KuntaIT esittely IT-johtaja Antti Holmroos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KuntaIT esittely. 20.12.2006 IT-johtaja Antti Holmroos"

Transkriptio

1 KuntaIT esittely IT-johtaja Antti Holmroos

2 KuntaIT Toiminta-ajatus: KuntaIT:n tarkoituksena on tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä saada aikaan kansallisesti yhteentoimivia, asiakaslähtöisiä ja tuloksellisuutta lisääviä palveluja ja palvelukokonaisuuksia koko kuntasektorin käyttöön. Tässä tarkoituksessa KuntaIT ohjaa kuntasektorin verkostomaista tietohallintoyhteistyötä ja yhteen sovittaa sen yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tukee osaltaan kunta- ja palvelurakenteen ja julkisten palvelujen uudistamista. 2

3 Toiminnan osapuolet: KuntaIT toiminnan asiakkaat: kunnan toiminnasta vastaava johto palvelutuotannon järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaavat päätöksentekijät palvelutuotannon toteuttajat KuntaIT toiminnan yhteistyökumppanit ja sidosryhmät: kuntasektorin palvelu- ja IT -toiminnasta sekä sähköisten toimintatapojen kehittämisestä vastaavat palveluiden kehittäjät ja niiden toteuttajat edellä mainittujen tahojen yhteistoiminta-alueet ja yhteistyöverkostot valtion tietohallinnosta vastaavat yrityssektori 3

4 KuntaIT henkilöstö Antti Holmroos, IT-johtaja Marjukka Saarijärvi, projektipäällikkö Tommi Oikarinen, projektipäällikkö Tommi Karttaavi, projektipäällikkö Mira Othman, osastosihteeri pääsihteeri 4

5 KuntaIT:n toimintatapa Normiohjaus, muu sääntely Päätöksenteko ja johtamisen tuki; tulosohjaus Henkilöstö- ja taloushallinto Hanke- ja projektihallinta Tietämyksenhallinta Asiakaspalvelu ja markkinointi Tietotaito (informaatio-ohjaus) Ratkaisut Verkosto KuntaIT:n asiakkaat JUHTA-valmistelu ja ohjaus (1) Julkishallinnon strategiat JulkITverkosto KuntaIT-ydinverkosto 5

6 KuntaIT - toiminnan lähtökohdat KuntaIT toiminnassa tuotetaan kuntien laajaan käyttöön sovelluksia ja ratkaisuja joko olemassaolevista ratkaisuista, joiden käyttöä levitetään ja jalkautetaan hankkeina tai käynnistämällä/tukemalla /ohjaamalla/johtamalla uuskehityshankkeita. Jokaisella hankkeella on kuntaomistaja. Ratkaisut Verkosto on KuntaIT toiminnan edellytys ja toiminnan suuntaaja. Suositukset ja parhaat käytännöt Edellytykset Suositus- ja standardointityöllä sekä hyvillä käytännöillä tuetaan ratkaisujen ja arkkitehtuurin käyttöönottoa KuntaIT-toiminnassa kehitetään ja otetaan käyttöön yhteinen viitearkkitehtuuri, joka toimii alustana ratkaisuille ja on kehityshankkeiden pohja. Viitearkkitehtuurikäsitteen piiriin kuuluvat tietorakenteet ja käsitteet sekä avoimet rajapinnat operatiivisiin ja kansallisiin tietojärjestelmiin 6

7 Painopisteet KuntaIT toiminnan painopiste on toiminnan tavoitteita tukevien kehittämisohjelmien ja kärkihankkeiden muodostaminen, rahoitus ja koordinointi. Hankkeiden hallintamenetelmien ja tukitoimintojen/-palveluiden kehittäminen. Palvelukokonaisuuksien kehittäminen perustuu kuntasektorin yhteisiin palvelu-, tieto- ja tietotekniikkaarkkitehtuureihin ja yhteentoimivuutta edistäviin integraatio- ja rajapintaratkaisuihin sekä näihin liittyviin ohjaus- ja johtamismalleihin (IT Governance) JHS suosituksia laaditaan JUHTA:n vahvistaman JHS -strategian pohjalta ja KuntaIT tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. 7

8 Ratkaisut yhteisiin palvelutarpeisiin Ratkaisut Kehittämishankkeissa painottuvat ratkaisut, jotka tukevat kuntien ja muun julkishallinnon asiakasta palvelevien toimintojen kehittämistä. Ratkaisuja luodaan asiakaslähtöisesti siitä näkökulmasta, että kuntien asiakkaille, kansalaisille ja yritykselle, luodaan mahdollisuus saada julkiset palvelut: elämäntilanteeseen tai yrityksen elinkaareen pohjautuvasti monikanavaisesti mahdollisuuksien mukaan proaktiivisesti. Jo toteutetut hankkeet (mm JUPA) ja KuntaIT toimikaudella syntyvät ratkaisut pyritään saamaan julkishallinnon käyttöön mahdollisimman matalin marginaalikustannuksin ja ne muodostavat kuntien käytössä olevan ratkaisupankin (ohjelmistopankki). 8

9 Ratkaisut yhteisiin palvelutarpeisiin, kriteerit Ratkaisut kansallisesti sovellettavissa (käytöltään yleistettävissä) muodostaa kehitettävän palvelukokonaisuuden kannalta olennaisen osan tukea tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä korostaa asiakasnäkökulmaa - asiakasrajapintaan hyötyjä ja tehokkuutta; asiakasarvo tukea (palvelu)rakenteiden, prosessien ja toimintamallien uudistamista ottaa sähköisen asioinnin mahdollisuudet käyttöön, toteuttaa geneeristen ratkaisujen aikaansaamista ja luoda vuorovaikutteisia julkisia palveluja olla monistettavia, tuotteistettavia synnyttää palvelu- ja systeemi-innovaatioita hyödyntää perusrekistereitä ja muita kansallisia tietovarantoja edesauttaa hyvän tiedonhallintatavan syntymistä 9 hallinnossa.

10 KuntaIT:n kehittämishankkeiden palvelualueet päiväkodin, koulun ja kodin vuorovaikutus turvallisesti kotona palvelut asumisen, muuttamisen ja rakentamisen palvelut kuluttajaneuvonta talous- ja henkilöstöresurssit asiakkaan liikkuvuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukentässä yhteispalvelut Päämäärinä palvelujen saatavuus ja pääsy palveluihin. Hanketasolla toteutettavat kokonaisuudet kohdistuvat mm. - sähköinen päivähoitohakemus - perusterveydenhoidon, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon ketju - sähköinen kuluttajaneuvonta - resurssienhallinnan / toiminnanohjauksen yhtenäisjärjestelmät 10

11 Kehittämishankkeet ja päättyvien jatkohyödyntäminen JUPA-hankkeet: esim kuluttajaneuvonta ja päivähoito KuntaFenix-hankkeet uudet hankkeet - Uusien ratkaisujen tunnistaminen valinta ja käynnistäminen - valituilla palvelualueilla - kriteeristön perusteella - KuntaIT hankehallinnan soveltaminen - Hankekoordinointi - Kehittämisalueet: Muun muassa: kotiin tarjottavat palvelut toimeentulotuki rakentaminen paikkatietojen hyödyntäminen tekniset komponentit rajapinnat tietojärjestelmät kuvausten ja määritysten julkaisu ja ylläpito käyttöoikeudet tuotosten levittäminen 11

12 Suositukset ja parhaat käytännöt Suositukset ja parhaat käytännöt Tietotaidon kerryttäminen ja jakelu JHS-suositusten tuottaminen ja kansallisten standardien valmistelu JHS:ia kevyempien suositusten tuottaminen eri hallinnonalojen ohjeistojen ja suositusten kokoaminen ohjeistohakemistoksi parhaiden käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen toteutusohjeiden luonti SFS-standardointityö ja yhteistyö kansallisten toimijoiden kanssa (mm. TIEKE) 12

13 Edellytysten luonti (1) Edellytykset KuntaIT- kehitys-, koulutus- ja käyttöympäristön luonti tavoiteaikataulu 3/07, käyttö jatkuvaa suoritusalusta JUPA-tuloksille, KuntaIT-hankkeille, sähköisen asioinnin tukipalveluille ja yhteisille rajapinnoille yhteiset ratkaisut kansallisiin tietovarantoihin kytkeytymiseksi Tunnistamis-, varmenne- ja maksamispalveluiden tukeminen (VETUMA) käynnistys 6/07 - jatkuvaa 13

14 Edellytysten luonti (2) Edellytykset KuntaIT viitearkkitehtuuri (02/2007) -> Avoin palveluarkkitehtuuri, avoimet rajapinnat (VM/HKO suositukset) Tietointegraatio, MDM Palvelujen kehittäminen (02/2007) Asiointi- ja integraatioalustat, yhteiset ratkaisut Asiakassuhteen ja elinkaaren hallinta Tietorakenteet, käsitteistö, kuvausmallit ja asiakirjamallit kuvausmenetelmät, repositoriointi 3/07 -> IT governance Hankesalkun hallinta Benchmarking Yhteiset käsitteet kustannuksiin ja teknisiin ympäristöihin Kansallinen potilashallinto Alueelliset ja kansalliset ratkaisut, koordinointi Migraatiosuunnitelma -> roadmap 14

15 Edellytysten luonti (3) Edellytykset Sähköisen laskutuksen jalkauttaminen käynnistys alustavasti 2 vp/2007 Hankintaprosessin tuki 1/2007 -> Tietoturvan tasomäärittelyt 6/2007 -> Virkakortti- ja varmennehanke 6/2007 -> 15

16 Työkaluvalinnat ja toiminnan edellytyksiä luovat toimenpiteet Edellytykset KuntaIT-verkostojen rakentaminen ja hallinta portaalitoteutus 12/06 03/07 Prosessimallinnus, kuvausmallit prosessimallinnustyökalut 2/07 -> Hanke- ja projektihallinta hankehallinnan malli / 12/06 projektinhallinnan menetelmät ja portfolionhallinta 1/07 4/07 16

17 Edellytysten luonti viitearkkitehtuurin aikaansaaminen Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia SUOSITUS VALTIO TIETOJÄRJESTELMIEN KOODIN JARAJAPINTOJEN AVOIMUUDESTA 23/ ASIOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KEINOIN 11a/2005

18 IAM Asiakashallinta MDM Portaali / työpöytä Internet Intranet Extranet Viestintä Sähköiset palvelut Toiminnan ohjaus Hallinnon ohjaus Työn ohjaus Tuotannon ohjaus ERP Taloushallinto Henkilöstöhallinto Hankehallinta Logistiikka Strateginen raportointi Toimisto-ohjelmat Asian hallinta Dokum. hallinta Ryhmätyö Operat. järjestelmät Palveluhallinta Operat. raportointi Avoimen arkkitehtuurin palvelualusta Koostetut palvelut Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Palvelurekisteri SAP Pegasos Effica XX Operatiiviset tietojärjestelmät- ja varannot Pegasos, Effica, ProCapita, Documentum, KuntaToimisto, Fortime, Facta Asiakas Hallinto Henkilöstö Talous Yhdyskunta Ulkoiset 18

19 Eteneminen kahdella kärjellä Johdon ja tietohallintojohdon näkökulma parhaat käytännöt, suositukset tilaaja-tuottajamallit Nykytila prosessimallinnus ja -analyysi tietorakenteet ja käsitteet hanke- ja projektihallinta muutosjohtaminen vaatimusmäärittelyt benchmarking benchmarking Tavoitetila parhaat käytännöt, suositukset tilaaja-tuottajamallit palvelunhallintamallit hankintaprosessi ICT-kehittämisen ja tuotannon näkökulma tilaaja-tuottajamallit sopimusehdot 19

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin Sipoo Suomen halutuin kunta Sipoo 2025 strategia 1 Sipoo 2025 yhteinen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 Pivotal Consulting Oy 2 Sisältö 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Tietohallinnon tilannekuva... 4 3. Strategiset linjaukset... 9 3.1.

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010. Toimittajatapaamisten yhteenveto. Teppo Sulonen

KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010. Toimittajatapaamisten yhteenveto. Teppo Sulonen KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010 Toimittajatapaamisten yhteenveto Teppo Sulonen 1 Toimittajatapaamisten kulku Tapaamiset suoritettiin välillä huhtikuu-syyskuu 2010 Tapaamisten kesto keskimäärin 1,5 tuntia

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

KuntaIT KuntaIT-jalkautusohjelma. Heikki Talkkari Neuvotteleva virkamies 30.11.2009

KuntaIT KuntaIT-jalkautusohjelma. Heikki Talkkari Neuvotteleva virkamies 30.11.2009 KuntaIT KuntaIT-jalkautusohjelma Heikki Talkkari Neuvotteleva virkamies 30.11.2009 Tausta TAUSTA JALKAUTUSOHJELMALLE Lähtökohtana ovat KuntaIT:n toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet. Tavoitteena on

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Asiakaspalvelukeskus - projekti. Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008

Asiakaspalvelukeskus - projekti. Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008 Asiakaspalvelukeskus - projekti Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008 Lähtökohdat projektille Oulussa Oulun Tietotekniikan johtokunnan vierailu Liverpoolissa 2005, pj. Jorma Kivelä

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004 08.03.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004 Yleistä Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmassa todetaan, että valtionhallinto edistää tietoyhteiskuntakehitystä

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke

Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke Omistaja LOPPURAPORTTI 1(47) Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke Loppuraportti 28.6.2012 Omistaja LOPPURAPORTTI 2(47) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2012 2017

Oikeusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2012 2017 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 7/2012 Oikeusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2012 2017 Teknologiasta vaikuttavaksi osaksi toimintaa 7/2012 Oikeusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI RAPORTTI KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI TYÖPAJOJEN VERKKOKYSELYN YHTEENVETO TALENT PARTNERS 2006 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...2 1

Lisätiedot

SADe-ohjelmasta palveluja kunnille ja kuntalaisille

SADe-ohjelmasta palveluja kunnille ja kuntalaisille SADe-ohjelmasta palveluja kunnille ja kuntalaisille Porin seudun tieto- ja asiakirjahallintotyöryhmän kokous, Ulvila Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 1.4.2014 JulkICT 2014 keskeiset tavoitteet 1. Kansallisen

Lisätiedot