Kokenut korimies tyytyväisenä eläkkeelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokenut korimies tyytyväisenä eläkkeelle"

Transkriptio

1 EB: PARASTA PALVELUA PAINEESSAKIN TOIMISIKO SOTE-BUSSI SUOMESSA? JOHDON VALMENNUS YHDISTÄÄ Savonlinja 90 vuotta HANNU MÄKELÄ: Kokenut korimies tyytyväisenä eläkkeelle

2 Haluamme kiittää kuluneesta vuodesta sekä toivottaa Rauhallista joulua ja menestyksellistä uutta vuotta 2015 Volvo Buses. Driving quality of life

3 SISÄLTÖ NRO 6 joulukuu 2014 Erityisesti tilausajoissa tarvitaan joustavuutta esimerkiksi viime hetken tilausten, muutosten ja peruutusten osalta. 18 PÄÄKIRJOITUS 5 LIITON LINJOILLA 7 UUTISET 8 Markkinaehtoiselle liikenteelle jää niukasti elintilaa 14 KENTÄN ÄÄNI: Anssi Manninen 18 Länsimetro ja Kehärata isoja panostuksia raideliikenteeseen 20 Sähköbusseihin siirrytään maltillisesti 22 Parasta palvelua paineessakin 24 Logistiikan perustutkinto suora tie bussialalle 28 Yritysjohdon valmennus yhdistää 32 LINJA-AUTOLIITTO VAIKUTTAA 34 Sähköseikkailuja ja ovioivalluksia 36 Bus Expo Birmingham: Joka 4. minuutti 43 Sotebussi Norjan malliin 43 TESTIRYHMÄ: Uuden veroisia vanhuksia 50 RATIN TAKANA: Sitä sun tätä BUSSIAMMATTILAINEN Perustettu vuonna 1966 (Linja-auto , Bussiammattilainen 1991 ) Seuraava numero ilmestyy JULKAISIJA Linja-autoliitto KUSTANTAJA Bussialan Kehittämispalvelut Oy, Lauttasaarentie 8, TOIMITUS Päätoimittaja Saara Remes, Toimitussihteeri Vesa Riihinen, Toimittajat Pekka Paloranta, Auli Toivonen, Timo Lehtonen, ILMOITUKSET Mediamyynti Suomi, Tapani Mäkelä, Puh , Anssi Mustonen Puh , Fax , Albertinkatu 31 B 30, Helsinki TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET Puh , Fax ILMESTYMINEN 6 kertaa vuodessa KANSIKUVA Pekka Paloranta PAINOPAIKKA PunaMusta Oy, Tampere PAINOSMÄÄRÄ kpl

4 Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta Rauhaisaa joulua ja turvallisia ajokelejä! AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITTO RY John Stenbergin ranta 6, Helsinki // PL 313, Helsinki (09) , faksi (09) // // akt.fi Hyvää Joulua Onnellista Uutta Vuotta! Hyvästä yhteistyöstä kiittäen toivotamme rauhallista joulunaikaa ja menestyksellistä uutta vuotta 2015!

5 PÄÄKIRJOITUS SAARA REMES I Riskien tunnistamisella riskien hallintaan Mitä tehdään, kun tilausajomatka menee niin kuin ei pitäisi? Bussi rikkoutuu maassa, jossa tarvittavia varaosia ei ole nopeasti saatavilla. Entä kun kuljettajan terveys pettää. On selvää, että kaikissa tapauksissa asiakkaat odottavat maksamalleen matkalle täyden vastineen. Tilausajoyrittäjien kokoontumisajoissa marraskuussa pohdittiin varautumisen merkitystä ennalta-arvaamattomiin tilanteisiin. Tilaisuudessa kuullut käytännön esimerkit ulkomaanmatkoilta osoittivat, kuinka tärkeää on tunnistaa riskejä, arvioida seurauksia ennakolta ja varautua niihin erilaisin toimenpitein, myös vakuutusjärjestelyin. Varautumista tulisi tehdä paitsi yksittäisten matkojen, koko bussiyrityksen liiketoiminnan osalta. Tietokoneet voivat lakata toimimasta ja päätteellä olevat tiedot jopa tuhoutua. Bussipalo voi syttyä eikä henkilökunnalla ole riittäviä toimintaohjeita ja osaamista palotilanteessa. Entä miten käy, kun yritys joutuu vastuuseen alihankkijan toiminnasta vastuusuhteiden epäselvän määrittelyn takia? Systemaattinen riskienhallinta pyrkii ennakoimaan ja hallitsemaan seurauksia siten, että riskit toteutuessaan aiheuttaisivat mahdollisimman vähän vahinkoa yritykselle, henkilöstölle ja matkustajille. Juuri etukäteissuunnittelulla ja toimenpiteitä miettimällä parannetaan tuntuvasti riskien hallintaa. Bussiyrityksen riskejä voidaan luokitella mm. liiketoiminta- ja henkilöriskeihin, tietojärjestelmäriskeihin, kalusto-, liikennöinti- ja paloriskeihin, sopimus- ja vastuuriskeihin sekä ympäristöriskeihin. Riskien systemaattiseen analysointiin ryhtyminen on kuin iso elefantti, jonka paloitteluun ei arjen kiireissä kenelläkään tunnu liikenevän aikaa eikä resursseja. On helpompi reagoida eteen tuleviin tilanteisiin samalla toivoen, että häiriöt jäisivät ainutkertaisiksi. Valtakunnallinen varautumisorganisaatio, Maakuljetuspooli, on tunnistanut bussi- ja kuljetusyritysten tarpeet saada yrityskohtaisen riskianalyysin tekemiseen käytännönläheisiä työvälineitä. Tuloksena on ASKI -sähköiseen työkirjaan, www. aski.fi, koottuja menettelytapaohjeita ja lomakkeita. Kuljetusyrityksen riskien analysoinnin ensimmäinen vaihe alkaa liiketoiminnan uhkien tunnistamisesta ja riskien määrittämisestä. Lopputulemana on riskikortin laatiminen tukemaan tarvittavia toimenpiteitä. Liiketoiminnan eri osa-alueisiin liittyville riskeille on tarpeen antaa nimet samalla kun niiden vaikutusta ja Systemaattinen riskienhallinta pyrkii ennakoimaan ja hallitsemaan seurauksia siten, että riskit toteutuessaan aiheuttaisivat mahdollisimman vähän vahinkoa yritykselle, henkilöstölle ja matkustajille. merkittävyyttä toimintaan analysoidaan. Kun tämän jälkeen tarvittavat hallintatoimenpiteet, aikataulutus ja toimenpiteistä vastaavat henkilöt on määritelty, on otettu mittavat askeleet riskien ja häiriötilanteiden hallintaan. Lomakkeet ja riskikortit ovat apuvälineitä, eivät itsetarkoitus asioiden dokumentoinnille. Riskianalyysin tarkoituksena on ylläpitää yrityksen toimintavarmuutta. Bussiyritykset, jotka ovat aloittaneet riskielefantin paloittelun, ovat todenneet riskikartoituksen ja sen tekemistä auttavat työkalut hyödyllisiksi. Vuoden viimeisintä pääkirjoitusta laatiessani jouluvalot ovat syttyneet kaikkialle valaisemaan syystalven pimeintä aikaa. Vuosiluku on vaihtumassa pian toiseksi. Bussiammattilaisen koko toimitustiimi kiittää lukijoita ja ilmoittajia kuluneesta vuodesta! Yritämme elää myös ensi vuonna ajassa ja kuuntelemme herkällä korvalla sisältötoiveita. Tarjoamme vuonna 2015 jälleen kuuden numeron kiinnostavan lukupaketin. Hyvää ja Rauhallista Joulua! Menestyksellistä Uutta Vuotta! BUSSIAMMATTILAINEN

6 Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta Automaattivaihteistot ja hidastimet Onnellista joulua ja menestyksellistä Uutta vuotta! Maahantuonti puh. (09) TAIPALE AUTOMOTIVE Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta.

7 LIITON LINJOILLA MIKA MÄKILÄ I Waltti-järjestelmä ei voi laajeta valtakunnalliseksi Kilpailulain tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen. Kyse on EU:n laajuisista yhteismarkkinoista. Kilpailulaki rajoittaa myös julkisen sektorin omaa toimintaa markkinoilla. Puhutaan kilpailuneutraliteetista. Esimerkiksi kuntasektorin liiketoimintojen yhtiöittämisiä perusteellaan kilpailuneutraliteetilla. Tasapuolisen kilpailun vaatimuksella on merkitystä toimialallamme. Kilpailuneutraliteetti ei estä julkista sektoria toimimasta markkinoilla, kunhan liiketoimintaa harjoitetaan terveen ja toimivan kilpailun tavoitteen mukaisesti. Tässä tarkoituksessa julkisen sektorin omistama, osakeyhtiömuodossa toimiva yhtiö sopii lähtökohtaisesti EU:n yhteismarkkinoille. Liittomme toiminnassa on mukana tähän joukkoon kuuluvia yrityksiä. Liiketoimintaa voidaan harjoittaa myös osana julkista sektoria. Esimerkkinä tästä on Waltti-järjestelmää pyörittävä TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy. Se on osa julkista sektoria siksi, että yhtiö on omistajiensa sisäinen hankintayksikkö. Waltti-järjestelmän ostoja ei tarvitse kilpailuttaa, koska yhtiö toimii vain omistajiaan varten eikä osallistu EU:n yhteismarkkinoille. Järjestely on tällaisena lainmukainen. Waltti-järjestelmää ei voi laajentaa omistajien ostamaa liikennettä laajemmalle. Siksi Waltti-järjestelmästä ei voi myöskään tulla valtakunnallista lippu- ja maksujärjestelmää. Tämä on hyvä pitää mielessä siksi, että kilpailulainsäädännön logiikka on yksiselitteinen: julkisen sektorin yritys joko on taikka ei ole EU:n yhteismarkkinoilla. Waltti-järjestelmä ei ole markkinoilla, joten se ei voi lähteä kilpailemaan esimerkiksi Matkahuollon kanssa lippu- ja maksujärjestelmissä. Tasapuolista ja tervettä kilpailua ei myöskään saa vääristää antamalla yrityksille julkista tukea ilman siihen oikeuttavaa perustetta. Siinä missä yleisen säännön tai palvelusetelien mahdollistama julkinen tuki on mielestämme sallittua, lippu- ja maksujärjestelmään käytetyssä valtion rahoituksessa on merkittävä riski siitä, että se ei sovellu EU:n yhteismarkkinoille. Liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että pelisäännöt ovat kaikille samat. Kilpailuneutraliteetti on vahvistumassa oleva suuntaus, jota hiljattain laajennettu kilpailulain ja kuntalain muutoksin. Tämä on otettava vakavasti myös Waltti-järjestelmää kehitettäessä. Jos valtion rahoituksella ja kilpailuttamattomilla hankinnoilla osallistuttaisiin EU:n yhteismarkkinoille, olisivat myös taloudelliset riskit suuria esimerkiksi maksettujen valtiontukien palauttamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Waltti-järjestelmää ei voi laajentaa omistajien ostamaa liikennettä laajemmalle. Siksi Waltti-järjestelmästä ei voi myöskään tulla valtakunnallista lippu- ja maksujärjestelmää, koska kyse on EU:n yhteismarkkinasta. Matkahuolto on osa tätä markkinaa, kuten kaikki muutkin markkinoilla toimivat yritykset, jotka haluavat tällaisia palveluita liikenteenharjoittajille tarjota. BUSSIAMMATTILAINEN

8 U U T I S E T TEKSTIT SAARA REMES KUVAT SAARA REMES JA KUVAPANKIT Säädösmuutosten taloudellisia vaikutuksia selvitetty Liikenneministeriön toimeksiannosta Tempo Ecomics Oy on arvioinut vireillä olevien säädösmuutosten taloudellisia vaikutuksia liikennealan yritysten kannalta. Selvityksen mukaan eri liikennetyyppien välisten raja-aitojen poisto henkilöliikenteessä lisää joko suoraan tai epäsuorasti kilpailua sekä taksitoiminnassa että linja-autoliikenteessä. Samalla esitysluonnokset mahdollistaisivat nykytilannetta paremmin niiden yritysten taloudellisen menestyksen, jotka kykenevät kehittämään toimintaansa. Taksi- ja linja-autoalojen liikevaihto kasvaisi nykytilanteeseen verrattuna sekä pitkälläaikavälillä että muutaman vuoden tähtäimellä, jos pienoislinja-autoja koskevista rajoituksista, ml. taksamittarin käyttökiellosta, luovuttaisiin. Mikäli myös esteettömien taksiautojen vapauttaminen tarveharkinnasta toteutetaan, taksimarkkinat avautuisivat osittain suoraan kilpailulle. Tämä olisi myös alan yritysten pitkän tähtäimen etujen mukaista. Selvitys on luettavissa LVM:n julkaisusarjassa LVM toteaa, että arviossa esitetyt näkemykset ja johtopäätökset ovat tekijän omia eivätkä edusta liikenne- ja viestintäministeriön kantaa. Ilmaislippuja kakkosautosta luopuville Jyväskylässä Jyväskylän kaupunki hakee osallistujia kokeiluun, jossa kakkosautosta luopuvalle perheelle annetaan vastineeksi ilmaiset joukkoliikenneliput kaupungin liikenteeseen puoleksi vuodeksi. Auton luopumisesta saa vastineeksi liput yhdelle tai kahdelle ihmiselle. Mukaan voivat hakea myös perheet, jotka ovat valmiita luopumaan ainoasta autostaan. Jyväskylän seudun alueella aikuisen kuukausilippu maksaa 62 euroa. Kahden hengen liput puoleksi vuodeksi ovat siis yli 700 euron houkutin. Oman auton kustannukset ovat helposti tuhansia euroja suuremmat. Auto aiheuttaa toisinaan myös ennakoimattomia menoja, esimerkiksi rikkoutumisesta voi syntyä yhtäkkiset, satojen tai tuhansien eurojen kustannukset", kampanjan sivuilla muistutetaan. Mukaan kokeiluun otetaan korkeintaan kymmenen perhettä. Tampereelle uusi reittiopas Tampereen kaupunki, CGI ja Aalto yliopisto kehittävät Tampereen julkisen liikenteen reittioppaasta uutta versiota, joka huomioi annetuissa reittiehdotuksissa liikenteessä olevien bussien poikkeamat aikatauluista. Uusi reittiopas tarjoaa modernin, mobiililaitteisiin sovitetun käyttöliittymän, joka mukautuu käyttäjän tarpeisiin. Sen avulla reittihaku onnistuu hetkessä, olipa sitten kiiruhtamassa pysäkille tai kotisohvalla suunnittelemassa seuraavan päivän matkaa. Sovellus osaa myös hakea reittejä liityntäpysäköinnillä, jolloin autolle ehdotetaan sopiva parkkipaikka, ja matka jatkuu bussilla. Uudelle reittioppaalle on etsitty testaajia. Aktiivinen testijakso kestää 2-3 kuukautta, jonka kuluessa voi antaa palautetta palvelusta. 8 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

9 Kuvakaappaus valokuvaaja Lauri Erikssonin kuvaamista joukkoliikenteen käyttäjistä HSL:n kampanjasivustolta: HSL:n Joukkoliikenteen kasvot -kampanja palkittiin Pääkaupunkiseudun pysäkkejä vuosi sitten koristanut Joukkoliikenteen kasvot -kampanja on palkittu arvostetulla Golden Drum -festivaaleilla. Kampanja palkittiin hopeisella mitalilla ulkomainonnan sarjassa. Golden Drum on yksi Euroopan tunnetuimmista mainosfestivaaleista ja -kilpailuista, joka pidetään aina syksyisin Slovenian Portorozissa. Kisaan osallistui tänä vuonna yli tuhat työtä yli 20:stä eri maasta. Joukkoliikenteen kasvot -kampanja oli tavallisista ihmisistä ja arkisesta joukkoliikenteestä synnytetty kokonaisuus. Kampanjan Helsingin seudun liikenteelle suunnitteli mainostoimisto 358. Linkki kampanjan esittelyvideoon: https:// 0bKI Kuljettajan vastuuta vammaismatkustajan turvallisuudesta halutaan lisätä Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pitää tärkeänä, että kuljettajan vastuu vammaisten matkustajien turvallisuudesta kirjataan lakiin nykyistä laajempana. Tähän saakka määräykset ovat koskeneet vain invataksien kuljettajia. - Vammaiset henkilöt käyttävät tieliikenteessä nykyään paitsi invataksia, myös esteetöntä taksia, tavallista henkilöautotaksia ja linja-autoa. Kunnat käyttävät kuljetuspalveluihin yhä enemmän pienlinja-autoja, Risikko toteaa. - Kuljettajien koulutuksessa pidetään toki esillä vammaiskuljetuksia, mutta lakiin ei vastuuta ole kirjattu. Vahingon sattuessa juridisella vastuulla on merkitystä. Nykylaissa ei ole mainintaa esimerkiksi nostolaitteen turvallisesta käytöstä, Risikko huomauttaa. Asiaa koskeva tieliikennelain muutos liittyy joulukuussa annettuun hallituksen esitykseen joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Vastaisuudessa kaikkien korkeintaan 16-paikkaisten autojen kuljettajien olisi huolehdittava siitä, että matkustajat voivat siirtyä turvallisesti autoon ja sieltä pois ja että tähän tarvittavia laitteita käy- tetään asianmukaisesti. Näissä autoissa kuljettajat pystyvät valvomaan matkustajien turvallisuutta kuten turvavyön käyttöä ja pyörätuolin kiinnitystä. BUSSIAMMATTILAINEN

10 U U T I S E T TEKSTIT SAARA REMES KUVAT SAARA REMES JA KUVAPANKIT Tienkäyttäjät entistä tyytymättömämpiä tiestön kuntoon Tienkäyttäjien tyytymättömyys maanteiden tilaan ja kuntoon on entisestään lisääntynyt. Kaikkein tyytymättömimpiä ovat ammatikseen autoilevat. Tämä selviää juuri valmistuneista kesän 2014 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksista. Myös Liikenneviraston omat kuntomittaukset osoittavat tiestön kunnon heikenneen. Tyytyväisyys tiestön kuntoon on laskenut vuodesta 2010 lähtien ja on nyt huolestuttavan alhaalla. Tyytymättömiä ollaan niin pää- kuin muidenkin teiden kuntoon, kaikkein tyytymättömimpiä kuitenkin muihin kuin pääteihin. Liikennevirasto jakaa tienkäyttäjien huolen tieverkon kunnosta. AMMATTIAUTOILIJAT ERITYISEN KRIITTISIÄ Varsinkin ammattiliikenteen eli raskaan liikenteen edustajien tyytyväisyys on laskenut selvästi. Nyt ensimmäistä kertaa useimmat heistä ovat tyytymättömiä pääteiden kuntoon kesäkaudella, ja tyytyväiset ovat jääneet vähemmistöön. Tyytymättömyys muiden teiden kuntoon on entisestään lisääntynyt. Peräti 60 prosenttia ammattiautoilijoista on erityisen tyytymätön muun tiestön kuntoon. Tässä ryhmässä korostuvat muun muassa metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia ajavat autoilijat. MYÖS TYYTYVÄISYYDEN AIHETTA LÖYTYY Tiedottamiseen liikenteen häiriöistä ovat kaikki hieman aiempaa tyytyväisempiä, tyytyväisiä on nyt 56 prosenttia yksityisistä ja 54 prosentti ammattiautoilijoista. Myös ajoratamerkintöjen näkyvyys pääteillä saa kiitosta useimmilta yksityisiltä ja puolelta raskaan liikenteen edustajista. Samoin useimmat ovat tyytyväisiä tienvarsien siisteyteen. Tosin vastaavat prosentit muilla kuin pääteillä ovat selvästi heikommat. Sähköbussien valmistus Suomessa etenee Bussiammattilainen uutisoi numerossa 5/2014, että sähkökäyttöisten kaupunkibussien valmistus alkaa Sastamalassa Tuotekehityksestä, myynnistä ja markkinoinnista vastaa Linkker Oy ja valmistuksesta Fortaco. Marraskuun lopussa tulleen tiedotteen mukaan Linkker kertoo keränneensä sijoittajilta miljoonasumman, mikä merkitsee sähköbussien valmistuksen etenemistä. Uudenvuoden tienoilla alkaa aktiivinen myyntityö, kertoo Linkkerin toimitusjohtaja Kimmo Erkkilä. Yhtiö tavoittelee nopeaa kansainvälistymistä. 10 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

11 Maanteiden talviliikenne vaatii ennakoitavuutta Suomen talviliikenne perustuu pitkälti ennakolta varautumiseen. Ennakoitavuutta vaaditaan niin teiden kunnossapitäjiltä kuin tienkäyttäjiltäkin. Talven liukkaita kelejä torjutaan vilkasliikenteisillä teillä suolauksella ja vähemmän liikennöidyillä teillä hiekoituksella. Myös alennetut nopeusrajoitukset lisäävät liikenneturvallisuutta talvisin. Liikenneviraston mukaan urakoitsijat varautuvat tulevaan talveen jo kesällä tekemällä tarkat auraus- ja toimintasuunnitelmat eri tilanteisiin. Lisäksi aurauskalusto laitetaan toimintakuntoon. Rankkojen lumisateiden sattuessa hoitourakoitsijat ovat varanneet normaalien yksiköiden lisäksi 1-3 tienhoitoyksikköä enemmän. Urakoitsijat seuraavat ahkerasti nykyisen tilanteen lisäksi myös sää- ja keliennusteita. Urakoitsijat ovat jatkuvassa valmiustilassa lokakuun alusta aina huhtikuun loppuun asti. Maanteillä liukkautta torjutaan teiden suolauksella, joka on Suomen olosuhteissa ainut vaihtoehto varsinkin vilkasliikenteisillä teillä. Suolauksen määrässä huomioidaan aina liikenneturvallisuus sekä ympäristövaikutukset. Suolausta onkin vähennetty useilla pohjavesialuilla, ja aroilla alueilla on ympäristövaikutuksien takia siirrytty formiaattien käyttöön. Suola ja formiaatti vaikuttavat samalla tavalla tien ajettavuuteen. Vähemmän liikennöidyillä teillä turvaudutaan suolauksen sijaan hiekoitukseen. Kun liikennettä on vähemmän ja nopeusrajoitukset matalammat, pysyy lumikerros tienpinnassa paremmin ja hiekalla on pinta, johon tarttua. Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa vakavista keliongelmista ja häiriöistä Tienkäyttäjän linjalle , josta häiriöt välitetään suoraan maantietä hoitavalle urakoitsijalle. Liikku mista vaarantavat ja merkittävästi haittaavat puutteet korjataan mahdollisimman nopeasti. Liikennevirasto ja alueelliset ELY-keskukset tilaavat kunnossapitäjiltä tiettyä laatutasoa, jonka toteutuksesta vastaavat useimmissa tapauksissa alueurakoitsijoiden aliurakoitsijat. Perusväylänpitoon kaivattua lisärahaa Liikenne- ja viestintäministeriö on saamassa perusväylänpidon määrärahoihin 10 milj. euron lisäyksen vuodelle Valtiovarainministeriö julkaisi kannanottonsa ministeriöiden tekemiin ehdotuksiin täydentävästä talousarviosta 11. marraskuuta. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko on tyytyväinen valtiovarainministeriön esitykseen. Parhaillaan on käynnissä myös ministeri Risikon vetämä parlamentaarinen työryhmä liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi. Kotimaiset laadukkaat linja-autojen TUULILASIT SEKÄ SIVULASIT suoraan valmistajalta BUSSIAMMATTILAINEN

12 U U T I S E T TEKSTIT SAARA REMES KUVAT SAARA REMES JA KUVAPANKIT Junalippujen myynti Matkahuollosta laajenee Marraskuussa kilpiin 33 bussia Junalippuja voi nyt ostaa Matkahuollon toimipaikoista Iisalmessa, Kajaanissa, Kemissä, Pieksämäellä, Porissa, Salossa ja Ylivieskassa. Edellä mainittujen paikkakuntien Matkahuollot aloittivat VR:n lippujen myynnin lokakuun alussa. Laajentuneen palvelun myötä matkustajat voivat nyt ostaa bussi- ja junalippunsa samasta paikasta. VR:n lippuja myyvistä Matkahuolloista saa kaikki erityyppiset junaliput mukaan lukien myös Venäjälle suuntautuvien matkojen liput.. Uusien myyntipisteiden lisäksi junalippuja on voinut jo aiemmin ostaa Forssan, Lapuan, Loimaan, Mäntsälän, Pietarsaaren, Porvoon, Rauman, Savonlinnan, Sodankylän ja Varkauden Matkahuolloista. Vuoden alusta lukien linja-autoja on rekisteröity 661 kappaletta. Luku on peräti 107,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Marraskuun loppuun saakka rekisteröidyistä busseista kärjessä on Mercedes- Benz (228 kpl), toisena Volvo (144 kpl), kolmantena VDL (131 kpl) ja neljäntenä Scania (73 kpl). Kilvityksiä muille busseille yhdentoista kuukauden aikana on tehty seuraavasti: Volkswagen (27 kpl), Ford (15 kpl), Iveco (11 kpl), Cuby (10 kpl), Solaris (10 kpl), Setra (3 kpl), Golden Dragon (2 kpl), Irisbus (2 kpl), Polster (2 kpl) sekä muut (3 kpl). Vaalimaalla kokeiluna ennakkovarauspalvelu Matkahuollon puhelinpalvelu ympärivuorokautiseksi Oy Matkahuolto Ab ja Oy Eniro Finland Ab ovat sopineet yhteistyön laajentamisesta. Asiakas saa valtakunnallisesta palvelunumerosta henkilökohtaista palvelua ympäri vuorokauden. Matkahuollon Matkapalvelujen valtakunnallinen palvelunumero tarjoaa bussimatkustajille kaikki Matkahuollon aikataulutiedot, kuten bussien lähtö- ja saapumisajat sekä tarkempia tietoja reiteistä ja pysäkeistä. Lisäksi palvelunumerosta saa bussilippujen hintatiedot mukaan lukien niin kertalippujen kuin erilaisten kausi- ja sarjalippujen hinnat sekä lisätietoja eri lippuvaihtoehdoista. Palvelunumerosta voi myös tiedustella esimerkiksi toimipaikkojen ja matkakorttien latauspisteiden yhteystietoja ja aukioloaikatietoja. Vaalimaan raja-asemalla kokeillaan Venäjälle suuntautuvassa henkilö- ja tavaraliikenteessä uutta ennakkovarauspalvelua. Vaalimaan rajaasemalla kaikille kuljettajille pakollinen palvelu otettiin käyttöön joulukuun alussa. Lisätietoja palvelusta löytyy osoitteesta Henkilöliikenteen osalta palvelu otetaan käyttöön ja tavaraliikenteen osalta Venäjälle autoilevat kohtaavat yhä ajoittain autojonon ennen Vaalimaan rajatarkastusta. Rajaliikenteen ennakkovarauspalvelu -kokeiluhanke tähtää tehokkaampiin käytäntöihin ja toimintamalleihin, joiden avulla säästetään autoilijoiden aikaa, kun ennakkovarauksen voi tehdä sähköisesti ja välttyä jonoilta. Ennakkovarauspalvelu perustuu toimintamalliin: Suunnittele varaa aja: Suunnittele ajankohta, jolloin haluat saapua rajatarkastukseen. Varaa aika internetin kautta, asiointipisteessä tai puhelimitse. Aja rajatarkastukseen omalla rajanylitysvuorollasi. 12 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

13 Veho aloitti katsastustoiminnan Trafi on myöntänyt Vehon Espoon Lommilassa sijaitsevalle korjaamolle kevyen ja raskaan kaluston katsastustoimiluvan 13. marraskuuta. Kun lakiehdotus katsastustoiminnan muutoksista viime kesänä eteni, aloitettiin Vehossa varsinainen suunnittelutyö. Tavoitteena on vakiinnuttaa katsastuspalvelu luontevaksi osaksi asiakkaan kokonaisvaltaista palvelua, kertoo katsastustoimen päällikkö Anssi Vainiola. Kuka on Hämeen mukavin bussinkuljettaja? Matkapalautetta QR koodilla ExpressBussin kahdessa bussissa oli marraskuun ajan kokeilu, jossa matkustajat QR-koodin mobiililaitteeseen lataamalla ovat antaneet palautetta matkasta, kuljettajasta ja esittäneet kehittämistoiveita. Palautteen antaminen omalla mobiililaitteella on koettu vaivattomaksi ja hyödylliseksi. Missä huristelee Hämeen mukavin bussinkuljettaja? Millä linjalla Kanta-Hämeessä olet kohdannut ystävällisen, tervehtivän ja asiakaspalveluhenkisen linja-autonkuljettajan? YLE Häme esitti kuuntelijoille marraskuussa tällaisia kysymyksiä. Kuuntelijoita aktivoitiin kertomaan kivasta kohtaamisesta joukkoliikenteessä sekä sitä, mitä ominaisuuksia ja millaisia tekoja arvostaa bussinkuljettajassa. YRITTÄJÄ- PALKINTOJA Liperissä on valittu vuoden yrittäjäksi Taksi- ja tilausliikenne Mutanen Ay. Valkealassa vuoden yrittäjäpalkinto on luovutettu Kymen Charterline Oy:lle Onnea! MERKITTÄVIÄ YRITYSVUOSIA JUHLINEET: Pekolan Liikenne Oy, 90 v Savonlinja Oy, 90 v Karstulan Liikenne Oy, 80 v Onnittelut! ExpressBus Tanssi Tähtien Kanssa ExpressBus oli näyttävästi esillä koko syyskauden ajan MTV3:n huippusuositussa Tanssii Tähtien Kanssa - ohjelmassa. Letkajenkan tahdissa Parhaiten vievä partneri vei katsojat ohjelman mainostauolle ja toi sieltä takaisin. Facebookissa kommentoitiin ahkerasti tansseja koskeviin kysymyksiin ja viikoittaisen kilpailun voittajia palkittiin lipuilla sunnuntai-illan suoriin lähetyksiin. Myös Hauskin ExpressBus matkan -tarinasta palkittu henkilö sai lipun olleeseen finaalilähetykseen. Jo 9. kerran toteutettu Tanssii Tähtien kanssa ohjelma oli jälleen huippusuosittu. Se keräsi joka sunnuntai yli miljoonan katsojaluvut. BUSSIAMMATTILAINEN

14 Savonlinja on jatkamassa 90 vuotista liiketoimintaansa jo kolmannessa polvessa. Vuonna 2013 yhtiön johtoon mukaan tuli mukaan Raimo Honkasen nuorin poika, Kai. Liikenneneuvos Raimo Honkanen: Markkinaehtoiselle liikenteelle jää niukasti elintilaa Joulukuun 1. päivänä 90 vuotta täyttänyt Savonlinja elää liikenneneuvos Raimo Honkasen mukaan yhtiön historian suurimpia muutoksia. Heinäkuussa voimaan astuneet joukkoliikennemuutokset koskettavat monella tavalla yhtiön eri puolilla Suomea hoitamaa liikennettä ja liiketoimintaa. TEKSTI JA KUVAT SAARA REMES Yksi muutoksen aiheuttamista kipupisteistä on markkinaehtoisen liikenteen olematon elintila koko maan linjaautoliikenteessä. - Joulukuussa 2009 voimaantulleen joukkoliikennelain lähtökohtana piti olla se, että liikennepalveluiden järjestämisessä viranomaisen on aina selvitettävä markkinaehtoisena liikenteenä syntyvä palvelu- 14 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

15 tarjonta. Lakia sovelletaan nyt kuitenkin täysin päinvastaiseen suuntaan. Yritykset saavat ajaa markkinaehtoista liikennettä vain silloin, jos se ei loukkaa toimivaltaisten viranomaisten järjestämää liikennettä, liikenneneuvos Honkanen ihmettelee. Konkreettisena esimerkkinä PSA-liikenteen suojelusta on Heinola Lahti liikenne. - Yhtiömme haki reittilupaa kyseiselle välille. Lupaa ei myönnetty. Perusteena oli se, että markkinaehtoisen liikenne heikentää seutuviranomaisen järjestämän liikenteen toimintaedellytyksiä. Viranomainen suojaa siis järjestämänsä liikenteen eikä salli matkustajille tarjota markkinaehtoisesti lisää vuoroyhteyksiä. Tämä on aivan käsittämätöntä, Honkanen toteaa. Markkinaehtoisen liikenteen elintilaa syö myös tuettujen lippujen käytöstä syntynyt viranomaistulkinta. Hallinnon tarjoama ratkaisu tuettujen lippujen kelpoisuuteen markkinaehtoisissa vuoroissa on ollut ns. nousukorvaus. Se on määritelty kuitenkin niin alhaiseksi, että vuoron ylläpitäminen sillä korvaustasolla ei monillakaan alueilla ole mahdollista. Seurauksena on, että markkinaehtoisesti hoidetut vuorot supistuvat ja vähitellen kuolevat kaupunkiseutujen ulkopuolella. ELY-keskuksilla, sen paremmin kuin kunnillakaan ei taas ole määrärahoja ostaa aiemmin lipputuloilla ylläpidettyjä vuoroja. - Olemme ilmoittaneet asiakkaille, että hyväksymme seutu-, kaupunki- ja työmatkaliput kaikilla yhtiöidemme vuoroilla tämän vuoden loppuun saakka. Toivomme, että valtakunnallinen ratkaisu lippusekavuuteen saadaan aikaan mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa katoavat viimeisetkin yhteydet. Viranomainen suojaa järjestämänsä liikenteen eikä salli matkustajille tarjota markkinaehtoisesti lisää vuoroyhteyksiä. Tämä on aivan käsittämätöntä! KILPAILUA ON AINA OLLUT Lähes 60 vuotta Savonlinja-yhtiöitä pyörittänyt liikenneneuvos Raimo Honkanen on kokenut vuosikymmenien aikana monenlaiset toimintaympäristön muutokset, samoin yhtiön erilaiset sopeuttamis- ja kehittämistarpeet. Raimo Honkasen isän vuonna 1924 aloittama liiketoiminta on yhdeksän vuosikymmenen aikana kasvanut isoksi konserniksi pitäen sisällään kuusi itsenäistä yritystä ja 13 eri toimipistettä. Kalliilla yritysostoilla on haettu liiketoimintaan tervettä kasvua ja tehokkuusetuja. Yhtiö on lähtenyt myös mukaan jo vuosia sitten kilpailutettuun sopimusliikenteeseen niin pääkaupunkiseudulla kuin Turussakin. Linja-autoja konsernissa on noin 500 ja henkilöstöä noin Markkinoista ja asiakkaista on aina kilpailtu toisia yrityksiä, henkilöautoja ja junaliikennettä vastaan. Nyt käynnissä oleva pikavuoroliikenteen kilpailu on huimaa kilpailua yksittäisestä reitistä, lipun hinnoista, tietyn yhteysvälin lähtöajoista parhaimpiin kellonaikoihin ja jopa samalla lähtöaikataululla. Pikavuoroliikenne ei ole enää verkosto, jossa Matkahuollon jakelukanavista ostettu lippu käy kenen tahansa liikennöitsijään autoon, liikenneneuvos Honkanen kuvailee. EPÄREALISTISET KALUSTOVAATIMUKSET Laajamittaiset, kaupunkiseutujen ja ELYkeskusten kilpailutukset käynnistyivät viime vuonna. Tarjouskilpailut ovat tuoneet yrityksiin valtavan hallinnollisen työn ja kilpailutusvoitot mittavat investointitarpeet. Muutosvauhti on ollut hengästyttävä. Valtavaa epätietoisuutta on aiheuttanut kaupunkiseuduille parhaillaan laajeneva Waltti-järjestelmä. Sen ajallista etenemisestä, vaikutuksista lippuihin ja yrityksen liiketoimintaan ei tunnu olevan kenelläkään ajantasaista ja luotettavaa tietoa. Honkasen mukaan kalustovaatimukset tarjouskilpailuissa olivat ylimitoitetut. Osaan ELY-ostokohteista vaadittiin lähes uutta kalustoa. Lyhimmillään tarjottiin kuitenkin vain kahdeksan kuukauden sopimuksia. Ei yritys voi lähteä investoimaan kallista kalustoa lyhyisiin sopimuksiin. Osallistuimme tiettyihin tarjouskilpailuihin liiketoiminnallisesti kannattavilla hinnoilla ja hävisimme useassa kohteessa. Häviöiden seurauksena jouduimme ensi kertaa laajamittaisempiin henkilöstön irtisanomisiin. Myös kalusto menetti hetkessä arvonsa, koska sille ei löydy jälkimarkkinoita. Kuva: Pekka Paloranta Tarjouskilpailut ovat tuoneet yrityksiin valtavan hallinnollisen työn ja kilpailutusvoitot mittavat investointitarpeet, sanoo Raimo Honkanen. Linjaliikenteen lisäksi Savonlinja- yhtiöt tarjoavat yksittäisiä tilausajoja ja valmismatkoja sekä kuljetuksia suurtapahtumissa. Kuva: Timo Lappi BUSSIAMMATTILAINEN

16 - Hallinnollinen työmäärä yrityksessä sopimusten vaatimien raporttien, kuljettajakorttien yms. pyörittämiseen on lisääntynyt valtavasti. Viranomaisten vaatiman raportointitiedon tuottamiseksi yhtiömme on tehnyt mittavia tietoliikennejärjestelmäinvestointeja, mikä on nakertanut liiketoiminnan kannattavuutta entisestään, liikenneneuvos Honkanen jatkaa.. SUKUPOLVEN VAIHDOS MENEILLÄÄN Savonlinja on jatkamassa 90 vuotista liiketoimintaansa jo kolmannessa polvessa. Vuonna 2013 yhtiön johtoon mukaan tuli mukaan Raimo Honkasen nuorin poika, Kai Honkanen. Hän on yliopisto-opintojensa jälkeen liiketoimintajohtajana vienyt läpi yhtiön monia kehityshankkeita. Hän on ottamassa vähitellen yhä laajempaa vastuuta konsernin johtamisesta. Isä Raimon valtava kokemus, tuki ja niin sanottu hiljainen tieto ovat arvokasta pääomaa sukupolven vaihdostilanteessa. - Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu Älypuhelimet ovat arkipäivää ja mahdollistavat monia sovelluksia. Niistä yksi on mobiilimaksaminen. Sitä on kehitettävä myös bussiasiakkaille. kovaa vauhtia. Digitalisoituminen ja tekninen kehitys tuovat mahdollisuuksia ja samalla uudenlaisia vaatimuksia bussipalvelujen kehittämineen. Matkan nopeus, vaivaton reitti-, aikataulu- ja hintahaku sekä lipun oston helppous ovat tärkeitä valintatekijöitä pikavuoroasiakkaalle, Kai Honkanen toteaa. Kai uskoo markkinoinnin tarpeelli- Raimo Honkasen isän vuonna 1924 aloittama liiketoiminta on kasvanut 90 vuoden aikana isoksi konserniksi, jossa kuusi yhtiötä ja 13 toimipaikkaa. Kuva: Pekka Paloranta. 16 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

17 suuteen ja vaikuttavuuteen. Savonlinja on ollut perustamassa ExpressBus markkinointiyhteenliittymää ja näkee EB-brändin alla tehtävän markkinoinnin ja tuotekehityksen entistäkin tärkeämpänä. - Palveluista ja hinnoista on kerrottava monissa kanavissa. Siellä, mistä ihmiset etsivät tietoa ja missä kuuntelevat ja katselevat viestejä. Älypuhelimet ovat arkipäivää ja mahdollistavat monia sovelluksia. Niistä yksi on mobiilimaksaminen. Sitä on kehitettävä myös bussiasiakkaille. Linjaliikenteen lisäksi Savonlinja- yhtiöt panostavat tilausliikenteeseen. Yhtiöt tuottavat yksittäisiä tilausajoja, valmismatkoja ja suurtapahtumakuljetuksia erilaisille asiakasryhmille. - Tilausliikenne on sesonkiluonteista ja vaatii luksuskaluston. Olemme siinä mukana järkevällä hinnoittelulla ja tuotekonseptilla, Kai kertoo. Kuva: Timo Lappi USKO TULEVAISUUTEEN SÄILYTETTÄVÄ Alan myllerrysten ja tulevaisuuden kysymysmerkkien keskellä Kai Honkanen toteaa, että epävarmuudesta ja sekavuudesta huolimatta pitää katsoa eteenpäin ja uskoa tulevaisuuteen. - Linja-autoliikennettä tarvitaan jatkossakin. Savonlinja-yhtiöiden arvoina ovat laatu, kokemus, luotettavuus, turvallisuus, jatkuvuus ja kannattavuus. Ne arvot ovat kantaneet jo 90 vuotta ja uskon kantavan edelleen. Yhdessä eteenpäin on yhtiömme tunnuslause, Kai sanoo. Kai uskoo markkinoinnin tarpeellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Savonlinja on ollut perustamassa ExpressBus markkinointiyhteenliittymää ja näkee EB-brändin alla tehtävän markkinoinnin ja tuotekehityksen entistäkin tärkeämpänä. Savonlinja-konserni Savonlinja-konsernin liikennepalveluja ovat kaupunki-ja lähiliikenne, kuntien palveluliikenne, maaseutuliikenne. ExpressBus-pikavuoroliikenne, tilausliikenne sekä sopimusliikenne pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Lappeenrannassa. liikevaihto 64 milj. eur /vuosi matkustajat 14 milj./vuosi ajokilometrit 32 milj.km/vuosi henkilöstö: noin 800 henkilöä linja-autoja: noin 500 kpl SAVONLINJA-YHTIÖT: Savonlinja Oy, Autolinjat Oy, Etelä- Suomen Linjaliikenne Oy, Linja-Karjala Oy, SL-Autoyhtymä OY, SL-Autolinjat. 13 eri toimipistettä. BUSSIAMMATTILAINEN

18 KENTÄN ÄÄNI TEKSTI JA KUVA SAARA REMES Anssi Manninen, Bussi-Manninen Oy: Älä roiku vanhassa! Anssi Mannisen vanhemmat ovat antaneet niin hänen kuin kolmen muun sisaruksen valita vapaasti ammattinsa. Yrityksen jatkamiseen ei ketään painostettu. Lopputulemana on, että liikennöitsijäisän ja opettaja-äidin neljästä lapsesta kaksi on opettajia ja kaksi liikennöitsijöitä. Yritys toimii jo kolmannessa polvessa. Vuonna 1926 Anssin isoisä, Kalle Manninen aloitti liikennöinnin Ruovedellä. Vuonna 1976 yritys siirtyi toiselle polvelle, Eskolle. Viimeisin sukupolvenvaihdos tehtiin 2005, mutta jo 1990-luvulta alkaen Bussi-Mannista ovat luotsanneet Eskon pojat Kari ja Anssi. Harva yritys selviää kolmanteen sukupolveen. Olemme Kari-veljeni kanssa iloisia saadessamme jatkaa perheyritystä. Isä on osannut antaa vastuuta jo hyvin nuoresta alkaen. Olemme saaneet muokata yrityksestä omanäköisemme. Isän luottamusta arvostan myös sen vuoksi, että tiedän vanhemman polven yleisen vaikeuden luopua ja antaa ajoissa vastuuta nuoremmalle polvelle, Anssi sanoo. PIENEMPIKOKOISTA KALUSTOA Anssin mukaan maaseudun liikenne on joutunut ja joutuu edelleen supistusten kohteeksi. Vakiovuorot ovat vähentyneet ja vähäisetkin vuorot ajetaan pienempikokoisella kalustolla. Kyläkoulujen lakkautusten myötä koululaisliikenteessä Ruovedellä on siirrytty takseista paikkaisiin pikkubusseihin. Lapsia riittää jatkossakin pikkubusseilla kuljetettaviksi, sillä sivukylien viimeisetkin koulut ovat lakkautusuhan alla. Toisen asteen oppilaitokset harvenevat, mutta ainakin osa niissä opiskelevista käy koulua kotoaan käsin. Kuntakeskusten välistä liikennettä tarvittaisiin. Emme ole kynsin hampain pitäneet kiinni tappiollisista vuoroista, vaan karsineet ne heti pois. Suurin osa Ruovedelle ja Ruoveden kautta kulkevasta liikenteestä onkin jo Pirkanmaan ELY-keskuksen ostamaa. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa on sujunut hyvin. Pienet aikataulumuutokset on saatu läpi ja matkustajille on pystytty tarjoamaan uusia yhteyksiä. On hyvä, että yrityksen esittämiä muutostarpeita ELY-keskuksessa kuunnellaan. Viime kädessä paras asiantuntemus reiteistä ja aikataulujen toimivuudesta on paikallisella liikennöitsijällä. Tampereen kaupunkiliikenteen kilpailutuksiin emme ole osallistuneet. Kaupunkiliikenteen hoitaminen on sen verran poikkeavaa ja erilaista osaamista vaativaa nykyiseen toimintaamme verrattuna, Anssi toteaa. JOUSTAVUUS PIENEN YRITYKSEN VAHVUUTENA 11 bussin ja 13 henkilön yritys on mittasuhteiltaan jo keskikokoluokkaa Linja-autoliiton jäsenkentässä. Vaikka yrityksemme on viime aikoina vähän kasvanut, olemme säilyttäneet pienen yrityksen joustavuuden. Henkilökunta on sitoutunutta ja omaa perhettä on mukana. Erityisesti tilausajoissa tarvitaan joustavuutta esimerkiksi viime hetken tilausten, muutosten ja peruutusten osalta. Tilausliikenteen tulevaisuuden näkymiin Anssi suhtautuu luottavaisena. Meidän matkanjärjestäjien on itse ryhdyttävä muodostamaan yhteisöjä saman henkisten ihmisten, harrastusten ja yhteisen kiinnostuksen kohteen ympärille. Vaikka kiinnostus yhdistystoimintaan hiipuu samanaikaisesti kun aktiiviset toimijat yhdistyksissä väsyvät ja vanhenevat, ihmisillä on halu matkustaa. Matkanjärjestäjien on otettava nimensä mukaisesti aktiivinen rooli eli tarjota helppo ja huoleton valmismatka vaikkapa teatteriin. Bussilla toteutettavilla Euroopan matkoilla on viime vuosina ollut mukavasti kysyntää. Ihmisiä, jotka eivät halua tai pysty lentämään, on paljon. Bussimatkalla näkee ja kokee samalla kertaa maisemia, ihmisiä, tapahtumia, elämyksiä. Kaikki eivät edelleenkään halua surffailla tuntikausia netistä halpojen lentojen ja majoitusten perässä, vaan haluavat samasta paikasta saada koko palvelukokonaisuuden. Täyden palvelun bussimatkoilla on selkeä markkinarako, jossa hinta ei ole ensisijainen asiakkaan valintatekijä. Valmismatkoja halutaan myös kotimaassa. Helppous ja houkuttelevuus on nykyajan ihmiselle hyvä motivaattori, Anssi uskoo. NETTIÄ JA SOMEILUA Netti on tuonut pienellekin yritykselle mahdollisuuden valtakunnalliseen markkinointiin. Bussi-Manninen on saanut kanta-asiakkaita Europan matkoilleen Iisalmea ja Kokkolaa myöten. Printtimedian avulla se olisi mahdotonta tai ainakin vaatinut huomattavia rahallisia panostuksia. Sosiaalisessa mediassa on paljon potentiaalia. Tällä hetkellä alallamme sitä käytetään vain yrityskuvan ylläpitämiseen ja yksipuolisen tiedon jakamiseen kuluttajille. Facebookiin jakamamme kuvat esimerkiksi Europan kiertomatkalta mahdollistavat kotiväen ja ystävien osallistumisen virtuaalimatkalle. Toiveena on, että asiakkaat jakaisivat itse entistä enemmän kokemuksiaan ja kuvia somessa ja näin bussimatkailu saisi enemmän näkyvyyttä. Tekniikka kehittyy kovaa vauhtia ja uusia palveluja tulee saataville. Ei liene pitkän ajan päässä se hetki, kun netin 18 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

19 kautta pystyy katsomaan live-kuvaa bussin tuulilasilta Eurooppaan suuntautuvalta bussimatkalta, Anssi pohtii. HERKKÄNÄ ASIAKASTARPEILLE Mielikuva, että bussimatkat ovat vain seniori-ikäisten käyttämiä, elää vahvasti jopa alan sisällä. Nuoremmat saadaan busseihin tarjoamalla heitä kiinnostavia matkoja. Eihän puhelinkauppiaskaan myy samanlaista kännykkää kaikille. Esimerkiksi konsertteihin ja messuihin bussilla mentäessä nuorempi väki huomaa bussimatkailun huolettomuuden ja helppouden. Matkailun määrä kasvaa. Olosuhteiden pakosta osa matkailusta tulee aina olemaan busseilla hoidettavaa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa täytyy olla vain joka hetki kiinni ja herkkänä asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden suhteen. Itselleni parhaat matkailuideat ovat syntyneet asiakkaiden kanssa reissatessa ja jutellessa, ei toimistopöydän ääressä. Ei kannata roikkua vanhassa väkisin kiinni. Eiväthän voinhakumatkat Ruotsiin ole enää hittituote. UUDENLAISIA JÄSENPALVELUITA TILAUSLIIKENNEYRITYKSILLE Anssi Manninen on toiminut 2014 vuoden alusta myös Linja-autoliiton matkailuliikennetyöryhmän puheenjohtajana. Liiton matkailuliikennetyöryhmä pohtii parhaillaan jäsenpalvelujen kehittämistä. Esimerkiksi erilaisia sähköisiä palveluja, kuten kaupunkien pysäköintipaikat, kartalta aukeava jäsenluettelo jne. on jo ollut mietinnässä. Mielellään otan alan toimijoilta ideoita ja palautetta siitä, mitä uutta LAL voisi tarjota tilausliikenteen parissa toimiville jäsenilleen. Tietotekniikan kehitys mahdollistaa toimintatapamuutoksia myös liiton muussa toiminnassa ja palveluissa, Anssi sanoo. BUSSIAMMATTILAINEN

20 Länsimetro ja Kehärata ovat isoja panostuksia raideliikenteeseen Helsingin seudun raideliikenteen merkittävä hanke toteutuu ensi kesänä, kun Kehärata avautuu matkustajaliikenteelle. Seuraavan vuoden syksyllä vuorossa on Länsimetro. Tuolloin avautuu sen ensimmäinen vaihe välillä Ruoholahti-Matinkylä. TEKSTI JA KUVAT SAARA REMES HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Tero Anttilan mukaan raideliikenneinvestoinneilla tavoitellaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisäämistä, tiiviimpää kaupunkirakentamista ja puhtaampaa kaupunki-ilmaa. Ne ovat luonnollisesti isoja ja pitkäkestoisia investointeja, jotka lisäävät sekä HSL:n että kuntien kustannuksia. Bussiliikenteen jossain määrin pienevä osuus Kehäradan ja Länsimetron käyttöönoton jälkeen vähentää vastaavasti bussiliikenteen sopimuskorvauksia. Liikenteen operointikustannuksien on arvioitu HSL:n toiminnassa kasvavan vuonna 2015 lähes 11 miljoonaa euroa ja infrakustannuksen yli 5 miljoonaa. Syksyllä 2016 aloittava Länsimetro tuo hieman alle 10 miljoonaa vuodessa lisää operointikustannuksia. Elielillä vapautuu tietyille lähdöille tarpeellisia laituripaikkoja. Ruoholahdesta Matinkylään ensi vaiheessa ulottuva Länsimetron varrella on kaikkiaan 8 asemaa. Syöttölinjojen reitistöjä on suunniteltu niin, että kuljettajat ajavat parhaimmillaan neljän metroaseman kautta syöttäen näille kaikille matkustajia. Näin saadaan kuljettajille pidempiä ja mielekkäämpiä ajokokonaisuuksia. Uudet asemat tuovat kuljettajan työolosuhteisiin myös modernit, hyvät taukotilat. Espoon Matinkylän Metrokeskus yhdistää Länsimetron pääteaseman, linjaautoterminaalin ja huippumodernin kauppakeskuksen saman katon alle. Päivittäin terminaalissa on arvioitu liikkuvan jopa matkustajaa. Kaikkia asemia ei saada valmiiksi 2016 syksyyn mennessä, mikä edellyttää väliaikaisjärjestelyjä. Tapiolan terminaalin on arvioitu valmistuvan vasta joulukuussa 2018, jolloin metrovaihtoon liittyvä bussiliikenne hoidetaan Tapiolassa tilapäisiä päätepysäkkejä käyttäen, Tero Anttila kertoo. VUOROVÄLEJÄ TIHENNETÄÄN Liityntälinjaston suunnittelussa on tavoitteena ollut saada selkeä ja tehokas linjasto, jossa palvelu keskitetään keskeisille katuosuuksille. Länsimetron liityntälinjasto palvelee paitsi liityntäyhteyksiä, myös yhteyksiä omaan aluekeskukseen. Vuorovälejä yhtenäistetään ja tihennetään nykyisestä. Liityntälinjaston suunnitelmaluonnoksia on vuoden 2014 alkupuolella esitelty hsl.fi sivustolla ja neljässä asiakastilaisuu- NOIN 200 BUSSIKULJETTAJAA VÄHEMMÄN Länsimetron tavoitteena on saada joukkoliikenteen kulkumuotoosuus kasvamaan pääkaupunkiseudulla. Määrällisesti eniten kasvua voidaan saada Espoon sisäisissä matkoissa, jotka tällä hetkellä tehdään henkilöautolla, Tero Anttila arvioi. Länsimetron aiheuttamat muutokset bussireitteihin merkitsevät noin 80 bussin ja noin kuljettajatyöpaikan vähentymistä. Bussiliikenteen sopimuskorvaukset pienenevät noin 15 miljoonaa vuodessa. Kampin terminaali, josta Espoon suunnan bussit nykyisin lähtevät, pysyy edelleen bussien käytössä. Elielin aukiolta siirretään Kamppiin mm. joitain Helsingin sisäisiä linjoja, jolloin 20 BUSSIAMMATTILAINEN 6 14

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

Kulut saatava alas AVAINLIPPU SALKOON JA MYYNTI KASVUUN! 7/2013. Unelmasta totta ETUSIVU. Pääkirjoitus: Suomi on täynnä valuvikoja 3

Kulut saatava alas AVAINLIPPU SALKOON JA MYYNTI KASVUUN! 7/2013. Unelmasta totta ETUSIVU. Pääkirjoitus: Suomi on täynnä valuvikoja 3 7/2013 YRITTÄJÄSANOMAT ETUSIVU JÄSENLEHTI WWW.YRITTAJAT.FI 1 Pääkirjoitus: Suomi on täynnä valuvikoja 3 7/2013 Unelmasta totta Rehtori sanoi, että Marko, olet kuuro, sinun on turha tuhlata aikaa musiikkihömpötykseen.

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT Helmikuu l 1/2014 27 722 Yrittäjillä ja kaupungilla lähentäviä tapaamisia Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston Yrittäjät ja kaupungin edustajat, johtajista alkaen, ovat pohtineet Hämeenlinnan yhteistä

Lisätiedot

kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Hanna Kinnuselle

kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Hanna Kinnuselle TULEVAISUUDEN TUNNELI MAARAKENNUSSEMINAARI TILAAJAVASTUU 9 11 Hanna Kinnuselle kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Tarkkalan yrittäjäperheen tukikohta löytyy

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

Lainan saanti tiukkenee

Lainan saanti tiukkenee suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Keksikää parempi idea nuorten työllistämiseksi 3 6/2012 1000 yrittäjää Kuntavaalit lähestyvät ja Suomen Yrittäjät on asettanut

Lisätiedot

Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011

Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011 Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011 Toukokuu TEEMA: Verkostot Verkostoilla parempaan lopputulokseen Verkoston toimintaa voidaan mitata Yrityksen maine perustuu tekoihin Hankintayksiköillä oma verkostonsa

Lisätiedot

7+ OSUVAN VIESTINNÄN MENESTYSTARINOITA:

7+ OSUVAN VIESTINNÄN MENESTYSTARINOITA: 1/2009 Vaikeuksissa hyvät ideat virtaavat. näkemystä taantumasta 7+ OSUVAN VIESTINNÄN MENESTYSTARINOITA: ME NAISET, BMW, HARTELA, MASKU... MAIJA MALLIKAS, mitä mieltä sinä olet? Vastaa: www.hansaprint.fi/mielipide

Lisätiedot

Alan uutuudet ja uutiset. menestyt. www.trukkigroup.fi

Alan uutuudet ja uutiset. menestyt. www.trukkigroup.fi Alan uutuudet ja uutiset Nro 2/2008 Langattomuus yleistyy tunnistuksessa Lisää mausteita laivamatkailuun Ole seurallinen, utelias, reipas ja rahanahne, niin menestyt TRUKKI GROUP täyden palvelun trukkitalo

Lisätiedot

Char ter Club VUODEN TAUKOPAIKKA ON VALITTU MM-LÄTKÄBUSSIT AJOON MATKA JATKUU BANGOKISTA BALILLE CHARTER CLUB 1

Char ter Club VUODEN TAUKOPAIKKA ON VALITTU MM-LÄTKÄBUSSIT AJOON MATKA JATKUU BANGOKISTA BALILLE CHARTER CLUB 1 TILAUSAJOKULJETTAJAT TILAUSAJOKULJETTAJAT RY:N RY:N JÄSENLEHTI JÄSENLEHTI 1/2012 1/2012 Char ter Club VUODEN TAUKOPAIKKA ON VALITTU MM-LÄTKÄBUSSIT AJOON MATKA JATKUU BANGOKISTA BALILLE CHARTER CLUB 1 Char

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter.

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Tässä lehdessä: Tarveharkinta poistui lupaehdoista Uusia mahdollisuuksia asiakaspalautteen keräämiseen Stressi yksilön ja työyhteisön ongelma 4.2009 Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n valtakunnallinen ammattilehti

Lisätiedot

Talvi työllistää meitä ja muita

Talvi työllistää meitä ja muita HKL:n henkilöstölehti 4 2012 Talvi työllistää meitä ja muita Turvallisuus on elektroniikkaasentajan työtä Tanssien Töölössä Sisältö 4/2012 HKL HKR 7 6 HSL Kaisa Sikkilä 4 2 3 Pääkirjoitus Tieto kulkee

Lisätiedot

FINTOTO VERKKOTIEDON OHJAKSISSA. MITEN TUNNISTAA 150 000 FANIA? Yhteisön rakentamista ja tunnesiteen tiivistämistä

FINTOTO VERKKOTIEDON OHJAKSISSA. MITEN TUNNISTAA 150 000 FANIA? Yhteisön rakentamista ja tunnesiteen tiivistämistä 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI MITEN TUNNISTAA 150 000 FANIA? Yhteisön rakentamista ja tunnesiteen tiivistämistä ASIAKKUUSMARKKINOINNIN POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 25 miljoonaa kuluttajaa

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Johanna Taskinen ja Ville Voltti, Mobinet Oy Loppuraportti 22.12.2011 Sisältö 1 Autojen yhteiskäyttö liikennejärjestelmän puuttuva linkki... 3 2 Innovaation

Lisätiedot

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2012 Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 Luottamusmiestoimintaan Tampereen palveluneuvojien tuoreita voimia sivu 6 stressiä mitataan sivu

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Kauppa kamari. uskovat yrittäjyyteen. lehti. Hämeen Kirjapainon Miika Haavisto ja Miia Lehtinen. Tampereen. helmikuu 2010

Kauppa kamari. uskovat yrittäjyyteen. lehti. Hämeen Kirjapainon Miika Haavisto ja Miia Lehtinen. Tampereen. helmikuu 2010 1 helmikuu 2010 Huulipunaindeksi on nousussa Sivu 19 Pirkanmaa tarvitsee logistisen kokonaissuunnitelman Sivu 38 Tampereen Kauppa kamari lehti Hämeen Kirjapainon Miika Haavisto ja Miia Lehtinen uskovat

Lisätiedot

PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta.

PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. Kuva: istockphoto As i A K As L e H T i P P CT F i N L A N D OY 1/ 2011 Paikannusjärjestelmän käyttöönotto

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot