Aineistokuvaus. *1. Jätetään osakkuusyritykset pois; data koe; set konsernit9512; if jasenlaji in (1,2,6); run;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aineistokuvaus. *1. Jätetään osakkuusyritykset pois; data koe; set konsernit9512; if jasenlaji in (1,2,6); run;"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Konsernit Sisältökuvaus Konsernirekisterin tiedoista on muodostettu tutkimuskäyttöön yhtenäinen aikasarja vuosille 1995, Aineisto sisältää konsernitason tietoja konsernin rakenteesta (emo-, tytär-, yhteis- ja osakkuusyritykset), henkilöstön määrästä, liikevaihdosta ja monikansallisuudesta. Liikevaihdon osalta tietoja on karkeistettu. Konsernirekisteri kattaa suurimmat Suomessa toimivat konsernit. Vuodesta 2003 lähtien konsernirakenne sisältää myös alakonsernit, mutta alakonserneille ei ole liikevaihtoa tai muita tietoja. Konsernirekisterin kattavuus on vielä heikko rekisterin alkuvuosina 1997 (550 konsernia tutkimuspaneelissa) ja 1998 (727 konsernia). Vuonna 2002 mukana oli 2183 konsernia ja vuonna konsernia. Kattavuus paranee vähitellen mm. ulkomaalaisomistajuustietojen parantumisen ja pienien konsernien mukaan ottamisen myötä. Nykyisen sisällön mukainen järjestelmä on ollut käytössä vuodesta Vuodesta 2008 lähtien rekisterin laatu on aiempaa parempi ja parittomia yksiköitä on poistettu. Vuoden 2012 tiedoissa on mukana 6233 konsernia. Tiedot on päivitetty vuosille / Käyttäjiä pyydetään huomioimaan, että aineistossa on osin päällekkäisiä tai ristiriitaisia suhdetietoja johtuen aineiston päivitysprosessin luonteesta. Uudet tiedot päivittyvät vanhojen perään (vanhempien vuosien tiedot eivät korvaudu). Aineistoa pyritään korjaamaan seuraavan päivityksen yhteydessä. Jos halutaan aineistoon vain yksi rivi per yritys per vuosi, voidaan esimerkiksi ottaa mukaan vain vuoden viimeiset voimassa olleet suhteet emojen ja tyttärien välillä: *1. Jätetään osakkuusyritykset pois; data koe; set konsernit9512; if jasenlaji in (1,2,6); *2. Järjestetään aineisto konserni-yrityssuhteen alkupäivämäärien mukaan; proc sort data=koe out=koe2; by syrtun vuosi alkupvm; *2. Valitaan kunakin vuonna viimeinen voimassa ollut suhde; data koe3; set koe2; by syrtun vuosi; if last.vuosi; Jos yritys on kuulunut johonkin konserniin asti, ja yritys on myyty toiseen konserniin alkaen , tulee tällä tavalla mukaan ainoastaan tämä alkanut suhde. Lisätietoja tutkijapalveluista: Kohdejoukko Konsernit ja niihin kuuluvat yritykset (emo, tytär, osakkuusyritys tai muu) Lähdeaineisto Konsernirekisteri, konsernitiedot saadaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tai Suomen Asiakastieto Oy:lle toimitetuista konsernitilinpäätöksistä. Muuttujia 25 Muuttujaluettelo sknstun syrtun vuosi jasenlaji tyyppi maa maa_vuositieto tol95 tol2002 tol2008 knslaji Suojattu konsernitunnus Suojattu konserniyrityksen tunnus Yrityksen asema pääkonsernissa Konsernin tyyppi Konsernin kansallisuus Konsernin kansallisuus viitevuonna Konsernin laskennallinen päätoimiala TOL95 Konsernin laskennallinen päätoimiala TOL2002 Konsernin laskennallinen päätoimiala TOL2008 Eurostatin määrittelemä konsernilaji 1 (5)

2 henkilosto kotim_henkilosto liikevaihto_sl ulkom_henkilosto ulkom_liikevaihto_sl ulkom_liikevaihto_kasvu alo_muoto lop_muoto laji alkupvm loppupvm omistus aanivalta kontrolli Muuttujat Konsernihenkilöstön määrä Konsernin kotimainen henkilöstö Konsernin konsolidoitu liikevaihto suuruusluokittain Konsernin ulkomainen henkilöstö Konsernin ulkomainen liikevaihto suuruusluokittain Konsernin ulkomaisen liikevaihdon kasvuprosentti Konsernin aloitusmuoto Konsernin lopetusmuoto Kotimainen rekisteriyritys=1 Konserni-yrityssuhteen ominaisuuden alkupäivä Konserni-yrityssuhteen ominaisuuden loppupäivä Konsernin omistusosuus tytär-, osakkuus- ja muissa yrityksissä Konsernin äänivaltaosuus tytär-, osakkuus- ja muissa yrityksissä Emoyrityksen määräysvalta tytäryritykseen Suojattu konsernitunnus sknstun Suojattu konsernitunnus. Konsernitunnus voidaan antaa kaikille Suomessa rekisteröidyille pääkonserneille. Suojattu konserniyrityksen tunnus syrtun Suojattu konserniyrityksen tunnus. Emo-, tytär-, osakkuus- ja muiden yhtiöiden y-tunnus. vuosi Yrityksen asema pääkonsernissa jasenlaji Konserniyrityksen jäsenlaji, joka kertoo yrityksen aseman pääkonsernissa. Jäsenlajeja ovat: 1 Emoyritys; suomalainen viimekäden emo 2 Tytäryritys; viimekäden tytär 3 Yhteisyritys 4 Osakkuusyritys 5 Intressiyritys 6 Väliemo; tytäryritys, jolla on myös itsellään tyttäriä 7 Ulkomainen perimmäinen omistajataho (UCI) 8 Ulkomainen suora emo (first shot) Lähde: PRH:n konsernitilinpäätöstiedot, Suomen Asiakastieto Oy:n konserniaineisto Konsernin tyyppi tyyppi Konsernin tyyppi. Mukana vain yrityskonsernit. Mahdolliset arvot ovat: () 1 Yrityskonserni (2 Kuntakonserni) 3 Yksittäinen ulkomaalaisen konsernin kotimainen tytäryritys (nk. OTY5-konserni) OTY5-konsernien lisääminen konsernirekisteriin on osaltaan kasvattanut aineiston kattavuutta. Konsernin kansallisuus 2 (5)

3 maa Konsernin kansallisuus. Jos konsernilla ei ole voimassa olevaa suhdetta ulkomaiseen emoyritykseen, määräytyy kansallisuudeksi 'Suomi'. Konsernin kansallisuus viitevuonna maa_vuositieto Konsernin kansallisuus viitevuonna. Jos konsernilla ei ole voimassa olevaa suhdetta ulkomaiseen emoyritykseen, määräytyy kansallisuudeksi 'Suomi'. Konsernin laskennallinen päätoimiala TOL95 tol95 Konsernin laskennallinen päätoimiala (TOL95) tilastovuonna. Saatavilla 2002 asti. Konsernin laskennallinen päätoimiala TOL2002 tol2002 Konsernin laskennallinen päätoimiala (TOL2002) tilastovuonna. Saatavilla Konsernin laskennallinen päätoimiala TOL2008 tol2008 Konsernin laskennallinen päätoimiala (TOL2008) tilastovuonna. Saatavilla Eurostatin määrittelemä konsernilaji knslaji Eurostatin määrittelemä konsernilaji (EG TYPE) 1 Täysin kotimainen konserni (All resident group) 2 Kotimaisessa kontrollissa oleva monikansallinen konserni (Domestically controlled group) 3 Ulkomaalaisessa kontrollissa oleva monikansallinen konserni (Foreign controlled group) Konsernihenkilöstön määrä henkilosto Konsernihenkilöstö. Henkilöstön määrä tilastovuoden tilikautena keskimäärin. Konsernin kotimainen henkilöstö kotim_henkilosto Konsernin kotimainen henkilöstö. Henkilöstön määrä Suomessa tilastovuoden tilikautena keskimäärin. Konsernin konsolidoitu liikevaihto suuruusluokittain liikevaihto_sl Konsernin konsolidoitu liikevaihto tilastovuonna suuruusluokittain: 0 liikevaihto=0 1 1<=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< liikevaihto>= '' liikevaihto on tyhjä tai negatiivinen Konsernin ulkomainen henkilöstö 3 (5)

4 ulkom_henkilosto Konsernin ulkomainen henkilöstö. Henkilöstön määrä tilastovuoden tilikautena keskimäärin. Konsernin ulkomainen liikevaihto suuruusluokittain ulkom_liikevaihto_sl Konsernin ulkomainen liikevaihto tilastovuonna suuruusluokittain: 0 liikevaihto=0 1 1<=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< <=liikevaihto< liikevaihto>= '' liikevaihto on tyhjä tai negatiivinen Konsernin ulkomaisen liikevaihdon kasvuprosentti ulkom_liikevaihto_kasvu Konsernin ulkomaisen liikevaihdon kasvuprosentti verrattuna edelliseen tilastovuoteen. Konsernin aloitusmuoto alo_muoto Konsernin aloitusmuoto. Aloitusmuotoja ovat: 1 Yhtiöittäminen tai tytäryrityksen perustaminen 2 Konsernifuusio 3 Yritysosto 9 Muu Konsernin lopetusmuoto lop_muoto Konsernin lopetusmuoto. Lopetusmuotoja ovat: 0 Toiminnassa 1 Konsernin lakkaaminen 2 Konsernifuusio 3 Tytäryritysten myynti 4 Tytäryritysten lakkaaminen tai sulautuminen 5 Emoyrityksen osto 6 Siirtynyt pois kohdejoukosta 9 Muu Kotimainen rekisteriyritys=1 laji Aineistossa mukana vain kotimaiset rekisteriyritykset, saa arvon 1 aina. Konserni-yrityssuhteen ominaisuuden alkupäivä alkupvm Konserni-yrityssuhteen ominaisuuden (omistusosuus, äänivalta, jäsenlaji) alkupäivä. Jos suhteen alkupäivämäärää ei tiedetä, käytetään tilikauden ensimmäistä päivää tai tilikaudella perustetun yrityksen aloituspäivää. Konserni-yrityssuhteen ominaisuuden loppupäivä 4 (5)

5 loppupvm Konserni-yrityssuhteen ominaisuuden (omistusosuus, äänivalta, jäsenlaji) loppupäivä. Jos suhteen loppupäivämäärää ei tiedetä, käytetään tilikauden viimeistä päivää tai mahdollisesti tilikaudella lopettaneen yrityksen lopetuspäivää, joka saadaan yritysrekisteristä. Konsernin omistusosuus tytär-, osakkuus- ja muissa yrityksissä omistus Konsernin omistusosuus tytär-, osakkuus- ja muissa yrityksissä tai konsernin ulkomaisen emon (suora tai viimekäden emo, kns_yr_jasenlaji 7, 8) omistusosuus konsernin kotimaisesta emosta. Alkaen vuodesta Konsernin äänivaltaosuus tytär-, osakkuus- ja muissa yrityksissä aanivalta Konsernin äänivaltaosuus tytär-, osakkuus- ja muissa yrityksissä tai konsernin ulkomaisen emon (suora tai viimekäden emo, tässä taulukossa muuttuja jasenlaji = 7, 8) äänivaltaosuus konsernin kotimaisesta emosta. Äänivaltaosuus on useimmiten sama kuin osakkeiden ja osuuksien suora omistusosuus. Alkaen vuodesta Emoyrityksen määräysvalta tytäryritykseen kontrolli Emoyrityksen määräysvalta tytäryritykseen. Alkaen vuodesta Muuttuja kertoo onko emotun-tiedon määrittelemällä oikeudellisella yksiköllä määräysvalta yrtun-tiedon määrittelemään tytäryritykseen: 0 Ei 1 Kyllä 5 (5)

Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa

Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa Helmikuu 2008 Tilastokeskus Työpajankatu 13 00022 Tilastokeskus Puh. (09) 17 341 Invest in Finland Kaivokatu

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAINEN EMO VUODEN 2011 LOPUSSA (SSS Vuosikysely, Suora sijoitus Suomeen) Tiedot

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

Käyttäjän ohjeet. Uutta. Voitto+ CD ROM. Tutustu Voittoon Ota Voitto käyttöön Tilaa Voitto. Pikaohjeet Uutta. hakutekijät

Käyttäjän ohjeet. Uutta. Voitto+ CD ROM. Tutustu Voittoon Ota Voitto käyttöön Tilaa Voitto. Pikaohjeet Uutta. hakutekijät Voitto+ CD ROM Käyttäjän ohjeet Tutustu Voittoon Ota Voitto käyttöön Tilaa Voitto Pikaohjeet Uutta Hakutekijät Yrityslista Tilinpäätöstiedot Tunnusluvut Graafinen vertailu Tilintarkastustiedot Muut nimet

Lisätiedot

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli (1986-2013) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman

Lisätiedot

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli (1986-2011) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman

Lisätiedot

Tutustu myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ASML:n kokoamaan Hyvät tavat ja pelisäännöt B2B-sähköpostimarkkinoinnissa -ohjeistukseen.

Tutustu myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ASML:n kokoamaan Hyvät tavat ja pelisäännöt B2B-sähköpostimarkkinoinnissa -ohjeistukseen. 1 2 Rekisteriseloste Fonecta noudattaa tietojen myynnissä Tietosuojavaltuutetun ohjeita ja tietosuojalainsäädäntöä ja edellyttää, että Fonectan asiakkaat noudattavat samoja sääntöjä erityisesti henkilömarkkinoinnissa.

Lisätiedot

Liikenteen tilinpäätöstilasto

Liikenteen tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Liikenteen tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Liikenteen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuonna 2011 Liikenteen toimialoista julkaisussa ovat mukana linja-autoliikenne, kuorma-autoliikenne,

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2010

Yritystukitilasto 2010 Yritykset 2012 Yritystukitilasto 2010 Yritysten saamat tuet pienenivät Tilastokeskuksen tietojen mukaan yritysten saamat tukimuodot pienenivät vuonna 2010 edelliseen vuoteen verrattuna. Maksetut suorat

Lisätiedot

Kaupan liikevaihtokuvaaja

Kaupan liikevaihtokuvaaja Kauppa 2015 Kaupan liikevaihtokuvaaja 2014, joulukuu Vähittäiskaupan joulumyynti laski 1,6 prosenttia vuodentakaisesta Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti laski joulukuussa 1,6 prosenttia edellisvuodesta.

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto

Kaupan tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Kaupan tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Kaupan liikevaihdon vahvasta kasvusta neljännes tuli autokaupasta vuonna 2011 Kaupan yritysten liikevaihto nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa Muistio Brief 30 24.3.2015 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 30 24.3.2015 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien käsittely kirjanpidossa ja vaikutukset tilinpäätökseen

Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien käsittely kirjanpidossa ja vaikutukset tilinpäätökseen Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien käsittely kirjanpidossa ja vaikutukset tilinpäätökseen Vehviläinen, Riikka 2012 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien

Lisätiedot

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS 2013 tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS 50 Tuloslaskelma 51 Tase 52 Rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 54 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt Sisältökuvaus Tilastokeskuksessa on muodostettu tutkimuskäyttöön linkitetty työntekijä-työnantaja-aineisto (Finnish Longitudinal

Lisätiedot

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa PK-yritykset ja Aluepalvelut Syyskuu 2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 4 2 Viron talouskehitys ja PK -yritysrakenne 5 2.1 Viron

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339 SISÄLLYS N:o Sivu 1336 Kirjanpitolaki... 4515 1337 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 4534 1338 Laki osuuskuntalain

Lisätiedot

Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Palkkasummakuvaajat 2010, maaliskuu Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa Koko talouden palkkasumma oli tammi-maaliskuussa 0,6 prosenttia pienempi kuin

Lisätiedot

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen Tilinpäätös, liitteet, tunnusluvut ja rahoituslaskelma Copyright: Taloustieteen tohtori Pekka Aho pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi Tekninen tuki: SBB

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja Teollisuus 2011 Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2011, toukokuu Teollisuuden liikevaihto kasvoi maalis toukokuussa 15 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot