voima Elin tal koot SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET WELLSPRINGS OF FINNISH VITALITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "voima Elin tal koot SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET WELLSPRINGS OF FINNISH VITALITY"

Transkriptio

1 Elin voima tal koot SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET WELLSPRINGS OF FINNISH VITALITY Vaikuttajafoorumi Leaders Forum

2 SISÄLTÖ Tervetuloa 2 Talkoista elinvoimaa parhaisiin hankkeisiin 3 Teemat 4 Talkoohankkeiden esittely Pöytäkartta 7 Hyvinvointi 8 10 Yrittäjyys ja työn murros Johtaminen Murroksesta kestävään uudistumiseen takakansi TERVETULOA ELINVOIMATALKOISIIN Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelma on tullut lähes päätökseensä. Syyskuussa 2009 aloitettu työ on sisältänyt monenlaisia vaiheita. Lähdimme löytöretkellemme keskellä maailmantalouden kriisiä tunnelmat olivat vakavia. Maisema näytti sumuiselta - syvän taantuman varjo ja sen alla meneillään olevat isot paradigmamurrokset, keskeisinä ajureinaan läpitunkeva globalisaatio, ilmastonmuutos ja digitalisaation mahdollistamat uudenlaiset toimintatavat. Mitä kaikki tämä tarkoittaa Suomen tulevaisuuden kannalta? Mistä pontta tarttua ongelmiin nopeasti? Mistä rohkeutta ja tekemisen meininkiä kääntää avautuvat monet uudet mahdollisuudet työpaikoiksi, kasvuksi? Mahdollisuuksiin suuntautumista, dynamiikkaa ja ihmislähtöisyyttä työllemme loi pohjaksi valittu käsite; elinvoima. Nopeasti muuttuvassa ja vaikeasti ennakoitavassa maailmassa tarvitaan suuntaa, mutta matkan varrella on kyettävä improvisoimaan. Suunta, tavoitteet ja strategia tarkentuvat kokeilujen ja tekemällä oppimisen kautta. Rohkeus lähteä liikkeelle ja kyky viedä muutosprosesseja läpi perustuu elinvoimaan. Kolmas vaikuttajafoorumi päättää työprosessimme. Olemme pyrkineet rakentamaan paradigmamurroksen vaikutuksia Suomelle hahmottavaa kokonaiskuvaa ja samalla tunnistamaan konkreettisia hankkeita, joilla voidaan luoda perustaa suomalaisen yhteiskunnan ja talouden kestävälle uudistumiselle. Elinvoimatalkoisiin olemme koonneet keskusteltaviksi ja työstettäviksi sellaisia hankkeita ympäri maata, joissa näemme elinvoimaa ja sitä henkeä, jota tulevaisuutemme tarvitsee. Lämpimästi tervetuloa mukaan talkooväkeen! Sari Baldauf Puheenjohtaja Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelma 2

3 Vaikuttajafoorumi III: TALKOISTA vauhtia PARHAISIIN HANKKEISIIN Vaikuttajafoorumit ovat pohtineet elinvoiman lähteitä keskittyen laajoihin muutoksiin, joita suomalainen yhteiskunta on kohtaamassa osana globaalia murrosta. Kehitysohjelman työpajalaiset ovat tässä viitekehyksessä pureutuneet erityisesti yrittäjyyden, muuttuvan työn, hyvinvoinnin sekä johtamisen teemoihin. Kaikkien teemojen keskellä seisovat ihminen ja elinvoima; kyky tarttua mahdollisuuksiin, dynamiikka, rohkeus, ilo ja tekeminen. Jotta teemoihin päästäisiin käsiksi myös käytännön tasolla, olemme koonneet vaikuttajafoorumiin Elinvoimatalkoot. Elinvoimatalkoissa esitellään sellaisia hankkeita ja kokeiluja, jotka voivat näyttää suuntaa eteenpäin. Tavoitteena on tuoda hankkeet laajempaan tietoisuuteen, keskustella, ideoida ja sitouttaa vaikuttajafoorumin osanottajia hankkeiden kautta elinvoimaiseen tulevaisuuteen. Esillä olevat hankkeet ovat valikoituneet mukaan lähinnä työpajalaisten verkostojen kautta. Lisäksi olemme hyödyntäneet Sitran tiedossa olevia hankkeita. Tämä tarkoittaa, että käsiteltävistä aiheista on varmasti olemassa muitakin hankkeita kuin talkoissa esiteltävät. Kussakin pöydässä on tarjolla hankekortteja, joihin osallistujat voivat kirjata muita aihepiiriä käsitteleviä relevantteja hankkeita. Otamme nämä lisäykset huomioon ohjelmamme loppuraportissa. Mitä elinvoimatalkoissa tapahtuu? Elinvoimatalkoissa jokainen osallistuja miettii etukäteen talkookatalogin avulla mihin teemoihin ja hankkeisiin haluaa paneutua syvällisemmin. Tapahtumatila on jaettu teemojen mukaan (kts. kartta) neljään alueeseen. Alueen pöydissä käsitellään teemoihin kuuluvia erilaisia hankkeita. Talkoiden aikana jokaisella osallistujalla on mahdollisuus paneutua 30 minuutin ajan kahteen eri talkoo pisteeseen. Lopuksi on 20 minuutin jakso, jonka aikana voi kierrellä vapaasti katsomassa millaisia hankkeita kaiken kaikkiaan on esittelyssä ja millaisia tuloksia on syntynyt. Pöytien ja pisteiden työskentelytavat ovat erilaisia. Kannattaa ottaa huomioon, että jotkut aiheet saattavat houkutella paljon ihmisiä, ja pöytä voi tulla täyteen. Kannattaa siis miettiä valmiiksi muutama itseä kiinnostava pöytä tai piste. Toimi elinvoimatalkoissa näin: Tutustu talkookatalogiin etukäteen ja valitse itseäsi eniten kiinnostavat teemat ja hankkeet. Talkoot esitellään klo ja itse talkoot alkavat klo Hanketalkoot fasilitoi Paula Laine. Mene ensimmäiseen valitsemaasi talkoopisteeseen, työskentely kestää 30 minuut tia. Jokaiseen pöytään ja pisteeseen on nimetty moderaattori, joka vastaa työskentelystä. Lisäksi mukana on asiantuntijoita. Kun merkki annetaan, mene valitsemaasi toiseen teemapisteeseen, työskentelyaikaa 30 minuuttia. Kun merkki taas annetaan, loppuu työskentely ja ohjelmassa on 20 minuuttia aikaa kiertää vapaasti katsomassa millaisia hankkeita on esitelty ja millaisia tuloksia saatu. Tarjolla on myös kahvia ja pullaa. Kun merkki annetaan kolmannen kerran voit palata omalle paikallesi ja ohjelma jatkuu yhteisesti. 3

4 TEEMAT Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelman kantava voima on ollut vaikuttajafoorumien välillä työskennellyt työpajaväki. Noin kolmesta - kymmenestä eri alojen asiantuntijoista ja osaajista koottu idearikas joukko on ahkeroinut vaikuttajafoorumeista nousseiden teemojen parissa. Elinvoiman kannalta olennaisimmiksi teemoiksi määriteltiin yleinen yhteiskunnan murros ja kestävä uudistuminen, hyvinvointi, yrittäjyys sekä työn murros ja johtaminen. Talkoiden hankkeet on koottu näistä teemoista. Alla pääteemat esitellään lyhyesti. Ryhmien lopputulokset julkaistaan Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelman loppuraportissa Murroksesta kestävään uudistumisen Talouskriisin, yhä läpitunkevamman globalisaation, ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen myötä Suomi ja koko toimintaympäristömme on murroksessa. Globalisaation aika 2.0 haastaa meitä uudistumaan. Tämän uudistumisen ytimessä on teollisuus- ja vientivetoisen talouden rinnalle synnytettävä elinvoimainen palvelutalous. Kehitys kohti elinvoimaista palveluihin perustuvaa taloutta edellyttää dynaamista elinkeinoelämää, joka tuottaa uusia kasvuyrityksiä. Näiden kehitys perustuu globaalin talouden muutosten avaamille uusille palvelumahdollisuuksille sekä energisen yrittäjähengen vapautumiselle. Tarvitsemme nykyistä tehokkaamman ja paremman julkisen sektorin, joka on aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen valmentava, kannustava sekä syrjäytymistä estävä. Toimiva ja innovatiivinen ilmastotalous on kestävän yhteiskuntamallin edellytys. Murroksesta kestävään uudistumiseen -ryhmä: Sari Baldauf, Leila Kurki, Olli Koski, Katja Lindroos, Sini Terävä, Kari Tolvanen, Teppo Turkki Fasilitaattori: Aarne Nurmio Hyvinvointi Arjen hyvinvoinnissa on tapahtunut merkittävä murros. Elinvoimaisessa Suomessa hyvinvoinnin näkökulmana ovat työpajatyöskentelyssä olleet yksilön hyvinvoinnin tarpeet arjessa, näihin tarpeisiin liittyvät yksilön oikeudet, mahdollisuudet ja vastuut sekä miten tarpeisiin vastataan palvelurakenteilla ja pelisäännöillä. Hyvinvointiryhmä on työpajatyöskentelyssään asettanut yksilön hyvinvoinnin keskiöön. Toimintaympäristön ja yhteiskunnan murros on vaikuttanut siihen, että elämänhallinta on noussut yhdeksi merkittäväksi hyvinvoinnin haasteeksi. Suomen hyvinvoinnin keskeisiksi elinvoiman lähteiksi yksilön hyvinvoinnin näkökulmasta on työpajoissa tunnistettu seuraavat teema-alueet: ennaltaehkäisevät palvelut ihmisen elinkaaren eri vaiheissa, vertaistuotanto tapana yhteisöllisesti järjestää yhteisön ja ympäristön hyvinvointiin liittyvää kysyntää joustavasti, tehokkaasti ja kestävästi sekä ihmiskeskeinen palveluympäristö lähestymistapana julkisen palvelutuotannon järjestämiseen. Lisäksi hyvinvointiryhmän työskentelyssä on painottunut näkökulma siitä, että elinvoimaisessa Suomessa kaikilla on merkityksellinen tehtävä eli yhtenä teema-alueena on Yhteinen Suomi kaikki mukaan eli jokaisella on oltava mahdollisuus tuntea itsensä arvostetuksi ja mahdollisuus työhön on oltava muillakin kuin valtakulttuuriin kuuluvilla. Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus. Arjen ja vapaa-ajan hyvinvointi vaikuttaa työhyvinvointiin, ja työolot vaikuttavat yksityisen elämän hyvinvointiin. Ihmisten hyvinvoinnin tarkastelussa teemaalue hyvinvointi ja työ painottuu siihen, miten työolot vaikuttavat kokonaishyvinvointiin. Tästä näkökulmasta keskeistä on se, miten ihmisen yksilölliset edellytykset, osaaminen ja tarpeet saavat vastakaikua työelämässä. Osaaminen ja oppiminen muodostavat pohjan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille ja siten myös elinvoimalle ja kilpailukyvylle. Tulevaisuuden vaateet osaamiselle ovat ainakin osittain tuntemattomia, mutta on selvää, että suomalaisten pitää tulla ulos koulutusputkesta nuorempina. Opintojen 4

5 nopeuttaminen onkin oppimisalaryhmän keskeisin teema-alue talkootyöskentelyssä. Hyvinvointi-ryhmä: Heikki Hiilamo, Timo Hämäläinen, Tuuli Kaskinen, Dan Koivulaakso, Lasse Männistö, Marja-Liisa Parjanne, Reijo Vanne Oppiminen alaryhmä: Marketta Henriksson, Olli Luukkainen, Anna Solovjew-Wartiovaara Fasilitaattori: Helena Mustikainen Johtaminen Elinvoimainen Suomi tarvitsee tuekseen elinvoimaista johtamista. Toimintaympäristön ja yhteiskunnan murroksen vaikutuksesta johtamiseen kohdistuu uudenlaisia vaateita. Työssä innostuminen ja paremmin vointi on kestävin keinomme kohti parem paa tuottavuutta ja pidempiä työuria. Tämän tavoitteen saavuttamisessa johtaminen on oleellisen tärkeässä asemassa. Julkisen sektorin kriisiytyminen asettaa uusia vaatimuksia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle, ja onnistuminen edellyttää hyvää public-private partnershipin johtamista. Johtamisen jatkuva kehittyminen yhä nopeammin muuttuvassa ympäristössä edellyttää lisäpanostuksia johtamisen tutkimukseen ja kehittymiseen. Työpajaprosessin johtamisryhmän näkemykset johtamisen paradigmamuutoksesta ovat ytimekkäitä. Työpaikasta siirrytään työtehtäviin. Työntekijöistä tulee yrittäjiä. Kuuliaisuuden sijaan tarvitaan vapaaehtoisuutta ja vastuunkantoa. Hierarkkisesta johtamisesta siirrytään yhä enemmän verkostojen johtamiseen. Tietämisen sijaan on keskityttävä mahdollisuuksien luomiseen ja hyödyntämiseen. Kontrollin sijaan tarvitaan luottamusta. Kuluttajien sijasta olemme tulevaisuudessa arvonluojia. Johtajuus-ryhmä: Pia Erkinheimo, Paavali Kukkonen, Heidi Nummela, Jukka Pekkala, Antti Pirinen, Tuomo Rönkkö, Martti Äijälä Fasilitaattori: Aleksi Routama Yrittäjyys ja työn murros Suomi on murroksen edessä työn muuttaessa yhä selkeämmin muotoaan. Nyt käsillä olevaan työelämän murrokseen liittyy entisenkaltaisesti määritellyn työn rajojen hämärtyminen. Sen vuoksi on perusteltua puhua työstä ja yrittäjyydestä yhdessä: perinteisesti yrittäjyyteen liittyviä piirteitä ja ominaisuuksia alkaa olla niin paljon perinteisessä työsuhteisiin perustuneessa työelämässä, että näitä kahta ei voi tarkastella irrallaan. Toisaalta työssä on haluttu myös korostaa niitä mahdollisuuksia uhat tiedostaen joita tämä kehitys tuo. Työpajoissa on pohdittu selkeitä keinoja kehittää yrittäjyyskulttuuria ja yrittäjämäistä asennetta, esimerkiksi koulutuksen ja erilaisten projektien kautta. Ryhmä on tutkinut tekemisen uusia muotoja, kuten yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja etsinyt elinvoiman mahdollisuuksia esimerkiksi yritysverkostojen kehittämisideoinnista. Lisäksi ryhmä on työstänyt ehdotuksia innovaatioympäristöön liittyvien olemassa olevien kehitysehdotusten priorisoinnista. Lopulta on myös etsitty vastauksia siihen, miten yrityskasvua mahdollistettaisiin Suomessa paremmin ja miten yrityskasvun esteitä poistettaisiin. Yrittäjyys ja työn murros -ryhmä: Petri Kalliokoski, Timo Kekkonen, Erno Lehtinen, Markus Leikola, Mika Mäkeläinen, Jaana Paavilainen, Jari Pasanen, Jouni Pitkänen Fasilitaattori: Sami Ukonaho 5

6 6

7 TALKOOPÖYTIEN HANKKEIDEN ESITTELY ** i 21 i 0 8 * HYVINVOINTI YRITTÄJYYS JA TYÖN MURROS JOHTAMINEN 21 MURROKSESTA KESTÄVÄÄN UUDISTUMISEEN Pienet muutokset ovat mahdollisia esim. pöytien miehityksissä. 7

8 8

9 HYVINVOINTI Osaaminen ja oppiminen elinvoiman lähteenä Osaaminen ja oppiminen muodostavat pohjan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Sekä elinvoima että kilpailukyky rakentuvat osaamiselle. Tulevaisuuden vaateet osaamiselle ovat ainakin osittain tuntemattomia, mutta on selvää, että suomalaisten pitää tulla ulos koulutusputkesta nuorempina. Tule keskustelemaan osaamisen haasteista, esimerkiksi viimeaikaisista ehdotuksista opintojen nopeuttamiseksi! Pöydässä käydään interaktiivista keskustelua, valitaan painopisteitä sekä äänestetään opintomaksuista. Opintojen nopeuttaminen Osaamisen laaja-alaisuus ja kansainvälisyys Osaaminen ja työelämä Työryhmäläiset: Marketta Henriksson (Valtiovarainministeriö), Anna Solovjew-Wartivaara (YLE) Asiantuntijana: Anita Lehikoinen (Opetusministeriö) Ennaltaehkäisevät palvelut edullisesti hyvinvointia elinkaaren nivelvaiheissa Laajasti tunnistetaan ja tunnustetaan, että sosiaalisia ja terveysongelmia olisi pyrittävä ehkäisemään ennalta. Ennaltaehkäisevään työhön oikein kohdistetut eurot tuottavat itsensä moninkertaisesti takaisin parempina työelämävalmiuksina ja hyvinvointina. Yleensä puhumme paljon ennaltaehkäisevän työn merkityksestä, mutta palkitsemme työntekijöitä kuitenkin muilla perusteella. Tule tutustumaan ja ottamaan kantaa erilaisiin esimerkkeihin ennaltaehkäisevistä palveluista. Pöydässä käsitellään luovalla otteella elinkaaren nivelvaiheita ja ideoidaan niihin liittyviä hankkeita, jotka ehkäisevät tehokkaasti sosiaalisia ja terveysongelmia. Työskentelyä kannustavat jo käytössä olevat hanke-esimerkit. Työskentely alkaa johdannolla köyhyyden kierrosta elinkaaren eri vaiheissa. Lasten ja nuorten puhelin/mll Vamos/HDL Suurella sydämellä Taiteesta hoivaa EU-hanke Työryhmäläinen: Heikki Hiilamo (KELA) Vertaistuotanto käyttöarvoa vapaalla vuorovaikutuksella ja yhteisön jäsenten hyväksi Vertaistuotanto on tapa järjestää yhteisöllisesti ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin liittyvää kysyntää joustavasti, tehokkaasti ja kestävästi. Vertaistuotannon hyödyntäminen yhä laajemmin eri hyvinvointisektoreilla mahdollistaa räätälöidyt ja osallistavat palvelut erityisryhmille ja luo osallistavia käyttäjälähtöisiä ratkaisuja. Julkinen valta on avainasemassa tällaisten hankkeiden tukemisessa. Pöydässä esitellään vertaistuotantohankkeita ja ideoidaan niiden edistämistä. VVA, Vailla vakinaista asuntoa ry:n kohtaamispaikka Helsingin loppukiri ikäihmisten yhteisöasumishanke Fillarikanava, yhteisöllistä pyöräilypalvelua Työryhmäläiset: Dan Koivulaakso (Vasemmistonuoret ry) ja Tuuli Kaskinen (Demos ry) 9

10 4 Ihmiskeskeisten palveluiden jäljillä julkisen palveluntuotannon murros Ihmiskeskeistä palveluympäristöä käsittelevässä pöydässä lopetamme surkuttelun hyvinvointival tion kriisistä sekä julkisen talouden kestävyysvajeesta ja lähdemme rohkeasti etsimään ja edistämään kultajyviä vastauksiksi yhteen aikamme suurimmista haasteista: Kuinka tuottaa vähemmällä aiempaa enemmän ja ennen kaikkea paremmin? Pöydässä tutustutaan hankkeisiin ja työstetään niiden toteutumisen edellytyksiä. Tampereen kotitori Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T-PRO -hanke Oulun rakennusvalvonnan pientalorakentamisen kokonaisvaltainen laadunohjaus Työryhmäläinen: Lasse Männistö (Bolder Helsinki) 5 Yhteinen Suomi kaikki mukaan Jokaisella on oltava mahdollisuus tuntea itsensä arvostetuksi, kehittää omia valmiuksiaan ja kantaa kortensa yhteiseen kekoon. Työyhteisöön kuuluminen vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Mahdollisuus työhön on oltava muillakin kuin valtakulttuuriin kuuluvilla. Me kaikki tarvitsemme merkityksellisen roolin yhteiskunnassa. Kukaan ei ole täysin työelämän ulkopuolella. Kaikkien osaamista tarvitaan. Pöydässä keskustellaan teemasta ja sen taustoista sekä hankkeiden toteuttamisen mahdollisuuksista. Koulutettujen maahanmuuttajanaisten mentorointiverkosto (KVINFO/Tanska, Målmedvetne Beslutsfattare/IKF, Malmö) Työuran jatkaminen (VATES-säätiö) Työryhmäläinen: Marja-Liisa Parjanne (Sosiaalija terveysministeriö) Asiantuntijoina: Marjatta Varanka (VATES-säätiö), Ritva Viljanen (Sisäasiainministeriö) 6 Hyvinvointi ja työ Vauhtia hyvinvoinnin ja työn hyvään kierteeseen Parhaimmillaan ihmisen hyvinvointi sekä työn, työpaikan ja tekijän yhteensopivuus pitävät yllä hyvää kierrettä. Ihminen voi hyvin sekä vapaa-ajalla että työssä, ja työ on tuloksellista. Hyvinvointi ja työ -pöydässä haetaan vastauksia siihen, mitkä olot ja järjestelyt jarruttavat hyvää kierrettä tai miten kierteeseen saataisiin lisää vauhtia. Pöydässä saat itse osallistua Työuran uurtaja -ryhmämenetelmän harjoitteluun, joka edistää työntekijöiden ja esimiesten urahallintaa ja hyvinvointia. Osallistujat havainnoivat roolipeliä, keskustelevat toimintatavoista ja pohtivat sen jälkeen aihetta omakohtaisesti. Pöydässä pyydetään myös ottamaan kantaa työterveyshuollon ja etätyön mahdollisuuksiin ja edistämiseen. Parannetaan ketjua, jossa työn ja tekijän kohtaamista koskevaa tutkimustietoa tuotetaan ja hyödynnetään työelämässä. Työterveyttä ylläpitävien järjestelmien ja ennaltaehkäisevyyden ja kattavuuden parantaminen Etätyön järjestelmällisemmän hyödyntämisen mahdollisuudet tuottavuudessa ja ajanhallinnassa Työryhmäläinen: Reijo Vanne (Työeläkevakuuttajat TELA ry) Harjoituksen vetävät: Tommy Larvi (Työterveyslaitos), Anna Vanhala (Työterveyslaitos) 10

11 YRITTÄJYYS JA TYÖN MURROS Innovaatioympäristö Tekemisen uudet ja välimuodot Suomalaista innovaatioympäristöä kehitettäessä on tarkasteltava nykyistä vahvemmin Suomen roolia kansainvälisissä innovaatioverkostoissa. Suomalaisesta innovaatiojärjestelmästä on tehty viime vuosina lukuisia hyviä arviointeja, ja näiden suositusten priorisointi ja sen perusteella tehtävä toimeenpano on tarpeen käynnistää välittömästi. Pöydässä käsitellään priorisoitavia suosituksia ja esitellään esimerkkinä suomalaista vahvaa vesiosaamista ja siihen liittyvää kaupallista kasvupotentiaalia. Suomalainen innovaatioympäristö osana globaaleja verkostoja Suomalainen vesiosaaminen Työryhmäläiset: Timo Kekkonen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Petri Kalliokoski (Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT) Asiantuntijana: Harri Kerminen (Kemira) Verkottuneessa taloudessa osaajien ja asiantuntijoiden rooli on muuttunut ja on syntynyt tarve yhdistää ja sekoittaa perinteisiä yrittäjän ja palkansaajan rooleja. Perinteiset yritysmuodot osaltaan rajoittavat uudenlaisen toiminnan organisointia ja voi jopa estää innovatiivisen yritystoiminnan syntymistä. Toisaalta on olemassa tiettyjä liiketoiminnan alueita, joissa perinteinen ajattelu voiton tavoittelusta sijoitetulle pääomalle, ei toimi. On syntynyt tarve uudenlaisille yritysmuodoille. Tässä pöydässä pohditaan tekemisen muotoja yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja innovaatioapparaattien näkökulmasta. Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien yhdistys SYY ry Protomo innovaatioapparaatti Työryhmäläinen: Jouni Pitkänen (Tradenomiliitto TRAL ry) Asiantuntijoina: Janne Lemettinen (Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien yhdistys ry, SYY), Petri Räsänen (Protomo) Yritysverkostot Liiketoiminnassa arvon tuottaminen on perinteisesti tapahtunut arvoketjuissa mutta verkottuneessa maailmassa toimitaan entistä enemmän arvoverkostoissa. Verkostoitumisen kautta on haettu erityisesti erikoistumista, tehokkuutta ja resurssien yhdistämistä, mutta kasvavissa määrin verkostot luovat osaamisia yhdistämällä kokonaan uutta liiketoimintaa. Tässä pöydässä perehdytään tekstiilialan toimijoista koostuvaan FIN-verkostoon esimerkkinä kehittyvästä yritysverkostosta. FIN-verkosto Työryhmäläiset: Jaana Paavilainen (Suomen pukutehdas/sovita Oy), Erno Lehtinen (Turun yliopisto) Asiantuntijoina: Kari-Juhani Lehtonen (Suomen Myyntikonttori), Antti Asplund (suunnittelija) 11

12 13 Yrityskasvun haasteet 14 Suomen kansantalouden keskeinen ongelma on kuinka ja missä muodossa pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on mahdollista säilyttää. Keskusteluissa on alettu puhua julkisen sektorin kestävyysvajeesta. Vajeeseen liittyvä yhtälö on periaatteessa yksinkertainen - enemmän tuloja vähemmän menoja - mutta liian usein asian todellinen ydin jää poliittisen debatin taustalle siitä kuinka pottia jaetaan sen sijaan että mietitään mistä verotulojen pohjana oleva arvo muodostuu ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa. Yksityisen sektorin työn ja sen luoman arvon lisäämisessä sekä yleisen tuottavuuden kannalta on kasvuyrityksillä aivan keskeinen rooli. Pöydässä käsitellään yrityskasvuun liittyvinä teemoina mm. pääomamarkkinoita, omistamista, liiketoimintaosaamista ja verotusta. Yrittäjyyskulttuuri ja yrittäjämäinen asenne Tässä pöydässä haemme motorisia ja mitattavissa olevia yrittäjyyskulttuuria kehittäviä toimenpiteitä toimintaamme. YES -keskukset tarjoavat konkreettisesti yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista auttavia palveluja opettajille ja yrittäjille. Palveluina tarjotaan opettajien koulutusta, opetussuunnitelmien kehittämispalveluja, koulu-yritysyhteistyön mentorointia ja yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa nuorille yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta sekä taloudenlukutaitoa edistäviä opintoohjelmakokonaisuuksia. NY Vuosi yrittäjänä -opintoohjelmassa mukana olleet nuoret perustavat yrityksen kaksi kertaa keskimääräistä useammin. Jos haluat jättää tunnistettavan jäljen suomalaisen yrittäjyyskulttuurin luomiseen, tämä pöytä on oikea valinta! Keskustellaan pääomamarkkinoiden, omistamisen, liiketoimintaosaamisen, verotuksen ja julkisen yritysrahoitusjärjestelmän kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä Työryhmäläiset: Jari Pasanen (Sitra), Markus Leikola (Delicate Services Oy) Asiantuntijana: Risto Siilasmaa (F-Secure Oyj) YES yrittäjyyskasvatuskeskus Nuori yrittäjyys ry opinto-ohjelmakokonaisuudet Työryhmäläiset: Mika Mäkeläinen (GTW Group Oy) Asiantuntijoina: Satu Ahlman (YES-keskukset) ja Virpi Utriainen (Nuori yrittäjyys ry) 12

13 13

14 JOHTAMINEN Public Private Partnershipin johtaminen -Yhdessä paremmin Kunnat ovat kriisin tiellä ja palveluiden tuottamiseen täytyy löytää uusia tapoja. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on avainsana tulevaisuuteen. Tämä edellyttää hyvää kokonaisuuden hallintaa ja johtamisen remonttia. Pöydässä keskustellaan ideoista, jotka tähtäävät parempaan johtamiseen public-private partnershipissa (PPP) sekä esitellään hyviin tuloksiin johtaneita PPP-hankkeita. Pöydissä käsiteltävät hankkeet: Hankeidea: kokonaisvaltainen lähestymistapa PPP-johtamiseen Keminmaa ja Mediaverkko Oy: perusterveyden huollon palvelut Lahti ja Raskone Oy: varikkopalvelut Johtamisen oppiminen 2.0 Suomi leadershipin kärkimaa Miten johtamista voi parhaiten oppia? Pöydässä käsitellään johtamisen tutkimusta ja kehitystä ja esitellään aiheeseen liittyvä kärkihanke, Leadership Laboratory, jossa yhdistetään poikkitieteelliset huippututkijat ja organisaatiot ja pyritään kokeilullisin menetelmin kehittämään johtamista nykypäivän kontekstissa. Osallistujien kanssa kehitetään uuden oppimisen muotoja. Leadership Laboratory Työryhmäläinen: Pia Erkinheimo (Nokia Oyj) Asiantuntijoina: Matti Alahuhta/Stiina Vistbacka Johtamisen Curriculum Suomi leadershipin kärkimaa Mitä haluaisit oppia johtamisesta? Pöydässä käsitellään johtamisen tutkimusta, kehitystä ja koulutusta sekä esitellään aiheeseen liittyvä kärkihanke, Leadership Laboratory, jossa yhdistetään poikkitieteelliset huippututkijat ja organisaatiot. Hankkeessa pyritään kokeilullisin menetelmin kehittämään johtamista nykypäivän kontekstissa. Osallistujien kanssa ideoiden kehitetään johtamisoppimisen asiasisältöä. Leadership Laboratory Työryhmäläinen: Antti Pirinen (Kone Oyj) Asiantuntijoina: Matti Alahuhta/Stiina Vistbacka Työskentelyä pöydissä ohjaavat: Pöytä 15 Työryhmäläinen: Tuomo Rönkkö (Mainpartner Oy) Asiantuntijana: Marja Pirttivaara (Sitra) Pöytä 16 Työryhmäläiset: Martti Äijälä (Tekes), Jukka Pekkala (Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry) Asiantuntijana: Jonna Stenman (Sitra) 14

15 19 20 Työssä innostuminen Tuottavuus ja paremminvointi käsi kädessä Työssä innostuminen ja paremminvointi on kestävin keinomme kohti parempaa tuottavuutta ja pidempiä työuria. Tarvitsemme yhteistä tahtoa ja sitoutumista parempaan johtamiseen ja työyhteisöjemme kehittämiseen. Pöydässä käsitellään ehdotuksia ja työvälineitä tavoitteen saavuttamiseksi. Pöydissä käsiteltävät hankkeet: Osallistava kampanja: Yhdessä parempaan johtajuuteen ja työssä innostumiseen Strateginen johtamisote hyvinvointiin Potentiaali-malli Hoffmanco SIRIUS työkyvyn ohjausjärjestelmä Työskentelyä pöydissä ohjaavat: Pöytä 19 Työryhmäläinen: Heidi Nummela (Työ- ja elinkeinoministeriö) Asiantuntijoina: Pirjo Sirola-Karvinen (Työterveyslaitos), Tarja Cronberg Pöytä 20 Työryhmäläinen: Paavali Kukkonen (Toimihenkilöunioni TU ry) Asiantuntijoina: Jaana Lerssi-Uskelin (Työterveyslaitos), Satu Huber (Eläke-Tapiola) 15

16 MURROKSESTA KESTÄVÄÄN UUDISTUMISEEN 7 8 Sitä saat mitä mittaat Joidenkin elinvoiman mahdollistajien ja ilmenemien, kuten vuorovaikutuksen ja onnellisuuden, mittaamiseen ei ole vakiintuneita tapoja. Suomessa ja maailmalla on kuitenkin meneillään paljon kehi tystyötä, joka tähtää näiden perinteisesti pehmeinä pidettyjen asioiden parempaan ymmärtämiseen ja mittaamiseen. Suomessa tulisi suhtautua ennakkoluulottomasti tähän kehitystyöhön ja ottaa rohkeasti kokeiluun näitä uusia mittareita. Lisäksi perin teistenkin indikaattoreiden selitysvoima on rajallinen vaikeasti ennustettavassa murroskohdassa ja ehdotamme mittareiden käytön laajentamista päätöksenteossa yli totuttujen maa- ja siilorajojen. Lyhyen alustuksen jälkeen osallistujat keskustelevat millaisilla mittareilla Suomea tulisi tulevaisuudessa johtaa. Pöydissä käsiteltävät hankkeet: Hyvinvoinnin uudet mittarit Findikaattori-palvelu Vindi-hanke Työskentelyä pöydissä ohjaavat: Pöytä 7 Asiantuntijana: Jukka Hoffren (Tilastokeskus) Pöytä 8 Asiantuntijoina: Ari Mikkelä (Tekes), Kaisa Vaahtera (Suomen Akatemia), Ruusa Hilakari (VNK), Taina Kulmala (VNK) * ELINVOIMAA PAIKALLISESTI: CASE HÄMEENLINNA Kilpailukykyä ja hyvinvointia yhdistävä Elinvoimaajattelu toimii myös paikallisesti sovellettuna. Tästä todisteena kutsumme tutustumaan paikallisen elinvoimahankkeen seurauksena syntyneeseen Made in Hämeenlinna -konseptiin. Pisteellä esitellään kokemuksia ja pohditaan paikallisuuden voimaa kaupungin ja yrittäjien näkökulmista. Pisteellä käsiteltävät hankkeet: Made in Hämeenlinna Työskentelyä pisteellä ohjaavat: Iisakki Kiemunki (Hämeenlinnan kaupunki) Johannes Ojansuu (filosofi) Essi Ahtola (P-pas, elämänasenneyrittäjä) Tapio Vekka (Vekka Liikenne Oy) ** VÄHÄHIILINEN SUOMI Rakennettu ympäristö vastaa yli 40 prosentista kokonaisenergiankulutuksesta ja 30 prosentista hiilidioksidipäästöistä. Energiatehokkuuden parantaminen yhdyskuntien kehittämisessä, uudisrakentamisessa ja vanhassa rakennuskannassa on välttämätöntä. Se on myös yksi kannattavimmista keinoista kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Näin luodaan uusia työpaikkoja, kilpailukykyä ja edellytyksiä kestävän yhteiskunnan rakentamiselle. Tapahtumapisteessä pohditaan näitä haasteita kansalaisen arjen, rakennetun ympäristön välttämättömän muutoksen ja liiketoiminnan mahdollisuuksien näkökulmista. Pisteellä käsiteltävät hankkeet: Energiatehokkuuden parantaminen Työskentelyä pisteellä ohjaavat: Asiantuntijoina: Jukka Noponen, Vesa-Matti Lahti, Jarek Kurnitski, Sami Tuhkanen (Sitra) i 9. JA 21. Infopiste Infopiste palvelee osallistujia yleisissä kysymyksissä liittyen vaikuttajafoorumin työskentelyyn ja ohjelmaan. 1

SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma

SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma Lähtökohdat Megatrendit Talouskriisi Globalisaation 2.vaihe Väestön ikääntyminen Ilmastomuutos Suomen menestysmalli on vakavasti uhattuna Perinteinen teollinen

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad Vaasa opiskelukaupunkina Vasa som studiestad Osaaminen ja oppiminen ovat Suomalaisen elinvoiman lähteitä Osaaminen ja oppiminen muodostavat pohjan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osaaminen ja oppiminen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Foresight Friday Kohti jaettua ymmärrystä suomalaisen työn tulevaisuudesta

Foresight Friday Kohti jaettua ymmärrystä suomalaisen työn tulevaisuudesta Foresight Friday 3.3.2017 Kohti jaettua ymmärrystä suomalaisen työn tulevaisuudesta #FSightFriday #ennakointi #tulevaisuudentyö @Tyontulevaisuus @VTTFinland @Ennakointi @SitraFund Ohjelma Tulevaisuusselonteko

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Jarna Savolainen Kehittämispäällikkö, TTK Tukea toimialojen kehittämiseen aamuseminaari 1.11.2017 klo 8:30-11:00 Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina. Työpaja AMK-päivät, Kajaani

AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina. Työpaja AMK-päivät, Kajaani AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina Työpaja 17.5.2017 AMK-päivät, Kajaani Mitä opittiin Kokeileva Suomi kiertueesta? Mitä hyvää kiertue toi mukanaan? 1/2 Toi kokeilukulttuuria näkyväksi alueilla Positiivista

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuus ja työhyvinvointi Toimihenkilöiden työsuhdepäivät 0.2.20 M/S Silja Symphony Johtaja Jukka Ahtela EK 2 3 Suomi on palvelutalous

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Innovaatiot ja kilpailukyky. Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

Innovaatiot ja kilpailukyky. Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Innovaatiot ja kilpailukyky Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Suomen menestyksen edellytyksenä on: Kokonaistuottavuuden nostaminen Osaaminen ja sen hyödyntäminen on sen keskeisin keino

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Inno-Vointi. Miten onnistua julkisen sektorin uudistamisessa? OPUS-hankkeen kick-off. Inno-Vointi

Inno-Vointi. Miten onnistua julkisen sektorin uudistamisessa? OPUS-hankkeen kick-off. Inno-Vointi Miten onnistua julkisen sektorin uudistamisessa? OPUS-hankkeen kick-off 1 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointi julkiselle sektorille () 2010-2013 Olennaista on kyky tehdä innovaatioita, uudistamista

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi Hallituksen tulevaisuustyö Vaikuttava kaksivaiheinen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille!

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! Suomen Tyky-verkostosta Työpaikkojen työhyvinvointiverkostoksi Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! 29.11.2011 Jaana Lerssi-Uskelin, Ttm Kehittämispäällikkö Verkostot - Verkottuminen Mikä on verkosto?

Lisätiedot

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Sitran trendilista 1. Ennakoimattomien tapahtumien tiheys

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä!

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Helsinki 27.1.2012 Millainen joukko koolla? Päiväkotien varhaiskasvattajia Kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavia

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Jaana Lerssi-Uskelin 23.4.2015 Verkosto työpaikkojen työhyvinvointitoimijoille toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen / yritysten tarve alueellisesti

Lisätiedot

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Learning Cafe (oppimiskahvila) kehittämisen perustana Työskentelymenetelmä,

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Kaupungin johdon strategiaseminaari 15.8.2017 1 Seminaarin tavoitteet & tehtävänannot Seminaarin päätavoite oli ennen kaikkea strategian punaisen langan kirkastaminen. Lisäksi

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN VM, Valtiokonttori, Senaatti, Valtori Osa Johtamisen kehittämisen kärkihanketta #Työ2.0 Uutena toimijana mukana @D9Suomi Valtiolla tehdään töitä monenlaisin välinein monenlaisissa

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Mihin tarvitaan omistajia?

Mihin tarvitaan omistajia? OHJELMA Mihin tarvitaan omistajia? Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman julkistus Avaussanat Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET 2017 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ: POHJOISMAISUUS MUUTOKSESSA Asumme maissa, jotka kuuluvat kaikin tavoin maailman hienoimpiin. Olemme vapaita, onnellisia ja

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Haun rakenne ja aikataulu

Haun rakenne ja aikataulu ESRhakuinfo Työ, työkyky ja innovaatiot Haun rakenne ja aikataulu Haku on kolmevaiheinen Ensimmäinen vaihe on ideahaku 17.5. - 16.6.välisenä aikana, jossa hakijat kuvaavat lyhyesti pääkohdat hankeideasta

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu

Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu 28.3.2017 Elina Laavi yhteiskuntasuhteiden päällikkö Työeläkevakuuttajat Tela Twitter: @elinalaavi 1970-luku Viisi prosenttia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä VoimaNainen 2020-hankkeen naisyrittäjien työhyvinvointi ja liiketoimintakäytännöt - Tulosyhteenveto hankkeen 1. kyselystä Helena Palmgren, kehittämispäällikkö 2 Naisyrittäjien työhyvinvointi?

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista Juhlavuoden työpaja 2.9.2014 Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista 9.00-9.15 Seminaarin avaus Esa Virkkula, Martti Pietilä 9.15 9.45 Jaana Seikkula Leino, dosentti, projektipäällikkö

Lisätiedot

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Innovaatiotutkimus eli innovaatioympäristöä palveleva tutkimus Tutkimuksen kohteena on innovaatioiden

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä. 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä. 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta visiotyö Parlamentaarinen työryhmä Kevät 2016 OLEMME TÄSSÄ Muutokset mahdollisia Käynnistys

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot