Tullin ulkomaankauppa hyödykkeittäin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tullin ulkomaankauppa hyödykkeittäin"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Tullin ulkomaankauppa hyödykkeittäin Sisältökuvaus Tullin ulkomaankauppa hyödykkeittäin sisältää tavaranimikkeittäin tiedot Tullin ulkomaankauppatilaston viennistä ja tuonnista yrityksittäin ja maittain (osin maaryhmittäin) vuosille Tietosisällössä on vuosittaisia vaihteluita, joten kuvaus on tehty vuoden 2013 tietosisällön mukaan. Tietoja julkaistaessa on noudatettava Tullin ohjeita tietosuojasta: - Tuloksia saa julkaista ainoastaan siten, etteivät yksittäisen yrityksen tiedot paljastu suoraan tai välillisesti. - Hyödyketason tietoja saa julkaista ainoastaan summatasolla: kaikkien toimijoiden yhteenlasketun viennin tai tuonnin (arvon tai paljouden kuukausitasolla) saa julkaista nimikkeittäin tai maittain. Yksittäisen yrityksen vientiä tai tuontia ei saa julkaista hyödyketasolla. - Ulkomaankauppatilastojen salassapitokäytäntö tulee huomioida tuloksia julkaistaessa. Tietoa salausmenettelystä ja salatut CN-nimikkeet salaustasoineen löytyvät Tullin verkkosivuilta: - Hyödyketasolla saa julkaista viejä- tai tuojayritysten kappalemäärän, mikäli yrityksiä on 10 tai enemmän. Muuten merkitään <10. Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat tilastoidaan. Palvelujen ulkomaankauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat kuitenkin laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan omistussuhteen muututtua. Tilastojen ulkopuolelle jäävät mm. kauttakuljetukset sekä sellaiset taloustoimet, joilla ei ole merkittävää kaupallista arvoa. Lisäksi pienimmät yritykset on vapautettu sisäkaupan tilastojen ilmoitusvelvollisuudesta. Ulkomaankauppatilaston tiedot julkaistaan tilastoarvokäsitteen mukaisina. Tällä tarkoitetaan viennissä/toimituksissa tavaran FOB-arvoa (free on board) ja tuonnissa/hankinnoissa CIF-arvoa (cost, insurance and freight) Suomen rajalla. Tilastoarvo saattaa erota myyntisopimuksen rahasummasta eli laskutusarvosta kauppatapahtumassa käytettyjen toimitusehtojen vuoksi. Tilastoarvoa käytetään yhtenäisenä mittasuureena kaikissa EU-jäsenvaltioissa ja se on myös YK:n antamien kansainvälisen tavarakaupan tilastosuositusten mukainen. Arvotiedot eivät sisällä Suomessa kannettavia veroja ja tulleja. Ulkomaankaupan tilastotiedot kerätään EU:ssa kahdella eri järjestelmällä. Tiedot kaupasta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa saadaan tullausjärjestelmällä. Tilastotiedot jäsenmaiden välisestä kaupasta kerätään erillisen menettelyn avulla, jota kutsutaan Intrastat-järjestelmäksi. Tietojen keruu on läheisesti yhteydessä EU:n sisäkaupan arvonlisäverojärjestelmään (ALV-järjestelmä). Tietojen keruussa sovellettava kynnysarvokäytäntö tarkoittaa sitä, että lukumääräisesti suurin osa sisäkauppaa harjoittavista yrityksistä on vapautettu tietojen antamisesta. Tavaroiden keskeisin luokittelustandardi on EU:n yhdistetty nimikkeistö (Combined Nomenclature, CN). Se on tavaroiden yksityiskohtaisin luokitusjärjestelmä ulkomaankauppatilastoissa. Ulkokaupan osalta mukana ovat myös kaikkein pienimmät viejät ja tuojat vuodesta 2009 alkaen (aiemmin rajana 1000 euroa). Sisäkaupan osalta Tullin ulkomaankauppa-aineiston kynnysarvo vaihtelee vuosittain: Kynnysarvorajat euroina Vuosi Hankinnat, Toimitukset , , , , , , , , , , , , , , (6)

2 Hyödyketason aineisto ei sisällä kynnysarvorajan alle jäänyttä kaupan osuutta, joka on arvioitu ja lisätty Tullin tilastoituihin lukuihin. Arviointi perustuu verohallinnon ALV-aineiston käyttöön. Kynnysarvorajan alle jäänyt kaupan osuus ilmoitetaan omana erillisenä nimikkeenä "erittelemätön" hankinnoissa ja toimituksissa. Arvioiduilla tiedoilla on huomattavasti suurempi vaikutus hankintoihin (vuonna ,5%) kuin toimituksiin (1,9%). Arvioiden osuudet on laskettu viennin ja tuonnin arvosta. Maatieteelliset alueet on muodostettu seuraavasti vuoteen 2012 asti: Erillisinä maina poimitaan kaikki Euroopan maat; Kanada, Yhdysvallat, Meksiko, Turkki, Japani, Korean tasavalta, Australia ja Uusi- Seelanti (Euroopan ulkopuoliset OECD-maat); Brasilia, Intia, Kiina, Taiwan, Hongkong, Indonesia ja Singapore (suurimmat tuonti-/vientimaat). Loput maat summataan maanosittain (muu Amerikka, Afrikka, Muu Aasia, Muu Oseania ja mahd. muut). Summatut maanosat on koodattu seuraavasti Afrikka=20, muu Aasia=30, Muu Oseania=40, erittelemätön=xx. Vuodesta 2013 alkaen ei enää summatietoja. Lisätietoja Tilastokeskuksen tutkijapalveluista ja Tullin sivuilta: ulkomaankauppatilastot/index.jsp Kohdejoukko Ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset, sisäkaupan osalta Intrastat-ilmoitusvelvolliset Lähdeaineisto Tilastokeskukselle toimitettu Tullin ulkomaankauppatilastoaineisto Muuttujia 21 Muuttujaluettelo syrtun vuosi laji slk slkapvm slklpvm cn alue tilarvo npaino tpaljous lalue ktluonne kmuoto tmenet tol2008 paljyks2 tav maatunnus kauptil laskarvo Muuttujat Suojattu yritystunnus Vuosi Tuonti/Vienti Suuruusluokka Suuruusluokan alkupvm Suuruusluokan loppupvm CN-koodi Alkuperä/määräalue Tilastoarvo Nettopaino Toinen paljous Lähetysmaa Kauppatapahtuman luonne Kuljetusmuoto Tullimenettely Toimiala Toinen paljousyksikkö Intrastat-tiedonantovelvollinen Maatunnus Kauppatilastoon kuuluva Laskutusarvo Suojattu yritystunnus syrtun Jos yritystunnus on tyhjä, kyse on puutteellisesta tai aggregoidusta tiedosta (osa alle raportointirajan jäävää kauppaa). Vuosi vuosi Tilastovuosi on se kalenterivuosi, jota tieto koskee. Tuonti/Vienti laji Tilastolaji kertoo, harjoittaako yritys tuontia ja/tai vientiä: 1=tuonti, 2=vienti. Suuruusluokka 2 (6)

3 slk 2=Intrastat-velvollinen, 9=ei Intrastat-velvollinen. Suuruusluokka on lajikohtainen eli yritys voi olla Intrastat-tiedonantovelvollinen tuonnissa tai viennissä tai molemmissa. Osa tiedonantajista on tiedonantovelvollinen vain osan vuotta. Yritys on kuitenkin kirjattu tiedonantovelvolliseksi, jos se on ollut tiedonantovelvollisena yhdenkin kuukauden ajan kalenterivuonna. Teknisistä rekisteriongelmista johtuen on mahdollista, että yritystä ei ole virheellisesti kirjattu tietylle kalenterivuodelle tiedonantovelvolliseksi, vaikka se oli ollut velvollinen. Tällaiset tapaukset ovat mahdollisia tilanteissa, joissa yrityksen tiedonantovelvollisuus on lopetettu edellisenä kalenterivuotena ja aloitettu uudelleen seuraavana kalenterivuotena. Vuoteen 2012 asti. Suuruusluokan alkupvm slkapvm ppkkvvvv. Velvollisuuden alku/loppupäivämäärä ilmaisee ko. kuukauden viimeinen päivämäärä, esim. tiedonantovelvollisuus alkanut tammikuu 1995, koodattu Vuoteen 2012 asti. Suuruusluokan loppupvm slklpvm ppkkvvvv. Vuoteen 2012 asti. CN-koodi cn Yhdistetty nimikkeistö (CN) perustuu Harmonisoituun järjestelmään (Harmonized Commodity Description and Coding System, World Customs Organisation, WCO) ja sitä käytetään sekä tariffioinnissa että tilastoinnissa Euroopan yhteisössä. Yhdistetyn nimikkeistön n tavaranimikettä ovat käytössä sekä sisä- että ulkokaupan tilastoinnissa. CN-nimikkeistö kokonaisuudessaan löytyy Tullin sivuilta Alkuperä/määräalue alue Tuonnissa alkuperäalue, viennissä määräalue Maatieteelliset alueet on muodostettu seuraavasti: Erillisinä maina poimitaan kaikki Euroopan maat; Kanada, Yhdysvallat, Meksiko, Turkki, Japani, Korean tasavalta, Australia ja Uusi-Seelanti (Euroopan ulkopuoliset OECD-maat); Brasilia, Intia, Kiina, Taiwan, Hongkong, Indonesia ja Singapore (suurimmat tuonti-/vientimaat). Loput maat summataan maanosittain (muu Amerikka, Afrikka, Muu Aasia, Muu Oseania ja mahd. muut). Summatut maanosat on koodattu seuraavasti Afrikka=20, muu Aasia=30, Muu Oseania=40, erittelemätön=xx. Tilastoarvo tilarvo Euroa. Tuonnissa tilastoarvo on CIF-arvo (cost-insurance-freight), johon sisältyy myös tavaran toimittamisesta aiheutuneet kustannukset (rahti ja vakuutus) Suomen rajalla olevaan ensimmäiseen rajanylityspaikkaa saakka. Tilastoarvo tuonnissa on arvolisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta on vähennettävä verotusarvoon kuuluva mahdollinen valmistevero silloin, kun se kannetaan Suomen tuonnin yhteydessä. Viennissä tilastoarvo on FOB-arvo (free-on-board), johon sisältyy tavaran toimittamisesta aiheutuneet kustannukset (rahti ja vakuutus) Suomen rajalla olevaan vientipaikkaan saakka. Viennin tilastoarvona käytetään tavaran verotonta myyntihintaa. Mittayksikkö Euroa Lyhenne Mittayksikkö Lyhenne Nettopaino npaino Ilmoitetaan nimike-erän puhdas nettopaino kilogrammoina (kg). Nettopaino tarkoittaa tavaran painoa ilman päällystä tai pakkausta. Nettopainon ilmoittaminen on sisäkaupassa pakollista kaikille muille paitsi niille, joilla on toinen paljous. Kilogrammaa kg Toinen paljous 3 (6)

4 tpaljous Ilmoitetaan sovelletun CN-tavaranimikkeen edellyttämä toisen paljouden määrä. Toisen paljouden yksikö voi olla esim. litra, kappale, neliömetri jne. Toinen paljous ilmoitetaan vain niihin nimikkeisiin, joissa se vaaditaan. Lähetysmaa lalue Lähetysmaa ainoastaan tuonnissa alkuperämaan lisäksi. Viennissä tyhjä. Euroopan komission ylläpitämän GEONOM-alueluokittelun mukainen maakoodi: geonom/. Kauppatapahtuman luonne ktluonne Kauppatapahtuman luonne -koodilla kuvataan eri tyyppisiä tavaratoimituksia. Koodi ilmaisee mm. vaihtuuko tavaran omistussuhde, liittyykö tapahtumaan kauppalasku vai onko tavaran arvo arvioitu, jalostetaanko vai korjataanko tavaraa. Esimerkiksi normaali osto tai myynti = koodi 11. Koodi 60 "Tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus korjauksen jälkeen" ei kuulu tilastoitavaan ulkomaankauppaan. Koodit: 1. Kauppatapahtumat, joihin sisältyy omistusoikeuden tosiasiallinen tai aiottu siirto asuinpaikan omaavilta muualla asuinpaikan omaaville rahallista tai muuta korvausta vastaan (lukuun ottamatta koodien 2, 70 ja 80 kohdalla lueteltuja kauppatapahtumia) 11. Sitova osto-/myyntitapahtuma 12. Tavaroiden toimittaminen katsottavaksi tai kokeiltavaksi, konsignaatiomyyntiin tai komissionäärin välityksellä myytäväksi (ml. varastosiirto yhteisömaasta toiseen) 13. Vaihtokauppa (korvaus luontoissuorituksena) 14. Rahoitusleasing (hire-purchase) 19. Muut 2. Tavaroiden palauttaminen ja korvaaminen veloituksetta sen jälkeen kun alkuperäinen kauppatapahtuma on kirjattu 21. Tavaroiden palauttaminen 22. Palautettujen tavaroiden korvaaminen toisilla tavaroilla 23. Palauttamattomien tavaroiden korvaaminen (esim. takuun perusteella) toisilla tavaroilla 29. Muut 30. Kauppatapahtumat, joihin sisältyy omistusoikeuden siirto ilman rahallista vastiketta tai korvausta luontoissuorituksena (esim. avustustoimitukset) 4. Toimeksiannosta suoritettavaan jalostukseen liittyvät toimet (ilman omistusoikeuden siirtoa jalostajalle) 41. Tavarat, jotka oletetaan palautettavaksi alkuperäiseen lähtöjäsenvaltioon 42. Tavarat, joita ei oleteta palautettavaksi alkuperäiseen lähtöjäsenvaltioon 5. Toimeksiannosta suoritettavaa jalostusta seuraavat toimet (ilman omistusoikeuden siirtoa jalostajalle) 51. Tavarat, jotka palautetaan alkuperäiseen lähtöjäsenvaltioon 52. Tavarat, joita ei palauteta alkuperäiseen lähtöjäsenvaltioon 60. Tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus korjauksen jälkeen 70. Toimet, jotka liittyvät yhteiseen puolustusohjelmaan tai muihin valtioiden välisiin yhteensovitettuihin valmistusohjelmiin 80. Kauppatapahtumat, joihin sisältyy rakennusmateriaalien ja teknisten laitteiden toimittamista rakentamista tai maa- ja vesirakentamista 4 (6)

5 koskevan yleisen sopimuksen mukaisesti, joissa tavaroista ei edellytetä erillistä laskua, vaan lasku annetaan koko sopimuksesta. 9. Muut kauppatapahtumat, joita ei voi luokitella muihin koodeihin 91. Yli 24 kuukautta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing 99. Muu Lisätietoa SAD-lomakkeen täyttöohjeiden yhteydestä (Tulli-ilmoituksella käytettävät koodit) <http:// Kuljetusmuoto kmuoto Kuljetusmuoto määräytyy sen mukaan, millä aktiivisella kulkuneuvolla tavara tuodaan tai viedään rajan yli: ulkokaupassa EU:n rajan ja sisäkaupassa Suomen rajan. Mikäli kuljetusmuoto ei ole tiedossa, ilmoitetaan todennäköisin kuljetusmuoto. Kuljetusmuodot: 1=Merikuljetus (ml. auto- ja junalauttakuljetus), 2=Rautatiekuljetus, 3=Maantiekuljetus (mahdollinen vain maarajalla), 4=Lentokuljetus, 5=Postilähetykset, 7= Kiinteät kuljetuslaitteet (putki, kaapeli, sähköjohto), 8=Sisävesikuljetus (Saimaan kanava), 9=Itsenäisesti liikkuva (vesi- ja ilma-alukset). Tullimenettely tmenet Ulkokaupassa käytettäviä koodeja. Koodi koostuu pyydettyä menettelyä tarkoittavasta kaksinumeroisesta osasta, jota seuraa edeltävää menettelyä tarkoittava kaksinumeroinen toinen osa. Edeltävällä menettelyllä tarkoitetaan sitä menettelyä, johon tavarat oli asetettu ennen niiden asettamista pyydettyyn menettelyyn. Koodia käytetään tilastoitavuuden määrittelyssä, esim. väliaikaista maahantuontia ei tilastoida. Yleisimmät menettelykoodit: viennissä 1000 (yhteisötavaran lopullinen vienti vapaasta liikkeestä ilman edeltävää tullimenettelyä) ja tuonnissa 4000 (kolmannen maan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen). Muita esimerkkejä: Sveitsiläisen tavaran asettaminen Suomessa tullivarastointimenettelyyn = 7100, saman tavaran luovutus tullivarastosta vapaaseen liikkeeseen = 4071, suomalaisen tavaran vienti väliaikaisesti EU:n ulkopuolelle tarkoituksin tuoda se takaisin samassa tilassa = 2300, saman tavaran jälleentuonti Suomeen = 6123 Toimiala tol2008 Toimialaluokitus 2008 jaottelee yksiköt toimialaluokkiin niiden pääasiallisen taloudellisen toiminnan mukaan. Pääasiallista toimintaa on se, jolla tuotetaan suurin osa yksikön arvonlisäyksestä eli jalostusarvosta. Luokituksena käytetään Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta (NACE) johdettua Suomen kansallista versiota (TOL). Alkaen vuodesta Toinen paljousyksikkö paljyks2 Ilmoitetaan, onko toinen paljous esim. litra, kpl, neliömetri, kuutiometri, terajoule jne. Alkaen vuodesta Intrastat-tiedonantovelvollinen tav Kertoo Intrastat-tiedonantovelvollsuuden.1= Yritys ollut ko. kuukautena tuonnissa tiedonantovelvollinen, 2= Yritys ollut ko. kuukautena viennissä tiedonantovelvollinen, tyhjä= Ei velvollinen. Alkaen vuodesta (6)

6 Maatunnus maatunnus Kertoo, onko yrityksen y-tunnus kotimainen vai ulkomainen. Alkaen vuodesta Kauppatilastoon kuuluva kauptil Tarkoittaa kauppatilastoaineistoa, 1=kauppatilastoaineisto, tyhjä= ei kauppatilastoaineisto. Tullin tilastointi kerää tiedot korjattavaksi vietävistä ja tuotavista tavaroista ( kauppatapahtuma= 60, kauptil=tyhjä) kuljetustilastoja varten. Jos haluaa täsmäyttää tietoja Uljaksen ulkomaankauppatilastoihin, niin kauptil pitää olla 1. Alkaen vuodesta Laskutusarvo laskarvo Koskee EU:n sisäkauppaa. Yritys ilmoittaa tuonnissa tavaran verotusarvon, jolla tarkoitetaan myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuvaa hintaa, joka sisältää kaikki myyjän ostajalta perimät hintalisät. Jos verotusarvoa ei tarvitse määritellä verotusta varten, ilmoitetaan laskutusarvoksi tavaran kauppalaskun mukainen hinta ilman arvolisäveroa. Viennissä tavaran laskutusarvo on kauppalaskun mukainen hinta ilman arvolisäveroa. Alkaen vuodesta (6)

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä AREX 23.6.2011 1/77 AREX Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä Periaatteita Tullausyksikkö Raili Sonninen Antti Hästbacka Heli Isometsä Markku Laine Pia Linsén Olli Tuomisto AREX 23.6.2011

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Intrastat-tiedonantorasite vuonna 2014. Sivu 1/11

Intrastat-tiedonantorasite vuonna 2014. Sivu 1/11 Intrastat-tiedonantorasite vuonna 2014 Sivu 1/11 Sivu 2/11 Sisällys Tavoitteena kevyempi tilastotiedonkeruu... 3 Mitä Intrastat on?... 3 Automatisoidut järjestelmät helpottavat ilmoittamista... 4 Vertailu

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: 09 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi 1 JOHDANTO 4 2 TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ 4 2.1 Tuottajahintaindeksien

Lisätiedot

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT ESISELVITYS Kati Raikunen 27.8.2008 Kotka 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä...4 Aihesanastoa...5 1. Johdanto...7 2. Saatavilla olevat tilastopalvelut...8 2.1. Yritysten tilastot...8

Lisätiedot

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus 31.12.2006 2 LUKU 1 TILINPITOJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 7 1.1 JOHDANTO... 7 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio Suomessa... 7 1.2 TARKISTUSMENETTELYT

Lisätiedot

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan Suomen BKTLmenetelmäkuvaus EKT95:n mukaan Tilastokeskus / kansantalouden tilinpito Kesäkuu 2003 Luku 1 Tilinpitojärjestelmän yleiskuvaus... 10 1.1 Johdanto... 10 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Sosiaalinen media ahkerassa käytössä yrityksissä Sosiaalista mediaa käyttää 38 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin ne käyttävät

Lisätiedot

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /4 Sanomien tietosisältö Sanoma Schema Sivu Tietomalli 2 Sanomaliikenne 3 Sanomat toimijalta Tullille IE55 Vienti-ilmoitussanoma FIExportDeclaration 4 IE507 Saapuminen

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013

Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013 Yritykset 2014 Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013 Merkittävimmät suorat sijoittajat Suomeen olivat Ruotsi ja Yhdysvallat vuonna 2013 Uudet tilastointistandardit ja aiempaa tarkemmalla tasolla kerätyt tiedot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot