Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010. AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab"

Transkriptio

1 Irtaimen kauppa Helsingin yliopisto AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab

2 Luentorunko I. PERUSKÄSITTEET II. IRTAIMEN KAUPAN SÄÄNTELY III.TAVARAN LUOVUTUS JA VAARANVASTUU IV. MYYJÄN VIIVÄSTYS V. TAVARAN VIRHE VI. MYYJÄN SOPIMUSRIKKOMUKSEN SEURAAMUKSET VII. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

3 I. PERUSKÄSITTEET 1. Kauppa: kaupalla tarkoitetaan yleisesti: sopimusta, jolla myyjä rahavastiketta vastaan (vastike) - lahja

4 I. Peruskäsitteet luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan (luovutus) - hallinnan siirto, rekisteröinti ostajalle omistusoikeuden sopimuksessa määriteltyyn omaisuuteen (kaupan kohde) - irtain omaisuus - palvelus, valmistaminen

5 I. Peruskäsitteet 2. Sopimus: Sopimuksen merkitys - taloudellisen vaihdannan välineenä - riskienhallinnan väline (ennakoitavuus!) - sääntelyn väline - sopimusnormit

6 I. Peruskäsitteet Sopimusnormit - osapuolten asettama sopimusnormisto - Osapuolet lainsäätäjinä - Milloin jostain ehdosta on sovittu? - vakioehdot - Mitä edellytetään, että ne tulevat voimaan - oikeudellinen sääntely (KL, KSL, CISG) - vakiintuneet käytännöt ja oikeuskäytäntö

7 I. Peruskäsitteet Mitä sopimuksella tarkoitetaan? Onko sopimusta/sopimussuhdetta? - tahto ja tahdonilmaisut (sitoutuminen) - yhteisymmärrys / luottamus Jonkinlainen vähimmäissisältö - kaupan kohde ja hinta Sopimus? Käytännössä usein varsin selkeää - joskus taas hyvinkin epäselvää (sopimuksen rajojen madaltuminen)

8 I. Peruskäsitteet Mitä kauppasopimus sisältää? Check list - Osapuolet (kaupparekisteri) - Tausta ja tarkoitus - Kohde, hinta, maksuehdot, seuraamukset - Luovutus, omistusoikeus ja vaaranvastuu - Tarkastus ja reklamointi - Virhevastuu, seuraamukset ja vastuunrajoitukset - Tuotevastuu, IPR, Indemnity - Salassapito ja kilpailukiellot - Boiler plate ehdot sekä voimassaolo

9 I. Peruskäsitteet 3. (Raha)vastike: - vastikkeettomuus lahja - vaihto, kun vastikkeena luovutetaan muuta kuin rahaa - Tavara + palvelus KL ja KSL sovelletaan soveltuvin osin 4. Omistusoikeus: - erota käyttöoikeus: vuokra ja leasingsopimukset

10 I. Peruskäsitteet 5. Kaupan kohde: irtaimen kauppa irtain omaisuus (vrt. KSL 5 luku) esine/tavara ( sähkö, energia) oikeudet (tekijänoikeudet, patentti, saatavat) osakkeet, arvo-osuudet pörssiosakkeet yrityskauppa asuntokauppa (asunto-osakkeet)

11 I. Peruskäsitteet EI (tai korkeintaan soveltuvin osin): Kiinteistö toisen maalla oleva rakennus, kun luovutetaan käyttöoikeus maahan (vaikka irtainta) esineen valmistaminen (tilaus, jossa tilaaja toimittaa olennaisen osan materiaalista)

12 I. Peruskäsitteet EI jatkuu työurakka (työ suurin osa sopimusta) rakennusurakka (rakentaminen) palvelussopimukset (toimeksianto, korjaaminen, asennus, huolto, välitys) - kaupan määritelmä (omistusoikeus irtaimeen omaisuuteen luovutetaan) - tavara+palvelus: kuinka suuri osa palvelus on kokonaisuudesta? - huom. KSL ja luovutus - jakaminen (kauppa/palvelus) - huomaa välittäjän vastuu

13 I. Peruskäsitteet 6. Kaupan lajit: leipää ruokakaupasta yrityskauppa tiettyjä jaotteluita, joilla myös oikeudellista merkitystä Erityisesineen kauppa - tietty yksilöllisesti määrätty esine - myyjällä ei valintaoikeutta - määrätty auto/maalaus

14 I. Peruskäsitteet Lajitavaran kauppa eli hankintasopimus - määrätty ainoastaan laji/määrä - myyjä voi valita, mitkä konkreettiset esineet Puolittaislajikauppa - tietty osa määrätystä tavaraerästä, varastosta, sadosta Tilaus- ja valmistuskauppa - erityistoivomukset/vaatimukset/ohjeet Käytetyn tavaran kauppa - laatuodotukset, ennakkotarkastus

15 I. Peruskäsitteet 7. Suoritusten vaihtaminen: Käteiskauppa - suoritusten samanaikainen vaihto ( zug um zug ); lähtökohta - tiettyä väljyyttä käytännössä - poikkeaminen aiheuttaa kuitenkin riskejä ja vaatii erityisjärjestelyjä - erityissäännöksiä

16 I. Peruskäsitteet Luottokauppa - kohteen luovutus heti ja maksu myöhemmin - varausmaksu, käsiraha, etumaksu, osamaksu (tarkkana sen suhteen onko jo sitova sopimus vai ei) - omistuksenpidätys - vakuudet: reaalivakuus, yritys- tai henkilötakaus

17 I. Peruskäsitteet Prenumeraatiokauppa - ennakkomaksu, tavara toimitetaan myöhemmin (vakuus) Osamaksukauppa - omistusoikeuden pidätys, osamaksuerät ja korko, tilinteko Kauppa kuljetusasiakirjaa vastaan - kuljetuskauppa, itsenäinen rahdinkuljettaja ja erityinen kuljetusasiakirja

18 I. Peruskäsitteet 8. Kaupan osapuolet: oikeudellisia vaikutuksia sillä, ketkä kaupan osapuolina Siviilikauppa (yksityishenkilöt) - KL (huomioon se, etteivät toimi ammattimaisesti) Kuluttajakauppa (elinkeinonharjoittajayksityishenkilö) - heikomman suoja - kuluttajaan rinnastettavissa oleva (ammatinharjoittaja, pienyrittäjä)

19 I. Peruskäsitteet Liikekauppa (elinkeinonharjoittajat, yritykset) - oletus tasavertaisuudesta, sopimusvapaus, tiukemmat vaatimukset - ei erityissäännöksiä niitä tilanteita varten, joissa myyjä on yksityishenkilö ja ostaja elinkeinonharjoittaja (KL)

20 I. Peruskäsitteet Kansainvälinen kauppa - lain valinta (riskien hallintaa!) - Liikekauppa - Sopimusvapaus (!) - myyjän kotipaikka - tilauksen vastaanotto (ostaja) - Kuluttajakauppa - pakottavat säännökset kuluttajan suojana

21 I. Peruskäsitteet KKO 1997:39: A Oy (Saksa) myi 4 erää tekstiilejä B Oy:lle (Suomi) Tilausvahvistuksen ja laskun mukaan käteiskauppa - Maksuehto: Kasse gegen Dokumente - Toimitusehto: Lieferung frei Deutsche Grenze - Maininta omistuksenpidätysehdosta B Oy teki huolintasopimuksen C Oy:n kanssa - C Oy kuljetti tavaran Saksan rajalta Suomeen Tavaroiden ollessa C Oy:llä B Oy asetettiin konkurssiin - C Oy:llä oli panttioikeus ja pidätysoikeus B Oy:ltä olevien saatavien vakuudeksi - Kieltäytyi luovuttamasta tavaroita A Oy:lle

22 I. Peruskäsitteet KKO 1997:39 KKO: Omistuksenpidätysehto voi tulla kysymykseen vain luottokaupassa eli ristiriita Tilausvahvistus ja lasku A Oy:n laatimia Tosiasiallisesti kyse luottokaupasta, mikä ei kuitenkaan tee omistuksenpidätysehdosta tehokasta Omistuksenpidätysehdon ei voida katsoa koskevan kyseisiä toimituseriä Ei nimenomaista sopimusta omistuksenpidätysehdosta jälkeen päin Kyse luottokaupasta (?) ilman omistuksenpidätysehtoa

23 I. Peruskäsitteet KKO 1994:113 A Oy:n ja B Oy:n välinen konekauppa Jälkikäteen lähetetyissä laskuissa omistuksenpidätysehto Myöhemmin tehty 2 osamaksusopimusta, joilla oli tarkoitus muuttaa aikaisempia ehtoja - Omistusoikeus A Oy:llä kunnes maksu KKO: ei näytetty, että alkuperäisiä sopimuksia olisi purettu Myyjällä näyttövelvollisuus omistuksen pidättämisestä Kaupan yhteydessä ei ollut puhetta omistuksenpidätyksestä

24 II. IRTAIMEN KAUPAN SÄÄNTELY KAUPPALAKI ( /355) voimaan säätämistaustasta - kauppakaari (1734), puutteellinen ja vanha - tuomioistuinten ja sopimuskäytännön kautta tapahtunut oikeuskehitys - YK:n yleissopimuksen valmistelu ja yhteispohjoismainen valmistelu lain tavoitteet: selvyyttä, helpotusta, välineitä riitojen ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi

25 II. Sääntely SOVELTAMISALA (tärkeä) irtaimen omaisuuden kauppa soveltuvin osin myös irtaimen omaisuuden vaihto

26 II. Sääntely EI: - kiinteistö - toisen maalla oleva rakennus, jos samalla luovutetaan käyttöoikeus maahan - valmistettavan tavaran tilaus, jos tilaajan on toimitettava olennainen osa tarveaineista - rakentaminen (laajasti) - Kauppa + palvelus, jos palvelus muodostaa pääosan velvollisuuksista Kuluttajakauppa (KSL 5:29)

27 II. Sääntely SOPIMUSVAPAUS KL yleisenä sopimusoikeudellisena mallina - mikä kohtuullista (mittapuu) - vakiosopimukset (y&a) - puolipakottavuus?

28 II. Sääntely KL:n rakenne 1) yleisinä säännöksiä 2) tavaran luovutus 3) vaaranvastuu tavarasta 4) tavaran ominaisuudet 5) seuraamukset tavaran luovutuksen viivästymisestä 6) tavaran virheen seuraamukset 7) oikeudellinen virhe 8) yhteisiä säännöksiä myyjän sopimusrikkomuksen seuraamuksista 9) ostajan velvollisuudet 10) ostajan sopimusrikkomuksen seuraamukset 11) ennakoitu sopimusrikkomus 12) yhteisiä säännöksiä kaupan purusta ja uudesta toimituksesta

29 II. Sääntely KULUTTAJANSUOJALAKI ( /38) säätämistausta ja lain muuttamisesta - epätasavertaisuus heikomman suoja (tasapaino) - säännökset hajanaiset ja puutteelliset keinona: pakottavuus nyttemmin perusteluissa noussut esille direktiivien voimaan saattaminen muutettu yli 20 kertaa (7:48 12:200)

30 II. Sääntely soveltamisala (KSL ja KSL 5 luku) KSL:n soveltamisala: - kulutushyödykkeen - tarjonta, myynti ja muu markkinointi - elinkeinonharjoittajilta - kuluttajille

31 II. Sääntely KULUTUSHYÖDYKE - tavarat, palvelukset, muut hyödykkeet - tarjotaan luonnollisille henkilöille - hankitaan yksityistä taloutta varten - rajatapauksia (työkalut, koneet, kemikaalit jne.)

32 II. Sääntely ELINKEINONHARJOITTAJA - taloudellinen hyöty ja ammattimaisuus - tulkitaan laajasti KULUTTAJA - luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten AMMATINHARJOITTAJAT?

33 II. Sääntely hyödykkeiden välitys ei koske lakisääteisiä vakuutuksia, työntekijän ryhmähenkivakuutusta tai sitä vastaavaa kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää etuutta kauppaa koskevat säännökset soveltuvat myös vaihtoon

34 II. Sääntely 5 luku: kuluttajankauppa - tavarankauppa, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja - vrt. KL (irtaimen omaisuuden kauppa) - irtain tavara: esimerkkejä?

35 II. Sääntely Valmistettavan tavaran tilaus! - jos olennainen osa materiaalista: KSL 5:23 28 sijaan KSL 8:23 31 (sekä 8:14 ja 32) tavara + palvelus - KL: työnosuus, jakaminen

36 II. Sääntely EI: - Kiinteistö - Toisen maalla oleva rakennus, jos käyttöoikeus maahan luovutetaan - Arvopaperit ja arvo-osuudet, saatavat ja muut oikeudet - Sähkö ja lämpö - Televerkon liityntäsopimukset - Käytetyn tavaran huutokauppaan, jos ostaja voi osallistua siihen henkilökohtaisesti

37 II. Sääntely PAKOTTAVUUS - sopimusehto ostajan vahingoksi on mitätön, ellei - osa säännöksistä on tahdonvaltaisia (esim. 5:3-5 ja 5:12)

38 II. Sääntely RAKENNE: - yleiset säännökset - tavaran luovutus ja vaaranvastuu - seuraamukset tavaran luovutuksen viivästymisestä - tavaran ominaisuudet ja virhe - virheen seuraamukset - ostajan velvollisuudet ja ostajan sopimusrikkomuksen seuraamukset

39 II. Sääntely KL:n soveltaminen - KSL 5:29 mitä ei sovelleta (tärkeä) - ei KSL:n kanssa ristiriidassa olevia 6 luku: kotimyynti ja etämyynti 6a luku: rahoituspalveluiden ja rahoitusvälineiden etämyynti 7 luku: kulutusluotot 9 luku: taloelementtien kauppa ja rakennusurakka 10 luku: aikaosuusasuntojen markkinointi ja kauppa

40 III. TAVARAN LUOVUTUS JA VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN 1. Yleistä myyjän keskeisin velvoite: - velvollisuus luovuttaa ostajalle - sopimuksenmukainen tavara - oikeassa paikassa oikeaan aikaan

41 III. Tavaran luovutus 2. Tavaran luovutus - Keskeinen käsite - Määrää keskeiset kysymykset - missä kaupan kohde on luovutettava? (oikea luovutuspaikka) - milloin luovutus on suoritettava? (oikea luovutusaika)

42 III. Tavaran luovutus - milloin luovutus on tapahtunut? - mitä toimenpiteitä luovutus myyjältä edellyttää? (luovutustoimenpiteet) - mitkä ovat tavaran luovutuksen oikeusvaikutukset?

43 III. Tavaran luovutus 3. Erilaisia oikeusvaikutuksia onko suoritus tapahtunut oikeaan aikaan (myyjän viivästys) kummalla kaupan osapuolella on vaaranvastuu (vaaranvastuu) milloin tavara on tarkastettava ja arvioidaan sitä, onko tavarassa virhe? (tavaran tarkastus, virhearviointi) miten kauppaan liittyvät kustannukset on jaettava myyjän ja ostajan kesken? (kustannusten jako)

44 III. Tavaran luovutus 4. Luovutuspaikka käytäntö (myyntitiski, varasto, toimitus- tai kuljetuspaikka, pankki, asianajotoimisto) osapuolten sopimusvapaus - KL ja KSL (YK:n kauppalaki) - Jos ei sovittu niin, nouto - kuljetus (myyjä huolehtii järjestelyistä) - itsenäinen rahdinkuljettaja (=luovutuspaikka) tyypillisiä lausekkeita: nouto varastosta, myyjä toimittaa tavaran ostajan kotiin, osoitteeseen

45 III. Tavaran luovutus luovutuspaikasta ei ole sovittu (sopimusaukko) - i. Myyjän liikepaikka - noutokauppa (KL, KSL, YK) - myyjällä ei velvollisuutta kuljettaa - missä tavaroita yleensä luovutetaan asiakkaille (kauppa, varasto, tehdas) - tavaran on oltava noudettavissa - kaupantekohetken liikepaikka - useita liikepaikkoja?

46 III. Tavaran luovutus ii. Jos myyjällä ei ole liikepaikkaa - KL: myyjän kotipaikka - KSL: myyjän on lähetettävä tai kuljetettava tavara ostajalle (kuljetuskauppa) iii. KL 6 : jos tiedossa, että tavara on jossakin muualla, niin nouto sieltä, missä tavara kaupantekohetkellä oli - ei sovelleta kuluttajakaupassa

47 III. Tavaran luovutus 5. Luovutusajankohta Sopimusvapaus (KL, KSL ja YK) - mitä sovittu, mitä voidaan katsoa sovitun, vakiintuneet käytännöt kauppatapa Tietty (sanamuoto) ero KL:n ja KSL:n välillä - KL: Sopimusvapaus - jos ei sopimusta, niin kohtuullisessa ajassa kaupanteosta

48 III. Tavaran luovutus - KSL: - voidaan sopia, että määrätty ajankohta, vaadittaessa tai viipymättä - jos sopimusaukko, niin kohtuullisessa ajassa kaupanteosta

49 III. Tavaran luovutus kohtuullinen aika? - olosuhteet (kaupankohde, varasto, valmistus, alihankinta, ostajan erityisvaatimukset) määrätyn ajanjakson kuluessa - kummalla on oikeus määrätä tarkka ajankohta? sopimus, mitä olosuhteista voidaan päätellä (kumman intressissä), myyjä (KL 9.2 ku) - myyjän ennakkoilmoitusvelvollisuus noutokaupassa; milloin noudettavissa (KL 9.3 ku)

50 III. Tavaran luovutus Huomattava zug um zug - periaate - Suoritukset vaihdettava samanaikaisesti - Ei velvollisuutta luovutukseen ennen kauppahinnan maksua, ellei toisin sovittu - Toisen passiivisuus pidentää oman suorituksen aikaa (ei kyse viivästyksestä)

51 III. Tavaran luovutus 6. Milloin tavara on luovutettu? Ratkaisee mm., onko myyjä viivästynyt KL ja KSL: - hallinnan siirto (KKO 1991:99) - myös kuljetuskaupassa (KL 7 ku) Itsenäinen rahdinkuljettaja (KL 7.2 ) - liikekauppa: kun luovutus rahdinkuljettajalle - kuluttajakauppa: kun luovutus kuluttajalle KSL 5:3.3: tavaran asennus tai kokoonpano kuluttajan luona kysymys viivästyksestä

52 III. Tavaran luovutus Myyjän velvollisuus: - Noutokauppa luovutusajankohtana oltava myyjän luovutusvalmius - mitä edellyttää? - Kuljetuskauppa kuljetuksen saavuttava perille luovutusajankohtana - oltava luovutettavissa - Itsenäinen rahdinkuljettaja - luovutus itsenäisen rahdinkuljettajan/kuluttajan haltuun

53 III. Tavaran luovutus 7. Kustannusten jako pakkaus, varastointi, kuljetus, luvat, todistukset Sopimusvapaus (KL, KSL ja YK) Jos ei sopimusta, niin myyjä vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat ennen luovutusta (pulverisointi) Poikkeuksena se, että luovutus viivästyy ostajan puolella olevasta syystä - viivästyksestä aiheutuneista kustannuksista vastaa ostaja

54 III. Vaaranvastuu 8. Vaaranvastuu tavarasta Kenellä vastuu, kun tavara vahingoittuu, tuhoutuu tai katoaa tapaturmaisesti? Sekä myyjästä että ostajasta riippumattomasta syystä - ei tahallisuutta tai huolimattomuutta - tapaturmainen tai 3:n aiheuttama tulipalo! Pidettävä erillään omistusoikeuden siirtymisestä (KKO 1991:99 ja KKO 1997:39)

55 III. Vaaranvastuu Liikekaupassa sopimusvapaus (KL) - Sopimus, vakiintuneet käytännöt, kauppatapa KSL:n säännökset ovat pakottavia - Kaupan osapuolet eivät voi sopia, että vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle aikaisemmin

56 III. Vaaranvastuu PÄÄSÄÄNTÖ - Myyjällä on vaaranvastuu ennen tavaran luovutusta - tapaturman aiheuttama viivästys tai virhe on myyjän sopimusrikkomus - Luovutuksen jälkeen vaaranvastuu siirtyy ostajalle - hallinnan siirto (ja IRK) - jos kauppahintaa ei ole maksettu, niin se pitää tavaran tuhoutumisesta huolimatta maksaa

57 III. Vaaranvastuu Poikkeus pääsääntöön - Tilanne, jossa: - ostaja ei nouda ajoissa (noutokauppa) tai - tavaraa ei voida toimittaa ajoissa (kuljetuskauppa) ostajasta johtuvasta syystä

58 III. Vaaranvastuu poikkeus pääsääntöön KL: - Vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun myyjä on tehnyt sen, mitä suoritus häneltä edellyttää - Luovutusvalmius (varastossa tavara on merkitty tai erotettu) ilmoitusvelvollisuus - Tosin myyjän huolenpito tavarasta (KL 72 ku) - KKO 2001:98 (taulut varastossa) - Jos tavara on noudettavissa muualta, niin vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun luovutuksen aika tullut ja ostaja on saanut tietää, että tavara on noudettavissa (esim. puukuorma)

59 III. Vaaranvastuu poikkeus pääsääntöön KSL: - Vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle vain siltä osin, että tavara luontaisten ominaisuuksien takia huonontuu - vrt. tuoretavarat ja kestokulutushyödykkeet jne. - Muilta osin vaaranvastuu tapaturmaisesta tuhoutumisesta säilyy myyjällä - Myyjän huolenpitovelvollisuus

60 III. Vaaranvastuu poikkeus pääsääntöön - Avoin kuluttajakauppa - vaaranvastuu kuluttajalla, kunnes tavara palautettu myyjän hallintaan - Kuluttajakauppa - jos tavara palautetaan myyjälle virheen takia tarkastettavaksi tai korjattavaksi, palautuu vaaranvastuu myyjälle, kunnes tavara taas palautetaan kuluttajan hallintaan

61 III. VAARANVASTUU 10 kannettavaa tietokonetta Tilaus pe Maksettu puolet ma Sovittu nouto pe Noutoyritys Nouto ma Tavarat varastettu su Missä tilanteissa Ostaja joutuu maksamaan loppukauppahinnan? KKO 1982 II 14 (ravihevostapaus) - Omistuksenpidätys luovutus kilpailu vakuutuskorvaus

62 IV. MYYJÄN VIIVÄSTYS Myyjän sopimusrikkomus Määrätyt oikeusvaikutukset Sovitut seuraamukset (viivästyssakko) Milloin kysymyksessä on viivästys? - sopimusta ei täytetä ajoissa - tavaraa luovuteta lainkaan - tavara luovutetaan liian myöhään

63 IV. Myyjän viivästys Noutokauppa - Onko tavara ollut noudettavissa? Kuljetuskauppa - Milloin tavaran piti olla ostajalla? Oikea aika? - Sopimus - Kohtuullinen aika

64 IV. Myyjän viivästys Viivästyksen syyllä ei ole merkitystä - Sopimusrikkomus oli syy mikä hyvänsä HUOMAA KUITENKIN! - Vaikutus seuraamuksiin - Viivästys johtunut ostajasta Viivästys vai virhe? - Vajaa toimitus: oliko myyjä tietoinen suorituksen puutteellisuudesta?

65 V. TAVARAN VIRHE Tavaran virhe: - tavara ei ole sopimuksenmukainen - myyjän sopimusrikkomus - objektiivisuus HUOM! - eri asia on se, mitä oikeusvaikutuksia sopimusrikkomuksella on

66 V. TAVARAN VIRHE Voidaan erottaa kolme virhelajia: i) faktinen virhe - tosiasiallinen tavarassa (irtaimessa omaisuudessa) oleva virhe - laite epäkunnossa, hankala käyttää, vajaatehoinen, pinta-ala, väärä väri jne. - faktinen virhe yrityskaupassa (esim. 1997:34, asiakassuhteet)

67 V. TAVARAN VIRHE KKO 1997:34 Sopimuksen kohde? Virhe? Isännöintisopimuksia 25 Myyjän palveluksessa olleet (vastuulliset yhtiömiehet) perustivat kilpailevan yrityksen ja neuvottelivat itselleen 13 sopimusta Myyjä on velvollinen yrityksen liiketoiminnan kaupassa myötävaikuttamaan kaupan kohteen, myös asiakassuhteiden siirtymisen ostajalle mahdollisimman vähin häiriöin, vaikka siitä ei olisi erityisesti sovittu. Vrt. KO ja HO

68 V. TAVARAN VIRHE ii. vallintavirhe: - lainsäädäntö tai viranomaisten määräykset asettavat rajoituksia kaupan kohteen käytölle - KKO 1986 II etukuormaajan rekisteröimiseksi tarpeelliset asiakirja konkurssipesältä - kuormaajaa ei voitu käyttää ansiotarkoituksessa

69 V. TAVARAN VIRHE iii. oikeudellinen virhe: - kaupan kohde on kolmannen omistuksessa tai kaupan kohdetta rajoittaa jokin muu sivullisen oikeus (pantti, käyttö, vuokra, hallinta) - poikkeus: - sopimus, ostajan tietoisuus, ostajan hyväksyntä

70 V. TAVARAN VIRHE KKO 1990:147 (levitinkelatapaus) Hankkija tilasi Wärtsilältä tuorerehun levitinkeloja Junkkari Oy:n patentin loukkausväite 5/1984 ja kehotus olla myymättä keloja eteenpäin H oli välittömästi reklamoinut W:lle W: ei huolta, W hoitaa patenttiasian W:n lasku H:lle (12/1984) J:n kirje W:lle 1/1985 ja tiedoksi H:lle: patenttiasia on kesken H ilmoitti purkavansa kaupan

71 KKO 1990:147 W laiminlöi hoitaa kohtuullisessa ajassa patenttiasia kuntoon lupauksensa mukaisesti J:n ja W:n sopimus 8/1985: W oli hyväksynyt patentin ja sitoutui suorittamaan vastiketta J:lle J:llä oli ollut todennäköisiä perusteita pl-väitteelle

72 V. TAVARAN VIRHE iv. Ennakoitu sopimusrikkomus - tarkastellaan myöhemmin sopimuksen purkamisen ja pysäyttämisoikeuden yhteydessä

73 V. TAVARAN VIRHE 1. TAVARAN OMINAISUUDET Faktinen virhe Kyse on siitä, ettei tavara ei ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä ostajalla on sopimuksen perusteella oikeus vaatia Verrataan: - mitkä tavaran todelliset ominaisuudet? - mitä ostaja voi sopimuksen (huom.) perusteella vaatia?

74 V. TAVARAN VIRHE VIRHEARVIOINTI Konkreettinen virhearviointi: - Ratkaisevaa on se, mitä on sovittu ja mitä voidaan katsoa sovitun - sopimus, tiedot, tarpeet - Venekauppa ja veneen moottori: - neuvottelut kauppakirja (skso) kuitti ( toimii ) ei toiminut (virhe) - laji, määrä, laatu, ominaisuudet, väri - sopimustyyppi, kaupan kohde, osapuolet, käytäntö, informaatio

75 V. TAVARAN VIRHE Abstrakti virhearviointi - Toissijaista - Käytännössä erittäin yleistä - Mitkä ovat kyseiselle tavaralle yleensä asetettavat vaatimukset? - yleinen laatu, yleensä olevat ominaisuudet, yleinen käyttötarkoitus, yleinen käyttöikä - mitä voidaan perustellusti odottaa Käytännössä: konkreettinen + abstrakti

76 V. TAVARAN VIRHE SOPIMUSVAPAUS - KL ja YK:n kauppalaki sopimusvapaus - KSL 5 luku - tahdonvaltainen säännös: 5:12 (sopimusvapaus) - pakottavia säännöksiä: 5.12a, 5:13, 5:14 - kohtuus/kohtuuttomuus

77 V. TAVARAN VIRHE YLEISET VIRHESÄÄNNÖKSET KL KSL YK sopimus yleinen käyttötarkoitus erityinen tarkoitus näyte tai malli +myyjän kuvaus pakattuna +yleinen odotusperusta +viranomaismääräykset +asennus ja ohjeet

78 V. TAVARAN VIRHE Sopimus sopimusvapauden rajoissa KKO 1998:51 (autokauppa) Yleinen käyttötarkoitus Tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon sellaista tavaraa yleensä käytetään auto, asunto, tietokone, elintarvike käyttö, toimivuus, luotettavuus, helppous, turvallisuus, terveellisyys ei saa olla hajoamisherkkä

79 V. TAVARAN VIRHE KKO 1998:51 (autolla ajetut kilometrit) Mittarissa km Sopimuksessa km Osapuolten tietoisuus: mittarilukema ei vastannut todellista Tosiasiassa autolla oli ajettu km Auto ei vastannut sitä, mitä voidaan katsoa sovitun (autossa oli virhe, erotus km) Auto oli verrattain uusi ja vähän käytetty, virhe huomattava, joten virheellä merkitystä kauppaan - hinnanalennus (laskutapa)

80 V. TAVARAN VIRHE Erityinen tarkoitus Ostajan tarkoittama erityinen käyttötarkoitus - johon tuotetta ei yleensä käytetä (soveltuvuus) - erityisiä laatuvaatimuksia edellyttävä käyttötarkoitus (erikoisominaisuudet) Myyjän on täytynyt olla siitä kaupantekohetkellä tietoinen

81 V. TAVARAN VIRHE Täytyy olettaa tienneen - ei edellytetä tietoa - informaatio, ollut puhetta, olosuhteet - päättelyvelvollisuus kaupantekohetkellä - harkinta, varautuminen, vastuunrajoitus, varoittaminen - ei tulkita liian muodollisesti: - KKO 1991:153 (soran toimitus)

82 V. TAVARAN VIRHE ostajan vastuulla - ostajan on saatettava erityinen käyttötarkoitus myyjän tietoon - informaatio myyjän arviointi - huolimattomuus, epäselvyys ostajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen ja arviointiin - kummalla osapuolella on paremmat edellytykset arvioida tavaran soveltuvuutta erityiseen tarkoitukseen

83 V. TAVARAN VIRHE Näyte tai malli - myyjän esittämä tai myyjän lukuun esitetty - vain sillä merkitystä, mitä haluttu näytteellä tai mallilla osoittaa - kuvastot, tarjoiluehdotus - myyjän huolellisuus

84 V. TAVARAN VIRHE Pakattuna - Onko kaupan kohde sellainen, että pakkaus on tarpeen (kuljetus, säilytys) - Tavanomaisella tavalla tai muuten sopivalla tavalla

85 V. TAVARAN VIRHE KULUTTAJAKAUPAN ERITYISVAATIMUKSET Yleinen odotusperusta - tavanomainen/normaali/yleinen - kestävyys, ominaisuudet - Vähimmäistaso/tuotekohtainen taso - merkitystä: - tavaran hinnalla - miten tuotetta on käytetty

86 V. TAVARAN VIRHE Laki, asetus tai viranomaismääräykset - tuoteturvallisuus (paljon sääntelyä) - ympäristövaikutukset - poikkeus: jos tavaraa ei tarkoitus käyttää tavalla, jossa näillä määräyksillä ei ole merkitystä (esim. keräilyesineet)

87 V. TAVARAN VIRHE Asentamisesta tai puutteellisista ohjeista johtuva virhe - virheellinen asennus tai kokoonpano - puuttuvat ohjeet (asennus, kokoonpano, käyttö, hoito tai säilytys) - tarpeelliset - EI: yleistieto ja elämänkokemus - käyttäjäryhmä, vahingoittumisriski, vaarallisuus, monimutkaisuus - kieli, symbolit

88 V. TAVARAN VIRHE TIEDOT TAVARASTA - Tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä (laajasti) on antanut - tavaran ominaisuuksista tai käytöstä - markkinoitaessa tai muuten - ennen kaupantekoa - tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan

89 V. TAVARAN VIRHE KKO 1991:31 (lainaosuus) Isännöitsijätodistus: osakkeiden osuus yhtiön lainoista mk lainaosuudet oli laskettu väärin yhtiökokous: ylimääräiset maksut osakkeiden osuus mk suurempi Molemmat osapuolet olivat erehtyneet mistään ei ilmennyt, että lainaosuudella olisi ollut ostajille erityistä merkitystä kauppaa tehtäessä Vrt. RO (ei väärää tietoa) ja HO (virhe)

90 V. TAVARAN VIRHE - Myös tiedot, jotka joku muu on antanut aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun - Ei kuitenkaan vastuuta, jos myyjä ei ollut tietoinen eikä pitänyt olla tietoinen näistä tiedoista - Ei vastuuta virheellisistä tiedoista, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu (myyjän vastuu, näyttö)

91 V. TAVARAN VIRHE OSTAJAN TIETOISUUDEN MERKITYS Ostaja ei voi vedota virheenä seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen (KL, YK, KSL) - ennakkotarkastus, informaatio, muutoin tietoinen - sellaiseen virheeseen voi tietenkin vedota, jonka havaitsee luovutuksen yhteydessä tehtävässä tarkastuksessa

92 V. TAVARAN VIRHE Ennakkotarkastus (KL 20 ): ei yleistä velvollisuutta (vai onko?) - erillään jälki/luovutustarkastuksesta jos ostaja on tarkastanut tai laiminlyönyt tarkastuksen vaikka myyjä on siihen kehottanut - ostaja ei voi vedota virheeseen, joka olisi pitänyt havaita tarkastuksessa - ellei myyjä toiminut kunnianvastaisesti ja arvottomasti (tietoinen virheestä)

93 V. TAVARAN VIRHE KKO 1998:150 (taulukauppa) Ostosopimus 6 taulusta Taulujen luovutus ja maksu Myyjän vakuutus kauppakirjassa s/1994 asiantuntijan epäilys Tutkimustulos Ostajan kirje myyjälle Purkukirje Tarkastusvelvollisuus/reklamaatio kohtuullisessa ajassa? Myyjän vakuutus (ostaja vapautui erikseen tarkastuttaa taulujen aitous) Reklamoitu ajoissa tutkimustuloksen jälkeen Vrt. KO ja HO (purkua ei kohtuullisessa ajassa)

94 V. TAVARAN VIRHE OSTAJAN TOIMITTAMA MATERIAALI KSL 5: Ei vastuuta, jos virhe johtuu kuluttajan toimittamista tavaran valmistamiseen käytetyistä tarvikeaineista (myös liikekauppa) - Paitsi jos myyjän puolella on menetelty huolimattomasti - myyjän tietoisuus - huolimaton käsittely

95 V. TAVARAN VIRHE SELLAISENA KUIN SE ON EHTO Käytetty varaumaa sellaisena kuin se on (sovittu) Käytetyt tavarat Kuitenkin virhe, jos: i) ei vastaa annettuja tietoja, tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka annettu ennen kaupantekoa ja joilla voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan

96 V. TAVARAN VIRHE ii) myyjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuden - olennainen seikka, täytyy olettaa tienneen, perusteltua saada, vaikutus kauppaan iii) tavara on (KL: olennaisesti) huonommassa kunnossa kuin ostajalla on sen hinta ja muut olosuhteen huomioon ottaen perusteltua aihetta edellyttää - KKO 1992:158 (pinta-ala ja kylmävuoto)

97 V. TAVARAN VIRHE 2. MINÄ AJANKOHTANA VIRHEELLISYYS MÄÄRÄYTYY? PÄÄSÄÄNTÖ: - myyjä vastaa virheistä, jotka tavarassa ennen vaaranvastuun siirtymistä - tavaran luovutus - arvioidaan sitä, oliko tavarassa tuolloin virhe vai oliko tavara virheetön

98 V. TAVARAN VIRHE - huomattava, ettei merkitystä sillä oliko virhe havaittavissa - vastuu vaikka virhe ilmenisi myöhemmin (siis kun tavara ostajan hallussa) piilevä virhe - tällöin on kuitenkin voitava päätellä, että virhe on ollut tavarassa ennen vaaranvastuun siirtymistä (ostajan todistustaakka) - KKO 1991:162 (hiehotapaus) - kuluttajakaupassa 6 kk:n sääntö

99 V. TAVARAN VIRHE KKO 1991:162 (hiehotapaus) 1 lehmä ja 5 hiehoa (kantavia) mk Myyjä kuljetti eläimet ostajalle Pian kaupanteon jälkeen 4 hiehoa oli saanut poikimisen jälkeen utaretulehduksen - 2 hiehoa ja 5 vasikkaa olivat kuolleet Virhe tavarassa ennen kauppaa? Kiellonvastaisesta kuljetuksesta johtunut rasitus oli alentanut vastustuskykyä Olennainen sopimusrikkomus Kaupan purku ja vahingonkorvaus

100 V. TAVARAN VIRHE POIKKEUS: myyjän sopimusrikkomus - jos tavara huononee vaaranvastuun siirryttyä, on tavarassa virhe, jos huononeminen johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta (huolimattomuus: kuljetus, varastointi) myyjän takuu (KL 21.2 ku) - myyjä on sitoutunut vastaamaan myöhemmin ilmenevistä vioista

101 V. TAVARAN VIRHE 3. TAKUUN MERKITYS Myyjä sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan - ostajalle lisäarvo (normaalin virhevastuun lisäksi) - ei vastuunrajoituslauseke (tosin ) - Ei: jos tapaturma, väärinkäyttö tai muu ostajan puolella oleva syy - kuluttajakaupassa tiedot takuusta

102 V. TAVARAN VIRHE 4. VIRHEILMOITUS A) PÄÄSÄÄNTÖ: Kauppalaki - reklamaatio kohtuullisessa ajassa - havainnut virheen tai olisi pitänyt havaita se - Huom: jälkitarkastusvelvollisuus - hyvän tavan mukaisesti - niin pian kuin olosuhteet sallivat - menettämisseuraamus

103 V. TAVARAN VIRHE YK:n kauppalaki - samansisältöinen säännös kuin KL:ssa - eroaa kauppalain säännöksestä: - ostajan on yksilöitävä virhe - reklamaatio viimeistään kahden vuoden kuluessa tavaran luovuttamisesta ostajan hallintaan - paitsi jos tämä määräaika on ristiriidassa sopimukseen perustuvan takuuajan kanssa

104 V. TAVARAN VIRHE Kuluttajansuojalaki - samanlainen säännös kuin kauppalaissa - virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen - virheilmoitus voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun tai sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista

105 V. TAVARAN VIRHE B) POIKKEUS: myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti - myyjän tietoisuus, tahallisuus, erehdyttäminen, erehdyksen hyväksikäyttö KSL: turvallisuus, terveellisyys Ei menettämisseuraamusta laiminlyönnistä huolimatta Myyjän vakuuttelu voi vapauttaa (KKO 1998:150)

106 VI. MYYJÄN SOPIMUSRIKKOMUKSEN SEURAAMUKSET

107 VI. SEURAAMUKSET 1. SOPIMUKSEEN PERUSTUVAT SEURAAMUKSET Yksilölliset ehdot tai vakioehdot Sopimusvapauden rajoissa KL dispositiivinen/ksl pakottava Kohtuullisuus Reklamaatio (kirjallisesti, välittömästi, todisteellisesti, yksilöidysti Seuraamusvalikoima (hinnanalennus, vahingonkorvaus jne.) Vastuun määritys (sopimuksenmukaisuus, takuut, vakuudet)

Irtaimen kauppa 16.1.-25.1.2007

Irtaimen kauppa 16.1.-25.1.2007 Irtaimen kauppa 16.1.-25.1.2007 Marko Mononen Asianajaja, OTT, siviilioikeuden dosentti Asianajotoimisto Oy Juridia Ab Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki Luentorunko I. PERUSKÄSITTEET II. IRTAIMEN KAUPAN

Lisätiedot

KULUTTAJAKAUPAN ERITYISPIIRTEET Marko Mononen Siviilioikeuden dosentti (Helsingin yliopisto)

KULUTTAJAKAUPAN ERITYISPIIRTEET Marko Mononen Siviilioikeuden dosentti (Helsingin yliopisto) KULUTTAJAKAUPAN ERITYISPIIRTEET Marko Mononen Siviilioikeuden dosentti (Helsingin yliopisto) Tässä opintomonisteessa luodaan katsaus kuluttajakaupan erityispiirteisiin. Tarkastelu keskittyy kuluttajansuojalain

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta

Lisätiedot

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta

Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Marja Välilä Laurea-ammattikorkeakoulu www.laurea.fi Pk-yrityksen sopimukset ja sopimusriskit! Sopimukset kuuluvat olennaisesti kaikkeen yritystoimintaan. Prosessi!

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. 1. Soveltamisala Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 1.1 Määritelmiä Tavaralla tarkoitetaan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun []. KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy ja Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].2017 2(6) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Ismo Syvähuoko

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013 Mallivastaukset Kysymys 1 Osakeyhtiö X:n (myöhemmin X Oy) edustaja ottaa yhteyttä paikanninlaitteita mittatilaustyönä valmistavan osakeyhtiö Y:n (myöhemmin

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Taloyhtiö 2016 -tapahtuma asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö 1 2 Puheenvuoron rajauksia Yhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN VASTUISTA KULUTTAJAN KANSSA TOIMITTAESSA

SUUNNITTELIJAN VASTUISTA KULUTTAJAN KANSSA TOIMITTAESSA SUUNNITTELIJAN VASTUISTA KULUTTAJAN KANSSA TOIMITTAESSA Ari Pihlajavaara 040-900 9419 Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, koneiden, laitteiden, komponenttien ja

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p ,

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p , LIITE 3 SOPIMUSLUONNOS MARKKINOINTISTRATEGIATYÖN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT. voimassa 1.2.2015 alkaen

Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT. voimassa 1.2.2015 alkaen Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT voimassa 1.2.2015 alkaen 1 Soveltamisala 2 Tarjouksen voimassaolo 3 Toimitus 4 Toimitusaika 5 Maksuehdot 6 Valuuttaehto 7 Omistusoikeus 8 Takuu 9 Vahingonkorvaus ja vastuun

Lisätiedot

Päätös. Laki. viestintämarkkinalain muuttamisesta

Päätös. Laki. viestintämarkkinalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 86/2006 vp Hallituksen esitys viestintämarkkinalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

Kuluttajat tietoyhteiskunnan palveluiden käyttäjinä työryhmälle. Eriävä mielipide

Kuluttajat tietoyhteiskunnan palveluiden käyttäjinä työryhmälle. Eriävä mielipide Kuluttajat tietoyhteiskunnan palveluiden käyttäjinä työryhmälle Eriävä mielipide Pidämme tärkeänä, että kuluttajien luottamusta viestintäpalveluihin lisätään ja kannatamme muutoksia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

3.6 Välillinen vahinko Välillistä vahinkoa koskevissa korvaustapauksissa noudatetaan kauppalain määräyksiä. 4 Ostajan velvollisuudet

3.6 Välillinen vahinko Välillistä vahinkoa koskevissa korvaustapauksissa noudatetaan kauppalain määräyksiä. 4 Ostajan velvollisuudet TEKSTIILIHUOLTOLIITTO RY KULUTUSTAVARARYHMÄ RY 1 TEKSTIILIHUOLTOALAN LAITEHANKINTASOPIMUS voimassa 1.3.2005 alkaen 1 Soveltamisala Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

OSA 3. TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT

OSA 3. TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT OSA 3. TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT T545503 SOVELTAMINEN TARJOUS SOPIMUSASIAKIRJAT HINTA LISÄ- JA MUUTOSTYÖT KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN VAKUUDET TAVARAN

Lisätiedot

Seuraavia myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Myyjän toimituksiin Suomeen, ellei toisin ole sovittu.

Seuraavia myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Myyjän toimituksiin Suomeen, ellei toisin ole sovittu. YLEISET MYYNTIEHDOT 12.2017 Seuraavia myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Myyjän toimituksiin Suomeen, ellei toisin ole sovittu. 1. Soveltamisala Näissä myyntiehdoissa "Myyjä" tarkoittaa Tibnor Oy:tä tai

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa.

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa. KAUPPAKIRJALUONNOS KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ly-tunnus: 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 ROVANIEMI Ostaja: Osoite: Evo Tek Oy / perustettavan yhtiön lukuun

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 B&K 240111 1 (5) VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 1. Määritelmät, ehtojen soveltuvuus ja kaupan kohde 2. Tilaus 3. Hinnat Asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita, jotka

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero *

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero * TILINAVAUSHAKEMUS * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Toimitusosoite Katuosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Katuosoite

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 LUONNOS 6.8.2015 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

3. KAUPAN EHDOT 3.1. Kauppahinta Kauppahinta on seitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi (7.455,-) euroa.

3. KAUPAN EHDOT 3.1. Kauppahinta Kauppahinta on seitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi (7.455,-) euroa. KAUPPAKIRJA 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Hlö-tunnus Myöhemmin: 'Myyjä'. Erkki Estola Isokatu 14 85800 Haapajärvi Ostaja Haapajärven kaupunki Y-tunnus 0209756-3 Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Myöhemmin: 'Ostaja'.

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojalain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojalain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 12 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Infrarakentajan sopimusopas

Infrarakentajan sopimusopas Mika Kortene Tiina Olin Infrarakentajan sopimusopas Rakennustieto Oy Helsinki Sisällys 1. Sopimusoikeudellinen lainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet... 4 Lainsäädäntö... 4 Sopimusvapaus ja muut

Lisätiedot

LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5.

LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5. LATTIAN- JA SEINÄNPÄÄLLYSTELIITTO RY (RAKENNUSTEOLLISUUS) LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5.2014 alkaen 1

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja Päätöspöytäkirja 1 (5) Muutokset konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin (KSE 2013, RT-13-11143) Tilakeskusliikelaitoksessa tehtävissä sopimuksissa Selostus Tilakeskuksen johtaja on päätöksellään 12.1.2009

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen Kunnanhallitus 37 16.03.2015 Kauppakirja, Jäppinen Kunnanhallitus 37 Nastolan kunnan ja Jukka-Matti Jäppisen kesken on laadittu seu raavan sisältöinen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot