5 Director s Summary: Vocational education to young people at the number one school. Keskiössä opiskelijahallinnon kehittäminen. 10 missio ja visio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 Director s Summary: Vocational education to young people at the number one school. Keskiössä opiskelijahallinnon kehittäminen. 10 missio ja visio"

Transkriptio

1 vuosikirja

2 3 SisälLYS 4 RehtorILTA : Ykköskoulusta ammattiin 5 Director s Summary: Vocational education to young people at the number one school 6 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖLTÄ: kestävällä tavalla 7 HALLINTOPÄÄLLIKÖLTÄ: Keskiössä opiskelijahallinnon kehittäminen 8 RAVINTOLAPÄÄLLIKÖLTÄ: Työniloa ja onnistumisen kokemuksia Ravintola Perhossa 9 Verkostoitumisen, myyntityön ja tuotekehityksen vuosi Haaga-Perhossa 10 missio ja visio 11 PERHO QUALITY 2020 Toimitus Rehtorin katsauksen tekstin käännös Valokuvat Ravintolakoulu Perho / Ruth Arponen, Gun Marit Nieminen Carla-Rose Häkkinen Ravintolakoulu Perho, Shutterstock, Kansi: Gorilla 12 Haaga Yhtymän hallinto 16 perustutkinto ja koulutusohjelmat Ulkoasu mainostoimisto Maustamo Koko A4 Painosmäärä 1000 Painatus Kiriprintti 17 RAVINTOLAKOULU PERHON Tiimiorganisaatio 18 HenkilöstötulokseT 22 Henkilöstö 24 Yhteiskunnalliset tulokset Ravintolakoulu Perho on perustettu vuonna 1935 Kestävän kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Sustainable sertified vocational school 30 Asiakastulokset 38 RYHMÄT 42 Suorituskykytulokset

3 Gun Marit Nieminen Rehtori Ykköskoulusta ammattiin Ammatillisen koulutuksen näkökulmasta kulunut lukuvuosi Perhossa on ollut todella jännittävä ja kiinnostava. Olemme kuulleet uutisissa nuorisotakuusta, koulutuspaikkojen vähentämisestä ja yksikköhintojen leikkaamisista. Toisaalta hallitusohjelmamme edellyttää, että kaikille nuorille taataan koulutus- tai työpaikka ja toisaalta paikkoja vähennetään alueellisen ikäluokkakehityksen ja alakohtaisesti ennakoidun työvoimatarpeen mukaan. Alkuperäiset suunnitelmat yli 7000 koulutuspaikan vähentämisestä ovat supistuneet pariin tuhanteen vuoteen 2016 mennessä. Toisaalta yksikköhintoja supistetaan ennakoitua rajummin, mikä edellyttää sopeuttamisia monissa oppilaitoksissa. Myös majoitus- ja ravitsemisalan koulutusta vähennetään valtakunnallisesti. Näissä myllerryksissä Perho on kuitenkin pärjännyt hyvin ja vakiinnuttanut asemansa Suomen ykköskouluttajana matkailu- ja ravintola-alalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksen mukaan opiskelijamäärämme kasvaa vuoteen 2016 mennessä 80 opiskelijalla ja on yhteensä ennätykselliset 550 opiskelijaa. Uuteen lisärakennukseen keskitetyt opiskelijapalvelut Tulevaa ennakoiden Haaga Instituutti -säätiön hallitus teki merkittävän investointipäätöksen viime vuoden lokakuun lopussa. Perhonkadun ja Mechelininkadun kulmaan rakennetaan Perholle 1500 m 2 :n lisärakennus, josta osa käytetään Haaga Yhtymän aikuis- ja lisäkoulutuksen tarpeisiin, osa luokkatiloihin ja iso osa opiskelijapalveluiden saatavuuden edistämiseen. Uudessa rakennuksessa kirjasto muuttuu tietokeskukseksi ja kohtaamispaikaksi, myös opiskelijoiden ohjauspalvelut, kuten opintotoimiston, kuraattorin, oppilaanohjaajien, kansainvälisten asioiden koordinaattorin, terveydenhoitajan ja erityisopetuksen palvelut ovat saatavilla keskitetysti. Rakennustyöt alkavat ensi vuoden alussa ja valmistumisajankohdaksi on arvioitu vuoden 2015 kesä. Ennätysmäärä tutkintoja Onnittelen lämpimästi kaikkia perholaisia, joilla on vuoro juhlia tutkinnon suorittamista. Päättövaiheen opiskelijoista peräti 89,8 % sai tutkintotodistuksen. Koskaan aikaisemmin ei Perhosta ole kevätjuhlassa valmistunut peräti 169 tutkinnon suorittajaa. Ja määrä ei korvaa laatua! Ammattiosaamisen näytöt annetaan työelämässä, jossa työpaikkaohjaajat, jo ammatissa toimivat työntekijät arvioivat suorituksia ja näissä tilastoissa Perhon opiskelijoiden oppimistulokset ovat tilastollisestikin merkittävästi huippuluokkaa. Uskon, että lähdette maailmalle ammatistanne ylpeinä, nöyrästi halukkaina oppimaan edelleen uutta, perholaiset juurenne tunnistaen ja muistaen. Hyvää ja antoisaa matkaa! Vocational education to young people at the number one school The last academic year at Perho has been truly exciting and fascinating from the point of view of vocational education. We have heard of the news about the youth guarantee, about reductions in the number of study places and about cuts in the unit costs of education. On one hand the current government programme entails that all young people are guaranteed either employment or a place of study, but on the other hand study places are being cut down according to changes in age group sizes and according to anticipated need for work force in particular sectors. Original plans for cutting more than 7000 study places by the year 2016 have been reduced to 3000 places. However, unit costs of education are being curtailed more severely than anticipated, which requires adjustments in many educational institutions. Also the education in the hotel and restaurant industry is being cut down on the national level. Perho has, however, coped well in the midst of this turbulence and has stabilised its status as the number one educational institution in the hotel and restaurant field in Finland. According to a proposal made by the Ministry of Education and Culture, the number of our students will grow by 80 by the year 2016, thus adding up to a record number of 550 students. Student services centralised in the new annex building In anticipation of the future, the board of the Haaga Institute Foundation made a significant investment decision at the end of October last year. A new annex building, sized 1500 m2, will be built in the corner of the Perhonkatu and Mechelininkatu streets. One part of the new building will be used for the adult and continuing education needs of the Haaga Group, one part for class rooms and a large part for student services facilities. In the new building, the library will be an information centre and meeting point. Also the various student counselling services, such as student affairs office, school curator, student counsellors, international affairs coordinator, school nurse and special needs education services will be available on the same spot. The building work starts at the beginning of next year 2014 and it is estimated to be completed in the summer A record number of qualifications I wish to congratulate warmly all the Perho students who have now completed their qualifications. On 4 June 2013 a qualification certificate was handed to no less than 89,8% of the final year students. Never before has there been as many as 169 students receiving their qualifications at Perho s spring party. Of course, quantity does not replace quality! The vocational skills demonstrations are given at workplaces at which workplace supervisors already acting as professionals in the field assess the students performances. In these statistics, the learning results of the Perho students stand out as excellent. I am convinced that you will enter the world proud of your profession, humbly willing to learn ever new things while always remembering your Perho roots. I wish you a good and rewarding journey! Gun Marit Nieminen Director 5

4 Leena Savolainen Koulutuspäällikkö Kestävällä tavalla Kestävän kehityksen mukainen toiminta on leimannut Perhon toimintaa jo usean vuoden ajan, mistä osoituksena Perholle luovutettiin joulukuussa Okka-säätiön sertifikaatti. Lukuvuoden aikana opettajat jatkoivat määrätietoista kehittämistyötä kuvaamalla opetussuunnitelmaan kestävän kehityksen oppimispolun, joka läpäisee kaikki tutkinnon osat ja oppisisällöt. Henkilöstöä koulutettiin monikulttuurisuuden ja opiskelijoiden ryhmäyttämisen osaamisessa sekä opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ohjaamisessa. Opiskelijan kohtaaminen Keskiössä opiskelijahallinnon kehittäminen Lukuvuotena ehkä merkittävin saavutus oli kestävän kehityksen sertifikaatin myöntäminen Ravintolakoululle. Sisäisen informaation tuottamisen kannalta tärkeä uudistus oli uuteen Prikka-intranetiin siirtyminen. Prikan avulla on pyritty selkiyttämään tiedottamista ja dokumentointia. Prikka-verkkosivustossa yhteiset tärkeät asiakirjat ovat helpommin löydettävissä ja tiimit voivat paremmin tiedottaa ja tuoda esille toimintaansa. Pekka Selenius Hallintopäällikkö Sosiaalinen kestävyys korostuu ennen kaikkea opiskelijan kohtaamisessa, muun muassa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeiden tunnistamisessa ja erilaisten elämäntilanteiden ymmärtämisessä. Kouluyhteisöön sitoutuminen on paras keino keskeyttämisen ehkäisyssä, johon Perhon toimintakulttuurilla on suuri merkitys. Lukuvuoden alussa erityistä huomiota kiinnitettiin juuri uusien ryhmien myönteisen toimintakulttuurin aikaansaamiseen ja opiskelijoiden ryhmäytymiseen. Kouluviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä tuettiin erilaisilla tapahtumilla, kuten koko koulun yhteisellä ulkoilu- ja sieniretkellä ja oppilaskunnan järjestämillä muilla aktiviteeteilla. Kasvatustehtävä on yhteinen Sitoutuminen yhteiseen kasvatustehtävään tekemään parhaansa kaikkien, myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden elämän ja hyvinvoinnin edistämiseksi on ollut lähtökohtana koko henkilöstön toiminnassa. Erityisesti Perhon opiskelijahuolto on vahvistanut kiitettävällä tavalla toimintatapojaan tukeakseen paitsi opiskelijoita myös henkilöstöä heidän vastuullisessa työssään. Perhon työelämältä saama palaute opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta on pääsääntöisesti ollut kiittävää joskin kaksitahoista. Toisaalta kiitetään tietojen ja taitojen osaamista, mutta toisaalta moititaan osaamista suhtautua vastuullisesti työhön, esimerkiksi työaikojen noudattamiseen. Myös vuorovaikutustaitojen ja hyvien tapojen osaamiseen toivotaan kiinnitettävän entistä enemmän huomiota. Oppimistulokset, kuten ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat olivat erinomaisia ja läpäisykin vähintään hyvää tasoa. Laatiessamme nykyistä opetussuunnitelmaamme asetimme tavoitteeksi, että se antaa opiskelijalle todellisia mahdollisuuksia joustaviin ja yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin ja siinä toteutuu aiemmin hankitun osaamisen perusteella opintojen lyheneminen. Aiempien opintojen ja työkokemuksen tunnustaminen lyhensi erityisesti tarjoilijoiden ja vastaanottovirkailijoiden, mutta myös muiden opiskelijoiden opintoja tai vähintään mahdollisti monelle välttämättömän palkkatyön tekemisen koulutuksen aikana. Opiskelijat ovat tänään monessa suhteessa osaavampia, kuten internetin ja erilaisten mobiilipelien käyttäjinä ja siksi myös vaativampia käyttämiemme pedagogisten menetelmien suhteen. Meidän on kehitettävä uusia aktivoivampia tapoja oppia perinteisten luentojen ja power point-esitysten sijaan. Lähtekäämme ensin ulos luokkahuoneista vaikkapa kumppanuusmaatilallemme Herttoniemeen. Mutta ennen sitä oikein hyvää kesää, ja sitten syksyllä käymme uusiin haasteisiin. Tehdään se vielä "lite bättre!". Tiimit jatkoivat vilkasta työskentelyään. Työssäoppimisen tiimi on kehittänyt ammattiosaamisen näyttöön liittyviä dokumentteja yhteistyössä opiskelijahallinnon edustajien kanssa. Tarkoituksena on helpottaa ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen kirjaamiseen liittyviä toimintoja. Koulutuspäiviltä lisäoppia opiskelijahallinnosta Opiskelijahallinnon kehittäminen on ollut toiminnan keskiössä. Opintohallinnon henkilöstö sekä opintojen ohjaajat ovat osallistuneet kuuteen koulutuspäivään, joilla olemme perehtyneet Primus-opintohallintojärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien soveltamiseen Ravintolakoulussa. Lisäksi olemme toteuttaneet mahdollisuuden opiskelijoiden koulutusohjelman sekä valinnaisten aineiden valitsemiseen Wilma-järjestelmän kautta, samoin olemme kehittäneet ammattiosaamisen näyttöjen kirjaamismenettelyitä Wilmassa. Opiskelijan HOPS-tietojen päivittäminen ja HOPS-lomakkeen laatiminen ovat jo loppusuoralla. Otamme HOPS-lomakkeen käyttöön lukuvuoden alusta. Opintohallintojärjestelmän kehittäminen, koulutus ja sen tarjoamien palveluiden hyödyntäminen jatkuu edelleen. Opintotoimiston henkilöstö sekä KV-koordinaattori ovat osallistuneet uuden Oppijan verkkopalvelun (www.opintopolku.fi/oppijan verkkopalvelut) koulutuksiin kolmena päivänä. Oppijan verkkopalvelut -hankkeessa kehitetään niin oppijoiden kuin koulutuksen järjestäjien sähköistä asiointia. Verkkopalveluun kootaan jo olemassa olevia ja uudistettavia koulutustietoa tarjoavia palveluita ja luodaan täysin uusia palveluita sekä niiden toteuttamista tukevia tietojärjestelmiä. Edellisten vuosien tapaan laatutiimi on ryhmähaastatellut kaikki luokat ja niiden yhteenvedot on siirretty Prikkaan ja sieltä edelleen tiimeille toiminnan ja opetuksen kehittämisen tueksi. Päättövaiheen kyselyt ja opettajakyselyt toteutettiin lukuvuoden lopulla. Työssäoppimista ohjaavat opettajat ovat tehneet kyselyitä työpaikkaohjaajille. Kyselyn tarkoituksena on kehittää työssäoppimisen, näyttöjen ja yhteistyön menetelmiä. Uutena kyselynä toteutettiin syksyllä 2012 opintonsa aloittaville opiskelijoille tulokysely, jolla kartoitettiin intressejä Perhoon opiskelijaksi hakeutumiselle. Näillä ja monilla muilla toteutetuilla kyselyillä kehitämme toimintaamme edelleen ja vastaamme asiakkaidemme tyytyväisyydestä huomioimalla heidän näkemyksiään ja mielipiteitään toimintamme kehittämisessä. Kehittäminen ei aina ole suurten linjojen vetämistä, vaan se näkyy myös pienissä arjen toimintaa helpottavissa teoissa. 7

5 Marja Hemmi Ravintolapäällikkö Työn iloa ja onnistumisen kokemuksia Ravintola Perhossa Verkostoitumisen, myyntityön ja tuotekehityksen vuosi Haaga-Perhossa Tiina Lähteenoja-Niemelä Haaga-Perho Johtaja Ravintola Perhossa oli lukuvuoden aikana lähes 200 opiskelijaa työssäoppimisjaksoilla. Perho on suurimmalle osalle opiskelijoista ensimmäinen työpaikka ja olemme tehneet parhaamme, että kaikki ovat saaneet kokea iloista oppimista ja onnistumisen kokemuksia. Ravintolatyössä on aina kysymys ihmisten välisestä inhimillisestä toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Yhteistyötaidot ja asenne palveluun korostuvat ja perusasiat ovat jaksoilla pääosassa. Ruokatuotteet opetussuunnitelman sisällöistä Ravintola Perhon vuoden 2012 myynti oli lähes tavoitteen mukainen ja tämä on taannut sen, että opiskelijoilla on koko ajan ollut tekemistä. À la carte -listaa ja ravintolan ruokatuotteistoa on kehitetty asiakaslähtöisesti vastaamaan opetussuunnitelman sisältöjä. Tavoitteena on ollut mutkattomampaa esille laittoa sekä bistro-tyyppisiä annoksia illan à la carte -myyntiin. Tämä kehitysyhteistyö jatkuu opettajien kanssa seuraavana lukuvuonna. Tavoitteena ovat tietenkin tyytyväiset asiakkaat, hyvä laatu sekä ruoka-annoksissa että palvelussa. Perhon panimossa on oluen valmistuksessa ollut mukana uusi oppipoika ravintolasta ja keväällä saimme myyntiin "Kisällin kevätolutta". Ensi talvena odotamme saavamme talon hunajalla maustettua olutta, kun Perhon mehiläisyhdyskunta saa tuotantonsa täyteen käyntiin nyt kesän aikana. Apuna sähköiset järjestelmät ja seurannassa biojätemäärät Allianssiyhteistyö MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen ja HELMI Liiketalousopiston kanssa alkoi täydellä vauhdilla jo keväällä Syyskuussa järjestimme ensimmäisen yhteisen asiakastilaisuuden ja osallistuimme allianssina Innostu oppimaan -messuille. Yhteisen suunnittelun tuloksena alkoi alkuvuonna 2013 yhteinen tutkintokoulutusryhmä Fazerille ja myöhemmin keväällä toinen HOK-Elannolle. Molemmissa ryhmissä opiskelijat suorittavat liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) johon on yhdeksi osaksi valittu Haaga-Perhon tutkintovalikoimasta myynnin ammattitutkinnon osa tai hotelli-, ravintola-, catering-alan perustutkinnon osa. Yhteisten opiskelijoiden tarpeita ajatellen rakennettiin yhteinen Moodlealusta verkko-oppimisen tueksi. Tarjoamme myös yhteistä työpaikkaohjaajakoulutusta. Taloudellisesti merkittävä asia oli opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle päättämät lisäkoulutuksen leikkaukset, jotka veivät Haaga-Perholta 39 oppisopimuspaikkaa. Leikkaukset kohdistuivat rajuina myös yhteistyökumppaneihimme, minkä seurauksena oppisopimuskoulutuksen kysyntä heikkeni loppuvuoden aikana huomattavasti ennakoiden alkaneen vuoden niukkoja resursseja. Tästä huolimatta vuoden 2012 toiminta ja talous toteutuivat hyvin suunnitelmien mukaan. Vastauksena leikkauksiin Haaga-Perhossa lähdettiin tuotteistamaan osaamistamme uudella tavalla tuloksena mm. Pro Chef -koulutus ja Tapahtumatuottajan valmennus, joita tarjotaan kovan rahan koulutuksina. Kaiken kaikkiaan Haaga-Perhossa oli vuonna 2012 keskimäärin 712 tutkinto-opiskelijaa ja tutkintoja saatiin valmiiksi 250, osatutkintoja 40. Kun tähän lukuun lisätään sadat lyhytkurssien osallistujat, viinikurssilaiset, kokkikoululaiset sekä hygienia- ja alkoholiasiat ravintolassa -testien suorittajat niin kiirettä on pitänyt! Sähköisiä järjestelmiä on hyödynnetty Ravintola Perhossa. Moodle verkko-oppimisalusta otettiin käyttöön Perhojaksojen perehdytyksen tueksi. Verkkoon kerättiin Ravintola Perhon arkipäivän toiminnan perusohjeet sekä myynnissä olevat tuotteet. Jokainen jaksolle tuleva opiskelija käy läpi perehdytyskurssin ja samalla oppii Moodlen peruskäytön. Ravintolassa siirryttiin käyttämään MaraPlan-työvuorolistaohjelmaa, Ravintola Perhon uusittuja verkkosivuja kehitettiin edelleen ja sähköpostimarkkinoinnissa siirryttiin eri -uutiskirjeeseen. Joutsenmerkin eli Pohjoismaisen ympäristömerkin mukainen toiminta on näkyvä osa ravintolan arkipäivän tekemistä. Syksyllä järjestimme lajittelupisteen uudelleen sekä aloitimme biojätteen punnitsemisen. Erityisenä seurannan kohteena on ollut syötävä ruoka, joka tulee takaisin ravintolan buffetpöydästä sekä tilauksista. Säännöllinen seuranta on toiminut hyvänä tukena taloudellisen toiminnan opettamisessa ja olemme yhdessä saaneet hävikin määrän vähenemään. Tammikuisen sidosryhmätutkimuksen tulokset osoittivat, että Haaga-Perhoa pidetään luotettavana, ammattitaitoisena ja joustavana koulutuksen tarjoajana. Sen sijaan yrityksille suunnatut palvelut tunnetaan huonosti jopa asiakkaittemme keskuudessa. Laajalla sidosryhmäkierroksella tehtiin Haaga-Perhoa tunnetuksi ja kerättiin asiakkaiden palvelutarpeita, joiden perusteella tuotekehitysryhmä rakensi uutta tarjontaa. Yrityksille voidaan nyt tarjota entistä ketterämpiä ja edullisempia tutkimuksia ja innostavia Visio-työpajoja. Laatutuotteistoa uudistettiin muokkaamalla jo yli kymmenen vuotta käynnissä olleesta Laatutonni-valmennusohjelmasta uusi moduloitu ja portaittain etenevä malli jonka avulla yritysten on entistä helpompi päästä alkuun toiminnan kehittämisessä. Matkailukeskusten kanssa yhteistyö jatkui DQN-projektien muodossa Syötteellä, Kalajoella ja Rovaniemellä. DQN on matkailualueille suunniteltu Laatutonniin perustuva laadun kehittämisen prosessi, johon tyypillisesti osallistuu alueen yritystä. Tavoitteena on kehittää sekä yritysten että koko matkailualueen toimintaa. Syötteen hanke päättyi vuoden vaihteessa, Kalajoen ja Rovaniemen projektit jatkuvat vielä 2013 aikana. Olemme toimineet oikein Perehdytyksessä ja ohjauksessa panostettiin lukuvuoden aikana kannustavaan palautteeseen, innostuneen työilmapiirin luomiseen sekä aitoon ravintolatyöympäristön tunnelmaan. Tavoitteena on ollut sytyttää innostus omaan tulevaan ammattiin ja samalla sisäistetään työelämän pelisäännöt sekä työyhteisössä toimimisen perusasiat. Mallioppiminen on hyvä menetelmä ja ohjaavan henkilöstön ystävällinen käytös ja innostuneisuus alaa kohtaan ovat juuri niitä asioita, joita haluamme opiskelijoidemme Ravintola Perhon jaksoilta omaksuvan. Kun koulu päättyy, opiskelija ei enää tarkkaan muista mitä me täällä Ravintola Perhossa olemme tehneet tai sanoneet, mutta he muistavat millaisia me olimme ja millaisen ammattilaisen esimerkin olemme heille antaneet. Lukuvuoden aikana opiskelijoilta saatu positiivinen palaute Perhon jaksoilta vahvistaa, että olemme toimineet oikein. Oppiminen on helppoa ja asioiden omaksuminen tehokkaampaa, kun se tapahtuu mukavassa, miellyttävässä työyhteisössä, missä on turvallista työskennellä ja harjoitella. Mercurian ideoimaa Kauppakeskus Akatemiaa kehitettiin yhdessä edelleen ja pilotiksi pyydettiin Kauppakeskus Jumboa. Kauppakeskus Akatemia on kauppakeskusten tarpeisiin koottu palvelupaletti, josta keskuksen ja sen yritysten on helppo valita tarvitsemansa palvelut. Palvelut ovat hyvinkin erilaisia nuorista työssä oppijoista verkostojen kehittämisohjelmiin. Ensimmäinen konkreettinen toteutus liittyi teemaan Venäläinen asiakkaana, jolle tulee jatkoa keväällä Kehitysohjelmien lisäksi asiantuntijamme toteuttivat kymmeniä valmennus- ja sparrauspäiviä asiakkaillemme. Tässä vain muutama poiminta vuoden työstä, lämmin kiitos kaikille haagaperholaisille, paljon on tehty ja hienoja tuloksia on saatu aikaan! 9

6 PERHO QUALITY 2013 PERHO QUALITY 2020 / järjestelmäkuvaus MISSIO: Uudistamme palvelualojen osaamista Ravintolakoulu Perho kehittää ravintolaalan ammatillista osaamista ja oppimista sekä tuottaa muuttuvassa työelämässä menestyviä osaajia, joilla on valmiuksia toimia yhteiskunnassa vastuullisesti ja itsenäisesti MISSION: Renewing the Skills of the Service Industry Helsinki Culinary School Perho develops professional skills and learning in the restaurant industry. Graduates of Perho succeed in today s changing working life; they are competent and successful professionals capable of acting responsibly and independently in society. PERHON KESU Missio: Uudistamme palvelualojen osaamista Visio 2020: Parasta palvelukykyä Perhosta! Perusarvot: Edelläkävijyys, kumppanuus ja vastuullisuus Päästrategia ja strategiset valinnat: Ravintolakoulu Perho on yksityinen, hyvin verkostoitunut ravintola-alan oppilaitos ja ammatillisen koulutuksen laatujohtaja. Tarkoituksenmukainen koulutustarjonta, Perho Quality toimintaa ohjaavana järjestelmänä, ammattiin ja itsenäiseen elämään valmentava oppiminen, asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinta, oppiva organisaatio, kansainvälisyys, kestävä kehitys, avoin ja luotettava viestintä ja näkyvyys sekä hallittu talous. PERHO S DEVELOPMENT PLAN Mission: Perho is renewing its competence in the service industry Vision 2020: The best customer service comes from Perho! Values: Pioneer, partnership and responsibility Main strategy and strategic choices: Helsinki Culinary School Perho is a privately owned restaurant school with excellent networks, providing top-quality vocational education in the restaurant industry. Well-designed studies, Perho Quality system as the system guiding the operations, learning aimed at preparing students for professionalism and personal independence, management of customerships and partnerships, learning organisation, international affairs, sustainable development, open and reliable communications, visibility and well-managed economy. Visio: Parasta palvelukykyä Perhosta 2020! Ravintolakoulu Perho on ravintola-alalle aikovien opiskelijoiden ykkösvalinta. Kaikki opiskelijamme läpäisevät ja työllistyvät. Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, yksilöllisesti ja työelämän tarpeet huomioiden. VISION: The Best Customer Service Skills from Perho 2020! Helsinki Culinary School Perho is the number one choice for the students in the restaurant industry. All our students graduate and find employment. The studies can be taken flexibly and with regard to individual needs and the needs of the working life. TOIMINNAN PARANTAMINEN Kehittämiskohteiden priorisointi, valinta ja kirjaaminen Laadunvarmistus: palvelu- ja opiskelusitoumus, oppimistulokset, SWOT, Benchmarking DEVELOPMENT OF PERHO S ACTION Prioritization, selecting and documenting the development targets Quality checking: Commitment to service and studies, learning results, SWOT, benchmarking PQ-2012 LAADUNHALLINNAN MENETELMÄT TQM CQAF EFQM LHS Laatupolitiikka TQM CQAF EFQM LHS Quality policy > Johtaminen > Laatujärjestelmän kuvaus > Arviointi > Laadunvarmistus > Määritelty tahtotila METHODS OF PQ-2012 QUALITY CONTROL > Management > Description of quality system > Assessment > Quality check > Defined will PERHON KESUN TOTEUTUS Prosessikuvaukset OPS2010 Toimintaohjeet Toimintasuunnitelmat Talousarviot Tiimiorganisaatio DEVELOPMENT PLAN Process descriptions Curriculum 2010 Operation instructions Action plans Budgets Team organization Arvot: Edelläkävijyys Kumppanuus VastuullisuuS values: Pioneer Partnership Responsibility RAVINTOLAKOULU PERHON TOIMINNAN ARVIOINTI Arviointisuunnitelman mukaisesti Sisäinen arviointi: palautteiden käsittely, itsearviointi, laatupalkintohakemukset Ulkonen arviointi: ulkoiset auditoinnit, vertaisarvioinnit ASSESSMENT OF PERHO S ACTION 0 11 According to the assessment plan Internal assessment: Processing of feedback, self-assessment, quality prize applications External audit: External audits, peer assessments

7 Haaga Yhtymän hallinto Administration of Haaga Group Haaga Instituutti -säätiön hallitus Board of the Haaga Institute Foundation Haaga Insituutti -säätiön hallituksen jäsenet edustavat hotelli-, ravintola- ja matkailualaa. Jäsenet hallitukseen nimeävät Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Suomen Hotelliyhdistys (yhteensä 2 jäsentä), vuorotteluperiaatteella Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ja Restel Oy (1 jäsen) sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (1 jäsen). Lisäksi hallituksessa voi olla yksi vuosijäsen, joka edustaa alan elinkeinoelämää. Hallinto Koulutuksen järjestäjä ja Ravintolakoulun ylläpitäjä on Haaga Instituutti -säätiö, jonka jäsenet edustavat merkittäviä suomalaisia hotelli- ja ravintola- ja matkailutalouden yrityksiä ja yhteisöjä. Ravintolakoulun toiminnasta vastaa Haaga Instituutti -säätiön hallitus. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ja Suomen Hotelliyhdistys ja vuorotteluperiaatteella Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ja Restel Oy sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry nimeävät hallituksen jäsenet. Lisäksi hallituksessa voi olla yksi vuosijäsen, joka edustaa alan elinkeinoelämää. Hallituksen puheenjohtajana on Veikko Vuoristo Vuoristo-yhtiöt Oy:stä. Haaga Yhtymän toimitusjohtajana on toiminut rehtori Gun Marit Nieminen alkaen. Administrative board Helsinki Culinary School Perho is a private hotel and restaurant school maintained by the Haaga Institute Foundation. The board of the Foundation is the highest decision-making body. The managing director of Haaga Group is Ms Gun Marit Nieminen. Jäsenet / Members Veikko Vuoristo (pj.), hallituksen pj., Vuoristo-yhtiöt Oy Timo Lappi (vpj.), toimitusjohtaja, MaRa ry Markku Björn, sopimusasiantuntija, PAM ry Sari Palokangas, ketjuohjauksen johtaja, SOK saakka Leena Turunen, toimialajohtaja, ravintolat, Restel alkaen Varajäsenet Veli-Matti Aittoniemi, varatoimitusjohtaja, MaRa ry Hannu Hakala, asiantuntija, MaRa ry Jari Laine, toimialajohtaja, hotellit, Restel Oy Tapio Satta, toimitusjohtaja, Sokotel Oy Jukka Mattila, talousjohtaja, PAM ry Haaga Yhtymän johtoryhmä Board of directors of Haaga Group Jäsenet / Members Gun Marit Nieminen, Ravintolakoulu Perhon rehtori, Haaga Yhtymän toimitusjohtaja alkaen Hannu Nyyssölä (pj.), Haaga Yhtymä, toimitusjohtaja saakka Päivi Laine, Hotel Haaga Oy, toimitusjohtaja Tiina Lähteenoja-Niemelä, Haaga-Perho, johtaja Pekka Salovaara, Haaga Yhtymä, kiinteistöpäällikkö Maarit Leino (sihteeri), Haaga Yhtymä, tiedottaja Haaga Yhtymän toimitusjohtaja KTM Gun Marit Nieminen 2 RAVINTOLAKOULU PERHO RAVINTOLAKOULU PERHO RAVINTOLA PERHO HAAGA-PERHO KIINTEISTÖT KONSERNIPALVELUT HAAGA INSTITUUTTI -SÄÄTIÖ HOTEL HAAGA OY (100 %) HOTEL HAAGA RAVINTOLA HAAGA HAAGA INN CAFFELI KIINT. OY HAAGA PERHON ASUNNOT (100 %) HAAGA-HELIA AMMATTI- KORKEAKOULU (16,5 %) Advisory Board Jäsenet / Members Kristina Inkiläinen, toimitusjohtaja, Finnair Catering Oy Juuso Kokko, hallituksen pj., CMB-Ravintolat Oy Irma Kärkkäinen, lehtori, hankepäällikkö, EkoCentria Jaakko Lehtonen, ylijohtaja, MEK David Lindström, toimitusjohtaja, Eckerö Line Oy Tiina Nieminen, toimitusjohtaja, Avecra Oy Lasse Norres, viihde- ja viestintäalan yksityisyrittäjä, Riopop Oy Ltd/Entertainment Capital Finland Oy Harri Ojanperä, kehitysjohtaja, NEXT Hotels Finland Oy Matti Räsänen, HR-kenttäpäällikkö, HOK-Elanto Annikka Rönni-Sällinen, neuvottelupäällikkö, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Hans Välimäki, keittiömestari, Chez Dominique Ammattiosaamisen näyttöjen toimintaa valvova toimielin Vocational Skills Demonstration Organ Jäsenet / Members Jenna Halenius, kokki Jari Kahma, henkilöstöpäällikkö, Restel Anne Kokkonen, henkilöstöpäällikkö, Royal Ravintolat Tarkko Laurinen, toimitsija, PAM Gun Marit Nieminen, rehtori, Ravintolakoulu Perho Aki Nikula, lehtori, Ravintolakoulu Perho Pinja Ohvo, oppilaskunnan edustaja Elina Ostela-Pyhälä, kehitysjohtaja, senior partner, Ravintolakolmio-ryhmä Leena Savolainen, koulutuspäällikkö, Ravintolakoulu Perho 13

8 Sinikka Sartonen Toimitusjohtaja Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy yhdessä olemme enemmän MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen, Helmi Liiketalousopiston ja Haaga Yhtymän muodostama Koulutusallianssi on tuonut markkinoille uuden innovatiivisen palvelualojen osaamisverkoston, jonka toiminta käynnistyi vuonna Koulutusallianssin lisäarvo syntyy uusista ratkaisuista yli toimialarajojen, innovatiivisista toimintatavoista sekä kaikkien talojen henkilöstön osaamisen yhdistämisestä. Koulutusallianssilla on näyttöä ja vahvaa osaamista matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla ja kaupan sekä finanssi- ja talouspalveluiden alalla. Uskomme, että näiden osaamisalueiden integrointi luo uusia koulutusratkaisuja, joka mahdollistavat henkilökohtaiset joustavat opintopolut ja vastaavat yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin. Koulutusallianssissa on noin 1600 opiskelijaa nuorisokoulutuksessa ja yli 2200 opiskelijaa eripituisessa aikuiskoulutuksessa. Opiskelijoista pitää hyvää huolta 250 henkilöstön jäsentä. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä Töölössä, Haagassa ja Malmilla, Vantaalla Martinlaaksossa ja Rovaniemellä. Koulutusallianssin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli ,23 euroa. Koulutusallianssin johtoryhmän JÄSENET Tiina Immonen, rehtori, MERCURIA, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Tiina Lähteenoja-Niemelä, johtaja, Haaga-Perho Gun Marit Nieminen, rehtori, Ravintolakoulu Perho Markus Oedewald, apulaisrehtori, Helmi Liiketalousopisto Juha Ojajärvi, rehtori, Helmi Liiketalousopisto Sinikka Sartonen, toimitusjohtaja, MERCURIA, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos 4 15 Allianssin johtoryhmään kuuluvat Sinikka Sartonen, Gun Marit Nieminen, Juha Ojajärvi, Markus Oedewald, Tiina Lähteenoja-Niemelä ja Tiina Immonen

SISÄLLYS. Ravintolakoulu Perho on perustettu vuonna 1935

SISÄLLYS. Ravintolakoulu Perho on perustettu vuonna 1935 VUOSIKIRJA 2013 2014 SISÄLLYS 4 Ennätysten vuosi Perhossa 5 Olemme valinneet oikein 6 Visio, missio ja perusarvot 6 Koulutustarjonta 7 Perho Quality -järjestelmäkuvaus 2020 8 Elinikäinen oppiminen ja osaaminen

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Osaamisen kehittämiskumppani. Toimintakertomus 2005

Osaamisen kehittämiskumppani. Toimintakertomus 2005 Osaamisen kehittämiskumppani Toimintakertomus 2005 Ammatillisen aikuiskoulutuksen taitotalo Ami-säätiö tarjoaa parhaat kokonaisratkaisut pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työyhteisöjen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2013 2014 Kertomus

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 Teemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulu Etelä-Savossa SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 Arvo Peltonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto Lähiruoka Merta lähemmäs kalaan New Nordic Cuisine Claus Meyer gastronominen yrittäjä, ravintola Noma Metallin mestarit Puntarissa kone- ja metalliteollisuuden kilpailukyky Valmistavan teollisuuden tulevaisuus

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Mistä hyvä työelämä on tehty?

Mistä hyvä työelämä on tehty? Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Mistä hyvä työelämä on tehty? Suomessa pyritään Euroopan parhaaseen työelämään vuoteen 2020 mennessä. HENRY ry:n HR Barometrissa v. 2013 nousivat henkilöstöjohtamisen haasteiksi

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Turvallisuusalan koulutus alkoi. Eväsrepun uudet tilat. SAKUn kesäkisoissa tuli menestystä. Uusi infopiste valmistui n ammattiopiston VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Nils-Erik Nisse Andersson opetti

Lisätiedot

Kaukaa katsoen näkee selvemmin.

Kaukaa katsoen näkee selvemmin. Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kaukaa katsoen näkee paremmin: HENRYn brändistä Osallistuin huhtikuussa ensi kertaa virolaisen sisaryhdistyksemme PA- REn henkilöstöjohtamisen konferenssiin Tartossa. Oli

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School Henry Ihmisten kanssa huipulle! Jäsentiedote 2/2014 Professor Julian Birkinshaw, London Business School Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Vallila Interior Kehitysjohtaja Sami Honkonen, Reaktor HENRY

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry JOHTAMINEN - LEADERSHIP Voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu Kun hiljattain sain kysymyksen voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu, oli helppo vastata: KYLLÄ. Tutkimukset

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot