KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KMO:n koordinaatiopalaverin muistio"

Transkriptio

1 KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj), Terhi Koskela, Katja Matveinen-Huju (siht.), Saija Miina, Juha Rutanen, Raija Ruusunen, Teemu Seppä 1. Avaus ja tilaisuuden tarkoitus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Tilaisuuden tarkoitukseksi todettiin KMO:n edistäminen ja seuranta sekä metsäpoliittiseen selontekoon liittyvä tulevaisuuden suunnittelu. 2. KMO-seuranta, Katja Matveinen-Huju, MMM Katja Matveinen-Huju esitteli KMO-seurannan aikataulua, työryhmän tehtäviä (liite 1) sekä raportin pohjaksi tehtyä ns. liikennevalotaulukkoa (liite 2) ja toteumataulukkoa (liite 3). Tänä vuonna on tarkoitus tehdä lyhyt seurantaraportti, sillä vuoden 2013 alkupuolella toteutettavassa KMO:n väliarvioinnissa tehdään laajempi katsaus niin toimintaympäristöön kuin tavoitteiden toteutumiseenkin. Raporttiluonnos toimitetaan työryhmille viimeistään loppiaisen jälkeisellä viikolla. Työryhmien roolina on priorisoida toimenpiteitä ja tehdä tarvittaessa uusia toimenpide-ehdotuksia. Halutessaan työryhmät voivat kommentoida raporttiluonnosta, ml. toteumataulukko. Työryhmien esitykset toimitetaan Katja Matveinen- Hujulle viimeistään Toimenpiteiden priorisointia ja toimenpide-ehdotuksia hyödynnetään myös KMO:n väliarvioinnissa. Raportti esitellään metsäneuvostolle Tuotiin esille, että painopisteessä "Metsätalouden kannattavuus paranee" olevan toimenpiteen "Metsäalan henkilöstön, yrittäjien ja metsänomistajien liiketoiminnan kasvattaminen" raportointivastuuta tulisi osoittaa laajemmalle joukolle kuin koulutustyöryhmän jäsenille. Päätettiin etsiä Suomen metsäkeskuksesta raportoija kyseiseen kohtaan. Toteumataulukko tulee raportin liitteeksi. Varsinaiseen tekstiraporttiin poimitaan oleelliset asiat tiivistetysti. Tuotiin esille, että liite toimii työkaluna kehittämishankkeiden toimijoille. Todettiin, että toteumataulukossa osa toimenpiteistä on raportoitu varsin yksityiskohtaisesti, osa yleisellä tasolla. Toimenpiteitä toimeenpannaan laajasti eri foorumeilla, eikä kaikkien toimenpiteiden raportointia ole mahdollista saada yksityiskohtaisesti mukaan toteumataulukkoon. Toimenpiteessä voi tapahtua paljon, vaikka siitä on kirjoitettu vähän. Päätettiin lisätä toteumataulukkoon nettilinkkejä, jotta lisätietoa haluavat pääsevät yksityiskohtaisemman tiedon lähteille. Työryhmiltä toivotaan ehdotuksia toteumataulukkoon lisättävistä linkeistä, kuten biotalous.fi. Toteumataulukkoa päätettiin muokata yhtenäisemmäksi. Lisäksi päätettiin lisätä toteumataulukkoon kategoriat: aloittamatta, tekeillä ja valmis. Kommenttikohtaan voisi kirjoittaa selityksen, jos hanke on aloittamatta, esimerkiksi on priorisoitu muita asioita. Keskusteltiin siitä, miten metsään liittyvät asiat näkyvät YTR:n teemaryhmissä. Matkailun osalta on työstetty maiseman ja matkailun yhteensovittamista Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman näkökulmasta. 1

2 Luonnontuoteala puolestaan on keskittynyt alan toimintaohjelman valmisteluun. Tähän mennessä luonnontuotealan ja metsäalan vuoropuhelu ei ole vielä ollut vahvaa, vaan yksittäisiä kontakteja, mutta ensi vuonna vuoropuhelun toivotaan tiivistyvän. Keskustelutarpeita on olemassa esimerkiksi liittyen metsätiedon hyödyntämiseen, metsien käytön yhteensovittamiseen, jokamiehenoikeuksiin ja hyvinvointivaikutuksiin. Tuotiin esille, että keskustelun olisi hyvä olla kahdensuuntaista. Keskusteltiin ns. liikennevalotaulukosta. Liikennevalotaulukon pohjat on tuotettu Metlassa. Metlassa täydennetään vielä puuttuvia mittaritietoja, ja osa puuttuvista mittaripäivityksistä pyydetään MMM:stä. Mukaan liitetään myös metsäalan osaaminen sekä kansainväliset ja EU-metsäasiat. Mittaritiedot esitetään myös niiden mittareiden osalta, joita ei tänä vuonna päivitetä. Kommenttikenttään laitetaan tieto siitä, jos mittaria ei ole päivitetty vuonna 2012 ja mahdollisesti milloin mittari seuraavan kerran päivitetään. Tekstiin toivottiin myönteistä sävyä, mutta kuitenkin sillä tavalla, ettei pysäytetä kehittämistoimien tekemistä. Liikennevalotaulukosta näkyy, että metsäpää on paremmassa kunnossa kuin jalostuspää. Heti liikennevalotaulukon etusivulta huomataan, että pitää panostaa investointeihin sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Todettiin, että Metlan näkemys yksityismetsätalouden liiketaloudesta on varsin positiivinen, ja siihen ehdotettiin punaista väriä. Tuotiin esille, että puupolttoaine on toiseksi käytetyin polttoaine ydinvoiman jälkeen. Puupolttoaineiden käytön määrä tarkistetaan vielä. Tuotiin esille, että metsäteollisuuden sulkiessa tehtaita uusiutuvan energian tuotanto vähenee, mutta samalla vähenee myös energian tarve. Todettiin, että tämä riippuu myös siitä, mitä tehtaita suljetaan. Nimenomaan energiaa kuluttavaa paperiteollisuutta on suljettu, mutta energiaa tuottavaa selluteollisuutta ei ole suljettu. Todettiin, että TEM:stä pitäisi pyytää laskelmat, miten uusiutuvan energian osuus käyttäytyy, kun laitoksia suljetaan, mutta samalla energian kulutus laskee. Jos laskelmia ei ole saatavilla, niitä voisi pyytää laskettaviksi. Tuotiin esille, että koulutusmittaria "Metsä- ja bioenergia- sekä puu- ja paperialan kaikilta koulutusasteilta valmistuu yhteensä rekrytointitarvetta vastaavasti henkilöä vuodessa" ei pystytä tällä hetkellä mittaamaan. Tarvittaisiin erilaisten tilastojen yhdistelmä ja laadullinen mittaaminen. Tällä hetkellä pienryhmä kerää olemassa olevaa tietoa ja analysoi sitä. Ensi kevään Metsämiesten säätiön hakuun yritetään saada hakemus siitä, että tehtäisiin kokonaisarvio olemassa olevasta tiedosta. Sen jälkeen pystytään katsomaan, mikä mittari voisi olla, mitä puuttuu ja mistä tiedon saisi. Koulutustyöryhmässä on kerätty tietoa, mutta siitä ei voida vielä päätellä mitään. Yhteistyötä tehdään asian suhteen myös KMO:n väliarvioitsijoiden kanssa. Todettiin, että koulutussuunnitelmia tehtäessä tehdään ad hoc selvityksiä, mutta ne eivät sisällä metsäteollisuutta. Lisäksi määrällinen ja laadullinen tieto on eri tahoilla. Tietoa puuttuu myös siitä, miten koulutuksesta valmistuvat työllistyvät muille aloille ja mikä on muiden alojen tarve. Läpileikkaavan teeman "Lisätään vaikuttamista kansainväliseen ja EU-metsäpolitiikkaan" osalta toimenpiteisiin on onnistuttu tarttumaan hyvin. Tavoitteet on mietitty siten, että oma toiminta on mukana, eikä olla kokonaan riippuvaisia muiden toimista. Tuotiin esille, että liikennevalotaulukko voi olla harhaan johtava, koska osassa mittari on määrällinen, osassa vain laadullinen. Laadullisissa mittareissa voidaan herkemmin merkitä keltaista. Todettiin, että kommenttikenttään laitetaan kommentti siitä, millä perusteella väri on laitettu keltaiseksi. 2

3 Todettiin, että METSOn osalta toteutusaikaa jatketaan vuoteen 2020, koska uusi periaatepäätös on valmistumassa. Keskusteltiin siitä, onko tarkastelujaksona koko toteutusaika vai tämän hetken tilanne. Tuoreessa METSOn arvioinnissa todettiin tavoitteiden saavuttamisen olevan haasteellista, mutta esimerkiksi YM:n hallinnonalalla vuositavoite on saavutettu. Tarkastelujakso vaikuttaa liikennevalotaulukon väriin. Kun tarkastellaan tämän hetken tilannetta, värin voisi muuttaa keltaiseksi ja kommentoida, että YM:n hallinnonalalla on vuositavoite saatu toteutumaan, mutta MMM:n hallinnonalalla ei. 3. Metsäpoliittinen selonteko, Marja Kokkonen, MMM Marja Kokkonen esitteli metsäpoliittisen selonteon valmistelua (liite 4). Metsäpoliittinen selonteko on mukana Kataisen hallituksen ohjelmassa, ja tavoitteena on tarkastella metsäpoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tarkoituksena on antaa metsäpoliittinen selonteko eduskunnalle tammikuussa Metsäpoliittista selontekoa ei ole annettu eduskunnalle koskaan aikaisemmin. Metsäpoliittisessa selonteossa tulee olemaan sekä lyhyen tähtäimen että pitkän tähtäimen tarkastelu eli KMO:n tarkistustarpeet sekä mihin metsiä käytetään hyvinvoinnin luomisessa vuoteen 2050 saakka. Tarkastelu toimii pohjana seuraavan KMO:n valmistelulle. Metsäpoliittista selontekoa on mietitty vapaamuotoisesti ideointiryhmässä, johon kuuluvat Juha Hakkarainen, Eeva Hellström, Lauri Hetemäki, Marja Kokkonen, Jorma Länsitalo, Katja Matveinen-Huju, Anssi Niskanen, Juha Ojala ja Jussi Uusivuori. Ideointiryhmässä syntyneen ajatuksen pohjalta syksyllä on viety läpi tulevaisuustyöpajoja. Tarkoituksena on saada yhteiskunnan näkemys siitä, miten metsiä pitäisi tulevaisuudessa käyttää. Raporttia hyödynnetään pohjamateriaalina selonteon vision rakentamiseen. Ryhmiä on 15. Tapio fasilitoi työpajoja ja kirjoittaa niistä loppuraportin. Jaettuun muistioon on tullut kaksi muutosta. Investointipankkiirien tilalle on tullut pkyritysten ryhmä ja Allianssin tilalle virkistyspuolen organisaatioiden ryhmä. Jälkimmäiseen ehdotettiin lisättäväksi 4H. Ulkopuolisen näkemyksen hakemista pidettiin hyvänä. Nuorison näkemyksen saamiseksi ehdotettiin, että hyödynnettäisiin SMY:n advisory boardia. Päätettiin selvittää tätä mahdollisuutta, mutta siten, että Tapio ei fasilitoisi enää uutta ryhmää. Katja Matveinen-Huju on pikaisesti yhteydessä Sirpa Kärkkäiseen. Ehdotettiin, että mukaan tulevaisuustyöryhmiin otettaisiin myös asukasnäkökulma: mitä tulevaisuuskuva tarkoittaa asukkaiden ja ihmisten kannalta. Asukasnäkökulmaa voisi saada esimerkiksi SYTY:stä. Todettiin, että tulevaisuustyöryhmiä ei voida enää lisätä tässä vaiheessa. Asukasnäkökulmaa voisi kuitenkin tuoda mukaan siinä yhteydessä, kun kysytään alueiden näkemyksiä. Lisäksi joillakin tulevaisuusryhmillä yhtenä kysymyksenä on ollut aluenäkökulma. On tärkeää, että alueiden näkemystä kuullaan riittävästi. Päädyttiin siihen, että valtakunnan tasolla pohditut tulevaisuuskuvat voitaisiin viedä keskusteluun alueellisiin metsäneuvostoihin. Tähän keskusteluun yhdistettäisiin metsäneuvostossa esiin tulleen ajatuksen mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmät. Lisäksi Otakantaa -kyselyä voisi levittää esim. SYTY:n kautta ja saada asukasnäkökulmaa mahdollisesti myös sitä kautta, jos vastauksia tulisi alueilta. KMO:n muutostarpeita saadaan vuoden alkupuoliskolla tehtävästä väliarvioinnista. Väliarvioinnin tekee Gaia, ja Tapio on siinä alihankkijana. Väliarvioinnista saadaan välituloksia maaliskuun metsäneuvostoon ja arviointi on valmis kesäkuuhun mennessä. Väliarvioinnissa keskitytään erityisesti toimenpiteiden vaikuttavuuden ja muutostarpeiden arviointiin. Toisena painopisteenä on KMO-prosessin vaikuttavuuden arviointi, mutta tämä ei liity metsäpoliittiseen selontekoon. 3

4 Selonteon valmistelun kokonaisuuteen liittyy myös Jussi Uusivuoren vetämä tutkimushanke, jota tekevät konsortiossa Metla, SYKE ja MTT. Hankkeessa tehdään skenaariotarkastelua taloudellisten muuttujien näkökulmasta. Tarkastelussa ovat myös ilmastonmuutos ja biodiversiteetti. Tutkimuksessa tarkastellaan nykyisen kaltaisten ja uusien, erilaisten toimien vaikuttavuutta. Tarkastelun kautta saadaan selville, millaiset toimenpiteet ovat tarpeen kaikenlaisissa toimintaympäristöissä. Yksityiskohtaiset tulokset valmistuvat 2014, mutta joitakin tuloksia on käytössä jo ensi syksynä. Em. tutkimushankkeessa on kolme pääskenaariota: positiivinen, negatiivinen ja nykytila. Näitä skenaarioita täsmennetään mallinnuksen avulla. Malliin voidaan syöttää erilaisia muuttujia, jolloin pystytään tekemään herkkyystarkasteluja. Itse selontekoon on tarkoitus valita tahtotila, jonka lisäksi jollakin tasolla kuvattaisiin vaihtoehtoja. Vision lisäksi on siis tarkoitus tarkastella sitä, mitä merkitsee, jos tulevaisuuskuva on erilainen. Selontekoon tulee aluksi toimintaympäristöanalyysi, jota työstää Metla. Kirjoittamista tehdään verkostossa Metlan sisällä ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Analyysiin pitäisi tiivistää ydinsanoma. Se ei saa siis olla pitkä, korkeintaan 10 sivua. Tammikuussa on tarkoitus pitää oma palaverinsa toimintaympäristöanalyysin kirjoittamisesta. Toimintaympäristöanalyysiä kirjoittaessa on hyvä pitää mielessä, että tarkoituksena on tehdä analyysi, ei kehityskuva. Analyysissä tulee hyödyntää olemassa olevaa tietoa. Toimintaympäristöanalyysin pitää olla valmis jo huhtikuun alkupuolella, mutta sitä voidaan päivittää, jos uutta materiaalia tulee selonteon valmistelun aikana. Tällä hetkellä on meneillään paljon, esimerkiksi ensi vuoden aikana annetaan eduskunnalle tulevaisuusselonteko. Toimintaympäristöanalyysiin tulee mukaan myös EU- ja kansainvälinen politiikka. EU-analyysi on tärkeä, koska se vaikuttaa kansallisen politiikan taustalla. Eduskunta on vahvasti lausunnoissaan korostanut, että metsäpolitiikka on kansallisen toimivallan piirissä ja niin sen tulee olla jatkossakin. Jos selontekoon liittyy tausta-analyysi EU-tavoitteista, voidaan käydä keskustelua siitä, ettei enää olla kansallisten päätösten varassa. Tuotiin esille, että Kataisen hallituksen pitäisi tehdä myös EU-poliittinen selonteko, mutta sen valmistelua ei ole vielä käynnistetty. Tarkoituksena on nivoa toimintaympäristöanalyysi yhteen myös em. Uusivuoren vetämän tutkimushankkeen kanssa. Analyysiä on niin ikään jollakin tasolla kirjoitettu kv-mepon raporttiin. Tuotiin esille, että Pia Katila on ilmeisesti perehtymässä kansainväliseen politiikkaympäristöön, mutta EUpolitiikkaan perehtyneitä ei Metlassa mahdollisesti ole. Todettiin, että Metlan kanssa pidettävässä palaverissa täytyy keskustella siitä, miten EU- ja kansainvälisen toimintaympäristön analyysi hoidetaan. Yksi vaihtoehto olisi tehdä yhteistyötä EFI:n kanssa. EFI:ltä saattaa löytyä aiheeseen liittyvää valmista materiaalia. Tuotiin esille myös, että Think forest ei ole varsinainen think-thank, eikä se tuota itsessään mitään omaa materiaalia. Sillä pyritään lisäämään tietoisuutta EU-parlamentaarikkojen ja komission virkamiesten keskuudessa metsiin liittyvistä asioista. Taustatietona Think forest :issa käytetään EFI:n tuottamaa materiaalia. Yhtenä osana selontekoa on KMO:n tarkistaminen (toimenpiteiden vaikuttavuus ja muutostarpeet). Osio on tarkoitus saada kesäkuun metsäneuvostoon työryhmiltä ja väliarvioitsijalta tulevan materiaalin pohjalta. Elokuussa järjestetään metsäneuvostolle ja sihteeristölle työpaja tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Selonteon visio valmistuu työpajan jälkeen ja käsitellään syyskuussa metsäneuvostossa. Syyskuun metsäneuvostossa käsitellään myös strategiset päämäärät ja toimenpidekokonaisuuslinjaukset. Strategiset päämäärät ja toimenpidekokonaisuuslinjaukset ovat yleisluontoisia, linjaavia, ja niitä tarkennetaan selonteon valmistelun jälkeen tehtävässä KMO:n tarkistuksessa. Resurssitarpeet esitetään vasta ohjelmatyössä. 4

5 Strategisia päämääriä voisivat olla esimerkiksi metsätalouden harjoittaminen on kannattava elinkeino tai metsien käyttö on eriytynyttä eri alueilla (esim. tehokkaasti hyödynnettyjä alueita, lisää suojelualueita, kaupunkien lähellä virkistyskäyttöä). Toimenpidekokonaisuuslinjauksia voisivat olla esimerkiksi käytetäänkö verokeinoja vai tukia tai onko metsälaki edelleen puitelaki vai onko sääntely yksityiskohtaista. Selontekoa valmistellaan metsäneuvostossa, sihteeristössä, työrukkasessa, sparrausryhmässä ja työryhmissä sekä mahdollisesti fasilitaattorin avustuksella. Virallisempaa keskustelua sidosryhmien kanssa käydään metsäneuvostossa. Sihteeristö työstää tekstejä, joskin käytännössä tekstit tuottaa työrukkanen. Työrukkasessa ovat mukana Marja Kokkonen, Katja Matveinen-Huju, avoimeksi tulevaan virkaan nimitettävä henkilö sekä henkilöt Metlasta, Tapiosta ja SMK:sta. Ideointiryhmänä syksyllä toiminut ryhmä on lupautunut jatkamaan sparrausryhmänä. Työryhmiltä on tarkoitus kysyä fokusoituja kysymyksiä sen mukaan, miten työ etenee. Fasilitaattori vetäisi mahdollisia työpajoja. Selonteon valmisteluun on varauduttu metsäneuvoston rahoituksessa ja Tapion tulossopimuksessa. KMO:n viestintäryhmässä hahmoteltiin selonteon viestintää. Otakantaa.fi -foorumilla on tarkoitus käyttää erilaisia kansalaisten osallistamistapoja selonteon eri valmisteluvaiheissa. Mihin metsiä käytetään -vaiheen jälkeen on tarkoitus tehdä Otakantaa.fi -foorumilla gallup tammi-helmikuun vaihteessa Elokuussa pidettävän metsäneuvoston ja sihteeristön työpajan jälkeen visiosta keskusteltaisiin Otakantaa.fi - foorumilla esimerkiksi chat-tyyppisesti. Marraskuussa Otakantaa.fi -foorumille laitettaisiin luonnos kommenteille. Eduskunnalle on tarkoitus järjestää seminaari marraskuun alussa. Lisäksi selonteko voisi olla metsäpäivien aiheena sekä esillä metsämessuilla ja farmarimessuilla. Farmarimessuilla voisi olla joku Otakantaa-kyselystä muokattu osallistava juttu. Lisäksi on tarkoitus järjestää alueseminaareja, loppuseminaari ja mahdollisesti muita sidosryhmätilaisuuksia. Tiedotteita on tarkoitus kirjoittaa esimerkiksi jokaisen metsäneuvoston kokouksen jälkeen, ja selonteosta on tarkoitus tehdä juttua jokaiseen Käpy-numeroon (4 kpl). Toimittajatapaamisia olisi kolme. Tammikuun lopulla metsäpoliittinen selonteko olisi esillä aamusavotassa metsälain ohella. Huhti-kesäkuun vaihteessa olisi luonnonvara-aiheinen Königstedt. Toinen aamusavotta voisi olla syksyllä, esimerkiksi lokakuussa. Visiosta ajateltiin tehtävän muutaman minuutin pituinen video samaan tapaan kuin SMY:n viimevuotinen video. Lisäksi tai sen sijaan voitaisiin tehdä opiskelijoille kilpailu, jossa metsä- ja elokuva-alan opiskelijat tekisivät yhdessä esimerkiksi videoita. Kilpailuun voitaisiin hankkia sponsori. Visualisoinnin myötä saataisiin viestiä eteenpäin ja herätettyä keskustelua. Tuotiin esille, että eduskunta ei varsinaisesti hyväksy selontekoa, vaan laatii mietinnön. Mietinnössä korostetaan eduskunnan tärkeinä pitämiä asioita, ja eduskunnan kanta tulee ottaa huomioon jatkotyössä. Selonteon on tarkoitus olla niin konkreettinen, että eduskunta pystyy ottamaan kantaa. Ei ole todennäköistä, että eduskunnan kanta vaikuttaa videon käyttökelpoisuuteen. Koordinaatiopalavereja voidaan pitää tarvittaessa, esimerkiksi alkuvuodesta. Tekstiä voidaan joka tapauksessa kommentoida sähköpostitse. 4. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 5. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja toivotti kaikille hyvää joulua. 5

Metsäpolitiikka arvioitavana

Metsäpolitiikka arvioitavana Metsäpolitiikka arvioitavana Päättäjien 33. Metsäakatemia Seminaarijakso, Majvik, 12.9.2012 Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1.Metsäpolitiikan toimintaympäristö

Lisätiedot

Metsäpoliittinen selonteko - Visio ja strategiset. Ohjeet työryhmille 9.9.2013

Metsäpoliittinen selonteko - Visio ja strategiset. Ohjeet työryhmille 9.9.2013 Metsäpoliittinen selonteko - Visio ja strategiset päämäärät Ohjeet työryhmille 9.9.2013 Metsäpoliittinen selonteko valmistellaan vuoden 2013 loppuun mennessä Taustalla KMO-väliarviointi (Gaia) ja toimintaympäristöanalyysi

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013

KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013 KMO 2015 Väliarviointi Metsäneuvosto 12.3.2013 Väliarvioinnin tavoitteet Tavoitteet: Tarkastella tarvetta muuttaa KMO 2015:n painotuksia toimintaympäristön muutosten vuoksi, ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuutta

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

Asiantuntijaselvitys talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutuksista KMO toteutukseen

Asiantuntijaselvitys talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutuksista KMO toteutukseen Asiantuntijaselvitys talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutuksista KMO toteutukseen Joensuun yliopisto Metsäalan ennakointiyksikkö Anssi Niskanen Mistä asiantuntijaselvityksessä on kysymys ja miten

Lisätiedot

Kansallinen metsästrategia 2025. Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto 17.10.2014

Kansallinen metsästrategia 2025. Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto 17.10.2014 Kansallinen metsästrategia 2025 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto 17.10.2014 1 Kansallisen metsästrategia 2025:n lähtökohdat Metsäpoliittinen selonteko 2050 ja eduskunnan siihen

Lisätiedot

Metsämiesten Säätiö. Ihminen ja metsä-seminaari, Säätytalo, Arvoisat kutsuvieraat, hyvät ystävät,

Metsämiesten Säätiö. Ihminen ja metsä-seminaari, Säätytalo, Arvoisat kutsuvieraat, hyvät ystävät, Metsämiesten Säätiö Ihminen ja metsä-seminaari, Säätytalo, 1.10.2012 Arvoisat kutsuvieraat, hyvät ystävät, Metsämiesten Säätiön puolesta minulla on ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi Säätiön

Lisätiedot

AMO ihanneprosessi. Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK

AMO ihanneprosessi. Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK AMO ihanneprosessi Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK Palaute ja informaatio Sidosryhmien ja kansalaisten osallistaminen KMO, maakuntakaava Mela-laskelmat,

Lisätiedot

PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA (5)

PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA (5) PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA 4.4.2016 1(5) Tulevaisuuden kunta, Parlamentaarisen työryhmän työsuunnitelma 2016 Valtiovarainministeriö asetti 18.12.2015 parlamentaarisen työryhmän Tulevaisuuden kunta-hankkeen

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen metsäohjelma 2015 Valtioneuvosto hyväksyi päivitetyn Kansallinen

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura Minne menet suomalainen metsätalous uudistuneen metsäpolitiikan haasteet Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura 29.10.2015 1 Suomi elää edelleen vahvasti myös metsästä: Metsäsektorin osuus kaikkien

Lisätiedot

Metlan metsäalan ennakointityö ja sen kehittämisnäkymät

Metlan metsäalan ennakointityö ja sen kehittämisnäkymät Metlan metsäalan ennakointityö ja sen kehittämisnäkymät Lauri Hetemäki Metsäntutkimuslaitos Maa- ja metsätalousministeriö, 19.8.2009, Helsinki Esitystä ovat kommentoineet Metlasta vanh. tutkija Riitta

Lisätiedot

Auditointiryhmän asettaminen

Auditointiryhmän asettaminen Auditointiryhmän asettaminen Metsäneuvoston kokouksessa 22.8.2006 päätettiin perustaa metsäohjelman seurantaan auditointiryhmä. Auditointiryhmään kutsuttiin seuraavat henkilöt Kaupunginjohtaja Timo Louna,

Lisätiedot

Hollannin malli ja sen soveltuvuus metsäalan politiikkaan

Hollannin malli ja sen soveltuvuus metsäalan politiikkaan Hollannin malli ja sen soveltuvuus metsäalan politiikkaan Lauri Hetemäki Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen? Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -hankkeen seminaari,

Lisätiedot

Metsien käyttötavoitteiden yhteensovittaminen. ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Saara Lilja-Rothsten Päättäjien 43. Metsäakatemia 30.8.

Metsien käyttötavoitteiden yhteensovittaminen. ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Saara Lilja-Rothsten Päättäjien 43. Metsäakatemia 30.8. Metsien käyttötavoitteiden yhteensovittaminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Saara Lilja-Rothsten Päättäjien 43. Metsäakatemia 30.8.2017 Yhteensovittamisessa on kyse monitavotteisesta kestävyydestä

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari 7.9.2010 Hämeenlinna Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäala muutoksen keskellä + Metsätalous ja metsä- ja puutuoteteollisuus

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Yhteenveto KMO:n Biotaloustyöpajasta 5.5.2011. Katja Matveinen-Huju Metsäneuvoston sihteeristö 10.6.2011

Yhteenveto KMO:n Biotaloustyöpajasta 5.5.2011. Katja Matveinen-Huju Metsäneuvoston sihteeristö 10.6.2011 Yhteenveto KMO:n Biotaloustyöpajasta 5.5.2011 Katja Matveinen-Huju Metsäneuvoston sihteeristö 10.6.2011 Yleistä työpajasta KMO:n Biotaloustyöpaja pidettiin 5.5.2011 Hotel Arthurissa Osallistujia oli 46

Lisätiedot

Metsälain uudet tuulet kaupunkimetsissä. Metsä- ja Viherpäivät Kuopio 2014 Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM Luonnonvaraosasto 11.6.

Metsälain uudet tuulet kaupunkimetsissä. Metsä- ja Viherpäivät Kuopio 2014 Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM Luonnonvaraosasto 11.6. Metsälain uudet tuulet kaupunkimetsissä Metsä- ja Viherpäivät Kuopio 2014 Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM Luonnonvaraosasto 11.6.2014 1 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toiminta-ajatus Turvaamme

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015: Tulevaisuuskatsaus. Lauri Hetemäki

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015: Tulevaisuuskatsaus. Lauri Hetemäki Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015: Tulevaisuuskatsaus Lauri Hetemäki Muuttuva yhteiskunta ja metsäsektori seminaari 2.3.2006, Tieteiden Talo, Helsinki Sisältö 1. Tausta 2. Lähestymistapa 3. Metsien

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa VOIMISTUVAT KYLÄT -kampanja 2010-2012 Voimistuvat kylät-kampanja 14.-15.10.2011 Etelä-Karjala, Imatra Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelma 2015 Tulosten ja johtopäätösten läpikäynti 27.5.2013

Kansallisen metsäohjelma 2015 Tulosten ja johtopäätösten läpikäynti 27.5.2013 Kansallisen metsäohjelma 2015 Tulosten ja johtopäätösten läpikäynti 27.5.2013 Raportin sisältö 1. Tiivistelmä 2. Johdanto 3. Arvioinnin lähtökohdat 4. Toimintaympäristön muutosten vaikutusten arviointi

Lisätiedot

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tähänastinen valmistelu. Foorumit Oulu 5.5, Jyväskylä 6.5 ja Helsinki 9.5.

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tähänastinen valmistelu. Foorumit Oulu 5.5, Jyväskylä 6.5 ja Helsinki 9.5. Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tähänastinen valmistelu Foorumit Oulu 5.5, Jyväskylä 6.5 ja Helsinki 9.5.2014 Kehityskuvan tavoitteena valtakunnallinen näkemys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013 Sixten Sunabacka Esityksen sisältö Metsäalan tilanne MSO:n yleistilanne MSO:n uudet hankkeet Metsäteollisuuden vienti Tammi- heinäkuun vienti oli 6,5 miljardia euroa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 19.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan välineet 3. Metsäpolitiikan haasteet 4.

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Lapin maaseutufoorumi 20.-21.2.2012 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri 20.2.2012 Maaseutu on oma politiikanalansa ja nivoutuu monin

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 23.08.2010, kello 13:00 16:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Poissa Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman

Lisätiedot

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Eeva Hellström Kestävän kehityksen toimikunnan ja Luonnonvarainneuvoston kokoukset 24.4.2008 Strategiprosessin asemointi Kansainvälinen

Lisätiedot

Metsäneuvoston sihteeristön kokousmuistio 2/2012

Metsäneuvoston sihteeristön kokousmuistio 2/2012 Metsäneuvoston sihteeristön kokousmuistio 2/2012 Aika: 10.2.2012 klo 13.00 15.00 Paikka: MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 Osallistujat: Marja Kokkonen (pj.), Simo Jaakkola, Lea Jylhä, Antti Koskimäki,

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Suomalaisen metsätalouden sääntelyn kansainvälinen viitekehys

Suomalaisen metsätalouden sääntelyn kansainvälinen viitekehys Suomalaisen metsätalouden sääntelyn kansainvälinen viitekehys Heikki Pajuoja Metsäteho Oy Metsätieteen päivä 29.10.2013 1 Sisällys Tausta Metsäpolitiikka ja muut metsien käyttöön vaikuttavat politiikat

Lisätiedot

Suomen metsäsektori ja ilmastonmuutos

Suomen metsäsektori ja ilmastonmuutos Ilmastonmuutos - mahdollisuus vai uhka maataloudelle ja metsille Königstedt 21.5.2008 Suomen metsäsektori ja ilmastonmuutos Risto Seppälä Esityksen sisältö Metsäalan globaalit muutosajurit Suomen metsäsektorin

Lisätiedot

Puun riittävyys ja metsäpolitiikka

Puun riittävyys ja metsäpolitiikka Puun riittävyys ja metsäpolitiikka Puuta lisää metsistä -Seminaari Helsinki 15.4.2016 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO 17.4.2016 1 Puuston kasvu ja poistuma 17.4.2016 2 Puuston kasvun ja poistuman suhde

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Keskiössä Suomen aluerakenne siis mikä? Palvelut Aluerakenteella e a tarkoitetaan väestön ja asumisen, tö työpaikkojen

Lisätiedot

Osallistuminen sidosryhmien näkökulmasta -kysely metsäneuvostojen jäsenille

Osallistuminen sidosryhmien näkökulmasta -kysely metsäneuvostojen jäsenille Osallistuminen sidosryhmien näkökulmasta -kysely metsäneuvostojen jäsenille Marjo Laitala Kyselyn toteutus sähköpostitse (357 kpl) muistutusviesti + postitse vastausprosentti 45,6 soitto 15 vastaamattomalle

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi Kari Kivikko Hämeen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi Kari Kivikko Hämeen ELY-keskus Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Kari Kivikko Hämeen ELY-keskus Valmistelutilanne vuoden 2012 lopussa Vaikuttaminen EU-tasolla käynnissä Kansallinen valmistelu hallinnon sisällä

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan energiapäivä

MMM:n hallinnonalan energiapäivä MMM:n hallinnonalan energiapäivä Energia-asioiden sijoittuminen TEK-/ELY-organisaatioon ja yhteistyö metsäkeskusten kanssa 5.6.2009 Osastopäällikkö Heimo Hanhilahti MMM Energia-asioiden hoito TE-keskuksissa

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja #maaseutupolitiikka

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja #maaseutupolitiikka MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja verkosto @Maaseutupolitiikka #maaseutupolitiikka VUODESTA 1988 NYKYPÄIVÄÄN 1988-1991 Maaseudun kehittämisprojekti 1992-1994 Maaseutupolitiikan neuvottelukunta 1995-2015

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: torstai 18.12.2014 kello 10.00 12.10 Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Kokoushuone Kartano, Mariankatu 23 Taina Vesanto, MMM Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi 2016-2019 Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus VM:n työryhmän raportti 2014 Ohjausjärjestelmää uudistettu Tavoite Ohjausjärjestelmä strategisemmaksi,

Lisätiedot

PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA?

PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA? Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen? Suomenlinna 3.12.2008 Aarne Reunala PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA? Metsäsektorin politiikkaohjelma? Kansallinen metsäohjelma

Lisätiedot

Tutkimuksen asema metsäpoliittisessa päätöksenteossa

Tutkimuksen asema metsäpoliittisessa päätöksenteossa Tutkimuksen asema metsäpoliittisessa päätöksenteossa Professori Jussi Uusivuori Metsäntutkimuslaitos Esityksen sisältö Sektoritutkimuksen rakenneuudistus Esimerkkitapauksia tutkimuksen roolista politiikan

Lisätiedot

HANKEVIIDAKOSTA TAVOITTEELLISEEN KEHITTÄMISTYÖHÖN

HANKEVIIDAKOSTA TAVOITTEELLISEEN KEHITTÄMISTYÖHÖN HANKEVIIDAKOSTA TAVOITTEELLISEEN KEHITTÄMISTYÖHÖN (Minulla on unelma...) Reijo Martikainen Matkailun teemaryhmän puheenjohtaja ylitarkastaja (haaveileva maaseutuvirkamies) Maaseutuvirasto Kokemuksia tältä

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Kansallinen metsäneuvosto Tiivistelmä alustavista tuloksista Väliarvioinnin aikataulu Työvaiheiden ajoittuminen Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu

Lisätiedot

Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen?

Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen? Metsien käytön tulevaisuus Suomessa Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen? Jussi Uusivuori Seminaari Suomenlinnassa joulukuun 3. päivä 2008 Seminaarin tarkoitus Herättää

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11. Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n

Lisätiedot

Organisatorinen muutos

Organisatorinen muutos Organisatorinen muutos 22.11.2001 TieVie-kouluttajakoulutus Helsingin yliopisto Projektipäällikkö Janne Sariola Teemat Lähtökohtia Miksi strategia? Mitä? Sisällöt Miten? Toimenpiteet Miksi? Strategisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Työsuunnitelma Tulevaisuusseminaari Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus kansallisen metsäohjelman toteutukseen Tieteiden talo Arvioinnin tavoitteet

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen 12.2.2016 Arviointi tukee toiminnan kehittämistä Arviointi on väline toiminnan kehittämiseen ei tarkastus tai arvostelu. Ohjelman

Lisätiedot

Jyväskylän strategiapäivitys

Jyväskylän strategiapäivitys Jyväskylän strategiapäivitys Valtuustoseminaari Laukaa 23.05.2017 Harri Hyvönen Kehitysjohtaja Sisältö Aktiivinen ja hyvinvoiva kuntalainen Taustaa strategialle Muutoksen ajurit Nykyinen strategia Sidosryhmät

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala 11.1.2012 Työryhmän työn tavoitteet Arvioidaan kansallisen vaarallisia kemikaaleja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan nvm Sirpa Karjalainen Monenlaiset mikroyritykset Maatilakytkentäisille mikroyrityksille on myönnetty tukea mm. matkailualan investointeihin

Lisätiedot

Taloudellinen näkökulma metsien suojeluun suojelun korvausperusteet ja metsänomistajien näkemykset

Taloudellinen näkökulma metsien suojeluun suojelun korvausperusteet ja metsänomistajien näkemykset Taloudellinen näkökulma metsien suojeluun suojelun korvausperusteet ja metsänomistajien näkemykset Lauri Suihkonen, Terhi Koskela, Riitta Hänninen ja Maarit Kallio Metsäntutkimuslaitos Metlan monimuotoisuustutkimuksen

Lisätiedot

Osayleiskaavan aikataulu

Osayleiskaavan aikataulu Arja Sippola 07.08.2014 Osayleiskaavan aikataulu 28.10. Page 1 2014 helmikuu Konsultin valinta ja työn aloitus. SELVITYS- JA TAVOITEVAIHE 2014 maaliskuu OAS:n laatiminen. Kaupunginhallitus pöytäkunnan

Lisätiedot

Suomalaisen EU-t&i-tukiverkoston kehittäminen Tutkimuspalvelupäivät Oulu, 30.8.2012 Marja-Leena Tolonen, Tekes /TEM

Suomalaisen EU-t&i-tukiverkoston kehittäminen Tutkimuspalvelupäivät Oulu, 30.8.2012 Marja-Leena Tolonen, Tekes /TEM Suomalaisen EU-t&i-tukiverkoston kehittäminen Tutkimuspalvelupäivät Oulu, 30.8.2012 Marja-Leena Tolonen, Tekes /TEM Horisontti 2020:een liittyvän kansallisen toimijaverkoston kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla

Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla 26.11.2013 Anu Gretschel Nuorisotutkimusseura & -verkosto Laadukkaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 16.-17.11.2009 Minna Laitila, projektipäällikkö (Välittäjä 2009 -hanke) Tiia Järvinen, projektityöntekijä (Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Uudet metsänhoidon suositukset

Uudet metsänhoidon suositukset Uudet metsänhoidon suositukset Ajankohtaista metsätaloudesta 25.1.2014 Olli Äijälä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Metsäalan asiantuntemus käytössäsi Tarjoamme vastuullisia ja kannattavia ratkaisuja

Lisätiedot

Yhteenveto työpajojen keskusteluista

Yhteenveto työpajojen keskusteluista Yhteenveto työpajojen keskusteluista Työpajoissa käsiteltiin seuraavia sisältöjä: 1. Tiedontuotanto 2. Viestintä 3. Digihankkeet 4. Lähtötason määrittely Työpajoille 1 ja 2 esitettiin kysymys, mikä SOSTEn

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika 4.12.2013, 9:30-16:00 (aamukahvia tarjolla alkaen

Lisätiedot

Läsnä: Esa Pellikainen (pj), Minna Sillanpää, Jouni Niskanen, Peer Haataja, Keijo Nivala ja Juhani Nevala (siht.)

Läsnä: Esa Pellikainen (pj), Minna Sillanpää, Jouni Niskanen, Peer Haataja, Keijo Nivala ja Juhani Nevala (siht.) Korkeakoulujen Yrittäjyysfoorumi 2009 Johtoryhmän kokous Aika: 20.1.2010 klo 13.30 15.30 Paikka: EK, Tampere, Kehräsaari Läsnä: Esa Pellikainen (pj), Minna Sillanpää, Jouni Niskanen, Peer Haataja, Keijo

Lisätiedot

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Tavoitteena CBD:n 10. osapuolikokouksen päätösten kansallinen tulkinta ja toimeenpano

Lisätiedot