MEUR 1-3/13 1-3/ Viim. 12kk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk"

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS klo Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2013 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/13 1-3/ Viim. 12kk Liikevaihto 34,4 33,5 133,4 134,3 Segmenttien operatiivinen tulos 2,6 2,5 12,5 12,5 % liikevaihdosta 7,4 7,6 9,4 9,3 Liikevoitto 2,0 2,0 10,5 10,5 % liikevaihdosta 5,9 6,1 7,8 7,8 Voitto ennen veroja 2,1 1,9 10,0 10,2 Katsauskauden voitto 1,5 1,5 7,6 7,7 Omavaraisuusaste, % 54,1 49,7 50,6 - Nettovelkaantumisaste, % 19,0 30,8 15,8 - Tulos/osake, euroa 0,07 0,07 0,37 0,37 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,07 0,07 0,36 0,37 /osake, euroa 3,32 3,00 3,24 - Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi: Ensimmäinen vuosineljännes oli odotusten mukaisesti tänä vuonna melko vaimea. Liikevaihto kasvoi 3% ja oli 34,4 MEUR (33,5 MEUR). Liikevaihto kasvoi etenkin Norjassa ja Baltiassa, mutta supistui Suomessa ja Ruotsissa. Kasvua pienensivät sekä asiakkaiden varovaisuus että viimevuotista pienempi työpäivien määrä. Kuten sanoimme jo edellisen tulosjulkistuksen yhteydessä, emme ole uskoneet kovin nopeaan kasvuun alkuvuonna ja neljännes vastasi näitä odotuksia. Liikevoitto oli 2,0 MEUR (2,0 MEUR) ja kannattavuus säilyi 6% tasolla. Norjassa tulos parantui selvästi, mutta laski Suomessa. Vaimealle kehitykselle ei ollut mitään yksittäistä tekijää, mutta asiakkaiden varovaisuus päätöksenteossa näkyi neljänneksen aikana. Tilauskanta 50,5 MEUR (51,3 MEUR) jäi hieman edellisvuoden tasosta asiakkaiden hidastaessa päätöksentekoaan. Uskomme toisen vuosineljänneksen olevan tilauskannan kehityksen kannalta parempi. Liikevoiton ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Eloholma, talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman,

2 2 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. LIIKEVAIHTO Affecton liikevaihto 1-3/2013 oli 34,4 MEUR (1-3/2012: 33,5 MEUR). Liikevaihdosta 12,8 MEUR (13,5 MEUR) tuli Suomesta, 8,5 MEUR (6,6 MEUR) Norjasta, 6,1 MEUR (6,6 MEUR) Ruotsista, 3,8 MEUR (3,7 MEUR) Tanskasta ja 4,3 MEUR (3,8 MEUR) Baltiasta. Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Liikevaihto, MEUR 1-3/13 1-3/ Viim. 12kk Suomi 12,8 13,5 52,6 51,9 Norja 8,5 6,6 27,2 29,0 Ruotsi 6,1 6,6 24,0 23,5 Tanska 3,8 3,7 16,0 16,2 Baltia 4,3 3,8 16,7 17,2 Muut -1,0-0,6-3,0-3,4 Konserni yhteensä 34,4 33,5 133,4 134,3 Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli 3%. Liikevaihto kasvoi Norjassa 27% ja Baltiassa 13%, mutta laski 8% Ruotsissa ja 5% Suomessa. Melko pieneen kasvuun vaikutti sekä asiakkaiden varovaisuus että viimevuotista pienempi työpäivien määrä. Osana ratkaisuja myytävien kolmansien osapuolten lisenssien myynti ylitti viime vuoden tason, minkä positiivinen vaikutus tuntui etenkin Norjassa. Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-3/2013 oli 32,2 MEUR (31,0 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 2,8 MEUR (2,9 MEUR). Tilauskanta laski 50,5 MEUR:oon, joka on hieman alle viimevuotisen tilauskannan (51,3 MEUR). Pääsiäisen ajoittuminen juuri neljänneksen loppuun siirsi jonkin verran tilauksia huhtikuulle. TULOS Affecton liikevoitto 1-3/2013 oli 2,0 MEUR (2,0 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 2,6 MEUR (2,5 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 1,4 MEUR (1,8 MEUR), Norjassa 0,9 MEUR (0,7 MEUR), Ruotsissa -0,1 MEUR (-0,2 MEUR), Tanskassa 0,3 MEUR (0,3 MEUR) ja Baltiassa 0,3 MEUR (0,4 MEUR). Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 6% liikevaihdosta kuten edellisvuonnakin. Kannattavuus parantui Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa, mutta heikkeni Suomessa ja Baltiassa. Työpäivien määrä oli maakohtaisesti 2-8% edellisvuotta pienempi, millä oli selvä negatiivinen vaikutus tulokseen. Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Segmenttien operatiivinen tulos, MEUR 1-3/13 1-3/ Viim. 12kk Suomi 1,4 1,8 7,7 7,3 Norja 0,9 0,7 3,3 3,6 Ruotsi -0,1-0,2-0,9-0,9 Tanska 0,3 0,3 1,8 1,9 Baltia 0,3 0,4 2,0 1,9 Muut -0,3-0,4-1,4-1,3 Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2,6 2,5 12,5 12,5 IFRS3-poistot -0,5-0,5-2,1-2,1 Liikevoitto 2,0 2,0 10,5 10,5 IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 0,5 MEUR (0,5 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS3-poistojen arvioidaan olevan noin 2,0 MEUR/vuosi

3 3 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 vuoteen 2014 saakka. IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa oli 3,3 MEUR raportointikauden päättyessä. Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 1,5 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 1,5 MEUR. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 140,7 MEUR (12/2012: 147,9 MEUR). Omavaraisuusaste oli 54,1% (12/2012: 50,6%) ja nettovelkaantumisaste 19,0% (12/2012: 15,8%). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 30,5 MEUR (12/2012: 30,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 17,3 MEUR (12/2012: 19,8 MEUR). Korollinen nettovelka oli 13,1 MEUR (12/2012: 10,6 MEUR). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,9 MEUR (-2,6 MEUR) ja investointien rahavirta -0,5 MEUR (-0,4 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,5 MEUR (0,4 MEUR). HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1083 henkilöä (1079 henkilöä). Henkilöstöstä 421 oli Suomessa, 130 Norjassa, 138 Ruotsissa, 68 Tanskassa sekä 326 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1084 (1076). Hellen Wohlin Lidgard nimitettiin Ruotsin maajohtajaksi maaliskuussa. Rene Lykkeskov palaa tehtäväänsä Affecton strategiajohtajana. KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN Yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus vaikutti edelleen negatiivisesti Affecton liiketoimintaan. Asiakkaiden päätöksenteko oli normaalia hitaampaa, mikä hidasti Affecton kasvua. Vilkkaan joulukauden jälkeen vuoden ensimmäiset kuukaudet olivat myynnillisesti hiljaisia. Aktiviteetin uskotaan kasvavan vuoden mittaan. Yleisesti ottaen markkinatilanteessa ei ole ollut merkittävää negatiivista muutosta keskeisten markkinoidemme osalta. EIM-ratkaisujen, sisältäen Business Intelligence- (BI) ja sisällönhallintaratkaisut (ECM), kysynnän arvioidaan edelleen kehittyvän keskimääräistä IT-palvelujen kasvua nopeammin. Analyytikkoennusteiden mukaan vuotuinen BI- ja analyysiohjelmistojen lisenssimarkkinakasvu on keskimäärin noin 6-8% lähivuosina. Pohjoismaisen EIM-palvelumarkkinan arvioidaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 6-8%. Arviot vuoden 2013 markkinakasvusta ovat kuitenkin pienempiä. LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit. Suomen liikevaihto 1-3/2013 supistui 5% ja oli 12,8 MEUR (13,5 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,4 MEUR (1,8 MEUR). Kannattavuus oli 11% liikevaihdosta. Vaimealle kehitykselle ei ollut mitään yksittäistä tekijää, mutta asiakkaiden varovaisuus päätöksenteossa näkyi neljänneksen aikana ja eräiden projektien hidas käynnistyminen madalsi osaltaan tulosta. Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto 1-3/2013 laski 3% ja oli 2,8 MEUR (2,9 MEUR) ja yksikön kannattavuus oli hyvä. Norjan liikevaihto 1-3/2013 oli 8,5 MEUR (6,6 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,9 MEUR (0,7 MEUR). Liikevaihto kasvoi 27% ja kannattavuus nousi 11%:iin. Eräs iso lisenssikauppa vaikutti selvästi sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen, mutta myös konsulttityön myynti kasvoi hyvin. Merkittävin sopimus katsauskaudella oli sopimus Sparebank1:n kanssa.

4 4 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 Ruotsin liikevaihto 1-3/2013 oli 6,1 MEUR (6,6 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli -0,1 MEUR (-0,2 MEUR). Liikevaihto laski 8%, mutta tappio pieneni edellisvuodesta. Ruotsin liiketoiminnan kehittämistä jatketaan tavoitteena saavuttaa normaali tulostaso sielläkin, mutta liiketoiminnan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset tulevat viemään aikaa. Tanskan liikevaihto 1-3/2013 oli 3,8 MEUR (3,7 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,3 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto kasvoi 3% ja kannattavuus nousi 8%:iin. Liiketoiminnan kehitys oli melko tasaista. Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 1-3/2013 oli 4,3 MEUR (3,8 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,3 MEUR (0,4 MEUR). Liikevaihto kasvoi 13% ja kannattavuus oli 7%. Konsulttityön liikevaihto oli rakenteeltaan heikommin kannattavaa kuin viime vuonna. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 35 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa/osake tilikaudelta Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-ohjelmasta Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta tai hallituksen määräämää vastiketta vastaan. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi Yhtiökokouksen myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

5 5 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA Katsauskaudella merkittiin uutta osaketta 2008B-optioilla. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet Affecto Oyj:n osakepääoma koostui osakkeesta. Yhtiön hallussa oli omaa osaketta ja lisäksi Affecto Management Oy:n omisti osaketta. Kauden 1-3/2013 aikana ylin kurssi oli 3,99 euroa, alin kurssi 2,98 euroa, keskikurssi 3,49 euroa ja päätöskurssi 3,94 euroa. Osakevaihto oli 1,3 miljoonaa osaketta, eli 23% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 84,8 MEUR mukaan lukien Affecto Management Oy:n omistamat osakkeet mutta ilman omia osakkeita. 2008C-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä alkaen. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli yhteensä 2638 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 14%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 14,6%. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Eurokriisillä voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen voi heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä. Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 10 MEUR vuonna Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin. Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, joka pienentää riskejä. Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä pitää heidät palveluksessaan.

6 6 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiökokous on selostettu omana kohtanaan osavuosikatsauksessa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Liikevoiton ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. Affecto Oyj Hallitus Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta Sijoittajat-osiosta. Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki

7 7 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 Taloudellinen informaatio: 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista 2. Liitetiedot 3. Tunnusluvut 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 1-3/ / Viim. 12kk Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Muut poistot IFRS3-poistot Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomien osuudelle Osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton 0,07 0,07 0,37 0,37 Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,07 0,07 0,36 0,37 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 1-3/ / Viim. 12kk Katsauskauden voitto Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Muuntoerot Katsauskauden laaja tulos Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomien osuudelle

8 8 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 KONSERNIN TASE (1 000 EUR) 3/2013 3/ /2012 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myynti- ja muut saamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Varat yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien osuus yhteensä Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Varaukset Velat yhteensä ja velat yhteensä

9 9 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1-3/ / Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Oikaisut tilikauden tulokseen Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Omien osakkeiden hankinta Optiomerkinnät Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta Emoyhtiön omistajille maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen (vähennys)/lisäys Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

10 10 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 EUR) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sij. vapaan oman pääoman ra- Muut ra- Omat Osakepääomhasthastot osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien osuus yht Tilikauden tulos Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Osakeperusteiset maksut Optiomerkinnät Osingonjako (1 000 EUR) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sij. vapaan oman pääoman ra- Muut ra- Omat Osakepääomhasthastot osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien osuus yht Tilikauden tulos Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Osakeperusteiset maksut Osingonjako

11 11 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ Liitetiedot 2.1. Laadintaperusta Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2012 tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä lukuunottamatta voimaan tulleita ja käyttöönotettuja IFRS-standardien muutoksia, jotka on esitetty edellisessä vuositilinpäätöksessä. Näillä IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. Määräysvallattomien osuus on erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään konsernin omassa pääomassa Segmentti-informaatio Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Segmenttien liikevaihto ja tulos (1 000 EUR) 1-3/ / Viim. 12kk Liikevaihto Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Muut Konserni yhteensä Segmentin operatiivinen tulos Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Muut Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä IFRS3-poistot Liikevoitto Liikevaihto liiketoiminnoittain (1 000 EUR) 1-3/ / Viim. 12kk Tiedonhallintaratkaisut Karttakeskuspaikkatietoliiketoiminta Muut Konserni yhteensä

12 12 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (1 000 EUR) 1-3/ / /2012 Kirjanpitoarvo kauden alussa Lisäykset Vähennykset Kauden poistot Kurssierot Kirjanpitoarvo kauden lopussa Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet (1 000 EUR) Ulkona olevien osakkeiden lkm Osakepääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Omat osakkeet Optiomerkinnät Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli omaa osaketta. Lisäksi konserniin konsolidoitu Affecto Management Oy omisti Affecto Oyj:n osaketta. Yhteensä nämä osaketta vastaavat 4,2% osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on osaketta Korolliset velat (1 000 EUR) Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen osuus Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä Vakuudet ja vastuusitoumukset Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: (1 000 EUR) Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa - - Yhteensä

13 13 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 Annetut vakuudet: (1 000 EUR) Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet. Muut omasta puolesta annetut vakuudet: (1000 EUR) Pantit 9 6 Muut vakuudet Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia Lähipiiritapahtumat Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot: (1 000 EUR) 1-3/ / /2012 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset Osakeperusteiset maksut Yhteensä Lähipiiriin kuuluville annetut lainat: (1 000 EUR) Lainat yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille Lähipiiriin kuuluvilta ostot: (1 000 EUR) 1-3/ / /2012 Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa olevalta yritykseltä 5 - -

14 14 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ Tunnusluvut 1-3/ / Viim. 12kk Liikevaihto, eur EBITDA, eur Segmenttien operatiivinen tulos, eur Liikevoitto, eur Tulos ennen veroja, eur Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, eur EBITDA, % 8,3 % 8,5 % 10,4 % 10,3 % Segmenttien operatiivinen tulos, % 7,4 % 7,6 % 9,4 % 9,3 % Liikevoitto, % 5,9 % 6,1 % 7,8 % 7,8 % Tulos ennen veroja, % 6,0 % 5,6 % 7,5 % 7,6 % Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, % 4,5 % 4,4 % 5,7 % 5,7 % Omavaraisuusaste, % 54,1 % 49,7 % 50,6 % Nettovelkaantumisaste, % 19,0 % 30,8 % 15,8 % Korolliset nettovelat, eur Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (ilman yrityskauppoja), eur Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,4 % 1,2 % 0,8 % Tilauskanta, eur Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Osakekohtainen tulos, eur 0,07 0,07 0,37 0,37 Osakekohtainen tulos (laimennettu), eur 0,07 0,07 0,36 0,37 Osakekohtainen oma pääoma, eur 3,32 3,00 3,24 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, kpl

15 15 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 Tunnuslukujen laskentakaavat EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia Segmentin operatiivinen tulos = Omavaraisuusaste, % = Nettovelkaantumisaste, % = Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia Taseen loppusumma - saadut ennakot Korolliset velat - rahavarat *100 *100 Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat Osakekohtainen tulos = Osakekohtainen oma pääoma = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi -----

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

MEUR 10-12/11 10-12/10 2011 2010

MEUR 10-12/11 10-12/10 2011 2010 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 16.2.2012 klo 12.30 Affecto Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 10-12/11 10-12/10 2011 2010 Liikevaihto 36,6

Lisätiedot

MEUR 1-3/11 1-3/10 2010

MEUR 1-3/11 1-3/10 2010 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 28.4.2011 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/11 1-3/10 2010 Liikevaihto 30,1 25,7 114,1

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008. AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 MEUR 10-12/08 10-12/07 2008 2007

1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008. AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 MEUR 10-12/08 10-12/07 2008 2007 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/08 10-12/07 2008 2007 Liikevaihto 32,5 37,9 131,6

Lisätiedot

1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2007. AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2007 klo 08:30 MEUR 1-3/2007 1-3/2006 2006

1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2007. AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2007 klo 08:30 MEUR 1-3/2007 1-3/2006 2006 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2007 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2007 klo 08:30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/2007 1-3/2006 2006 Liikevaihto 17,6 10,4 50,2 Liiketulos

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI MAALISKUU

OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI MAALISKUU Q1 TAMMI MAALISKUU 29.04.2015 2 TALENTUM OYJ 29.04.2015 KELLO 8:30 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015: KONSERNIN LIIKETULOS PARANI, TAPAHTUMALIIKETOIMINTA SEKÄ KIRJAT- JA LAKIKOULUTUS

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) 29.10.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

Tecnotree Osavuosikatsaus

Tecnotree Osavuosikatsaus 2013 Tecnotree Osavuosikatsaus TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 (TILINTARKASTAMATON) 29.4.2013 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA Yhteenveto Tammi-maaliskuu Liikevaihto 25,7 (24,0) miljoonaa euroa, kasvua 7,1

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.5.2015 klo 13.00 Rautatielogistiikan volyymit ja hintataso pysyivät vuoden 2014 viimeisen neljänneksen

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ - 29.4.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT KESKEISET TUNNUSLUVUT 2014 Muutos, % 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

Tecnotree Tilinpäätöstiedote

Tecnotree Tilinpäätöstiedote 2013 Tecnotree Tilinpäätöstiedote TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (TILINTARKASTAMATON) 5.2.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka

Lisätiedot