Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010. AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab"

Transkriptio

1 Irtaimen kauppa Helsingin yliopisto AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab

2 Luentorunko I. PERUSKÄSITTEET II. IRTAIMEN KAUPAN SÄÄNTELY III.TAVARAN LUOVUTUS JA VAARANVASTUU IV. MYYJÄN VIIVÄSTYS V. TAVARAN VIRHE VI. MYYJÄN SOPIMUSRIKKOMUKSEN SEURAAMUKSET VII. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

3 I. PERUSKÄSITTEET 1. Kauppa: kaupalla tarkoitetaan yleisesti: sopimusta, jolla myyjä rahavastiketta vastaan (vastike) - lahja

4 I. Peruskäsitteet luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan (luovutus) - hallinnan siirto, rekisteröinti ostajalle omistusoikeuden sopimuksessa määriteltyyn omaisuuteen (kaupan kohde) - irtain omaisuus - palvelus, valmistaminen

5 I. Peruskäsitteet 2. Sopimus: Sopimuksen merkitys - taloudellisen vaihdannan välineenä - riskienhallinnan väline (ennakoitavuus!) - sääntelyn väline - sopimusnormit

6 I. Peruskäsitteet Sopimusnormit - osapuolten asettama sopimusnormisto - Osapuolet lainsäätäjinä - Milloin jostain ehdosta on sovittu? - vakioehdot - Mitä edellytetään, että ne tulevat voimaan - oikeudellinen sääntely (KL, KSL, CISG) - vakiintuneet käytännöt ja oikeuskäytäntö

7 I. Peruskäsitteet Mitä sopimuksella tarkoitetaan? Onko sopimusta/sopimussuhdetta? - tahto ja tahdonilmaisut (sitoutuminen) - yhteisymmärrys / luottamus Jonkinlainen vähimmäissisältö - kaupan kohde ja hinta Sopimus? Käytännössä usein varsin selkeää - joskus taas hyvinkin epäselvää (sopimuksen rajojen madaltuminen)

8 I. Peruskäsitteet Mitä kauppasopimus sisältää? Check list - Osapuolet (kaupparekisteri) - Tausta ja tarkoitus - Kohde, hinta, maksuehdot, seuraamukset - Luovutus, omistusoikeus ja vaaranvastuu - Tarkastus ja reklamointi - Virhevastuu, seuraamukset ja vastuunrajoitukset - Tuotevastuu, IPR, Indemnity - Salassapito ja kilpailukiellot - Boiler plate ehdot sekä voimassaolo

9 I. Peruskäsitteet 3. (Raha)vastike: - vastikkeettomuus lahja - vaihto, kun vastikkeena luovutetaan muuta kuin rahaa - Tavara + palvelus KL ja KSL sovelletaan soveltuvin osin 4. Omistusoikeus: - erota käyttöoikeus: vuokra ja leasingsopimukset

10 I. Peruskäsitteet 5. Kaupan kohde: irtaimen kauppa irtain omaisuus (vrt. KSL 5 luku) esine/tavara ( sähkö, energia) oikeudet (tekijänoikeudet, patentti, saatavat) osakkeet, arvo-osuudet pörssiosakkeet yrityskauppa asuntokauppa (asunto-osakkeet)

11 I. Peruskäsitteet EI (tai korkeintaan soveltuvin osin): Kiinteistö toisen maalla oleva rakennus, kun luovutetaan käyttöoikeus maahan (vaikka irtainta) esineen valmistaminen (tilaus, jossa tilaaja toimittaa olennaisen osan materiaalista)

12 I. Peruskäsitteet EI jatkuu työurakka (työ suurin osa sopimusta) rakennusurakka (rakentaminen) palvelussopimukset (toimeksianto, korjaaminen, asennus, huolto, välitys) - kaupan määritelmä (omistusoikeus irtaimeen omaisuuteen luovutetaan) - tavara+palvelus: kuinka suuri osa palvelus on kokonaisuudesta? - huom. KSL ja luovutus - jakaminen (kauppa/palvelus) - huomaa välittäjän vastuu

13 I. Peruskäsitteet 6. Kaupan lajit: leipää ruokakaupasta yrityskauppa tiettyjä jaotteluita, joilla myös oikeudellista merkitystä Erityisesineen kauppa - tietty yksilöllisesti määrätty esine - myyjällä ei valintaoikeutta - määrätty auto/maalaus

14 I. Peruskäsitteet Lajitavaran kauppa eli hankintasopimus - määrätty ainoastaan laji/määrä - myyjä voi valita, mitkä konkreettiset esineet Puolittaislajikauppa - tietty osa määrätystä tavaraerästä, varastosta, sadosta Tilaus- ja valmistuskauppa - erityistoivomukset/vaatimukset/ohjeet Käytetyn tavaran kauppa - laatuodotukset, ennakkotarkastus

15 I. Peruskäsitteet 7. Suoritusten vaihtaminen: Käteiskauppa - suoritusten samanaikainen vaihto ( zug um zug ); lähtökohta - tiettyä väljyyttä käytännössä - poikkeaminen aiheuttaa kuitenkin riskejä ja vaatii erityisjärjestelyjä - erityissäännöksiä

16 I. Peruskäsitteet Luottokauppa - kohteen luovutus heti ja maksu myöhemmin - varausmaksu, käsiraha, etumaksu, osamaksu (tarkkana sen suhteen onko jo sitova sopimus vai ei) - omistuksenpidätys - vakuudet: reaalivakuus, yritys- tai henkilötakaus

17 I. Peruskäsitteet Prenumeraatiokauppa - ennakkomaksu, tavara toimitetaan myöhemmin (vakuus) Osamaksukauppa - omistusoikeuden pidätys, osamaksuerät ja korko, tilinteko Kauppa kuljetusasiakirjaa vastaan - kuljetuskauppa, itsenäinen rahdinkuljettaja ja erityinen kuljetusasiakirja

18 I. Peruskäsitteet 8. Kaupan osapuolet: oikeudellisia vaikutuksia sillä, ketkä kaupan osapuolina Siviilikauppa (yksityishenkilöt) - KL (huomioon se, etteivät toimi ammattimaisesti) Kuluttajakauppa (elinkeinonharjoittajayksityishenkilö) - heikomman suoja - kuluttajaan rinnastettavissa oleva (ammatinharjoittaja, pienyrittäjä)

19 I. Peruskäsitteet Liikekauppa (elinkeinonharjoittajat, yritykset) - oletus tasavertaisuudesta, sopimusvapaus, tiukemmat vaatimukset - ei erityissäännöksiä niitä tilanteita varten, joissa myyjä on yksityishenkilö ja ostaja elinkeinonharjoittaja (KL)

20 I. Peruskäsitteet Kansainvälinen kauppa - lain valinta (riskien hallintaa!) - Liikekauppa - Sopimusvapaus (!) - myyjän kotipaikka - tilauksen vastaanotto (ostaja) - Kuluttajakauppa - pakottavat säännökset kuluttajan suojana

21 I. Peruskäsitteet KKO 1997:39: A Oy (Saksa) myi 4 erää tekstiilejä B Oy:lle (Suomi) Tilausvahvistuksen ja laskun mukaan käteiskauppa - Maksuehto: Kasse gegen Dokumente - Toimitusehto: Lieferung frei Deutsche Grenze - Maininta omistuksenpidätysehdosta B Oy teki huolintasopimuksen C Oy:n kanssa - C Oy kuljetti tavaran Saksan rajalta Suomeen Tavaroiden ollessa C Oy:llä B Oy asetettiin konkurssiin - C Oy:llä oli panttioikeus ja pidätysoikeus B Oy:ltä olevien saatavien vakuudeksi - Kieltäytyi luovuttamasta tavaroita A Oy:lle

22 I. Peruskäsitteet KKO 1997:39 KKO: Omistuksenpidätysehto voi tulla kysymykseen vain luottokaupassa eli ristiriita Tilausvahvistus ja lasku A Oy:n laatimia Tosiasiallisesti kyse luottokaupasta, mikä ei kuitenkaan tee omistuksenpidätysehdosta tehokasta Omistuksenpidätysehdon ei voida katsoa koskevan kyseisiä toimituseriä Ei nimenomaista sopimusta omistuksenpidätysehdosta jälkeen päin Kyse luottokaupasta (?) ilman omistuksenpidätysehtoa

23 I. Peruskäsitteet KKO 1994:113 A Oy:n ja B Oy:n välinen konekauppa Jälkikäteen lähetetyissä laskuissa omistuksenpidätysehto Myöhemmin tehty 2 osamaksusopimusta, joilla oli tarkoitus muuttaa aikaisempia ehtoja - Omistusoikeus A Oy:llä kunnes maksu KKO: ei näytetty, että alkuperäisiä sopimuksia olisi purettu Myyjällä näyttövelvollisuus omistuksen pidättämisestä Kaupan yhteydessä ei ollut puhetta omistuksenpidätyksestä

24 II. IRTAIMEN KAUPAN SÄÄNTELY KAUPPALAKI ( /355) voimaan säätämistaustasta - kauppakaari (1734), puutteellinen ja vanha - tuomioistuinten ja sopimuskäytännön kautta tapahtunut oikeuskehitys - YK:n yleissopimuksen valmistelu ja yhteispohjoismainen valmistelu lain tavoitteet: selvyyttä, helpotusta, välineitä riitojen ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi

25 II. Sääntely SOVELTAMISALA (tärkeä) irtaimen omaisuuden kauppa soveltuvin osin myös irtaimen omaisuuden vaihto

26 II. Sääntely EI: - kiinteistö - toisen maalla oleva rakennus, jos samalla luovutetaan käyttöoikeus maahan - valmistettavan tavaran tilaus, jos tilaajan on toimitettava olennainen osa tarveaineista - rakentaminen (laajasti) - Kauppa + palvelus, jos palvelus muodostaa pääosan velvollisuuksista Kuluttajakauppa (KSL 5:29)

27 II. Sääntely SOPIMUSVAPAUS KL yleisenä sopimusoikeudellisena mallina - mikä kohtuullista (mittapuu) - vakiosopimukset (y&a) - puolipakottavuus?

28 II. Sääntely KL:n rakenne 1) yleisinä säännöksiä 2) tavaran luovutus 3) vaaranvastuu tavarasta 4) tavaran ominaisuudet 5) seuraamukset tavaran luovutuksen viivästymisestä 6) tavaran virheen seuraamukset 7) oikeudellinen virhe 8) yhteisiä säännöksiä myyjän sopimusrikkomuksen seuraamuksista 9) ostajan velvollisuudet 10) ostajan sopimusrikkomuksen seuraamukset 11) ennakoitu sopimusrikkomus 12) yhteisiä säännöksiä kaupan purusta ja uudesta toimituksesta

29 II. Sääntely KULUTTAJANSUOJALAKI ( /38) säätämistausta ja lain muuttamisesta - epätasavertaisuus heikomman suoja (tasapaino) - säännökset hajanaiset ja puutteelliset keinona: pakottavuus nyttemmin perusteluissa noussut esille direktiivien voimaan saattaminen muutettu yli 20 kertaa (7:48 12:200)

30 II. Sääntely soveltamisala (KSL ja KSL 5 luku) KSL:n soveltamisala: - kulutushyödykkeen - tarjonta, myynti ja muu markkinointi - elinkeinonharjoittajilta - kuluttajille

31 II. Sääntely KULUTUSHYÖDYKE - tavarat, palvelukset, muut hyödykkeet - tarjotaan luonnollisille henkilöille - hankitaan yksityistä taloutta varten - rajatapauksia (työkalut, koneet, kemikaalit jne.)

32 II. Sääntely ELINKEINONHARJOITTAJA - taloudellinen hyöty ja ammattimaisuus - tulkitaan laajasti KULUTTAJA - luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten AMMATINHARJOITTAJAT?

33 II. Sääntely hyödykkeiden välitys ei koske lakisääteisiä vakuutuksia, työntekijän ryhmähenkivakuutusta tai sitä vastaavaa kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää etuutta kauppaa koskevat säännökset soveltuvat myös vaihtoon

34 II. Sääntely 5 luku: kuluttajankauppa - tavarankauppa, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja - vrt. KL (irtaimen omaisuuden kauppa) - irtain tavara: esimerkkejä?

35 II. Sääntely Valmistettavan tavaran tilaus! - jos olennainen osa materiaalista: KSL 5:23 28 sijaan KSL 8:23 31 (sekä 8:14 ja 32) tavara + palvelus - KL: työnosuus, jakaminen

36 II. Sääntely EI: - Kiinteistö - Toisen maalla oleva rakennus, jos käyttöoikeus maahan luovutetaan - Arvopaperit ja arvo-osuudet, saatavat ja muut oikeudet - Sähkö ja lämpö - Televerkon liityntäsopimukset - Käytetyn tavaran huutokauppaan, jos ostaja voi osallistua siihen henkilökohtaisesti

37 II. Sääntely PAKOTTAVUUS - sopimusehto ostajan vahingoksi on mitätön, ellei - osa säännöksistä on tahdonvaltaisia (esim. 5:3-5 ja 5:12)

38 II. Sääntely RAKENNE: - yleiset säännökset - tavaran luovutus ja vaaranvastuu - seuraamukset tavaran luovutuksen viivästymisestä - tavaran ominaisuudet ja virhe - virheen seuraamukset - ostajan velvollisuudet ja ostajan sopimusrikkomuksen seuraamukset

39 II. Sääntely KL:n soveltaminen - KSL 5:29 mitä ei sovelleta (tärkeä) - ei KSL:n kanssa ristiriidassa olevia 6 luku: kotimyynti ja etämyynti 6a luku: rahoituspalveluiden ja rahoitusvälineiden etämyynti 7 luku: kulutusluotot 9 luku: taloelementtien kauppa ja rakennusurakka 10 luku: aikaosuusasuntojen markkinointi ja kauppa

40 III. TAVARAN LUOVUTUS JA VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN 1. Yleistä myyjän keskeisin velvoite: - velvollisuus luovuttaa ostajalle - sopimuksenmukainen tavara - oikeassa paikassa oikeaan aikaan

41 III. Tavaran luovutus 2. Tavaran luovutus - Keskeinen käsite - Määrää keskeiset kysymykset - missä kaupan kohde on luovutettava? (oikea luovutuspaikka) - milloin luovutus on suoritettava? (oikea luovutusaika)

42 III. Tavaran luovutus - milloin luovutus on tapahtunut? - mitä toimenpiteitä luovutus myyjältä edellyttää? (luovutustoimenpiteet) - mitkä ovat tavaran luovutuksen oikeusvaikutukset?

43 III. Tavaran luovutus 3. Erilaisia oikeusvaikutuksia onko suoritus tapahtunut oikeaan aikaan (myyjän viivästys) kummalla kaupan osapuolella on vaaranvastuu (vaaranvastuu) milloin tavara on tarkastettava ja arvioidaan sitä, onko tavarassa virhe? (tavaran tarkastus, virhearviointi) miten kauppaan liittyvät kustannukset on jaettava myyjän ja ostajan kesken? (kustannusten jako)

44 III. Tavaran luovutus 4. Luovutuspaikka käytäntö (myyntitiski, varasto, toimitus- tai kuljetuspaikka, pankki, asianajotoimisto) osapuolten sopimusvapaus - KL ja KSL (YK:n kauppalaki) - Jos ei sovittu niin, nouto - kuljetus (myyjä huolehtii järjestelyistä) - itsenäinen rahdinkuljettaja (=luovutuspaikka) tyypillisiä lausekkeita: nouto varastosta, myyjä toimittaa tavaran ostajan kotiin, osoitteeseen

45 III. Tavaran luovutus luovutuspaikasta ei ole sovittu (sopimusaukko) - i. Myyjän liikepaikka - noutokauppa (KL, KSL, YK) - myyjällä ei velvollisuutta kuljettaa - missä tavaroita yleensä luovutetaan asiakkaille (kauppa, varasto, tehdas) - tavaran on oltava noudettavissa - kaupantekohetken liikepaikka - useita liikepaikkoja?

46 III. Tavaran luovutus ii. Jos myyjällä ei ole liikepaikkaa - KL: myyjän kotipaikka - KSL: myyjän on lähetettävä tai kuljetettava tavara ostajalle (kuljetuskauppa) iii. KL 6 : jos tiedossa, että tavara on jossakin muualla, niin nouto sieltä, missä tavara kaupantekohetkellä oli - ei sovelleta kuluttajakaupassa

47 III. Tavaran luovutus 5. Luovutusajankohta Sopimusvapaus (KL, KSL ja YK) - mitä sovittu, mitä voidaan katsoa sovitun, vakiintuneet käytännöt kauppatapa Tietty (sanamuoto) ero KL:n ja KSL:n välillä - KL: Sopimusvapaus - jos ei sopimusta, niin kohtuullisessa ajassa kaupanteosta

48 III. Tavaran luovutus - KSL: - voidaan sopia, että määrätty ajankohta, vaadittaessa tai viipymättä - jos sopimusaukko, niin kohtuullisessa ajassa kaupanteosta

49 III. Tavaran luovutus kohtuullinen aika? - olosuhteet (kaupankohde, varasto, valmistus, alihankinta, ostajan erityisvaatimukset) määrätyn ajanjakson kuluessa - kummalla on oikeus määrätä tarkka ajankohta? sopimus, mitä olosuhteista voidaan päätellä (kumman intressissä), myyjä (KL 9.2 ku) - myyjän ennakkoilmoitusvelvollisuus noutokaupassa; milloin noudettavissa (KL 9.3 ku)

50 III. Tavaran luovutus Huomattava zug um zug - periaate - Suoritukset vaihdettava samanaikaisesti - Ei velvollisuutta luovutukseen ennen kauppahinnan maksua, ellei toisin sovittu - Toisen passiivisuus pidentää oman suorituksen aikaa (ei kyse viivästyksestä)

51 III. Tavaran luovutus 6. Milloin tavara on luovutettu? Ratkaisee mm., onko myyjä viivästynyt KL ja KSL: - hallinnan siirto (KKO 1991:99) - myös kuljetuskaupassa (KL 7 ku) Itsenäinen rahdinkuljettaja (KL 7.2 ) - liikekauppa: kun luovutus rahdinkuljettajalle - kuluttajakauppa: kun luovutus kuluttajalle KSL 5:3.3: tavaran asennus tai kokoonpano kuluttajan luona kysymys viivästyksestä

52 III. Tavaran luovutus Myyjän velvollisuus: - Noutokauppa luovutusajankohtana oltava myyjän luovutusvalmius - mitä edellyttää? - Kuljetuskauppa kuljetuksen saavuttava perille luovutusajankohtana - oltava luovutettavissa - Itsenäinen rahdinkuljettaja - luovutus itsenäisen rahdinkuljettajan/kuluttajan haltuun

53 III. Tavaran luovutus 7. Kustannusten jako pakkaus, varastointi, kuljetus, luvat, todistukset Sopimusvapaus (KL, KSL ja YK) Jos ei sopimusta, niin myyjä vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat ennen luovutusta (pulverisointi) Poikkeuksena se, että luovutus viivästyy ostajan puolella olevasta syystä - viivästyksestä aiheutuneista kustannuksista vastaa ostaja

54 III. Vaaranvastuu 8. Vaaranvastuu tavarasta Kenellä vastuu, kun tavara vahingoittuu, tuhoutuu tai katoaa tapaturmaisesti? Sekä myyjästä että ostajasta riippumattomasta syystä - ei tahallisuutta tai huolimattomuutta - tapaturmainen tai 3:n aiheuttama tulipalo! Pidettävä erillään omistusoikeuden siirtymisestä (KKO 1991:99 ja KKO 1997:39)

55 III. Vaaranvastuu Liikekaupassa sopimusvapaus (KL) - Sopimus, vakiintuneet käytännöt, kauppatapa KSL:n säännökset ovat pakottavia - Kaupan osapuolet eivät voi sopia, että vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle aikaisemmin

56 III. Vaaranvastuu PÄÄSÄÄNTÖ - Myyjällä on vaaranvastuu ennen tavaran luovutusta - tapaturman aiheuttama viivästys tai virhe on myyjän sopimusrikkomus - Luovutuksen jälkeen vaaranvastuu siirtyy ostajalle - hallinnan siirto (ja IRK) - jos kauppahintaa ei ole maksettu, niin se pitää tavaran tuhoutumisesta huolimatta maksaa

57 III. Vaaranvastuu Poikkeus pääsääntöön - Tilanne, jossa: - ostaja ei nouda ajoissa (noutokauppa) tai - tavaraa ei voida toimittaa ajoissa (kuljetuskauppa) ostajasta johtuvasta syystä

58 III. Vaaranvastuu poikkeus pääsääntöön KL: - Vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun myyjä on tehnyt sen, mitä suoritus häneltä edellyttää - Luovutusvalmius (varastossa tavara on merkitty tai erotettu) ilmoitusvelvollisuus - Tosin myyjän huolenpito tavarasta (KL 72 ku) - KKO 2001:98 (taulut varastossa) - Jos tavara on noudettavissa muualta, niin vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun luovutuksen aika tullut ja ostaja on saanut tietää, että tavara on noudettavissa (esim. puukuorma)

59 III. Vaaranvastuu poikkeus pääsääntöön KSL: - Vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle vain siltä osin, että tavara luontaisten ominaisuuksien takia huonontuu - vrt. tuoretavarat ja kestokulutushyödykkeet jne. - Muilta osin vaaranvastuu tapaturmaisesta tuhoutumisesta säilyy myyjällä - Myyjän huolenpitovelvollisuus

60 III. Vaaranvastuu poikkeus pääsääntöön - Avoin kuluttajakauppa - vaaranvastuu kuluttajalla, kunnes tavara palautettu myyjän hallintaan - Kuluttajakauppa - jos tavara palautetaan myyjälle virheen takia tarkastettavaksi tai korjattavaksi, palautuu vaaranvastuu myyjälle, kunnes tavara taas palautetaan kuluttajan hallintaan

61 III. VAARANVASTUU 10 kannettavaa tietokonetta Tilaus pe Maksettu puolet ma Sovittu nouto pe Noutoyritys Nouto ma Tavarat varastettu su Missä tilanteissa Ostaja joutuu maksamaan loppukauppahinnan? KKO 1982 II 14 (ravihevostapaus) - Omistuksenpidätys luovutus kilpailu vakuutuskorvaus

62 IV. MYYJÄN VIIVÄSTYS Myyjän sopimusrikkomus Määrätyt oikeusvaikutukset Sovitut seuraamukset (viivästyssakko) Milloin kysymyksessä on viivästys? - sopimusta ei täytetä ajoissa - tavaraa luovuteta lainkaan - tavara luovutetaan liian myöhään

63 IV. Myyjän viivästys Noutokauppa - Onko tavara ollut noudettavissa? Kuljetuskauppa - Milloin tavaran piti olla ostajalla? Oikea aika? - Sopimus - Kohtuullinen aika

64 IV. Myyjän viivästys Viivästyksen syyllä ei ole merkitystä - Sopimusrikkomus oli syy mikä hyvänsä HUOMAA KUITENKIN! - Vaikutus seuraamuksiin - Viivästys johtunut ostajasta Viivästys vai virhe? - Vajaa toimitus: oliko myyjä tietoinen suorituksen puutteellisuudesta?

65 V. TAVARAN VIRHE Tavaran virhe: - tavara ei ole sopimuksenmukainen - myyjän sopimusrikkomus - objektiivisuus HUOM! - eri asia on se, mitä oikeusvaikutuksia sopimusrikkomuksella on

66 V. TAVARAN VIRHE Voidaan erottaa kolme virhelajia: i) faktinen virhe - tosiasiallinen tavarassa (irtaimessa omaisuudessa) oleva virhe - laite epäkunnossa, hankala käyttää, vajaatehoinen, pinta-ala, väärä väri jne. - faktinen virhe yrityskaupassa (esim. 1997:34, asiakassuhteet)

67 V. TAVARAN VIRHE KKO 1997:34 Sopimuksen kohde? Virhe? Isännöintisopimuksia 25 Myyjän palveluksessa olleet (vastuulliset yhtiömiehet) perustivat kilpailevan yrityksen ja neuvottelivat itselleen 13 sopimusta Myyjä on velvollinen yrityksen liiketoiminnan kaupassa myötävaikuttamaan kaupan kohteen, myös asiakassuhteiden siirtymisen ostajalle mahdollisimman vähin häiriöin, vaikka siitä ei olisi erityisesti sovittu. Vrt. KO ja HO

68 V. TAVARAN VIRHE ii. vallintavirhe: - lainsäädäntö tai viranomaisten määräykset asettavat rajoituksia kaupan kohteen käytölle - KKO 1986 II etukuormaajan rekisteröimiseksi tarpeelliset asiakirja konkurssipesältä - kuormaajaa ei voitu käyttää ansiotarkoituksessa

69 V. TAVARAN VIRHE iii. oikeudellinen virhe: - kaupan kohde on kolmannen omistuksessa tai kaupan kohdetta rajoittaa jokin muu sivullisen oikeus (pantti, käyttö, vuokra, hallinta) - poikkeus: - sopimus, ostajan tietoisuus, ostajan hyväksyntä

70 V. TAVARAN VIRHE KKO 1990:147 (levitinkelatapaus) Hankkija tilasi Wärtsilältä tuorerehun levitinkeloja Junkkari Oy:n patentin loukkausväite 5/1984 ja kehotus olla myymättä keloja eteenpäin H oli välittömästi reklamoinut W:lle W: ei huolta, W hoitaa patenttiasian W:n lasku H:lle (12/1984) J:n kirje W:lle 1/1985 ja tiedoksi H:lle: patenttiasia on kesken H ilmoitti purkavansa kaupan

71 KKO 1990:147 W laiminlöi hoitaa kohtuullisessa ajassa patenttiasia kuntoon lupauksensa mukaisesti J:n ja W:n sopimus 8/1985: W oli hyväksynyt patentin ja sitoutui suorittamaan vastiketta J:lle J:llä oli ollut todennäköisiä perusteita pl-väitteelle

72 V. TAVARAN VIRHE iv. Ennakoitu sopimusrikkomus - tarkastellaan myöhemmin sopimuksen purkamisen ja pysäyttämisoikeuden yhteydessä

73 V. TAVARAN VIRHE 1. TAVARAN OMINAISUUDET Faktinen virhe Kyse on siitä, ettei tavara ei ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä ostajalla on sopimuksen perusteella oikeus vaatia Verrataan: - mitkä tavaran todelliset ominaisuudet? - mitä ostaja voi sopimuksen (huom.) perusteella vaatia?

74 V. TAVARAN VIRHE VIRHEARVIOINTI Konkreettinen virhearviointi: - Ratkaisevaa on se, mitä on sovittu ja mitä voidaan katsoa sovitun - sopimus, tiedot, tarpeet - Venekauppa ja veneen moottori: - neuvottelut kauppakirja (skso) kuitti ( toimii ) ei toiminut (virhe) - laji, määrä, laatu, ominaisuudet, väri - sopimustyyppi, kaupan kohde, osapuolet, käytäntö, informaatio

75 V. TAVARAN VIRHE Abstrakti virhearviointi - Toissijaista - Käytännössä erittäin yleistä - Mitkä ovat kyseiselle tavaralle yleensä asetettavat vaatimukset? - yleinen laatu, yleensä olevat ominaisuudet, yleinen käyttötarkoitus, yleinen käyttöikä - mitä voidaan perustellusti odottaa Käytännössä: konkreettinen + abstrakti

76 V. TAVARAN VIRHE SOPIMUSVAPAUS - KL ja YK:n kauppalaki sopimusvapaus - KSL 5 luku - tahdonvaltainen säännös: 5:12 (sopimusvapaus) - pakottavia säännöksiä: 5.12a, 5:13, 5:14 - kohtuus/kohtuuttomuus

77 V. TAVARAN VIRHE YLEISET VIRHESÄÄNNÖKSET KL KSL YK sopimus yleinen käyttötarkoitus erityinen tarkoitus näyte tai malli +myyjän kuvaus pakattuna +yleinen odotusperusta +viranomaismääräykset +asennus ja ohjeet

78 V. TAVARAN VIRHE Sopimus sopimusvapauden rajoissa KKO 1998:51 (autokauppa) Yleinen käyttötarkoitus Tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon sellaista tavaraa yleensä käytetään auto, asunto, tietokone, elintarvike käyttö, toimivuus, luotettavuus, helppous, turvallisuus, terveellisyys ei saa olla hajoamisherkkä

79 V. TAVARAN VIRHE KKO 1998:51 (autolla ajetut kilometrit) Mittarissa km Sopimuksessa km Osapuolten tietoisuus: mittarilukema ei vastannut todellista Tosiasiassa autolla oli ajettu km Auto ei vastannut sitä, mitä voidaan katsoa sovitun (autossa oli virhe, erotus km) Auto oli verrattain uusi ja vähän käytetty, virhe huomattava, joten virheellä merkitystä kauppaan - hinnanalennus (laskutapa)

80 V. TAVARAN VIRHE Erityinen tarkoitus Ostajan tarkoittama erityinen käyttötarkoitus - johon tuotetta ei yleensä käytetä (soveltuvuus) - erityisiä laatuvaatimuksia edellyttävä käyttötarkoitus (erikoisominaisuudet) Myyjän on täytynyt olla siitä kaupantekohetkellä tietoinen

81 V. TAVARAN VIRHE Täytyy olettaa tienneen - ei edellytetä tietoa - informaatio, ollut puhetta, olosuhteet - päättelyvelvollisuus kaupantekohetkellä - harkinta, varautuminen, vastuunrajoitus, varoittaminen - ei tulkita liian muodollisesti: - KKO 1991:153 (soran toimitus)

82 V. TAVARAN VIRHE ostajan vastuulla - ostajan on saatettava erityinen käyttötarkoitus myyjän tietoon - informaatio myyjän arviointi - huolimattomuus, epäselvyys ostajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen ja arviointiin - kummalla osapuolella on paremmat edellytykset arvioida tavaran soveltuvuutta erityiseen tarkoitukseen

83 V. TAVARAN VIRHE Näyte tai malli - myyjän esittämä tai myyjän lukuun esitetty - vain sillä merkitystä, mitä haluttu näytteellä tai mallilla osoittaa - kuvastot, tarjoiluehdotus - myyjän huolellisuus

84 V. TAVARAN VIRHE Pakattuna - Onko kaupan kohde sellainen, että pakkaus on tarpeen (kuljetus, säilytys) - Tavanomaisella tavalla tai muuten sopivalla tavalla

85 V. TAVARAN VIRHE KULUTTAJAKAUPAN ERITYISVAATIMUKSET Yleinen odotusperusta - tavanomainen/normaali/yleinen - kestävyys, ominaisuudet - Vähimmäistaso/tuotekohtainen taso - merkitystä: - tavaran hinnalla - miten tuotetta on käytetty

86 V. TAVARAN VIRHE Laki, asetus tai viranomaismääräykset - tuoteturvallisuus (paljon sääntelyä) - ympäristövaikutukset - poikkeus: jos tavaraa ei tarkoitus käyttää tavalla, jossa näillä määräyksillä ei ole merkitystä (esim. keräilyesineet)

87 V. TAVARAN VIRHE Asentamisesta tai puutteellisista ohjeista johtuva virhe - virheellinen asennus tai kokoonpano - puuttuvat ohjeet (asennus, kokoonpano, käyttö, hoito tai säilytys) - tarpeelliset - EI: yleistieto ja elämänkokemus - käyttäjäryhmä, vahingoittumisriski, vaarallisuus, monimutkaisuus - kieli, symbolit

88 V. TAVARAN VIRHE TIEDOT TAVARASTA - Tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä (laajasti) on antanut - tavaran ominaisuuksista tai käytöstä - markkinoitaessa tai muuten - ennen kaupantekoa - tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan

89 V. TAVARAN VIRHE KKO 1991:31 (lainaosuus) Isännöitsijätodistus: osakkeiden osuus yhtiön lainoista mk lainaosuudet oli laskettu väärin yhtiökokous: ylimääräiset maksut osakkeiden osuus mk suurempi Molemmat osapuolet olivat erehtyneet mistään ei ilmennyt, että lainaosuudella olisi ollut ostajille erityistä merkitystä kauppaa tehtäessä Vrt. RO (ei väärää tietoa) ja HO (virhe)

90 V. TAVARAN VIRHE - Myös tiedot, jotka joku muu on antanut aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun - Ei kuitenkaan vastuuta, jos myyjä ei ollut tietoinen eikä pitänyt olla tietoinen näistä tiedoista - Ei vastuuta virheellisistä tiedoista, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu (myyjän vastuu, näyttö)

91 V. TAVARAN VIRHE OSTAJAN TIETOISUUDEN MERKITYS Ostaja ei voi vedota virheenä seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen (KL, YK, KSL) - ennakkotarkastus, informaatio, muutoin tietoinen - sellaiseen virheeseen voi tietenkin vedota, jonka havaitsee luovutuksen yhteydessä tehtävässä tarkastuksessa

92 V. TAVARAN VIRHE Ennakkotarkastus (KL 20 ): ei yleistä velvollisuutta (vai onko?) - erillään jälki/luovutustarkastuksesta jos ostaja on tarkastanut tai laiminlyönyt tarkastuksen vaikka myyjä on siihen kehottanut - ostaja ei voi vedota virheeseen, joka olisi pitänyt havaita tarkastuksessa - ellei myyjä toiminut kunnianvastaisesti ja arvottomasti (tietoinen virheestä)

93 V. TAVARAN VIRHE KKO 1998:150 (taulukauppa) Ostosopimus 6 taulusta Taulujen luovutus ja maksu Myyjän vakuutus kauppakirjassa s/1994 asiantuntijan epäilys Tutkimustulos Ostajan kirje myyjälle Purkukirje Tarkastusvelvollisuus/reklamaatio kohtuullisessa ajassa? Myyjän vakuutus (ostaja vapautui erikseen tarkastuttaa taulujen aitous) Reklamoitu ajoissa tutkimustuloksen jälkeen Vrt. KO ja HO (purkua ei kohtuullisessa ajassa)

94 V. TAVARAN VIRHE OSTAJAN TOIMITTAMA MATERIAALI KSL 5: Ei vastuuta, jos virhe johtuu kuluttajan toimittamista tavaran valmistamiseen käytetyistä tarvikeaineista (myös liikekauppa) - Paitsi jos myyjän puolella on menetelty huolimattomasti - myyjän tietoisuus - huolimaton käsittely

95 V. TAVARAN VIRHE SELLAISENA KUIN SE ON EHTO Käytetty varaumaa sellaisena kuin se on (sovittu) Käytetyt tavarat Kuitenkin virhe, jos: i) ei vastaa annettuja tietoja, tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka annettu ennen kaupantekoa ja joilla voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan

96 V. TAVARAN VIRHE ii) myyjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuden - olennainen seikka, täytyy olettaa tienneen, perusteltua saada, vaikutus kauppaan iii) tavara on (KL: olennaisesti) huonommassa kunnossa kuin ostajalla on sen hinta ja muut olosuhteen huomioon ottaen perusteltua aihetta edellyttää - KKO 1992:158 (pinta-ala ja kylmävuoto)

97 V. TAVARAN VIRHE 2. MINÄ AJANKOHTANA VIRHEELLISYYS MÄÄRÄYTYY? PÄÄSÄÄNTÖ: - myyjä vastaa virheistä, jotka tavarassa ennen vaaranvastuun siirtymistä - tavaran luovutus - arvioidaan sitä, oliko tavarassa tuolloin virhe vai oliko tavara virheetön

98 V. TAVARAN VIRHE - huomattava, ettei merkitystä sillä oliko virhe havaittavissa - vastuu vaikka virhe ilmenisi myöhemmin (siis kun tavara ostajan hallussa) piilevä virhe - tällöin on kuitenkin voitava päätellä, että virhe on ollut tavarassa ennen vaaranvastuun siirtymistä (ostajan todistustaakka) - KKO 1991:162 (hiehotapaus) - kuluttajakaupassa 6 kk:n sääntö

99 V. TAVARAN VIRHE KKO 1991:162 (hiehotapaus) 1 lehmä ja 5 hiehoa (kantavia) mk Myyjä kuljetti eläimet ostajalle Pian kaupanteon jälkeen 4 hiehoa oli saanut poikimisen jälkeen utaretulehduksen - 2 hiehoa ja 5 vasikkaa olivat kuolleet Virhe tavarassa ennen kauppaa? Kiellonvastaisesta kuljetuksesta johtunut rasitus oli alentanut vastustuskykyä Olennainen sopimusrikkomus Kaupan purku ja vahingonkorvaus

100 V. TAVARAN VIRHE POIKKEUS: myyjän sopimusrikkomus - jos tavara huononee vaaranvastuun siirryttyä, on tavarassa virhe, jos huononeminen johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta (huolimattomuus: kuljetus, varastointi) myyjän takuu (KL 21.2 ku) - myyjä on sitoutunut vastaamaan myöhemmin ilmenevistä vioista

101 V. TAVARAN VIRHE 3. TAKUUN MERKITYS Myyjä sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan - ostajalle lisäarvo (normaalin virhevastuun lisäksi) - ei vastuunrajoituslauseke (tosin ) - Ei: jos tapaturma, väärinkäyttö tai muu ostajan puolella oleva syy - kuluttajakaupassa tiedot takuusta

102 V. TAVARAN VIRHE 4. VIRHEILMOITUS A) PÄÄSÄÄNTÖ: Kauppalaki - reklamaatio kohtuullisessa ajassa - havainnut virheen tai olisi pitänyt havaita se - Huom: jälkitarkastusvelvollisuus - hyvän tavan mukaisesti - niin pian kuin olosuhteet sallivat - menettämisseuraamus

103 V. TAVARAN VIRHE YK:n kauppalaki - samansisältöinen säännös kuin KL:ssa - eroaa kauppalain säännöksestä: - ostajan on yksilöitävä virhe - reklamaatio viimeistään kahden vuoden kuluessa tavaran luovuttamisesta ostajan hallintaan - paitsi jos tämä määräaika on ristiriidassa sopimukseen perustuvan takuuajan kanssa

104 V. TAVARAN VIRHE Kuluttajansuojalaki - samanlainen säännös kuin kauppalaissa - virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen - virheilmoitus voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun tai sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista

105 V. TAVARAN VIRHE B) POIKKEUS: myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti - myyjän tietoisuus, tahallisuus, erehdyttäminen, erehdyksen hyväksikäyttö KSL: turvallisuus, terveellisyys Ei menettämisseuraamusta laiminlyönnistä huolimatta Myyjän vakuuttelu voi vapauttaa (KKO 1998:150)

106 VI. MYYJÄN SOPIMUSRIKKOMUKSEN SEURAAMUKSET

107 VI. SEURAAMUKSET 1. SOPIMUKSEEN PERUSTUVAT SEURAAMUKSET Yksilölliset ehdot tai vakioehdot Sopimusvapauden rajoissa KL dispositiivinen/ksl pakottava Kohtuullisuus Reklamaatio (kirjallisesti, välittömästi, todisteellisesti, yksilöidysti Seuraamusvalikoima (hinnanalennus, vahingonkorvaus jne.) Vastuun määritys (sopimuksenmukaisuus, takuut, vakuudet)

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e Yrittäjä & kuluttajansuoja Kuka vastaa tuotteen virheestä ja miten? Mitä tehdä, kun asiakas vaatii kaupan purkamista? Kuka

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Eveliina Ahlsten 0237585 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen

Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen Markkinaoikeuden kurssi 2014 Veijo Röntynen Markkinaoikeus = yritystoiminnan säännöt yritysten perustaminen yritystoiminnan harjoittamisen yleiset puitteet markkinoinnin säännöt yritysten välisen kilpailun

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Sopimusoikeus SL 2010 Antti Kolehmainen

Sopimusoikeus SL 2010 Antti Kolehmainen Sopimusoikeus SL 2010 Antti Kolehmainen KURSSIN TAVOITTEET Kokonaiskuva seuraavista asioista: 1. Sopimusoikeudellisen yleisistä opeista 2. Sopimuksen syntyminen eri sopimuksen tekotavat 3. Sopimuksen pätevyyden

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen

Lisätiedot

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot STE 2014 1/7 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Nina Åkerblom 32133 Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Syksy 2012 ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 05

Verkkopalveluehdot VPE 05 Verkkopalveluehdot VPE 05 Sisällys A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot