Asiantuntijoiden vai ihmisten johtamista? Pohdintaa johtajuudesta, kehittymisestä ja kehittämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijoiden vai ihmisten johtamista? Pohdintaa johtajuudesta, kehittymisestä ja kehittämisestä"

Transkriptio

1 Pohdintaa johtajuudesta, kehittymisestä ja kehittämisestä Leadership-päivä Finlandia-talo klo

2 , TkL Tutkija ja projektipäällikkö - Tuotantotalouden laitos/bit Tutkimuskeskus Johtajuus, johtajuuden kehittäminen, kehittämisen menettelyt ja niiden vaikuttavuus, kollaboraatiosuhteet Dialogisuus, voimavarakeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi Väitöskirja: Johtajuuskoulutuksen vaikuttavuuden rakentuminen Kouluttaja, fasilitoija, luennoija AaltoPro Energia-alan johtaminen Yrityskohtaisia johtamisen kehittämisohjelmia Valmentaja, työnohjaaja

3 Puheenvuoro Avaus Johtajuuden olemuksesta Asiantuntijuudesta Johtajuusosaaminen ja oppiminen Johtajuuden kehittäminen organisaatiossa Loppukeskustelu

4 Johtajuuden olemuksesta 1(2) Johtajuus on kaikkea sitä, mikä edistää ja energisoi yhteistä tekemistämme yhteisen tavoitteen suunnassa tavalla, joka samalla kehittää kykyämme toimia yhdessä Johtajuus ei ole vain tavoitteiden saavuttamista, vaan siihen liittyy kehityksen, muutoksen ja oppimisen edistäminen valmentajuus Johtajuus organisaatiossa ei ole vain esimiesten asia, vaan koskee koko organisaatiota esimiesasemassa olevilla on kuitenkin isompi vastuu tarvittavan johtajuuden rakentumisesta Johtajuus liittyy kaikkiin suhteisiin, joissa on tarkoitus saavuttaa jotakin (yhdessä) mm. esimies-alaissuhteet, asiakassuhteet, toimittajasuhteet, kumppanuussuhteet ym. Johtajuus rakentuu vastavuoroisesti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja ilmenee suhteissa ihmisten välillä johtajuus rakentuu sosiaaliseen kontekstiin, ei voida siirtää

5 Johtajuuden olemuksesta 2(2) Suhteesta kannattaa tehdä yhteinen johtajuusdiilin tekeminen Johtajuussuhde on jokaisen alaisen kanssa omanlaisensa miten meidän kannattaa yhdessä olla, toimia ja suhtautua, jotta yhteistyömme toimii parhaiten Esimieheltä vaaditaan yhä enemmän samankaltaista oman persoonan kautta vaikuttamista kuin opettajilta, konsulteilta ja valmentajilta voidaan puhuakin suhdeammatista, jossa substanssitietämyksen ja menetelmäosaamisen ohella on osattava rakentaa toimivia yhteistyösuhteita eri osapuolten kanssa Johtajuussuhde rakentuu arkipäivän kohtaamisissa suhteen laatu voi merkitä vaikuttavuudessa enemmän kuin menetelmät ja tekniikka

6 Asiantuntijuudesta Missä vaiheessa ihminen muuttuu asiantuntijaksi? Asiantuntijatyöhön liittyviä piirteitä? Työ tapahtuu ihmisen pään sisällä ei suoraan havaittavissa Työssä tarvittavat resurssit ovat pitkälti työntekijän hallinnassa Työnantaja ja organisaatio voi olla riippuvaisempi yksilöstä kuin tämä organisaatiosta Yksilön identiteetti rakentuu vahvemmin oman alan ammattilaisuudesta kuin organisaation jäsenyydestä Asiantuntijat vaativat yksilöllisempää kohtelua ja kohtaamista Voiko olla niin, että asiantuntijoidenkin johtaminen on käytännössä hyvää ihmisten johtamista?

7 Johtajuusosaaminen Itseen liittyvä osaaminen Itsetuntemus Itsesäätely Oppiminen Vuorovaikutteisuuteen liittyvä osaaminen Yhteisötuntemus Suhde- ja vaikuttamisosaaminen Valmentajuus

8 Johtajuusosaamisen oppiminen Kokemuksellista -> todelliset tilanteet ja roolit Sosiaalista -> vuorovaikutuskokemukset Reflektiivistä -> merkitys omille kokemuksille, kehitykselliset suhteet Yksilöllistä -> oman käsialan löytäminen Jatkuvaa ja kehämäistä -> osaaminen on aina keskeneräistä Enemmän ihmisenä kasvamista kuin tiedon ja menetelmien omaksumista Enemmän olemisen oppimista kuin tekemisen oppimista

9 Johtajuuden kehittäminen organisaatiossa Johtajien kehittäminen yksilöinä vs. johtajuuden kehittäminen kontekstissa Liiketoiminta- ja strategialähtöisyys Ylimmän johdon rooli ja osallisuus kehittämistä ei kannata ulkoistaa Oman näköisyys, osaaminen tehdä itse ja osaaminen hyödyntää ulkopuolista apua Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys yhtaikaa Kokemuksellisuus ja reflektiivisyys vertaissparraus Jatkuvuus ja systemaattisuus Organisaation oma johtamisen kieli ja käsitteet Johtamiskäytännöistä ja kokemuksista puhuminen

10 Johtajuuden kehittäminen Case: ValioExe Strategisen johtamisen ja johtajuuden yrityskohtainen kehittämisohjelma Rakenne 6 lähipäivää, neljä seminaaria ( ), kokonaiskesto 4 kk Henkilökohtaisia ja ryhmätehtäviä seminaarien välillä, tukikirjallisuutta 16 osallistujaa eri toiminnoista toimitusjohtajan kutsumina Toteutusperiaatteita ja elementtejä Yrityksen todellisten strategisten kysymysten tarkastelu ryhmätehtävinä poikkiorganisatorisissa ryhmissä Johtoryhmän jäsenet välitehtävien toimeksiantajina, omien johtamisperiaatteiden avaajina, liiketoimintanäkemyksensä kertojina ja osallistujien sparraajina Henkilökohtaisten johtamisperiaatteiden konstruointi ja julkistaminen muille 360 palautteen kerääminen haastattelemalla Vertaissparraus ja coaching Ulkopuolinen fasilitaattori prosessin ohjaajana ja osallistujien coachina

11 Johtajuuden kehittäminen- Case: ValioExe Tuloksia ja palautteita. Johtoryhmän jäsenten ajankäyttö yhdessä ja erikseen osallistujien kanssa koettiin erittäin arvokkaaksi ja arvostavaksi Todellisten strategisten kysymysten tarkastelu laajensi ja syvensi ymmärrystä liiketoiminnan kompleksisuudesta ja eri alueiden keskinäisistä yhteyksistä ja riippuvuuksista. Samalla syntyi kokemus nopeasta ja ketterästä tiimityöstä Poikkitoiminnallisissa ryhmissä työskentely synnytti kokemuksen erilaisten näkemysten hyödyllisyydestä ja rikkaudesta. Samalla syntyi vahvoja siteitä muista toiminnoista tulevien kollegojen kanssa. Johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisten johtajuuskokemusten kuuleminen ja niistä keskusteleminen vahvisti uskoa omiin mahdollisuuksiin johtajana

12 Johtajuuden kehittäminen- Case: ValioExe Tuloksia ja palautteita Johtoryhmän keskinäinen keskustelu johtamisesta terävöityi Henkilökohtaisten johtamisperiaatteiden aukikirjoittaminen terävöitti omaa johtamiskäytäntöä Henkilökohtainen keskustelu omista periaatteista alaisten, esimiehen ja kollegojen kanssa vahvisti suhteita ja omaa ajattelua itsestä johtajana Ryhmäcoaching ja vertaissparraus syvensivät omia johtamisen periaatteita Ohjelma rakensi yhteistä johtamisen kieltä ja käsitteitä vahvemmiksi Ohjelman myötä rakentui poikkiorganisatorinen verkosto, jota hyödynnetään liiketoiminnan kehittämisessä

13 Kiitos mielenkiinnosta!

14 Yhteystiedot Tutkija/projektipäällikkö Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu BIT Tutkimuskeskus PL FI Aalto

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

TEOREETTISIA NÄKÖKULMIA AMMATILLISEEN KASVUUN Aila Wallin 2007

TEOREETTISIA NÄKÖKULMIA AMMATILLISEEN KASVUUN Aila Wallin 2007 TEOREETTISIA NÄKÖKULMIA AMMATILLISEEN KASVUUN Aila Wallin 2007 Olen itse aktiivisesti työskennellyt ammatillisen kasvun parissa nyt jo toistakymmentä vuotta, työnohjaajana, kouluttajana ja organisaatiokonsulttina.

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla

Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla Tulevaisuuden johtaja johtaa Innovatiivisuutta verkostoitumalla Onnistujissa on yhteistä keskinäinen Toim. huom. riippuvuus Virtuaaliorganisaatioiden johtaminen onkin osoittautunut tässä ajassa kriittiseksi

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Roolisto työmenetelmänä miten Roolisto luodaan ja mitä hyötyä siitä organisaatiolle on

Roolisto työmenetelmänä miten Roolisto luodaan ja mitä hyötyä siitä organisaatiolle on Roolisto työmenetelmänä miten Roolisto luodaan ja mitä hyötyä siitä organisaatiolle on Roolisto (Role-set ) on Oy Perendie Ltd:n rekisteröimä tuotemerkki. Meillä on vuosien kokemus Roolisto-työskentelystä.

Lisätiedot

Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä

Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä Click to edit Master title style Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä Kulttuuri on se, missä me toimimme. Voidakseen kehittää toimintaa, varmistaa sen laatu tai muuten edistää

Lisätiedot

HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN. HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza

HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN. HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza Lisää ja parempaa johtamista, kiitos! J-Impact Oy MITÄ YRITYS/ORGANISAATIO ODOTTAA ESIMIEHELTÄ? Asetettujen tavoitteiden

Lisätiedot

Strategian toteuttaminen henkilöjohtamisen keinoin

Strategian toteuttaminen henkilöjohtamisen keinoin Strategian toteuttaminen henkilöjohtamisen keinoin Yrityksen muutosprosessi johtoryhmä>esimiehet>henkilöstö SKCCC Sampo Kettunen Liiketoimintajohtamisen kehitys Heikki Lauronen Heikki Lauronen Liikkeenjohdon

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Mikrokirja: Yhteiskehittely hyvinvoinniksi (käsikirjoitusluonnos 7.6.2012) Toini Harra - Elisa Mäkinen - Salla Sipari.

Mikrokirja: Yhteiskehittely hyvinvoinniksi (käsikirjoitusluonnos 7.6.2012) Toini Harra - Elisa Mäkinen - Salla Sipari. Mikrokirja: Yhteiskehittely hyvinvoinniksi (käsikirjoitusluonnos 7.6.2012) Toini Harra - Elisa Mäkinen - Salla Sipari Erilaiset yhdessä Tämän päivän monimutkaisten ongelmien ratkominen ja tuntemattomaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ Johtaminen Pro - gradu - tutkielma Huhtikuu 2007 Laatija: Markku Pitkänen

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta KIMMO SUOMINEN Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatustiede Kasvatustieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot