Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G"

Transkriptio

1 Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Voimassa Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset 24.1 Palo ja myrsky 24.2 Varkaus, ilkivalta ja ryöstö 24.3 Sähköilmiö 24.4 Vuoto 24.5 Rikkoutuminen 25 Suojeluohjeet 26 Arviointi- ja korvaussäännökset 27 Lisäturvavakuutukset 27.1 Keskeytysvakuutus 27.2 Henkilökeskeytysvakuutus 27.3 Vuokrakeskeytysvakuutus 27.4 Tavaran kuljetusvakuutus Muita lisäturvavakuutuksia, katso erillisiä ehtoja

2 10 Vakuutuksen sisältö 11 Yritysvakuutus sisältää omaisuusvakuutuksen. 12 Omaisuusvakuutus perustuu yhteen tai useampaan seuraavista vakuutusmuodoista: Palo ja myrsky Varkaus, ilkivalta ja ryöstö Sähköilmiö Vuoto Rikkoutuminen Halutun vakuutusmuodon voidaan valita kohdekohtaisesti erikseen kullekin vakuutukseen sisältyvälle irtaimistoryhmälle. 13 Mikäli erikseen on sovittu, vakuutukseen sisältyvät myös ne lisäturvavakuutukset, jotka on merkitty vakuutuskirjaan. 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoitus on korvata näiden ehtojen mukaisesti suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut kohdassa 24 mainituista vahinkotapauksista, ja muut ehdoissa erikseen mainitut kustannukset. 22 Vakuutuksen kohde 22.1 Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu omaisuus siinä mainitussa paikassa Käyttöomaisuus Käyttöomaisuudella käsitetään omaisuus, jota yritys käyttää toiminnassaan, esim. koneet ja toimistotarvikkeet Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuudella käsitetään täys- ja puolivalmisteet tai muut tavarat, joita yritys myy, valmistaa tai jalostaa Työntekijän omaisuus Myös työntekijöiden ja vakuutuksenottajan vakuuttamaton omaisuus, joka on vakuutuspaikalla lukitussa säilössä, on vakuutuksen kohteena 850 euroon saakka työntekijää kohden, ei kuitenkaan rahat, luottokortit, sekit tai muut maksuvälineet ja arvopaperit Rahat ja arvopaperit Vakuutuksen kohteina ovat myös rahat ja arvopaperit seuraavaan summaan saakka: euroa, kun niitä säilytetään vakuutuspaikalla joko paloturvallisessa kassaholvissa tai paloturvallisessa kassakaapissa (kts Finanssialan Keskusliiton voimassaoleva kassakaappiohje), joka on kiinnitetty seinään tai lattiaan ja jonka ovilukko on murto- ja räjähdyssuojattu euroa, kun niitä säilytetään vakuutuspaikalla muussa erillisessä ja turvallisesti lukitussa säilytystilassa, kuten kassakaappi tai kassalipas euroa, kun ne menetetään ryöstön johdosta Suomessa Vieras omaisuus Vakuutuksen kohteena on, valitun vakuutusmuodon mukaan, myös muu kuin vakuutuksenottajan irtain omaisuus aina euron arvoon saakka, jota yritys käyttää toiminnassaan, jonka vakuutuksenottaja on sitoutunut vakuuttamaan tai jonka osalta vahingonvaara on vakuutuksenottajalla. Esimerkkinä tällaisesta omaisuudesta on vuokrattu tai lainattu omaisuus. Asiakkaan omaisuus, joka on vastaanotettu huoltoa tai käsittelyä varten, on vakuutuksen kohteena ainoastaan, mikäli se vahingoittuu sellaisen vahingon yhteydessä, joka korvataan näiden ehtojen ja valitun vakuutusmuodon mukaan. Yllämainittu irtain omaisuus on vakuutuksen kohteena ainoastaan siinä tapauksessa, ettei vahinkoa korvata jollakin muulla vakuutuksella Rakennukseen kuuluvat kiinteät rakenteet Vakuutuksen kohteena ovat, irtaimistolle valitun vakuutusmuodon mukaan, myös ilman erityistä mainintaa rakennukseen kuuluvat kiinteät rakenteet, kuten sähköjohdot ja jakelukeskukset sekä koneiden ilmastointilaitteet ja koneiden johtoverkot siltä osin, kuin vakuutuksenottajalla on niiden ylläpitovelvollisuus, enintään euroon asti. Edellytyksenä on että edellä mainitut rakenteet, koneet ja laitteet palvelevat vakuutuksenottajan vakuutuskirjassa mainittua tuotanto- ja liiketoimintaa. Yllämainittu omaisuus on vakuutuksen kohteena ainoastaan siinä tapauksessa, ettei vahinkoa korvata jollakin muulla vakuutuksella Muu irtaimisto Vakuutuksen kohteena on seuraava irtaimisto ainoastaan, josta on tehty erityinen sopimus ja merkintä siitä vakuutuskirjaan; mallit ja muotit käsikirjoitukset, asiakirjat atk-laitteisiin sisältyvät tiedot ja ohjelmat tieteelliset tai muut kokoelmat ikkuna- ja ovilasit, mainostaulut, ikkunatarrat ja markiisit yrityksen omaisuus, jota säilytetään jatkuvasti moottoriajoneuvoissa omaisuus tilapäisessä työpaikassa liisattu omaisuus arvoesineet pakaste- ja kylmätuotteet kylmäaineet. Omaisuus, joka siirretään tilapäisesti johonkin muuhun paikkaan, vakuutetaan eri sopimuksella. Tilapäinen siirto tarkoittaa sitä, että vakuutettu omaisuus siirretään vakuutuspaikasta pois ja tuodaan takaisin lyhyen ajan kuluessa, esim. näyttelyt ja messut Kohdissa mainittujen omaisuuskohteiden vakuutusarvon tulee sisältyä vakuutetun omaisuuden vakuutusmäärään Vakuutuksen kohteena eivät ole rakennukset ja kiinteistöt eläimet veneet, moottorilla kulkevat tai kuljetettavat ajoneuvot ja laitteet sekä niiden varusteet ja polttoaineet. 23 Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa Suomessa. 24 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset 24.1 Palo ja myrsky Palo tai noki Vakuutuksesta korvataan irtipäässeestä tulesta aiheutunut vahinko sekä tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti ja arvaamattomasti levinneestä noesta aiheutunut vahinko.

3 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu esineelle, siitä että se on sytytetty palamaan tai altistettu kuumuudelle. Vahinkoa sähkölaitteille ei korvata, mikäli palo johtuu sähköhäiriöstä laitteessa Salamanisku Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen suoraan kohdistuneesta salamaniskusta, mikä aiheuttaa omaisuudelle mekaanisen pirstoutumisen. Mekaanisella pirstoutumisella tarkoitetaan fyysistä rikkoutumista ukkosen vahingoittamassa esineessä. Sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata Räjähdys Vakuutuksesta korvataan räjähdyksestä aiheutunut vahinko. Räjähdysvahingolla käsitetään äkillinen mekaaninen vahinko, joka johtuu kaasun tai höyryn ylipaineesta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä että höyrykattilaan kiinnitetty putki on räjähtänyt, irronnut, rikkoutunut tai haljennut keskipakovoimasta, sisäisestä jännitteestä, irronneesta tiivisteestä tai hydraulipaineesta julkisen laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisestä räjäytys- tai louhintatyöstä polttomoottorille siinä tapahtuneesta räjähdyksestä Sprinklerivuoto Vakuutuksesta korvataan äkillisen vesisuihkun aiheuttama vahinko sprinklerilaitteesta, joka on asennettu ja huollettu sprinkleriohjeiden mukaisesti Ilma-aluksen tai siitä irronneen esineen putoaminen Vakuutuksesta korvataan ilma- tai avaruusaluksen tai siitä irronneen esineen putoamisesta aiheutunut vahinko Myrsky Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrsky on rikkonut rakennuksessa olevaa irtaimistoa. Myrskyn aiheuttamat vahingot korvataan ainoastaan jos tuulen keskinopeus ylittää 20 m/sekunti. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu tulvasta eikä muusta kuin vahinkopaikalla vallinneen myrskytuulen aiheuttamasta veden pinnan noususta aiheuttanutta vahinkoa merenkäynnistä, jään tai lumen painosta tai liikkumisesta, roudan kohoamisesta, eikä myöskään laiturin vahingoittumista tuulesta, sateesta, lumesta, raesateesta tai muusta luonnonilmiöstä ulkona olevalle irtaimistolle tai irtaimistolle sellaisessa rakennuksessa, josta puuttuu katto tai yksi tai useampia seiniä, ellei kyseessä ole omaisuus, joka on tarkoitettu käytettäväksi tällaisissa olosuhteissa tai tiloissa. Sateen, lumen, rakeiden tai pakkasen aiheuttamat vahingot sisätiloissa säilytetylle irtaimistolle korvataan ainoastaan, mikäli niillä on suora yhteys rakennukselle aiheutuneeseen myrskyvahinkoon Lisävahingot eräiden vahinkotapahtumien yhteydessä Vakuutuksesta korvataan edellä kohdissa mainittujen korvattavien vahinkotapahtumien yhteydessä samanaikaisesti tapahtuneesta vakuutuskohteen katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneet vahingot. tai kuumuudesta, sateesta tai muusta senkaltaisesta syystä vakuutuksen kohteelle aiheutuneet vahingot, jos se on ollut mainitun vahinkotapahtuman välitön ja väistämätön seuraus Vakuutukseen sovelletaan myös kohdissa mainittuja rajoituksia Omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella kohdan 26.7 mukaisesti. Katso edelleen Suojeluohjeet kohdassa 25 ja Arviointi- ja korvaussäännökset kohdassa Varkaus, ilkivalta ja ryöstö Varkaus tai ilkivalta murron yhteydessä Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut varkaudesta tai ilkivallasta, mikäli se on tapahtunut paikalla, joka mainitaan vakuutuskirjassa, jos joku on murtautunut sisään ja täten aiheuttanut vahinkoa rakenteille ja lukolle tai tunkeutunut sisään käyttämällä muun tapaista väkivaltaa on tunkeutunut sisään avaimella, joka on anastettu murron tai ryöstön yhteydessä Lukkojärjestelmän muutoksen tai lukon vaihdon kustannukset korvataan ainoastaan kun avain on saatu murron, varkauden tai ryöstön yhteydessä. Kustannuksista tehdään vuotuinen 5 %:n vähennys alkaen ja sisältäen toisen käyttövuoden Vakuutuksesta korvataan varkausvahinko ja vahingonteko omaisuudelle, jota on ilman erityistä mainintaa säilytetty yhteisissä tiloissa ainoastaan silloin, kun joku on murtautunut yhteisiin tiloihin ja sen myötä vahingoittanut rakenteita ja lukkoja. Yhteisillä tiloilla tarkoitetaan esim. varastotiloja, sosiaalitiloja ja autotallia Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuudelle sellaisissa tiloissa, jotka eivät vastaa Finanssialan Keskusliiton ohjeita Mekaanisesta murtosuojasta joka aiheutuu irtaimistolle, joka on tai on jätetty ulkotiloihin, eikä myöskään vahinkoa, joka tapahtuu sen johdosta, että esineitä on unohdettu paikalle, kadotettu tai kadonnut kun tapahtumaa ei pystytä toteamaan tai kun katoaminen todetaan vasta inventaarion yhteydessä näpistyksen johdosta joka tapahtuu arvoesineille, optiikka- ja elektroniikkalaitteille, sekä ääni- ja kuva-aineistoille, joita on pidetty näkyvillä tai yöaikana moottoriajoneuvossa, asuntovaunussa, veneessä tai teltassa Villieläimen tunkeutuminen huoneistoon Vakuutuksesta korvataan irtaimiston vahingot jotka ovat aiheutuneet villieläinten tunkeutumisesta huoneistoon vakuutuspaikalla. Vakuutuksesta ei korvata hyönteisten tai tuhoeläinten aiheuttamia vahinkoja. Tuhoeläiminä pidetään rottia, hiiriä, myyriä, minkkejä jne Ryöstö Vakuutuksesta korvataan vahinko, kun omaisuutta on anastettu tai vahingoitettu varkauden yhteydessä käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai väkivallalla uhkaamista. Rahojen ollessa kyseessä vakuutus pätee euroon saakka sekä vakuutuspaikalla että rahojen kuljetuksessa muualle Suomessa. Vakuutuksesta korvataan edellä kohdissa ja mainittujen korvattavien vahinkotapahtumien johdosta kylmyydestä

4 Lisävakuutukset eräiden vahinkotapahtumien yhteydessä Vakuutuksesta korvataan kohdissa mainittujen korvattavien vahinkotapahtumien johdosta kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta tai muusta vastaavasta syystä vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jos se on ollut mainitun vahinkotapahtuman välitön ja väistämätön seuraus Vakuutukseen sovelletaan myös kohdissa mainittuja rajoituksia Omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella kohdan 26.7 mukaisesti. Katso edelleen Suojeluohjeet kohdassa 25 ja Arviointi- ja korvaussäännökset kohdassa Sähköilmiö Salamanisku tai muu sähköilmiö Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisestä ja arvaamattomasta sähköilmiöstä Vakuutukseen sovelletaan myös kohdissa mainittuja rajoituksia Omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella kohdassa 26.7 olevan taulukon mukaan. Katso edelleen Suojeluohjeet kohdassa 25 ja Arviointi- ja korvaussäännökset kohdassa Vuoto Vuotovahingon korvauksen edellytyksenä on, että vuotovakuutus sisältyy vakuutukseen Vakuutuksesta korvataan irtaimistolle kohdistunut nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut arvaamattomasti ja suoraan rakennukseen kuuluvasta omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta rakennuksen sisäisestä sadevesiputkistosta rakennuksen omista yhteisissä tiloissa olevista kiinteistä käyttölaitteista hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä johtoverkkoon liitetystä pesu- ja astianpesukoneesta Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu suunnittelu-, perustus- tai rakennusvirheestä, salaojaputkistosta virranneesta vedestä, maa- tai kapillaarivedestä tai kondenssivedestä vahinkoa, joka johtuu kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä vahinkoa, joka johtuu sateesta, rankkasateesta, lumen sulamisesta tai tulvasta vahinkoa, joka johtuu kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai tukkeutumisesta vahinkoa, joka johtuu kosteuden aiheuttamasta lahosta, sienettymisestä tai hajusta hukkaan vuotanutta nestettä, höyryä tai kaasua vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden kosteuseristyksen läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta, kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotaneesta nesteestä Lisävahingot eräiden vahinkotapahtumien yhteydessä Vakuutuksesta korvataan edellä kohdassa mainittujen korvattavien vahinkotapahtumien johdosta kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta tai muusta senkaltaisesta syystä vakuutuksen kohteelle aiheutuneet vahingot, jos se on ollut mainitun vahinkotapahtuman välitön ja väistämätön seuraus Vakuutukseen sovelletaan myös kohdissa mainittuja rajoituksia Omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella kohdan 26.7 mukaan. Katso edelleen Suojeluohjeet kohdassa 25 ja Arviointi- ja korvaussäännökset kohdassa Rikkoutuminen Vakuutuksesta korvataan vakuutettuun omaisuuteen kohdistuneet rikkoutumisvahingot. Rikkoutumisvahingoilla käsitetään vahingot, jotka aiheutuvat äkillisestä ja odottamattomasta ilmiöstä. Rikkoutumisvahingon ei katsota olevan kulumisesta tai muusta vähitellen vaikuttavasta syystä johtuva eikä sitä korvata tämän vuoksi (kts kohta ) Rajoitukset Keskeytys sähkön, kaasun, nesteen, lämmön jakelussa Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sähkön, kaasun, nesteen, lämmön tai niitä vastaavan jakelun keskeytyksestä, ellei se ole suora seuraus näiden ehtojen mukaan korvattavasta vahingosta Vähitellen vaikuttavat ilmiöt Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut itse esineelle kulumisen, korroosion, materiaalin väsymisen, pilaantumisen, sienettymisen, lahoamisen, hajun, ilmankosteuden tai lämpötilan muuttumisen tai muun vähitellen vaikuttavan ilmiön johdosta Valmistusvirhe, väärä materiaali Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut itse esineelle, kun vahinko johtuu materiaali-, valmistus-, laskenta- tai piirustusvirheestä, virheellisestä kuvauksesta tai virheellisistä ohjeista Toimintavirhe, virheellinen käyttö Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut itse esineelle, kun vahinko johtuu toimintavirheen, virheellisen käytön, puutteellisen tai laiminlyödyn ylläpidon johdosta Suunnittelu- ja rakennusvirheet, kosteuden ilmentyminen, kondenssivesi Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut suunnittelu-, perustus- tai rakennusvirheen, salaojaputkistosta virranneen veden, maa- tai kapillaariveden tai kondenssiveden johdosta Sade- ja sulamisveden vuoto Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä Vahinko tai tukkeuma kunnallisessa / yleisessä vesi- tai viemärijohdossa Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai tukkeumasta.

5 Rakenteiden kosteuseristeiden läpi vuotanut neste Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakenteiden kosteuseristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta, kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotaneesta nesteestä Muutokset pohjaveden korkeudessa Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta Sade, rankkasade, lumen sulaminen, tulva, jään tai lumen paino tai liikkuminen Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa joka on aiheutunut sateesta, rankkasateesta, lumen sulamisesta, tulvasta, kohonneesta veden korkeudesta, merenkäynnistä, jään tai lumen painosta tai liikkumisesta, roudan kohoamisesta eikä myöskään laiturin vahingoittumista Irtaimistovahinko ulkotiloissa luonnonvoimien johdosta Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tuulesta, sateesta, lumesta, rakeista tai muusta luonnonilmiöstä ulkona olevalle irtaimistolle tai irtaimistolle sellaisessa rakennuksessa, josta puuttuu katto tai yksi tai useampia seiniä, ellei kyseessä ole omaisuus, joka on tarkoitettu käytettäväksi tällaisissa olosuhteissa tai tiloissa Pakasteiden virheellinen säilytys ja käsittely Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut pakasteille niiden säilytys- tai käsittelyvirheestä Hyönteiset tai tuhoeläimet Vakuutuksesta ei korvata hyönteisten tai tuhoeläinten aiheuttamia vahinkoja. Tuhoeläiminä pidetään rottia, hiiriä, myyriä, minkkejä jne Räjäytys- tai louhintatyö Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut julkiselle laitokselle kuuluvien räjähdysaineiden räjähtämisestä tai räjäytystai louhintatyöstä Vakuutukseen sovelletaan myös kohdissa mainittuja rajoituksia Omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella kohdan 26.7 mukaan. Katso edelleen Suojeluohjeet kohdassa 25 ja Arviointi- ja korvaussäännökset kohdassa Suojeluohjeet Suojeluohjeiden tarkoituksena on torjua uhkaavia vaaroja ja vähentää syntyviä vahinkoja Jos suojeluohjeiden ja viranomaisten määräysten noudattamatta jättäminen todetaan olevan syy-yhteydessä vahingon syntymiseen, voidaan korvausta vähentää tai se voidaan evätä Vakuutuksenottajan tulee noudattaa vakuutetun esineen hoidossa normaalia huolellisuutta sekä vakuutuksen kohteena olevan irtaimen esineen valmistajan tai maahantuojan antamia käyttöohjeita Rakennukset ja koneet on pidettävä rakennuslain, rakennuttamis- ja työsuojelumääräysten edellyttämässä kunnossa. Lisäksi on noudatettava viranomaisten antamia paloturvallisuusmääräyksiä ja laitteiden käyttöohjeita Irtaimen omaisuuden säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen tulee olla turvallisesti suljetut murron tai varkauden varalta Finanssialan Keskusliiton ohjeiden mukaan Mekaaniselle murtosuojalle. Mikäli omaisuutta säilytetään kassakaapissa tai -holvissa (katso Finanssialan Keskusliiton voimassaoleva kassakaappiohje), niiden ovet on käytön jälkeen lukittava eikä avainta saa säilyttää samassa huoneistossa. Vakuutetun tulee muutenkin ryhtyä aiheellisiin suojelutoimenpiteisiin ottaen huomioon vakuutetun omaisuuden arvo ja säilytyspaikan olosuhteet. Yleisissä tiloissa ja kellarija ullakkokomeroissa ei saa säilyttää varkaudelle altista omaisuutta Kun liike on suljettu, kassakoneet ja - lippaat on jätettävä lukitsematta ja avoimiksi Varkausvahingon välttämiseksi on mukaan otettua omaisuutta pidettävä lähistöllä ja jatkuvan silmälläpidon ja tarkkailun alaisena Esineitä tai laitteita, joiden arvo ylittää 340 euroa, ei saa päiväsaikaan säilyttää ohikulkijoiden näkyvillä tai jättää yön aikana tai koko yöksi ajoneuvoon, asumattomaan asunto- tai muuhun perävaunuun, veneeseen tai telttaan Vakuutuksenottajan tulee pitää silmällä vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen johtoverkkoa ja suojella sitä jäätymiseltä. Johtoverkko ja siihen liittyvät laitteet on tyhjennettävä vedestä, kun rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman riittävää lämmitystä ja valvontaa Pesu- ja astianpesukoneita tulee valvoa käytön aikana. Koneen sulkuventtiilin pitää olla suljettuna kun konetta ei käytetä. Liitännän tulee olla asianmukaisesti hyväksytty Kellarikerroksessa säilytettävä tavara tulee sijoittaa telineelle vähintään 10 cm korkeudelle lattiapinnasta. Kellarikerroksella tarkoitetaan kerrostilaa, jonka lattia sijaitsee kokonaan tai osittain vähintään yksi metri maapinnan alapuolella. Jos rakennuksessa on tämän määritelmän mukaisesti useampia kellarikerroksia, sovelletaan tätä suojeluohjetta ainoastaan kaikkein alimpaan niistä Lämmityslaitteiden peittäminen on kielletty Avotulta tai rakennus- ja korjaustöiden yhteydessä tulenarkoja työvälineitä tai - menetelmiä käytettäessä, on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin ja noudatettava viranomaisten määräyksiä vahingon välttämiseksi (omavastuun osalta ks. kohtaa ) Tietokoneen alkuperäiset tiedostot pitää turvata päivitetyllä turvakopiolla, jotka pitää säilyttää toisistaan erillään paloturvallisessa turva-arkistossa tai paloturvallisessa tiedostokaapissa. Tiedostoarkistot pitää turvata ainakin yhdellä jatkuvasti päivitetyllä turvakopiolla, joka säilytetään muussa paikassa kuin alkuperäistiedostot. Turvakopiot pitää säilyttää erillään muista näytteistä siten, ettei turvakopio eivätkä muut näytteet vahingoitu samassa vahinkotapahtumassa Lisäksi on noudatettava viranomaisten määräyksiä ja vakuutuskirjaan liitettyjä erillisiä suojeluohjeita. 26 Arviointi- ja korvaussäännökset 26.1 Vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen liittyviä käsitteitä Jälleenhankinta-arvo Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai käyttöominaisuuksiltaan lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen tarvittava rahamäärä.

6 Päivänarvo Päivänarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään, omaisuuden arvon vähentyminen iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen seikan johdosta. Päivänarvoa määritettäessä on otettava huomioon myös omaisuuden käyttökelpoisuuden aleneminen paikkakunnan muuttuneiden olosuhteiden, kuten harjoitetun elinkeinotoiminnan lakkaamisen tai muun sellaisen seikan vuoksi Vakuutusarvo Omaisuuden, vahingon ja korvauksen määrän arvioinnin perustana on omaisuuden vakuutusarvo. Omaisuuden vakuutusarvo on sen jälleenhankinta-arvo, ellei muusta ole sovittu ja siitä tehty merkintää vakuutuskirjaan. Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä sitä vastaavan omaisuuden hankkimiseen tarvittavaa rahamäärää. Omaisuuden vakuutusarvo on kuitenkin päivänarvo, kun omaisuuden päivänarvo on alle 50 % jälleenhankinta-arvosta. Vakuutusarvo puolivalmisteille tai valmiille tuotteille, jotka vakuutuksenottaja on asettanut edelleen jalostettaviksi tai myytäviksi, on niiden nettohankintahinta lisättynä valmistus- ja jalostuskustannuksilla Vakuutusmäärä Omaisuuden vakuutusmäärällä tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka on merkitty kullekin omaisuuserälle vakuutuskirjaan tai tarkistettu indeksiehdon mukaan Jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa pienempi, omaisuus on alivakuutettu, jolloin vakuutuksesta korvataan vain niin suuren osan omavastuun määrästä vähennetystä vahingon määrästä kuin vakuutusmäärän ja vakuutusarvon suhde osoittaa Jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa suurempi, omaisuus on ylivakuutettu, jolloin vakuutuksesta korvataan omavastuulla vähennetyn vahingon määrän Ensivastuu Ensivastuumäärä on vakuutuskirjaan merkitty, vakuutuksen kohteelle sovittu vakuutusmäärä. Ensivastuuta käytetään, kun omaisuudelle ei voi määritellä jälleenhankinta-arvoa tai päivänarvoa tai kun sovitun enimmäis-korvausmäärän käyttö on muutoin perusteltua. Jos vakuutusmäärä on ensivastuu, vakuutusmäärän ei tarvitse vastata omaisuuden arvoa Jäännösarvo Omaisuuden jäännösarvolla tarkoitetaan omaisuuden arvoa välittömästi vahinkotapahtuman jälkeen arvioituna samojen perusteiden mukaan kuin välittömästi ennen vahinkotapahtumaa Vahinkomäärä Vahinkotapahtuman sattuessa omaisuuden vakuutusarvo määritellään ja vahingon määrä lasketaan vahinkohetken hintatason mukaisesti Vahingon määrän arvioinnin perusteena on myös omaisuuden jäännösarvo, jolla tarkoitetaan omaisuuden arvoa välittömästi vahinkotapahtuman jälkeen, arvioituna samoin perustein kuin välittömästi ennen vahinkotapahtumaa Korvauksen laajuus Vakuutuksesta korvataan vakuutuskauden aikana vakuutuksen kohteelle aiheutuneen, äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta johtuvan suoranaisen esinevahingon. Esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty tai indeksiehdon mukaisesti tarkistettu omaisuuden vakuutusmäärä tai enimmäiskorvausmäärä. Arvonalennusta ei korvata Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan kohtuudenmukaiset kustannukset, jotka aiheutuvat vakuutuksenottajalle sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Nämä kustannukset korvataan, vaikka vakuutusmäärä ylitettäisiinkin siten Tiedostoon tunkeutuminen, ohjelmistovirus, petos, kavallus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tiedostoon tunkeutumisesta, ohjelmistoviruksesta, puutteellisesta varmuuskopioinnista, petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta rikoksesta Arvonalennus Arvonalennusta tai vahinkoa, joka ei vaikuta esineen käyttökelpoisuuteen ei korvata Oma työ, tulon menetys Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan tai vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä tai matkakuluja Nesteen, höyryn, kaasun tai öljyn hukkaan valuminen, kohonnut sähkönkulutus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut nesteen, höyryn, kaasun tai öljyn hukkaan valumisesta, eikä myöskään vahinkoa, joka johtuu kohonneesta sähkönkulutuksesta Vahinko, joka korvataan lain, takuun tai muun vakuutuksen nojalla Vakuutuksesta ei korvata sellaisia vahinkoja, jotka korvataan lain, takuun tai muun vakuutuksen nojalla Vahinko, josta joku muu on vastuussa lain, asetuksen tai sopimuksen mukaan Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta toimittaja, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa lain, asetuksen, sopimuksen, huoltosopimuksen, takuun tai vastaavan sitoumuksen perusteella. Vahinko korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli kykene täyttämään korvausvelvollisuuttaan. Mikäli vakuutuksenottaja on itse esineen valmistaja, myyjä tai maahantuoja, ei vahinkoa korvata, jos valmistaja tai myyjä olisi siitä vastuussa alalla vakiintuneen takuun perusteella Tuotteeseen tai asiakkaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka aiheutuu virheestä tuotannossa, varastoinnissa, huollossa jne. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tuotannossa, varastoinnissa tai muussa toiminnassa raaka-aineelle, puolivalmisteille tai valmiille tuotteille tai sellaiselle asiakkaan omaisuudelle, joka on vastaanotettu huoltoa tai käsittelyä varten, ellei vakuutettu omaisuus ole vahingoittunut muussa näiden ehtojen mukaan korvattavassa vahingossa Koneissa ja laitteissa käytettäviin kuluviin osiin kohdistuva vahinko Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka kohdistuu koneissa tai laitteissa käytettäviin kuluviin osiin, kuten poltto- ja voiteluaineet, kumirenkaat, terät ja vaijerit, paitsi jos ne vahingoittuvat muun näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä.

7 Sota, kapina, vallankumous, ydinvahinko Vakuutuksesta ei korvata sodasta, kapinasta, vallankumouksesta tai muusta senkaltaisesta syystä aiheutunutta vahinkoa tai ydinvastuulaissa määritetystä ydinvahingosta. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka suoraan tai epäsuorasti johtuu terroriteosta. Tämä ei kuitenkaan koske kuluttajia Korvauksen laskeminen ja suorittaminen Omavastuu Korvattavan vahingon määrästä vähennetään kussakin vahinkotapauksessa vakuutuksenottajan valitsema, vakuutuskirjaan tai sen uudistuskuittiin merkitty omavastuu Jos vahinkoa korvataan usean vakuutuskohteen perusteella, joilla on erilaiset omavastuut, vähennetään suurin valittu omavastuu Rakennuksen ollessa rakenteilla tai peruskorjauksen alaisena, vakuutuksenottajan omavastuu on viisinkertainen määrä vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitystä perusomavastuusta Jos vahinko on seuraus palovaarallisten tulenkäsittelytöiden suorittamisesta, omavastuu on määrältään kymmenkertainen vakuutuskirjassa tai uudistuskuitissa mainitusta perusomavastuusta Jos omavastuu lasketaan kohtien mukaisesti, lähtökohtana on vakuutuskirjaan tai uusintakuittiin merkitty perusomavastuu, kuitenkin vähintään vakuutussopimuksen omavastuu Ajoneuvossa, asuntovaunussa, perävaunussa, veneessä tai teltassa säilytettyä omaisuutta kohdanneessa vahingossa vakuutuksenottajan omavastuu on 20 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutussopimuksen omavastuu Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus Vahingon määrä jälleenhankinta-arvon mukaan saadaan, kun omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään jäännösarvo. Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on sama kuin korjauskustannukset, kuitenkin ottaen huomioon vahingoittuneen omaisuuden ikä. Korvauksen määrä jälleenhankinta-arvon mukaan on vahingon määrä, mahdolliset ikävähennykset huomioonottaen sekä omavastuulla vähennettynä. Jos jälleenhankitun tai korjatun omaisuuden arvo on vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankinta-arvoa suurempi, ei ylimenevää osaa oteta huomioon korvausta laskettaessa (ks. kohta ). Jos omaisuutta ei voida korjata, vahingonkorvauksen määrä on vastaavan samassa kunnossa kuin vahinkohetkellä olleen omaisuuden hankintahinta. Kun valokuvat, filmit, levykkeet, elintarvikkeet ja näihin verrattavissa oleva omaisuus vahingoittuu, vahingonkorvauksen määrä on sen markkina-arvo tai muussa tapauksessa raaka-aineiden jälleenhankinta-arvo. Vahingonkorvauksessa huomioidaan iästä, kulutuksesta, vähentyneestä käyttökelpoisuudesta ja tuotekehityksestä johtuva arvonalennus. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyttää, että vahingoittunut omaisuus joko korjataan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta tai irtaimen omaisuuden sijalle hankitaan uutta samanlaatuista ja samaan tarkoitukseen tulevaa omaisuutta. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus maksetaan kahdessa erässä. Ensin maksetaan päivänarvon mukainen korvaus, jonka laskemisessa käytetään omaisuuden päivänarvoa vakuutusarvona. Lisäkorvaus, joka käsittää erotuksen jälleenhankinta-arvon korvauksen ja päivänarvon mukaisen korvauksen välillä, maksetaan, kun vakuutusyhtiö on saanut selvityksen jälleenhankintatoimenpiteistä Vahinkomäärä puolivalmisteille tai valmiille tuotteille, jotka vakuutuksenottaja on esittänyt edelleen jalostettavaksi tai myytäväksi, on ero vakuutusarvon juuri ennen vahinkoa ja jäännösarvon välillä Vahinkomäärä ohjelmiston tai tietokoneen tiedostojen vahingoista on kohtuullinen korvaus tietokoneen ohjelmiston jälleenohjelmoinnin kustannuksista ja tarvittaessa tiedostojen palauttamisesta varmuuskopioista edullisimmalla tavalla Päivänarvon mukainen korvaus Päivänarvon mukainen vahinkomäärä saadaan laskemalla yhtä suuri osa jälleenhankinta-arvon mukaan kuin suhde päivänarvon ja jälleenhankinta-arvon välillä osoittaa. Mikäli vahingoittunutta omaisuutta voidaan korjata, on vahinkomäärä yhtä suuri osa korjauskustannuksista kuin mitä päivänarvo on jälleenhankinta-arvosta. Päivänarvon mukainen korvausmäärä on vahinkomäärä omavastuulla vähennettynä (ks. kohtaa ) Ensivastuun mukainen korvaus Jos vakuutusmäärä on ensivastuun määrä, korvauksen määrä on vahingon määrä vähennettynä mahdollisilla vähennyksillä ja omavastuulla. Korvauksen määrä on kuitenkin enintään sovittu ensivastuun määrä Verotussäännökset Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon verotuksesta annetut säännökset. Tällainen säännös on esimerkiksi arvonlisävero Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään vahingon korvauskustannuksiin tai vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankintakustannuksiin sisältyvän veron, maksetaan korvaus kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron määrällä vähennettynä Korvaus maksetaan arvonlisäveron määrällä vähennettynä myös silloin, kun vakuutetulla on arvonlisäverolain tai liikevaihtolain mukaan ollut oikeus vähentää tuhoutuneen tai menetetyn omaisuuden hankintahintaan sisältynyt vero Muut korvaussäännökset Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemasta hankkia tilalle vastaava omaisuus tai korjauttaa vahingoittunut omaisuus Jos menetetty omaisuus saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutuksenottajan tulee viipymättä luovuttaa se vakuutusyhtiölle tai palauttaa korvaus sen osalta Jäljellä oleva vahingoittunut tai vahingoittumaton omaisuus jää vakuutuksenottajan omistukseen. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa arvosta, joka määritellään samojen perusteiden mukaan kuin ennen vahinkotapahtumaa.

8 Jos korvausta suoritetaan sellaisesta omaisuudesta, johon voidaan vahvistaa yrityskiinnitys ja jos koko yrityskiinnityksen kohteena oleva omaisuus tai suurin osa siitä tuhoutuu tulipalon tai muun siihen verrattavan tapahtuman johdosta, korvaus suoritetaan vakuutuksenottajalle, kun hän on selvittänyt, ettei omaisuutta ole kiinnitetty velan vakuudeksi tai että kiinnityksen haltijat ovat suostuneet korvauksen suorittamiseen (Vrt. yrityskiinnityslaki 13 ) Vakuutusmäärä alenee vahingon johdosta korvauksen määrällä Indeksiehdot Vakuutusmäärän ja - maksun indeksiehdot Vakuutusmäärä on sidottu vakuutuskirjassa mainittuun indeksiin seuraavia sääntöjä noudattaen. Perusindeksi on ensimmäisen vakuutuskauden edeltäneen vuoden lokakuun indeksi. Tarkistusindeksi on vakuutuskirjaan merkittyä vakuutuskauden alkamiskuukautta edeltäneen kalenterivuoden lokakuun indeksi. Tarkistusajankohta on vakuutuskauden alkamispäivä, jolloin vakuutuskirjaan merkittyä vakuutusmäärää tarkistetaan yhtä monta prosenttia kuin tarkistusindeksi poikkeaa perusindeksistä. Tarkistusajankohdasta lukien erääntyvät vakuutusmaksut muutetaan tarkistettua vakuutusmäärää vastaavasti. Mikäli indeksiluku on negatiivinen, yllämainittua tarkistusta ei tehdä Omavastuun indeksiehto Omavastuu on sidottu kuluttajahintaindeksiin seuraavia sääntöjä noudattaen: Perusindeksi on vakuutuksen alkamisvuotta edeltäneen vuoden lokakuun kuluttajahintaindeksi. Tarkistusindeksi on vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkityn vakuutuskauden alkamiskuukautta edeltäneen kalenterivuoden lokakuun kuluttajahintaindeksi. Tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä. Seuraavan vakuutuskauden omavastuu on yhtä monta prosenttia vakuutuskirjaan merkitystä omavastuusta kuin tarkistusindeksi on perusindeksistä Ikävähennystaulukko Esine vapaat vuodet % ilmastointi- ja kylmälaitteet 1 6 elektroniikka, käsikoneet, työkalut 1 10 optiset laitteet 1 10 konttorikoneet 1 20 urheiluvälineet ja -varusteet 1 20 atk-laitteet 1 20 matkapuhelimet 1 20 huonekalut, vaatteet, tekstiilit 1 20 sähkömoottorit 1 10 muut koneet ja laitteet 1 10 asiakkaiden ja työntekijöiden omaisuus päivänarvo Vähennys lasketaan kertomalla ikävähennysprosentti omaisuuden käyttövuosilla, josta on vähennetty taulukossa mainittu vapaiden vuosien määrä.. Kun vahinko on tapahtunut yksittäisille esineille, ikävähennykset tehdään yllä olevan taulukon mukaan.

9 27 Lisäturvavakuutukset 27.1 Keskeytysvakuutus Keskeytysvakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoitus on korvata liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttama taloudellinen vahinko, joka on suoranainen seuraus Yritysvakuutusehtojen mukaan korvattavasta omaisuusvahingosta. Keskeytysvakuutus perustuu yhteen tai useampaan seuraavista vakuutusmuodoista: Palo/myrsky Varkaus/ilkivalta/ryöstö/vuoto/sähköilmiö Rikkoutuminen (ei kata tuotantokoneita) Keskeytysvakuutuksen laajuus Keskeytysvakuutusten yleiset ehdot Keskeytysvakuutus käsittää vakuutuskirjassa mainitun toiminnan vakuutuspaikalla Vakuutuksenottajan on ilmoitettava hankinnoista ja muutoksista, jotka vaikuttavat olennaisesti vakuutettuun toimintaan tai vakuutusarvoon Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka suoraan tai epäsuorasti johtuu terroriteosta. Tämä ei kuitenkaan koske kuluttajia Toiminnan keskeytysvakuutus Toiminnan keskeytysvakuutus korvaa sellaisen keskeytysvahingon, joka on suoranainen seuraus Yritysvakuutusehtojen mukaan korvattavasta, vakuutusturvan laajuuden mukaisesta, omaisuusvahingosta ja joka tapahtuu vakuutuskaudella alla mainituin poikkeuksin Konekeskeytysvakuutus Tuotantokoneissa tai -laitteissa tapahtuneesta vahingosta aiheutunut keskeytys korvataan ainoastaan jos vakuutuskirjaan on tehty merkintä siitä, että vakuutukseen sisältyy konekeskeytysvakuutus. Konekeskeytysvakuutuksesta korvataan keskeytysvahinko, joka on suoranainen seuraus Yritysvakuutusehtojen perusteella korvattavasta rikkoutumisvahingosta. Korvauksen edellytyksenä on että tuotantokone tai -laite on vakuutettu rikkoutumisvahingon varalta Folksam Vahinkovakuutuksessa Konekeskeytysvakuutus astuu voimaan koneen asennuksen ja koekäytön jälkeen Epidemiakeskeytysvakuutus Keskeytys, joka johtuu siitä että viranomaiset lain nojalla puuttuvat toimintaan estääkseen Tartuntatautilaissa tai Eläintautilaissa määriteltyjen tartuntatautien (epidemia) leviämistä, korvataan vain jos vakuutuskirjassa on mainittu, että epidemiakeskeytysvakuutus sisältyy. Useampi, samasta syystä johtuva toimenpide, lasketaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi Samasta epidemiasta johtuvia keskeytysvahinkoja korvataan kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään euroa. Mikäli korvausten määrä ylittää mainitun määrän, alennetaan kaikkia korvauksia samassa suhteessa Riippuvuuskeskeytysvakuutus Riippuvuudesta johtuva vahinko korvataan ainoastaan jos vakuutuskirjaan on tehty merkintä siitä, että vakuutukseen sisältyy riippuvuuskeskeytysvakuutus Riippuvuuskeskeytyksellä tarkoitetaan vakuutetun liiketoiminnan keskeytymistä vakuutuskirjaan merkityn alihankkijan, tavaran- tai palvelutoimittajan tai asiakkaan omaisuutta kohdanneen korvattavan palovahingon seurauksena Keskeytysvakuutuksen vakuutusarvo Keskeytysvakuutuskate Vakuutusarvo on vakuutuskauden alusta laskettava yhden vuoden budjetoitu keskeytysvakuutuskate. Vakuutusarvo vastaa rahamäärää sellaisena kuin se olisi toteutunut ilman keskeytysvahinkoa Keskeytysvakuutuskate lasketaan siten, että liikevaihdosta vähennetään materiaalit, tarvikkeet ja tavarat, ostetut palvelut ottaen varastomuutokset huomioon Jos vahinko ja vastuuaika jatkuvat vakuutuskauden yli, lasketaan vakuutusarvo sille vuodelle, joka päättyy keskeytysvahingon päätyttyä, kuitenkin viimeistään vastuuajan päättyessä Ylimääräiset kustannukset Vakuutuskohteen ollessa ylimääräiset kustannukset korvataan vakuutuksesta vakuutuskirjassa mainituista toimenpiteistä aiheutuvat ylimääräiset kulut, joilla yritys rajoittaa tai ehkäisee keskeytysvahingosta aiheutuvaa keskeytysvakuutuskatteen menetystä keskeytysaikana Keskeytysvakuutuksen vakuutusmäärä Keskeytysvakuutuksen vakuutusmäärä lasketaan samoin kuin keskeytysvakuutuksen vakuutusarvo ja se vastaa vakuutuskirjaan merkittyä rahamäärää Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden yläraja Keskeytysvakuutuksen vastuuaika ja omavastuu Keskeytysvakuutuksen vastuuaika on enintään 12 kuukautta (ellei toisin ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan) ja alkaa omaisuusvahingon tapahtumahetkestä vakuutuskauden aikana Keskeytysvahingon korvausmäärästä vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Yksi vuorokausi on yksi 360 osa 12 kuukauden keskeytysvakuutuskatteesta Keskeytysvahinko ja vahingonkorvaus Vahinkomäärä on keskeytysvakuutuskatteen menetys siltä ajalta, kun vahinkotapahtuma on aiheuttanut keskeytysvakuutuskatteen alenemisen. Korvaus käsittää myös liiketaloudellisesti perustellut kiirehtimiskulut ja muut keskeytyksen rajoittamisen toimenpidekulut, jotka ovat alentaneet vakuutusyhtiön korvausta ja sen toimitusta, joista oli etukäteen sovittu vakuutusyhtiön kanssa ja jotka vakuutusyhtiö oli määritellyt Keskeytysvahingon korvausmäärä on enintään vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä korkeintaan 12 kuukauden vastuuajalta (ellei toisin ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan) vähennettynä omavastuulla.

10 Keskeytysvahinkoa laskettaessa ei oteta huomioon sellaista vahingon lisäystä, joka johtuu siitä, että osa vastuuajasta on käytetty liiketoiminnan kehittämiseen, laajentamiseen tai muuhun muutokseen, riippumatta siitä, kuka on edellyttänyt muutokset tehtäväksi Jos keskeytysaikana ilmenee vahingon johdosta syntyvää tuloksen kasvua toisessa liiketoimessa, jota vakuutuksenottaja itse tai joku toinen hänen puolestaan harjoittaa, tämä lisäys on otettava huomioon vähennyksenä vahinkoa laskettaessa Korvauksesta vähennetään vakuutusmäärään sisältyvät kulut, jotka ovat vastuuaikana säästyneet sen vuoksi, ettei niitä vahingon johdosta ole syntynyt tai ne ovat vähentyneet, tai sellaiset kulut, jotka on korvattu muulla vakuutuksella tai muuten säästyneet. Korvauksesta vähennetään myös valtiovaroista saatu korvausmäärä Korvausta ei makseta vahingosta tai omaisuuden arvon alenemisesta tai tappiosta, joka on välitön seuraus viranomaisten määräyksestä, kuten että olosuhteista riippuen jotain tuotetta ei ole saatu myytyä Vakuutuksenottajan tulee kyseessä olevan viranomaisen antamalla asiakirjalla todistaa keskeytyksen kesto, jona aikana toimintaa viranomaisten määräyksestä ei ole voitu harjoittaa. Vakuutuksenottajan tulee lisäksi vahvistaa että hän on määräysten mukaisesti säädetyssä järjestyksessä hakenut korvausta valtionvaroista. Mikäli korvausta valtionvaroista ei ole myönnetty siitä syystä että anomusta ei ole säädetyssä ajassa haettu, ei myöskään tämä vakuutus korvaa täten saamatta jäänyttä korvausta valtionvaroista Ali- ja ylivakuutus Jos vakuutusmäärä on alempi tai korkeampi kuin vakuutusarvo, sovelletaan korvausmäärään Yritysvakuutusehtojen määräyksiä ali- ja ylivakuutuksesta Muita määräyksiä Vahingon sattuessa vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin keskeytysvahingon vähentämiseksi tai rajoittamiseksi. Tällaisista toimenpiteistä johtuvat ylimääräiset kulut korvataan siltä osin kuin ne vähentävät vakuutusyhtiön korvausvastuuta Vakuutuksenottajan on avustettava vakuutusyhtiötä vahingon määrän selvittämisessä ja esitettävä kaikki asiakirjat sekä annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta vakuutusyhtiö voisi selvittää vahingon laajuuden Vakuutusyhtiö vapautuu korvausvastuusta, ellei vakuutuksenottaja ole hoitanut asianmukaisesti toiminnan liikekirjanpitoa, kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla Mikäli omaisuutta ei ole vakuutettu tai se on vakuutettu alemmasta määrästä kuin sen jälleenhankinta-arvosta, vahinkolisäystä ei tästä johtuen huomioida keskeytysvahingon korvauksessa Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä ja vastuuaika ovat vakuutusyhtiön vastuuvelvollisuuden ylärajana vakuutuskaudella sattuvien vahinkojen osalta Keskeytysvahinkotapauksessa vakuutusyhtiön vastuuvelvollisuus alenee vahingosta maksettujen korvausten määrällä. Jos vakuutuskausi jatkuu tällaisen vahingon jälkeen, voi vakuutuksenottaja palauttaa vakuutusmäärän entiselle, ennen vahinkoa olleelle tasolle, maksamalla lisämaksun, joka vastaa samansuuruista prosentuaalista osaa vakuutusmaksusta kuin korvausmäärä on alkuperäisestä vakuutusmaksusta Vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää keskeytysvahingon korvausmäärää tai evätä se kokonaisuudessaan, jos esimerkiksi suojeluohjeita tai viranomaisten määräyksiä ei ole noudatettu ja omaisuusvahingon korvausta olisi vastaavalla tavalla vähennetty tai se olisi evätty Jos liiketoimintaa ei jatketa esinevahingon jälkeen, pidetään vahinkona menetettyä liikevoittoa sekä maksettuja, vakuutusmäärään sisältyviä kuluja ja palkkakustannuksia ajalta, jonka olisi pitänyt kulua liiketoiminnan uudelleen käynnistämiseen Henkilökeskeytysvakuutus Henkilökeskeytysvakuutuksen tarkoitus Vakuutuksesta korvataan taloudelliset vahingot, jotka johtuvat yrityksen vakuutuskirjassa mainittujen avainhenkilöiden hoidettavina olleiden työtehtävien keskeytymisestä tapaturmaisen kuoleman tai tapaturmasta johtuvan täyden työkyvyttömyyden (ei sairauden) johdosta Vakuutusarvo Vakuutusarvo on korkeintaan vakuutuskirjaan merkitty määrä ja korvausta maksetaan enintään kolmen kuukauden ajan henkilöä ja vahinkotapahtumaa kohden Edunsaajat Edunsaajana on vakuutuksenottaja, eivät vakuutuskirjassa mainitut avainhenkilöt Henkilökeskeytysvakuutuksen laajuus Vakuutus kattaa ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että yrityksen avainhenkilön hoidettavina olleet työtehtävät jäävät kokonaan hoitamatta ko. henkilön tapaturmasta johtuvan kuoleman tai täyden työkyvyttömyyden johdosta Tämän vakuutuksen alaisten henkilöiden on oltava vakinaisessa työsuhteessa yrityksessä avainhenkilönä ja vakuutuskirjassa on mainittava henkilön koko nimi ja henkilötunnus Vakuutus kattaa työaikana tai vapaa-aikana sattuvat vahingot (tapaturmat), sen mukaan kuin näiden ehtojen kohdissa ja on määritelty Vahingonkorvaus Korvausmäärä on avainhenkilön poissaolosta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, joista vähennetään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu. Tällaisia ovat kustannukset, joita aiheutuu sijaisen palkkaamisesta tai ulkopuolisen toimisto- yms. palvelun ostamisesta hoitamaan avainhenkilön tehtäviä tai muut vastaavat kustannukset Korvausta ei makseta kustannuksista, jotka aiheutuvat voiton tai myyntikatteen alentumisesta tai viivästyneiden toimitusten korvaamisesta asiakkaille tai muista vastaavista kustannuksista Perheenjäsenet eivät voi toimia sijaisina henkilökeskeytyksen vuoksi Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

11 Korvattavat vahinkotapahtumat Tapaturmaksi käsitetään äkillinen, ulkoinen tapahtuma, joka aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman tahattomasti Tapaturmiksi katsotaan näiden ehtojen mukaan myös seuraavat tapahtumat: hukkuminen lämpöhalvaus, auringonpistos ja paleltuminen kaasumyrkytys erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys Vahingot joita vakuutus ei korvaa Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, joiden syynä on: vakuutetun sairaus tai pysyvä ruumiinvamma sairauden tai ruumiinvamman hoitamiseksi tehty leikkaus-, hoito- tai muu lääketieteellinen toimenpide, ellei toimenpidettä ole suoritettu tällä vakuutuksella korvattavan vamman hoitamiseksi vakuutetun käyttämän lääkkeen, alkoholin tai muun päihteen aiheuttama myrkytys ravinnoksi nautitun aineen aiheuttama myrkytys hampaan tai hammasproteesin lohkeaminen tuhoavan aseen tai ydinreaktion aiheuttama äkillinen joukkotuho vakuutetun osallistuminen sotaan tai aseelliseen selkkaukseen hyönteisenpiston tai -pureman aiheuttama sairaus ja muut seuraukset itsemurha Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka suoraan tai epäsuorasti johtuu terroriteosta. Tämä ei kuitenkaan koske kuluttajia Muita määräyksiä Vahingon sattuessa vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin keskeytysvahingon vähentämiseksi tai rajoittamiseksi. Tällaisista toimenpiteistä johtuvat ylimääräiset kulut korvataan siltä osin kuin ne vähentävät vakuutusyhtiön korvausvastuuta Vakuutuksenottajan on avustettava vakuutusyhtiötä vahinkomäärän selvittämisessä sekä esitettävä kaikki asiakirjat ja annettava kaikki tarpeelliset tiedot, jotta vakuutusyhtiö voisi määritellä vahingon laajuuden Vakuutusyhtiö vapautetaan korvausvelvollisuudesta, mikäli vakuutuksenottaja ei ole pitänyt asianmukaista kirjanpitoa toiminnastaan kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla Jos vahinkotapahtuma aiheuttaa keskeytyskauden aikana tuloksen lisäystä jossakin toisessa liiketoiminnassa, jota vakuutuksenottaja itse tai joku muu hänen puolestaan harjoittaa, on lisäys otettava huomioon vähennyksenä vahinkomäärästä Korvauksesta vähennetään vakuutusmäärään sisältyvät kulut, jotka ovat säästyneet vakuutusaikana sen vuoksi, ettei niitä ole vahingon seurauksena kertynyt tai ne ovat vähentyneet tai kulut, jotka on korvattu jollakin toisella vakuutuksella tai joilta on muutoin säästytty Vuokrakeskeytysvakuutus Vuokrakeskeytysvakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoitus on korvata vakuutuksenottajan omistaman vakuutetun rakennuksen tai rakennusosan vuokraamisessa tapahtuvan keskeytymisen aiheuttama vuokran menetys Kiinteistövakuutusehtojen mukaan korvattavan omaisuusvahingon seurauksena Vuokrakeskeytysvakuutuksen laajuus Vakuutus korvaa vakuutetussa rakennuksessa tapahtuvan, Kiinteistövakuutusehtojen mukaan korvattavan omaisuusvahingon seurauksena syntyneen vuokranmenetyksen Vuokranmenetys korvataan näiden ehtojen mukaisesti ainoastaan, jos omaisuusvahinko korvataan tai olisi korvattu omaisuusvakuutuksesta ja jos vahinko tapahtuu vakuutuskauden aikana Vakuutuksenottajan on ilmoitettava hankinnoista ja muutoksista, jotka vaikuttavat olennaisesti vakuutettuun toimintaan tai vakuutusarvoon Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka suoraan tai epäsuorasti johtuu terroriteosta. Tämä ei kuitenkaan koske kuluttajia Vuokrakeskeytysvakuutuksen vakuutusarvo Vakuutusarvo on vakuutuksessa tarkoitetun vakuutetun rakennuksen tai rakennusosan vuokraamisessa mahdollisesti syntyvä vuokranmenetys 12 kuukauden ajalta (ellei toisin ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan) Vuokranmenetys lasketaan vuokranalennukseksi, jota vuokralainen voi lain mukaan vaatia, vähennettynä keskeytysajalla säästyneillä lämmitys-, valaistus- sekä muilla kuluilla (yhtiövastike) Jos vahinko ja vastuuaika jatkuvat vakuutuskauden yli, lasketaan vakuutusarvo sille vuodelle, joka päättyy keskeytysvahingon päättyessä, kuitenkin viimeistään vastuuajan päättyessä Vuokrakeskeytysvakuutuksen vakuutusmäärä Vuokrakeskeytysvakuutuksen vakuutusmäärä lasketaan samoin kuin keskeytysvakuutuksen vakuutusarvo ja se vastaa vakuutuskirjaan merkittyä rahamäärää Vakuutuksen tarkoittama rakennus tai rakennusosa on merkittävä selvästi vakuutuskirjaan Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden yläraja Vuokrakeskeytysvakuutuksen vastuuaika ja omavastuu Vuokrakeskeytysvakuutuksen vastuuaika on enintään 12 kuukautta (ellei toisin ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan) ja alkaa omaisuusvahingon tapahtumahetkestä vakuutuskauden aikana Keskeytysvahingon korvausmäärästä vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

12 Vuokrakeskeytysvahinko ja vahingonkorvaus Vahinkomäärä on vuokratulojen menetys vahinkotapahtuman ajalta, vähennettynä vastaavilla sinä aikana säästyneillä kustannuksilla. Vakuutus ei saa tuottaa vakuutetulle voittoa, vaan tarkoituksena on korvata korvattavan omaisuusvahingon aiheuttama, todellinen vuokran menetys Keskeytysvahingon korvausmäärä on enintään vakuutuskirjassa mainittu vuokranmenetyksen vakuutusmäärä korkeintaan 12 kuukauden vastuuajalta (ellei toisin ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan) vähennettynä omavastuulla Keskeytysvahinkoa laskettaessa ei oteta huomioon sitä vahingon lisäystä, joka johtuu siitä, että osa vastuuajasta on käytetty rakennuksen tai tilojen parannukseen, laajentamiseen tai muuhun muutokseen riippumatta siitä, kuka on edellyttänyt muutokset tehtäviksi Korvauksesta vähennetään ne kulut, jotka ovat säästyneet vastuuaikana (yhtiövastike) ja joita vahingon seurauksena ei ole syntynyt tai jotka ovat vähentyneet tai niitä kuluja, jotka on korvattu jollakin muulla vakuutuksella tai jotka ovat säästyneet muulla tavalla Ali- ja ylivakuutus Jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa alhaisempi tai korkeampi, korvausmäärään sovelletaan omaisuusehtojen määräyksiä ali- ja ylivakuutuksesta Muita määräyksiä Vahingon sattuessa vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin keskeytysvahingon vähentämiseksi tai rajoittamiseksi Vakuutuksenottajan on avustettava vakuutusyhtiötä vuokranmenetyksen selvittämisessä ja esitettävä kaikki asiakirjat ja annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta vakuutusyhtiö voisi selvittää vahingon laajuuden Vuokranmenetyskorvausta ei makseta, jos menetys johtuu vakuutuksenottajan taloudellisesta tilanteesta, pääoman puutteesta tai puutteellisesta vakuutusturvasta Vuokrakeskeytysvahingon sattuessa vakuutusyhtiön vastuuvelvollisuus alenee vahingosta maksettavan korvauksen määrällä Tavaran Kuljetusvakuutus Vakuutuksen kohde Vakuutuksen kohteena on Yritysvakuutuksen ehtojen kohdassa 22.1 tarkoitettu omaisuus vakuutuskirjaan merkittyihin määriin saakka kuljetusta ja vakuutuskautta kohden, myös sellaisten kuljetusten aikana jotka tapahtuvat Suomessa joissa vastuun tavaroista kantaa vakuutuksenottaja kuljetusehtojen mukaisesti tai jotka vakuutuksenottaja on kauppakirjan tai muun ennen kuljetusta tehdyn sopimuksen nojalla sitoutunut vakuuttamaan. Tavara vakuutetaan sen reaaliarvosta. Reaaliarvo on uuden tavaran osalta sen kauppalaskuarvo, kuljetuskustannuksilla lisättynä. Käytetyn tavaran arvo on sen käypä arvo. Käypä arvo on se hinta, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin lähtöpaikalla kuljetuksen alkamishetkellä Vakuutuksen laajuus Vakuutus kattaa näissä ehdoissa mainittujen vahingonvaarojen aiheuttamat suoranaiset esinevahingot tavaralle seuraavin edellytyksin: vahinko on tapahtunut ulkoisesta syystä vahinko on äkillinen ja ennalta arvaamaton Rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata kuljetettavalle tavaralle aiheutunutta vahinkoa, jonka on aiheutunut normaalista painon tai tilavuuden hupenemisesta; tavaran omista ominaisuuksista; liian suuresta kuumuudesta tai kylmyydestä, ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihteluista; puutteellisesta pakkauksesta; tavaralle sopimattomasta kuljetusvälineestä; sodasta, kapinasta, vallankumouksesta, terrorismista tai muusta senkaltaisesta syystä. Vakuutus ei kata vahingonkorvausvelvollisuutta kolmannelle henkilölle. Vakuutuksesta ei korvata vahingoittuneen tavaran poisviemisestä tai hävittämisestä johtuvia kustannuksia. Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia, katso Folksam Vahinkovakuutuksen Yleiset sopimusehdot B. Jos vakuutuskausi jatkuu tällaisen vahingon jälkeen, voi vakuutuksenottaja palauttaa vakuutusmäärän sen ennen vahinkoa olleelle tasolle maksamalla lisämaksun, joka vastaa korvausmäärän ja vakuutusmäärän suhdetta alkuperäisestä vakuutusmaksusta Vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää keskeytysvahingon korvausmäärää tai evätä se kokonaan, jos esimerkiksi suojeluohjeita tai viranomaisten määräyksiä ei ole noudatettu ja omaisuusvahingon korvausta olisi vastaavasti vähennetty tai se olisi evätty Jos liiketoimintaa ei jatketa keskeytysvahingon jälkeen, pidetään vahinkona menetettyjä vuokratuloja sekä maksettuja, vakuutusmäärään sisältyviä kuluja, vähennettynä keskeytysajalta säästyneillä kuluilla, jotka olisivat kuluneet vuokratoiminnan uudelleen käynnistämiseen (yhtiövastike).

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Om 1 OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 OMAISUUSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Jälleenhankinta-arvo Käypä arvo Nykyarvo Vakuutusmäärä Ensivastuu Jäännösarvo Jälleenhankinta-arvolla

Lisätiedot

22.1.2.2 Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

22.1.2.2 Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata. 1 22 PERUSKOTIVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan. 22.1 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Voimassa 1.1.2014 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Voimassa 1.1.2014 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90D

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90D Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90D Voimassa 1.6.2012 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA

LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4 Korvattavat

Lisätiedot

Esine- ja keskeytysvakuutus

Esine- ja keskeytysvakuutus yleiset ehdot omaisuusvakuutus Voimassa 1.1.2006 alkaen Nämä omaisuusvakuutuksen ehdot sisältävät yhteisten säännösten lisäksi säännöksiä, jotka koskevat yksinomaan joko vakuutuksen esine- tai keskeytysvakuutusosaa.

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Kotivakuutus Vakuutusehdot 88H

Kotivakuutus Vakuutusehdot 88H Kotivakuutus Vakuutusehdot 88H Voimassa 1.3.2013 alkaen Sisällysluettelo 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutetut 23 Vakuutuksen kohde 24 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

Kotivakuutus Vakuutusehdot 88 I

Kotivakuutus Vakuutusehdot 88 I Kotivakuutus Vakuutusehdot 88 I Voimassa 1.7.2013 alkaen Sisällysluettelo 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutetut 23 Vakuutuksen kohde 24 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

Suojelukohteet Kotivakuutuksessa. 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen

Suojelukohteet Kotivakuutuksessa. 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen Suojelukohteet Kotivakuutuksessa 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen Täydestä hinnasta vakuuttaminen Rakennus ja irtaimisto voidaan vakuuttaa täydestä hinnasta, jolla tarkoitetaan vakuuttamista pinta-alatietojen

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Kiinteistövakuutusten rakenne (KI 01) Esinevakuutus Laaja turva tai ilmiöpohjainen Vastuu- ja oikeusturva Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Yritysykkönen Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan ja palvelualan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit.

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Kotivakuutus Vakuutusehdot 88K

Kotivakuutus Vakuutusehdot 88K Kotivakuutus Vakuutusehdot 88K Voimassa 1.1.2016 alkaen Sisällysluettelo 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutetut 23 Vakuutuksen kohde 24 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan menoa. Tilannetta

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Voimassa 1.1.2012 alkaen 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

Omaisuusvakuutusten vakuutusehdot

Omaisuusvakuutusten vakuutusehdot Yritysturva Omaisuusvakuutusten vakuutusehdot VOIMASSA 1.3.2003 ALKAEN SISÄLLYS Omaisuusosan yhteiset ehtokohdat YT 199 1 1 Omaisuusvakuutuksissa käytetyt määritelmät ja keskeiset käsitteet 1 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4

Lisätiedot

KESKEYTYSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KESKEYTYSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Ke 1 KESKEYTYSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2013 101 KESKEYTYSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Vakuutusmäärä Vastuuaika Vakuutusmäärällä tarkoitetaan vakuutuksen kohteelle vakuutuskirjaan merkittyä

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Yritysturva. Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.1.2015 alkaen

Yritysturva. Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.1.2015 alkaen Yritysturva Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.1.2015 alkaen 1 Yritysturva Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset Sisältö Ota mieluummin vakuutukset

Lisätiedot

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

Pohjolan maatilatuotannon vakuutus

Pohjolan maatilatuotannon vakuutus Pohjolan maatilatuotannon vakuutus 1 Pohjolan maatilatuotannon vakuutus Tuoteseloste on voimassa 1.10.2008 alkaen. Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan Maatilatuotannon vakuutuksesta, jolla voidaan

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLTÖ 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen

Lisätiedot

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS Yhdistelmävakuutus, joka koostuu seuraavista vakuutuksista: PERUSOSA - Esinevakuutus LISÄTURVAVAKUUTUKSET - Laaja keskeytysvakuutus - Maataloustraktorivakuutus - Rajoitettu keskeytysvakuutus - Metsävakuutus

Lisätiedot

Maatilavakuutus Vakuutusehdot 67D

Maatilavakuutus Vakuutusehdot 67D Maatilavakuutus Vakuutusehdot 67D Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutetut 23 Vakuutuksen kohde 24 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajaextra

Liikenteenharjoittajaextra Liikenteenharjoittajaextra Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 225 1 04.16 EXTRAVAKUUTUS Liikenteenharjoittajaextra sisältää seuraavat vakuutukset: A Esinevakuutus B Ryöstövakuutus C Matkatavaravakuutus

Lisätiedot

Yleistä tarjouskilpailusta

Yleistä tarjouskilpailusta Hallitus 3.12.2012, LIITE 7 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS 19. MARRASKUUTA 2012 Päivi Manni, asiakaspäällikkö Lasse Kärnä, asiakaspäällikkö Marsh Espoo

Lisätiedot

K-TURVA. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen YH 06

K-TURVA. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen YH 06 K-TURVA Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen YH 06 K-TURVA...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3 2.1 Vakuutuksen kohde...3

Lisätiedot

Maatilavakuutus Vakuutusehdot 67C

Maatilavakuutus Vakuutusehdot 67C Maatilavakuutus Vakuutusehdot 67C Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutetut 23 Vakuutuksen kohde 24 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

Rikkovakuutus ES Vakuutuksen tarkoitus. 2 Vakuutuksen kohde. 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset. 3.

Rikkovakuutus ES Vakuutuksen tarkoitus. 2 Vakuutuksen kohde. 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset. 3. Rikkovakuutus ES 07 Voimassa 1.1.2014 alkaen 133 772 1 04.16 1 Vakuutuksen tarkoitus OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL)

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen ESINEVAKUUTUKSET 2

Kiinteistövakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen ESINEVAKUUTUKSET 2 Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo ESINEVAKUUTUKSET 2 1 Yleiskuvaus 2 2 Vakuutuksen kohde 2 3 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 4 Turvatasot 3 6 Luonnonilmiövakuutus 5 7 Poikkeuksellisten

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS Vla 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS 1.4.2001 219.1 KORVATTAVAT VAHINGOT 1.1 Työntekijöiden omaisuusrikokset Vakuutusturva korvaa sen vahingon, joka vakuutetulle aiheutuu tähän

Lisätiedot

Yritysvakuutus Tuoteseloste

Yritysvakuutus Tuoteseloste Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus, Laaja Kiinteistövakuutus Kiinteistön Täysarvovakuutus, Laaja Kiinteistön Täysarvovakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen KI 01 KIINTEISTÖVAKUUTUKSET...3

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajaextra

Liikenteenharjoittajaextra TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen Liikenteenharjoittajaextra Liittyy A-Vakuutuksen tai OP Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Liikenteenharjoittajaextravakuutuksen ehtoihin 1.1.2011. Voimassa 1.1.2011

Lisätiedot

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Ku 1 TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty kauppatavara tai muu omaisuus tai rahassa mitattava etuus (jäljempänä tavara),

Lisätiedot

K-TURVA SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2007 alkaen YH 06

K-TURVA SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2007 alkaen YH 06 K-TURVA Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2007 alkaen YH 06 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

1.1.2013 VAKUUTUSEHDOT. Kiinteistön vakuutus

1.1.2013 VAKUUTUSEHDOT. Kiinteistön vakuutus 1.1.2013 VAKUUTUSEHDOT Kiinteistön vakuutus 902 Sisällysluettelo Kiinteistön vakuutus 10. Esinevakuutukset...6 10.1 Esinevakuutusten voimassaoloalue...6 10.2 Esinevakuutusten kohteet...6 10.3 Vakuuttamiseen

Lisätiedot

Vakuutusehto YT130 Kiinteistövakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT130 Kiinteistövakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT130 Kiinteistövakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Omaisuuden vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen liittyviä määritelmiä ja keskeisiä käsitteitä 1.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Vakuutusehdot Voimassa alkaen

Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.10.2016 alkaen Sisällys Johdanto... 1 Vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen liittyviä käsitteitä... 1 1 Huoneistovakuutus... 2 1.1 Vakuutuksen kohde... 2 1.2 Vakuutuksen voimassaoloalue...

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO

Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Uuden yrityksen STARTTIVAKUUTUS yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.3.2007 alkaen yh 14 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutuksen rakenne...3 es ES 1 esinevakuutus...3 Vakuutuksen tarkoitus...3 ES 2 Vakuutuksen kohde...3

Lisätiedot

Kiinteistön vakuutus. Vakuutusehto 902. Voimassa 1.6.2011 alkaen. Sisältö

Kiinteistön vakuutus. Vakuutusehto 902. Voimassa 1.6.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto 902 Kiinteistön vakuutus Voimassa 1.6.2011 alkaen Sisältö 10 Esinevakuutukset 2 10.1 Esinevakuutusten voimassaoloalue 2 10.2 Esinevakuutusten kohteet 2 10.3 Vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

OMAISUUSRISKIVAKUUTUS

OMAISUUSRISKIVAKUUTUS OMAISUUSRISKIVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 08 OMAISUUSRISKIVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN RAKENNE...2 ES ES 1 133 093 1 7.12 ESINEVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...2 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

1.1.2013 VAKUUTUSEHDOT. Kiinteistön täysarvovakuutus

1.1.2013 VAKUUTUSEHDOT. Kiinteistön täysarvovakuutus 1.1.2013 VAKUUTUSEHDOT Kiinteistön täysarvovakuutus 901 Sisällysluettelo Kiinteistön täysarvovakuutus 10. Esinevakuutukset...5 10.1 Esinevakuutusten voimassaoloalue...5 10.2 Esinevakuutusten kohteet...5

Lisätiedot

OMAISUUSSUOJELUOHJE 408: RAHOJEN JA ARVOPAPEREIDEN SÄILYTYS JA KULJETUS 1.1.2011

OMAISUUSSUOJELUOHJE 408: RAHOJEN JA ARVOPAPEREIDEN SÄILYTYS JA KULJETUS 1.1.2011 Oar 1 OMAISUUSSUOJELUOHJE 408: RAHOJEN JA ARVOPAPEREIDEN SÄILYTYS JA KULJETUS 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 0. Tarkoitus ja velvoittavuus 1. Omaisuussuojeluohjeet 2. Rahojen ja arvopapereiden säilyttäminen

Lisätiedot

Mitä vakuutetaan? Miten vakuutetaan? Kunnossa. muuttuvat kulut. - vastuuaika 6 kk

Mitä vakuutetaan? Miten vakuutetaan? Kunnossa. muuttuvat kulut. - vastuuaika 6 kk 1/6 SÄHKÖSUUNNITTELUTOIMISTOJEN VAKUUTUSRATKAISU Alla olevat taulukot toimivat tarkistuslistana yrityksen omaisuus- ja henkilöriskejä sekä vakuutustarpeita kartoitettaessa. YRITYKSEN OMAISUUTEEN JA TOIMINTAAN

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus Työkone-Extra Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen 133 234 1 04.16 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Työkone-extra sisältää aina seuraavat vakuutukset: A ESINEVAKUUTUS B ÖLJYVAHINKOVAKUUTUS C KRIISIAPUVAKUUTUS Vakuutukseen

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa 1.1.2012 alkaen 1. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 2. VAKUUTUSTURVAN

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET

TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET 30.1.2014 Finib Oy Vattuniemenkuja 4 E, 00210 HELSINKI Y-tunnus: 1989615-0 Kotipaikka: Helsinki Puhelin: 09-7517 0700 finib@finib.fi,

Lisätiedot

KAUPPAPUUTARHAVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot

KAUPPAPUUTARHAVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot ES17 KAUPPAPUUTARHAVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki 103 244 1 8.00

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset TUOTESELOSTE 460020f 04.16 Voimassa 1.1.2016 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan

Lisätiedot

Kiinteistön täysarvovakuutus

Kiinteistön täysarvovakuutus 901 www.turva.fi 10. Esinevakuutukset 10.1 Esinevakuutusten voimassaoloalue 10.2 Esinevakuutusten kohteet 10.3 Vakuuttamisen ja vahingon korvaamiseen liityviä käsitteitä 10.4 Vahingon määrä 10.5 Korvauksen

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3

Lisätiedot

YH 04 PK-YRITYSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2006 alkaen 103 954 1 10.05(8.06) 5 000

YH 04 PK-YRITYSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2006 alkaen 103 954 1 10.05(8.06) 5 000 YH 04 PK-YRITYSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2006 alkaen 103 954 1 10.05(8.06) 5 000 1 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 4 ES ESINEVAKUUTUS... 4 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus... 4 ES 2

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Katsaus munantuottajan ja nuorikkokasvattajan vakuutusturvaan. Sanna Muurama LSK Poultry Oy

Katsaus munantuottajan ja nuorikkokasvattajan vakuutusturvaan. Sanna Muurama LSK Poultry Oy Katsaus munantuottajan ja nuorikkokasvattajan vakuutusturvaan LSK Poultry Oy Lohmann LSL kanan maahantuonti, markkinointi ja neuvonta Munintakanojen terveys -päivä Ahlman, Tampere 17.11.2014 Sanna Muurama

Lisätiedot

Kiinteistön täysarvovakuutus

Kiinteistön täysarvovakuutus Vakuutusehto 901 Kiinteistön täysarvovakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisältö 10 Esinevakuutukset 2 10.1 Esinevakuutusten voimassaoloalue 2 10.2 Esinevakuutusten kohteet 2 10.3 Vakuuttamiseen ja vahingon

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset Laaja Kiinteistövakuutus ja Laaja Kiinteistön täysarvovakuutus

Kiinteistövakuutukset Laaja Kiinteistövakuutus ja Laaja Kiinteistön täysarvovakuutus Kiinteistövakuutukset Laaja Kiinteistövakuutus ja Laaja Kiinteistön täysarvovakuutus KI 02 Vakuutusehdot 1.1.2016 133 928 1 11.15 Sisällysluettelo LAAJAT KIINTEISTÖVAKUUTUKSET...1 Vakuutuksen rakenne...1

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen Tunnistaminen, arvioiminen ja hallinta Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Marko Merontausta RISKIENHALLINTA Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Rakennukseen kuuluvat, sen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut

Rakennukseen kuuluvat, sen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut DUAL KIINTEISTÖVAKUUTUS 1.2.2016 Vakuutus on jaettu viiteen osaan ja sisältää esine-, vastuu-, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä yleiset ehdot. Vakuutuksen yleisiä

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO YH 04 AY 04 YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITYSYKKÖNEN... 3 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Esinevakuutusten yhteiset ehdot

Esinevakuutusten yhteiset ehdot Y100 www.turva.fi 1. Vakuutuksen voimassaoloalue 1.1 Omaisuus sijaintipaikassa 1.2 Muualla oleva omaisuus (poissaehto) 2. Vakuutuksen kohteet 2.1 Rakennukset 2.2 Irtain käyttöomaisuus 2.3 Vaihto-omaisuus

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT YH 05 AY 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen kohde... 3 2.2 Kohteena

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen Taksiextra Liittyy A-Vakuutuksen ja Pohjola Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Taksiextravakuutuksen ehtoihin 1.1.2011. Taksiextra on taksiyrittäjille tarkoitettu

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys KIINTEISTÖJEN vakuutukset if.fi/yritys OMISTAMISEN riskit kuriin Kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyy useita riskejä. Meiltä Ifistä saat kattavan ja yksinkertaisen vakuutusratkaisun,

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Vakuutusehdot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Vakuutusehdot YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2006 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Vakuutuksen rakenne... 4 ES Esinevakuutus... 4 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus... 4 ES 2 Vakuutuksen kohde... 4 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma MUTKU-PÄIVÄT 2009 ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus Vahingontorjunta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Palo-,

Lisätiedot

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ ETELÄ SSO MAATALOUS KASVINVILJELYILTA Vihti, Somero ja Salo TÄTÄ LÄHITAPIOLAN ON UUSI LIIKENNEVAKUUTUS LÄHITAPIOLA LÄHITAPIOLAN UUSI LIIKENNEVAKUUTUS PALKITSEE VAHINGOTTOMUUDESTA Jatkossa liikennevakuutuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSKILPAILUTUS

VAKUUTUSKILPAILUTUS VAKUUTUSKILPAILUTUS 19.6.2017 VAKUUTUSKILPAILUTUS Tarjoukset pyydetään kokonaisratkaisuna siten, että tarjous sisältää kaikki pyydetyt kaupungin ja eräiden tytäryhtiöiden vakuutukset. Osatarjouksia ja

Lisätiedot

LAAJA KIINTEISTÖVAKUUTUS JA LAAJA KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS PSF902

LAAJA KIINTEISTÖVAKUUTUS JA LAAJA KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS PSF902 LAAJA KIINTEISTÖVAKUUTUS JA LAAJA KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS PSF902 Voimassa 1.10.2015 Vakuutus sisältää esine- (ES), vastuu- (VA), toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu- (TJ) ja oikeusturvavakuutuksen

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Kiinteistövakuutukset Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan kiinteistövakuutuksista, joilla voidaan vakuuttaa sekä asuin- ja liikerakennukset että teollisuusrakennukset.

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot