VUOSIKIRJA YEARBOOK 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKIRJA 2011 2012 YEARBOOK 1"

Transkriptio

1 VUOSIKIRJA YEARBOOK 1

2 SisälLYS/ Content 4 RehtorILTA : Halu oppia uutta pysyy aina muodissa 5 Director s Summary: The desire to learn new things will always be in fashion 6 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖLTÄ: Opiskelijat kulkevat omia polkujaan 7 HALLINTOPÄÄLLIKÖLTÄ: Koulutusta, haastatteluja ja selkeyttä organisaatiossa 8 RAVINTOLAPÄÄLLIKÖLTÄ: Ravintolan hengessä on KEKEä 10 Ravintolakoulun tehtävä ja arvot VISION, mission AND VALUES 11 PERHO QUALITY Haaga Yhtymän hallinto Administration of Haaga Group 16 Suoritettava tutkinto ja koulutusohjelmat QUALIFICATION AND STUDY PROGRAMMES 17 RAVINTOLAKOULU PERHON Tiimiorganisaatio Team organization OF HELSINKI CULINARY SCHOOL PERHO 18 HenkilöstötulokseT Staff competence 22 Henkilöstö Staff at Perho 24 Yhteiskunnalliset tulokset results IN SOCIETY 30 Asiakastulokset Customer results 38 RYHMÄT GROUPS 42 Suorituskykytulokset Key performance results

3 / / Gun Marit Nieminen rehtori Halu oppia uutta pysyy aina muodissa The desire to learn new things will always be in fashion Gun Marit Nieminen director Me pedagogit pohdimme tänään kuumeisesti, mitä ja miten meidän pitäisi opettaa, jotta opiskelijamme pärjäisivät työelämässä tulevina vuosina. Muodikkaasti yritämme ennakoida, miten kokin tai tarjoilijan ammatti ja työnkuva muuttuvat. Mitä osaamistarpeita tuo elektroninen ruokalista tai puhuva uuni? Puhumattakaan kaikista muista teknisistä innovaatioista, joista emme ole vielä edes kuulleet. Jo nyt tiedämme toimivamme vääjäämättä ja peruuttamattomasti koulumaailmassa, joka on kehittynyt ennakoitavasta, tarkasti rajattavissa olevasta sekä strukturoidusta toimintaympäristöstä alati muuttuvaan, laajasti verkostoituneeseen ja virikkeelliseen maailmaan. Olemme jo nyt pakotettuja hyväksymään epävarmuutta, suunnitelmien muuttumista ja yllättäviä tilanteita. Uuden opettajuuden keskeiset haasteet liittyvät myös siihen, että opiskelijamme oppivat jatkuvasti ja paljon myös muualla kuin oppilaitoksen seinien sisällä. Aikaisempaan verrattuna he matkustelevat huomattavasti enemmän, niin kotimaassa kuin ulkomailla, tekevät kesätöitä ja ekstraavat lukukausien aikana, hyödyntävät Internetiä, Googlea ja sosiaalista mediaa, pelaavat, tekstailevat, chattailevat eli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Meidän opettajien on hyväksyttävä se tosiasia, ettemme voi aina edetä opetussuunnitelman mukaisesti tai edes niin kuin päivän ohjelmaksi oli aiottu. Tämän päivän opiskelija tekee valintoja ja on vaativa. Hän ei tule kouluun, jos ei koe hyötyvänsä siitä. Miksei hän menisi sinäkin aikana töihin tienaamaan? Ei häntä kiinnosta, mikä tutkinnon osa tänään olisi hallittava. Ollakseen tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, kouluyhteisön on tarjottava yksilölliset osaamistarpeet huomioivaa ohjausta, tiedollista ja taidollista opetusta kohdennettuna niille, jotka sitä tarvitsevat ja joustavia mahdollisuuksia opiskella yli tutkintorajojen. Me opettajat tarvitsemme taitoa osaamisen tunnistamiseen, asennetta sen tosiasian hyväksymiseen, että oppimista on tapahtunut ja tapahtuu jatkuvasti muuallakin kuin opetustiloissa ja että meitä tarvitaan erityisesti kasvattajina. Vaikka maailma on muuttunut, nuoremme tarvitsevat edelleen aikuisen mallia, kuuntelijaa ja rajojen vetäjää. Toimiminen työelämässä nyt tai kymmenen vuoden päästä ei ole tähtitiedettä. Toisen ihmisen kunnioittaminen, kyky kommunikoida ymmärrettävästi ja halu oppia uusia asioita ja kehittää itseään ovat varmasti muotia vielä silloinkin. Haluan onnitella lämpimästi teitä kaikkia Perhosta keväällä 2012 valmistuneita! Oma ammattitaito on pääomaa, jonka avulla voi rakentaa hyvää tulevaisuutta. Suuret kiitokset koko Perhon henkilökunnalle mittavasta ja sitoutuneesta työpanoksesta, jonka avulla työelämään saatettiin iso joukko hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisia. We professionals in pedagogy are sparing no effort nowadays to find out what and how we should be teaching in order for our students to succeed in the future working life. It is fashionable to try to anticipate how the chef s and waiter s profession are going to change in the years to come. What new skills are required for using an electronic menu or a talking oven, not to mention all the other technical innovations which we have not yet even heard about? We know already that we cannot turn back the clock: we are functioning today in a field which has developed from a predictable, carefully defined and structured operational environment into a constantly changing, widely networked, stimulus-laden world. We are already forced to accept uncertainty, changes in plans and surprising situations on a daily basis. The most important challenges of present-day teaching are also connected to the fact that our students are learning constantly and a great deal elsewhere than inside the school building. Compared to previous times, they are travelling a lot more, both domestically and abroad, working in the summer and also part-time during the semester, making use of the Internet, Google and the social media, playing computer games, texting and chatting in short, engaging constantly with other people. We as teachers must accept the fact that we cannot always proceed according to the curriculum or even according to the programme planned for the day. Today s students are selective and demanding. They do not come to school unless they feel that they are benefitting from it. Why not use the time to go to work instead and earn some money? They are not worrying about which study module they should be mastering on a particular day. In order to be a truly functional learning environment, the school community must offer supervision and tuition in skills and knowledge that observes individual learning needs, to those students who require it, and also flexible possibilities for studying across the limits of individual degrees. We teachers need to be able to recognise the student s existing skills and be ready to acknowledge the fact that learning has taken place and continues to take place constantly also outside the classroom. We also must understand that we are needed first and foremost as educators. Even though the world has changed, young people still need adults to listen and set limits to them and to act as their role models. The working life is not astrophysics, nor will it be in ten year s time. Respect to others, the ability to communicate clearly and the desire to learn new things and to develop oneself are sure to be in fashion in the future as well. I wish to conclude by congratulating all the students who graduated from Perho in spring 2012! Professional skills are a capital on which one can safely build a good future.i would also like to express my deepest gratitude to the entire Perho staff for the enormous and committed work input they have given in order to guide yet another group of hotel and restaurant industry professionals into the working life. 4 5

4 / / Leena Savolainen koulutuspäällikkö Opiskelijat kulkevat omia polkujaan haastatteluja, Koulutusta ja selkeyttä organisaatiossa Pekka Selenius hallintopäällikkö Viimeiset hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon suorittaneet opiskelijat valmistuivat tänä keväänä. On aina yhtä sykähdyttävää ja palkitsevaa nähdä ammattiinsa valmistuneiden nuorten heiluttelevan ylpeinä päättötodistuksiaan. Erityistä iloa tuottavat juuri ne opiskelijat, joiden kanssa matkan teko on välillä kangerrellut. Joustolla ja tuella aikaansaannoksia Kouluvuoden viimeisinä viikkoina opettajat taipuivat huimiin suorituksiin hätistellessään opiskelijoita tekemään puuttuvia suorituksia. He järjestivät rästipajoja ja ylimääräisiä kokeita voidakseen antaa opiskelijoille vaadittavat arvosanat tai suoritusmerkinnät. Ravintola-alan työ vaatii monella tapaa joustavuutta. Joustavuutta ei voi opettaa olemalla itse joustamaton. Joskus pelisäännöistä on voitava poiketa, jos se on ammattiin valmistumisen ja työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista ja perusteltua. Ammatillisen oppilaitoksen tehtävä on opettaa nuoret tekemään työtä ja pärjäämään elämässään itsenäisesti. Opettajuuden rooliasenne uusiksi Opettajan rooli on muuttunut perinteisestä opettamisesta ohjaamiseen ja opettajuudelle asetetaan jatkuvasti lisää odotuksia. Hyvä opettaja osaa opetettavan asiasisällön, hallitsee opetukselliset taidot ja ottaa lisäksi vastuun oppilaitoksen ja koulutuksen yhteisistä tavoitteista ja kehittämisestä. Opettajan tehtävä on pitää huolta siitä, että opiskelijat oppivat. Tavat oppia voivat vaihdella. Hyvä ohjaus on opiskelijan oman motivaation vahvistamista, tukemista ja kannustamista. Ohjauksessa on otettava huomioon yksilöiden väliset erot. Pitää eriyttää oppisisältöjä ja menetelmiä ja silti edistää myös yhteistyötä. Perinteiset luennot, tunnilla istuminen ja kuunteleminen eivät ole kaikille aina paras tapa oppia. Joku oppii paremmin suorittamalla opinnot työssäoppien. Opiskelijoiden oppimisvaikeudet ja erilaiset elämänhallintaongelmat asettavat lisäksi monia haasteita opettajuudelle, ohjauksellekin. Tulevaisuudessa entistä tärkeämpään rooliin nouseekin moniammatillinen yhteistyö, jossa opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, ryhmänohjaaja ja terveydenhoitaja sekä kuraattori yhdessä opiskelijan, työelämän ja mahdollisesti huoltajien kanssa suunnittelevat opintoja. Koulu ei enää ole vain tiedon jakamisen ja oppimisen paikka, vaan ennemminkin siellä opitaan tietoyhteiskunnan metataitoja, siis oppimaan oppimista, tiedon hakua, ongelmien ratkaisua ja yhteisöllistä toimintatapaa. Uusi syksyllä 2010 käyttöönotettu opetussuunnitelmamme edellyttää opiskelijan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden huomioonottamista. Se tarkoittaa, että aiemmin hankittu opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen osaaminen tunnustetaan, jolloin opiskelija voi edetä nopeammin opinnoissaan ja valmistua ammattiin nopeammassa ajassa. Se tarkoittaa myös, että opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutusohjelmista ja suorittaa valinnaisia opintoja myös yli opetussuunnitelman ammattitaitovaatimusten. Kiitän koko henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä. Tiimit ovat jatkaneet vilkasta työskentelyään. Opettajatiimit muodostettiin uudelleen siten että työssäoppimis- ja PT-tiimin lisäksi perustettiin asiakaspalvelun ja ruokatuotannon tiimit kehittämään eri koulutusohjelmien opetusta. Kestävän kehityksen tiimi toimi aktiivisesti OKKA-säätiön ympäristösertifikaatin hankkimiseksi ja organisoi hakemiseen liittyvän itsearvioinnin Perhossa kevään 2012 aikana. Sertifikaattiin liittyvä auditointi suoritetaan lokakuussa Perhon koulutussuunnitelman mukaisesti opettajat, ohjaajat ja ravintolan työntekijät suorittavat vuosien aikana työelämäjakson joko alan elinkeinon yhteistyöyrityksissä tai oppilaitoksissa ja saavat näin jaksoiltaan uusia ideoita päivittäiseen opetukseen ja opiskelijan ohjaukseen. Työelämäjaksoilta odotetaan uudenlaista elinkeino-oppilaitosyhteistyötä, ja vaihdetaan hyviä käytänteitä alan asiantuntijoiden kesken. Tänä lukuvuonna henkilöstöstä kaksi työntekijää oli työelämäjaksolla. Tämän lisäksi tutustuimme yhteistyöyritystemme toimintaan sekä työssäoppimis- ja näyttöjärjestelyihin. Opiskelijahallinnon kehittäminen aloitettiin järjestämällä opiskelijahallinnosta vastaavalle henkilöstölle kolme koulutuspäivää Primus-opiskelijahallintojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Koulutusta jatketaan tulevana lukuvuotena myös siten että opettajille, OPOille ja opiskelijatukihenkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautua opiskelijahallintojärjestelmän osiin, jotka ovat tärkeitä kyseisten henkilöstöryhmien toiminnassa, esimerkiksi Wilma-järjestelmään liittyvät toiminnot. Haastatteluilla ja keskusteluilla prosessit kuntoon Laatutiimi on ryhmähaastatellut kaikki luokat. Haastattelujen yhteenvedot on annettu tiimeille koulutuksen ja opetuksen kehittämisen tueksi. Päättövaiheenkyselyssä opiskelijoilta tiedusteltiin heidän suunnitelmiaan opintojen jälkeen sekä näkemyksiään opiskelusta Perhossa. Opettajat osallistuivat vuosittaiseen toiminnan arviointiin. Tiimien kehityskeskusteluja on jatkettu ja niitä toteutettiin kaikkiaan seitsemän. Tiimien kokonaistoimintaa on tarkasteltu asiakas-, prosessien toteutumisen, oppimisen, kasvun ja tarvittaessa talouden näkökulmasta. Tiimien vetäjille järjestettiin koulutusta. Prosessikartan päivitystyö käynnistettiin keväällä Tarkoituksena on määritellä ja kuvata selkeämmin pää-, avain- ja tukiprosessit. Prosessien päivitystyötä jatketaan syksyllä 2012 ja uudet prosessien kuvaukset ovat valmiina vuoden 2012 loppuun mennessä. Perinteisesti alan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen, PAMin ja MaRan edustajat ovat esitelleet Ravintolakoulu Perhon opiskelijoille monipuolista toimintaansa. Haaga Yhtymän henkilöstötiimi toimii itseohjautuvasti tehden esityksiä ja antaen kommentteja Yhtymän johtoryhmälle. 6 7

5 Jussi Haapalainen / ravintolapäällikkö Ravintolan hengessä on KEKEä Hyvän oppimisympäristön tunnistaa kouluyhteisössä vaikuttavista perusperiaatteista, joita Ravintola Perhossa ovat osittain kestävän kehityksen hengessä muokatut keinot ohjata, opiskella ravintola-alalle ja tehdä työtä miellyttävässä työympäristössä. Kesällä 2011 toteutettiin laaja ravintolan keittiön uudistus, jonka yhteydessä hankittiin koneita ja laitteita, jotka ovat lisänneet keittiössä turvallisuutta, terveellisyyttä ja viihtyisyyttä. Ravintolatiimiin on perustettu ohjausryhmä, joka toimii tukitiiminä ravintolatoiminnan ja yleisen toiminnan kehittämisessä. Työprosesseihin huomiota kiinnittämällä on tehostettu tiedonkulkua henkilöstöryhmien välillä, samoin on varmistettu laadukas opiskelijoiden ohjaus ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen. Henkilöstöä on rohkaistu kouluttautumaan. Taloudellinen tuottavuus Ravintolassa ja Herkussa Pohjoismaisen ympäristömerkin kriteerit on vakiinnutettu Ravintola Perhon toimintaan. Sertifioinnin jatkuvuus on varmistettu hankkimalla raaka-aineiksi luomutuotteita ja mahdollisuuksien rajoissa lähiruokaa. Myös energiankulutuksessa, jätehuollossa, puhdistusja pesuaineiden käytössä on noudatettu Joutsenmerkki -kriteeristön ympäristövaatimuksia. Liiketoiminnan tuottavuutta on lisätty ravintolan ja koulun yhteisillä raaka-aineostoilla ja tarkemmalla raaka-ainekäytöllä. Reseptiikkaa on täsmennetty niin että on pystytty puuttumaan hävikin syntymiseen jo ruokia valmistettaessa. Hävikkiä on vielä pyritty vähentämään suosimalla edullisempia raaka-aineita tinkimättä kuitenkaan ruoan tai palvelun laadusta, sekä keskittämällä raaka-aineostoja. Kuukausittaiset suositusannokset ja menyyt ovat olleet onnistuneita myyntituotteita ja toisaalta merkityksellisiä uusasiakashankinnassa. Asiakkaat Happy or not Asiakaspalautetta on kerätty tasaisesti ravintolasta sen aukioloaikana. Käytössä on ollut Happy or not palvelu, jonka avulla on voitu seurata asiakkaiden tyytyväisyyttä muun muassa lounaisiimme. Opiskelijapalautetta ravintolan liiketoiminnasta ja opiskelijoiden ohjauksesta on saatu INKA-palautejärjestelmästä. Kaikkia palautteita on jäsennelty henkilöstön keskuudessa, ravintolatiimissä ja samalla mietitty toimia jotka jo ennestään vahvistavat ammatillista osaamista ravintolassa. 8

6 / AND Ravintolakoulun tehtävä ja arvot Vision, Mission VALUES MISSIO Ravintolakoulu Perho toimii hotelli- ja ravintola-alalla ammatillisen osaamisen ja oppimisen kehittäjänä ja tuottaa muuttuvassa työelämässä menestyviä osaajia, joilla on valmiuksia toimia yhteiskunnassa vastuullisesti ja itsenäisesti. VISIO Perho on Euroopan johtavia hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksia. Ravintolakoulu Perho on johtava ja tunnettu hotelli- ja ravintola-alan oppilaitos Euroopassa ja merkittävä, vastuullinen yhteiskunnallinen vaikuttaja Suomessa. Haaga Yhtymän yksikkönä Perho nostaa yhteistyössä hotellija ravintola-alan elinkeinon kanssa alan osaamisen ja ammattien arvostuksen Suomessa sellaiselle tasolle, että elinkeinon kilpailukyky kehittyy ja ammattiaan arvostavat työntekijät pysyvät työelämässä hotelli- ja ravintola-alalla itseään ja yritystoimintaa jatkuvasti kehittäen. MISSION Helsinki Culinary School Perho develops professional skills and learning in the hotel and restaurant industry and trains professionals who succeed in today s changing working life and have the skills to function as responsible and independent citizens in our society. VISION Helsinki Culinary School Perho is a leading, widely known hotel and restaurant school in Europe and a significant, responsible public actor in Finland. As a unit of the Haaga Group and together with the hotel and restaurant industry Perho will raise the level of professionalism in the field and the appreciation for the professions, thus increasing the competitiveness of the industry. Employees will be proud of their profession and will keep working in the hotel and restaurant industry, continuously developing themselves and business operations. PERHO QUALITY 2012 PERHON LAADUNHALLINTA Laatujohtajuus johtaa asiakastyytyväisyyteen ja Perhon menestymiseen Johto ja henkilöstö sitoutuvat toimintaperiaatteiden noudattamiseen, toiminnan jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen Resursointi on tarkoituksenmukaista QUALITY CONTROL Quality leadership creates customer satisfaction and success for Perho. Management and staff commit to the shared principles, continuous assessment and development of operations Resourcing is sufficient RAVINTOLAKOULU PERHON TOIMINNAN PARANTAMINEN Kehittämissuunnitelmien priorisointi ja valinta Toimenpideohjelmat käytäntöön Laadunvarmistus DEVELOPMENT OF PERHO S ACTION Choosing and prioritizing the development plans implementing the action plans Quality checking PERHO QUALITY 2011 RAVINTOLAKOULU PERHON TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE Missio: RKP toimii hotelli- ja ravintola-alalla ammatillisen osaamisen ja oppimisen kehittäjänä ja tuottaa muuttuvassa työelämässä menestyviä osaajia, joilla on valmiuksia toimia yhteiskunnassa vastuullisesti ja itsenäisesti. Visio: RKP on johtava ja tunnettu hotelli- ja ravintola-alan oppilaitos Euroopassa ja merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja Suomessa. Päästrategiat: RKP on yksialainen hotelli- ja ravintola-alan oppilaitos ja ammatillisen koulutuksen laatujohtaja ja se pyrkii tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen asiakkaat yhteistyökumppaneinaan, verkostojen, tiimityöskentelyn ja hallitun talouden avulla. PURPOSE AND GOAL OF OUR OPERATIONS Mission: Perho develops professional skills and learning in the hotel and restaurant industry and trains professionals who succeed in today s changing working life and have the skills to function as responsible and independent citizens in our society. Vision: Perho is a renowned, leading European hotel and restaurant school, and has a considerable social impact in Finland. Main strategies: Perho is monodisciplinary vocational hotel- and restaurant school and a quality leader in vocational training. It aims to high-quality results and effects with the help of partner customer, learning organization, well-timed communication, sustainable development and well-controlled economy. PQ-2012 LAADUNHALLINNAN MENETELMÄT TQM > Johtaminen CQAF > Laatujärjestelmän kuvaus EFQM > Arviointi LHS > Laadunvarmistus METHODS OF PQ-2012 QUALITY CONTROL TQM > Management CQAF > Description of quality system EFQM > Assessment LHS > Quality check PERHON PERUSARVOT Kumppanuus Yhteisöllisyys Vastuullisuus BASIC VALUES Partnership Communality Responsibility PERHON KESU Toimintaohjeet Prosessikuvaukset Toimintasuunnitelma Talousarvio DEVELOPMENT PLAN Instructions Process descriptions Action plan Budget ARVOT Kumppanuus Yhteisöllisyys Vastuullisuus VALUES Partnership Communality Responsibility RAVINTOLAKOULU PERHON TOIMINNAN ARVIOINTI Sisäinen arviointi: prosessimittarit, tulosmittarit, laadullinen arviointi Ulkoinen arviointi: ulkoiset auditoinnit, laatupalkintohakemukset, vertaisarvioinnit ASSESSMENT Internal audit: Process indicators, result indicators, qualitative assessment External audit: External audits, quality prize applications, peer audits 10 11

7 / Haaga Haaga Yhtymän hallinto Administration of Group Haaga Instituutti säätiön hallitus Board of the Haaga Institute Foundation Hallinto Koulutuksen järjestäjä ja Ravintolakoulun ylläpitäjä on Haaga Instituutti säätiö, jonka jäsenet edustavat merkittäviä suomalaisia hotelli- ja ravintola- ja matkailutalouden yrityksiä ja yhteisöjä. Ravintolakoulun toiminnasta vastaa Haaga Instituutti -säätiön hallitus. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ja Suomen Hotelliyhdistys ja vuorotteluperiaatteella Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ja Restel Oy sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry nimeävät hallituksen jäsenet. Lisäksi hallituksessa voi olla yksi vuosijäsen, joka edustaa alan elinkeinoelämää. Hallituksen puheenjohtajana on Veikko Vuoristo Vuoristo-yhtiöt Oy:stä. Haaga Yhtymän toimitusjohtaja on Hannu Nyyssölä. Administrative board Helsinki Culinary School Perho is a private hotel and restaurant school maintained by the Haaga Institute Foundation. The board of the Foundation is the highest decision-making body. The managing director of Haaga Group is Mr Hannu Nyyssölä. Jäsenet / Members Veikko Vuoristo (pj.), toimitusjohtaja, Vuoristo-yhtiöt Oy Markku Björn, sopimussihteeri, PAM ry Timo Lappi (vpj.), toimitusjohtaja, MaRa ry Sari Palokangas, ketjuohjauksen johtaja, SOK Varajäsenet Veli-Matti Aittoniemi, varatoimitusjohtaja, MaRa ry Hannu Hakala, asiantuntija, MaRa ry Tapio Satta, toimitusjohtaja, Sokotel Oy Jukka Mattila, talousjohtaja, PAM ry Haaga Yhtymän johtoryhmä Board of directors of Haaga Group Jäsenet / Members Hannu Nyyssölä (pj.), Haaga Yhtymä, toimitusjohtaja Päivi Laine, Hotel Haaga Oy, toimitusjohtaja Gun Marit Nieminen, Ravintolakoulu Perho, rehtori Tiina Lähteenoja-Niemelä, Haaga-Perho, johtaja Pekka Salovaara, Haaga Yhtymä, kiinteistöpäällikkö Maarit Leino (sihteeri), Haaga Yhtymä, tiedottaja Haaga Yhtymän toimitusjohtaja Hannu Nyyssölä RAVINTOLAKOULU PERHO RAVINTOLAKOULU PERHO RAVINTOLA PERHO HAAGA-PERHO KIINTEISTÖT KONSERNIPALVELUT HAAGA INSTITUUTTI -SÄÄTIÖ HOTEL HAAGA OY (100 %) HOTEL HAAGA RAVINTOLA HAAGA HAAGA INN CAFFELI KIINT. OY HAAGA PERHON ASUNNOT (100 %) HAAGA-HELIA AMMATTI- KORKEAKOULU (16,5 %) Advisory Board Jäsenet / Members Kristina Inkiläinen, toimitusjohtaja, Finnair Catering Oy Juuso Kokko, hallituksen pj., CMB-Ravintolat Oy Irma Kärkkäinen, lehtori, hankepäällikkö, EkoCentria Jaakko Lehtonen, ylijohtaja, MEK David Lindström, toimitusjohtaja, Eckerö Line Oy Tiina Nieminen, toimitusjohtaja, Avecra Oy Lasse Norres, viihde- ja viestintäalan yksityisyrittäjä, Riopop Oy Ltd/Entertainment Capital Finland Oy Harri Ojanperä, kehitysjohtaja, NEXT Hotels Finland Oy Matti Räsänen, HR-kenttäpäällikkö, HOK-Elanto Annikka Rönni-Sällinen, neuvottelupäällikkö, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Hans Välimäki, keittiömestari, Chez Dominique Ammattiosaamisen näyttöjen toimintaa valvova toimielin Vocational Skills Demonstration Organ Jäsenet / Members Jenna Halenius, kokki Jari Kahma, henkilöstöpäällikkö, Restel Anne Kokkonen, henkilöstöpäällikkö, Royal Ravintolat Tarkko Laurinen, toimitsija, PAM Gun Marit Nieminen, rehtori, Ravintolakoulu Perho Aki Nikula, lehtori, Ravintolakoulu Perho Pinja Ohvo, oppilaskunnan edustaja Elina Ostela-Pyhälä, kehitysjohtaja, senior partner, Ravintolakolmio-ryhmä Leena Savolainen, koulutuspäällikkö, Ravintolakoulu Perho 12 13

8 Strateginen allianssi kolmen kesken Strateginen koulutusallianssi solmittiin pääkaupunkiseudulla toimivien Helmi Liiketalousopiston ja Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIAn kesken vuoden 2011 lopussa. Allianssilla vahvistetaan Ravintolakoulun strategisten tavoitteiden saavuttamista, kuten yrittäjyysosaamisen lisäämistä ja yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelua. Yhteistyössä painopisteinä ovat myös aikuiskoulutuksen kehittäminen, laatutyö, kansainvälisyys, henkilöstön osaamisen lisääminen ja verkkopedagogiikan kehittäminen. Koulutusallianssin johtoryhmä on kokoontunut keväällä 2012 seitsemästi. Henkilöstötapaamisia on järjestetty kaksi, ensimmäinen Hotel Haagassa ja toinen Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA. Koulutusallianssin johtoryhmän JÄSENET Tiina Immonen, rehtori, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Tiina Lähteenoja-Niemelä, johtaja, Haaga-Perho Gun Marit Nieminen, rehtori, Ravintolakoulu Perho Markus Oedewald, apulaisrehtori, Helmi Liiketalousopisto Juha Ojajärvi, rehtori, Helmi Liiketalousopisto Sinikka Sartonen, toimitusjohtaja, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Allianssin synnyttävä sopimus allekirjoitettiin joulukuun puolivälissä Hotel Haagan juhlakabinetissa. Sopimuksen allekirjoittivat (kuvassa vasemmalta oikealle) Haaga Instituutti -säätiöstä toimitusjohtaja Hannu Nyyssölä ja hallituksen puheenjohtaja Juha Valkamo Helmi Liiketalousopisto Oy:stä hallituksen puheenjohtaja Tauno Jalonen ja toimitusjohtaja Juha Ojajärvi Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:stä toimitusjohtaja Sinikka Sartonen ja hallituksen puheenjohtaja Tuomo Tirkkonen. Allianssin johtoryhmään kuuluvat Sinikka Sartonen, Gun Marit Nieminen, Juha Ojajärvi, Markus Oedewald, Tiina Lähteenoja-Niemelä ja Tiina Immonen 15

9 / Study Suoritettava tutkinto ja koulutusohjelmat Qualification and Programmes ravintolakoulu perhon / tiimiorganisaatio team organization of Helsinki Culinary School Perho Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 120 ov Perhossa opiskellaan hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkintoa. Hakijoilla on valittavana hotellipalvelun, asiakaspalvelun ja kokin koulutusohjelmat. Perustutkinnossa opiskeluaika on perusopetuspohjalta kolme vuotta ja lukiopohjalta kaksi vuotta. Kaksoistutkintona voi hotelli-, ravintola ja catering-alan perustutkinnon kanssa rinnakkain suorittaa aikuis- lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon Eiran aikuislukiossa. Lukion suorittaneilla on mahdollista opiskella ravintolakokiksi englannin kielellä. Lisäksi lukiopohjainen vastaanottovirkailijan/tarjoilijan koulutusohjelma käynnistyi tammikuussa 2012 ensimmäistä kertaa. Ravintolakoulu Perhon prosessien suunnittelusta, toteutumisesta ja sujuvuudesta vastaavat tiimit, joiden osaaminen ja ammattitaito on varmistettu. Tiimeissä seurataan tavoitteiden saavuttamista ja parannetaan toimintaa ja omaa osaamista saadun arviointitiedon perusteella. LAATUTIIMI QUALITY TEAM KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIIMI SUSTAINABLE DEVELOPMENT TEAM HENKILÖSTÖTIIMI STAFF TEAM Vocational Qualification in Hotel, Restaurant and Catering Services, 120 credits Study Programme in Restaurant Meal Production, Cook (for comprehensive school graduates and for general upper secondary school graduates) Study Programme in Restaurant Meal Production, Restaurant Cook (for general upper secondary school graduates, for foreign applicants, corresponding level of basic education, sufficient English skills) Study Programme in Restaurant Service (for general upper secondary school graduates, for foreign applicants, corresponding level of basic education, sufficient English skills) Study Programme in Hotel Services, Hotel Receptionist (for general upper secondary school graduates) Study Programme in Restaurant Meal Service, 80 credits + general upper secondary school qualification, 40 credits (for comprehensive school graduates) Study Programme in Restaurant and Hotel Service (for general upper secondary school graduates, tuition is in Finnish and partly in English) Study Programme in Restaurant Service/Hotel Services (for general upper secondary school graduates, tuition is partly in English.) JOHTOTIIMI MANAGEMENT TEAM REKRY JA MARKKINOINTITIIMI RECRUIT AND MARKETING TEAM PANIMO BREWERY OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ STUDENT SUPPORT TEAM OPS-TIIMI CURRICULA TEAM HUOLTOTIIMI MAINTENANCE TEAM VALMENNUSTIIMI COACHING TEAM RAVINTOLATIIMI RESTAURANT TEAM OPETTAJATIIMIT TEACHERS TEAMS OPETUSTIIMIT STUDY PROGRAMME TEAMS HALLINTOTIIMI ADMINISTRATION TEAM TULOKSELLISUUS JA VAIKUTTAVUUS GOOD RESULTS AND EFFECTIVINESS 16 17

10 / Henkilöstötulokset Staff competence Henkilöstön tavoitteelliset työelämäjaksot on toteutettu enimmäkseen yhteistyöyritysten kanssa. Vuosittain henkilöstö osallistuu yritysvierailuihin ja muuhun työelämäyhteistyöhön. Työn ohessa tutkintoja Ja pätevöitymistä Työelämäjaksoilla lukuvuonna Vuoromestari Minna Nikkonen Chjoko / Mg Desserts Oy TyöelämäjaksOJEN MÄÄRÄ (päivinä) Lehtori Marja Korhonen Keskuspuiston ammattiopisto Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus korottaa tutkinnon tasoa ja pätevöityä työn ohessa. Yhtymässä huomioidaan työntekijöiden kiinnostus kehittää itseään myös omaehtoisesti opiskellen. Ammatillisen osaamisen ajantasaistamisella on huomattava merkitys henkilöstön työhyvinvoinnille ja työssäjaksamiselle Henkilöstön koulutuspäivät kaikki yhteensä / per henkilö / vuosi Opetus ja hallinto / 5,2 208 / 3,5 176 / 3,4 224 / 4,4 273 / 5,7 Tiina Hemming-Sotejeff, opettaja: opettajan pedagogiset opinnot, HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Leena Korhonen, lehtori: ammatillisen koulutuksen erityisopettajan opinnot, Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Lehtori Leena Korhonen antamassa viime hetken toimintaohjeet ennen henkilöstön vuosijuhlan alkamista. Lehtori Antero Rohkea perholaisena 30 vuotta ja Ravintola Perhon pienpanimossa olutmestarina 17 vuotta. Ravintola 22 5 / 0,4 Opetuksen ja hallinnon koulutuskustannukset % maksetuista palkoista % 3,7 2,9 1,98 2,5 1,4 eur Pedagogisesti pätevät lehtorit % opettajista Pia Olanterä, emäntä: ammatillinen ja pedagoginen pätevyys, HAAGA- HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu, kevät 2012 Lehtori Päivi Kaksonen suorittaa opinto-ohjaajan opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Vuoromestari Jarmo Liimatainen ja opettaja Mika Savolainen ovat aloittaneet ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot HAAGA-HELIA Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Kiitokset ansioista Haaga Instituutti -säätiössä Keskuskauppakamarin ansiomerkeillä on kiitetty ja palkittu työhön sitoutumisesta lehtori Antero Rohkeaa (30 vuotta) ja lehtori Taina Rytilää (10 vuotta). Ansiomerkit jaettiin Yhtymän henkilöstön vuosijuhlassa Ravintola Perhossa ,3 88,5 93,3 91,2 93,

11 Vuosijuhlassa skoolattiin muuan muassa opiskelijoille ja perholaisuudelle. Henkilöstörakenne 2011 Staff Structure Henkilökunta yhteensä / Total staff number 63 Lehtorit / Full-time teachers 23 Päätoimisista opettajista osa-aikaeläkeläisiä Part-time pensioners of full-time teachers 1 Tuntiopettajat / Part-time teachers 5 Hallinto, huolto, rekrytointi ja markkinointi 20 Administration, Maintenance and Recruiting and Marketing Ravintola Perho / Restaurant Perho 14 Henkilöstön ikärakenne ja määrä Age structure and total number of staff HLÖ / pers. Alle 30 v / Under 30 9 Alle 40 v / Under Alle 50 v / Under Alle 65 v / Under v / years 0 HLÖ / pers. HLÖ / PERS Keski-ikä / Average age 43,9 Miehiä / Men 21 Naisia / Women 42 Palkka- ja henkilökustannukset olivat olivat euroa, mikä on 57,83 % vuoden 2011 toimintamenoista Kerro ja kuuntele HEKO-hetkiSsä Ravintolakoulussa henkilöstölle tiedotetaan HEKO-hetkissä, joita lukuvuoden aikana on ollut seitsemän. Yhtymän tiedotustilaisuus, H-hetki, on järjestetty kahdesti, joista toinen Ravintolakoulussa Kevään tiedotustilaisuudessa henkilöstölle esiteltiin katsaukset Haaga Yhtymän yksiköiden toiminnasta, strategisen koulutusallianssin etenemisestä, sekä tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta tilikaudelta Haaga Yhtymä, Helmi Liiketalousopisto ja MERCURIA Kauppiaitten kauppaoppilaitos järjestivät yhteisen tiedotustilaisuuden perustetusta koulutusallianssista Ensimmäinen henkilöstöjen yhteistapaaminen oli MERCURIAssa. Tapaamisen aiheena oli työn ilo ja arjessa jaksaminen, josta puhui psykologikirjailija Tony Dunderfelt. JUhlia, jumppaa ja jääkiekkoa Elokuussa perholaisia kokoontui rapujuhliin Ravintola Perhoon. Lisäksi henkilöstöä on käynyt elokuvissa ja teatterissa. Kestävän kehityksen-tiimi kutsui henkilöstön jäseniä rentoutumaan Bailatino-tanssitunnille Tanssikoulu Studio High Heelsiin Kampin kauppakeskukseen Tanssin opettajana oli Susa Matson. Tanssitunnin jälkeen tankattiin energiavarastot täyteen italialaisessa ravintola Neronessa Punavuoressa. Jääkiekkojoukkueemme Perhockey aloitti toimintansa lokakuussa Joukkueessa on 22 pelaajaa; opettajia, ravintolan ja huoltohenkilöstöä. Joukkueen jäsenille on hankittu pelipaidat, joissa on Perhon logo. Haaga Yhtymän henkilöstötiimi järjesti ohjelmallisen kesäpäivän rapuineen Villa Andaniassa elokuussa Yhtymän henkilöstön vuosijuhlaa vietettiin Ravintola Perhossa Juhlapaikan oli opinnäytetyönään somistanut meksikolaiseen tyyliin TP3A. Ryhmää ohjasi lehtori Leena Korhonen. Haaga Yhtymä tarjosi henkilöstölle uudessa Musiikkitalossa Rajaton-lauluyhtyeen ja Helsingin kaupunginorkesterin konsertin. Yhdistystoiminta uudistuu ja yhdistyy Ravintolakoulu Perhon henkilökuntayhdistys ry on järjestänyt Haaga Instituutti -säätiön tukemana henkilöstölle opinto- ja virkistystoimintaa. Yhdistys on toiminut vuodesta Henkilökuntayhdistyksen toiminta päätettiin lopettaa ylimääräisessä jäsenkokouksessa Opinto- ja virkistystoimintaa jatkossa henkilöstölle järjestää HIS-toimihenkilöyhdistys. Lopetuksen yhteydessä Ravintolakoulu Perhon henkilökuntayhdistyksen johtokunta valtuutettiin myymään yhdistyksen osakkeet. Myynnistä saaduilla tuotoilla järjestettiin jäsenille kaksi vaihtoehtoista tapahtumaa. Ravintolakoulun henkilöstöstä 27 matkusti Allegrolla opintomatkalle Pietariin Ryhmä majoittui Nevski Prospektilla sijaitsevaan Hotelli Oktyabrskayaan. Kolmipäiväisen opintomatkan aikana ryhmä kävi tutustumassa Eremitaasiin, nautti kanavaristeilystä ja kävi opastetulla kiertoajelulla Pietarin keskustaalueella. Ravintoloista tutuiksi tulivat ravintolat Da Vinci, Baku sekä Na Zdorovie, jossa ruokana oli Kievin kanaa. Matkalaisista jotkut pistäytyivät Verikirkossa, Iisakin kirkossa tai Pietari-Paavalin linnoituksella. Toinen osa henkilöstöstä oli illallisella Helsingin Casinolla ja tunnelmoivat Tina Turner Tribute-shown Varhainen välittäminen henkilöstötyötä Varhaisen välittämisen yhtenäiset toimintatavat ovat vakiintuneet osaksi henkilöstötyötä ja oikeudenmukaista johtamista. Luottokunnan virikeseteleillä tuetaan työntekijöiden fyysistä hyvinvointia ja virkistäytymistä. Setelit käyvät maksuvälineenä liikunta- tai kulttuuriharrastuksissa. Työterveyshuolto tarjotaan Helsingin Diacorista. Työterveyslääkäreinä toimivat Kari Hyyrynen (Alppilan toimipiste) ja Taina Juutinen (Keskustan toimipiste) Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus ottaa kausi-influenssarokotus. Opettajaharjoittelijoita ja siviilipalvelusmies Helsingin yliopistolta erityisopettaja harjoittelijana oli viikoilla 4 7 Pirkko Myyry. Siviilipalveluksessa on ollut Tuomas Tarna lähtien kuusi kuukautta

12 / Rehtori Henkilöstö STAFF AT PERHO / Director Nieminen Gun Marit, KTM, johtotiimin puheenjohtaja, laatutiimi Koulutuspäällikkö / Education Manager Savolainen Leena, hovimestari, lehtori, OPS-tiimin vetäjä, johtotiimi, opiskelijahuoltoryhmä Hallintopäällikkö / Administration Manager Selenius Pekka, restonomi, Perhon laatutiimin vetäjä, Yhtymän laatutiimi, johtotiimi, OPS-tiimi, rekrytointi- ja markkinointitiimi, Haaga Yhtymän henkilöstötiimi Toimistopäällikkö / Office Manager Pystynen Anneli, merkonomi, toimistopäällikkö, johtotiimi, hallintotiimi Paloheimo Marian, FM, lehtori: ruotsi, saksa, psykologia, ASP-tiimi, johtotiimi, OPS-tiimi Rohkea Antero, restonomi AMK, lehtori: ravintolapalvelu, ASP-tiimi, panimotiimi Rytilä Taina, FM, lehtori: ranska, liikunta, taide ja kulttuuri, ASP-tiimi Sarkomaa Mirja, ETM, lehtori: elintarvikeaineet, ravitsemus, erityisruokavaliot ja elintarvikekemia, RT-tiimi Savolainen Leena, hovimestari, koulutuspäällikkö, lehtori: vieraat kulttuurit, ops-tiimin vetäjä, johtotiimi Savolainen Mika, restonomi AMK, opettaja: ruokatuotanto, PT-tiimi Selenius Pekka, restonomi, hallintopäällikkö, opettaja; työlainsäädäntö, laatutiimin vetäjä, johtotiimi, OPS-tiimi, Rekrytointi- ja markkinointitiimi, HIS-laatutiimi, HIS-henkilöstötiimi Staboulis Akis, keittiömestari, lehtori: ruokatuotanto, RT-tiimi Tiira Elina, KK, erityisopettaja: OHR, PT-tiimi, alkaen Tuovinen Sari, restonomi ylempi AMK, lehtori: ravintolapalvelu, ASP-tiimin vetäjä, laatutiimi, KEKE-tiimi Wainio Petri, restonomi AMK, lehtori: ruokatuotanto, RT-tiimi, Rekrytointi- ja markkinointitiimi Vilén-Peltoniemi Mervi, keittiömestari, oppilaanohjaaja, lehtori: ruokatuotanto, OPS-tiimi, palvelutiimi, OHR ( saakka) Åke Jarmo, Master of Food Culture and Communication, restonomi AMK, lehtori: työlainsäädäntö, laskentatoimi, elintarvikkeet ja hygienia, tietotekniikka, ravitsemus, suomen kieli, mikrobiologia ja hygienia, kestävä gastronomia, RT-tiimi, OPS-tiimi, KEKE-tiimin vetäjä Ravintolapäällikkö / Restaurant Manager Jarmo Liimatainen, restonomi AMK, alkaen vt. Haapalainen Jussi, keittiömestari, lehtori: ruokapalvelu, ravintolatiimin vetäjä, johtotiimi saakka Nevalainen Harri, keittiömestari, ravintolatiimin vetäjä, johtotiimi saakka Opettajat / Teachers Ahvenainen Jarkko, keittiömestari, lehtori: ruokatuotanto, RT-tiimi, valmennustiimi Erkkola Kaija, keittiömestari, lehtori: ruokatuotanto, PT-tiimi Hemming-Sotejeff Tiina, FM, lehtori: englanti, venäjä, ASP-tiimi Huovinen Ulla-Maija, keittiömestari, lehtori: ruokatuotanto, RT-tiimin vetäjä Hyrkäs Kaarina, keittiömestari, lehtori: ruokatuotanto, PT-tiimi, OPS-tiimi Juselius-Pekkarinen Christina, KM, erityisopettaja: opiskelijahuoltoryhmä, PT-tiimin vetäjä saakka, laatutiimi (äitiysloma alkaen) Kaksonen Päivi, restonomi AMK, lehtori, oppilaanohjaaja: ravintolapalvelu, ASP-tiimi, valmennustiimin vetäjä, OHR, OPS-tiimi Kantele Sampo, restonomi AMK, lehtori: ruokatuotanto, TOP-tiimi, valmennustiimi Klingberg Hannele, restonomi AMK, opettaja: ruokatuotanto, RT-tiimi Korhonen Leena, restonomi AMK, lehtori: ravintolapalvelu, PT-tiimin vetäjä , OPS-tiimi Korhonen Marja, restonomi AMK, lehtori: ravintolapalvelu, PT-tiimi, KEKE-tiimi Korkiakoski Satu, restonomi AMK, lehtori: hotelli- ja ravintolapalvelut, TOP-tiimi, työsuojeluvaltuutettu Kuokkanen Juha, restonomi AMK, lehtori: ravintolapalvelu, TOP-tiimin vetäjä, laatutiimi Liimatainen Jarmo, restonomi AMK, opettaja: ruokapalvelu, RT-tiimi Luode Emma, opettaja: äidinkieli, alkaen Miettinen Päivi, KTM, lehtori: laskentatoimi, matematiikka ja yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, PT-tiimi, KEKE-tiimi Mustonen Katariina, koulukuraattori: OHR-tiimin vetäjä, oppilaskuntayhteistyö (äitiysloma alkaen) Mylläri Jarmo, Restonomi AMK, lehtori: ruokatuotanto, TOP-tiimi Nevalainen Harri, restonomi AMK, opettaja: ruokatuotanto saakka Nikula Aki, keittiömestari, lehtori: ruokatuotanto, TOP-tiimi, huoltotiimin vetäjä, henkilöstötiimi, johtotiimi, luottamusmies Ollila Susanna, sosiaalikasvattaja, koulukuraattori: OHR-tiimin vetäjä alkaen Hallintotiimi / Administration team Ijäs Miko, kouluisäntä, alkaen Laakko Sari, opintosihteeri, Niemi Tuija, kirjanpitäjä Nurminen Tutteli, tietohallintoasiantuntija, Haaga Yhtymän IT-tiimi Pystynen Anneli, toimistopäällikkö Rautamäki Anne, opintosihteeri, alkaen Reijonen Päivi, IT-asiantuntija, Haaga Yhtymän IT-tiimi, tiiminvetäjä Ravintolatiimi / RESTAURANT team Aurasmaa Maarit, vuoromestari Grönroos Katja, hovimestari alkaen, (äitiysloma alkaen) Haapalainen Jussi, ravintolapäällikkö, tiiminvetäjä Honkanen Seppo, hovimestari, valmennustiimi Ihander Miika, vuoromestari alkaen Jarva Sauli, hovimestari Keskinen Erkki, hovimestari alkaen Kettunen Tuomas, vuoromestari, laatutiimi Kouvo Irma, vuoromestari Huoltotiimi / Maintenance team Jåfs Markus, varastotyöntekijä, henkilöstötiimi Kolehmainen Kirsi, varastonhoitaja, KEKE-tiimi Kuitunen Mika, huoltopäällikkö Loponen Tuula, emäntä Mykrä Johanna, emäntä Nikula Aki, lehtori, tiiminvetäjä Olanterä Pia, emäntä saakka Rekrytointi- ja markkinointitiimi / Recruiting and Marketing team Arponen Ruth, tiedotusassistentti, Haaga Yhtymän markkinointitiimi, johtotiimin kokousten sihteeri Pöyhönen Hanna-Liisa, opintosihteeri Selenius Pekka, hallintopäällikkö Wainio Petri, lehtori Westling Johanna, kv-koordinaattori, johtotiimi, opettajien kokousten sihteeri, tiiminvetäjä Vieno Pia, opintosihteeri Leinonen Liisa, hovimestari Liimatainen Jarmo, vuoromestari, vt. ravintolapäällikkö Mastomäki Päivi, hovimestari Nikkonen Minna, vuoromestari saakka Pomell Jukka, vuoromestari alkaen Porna Antti, hovimestari Räsänen Anne-Helena, markkinointisihteeri, henkilöstötiimi, Haaga Yhtymän markkinointitiimi, Haaga Yhtymän henkilöstötiimi 22 23

13 / Results Yhteiskunnalliset tulokset in society Käynnistämässä kestävää kehitystä Lukuvuoden teemat olivat monikulttuurisuuden kehittäminen, hyvät tavat ja perinteet ja jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys. Teemojen pohjalta on kestävän kehityksen ohjelmaa työstetty. Toimintoja on saatu vakiinnutettua, kuten Pura jätepommikoulutus, koulutuksia KEKE-tiimin jäsenille ja muille halukkaille sekä useita luentoja. Liikuntapäivän, ykkösten päivän ja glögitapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä on autettu oppilaskuntaa. Tiimissä puheenjohtajana on ollut lehtori Jarmo Åke, jäseninä lehtori Sari Tuovinen, lehtori Päivi Miettinen, varastonhoitaja Kirsi Kolehmainen, lehtori Marja Korhonen, ja opiskelijajäseninä ovat olleet Pinja Ohvo, Taija Välske, Jerry Jahnsson ja Niina Nurmilaakso. Avoimien ovien päivänä KEKE-tiimi ja oppilaskunta yhdessä järjestivät kestävä kehitys Perhossa -tapahtuman jossa järjestettiin ympäristöystävällinen lautasmalli -kilpailu sekä ruokakulttuuri- ja ruoan alkuperänkilpailu. Kilpailuihin osallistujille tarjoiltiin Ahvenanmaan omenia. Mukana olivat myös Ympäristömerkki yhdistys (Joutsenmerkki), Helsingin hunajayhdistys ja Linnan Saskatoon marjatila. Kestävä kehitys Perhossa -tapahtuman tavoitteena oli esitellä kestävän kehityksen toimintaa sekä tuoda esille paikallisia lähiruoantuottajia tuotteineen. Fiskarsissa järjestettiin Slow food lähiruokamarkkinat Lehtori Jarmo Åke luennoi aiheesta What is slow food? Opiskelijoitamme oli avustamassa vegaanisessa jurttakeittiössä, Food Works -ravintolasalissa, Lukaalin kahvilassa, Slow Food -myyntipöydällä, Fiskarsin vanhan leivintuvan leivontatyöpajassa, vapaaehtoisten lounaalla ja mukana Hyvää Suomesta Makumatkan toteutuksessa (Ruokatieto Ry). Sertifikaatti OKKA-säätiöltä? Ravintolakoulu Perho hakee kestävän kehityksen sertifikaattia vuoden 2012 aikana. Keväällä 2012 toteutettiin kestävän kehityksen itsearviointi itsearviointiryhmissä joissa oli mukana henkilöstön sekä opiskelijoiden edustajia. Itsearvioinnin tarkoituksena oli arvioida kestävän kehityksen toteutumista koulumme toiminnassa. Syksyllä 2012 toteutettavan kestävän kehityksen auditioinnin tavoitteena on käydä läpi kestävän kehityksen kriteerien täyttyminen. Kriteerien täytyttyä Ravintolakoulu voi hakea kestävän kehityksen sertifikaattia OKKA-säätiöltä. Visuaalinen KEKE Tavoitteena on ollut lisätä kestävän kehityksen toimintaan liittyviä kuvia ja julisteita oppilaitoksessamme. Keväällä 2012 toteutettiin opiskelijoille suunnattu julistekilpailu. Luokkatiloihin sekä opetuskeittiöihin asennetaan uusitut kierrätys- ja jäteohjeet. Varaston läheisyyteen asennetaan kestävän kehityksen info-taulu sekä tiedotteita lähi- ja paikallisista ruokatuottajista. Kestävän gastronomian opintojakson aikana olemme myös saaneet opiskelijoiden teettämiä julisteita lähiruoista sekä niiden tuottajista. Lukuvuoden tavoitteiksi on valittu: Moodleen kestävän kehityksen tietopankki, Ravintolakoulu Perhon kestävä kehitys -opas ja kestävän kehityksen teemojen arviointi sekä uusien teemojen valinta. Opiskelijahankintaa Ravintolakoulun koulutusohjelmia, tutkintoa ja opiskelua on esitelty useille yläkoulu- ja lukioikäisille opiskelijaryhmille. Esittelijöinä ovat olleet kv-koordinaattori ja opiskelijoita. Peruskoulujen TET-jaksolla on ollut yhdeksän oppilasta muun muassa Aleksis Kiven peruskoulusta, Brahenpuiston yläasteelta, Porolahden peruskoulusta, Ruusuvuoren koulusta, Sipoojoen koulusta, Taivallahden peruskoulusta ja Viikin normaalikoulusta. Klaukkalassa kolmen yläkoulun yhteisillä koulutusmessuilla Perho oli esillä Koulutusmessut järjesti 4. kerran Isoniitun, Klaukkalan ja Mäntysalon yläkoulut 9. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Messujen pääpaikkana oli tällä kertaa Isoniitun yläkoulu. Vantaan TE-toimiston nuorten palvelut ja Vantaan kaupungin Petra-projekti järjestivät yhdessä Nuorten koulutustorin Asiakkaina olivat nuoret joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai jotka ovat kiinnostuneita jatkamaan opintojaan. Tapahtuma oli toisen asteen ja korkeakoulujen yhteishakujen aikana. Pääkaupunkiseudun yläkoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajia ja kotitalousopettajia kutsuttiin Ravintolakouluun tutustumaan valintakokeisiin, opiskelijahuoltoon, opinto-ohjaukseen ja kansainvälisiin mahdollisuuksiin Paikalle tuli 110 opintoohjaajaa ja kotitalousopettajaa. Opinto-ohjaaja Päivi Kaksonen esitteli opetussuunnitelmaa ja toimi viinitastingin vetäjänä. Opinto-ohjaajia pyydettiin vastaamaan kyselyyn, johon vastasi 79. Kyselyllä haluttiin selvittää osallistujien tyytyväisyyttä tilaisuuden kokonaisjärjestelyihin, pyydettiin parannusehdotuksia ja tiedusteltiin aiheita, jotka ovat tarpeellisia olla ohjelmassa joka vuosi. Kiinnostavimpina aiheina ovat valintakokeet, pisteitys, opiskelijan näkemys opiskelusta Fiskarsissa Hyvää Suomesta Makumatkalla lehtori Jarmo Åke ja opiskelijat. Ravintolakoulussa ja opiskelupaikan hakeminen suoraan lukiosta. Avoimien ovien päivänä Ravintolakoulusta kiinnostuneita nuoria, opinto-ohjaajia, vanhempia ja huoltajia kävi runsaasti. Opastetuille kierroksille osallistui 120 opiskelijaa. Y11-ryhmä suunnitteli ja toteutti neljä katettua pöytää. Kieltenopettajat esittelivät vieraiden kielten opetusta, samalla oli mahdollista tehdä ruokaaineiden tunnistustehtävä. Serviettitaitoksia oli esillä luokassa 306 TP3-ryhmän taittelemana, ja baarissa tehtiin juomasekoituksia saman ryhmän voimin. Kahvilassa valmistettiin kuumia juomia. RC10-ryhmä tiedotti kestävästä kehityksestä ammatillisessa oppilaitoksessa, esitteli Pohjoismaista ympäristömerkkiä, luomutuotteita. Vieraille tarjoiltiin omenoita Ahvenanmaalta. Opetuskeittiöissä oli maisteltavana talon tapaan tehtyjä kasvis- ja liharuokia, petits fours pikkumakeita, macaron-leivoksia ja vaahtokarkkeja

14 etiikka auttaa opettajaa S. 6 Green Start on helppo aloitus S. 8 UUSI KOULUTUS- ALLIANSSI SYNTYI S. 4 liiku kokoustauolla S. 7 YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA JA VASTUUTA S. 8 HUOMISEN KOKOUS ON JO HAAGASSA S. 7 KEHYS KEHYS OPISKELE HYVÄN PALVELUN AMMATTILAISEKSI PERHOSSA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO > VASTAANOTTOVIRKAILIJA > KOKKI > TARJOILIJA > KOKKI JA LUKIO/YLIOPPILASTUTKINTO KAKSOISTUTKINTONA > RESTAURANT COOK Haaga YHtYmän sidosryhmälehti 02/2011 HAAGA YHTYMÄN SIDOSRYHMÄLEHTI 01/2012 Kiinnostava koulu Perhonkadulla Ravintolakoulussa opiskelu on kiinnostanut nuoria. Ravintolakoulu oli syksyn 2011 yhteishaussa ensimmäistä kertaa. Tarjolla oli 20 paikkaa puolitoistavuotiseen, joustavia opintopolkuja tarjoavaan koulutusohjelmaan, josta voi valmistua joko tarjoilijaksi tai vastaanottovirkailijaksi. Ryhmässä opetus annetaan osittain englannin kielellä. Pohjakouluvaatimuksena on lukio. Ensisijalta oli hakijoita 81. Kahtakymmentä opiskelijapaikkaa syksyn 2011 suorassa haussa Restaurant Cook -koulutusohjelmaan haki 247. Kevään 2012 yhteishaussa ensisijalta haki 482. Opiskelupaikkoja oli tarjolla 170, joista 60 lukion suorittaneille. Suoranhaun valintakokeet järjestettiin , ja yhteishakujen valintakokeet ja Opettajat ja huoltajat yhteistyössä Aloittavien opiskelijoiden huoltajille ja lähiomaisille järjestetään syksyisin kotiväen iltoja kaksi. Kotiväen illat ovat yksi tapa olla yhteydessä nuorten huoltajiin. Kotiväen illat olivat ja Molempina iltoina huoltajat saivat runsaasti tietoa nuorten opintojen kulusta, opetussuunnitelman toteuttamisesta, opintojen ohjauksesta, rästipajasta ja opiskelijan tukemisesta opintojen aikana. Ammatillista rekryilyä Rekrytointipäivänä MaRaCa-alan yritysten edustajat esittelevät toimintaansa tarjoten opiskelijoille työssäoppimisja työpaikkoja näyttelytiloissaan Tällä kertaa Omnia järjesti rekrytointipäivän, joka toteutettiin pääkaupunkiseudun MaRaCa-alan ammatillisten oppilaitosten OMNIA, VARIA, HelPa ja Perho yhteistyönä. Ravintolakoulusta osallistui keväällä 2011 opintonsa päättäneiden sekä toisen vuosikurssin opiskelijoita yhteensä 100 opiskelijaa. Rekrytointipäivä järjestetään vuorovuosin mainittujen oppilaitosten opetustiloissa, vuonna 2013 Helsingin palvelualojen oppilaitoksessa. Asiantuntijaryhmiä ja vierailijoita Laatujärjestelmään ja koulun toimintaan on käynyt tutustumassa useita yksittäisiä henkilöitä ja ryhmiä. ryhmä yksityisten koulujen omistajia Saudi-Arabiasta kaksi opettajaa Ester Mosessons Gymnasiumista Ruotsista Dozentin Karin Rühl, Internationale Berufsakademie der F+U Unternehmenspgruppe ggmbh Darmstadtista 25 venäläistä rehtoria 14 romanialaista, rehtoreita ja kv-koordinaattoreita; aiheena työssäoppiminen ja laatu Seung-im Jung, toimittaja, The Korea Times, aiheena työssäoppiminen Venäläiset toimittajat ja valokuvaajat, Cosmopolitan (Moscow) ja BBQ (Moscow), ulkoministeriön kutsumia vieraita/media programme for Russian journalists on Finnish cuisine, Helsinki s restaurant scene, healthy eating habits and sustainable food production Hollantilainen ryhmä tutustui suomalaiseen oppilaitokseen, 15 opiskelijaa ja 4 opettajaa Sun-Tea Kim, Ph.D/Korea Research Institute for Vocational Education and Training, aiheena suomalainen ammatillinen koulutus ja Lee, Dong Seob (MA & MSc.), PhD candidate & Researcher, University of Tampere Ravintolakoulu Perho Perhonkatu 11, Helsinki puh Kuvat: J-P Laakio (paitsi s.9) Taitto: Mainostoimisto Maustamo Painopaikka: Redfina Oy Painosmäärä: kpl Kuvauspaikka (vastaanottovirkailijakuvat): Hilton Strand Helsinki Yhdessä on tehty hyvää Koulun esite uudistettiin keväällä Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivään Ravintolakoulu osallistui näyttävästi. Parisenkymmentä opiskelijaa työskenteli Pop Up-kahvilassa Narinkkatorilla. Kaksisataapaikkaisessa telttakahvilassa oli yhdessä vuorossa kerrallaan 4 5 opiskelijaa. Ravintola Perho osallistui Unicefin Jano-kampanjaan. Jano-viikoille osallistui 406 ravintolaa, jotka keräsivät yhteensä euroa lasten hätäapuun. Kun mukaan luetaan myös vapaaehtoiset, varoja kerättiin yhteensä euroa. Tuotolla autetaan lapsia Sahelin alueella Afrikassa. Alueella on miljoona lasta hengenvaarassa kuivuuden aiheuttaman kriisin vuoksi. Tuomiokirkon kryptassa järjestetyssä Tyhjä kulho tempauksessa kerättiin varoja ruoka-apua tarvitseville. Paikalliset ravintolat ja yritykset lahjoittivat keittoa ja leipää ja keramiikka- ja lasitaiteilijat valmistivat keittokulhoja. Ravintola Perho lahjoitti 20 litraa kala-äyriäiskeittoa. 748 The Helsinki Culinary School Perho -Facebook-sivusta tykätään! Lähiruoka on eettinen valinta S. 4 Yhteistyö ja verkostot auttavat menestymään S. 6 Kehystä on julkaistu kahdesti. Kehys-sidosryhmälehti, kotisivualusta ja asiakkuudenhallinta Haaga Yhtymän sidosryhmälehti Kehys on ilmestynyt kahdesti, syyskuussa ja maaliskuussa. Lehden painosmäärä on kpl. Teemoina on ollut muun muassa verkostojen merkitys, yhdessä tekeminen, yhteistyökumppanit, lähiruoka, strateginen allianssi Haaga Instituutti -säätiön, HELMI Liiketalousopiston ja MERCURIA Kauppiaitten kauppaoppilaitoksen välillä. Keväällä 2011 käynnistettiin yhtymän kotisivualustan nykyaikaistaminen. Alustaksi valittiin PHP-pohjainen avoimen lähdekoodin Drupal-sisällönhallintajärjestelmä. Haaga Yhtymän sivustojen ilmeitä haluttiin niin ikään yhdenmukaistaa, uutissisällön yhteiskäyttö on halutessa mahdollista, lisäksi jatkossa uusien verkkohankkeiden toteuttaminen nopeutuu ja ylläpitokustannukset vähenevät. Ravintola Perhon sivusto valmistui kesäkuun alussa Kotisivut suunnitteli ja toteutti teknisesti KWD Digital. Microsoft Dynamicsin pilvipalveluna toteutettu CRM Myynnin- ja asiakkuudenhallintaohjelma on otettu käyttöön. Yhtymän yksiköiden asiakastiedot ovat haluttaessa yhteiskäytössä. Asiakaslähtöiseen ajatteluun perustuvassa ohjelmassa on asiakkaat jaettu kuluttaja- ja yritysasiakkaisiin, joita voidaan segmentoida vielä pienempiin markkinoinnin kannalta tärkeisiin kohderyhmiin. Ohjelman yksilöinnin Yhtymän yksiköiden tarpeisiin toteutti Fenix Solutions Oy

15 Yhteydet ja jäsenyydet koulutusalan yhdistyksiin ja järjestöihin Connections with associations and organizations in the field of education Association Europeénne des Ecoles d Hôtelliere et de Tourismé AEHT, jäsen Châine des Rotisseurs Eurotoques Etelä-Suomen Keittiömestarit ry, hallitus ja johtokunta Euhofa International, jäsen Helsingin Suomalainen Klubi r.y. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön hallitus Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry (nykyisin AMKE ry), jäsen Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa Motiva Services Oy Paistinkääntäjät ry Pienpanimoliitto Ry Skills Finland ry, jäsen Slow Food Finland ry Suomen Baarimestarien Kannattajien Kerho FBSK Suomen Hovimestarien Kilta Ry. Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry Veronmaksajien Keskusliitto ry Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto, YAOL ry, jäsen Rehtorin edustukset ja jäsenyydet edustaa Suomea European Association of Hotel and Tourism Schools -hallituksessa osallistuu täysjäsenenä Euhofa Internationalin toimintaan on Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liiton hallituksen puheenjohtaja Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Eiran aikuislukiota ylläpitävän Touko Voutilaisen koulusäätiön hallituksen jäsen Opetushallituksen kansallisen laatuverkoston jäsen Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunnan puheenjohtaja Opetus- ja kulttuuriministeriön TUTKE-ohjausryhmän jäsen Opetus- ja kulttuuriministeriön tuloksellisuusrahoituksen neuvottelukunnan jäsen Opetus- ja kulttuuriministeriön matkailu- ja ravitsemuspalvelujen koulutustoimikunta, jäsen Mediasta poimitut Samassa sopassa (Ilta-Sanomat plus , Matti Wikberg entinen opiskelija) Kätevä emäntä Kähtävällä: Töihin lapsuuden kyläkoululle (Keskipohjanmaa / Helena Huhtala-Isokääntä entinen opiskelija) ELO-säätiö etsii Suomen parasta kokkia 2012 (Koillissanomat /tuomarina Sampo Kantele) Satoja uusia keittokirjoja (Iltalehti , Hanna Pilli-Sihvola entinen opiskelija) Suuri Slow Food Festivaali Fiskarsissa ( Länsi-Uusimaa/maku-aistimus työpaja Jarmo Åke) Fiskarsissa suuri Slow Food festivaali viikonloppuna ( Salonjokilaakso/ lehtori Jarmo Åke) Perho panostaa lähiruokaan (MTV3 Huomenta Suomi , 6 min 15 s / lehtori Jarmo Åke, kokki Oula Hänninen Sasu Laukkonen Luonteikas luomukokki ( Indiedays-blogikirjoitus /entinen opiskelijamme) Tanskalle kaksoisvoitto pohjoismaisissa kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden kilpailuissa (MaRa ry ) Tanskalle kaksoisvoitto pohjoismaisissa kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden kilpailuissa/kauppalehti ( ) Kevään päätösjuhlasta ( , Yle TV1 Uutiset klo 10.00) Kevään päätösjuhlasta ( , Yle TV1 Uudenmaan uutiset ) Opiskelija Kia Gustafssonin taideteos kestävästä gastronomiasta. 29

16 / Customer Asiakastulokset results Syksyn 2011 yhteishaun ensisijaiset hakijat Primary applicants in joint application system in the autumn 2011 VUOSI Year 2011 Aloituspaikat / Study places 20 Lukiopohjaiset / General upper secondary school graduates 81 Viimeisen vuoden opiskelijoista tutkinnon suorittaneet Graduates within time limit Läpäisy keväällä Passing studies in the spring Ammatillisen koulutuksen arvostus ja vetovoima ovat lisääntyneet Suomessa kuluneena vuosikymmenenä. Yhteishakutilastoissa se näkyy lisääntyneinä hakijamäärinä sekä ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksissa tyytyväisyytenä ammatilliseen koulutukseen ja sen tuottamaan osaamiseen. Tutkimuksia on teettänyt opetus- ja kulttuuriministeriö pari vuotta sitten. Keväällä 2012 yhteishaussa oli hakijoita Hakijoita oli 1500 vähemmän kuin edellisenä vuotena haki ammatilliseen koulutukseen. Aloituspaikkoja ammatilliseen koulutukseen oli Ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista oli varattu ylioppilaspohjaiseen koulutukseen. Näitä opiskelupaikkoja tavoitteli ( vuonna 2011) abia tai aiemmin lukion päättänyttä. Peruskoulupohjaiseen koulutukseen oli (58 300) hakijaa. Tänä keväänä perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen päättävistä yhdeksäs- ja kymppiluokkalaisista suuntasi ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Kokonaan yhteishaussa jätti hakematta 2,4 % perusopetuksen päättävistä nuorista. Määrä on noussut hieman viime vuodesta, jolloin 2,1 % perusopetuksen päättävistä ei hakenut kevään yhteishaussa. Majoitus- ja ravitsemisala oli kiinnostusasteikossa viidennellä sijalla. Ravintolakoulu ammatillisena oppilaitoksena myös kiinnosti nuoria. Ravintolakouluun kevään yhteishaussa haki 931, joista ensisijalta 482. Lähde: oph.fi Kevään 2012 yhteishaun ensisijaiset hakijat Primary applicants in joint application system in spring Vuosi / Year Aloituspaikat Study places Perusopetuspohjaiset Comprehensive school graduates Lukiopohjaiset General upper secondary school graduates Alin pisteraja sisäänotolle kevään yhteishaussa 2012 Lowest intake points in the joint application system HAKIJAT Applicants Perusopetuspohjaiset Comprehensive school graduates Kaksoistutkinto, perusopetuspohjaiset Double qualification, comprehensive school graduates Lukiopohjaiset General upper secondary school graduates Pist. / Point min , Naisten ja miesten sukupuolijakauma yhteishaussa Gender distribution of the joint application system NAISIA / Women PisT. / point max MIEHIÄ / Men 2011 kevät Hakutoive 1 / Request syksy Hakutoive 1 / Request kevät Hakutoive 1 / Request kevät Hakutoiveet 1 5 / Requests 1 to syksy Hakutoiveet 1 5 / Requests 1 to Erillishaku Restaurant Cook koulutusohjelmaan Restaurant Cook Study Programme / Applicants Kevät Spring , , , , , ,0 Eronneet Drop outs Läpäisykerroin Pass coefficient (%) Kevät Opiskelijaa % Spring Students , , , , , ,8 32 Työllistyneet ja jatkokoulutukseen päässeet opiskelijat Employment and further education of graduates Lähde: Tilastokeskus / Source: Statistics Finland Kaksoistutkinto Double qualification, comprehensive school graduates Hakijat / Applicants Vuosi / Year Hakijat / Applicants Aloituspaikat Study places VUODET / YEARS % , , , , ,

17 Opiskelijoiden näkemyksiä palautteista Opiskelijoiden näkemyksiä on sovellettu opetusmenetelmien kehittämiseen, työpaikoilla tapahtuvaan ohjaukseen ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin. Päättövaiheenja ryhmähaastattelujen kautta opiskelijat pääsevät vaikuttamaan kouluviihtyvyyteensä ja haastattelujen tulosten perusteella on kehitetty muun muassa opetussuunnitelman sisältöjä, periodisointia, työssä oppimisjaksojen sijoittelua lukujärjestyksiin ja opiskelijaruokailua. Palautteita kerätään INKA -koulutuksen arviointijärjestelmällä. Lukuvuoden aikana opettajat ovat arvioineet Ravintolakoulu Perhon toimintaa ja opetussuunnitelman toteutumista. Opettajakyselyn palautteiden perustalta jatketaan kehittämistyötä. Laatutiimi kutsui Varian TOP-vertaisarviointihaastatteluun kolme opiskelijaa (10tp, 10kp ja KY2) sekä TOP-tiimistä kaksi opettajaa ja laatutiimistä hallintopäällikkö ja yksi opettaja. Haastattelu toteutettiin Oppilaskunta Oppilaskunnan muodostavat kaikki Ravintolakoulu Perhon opiskelijat. Opiskelijoiden keskuudesta on valittu oppilaskunnan hallitus, joka on kokoontunut säännöllisesti kuluneena lukuvuonna. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa koulukuraattori. Oppilaskunnan tavoitteena on lisätä me-henkeä opiskelijoiden keskuudessa sekä lisätä opiskelijoiden osallisuutta ja yhteistoiminnallisuutta. Oppilaskunta järjestää ja organisoi erilaisia yhteisiä tapahtumia, retkiä ja muuta virkistystoimintaa lukuvuoden aikana. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet saavat maksuttoman aamiaisen. Hallituksessa vaikuttavat: Justus Mättö 09RYP, puheenjohtaja Taija Välske 10 RYP, varapuheenjohtaja Pinja Ohvo 10 RYP, sihteeri Mirjami Niinivaara 11KY18, tiedotusvastaava Timo Kostiainen KP2B, urheiluvastaava Edvard Jacobson KP2B, pullonkeräysvastaava Patrik Schubert 11 PTC, varajäsen Jerry Jahnsson 11PTA, varajäsen Noora Hukkanen 11PTA, varajäsen Jätepommin purku ja halu saada ykköset VIIHTYMÄÄN Oppilaskunta on järjestänyt ohjelmaa muun muassa opettajien suunnittelupäivien ajaksi. Uusille opiskelijoille järjestettiin Ykkösten iltapäivä kaupunkisuunnistuskilpailun merkeissä Yhteistyössä KEKE-tiimin kanssa päätettiin purkaa työpajassa jätepommi. Ohjeet pommin purkamisen antoi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus. Nuuksiossa ulkoiltiin Sienipisteessä annettiin ohjeita sienien tunnistuksessa, käsittelyssä kuten ryöppäämisessä, kuivaamisessa ja pakastamisessa. Opiskelijat sienestivät ryhmissä. Ohjepisteessä annettiin kiinnostuneille lisätietoa yleensä sienistä ja niiden käytöstä ruuanvalmistuksessa. Grillipaikalla ulkoilijoille oli tarjolla lihasta tai soijasta valmistettuja hot dogeja, keksejä, mehua ja pannukahvia. Eräänä joulukuun aamuna ryhmä 11RC ja opettaja Sari Tuovinen yllättivät opiskelijat ja henkilöstön tarjoamalla glögiä ja piparkakkuja koulun sisäänkäynnillä heti aamusta. TP3-ryhmä suunnitteli ja toteutti Yhtymän henkilöstön vuosijuhlan tammikuussa Kuohuviinipullon voi avata sapelilla. Opiskelijatyytyväisyys päättövaiheessa Student satisfaction of graduates questioned Vastausasteikko / Scale Johtaminen / Leadership 3,04 3,10 3,32 3,23 3,22 Toimintaperiaatteet ja strategia Policy and strategy 3,51 3,76 3,51 3,37 3,70 Henkilöstö / Staff 3,89 3,93 4,01 4,09 4,09 Kumppanuudet ja resurssit Partnerships and resources 3,78 3,92 4,15 4,08 4,02 Prosessien sujuvuus Fluency of processes 3,60 3,83 3,82 3,91 3,94 Ohjaus- ja tuki Guidance and support 3,69 3,81 3,95 3,83 3,92 Viihtyminen Perhossa Comfortable on Perho 4,08 4,28 4,39 4,43 4,49 Leffapäivä, talviliikuntaa ja alan ammattilaisia kylässä Tammikuussa opiskelijat kävivät Finnkinon elokuvissa. Jokainen sai valita itselleen kiinnostavimman elokuvan. Maaliskuussa järjestettiin Paloheinään pulkkamäkipäivä. Hienot pulkkamäet houkuttivat paikalle useita koulumme opiskelijoita. Hangessa intouduttiin pelaamaan myös jalkapalloa. Muonitus hoitui suolaisilla piirakoilla ja virvokkeilla. Huhtikuussa opiskelijoilla oli kouluvalokuvaus. Oppilaskunta edisti alan ammattilaisten ja opiskelijoiden vuoropuhelua kutsumalla koululle luennoimaan omasta työstään keittiömestarit Savoysta. Suklaamestari tutustutti opiskelijat vielä suklaan kiehtovaan maailmaan

18 Etualalla stipendien saajia sekä taustalla puheenjohtaja Hannu Kalliokoski Etelä-Suomen keittiömestariyhdistyksestä, asiantuntija Hannu Hakala MaRa ry:stä, aluemyyntipäällikkö Juha Tarvonen BeveragePartners Finland Oy:stä. Stipendit / Scholarships Hyvä opintomenestys For high academic achievement Heikki Andrell, KY2A Päivi Reinikainen, TP3 Eini Liuha, 10Y Myriam Apollinar, 10RC Hyvä palvelukyky For good service ability Ryhmälle 12Y: PM-kisojen järjestely, loistava asenne sekä palaute Etelä-Suomen Hotelli- ja Ravintolayrittäjät ry:n stipendit Henrik Bitten stipendirahastosta Scholarships from the Henrik Bitte fund, given by Southern Finland Hotel and Restaurant Entrepreneurs Opinnoissa menestynyt ja yrittäjyyttä arvostava Laura Nissinen, 10Y2 Antti Lukkari, KP3C Palvelualan yhteistyö HOK-Elanto kutsui opettajia ja opetukseen osallistuvaa henkilöstöä vierailulle MaRan vuosittain järjestämä matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan huippuseminaari Hospitality Forum pidettiin Royal at Crowne Plazassa Helsingissä. Tilaisuus kokosi yhteen lähes 350 ammattilaista Talvipuutarhaan. Ravintolakoulua esittelivät rehtori Gun Marit Nieminen ja lehtori Satu Korkiakoski. Ryhmälle RYP10: Erinomainen joustavuus, loistava asenne sekä palaute mm. puhtaanapidossa VASTUULLINEN opiskelu For committed studying Camilla Lindgren, 11PTD Anni Pyhäjoki, 11PTD Laura Stranden, KY2B Collegium Culinarium CC-Kilta Stella Hölttä, TP3 BeveragePartners Finland Oy, Laurent Perrier Scholarship of BeveragePartners Finland Ltd. / Laurent-Perrier Miranda Wahlroos, TP3 Työssäoppimispaikkojen kanssa Ravintolakoululla on yhteistyösopimus. Kotimaisia työssäoppimispaikkoja on lähes 300 ja ulkomaisia 20. Syksyllä opintonsa aloittaneille opiskelijoille järjestettiin työnantaja- ja työntekijäliiton infotilaisuudet. Ravintolakoulun myöntämien stipendien saajat pääsivät kuvaan rehtori Gun Marit Niemisen kanssa. Hahton ja Fazer Food Services stipendin saajat vas. Jonna Kuokka, Santeri Virta ja Daria Luja. Yhteisöllinen ja vastuullinen toiminta For responsible and collective acting Heikki Andrell, KY2A Fazer Food Services Daria Luja, 10Y Etelä-Suomen keittiömestarit Scholarship of Southern Finland Chef Association Parhaat kädentaidot omaavalle kokille Rabbe Dahlman, KY2A BeveragePartners Finland Oy, Laurent Perrier Scholarship of BeveragePartners Finland Ltd. / Campari Miska Tuononen, TP3 Hahto Santeri Virta, KP3A Jonna Kuokka, KY2A 34 35

19 Aapeli Juote Kilpailuvalmennuksella osaaminen huipputasolle Ravintolakoulu Perhossa kilpailuvalmennustoimintaa järjestää ja toteuttaa valmennustiimi. Toiminnan tarkoituksena on osallistua vuosittain kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden SM-ammattitaitokilpailuihin ja Taitaja-kilpailuun. Lisäksi valmennettavat opiskelijat osallistuvat muihin mahdollisesti järjestettäviin kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Valmennustoiminnan tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden osaamista huipputasolle. Toimintaan osallistuminen tarjoaa motivoituneille ja ammatistaan innostuneille opiskelijoille mahdollisuuden laajentaa ja syventää perusopetuksessa hankittua osaamistaan. Kilpailutoiminta itsessään lisää ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja osallistujien ammattitaitoa ja ylpeyttä omasta ammatistaan. Valmentaminen on oppimistapahtuma sekä kilpailijoille että valmentajille. Ammattitaitokilpailut perustuvat opetussuunnitelmaan ja kilpailutehtävät ovat työelämälähtöisiä. Kilpailuissa menestyy se, jolla on riittävät kädentaidot ja vahva motivaatio. Valmennustoiminnassa toteutuu pedagoginen ideaali vahvasti motivoituneista oppijoista, jotka asettavat itselleen tavoitteita ja ovat valmiita uhraamaan paljon aikaa ja vaivaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Valmennustoiminnassa ei ole kysymys pelkästään mekaanisesta suorituksen parantamisesta, vaan se on kasvattamista sitoutumiseen, yhteistoimintaan ja pitkäjänteisyyteen. Myös epäonnistuminen ja sen sietäminen ovat osa valmennusta. Valmennukseen hakeudutaan valmennustiimin jäsenien kautta. Silloin kun hakijoita on paljon, järjestetään karsinta. Valituksi tulleilta edellytetään pitkäjänteistä sitoutumista valmennustoimintaan. Käytännön harjoittelu on yleensä iltaisin joko opetuskeittiössä, salissa asiakkaiden kanssa tai baariluokassa. Harjoitteluun kuuluvat mm. erilaiset työtekniikat ja niiden harjaannuttaminen, asiakaspalveluosaamisen kehittäminen ja muiden taitojen hiominen. Kilpailuharjoituksista ja kilpailuihin osallistumisesta on mahdollisuus saada osaamisen tunnustamista ammatillisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Kilpailijat edustavat aina oppilaitostaan. Ravintolakoulu Perho voi olla ylpeä niistä nuorista, jotka ovat olleet omaa kouluaan edustamassa sekä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kielitaitoiset, empaattiset ja parasta suoritustaan tekevät opiskelijat vahvistavat sekä omaansa että koulunsa hyvää tulevaisuutta Alumniksi: Pidetään yhteyttä! Vapaaehtoiseen toimintaan voivat liittyä kaikki Ravintolakoulusta valmistuneet ja Ravintolakoulussa työskennelleet. Valmistuneet opiskelijat voivat pitää yhteyttä toisiinsa, tai saada tietoa mitä kuuluu koululle vuonna 2020? Nykyiset opiskelijamme voivat rekisteröityä alumneiksi jo opintojen päätöspäivänä, ja joitakin aikoja sitten valmistuneet kotisivuiltamme. Tervetuloa mukaan! Laura Nissinen SM-kilpailusta tuplamestaruus Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston Paviljongilla järjestettiin kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden SM-kilpailut Ravintolakoulun kokkijoukkue Marjaana Junkkari ja Antti Lukkari sekä tarjoilijajoukkue Laura Nissinen ja Aapeli Juote voittivat tuplakultaa. Perhosta on upea edustus ensi vuoden PM-kilpailuihin. Pohjoismaisista oppilaskilpailuista pronssia PM-kilpailut järjestettiin Ravintolakoulu Perhon koulutalossa Suomen tarjoilijajoukkue, opiskelijat Laura Nissinen 10Y-ryhmästä ja Aapeli Juote 09TP3-ryhmästä, ylsivät pronssiin. Suomea edustanut kokkijoukkue Emilia Ketonen ja Eero Poutanen Savon ammatti- ja aikuisopistosta sijoittui viidenneksi. Tanska otti kaksoisvoiton. PM-kilpailuja on järjestetty 1980-luvulta. Tavoitteena on ollut tuoda esille pohjoismaista osaamista ja ammattitaitoa ja nostaa ravintola-alan arvostusta. Oppilaskilpailuiden järjestämisestä vastaavat pohjoismaiset hotelli- ja ravintola-alan työnantajajärjestöt. Kilpailut pidetään vuorovuosin eri Pohjoismaissa. Tänä vuonna vastuullisena järjestäjätahona toimi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. Ensi vuonna kilpailu on Tanskassa. Taitaja 2012 kilpailuissa neljänneksi ja seitsemänneksi Taitaja ammattitaitokilpailussa Jyväskylän Paviljongissa huhtikuussa 2012 tarjoilijaopiskelijat Nikke Paukku 10TP2A-ryhmästä sijoittui neljänneksi ja Aapeli Juote 09TP3-ryhmästä oli seitsemäs. Kilpailu oli haastavaa ja piste-erot vähäisiä. Turun ammatti-instituutin kilpailija Ria Rantakivi saavutti ansaitsemansa voiton. World Skills 2011 kisoista diplomi Ravintolakoulun kilpailija Toni Toivonen osallistui Lontoossa järjestettyihin WorldSkills-kilpailuihin. Hän saavutti kokkisarjassa yli 500 pisteen rajan saaden diplomin. Suomesta kilpailussa oli 46 kilpailijaa

20 / Toivonen RYHMÄT GROUPS Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 11PTA / Korhonen MarjA Annonen Sara Susanna Marjatta Dursun Emine Mukaddes Elo Tuuli Johanna Eräpuro Kaapro Oskari Ensio Forss Julia Karoliina Haapanen Ville-Waltteri Olavi Haavisto Jimi Antero Harinen Vilma Emilia Hukkanen Noora Milla Emilia Jahnsson Jerry Mikael Wilhem Järvinen Jemina Miia Marina Järvinen Niklas Tapio Kajan Topias Kallio Sari Hanne-Mari Karhu Anu Kristiina Karttunen Sanna Karoliina Räsänen Kirsi-Marja Sakko Eero Tapani Taanila Tatu Kasperi 11PTB / Hyrkäs Kaarina Kivelä Maria Emilia Kokko Rasmus Pyrypetteri Kokkonen Katarina Mirjam Koskinen Jenna Elisa Kuortti Salla Elisa Kurki Juuso Oskari Kuusela Janina Juulia Katarina Laaksonen Sonja Sivi Kristiina Laine Suvi Minna Marika Lampela Elsa Matilda Launiainen Tatu Kalle Lemmetty Jenna Maria Lunttila Jere Lönnqvist Katarina Markkanen Heli Marleena Mikkola Jesse Kristian Montonen Eero Ilari Morander Martin Mäkelä Milla Susanna Nieminen Nestori 11PTC / Liimatainen Jarmo Kolhinoja Markus Kristian Niininen Sami Petteri Pakola Kasimir Sebastian Aleksanteri Pasanen Henna Susanna Perunka Kari Pentti Antero Pihlavisto Linda Anniina Pitkä Johanna Maarit Puintila Hanna Maarit Pussinen Miika Olavi Pääkkönen Santtu Antero Pöllänen Sara Sofia Reis Heini Emilia Rouhiainen Elisabet Orvokki Rysä Anna-Mari Saarnivaara Tina Karolina Salmi Bettina Sofie Sandholm Daniel Oskar Schubert Patrick Sebök Barbara Silvonen Pinja Karoliina Tamminen Milja Pauliina 11PTD / Korhonen Leena Al-Mamouri Muhammed Honkala Elina Iina Huoso Janne Olavi Härkin Niina Leena Juriev Alexei Laakkonen Veera Laaksonen Sami Olavi Lindgren Camilla Maria Nieminen Rosa Julia Angelika Pyhäjoki Anni Maria Rosenqvist Beata Katariina Räsänen Päivi Helena Salmenperä Otso Tapani Sihvola Sampo Ari Olavi Vironen Christa Nina 11PTE / Savolainen Mika Lokkila Josefine Alexandra Sinisalo Sara Minni Tuulia Soini Tiia Kristiina Suo-Yrjö Mika Valtteri Tamminiemi Hulda Taimi Maria Tenhola Mauri Juhani Tiestö Emilia Aurora Jasmin Aurora Torkkel Marika Susanna Vainio Sara Tuulia Valkama Jasmin Viiliäinen Laura Katariina Virmavaara Oona Virtanen Jenni Sofia Wynter Icyilin Miriam Väisänen Anniina Maria Ylinen Momo Ivan Gabriel Ylitolonen Ada Eveliina Ågrén Jesse Ilmari Kokin koulutusohjelma 09KP3A / Klingberg Hannele Hajjar Amy Janette Harjula Tiuku Kristiina Immonen Sammy Mikael Jalava Juuso Jalmari Jalava Noora Elisabeth Klemola Gerhard Carl Kuittinen Lassi Joonatan Leppänen Henri Kasper Mäenpää Laura Maria Paasikoski Miikka Juhani Soiha Jaakko Olli Aleksi Turtiainen Julia Uusitupa Veli Johannes Konstantin Vahtera Linda Tuulikki Vesterlund Jenni Katariina Virta Santeri Johannes Välinen Semon 09KP3B / Kantele Sampo Kannisto Konsta Ilmari Kemppainen Mirka Emma Elisa Koskinen Anna Emilia Kramdi Réda Mikael Anthoni Moisio illi Kristiina Mustonen Elisa Inka Johanna Nissinen Vilma Ovaska Roosa Elisa Pantsar Sakari Raassina Ida Anastasia Rönnberg Stefan Saarikoski Lauri Siirto Janette Nikki Alexsandra Siren Sara Susanna Stenbäck Rebecca Titi Maria Taulanne Mira Susanna Wirlander Johanna Maria 09KP3C / Ahvenainen Jarkko Flinck Satu Lilja Kristiina Haapanen Jenni Hannele Halonen Nona Hiltunen Sami Kasperi Hupli Minna Maria Kolehmainen Anselmi Kuokka Ilari Lintunen Minna Kaarina Lostedt Alex Martti Arvid Lukkari Antti Matti Mäkinen Atte Antero Nieminen Tino Henrik Mikael Palén Ida Jenny Sofia Rezé Mélanie Silvennoinen Veera Elina Viljamaa Joel Ville Waltteri Virtanen Joni Petteri 10KP2A / Liimatainen Jarmo Ahonen Johannes Lauri Sakari Asikainen Antti-Eemeli Hakala Andrei Samuel Hakkarainen Eero Oskari Helenius Lari Johannes Kalliala Tomi Markus Karhunen Hanna-Maria Susanna Kauranen Jan Oskari Kontio Miika Antero Kovero Matias Waltteri Laatikainen Maija Emilia Lahti Timo Ensio Lahtinen Elmeri Raine Kristian Leino Ira Natalia Miettinen Teemu Mikael Wallenius Veera Katariina Vesikallio Jasmina Sofia Ylöstalo Maaria Karoliina 10KP2B / Savolainen Mika Eboreime Alfred Jussi Ohimai Haddadou Karim Hietala Enni Emilia Jacobson Edvard Albert Matias Järvinen Maria Eveliina Koikkalainen Niko Christian Kostiainen Timo Antero Nuutinen Samuel Benjamin Oksanen Miia Maria Paajanen Iina Tuulia Päiväniemi Oku Pyry Aleksi Repo Janina Amanda Rinne Saara Juulia Roininen Viivi Astrid Lillemari Rosenström Anna Santanen Kristian Juhani Savander Jenna Alexandra Tammiruusu Lotta Emmi Emilia Toivoniemi Aleksi Jere Johannes Turunen Miro Jesperi Vahala Erkki 10KP2C / Nikula Aki Haiminen Nea Joanna Hänninen Jere Ivanova Ksenia Kauppi Riku Khan Noora-Niina Kukkonen Joonas Santeri Littunen Petra Julia Lundgren Leevi Joonatan Lääti Arttu Eemeli Lönnroth Pia Pauliina Mechelin Iida Sofia Nurmi Milo Juhani Pennala Teemu Johannes Purhonen Jouni Samuel Suorela Nea Johanna Turpeinen Natalia-Isabella Maria Töyräs Henna Mari Anneli Valtonen Eeva-Katri Österman Vilhelm Antero 10KY2A / Kantele Sampo Alatalo Kaisa Elina Andrell Heikki Leonard Backman Anna Xenia Theresia Bäckström Mia Maria Carina Dahlman Rabbe Lasse Forsman Martina Gustafsson Kia Kristiina Heikkilä Sami Aleksi Holopainen Rasmus Pekka Johannes Hurskainen Oliver Christoffer Immonen Maria Susanna Koivuluoma Noora Katariina Kokkonen Nelli Katariina Korhonen Martta Kaisa Kuokka Jonna Karoliina Lagström Joonas Lassi Iisakki Lindroos Katri Lintulaakso Julia Karoliina Mattila Minna Marika Miikkulainen Joni Juhani 10KY2B / Huovinen Ulla-Maija Arponeva Satu Sinikka Hintsanen Laura-Emilia Liisanantti Atte Heikki Manninen Timo Olavi Mikkola Jukka Tapio Mustonen Piia Pauliina Mäntylä Ville Juhani Nurmilaakso Niina Aino Annika Peippo Matias Aleksanteri Peltomäki Tuomo Juhana Pulli Tommi Aatos Reunila Terhi Anneli Ruuska Anna-Liisa Saarimaa Simo Jaakko Siivonen Martin Strandén Laura Jenni Emilia Sundström Laura Susanna Syvänen Melissa Alexandra Teittinen Silja Leea Terävä Hilkka Katriina 11KY1A / Huovinen Ulla-Maija Berglund Abigail Bluebell Bertula-Schulz Bettina Helena Margaretha Harrivaara Simo Ville Johannes Hautala Niko Johannes Holtari Kasper Ville Mikael Honkanen Jona Lee Ikävalko Anna Kaarina Jokilehto Jaana Hannele Kaapro Laura Elina Kantola Jenni Maaria 38 39

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto Kirjoita Master sivulle 18.3.2013 Kirjoita Master-sivulle Visio 2016 Perho on Euroopan johtavia hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksia Ravintolakoulu Perho on johtava

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

5 Director s Summary: Vocational education to young people at the number one school. Keskiössä opiskelijahallinnon kehittäminen. 10 missio ja visio

5 Director s Summary: Vocational education to young people at the number one school. Keskiössä opiskelijahallinnon kehittäminen. 10 missio ja visio vuosikirja 2012 2013 3 SisälLYS 4 RehtorILTA : Ykköskoulusta ammattiin 5 Director s Summary: Vocational education to young people at the number one school 6 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖLTÄ: kestävällä tavalla 7 HALLINTOPÄÄLLIKÖLTÄ:

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Yhteishaku Perho Liiketalousopisto

Yhteishaku Perho Liiketalousopisto Yhteishaku 21.2. 14.3.2017 Perho Liiketalousopisto Ravintola-, matkailu- ja liiketalouden alojen sekä urheilun monipuolinen ja moderni kouluttaja Malmilla, Töölössä ja verkossa Helmi Liiketalousopisto,

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIAN TOIMINTA-AJATUS Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Toimitusjohtaja Petri Lempinen Tammikuu 2017 Täältä tulemme Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ekspertin työn ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hyödyntäminen. WSC2015-eksperttikoulutus Hämeenlinna 4.11.2015 Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja

Ekspertin työn ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hyödyntäminen. WSC2015-eksperttikoulutus Hämeenlinna 4.11.2015 Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja Ekspertin työn ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hyödyntäminen WSC2015-eksperttikoulutus Hämeenlinna 4.11.2015 Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja Skills Finland ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 6.2.2015 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki Kiinaa meillä ja muualla 9:30-10:00 Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Tervetuloa peruskoulun päättöluokkien huoltajille sekä oppilaille tarkoitettuun koulutusesittelyyn,

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Yrittäjä ja työnantaja: Hyödynnä avainkontaktisi Uudellamaalla 1 Apua henkilöstön hankintaan ja kehittämiseen Hyvä yrittäjä tai työnantaja Miten varmistat,

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Yhteishaku Perho Liiketalousopisto

Yhteishaku Perho Liiketalousopisto Yhteishaku 21.2. 14.3.2017 Perho Liiketalousopisto Ravintola-, matkailu- ja liiketalouden alojen sekä urheilun monipuolinen ja moderni kouluttaja Malmilla, Töölössä ja verkossa Helmi Liiketalousopisto,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu 1908 omistajina Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Ritva Laakso-Manninen Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Tampere FAKTOJA HAAGA-HELIASTA Suuri, elinkeinoelämään vahvasti kytkeytyvä, kansainvälinen, ylivertainen, yksityinen ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ YKSILÖLLISET OPISKELIJAN OPINTOPOLUT. Jyväskylän kotitalousoppilaitos

YHTEISTYÖSSÄ YKSILÖLLISET OPISKELIJAN OPINTOPOLUT. Jyväskylän kotitalousoppilaitos YHTEISTYÖSSÄ YKSILÖLLISET OPISKELIJAN OPINTOPOLUT Jyväskylän kotitalousoppilaitos JYVÄSKYLÄN KOTITALOUSOPPILAITOS - Yksialainen yksityinen ammatillinen oppilaitos - Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Toimintajärjestelmän kehittäminen ja organisaatiomuutos LARK6-hanke. Eeva Polvi & Pekka Selenius

Toimintajärjestelmän kehittäminen ja organisaatiomuutos LARK6-hanke. Eeva Polvi & Pekka Selenius Toimintajärjestelmän kehittäminen ja organisaatiomuutos LARK6-hanke Eeva Polvi & Pekka Selenius 27.2.2017 Mikä Perho Liiketalousopisto? Perho Liiketalousopisto Oy aloitti 1.1.2017 toimintansa ammatillisen

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 16.3.2012, Lahti YHTEISET

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA perustettu 1908 ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (osakkaina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot