työharjoittelu/työ nivoutui joustavasti urheilun kanssa 100 % 8 60 % 40 % 65 % 55 % 67 % 58 % 71 % 50 % 20 % 0 % 1 6 % Koulutusala (yo)

21 % opiskelijoista Työharjoittelu ja työskentely omalla koulutusalalla aloittain (amk) 100 % Tehnyt työharjoittelun tai töitä omalla alalla Työharjoittelu/työ nivoutui joustavasti urheilun kanssa 80 % 75 % 80 % 60 % 67 % 62 % 62 % 55 % 40 % 48 % 20 % 28 % 0 % Matkailu-, ravitsemusja talousala (n=6) Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (n=21) Koulutusala (amk) Tekniikan ja liikenteen ala (n=23) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (n=18)

22 Korkeakoulukysely (henkilökunnalle) 167 vastausta. 44 vastaajaa (26,5 %) edusti ammattikorkeakouluja ja 122 (73,5 %) vastaajaa yliopistoja.

23 Vastaajien edustamat oppilaitokset Yliopistot (n=122) Ammattikorkeakoulut (n=44) Henkilöä Henkilöä Turun yliopisto 26 Oulun seudun amk 9 Aalto-yliopisto 25 Vaasan amk 9 Helsingin yliopisto 20 Tampereen amk 7 Jyväskylän yliopisto 14 Rovaniemen amk 6 Åbo Akademi 10 Laurea amk 3 Itä-Suomen yliopisto 9 Arcada 2 Vaasan yliopisto 7 Haaga-Helia 2 Lapin yliopisto 6 Jyväskylän amk 2 Tampereen yliopisto 3 Metropolia 2 Oulun yliopisto 1 Lahden amk 1 Tampereen teknillinen yliopisto 1 Mikkelin amk 1

24 Vastaajien koulutusalat Yliopistot (n=115) Ammattikorkeakoulut (n=42) Henkilöä Henkilöä Kauppatieteellinen 29 Sosiaali, terveys ja liikunta 20 Lääketieteellinen 28 Teknillistieteellinen 19 Yhteiskuntatieteellinen, liiketalous ja hallinto 16 Kasvatustieteellinen 11 Liikuntatieteellinen 9 Tekniikka ja liikenne 3 Terveystieteet 6 Humanistinen ja kasvatus 1 Oikeustieteellinen 4 Yhteiskuntatieteet 3 Luonnontieteet 1 Farmacia 2 Hammaslääketieteellinen 2 Matkailu, ravitsemus ja talous 1 Luonnontieteellinen 2

25 Väittämät liittyen korkeakouluun osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa (kysymys 4) Vaikuttaisi siltä, että ammattikorkeakouluissa ollaan paremmin tietoisia urheilun ja opiskelun yhdistämiseen liittyvistä asioista ja lisäksi niihin suhtaudutaan positiivisemmin. Yliopistoista tulleissa vastauksissa korostuu en osaa sanoa/ei kokemusta vaihtoehto usean väittämän kohdalla. Oppilaitosten välille ei muodostu suuria eroja, jos tarkastellaan väittämien muodostamia keskimääräisiä arvoja. Ammattikorkeakoulut: 1) Vaasan amk (ka=2,41) 2) Rovaniemen amk (ka=2,68) 3) Tampereen amk (ka=2,81) 4) Oulun seudun amk (ka=2,86) Yliopistot: 1) Jyväskylän yliopisto (ka=2,58) 2) Lapin yliopisto (ka=2,66) 3) Åbo Akademi (ka=2,69) 4) Itä-Suomen yliopisto (ka=2,74) 5) Vaasan yliopisto (ka=2,74) 6) Helsingin yliopisto (ka=2,76) 7) Turun yliopisto (ka=2,79) 8) Aalto-yliopisto (ka=2,82)

26 Väittämät liittyen korkeakouluun osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa, kysymys 4 (yliopistot) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa/ei kokemusta Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen toimii korkeakoulussani hyvin 6 % 34 % 48 % 10 % 2 % Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen toimii yksikössäni hyvin 8 % 35 % 45 % 11 % 2 % Tunnen hyvin huippu-urheilun vaatimukset 1 30 % 21 % 1 12 % Tunnen hyvin huippu-urheilijoiden arjen 11 % 30 % 23 % 23 % 14 % Huippu-urheilijat suunnittelevat aktiivisesti opintoja 17 % 36 % 34 % 10 % 3 % Huippu-uheilijat luistavat opinnoista 3 % 36 % 31 % 21 % Korkeakoulumme hyödyntää huippu-urheilijoita markkinoinnissa ja viestinnässä 15 % 24 % 31 % 22 % Urheiluakatemia voisi näkyä nykyistä enemmän osana korkeakoulumme markkinointia 24 % 37 % 21 % 14 % 5 % Urheiluseurat ja valmentajat huomioivat opiskelun osana valmentautumisen suunnittelua 2 % 10 % 67 % 20 % 2 % Opintotukijärjestelmän pitäisi tunnistaa opiskelevat urheilijat ja huomioida urheilun vaikutus opintojen etenemiseen 12 % 36 % 2 14 % Korkeakoulussamme opiskelleet huippu-urheilijat menestyvät hyvin työelämässä 18 % 25 % 52 % 4 % 2 % Huippu-urheilijat saavat apua ura- ja opintosuunnitteluun urheiluakatemian koordinaattorilta 6 % 16 % 72 % 4 % 2 % Huippu-urheilijoiden opintojen ohjaus edellyttäisi tiiviimpää vuorovaikutusta urheiluakatemian koordinaattorin kanssa 24 % 5 6 % 3 % Yhteistyö urheiluakatemian kanssa toimii mielestäni hyvin 4 % 15 % 70 % 10 % 1 %

27 Väittämät liittyen korkeakouluun osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa, kysymys 4 (AMK) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa/ei kokemusta Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen toimii korkeakoulussani hyvin 43 % 25 % 21 % 2 % Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen toimii yksikössäni hyvin 14 % 43 % 21 % 21 % 2 % Tunnen hyvin huippu-urheilun vaatimukset 34 % 3 5 % 14 % Tunnen hyvin huippu-urheilijoiden arjen 18 % 46 % 11 % 16 % Huippu-urheilijat suunnittelevat aktiivisesti opintoja 16 % 43 % 23 % 14 % 5 % Huippu-uheilijat luistavat opinnoista 7 % 16 % 30 % 23 % 25 % Korkeakoulumme hyödyntää huippu-urheilijoita markkinoinnissa ja viestinnässä 32 % 14 % 25 % 21 % Urheiluakatemia voisi näkyä nykyistä enemmän osana korkeakoulumme markkinointia 43 % 23 % 16 % 16 % 2 % Urheiluseurat ja valmentajat huomioivat opiskelun osana valmentautumisen suunnittelua 5 % 32 % 50 % 11 % 2 % Opintotukijärjestelmän pitäisi tunnistaa opiskelevat urheilijat ja huomioida urheilun vaikutus opintojen etenemiseen 27 % 41 % 16 % 7 % Korkeakoulussamme opiskelleet huippu-urheilijat menestyvät hyvin työelämässä 21 % 23 % 48 % 7 % 2 % Huippu-urheilijat saavat apua ura- ja opintosuunnitteluun urheiluakatemian koordinaattorilta 21 % 58 % 5 % 7 % Huippu-urheilijoiden opintojen ohjaus edellyttäisi tiiviimpää vuorovaikutusta urheiluakatemian koordinaattorin kanssa 36 % 32 % 18 % 5 % Yhteistyö urheiluakatemian kanssa toimii mielestäni hyvin 16 % 32 % 3 11 % 2 %

28 Korkeakoulu osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa (kysymys 5) Väittämistä korostuu yksi ylitse muiden: Tunnen oman yksikön huippuurheilijoita. Ammattikorkeakouluista keskimäärin 71 % oli vastannut tähän väittämään kyllä ja yliopistoista 67 %. Seuraavaksi eniten kyllä vastauksia keräsivät seuraavat väittämät: Olen ollut tekemisissä huippu-urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien tai akatemiavalmentajien kanssa (yliopistot 26 %, amk:t 40 %) ja Tunnen urheiluakatemian koordinaattorin henkilökohtaisesti (yliopistot 2, amk:t 43 %) Muiden väittämien kohdalla prosenttiosuudet olivat vaatimattomampia. Erityisesti urheilijoiden merkintä opiskelijarekisteriin ja akatemian näkyvyys hakuoppaissa saivat huonot pisteet. Ammattikorkeakoulut: 1) Rovaniemen amk (ka=56 %), 2) Oulun seudun amk (ka=27%), 3) Vaasan amk (ka=20%), 4) Tampereen amk (ka=10%) Yliopistot (top 4): 1) Lapin yliopisto (ka=43%), 2) Jyväskylän yliopisto (ka=30%), Vaasan yliopisto (ka=17%), 4) Itä-Suomen yliopisto (ka=16%).

29 Väittämät liittyen korkeakouluun osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa (kysymys 5, yliopisto vs. amk) Kyllä vastaukset % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Tunnen oman yksikön huippu-urheilijoita 71 % 67 % Tunnen urheiluakatemian koordinaattorin henkilökohtaisesti 2 43 % Olen ollut tekemisissä huippu-urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien tai akatemiavalmentajien kanssa 26 % 40 % Korkeakoulumme huippu-urheilijoiden menestyksestä tiedotetaan korkeakoulumme internetsivuilla tai intrassa 18 % 35 % Korkeakoulumme menestyneitä huippu-urheilijoita muistetaan onnitteluilla tai mitalikahveilla Korkeakoulussamme on ainakin yksi henkilö jolle on varattu työaikaa huippu-urheilijoiden opinto- ja urasuunnitteluun 12 % 17 % 32 % 2 AMK Yliopisto Urheiluakatemia näkyy korkeakoulumme internetsivuilla 14 % 24 % Yksikössämme on kirjalliset ohjeet siitä, millaisia joustoja tms. huippu-urheilijoille voidaan myöntää 21 % Urheiluakatemia on osa korkeakoulumme strategiaa Nimilista korkeakoulumme akatemiaurheilijoista löytyy intrasta tai urheiluakatemian internetsivuilta Urheiluakatemia näkyy korkeakoulumme hakuoppaissa Korkeakoulumme opiskelijarekisterissä urheilijat on merkitty tietyllä tunnisteella 1 11 % 15 % 11 % 4 % 8 % 4 % 3 %

30 Väittämät liittyen korkeakouluun osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa (kysymys 5, yliopistot)

31 Väittämät liittyen korkeakouluun osana paikallista urheiluakatemiaverkostoa (kysymys 5, AMK:t)

32 Opintojen joustavat suoritustavat Kaikkien opiskelijoiden ja urheilijoiden opintojen joustavissa suoritustavoissa ei ole suuria eroavaisuuksia. Kaikkien opiskelijoiden ja urheilijoiden välille ei juurikaan muodostu eroja myöskään oppilaitoksittain tarkasteltuna. Ammattikorkeakouluissa useammat joustavat suoritustavat ovat yleisempiä verrattuna yliopistoihin. Suurimmat erot muodostuvat pakollisten ja vapaasti valittavien opintojen itsenäisestä suorittamisesta, mitkä ovat ammattikorkeakouluissa yleisempiä. Ainoastaan tenttiakvaarion tai etätenttimahdollisuuden hyödyntäminen on yliopistoissa yleisempää. Sekä yliopistoissa että amk:ssa opintojakson suorittaminen tentin, esseen tai muun tuotoksen avulla on yleisin käytetty menetelmä. Yliopistoista yleisimmin joustavia opiskelumenetelmiä mahdollistivat Lapin yliopisto (ka=2,95), Åbo Akademi (ka=3,02) ja Itä-Suomen yliopisto (ka=3,07). Heikoiten joustavia suoritustapoja mahdollistivat pääkaupunkiseudun oppilaitokset. Ammattikorkeakouluista yleisimmin joustavia opiskelumenetelmiä mahdollistivat Rovaniemen amk (ka=2,63), ja Oulun seudun amk (ka=2,92).

33 Opintojakson suorittaminen tentin, esseen tai muun tuotoksen avulla Vastaavien opintojaksojen suorittaminen joustavammin avoimessa yliopistossa tai amk:ssa Vapaasti valittavien opintojen suorittaminen itsenäisesti Tutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen suorittaminen itsenäisesti Tenttiakvaario tai etätenttimahd ollisuus Opintojen joustavat suoritustavat (yliopistot) Erittäin yleinen Yleinen Kohtalainen Harvinainen Ei ole käytössä yksikössämme 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Muut opiskelijat 4 % 8 % 28 % 33 % 27 % Urheilijat 3 % 13 % % Muut opiskelijat 3 % 8 % 27 % 35 % 27 % Urheilijat 2 % 26 % 33 % 30 % Muut opiskelijat 6 % 12 % 34 % 26 % 22 % Urheilijat 5 % 13 % 34 % 23 % 26 % Muut opiskelijat 2 % 17 % 24 % 33 % 25 % Urheilijat 1 % 1 23 % 31 % 27 % Muut opiskelijat 17 % 16 % 25 % 31 % 11 % Urheilijat 16 % 17 % 31 % 23 % 13 %

34 Opintojakson suorittaminen tentin, esseen tai muun tuotoksen avulla Vastaavien opintojaksojen suorittaminen joustavammin avoimessa yliopistossa tai amk:ssa Vapaasti valittavien opintojen suorittaminen itsenäisesti Tutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen suorittaminen itsenäisesti Tenttiakvaario tai etätenttimahd ollisuus Opintojen joustavat suoritustavat (AMK) Erittäin yleinen Yleinen Kohtalainen Harvinainen Ei ole käytössä yksikössämme 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Muut opiskelijat 2 % 2 % 36 % 18 % 41 % Urheilijat 2 % 3 16 % 34 % Muut opiskelijat 7 % 30 % 34 % 23 % 7 % Urheilijat 5 % 30 % 24 % 23 % Muut opiskelijat 46 % 23 % 21 % 2 % Urheilijat 44 % 26 % 1 2 % Muut opiskelijat 7 % 28 % 23 % 40 % 2 % Urheilijat 7 % 2 24 % 38 % 2 % Muut opiskelijat 3 30 % 16 % 7 % Urheilijat 12 % 40 % 33 % 12 % 5 %

35 Opintojen joustavat suoritustavat oppilaitoksittain yliopistoissa (1=erittäin yleinen-5=ei ole käytössä yksikössämme)

36 Opintojen joustavat suoritustavat oppilaitoksittain ammattikorkeakouluissa (1=erittäin yleinen-5=ei ole käytössä yksikössämme)

37 Huippu-urheilijoille suunnatut joustot Suurella osalla korkeakoulujen henkilökunnasta ei ollut tietoa huippuurheilijoille suunnatuista joustoista ja niiden käytöstä % vastaajista oli joustosta riippuen valinnut kohdan en osaa sanoa. Sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa opiskelijoille myönnetty lisäaika opintoihin ja kieliopintojen suorittaminen olivat yleisimmät joustot. Erityisesti ammattikorkeakouluissa opintoihin myönnettävä lisäaika on yleistä (56 % oli vastannut kyllä). Suurimmat erot yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välille muodostuvat opintoihin myönnettävästä lisäajasta, akatemiavalmennuksesta saatavista opintopisteistä ja urheilun parista hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, mitkä olivat amk:ssa yleisempiä. Ammattikorkeakouluissa joustot ovat huomattavasti yleisempiä kuin yliopistoissa. Yliopistoissa opiskelijat olivat hakeneet joustavaa opintooikeutta ammattikorkeakouluja enemmän, mutta muut joustot olivat yleisempiä amk:ssa. Yliopistoista erottuvat edukseen Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi. Ammattikorkeakouluista puolestaan Rovaniemen amk oli selvästi ylitse muiden.

38 Huippu-urheilijoille suunnatut joustot (yliopisto vs. amk) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Opiskelijoille on myönnetty huippu-urheilun perusteella lisäaikaa opintojen suorittamiseksi 24 % 56 % Huippu-urheiljoiden on mahdollista suorittaa tutkintoon sisältyviä kieliopintoja näyttökokeella 22 % 34 % Akatemiaurheilijat saavat akatemiavalmennuksesta opintopisteitä 3 % 32 % AMK Huippu-urheilijat ovat hakeneet urheilun parista hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 2 % 2 Yliopisto Akatemiaurheilijat saavat urheilun ja opiskelun yhteensovittamisen suunnittelusta ja seurannasta opintopisteitä 2 % 13 % Huippu-urheilijat ovat hakeneet joustavaa opinto-oikeutta suorittaakseen osan opinnoista muualla 6 % 10 %

39 Huippu-urheilijoille suunnatut joustot oppilaitoksittain

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelua eri elämäntilanteissa

Opiskelua eri elämäntilanteissa Opiskelua eri elämäntilanteissa Opiskelijuuden kehystyyppejä metsästämässä EUROSTUDENT-aineistosta Juhani Saari (Otus) Opintojen aikainen työssäkäynti 2007-15 AMKopiskelijoiden keskuudessa (tilastokeskus)

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Taulukko 122.1b/2. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 122.1b/2. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 122.1b/1. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) 7 N % % % 1. vuosi 417 61.4 28.3 10.3 2.-4. vuosi 1079 48.2 34.7 17.1 5.-7.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Taulukko 93.1b/2. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 93.1b/2. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 93.1b/1. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Ei Kyllä N % % 1. vuosi 424 2.8 97.2 2.-4. vuosi 1090 4.1 95.9 5.-7. vuosi 620 4.7 95.3 8.-

Lisätiedot

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN 9.5.2012 245 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto-yliopisto 263 1,494 366,030 273,600 92430 29604 Helsingin yliopisto 438 2,771 678,895 554,200

Lisätiedot

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Otin vain En Kyllä osan suositelluista % --------- 1. vuosi 140 35.0 60.0

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Kohderyhmänä suomalaiset +18vuotiaat maajoukkueurheilijat Kysely lähetettiin noin 1550 urheilijalle Kyseelyyn

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) en kyllä N % % 1. vuosi 381 97.9 2.1 2.-4. vuosi 838 96.7 3.3 5.-7. vuosi

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto Taulukko 35.1b/1. Arvio väitteestä Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) N % % % % 1. vuosi 328 47.6 39.9 7.9 4.6 2.-4.

Lisätiedot

En Kyllä Otin En Kyllä Otin

En Kyllä Otin En Kyllä Otin Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) -------------- En Kyllä Otin En Kyllä Otin vain osan vain osan suositel- suositel-

Lisätiedot

Taulukko 143.1b/4. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan sukupuolittain (%) (AMK)

Taulukko 143.1b/4. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan sukupuolittain (%) (AMK) Taulukko 143.1b/3. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, (YO) 1. vuosi 265 39.2 60.8 2.-4. vuosi 698 33.7 66.3 5.-7. vuosi 361 39.3 60.7 8.- vuosi 139 30.9 69.1 Pääkaupunkiseutu 516 35.9 64.1

Lisätiedot

Taulukko 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Tauluo 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaiakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) erittäin hyvin tulin hyvin toimeen tulin toimeen, kun elin säästäväisesti toimeentuloni oli erittäin

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 1 Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. 41 237 54 510 49 220 5 290 29539 Centria ammattikorkeakoulu

Arvio lähtijöistä. 41 237 54 510 49 220 5 290 29539 Centria ammattikorkeakoulu ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 230 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 292 1 558 358 340 375 360-17 020 29604 Helsingin yliopisto 420 2 520 579 600 670 220-90

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Taulukko 86b/2. Rahapelien pelaaminen viimeisen 12 kuukauden aikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 86b/2. Rahapelien pelaaminen viimeisen 12 kuukauden aikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 86b/1. Rahapelien pelaaminen viimeisen 12 kuukauden aikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) en kyllä N % % 1. vuosi 425 52.0 48.0 2.-4. vuosi 1085 46.8 53.2

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) Enintään 1-3 Vähintään 3 kertaa/kk kertaa/vko 4 kertaa/vko ---- 1. vuosi 415 19.8 54.2 26.0

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 % 1 Lapin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) ---- ---- Pää- Sivu- Muulla Pää- Sivu- Muulla Miehet toimisesti toimisesti tavoin Naiset toimisesti

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) ---------------------------- ---------------------------- Enintään 1-3 Vähintään Enintään

Lisätiedot

27 May Olli Oamkilainen 1

27 May Olli Oamkilainen 1 27 May Olli Oamkilainen 1 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti 22.5.2012 Sessio: Maahanmuuttajien valmentaminen ammattikorkeakouluopintoihin Session puhujat klo 13.00 13.10

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 7 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 7 % 8 % 1 Centria-ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot.

Lisätiedot

Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa

Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa Urheiluakatemia- ja oppilaitospäivät 11.5.2016 / Kuopio Anu Korhonen, Joensuun Urheiluakatemia Tuija Pasanen, Itä-Suomen yliopisto Mistä

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 % 1 Jyväskylän ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012 2014 2013

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 5 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -2 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 5 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -2 % -1 % 1 Hämeen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Taustaa Toukokuussa 2013 VirtuaaliAMK:n strategiatyöryhmä toteutti kyselyn, jossa kartoitettiin, miten ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Thesis-hankkeen tavoitteet

Thesis-hankkeen tavoitteet Thesis-hankkeen tavoitteet Kehittää opinnäytetöiden laatua Vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa Lisätä ammattikorkeakoulussa suoritettujen tutkintojen tunnettuutta ja tuoda esille niiden

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

Taulukko 111/1b. Kiusatuksi joutumisen määrä kouluaikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 111/1b. Kiusatuksi joutumisen määrä kouluaikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 107/1b. Arvio väitteestä "Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin" opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Samaa Eri mieltä mieltä N % % -----------------

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 2 AMMATTIKORKEAKOULUT Sisältö 4 Esipuhe 6 Koulutusjärjestelmä OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 8 Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot 1997-2003 10 Aikuiskoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Opopatio 13.10.2017 Ilmari Hyvönen Aiheita Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? Opiskelijavalintauudistuksen valmistelu Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 % 1 Lahden ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -31 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -31 % 8 % 1 Saimaan ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN 2016-17 18.04.2016 PÄÄTÖS. Myöntöperuste 230 / vaihtokk. Muutos 15/16-16/17

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN 2016-17 18.04.2016 PÄÄTÖS. Myöntöperuste 230 / vaihtokk. Muutos 15/16-16/17 ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 230 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 299 1 621 372 830 358 340 14 490 29604 Helsingin yliopisto 407 2 421 556 830 579 600-22

Lisätiedot

Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa case Itä-Suomi

Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa case Itä-Suomi Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa case Itä-Suomi Sisältö Miksi liikkeelle? Hyödyt Urheilijalle Oppilaitokselle Akatemialle Mitä onnistuminen edellyttää? Opintojaksot

Lisätiedot

N % % N % % Opiskelun kesto. 1. vuosi 499 93.8 6.2 2.-3. vuosi 928 93.9 6.1 4. vuosi 294 93.5 6.5 5.- vuosi 198 93.9 6.1

N % % N % % Opiskelun kesto. 1. vuosi 499 93.8 6.2 2.-3. vuosi 928 93.9 6.1 4. vuosi 294 93.5 6.5 5.- vuosi 198 93.9 6.1 Taulukko 115b/1. Oppimisvaikeudet ja oppimise vaikuttavat sairaudet tai vammat opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) kyllä N % % 1. vuosi 423 96.9 3.1 2.-4. vuosi 1080

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa Tilastollinen tarkastelu 1 Eurofound: Youth Entrepreneurship in Europe (2015) 2 Yrittäjyyttä toivottavana ja mahdollisena uravaihtoehtona pitävät 15-34-vuotiaat

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 49 50 39 46 70 56 % 99 % -22 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 49 50 39 46 70 56 % 99 % -22 % 8 % 1 Savonia-ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA ON YRITTÄJÄKSI Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 30 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 30 % 8 % 1 Kajaanin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012 2014 2013

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 % -ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja AVOINYLIOPISTO.FI VERKKKOPALVELU JA TARJONTA 2012 Soile Pylsy, CSC 2 Avoinyliopisto.fi verkkopalvelu Kaikki Suomen avoin yliopisto-opetuksen tarjonta Omistaa 15

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke. Koulussa ja kentällä

Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke. Koulussa ja kentällä Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke Koulussa ja kentällä Kestävän kehityksen huippu-urheilumalli Huippu-urheilija ammattiin -hankkeen kohderyhmä on Ouluseutu Urheiluakatemiaan

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 0 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 0 % -1 % 1 Oulun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki Suomalaiset alle 3 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2.4. Timo Myllymäki Tutkimus on Taloustutkimuksen omaa tuotantoa. Yhteistutkimusraportti on

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Nykyisin käytössä olevat koulutus ja tieteenalaluokitukset Koulutus ja tieteenalaluokitusten käyttö ISCED

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari

Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari Määrällinen seuranta 2012 2013 Syksyn työseminaari, Turku 6. 7.11.2013 Mia Honkanen, OPH MÄÄRÄLLINEN SEURANTA LUKUVUONNA 2012-2013 Koulutuksen järjestäjiä 55, mikä

Lisätiedot