MEUR 1-3/15 1-3/ viim. 12kk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk"

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS klo Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/ viim. 12kk Liikevaihto 29,1 31,2 122,7 120,6 Segmenttien operatiivinen tulos 2,1 0,1 10,0 12,0 % liikevaihdosta 7,2 0,4 8,2 9,0 Liikevoitto 2,1-0,4 0,8 3,4 % liikevaihdosta 7,2-1,4 0,7 2,8 Voitto ennen veroja 2,0-0,6 0,3 2,9 Katsauskauden voitto 1,4-0,6-1,6 0,4 Omavaraisuusaste, % 59,2 56,0 54,6 - Nettovelkaantumisaste, % 0,9 14,1 1,8 - Tulos/osake, euroa 0,07-0,03-0,07 0,02 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,07-0,03-0,07 0,02 /osake, euroa 2,90 3,11 2,80 - Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi: Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Affecton liikevaihto laski 7% ja oli 29,1 MEUR (31,2 MEUR). Liikevaihto laski kaikissa Pohjoismaissa. Liikevaihto kasvoi Baltiassa, jossa etenkin vakuutusliiketoiminta suoriutui hyvin muutamien loppuvaiheessa olevien projektien nostettua resurssien käyttöastetta. Neljänneksen operatiivinen tulos kasvoi selvästi edellisvuodesta. Segmenttien operatiivinen tulos oli 2,1 MEUR (0,1 MEUR). Baltian kannattavuus oli erinomainen 26%. Norjan kannattavuus nousi 11%:iin ja Suomen kannattavuus laski 5%:iin. Ruotsissa saavutimme 2% kannattavuuden. Tanskan kannattavuus laski 2%:iin. Liiketoiminta-alueemme sekä asiakkaidemme toimialat ovat nopean teknologisen kehityksen johdosta murroksessa, ja me kehitämme omaa toimintaamme voidaksemme vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Julkistimme helmikuussa päivityksen strategiseen suuntaamme. Olemme sen jälkeen tehneet työtä henkilöstömme ja toimintamme aktivoimisessa strategisen suuntamme mukaisesti sekä asiakkaiden parissa. Asiakkailta saamamme välittömän palautteen perusteella uskon, että olemme kehittämässä Affectoa oikeaan suuntaan. Asiakkaiden kiinnostus uusiin liiketoimintateknologiaratkaisuihin on selkeää, mutta tällä markkinalla heidän tarpeensa ovat vielä muotoutumisvaiheessa. IT-markkinan osalta epävarmuus ja kohdistuminen pienempiin projekteihin jatkuivat. Alkuvuoden myyntisuorituksemme ei ollut riittävän hyvä. Tilauskertymä jäi edellisvuotta pienemmäksi ja kauden lopussa tilauskanta 41,5 MEUR oli selvästi viimevuotista pienempi (47,5 MEUR). Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015, mutta etenkin liikevaihdon kehitykseen liittyy epävarmuutta. Lisätietoja: toimitusjohtaja Juko Hakala, talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare,

2 2 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. LIIKEVAIHTO Affecton liikevaihto 1-3/2015 oli 29,1 MEUR (1-3/2014: 31,2 MEUR). Liikevaihdosta 12,1 MEUR (12,6 MEUR) tuli Suomesta, 5,4 MEUR (6,3 MEUR) Norjasta, 4,6 MEUR (5,8 MEUR) Ruotsista, 2,9 MEUR (3,5 MEUR) Tanskasta ja 5,1 MEUR (4,1 MEUR) Baltiasta. Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Liikevaihto, MEUR 1-3/15 1-3/ viim. 12kk Suomi 12,1 12,6 50,6 50,1 Norja 5,4 6,3 25,0 24,2 Ruotsi 4,6 5,8 20,0 18,7 Tanska 2,9 3,5 12,0 11,4 Baltia 5,1 4,1 19,0 20,0 Muut -1,1-1,1-4,0-3,9 Konserni yhteensä 29,1 31,2 122,7 120,6 Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7 %. Liikevaihto laski eniten Tanskassa ja Ruotsissa. Baltia kasvoi 23 % etenkin vakuutusliiketoiminnan ansiosta. Resurssien käyttöaste oli matala etenkin Tanskassa sekä myös Suomessa. Pohjoismaissa liikevaihto laski lähinnä konsulttityön osalta lisenssiliikevaihdon ollessa edellisvuoden tasolla. Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-3/2015 oli 27,2 MEUR (29,1 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 2,9 MEUR (3,0 MEUR). Affecton IT-markkinan asiakkaiden kiinnostus kohdistui edelleen pienehköihin ja lyhyisiin projekteihin etenkin keskikokoisten asiakkaiden osalta, ja investointipäätökset veivät aikaa. Asiakkaiden kiinnostus uusiin liiketoimintateknologiaratkaisuihin on virkeämpää, mutta heidän tarpeensa ovat vielä muotoutumassa ja havaitsemme lukuisia aktiviteetteja asiakkaiden sisällä päättäväisyyden ja suunnan hakemiseksi. Lisäksi Affecton kehittyminen tämän markkinan palvelemiseen on alkanut hyvin, mutta on vielä kesken. Näistä johtuen hankkeiden konkretisoitumiseen liittyy epävarmuutta. Tilauskertymä ensimmäisellä neljänneksellä jäi viimevuotista matalammaksi ja tilauskanta laski 41,5 MEUR:oon (47,5 MEUR). TULOS Affecton liikevoitto 1-3/2015 oli 2,1 MEUR (-0,4 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 2,1 MEUR (0,1 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 0,6 MEUR (0,9 MEUR), Norjassa 0,6 MEUR (-0,3 MEUR), Ruotsissa 0,1 MEUR (-0,3 MEUR), Tanskassa 0,1 MEUR (0,3 MEUR) ja Baltiassa 1,3 MEUR (0,2 MEUR). Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Segmenttien operatiivinen tulos, MEUR 1-3/15 1-3/ viim. 12kk Suomi 0,6 0,9 5,4 5,2 Norja 0,6-0,3 2,0 2,8 Ruotsi 0,1-0,3 0,3 0,7 Tanska 0,1 0,3 0,9 0,6 Baltia 1,3 0,2 2,9 4,1 Muut -0,6-0,6-1,5-1,5 Segmenttien operatiivinen tulos 2,1 0,1 10,0 12,0 yhteensä IFRS3-poistot - -0,5-1,8-1,2 Liikearvon arvonalentuminen ,4-7,4 Liikevoitto 2,1-0,4 0,8 3,4

3 3 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kauden 1-3/2015 operatiivinen tulos oli melko hyvä. Segmenttien operatiivinen tulos 2,1 MEUR ylitti selvästi edellisvuoden tuloksen (0,1 MEUR, sisältäen kertaluonteisia tehostamiskustannuksia noin 0,9 MEUR). Baltian kannattavuus nousi 26%:iin. Suomen kannattavuus heikkeni 5%:iin matalan käyttöasteen seurauksena. Norjassa kannattavuus nousi 11%:iin. Suurin negatiivinen muutos oli Tanskassa, jossa kannattavuus heikkeni 2%:iin matalan käyttöasteen seurauksena. Ruotsi saavutti 2% kannattavuuden. Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 1,4 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna -0,6 MEUR. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 118,2 MEUR (12/2014: 124,8 MEUR). Omavaraisuusaste oli 59,2% (12/2014: 54,6%) ja nettovelkaantumisaste 0,9% (12/2014: 1,8%). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 22,5 MEUR (12/2014: 22,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 21,9 MEUR (12/2014: 21,4 MEUR). Korollinen nettovelka oli 0,5 MEUR (12/2014: 1,1 MEUR). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,4 MEUR (-4,4 MEUR) ja investointien rahavirta -0,2 MEUR (- 0,1 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,2 MEUR (0,1 MEUR). HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1014 henkilöä (1068 henkilöä). Henkilöstöstä 426 oli Suomessa (442), 88 Norjassa (120), 120 Ruotsissa (143), 68 Tanskassa (68) sekä 312 Baltiassa (295). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1017 (1078). Julius Manni aloitti Suomen maajohtajana Ruotsin maajohtaja Hellen Wohlin Lidgard sekä kehitysjohtaja Rene Lykkeskov ovat siirtymässä pois konsernin palveluksesta. LIIKETOIMINAN KEHITTÄMINEN Affecto julkisti helmikuussa päivityksen strategiseen suuntaansa. Yhtiöllä on viisi keskeistä teemaa, joiden perusteella yhtiön toimintaa kehitetään: Tämän päivän digitalisoituvassa maailmassa Affecto keskittyy asiakkaalle ja asiakkaan asiakkaille tuotetun arvon kasvattamiseen, kehittää aktiivisesti ydinliiketoimintaansa, laajentaa uusille liiketoimintateknologia-alueille sekä kehittää edelleen ihmisiään vastaamaan asiakkaiden kehittyviä tarpeita. Kevään aikana on tehty toimenpiteitä strategian jalkauttamiseksi käytäntöön. Henkilöstölle on järjestetty useimmissa toimipisteissä aktivointitilaisuuksia, joissa on osallistettu henkilöstöä strategian mukaisiin kehitystoimiin. Samoin on lähdetty rekrytoimaan henkilöitä, niin Affecton sisältä kuin ulkoakin, uuden strategian mukaisiin hybridi-rooleihin liiketoiminnan ja teknologian yhtymäkohdassa. Asiakkailta olemme saaneet välitöntä positiivista palautetta toimiala- ja asiakkaan arvofokuksen näkymisestä aikaisempaa enemmän käytännön asiakastyössä. Suomessa ja Ruotsissa on jatkettu panostuksia IoT-kyvykkyyksiin ja Ruotsissa on myös panostettu myös kuluttajaliiketoiminnan ratkaisuosaamisen kehittämiseen. Suomen, Ruotsin ja Tanskan osalta on myös käynnistetty yhteinen Affecto Industrial -kasvuohjelma, jossa keskitytään valmistavan teollisuuden, teknologiayritysten, energiayritysten sekä prosessiteollisuuden teollisen internetin ja analytiikan ratkaisujen kehittämiseen. Myös design, käyttöliittymä- ja käytettävyysosaamisen kehittämistä on kiihdytetty etenkin Pohjoismaissa. LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit. Suomen liikevaihto 1-3/2015 laski 4% ja oli 12,1 MEUR (12,6 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (0,9 MEUR) ja kannattavuus oli 5% liikevaihdosta. Resurssien käyttöaste jäi matalaksi, mikä vaikutti

4 4 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 negatiivisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen. Yleinen tunnelma Suomessa on edelleen varovainen ja asiakkaat ovat hitaita päätöksenteossaan. Tilauskanta on alle viime vuoden tason. Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto 1-3/2015 laski 3% ja oli 2,9 MEUR (3,0 MEUR). Yksikön kannattavuus oli hyvä. Norjan liikevaihto 1-3/2015 oli 5,4 MEUR (6,3 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (-0,3 MEUR). Liikevaihto laski 13%, mihin sekä henkilömäärän pienentyminen että Norjan kruunun heikentyminen ovat osaltaan vaikuttaneet. Kannattavuus oli 11%. Viime vuonna toteutetut tehostamistoimet ovat alentaneet liiketoiminnan kuluja ja parantaneet kannattavuutta. Tilauskanta alittaa viime vuoden tason. Ruotsin liikevaihto 1-3/2015 oli 4,6 MEUR (5,8 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,1 MEUR (-0,3 MEUR). Liikevaihto pieneni 21%, mihin sekä henkilömäärän pienentyminen että Ruotsin kruunun heikentyminen ovat osaltaan vaikuttaneet. Kannattavuus oli lievästi positiivinen 2%. Resurssien käyttöaste on ollut melko hyvällä tasolla, mutta henkilöstön vaihtuvuus sekä pienempi henkilömäärä ovat nostaneet kiinteiden kulujen negatiivista vaikutusta tulokseen. Ruotsin liiketoiminnan kehittämistä jatketaan ja uuden maajohtajan etsintä on käynnissä. Tilauskanta ylittää viime vuoden tason. Tanskan liikevaihto 1-3/2015 oli 2,9 MEUR (3,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,1 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto laski 17% lähinnä resurssien matalan käyttöasteen takia. Kannattavuus laski 2%:iin. Kilpailu Tanskassa on kireää. Tilauskanta alittaa viime vuoden tason. Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 1-3/2015 oli 5,1 MEUR (4,1 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,3 MEUR (0,2 MEUR). Liikevaihto kasvoi 23% ja kannattavuus nousi 26%:iin. Muutamat isohkot projektit ovat loppuvaiheessa, mikä on sekä nostanut resurssien käyttöastetta että vaikuttanut positiivisesti tulokseen. Vakuutussektorin sekä Viron liiketoiminta sujuu hyvin. Liettuan paikallinen liiketoiminta on elpynyt jonkin verran, vaikka uusien EU-rahoitteisten projektien hidas valmistelu vaikuttaa edelleen negatiivisesti julkishallinnon it-markkinaan. Tilauskanta alittaa viime vuoden tason. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 48 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa/osake tilikaudelta Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Olof Sand. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi Yhtiökokouksen myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:

5 5 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui osakkeesta. Yhtiön hallussa oli omaa osaketta, noin 3,9% osakkeiden kokonaismäärästä. Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 3,84 euroa, alin kurssi 2,91 euroa, keskikurssi 3,43 euroa ja päätöskurssi 3,61 euroa. Osakevaihto oli 1,3 miljoonaa osaketta, eli 23% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 77,9 MEUR ilman omia osakkeita. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli yhteensä omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 14%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,6%. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. ITinvestointien päätöksenteon hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja voi aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä. Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2014 suurin asiakas kerrytti noin 3% Affecton liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17%. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Toisaalta asiakkaiden liian suuri määrä voi heikentää myynti- ja toimituspanostusten vaikuttavuutta. Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia työntekijöitä. Jos Affecto ei vaikuta riittävän edistykselliseltä ja modernilta, mahdollisuudet rekrytoida sopivia työntekijöitä ja tulevaisuuden rakentajia vähenevät. Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 9 MEUR vuonna Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä.

6 6 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Noin 35% Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiökokous on selostettu omana kohtanaan osavuosikatsauksessa. Affecto solmi huhtikuussa 2,3 MEUR arvoisen nelivuotisen sopimuksen skandinaavisen julkisen sektorin asiakkaan kanssa tämän Business Intelligence- ja tietovarastoratkaisujen ylläpidosta ja kehittämisestä. Sopimukseen sisältyy optio erikseen sovittavista kehitysprojekteista. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015, mutta etenkin liikevaihdon kehitykseen liittyy epävarmuutta. Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. Affecto Oyj Hallitus Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta Sijoittajat-osiosta. Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki

7 7 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Taloudellinen informaatio: 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista 2. Liitetiedot 3. Tunnusluvut 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 1-3/15 1-3/ viim. 12kk Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Muut poistot IFRS3-poistot Arvonalentumiset Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton 0,07-0,03-0,07 0,02 Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,07-0,03-0,07 0,02 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 1-3/15 1-3/ viim 12kk Katsauskauden voitto Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Muuntoerot Katsauskauden laaja tulos Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille

8 8 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 KONSERNIN TASE (1 000 EUR) 3/2015 3/ /2014 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myynti- ja muut saamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Varat yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat yhteensä Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Osto- ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Varaukset Velat yhteensä ja velat yhteensä

9 9 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1-3/ / Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Oikaisut tilikauden tulokseen Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Optiomerkinnät Emoyhtiön omistajille maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen (vähennys)/lisäys Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

10 10 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sij. vapaan oman Osakepääomhasthastot pääoman ra- Muut ra- Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat yht. (1 000 EUR) Tilikauden tulos Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Osakeperusteiset maksut Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sij. vapaan oman pääoman ra- Muut ra- Omat Osakepääomhasthastot osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat yht. (1 000 EUR) Tilikauden tulos Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Osakeperusteiset maksut Optiomerkinnät

11 11 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ Liitetiedot 2.1. Laadintaperusta Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen Segmentti-informaatio Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Segmenttien liikevaihto ja tulos (1 000 EUR) 1-3/15 1-3/ viim. 12kk Liikevaihto Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Muut Konserni yhteensä Segmentin operatiivinen tulos Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Muut Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä IFRS3-poistot Liikearvon arvonalentuminen Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen veroja Vuonna 2014 tehty liikearvon arvonalentuminen kohdistui Ruotsin segmentin varoihin. Liikevaihto liiketoiminnoittain (1 000 EUR) 1-3/15 1-3/ viim. 12kk Tiedonhallintaratkaisut Karttakeskuspaikkatietoliiketoiminta Muut Konserni yhteensä

12 12 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (1 000 EUR) 1-3/ / /2014 Kirjanpitoarvo kauden alussa Lisäykset Vähennykset Kauden poistot Arvonalentumiset Kurssierot Kirjanpitoarvo kauden lopussa Vuonna 2014 Ruotsin rahavirtaa tuottavalle yksikölle allokoiduista varoista on kirjattu arvonalentumistappiota yhteensä tuhatta euroa, joka kohdistui kokonaan liikearvoon Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet (1 000 EUR) Ulkona olevien osakkeiden lkm Osakepääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Omat osakkeet Osakemerkintä optioilla Maksu optio-oikeuksista Affecto Oyj:n hallussa on omaa osaketta, jotka vastaavat 3,9% osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on osaketta Korolliset velat (1 000 EUR) Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen osuus Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä Vakuudet ja vastuusitoumukset Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: (1 000 EUR) Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

13 13 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Yli viiden vuoden kuluessa - - Yhteensä Annetut vakuudet: (1 000 EUR) Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet. Muut omasta puolesta annetut vakuudet: (1000 EUR) Pantit Muut vakuudet Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia Lähipiiritapahtumat Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot: (1 000 EUR) 1-3/ / /2014 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset Osakeperusteiset maksut Yhteensä Lähipiiriin kuuluvilta ostot: (1 000 EUR) 1-3/ / /2014 Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa olevalta yritykseltä - - 3

14 14 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ Tunnusluvut 1-3/15 1-3/ viim. 12kk Liikevaihto, eur EBITDA, eur Segmenttien operatiivinen tulos, eur Liikevoitto, eur Tulos ennen veroja, eur Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, eur EBITDA, % 8,2 % 1,4 % 9,2 % 10,9 % Segmenttien operatiivinen tulos, % 7,2 % 0,4 % 8,2 % 9,9 % Liikevoitto, % 7,2 % -1,4 % 0,7 % 2,8 % Tulos ennen veroja, % 6,8 % -1,9 % 0,2 % 2,4 % Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, % 5,0 % -1,8 % -1,3 % 0,3 % Omavaraisuusaste, % 59,2 % 56,0 % 54,6 % Nettovelkaantumisaste, % 0,9 % 14,1 % 1,8 % Korolliset nettovelat, eur Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (ilman yrityskauppoja), eur Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,7 % 0,4 % 0,6 % Tilauskanta, eur Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Osakekohtainen tulos, eur 0,07-0,03-0,07 0,02 Osakekohtainen tulos (laimennettu), eur 0,07-0,03-0,07 0,02 Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,90 3,11 2,80 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, kpl

15 15 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Tunnuslukujen laskentakaavat EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia Segmentin operatiivinen tulos = Omavaraisuusaste, % = Nettovelkaantumisaste, % = Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia Taseen loppusumma - saadut ennakot Korolliset velat - rahavarat *100 *100 Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat Osakekohtainen tulos = Osakekohtainen oma pääoma = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi -----

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot

2012 www.poyry.com 2012

2012 www.poyry.com 2012 02 Vuosi 2012 lyhyesti 04 Liiketoimintaryhmät 06 Toimitusjohtajalta Tilinpäätös 2012 8 Hallituksen toimintakertomus 14 Laaja tuloslaskelma 14 Rahavirtalaskelma 15 Tase 16 Laskelma oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi - liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot