Kokenut korimies tyytyväisenä eläkkeelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokenut korimies tyytyväisenä eläkkeelle"

Transkriptio

1 EB: PARASTA PALVELUA PAINEESSAKIN TOIMISIKO SOTE-BUSSI SUOMESSA? JOHDON VALMENNUS YHDISTÄÄ Savonlinja 90 vuotta HANNU MÄKELÄ: Kokenut korimies tyytyväisenä eläkkeelle

2 Haluamme kiittää kuluneesta vuodesta sekä toivottaa Rauhallista joulua ja menestyksellistä uutta vuotta 2015 Volvo Buses. Driving quality of life

3 SISÄLTÖ NRO 6 joulukuu 2014 Erityisesti tilausajoissa tarvitaan joustavuutta esimerkiksi viime hetken tilausten, muutosten ja peruutusten osalta. 18 PÄÄKIRJOITUS 5 LIITON LINJOILLA 7 UUTISET 8 Markkinaehtoiselle liikenteelle jää niukasti elintilaa 14 KENTÄN ÄÄNI: Anssi Manninen 18 Länsimetro ja Kehärata isoja panostuksia raideliikenteeseen 20 Sähköbusseihin siirrytään maltillisesti 22 Parasta palvelua paineessakin 24 Logistiikan perustutkinto suora tie bussialalle 28 Yritysjohdon valmennus yhdistää 32 LINJA-AUTOLIITTO VAIKUTTAA 34 Sähköseikkailuja ja ovioivalluksia 36 Bus Expo Birmingham: Joka 4. minuutti 43 Sotebussi Norjan malliin 43 TESTIRYHMÄ: Uuden veroisia vanhuksia 50 RATIN TAKANA: Sitä sun tätä BUSSIAMMATTILAINEN Perustettu vuonna 1966 (Linja-auto , Bussiammattilainen 1991 ) Seuraava numero ilmestyy JULKAISIJA Linja-autoliitto KUSTANTAJA Bussialan Kehittämispalvelut Oy, Lauttasaarentie 8, TOIMITUS Päätoimittaja Saara Remes, Toimitussihteeri Vesa Riihinen, Toimittajat Pekka Paloranta, Auli Toivonen, Timo Lehtonen, ILMOITUKSET Mediamyynti Suomi, Tapani Mäkelä, Puh , Anssi Mustonen Puh , Fax , Albertinkatu 31 B 30, Helsinki TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET Puh , Fax ILMESTYMINEN 6 kertaa vuodessa KANSIKUVA Pekka Paloranta PAINOPAIKKA PunaMusta Oy, Tampere PAINOSMÄÄRÄ kpl

4 Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta Rauhaisaa joulua ja turvallisia ajokelejä! AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITTO RY John Stenbergin ranta 6, Helsinki // PL 313, Helsinki (09) , faksi (09) // // akt.fi Hyvää Joulua Onnellista Uutta Vuotta! Hyvästä yhteistyöstä kiittäen toivotamme rauhallista joulunaikaa ja menestyksellistä uutta vuotta 2015!

5 PÄÄKIRJOITUS SAARA REMES I Riskien tunnistamisella riskien hallintaan Mitä tehdään, kun tilausajomatka menee niin kuin ei pitäisi? Bussi rikkoutuu maassa, jossa tarvittavia varaosia ei ole nopeasti saatavilla. Entä kun kuljettajan terveys pettää. On selvää, että kaikissa tapauksissa asiakkaat odottavat maksamalleen matkalle täyden vastineen. Tilausajoyrittäjien kokoontumisajoissa marraskuussa pohdittiin varautumisen merkitystä ennalta-arvaamattomiin tilanteisiin. Tilaisuudessa kuullut käytännön esimerkit ulkomaanmatkoilta osoittivat, kuinka tärkeää on tunnistaa riskejä, arvioida seurauksia ennakolta ja varautua niihin erilaisin toimenpitein, myös vakuutusjärjestelyin. Varautumista tulisi tehdä paitsi yksittäisten matkojen, koko bussiyrityksen liiketoiminnan osalta. Tietokoneet voivat lakata toimimasta ja päätteellä olevat tiedot jopa tuhoutua. Bussipalo voi syttyä eikä henkilökunnalla ole riittäviä toimintaohjeita ja osaamista palotilanteessa. Entä miten käy, kun yritys joutuu vastuuseen alihankkijan toiminnasta vastuusuhteiden epäselvän määrittelyn takia? Systemaattinen riskienhallinta pyrkii ennakoimaan ja hallitsemaan seurauksia siten, että riskit toteutuessaan aiheuttaisivat mahdollisimman vähän vahinkoa yritykselle, henkilöstölle ja matkustajille. Juuri etukäteissuunnittelulla ja toimenpiteitä miettimällä parannetaan tuntuvasti riskien hallintaa. Bussiyrityksen riskejä voidaan luokitella mm. liiketoiminta- ja henkilöriskeihin, tietojärjestelmäriskeihin, kalusto-, liikennöinti- ja paloriskeihin, sopimus- ja vastuuriskeihin sekä ympäristöriskeihin. Riskien systemaattiseen analysointiin ryhtyminen on kuin iso elefantti, jonka paloitteluun ei arjen kiireissä kenelläkään tunnu liikenevän aikaa eikä resursseja. On helpompi reagoida eteen tuleviin tilanteisiin samalla toivoen, että häiriöt jäisivät ainutkertaisiksi. Valtakunnallinen varautumisorganisaatio, Maakuljetuspooli, on tunnistanut bussi- ja kuljetusyritysten tarpeet saada yrityskohtaisen riskianalyysin tekemiseen käytännönläheisiä työvälineitä. Tuloksena on ASKI -sähköiseen työkirjaan, www. aski.fi, koottuja menettelytapaohjeita ja lomakkeita. Kuljetusyrityksen riskien analysoinnin ensimmäinen vaihe alkaa liiketoiminnan uhkien tunnistamisesta ja riskien määrittämisestä. Lopputulemana on riskikortin laatiminen tukemaan tarvittavia toimenpiteitä. Liiketoiminnan eri osa-alueisiin liittyville riskeille on tarpeen antaa nimet samalla kun niiden vaikutusta ja Systemaattinen riskienhallinta pyrkii ennakoimaan ja hallitsemaan seurauksia siten, että riskit toteutuessaan aiheuttaisivat mahdollisimman vähän vahinkoa yritykselle, henkilöstölle ja matkustajille. merkittävyyttä toimintaan analysoidaan. Kun tämän jälkeen tarvittavat hallintatoimenpiteet, aikataulutus ja toimenpiteistä vastaavat henkilöt on määritelty, on otettu mittavat askeleet riskien ja häiriötilanteiden hallintaan. Lomakkeet ja riskikortit ovat apuvälineitä, eivät itsetarkoitus asioiden dokumentoinnille. Riskianalyysin tarkoituksena on ylläpitää yrityksen toimintavarmuutta. Bussiyritykset, jotka ovat aloittaneet riskielefantin paloittelun, ovat todenneet riskikartoituksen ja sen tekemistä auttavat työkalut hyödyllisiksi. Vuoden viimeisintä pääkirjoitusta laatiessani jouluvalot ovat syttyneet kaikkialle valaisemaan syystalven pimeintä aikaa. Vuosiluku on vaihtumassa pian toiseksi. Bussiammattilaisen koko toimitustiimi kiittää lukijoita ja ilmoittajia kuluneesta vuodesta! Yritämme elää myös ensi vuonna ajassa ja kuuntelemme herkällä korvalla sisältötoiveita. Tarjoamme vuonna 2015 jälleen kuuden numeron kiinnostavan lukupaketin. Hyvää ja Rauhallista Joulua! Menestyksellistä Uutta Vuotta! BUSSIAMMATTILAINEN

6 Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta Automaattivaihteistot ja hidastimet Onnellista joulua ja menestyksellistä Uutta vuotta! Maahantuonti puh. (09) TAIPALE AUTOMOTIVE Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta.

7 LIITON LINJOILLA MIKA MÄKILÄ I Waltti-järjestelmä ei voi laajeta valtakunnalliseksi Kilpailulain tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen. Kyse on EU:n laajuisista yhteismarkkinoista. Kilpailulaki rajoittaa myös julkisen sektorin omaa toimintaa markkinoilla. Puhutaan kilpailuneutraliteetista. Esimerkiksi kuntasektorin liiketoimintojen yhtiöittämisiä perusteellaan kilpailuneutraliteetilla. Tasapuolisen kilpailun vaatimuksella on merkitystä toimialallamme. Kilpailuneutraliteetti ei estä julkista sektoria toimimasta markkinoilla, kunhan liiketoimintaa harjoitetaan terveen ja toimivan kilpailun tavoitteen mukaisesti. Tässä tarkoituksessa julkisen sektorin omistama, osakeyhtiömuodossa toimiva yhtiö sopii lähtökohtaisesti EU:n yhteismarkkinoille. Liittomme toiminnassa on mukana tähän joukkoon kuuluvia yrityksiä. Liiketoimintaa voidaan harjoittaa myös osana julkista sektoria. Esimerkkinä tästä on Waltti-järjestelmää pyörittävä TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy. Se on osa julkista sektoria siksi, että yhtiö on omistajiensa sisäinen hankintayksikkö. Waltti-järjestelmän ostoja ei tarvitse kilpailuttaa, koska yhtiö toimii vain omistajiaan varten eikä osallistu EU:n yhteismarkkinoille. Järjestely on tällaisena lainmukainen. Waltti-järjestelmää ei voi laajentaa omistajien ostamaa liikennettä laajemmalle. Siksi Waltti-järjestelmästä ei voi myöskään tulla valtakunnallista lippu- ja maksujärjestelmää. Tämä on hyvä pitää mielessä siksi, että kilpailulainsäädännön logiikka on yksiselitteinen: julkisen sektorin yritys joko on taikka ei ole EU:n yhteismarkkinoilla. Waltti-järjestelmä ei ole markkinoilla, joten se ei voi lähteä kilpailemaan esimerkiksi Matkahuollon kanssa lippu- ja maksujärjestelmissä. Tasapuolista ja tervettä kilpailua ei myöskään saa vääristää antamalla yrityksille julkista tukea ilman siihen oikeuttavaa perustetta. Siinä missä yleisen säännön tai palvelusetelien mahdollistama julkinen tuki on mielestämme sallittua, lippu- ja maksujärjestelmään käytetyssä valtion rahoituksessa on merkittävä riski siitä, että se ei sovellu EU:n yhteismarkkinoille. Liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että pelisäännöt ovat kaikille samat. Kilpailuneutraliteetti on vahvistumassa oleva suuntaus, jota hiljattain laajennettu kilpailulain ja kuntalain muutoksin. Tämä on otettava vakavasti myös Waltti-järjestelmää kehitettäessä. Jos valtion rahoituksella ja kilpailuttamattomilla hankinnoilla osallistuttaisiin EU:n yhteismarkkinoille, olisivat myös taloudelliset riskit suuria esimerkiksi maksettujen valtiontukien palauttamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Waltti-järjestelmää ei voi laajentaa omistajien ostamaa liikennettä laajemmalle. Siksi Waltti-järjestelmästä ei voi myöskään tulla valtakunnallista lippu- ja maksujärjestelmää, koska kyse on EU:n yhteismarkkinasta. Matkahuolto on osa tätä markkinaa, kuten kaikki muutkin markkinoilla toimivat yritykset, jotka haluavat tällaisia palveluita liikenteenharjoittajille tarjota. BUSSIAMMATTILAINEN

8 U U T I S E T TEKSTIT SAARA REMES KUVAT SAARA REMES JA KUVAPANKIT Säädösmuutosten taloudellisia vaikutuksia selvitetty Liikenneministeriön toimeksiannosta Tempo Ecomics Oy on arvioinut vireillä olevien säädösmuutosten taloudellisia vaikutuksia liikennealan yritysten kannalta. Selvityksen mukaan eri liikennetyyppien välisten raja-aitojen poisto henkilöliikenteessä lisää joko suoraan tai epäsuorasti kilpailua sekä taksitoiminnassa että linja-autoliikenteessä. Samalla esitysluonnokset mahdollistaisivat nykytilannetta paremmin niiden yritysten taloudellisen menestyksen, jotka kykenevät kehittämään toimintaansa. Taksi- ja linja-autoalojen liikevaihto kasvaisi nykytilanteeseen verrattuna sekä pitkälläaikavälillä että muutaman vuoden tähtäimellä, jos pienoislinja-autoja koskevista rajoituksista, ml. taksamittarin käyttökiellosta, luovuttaisiin. Mikäli myös esteettömien taksiautojen vapauttaminen tarveharkinnasta toteutetaan, taksimarkkinat avautuisivat osittain suoraan kilpailulle. Tämä olisi myös alan yritysten pitkän tähtäimen etujen mukaista. Selvitys on luettavissa LVM:n julkaisusarjassa LVM toteaa, että arviossa esitetyt näkemykset ja johtopäätökset ovat tekijän omia eivätkä edusta liikenne- ja viestintäministeriön kantaa. Ilmaislippuja kakkosautosta luopuville Jyväskylässä Jyväskylän kaupunki hakee osallistujia kokeiluun, jossa kakkosautosta luopuvalle perheelle annetaan vastineeksi ilmaiset joukkoliikenneliput kaupungin liikenteeseen puoleksi vuodeksi. Auton luopumisesta saa vastineeksi liput yhdelle tai kahdelle ihmiselle. Mukaan voivat hakea myös perheet, jotka ovat valmiita luopumaan ainoasta autostaan. Jyväskylän seudun alueella aikuisen kuukausilippu maksaa 62 euroa. Kahden hengen liput puoleksi vuodeksi ovat siis yli 700 euron houkutin. Oman auton kustannukset ovat helposti tuhansia euroja suuremmat. Auto aiheuttaa toisinaan myös ennakoimattomia menoja, esimerkiksi rikkoutumisesta voi syntyä yhtäkkiset, satojen tai tuhansien eurojen kustannukset", kampanjan sivuilla muistutetaan. Mukaan kokeiluun otetaan korkeintaan kymmenen perhettä. Tampereelle uusi reittiopas Tampereen kaupunki, CGI ja Aalto yliopisto kehittävät Tampereen julkisen liikenteen reittioppaasta uutta versiota, joka huomioi annetuissa reittiehdotuksissa liikenteessä olevien bussien poikkeamat aikatauluista. Uusi reittiopas tarjoaa modernin, mobiililaitteisiin sovitetun käyttöliittymän, joka mukautuu käyttäjän tarpeisiin. Sen avulla reittihaku onnistuu hetkessä, olipa sitten kiiruhtamassa pysäkille tai kotisohvalla suunnittelemassa seuraavan päivän matkaa. Sovellus osaa myös hakea reittejä liityntäpysäköinnillä, jolloin autolle ehdotetaan sopiva parkkipaikka, ja matka jatkuu bussilla. Uudelle reittioppaalle on etsitty testaajia. Aktiivinen testijakso kestää 2-3 kuukautta, jonka kuluessa voi antaa palautetta palvelusta. 8 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

9 Kuvakaappaus valokuvaaja Lauri Erikssonin kuvaamista joukkoliikenteen käyttäjistä HSL:n kampanjasivustolta: HSL:n Joukkoliikenteen kasvot -kampanja palkittiin Pääkaupunkiseudun pysäkkejä vuosi sitten koristanut Joukkoliikenteen kasvot -kampanja on palkittu arvostetulla Golden Drum -festivaaleilla. Kampanja palkittiin hopeisella mitalilla ulkomainonnan sarjassa. Golden Drum on yksi Euroopan tunnetuimmista mainosfestivaaleista ja -kilpailuista, joka pidetään aina syksyisin Slovenian Portorozissa. Kisaan osallistui tänä vuonna yli tuhat työtä yli 20:stä eri maasta. Joukkoliikenteen kasvot -kampanja oli tavallisista ihmisistä ja arkisesta joukkoliikenteestä synnytetty kokonaisuus. Kampanjan Helsingin seudun liikenteelle suunnitteli mainostoimisto 358. Linkki kampanjan esittelyvideoon: https:// 0bKI Kuljettajan vastuuta vammaismatkustajan turvallisuudesta halutaan lisätä Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pitää tärkeänä, että kuljettajan vastuu vammaisten matkustajien turvallisuudesta kirjataan lakiin nykyistä laajempana. Tähän saakka määräykset ovat koskeneet vain invataksien kuljettajia. - Vammaiset henkilöt käyttävät tieliikenteessä nykyään paitsi invataksia, myös esteetöntä taksia, tavallista henkilöautotaksia ja linja-autoa. Kunnat käyttävät kuljetuspalveluihin yhä enemmän pienlinja-autoja, Risikko toteaa. - Kuljettajien koulutuksessa pidetään toki esillä vammaiskuljetuksia, mutta lakiin ei vastuuta ole kirjattu. Vahingon sattuessa juridisella vastuulla on merkitystä. Nykylaissa ei ole mainintaa esimerkiksi nostolaitteen turvallisesta käytöstä, Risikko huomauttaa. Asiaa koskeva tieliikennelain muutos liittyy joulukuussa annettuun hallituksen esitykseen joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Vastaisuudessa kaikkien korkeintaan 16-paikkaisten autojen kuljettajien olisi huolehdittava siitä, että matkustajat voivat siirtyä turvallisesti autoon ja sieltä pois ja että tähän tarvittavia laitteita käy- tetään asianmukaisesti. Näissä autoissa kuljettajat pystyvät valvomaan matkustajien turvallisuutta kuten turvavyön käyttöä ja pyörätuolin kiinnitystä. BUSSIAMMATTILAINEN

10 U U T I S E T TEKSTIT SAARA REMES KUVAT SAARA REMES JA KUVAPANKIT Tienkäyttäjät entistä tyytymättömämpiä tiestön kuntoon Tienkäyttäjien tyytymättömyys maanteiden tilaan ja kuntoon on entisestään lisääntynyt. Kaikkein tyytymättömimpiä ovat ammatikseen autoilevat. Tämä selviää juuri valmistuneista kesän 2014 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksista. Myös Liikenneviraston omat kuntomittaukset osoittavat tiestön kunnon heikenneen. Tyytyväisyys tiestön kuntoon on laskenut vuodesta 2010 lähtien ja on nyt huolestuttavan alhaalla. Tyytymättömiä ollaan niin pää- kuin muidenkin teiden kuntoon, kaikkein tyytymättömimpiä kuitenkin muihin kuin pääteihin. Liikennevirasto jakaa tienkäyttäjien huolen tieverkon kunnosta. AMMATTIAUTOILIJAT ERITYISEN KRIITTISIÄ Varsinkin ammattiliikenteen eli raskaan liikenteen edustajien tyytyväisyys on laskenut selvästi. Nyt ensimmäistä kertaa useimmat heistä ovat tyytymättömiä pääteiden kuntoon kesäkaudella, ja tyytyväiset ovat jääneet vähemmistöön. Tyytymättömyys muiden teiden kuntoon on entisestään lisääntynyt. Peräti 60 prosenttia ammattiautoilijoista on erityisen tyytymätön muun tiestön kuntoon. Tässä ryhmässä korostuvat muun muassa metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia ajavat autoilijat. MYÖS TYYTYVÄISYYDEN AIHETTA LÖYTYY Tiedottamiseen liikenteen häiriöistä ovat kaikki hieman aiempaa tyytyväisempiä, tyytyväisiä on nyt 56 prosenttia yksityisistä ja 54 prosentti ammattiautoilijoista. Myös ajoratamerkintöjen näkyvyys pääteillä saa kiitosta useimmilta yksityisiltä ja puolelta raskaan liikenteen edustajista. Samoin useimmat ovat tyytyväisiä tienvarsien siisteyteen. Tosin vastaavat prosentit muilla kuin pääteillä ovat selvästi heikommat. Sähköbussien valmistus Suomessa etenee Bussiammattilainen uutisoi numerossa 5/2014, että sähkökäyttöisten kaupunkibussien valmistus alkaa Sastamalassa Tuotekehityksestä, myynnistä ja markkinoinnista vastaa Linkker Oy ja valmistuksesta Fortaco. Marraskuun lopussa tulleen tiedotteen mukaan Linkker kertoo keränneensä sijoittajilta miljoonasumman, mikä merkitsee sähköbussien valmistuksen etenemistä. Uudenvuoden tienoilla alkaa aktiivinen myyntityö, kertoo Linkkerin toimitusjohtaja Kimmo Erkkilä. Yhtiö tavoittelee nopeaa kansainvälistymistä. 10 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

11 Maanteiden talviliikenne vaatii ennakoitavuutta Suomen talviliikenne perustuu pitkälti ennakolta varautumiseen. Ennakoitavuutta vaaditaan niin teiden kunnossapitäjiltä kuin tienkäyttäjiltäkin. Talven liukkaita kelejä torjutaan vilkasliikenteisillä teillä suolauksella ja vähemmän liikennöidyillä teillä hiekoituksella. Myös alennetut nopeusrajoitukset lisäävät liikenneturvallisuutta talvisin. Liikenneviraston mukaan urakoitsijat varautuvat tulevaan talveen jo kesällä tekemällä tarkat auraus- ja toimintasuunnitelmat eri tilanteisiin. Lisäksi aurauskalusto laitetaan toimintakuntoon. Rankkojen lumisateiden sattuessa hoitourakoitsijat ovat varanneet normaalien yksiköiden lisäksi 1-3 tienhoitoyksikköä enemmän. Urakoitsijat seuraavat ahkerasti nykyisen tilanteen lisäksi myös sää- ja keliennusteita. Urakoitsijat ovat jatkuvassa valmiustilassa lokakuun alusta aina huhtikuun loppuun asti. Maanteillä liukkautta torjutaan teiden suolauksella, joka on Suomen olosuhteissa ainut vaihtoehto varsinkin vilkasliikenteisillä teillä. Suolauksen määrässä huomioidaan aina liikenneturvallisuus sekä ympäristövaikutukset. Suolausta onkin vähennetty useilla pohjavesialuilla, ja aroilla alueilla on ympäristövaikutuksien takia siirrytty formiaattien käyttöön. Suola ja formiaatti vaikuttavat samalla tavalla tien ajettavuuteen. Vähemmän liikennöidyillä teillä turvaudutaan suolauksen sijaan hiekoitukseen. Kun liikennettä on vähemmän ja nopeusrajoitukset matalammat, pysyy lumikerros tienpinnassa paremmin ja hiekalla on pinta, johon tarttua. Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa vakavista keliongelmista ja häiriöistä Tienkäyttäjän linjalle , josta häiriöt välitetään suoraan maantietä hoitavalle urakoitsijalle. Liikku mista vaarantavat ja merkittävästi haittaavat puutteet korjataan mahdollisimman nopeasti. Liikennevirasto ja alueelliset ELY-keskukset tilaavat kunnossapitäjiltä tiettyä laatutasoa, jonka toteutuksesta vastaavat useimmissa tapauksissa alueurakoitsijoiden aliurakoitsijat. Perusväylänpitoon kaivattua lisärahaa Liikenne- ja viestintäministeriö on saamassa perusväylänpidon määrärahoihin 10 milj. euron lisäyksen vuodelle Valtiovarainministeriö julkaisi kannanottonsa ministeriöiden tekemiin ehdotuksiin täydentävästä talousarviosta 11. marraskuuta. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko on tyytyväinen valtiovarainministeriön esitykseen. Parhaillaan on käynnissä myös ministeri Risikon vetämä parlamentaarinen työryhmä liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi. Kotimaiset laadukkaat linja-autojen TUULILASIT SEKÄ SIVULASIT suoraan valmistajalta BUSSIAMMATTILAINEN

12 U U T I S E T TEKSTIT SAARA REMES KUVAT SAARA REMES JA KUVAPANKIT Junalippujen myynti Matkahuollosta laajenee Marraskuussa kilpiin 33 bussia Junalippuja voi nyt ostaa Matkahuollon toimipaikoista Iisalmessa, Kajaanissa, Kemissä, Pieksämäellä, Porissa, Salossa ja Ylivieskassa. Edellä mainittujen paikkakuntien Matkahuollot aloittivat VR:n lippujen myynnin lokakuun alussa. Laajentuneen palvelun myötä matkustajat voivat nyt ostaa bussi- ja junalippunsa samasta paikasta. VR:n lippuja myyvistä Matkahuolloista saa kaikki erityyppiset junaliput mukaan lukien myös Venäjälle suuntautuvien matkojen liput.. Uusien myyntipisteiden lisäksi junalippuja on voinut jo aiemmin ostaa Forssan, Lapuan, Loimaan, Mäntsälän, Pietarsaaren, Porvoon, Rauman, Savonlinnan, Sodankylän ja Varkauden Matkahuolloista. Vuoden alusta lukien linja-autoja on rekisteröity 661 kappaletta. Luku on peräti 107,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Marraskuun loppuun saakka rekisteröidyistä busseista kärjessä on Mercedes- Benz (228 kpl), toisena Volvo (144 kpl), kolmantena VDL (131 kpl) ja neljäntenä Scania (73 kpl). Kilvityksiä muille busseille yhdentoista kuukauden aikana on tehty seuraavasti: Volkswagen (27 kpl), Ford (15 kpl), Iveco (11 kpl), Cuby (10 kpl), Solaris (10 kpl), Setra (3 kpl), Golden Dragon (2 kpl), Irisbus (2 kpl), Polster (2 kpl) sekä muut (3 kpl). Vaalimaalla kokeiluna ennakkovarauspalvelu Matkahuollon puhelinpalvelu ympärivuorokautiseksi Oy Matkahuolto Ab ja Oy Eniro Finland Ab ovat sopineet yhteistyön laajentamisesta. Asiakas saa valtakunnallisesta palvelunumerosta henkilökohtaista palvelua ympäri vuorokauden. Matkahuollon Matkapalvelujen valtakunnallinen palvelunumero tarjoaa bussimatkustajille kaikki Matkahuollon aikataulutiedot, kuten bussien lähtö- ja saapumisajat sekä tarkempia tietoja reiteistä ja pysäkeistä. Lisäksi palvelunumerosta saa bussilippujen hintatiedot mukaan lukien niin kertalippujen kuin erilaisten kausi- ja sarjalippujen hinnat sekä lisätietoja eri lippuvaihtoehdoista. Palvelunumerosta voi myös tiedustella esimerkiksi toimipaikkojen ja matkakorttien latauspisteiden yhteystietoja ja aukioloaikatietoja. Vaalimaan raja-asemalla kokeillaan Venäjälle suuntautuvassa henkilö- ja tavaraliikenteessä uutta ennakkovarauspalvelua. Vaalimaan rajaasemalla kaikille kuljettajille pakollinen palvelu otettiin käyttöön joulukuun alussa. Lisätietoja palvelusta löytyy osoitteesta Henkilöliikenteen osalta palvelu otetaan käyttöön ja tavaraliikenteen osalta Venäjälle autoilevat kohtaavat yhä ajoittain autojonon ennen Vaalimaan rajatarkastusta. Rajaliikenteen ennakkovarauspalvelu -kokeiluhanke tähtää tehokkaampiin käytäntöihin ja toimintamalleihin, joiden avulla säästetään autoilijoiden aikaa, kun ennakkovarauksen voi tehdä sähköisesti ja välttyä jonoilta. Ennakkovarauspalvelu perustuu toimintamalliin: Suunnittele varaa aja: Suunnittele ajankohta, jolloin haluat saapua rajatarkastukseen. Varaa aika internetin kautta, asiointipisteessä tai puhelimitse. Aja rajatarkastukseen omalla rajanylitysvuorollasi. 12 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

13 Veho aloitti katsastustoiminnan Trafi on myöntänyt Vehon Espoon Lommilassa sijaitsevalle korjaamolle kevyen ja raskaan kaluston katsastustoimiluvan 13. marraskuuta. Kun lakiehdotus katsastustoiminnan muutoksista viime kesänä eteni, aloitettiin Vehossa varsinainen suunnittelutyö. Tavoitteena on vakiinnuttaa katsastuspalvelu luontevaksi osaksi asiakkaan kokonaisvaltaista palvelua, kertoo katsastustoimen päällikkö Anssi Vainiola. Kuka on Hämeen mukavin bussinkuljettaja? Matkapalautetta QR koodilla ExpressBussin kahdessa bussissa oli marraskuun ajan kokeilu, jossa matkustajat QR-koodin mobiililaitteeseen lataamalla ovat antaneet palautetta matkasta, kuljettajasta ja esittäneet kehittämistoiveita. Palautteen antaminen omalla mobiililaitteella on koettu vaivattomaksi ja hyödylliseksi. Missä huristelee Hämeen mukavin bussinkuljettaja? Millä linjalla Kanta-Hämeessä olet kohdannut ystävällisen, tervehtivän ja asiakaspalveluhenkisen linja-autonkuljettajan? YLE Häme esitti kuuntelijoille marraskuussa tällaisia kysymyksiä. Kuuntelijoita aktivoitiin kertomaan kivasta kohtaamisesta joukkoliikenteessä sekä sitä, mitä ominaisuuksia ja millaisia tekoja arvostaa bussinkuljettajassa. YRITTÄJÄ- PALKINTOJA Liperissä on valittu vuoden yrittäjäksi Taksi- ja tilausliikenne Mutanen Ay. Valkealassa vuoden yrittäjäpalkinto on luovutettu Kymen Charterline Oy:lle Onnea! MERKITTÄVIÄ YRITYSVUOSIA JUHLINEET: Pekolan Liikenne Oy, 90 v Savonlinja Oy, 90 v Karstulan Liikenne Oy, 80 v Onnittelut! ExpressBus Tanssi Tähtien Kanssa ExpressBus oli näyttävästi esillä koko syyskauden ajan MTV3:n huippusuositussa Tanssii Tähtien Kanssa - ohjelmassa. Letkajenkan tahdissa Parhaiten vievä partneri vei katsojat ohjelman mainostauolle ja toi sieltä takaisin. Facebookissa kommentoitiin ahkerasti tansseja koskeviin kysymyksiin ja viikoittaisen kilpailun voittajia palkittiin lipuilla sunnuntai-illan suoriin lähetyksiin. Myös Hauskin ExpressBus matkan -tarinasta palkittu henkilö sai lipun olleeseen finaalilähetykseen. Jo 9. kerran toteutettu Tanssii Tähtien kanssa ohjelma oli jälleen huippusuosittu. Se keräsi joka sunnuntai yli miljoonan katsojaluvut. BUSSIAMMATTILAINEN

14 Savonlinja on jatkamassa 90 vuotista liiketoimintaansa jo kolmannessa polvessa. Vuonna 2013 yhtiön johtoon mukaan tuli mukaan Raimo Honkasen nuorin poika, Kai. Liikenneneuvos Raimo Honkanen: Markkinaehtoiselle liikenteelle jää niukasti elintilaa Joulukuun 1. päivänä 90 vuotta täyttänyt Savonlinja elää liikenneneuvos Raimo Honkasen mukaan yhtiön historian suurimpia muutoksia. Heinäkuussa voimaan astuneet joukkoliikennemuutokset koskettavat monella tavalla yhtiön eri puolilla Suomea hoitamaa liikennettä ja liiketoimintaa. TEKSTI JA KUVAT SAARA REMES Yksi muutoksen aiheuttamista kipupisteistä on markkinaehtoisen liikenteen olematon elintila koko maan linjaautoliikenteessä. - Joulukuussa 2009 voimaantulleen joukkoliikennelain lähtökohtana piti olla se, että liikennepalveluiden järjestämisessä viranomaisen on aina selvitettävä markkinaehtoisena liikenteenä syntyvä palvelu- 14 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

15 tarjonta. Lakia sovelletaan nyt kuitenkin täysin päinvastaiseen suuntaan. Yritykset saavat ajaa markkinaehtoista liikennettä vain silloin, jos se ei loukkaa toimivaltaisten viranomaisten järjestämää liikennettä, liikenneneuvos Honkanen ihmettelee. Konkreettisena esimerkkinä PSA-liikenteen suojelusta on Heinola Lahti liikenne. - Yhtiömme haki reittilupaa kyseiselle välille. Lupaa ei myönnetty. Perusteena oli se, että markkinaehtoisen liikenne heikentää seutuviranomaisen järjestämän liikenteen toimintaedellytyksiä. Viranomainen suojaa siis järjestämänsä liikenteen eikä salli matkustajille tarjota markkinaehtoisesti lisää vuoroyhteyksiä. Tämä on aivan käsittämätöntä, Honkanen toteaa. Markkinaehtoisen liikenteen elintilaa syö myös tuettujen lippujen käytöstä syntynyt viranomaistulkinta. Hallinnon tarjoama ratkaisu tuettujen lippujen kelpoisuuteen markkinaehtoisissa vuoroissa on ollut ns. nousukorvaus. Se on määritelty kuitenkin niin alhaiseksi, että vuoron ylläpitäminen sillä korvaustasolla ei monillakaan alueilla ole mahdollista. Seurauksena on, että markkinaehtoisesti hoidetut vuorot supistuvat ja vähitellen kuolevat kaupunkiseutujen ulkopuolella. ELY-keskuksilla, sen paremmin kuin kunnillakaan ei taas ole määrärahoja ostaa aiemmin lipputuloilla ylläpidettyjä vuoroja. - Olemme ilmoittaneet asiakkaille, että hyväksymme seutu-, kaupunki- ja työmatkaliput kaikilla yhtiöidemme vuoroilla tämän vuoden loppuun saakka. Toivomme, että valtakunnallinen ratkaisu lippusekavuuteen saadaan aikaan mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa katoavat viimeisetkin yhteydet. Viranomainen suojaa järjestämänsä liikenteen eikä salli matkustajille tarjota markkinaehtoisesti lisää vuoroyhteyksiä. Tämä on aivan käsittämätöntä! KILPAILUA ON AINA OLLUT Lähes 60 vuotta Savonlinja-yhtiöitä pyörittänyt liikenneneuvos Raimo Honkanen on kokenut vuosikymmenien aikana monenlaiset toimintaympäristön muutokset, samoin yhtiön erilaiset sopeuttamis- ja kehittämistarpeet. Raimo Honkasen isän vuonna 1924 aloittama liiketoiminta on yhdeksän vuosikymmenen aikana kasvanut isoksi konserniksi pitäen sisällään kuusi itsenäistä yritystä ja 13 eri toimipistettä. Kalliilla yritysostoilla on haettu liiketoimintaan tervettä kasvua ja tehokkuusetuja. Yhtiö on lähtenyt myös mukaan jo vuosia sitten kilpailutettuun sopimusliikenteeseen niin pääkaupunkiseudulla kuin Turussakin. Linja-autoja konsernissa on noin 500 ja henkilöstöä noin Markkinoista ja asiakkaista on aina kilpailtu toisia yrityksiä, henkilöautoja ja junaliikennettä vastaan. Nyt käynnissä oleva pikavuoroliikenteen kilpailu on huimaa kilpailua yksittäisestä reitistä, lipun hinnoista, tietyn yhteysvälin lähtöajoista parhaimpiin kellonaikoihin ja jopa samalla lähtöaikataululla. Pikavuoroliikenne ei ole enää verkosto, jossa Matkahuollon jakelukanavista ostettu lippu käy kenen tahansa liikennöitsijään autoon, liikenneneuvos Honkanen kuvailee. EPÄREALISTISET KALUSTOVAATIMUKSET Laajamittaiset, kaupunkiseutujen ja ELYkeskusten kilpailutukset käynnistyivät viime vuonna. Tarjouskilpailut ovat tuoneet yrityksiin valtavan hallinnollisen työn ja kilpailutusvoitot mittavat investointitarpeet. Muutosvauhti on ollut hengästyttävä. Valtavaa epätietoisuutta on aiheuttanut kaupunkiseuduille parhaillaan laajeneva Waltti-järjestelmä. Sen ajallista etenemisestä, vaikutuksista lippuihin ja yrityksen liiketoimintaan ei tunnu olevan kenelläkään ajantasaista ja luotettavaa tietoa. Honkasen mukaan kalustovaatimukset tarjouskilpailuissa olivat ylimitoitetut. Osaan ELY-ostokohteista vaadittiin lähes uutta kalustoa. Lyhimmillään tarjottiin kuitenkin vain kahdeksan kuukauden sopimuksia. Ei yritys voi lähteä investoimaan kallista kalustoa lyhyisiin sopimuksiin. Osallistuimme tiettyihin tarjouskilpailuihin liiketoiminnallisesti kannattavilla hinnoilla ja hävisimme useassa kohteessa. Häviöiden seurauksena jouduimme ensi kertaa laajamittaisempiin henkilöstön irtisanomisiin. Myös kalusto menetti hetkessä arvonsa, koska sille ei löydy jälkimarkkinoita. Kuva: Pekka Paloranta Tarjouskilpailut ovat tuoneet yrityksiin valtavan hallinnollisen työn ja kilpailutusvoitot mittavat investointitarpeet, sanoo Raimo Honkanen. Linjaliikenteen lisäksi Savonlinja- yhtiöt tarjoavat yksittäisiä tilausajoja ja valmismatkoja sekä kuljetuksia suurtapahtumissa. Kuva: Timo Lappi BUSSIAMMATTILAINEN

16 - Hallinnollinen työmäärä yrityksessä sopimusten vaatimien raporttien, kuljettajakorttien yms. pyörittämiseen on lisääntynyt valtavasti. Viranomaisten vaatiman raportointitiedon tuottamiseksi yhtiömme on tehnyt mittavia tietoliikennejärjestelmäinvestointeja, mikä on nakertanut liiketoiminnan kannattavuutta entisestään, liikenneneuvos Honkanen jatkaa.. SUKUPOLVEN VAIHDOS MENEILLÄÄN Savonlinja on jatkamassa 90 vuotista liiketoimintaansa jo kolmannessa polvessa. Vuonna 2013 yhtiön johtoon mukaan tuli mukaan Raimo Honkasen nuorin poika, Kai Honkanen. Hän on yliopisto-opintojensa jälkeen liiketoimintajohtajana vienyt läpi yhtiön monia kehityshankkeita. Hän on ottamassa vähitellen yhä laajempaa vastuuta konsernin johtamisesta. Isä Raimon valtava kokemus, tuki ja niin sanottu hiljainen tieto ovat arvokasta pääomaa sukupolven vaihdostilanteessa. - Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu Älypuhelimet ovat arkipäivää ja mahdollistavat monia sovelluksia. Niistä yksi on mobiilimaksaminen. Sitä on kehitettävä myös bussiasiakkaille. kovaa vauhtia. Digitalisoituminen ja tekninen kehitys tuovat mahdollisuuksia ja samalla uudenlaisia vaatimuksia bussipalvelujen kehittämineen. Matkan nopeus, vaivaton reitti-, aikataulu- ja hintahaku sekä lipun oston helppous ovat tärkeitä valintatekijöitä pikavuoroasiakkaalle, Kai Honkanen toteaa. Kai uskoo markkinoinnin tarpeelli- Raimo Honkasen isän vuonna 1924 aloittama liiketoiminta on kasvanut 90 vuoden aikana isoksi konserniksi, jossa kuusi yhtiötä ja 13 toimipaikkaa. Kuva: Pekka Paloranta. 16 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

17 suuteen ja vaikuttavuuteen. Savonlinja on ollut perustamassa ExpressBus markkinointiyhteenliittymää ja näkee EB-brändin alla tehtävän markkinoinnin ja tuotekehityksen entistäkin tärkeämpänä. - Palveluista ja hinnoista on kerrottava monissa kanavissa. Siellä, mistä ihmiset etsivät tietoa ja missä kuuntelevat ja katselevat viestejä. Älypuhelimet ovat arkipäivää ja mahdollistavat monia sovelluksia. Niistä yksi on mobiilimaksaminen. Sitä on kehitettävä myös bussiasiakkaille. Linjaliikenteen lisäksi Savonlinja- yhtiöt panostavat tilausliikenteeseen. Yhtiöt tuottavat yksittäisiä tilausajoja, valmismatkoja ja suurtapahtumakuljetuksia erilaisille asiakasryhmille. - Tilausliikenne on sesonkiluonteista ja vaatii luksuskaluston. Olemme siinä mukana järkevällä hinnoittelulla ja tuotekonseptilla, Kai kertoo. Kuva: Timo Lappi USKO TULEVAISUUTEEN SÄILYTETTÄVÄ Alan myllerrysten ja tulevaisuuden kysymysmerkkien keskellä Kai Honkanen toteaa, että epävarmuudesta ja sekavuudesta huolimatta pitää katsoa eteenpäin ja uskoa tulevaisuuteen. - Linja-autoliikennettä tarvitaan jatkossakin. Savonlinja-yhtiöiden arvoina ovat laatu, kokemus, luotettavuus, turvallisuus, jatkuvuus ja kannattavuus. Ne arvot ovat kantaneet jo 90 vuotta ja uskon kantavan edelleen. Yhdessä eteenpäin on yhtiömme tunnuslause, Kai sanoo. Kai uskoo markkinoinnin tarpeellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Savonlinja on ollut perustamassa ExpressBus markkinointiyhteenliittymää ja näkee EB-brändin alla tehtävän markkinoinnin ja tuotekehityksen entistäkin tärkeämpänä. Savonlinja-konserni Savonlinja-konsernin liikennepalveluja ovat kaupunki-ja lähiliikenne, kuntien palveluliikenne, maaseutuliikenne. ExpressBus-pikavuoroliikenne, tilausliikenne sekä sopimusliikenne pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Lappeenrannassa. liikevaihto 64 milj. eur /vuosi matkustajat 14 milj./vuosi ajokilometrit 32 milj.km/vuosi henkilöstö: noin 800 henkilöä linja-autoja: noin 500 kpl SAVONLINJA-YHTIÖT: Savonlinja Oy, Autolinjat Oy, Etelä- Suomen Linjaliikenne Oy, Linja-Karjala Oy, SL-Autoyhtymä OY, SL-Autolinjat. 13 eri toimipistettä. BUSSIAMMATTILAINEN

18 KENTÄN ÄÄNI TEKSTI JA KUVA SAARA REMES Anssi Manninen, Bussi-Manninen Oy: Älä roiku vanhassa! Anssi Mannisen vanhemmat ovat antaneet niin hänen kuin kolmen muun sisaruksen valita vapaasti ammattinsa. Yrityksen jatkamiseen ei ketään painostettu. Lopputulemana on, että liikennöitsijäisän ja opettaja-äidin neljästä lapsesta kaksi on opettajia ja kaksi liikennöitsijöitä. Yritys toimii jo kolmannessa polvessa. Vuonna 1926 Anssin isoisä, Kalle Manninen aloitti liikennöinnin Ruovedellä. Vuonna 1976 yritys siirtyi toiselle polvelle, Eskolle. Viimeisin sukupolvenvaihdos tehtiin 2005, mutta jo 1990-luvulta alkaen Bussi-Mannista ovat luotsanneet Eskon pojat Kari ja Anssi. Harva yritys selviää kolmanteen sukupolveen. Olemme Kari-veljeni kanssa iloisia saadessamme jatkaa perheyritystä. Isä on osannut antaa vastuuta jo hyvin nuoresta alkaen. Olemme saaneet muokata yrityksestä omanäköisemme. Isän luottamusta arvostan myös sen vuoksi, että tiedän vanhemman polven yleisen vaikeuden luopua ja antaa ajoissa vastuuta nuoremmalle polvelle, Anssi sanoo. PIENEMPIKOKOISTA KALUSTOA Anssin mukaan maaseudun liikenne on joutunut ja joutuu edelleen supistusten kohteeksi. Vakiovuorot ovat vähentyneet ja vähäisetkin vuorot ajetaan pienempikokoisella kalustolla. Kyläkoulujen lakkautusten myötä koululaisliikenteessä Ruovedellä on siirrytty takseista paikkaisiin pikkubusseihin. Lapsia riittää jatkossakin pikkubusseilla kuljetettaviksi, sillä sivukylien viimeisetkin koulut ovat lakkautusuhan alla. Toisen asteen oppilaitokset harvenevat, mutta ainakin osa niissä opiskelevista käy koulua kotoaan käsin. Kuntakeskusten välistä liikennettä tarvittaisiin. Emme ole kynsin hampain pitäneet kiinni tappiollisista vuoroista, vaan karsineet ne heti pois. Suurin osa Ruovedelle ja Ruoveden kautta kulkevasta liikenteestä onkin jo Pirkanmaan ELY-keskuksen ostamaa. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa on sujunut hyvin. Pienet aikataulumuutokset on saatu läpi ja matkustajille on pystytty tarjoamaan uusia yhteyksiä. On hyvä, että yrityksen esittämiä muutostarpeita ELY-keskuksessa kuunnellaan. Viime kädessä paras asiantuntemus reiteistä ja aikataulujen toimivuudesta on paikallisella liikennöitsijällä. Tampereen kaupunkiliikenteen kilpailutuksiin emme ole osallistuneet. Kaupunkiliikenteen hoitaminen on sen verran poikkeavaa ja erilaista osaamista vaativaa nykyiseen toimintaamme verrattuna, Anssi toteaa. JOUSTAVUUS PIENEN YRITYKSEN VAHVUUTENA 11 bussin ja 13 henkilön yritys on mittasuhteiltaan jo keskikokoluokkaa Linja-autoliiton jäsenkentässä. Vaikka yrityksemme on viime aikoina vähän kasvanut, olemme säilyttäneet pienen yrityksen joustavuuden. Henkilökunta on sitoutunutta ja omaa perhettä on mukana. Erityisesti tilausajoissa tarvitaan joustavuutta esimerkiksi viime hetken tilausten, muutosten ja peruutusten osalta. Tilausliikenteen tulevaisuuden näkymiin Anssi suhtautuu luottavaisena. Meidän matkanjärjestäjien on itse ryhdyttävä muodostamaan yhteisöjä saman henkisten ihmisten, harrastusten ja yhteisen kiinnostuksen kohteen ympärille. Vaikka kiinnostus yhdistystoimintaan hiipuu samanaikaisesti kun aktiiviset toimijat yhdistyksissä väsyvät ja vanhenevat, ihmisillä on halu matkustaa. Matkanjärjestäjien on otettava nimensä mukaisesti aktiivinen rooli eli tarjota helppo ja huoleton valmismatka vaikkapa teatteriin. Bussilla toteutettavilla Euroopan matkoilla on viime vuosina ollut mukavasti kysyntää. Ihmisiä, jotka eivät halua tai pysty lentämään, on paljon. Bussimatkalla näkee ja kokee samalla kertaa maisemia, ihmisiä, tapahtumia, elämyksiä. Kaikki eivät edelleenkään halua surffailla tuntikausia netistä halpojen lentojen ja majoitusten perässä, vaan haluavat samasta paikasta saada koko palvelukokonaisuuden. Täyden palvelun bussimatkoilla on selkeä markkinarako, jossa hinta ei ole ensisijainen asiakkaan valintatekijä. Valmismatkoja halutaan myös kotimaassa. Helppous ja houkuttelevuus on nykyajan ihmiselle hyvä motivaattori, Anssi uskoo. NETTIÄ JA SOMEILUA Netti on tuonut pienellekin yritykselle mahdollisuuden valtakunnalliseen markkinointiin. Bussi-Manninen on saanut kanta-asiakkaita Europan matkoilleen Iisalmea ja Kokkolaa myöten. Printtimedian avulla se olisi mahdotonta tai ainakin vaatinut huomattavia rahallisia panostuksia. Sosiaalisessa mediassa on paljon potentiaalia. Tällä hetkellä alallamme sitä käytetään vain yrityskuvan ylläpitämiseen ja yksipuolisen tiedon jakamiseen kuluttajille. Facebookiin jakamamme kuvat esimerkiksi Europan kiertomatkalta mahdollistavat kotiväen ja ystävien osallistumisen virtuaalimatkalle. Toiveena on, että asiakkaat jakaisivat itse entistä enemmän kokemuksiaan ja kuvia somessa ja näin bussimatkailu saisi enemmän näkyvyyttä. Tekniikka kehittyy kovaa vauhtia ja uusia palveluja tulee saataville. Ei liene pitkän ajan päässä se hetki, kun netin 18 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

19 kautta pystyy katsomaan live-kuvaa bussin tuulilasilta Eurooppaan suuntautuvalta bussimatkalta, Anssi pohtii. HERKKÄNÄ ASIAKASTARPEILLE Mielikuva, että bussimatkat ovat vain seniori-ikäisten käyttämiä, elää vahvasti jopa alan sisällä. Nuoremmat saadaan busseihin tarjoamalla heitä kiinnostavia matkoja. Eihän puhelinkauppiaskaan myy samanlaista kännykkää kaikille. Esimerkiksi konsertteihin ja messuihin bussilla mentäessä nuorempi väki huomaa bussimatkailun huolettomuuden ja helppouden. Matkailun määrä kasvaa. Olosuhteiden pakosta osa matkailusta tulee aina olemaan busseilla hoidettavaa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa täytyy olla vain joka hetki kiinni ja herkkänä asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden suhteen. Itselleni parhaat matkailuideat ovat syntyneet asiakkaiden kanssa reissatessa ja jutellessa, ei toimistopöydän ääressä. Ei kannata roikkua vanhassa väkisin kiinni. Eiväthän voinhakumatkat Ruotsiin ole enää hittituote. UUDENLAISIA JÄSENPALVELUITA TILAUSLIIKENNEYRITYKSILLE Anssi Manninen on toiminut 2014 vuoden alusta myös Linja-autoliiton matkailuliikennetyöryhmän puheenjohtajana. Liiton matkailuliikennetyöryhmä pohtii parhaillaan jäsenpalvelujen kehittämistä. Esimerkiksi erilaisia sähköisiä palveluja, kuten kaupunkien pysäköintipaikat, kartalta aukeava jäsenluettelo jne. on jo ollut mietinnässä. Mielellään otan alan toimijoilta ideoita ja palautetta siitä, mitä uutta LAL voisi tarjota tilausliikenteen parissa toimiville jäsenilleen. Tietotekniikan kehitys mahdollistaa toimintatapamuutoksia myös liiton muussa toiminnassa ja palveluissa, Anssi sanoo. BUSSIAMMATTILAINEN

20 Länsimetro ja Kehärata ovat isoja panostuksia raideliikenteeseen Helsingin seudun raideliikenteen merkittävä hanke toteutuu ensi kesänä, kun Kehärata avautuu matkustajaliikenteelle. Seuraavan vuoden syksyllä vuorossa on Länsimetro. Tuolloin avautuu sen ensimmäinen vaihe välillä Ruoholahti-Matinkylä. TEKSTI JA KUVAT SAARA REMES HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Tero Anttilan mukaan raideliikenneinvestoinneilla tavoitellaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisäämistä, tiiviimpää kaupunkirakentamista ja puhtaampaa kaupunki-ilmaa. Ne ovat luonnollisesti isoja ja pitkäkestoisia investointeja, jotka lisäävät sekä HSL:n että kuntien kustannuksia. Bussiliikenteen jossain määrin pienevä osuus Kehäradan ja Länsimetron käyttöönoton jälkeen vähentää vastaavasti bussiliikenteen sopimuskorvauksia. Liikenteen operointikustannuksien on arvioitu HSL:n toiminnassa kasvavan vuonna 2015 lähes 11 miljoonaa euroa ja infrakustannuksen yli 5 miljoonaa. Syksyllä 2016 aloittava Länsimetro tuo hieman alle 10 miljoonaa vuodessa lisää operointikustannuksia. Elielillä vapautuu tietyille lähdöille tarpeellisia laituripaikkoja. Ruoholahdesta Matinkylään ensi vaiheessa ulottuva Länsimetron varrella on kaikkiaan 8 asemaa. Syöttölinjojen reitistöjä on suunniteltu niin, että kuljettajat ajavat parhaimmillaan neljän metroaseman kautta syöttäen näille kaikille matkustajia. Näin saadaan kuljettajille pidempiä ja mielekkäämpiä ajokokonaisuuksia. Uudet asemat tuovat kuljettajan työolosuhteisiin myös modernit, hyvät taukotilat. Espoon Matinkylän Metrokeskus yhdistää Länsimetron pääteaseman, linjaautoterminaalin ja huippumodernin kauppakeskuksen saman katon alle. Päivittäin terminaalissa on arvioitu liikkuvan jopa matkustajaa. Kaikkia asemia ei saada valmiiksi 2016 syksyyn mennessä, mikä edellyttää väliaikaisjärjestelyjä. Tapiolan terminaalin on arvioitu valmistuvan vasta joulukuussa 2018, jolloin metrovaihtoon liittyvä bussiliikenne hoidetaan Tapiolassa tilapäisiä päätepysäkkejä käyttäen, Tero Anttila kertoo. VUOROVÄLEJÄ TIHENNETÄÄN Liityntälinjaston suunnittelussa on tavoitteena ollut saada selkeä ja tehokas linjasto, jossa palvelu keskitetään keskeisille katuosuuksille. Länsimetron liityntälinjasto palvelee paitsi liityntäyhteyksiä, myös yhteyksiä omaan aluekeskukseen. Vuorovälejä yhtenäistetään ja tihennetään nykyisestä. Liityntälinjaston suunnitelmaluonnoksia on vuoden 2014 alkupuolella esitelty hsl.fi sivustolla ja neljässä asiakastilaisuu- NOIN 200 BUSSIKULJETTAJAA VÄHEMMÄN Länsimetron tavoitteena on saada joukkoliikenteen kulkumuotoosuus kasvamaan pääkaupunkiseudulla. Määrällisesti eniten kasvua voidaan saada Espoon sisäisissä matkoissa, jotka tällä hetkellä tehdään henkilöautolla, Tero Anttila arvioi. Länsimetron aiheuttamat muutokset bussireitteihin merkitsevät noin 80 bussin ja noin kuljettajatyöpaikan vähentymistä. Bussiliikenteen sopimuskorvaukset pienenevät noin 15 miljoonaa vuodessa. Kampin terminaali, josta Espoon suunnan bussit nykyisin lähtevät, pysyy edelleen bussien käytössä. Elielin aukiolta siirretään Kamppiin mm. joitain Helsingin sisäisiä linjoja, jolloin 20 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma

Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma Taustaa Lappeenrannan paikallisliikenteen järjestämisvastuu siirtyy 1.5.2014 Lappeenrannan kaupungille, joka ostaa kilpailutetun sopimuksen perusteella

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Viranomainen

Lisätiedot

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Paikallisliikennepäivät, Jyväskylä 17.9.2015 Ari Tuovinen Jyväskylän paikallisliikenne Waltin piirissä Paikallisliikenteen tunnusluvut

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi)

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Muutamia kymmeniä pysäkkinäyttöjä asennettu Föli alueelle Mobiililiput luetaan sähköisesti samalla lukijalaitteella kuin bussikortitkin.

Lisätiedot

Ratikka vai rollikka?

Ratikka vai rollikka? Ratikka vai rollikka? Väärä kysymys ECO 2 liikennefoorumi 5.5.2011 joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Tampereen kaupunki Joukkoliikennevälineen valintaopas RASKAS RAIDELIIKENNE KEVYT RAIDELIIKENNE

Lisätiedot

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Laura Langer 1.11.2013 Yhteenvedon tarkoitus Yhteenveto on tarkoitettu liikenteenharjoittajien

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

LAATULUPAUS A.LAMMINMÄKI OY

LAATULUPAUS A.LAMMINMÄKI OY LAATULUPAUS A.LAMMINMÄKI OY 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Liikennepalveluja koskeva laatulupaus...3 2.1 Tarjottavat liikennepalvelut.2 2.2 Palveluista ja niidenmuutoksista tiedottaminen 4 2.3 Käytössä

Lisätiedot

Joukkoliikenne Kouvolassa

Joukkoliikenne Kouvolassa Joukkoliikenne Kouvolassa 18.03.2010 Säännöllinen linjaliikenne Markkinaehtoinen liikenne ELY:n ostoliikenne Kaupungin ostoliikenne, 120 000 /v Kaupungin palveluliikenne 87 000 /v ELY:n ostama linjaliikenne

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki 7.4.2015, Nousiainen Miksi täällä tänään? Mynämäki-Masku-Nousiainen-Raisio-Turku liikennettä koskevat liikennöintisopimukset (3kpl) ovat

Lisätiedot

PSA-suojan poistaminen ja paikallisliikenne

PSA-suojan poistaminen ja paikallisliikenne PSA-suojan poistaminen ja paikallisliikenne Paikallisliikenneliiton vuosikokousseminaari 10.3.2016 Osastonjohtaja Tero Anttila Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Mistä PSA-suojan

Lisätiedot

Minne menetkin Pirkanmaalla

Minne menetkin Pirkanmaalla Minne menetkin Pirkanmaalla Läntinen seutulippualue Perusseutulipun kuntakohtaiset hinnat euroina 1.3.2013 Kankaanpää 70 Parkano 80 Kihniö 67 Jamijärvi 67 Ikaalinen 80 Sastamala 70 Hämeenkyrö 80 Virrat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Case pääkaupunkiseutu PLL ry:n vuosikokous 22.3.2012 Markku Tinnilä ja Jukka Kallio Perusteesi Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Seminaari Messukeskus -kuntayhtymä Kymmenen vuotta yhteistyötä VTT:n kanssa RAKEBUS RASTU HDENIQ HDENIQ kaupunkibussien päästötietokanta HSL:n kannalta

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt

Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt JATin vierailu HSL:ään 18.3.2014 Sari Kotikangas, tiedotuspäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 2 Miksi varaudumme? HSL:n perustehtävä Asiakkaalla on oikeus

Lisätiedot

Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys!

Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys! Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys! Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys! Olemme tottuneet siihen, että edullisella, ympäristöystävällisellä ja turvallisella bussilla pääsee aina. Silloinkin, kun

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija 12.9.2012 Sisältö 1.Liikenteen kilpailuttaminen 2.Lippu- ja maksujärjestelmä 3.Kunta-Ely sopimukset Liikenteen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 29.10.2014 Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus 2 Waltti-hanke

Lisätiedot

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Vastantekoa sarjatuotantona pakollinen työharjoittelujakso kesällä 1962

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Oulu ja keskisuuret kaupunkiseudut kilpailuttivat joukkoliikenteensä

Oulu ja keskisuuret kaupunkiseudut kilpailuttivat joukkoliikenteensä 2014-03-13 Oulu ja keskisuuret kaupunkiseudut kilpailuttivat joukkoliikenteensä Toimiko kilpailu ja murtuivatko reviirit? Simo Airaksinen Antti Kataja Miten ja millä vauhdilla markkinat muuttuvat? NYT

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton vuosikokousseminaari 2016

Suomen Paikallisliikenneliiton vuosikokousseminaari 2016 Suomen Paikallisliikenneliiton vuosikokousseminaari 2016 Antti Norrlin konsernijohtaja METSÄPIETILÄ OY konsernin hallintopalvelut henkilöstö 52 omistaa tytäryhtiöiden osakekannat HELSINGIN BUSSILIIKENNE

Lisätiedot

JULKINEN Toimivaltaisen viranomaisen ja bussioperaattorien vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja merkitys

JULKINEN Toimivaltaisen viranomaisen ja bussioperaattorien vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja merkitys Toimivaltaisen viranomaisen ja bussioperaattorien vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja merkitys Heikki Alanko PLL 17.9.2015 Toimivaltaisen viranomaisen ja bussioperaattorien vuorovaikutuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tila vuonna 2020. Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010

Joukkoliikenteen tila vuonna 2020. Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010 Joukkoliikenteen tila vuonna 2020 Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010 Joukkoliikenteen tila vuonna 2020? Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010 Tavoitteita 2020 & Liikenne-ennuste

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys!

Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys! Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys! Arvoisa päättäjä, Yhteiskunnan joukkoliikennepalveluiden tulevaisuus on suurten päätösten alla. EU:n uusi joukkoliikennettä koskeva palvelusopimusasetus (PSA) tuli

Lisätiedot

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Esityksen sisältö Lähtökohdat viisaan liikkumisen työlle Mitä on viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Taksiliikennelain muutostarpeita selvittävä asiantuntijaryhmä 8.10.2010 Kouluun ja sairaalaan myös huomenna Esitetyt ongelmat: Koulukuljetusten kilpailuttaminen

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 Jyväskylässä 6.5.2013 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Kuopion ja Joensuun toimivalta-alueiden joukkoliikenteen järjestämistaparatkaisut ja kilpailuttamisen valmistelu

Kuopion ja Joensuun toimivalta-alueiden joukkoliikenteen järjestämistaparatkaisut ja kilpailuttamisen valmistelu Kuopion ja Joensuun toimivalta-alueiden joukkoliikenteen järjestämistaparatkaisut ja kilpailuttamisen valmistelu Aika: 19.3.2013 klo 15:00 17:30 Paikka: Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, Kuopio, valtuustosali

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Pori 29.1.2013 Mikä PILETTI on? PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten yhteinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu,

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 2 / 2 Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Kaupunginhallitus 178 11.5.2015 100 Valtuustoaloite vähäpäästöisten autojen edistämisohjelman toteuttamisesta pääkaupunkiseudulla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON Mikko Saarentaus Cable Days 23.4.2015 Hanasaari, Espoo Julkinen 1 SISÄLTÖ Uudistunut DNA DNA TV avain uuteen televisioon Ajankohtaista antenniverkosta uusi antennitelevisio

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 408/08.01.00/2015 47 Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja historia Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 156 Valtuutettu Heikki

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa Joukkoliikenne on osa valtion, seutujen ja kuntien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne 1. Lippujärjestelmä... 2 2. Maksujärjestelmä... 2 2.1. Tilaajan vastuut, tehtävät ja oikeudet... 2 2.2. Liikenteenharjoittajan

Lisätiedot

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet:

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet: JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden lähtö-kohtia. Joukkoliikenteen positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan. Yksilöiden ja kotitalouksien liikkumismahdollisuudet.

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

MENNÄÄN BUSSILLA. Aja ilmaiseksi paikallisliikenteessä

MENNÄÄN BUSSILLA. Aja ilmaiseksi paikallisliikenteessä MENNÄÄN BUSSILLA Aja ilmaiseksi paikallisliikenteessä Tapahtuman logo Kansainvälinen autoton päivä Tapahtuma on ajoitettu kansainväliseen autottomaan päivään. Kansainvälistä autotonta päivää vietetään

Lisätiedot

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Liikkumistili kohti yhteiskäyttöisyyttä ja liikkumisen palveluja 23.9.2014

Lisätiedot

Luettelo kohteiden linjoista ja reiteistä on jäljempänä. Bussiliikenteen tarjouskilpailu 37/2015. Tarjouskilpailussa mukana olevat kohteet ovat:

Luettelo kohteiden linjoista ja reiteistä on jäljempänä. Bussiliikenteen tarjouskilpailu 37/2015. Tarjouskilpailussa mukana olevat kohteet ovat: Hallitus 164 08.12.2015 BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 37/2015 RATKAISU 280/07.71.711/2015 Hallitus 164 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230;

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kuntatalo, 19.11.2013 Joni Kemppi Tekla Oy Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä energia- ja infratoimialoilla

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdot suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdot suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdot suurilla kaupunkiseuduilla PLL:n vuosikokousseminaari 17.3.2011 Tero Anttila 17.3.2011 Joukkoliikennelaki Tavoite: runsasväkisillä kaupunkiseuduilla palvelutaso

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA Jäsenyrittäjiemme tekemien havaintojen mukaan, talvihoidon keskimääräinen taso Keski-Suomessa on laskenut vuodesta toiseen ja tilanne on joillain alueilla lähellä

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Palvelupäällikkö Kari Ström, Jyväskylän kaupunki

Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Palvelupäällikkö Kari Ström, Jyväskylän kaupunki Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Palvelupäällikkö Kari Ström, Jyväskylän kaupunki Kilpailutuksen kokemukset ja tulokset Jyväskylässä: Joukkoliikenteen laatua voitiin parantaa ja tarjontaa lisätä.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkki

Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkin pakolliset ominaisuustiedot on esitetty paksummalla fontilla, muut ominaisuustiedot ovat vapaaehtoisia. Pysäkillä voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin. Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin. Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Harmaa talous ei saa estää lakeja ja sopimuksia noudattavan kuljetusyrityksen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Toni Bärman, Joukkoliikenteen palvelut yksikkö, Liikennevirasto 10.9.2015 Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen muutokset & toimivaltaiset

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013

toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013 JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISEN KRIITTISET PISTEET, kun vaihtoehtoina ovat markkinaehtoinen liikenne ja PSAvaihtoehtoina bruttomalli sekä käyttöoikeussopimukset toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto

Lisätiedot

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Sisältö Viestinnän Keskusliitto Next Media Kirjastolisenssihanke Kustantajanäkökulma Pilotti Pilotin tuloksia Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS Viestinnän

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot