Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010. AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab"

Transkriptio

1 Irtaimen kauppa Helsingin yliopisto AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab

2 Luentorunko I. PERUSKÄSITTEET II. IRTAIMEN KAUPAN SÄÄNTELY III.TAVARAN LUOVUTUS JA VAARANVASTUU IV. MYYJÄN VIIVÄSTYS V. TAVARAN VIRHE VI. MYYJÄN SOPIMUSRIKKOMUKSEN SEURAAMUKSET VII. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

3 I. PERUSKÄSITTEET 1. Kauppa: kaupalla tarkoitetaan yleisesti: sopimusta, jolla myyjä rahavastiketta vastaan (vastike) - lahja

4 I. Peruskäsitteet luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan (luovutus) - hallinnan siirto, rekisteröinti ostajalle omistusoikeuden sopimuksessa määriteltyyn omaisuuteen (kaupan kohde) - irtain omaisuus - palvelus, valmistaminen

5 I. Peruskäsitteet 2. Sopimus: Sopimuksen merkitys - taloudellisen vaihdannan välineenä - riskienhallinnan väline (ennakoitavuus!) - sääntelyn väline - sopimusnormit

6 I. Peruskäsitteet Sopimusnormit - osapuolten asettama sopimusnormisto - Osapuolet lainsäätäjinä - Milloin jostain ehdosta on sovittu? - vakioehdot - Mitä edellytetään, että ne tulevat voimaan - oikeudellinen sääntely (KL, KSL, CISG) - vakiintuneet käytännöt ja oikeuskäytäntö

7 I. Peruskäsitteet Mitä sopimuksella tarkoitetaan? Onko sopimusta/sopimussuhdetta? - tahto ja tahdonilmaisut (sitoutuminen) - yhteisymmärrys / luottamus Jonkinlainen vähimmäissisältö - kaupan kohde ja hinta Sopimus? Käytännössä usein varsin selkeää - joskus taas hyvinkin epäselvää (sopimuksen rajojen madaltuminen)

8 I. Peruskäsitteet Mitä kauppasopimus sisältää? Check list - Osapuolet (kaupparekisteri) - Tausta ja tarkoitus - Kohde, hinta, maksuehdot, seuraamukset - Luovutus, omistusoikeus ja vaaranvastuu - Tarkastus ja reklamointi - Virhevastuu, seuraamukset ja vastuunrajoitukset - Tuotevastuu, IPR, Indemnity - Salassapito ja kilpailukiellot - Boiler plate ehdot sekä voimassaolo

9 I. Peruskäsitteet 3. (Raha)vastike: - vastikkeettomuus lahja - vaihto, kun vastikkeena luovutetaan muuta kuin rahaa - Tavara + palvelus KL ja KSL sovelletaan soveltuvin osin 4. Omistusoikeus: - erota käyttöoikeus: vuokra ja leasingsopimukset

10 I. Peruskäsitteet 5. Kaupan kohde: irtaimen kauppa irtain omaisuus (vrt. KSL 5 luku) esine/tavara ( sähkö, energia) oikeudet (tekijänoikeudet, patentti, saatavat) osakkeet, arvo-osuudet pörssiosakkeet yrityskauppa asuntokauppa (asunto-osakkeet)

11 I. Peruskäsitteet EI (tai korkeintaan soveltuvin osin): Kiinteistö toisen maalla oleva rakennus, kun luovutetaan käyttöoikeus maahan (vaikka irtainta) esineen valmistaminen (tilaus, jossa tilaaja toimittaa olennaisen osan materiaalista)

12 I. Peruskäsitteet EI jatkuu työurakka (työ suurin osa sopimusta) rakennusurakka (rakentaminen) palvelussopimukset (toimeksianto, korjaaminen, asennus, huolto, välitys) - kaupan määritelmä (omistusoikeus irtaimeen omaisuuteen luovutetaan) - tavara+palvelus: kuinka suuri osa palvelus on kokonaisuudesta? - huom. KSL ja luovutus - jakaminen (kauppa/palvelus) - huomaa välittäjän vastuu

13 I. Peruskäsitteet 6. Kaupan lajit: leipää ruokakaupasta yrityskauppa tiettyjä jaotteluita, joilla myös oikeudellista merkitystä Erityisesineen kauppa - tietty yksilöllisesti määrätty esine - myyjällä ei valintaoikeutta - määrätty auto/maalaus

14 I. Peruskäsitteet Lajitavaran kauppa eli hankintasopimus - määrätty ainoastaan laji/määrä - myyjä voi valita, mitkä konkreettiset esineet Puolittaislajikauppa - tietty osa määrätystä tavaraerästä, varastosta, sadosta Tilaus- ja valmistuskauppa - erityistoivomukset/vaatimukset/ohjeet Käytetyn tavaran kauppa - laatuodotukset, ennakkotarkastus

15 I. Peruskäsitteet 7. Suoritusten vaihtaminen: Käteiskauppa - suoritusten samanaikainen vaihto ( zug um zug ); lähtökohta - tiettyä väljyyttä käytännössä - poikkeaminen aiheuttaa kuitenkin riskejä ja vaatii erityisjärjestelyjä - erityissäännöksiä

16 I. Peruskäsitteet Luottokauppa - kohteen luovutus heti ja maksu myöhemmin - varausmaksu, käsiraha, etumaksu, osamaksu (tarkkana sen suhteen onko jo sitova sopimus vai ei) - omistuksenpidätys - vakuudet: reaalivakuus, yritys- tai henkilötakaus

17 I. Peruskäsitteet Prenumeraatiokauppa - ennakkomaksu, tavara toimitetaan myöhemmin (vakuus) Osamaksukauppa - omistusoikeuden pidätys, osamaksuerät ja korko, tilinteko Kauppa kuljetusasiakirjaa vastaan - kuljetuskauppa, itsenäinen rahdinkuljettaja ja erityinen kuljetusasiakirja

18 I. Peruskäsitteet 8. Kaupan osapuolet: oikeudellisia vaikutuksia sillä, ketkä kaupan osapuolina Siviilikauppa (yksityishenkilöt) - KL (huomioon se, etteivät toimi ammattimaisesti) Kuluttajakauppa (elinkeinonharjoittajayksityishenkilö) - heikomman suoja - kuluttajaan rinnastettavissa oleva (ammatinharjoittaja, pienyrittäjä)

19 I. Peruskäsitteet Liikekauppa (elinkeinonharjoittajat, yritykset) - oletus tasavertaisuudesta, sopimusvapaus, tiukemmat vaatimukset - ei erityissäännöksiä niitä tilanteita varten, joissa myyjä on yksityishenkilö ja ostaja elinkeinonharjoittaja (KL)

20 I. Peruskäsitteet Kansainvälinen kauppa - lain valinta (riskien hallintaa!) - Liikekauppa - Sopimusvapaus (!) - myyjän kotipaikka - tilauksen vastaanotto (ostaja) - Kuluttajakauppa - pakottavat säännökset kuluttajan suojana

21 I. Peruskäsitteet KKO 1997:39: A Oy (Saksa) myi 4 erää tekstiilejä B Oy:lle (Suomi) Tilausvahvistuksen ja laskun mukaan käteiskauppa - Maksuehto: Kasse gegen Dokumente - Toimitusehto: Lieferung frei Deutsche Grenze - Maininta omistuksenpidätysehdosta B Oy teki huolintasopimuksen C Oy:n kanssa - C Oy kuljetti tavaran Saksan rajalta Suomeen Tavaroiden ollessa C Oy:llä B Oy asetettiin konkurssiin - C Oy:llä oli panttioikeus ja pidätysoikeus B Oy:ltä olevien saatavien vakuudeksi - Kieltäytyi luovuttamasta tavaroita A Oy:lle

22 I. Peruskäsitteet KKO 1997:39 KKO: Omistuksenpidätysehto voi tulla kysymykseen vain luottokaupassa eli ristiriita Tilausvahvistus ja lasku A Oy:n laatimia Tosiasiallisesti kyse luottokaupasta, mikä ei kuitenkaan tee omistuksenpidätysehdosta tehokasta Omistuksenpidätysehdon ei voida katsoa koskevan kyseisiä toimituseriä Ei nimenomaista sopimusta omistuksenpidätysehdosta jälkeen päin Kyse luottokaupasta (?) ilman omistuksenpidätysehtoa

23 I. Peruskäsitteet KKO 1994:113 A Oy:n ja B Oy:n välinen konekauppa Jälkikäteen lähetetyissä laskuissa omistuksenpidätysehto Myöhemmin tehty 2 osamaksusopimusta, joilla oli tarkoitus muuttaa aikaisempia ehtoja - Omistusoikeus A Oy:llä kunnes maksu KKO: ei näytetty, että alkuperäisiä sopimuksia olisi purettu Myyjällä näyttövelvollisuus omistuksen pidättämisestä Kaupan yhteydessä ei ollut puhetta omistuksenpidätyksestä

24 II. IRTAIMEN KAUPAN SÄÄNTELY KAUPPALAKI ( /355) voimaan säätämistaustasta - kauppakaari (1734), puutteellinen ja vanha - tuomioistuinten ja sopimuskäytännön kautta tapahtunut oikeuskehitys - YK:n yleissopimuksen valmistelu ja yhteispohjoismainen valmistelu lain tavoitteet: selvyyttä, helpotusta, välineitä riitojen ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi

25 II. Sääntely SOVELTAMISALA (tärkeä) irtaimen omaisuuden kauppa soveltuvin osin myös irtaimen omaisuuden vaihto

26 II. Sääntely EI: - kiinteistö - toisen maalla oleva rakennus, jos samalla luovutetaan käyttöoikeus maahan - valmistettavan tavaran tilaus, jos tilaajan on toimitettava olennainen osa tarveaineista - rakentaminen (laajasti) - Kauppa + palvelus, jos palvelus muodostaa pääosan velvollisuuksista Kuluttajakauppa (KSL 5:29)

27 II. Sääntely SOPIMUSVAPAUS KL yleisenä sopimusoikeudellisena mallina - mikä kohtuullista (mittapuu) - vakiosopimukset (y&a) - puolipakottavuus?

28 II. Sääntely KL:n rakenne 1) yleisinä säännöksiä 2) tavaran luovutus 3) vaaranvastuu tavarasta 4) tavaran ominaisuudet 5) seuraamukset tavaran luovutuksen viivästymisestä 6) tavaran virheen seuraamukset 7) oikeudellinen virhe 8) yhteisiä säännöksiä myyjän sopimusrikkomuksen seuraamuksista 9) ostajan velvollisuudet 10) ostajan sopimusrikkomuksen seuraamukset 11) ennakoitu sopimusrikkomus 12) yhteisiä säännöksiä kaupan purusta ja uudesta toimituksesta

29 II. Sääntely KULUTTAJANSUOJALAKI ( /38) säätämistausta ja lain muuttamisesta - epätasavertaisuus heikomman suoja (tasapaino) - säännökset hajanaiset ja puutteelliset keinona: pakottavuus nyttemmin perusteluissa noussut esille direktiivien voimaan saattaminen muutettu yli 20 kertaa (7:48 12:200)

30 II. Sääntely soveltamisala (KSL ja KSL 5 luku) KSL:n soveltamisala: - kulutushyödykkeen - tarjonta, myynti ja muu markkinointi - elinkeinonharjoittajilta - kuluttajille

31 II. Sääntely KULUTUSHYÖDYKE - tavarat, palvelukset, muut hyödykkeet - tarjotaan luonnollisille henkilöille - hankitaan yksityistä taloutta varten - rajatapauksia (työkalut, koneet, kemikaalit jne.)

32 II. Sääntely ELINKEINONHARJOITTAJA - taloudellinen hyöty ja ammattimaisuus - tulkitaan laajasti KULUTTAJA - luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten AMMATINHARJOITTAJAT?

33 II. Sääntely hyödykkeiden välitys ei koske lakisääteisiä vakuutuksia, työntekijän ryhmähenkivakuutusta tai sitä vastaavaa kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää etuutta kauppaa koskevat säännökset soveltuvat myös vaihtoon

34 II. Sääntely 5 luku: kuluttajankauppa - tavarankauppa, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja - vrt. KL (irtaimen omaisuuden kauppa) - irtain tavara: esimerkkejä?

35 II. Sääntely Valmistettavan tavaran tilaus! - jos olennainen osa materiaalista: KSL 5:23 28 sijaan KSL 8:23 31 (sekä 8:14 ja 32) tavara + palvelus - KL: työnosuus, jakaminen

36 II. Sääntely EI: - Kiinteistö - Toisen maalla oleva rakennus, jos käyttöoikeus maahan luovutetaan - Arvopaperit ja arvo-osuudet, saatavat ja muut oikeudet - Sähkö ja lämpö - Televerkon liityntäsopimukset - Käytetyn tavaran huutokauppaan, jos ostaja voi osallistua siihen henkilökohtaisesti

37 II. Sääntely PAKOTTAVUUS - sopimusehto ostajan vahingoksi on mitätön, ellei - osa säännöksistä on tahdonvaltaisia (esim. 5:3-5 ja 5:12)

38 II. Sääntely RAKENNE: - yleiset säännökset - tavaran luovutus ja vaaranvastuu - seuraamukset tavaran luovutuksen viivästymisestä - tavaran ominaisuudet ja virhe - virheen seuraamukset - ostajan velvollisuudet ja ostajan sopimusrikkomuksen seuraamukset

39 II. Sääntely KL:n soveltaminen - KSL 5:29 mitä ei sovelleta (tärkeä) - ei KSL:n kanssa ristiriidassa olevia 6 luku: kotimyynti ja etämyynti 6a luku: rahoituspalveluiden ja rahoitusvälineiden etämyynti 7 luku: kulutusluotot 9 luku: taloelementtien kauppa ja rakennusurakka 10 luku: aikaosuusasuntojen markkinointi ja kauppa

40 III. TAVARAN LUOVUTUS JA VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN 1. Yleistä myyjän keskeisin velvoite: - velvollisuus luovuttaa ostajalle - sopimuksenmukainen tavara - oikeassa paikassa oikeaan aikaan

41 III. Tavaran luovutus 2. Tavaran luovutus - Keskeinen käsite - Määrää keskeiset kysymykset - missä kaupan kohde on luovutettava? (oikea luovutuspaikka) - milloin luovutus on suoritettava? (oikea luovutusaika)

42 III. Tavaran luovutus - milloin luovutus on tapahtunut? - mitä toimenpiteitä luovutus myyjältä edellyttää? (luovutustoimenpiteet) - mitkä ovat tavaran luovutuksen oikeusvaikutukset?

43 III. Tavaran luovutus 3. Erilaisia oikeusvaikutuksia onko suoritus tapahtunut oikeaan aikaan (myyjän viivästys) kummalla kaupan osapuolella on vaaranvastuu (vaaranvastuu) milloin tavara on tarkastettava ja arvioidaan sitä, onko tavarassa virhe? (tavaran tarkastus, virhearviointi) miten kauppaan liittyvät kustannukset on jaettava myyjän ja ostajan kesken? (kustannusten jako)

44 III. Tavaran luovutus 4. Luovutuspaikka käytäntö (myyntitiski, varasto, toimitus- tai kuljetuspaikka, pankki, asianajotoimisto) osapuolten sopimusvapaus - KL ja KSL (YK:n kauppalaki) - Jos ei sovittu niin, nouto - kuljetus (myyjä huolehtii järjestelyistä) - itsenäinen rahdinkuljettaja (=luovutuspaikka) tyypillisiä lausekkeita: nouto varastosta, myyjä toimittaa tavaran ostajan kotiin, osoitteeseen

45 III. Tavaran luovutus luovutuspaikasta ei ole sovittu (sopimusaukko) - i. Myyjän liikepaikka - noutokauppa (KL, KSL, YK) - myyjällä ei velvollisuutta kuljettaa - missä tavaroita yleensä luovutetaan asiakkaille (kauppa, varasto, tehdas) - tavaran on oltava noudettavissa - kaupantekohetken liikepaikka - useita liikepaikkoja?

46 III. Tavaran luovutus ii. Jos myyjällä ei ole liikepaikkaa - KL: myyjän kotipaikka - KSL: myyjän on lähetettävä tai kuljetettava tavara ostajalle (kuljetuskauppa) iii. KL 6 : jos tiedossa, että tavara on jossakin muualla, niin nouto sieltä, missä tavara kaupantekohetkellä oli - ei sovelleta kuluttajakaupassa

47 III. Tavaran luovutus 5. Luovutusajankohta Sopimusvapaus (KL, KSL ja YK) - mitä sovittu, mitä voidaan katsoa sovitun, vakiintuneet käytännöt kauppatapa Tietty (sanamuoto) ero KL:n ja KSL:n välillä - KL: Sopimusvapaus - jos ei sopimusta, niin kohtuullisessa ajassa kaupanteosta

48 III. Tavaran luovutus - KSL: - voidaan sopia, että määrätty ajankohta, vaadittaessa tai viipymättä - jos sopimusaukko, niin kohtuullisessa ajassa kaupanteosta

49 III. Tavaran luovutus kohtuullinen aika? - olosuhteet (kaupankohde, varasto, valmistus, alihankinta, ostajan erityisvaatimukset) määrätyn ajanjakson kuluessa - kummalla on oikeus määrätä tarkka ajankohta? sopimus, mitä olosuhteista voidaan päätellä (kumman intressissä), myyjä (KL 9.2 ku) - myyjän ennakkoilmoitusvelvollisuus noutokaupassa; milloin noudettavissa (KL 9.3 ku)

50 III. Tavaran luovutus Huomattava zug um zug - periaate - Suoritukset vaihdettava samanaikaisesti - Ei velvollisuutta luovutukseen ennen kauppahinnan maksua, ellei toisin sovittu - Toisen passiivisuus pidentää oman suorituksen aikaa (ei kyse viivästyksestä)

51 III. Tavaran luovutus 6. Milloin tavara on luovutettu? Ratkaisee mm., onko myyjä viivästynyt KL ja KSL: - hallinnan siirto (KKO 1991:99) - myös kuljetuskaupassa (KL 7 ku) Itsenäinen rahdinkuljettaja (KL 7.2 ) - liikekauppa: kun luovutus rahdinkuljettajalle - kuluttajakauppa: kun luovutus kuluttajalle KSL 5:3.3: tavaran asennus tai kokoonpano kuluttajan luona kysymys viivästyksestä

52 III. Tavaran luovutus Myyjän velvollisuus: - Noutokauppa luovutusajankohtana oltava myyjän luovutusvalmius - mitä edellyttää? - Kuljetuskauppa kuljetuksen saavuttava perille luovutusajankohtana - oltava luovutettavissa - Itsenäinen rahdinkuljettaja - luovutus itsenäisen rahdinkuljettajan/kuluttajan haltuun

53 III. Tavaran luovutus 7. Kustannusten jako pakkaus, varastointi, kuljetus, luvat, todistukset Sopimusvapaus (KL, KSL ja YK) Jos ei sopimusta, niin myyjä vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat ennen luovutusta (pulverisointi) Poikkeuksena se, että luovutus viivästyy ostajan puolella olevasta syystä - viivästyksestä aiheutuneista kustannuksista vastaa ostaja

54 III. Vaaranvastuu 8. Vaaranvastuu tavarasta Kenellä vastuu, kun tavara vahingoittuu, tuhoutuu tai katoaa tapaturmaisesti? Sekä myyjästä että ostajasta riippumattomasta syystä - ei tahallisuutta tai huolimattomuutta - tapaturmainen tai 3:n aiheuttama tulipalo! Pidettävä erillään omistusoikeuden siirtymisestä (KKO 1991:99 ja KKO 1997:39)

55 III. Vaaranvastuu Liikekaupassa sopimusvapaus (KL) - Sopimus, vakiintuneet käytännöt, kauppatapa KSL:n säännökset ovat pakottavia - Kaupan osapuolet eivät voi sopia, että vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle aikaisemmin

56 III. Vaaranvastuu PÄÄSÄÄNTÖ - Myyjällä on vaaranvastuu ennen tavaran luovutusta - tapaturman aiheuttama viivästys tai virhe on myyjän sopimusrikkomus - Luovutuksen jälkeen vaaranvastuu siirtyy ostajalle - hallinnan siirto (ja IRK) - jos kauppahintaa ei ole maksettu, niin se pitää tavaran tuhoutumisesta huolimatta maksaa

57 III. Vaaranvastuu Poikkeus pääsääntöön - Tilanne, jossa: - ostaja ei nouda ajoissa (noutokauppa) tai - tavaraa ei voida toimittaa ajoissa (kuljetuskauppa) ostajasta johtuvasta syystä

58 III. Vaaranvastuu poikkeus pääsääntöön KL: - Vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun myyjä on tehnyt sen, mitä suoritus häneltä edellyttää - Luovutusvalmius (varastossa tavara on merkitty tai erotettu) ilmoitusvelvollisuus - Tosin myyjän huolenpito tavarasta (KL 72 ku) - KKO 2001:98 (taulut varastossa) - Jos tavara on noudettavissa muualta, niin vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun luovutuksen aika tullut ja ostaja on saanut tietää, että tavara on noudettavissa (esim. puukuorma)

59 III. Vaaranvastuu poikkeus pääsääntöön KSL: - Vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle vain siltä osin, että tavara luontaisten ominaisuuksien takia huonontuu - vrt. tuoretavarat ja kestokulutushyödykkeet jne. - Muilta osin vaaranvastuu tapaturmaisesta tuhoutumisesta säilyy myyjällä - Myyjän huolenpitovelvollisuus

60 III. Vaaranvastuu poikkeus pääsääntöön - Avoin kuluttajakauppa - vaaranvastuu kuluttajalla, kunnes tavara palautettu myyjän hallintaan - Kuluttajakauppa - jos tavara palautetaan myyjälle virheen takia tarkastettavaksi tai korjattavaksi, palautuu vaaranvastuu myyjälle, kunnes tavara taas palautetaan kuluttajan hallintaan

61 III. VAARANVASTUU 10 kannettavaa tietokonetta Tilaus pe Maksettu puolet ma Sovittu nouto pe Noutoyritys Nouto ma Tavarat varastettu su Missä tilanteissa Ostaja joutuu maksamaan loppukauppahinnan? KKO 1982 II 14 (ravihevostapaus) - Omistuksenpidätys luovutus kilpailu vakuutuskorvaus

62 IV. MYYJÄN VIIVÄSTYS Myyjän sopimusrikkomus Määrätyt oikeusvaikutukset Sovitut seuraamukset (viivästyssakko) Milloin kysymyksessä on viivästys? - sopimusta ei täytetä ajoissa - tavaraa luovuteta lainkaan - tavara luovutetaan liian myöhään

63 IV. Myyjän viivästys Noutokauppa - Onko tavara ollut noudettavissa? Kuljetuskauppa - Milloin tavaran piti olla ostajalla? Oikea aika? - Sopimus - Kohtuullinen aika

64 IV. Myyjän viivästys Viivästyksen syyllä ei ole merkitystä - Sopimusrikkomus oli syy mikä hyvänsä HUOMAA KUITENKIN! - Vaikutus seuraamuksiin - Viivästys johtunut ostajasta Viivästys vai virhe? - Vajaa toimitus: oliko myyjä tietoinen suorituksen puutteellisuudesta?

65 V. TAVARAN VIRHE Tavaran virhe: - tavara ei ole sopimuksenmukainen - myyjän sopimusrikkomus - objektiivisuus HUOM! - eri asia on se, mitä oikeusvaikutuksia sopimusrikkomuksella on

66 V. TAVARAN VIRHE Voidaan erottaa kolme virhelajia: i) faktinen virhe - tosiasiallinen tavarassa (irtaimessa omaisuudessa) oleva virhe - laite epäkunnossa, hankala käyttää, vajaatehoinen, pinta-ala, väärä väri jne. - faktinen virhe yrityskaupassa (esim. 1997:34, asiakassuhteet)

67 V. TAVARAN VIRHE KKO 1997:34 Sopimuksen kohde? Virhe? Isännöintisopimuksia 25 Myyjän palveluksessa olleet (vastuulliset yhtiömiehet) perustivat kilpailevan yrityksen ja neuvottelivat itselleen 13 sopimusta Myyjä on velvollinen yrityksen liiketoiminnan kaupassa myötävaikuttamaan kaupan kohteen, myös asiakassuhteiden siirtymisen ostajalle mahdollisimman vähin häiriöin, vaikka siitä ei olisi erityisesti sovittu. Vrt. KO ja HO

68 V. TAVARAN VIRHE ii. vallintavirhe: - lainsäädäntö tai viranomaisten määräykset asettavat rajoituksia kaupan kohteen käytölle - KKO 1986 II etukuormaajan rekisteröimiseksi tarpeelliset asiakirja konkurssipesältä - kuormaajaa ei voitu käyttää ansiotarkoituksessa

69 V. TAVARAN VIRHE iii. oikeudellinen virhe: - kaupan kohde on kolmannen omistuksessa tai kaupan kohdetta rajoittaa jokin muu sivullisen oikeus (pantti, käyttö, vuokra, hallinta) - poikkeus: - sopimus, ostajan tietoisuus, ostajan hyväksyntä

70 V. TAVARAN VIRHE KKO 1990:147 (levitinkelatapaus) Hankkija tilasi Wärtsilältä tuorerehun levitinkeloja Junkkari Oy:n patentin loukkausväite 5/1984 ja kehotus olla myymättä keloja eteenpäin H oli välittömästi reklamoinut W:lle W: ei huolta, W hoitaa patenttiasian W:n lasku H:lle (12/1984) J:n kirje W:lle 1/1985 ja tiedoksi H:lle: patenttiasia on kesken H ilmoitti purkavansa kaupan

71 KKO 1990:147 W laiminlöi hoitaa kohtuullisessa ajassa patenttiasia kuntoon lupauksensa mukaisesti J:n ja W:n sopimus 8/1985: W oli hyväksynyt patentin ja sitoutui suorittamaan vastiketta J:lle J:llä oli ollut todennäköisiä perusteita pl-väitteelle

72 V. TAVARAN VIRHE iv. Ennakoitu sopimusrikkomus - tarkastellaan myöhemmin sopimuksen purkamisen ja pysäyttämisoikeuden yhteydessä

73 V. TAVARAN VIRHE 1. TAVARAN OMINAISUUDET Faktinen virhe Kyse on siitä, ettei tavara ei ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä ostajalla on sopimuksen perusteella oikeus vaatia Verrataan: - mitkä tavaran todelliset ominaisuudet? - mitä ostaja voi sopimuksen (huom.) perusteella vaatia?

74 V. TAVARAN VIRHE VIRHEARVIOINTI Konkreettinen virhearviointi: - Ratkaisevaa on se, mitä on sovittu ja mitä voidaan katsoa sovitun - sopimus, tiedot, tarpeet - Venekauppa ja veneen moottori: - neuvottelut kauppakirja (skso) kuitti ( toimii ) ei toiminut (virhe) - laji, määrä, laatu, ominaisuudet, väri - sopimustyyppi, kaupan kohde, osapuolet, käytäntö, informaatio

75 V. TAVARAN VIRHE Abstrakti virhearviointi - Toissijaista - Käytännössä erittäin yleistä - Mitkä ovat kyseiselle tavaralle yleensä asetettavat vaatimukset? - yleinen laatu, yleensä olevat ominaisuudet, yleinen käyttötarkoitus, yleinen käyttöikä - mitä voidaan perustellusti odottaa Käytännössä: konkreettinen + abstrakti

76 V. TAVARAN VIRHE SOPIMUSVAPAUS - KL ja YK:n kauppalaki sopimusvapaus - KSL 5 luku - tahdonvaltainen säännös: 5:12 (sopimusvapaus) - pakottavia säännöksiä: 5.12a, 5:13, 5:14 - kohtuus/kohtuuttomuus

77 V. TAVARAN VIRHE YLEISET VIRHESÄÄNNÖKSET KL KSL YK sopimus yleinen käyttötarkoitus erityinen tarkoitus näyte tai malli +myyjän kuvaus pakattuna +yleinen odotusperusta +viranomaismääräykset +asennus ja ohjeet

78 V. TAVARAN VIRHE Sopimus sopimusvapauden rajoissa KKO 1998:51 (autokauppa) Yleinen käyttötarkoitus Tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon sellaista tavaraa yleensä käytetään auto, asunto, tietokone, elintarvike käyttö, toimivuus, luotettavuus, helppous, turvallisuus, terveellisyys ei saa olla hajoamisherkkä

79 V. TAVARAN VIRHE KKO 1998:51 (autolla ajetut kilometrit) Mittarissa km Sopimuksessa km Osapuolten tietoisuus: mittarilukema ei vastannut todellista Tosiasiassa autolla oli ajettu km Auto ei vastannut sitä, mitä voidaan katsoa sovitun (autossa oli virhe, erotus km) Auto oli verrattain uusi ja vähän käytetty, virhe huomattava, joten virheellä merkitystä kauppaan - hinnanalennus (laskutapa)

80 V. TAVARAN VIRHE Erityinen tarkoitus Ostajan tarkoittama erityinen käyttötarkoitus - johon tuotetta ei yleensä käytetä (soveltuvuus) - erityisiä laatuvaatimuksia edellyttävä käyttötarkoitus (erikoisominaisuudet) Myyjän on täytynyt olla siitä kaupantekohetkellä tietoinen

81 V. TAVARAN VIRHE Täytyy olettaa tienneen - ei edellytetä tietoa - informaatio, ollut puhetta, olosuhteet - päättelyvelvollisuus kaupantekohetkellä - harkinta, varautuminen, vastuunrajoitus, varoittaminen - ei tulkita liian muodollisesti: - KKO 1991:153 (soran toimitus)

82 V. TAVARAN VIRHE ostajan vastuulla - ostajan on saatettava erityinen käyttötarkoitus myyjän tietoon - informaatio myyjän arviointi - huolimattomuus, epäselvyys ostajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen ja arviointiin - kummalla osapuolella on paremmat edellytykset arvioida tavaran soveltuvuutta erityiseen tarkoitukseen

83 V. TAVARAN VIRHE Näyte tai malli - myyjän esittämä tai myyjän lukuun esitetty - vain sillä merkitystä, mitä haluttu näytteellä tai mallilla osoittaa - kuvastot, tarjoiluehdotus - myyjän huolellisuus

84 V. TAVARAN VIRHE Pakattuna - Onko kaupan kohde sellainen, että pakkaus on tarpeen (kuljetus, säilytys) - Tavanomaisella tavalla tai muuten sopivalla tavalla

85 V. TAVARAN VIRHE KULUTTAJAKAUPAN ERITYISVAATIMUKSET Yleinen odotusperusta - tavanomainen/normaali/yleinen - kestävyys, ominaisuudet - Vähimmäistaso/tuotekohtainen taso - merkitystä: - tavaran hinnalla - miten tuotetta on käytetty

86 V. TAVARAN VIRHE Laki, asetus tai viranomaismääräykset - tuoteturvallisuus (paljon sääntelyä) - ympäristövaikutukset - poikkeus: jos tavaraa ei tarkoitus käyttää tavalla, jossa näillä määräyksillä ei ole merkitystä (esim. keräilyesineet)

87 V. TAVARAN VIRHE Asentamisesta tai puutteellisista ohjeista johtuva virhe - virheellinen asennus tai kokoonpano - puuttuvat ohjeet (asennus, kokoonpano, käyttö, hoito tai säilytys) - tarpeelliset - EI: yleistieto ja elämänkokemus - käyttäjäryhmä, vahingoittumisriski, vaarallisuus, monimutkaisuus - kieli, symbolit

88 V. TAVARAN VIRHE TIEDOT TAVARASTA - Tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä (laajasti) on antanut - tavaran ominaisuuksista tai käytöstä - markkinoitaessa tai muuten - ennen kaupantekoa - tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan

89 V. TAVARAN VIRHE KKO 1991:31 (lainaosuus) Isännöitsijätodistus: osakkeiden osuus yhtiön lainoista mk lainaosuudet oli laskettu väärin yhtiökokous: ylimääräiset maksut osakkeiden osuus mk suurempi Molemmat osapuolet olivat erehtyneet mistään ei ilmennyt, että lainaosuudella olisi ollut ostajille erityistä merkitystä kauppaa tehtäessä Vrt. RO (ei väärää tietoa) ja HO (virhe)

90 V. TAVARAN VIRHE - Myös tiedot, jotka joku muu on antanut aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun - Ei kuitenkaan vastuuta, jos myyjä ei ollut tietoinen eikä pitänyt olla tietoinen näistä tiedoista - Ei vastuuta virheellisistä tiedoista, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu (myyjän vastuu, näyttö)

91 V. TAVARAN VIRHE OSTAJAN TIETOISUUDEN MERKITYS Ostaja ei voi vedota virheenä seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen (KL, YK, KSL) - ennakkotarkastus, informaatio, muutoin tietoinen - sellaiseen virheeseen voi tietenkin vedota, jonka havaitsee luovutuksen yhteydessä tehtävässä tarkastuksessa

92 V. TAVARAN VIRHE Ennakkotarkastus (KL 20 ): ei yleistä velvollisuutta (vai onko?) - erillään jälki/luovutustarkastuksesta jos ostaja on tarkastanut tai laiminlyönyt tarkastuksen vaikka myyjä on siihen kehottanut - ostaja ei voi vedota virheeseen, joka olisi pitänyt havaita tarkastuksessa - ellei myyjä toiminut kunnianvastaisesti ja arvottomasti (tietoinen virheestä)

93 V. TAVARAN VIRHE KKO 1998:150 (taulukauppa) Ostosopimus 6 taulusta Taulujen luovutus ja maksu Myyjän vakuutus kauppakirjassa s/1994 asiantuntijan epäilys Tutkimustulos Ostajan kirje myyjälle Purkukirje Tarkastusvelvollisuus/reklamaatio kohtuullisessa ajassa? Myyjän vakuutus (ostaja vapautui erikseen tarkastuttaa taulujen aitous) Reklamoitu ajoissa tutkimustuloksen jälkeen Vrt. KO ja HO (purkua ei kohtuullisessa ajassa)

94 V. TAVARAN VIRHE OSTAJAN TOIMITTAMA MATERIAALI KSL 5: Ei vastuuta, jos virhe johtuu kuluttajan toimittamista tavaran valmistamiseen käytetyistä tarvikeaineista (myös liikekauppa) - Paitsi jos myyjän puolella on menetelty huolimattomasti - myyjän tietoisuus - huolimaton käsittely

95 V. TAVARAN VIRHE SELLAISENA KUIN SE ON EHTO Käytetty varaumaa sellaisena kuin se on (sovittu) Käytetyt tavarat Kuitenkin virhe, jos: i) ei vastaa annettuja tietoja, tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka annettu ennen kaupantekoa ja joilla voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan

96 V. TAVARAN VIRHE ii) myyjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuden - olennainen seikka, täytyy olettaa tienneen, perusteltua saada, vaikutus kauppaan iii) tavara on (KL: olennaisesti) huonommassa kunnossa kuin ostajalla on sen hinta ja muut olosuhteen huomioon ottaen perusteltua aihetta edellyttää - KKO 1992:158 (pinta-ala ja kylmävuoto)

97 V. TAVARAN VIRHE 2. MINÄ AJANKOHTANA VIRHEELLISYYS MÄÄRÄYTYY? PÄÄSÄÄNTÖ: - myyjä vastaa virheistä, jotka tavarassa ennen vaaranvastuun siirtymistä - tavaran luovutus - arvioidaan sitä, oliko tavarassa tuolloin virhe vai oliko tavara virheetön

98 V. TAVARAN VIRHE - huomattava, ettei merkitystä sillä oliko virhe havaittavissa - vastuu vaikka virhe ilmenisi myöhemmin (siis kun tavara ostajan hallussa) piilevä virhe - tällöin on kuitenkin voitava päätellä, että virhe on ollut tavarassa ennen vaaranvastuun siirtymistä (ostajan todistustaakka) - KKO 1991:162 (hiehotapaus) - kuluttajakaupassa 6 kk:n sääntö

99 V. TAVARAN VIRHE KKO 1991:162 (hiehotapaus) 1 lehmä ja 5 hiehoa (kantavia) mk Myyjä kuljetti eläimet ostajalle Pian kaupanteon jälkeen 4 hiehoa oli saanut poikimisen jälkeen utaretulehduksen - 2 hiehoa ja 5 vasikkaa olivat kuolleet Virhe tavarassa ennen kauppaa? Kiellonvastaisesta kuljetuksesta johtunut rasitus oli alentanut vastustuskykyä Olennainen sopimusrikkomus Kaupan purku ja vahingonkorvaus

100 V. TAVARAN VIRHE POIKKEUS: myyjän sopimusrikkomus - jos tavara huononee vaaranvastuun siirryttyä, on tavarassa virhe, jos huononeminen johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta (huolimattomuus: kuljetus, varastointi) myyjän takuu (KL 21.2 ku) - myyjä on sitoutunut vastaamaan myöhemmin ilmenevistä vioista

101 V. TAVARAN VIRHE 3. TAKUUN MERKITYS Myyjä sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan - ostajalle lisäarvo (normaalin virhevastuun lisäksi) - ei vastuunrajoituslauseke (tosin ) - Ei: jos tapaturma, väärinkäyttö tai muu ostajan puolella oleva syy - kuluttajakaupassa tiedot takuusta

102 V. TAVARAN VIRHE 4. VIRHEILMOITUS A) PÄÄSÄÄNTÖ: Kauppalaki - reklamaatio kohtuullisessa ajassa - havainnut virheen tai olisi pitänyt havaita se - Huom: jälkitarkastusvelvollisuus - hyvän tavan mukaisesti - niin pian kuin olosuhteet sallivat - menettämisseuraamus

103 V. TAVARAN VIRHE YK:n kauppalaki - samansisältöinen säännös kuin KL:ssa - eroaa kauppalain säännöksestä: - ostajan on yksilöitävä virhe - reklamaatio viimeistään kahden vuoden kuluessa tavaran luovuttamisesta ostajan hallintaan - paitsi jos tämä määräaika on ristiriidassa sopimukseen perustuvan takuuajan kanssa

104 V. TAVARAN VIRHE Kuluttajansuojalaki - samanlainen säännös kuin kauppalaissa - virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen - virheilmoitus voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun tai sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista

105 V. TAVARAN VIRHE B) POIKKEUS: myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti - myyjän tietoisuus, tahallisuus, erehdyttäminen, erehdyksen hyväksikäyttö KSL: turvallisuus, terveellisyys Ei menettämisseuraamusta laiminlyönnistä huolimatta Myyjän vakuuttelu voi vapauttaa (KKO 1998:150)

106 VI. MYYJÄN SOPIMUSRIKKOMUKSEN SEURAAMUKSET

107 VI. SEURAAMUKSET 1. SOPIMUKSEEN PERUSTUVAT SEURAAMUKSET Yksilölliset ehdot tai vakioehdot Sopimusvapauden rajoissa KL dispositiivinen/ksl pakottava Kohtuullisuus Reklamaatio (kirjallisesti, välittömästi, todisteellisesti, yksilöidysti Seuraamusvalikoima (hinnanalennus, vahingonkorvaus jne.) Vastuun määritys (sopimuksenmukaisuus, takuut, vakuudet)

KULUTTAJAKAUPAN ERITYISPIIRTEET Marko Mononen Siviilioikeuden dosentti (Helsingin yliopisto)

KULUTTAJAKAUPAN ERITYISPIIRTEET Marko Mononen Siviilioikeuden dosentti (Helsingin yliopisto) KULUTTAJAKAUPAN ERITYISPIIRTEET Marko Mononen Siviilioikeuden dosentti (Helsingin yliopisto) Tässä opintomonisteessa luodaan katsaus kuluttajakaupan erityispiirteisiin. Tarkastelu keskittyy kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Taloyhtiö 2016 -tapahtuma asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö 1 2 Puheenvuoron rajauksia Yhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, koneiden, laitteiden, komponenttien ja

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa.

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa. KAUPPAKIRJALUONNOS KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ly-tunnus: 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 ROVANIEMI Ostaja: Osoite: Evo Tek Oy / perustettavan yhtiön lukuun

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja Päätöspöytäkirja 1 (5) Muutokset konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin (KSE 2013, RT-13-11143) Tilakeskusliikelaitoksessa tehtävissä sopimuksissa Selostus Tilakeskuksen johtaja on päätöksellään 12.1.2009

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Tehtävä on kaksiosainen.

Tehtävä on kaksiosainen. YRITYSKAUPPASOPIMUKSET ENNAKKOTEHTÄVÄ TAUSTAKUVAUS ENNAKKOTEHTÄVÄ Juuso Innanen ja Niklas Blomström omistavat tasaosuuksin vuonna 2003 perustamansa suomalaisen Chaos Entertainment Oy:n koko osakekannan.

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojalain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojalain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 12 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto.

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto. (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry 25.2.2016, Oulun pääkirjasto. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Korjaushankkeen keskeiset riskit? Vahinkoriskit.

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta,

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, Yleiset myynti- ja toimitusehdot NRG Suomi Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot elinkeinoharjoittajalle 1.1.2014 1. Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan NRG Suomi Oy:n ( Myyjä ) antamiin

Lisätiedot

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Osapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja ( yleiset vuokrausehdot ) sovelletaan irtainten esineiden, kuten valaistus-, äänentoisto- ja kuvantoistokaluston sekä

Lisätiedot

kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittavaksi.

kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittavaksi. 1993 vp - Ta VM 40 - HE 360/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 40 hallituksen esityksestä laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunta on lähettänyt 12 päivänä

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Tiina Koskinen-Tammi AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Sisäilmastoseminaari 16.3.2016

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot