MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/ viim. 12kk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk"

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS klo Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/ viim. 12kk Liikevaihto 33,0 34,8 64,2 69,2 132,9 127,9 Segmenttien operatiivinen tulos 3,0 2,5 3,1 5,0 10,3 8,4 % liikevaihdosta 9,2 7,1 4,9 7,3 7,7 6,5 Liikevoitto 2,5 2,0 2,1 4,0 8,3 6,3 % liikevaihdosta 7,5 5,7 3,2 5,8 6,2 4,9 Voitto ennen veroja 2,3 1,8 1,7 3,9 8,0 5,8 Katsauskauden voitto 1,8 1,2 1,3 2,7 5,6 4,1 Omavaraisuusaste, % 56,0 53,5 56,0 53,5 53,0 - Nettovelkaantumisaste, % 15,7 21,1 15,7 21,1 7,4 - Tulos/osake, euroa 0,09 0,05 0,06 0,13 0,26 0,19 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,09 0,05 0,06 0,13 0,26 0,19 /osake, euroa 2,99 3,10 2,99 3,10 3,14 - Toimitusjohtaja Lars Wahlström kommentoi: Toisen neljänneksen tulos kasvoi liikevaihdon laskusta huolimatta. Liikevaihto laski 5% ja oli 33,0 MEUR (34,8 MEUR). Kasvoimme Baltiassa, mutta muiden yksikköjemme liikevaihto laski. Henkilöstön määrän pienentyminen alensi osaltaan konsultoinnin liikevaihtoa. Myönteistä oli, että lisenssien myynti kasvoi. Alkuvuodesta Norjassa ja Ruotsissa toteutetut tehostamistoimenpiteet vaikuttivat myönteisesti toisen neljänneksen tulokseen. Liikevoitto kasvoi 2,5 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus nousi 7,5%:iin (5,7%). Baltian kannattavuus oli hyvä 13%:a ja myös Norja sekä Suomi saavuttivat 10%:n tason. Myös Ruotsi teki selvästi positiivisen tuloksen. Teemme aktiivisesti työtä oman tarjoomamme muokkaamiseksi vastaamaan nopean teknologisen kehityksen myötä muuttuvia asiakkaiden tarpeita. Pilvi- sekä laitteistopohjaiset ratkaisut (appliance) yleistyvät nyt myös meidän alueellamme. Liiketoiminnan yleinen digitalisoituminen ja teollinen internet luovat meille uusia mahdollisuuksia. Tilauskanta 48,1 MEUR oli jonkin verran viimevuotista pienempi (48,8 MEUR) Suomen ja Norjan takia. Asiakkaiden päätöksenteko on edelleen varovaista, mikä hidastaa myyntiä. Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden tason. Lisätietoja: johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare,

2 2 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. LIIKEVAIHTO Affecton liikevaihto 1-6/2014 oli 64,2 MEUR (1-6/2013: 69,2 MEUR). Liikevaihdosta 26,4 MEUR (27,0 MEUR) tuli Suomesta, 13,3 MEUR (16,1 MEUR) Norjasta, 11,3 MEUR (12,3 MEUR) Ruotsista, 6,6 MEUR (8,1 MEUR) Tanskasta ja 8,8 MEUR (8,2 MEUR) Baltiasta. Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Liikevaihto, MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/ viim. 12k Suomi 13,8 14,3 26,4 27,0 53,2 52,5 Norja 7,0 7,6 13,3 16,1 29,6 26,8 Ruotsi 5,5 6,2 11,3 12,3 23,2 22,2 Tanska 3,1 4,3 6,6 8,1 15,4 13,9 Baltia 4,7 3,9 8,8 8,2 16,0 16,7 Muut -1,1-1,4-2,2-2,4-4,4-4,1 Konserni yhteensä 33,0 34,8 64,2 69,2 132,9 127,9 Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 5%. Liikevaihto laski muualla paitsi Baltiassa. Heikentyneet Norjan ja Ruotsin kruunut vaikuttivat osaltaan liikevaihdon laskuun. Resurssien käyttöaste oli matala etenkin Suomessa ja Tanskassa. Henkilöstön määrä pienentyi etenkin Norjassa, mikä alensi konsultoinnin liikevaihtoa. Neljänneksellä oli noin 5% vähemmän työpäiviä kuin vuosi sitten. Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-6/2014 oli 59,6 MEUR (64,7 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 6,2 MEUR (5,7 MEUR). Asiakkaiden kiinnostus kohdistuu edelleenkin pienehköihin ja lyhyisiin projekteihin, ja investointipäätökset vievät aikaa. Yleinen markkinatunnelma jatkuu varovaisena etenkin Suomessa. Tilauskanta laski 48,1 MEUR:oon (48,8 MEUR). TULOS Affecton liikevoitto 1-6/2014 oli 2,1 MEUR (4,0 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 3,1 MEUR (5,0 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 2,2 MEUR (3,2 MEUR), Norjassa 0,4 MEUR (1,7 MEUR), Ruotsissa 0,0 MEUR (-0,3 MEUR), Tanskassa 0,6 MEUR (0,8 MEUR) ja Baltiassa 0,8 MEUR (0,4 MEUR). Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Segmenttien operatiivinen tulos, MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/ viim. 12kk Suomi 1,4 1,7 2,2 3,2 6,9 5,9 Norja 0,7 0,8 0,4 1,7 2,7 1,4 Ruotsi 0,3-0,2 0,0-0,3-0,2 0,1 Tanska 0,3 0,5 0,6 0,8 1,9 1,7 Baltia 0,6 0,1 0,8 0,4 0,2 0,6 Muut -0,2-0,4-0,8-0,7-1,2-1,3 Segmenttien operatiivinen tulos 3,0 2,5 3,1 5,0 10,3 8,4 yhteensä IFRS3-poistot -0,5-0,5-1,1-1,0-2,0-2,0 Liikevoitto 2,5 2,0 2,1 4,0 8,3 6,3 Liikevoitto 4-6/2014 kasvoi 2,5 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus nousi 8%:iin (6%). Suomen ja Norjan kannattavuus oli 10%. Ruotsin kannattavuus parantui 6%:iin. Tanskan kannattavuus heikkeni 8%:iin liikevaihdon laskun ja matalan käyttöasteen seurauksena. Baltian kannattavuus nousi 13%:iin vakuutussektorin liiketoiminnan ansiosta.

3 3 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 1,1 MEUR (1,0 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa oli 0,7 MEUR raportointikauden päättyessä ja poistot päättyvät vuoden 2014 aikana. Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 1,3 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 2,7 MEUR. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 126,0 MEUR (12/2013: 139,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 56,0% (12/2013: 53,0%) ja nettovelkaantumisaste 15,7% (12/2013: 7,4%). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 24,5 MEUR (12/2013: 26,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 14,3 MEUR (12/2013: 21,5 MEUR). Korollinen nettovelka oli 10,1 MEUR (12/2013: 5,0 MEUR). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,5 MEUR (1,1 MEUR) ja investointien rahavirta -0,4 MEUR (- 1,1 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,4 MEUR (1,1 MEUR). HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1040 henkilöä (1082 henkilöä). Henkilöstöstä 424 oli Suomessa (430), 101 Norjassa (126), 138 Ruotsissa (140), 66 Tanskassa (67) sekä 311 Baltiassa (319). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1059 (1082). Hallituksen jäsen Lars Wahlström on aloittanut väliaikaisena toimitusjohtajana ja toimii tehtävässä toimitusjohtajan rekrytointiprosessin ajan. KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN Matalasuhdanne toiminta-alueellamme vaikutti edelleen negatiivisesti Affecton liiketoimintaan. Asiakkaiden päätöksenteko oli hidasta ja asiakkaat tilasivat lyhyitä ja pienehköjä projekteja. Suomen ja Norjan tilauskanta on laskenut viime vuoteen verrattuna, mutta Tanskan ja Baltian tilauskanta on puolestaan kasvanut. Markkinakehitys BI/EIM-liiketoimintasegmenteillämme on kaksijakoista: jotkin teknologiat ja ratkaisut kasvavat nopeasti, mutta toisten teknologioiden kasvu on hyvin hidasta. Esim. perustason tietovarastoratkaisujen kysyntä ei juurikaan kasva, mutta laitteistopohjaisten (appliance) sekä muiden uuden sukupolven tietovarastoratkaisujen kysyntä kasvaa nopeammin. Muokkaamme tarjoamaamme ja resurssejamme tämän mukaisesti. Norjassa ja Ruotsissa ensimmäisellä neljänneksellä toteutetut tehostamistoimenpiteet ovat osa tätä prosessia. Pilvipalveluiden hyödyntäminen Business Intelligence- ja tietovarastoratkaisuissa on lopultakin kasvamassa. Asiakkaille rakennettavien pilviratkaisujen lisäksi olemme myös rakentamassa omaa toimialakohtaista pilvipohjaista ratkaisuamme sähköyhtiöiden tarpeisiin. Teollinen internet (Internet of things) tulee luomaan merkittäviä uusia analysointimahdollisuksia asiakkaillemme ja pyrimme aktiivisesti löytämään ratkaisuja näiden toteuttamiseen. LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit. Suomen liikevaihto 4-6/2014 laski 3% ja oli 13,8 MEUR (14,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,4 MEUR (1,7 MEUR) ja kannattavuus oli 10% liikevaihdosta. Yleinen tunnelma on edelleen varovainen ja asiakkaat ovat hitaita päätöksenteossaan. Tilauskanta on alle viime vuoden tason. Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto 4-6/2014 kasvoi 10% ja oli 3,3 MEUR (3,0 MEUR). Yksikön kannattavuus oli kohtuullinen.

4 4 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 Norjan liikevaihto 4-6/2014 oli 7,0 MEUR (7,6 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,7 MEUR (0,8 MEUR). Liikevaihto euroina laski 8% lähinnä Norjan kruunun heikentymisen takia. Kannattavuus oli edellisvuoden tavoin 10%. Toteutetut tehostamistoimet ovat alentaneet liiketoiminnan kuluja ja parantaneet kannattavuutta. Tilauskanta on alle viime vuoden tason. Ruotsin liikevaihto 4-6/2014 oli 5,5 MEUR (6,2 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,3 MEUR (-0,2 MEUR). Liikevaihto pieneni 12%, mihin Ruotsin kruunun heikentyminen vaikutti osaltaan. Kannattavuus oli positiivinen 6%, osittain aiemmin tänä vuonna tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Liiketoiminnan kehittämistä jatketaan tavoitteena saavuttaa normaali kannattavuus, mutta liiketoiminnan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset tulevat viemään aikaa. Tilauskanta on viime vuoden tasolla. Tanskan liikevaihto 4-6/2014 oli 3,1 MEUR (4,3 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,3 MEUR (0,5 MEUR). Liikevaihto laski 27% sekä kolmansien osapuolten alihankintatyön määrän pienentymisen että omien konsulttien madaltuneen käyttöasteen takia. Kannattavuus laski 8%:iin. Tanskan markkinoilla kilpailu on tavanomaisen kireää. Tilauskanta ylittää viime vuoden tason. Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 4-6/2014 oli 4,7 MEUR (3,9 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (0,1 MEUR). Liikevaihto kasvoi 20% ja kannattavuus nousi 13%:iin. Meille tärkeä Liettuan julkishallinnon it-markkina ei ole vielä toipunut, mutta Liettuan markkinan odotetaan parantuvan loppuvuoden kuluessa Liettuan tammikuussa 2015 tapahtuvan Euroon liittymisen takia. Viron markkinatilanne on normaali. Vakuutussektorin liiketoiminta sujuu hyvin. Baltian tilauskanta ylittää viime vuoden tason. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 33 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa/osake tilikaudelta Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi Yhtiökokouksen myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista: Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksulli-

5 5 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 sena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA Katsauskaudella on merkitty uutta osaketta 2008C-optioilla. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui osakkeesta. Yhtiön hallussa oli omaa osaketta ja lisäksi täysin omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy:n omisti osaketta, eli omia osakkeita on yhteensä kpl, noin 4% osakkeiden kokonaismäärästä. Kauden 1-6/2014 aikana ylin kurssi oli 4,62 euroa, alin kurssi 2,90 euroa, keskikurssi 3,43 euroa ja päätöskurssi 3,00 euroa. Osakevaihto oli 2,3 miljoonaa osaketta, eli annualisoituna 21% kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 64,7 MEUR ilman omia osakkeita. 2008C-optiot erääntyivät ja niillä merkittiin yhteensä osaketta. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli yhteensä omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 11%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,4% tehdyn liputusilmoituksen mukaan Evli Pankin ja Evli Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus on alittanut 5%. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen voi heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä. Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin, jossa arvonalentumistestaus on tehty tilanteesta ja kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon vain hieman. Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 10 MEUR vuonna Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2013 suurin asiakas kerrytti noin 3% Affecton liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17%. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Noin 40% Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä.

6 6 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden tason. Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. Affecto Oyj Hallitus Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta Sijoittajat-osiosta. Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki

7 7 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 Taloudellinen informaatio: 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista 2. Liitetiedot 3. Tunnusluvut 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 4-6/ / / / viim. 12kk Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Muut poistot IFRS3-poistot Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomien osuudelle Osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton 0,09 0,05 0,06 0,13 0,26 0,19 Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,09 0,05 0,06 0,13 0,26 0,19 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 4-6/ / / / viim. 12kk Katsauskauden voitto Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Muuntoerot Katsauskauden laaja tulos Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomien osuudelle

8 8 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 KONSERNIN TASE (1 000 EUR) 6/2014 6/ /2013 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myynti- ja muut saamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Varat yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien osuus yhteensä Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Osto- ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Varaukset Velat yhteensä ja velat yhteensä

9 9 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1-6/ / Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Oikaisut tilikauden tulokseen Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Optiomerkinnät Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta Emoyhtiön omistajille maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen (vähennys)/lisäys Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

10 10 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sij. vapaan oman Osakepääomhasthastot pääoman ra- Muut ra- Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien osuus yht. (1 000 EUR) Tilikauden tulos Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Osakeperusteiset maksut Optiomerkinnät Osingonjako Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sij. vapaan oman pääoman ra- Muut ra- Omat Osakepääomhasthastot osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien osuus yht. (1 000 EUR) Tilikauden tulos Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Osakeperusteiset maksut Optiomerkinnät Osingonjako

11 11 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/ Liitetiedot 2.1. Laadintaperusta Osavuosikatsaus on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen Segmentti-informaatio Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Segmenttien liikevaihto ja tulos (1 000 EUR) 4-6/ / / / viim. 12kk Liikevaihto Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Muut Konserni yhteensä Segmentin operatiivinen tulos Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Muut Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä IFRS3-poistot Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Liikevaihto liiketoiminnoittain (1 000 EUR) 4-6/ / / / viim. 12kk Tiedonhallintaratkaisut Karttakeskuspaikkatietoliiketoiminta Muut Konserni yhteensä

12 12 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/ Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (1 000 EUR) 1-6/ / /2013 Kirjanpitoarvo kauden alussa Lisäykset Vähennykset Kauden poistot Kurssierot Kirjanpitoarvo kauden lopussa Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet (1 000 EUR) Ulkona olevien osakkeiden lkm Osakepääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Omat osakkeet Osakemerkintä optioilla Osakemerkintä optioilla Maksu optio-oikeuksista Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli omaa osaketta. Lisäksi kokonaan omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy omisti Affecto Oyj:n osaketta. Yhteensä nämä osaketta vastaavat 4,0% osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on osaketta Korolliset velat (1 000 EUR) Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen osuus Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä Vakuudet ja vastuusitoumukset Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: (1 000 EUR) Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

13 13 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 Yli viiden vuoden kuluessa - - Yhteensä Annetut vakuudet: (1 000 EUR) Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet. Muut omasta puolesta annetut vakuudet: (1000 EUR) Pantit Muut vakuudet Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia Lähipiiritapahtumat Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot: (1 000 EUR) 1-6/ / /2013 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset Osakeperusteiset maksut Yhteensä Lähipiiriin kuuluville annetut lainat: (1 000 EUR) Lainat yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille Lähipiiriin kuuluvilta ostot: (1 000 EUR) 1-6/ / /2013 Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa olevalta yritykseltä - 5 5

14 14 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/ Tunnusluvut 4-6/ / / / viim. 12kk Liikevaihto, eur EBITDA, eur Segmenttien operatiivinen tulos, eur Liikevoitto, eur Tulos ennen veroja, eur Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, eur EBITDA, % 10,1 % 8,1 % 5,9 % 8,2 % 8,6 % 7,5 % Segmenttien operatiivinen tulos, % 9,2 % 7,1 % 4,9 % 7,3 % 7,7 % 6,5 % Liikevoitto, % 7,5 % 5,7 % 3,2 % 5,8 % 6,2 % 4,9 % Tulos ennen veroja, % 6,9 % 5,2 % 2,6 % 5,6 % 6,0 % 4,5 % Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, % 5,6 % 3,2 % 2,0 % 3,8 % 4,1 % 3,2 % Omavaraisuusaste, % 56,0 % 53,5 % 56,0 % 53,5 % 53,0 % Nettovelkaantumisaste, % 15,7 % 21,1 % 15,7 % 21,1 % 7,4 % Korolliset nettovelat, eur Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (ilman yrityskauppoja), eur Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,9 % 1,6 % 0,7 % 1,5 % 1,2 % Tilauskanta, eur Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Osakekohtainen tulos, eur 0,09 0,05 0,06 0,13 0,26 0,19 Osakekohtainen tulos (laimennettu), eur 0,09 0,05 0,06 0,13 0,26 0,19 Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,99 3,10 2,99 3,10 3,14 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, kpl

15 15 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 Tunnuslukujen laskentakaavat EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia Segmentin operatiivinen tulos = Omavaraisuusaste, % = Nettovelkaantumisaste, % = Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia Taseen loppusumma - saadut ennakot Korolliset velat - rahavarat *100 *100 Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat Osakekohtainen tulos = Osakekohtainen oma pääoma = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi -----

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ - 29.4.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT KESKEISET TUNNUSLUVUT 2014 Muutos, % 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON) 30.1.2015 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 09.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto ja kannattavuus

Lisätiedot