5 Director s Summary: Vocational education to young people at the number one school. Keskiössä opiskelijahallinnon kehittäminen. 10 missio ja visio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 Director s Summary: Vocational education to young people at the number one school. Keskiössä opiskelijahallinnon kehittäminen. 10 missio ja visio"

Transkriptio

1 vuosikirja

2 3 SisälLYS 4 RehtorILTA : Ykköskoulusta ammattiin 5 Director s Summary: Vocational education to young people at the number one school 6 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖLTÄ: kestävällä tavalla 7 HALLINTOPÄÄLLIKÖLTÄ: Keskiössä opiskelijahallinnon kehittäminen 8 RAVINTOLAPÄÄLLIKÖLTÄ: Työniloa ja onnistumisen kokemuksia Ravintola Perhossa 9 Verkostoitumisen, myyntityön ja tuotekehityksen vuosi Haaga-Perhossa 10 missio ja visio 11 PERHO QUALITY 2020 Toimitus Rehtorin katsauksen tekstin käännös Valokuvat Ravintolakoulu Perho / Ruth Arponen, Gun Marit Nieminen Carla-Rose Häkkinen Ravintolakoulu Perho, Shutterstock, Kansi: Gorilla 12 Haaga Yhtymän hallinto 16 perustutkinto ja koulutusohjelmat Ulkoasu mainostoimisto Maustamo Koko A4 Painosmäärä 1000 Painatus Kiriprintti 17 RAVINTOLAKOULU PERHON Tiimiorganisaatio 18 HenkilöstötulokseT 22 Henkilöstö 24 Yhteiskunnalliset tulokset Ravintolakoulu Perho on perustettu vuonna 1935 Kestävän kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Sustainable sertified vocational school 30 Asiakastulokset 38 RYHMÄT 42 Suorituskykytulokset

3 Gun Marit Nieminen Rehtori Ykköskoulusta ammattiin Ammatillisen koulutuksen näkökulmasta kulunut lukuvuosi Perhossa on ollut todella jännittävä ja kiinnostava. Olemme kuulleet uutisissa nuorisotakuusta, koulutuspaikkojen vähentämisestä ja yksikköhintojen leikkaamisista. Toisaalta hallitusohjelmamme edellyttää, että kaikille nuorille taataan koulutus- tai työpaikka ja toisaalta paikkoja vähennetään alueellisen ikäluokkakehityksen ja alakohtaisesti ennakoidun työvoimatarpeen mukaan. Alkuperäiset suunnitelmat yli 7000 koulutuspaikan vähentämisestä ovat supistuneet pariin tuhanteen vuoteen 2016 mennessä. Toisaalta yksikköhintoja supistetaan ennakoitua rajummin, mikä edellyttää sopeuttamisia monissa oppilaitoksissa. Myös majoitus- ja ravitsemisalan koulutusta vähennetään valtakunnallisesti. Näissä myllerryksissä Perho on kuitenkin pärjännyt hyvin ja vakiinnuttanut asemansa Suomen ykköskouluttajana matkailu- ja ravintola-alalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksen mukaan opiskelijamäärämme kasvaa vuoteen 2016 mennessä 80 opiskelijalla ja on yhteensä ennätykselliset 550 opiskelijaa. Uuteen lisärakennukseen keskitetyt opiskelijapalvelut Tulevaa ennakoiden Haaga Instituutti -säätiön hallitus teki merkittävän investointipäätöksen viime vuoden lokakuun lopussa. Perhonkadun ja Mechelininkadun kulmaan rakennetaan Perholle 1500 m 2 :n lisärakennus, josta osa käytetään Haaga Yhtymän aikuis- ja lisäkoulutuksen tarpeisiin, osa luokkatiloihin ja iso osa opiskelijapalveluiden saatavuuden edistämiseen. Uudessa rakennuksessa kirjasto muuttuu tietokeskukseksi ja kohtaamispaikaksi, myös opiskelijoiden ohjauspalvelut, kuten opintotoimiston, kuraattorin, oppilaanohjaajien, kansainvälisten asioiden koordinaattorin, terveydenhoitajan ja erityisopetuksen palvelut ovat saatavilla keskitetysti. Rakennustyöt alkavat ensi vuoden alussa ja valmistumisajankohdaksi on arvioitu vuoden 2015 kesä. Ennätysmäärä tutkintoja Onnittelen lämpimästi kaikkia perholaisia, joilla on vuoro juhlia tutkinnon suorittamista. Päättövaiheen opiskelijoista peräti 89,8 % sai tutkintotodistuksen. Koskaan aikaisemmin ei Perhosta ole kevätjuhlassa valmistunut peräti 169 tutkinnon suorittajaa. Ja määrä ei korvaa laatua! Ammattiosaamisen näytöt annetaan työelämässä, jossa työpaikkaohjaajat, jo ammatissa toimivat työntekijät arvioivat suorituksia ja näissä tilastoissa Perhon opiskelijoiden oppimistulokset ovat tilastollisestikin merkittävästi huippuluokkaa. Uskon, että lähdette maailmalle ammatistanne ylpeinä, nöyrästi halukkaina oppimaan edelleen uutta, perholaiset juurenne tunnistaen ja muistaen. Hyvää ja antoisaa matkaa! Vocational education to young people at the number one school The last academic year at Perho has been truly exciting and fascinating from the point of view of vocational education. We have heard of the news about the youth guarantee, about reductions in the number of study places and about cuts in the unit costs of education. On one hand the current government programme entails that all young people are guaranteed either employment or a place of study, but on the other hand study places are being cut down according to changes in age group sizes and according to anticipated need for work force in particular sectors. Original plans for cutting more than 7000 study places by the year 2016 have been reduced to 3000 places. However, unit costs of education are being curtailed more severely than anticipated, which requires adjustments in many educational institutions. Also the education in the hotel and restaurant industry is being cut down on the national level. Perho has, however, coped well in the midst of this turbulence and has stabilised its status as the number one educational institution in the hotel and restaurant field in Finland. According to a proposal made by the Ministry of Education and Culture, the number of our students will grow by 80 by the year 2016, thus adding up to a record number of 550 students. Student services centralised in the new annex building In anticipation of the future, the board of the Haaga Institute Foundation made a significant investment decision at the end of October last year. A new annex building, sized 1500 m2, will be built in the corner of the Perhonkatu and Mechelininkatu streets. One part of the new building will be used for the adult and continuing education needs of the Haaga Group, one part for class rooms and a large part for student services facilities. In the new building, the library will be an information centre and meeting point. Also the various student counselling services, such as student affairs office, school curator, student counsellors, international affairs coordinator, school nurse and special needs education services will be available on the same spot. The building work starts at the beginning of next year 2014 and it is estimated to be completed in the summer A record number of qualifications I wish to congratulate warmly all the Perho students who have now completed their qualifications. On 4 June 2013 a qualification certificate was handed to no less than 89,8% of the final year students. Never before has there been as many as 169 students receiving their qualifications at Perho s spring party. Of course, quantity does not replace quality! The vocational skills demonstrations are given at workplaces at which workplace supervisors already acting as professionals in the field assess the students performances. In these statistics, the learning results of the Perho students stand out as excellent. I am convinced that you will enter the world proud of your profession, humbly willing to learn ever new things while always remembering your Perho roots. I wish you a good and rewarding journey! Gun Marit Nieminen Director 5

4 Leena Savolainen Koulutuspäällikkö Kestävällä tavalla Kestävän kehityksen mukainen toiminta on leimannut Perhon toimintaa jo usean vuoden ajan, mistä osoituksena Perholle luovutettiin joulukuussa Okka-säätiön sertifikaatti. Lukuvuoden aikana opettajat jatkoivat määrätietoista kehittämistyötä kuvaamalla opetussuunnitelmaan kestävän kehityksen oppimispolun, joka läpäisee kaikki tutkinnon osat ja oppisisällöt. Henkilöstöä koulutettiin monikulttuurisuuden ja opiskelijoiden ryhmäyttämisen osaamisessa sekä opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ohjaamisessa. Opiskelijan kohtaaminen Keskiössä opiskelijahallinnon kehittäminen Lukuvuotena ehkä merkittävin saavutus oli kestävän kehityksen sertifikaatin myöntäminen Ravintolakoululle. Sisäisen informaation tuottamisen kannalta tärkeä uudistus oli uuteen Prikka-intranetiin siirtyminen. Prikan avulla on pyritty selkiyttämään tiedottamista ja dokumentointia. Prikka-verkkosivustossa yhteiset tärkeät asiakirjat ovat helpommin löydettävissä ja tiimit voivat paremmin tiedottaa ja tuoda esille toimintaansa. Pekka Selenius Hallintopäällikkö Sosiaalinen kestävyys korostuu ennen kaikkea opiskelijan kohtaamisessa, muun muassa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeiden tunnistamisessa ja erilaisten elämäntilanteiden ymmärtämisessä. Kouluyhteisöön sitoutuminen on paras keino keskeyttämisen ehkäisyssä, johon Perhon toimintakulttuurilla on suuri merkitys. Lukuvuoden alussa erityistä huomiota kiinnitettiin juuri uusien ryhmien myönteisen toimintakulttuurin aikaansaamiseen ja opiskelijoiden ryhmäytymiseen. Kouluviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä tuettiin erilaisilla tapahtumilla, kuten koko koulun yhteisellä ulkoilu- ja sieniretkellä ja oppilaskunnan järjestämillä muilla aktiviteeteilla. Kasvatustehtävä on yhteinen Sitoutuminen yhteiseen kasvatustehtävään tekemään parhaansa kaikkien, myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden elämän ja hyvinvoinnin edistämiseksi on ollut lähtökohtana koko henkilöstön toiminnassa. Erityisesti Perhon opiskelijahuolto on vahvistanut kiitettävällä tavalla toimintatapojaan tukeakseen paitsi opiskelijoita myös henkilöstöä heidän vastuullisessa työssään. Perhon työelämältä saama palaute opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta on pääsääntöisesti ollut kiittävää joskin kaksitahoista. Toisaalta kiitetään tietojen ja taitojen osaamista, mutta toisaalta moititaan osaamista suhtautua vastuullisesti työhön, esimerkiksi työaikojen noudattamiseen. Myös vuorovaikutustaitojen ja hyvien tapojen osaamiseen toivotaan kiinnitettävän entistä enemmän huomiota. Oppimistulokset, kuten ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat olivat erinomaisia ja läpäisykin vähintään hyvää tasoa. Laatiessamme nykyistä opetussuunnitelmaamme asetimme tavoitteeksi, että se antaa opiskelijalle todellisia mahdollisuuksia joustaviin ja yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin ja siinä toteutuu aiemmin hankitun osaamisen perusteella opintojen lyheneminen. Aiempien opintojen ja työkokemuksen tunnustaminen lyhensi erityisesti tarjoilijoiden ja vastaanottovirkailijoiden, mutta myös muiden opiskelijoiden opintoja tai vähintään mahdollisti monelle välttämättömän palkkatyön tekemisen koulutuksen aikana. Opiskelijat ovat tänään monessa suhteessa osaavampia, kuten internetin ja erilaisten mobiilipelien käyttäjinä ja siksi myös vaativampia käyttämiemme pedagogisten menetelmien suhteen. Meidän on kehitettävä uusia aktivoivampia tapoja oppia perinteisten luentojen ja power point-esitysten sijaan. Lähtekäämme ensin ulos luokkahuoneista vaikkapa kumppanuusmaatilallemme Herttoniemeen. Mutta ennen sitä oikein hyvää kesää, ja sitten syksyllä käymme uusiin haasteisiin. Tehdään se vielä "lite bättre!". Tiimit jatkoivat vilkasta työskentelyään. Työssäoppimisen tiimi on kehittänyt ammattiosaamisen näyttöön liittyviä dokumentteja yhteistyössä opiskelijahallinnon edustajien kanssa. Tarkoituksena on helpottaa ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen kirjaamiseen liittyviä toimintoja. Koulutuspäiviltä lisäoppia opiskelijahallinnosta Opiskelijahallinnon kehittäminen on ollut toiminnan keskiössä. Opintohallinnon henkilöstö sekä opintojen ohjaajat ovat osallistuneet kuuteen koulutuspäivään, joilla olemme perehtyneet Primus-opintohallintojärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien soveltamiseen Ravintolakoulussa. Lisäksi olemme toteuttaneet mahdollisuuden opiskelijoiden koulutusohjelman sekä valinnaisten aineiden valitsemiseen Wilma-järjestelmän kautta, samoin olemme kehittäneet ammattiosaamisen näyttöjen kirjaamismenettelyitä Wilmassa. Opiskelijan HOPS-tietojen päivittäminen ja HOPS-lomakkeen laatiminen ovat jo loppusuoralla. Otamme HOPS-lomakkeen käyttöön lukuvuoden alusta. Opintohallintojärjestelmän kehittäminen, koulutus ja sen tarjoamien palveluiden hyödyntäminen jatkuu edelleen. Opintotoimiston henkilöstö sekä KV-koordinaattori ovat osallistuneet uuden Oppijan verkkopalvelun (www.opintopolku.fi/oppijan verkkopalvelut) koulutuksiin kolmena päivänä. Oppijan verkkopalvelut -hankkeessa kehitetään niin oppijoiden kuin koulutuksen järjestäjien sähköistä asiointia. Verkkopalveluun kootaan jo olemassa olevia ja uudistettavia koulutustietoa tarjoavia palveluita ja luodaan täysin uusia palveluita sekä niiden toteuttamista tukevia tietojärjestelmiä. Edellisten vuosien tapaan laatutiimi on ryhmähaastatellut kaikki luokat ja niiden yhteenvedot on siirretty Prikkaan ja sieltä edelleen tiimeille toiminnan ja opetuksen kehittämisen tueksi. Päättövaiheen kyselyt ja opettajakyselyt toteutettiin lukuvuoden lopulla. Työssäoppimista ohjaavat opettajat ovat tehneet kyselyitä työpaikkaohjaajille. Kyselyn tarkoituksena on kehittää työssäoppimisen, näyttöjen ja yhteistyön menetelmiä. Uutena kyselynä toteutettiin syksyllä 2012 opintonsa aloittaville opiskelijoille tulokysely, jolla kartoitettiin intressejä Perhoon opiskelijaksi hakeutumiselle. Näillä ja monilla muilla toteutetuilla kyselyillä kehitämme toimintaamme edelleen ja vastaamme asiakkaidemme tyytyväisyydestä huomioimalla heidän näkemyksiään ja mielipiteitään toimintamme kehittämisessä. Kehittäminen ei aina ole suurten linjojen vetämistä, vaan se näkyy myös pienissä arjen toimintaa helpottavissa teoissa. 7

5 Marja Hemmi Ravintolapäällikkö Työn iloa ja onnistumisen kokemuksia Ravintola Perhossa Verkostoitumisen, myyntityön ja tuotekehityksen vuosi Haaga-Perhossa Tiina Lähteenoja-Niemelä Haaga-Perho Johtaja Ravintola Perhossa oli lukuvuoden aikana lähes 200 opiskelijaa työssäoppimisjaksoilla. Perho on suurimmalle osalle opiskelijoista ensimmäinen työpaikka ja olemme tehneet parhaamme, että kaikki ovat saaneet kokea iloista oppimista ja onnistumisen kokemuksia. Ravintolatyössä on aina kysymys ihmisten välisestä inhimillisestä toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Yhteistyötaidot ja asenne palveluun korostuvat ja perusasiat ovat jaksoilla pääosassa. Ruokatuotteet opetussuunnitelman sisällöistä Ravintola Perhon vuoden 2012 myynti oli lähes tavoitteen mukainen ja tämä on taannut sen, että opiskelijoilla on koko ajan ollut tekemistä. À la carte -listaa ja ravintolan ruokatuotteistoa on kehitetty asiakaslähtöisesti vastaamaan opetussuunnitelman sisältöjä. Tavoitteena on ollut mutkattomampaa esille laittoa sekä bistro-tyyppisiä annoksia illan à la carte -myyntiin. Tämä kehitysyhteistyö jatkuu opettajien kanssa seuraavana lukuvuonna. Tavoitteena ovat tietenkin tyytyväiset asiakkaat, hyvä laatu sekä ruoka-annoksissa että palvelussa. Perhon panimossa on oluen valmistuksessa ollut mukana uusi oppipoika ravintolasta ja keväällä saimme myyntiin "Kisällin kevätolutta". Ensi talvena odotamme saavamme talon hunajalla maustettua olutta, kun Perhon mehiläisyhdyskunta saa tuotantonsa täyteen käyntiin nyt kesän aikana. Apuna sähköiset järjestelmät ja seurannassa biojätemäärät Allianssiyhteistyö MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen ja HELMI Liiketalousopiston kanssa alkoi täydellä vauhdilla jo keväällä Syyskuussa järjestimme ensimmäisen yhteisen asiakastilaisuuden ja osallistuimme allianssina Innostu oppimaan -messuille. Yhteisen suunnittelun tuloksena alkoi alkuvuonna 2013 yhteinen tutkintokoulutusryhmä Fazerille ja myöhemmin keväällä toinen HOK-Elannolle. Molemmissa ryhmissä opiskelijat suorittavat liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) johon on yhdeksi osaksi valittu Haaga-Perhon tutkintovalikoimasta myynnin ammattitutkinnon osa tai hotelli-, ravintola-, catering-alan perustutkinnon osa. Yhteisten opiskelijoiden tarpeita ajatellen rakennettiin yhteinen Moodlealusta verkko-oppimisen tueksi. Tarjoamme myös yhteistä työpaikkaohjaajakoulutusta. Taloudellisesti merkittävä asia oli opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle päättämät lisäkoulutuksen leikkaukset, jotka veivät Haaga-Perholta 39 oppisopimuspaikkaa. Leikkaukset kohdistuivat rajuina myös yhteistyökumppaneihimme, minkä seurauksena oppisopimuskoulutuksen kysyntä heikkeni loppuvuoden aikana huomattavasti ennakoiden alkaneen vuoden niukkoja resursseja. Tästä huolimatta vuoden 2012 toiminta ja talous toteutuivat hyvin suunnitelmien mukaan. Vastauksena leikkauksiin Haaga-Perhossa lähdettiin tuotteistamaan osaamistamme uudella tavalla tuloksena mm. Pro Chef -koulutus ja Tapahtumatuottajan valmennus, joita tarjotaan kovan rahan koulutuksina. Kaiken kaikkiaan Haaga-Perhossa oli vuonna 2012 keskimäärin 712 tutkinto-opiskelijaa ja tutkintoja saatiin valmiiksi 250, osatutkintoja 40. Kun tähän lukuun lisätään sadat lyhytkurssien osallistujat, viinikurssilaiset, kokkikoululaiset sekä hygienia- ja alkoholiasiat ravintolassa -testien suorittajat niin kiirettä on pitänyt! Sähköisiä järjestelmiä on hyödynnetty Ravintola Perhossa. Moodle verkko-oppimisalusta otettiin käyttöön Perhojaksojen perehdytyksen tueksi. Verkkoon kerättiin Ravintola Perhon arkipäivän toiminnan perusohjeet sekä myynnissä olevat tuotteet. Jokainen jaksolle tuleva opiskelija käy läpi perehdytyskurssin ja samalla oppii Moodlen peruskäytön. Ravintolassa siirryttiin käyttämään MaraPlan-työvuorolistaohjelmaa, Ravintola Perhon uusittuja verkkosivuja kehitettiin edelleen ja sähköpostimarkkinoinnissa siirryttiin eri -uutiskirjeeseen. Joutsenmerkin eli Pohjoismaisen ympäristömerkin mukainen toiminta on näkyvä osa ravintolan arkipäivän tekemistä. Syksyllä järjestimme lajittelupisteen uudelleen sekä aloitimme biojätteen punnitsemisen. Erityisenä seurannan kohteena on ollut syötävä ruoka, joka tulee takaisin ravintolan buffetpöydästä sekä tilauksista. Säännöllinen seuranta on toiminut hyvänä tukena taloudellisen toiminnan opettamisessa ja olemme yhdessä saaneet hävikin määrän vähenemään. Tammikuisen sidosryhmätutkimuksen tulokset osoittivat, että Haaga-Perhoa pidetään luotettavana, ammattitaitoisena ja joustavana koulutuksen tarjoajana. Sen sijaan yrityksille suunnatut palvelut tunnetaan huonosti jopa asiakkaittemme keskuudessa. Laajalla sidosryhmäkierroksella tehtiin Haaga-Perhoa tunnetuksi ja kerättiin asiakkaiden palvelutarpeita, joiden perusteella tuotekehitysryhmä rakensi uutta tarjontaa. Yrityksille voidaan nyt tarjota entistä ketterämpiä ja edullisempia tutkimuksia ja innostavia Visio-työpajoja. Laatutuotteistoa uudistettiin muokkaamalla jo yli kymmenen vuotta käynnissä olleesta Laatutonni-valmennusohjelmasta uusi moduloitu ja portaittain etenevä malli jonka avulla yritysten on entistä helpompi päästä alkuun toiminnan kehittämisessä. Matkailukeskusten kanssa yhteistyö jatkui DQN-projektien muodossa Syötteellä, Kalajoella ja Rovaniemellä. DQN on matkailualueille suunniteltu Laatutonniin perustuva laadun kehittämisen prosessi, johon tyypillisesti osallistuu alueen yritystä. Tavoitteena on kehittää sekä yritysten että koko matkailualueen toimintaa. Syötteen hanke päättyi vuoden vaihteessa, Kalajoen ja Rovaniemen projektit jatkuvat vielä 2013 aikana. Olemme toimineet oikein Perehdytyksessä ja ohjauksessa panostettiin lukuvuoden aikana kannustavaan palautteeseen, innostuneen työilmapiirin luomiseen sekä aitoon ravintolatyöympäristön tunnelmaan. Tavoitteena on ollut sytyttää innostus omaan tulevaan ammattiin ja samalla sisäistetään työelämän pelisäännöt sekä työyhteisössä toimimisen perusasiat. Mallioppiminen on hyvä menetelmä ja ohjaavan henkilöstön ystävällinen käytös ja innostuneisuus alaa kohtaan ovat juuri niitä asioita, joita haluamme opiskelijoidemme Ravintola Perhon jaksoilta omaksuvan. Kun koulu päättyy, opiskelija ei enää tarkkaan muista mitä me täällä Ravintola Perhossa olemme tehneet tai sanoneet, mutta he muistavat millaisia me olimme ja millaisen ammattilaisen esimerkin olemme heille antaneet. Lukuvuoden aikana opiskelijoilta saatu positiivinen palaute Perhon jaksoilta vahvistaa, että olemme toimineet oikein. Oppiminen on helppoa ja asioiden omaksuminen tehokkaampaa, kun se tapahtuu mukavassa, miellyttävässä työyhteisössä, missä on turvallista työskennellä ja harjoitella. Mercurian ideoimaa Kauppakeskus Akatemiaa kehitettiin yhdessä edelleen ja pilotiksi pyydettiin Kauppakeskus Jumboa. Kauppakeskus Akatemia on kauppakeskusten tarpeisiin koottu palvelupaletti, josta keskuksen ja sen yritysten on helppo valita tarvitsemansa palvelut. Palvelut ovat hyvinkin erilaisia nuorista työssä oppijoista verkostojen kehittämisohjelmiin. Ensimmäinen konkreettinen toteutus liittyi teemaan Venäläinen asiakkaana, jolle tulee jatkoa keväällä Kehitysohjelmien lisäksi asiantuntijamme toteuttivat kymmeniä valmennus- ja sparrauspäiviä asiakkaillemme. Tässä vain muutama poiminta vuoden työstä, lämmin kiitos kaikille haagaperholaisille, paljon on tehty ja hienoja tuloksia on saatu aikaan! 9

6 PERHO QUALITY 2013 PERHO QUALITY 2020 / järjestelmäkuvaus MISSIO: Uudistamme palvelualojen osaamista Ravintolakoulu Perho kehittää ravintolaalan ammatillista osaamista ja oppimista sekä tuottaa muuttuvassa työelämässä menestyviä osaajia, joilla on valmiuksia toimia yhteiskunnassa vastuullisesti ja itsenäisesti MISSION: Renewing the Skills of the Service Industry Helsinki Culinary School Perho develops professional skills and learning in the restaurant industry. Graduates of Perho succeed in today s changing working life; they are competent and successful professionals capable of acting responsibly and independently in society. PERHON KESU Missio: Uudistamme palvelualojen osaamista Visio 2020: Parasta palvelukykyä Perhosta! Perusarvot: Edelläkävijyys, kumppanuus ja vastuullisuus Päästrategia ja strategiset valinnat: Ravintolakoulu Perho on yksityinen, hyvin verkostoitunut ravintola-alan oppilaitos ja ammatillisen koulutuksen laatujohtaja. Tarkoituksenmukainen koulutustarjonta, Perho Quality toimintaa ohjaavana järjestelmänä, ammattiin ja itsenäiseen elämään valmentava oppiminen, asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinta, oppiva organisaatio, kansainvälisyys, kestävä kehitys, avoin ja luotettava viestintä ja näkyvyys sekä hallittu talous. PERHO S DEVELOPMENT PLAN Mission: Perho is renewing its competence in the service industry Vision 2020: The best customer service comes from Perho! Values: Pioneer, partnership and responsibility Main strategy and strategic choices: Helsinki Culinary School Perho is a privately owned restaurant school with excellent networks, providing top-quality vocational education in the restaurant industry. Well-designed studies, Perho Quality system as the system guiding the operations, learning aimed at preparing students for professionalism and personal independence, management of customerships and partnerships, learning organisation, international affairs, sustainable development, open and reliable communications, visibility and well-managed economy. Visio: Parasta palvelukykyä Perhosta 2020! Ravintolakoulu Perho on ravintola-alalle aikovien opiskelijoiden ykkösvalinta. Kaikki opiskelijamme läpäisevät ja työllistyvät. Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, yksilöllisesti ja työelämän tarpeet huomioiden. VISION: The Best Customer Service Skills from Perho 2020! Helsinki Culinary School Perho is the number one choice for the students in the restaurant industry. All our students graduate and find employment. The studies can be taken flexibly and with regard to individual needs and the needs of the working life. TOIMINNAN PARANTAMINEN Kehittämiskohteiden priorisointi, valinta ja kirjaaminen Laadunvarmistus: palvelu- ja opiskelusitoumus, oppimistulokset, SWOT, Benchmarking DEVELOPMENT OF PERHO S ACTION Prioritization, selecting and documenting the development targets Quality checking: Commitment to service and studies, learning results, SWOT, benchmarking PQ-2012 LAADUNHALLINNAN MENETELMÄT TQM CQAF EFQM LHS Laatupolitiikka TQM CQAF EFQM LHS Quality policy > Johtaminen > Laatujärjestelmän kuvaus > Arviointi > Laadunvarmistus > Määritelty tahtotila METHODS OF PQ-2012 QUALITY CONTROL > Management > Description of quality system > Assessment > Quality check > Defined will PERHON KESUN TOTEUTUS Prosessikuvaukset OPS2010 Toimintaohjeet Toimintasuunnitelmat Talousarviot Tiimiorganisaatio DEVELOPMENT PLAN Process descriptions Curriculum 2010 Operation instructions Action plans Budgets Team organization Arvot: Edelläkävijyys Kumppanuus VastuullisuuS values: Pioneer Partnership Responsibility RAVINTOLAKOULU PERHON TOIMINNAN ARVIOINTI Arviointisuunnitelman mukaisesti Sisäinen arviointi: palautteiden käsittely, itsearviointi, laatupalkintohakemukset Ulkonen arviointi: ulkoiset auditoinnit, vertaisarvioinnit ASSESSMENT OF PERHO S ACTION 0 11 According to the assessment plan Internal assessment: Processing of feedback, self-assessment, quality prize applications External audit: External audits, peer assessments

7 Haaga Yhtymän hallinto Administration of Haaga Group Haaga Instituutti -säätiön hallitus Board of the Haaga Institute Foundation Haaga Insituutti -säätiön hallituksen jäsenet edustavat hotelli-, ravintola- ja matkailualaa. Jäsenet hallitukseen nimeävät Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Suomen Hotelliyhdistys (yhteensä 2 jäsentä), vuorotteluperiaatteella Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ja Restel Oy (1 jäsen) sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (1 jäsen). Lisäksi hallituksessa voi olla yksi vuosijäsen, joka edustaa alan elinkeinoelämää. Hallinto Koulutuksen järjestäjä ja Ravintolakoulun ylläpitäjä on Haaga Instituutti -säätiö, jonka jäsenet edustavat merkittäviä suomalaisia hotelli- ja ravintola- ja matkailutalouden yrityksiä ja yhteisöjä. Ravintolakoulun toiminnasta vastaa Haaga Instituutti -säätiön hallitus. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ja Suomen Hotelliyhdistys ja vuorotteluperiaatteella Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ja Restel Oy sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry nimeävät hallituksen jäsenet. Lisäksi hallituksessa voi olla yksi vuosijäsen, joka edustaa alan elinkeinoelämää. Hallituksen puheenjohtajana on Veikko Vuoristo Vuoristo-yhtiöt Oy:stä. Haaga Yhtymän toimitusjohtajana on toiminut rehtori Gun Marit Nieminen alkaen. Administrative board Helsinki Culinary School Perho is a private hotel and restaurant school maintained by the Haaga Institute Foundation. The board of the Foundation is the highest decision-making body. The managing director of Haaga Group is Ms Gun Marit Nieminen. Jäsenet / Members Veikko Vuoristo (pj.), hallituksen pj., Vuoristo-yhtiöt Oy Timo Lappi (vpj.), toimitusjohtaja, MaRa ry Markku Björn, sopimusasiantuntija, PAM ry Sari Palokangas, ketjuohjauksen johtaja, SOK saakka Leena Turunen, toimialajohtaja, ravintolat, Restel alkaen Varajäsenet Veli-Matti Aittoniemi, varatoimitusjohtaja, MaRa ry Hannu Hakala, asiantuntija, MaRa ry Jari Laine, toimialajohtaja, hotellit, Restel Oy Tapio Satta, toimitusjohtaja, Sokotel Oy Jukka Mattila, talousjohtaja, PAM ry Haaga Yhtymän johtoryhmä Board of directors of Haaga Group Jäsenet / Members Gun Marit Nieminen, Ravintolakoulu Perhon rehtori, Haaga Yhtymän toimitusjohtaja alkaen Hannu Nyyssölä (pj.), Haaga Yhtymä, toimitusjohtaja saakka Päivi Laine, Hotel Haaga Oy, toimitusjohtaja Tiina Lähteenoja-Niemelä, Haaga-Perho, johtaja Pekka Salovaara, Haaga Yhtymä, kiinteistöpäällikkö Maarit Leino (sihteeri), Haaga Yhtymä, tiedottaja Haaga Yhtymän toimitusjohtaja KTM Gun Marit Nieminen 2 RAVINTOLAKOULU PERHO RAVINTOLAKOULU PERHO RAVINTOLA PERHO HAAGA-PERHO KIINTEISTÖT KONSERNIPALVELUT HAAGA INSTITUUTTI -SÄÄTIÖ HOTEL HAAGA OY (100 %) HOTEL HAAGA RAVINTOLA HAAGA HAAGA INN CAFFELI KIINT. OY HAAGA PERHON ASUNNOT (100 %) HAAGA-HELIA AMMATTI- KORKEAKOULU (16,5 %) Advisory Board Jäsenet / Members Kristina Inkiläinen, toimitusjohtaja, Finnair Catering Oy Juuso Kokko, hallituksen pj., CMB-Ravintolat Oy Irma Kärkkäinen, lehtori, hankepäällikkö, EkoCentria Jaakko Lehtonen, ylijohtaja, MEK David Lindström, toimitusjohtaja, Eckerö Line Oy Tiina Nieminen, toimitusjohtaja, Avecra Oy Lasse Norres, viihde- ja viestintäalan yksityisyrittäjä, Riopop Oy Ltd/Entertainment Capital Finland Oy Harri Ojanperä, kehitysjohtaja, NEXT Hotels Finland Oy Matti Räsänen, HR-kenttäpäällikkö, HOK-Elanto Annikka Rönni-Sällinen, neuvottelupäällikkö, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Hans Välimäki, keittiömestari, Chez Dominique Ammattiosaamisen näyttöjen toimintaa valvova toimielin Vocational Skills Demonstration Organ Jäsenet / Members Jenna Halenius, kokki Jari Kahma, henkilöstöpäällikkö, Restel Anne Kokkonen, henkilöstöpäällikkö, Royal Ravintolat Tarkko Laurinen, toimitsija, PAM Gun Marit Nieminen, rehtori, Ravintolakoulu Perho Aki Nikula, lehtori, Ravintolakoulu Perho Pinja Ohvo, oppilaskunnan edustaja Elina Ostela-Pyhälä, kehitysjohtaja, senior partner, Ravintolakolmio-ryhmä Leena Savolainen, koulutuspäällikkö, Ravintolakoulu Perho 13

8 Sinikka Sartonen Toimitusjohtaja Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy yhdessä olemme enemmän MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen, Helmi Liiketalousopiston ja Haaga Yhtymän muodostama Koulutusallianssi on tuonut markkinoille uuden innovatiivisen palvelualojen osaamisverkoston, jonka toiminta käynnistyi vuonna Koulutusallianssin lisäarvo syntyy uusista ratkaisuista yli toimialarajojen, innovatiivisista toimintatavoista sekä kaikkien talojen henkilöstön osaamisen yhdistämisestä. Koulutusallianssilla on näyttöä ja vahvaa osaamista matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla ja kaupan sekä finanssi- ja talouspalveluiden alalla. Uskomme, että näiden osaamisalueiden integrointi luo uusia koulutusratkaisuja, joka mahdollistavat henkilökohtaiset joustavat opintopolut ja vastaavat yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin. Koulutusallianssissa on noin 1600 opiskelijaa nuorisokoulutuksessa ja yli 2200 opiskelijaa eripituisessa aikuiskoulutuksessa. Opiskelijoista pitää hyvää huolta 250 henkilöstön jäsentä. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä Töölössä, Haagassa ja Malmilla, Vantaalla Martinlaaksossa ja Rovaniemellä. Koulutusallianssin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli ,23 euroa. Koulutusallianssin johtoryhmän JÄSENET Tiina Immonen, rehtori, MERCURIA, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Tiina Lähteenoja-Niemelä, johtaja, Haaga-Perho Gun Marit Nieminen, rehtori, Ravintolakoulu Perho Markus Oedewald, apulaisrehtori, Helmi Liiketalousopisto Juha Ojajärvi, rehtori, Helmi Liiketalousopisto Sinikka Sartonen, toimitusjohtaja, MERCURIA, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos 4 15 Allianssin johtoryhmään kuuluvat Sinikka Sartonen, Gun Marit Nieminen, Juha Ojajärvi, Markus Oedewald, Tiina Lähteenoja-Niemelä ja Tiina Immonen

Yhteishaku Perho Liiketalousopisto

Yhteishaku Perho Liiketalousopisto Yhteishaku 21.2. 14.3.2017 Perho Liiketalousopisto Ravintola-, matkailu- ja liiketalouden alojen sekä urheilun monipuolinen ja moderni kouluttaja Malmilla, Töölössä ja verkossa Helmi Liiketalousopisto,

Lisätiedot

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto Kirjoita Master sivulle 18.3.2013 Kirjoita Master-sivulle Visio 2016 Perho on Euroopan johtavia hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksia Ravintolakoulu Perho on johtava

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2011 2012 YEARBOOK 1

VUOSIKIRJA 2011 2012 YEARBOOK 1 2011 2012 VUOSIKIRJA YEARBOOK 1 SisälLYS/ Content 4 RehtorILTA : Halu oppia uutta pysyy aina muodissa 5 Director s Summary: The desire to learn new things will always be in fashion 6 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖLTÄ:

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Yrittäjä ja työnantaja: Hyödynnä avainkontaktisi Uudellamaalla 1 Apua henkilöstön hankintaan ja kehittämiseen Hyvä yrittäjä tai työnantaja Miten varmistat,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Yhteishaku Perho Liiketalousopisto

Yhteishaku Perho Liiketalousopisto Yhteishaku 21.2. 14.3.2017 Perho Liiketalousopisto Ravintola-, matkailu- ja liiketalouden alojen sekä urheilun monipuolinen ja moderni kouluttaja Malmilla, Töölössä ja verkossa Helmi Liiketalousopisto,

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Toimintajärjestelmän kehittäminen ja organisaatiomuutos LARK6-hanke. Eeva Polvi & Pekka Selenius

Toimintajärjestelmän kehittäminen ja organisaatiomuutos LARK6-hanke. Eeva Polvi & Pekka Selenius Toimintajärjestelmän kehittäminen ja organisaatiomuutos LARK6-hanke Eeva Polvi & Pekka Selenius 27.2.2017 Mikä Perho Liiketalousopisto? Perho Liiketalousopisto Oy aloitti 1.1.2017 toimintansa ammatillisen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu 1908 omistajina Vantaan kaupunki

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä 29.05.13 Heidi Laurinen-Nokua Opinto-ohjaaja Omnia ammattiopisto Ammattioppilaitos ennen ja tänään Ei umpikujakoulutusta, vaan tutkinto takaa yhtäläiset jatkoopiskeluoikeudet

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIAN TOIMINTA-AJATUS Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten

Lisätiedot

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Ritva Laakso-Manninen Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Tampere FAKTOJA HAAGA-HELIASTA Suuri, elinkeinoelämään vahvasti kytkeytyvä, kansainvälinen, ylivertainen, yksityinen ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 2.12.2016 Toimipisteet Hyvinkäällä: Juna Jokelasta Hyvinkäälle 8 min HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 Matkaa autolla 2,2 km Matkaa kävellen 1,6 km Kävelyaika

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 01 016 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Ekspertin työn ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hyödyntäminen. WSC2015-eksperttikoulutus Hämeenlinna 4.11.2015 Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja

Ekspertin työn ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hyödyntäminen. WSC2015-eksperttikoulutus Hämeenlinna 4.11.2015 Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja Ekspertin työn ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hyödyntäminen WSC2015-eksperttikoulutus Hämeenlinna 4.11.2015 Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja Skills Finland ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA perustettu 1908 ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (osakkaina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 6.2.2015 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki Kiinaa meillä ja muualla 9:30-10:00 Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Sanna Lappalainen,

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Logistiikan ja vähittäiskaupan ennakointikamari Rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen

Logistiikan ja vähittäiskaupan ennakointikamari Rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen Logistiikan ja vähittäiskaupan ennakointikamari 26.10.2017 Rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen Faktaa MERCURIAsta Perustettu vuonna 1908 Ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy omistajina Vantaan

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Vantaan ammattiopisto Varia maahanmuuttaja hankkeet. Hanna Kontio Projektivastaava Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (OKM) Väylä työhön (ESR)

Vantaan ammattiopisto Varia maahanmuuttaja hankkeet. Hanna Kontio Projektivastaava Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (OKM) Väylä työhön (ESR) Vantaan ammattiopisto Varia maahanmuuttaja hankkeet Hanna Kontio Projektivastaava Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (OKM) Väylä työhön (ESR) Tilanne ennen hankkeita Maahanmuuttajille tarjottavia erillisiä

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus pääkaupunkiseudulla

Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus pääkaupunkiseudulla Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus pääkaupunkiseudulla Mara-alan Ennakointikamari 4.5.2011 klo 12.00-16.30, Taitotalo Kongressikeskus, auditorio Fakta, Helsinki Dan Koskinen Koulutusalavastaava Helsingin

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen S-Pankin asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot