ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN. Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN. Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen"

Transkriptio

1 ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen

2 Julkaisija Mikkelin ammattikorkeakoulu PL 181, Mikkeli puh. (015) Kirjoittajat Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen Ulkoasu ja taitto Mainostoimisto Ilme Ky ja Aki Ilmanen Kannen kuva Comstock Complete ISBN (PDF) Mikkeli 2008

3 ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 2 1 YLEISKATSAUS ELINTARVIKKEIDEN VIENTIIN JA KULJETUKSEEN SUOMESTA VENÄJÄLLE Vienti Venäjälle tällä hetkellä Vientimenettely EU:sta kolmansiin maihin Vientimenettelyt Tavanomainen menettely Vienti yksinkertaistetuin menettelyin: kotitullausmenettely Vihreä linja Passitus TIR-passitusjärjestelmä Kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja elintarvikelainsäädäntö ATP-sopimus CMR Elintarvikelainsäädännön vaatimukset omavalvonnasta Vientiprosessi vaihe vaiheelta Suomesta Venäjälle Toimenpiteet Suomen lähtö- ja rajatullissa Toimenpiteet Venäjän raja- ja määränpäätullissa MAANTEITSE TAPAHTUVAT ELINTARVIKKEIDEN KYLMÄKULJETUKSET SUOMESTA PIETARIIN Elintarvikekuljetuksen suunnittelu Elintarvikkeiden vientiin liittyvät asiakirjat Elintarvikkeiden vienti- ja kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset Jakelukanavat Venäjällä SANASTO...28 LÄHDELUETTELO

4 ESIPUHE Logistiikka on tieto- ja materiaalivirojen hallintaa koko toimitusketjussa raakaainelähteiltä loppuasiakkaille, jossa tavoitteena on, että oikeat tuotteet ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja oikean laatuisina. Tässä oppaassa esitellään lämpösäädeltyjen elintarvikkeiden logistista toimintoketjua Suomesta Pietarin elintarvikemarkkinoille Venäjälle. Oppaassa keskitytään autokuljetuksiin, sillä se on elintarvikkeiden osalta yleisin kuljetusmuoto vietäessä Suomesta Venäjälle. Oppaassa käydään läpi tämän hetken elintarvikkeiden vientiä Venäjälle, vientiprosessin vaiheet sekä vientiin ja kuljetuksiin liittyvät dokumentit. Lisäksi oppaassa on esitelty logistiikkapalveluja tarjoavia yrityksiä. Julkaisu on laadittu osana Mikkelin ammattikorkeakoulun suomalais-venäläisen ruokaketjun kehittämishanketta, joka kuuluu EU:n Naapuruusohjelmahankkeisiin. Kansallisena rahoittajana toimii Etelä-Suomen lääninhallitus. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää yhteistyössä venäläisten kumppaneiden kanssa Pietarin alueen ruokaturvallisuutta ja Suomi Venäjä -elintarvikelogistiikan turvallisuutta sekä avustaa suomalaisten yritysten pääsyä Venäjän markkinoille. Mikkelissä Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen 2

5 1 YLEISKATSAUS ELINTARVIKKEIDEN VIENTIIN JA KULJETUKSEEN SUOMESTA VENÄJÄLLE 1.1 Vienti Venäjälle tällä hetkellä Tullihallituksen julkaisemien tietojen mukaan Suomen vienti Venäjälle oli vuonna 2006 hieman yli 6,2 miljardia euroa. Vienti kasvoi vuonna 2006 kahdeksan prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Elintarvikeviennissä (222 milj. euroa) kaikki tärkeät tavararyhmät olivat kasvussa. Maitotaloustuotteiden vienti (noin 107 milj. euroa) lisääntyi 15 % vuoteen 2005 verrattuna. Lihan ja lihatuotteiden vienti kaksinkertaistui ja kohosi 37,5 milj. euroon. Vuonna 2006 elintarvikkeiden osuus kokonaisviennistä oli 3,6 %. (1) TAULUKKO 1. Elintarvikkeiden ja elävien eläinten vienti Venäjälle 2006 (1) Tavararyhmä Elintarvikkeet ja elävät eläimet Elävät eläimet 405 Liha ja lihatuotteet Maitotaloustuotteet ja muna Kala ja kalavalmisteet Vilja ja viljatuotteet Hedelmät ja kasvikset Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja Kahvi, tee, kaakao, mausteet Rehuaineet Erinäiset elintarvikkeet

6 1.2 Vientimenettely EU:sta kolmansiin maihin EU:n tullilainsäädännön mukaan Euroopan yhteisön alueelta kolmanteen maahan vietäväksi aiottu yhteisötavara on ilmoitettava asetettavaksi yhteisön säännösten mukaiseen vientimenettelyyn. Kun tavara asetetaan vientimenettelyyn, tutkitaan viennin edellytykset eli se, kohdistuuko tavaraan vientikieltoja tai -rajoituksia tai muita kauppapoliittisia toimenpiteitä. Vientiin liittyvät käsitteet on koottu oppaan loppuun (sanasto sivulla 28) Vientimenettelyt Tavanomaisessa vientimenettelyssä tavara on esitettävä Tullilaitokselle ja samalla on annettava vientitulli-ilmoitus. Tavanomaista vientimenettelyä voidaan yksinkertaistaa useilla eri tavoilla. Yksinkertaistetut menettelyt ovat yleensä kaksivaiheisia siten, että ensin annetaan vain välttämättömimmät tiedot (epätäydellinen ilmoitus), ja täydentävä tulli-ilmoitus annetaan säädetyssä tai tulliviranomaisen asettamassa määräajassa. Menettelyjen tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa tullausta. Yksinkertaistetut tullimenettelyt ovat epätäydellisen ilmoituksen menettely, yksinkertaistetun ilmoituksen menettely ja kotitullausmenettely. Kaikkein yksinkertaisin menettely on kotitullaus. Se on sujuva ja tarkoituksenmukainen vientiselvitysmenettely, jossa viennin edellytykset on tutkittu etukäteen jo lupaa myönnettäessä. (2) Tavanomainen menettely Vientitullitoimipaikalla (vientitoimipaikalla) Tavanomaista menettelyä käytettäessä viejä tai hänen asiamiehensä ilmoittaa tavaran asetettavaksi vientimenettelyyn esittämällä tavaran ja antamalla yhdellä kertaa kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat (täydellinen tulli-ilmoitus SAD-lomakkeella). Tulliviranomainen voi tällöin tarkastaa tulli-ilmoituksen lisäksi myös muut esitetyt asiakirjat sekä itse tavaran. Kun tulliviranomainen on tutkinut viennin edellytykset ja hyväksynyt tulliilmoituksen, tulliviranomainen luovuttaa tavaran vientimenettelyyn. Vientitoimipaik- 4

7 ka säilyttää SAD-lomakkeen 1-lehden sekä palauttaa viejälle lomakkeen 3-lehden vastaanottomerkinnöin varustettuna, mutta ilman fyysisen viennin vahvistusmerkintöjä. Viejän itsensä on huolehdittava siitä, että vientitoimipaikan vastaanottoleimalla ja päiväyksellä varustettu SAD-lomakkeen 3-lehti toimitetaan tavaran mukana vientitoimipaikalta poistumispaikalle. (3) Poistumistullitoimipaikalla Poistumispaikan tullitoimipaikan tehtävänä on valvoa, että vientimenettelyyn luovutettu tavara toimitetaan fyysisesti pois yhteisön tullialueelta. Poistumistoimipaikka todistaa valvomansa viennin SAD 3 -lehden kääntöpuolelle tehtävin vahvistusmerkinnöin. Vahvistuksen muodostaa leima, jossa on tullitoimipaikan nimi ja päiväys. Jos tavaranhaltija haluaa saada itselleen tulliviranomaisen vahvistaman SAD -lomakkeen 3- lehden, hänen on tehtävä lomakkeen kohtaan 44 (lisätiedot) merkintä "RET.EXP". SAD 3 -lehti annetaan sille henkilölle, joka on sen esittänyt, ja tämän henkilön vastuulla on toimittaa tulliviranomaisen vahvistama SAD 3 -lehti tavaranhaltijalle. (3) Tulli-ilmoituksen antaminen etukäteen Vientipaikan tulliviranomaisen tehtävänä on varmistaa säännösten oikea soveltaminen. Tarvittaessa sen on tarkastettava ilmoitus- ja muiden asiakirjojen lisäksi myös tavara. Tällöin kulkuneuvon lasti joudutaan purkamaan, ellei tarkastusta muuten voida suorittaa. Tämän vuoksi viejälle voidaan varata mahdollisuus antaa tulli-ilmoituksensa tarpeellisine liiteasiakirjoineen vientitullitoimipaikkaan etukäteen. Tällöin on ilmoitus annettava jo ennen vientierän lastaamista kulkuneuvoon. (3) Tulli-ilmoitus liitteineen voidaan toimittaa tullitoimipaikkaan aikaisintaan edellisenä työpäivänä ja viimeistään kolme tuntia ennen lastausajankohtaa. Lastauspaikka ja -aika on ilmoitettava tulli-ilmoituksella. (3) 5

8 1.2.3 Vienti yksinkertaistetuin menettelyin: kotitullausmenettely Kotitullausmenettely on ainoa viennin yksinkertaistettu menettely, jossa tavaraa ei tarvitse esittää Tullille asetettaessa sitä vientimenettelyyn. Tavara ja tavaran mukana seuraava asiakirja on esitettävä Tullille vasta vientimenettelyä päätettäessä. Kotitullausmenettelyssä viejä voi suorittaa vientimuodollisuudet omissa tiloissaan tarvitsematta esittää tulli-ilmoitusta ja tavaroita Tullille. Luvanhaltijan omaan varasto- tai erityiseen kotitullauskirjanpitoonsa tekemät lupaehtojen mukaiset merkinnät vastaavat tavaran luovuttamista vientimenettelyyn. Valvovan tullin vaatiessa lähtevästä tavaraerästä on kuitenkin annettava Tullille ennakkoilmoitus, joka annetaan viejän toiminnasta riippuen joko vientieräkohtaisesti tai jaksoittain, esimerkiksi viikoittain, mm. laivaus- tai muun kuljetussuunnitelman mukaisesti. Ennakkoilmoituksen perusteella tulliviranomainen voi tarvittaessa tulla tarkastamaan tavaraa luvanhaltijan luokse. Lisäksi vientitavaran mukana on oltava joko tulliviranomaisen ennakolta vahvistama tai viejän itse erikoisleimalla vahvistama SAD-lomakkeen kolmoskappale taikka kaupallinen tai hallinnollinen asiakirja, joksi voidaan hyväksyä viejän kauppatapahtumassa käyttämä asiakirja, esimerkiksi kauppalasku. Menettelyn päättävä toimipaikka todistaa viennin SAD 3 -lehteen tai muuhun sovittuun asiakirjaan tehtävin vahvistusmerkinnöin. Kotitullausluvan haltija antaa täydentävät tiedot Tullille lupaehdoissa määrätyssä ajassa vientieräkohtaisesti sovitulta ajanjaksolta. (2) Kotitullausmenettely soveltuu hyvin tukkuviejille tai teollisuusyrityksille, jotka vievät toistuvasti samanlaista tavaraa ja joiden vienti on nopeatempoista. Kotitullaaja saa logistisia etuja, säästää aikaa ja rahaa, eikä tullaus ole sidottu tullitoimipaikkojen sijaintiin tai aukioloaikoihin. Luvan ehtona on, että vienti on säännöllistä ja että tulliviranomainen voi valvoa menettelyä tavaranhaltijan tavarakirjanpidon perusteella ja että vientikieltojen tai -rajoitusten tai muiden vientiä koskevien sääntöjen tehokas valvonta voidaan taata. Lisäksi luvan edellytysten selvittäminen ja tarvittavien lupaehtojen määrittäminen edellyttävät yleensä yrityskäyntiä ja -tarkastusta. Luvassa määritellään sekä tavarat, joihin kotitullausmenettelyä sovelletaan, että muut käytännön yksityiskohtai- 6

9 set säännöt. Luvanhaltijan tulee säilyttää tullaukseen liittyvä aineisto, kuten kauppalaskut, vientitodistukset, kuljetusasiakirjat yms. siten, että ne voidaan tarvittaessa viivytyksettä antaa tulliviranomaisen tarkistettaviksi. Kotitullausmenettelyn käyttäminen edellyttää tulliviranomaisen erikseen myöntämää lupaa. Kotitullausmenettelyn luvanhaltijaa kutsutaan valtuutetuksi viejäksi. Kotitullauslupaa haetaan kotipaikan tullipiiriltä vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, ja se on maksuton. (2) Vihreä linja Venäjän-viejille Suomen tulli tarjoaa ns. Vihreän linjan ja kotitullauksen yhdistelmää. Vihreän linjan ideana on sähköinen tiedonvälistysmenettely: menettelyssä Venäjän tulli ja edelleen venäläinen rajanylityspaikka saa tarvitsemansa tiedot sähköisessä muodossa Suomen tullihallitukselta, jolle viejäyritys on toimittanut tiedot. Suomalaiselle viejäyritykselle etuna tästä on vientiprosessin nopeutuminen. Vihreää linjaa käyttävä kotitullaaja vie tavaran suoraan rajalle. Sähköisen ilmoittamisen ansiosta Vihreällä linjalla ei tarvita TIR Carnet ta. Toimintamalli on käytettävissä vain siihen hyväksytyillä yrityksillä. Elintarvikeyrityksistä mm. Valio käyttää tätä tullausta elintarvikeviennissä Venäjälle. (4) 1.3 Passitus Passitus on tullimenettely, joka on luotu tavarankuljetuksen ja kansainvälisen kaupankäynnin helpottamiseksi. Passitusmenettelyssä tavaraa kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötullitoimipaikasta määrätullitoimipaikkaan, jossa ne voidaan tulliselvittää. Passitusmenettelyssä tavaroita voidaan siirtää passitusalueella tullia tai muita maksuja maksamatta. Passitusta varten vaaditaan kuitenkin tullien ja verojen määrää vastaava vakuus. Passituksessa käytetään tulli-ilmoituslomakkeena SAD-lomakkeen sivuja 1, 4 ja 5. Tulli-ilmoitus tehdään ja tavarat esitetään lähtötullitoimipaikassa, johon jää lomakkeen 1-7

10 kappale. Muut kappaleet seuraavat tavaraa määrätullitoimipaikkaan. Passitusta varten on siis asetettava vakuus, joka kattaa tullit ja muut tavaroista kannettavat maksut. NCTS on uusi passitusmenettelyssä käytettävä tietokoneavusteinen seurantajärjestelmä (= New Computerised Transit System). Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että asiakkaan esittämä passitusilmoitus eli paperinen SAD-lomake muutetaan sähköiseksi ja siirretään kulkemaan tullien välisen tietoverkon sisällä. NCTS:n normaalimenettelyssä asiakas siis edelleen ilmoittaa passitettavat tavaransa SAD-lomakkeella, josta tulli siirtää tiedot NCTS-järjestelmään. NCTS-järjestelmässä voidaan käyttää myös passituksen yksinkertaistettuja menettelyjä. Tällöin asiakas lähettää SAD-lomakkeen tiedot sähköisesti tullille. Tavaroiden kuljettajalle tulostetaan edelleen paperinen saateasiakirja. Se toimii lähinnä muistilappuna, jossa on passituksen numero ja jolle mahdolliset matkan aikaiset tapahtumat voidaan esim. poliisin toimesta merkitä. Varsinaisia passitusilmoituksia vastaava informaatio kulkee lähtöpaikasta määräpaikkaan jo kuorman edellä sähköisenä viestinä. Samoin perillesaapumisen vahvistava sanoma tulee määräpaikasta lähtöpaikkaan sähköisenä ja sisältää matkan aikaiset ja määräpaikan suorittamat tarkastushavainnot TIR-passitusjärjestelmä TIR-passitusjärjestelmällä on mahdollista kuljettaa tavaroita useiden maiden läpi ilman rajoilla tapahtuvia tullimuodollisuuksia. TIR-Carnetia käytettäessä lähtömaan tulliviranomaiset sinetöivät ajoneuvon tavaratilan, jolloin ajoneuvo pääsee rajatarkastusasemilta eteenpäin ilman tarkastusmuodollisuuksia perille saakka, missä sinetit poistetaan tulliviranomaisten valvonnassa. Suomessa TIR-Carneteja välittää Suomen Kuorma-autoliitto ry. Järjestelmä perustuu viiteen perusedellytykseen: Tavaroita tulee kuljettaa varmennetuissa ajoneuvoissa ja konteissa. Mahdollisesti kantamatta jäävät tullit ja verot tulee kattaa koko matkan ajaksi voimassa olevalla takauksella. 8

11 Tavaroiden kuljetusasiakirjana tulee käyttää kansainvälisesti hyväksyttyä TIRcarnet ta, joka on otettu käyttöön lähtömaassa ja joka toimii valvonta-asiakirjana lähtö-, kauttakulku- ja määrämaassa. Lähtömaassa sovelletut tullin valvontatoimenpiteet tulee hyväksyä myös kauttakulku- ja määrämaassa. Takaajayhdistykset ja TIR-käyttäjät hyväksytään ennalta menettelyn piiriin. Lähtömaan tulli sinetöi kuljetuksessa käytetyn ajoneuvon. Tulli tarkastaa ja hyväksyy etukäteen kuljetukseen käytettävät ajoneuvot ja kontit. Lisäksi TIR-carnet n takaajana toimivan järjestön tulee asettaa kuljetettavasta tavarasta riittävä vakuus. Kuljetukset toimivat prosenttisesti kansainvälisessä TIR-järjestelmässä, jossa Suomi ja Venäjä ovat siis myös jäseniä. 1.4 Kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja elintarvikelainsäädäntö Tärkeimmät Suomen ja Venäjän välisiä elintarvikekuljetuksia koskevat sopimukset ovat ATP-sopimus, yleissopimus rahtisopimuksista (CMR) ja kansainvälistä kuljetussopimusta koskeva tulliyleissopimus (TIR-Carnet). Lisäksi Suomi ja Venäjä ovat vuonna 1995 allekirjoittaneet maidensa välisiä ja niiden kautta kolmansiin maihin suuntautuvia kuljetuksia koskevan tieliikennesopimuksen. Sopimuksen keskeisenä periaatteena on kuljetuslupajärjestelmä maiden välisissä linja-auto- ja kuorma-autokuljetuksissa. Lisäksi sopimuksessa on määräyksiä eräistä vastavuoroisista maksu- ja verovapauksista ATP-sopimus ATP-sopimus koskee helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä maakuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa. Lyhenne tulee ranskankielisestä nimestä Accord relatif aux Transports internationaux de denrées Périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports. Sopimus määrittelee sen soveltamisalan, kuljetusvälineiden luokittelun, tekniset vaatimukset ja testausmenetelmät sekä sopimuksen piiriin kuuluvien elintarvikkeiden korkeimmat sallitut kuljetuslämpöti- 9

12 lat. Erityisesti se on luotu pitkiä yhtäjaksoisia kuljetuksia varten. Koko Eurooppa, USA ja Venäjä ovat liittyneet sopimukseen. Tämän sopimuksen määräykset koskevat lähes kaikkien pakastettujen ja useimpien jäädytettyjen elintarvikkeiden kuljetuksia. Sopimuksen ulkopuolelle jäävät mm. suolatut, savustetut, kuivatut tai steriloidut liha- ja kalatuotteet sekä tuoreet hedelmät ja vihannekset. ATP-sopimukseen kuuluvien kuljetusten kuljetusvälineiden on täytettävä sopimuksen vaatimukset ja oltava ATP-luokiteltu ja jos määräyksiä ei noudateta, kuljetettavia elintarvikkeita ei voida käyttää sopimusmaan alueella. ATP-kuljetusvälineet luokitellaan korin eristyskyvyn, lämpötilansäätölaitteen toimintaperiaatteen ja kuormatilan lämpötilan mukaan. Yleisin luokka on FRC eli koneellisesti jäähdytetty raskaseristeinen luokan C-kuljetusväline. Tällainen kuljetusväline pystyy ylläpitämään kuormatilan lämpötilan +12:n ja -20 C: välillä ympäristön lämpötilan ollessa +30 C. Lisäksi lämpötilan seurantalaiteen tulee olla rekisteröintimaan viranomaisen hyväksymää tyyppiä. Suomessa hyväksynnän antaa Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira). ATP-todistuksen myöntää kuljetusvälineen rekisteröintimaan viranomainen. Suomessa se on MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus). Todistus tai oikeaksi todistettu kopio on oltava kuljetuksen mukana. ATP-luokitellun kuljetusvälineen tunnusmerkkeinä ovat korin etuyläkulmiin kiinnitetyt luokitusmerkinnät, jotka ilmoittavat ATP-luokan ja luokituksen viimeisen voimassaolokuukauden ja vuoden. 10

13 TAULUKKO 2. ATP-sopimuksen mukaiset tuotteiden kuljetuslämpötilat kansainvälisissä kuljetuksissa (5) Tuote Tuotteen ylin sallittu lämpötila kuljetuksen aikana C Jäätelö -20 Jäähdytetty tai pakastettu kala, kalatuotteet, nilviäiset -18 ja äyriäiset sekä kaikki muut pakastetut elintarvikkeet Kaikki jäädytetyt elintarvikkeet (paitsi voi) -12 Voi -10 Raakamaito +6 Punainen liha ja suurriista (paitsi sisäelimet) +7 Lihatuotteet, pastöroitu maito, tuoreet meijerituotteet +6 tai pakkauksessa ja/tai kuljetusasiakirjoissa ilmoitettu lämpötila (jogurtti, piimä, kerma ja tuorejuustot), kypsennetyt elintarvikkeet (liha, kala, vihannekset), esikäsitellyt vihannekset ja vihannestuotteet ja muut kuin alla luetellut kalatuotteet Riista (paitsi suurriista), siipikarja ja jäniseläimet +4 Sisäelimet +3 Jauheliha Joko +2 tai pakkauksessa ja/tai kuljetusasiakirjoissa ilmoitettu lämpötila Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset Jäittäminen tai sulavan jään lämpötila CMR CMR (Convention Marchandise Routiers, Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) on yleissopimus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta. Sopimus määrittää rahdinkuljettajan vastuut, rahtikirjan sisällön ja vaatimukset. Lisäksi sopimus sisältää lähettäjän ja vastaanottajan vastuut sekä korvausvelvollisuudet. CMR-rahtikirja tehdään aina kansainvälisissä kuljetuksissa. 11

14 1.4.3 Elintarvikelainsäädännön vaatimukset omavalvonnasta Euroopan unionin elintarvikelainsäädäntö edellyttää, että jokainen elintarvikealan toimija tunnistaa omaan yritystoimintaansa liittyvät elintarviketurvallisuusriskit ja huolehtii niiden hallinnasta. Elintarvikeyrittäjiltä vaaditaan omavalvontasuunnitelmaa, jossa kuvataan toiminnan kriittiset pisteet ja niiden riskinhallintamenettelyt. Kuljetukset ja kuljetusvälineet ovat myös osa turvallisuusketjua. Kuljetusvälineet vaativat elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksynnän, mikäli toiminta on pelkästään elintarvikkeiden kuljetus tai säilyttäminen kuljetusajoneuvossa tai kontissa. Mikäli toiminta kokonaisuudessaan sisältyy jonkun muun toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymiseen (esim. kaupan omistamat jakeluautot), erillistä hyväksyntää ei tarvita. Kuljetusyrittäjän on kuitenkin varmistettava, sisältyykö hänen käyttämänsä kalusto toimeksiantavan yrityksen omavalvontasuunnitelmaan. (6) Elintarvikekuljetusten kuljetusvälineen hyväksymiseen vaikuttaa, missä maassa liikenteenharjoittajan kalusto on rekisteröity. Seuraava taulukko selventää, missä tapauksissa vientikuljetuksissa vaaditaan hyväksytty omavalvontasuunnitelma eli kuljetusvälineiden hyväksyntä. TAULUKKO 3. Vientikuljetusten omavalvontasuunnitelma ja sen hyväksyttäminen lähtöpisteen ja kuljetuksen suorittajan mukaan (5) Kuljetuksen lähtöpiste Tuotteet Kuljetuksen suorittaja Omavalvonta Kaupan tai teollisuuden varasto tai terminaali Kaikki elintarvikkeet Teollisuuden tai kaupan oma kuljetus Kuljetuskalustolla hyväksytty omavalvontasuunnitelma, joka sisältyy teollisuuden tai kaupan omaan omavalvontasuunnitelmaan. Kaupan tai teollisuuden Kaikki elintarvikkeet Kotimainen liikenteen- Hyväksytty omavalvon- varasto tai terminaali harjoittaja tasuunnitelma. Kaupan tai teollisuuden Kaikki elintarvikkeet Ulkomaille rekisteröity Ko. rekisteröintimaan varasto tai terminaali kalusto lainsäädännön mukainen hyväksyntä. 12

15 1.5 Vientiprosessi vaihe vaiheelta Suomesta Venäjälle Vientiprosessissa Suomesta Venäjälle on päätoimenpiteet Suomen lähtö- ja rajatullissa sekä Venäjän raja- ja määrätullissa. Seuraavassa on kuvattu viennin kulku toimenpiteiden ja asiakirjojen osalta tekstin ja kuvaajan avulla. KUVAAJA 1. Vientiprosessi Suomesta Venäjälle 13

16 1.5.1 Toimenpiteet Suomen lähtö- ja rajatullissa Vientiprosessi alkaa, kun viejäyritys asettaa tavaran vientimenettelyyn. Tavanomaista menettelyä käytettäessä tavara asetetaan vientimenettelyyn vienti/tulli-ilmoituksella (SAD-lomake). Liitteessä 1 on esitetty SAD-lomake. Sen lisäksi tarvitaan muita vientiasiakirjoja: kaupalliset asiakirjat, mahdolliset vientiluvat, muut tuotekohtaiset asiakirjat, kuljetusasiakirjat (rahtikirja CMR, tarvittaessa TIR Carnet). Viejäyritys (tavaran myyjä) vastaa yleensä pakkauslistan, kauppalaskun, alkuperätodistusten ja muiden todistusten tuottamisesta. Eläinlääkäri tekee tarvittaessa eläinlääkäritodistuksen. Usein huolitsija tekee kansainvälisen rahtikirjan CMR:n (kohta 1. kuvaajassa). Suomen lähtötullissa (vientitoimipaikassa, joka on yleensä viejäyrityksen lähin tullipiste) tulliviranomainen tutkii viennin edellytykset, hyväksyy tulli-ilmoituksen asiakirjoineen, tarkistaa tavaran ja luovuttaa sen vientimenettelyyn. Lastitila sinetöidään (TIR Carnet). Mikäli kuljetusliike käyttää tavaran passituksessa TIR Carnetia, se avataan lähtötullissa (kohta 2. kuvaajassa). Vientitoimipaikka säilyttää SAD-lomakkeen 1-lehden sekä palauttaa viejälle lomakkeen 3-lehden em. vastaanottomerkinnöin varustettuna (kohta 3. kuvaajassa). Jos passituksessa ei käytetä TIR Carnetia, on SAD -lomakkeen 3-lehden kuljettava tavaran mukana Suomen rajatulliin, jossa se poistumisleimataan. Kuljetusliikkeen on huolehdittava lomakkeen palauttamista viejäyritykselle (kohta 4. kuvaajassa). Kaikkien dokumenttien tulee olla kuljetusyrityksellä ja kuljettajalla rajanylitystä ja tullausta varten. Viejän itsensä on huolehdittava siitä, että vientitoimipaikan vastaanottoleimalla ja päiväyksellä varustettu SAD-lomakkeen 3-lehti toimitetaan tavaran mukana vientitoimipaikalta poistumispaikalle. Suomen puolella tulli- ja rajatarkastus tehdään keskitetysti yhdessä rakennuksessa (kohta 5. kuvaajassa). Rahti voidaan tarvittaessa läpivalaista. Suomen rajatullissa tarkistetaan vientiasiakirjat (kaupalliset ja kuljetusasiakirjat, erityisesti pakkauslista ja kauppalasku), mahdollinen TIR Carnet ja SAD -lomakkeen sivu 3, joka myös leimataan. Passintarkastuksessa tarkastetaan henkilöiden passit ja viisumit. Kuljetusajoneuvot myös punnitaan. Tavaran kuljetus voi jatkua tämän jälkeen Venäjän rajatulliin. 14

17 1.5.2 Toimenpiteet Venäjän raja- ja määränpäätullissa Venäjän puolella rajalla tarkastukset ja asiakirjojen käsittely ovat jakautuneet useaan eri palvelukohteeseen (rakennukseen), joissa voi olla myös useampia palvelupisteitä. Palvelupisteet ja toiminnot Venäjän rajatullissa ovat (kohta 6. kuvaajassa) Ilmoittautumispiste: Venäjän raja-aseman ilmoittautumispisteessä saadaan erillinen lappu, johon on merkitty tietoja ajoneuvosta ja henkilöiden lukumäärä. Tämä lappu toimii tämän jälkeen tarkistuspaperina, ja se esitetään kaikissa muissa palvelupisteissä (kohta 7. kuvaajassa). Passintarkastus: Raja-aseman passintarkastuksessa tarkastetaan passi, viisumi ja leimataan tarkastuslappu (kohta 8. kuvaajassa). Punnitus: Ajoneuvot punnitaan akseleittain. Jos painot ylittyvät, on oltava erikoiskuljetuslupa Venäjälle (kohta 9. kuvaajassa). Tullitoimisto/RTI: Raja-aseman tullitoimiston (RTI, Russian Transport Inspection Authority) palvelupisteessä esitetään käytännössä kaikki asiakirjat: henkilökohtaiset paperit (passi, viisumi ja ajokortti), ajoneuvokohtaiset asiakirjat (rekisteriotteet, ADR-todistukset, erikoiskuljetusluvat, matkalupa ja piirturikiekko) sekä tavaraan kohdistuvat asiakirjat (CRM, kauppalasku, pakkauslista, TIR Carnet). Palvelupisteessä leimataan matkalupa, mahdollinen erikoiskuljetuslupa, piirturikiekko, vaakalappu ja tarkastuslappu (kohta 10. kuvaajassa). Tullitoimisto/eläinlääkäri: Eläinlääkäri tarkistaa valvonnan alaiset tuotteet kuten elintarvikkeet ja leimaa eläinlääkäritodistukset (kohta 10. kuvaajassa). Tullitoimisto/deklaraatio: Tullin toiminnan ja tarkastuksen nopeuttamiseksi on tietyissä tapauksissa aiheellista teettää erillinen deklaraatio. Jos tuotenimikkeitä (tullikoodeja) on paljon, kestää tämä vaihe usein jopa tunteja. Deklaraation teon yhteydessä osa tuotetiedoista tallennetaan tullin järjestelmään sekä tehdään kuljetusasiakirja venäjäksi. Toiminta on maksullista palvelua ja sen tekee raja- 15

18 asemalla toimiva tullin omistama yritys. Palvelupisteessä tarvitaan matkalupa, alkuperätodistukset, sertifikaatit, eläinlääkäritodistukset, muut mahdolliset todistukset, pakkauslista, kauppalasku, TIR Carnet ja CMR. Deklaraatiovaiheessa tallennetaan tietoja tullin järjestelmään ja tulostetaan venäjänkielinen kuljetusasiakirja (kohta 10. kuvaajassa). Tullitoimisto/tulliselvitys: Raja-aseman tullitoimistossa tullin palvelupisteessä tehdään varsinaiset tullin toimintaan liittyvät toimet. Itse tullaus tehdään määrätullissa, mutta tässä vaiheessa tehdään rajatarkastus, tallennetaan tietoja tullin järjestelmään (mm. arvio määrätulliin saapumisajasta ja tuotetietoja) sekä tarkastetaan tuotetietoja. Palvelupisteessä tarvitaan matkalupa (leimataan) sekä tuote- ja kuljetusasiakirjat, jotka myös leimataan. Tarvittavat muut asiakirjat ovat alkuperätodistukset, sertifikaatit, eläinlääkäritodistukset, muut mahdolliset todistukset, pakkauslista, kauppalasku, TIR Carnet, CMR tarkastuslappu ja vaakalappu (kohta 10. kuvaajassa). Tullin tarkastuspiste (kuormatilan sinetöinti): Tullin tarkastuspisteessä tarkastetaan sinetit ja asennetaan uudet sinetit. Tässä vaiheessa voidaan myös aukaista kuormatila ja tarkistaa tavaroiden ja asiakirjojen yhtäläisyys. Palvelupisteessä tarvitaan TIR Carnet, CMR, tarkastuslappu ja vaakalappu. Tarkastuslappu leimataan ja vaakalappu otetaan pois (kohta 10. kuvaajassa). Lopputarkastuspiste: Lopputarkastuspisteessä tarkistetaan tarkastuslapusta, että kaikissa palvelupisteissä on käyty. Lappu otetaan pois ja auto jatkaa matkaa Venäjällä (kohta 11. kuvaajassa). Tullaus Venäjällä tehdään ennalta määrätyssä tullitoimipaikassa eli määrätullissa (kohta 12. kuvaajassa). Tullitoimipaikkaan on saavuttava määrättyyn aikaan mennessä. Tyypillistä tullaukselle on, että asiakirjoja tarkastetaan useaan kertaan ja monella eri osastolla. Asiamiehenä toimii yleensä erillinen tullausagentti eli tullibrokeri. Kuljettaja antaa asiakirjat pääasiassa agentille ja jää odottamaan valmiita papereita ja kuorman purkauslupaa. Tullauksen kesto vaihtelee suuresti, ja siihen vaikuttavat mm. tuotetyyppi ja agentin tehokkuus. Suuret agenttiliikkeet voivat järjestää tullauksen nopeasti. 16

19 Pienillä agenttiliikkeillä tullauksen järjestäminen kestää yleensä melko kauan. Tavaran vastaanottaja ei käytännössä järjestä tavaraerän tullausta itse. Tullauksen päätyttyä kuljettaja saa TIR Carnet:in ja CMR:n leimattuna takaisin. (7, 8) 17

20 2 MAANTEITSE TAPAHTUVAT ELINTARVIKKEIDEN KYLMÄKULJETUKSET SUOMESTA PIETARIIN Eri kuljetusmuodot Venäjälle suuntautuvassa viennissä ovat maatiekuljetukset, rautatiekuljetukset sekä merikuljetukset. Elintarvikekuljetusten osalta maantierahti on yleisin kuljetusmuoto. Rekkakuljetuksia puoltavat nopeus ja joustavuus sekä tullaustekniset kysymykset. Maantieliikenteen vilkkain reitti Pietariin kulkee Vaalimaan kautta. (11) Suomesta Venäjälle suuntautuvista maatiekuljetuksista yli 90 % on venäläisten hallussa ja vajaa 10 % suomalaisyritysten. Syynä tähän ovat olleet mm. erilaiset kustannuskysymykset. (9) 2.1 Elintarvikekuljetuksen suunnittelu Lämpötilahallittavat kuljetukset Venäjälle tehdään pääasiassa autokuljetuksina. Kylmäketjun toimivuus edellyttää ketjun toimijoiden kiinteää ja hyvää yhteistyötä. Kuljetuksen kannalta kriittisiä vaiheita ovat kuljetettavan tavaran vastaanotto kuormattavaksi, kuormaus, varsinainen kuljetus sekä siirto varastoon tai vastaanottajan haltuun. Kansainvälisessä terminologiassa lämpötilasäädeltyjä kuljetuksia kutsutaan pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksiksi: Transport of perishable foodstuffs. (5) Kuljetuskaluston vaatimukseen vaikuttavat tuotteet ja lainsäädäntö. Suomessa elintarvikelainsäädäntö asettaa eri tuoteryhmien kuljetuksille sekä lämpötilaa että kalustoa koskevia vaatimuksia. Erityisesti eläimistä saataville ja helposti pilaantuville elintarvikkeille asetetaan sekä lämpötila- että kuljetuskalustovaatimuksia. Yleisesti ottaen kaikissa elintarvikekuljetuksissa on käytettävä sellaista kalustoa, joka on hyväksytty ja soveltuu elintarvikekäyttöön. Elintarvikkeiden kotimaisia kuljetuksia ja kalustoa ohjaa elintarvikelainsäädäntö. Päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden keskinäiset sopimukset kuljetuksista pohjautuvat lakisääteisiin vaatimuksiin. Kuljetusosapuolet voivat sopia, että kotimaisissa kuljetuksissa noudatetaan ATP-sopimusta. ATP-sopimus käsittää helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa. 18

21 Kuljetettaessa kansainvälisissä kuljetuksissa jäädytettyjä, pakastettuja tai helposti pilaantuvia elintarvikkeita on kaluston ja tuotteiden kuljetuslämpötilojen oltava ATPsopimuksen mukaisia. Väärät lämpötilat ovat suurin syy tuotteiden pilaantumiseen ja ruokamyrkytyksiä aiheuttavien mikrobien kasvuun. Siksi lämpötila on kaikkien tärkein tekijä lämpötilasäädellyissä kuljetuksissa. Elintarvikekuljetuksen toimintovaiheet ja niissä noudatettavat käytännöt 1. Kuormaus Kuormausta koskevat säännökset koskevat kuljettajaa ja muita kuormauksesta vastuussa olevia. Sekä kotimaisessa että kansainvälisessä kuljetuksessa kuljetussopimus on vahvistettava rahtikirjalla. Kansainvälisessä kuljetuksessa rahtikirja on tehtävä kolmena kappaleena, jotka lähettäjä ja rahdinkuljettaja allekirjoittavat. Ensimmäinen kappale annetaan lähettäjälle (lähettäjän kappale), toinen seuraa tavaraa (vastaanottajan kappale), ja kolmannen kappaleen pitää rahdinkuljettaja. Kotimaisessa kuljetuksessa rahtikirja on rahdinkuljettajan tai lähettäjän vaatimuksesta tehtävä useana kappaleena. Rahtikirjan allekirjoittaa rahdinkuljettaja. 2. Lämpötilan hallinta kuljetuksen aikana Pakastekuljetuksissa ja yli kaksi tuntia kestävissä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksissa on laissa velvoite rekisteröidä kuljetuksen aikaista lämpötilaa. Muissakin tapauksissa on syytä valvoa kuljetuksen aikana olosuhteiden pysyvyyttä/stabilisuutta. 3. Tuotteiden luovutus vastaanottopaikkaan Yleissopimuksessa tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) on säädökset tuotteiden luovutuksesta vastaanottajalle. Tavaran saapuessa määräpaikkaansa vastaanottajalla on oikeus vaatia, että rahdinkuljettaja luovuttaa kuittia vastaan tavaran sekä rahtikirjan vastaanottajan kappaleen (kansainvälisissä kuljetuksissa). 19

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A Vastuuhenkilö Sivu/sivut 1 / 5 Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy Venäjän vientiprosessi käytännössä Digipolis Oy, Kemi 29.1.2013 Koulutuksen sisältö Viennin suunnittelu Asiakirjat Pakkaus, lastaus ja kuljetus Rajamuodollisuudet Purkaus ja tullaus Kuka/mitä - huolitsija

Lisätiedot

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten Täyttöohje Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Kasvinterveysyksikkö Mustialankatu 3, 00790 Helsinki Puh. 029 530 0400, Faksi 029 530 4350 www.evira.fi etunimi.sukunimi@evira.fi 2 (5) VIENTI-ILMOITUS

Lisätiedot

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille. 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille. 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Nettivienti-palvelu https://asiointi.tulli.fi/nettivienti/anonymous/frontpage.html?locale=fi Käytettävissä 24/7 Ei yleensä käyntiä Tullissa

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIN OHJEET EUROOPAN YHTEISÖN YLEISESTÄ ALKUPERÄTODISTUKSESTA

KAUPPAKAMARIN OHJEET EUROOPAN YHTEISÖN YLEISESTÄ ALKUPERÄTODISTUKSESTA 1 KAUPPAKAMARIN OHJEET EUROOPAN YHTEISÖN YLEISESTÄ ALKUPERÄTODISTUKSESTA SISÄLTÖ Sivu Yleistä 2 Alkuperätodistuksen käyttötarkoitus 2 Lomakkeet 2 Lomakkeiden täyttöohjeet 2 4 Alkuperän määrittäminen 4

Lisätiedot

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Anne Alho 18.3.2014. Tähtäimessä Venäjän-markkinat - kotiläksyjä

Anne Alho 18.3.2014. Tähtäimessä Venäjän-markkinat - kotiläksyjä Anne Alho 18.3.2014 Tähtäimessä Venäjän-markkinat - kotiläksyjä Muistilista Tutustu markkinaan, kulttuuriin Seminaarit, muut tapahtumat Verkostoidu Messuvierailut Kielitaito Jalkatyö, läsnäolo Pitkäjänteisyys,

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle

Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle Lupaohje Yksinkertaistetun ilmoituksen lupa tulli.fi 9.5.2017 Uusi ohje Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle Tulli voi hakemuksesta myöntää luvan yksinkertaistettuun ilmoitusmenettelyyn,

Lisätiedot

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Puolustustarvikkeet 1 Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Yleistä Puolustustarvikkeiden viennistä annettu laki (282/2012) sisältää säännökset puolustustarvikkeiksi määriteltävän materiaalin

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

MÄÄRÄMAAN KAPPALE LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE EUROOPAN YHTEISÖ A LÄHETYS-/VIENTI-/MÄÄRÄTOIMIPAIKKA 1 ILMOITUS. Nro.

MÄÄRÄMAAN KAPPALE LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE EUROOPAN YHTEISÖ A LÄHETYS-/VIENTI-/MÄÄRÄTOIMIPAIKKA 1 ILMOITUS. Nro. 1 6 A LÄHETYS-/VIENTI-/MÄÄRÄTOIMIPAIKKA 3 Lomake 4 Tavaraluett. LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE MÄÄRÄMAAN KAPPALE 38 Vastaanotta 14 Ilmoitta/Asiamies 18 Kuljetusvälineen tunnus kansallisuus lähdettäessä/saavuttaessa

Lisätiedot

Ajankohtaista Eviran vientipalveluista ja viennin viranomaisvaatimuksista

Ajankohtaista Eviran vientipalveluista ja viennin viranomaisvaatimuksista Ajankohtaista Eviran vientipalveluista ja viennin viranomaisvaatimuksista Arktisuudesta potkua elintarvikevientiin seminaari 3.5.2017 Sanna Kiuru, Evira Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran rooli viennin

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kansainväliset säädökset

Kansainväliset säädökset Kansainväliset säädökset N:o 178/2002, yleinen elintarvikeasetus N:o 882/2004, valvonta-asetus N:o 852/2004, yleinen elintarvikehygienia-asetus N:o 853/2004, eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniaasetus

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

TIR-carnet n täyttöohjeet

TIR-carnet n täyttöohjeet TIR-carnet n täyttöohjeet Tullihallitus Dnro Antopäivä 81/010/11 18.5.2011 Säädösperusta: Vuoden 1975 TIR-yleissopimuksen liite 1 Tullilaki 1466/94, 4 2 kohta Voimassaoloaika: 1.7.2011 lukien toistaiseksi.

Lisätiedot

6 31 Kollit ja tavaran kuvaus

6 31 Kollit ja tavaran kuvaus EUROOPAN YHTEISÖ 6 MÄÄRÄMAAN KAPPALE 2 Lähettäjä/Viejä Nro Yang Mei Electronic Ltd Export Str. 143 Yang Mei Thailand 8 Vastaanottaja Nro Elektroniikka Oy Vastuskatu 12 00140 Helsinki 14 Ilmoittaja/Asiamies

Lisätiedot

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa THT N:o 274/2003 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 218/010/03 12.12.2003 Säädösperusta Tullikoodeksi 61 artikla b kohta Tullikoodeksin soveltamisasetus 222-224 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetukset

Elintarvikkeiden kuljetukset Elintarvikkeiden kuljetukset Haapavesi 12.03.2015 Soila Hiltunen Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu Kuljetustoiminnasta ilmoittaminen elintarvikevalvontaviranomaiselle Kuljetusalan toimijan

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto

MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto * On täytettvää henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 16 * Valitut ilmoittajan vastaus ilmestyy oikeaan ruutuun x * Suoritetaan jäljennös, joka on luonnollinen henkilöllä,

Lisätiedot

VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA

VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA Päivämäärä 16.5.2010 1(5) Dnro 651/928/2007 Tämä ohje korvaa samalla diaarinumerolla 26.3.2007 annetun ohjeen. VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira Elintarvikekuljetusten valvonta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira 1 Säädösten keskeiset tavoitteet Vaatimusten ja elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 31 Päätös elintarvikelain 60 :n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, Aseanic Trading

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

Maaseutuviraston ohjeet. Todistustaulukko Markkinatukiosasto Huhtikuu 2013

Maaseutuviraston ohjeet. Todistustaulukko Markkinatukiosasto Huhtikuu 2013 Maaseutuviraston ohjeet Todistustaulukko Markkinatukiosasto Huhtikuu 2013 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Oppaan rakenne... 3 3 Taulukko 1 vakiotuontitodistus... 4 4 Taulukko 2 vientitodistus... 4 5 Taulukko

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita

Lisätiedot

Lisäksi Venäjän tulli hyväksyy carnet n vain, jos seuraavat ehdot on täytetty:

Lisäksi Venäjän tulli hyväksyy carnet n vain, jos seuraavat ehdot on täytetty: 1 (5) ATA CARNET VENÄJÄLLÄ Venäjän Federaatiosta tuli ATA carnet -järjestelmän jäsen 15.5.2000. Järjestelmä on voimassa Venäjän koko tullialueella, lukuun ottamatta Venäjän ja Valko-Venäjän välisen tulliliiton

Lisätiedot

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (LIS-kalastus)

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (LIS-kalastus) 1 Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (LIS-kalastus) 1. RAJOITUS YLEISESTI Rajoitus koskee kaupallista kalastusta ja tullitariffin nimikeryhmiä 03, 1604 ja 1605. Rajoituksen ulkopuolella ovat

Lisätiedot

LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE

LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 1 A LÄHETYS-/VIENTITOIMIPAIKKA 3 Lomake LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 8 Vastaanotta 14 Ilmoitta/Asiamies 18 Kuljetusvälineen tunnus kansallisuus lähdettäessä 19 Kontti 21 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Grönlannin osallistumisen raakatimantteja koskevan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmään mahdollistavista

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Kohteena Skandinavian markkinat

Kohteena Skandinavian markkinat Kohteena Skandinavian markkinat Ruotsi ja Norja: Lähellä ja erilaista! 1 PNP 25 vuotta: 2000 koulutus ja konsultointiprojektia Pohjoismaat & Eurooppa & PohjoisAmerikka Ruotsi / Norja ß à Kielitaitoa Sisältö

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

MAKSUTAULUKKO. tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 1041/2012 3 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET

NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET o o NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET Maataloustuotannon monipuolistaminen erityisesti syrjäisillä alueilla. Sellaisten maataloustuotteiden tuotannon edistäminen, joista saa paremman hinnan kuin tavanomaisesta

Lisätiedot

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI Euroopan Unionin ulkokaupan tekniikka ja menettelyt - Case: Sirlog Oy Jaana Heijari Liiketalouden koulutusohjelma toukokuu 2006 Tutkintotyön

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

SVKK:n seminaari 24.5.2012 World Trade Center, Helsinki. 25.5.2012 Perunakauppa Luonnosta Oy

SVKK:n seminaari 24.5.2012 World Trade Center, Helsinki. 25.5.2012 Perunakauppa Luonnosta Oy Logistiikan merkitys elintarvikeviennissä SVKK:n seminaari 24.5.2012 World Trade Center, Helsinki 1 Perunakauppa Luonnosta Oy Vuosivolyymi 40 000 000 kg ruokaperunaa (noin 1500 rekkaa) Liikevaihto 2011:

Lisätiedot

Itella Termo ja Termo Kotiin Kylmäkuljetuspalvelu

Itella Termo ja Termo Kotiin Kylmäkuljetuspalvelu Kylmäkuljetuspalvelu Vain sisäiseen käyttöön. -kylmäkuljetus laajentaa markkina-aluettasi Markkinoilla tarve pienehköille tai pienille elintarvikekuljetuksille Teollisuus, maahantuonti, tukkukauppa, lähi-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä?

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä? Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Omavalvonnan arviointilomake Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: Puhelinnumero: Arvioinnin päivämäärä ja osallistujat: Arviointiraportin laatija

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 348 Heinon Tukku Oy, elintarvikelain mukainen hakemus liha-alan laitoksen olennaisesta muutoksesta ja kala- ja maitoalan laitoksen hyväksymisestä HEL 2012-010314

Lisätiedot

Kuljetusehtojen liite 11.3

Kuljetusehtojen liite 11.3 Kuljetusehtojen liite 11.3 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä Sopimusta

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 ADD 1 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Kansainväliset säädökset

Kansainväliset säädökset Kansainväliset säädökset N:o 178/2002, yleinen elintarvikeasetus N:o 882/2004, valvonta-asetus N:o 852/2004, yleinen elintarvikehygienia-asetus N:o 853/2004, eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus

Lisätiedot

Elintarviketuotantolaitosten vientihyväksyntä

Elintarviketuotantolaitosten vientihyväksyntä 8.-10.10.2014 Elintarviketuotantolaitosten vientihyväksyntä Kirsi Montonen, Makery Oy Maija Hurri-Martikainen Atao Oy, Pasilankatu 2, FI-00240 Helsinki, Finland // www.makery.fi Venäjän viennistä Venäjä

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2001 N:o 707 709 SISÄLLYS N:o Sivu 707 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Kilpailukyky ja kasvu/kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6)

Kilpailukyky ja kasvu/kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6) Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6) VENÄJÄN TULLIN TIR-KULJETUSTEN LISÄVAKUUSVAATIMUS 14.9.2013 ALKAEN 1 Reaktiot päätökseen Venäjän federaation tullilaitos teki 4.7.2013 päätöksen, jonka mukaan TIR tulliyleissopimuksen

Lisätiedot

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru Venäjän federaation hallituksen asetus nro 927, päivätty 14. syyskuuta 2012. Todistusten myöntämisestä Venäjän federaation alueelle tuotavien tavaroiden käytöstä rajat ylittävän yhteistyön (yhdessä asiakirjan

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Tullihallituksen määräys valtuutetun lähettäjän sineteistä

Tullihallituksen määräys valtuutetun lähettäjän sineteistä Tullihallituksen määräys valtuutetun lähettäjän sineteistä Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 15/010/12 23.1.2012 Säädösperusta Tullilaki 4 Voimassaoloaika 1.3.2012 lukien toistaiseksi Kohderyhmät Tullitoimipaikat

Lisätiedot

1.1. Passituksesta vastaava

1.1. Passituksesta vastaava Passituksesta vastaavan tiedot on tallennettu Toimijan luonne R - EORI Y-tunnus / Henkilötunnus FIRU1234567890123 TIR Haltijan tunnus RUS/0123/123456 Yrityksen nimi / Nimi ZAO Ekspeditor Nevskij Prospekt

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksenja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksenja erityisesti sen 113 artiklan, r. WordPerfect filename for translation 394R3295.SF OJ L 341/8 'RECEIVED 2 1 JUN 1996 1"R\PS 30.12.94 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3295/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, väärennettyjen ja laittomasti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1050. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1050. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1050 SISÄLLYS N:o Sivu 1050 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri Suomen tarpeet ja rajoitukset Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri 1 Valtiotalouden säästötavoitteiden ja Tullin henkilöstöön kohdistuvien vähennysvelvoitteiden johdosta joudumme supistamaan Kotkan tullin

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 21 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 22-29 Milj. euroa 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 Tuonti Vienti Helsinki 5.8.21 Tietoja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus. Tullin suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus. Tullin suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ?

LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ? LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ? HUOLTOVARMUUSKESKUS 10 VUOTISJUHLASEMINAARI 26.02.2003 1 LOGISTIIKAN HÄIRIÖHERKKYYS? illuusio ihmiset yhteiskunta yritykset - johtaminen globalisaatio

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 3.9.2014 Lupakeskus / Kapanen 1 AEO ja uusi tullikoodeksi ja soveltamissäädökset 31.12.2020 30.10.2013 Union tullikoodeksi voimaan. Valtuutussäännöksiä

Lisätiedot