voima Elin tal koot SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET WELLSPRINGS OF FINNISH VITALITY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "voima Elin tal koot SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET WELLSPRINGS OF FINNISH VITALITY"

Transkriptio

1 Elin voima tal koot SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET WELLSPRINGS OF FINNISH VITALITY Vaikuttajafoorumi Leaders Forum

2 SISÄLTÖ Tervetuloa 2 Talkoista elinvoimaa parhaisiin hankkeisiin 3 Teemat 4 Talkoohankkeiden esittely Pöytäkartta 7 Hyvinvointi 8 10 Yrittäjyys ja työn murros Johtaminen Murroksesta kestävään uudistumiseen takakansi TERVETULOA ELINVOIMATALKOISIIN Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelma on tullut lähes päätökseensä. Syyskuussa 2009 aloitettu työ on sisältänyt monenlaisia vaiheita. Lähdimme löytöretkellemme keskellä maailmantalouden kriisiä tunnelmat olivat vakavia. Maisema näytti sumuiselta - syvän taantuman varjo ja sen alla meneillään olevat isot paradigmamurrokset, keskeisinä ajureinaan läpitunkeva globalisaatio, ilmastonmuutos ja digitalisaation mahdollistamat uudenlaiset toimintatavat. Mitä kaikki tämä tarkoittaa Suomen tulevaisuuden kannalta? Mistä pontta tarttua ongelmiin nopeasti? Mistä rohkeutta ja tekemisen meininkiä kääntää avautuvat monet uudet mahdollisuudet työpaikoiksi, kasvuksi? Mahdollisuuksiin suuntautumista, dynamiikkaa ja ihmislähtöisyyttä työllemme loi pohjaksi valittu käsite; elinvoima. Nopeasti muuttuvassa ja vaikeasti ennakoitavassa maailmassa tarvitaan suuntaa, mutta matkan varrella on kyettävä improvisoimaan. Suunta, tavoitteet ja strategia tarkentuvat kokeilujen ja tekemällä oppimisen kautta. Rohkeus lähteä liikkeelle ja kyky viedä muutosprosesseja läpi perustuu elinvoimaan. Kolmas vaikuttajafoorumi päättää työprosessimme. Olemme pyrkineet rakentamaan paradigmamurroksen vaikutuksia Suomelle hahmottavaa kokonaiskuvaa ja samalla tunnistamaan konkreettisia hankkeita, joilla voidaan luoda perustaa suomalaisen yhteiskunnan ja talouden kestävälle uudistumiselle. Elinvoimatalkoisiin olemme koonneet keskusteltaviksi ja työstettäviksi sellaisia hankkeita ympäri maata, joissa näemme elinvoimaa ja sitä henkeä, jota tulevaisuutemme tarvitsee. Lämpimästi tervetuloa mukaan talkooväkeen! Sari Baldauf Puheenjohtaja Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelma 2

3 Vaikuttajafoorumi III: TALKOISTA vauhtia PARHAISIIN HANKKEISIIN Vaikuttajafoorumit ovat pohtineet elinvoiman lähteitä keskittyen laajoihin muutoksiin, joita suomalainen yhteiskunta on kohtaamassa osana globaalia murrosta. Kehitysohjelman työpajalaiset ovat tässä viitekehyksessä pureutuneet erityisesti yrittäjyyden, muuttuvan työn, hyvinvoinnin sekä johtamisen teemoihin. Kaikkien teemojen keskellä seisovat ihminen ja elinvoima; kyky tarttua mahdollisuuksiin, dynamiikka, rohkeus, ilo ja tekeminen. Jotta teemoihin päästäisiin käsiksi myös käytännön tasolla, olemme koonneet vaikuttajafoorumiin Elinvoimatalkoot. Elinvoimatalkoissa esitellään sellaisia hankkeita ja kokeiluja, jotka voivat näyttää suuntaa eteenpäin. Tavoitteena on tuoda hankkeet laajempaan tietoisuuteen, keskustella, ideoida ja sitouttaa vaikuttajafoorumin osanottajia hankkeiden kautta elinvoimaiseen tulevaisuuteen. Esillä olevat hankkeet ovat valikoituneet mukaan lähinnä työpajalaisten verkostojen kautta. Lisäksi olemme hyödyntäneet Sitran tiedossa olevia hankkeita. Tämä tarkoittaa, että käsiteltävistä aiheista on varmasti olemassa muitakin hankkeita kuin talkoissa esiteltävät. Kussakin pöydässä on tarjolla hankekortteja, joihin osallistujat voivat kirjata muita aihepiiriä käsitteleviä relevantteja hankkeita. Otamme nämä lisäykset huomioon ohjelmamme loppuraportissa. Mitä elinvoimatalkoissa tapahtuu? Elinvoimatalkoissa jokainen osallistuja miettii etukäteen talkookatalogin avulla mihin teemoihin ja hankkeisiin haluaa paneutua syvällisemmin. Tapahtumatila on jaettu teemojen mukaan (kts. kartta) neljään alueeseen. Alueen pöydissä käsitellään teemoihin kuuluvia erilaisia hankkeita. Talkoiden aikana jokaisella osallistujalla on mahdollisuus paneutua 30 minuutin ajan kahteen eri talkoo pisteeseen. Lopuksi on 20 minuutin jakso, jonka aikana voi kierrellä vapaasti katsomassa millaisia hankkeita kaiken kaikkiaan on esittelyssä ja millaisia tuloksia on syntynyt. Pöytien ja pisteiden työskentelytavat ovat erilaisia. Kannattaa ottaa huomioon, että jotkut aiheet saattavat houkutella paljon ihmisiä, ja pöytä voi tulla täyteen. Kannattaa siis miettiä valmiiksi muutama itseä kiinnostava pöytä tai piste. Toimi elinvoimatalkoissa näin: Tutustu talkookatalogiin etukäteen ja valitse itseäsi eniten kiinnostavat teemat ja hankkeet. Talkoot esitellään klo ja itse talkoot alkavat klo Hanketalkoot fasilitoi Paula Laine. Mene ensimmäiseen valitsemaasi talkoopisteeseen, työskentely kestää 30 minuut tia. Jokaiseen pöytään ja pisteeseen on nimetty moderaattori, joka vastaa työskentelystä. Lisäksi mukana on asiantuntijoita. Kun merkki annetaan, mene valitsemaasi toiseen teemapisteeseen, työskentelyaikaa 30 minuuttia. Kun merkki taas annetaan, loppuu työskentely ja ohjelmassa on 20 minuuttia aikaa kiertää vapaasti katsomassa millaisia hankkeita on esitelty ja millaisia tuloksia saatu. Tarjolla on myös kahvia ja pullaa. Kun merkki annetaan kolmannen kerran voit palata omalle paikallesi ja ohjelma jatkuu yhteisesti. 3

4 TEEMAT Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelman kantava voima on ollut vaikuttajafoorumien välillä työskennellyt työpajaväki. Noin kolmesta - kymmenestä eri alojen asiantuntijoista ja osaajista koottu idearikas joukko on ahkeroinut vaikuttajafoorumeista nousseiden teemojen parissa. Elinvoiman kannalta olennaisimmiksi teemoiksi määriteltiin yleinen yhteiskunnan murros ja kestävä uudistuminen, hyvinvointi, yrittäjyys sekä työn murros ja johtaminen. Talkoiden hankkeet on koottu näistä teemoista. Alla pääteemat esitellään lyhyesti. Ryhmien lopputulokset julkaistaan Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelman loppuraportissa Murroksesta kestävään uudistumisen Talouskriisin, yhä läpitunkevamman globalisaation, ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen myötä Suomi ja koko toimintaympäristömme on murroksessa. Globalisaation aika 2.0 haastaa meitä uudistumaan. Tämän uudistumisen ytimessä on teollisuus- ja vientivetoisen talouden rinnalle synnytettävä elinvoimainen palvelutalous. Kehitys kohti elinvoimaista palveluihin perustuvaa taloutta edellyttää dynaamista elinkeinoelämää, joka tuottaa uusia kasvuyrityksiä. Näiden kehitys perustuu globaalin talouden muutosten avaamille uusille palvelumahdollisuuksille sekä energisen yrittäjähengen vapautumiselle. Tarvitsemme nykyistä tehokkaamman ja paremman julkisen sektorin, joka on aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen valmentava, kannustava sekä syrjäytymistä estävä. Toimiva ja innovatiivinen ilmastotalous on kestävän yhteiskuntamallin edellytys. Murroksesta kestävään uudistumiseen -ryhmä: Sari Baldauf, Leila Kurki, Olli Koski, Katja Lindroos, Sini Terävä, Kari Tolvanen, Teppo Turkki Fasilitaattori: Aarne Nurmio Hyvinvointi Arjen hyvinvoinnissa on tapahtunut merkittävä murros. Elinvoimaisessa Suomessa hyvinvoinnin näkökulmana ovat työpajatyöskentelyssä olleet yksilön hyvinvoinnin tarpeet arjessa, näihin tarpeisiin liittyvät yksilön oikeudet, mahdollisuudet ja vastuut sekä miten tarpeisiin vastataan palvelurakenteilla ja pelisäännöillä. Hyvinvointiryhmä on työpajatyöskentelyssään asettanut yksilön hyvinvoinnin keskiöön. Toimintaympäristön ja yhteiskunnan murros on vaikuttanut siihen, että elämänhallinta on noussut yhdeksi merkittäväksi hyvinvoinnin haasteeksi. Suomen hyvinvoinnin keskeisiksi elinvoiman lähteiksi yksilön hyvinvoinnin näkökulmasta on työpajoissa tunnistettu seuraavat teema-alueet: ennaltaehkäisevät palvelut ihmisen elinkaaren eri vaiheissa, vertaistuotanto tapana yhteisöllisesti järjestää yhteisön ja ympäristön hyvinvointiin liittyvää kysyntää joustavasti, tehokkaasti ja kestävästi sekä ihmiskeskeinen palveluympäristö lähestymistapana julkisen palvelutuotannon järjestämiseen. Lisäksi hyvinvointiryhmän työskentelyssä on painottunut näkökulma siitä, että elinvoimaisessa Suomessa kaikilla on merkityksellinen tehtävä eli yhtenä teema-alueena on Yhteinen Suomi kaikki mukaan eli jokaisella on oltava mahdollisuus tuntea itsensä arvostetuksi ja mahdollisuus työhön on oltava muillakin kuin valtakulttuuriin kuuluvilla. Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus. Arjen ja vapaa-ajan hyvinvointi vaikuttaa työhyvinvointiin, ja työolot vaikuttavat yksityisen elämän hyvinvointiin. Ihmisten hyvinvoinnin tarkastelussa teemaalue hyvinvointi ja työ painottuu siihen, miten työolot vaikuttavat kokonaishyvinvointiin. Tästä näkökulmasta keskeistä on se, miten ihmisen yksilölliset edellytykset, osaaminen ja tarpeet saavat vastakaikua työelämässä. Osaaminen ja oppiminen muodostavat pohjan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille ja siten myös elinvoimalle ja kilpailukyvylle. Tulevaisuuden vaateet osaamiselle ovat ainakin osittain tuntemattomia, mutta on selvää, että suomalaisten pitää tulla ulos koulutusputkesta nuorempina. Opintojen 4

5 nopeuttaminen onkin oppimisalaryhmän keskeisin teema-alue talkootyöskentelyssä. Hyvinvointi-ryhmä: Heikki Hiilamo, Timo Hämäläinen, Tuuli Kaskinen, Dan Koivulaakso, Lasse Männistö, Marja-Liisa Parjanne, Reijo Vanne Oppiminen alaryhmä: Marketta Henriksson, Olli Luukkainen, Anna Solovjew-Wartiovaara Fasilitaattori: Helena Mustikainen Johtaminen Elinvoimainen Suomi tarvitsee tuekseen elinvoimaista johtamista. Toimintaympäristön ja yhteiskunnan murroksen vaikutuksesta johtamiseen kohdistuu uudenlaisia vaateita. Työssä innostuminen ja paremmin vointi on kestävin keinomme kohti parem paa tuottavuutta ja pidempiä työuria. Tämän tavoitteen saavuttamisessa johtaminen on oleellisen tärkeässä asemassa. Julkisen sektorin kriisiytyminen asettaa uusia vaatimuksia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle, ja onnistuminen edellyttää hyvää public-private partnershipin johtamista. Johtamisen jatkuva kehittyminen yhä nopeammin muuttuvassa ympäristössä edellyttää lisäpanostuksia johtamisen tutkimukseen ja kehittymiseen. Työpajaprosessin johtamisryhmän näkemykset johtamisen paradigmamuutoksesta ovat ytimekkäitä. Työpaikasta siirrytään työtehtäviin. Työntekijöistä tulee yrittäjiä. Kuuliaisuuden sijaan tarvitaan vapaaehtoisuutta ja vastuunkantoa. Hierarkkisesta johtamisesta siirrytään yhä enemmän verkostojen johtamiseen. Tietämisen sijaan on keskityttävä mahdollisuuksien luomiseen ja hyödyntämiseen. Kontrollin sijaan tarvitaan luottamusta. Kuluttajien sijasta olemme tulevaisuudessa arvonluojia. Johtajuus-ryhmä: Pia Erkinheimo, Paavali Kukkonen, Heidi Nummela, Jukka Pekkala, Antti Pirinen, Tuomo Rönkkö, Martti Äijälä Fasilitaattori: Aleksi Routama Yrittäjyys ja työn murros Suomi on murroksen edessä työn muuttaessa yhä selkeämmin muotoaan. Nyt käsillä olevaan työelämän murrokseen liittyy entisenkaltaisesti määritellyn työn rajojen hämärtyminen. Sen vuoksi on perusteltua puhua työstä ja yrittäjyydestä yhdessä: perinteisesti yrittäjyyteen liittyviä piirteitä ja ominaisuuksia alkaa olla niin paljon perinteisessä työsuhteisiin perustuneessa työelämässä, että näitä kahta ei voi tarkastella irrallaan. Toisaalta työssä on haluttu myös korostaa niitä mahdollisuuksia uhat tiedostaen joita tämä kehitys tuo. Työpajoissa on pohdittu selkeitä keinoja kehittää yrittäjyyskulttuuria ja yrittäjämäistä asennetta, esimerkiksi koulutuksen ja erilaisten projektien kautta. Ryhmä on tutkinut tekemisen uusia muotoja, kuten yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja etsinyt elinvoiman mahdollisuuksia esimerkiksi yritysverkostojen kehittämisideoinnista. Lisäksi ryhmä on työstänyt ehdotuksia innovaatioympäristöön liittyvien olemassa olevien kehitysehdotusten priorisoinnista. Lopulta on myös etsitty vastauksia siihen, miten yrityskasvua mahdollistettaisiin Suomessa paremmin ja miten yrityskasvun esteitä poistettaisiin. Yrittäjyys ja työn murros -ryhmä: Petri Kalliokoski, Timo Kekkonen, Erno Lehtinen, Markus Leikola, Mika Mäkeläinen, Jaana Paavilainen, Jari Pasanen, Jouni Pitkänen Fasilitaattori: Sami Ukonaho 5

6 6

7 TALKOOPÖYTIEN HANKKEIDEN ESITTELY ** i 21 i 0 8 * HYVINVOINTI YRITTÄJYYS JA TYÖN MURROS JOHTAMINEN 21 MURROKSESTA KESTÄVÄÄN UUDISTUMISEEN Pienet muutokset ovat mahdollisia esim. pöytien miehityksissä. 7

8 8

9 HYVINVOINTI Osaaminen ja oppiminen elinvoiman lähteenä Osaaminen ja oppiminen muodostavat pohjan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Sekä elinvoima että kilpailukyky rakentuvat osaamiselle. Tulevaisuuden vaateet osaamiselle ovat ainakin osittain tuntemattomia, mutta on selvää, että suomalaisten pitää tulla ulos koulutusputkesta nuorempina. Tule keskustelemaan osaamisen haasteista, esimerkiksi viimeaikaisista ehdotuksista opintojen nopeuttamiseksi! Pöydässä käydään interaktiivista keskustelua, valitaan painopisteitä sekä äänestetään opintomaksuista. Opintojen nopeuttaminen Osaamisen laaja-alaisuus ja kansainvälisyys Osaaminen ja työelämä Työryhmäläiset: Marketta Henriksson (Valtiovarainministeriö), Anna Solovjew-Wartivaara (YLE) Asiantuntijana: Anita Lehikoinen (Opetusministeriö) Ennaltaehkäisevät palvelut edullisesti hyvinvointia elinkaaren nivelvaiheissa Laajasti tunnistetaan ja tunnustetaan, että sosiaalisia ja terveysongelmia olisi pyrittävä ehkäisemään ennalta. Ennaltaehkäisevään työhön oikein kohdistetut eurot tuottavat itsensä moninkertaisesti takaisin parempina työelämävalmiuksina ja hyvinvointina. Yleensä puhumme paljon ennaltaehkäisevän työn merkityksestä, mutta palkitsemme työntekijöitä kuitenkin muilla perusteella. Tule tutustumaan ja ottamaan kantaa erilaisiin esimerkkeihin ennaltaehkäisevistä palveluista. Pöydässä käsitellään luovalla otteella elinkaaren nivelvaiheita ja ideoidaan niihin liittyviä hankkeita, jotka ehkäisevät tehokkaasti sosiaalisia ja terveysongelmia. Työskentelyä kannustavat jo käytössä olevat hanke-esimerkit. Työskentely alkaa johdannolla köyhyyden kierrosta elinkaaren eri vaiheissa. Lasten ja nuorten puhelin/mll Vamos/HDL Suurella sydämellä Taiteesta hoivaa EU-hanke Työryhmäläinen: Heikki Hiilamo (KELA) Vertaistuotanto käyttöarvoa vapaalla vuorovaikutuksella ja yhteisön jäsenten hyväksi Vertaistuotanto on tapa järjestää yhteisöllisesti ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin liittyvää kysyntää joustavasti, tehokkaasti ja kestävästi. Vertaistuotannon hyödyntäminen yhä laajemmin eri hyvinvointisektoreilla mahdollistaa räätälöidyt ja osallistavat palvelut erityisryhmille ja luo osallistavia käyttäjälähtöisiä ratkaisuja. Julkinen valta on avainasemassa tällaisten hankkeiden tukemisessa. Pöydässä esitellään vertaistuotantohankkeita ja ideoidaan niiden edistämistä. VVA, Vailla vakinaista asuntoa ry:n kohtaamispaikka Helsingin loppukiri ikäihmisten yhteisöasumishanke Fillarikanava, yhteisöllistä pyöräilypalvelua Työryhmäläiset: Dan Koivulaakso (Vasemmistonuoret ry) ja Tuuli Kaskinen (Demos ry) 9

10 4 Ihmiskeskeisten palveluiden jäljillä julkisen palveluntuotannon murros Ihmiskeskeistä palveluympäristöä käsittelevässä pöydässä lopetamme surkuttelun hyvinvointival tion kriisistä sekä julkisen talouden kestävyysvajeesta ja lähdemme rohkeasti etsimään ja edistämään kultajyviä vastauksiksi yhteen aikamme suurimmista haasteista: Kuinka tuottaa vähemmällä aiempaa enemmän ja ennen kaikkea paremmin? Pöydässä tutustutaan hankkeisiin ja työstetään niiden toteutumisen edellytyksiä. Tampereen kotitori Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T-PRO -hanke Oulun rakennusvalvonnan pientalorakentamisen kokonaisvaltainen laadunohjaus Työryhmäläinen: Lasse Männistö (Bolder Helsinki) 5 Yhteinen Suomi kaikki mukaan Jokaisella on oltava mahdollisuus tuntea itsensä arvostetuksi, kehittää omia valmiuksiaan ja kantaa kortensa yhteiseen kekoon. Työyhteisöön kuuluminen vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Mahdollisuus työhön on oltava muillakin kuin valtakulttuuriin kuuluvilla. Me kaikki tarvitsemme merkityksellisen roolin yhteiskunnassa. Kukaan ei ole täysin työelämän ulkopuolella. Kaikkien osaamista tarvitaan. Pöydässä keskustellaan teemasta ja sen taustoista sekä hankkeiden toteuttamisen mahdollisuuksista. Koulutettujen maahanmuuttajanaisten mentorointiverkosto (KVINFO/Tanska, Målmedvetne Beslutsfattare/IKF, Malmö) Työuran jatkaminen (VATES-säätiö) Työryhmäläinen: Marja-Liisa Parjanne (Sosiaalija terveysministeriö) Asiantuntijoina: Marjatta Varanka (VATES-säätiö), Ritva Viljanen (Sisäasiainministeriö) 6 Hyvinvointi ja työ Vauhtia hyvinvoinnin ja työn hyvään kierteeseen Parhaimmillaan ihmisen hyvinvointi sekä työn, työpaikan ja tekijän yhteensopivuus pitävät yllä hyvää kierrettä. Ihminen voi hyvin sekä vapaa-ajalla että työssä, ja työ on tuloksellista. Hyvinvointi ja työ -pöydässä haetaan vastauksia siihen, mitkä olot ja järjestelyt jarruttavat hyvää kierrettä tai miten kierteeseen saataisiin lisää vauhtia. Pöydässä saat itse osallistua Työuran uurtaja -ryhmämenetelmän harjoitteluun, joka edistää työntekijöiden ja esimiesten urahallintaa ja hyvinvointia. Osallistujat havainnoivat roolipeliä, keskustelevat toimintatavoista ja pohtivat sen jälkeen aihetta omakohtaisesti. Pöydässä pyydetään myös ottamaan kantaa työterveyshuollon ja etätyön mahdollisuuksiin ja edistämiseen. Parannetaan ketjua, jossa työn ja tekijän kohtaamista koskevaa tutkimustietoa tuotetaan ja hyödynnetään työelämässä. Työterveyttä ylläpitävien järjestelmien ja ennaltaehkäisevyyden ja kattavuuden parantaminen Etätyön järjestelmällisemmän hyödyntämisen mahdollisuudet tuottavuudessa ja ajanhallinnassa Työryhmäläinen: Reijo Vanne (Työeläkevakuuttajat TELA ry) Harjoituksen vetävät: Tommy Larvi (Työterveyslaitos), Anna Vanhala (Työterveyslaitos) 10

11 YRITTÄJYYS JA TYÖN MURROS Innovaatioympäristö Tekemisen uudet ja välimuodot Suomalaista innovaatioympäristöä kehitettäessä on tarkasteltava nykyistä vahvemmin Suomen roolia kansainvälisissä innovaatioverkostoissa. Suomalaisesta innovaatiojärjestelmästä on tehty viime vuosina lukuisia hyviä arviointeja, ja näiden suositusten priorisointi ja sen perusteella tehtävä toimeenpano on tarpeen käynnistää välittömästi. Pöydässä käsitellään priorisoitavia suosituksia ja esitellään esimerkkinä suomalaista vahvaa vesiosaamista ja siihen liittyvää kaupallista kasvupotentiaalia. Suomalainen innovaatioympäristö osana globaaleja verkostoja Suomalainen vesiosaaminen Työryhmäläiset: Timo Kekkonen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Petri Kalliokoski (Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT) Asiantuntijana: Harri Kerminen (Kemira) Verkottuneessa taloudessa osaajien ja asiantuntijoiden rooli on muuttunut ja on syntynyt tarve yhdistää ja sekoittaa perinteisiä yrittäjän ja palkansaajan rooleja. Perinteiset yritysmuodot osaltaan rajoittavat uudenlaisen toiminnan organisointia ja voi jopa estää innovatiivisen yritystoiminnan syntymistä. Toisaalta on olemassa tiettyjä liiketoiminnan alueita, joissa perinteinen ajattelu voiton tavoittelusta sijoitetulle pääomalle, ei toimi. On syntynyt tarve uudenlaisille yritysmuodoille. Tässä pöydässä pohditaan tekemisen muotoja yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja innovaatioapparaattien näkökulmasta. Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien yhdistys SYY ry Protomo innovaatioapparaatti Työryhmäläinen: Jouni Pitkänen (Tradenomiliitto TRAL ry) Asiantuntijoina: Janne Lemettinen (Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien yhdistys ry, SYY), Petri Räsänen (Protomo) Yritysverkostot Liiketoiminnassa arvon tuottaminen on perinteisesti tapahtunut arvoketjuissa mutta verkottuneessa maailmassa toimitaan entistä enemmän arvoverkostoissa. Verkostoitumisen kautta on haettu erityisesti erikoistumista, tehokkuutta ja resurssien yhdistämistä, mutta kasvavissa määrin verkostot luovat osaamisia yhdistämällä kokonaan uutta liiketoimintaa. Tässä pöydässä perehdytään tekstiilialan toimijoista koostuvaan FIN-verkostoon esimerkkinä kehittyvästä yritysverkostosta. FIN-verkosto Työryhmäläiset: Jaana Paavilainen (Suomen pukutehdas/sovita Oy), Erno Lehtinen (Turun yliopisto) Asiantuntijoina: Kari-Juhani Lehtonen (Suomen Myyntikonttori), Antti Asplund (suunnittelija) 11

12 13 Yrityskasvun haasteet 14 Suomen kansantalouden keskeinen ongelma on kuinka ja missä muodossa pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on mahdollista säilyttää. Keskusteluissa on alettu puhua julkisen sektorin kestävyysvajeesta. Vajeeseen liittyvä yhtälö on periaatteessa yksinkertainen - enemmän tuloja vähemmän menoja - mutta liian usein asian todellinen ydin jää poliittisen debatin taustalle siitä kuinka pottia jaetaan sen sijaan että mietitään mistä verotulojen pohjana oleva arvo muodostuu ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa. Yksityisen sektorin työn ja sen luoman arvon lisäämisessä sekä yleisen tuottavuuden kannalta on kasvuyrityksillä aivan keskeinen rooli. Pöydässä käsitellään yrityskasvuun liittyvinä teemoina mm. pääomamarkkinoita, omistamista, liiketoimintaosaamista ja verotusta. Yrittäjyyskulttuuri ja yrittäjämäinen asenne Tässä pöydässä haemme motorisia ja mitattavissa olevia yrittäjyyskulttuuria kehittäviä toimenpiteitä toimintaamme. YES -keskukset tarjoavat konkreettisesti yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista auttavia palveluja opettajille ja yrittäjille. Palveluina tarjotaan opettajien koulutusta, opetussuunnitelmien kehittämispalveluja, koulu-yritysyhteistyön mentorointia ja yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa nuorille yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta sekä taloudenlukutaitoa edistäviä opintoohjelmakokonaisuuksia. NY Vuosi yrittäjänä -opintoohjelmassa mukana olleet nuoret perustavat yrityksen kaksi kertaa keskimääräistä useammin. Jos haluat jättää tunnistettavan jäljen suomalaisen yrittäjyyskulttuurin luomiseen, tämä pöytä on oikea valinta! Keskustellaan pääomamarkkinoiden, omistamisen, liiketoimintaosaamisen, verotuksen ja julkisen yritysrahoitusjärjestelmän kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä Työryhmäläiset: Jari Pasanen (Sitra), Markus Leikola (Delicate Services Oy) Asiantuntijana: Risto Siilasmaa (F-Secure Oyj) YES yrittäjyyskasvatuskeskus Nuori yrittäjyys ry opinto-ohjelmakokonaisuudet Työryhmäläiset: Mika Mäkeläinen (GTW Group Oy) Asiantuntijoina: Satu Ahlman (YES-keskukset) ja Virpi Utriainen (Nuori yrittäjyys ry) 12

13 13

14 JOHTAMINEN Public Private Partnershipin johtaminen -Yhdessä paremmin Kunnat ovat kriisin tiellä ja palveluiden tuottamiseen täytyy löytää uusia tapoja. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on avainsana tulevaisuuteen. Tämä edellyttää hyvää kokonaisuuden hallintaa ja johtamisen remonttia. Pöydässä keskustellaan ideoista, jotka tähtäävät parempaan johtamiseen public-private partnershipissa (PPP) sekä esitellään hyviin tuloksiin johtaneita PPP-hankkeita. Pöydissä käsiteltävät hankkeet: Hankeidea: kokonaisvaltainen lähestymistapa PPP-johtamiseen Keminmaa ja Mediaverkko Oy: perusterveyden huollon palvelut Lahti ja Raskone Oy: varikkopalvelut Johtamisen oppiminen 2.0 Suomi leadershipin kärkimaa Miten johtamista voi parhaiten oppia? Pöydässä käsitellään johtamisen tutkimusta ja kehitystä ja esitellään aiheeseen liittyvä kärkihanke, Leadership Laboratory, jossa yhdistetään poikkitieteelliset huippututkijat ja organisaatiot ja pyritään kokeilullisin menetelmin kehittämään johtamista nykypäivän kontekstissa. Osallistujien kanssa kehitetään uuden oppimisen muotoja. Leadership Laboratory Työryhmäläinen: Pia Erkinheimo (Nokia Oyj) Asiantuntijoina: Matti Alahuhta/Stiina Vistbacka Johtamisen Curriculum Suomi leadershipin kärkimaa Mitä haluaisit oppia johtamisesta? Pöydässä käsitellään johtamisen tutkimusta, kehitystä ja koulutusta sekä esitellään aiheeseen liittyvä kärkihanke, Leadership Laboratory, jossa yhdistetään poikkitieteelliset huippututkijat ja organisaatiot. Hankkeessa pyritään kokeilullisin menetelmin kehittämään johtamista nykypäivän kontekstissa. Osallistujien kanssa ideoiden kehitetään johtamisoppimisen asiasisältöä. Leadership Laboratory Työryhmäläinen: Antti Pirinen (Kone Oyj) Asiantuntijoina: Matti Alahuhta/Stiina Vistbacka Työskentelyä pöydissä ohjaavat: Pöytä 15 Työryhmäläinen: Tuomo Rönkkö (Mainpartner Oy) Asiantuntijana: Marja Pirttivaara (Sitra) Pöytä 16 Työryhmäläiset: Martti Äijälä (Tekes), Jukka Pekkala (Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry) Asiantuntijana: Jonna Stenman (Sitra) 14

15 19 20 Työssä innostuminen Tuottavuus ja paremminvointi käsi kädessä Työssä innostuminen ja paremminvointi on kestävin keinomme kohti parempaa tuottavuutta ja pidempiä työuria. Tarvitsemme yhteistä tahtoa ja sitoutumista parempaan johtamiseen ja työyhteisöjemme kehittämiseen. Pöydässä käsitellään ehdotuksia ja työvälineitä tavoitteen saavuttamiseksi. Pöydissä käsiteltävät hankkeet: Osallistava kampanja: Yhdessä parempaan johtajuuteen ja työssä innostumiseen Strateginen johtamisote hyvinvointiin Potentiaali-malli Hoffmanco SIRIUS työkyvyn ohjausjärjestelmä Työskentelyä pöydissä ohjaavat: Pöytä 19 Työryhmäläinen: Heidi Nummela (Työ- ja elinkeinoministeriö) Asiantuntijoina: Pirjo Sirola-Karvinen (Työterveyslaitos), Tarja Cronberg Pöytä 20 Työryhmäläinen: Paavali Kukkonen (Toimihenkilöunioni TU ry) Asiantuntijoina: Jaana Lerssi-Uskelin (Työterveyslaitos), Satu Huber (Eläke-Tapiola) 15

16 MURROKSESTA KESTÄVÄÄN UUDISTUMISEEN 7 8 Sitä saat mitä mittaat Joidenkin elinvoiman mahdollistajien ja ilmenemien, kuten vuorovaikutuksen ja onnellisuuden, mittaamiseen ei ole vakiintuneita tapoja. Suomessa ja maailmalla on kuitenkin meneillään paljon kehi tystyötä, joka tähtää näiden perinteisesti pehmeinä pidettyjen asioiden parempaan ymmärtämiseen ja mittaamiseen. Suomessa tulisi suhtautua ennakkoluulottomasti tähän kehitystyöhön ja ottaa rohkeasti kokeiluun näitä uusia mittareita. Lisäksi perin teistenkin indikaattoreiden selitysvoima on rajallinen vaikeasti ennustettavassa murroskohdassa ja ehdotamme mittareiden käytön laajentamista päätöksenteossa yli totuttujen maa- ja siilorajojen. Lyhyen alustuksen jälkeen osallistujat keskustelevat millaisilla mittareilla Suomea tulisi tulevaisuudessa johtaa. Pöydissä käsiteltävät hankkeet: Hyvinvoinnin uudet mittarit Findikaattori-palvelu Vindi-hanke Työskentelyä pöydissä ohjaavat: Pöytä 7 Asiantuntijana: Jukka Hoffren (Tilastokeskus) Pöytä 8 Asiantuntijoina: Ari Mikkelä (Tekes), Kaisa Vaahtera (Suomen Akatemia), Ruusa Hilakari (VNK), Taina Kulmala (VNK) * ELINVOIMAA PAIKALLISESTI: CASE HÄMEENLINNA Kilpailukykyä ja hyvinvointia yhdistävä Elinvoimaajattelu toimii myös paikallisesti sovellettuna. Tästä todisteena kutsumme tutustumaan paikallisen elinvoimahankkeen seurauksena syntyneeseen Made in Hämeenlinna -konseptiin. Pisteellä esitellään kokemuksia ja pohditaan paikallisuuden voimaa kaupungin ja yrittäjien näkökulmista. Pisteellä käsiteltävät hankkeet: Made in Hämeenlinna Työskentelyä pisteellä ohjaavat: Iisakki Kiemunki (Hämeenlinnan kaupunki) Johannes Ojansuu (filosofi) Essi Ahtola (P-pas, elämänasenneyrittäjä) Tapio Vekka (Vekka Liikenne Oy) ** VÄHÄHIILINEN SUOMI Rakennettu ympäristö vastaa yli 40 prosentista kokonaisenergiankulutuksesta ja 30 prosentista hiilidioksidipäästöistä. Energiatehokkuuden parantaminen yhdyskuntien kehittämisessä, uudisrakentamisessa ja vanhassa rakennuskannassa on välttämätöntä. Se on myös yksi kannattavimmista keinoista kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Näin luodaan uusia työpaikkoja, kilpailukykyä ja edellytyksiä kestävän yhteiskunnan rakentamiselle. Tapahtumapisteessä pohditaan näitä haasteita kansalaisen arjen, rakennetun ympäristön välttämättömän muutoksen ja liiketoiminnan mahdollisuuksien näkökulmista. Pisteellä käsiteltävät hankkeet: Energiatehokkuuden parantaminen Työskentelyä pisteellä ohjaavat: Asiantuntijoina: Jukka Noponen, Vesa-Matti Lahti, Jarek Kurnitski, Sami Tuhkanen (Sitra) i 9. JA 21. Infopiste Infopiste palvelee osallistujia yleisissä kysymyksissä liittyen vaikuttajafoorumin työskentelyyn ja ohjelmaan. 1

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuus ja työhyvinvointi Toimihenkilöiden työsuhdepäivät 0.2.20 M/S Silja Symphony Johtaja Jukka Ahtela EK 2 3 Suomi on palvelutalous

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi Hallituksen tulevaisuustyö Vaikuttava kaksivaiheinen

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Sitran trendilista 1. Ennakoimattomien tapahtumien tiheys

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille!

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! Suomen Tyky-verkostosta Työpaikkojen työhyvinvointiverkostoksi Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! 29.11.2011 Jaana Lerssi-Uskelin, Ttm Kehittämispäällikkö Verkostot - Verkottuminen Mikä on verkosto?

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana Jonna Stenman

Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana Jonna Stenman Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana 15.11.2011 Jonna Stenman Tässä on oltava jotain mielenkiintoista kun siihen suhtaudutaan niin intohimoisesti Jonna Stenman 15.11.2011

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Työn tulevaisuuden kuvaus sosioteknisenä muutoksena

Työn tulevaisuuden kuvaus sosioteknisenä muutoksena VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Työn tulevaisuuden kuvaus sosioteknisenä muutoksena Mikko Dufva, Minna Halonen, Mika Kari, Tapio Koivisto, Raija Koivisto, Jouko Myllyoja mikko.dufva@vtt.fi

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

Tulevaisuuden ohjaustyöohjaustyön

Tulevaisuuden ohjaustyöohjaustyön Tulevaisuuden ohjaustyöohjaustyön tulevaisuus? Big picture Miten muodostaa kokonaiskuva rinnakkain, päällekkäin ja ennakoimattomasti tapahtuvien muutosten kokonaisuudesta? Iso kuva hukassa niin työyhteisöillä

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä. 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä. 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta visiotyö Parlamentaarinen työryhmä Kevät 2016 OLEMME TÄSSÄ Muutokset mahdollisia Käynnistys

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin 29.09.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2 Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Luodaan

Lisätiedot

Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen.

Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen. Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen henkilöstöjohtaja @MaaritHilden Työtyytyväisyys tulevaisuuden rakentamisen työkaluna VTML 1.2.2016 Tulevaisuuden työelämä haastaa Työ Verkostot

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman 2 Potilasturvallisuus ei ole itsestäänselvyys Potilasturvallisuuden järjestelmällinen

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä

Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä Taito 2016 - Oppimisen ydintä etsimässä Tampere 11.5.2016 Pirjo Ståhle Tietojohtamisen professori Aalto-yliopisto Elintaso 16 kertaa korkeampi Elinaika

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Riitta Hyppänen Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Parhaat käytännöt kymmenen vuoden ajalta Talentum Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tulevaisuusselonteko Suomen kestävä kasvu ja hyvinvointi Ennakointi vaihe II. Pekka Lindroos VNK

Tulevaisuusselonteko Suomen kestävä kasvu ja hyvinvointi Ennakointi vaihe II. Pekka Lindroos VNK Tulevaisuusselonteko Suomen kestävä kasvu ja hyvinvointi Ennakointi vaihe II Pekka Lindroos VNK Ennakoinnin teemojen valinnan tausta ja tavoite Keväällä 2012 VNK, TEM, Sitra, Suomen Akatemia ja Tekes valmistelivat

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Mitä haetaan? 1. Tunnistettuja liiketoiminta-alueita, näkyvissä merkittävä markkinapotentiaali. Source: Bosman & Rotmans, 2014.

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Maria Rautio, TtT, KM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 26.9.2014 Finlandiatalo 1 yksilö yhteisö - yhteiskunta Yksilökeskeinen toimintatapa ei

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Työn mielekkyyden johtaminen

Työn mielekkyyden johtaminen Kati Järvinen Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Kati Järvinen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

LAMK Master School. AMKpedaverkosto Päivi Huotari, yliopettaja March 21,

LAMK Master School. AMKpedaverkosto Päivi Huotari, yliopettaja March 21, LAMK Master School AMKpedaverkosto 10.3.2016 Päivi Huotari, yliopettaja paivi.huotari@lamk.fi March 21, 2016 1 Liiketoiminnan kehittäminen liiketalous YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTA Parviyrittäjyys Muotoiluyrittäjyys

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT 2020 Työeläkekuntoutus Työntekijän eläkelain mukaan vakuutetulla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, jos sairaus aiheuttaa hänelle uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot