ULOSOTON HAKIJOIDEN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖISET HAKEMUS- JA MUUTOSTIEDOT XML-TIEDOSTOMUODOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULOSOTON HAKIJOIDEN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖISET HAKEMUS- JA MUUTOSTIEDOT XML-TIEDOSTOMUODOSSA"

Transkriptio

1 ULOSOTON HAKIJOIDEN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖISET HAKEMUS- JA MUUTOSTIEDOT XML-TIEDOSTOMUODOSSA OIKEUSMINISTERIÖ OIKEUSHALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS

2 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 2(24) VERSIOHISTORIA Versio Aihe Tekijä Pvm 1.0 Päivitetty seuraavia tietoja: Muutokset voimaan aikaisintaan Tuomion sisältötiedot ja koron määräytymistapa eli Tekopvm:n selite Haastekielto Koron määräytymistapa Lisätty muuntorangaistus tuomion sisältöön OIKEUSMINISTERIÖ: T A-F Asiamiehen sähköisen hakemisen aiheuttamat muutokset. WM-data Asialta poistettu HakijaIdref: Asiakirjatilityksen saaja on aina hakemuksen läh. sähköinen hakija/asiamies. Hakijalta poistettu valtakirja-elementti ja lisätty valtakirjantunnus-elementti. Lisäksi lisätty tili elementti.(voidaan käyttää hakijan tunnistamiseen jos hetu/y-tunnus puuttuu) Muokattu saatavan hakija- Idref selitettä. 1.2 Ulosottoperusteen määräaikaisuuden aiheuttamat muutokset. WM-data Täytäntöönpanoperusteellelisätty elementit:selite, vanhentumispvm, maaraaika, maaraajanselite

3 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 3(24) 1 Sähköisestä hakemisesta Sähköinen hakemus(erä)... 4 Sähköinen hakija ja hakemuserän tiedot...4 Hakemus Asian tiedot...5 Täytäntöönpanoperuste Tuomion sisältö...6 Asian lisätieto...6 Asian liitetieto...7 Saatava...7 Saatavan osuus...7 Viivästyskorko...8 Velallinen...8 Henkilön nimi (hennimi)...9 Henkilön osoite (osoite)...9 Velallisen lisätieto...10 Hakija...10 Tili...11 Valtakirja Sähköinen muutos(erä)...11 Muutoserä...11 Muutos (muutoshakemus)...12 Peruutus...12 Maksumuutos...13 Maksumuutoksen saatavat (maksumuutoksensaatava)...13 Saatavamuutos...14 Asian saatavatiedot (saatava)...14 Viivästyskorko...14 Asian muu muutos...15 Täytäntöönpanon keskeytys...15 Hakija Yleistä XML:stä Hakemuserätiedoston DTD-kuvaus Muutoserätiedoston DTD-kuvaus Esimerkki hakemuserän xml-tiedostosta Esimerkki asimiehen hakemuserän xml-tiedostosta Esimerkki muutoserän xml-tiedostosta... 24

4 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 4(24) 1Sähköisestä hakemisesta Sähköisellä hakijalla (tai asiamiehellä) pitää olla oikeusministeriön ulosottotoimiston myöntämä voimassaoleva lupa lähettää ao. ulosotto-hakemuksia sähköisesti (tiedostomuodossa) ulosottoon. Hakija on tällöin rekisteröity uuteen ulosoton tietojärjestelmään, Uljakseen, sähköiseksi hakijaksi (valtakunnallinen) ja hänet tunnistetaan sähköisen hakijan tunnuksen perusteella. OM:n oikeushallinnon tietotekniikkakeskus antaa sähköisen hakijan tunnukset. Hakemuserä koostuu yhdestä sähköisestä hakijasta hakemuserätietoineen ja yhdestä tai useammasta hakemuksesta taikka muutoksesta. Hakemukset ja niiden muutokset toimitetaan eri tiedostoissa (omina erinään). Tiedostot toimitetaan xml-tiedostomuodossa noudattaen ao. dtd-kuvauksia, jotka määrittelevät tiedoston rakenteen ja tietosisällön. Hakijoiden tulee validoida xml-hakemus/muutostiedostonsa ennen niiden ulosottoon lähettämistä käyttäen ao. dtd-tiedostoja. Tiedostot ovat saatavissa (sähköisessä muodossa) oikeusministeriön ulosoton www-sivuilta. Seuraavassa on käyty läpi sähköisen hakemuksen ja muutoksen tiedostorakenne sekä xml-dokumenttien rakenne. 2Sähköinen hakemus(erä) Hakemuserätiedosto nimetään siten, että se muodostuu hakijan sähköisen hakijan tunnuksesta ja kyseisen hakemuserän tunnisteesta. Tiedostonimessä käytetään vain pieniä kirjaimia. Esim. 102h00103.xml, jossa hakijatunnus on 102 ja h00103 kertoo kyseessä olevan hakijan ensimmäinen hakemustiedosto vuonna Muutoserätiedosto nimetään vastaavasti (mutta käyttäen vakiota m ). Sähköinen hakija ja hakemuserän tiedot Hakemustiedoston alussa on kertaalleen hakijan tunniste- ja mahdolliset yhteystiedot (henkilö johon voi ottaa yhteyttä, jos tiedoston vastaanotossa tai teknisessä sisällössä on ongelmia) sekä erän tunnistetiedot. tunnus 5 attribuutti Sähköisen hakijan tunnus, esim. 101 era 6 attribuutti Tiedoston tunnus, muoto H999VV lahetyspvm 10 elementti Lähetyspäivä (pp.kk.vvvv) hakemuslaji 4 elementti Sähköisen hakijan ulosoton hakemis -luvassa todettu asialajikoodi yhteyshlonimi 40 elementti Yhteyshenkilön nimi yhteyshlopuhnro 18 elementti Yhteyshenkilön puhelinnumero yhteyshlosposti 80 elementti Yhteyshenkilön sähköpos-

5 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 5(24) tiosoite Täytäntöönpanoperuste Hakemus Yhteen tiedostoerään voi kuulua (hakemus)asiaa Asian tiedot Yksittäinen hakemus koostuu seuraavista tietoista: nimi pituus tyyppi Selitys nro 5 attribuutti Hakemuksen numero; juoksee hakemuserän sisällä, esim HakijaIdref 9 attribuutti (idref) Asiakirjatilityksen saaja, viittaus asian hakijaan. Jos puuttuu = hakemuksen läh. sähköinen hakija/asiamies. asianimi 4 elementti Asianimi, koodiarvo (vanha asialaji) viite1 20 elementti Hakijan viitetieto 1, pakollinen tietyillä hakijoilla viite2 20 elementti Hakijan viitetieto 2 viitenro 20 elementti Hakijan viitenumero selite 20 elementti Hakijan selite maksuunpanovuosi 4 elementti Maksuunpanovuosi (eri kuin alkuperäinen eräpvm) alkuperainenerapvm 10 elementti Alkuperäinen eräpvm (pp.kk.vvvv) vanhentumisenkatkeamispvm 10 elementti Vanhentumisen katkeamispvm (pp.kk.vvvv) passiiviperintapyynto 4 elementti Passiiviperintäpyyntö, koodiarvo Lisäksi: 0-n täytäntöönpanoperustetta, 0-n tuomion sisältöä, 0-n lisätietoa, 0-n liitetietoa, 1-n saatavaa, 1-n velallista, 0-n hakijaa. paatospvm 10 elementti Päätöspvm (pp.kk.vvvv); pakollinen, kun asialuokka on muu kuin Julkisoikeudelliset asiat vahvistuspvm 10 elementti Vahvistuspvm

6 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 6(24) (pp.kk.vvvv); pakollinen, kun asialuokka on muu kuin Julkisoikeudelliset asiat, jos puuttuu, on sama kuin päätöspvm diaarinro 15 elementti Diaarinumero; tämä tai ratkaisunro pakollinen, kun asialuokka on muu kuin Julkisoikeudelliset asiat ratkaisunro 15 elementti Ratkaisunumero toimivaltasaados 80 elementti Toimivaltasäädös (tekstiä) tuomioistuin 4 elementti Tuomioistuin, koodiarvo; tämä tai muu viranomainen pakollinen, kun asialuokka on muu kuin Julkisoikeudelliset asiat muuviranomainen 60 elementti Muu viranomainen (nimi tekstinä) paatosliitteena 4 elementti Päätös liitteenä, koodiarvo; jos 'paperilla', asia menee Uljaksessa selvitettäväksi selite 480 elementti Täytäntöönpanoperusteen selite vanhentumispvm 10 elementti Täytäntöönpanoperusteen vanhentumispvm maaraaika 4 elementti Täytäntöönpanoperusteen määräaika-koodiston koodiarvo. maaraajanselite 240 elementti Määräajan selite 2.2.3Tuomion sisältö rikosnimike 40 elementti Rikosnimike tekopvm 10 elementti Tekopvm (pp.kk.vvvv) tekopvmselite 40 elementti Tekopvm:n selite tekopaikka 40 elementti Tekopaikka paivasakkojenlkm 5 elementti Päiväsakkojen lkm paivasakkojenrahamaara 14,2 elementti Päiväsakon rahamäärä vanhentumispvm 10 elementti Vanhentumispvm (pp.kk.vvvv) haastekielto 4 elementti Haastekielto, koodiarvo muuntorangaistus 4 elementti Muuntorangaistus selite 240 elementti Selite, mm. muuntorangaistuksen aika

7 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 7(24) Asian lisätieto laji 4 elementti Laji, koodiarvo lisatietoteksti 240 elementti Lisätietoa tekstinä Asian liitetieto laji 4 elementti Laji, koodiarvo saapumistapa 4 elementti Saapumistapa, koodiarvo Saatava Vähintään yksi saatava / hakemus on pakollinen, jos asiaryhmä = perintäasia. id 9 attribuutti (id) Saatavan juokseva järjestysnumero hakemusasian sisällä. Muotoa s + hakemusnro + järj.nro, esim. hakijaidref 9 attribuutti (idref) s Viittaus saatavan hakijaan. Jos puuttuu =hakemuserän lähettäneen hakijan saatava Jos puuttuu asiamiehen lähettämältä hakemukselta, hakemus hylätään. saatavanimi 4 elementti Saatavanimi, koodiarvo valuutta 4 elementti Valuutta, koodiarvo jos puuttuu: euro rahamaara 14,2 elementti Hakijan ilmoittama rahamäärä alkupvm 10 elementti Saatavan voimassaolon alkupvm (pp.kk.vvvv) loppupvm 10 elementti Saatavan voimassaolon loppupvm (pp.kk.vvvv) Saatavan osuus 1-n osuutta 0.1 viivästyskorko velallinenidref 9 attribuutti (idref) Viittaus osuuden velalliseen. Pakollinen. laji 4 elementti Saatavan osuuden laji,

8 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 8(24) koodiarvo. Sallitut vaihtoehdot = täysimääräinen (1), rahamääräinen (2) ja rahamääräinen osuus vain pääomaan (4) rajoitetturahamaara 14,2 elementti Saatavan osuuden rajoitettu rahamäärä pakollinen, kun osuuden laji=2 tai 4 Viivästyskorko laji 4 elementti Korkolaji, koodiarvo. Tämä tai korko-% on pakollinen. marginaali 5,3 elementti Korkomarginaali prosentti 5,3 elementti Korkoprosentti valvonta 4 elementti KorkoL:n muk. valvonta, koodiarvo maaraytymistapa 4 elementti Koron määräytymistapa, koodiarvo tarkastuspvm 10 elementti Tarkastuspvm (pp.kk.vvvv) pakollinen, kun korkolaji = euribor koronalkupvm 10 elementti Alkupvm (pp.kk.vvvv) koronloppupvm 10 elementti Loppupvm (pp.kk.vvvv) Velallinen id 9 attribuutti (id) (Asian)velallisen juokseva numero hakemuksen sisällä (tarvitaan osuuksien ja lisätietojen kohdistukseen). Pakollinen. Muotoa v + hakemusnro + järj.nro, esim. v laji 4 elementti Henkilölaji, koodiarvo tyyppi 4 elementti Tyyppi, koodiarvo hetu 11 elementti Henkilötunnus ytunnus 9 elementti Y-tunnus syntymapvm 10 elementti Syntymäaika (pp.kk.vvvv) (Uljas päättelee tarvittaessa hetusta) sukupuoli 4 elementti Sukupuoli, koodiarvo kieli 4 elementti Kieli, koodiarvo

9 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 9(24) jos puuttuu: suomi (paitsi Ahvenanmaa ruotsi) kuolinpvm 10 elementti Kuolinpäivä (pp.kk.vvvv) kansallisuus 40 elementti Kansallisuus jos puuttuu: suomi taytantoonpanotapa 4 elementti Täytäntöönpanotapa, koodiarvo. Jos puuttuu: normaali täytäntöönpano eilainvoimainen 4 elementti Ei-lainvoimainen, koodiarvo (Jos kyllä: Uljaksessa asia selvitettäväksi, käyttäjä tekee varojen tilityskiellon) tiedoksiantopyynto 4 elementti Tiedoksiantopyyntö, koodiarvo. (Jos kyllä: Uljaksessa asia selvitettäväksi, käyttäjä tekee toimenpiteen) 1 henkilön nimi 1 henkilön osoite 0-n lisätietoa Henkilön nimi (hennimi) nimi 100 elementti Nimi. Jurid. hlön nimi, luonn. henkilön sukunimi etunimi 100 elementti Etunimet yritysnimi 100 elementti Yrityksen nimi, kun luonnollinen henkilö velallisena. Esim. toiminimi tietolahde 4 elementti Nimen tietolähde, koodiarvo Jos puuttuu: hakija Henkilön osoite (osoite) Velallisella/hakijalla on hakemuksessa täsmälleen yksi osoite. lahiosoite 112 elementti Lähiosoite. Joko (lähiosoite + postinro) tai kuntanro pakollinen postinumero 5 elementti Postinumero kunta 4 elementti Kunta, koodiarvo (vain velallisella) paikkakunta 50 elementti Paikkakunta pakollinen, jos maa <> suomi maa 4 elementti Maa, koodiarvo jos puuttuu: suomi osoitteentietolahde 4 elementti Osoitteen tietolähde, koodiar-

10 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 10(24) vo. jos puuttuu: hakija luovutuskielto 4 elementti Osoitteen luovutuskielto, koodiarvo. jos puuttuu: ei Velallisen lisätieto Hakija laji 4 elementti Laji, koodiarvo lisatietoteksti 240 elementti Lisätietoa tekstinä Jos hakemuserän hakija on asiamies, pitää hakemuskohtaisesti kertoa varsinainen hakijan. Rahatilitys on aina hakemuserän sähköiselle hakijalle/asiamielelle. id 9 attribuutti (id) (Asian)hakijan juokseva järj.numero hakemuksen sisällä (tarvitaan saatavien kohdistukseen sekä mahd. asiakirjatilityksen saajan päättelyyn). Muotoa h + hakemusnro + järj.nro, esim. h laji 4 elementti Henkilölaji, koodiarvo (vanha tyyppi) tyyppi 4 elementti Tyyppi, koodiarvo hetu 11 elementti Henkilötunnus ytunnus 9 elementti Y-tunnus syntymapvm 10 elementti Syntymäaika (pp.kk.vvvv) sukupuoli 4 elementti Sukupuoli, koodiarvo kieli 4 elementti Kieli, koodiarvo Jos puuttuu: suomi, paitsi Ahvenanmaan = ruotsi kuolinpvm 10 elementti Kuolinpvm (pp.kk.vvvv) kansallisuus 40 elementti Kansallisuus jos puuttuu: Suomi valtakirjantunnus 20 elementti Hakijakohtaisen valtakirjan tunnus. Jos puuttuu: oletetaan, että on asiakohtainen valtakirja, joka tulee toimittaa paperilla. Ennen tätä asia ei mene täytän-

11 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 11(24) töönpanoon. 1 henkilön nimi 1 henkilön osoite 0.1 valtakirjaatiliä Tili Tulevaisuudessa mahdollista antaa ulkomainen tili (Swift ja Iban). sekä pankin nimi. Nimi pituus tyyppi Selitys tilinro 14 elementti Suomalainen tilinumero konekielisessä muodossa. Valtakirja Tarvitaan, jos asiamies toimii sähköisenä hakijana. Valtakirja kertoo, mihin asiamiehen valtuutus perustuu. Jokaiseen (hakemuskohtaiseen) hakijaan liittyy täsmälleen yksi valtakirja. laajuus 4 elementti Valtuutuksen laajuus, koodiarvo. Asiakohtainen tai hakijakohtainen (sähk. asiamiehellä, valtakunn.). laji 4 elementti Laji, koodiarvo. antaja 80 elementti Antaja alkupvm 10 elementti Voimassaolon alkupvm (pp.kk.vvvv). Tilitysvaltakirjalla (laji) pakollinen loppupvm 10 elementti Voimassaolon loppupvm (pp.kk.vvvv) 3Sähköinen muutos(erä) Muutoserä Muutoserä koostuu sähköisestä hakijasta ja erätiedoista sekä yhdestä tai useammasta muutoksesta (vastaavasti kuten hakemustiedosto). Muutostiedostoerän tiedot ovat samat kuin edellä hakemustiedostoerässä, paitsi erän tunnisteen osalta (ks. alla) nimi pituus tyyppi Selitys era 6 attribuutti Tiedoston tunnus, muoto M999VV

12 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 12(24) ja hakemuslajin, joka ei ole pakollinen muutosilmoituksissa. Muutos (muutoshakemus) Muutos (vastaa hakemusta) voi olla peruutus, maksumuutos, saatavamuutos, tai muu muutos. Yksittäinen muutos koostuu asian tunnistetiedoista ja itse muutostapahtuman tiedoista seuraavasti: Nimi pituus tyyppi selitys nro 5 attribuutti (hakemuksen)muutos-numero. Muutoserän sisällä juokseva numero, esim asianro 9 elementti Ulosoton antama tunniste: asianumero viite1 20 elementti Hakijan viitetieto 1 viite2 20 elementti Hakijan viitetieto 2 viitenro 20 elementti Hakijan viitenumero selite 20 elementti Hakijan selite velallisentunnus 11 elementti Velallisen tunnus, henkilötai y-tunnus. (Pakollinen vain veroissa. Jos puuttuu, mutta nimi on, muutoskirjaus menee selvitettäväksi. Jos nimikin puuttuu, muutos hylätään.) velallisennimi 200 elementti Velallisen nimi (yhdessä kentässä). Pakollinen, jos ei em. tunnusta ja asiassa useita velallisia. tapahtumapvm 10 elementti Tapahtuma päivä muutoksenselite 240 elementti Muutoskirjauksen selite 1 peruutus/maksumuutos/saatavamuutos/muu muutos 0.1 hakija (ei pakollinen, jos sähköinen hakija on hakija) Peruutus Hakijan ilmoittaman peruutustapahtuman tiedot. Nimi pituus tyyppi selitys Laatu 4 elementti Muutoskirjauksen laatu, koodiarvo (vanhassa tapahtumalaji) maksetturahamaara 14,2 elementti Rahamäärä

13 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 13(24) Maksumuutos Hakijan vastaanottaman maksun tai siihen rinnastettavan suorituksen (esim. kuittaus) johdosta ilmoitettavat tiedot. Nimi pituus tyyppi selitys Laatu 4 elementti Muutoskirjauksen laatu, koodiarvo (ent. tapahtumalaji) SaldoPvm 10 elementti Saldopvm Jos puuttuu, tulkitaan Uljaksessa samaksi kuin erän lähetyspäivä (lahetyspvm) maksetturahamaara 14,2 elementti Maksettu rahamäärä UusiSaldo 14,2 elementti Velallisen nettosaldo asiassa maksun jälkeen viimtilityspvm 10 elementti Päivä, jolloin hakija on viimeksi saanut asiassa tilityksen 1-n maksumuutoksen saatava Maksumuutoksen saatavat (maksumuutoksensaatava) Nimi pituus tyyppi selitys saatavanimi 4 elementti Saatavanimi, koodiarvo maksetturahamaara 14,2 elementti Maksettu rahamäärä Saatavan lyhennys ko. velallisen osalta uusipaaomanrahamaara 14,2 elementti Saatavan pääoman (osuuden) perittävä rahamäärä maksun jälkeen ko. velallisen osalta uusikorkojrahamaara 14,2 elementti Korkojäämän rahamäärä Velallisen osuuden korkojäämä maksun jälkeen. viivkoronalkupvm 10 elementti Viivästyskoron alkupvm Pakollinen, jos korollinen saatava (vain maksumuutoksella) Saatavamuutos Hakijan muusta kuin maksutapahtumasta (esim. korjaus) aiheutuva muutos asian saatavatietoihin.

14 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 14(24) Nimi pituus tyyppi Selitys Laatu 4 elementti Muutoskirjauksen laatu, koodiarvo (vanhassa tapahtumalaji) saldopvm 10 elementti Saldopvm Jos puuttuu, muodostetaan Uljaksessa: sama kuin erän lähetyspäivä (lpvm) viimtilityspvm 10 elementti Päivä, jolloin hakija on viimeksi saanut asiassa tilityksen 1-n saatava Asian saatavatiedot (saatava) Nimi pituus tyyppi selitys saatavanimi 4 elementti Saatavanimi, koodiarvo vanhasaldo 14,2 elementti Saatavan saldo ennen muutosta eli perittävä rahamäärä (korot mukana) ko. velallisen osalta uusisaldo 14,2 elementti Velallisen saatavan uusi (netto)saldo muutoksen jälkeen osuudenlaji 4 elementti Osuuden laji, koodiarvo Sallitut vaihtoehdot: täysimääräinen (1), rahamääräinen (2) ja rahamääräinen osuus vain pääomaan (4) Viivästyskorko 0 1 viivästys korko laji 4 elementti Korkolaji, koodiarvo Korko tai korko-% on pakollinen. Jos ristiriita asianimen lisätietojen korkotietoon, kirjataan selvitettävä ilmoitus. prosentti 5,3 elementti Korkoprosentti alkupvm 10 elementti Alkupvm loppupvm 10 elementti Loppupvm

15 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 15(24) Asian muu muutos Laatu 4 elementti Muutoskirjauksen laatu, koodiarvo (vanhassa tapahtumalaji) uusiviite2 20 elementti Hakijan uusi viitetieto 2 passiiviperintapyynto 4 elementti Passiiviperintäpyyntö, koodiarvo taytantoonpanotapa 4 elementti Täytäntöönpanotapa, koodiarvo 0-1 Täytäntöönpanon keskeytys Täytäntöönpanon keskeytys alkupvm 10 elementti Kiellon voimaantulopvm loppupvm 10 elementti Kiellon päättymispvm Hakija Jos muutoserän hakija on asiamies, voi tietyissä muutoksissa muutos(asia)kohtaisesti kertoa varsinaisen hakijan, muuten ei. Muutoskohtainen hakija voi liittyä peruutukseen, maksumuutokseen ja saatavamuutokseen. Nimi pituus tyyppi selitys Tunnus 11 elementti Hakijan tunnus, henkilötai y-tunnus Nimi 200 elementti Nimi on kokonaan yhdessä kentässä.

16 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 16(24) 4Yleistä XML:stä XML (extensible Markup Language) on kehittyvä standardi, joka on tarkoitettu tiedon tallennukseen ja jakeluun verkossa. XML on tarkoitettu helppoon ja yhdenmukaiseen rakenteeltaan määriteltävissä olevan tiedon jakeluun verkkoympäristössä. W3C:n (World Wide Web Consortium) työryhmä aloitti toukokuussa 1996 kolmivaiheisen XML-kehittämisprojektin. XML-standardoinnin taustalla on kaksi aikaisemmin määriteltyä merkkauskieltä: yleinen dokumenttirakenteiden määrittelyyn ja rakenteisten dokumenttien merkkaamiseen tarkoitettu SGML (Standard Generalized Markup Language) ja verkkodokumenttien esittämiseen tarkoitettu, SGML-kielellä määritetty HTML (Hypertext Markup Language). Perusmäärittely: <!ELEMENT A (B?,C,D*,E+)> tarkoittaa, että tagi A (eli pari <A> </A>) voi sisältää 0 1 tagia B, 1 tagia C, 0 n tagia D ja 1 n tagia E. Lisäksi voidaan määritellä ryhmiä ja tai-ehtoja: <!ELEMENT A (B (C,D)+)> tarkoittaa, että tagi A (eli pari <A> </A>) voi sisältää 1 tagia B tai 1 n tagia C ja D Document Type Definition (DTD) periytyy SGML-kielestä ja mahdollistaa dokumentin formaalin rakennemäärittelyn. DTD luo siis säännöstön XMLtiedon rakenteelle. Seuraavassa on DTD-määritykset sekä hakemuserätiedostolle että muutoserätiedostolle sekä niitä vastaavat xml-esimerkkitiedostot. Huomioitavaa xml-tiedoston laatimisessa: - jos jotain dtd-määrityksessä kuvattua tietoa ei kyseessä olevalla asialla tmv. ole, niin vastaavaa elementtiä ei kirjoiteta tyhjänä tiedostoon. Ts. vain ne elementit tallennetaan, joissa on tietoa. 5Hakemuserätiedoston DTD-kuvaus <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- edited with XMLSPY v5 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) by Ministry Of Justice --> <!ELEMENT hakemusera (sahkoinenhakija, hakemus+)>

17 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 17(24) <!-- Hakemuserän sähköisen hakijan ja erän tunnistetiedot --> <!ELEMENT sahkoinenhakija (lahetyspvm, hakemuslaji, yhteyshlonimi?, yhteyshlopuhnro?, yhteyshlosposti?)> <!ATTLIST sahkoinenhakija tunnus CDATA #REQUIRED era CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT lahetyspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT hakemuslaji (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlonimi (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlopuhnro (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlosposti (#PCDATA)> <!--ulosottohakemuksen asian tiedot--> <!ELEMENT hakemus (asia)> <!ATTLIST hakemus nro CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT asia (asianimi, viite1?, viite2?, viitenro?, selite?, maksuunpanovuosi?, alkuperainenerapvm?, vanhentumisenkatkeamispvm?, passiiviperintapyynto?, taytantoonpanonperuste*, tuomionsisalto*, asianlisatieto*, liitetieto*, saatava+, velallinen+, hakija*)> <!--Asiakirjatilityksen saaja; jos viittausta ei ole saaja on sähköinen hakija--> <!ATTLIST asia hakijaidref IDREF #IMPLIED > <!ELEMENT asianimi (#PCDATA)> <!ELEMENT viite1 (#PCDATA)> <!ELEMENT viite2 (#PCDATA)> <!ELEMENT viitenro (#PCDATA)> <!ELEMENT selite (#PCDATA)> <!ELEMENT maksuunpanovuosi (#PCDATA)> <!ELEMENT alkuperainenerapvm (#PCDATA)> <!ELEMENT vanhentumisenkatkeamispvm (#PCDATA)> <!ELEMENT passiiviperintapyynto (#PCDATA)> <!--asian täytäntöönpanoperusteen tiedot--> <!ELEMENT taytantoonpanonperuste (paatospvm?, vahvistuspvm?, diaarinro?, ratkaisunro?, toimivaltasaados?, tuomioistuin?, muuviranomainen?, paatosliitteena?, selite?, vanhentumis- Pvm?, maaraaika?, maaraajanselite?)> <!ELEMENT paatospvm (#PCDATA)> <!ELEMENT vahvistuspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT diaarinro (#PCDATA)> <!ELEMENT ratkaisunro (#PCDATA)> <!ELEMENT toimivaltasaados (#PCDATA)> <!ELEMENT tuomioistuin (#PCDATA)> <!ELEMENT muuviranomainen (#PCDATA)> <!ELEMENT paatosliitteena (#PCDATA)> <!ELEMENT maaraaika (#PCDATA)> <!ELEMENT maaraajanselite (#PCDATA)> <!--tuomionsisältötiedot vain sakkoasioissa--> <!ELEMENT tuomionsisalto (rikosnimike?, tekopvm?, tekopaikka?, paivasakkojenlkm?, paivasakkojenrahamaara?, vanhentumispvm?, selite?)> <!ELEMENT rikosnimike (#PCDATA)> <!ELEMENT tekopvm (#PCDATA)> <!ELEMENT tekopaikka (#PCDATA)> <!ELEMENT paivasakkojenlkm (#PCDATA)> <!ELEMENT paivasakkojenrahamaara (#PCDATA)> <!ELEMENT vanhentumispvm (#PCDATA)> <!--asian mahdolliset lisätiedot--> <!ELEMENT asianlisatieto (laji, lisatietoteksti)> <!ELEMENT laji (#PCDATA)> <!ELEMENT lisatietoteksti (#PCDATA)> <!--liittyykö hakemukseen liitteitä?--> <!ELEMENT liitetieto (laji?, saapumistapa?)> <!ELEMENT saapumistapa (#PCDATA)> <!--asian saatavatiedot--> <!ELEMENT saatava (saatavanimi, valuutta?, rahamaara, alkupvm?, loppupvm?, osuus+, viivastyskorko?)> <!--hakijaviittaus (hakijaidref) vain silloin, kun saatavaan liittyy muukin hakija kuin sähköinen hakija--> <!ATTLIST saatava id ID #REQUIRED hakijaidref IDREF #IMPLIED > <!ELEMENT saatavanimi (#PCDATA)>

18 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 18(24) <!ELEMENT valuutta (#PCDATA)> <!ELEMENT rahamaara (#PCDATA)> <!ELEMENT alkupvm (#PCDATA)> <!ELEMENT loppupvm (#PCDATA)> <!ELEMENT osuus (laji?, rajoitetturahamaara?)> <!--viittaus saatavaosuuden velalliseen--> <!ATTLIST osuus velallinenidref IDREF #REQUIRED > <!ELEMENT rajoitetturahamaara (#PCDATA)> <!--saatavan korkotiedot--> <!ELEMENT viivastyskorko (laji?, marginaali?, prosentti?, valvonta?, tarkastuspvm?, koronalku- Pvm, koronloppupvm?)> <!ELEMENT marginaali (#PCDATA)> <!ELEMENT prosentti (#PCDATA)> <!ELEMENT valvonta (#PCDATA)> <!ELEMENT tarkastuspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT koronalkupvm (#PCDATA)> <!ELEMENT koronloppupvm (#PCDATA)> <!--asian velallistiedot--> <!ELEMENT velallinen (laji, tyyppi?, hetu?, ytunnus?, syntymapvm?, sukupuoli?, kieli?, kuolin- Pvm?, kansallisuus?, taytantoonpanotapa?, eilainvoimainen?, tiedoksiantopyynto?, hennimi, osoite, lisatieto*)> <!--viittaus asian ao. velalliseen--> <!ATTLIST velallinen id ID #REQUIRED > <!ELEMENT tyyppi (#PCDATA)> <!ELEMENT hetu (#PCDATA)> <!ELEMENT ytunnus (#PCDATA)> <!ELEMENT syntymapvm (#PCDATA)> <!ELEMENT sukupuoli (#PCDATA)> <!ELEMENT kieli (#PCDATA)> <!ELEMENT kuolinpvm (#PCDATA)> <!ELEMENT kansallisuus (#PCDATA)> <!ELEMENT taytantoonpanotapa (#PCDATA)> <!ELEMENT eilainvoimainen (#PCDATA)> <!ELEMENT tiedoksiantopyynto (#PCDATA)> <!ELEMENT hennimi (nimi, etunimi?, yritysnimi?, tietolahde?)> <!ELEMENT nimi (#PCDATA)> <!ELEMENT etunimi (#PCDATA)> <!ELEMENT yritysnimi (#PCDATA)> <!ELEMENT tietolahde (#PCDATA)> <!ELEMENT osoite (lahiosoite?, postinro?, paikkakunta?, kunta?, maa?, osoitteentietolahde?, luovutuskielto?)> <!ELEMENT lahiosoite (#PCDATA)> <!ELEMENT postinro (#PCDATA)> <!ELEMENT paikkakunta (#PCDATA)> <!ELEMENT kunta (#PCDATA)> <!ELEMENT maa (#PCDATA)> <!ELEMENT osoitteentietolahde (#PCDATA)> <!ELEMENT luovutuskielto (#PCDATA)> <!ELEMENT lisatieto (laji, lisatietoteksti)> <!--asian hakijatiedot, jos lisäksi muita hakijoita kuin sähköinen hakija--> <!ELEMENT hakija (laji, tyyppi?, hetu?, ytunnus?, syntymapvm?, sukupuoli?, kieli?, kuolinpvm?, kansallisuus?, hennimi, osoite, valtakirja tili?, valtakirjantunnus?)> <!--viittaus asian hakijaan; ks. kommenttiteksti edellä--> <!ATTLIST hakija id ID #REQUIRED > <!ELEMENT valtakirja (laajuus, laji, antaja, alkupvm?, loppupvm?)> <!ELEMENT laajuus (#PCDATA)> <!ELEMENT antaja (#PCDATA)> <!ELEMENT valtakirjantunnus (#PCDATA)> <!ELEMENT tili (tilinro)> <!ELEMENT tilinro (#PCDATA)> 6Muutoserätiedoston DTD-kuvaus <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- edited with XMLSPY v5 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) by Ministry Of Justice -->

19 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 19(24) <!ELEMENT muutosera (sahkoinenhakija, muutoshakemus+)> <!-- Muutoserän sähköisen hakijan ja erän tunnistetiedot --> <!ELEMENT sahkoinenhakija (lahetyspvm, hakemuslaji?, yhteyshlonimi?, yhteyshlopuhnro?, yhteyshlosposti?)> <!ATTLIST sahkoinenhakija tunnus CDATA #REQUIRED era CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT lahetyspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT hakemuslaji (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlonimi (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlopuhnro (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlosposti (#PCDATA)> <!ELEMENT muutoshakemus (asiantunniste, (peruutus maksumuutos saatavamuutos muu- Muutos), hakija?)> <!ATTLIST muutoshakemus nro CDATA #REQUIRED > <!--muutettavan hakemusasian tunnistetiedot--> <!ELEMENT asiantunniste (asianro?, viite1?, viite2?, viitenro?, selite?, velallisentunnus?, velallisennimi?, tapahtumapvm?, muutoksenselite?)> <!ELEMENT asianro (#PCDATA)> <!ELEMENT viite1 (#PCDATA)> <!ELEMENT viite2 (#PCDATA)> <!ELEMENT viitenro (#PCDATA)> <!ELEMENT selite (#PCDATA)> <!ELEMENT velallisentunnus (#PCDATA)> <!ELEMENT velallisennimi (#PCDATA)> <!ELEMENT tapahtumapvm (#PCDATA)> <!ELEMENT muutoksenselite (#PCDATA)> <!--peruutuksen tiedot--> <!ELEMENT peruutus (laatu, maksetturahamaara)> <!ELEMENT laatu (#PCDATA)> <!ELEMENT maksetturahamaara (#PCDATA)> <!--maksumuutoksen tiedot--> <!ELEMENT maksumuutos (laatu, saldopvm?, maksetturahamaara, uusisaldo?, viimtilityspvm?, maksumuutoksensaatava+)> <!ELEMENT saldopvm (#PCDATA)> <!ELEMENT uusisaldo (#PCDATA)> <!ELEMENT viimtilityspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT maksumuutoksensaatava (saatavanimi, maksetturahamaara?, uusipaaomanrahamaara?, uusikorkojrahamaara?, viivkoronalkupvm?)> <!ELEMENT saatavanimi (#PCDATA)> <!ELEMENT uusipaaomanrahamaara (#PCDATA)> <!ELEMENT uusikorkojrahamaara (#PCDATA)> <!ELEMENT viivkoronalkupvm (#PCDATA)> <!--saatavamuutoksen tiedot--> <!ELEMENT saatavamuutos (laatu, saldopvm?, viimtilityspvm?, saatava+)> <!ELEMENT saatava (saatavanimi, vanhasaldo?, uusisaldo, osuudenlaji?, viivastyskorko?)> <!ELEMENT vanhasaldo (#PCDATA)> <!ELEMENT osuudenlaji (#PCDATA)> <!ELEMENT viivastyskorko (laji?, prosentti?, alkupvm?, loppupvm?)> <!ELEMENT laji (#PCDATA)> <!ELEMENT prosentti (#PCDATA)> <!ELEMENT alkupvm (#PCDATA)> <!ELEMENT loppupvm (#PCDATA)> <!--asian muiden tietojen muutostiedot--> <!ELEMENT muumuutos (laatu, (uusiviite2? passiiviperintapyynto? taytantoonpanotapa? taytantoonpanonkeskeytys?))> <!ELEMENT uusiviite2 (#PCDATA)> <!ELEMENT passiiviperintapyynto (#PCDATA)> <!ELEMENT taytantoonpanotapa (#PCDATA)> <!ELEMENT taytantoonpanonkeskeytys (alkupvm?, loppupvm?)> <!--hakijan, jonka saatavia tmv. muutos koskee, tunnistetiedot (vain jos muu kuin sähköinen hakija)--> <!ELEMENT hakija (tunnus?, nimi?)> <!ELEMENT tunnus (#PCDATA)> <!ELEMENT nimi (#PCDATA)>

20 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 20(24) 7Esimerkki hakemuserän xml-tiedostosta sisältäen kaksi ulosottohakemusta. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Sample XML file generated by XMLSPY v5 U (http://www.xmlspy.com)--> <!DOCTYPE hakemusera SYSTEM "C:\ulosoton dtd\hakemusera.dtd"> <!--malli vakuutushakemusaineistosta--> <hakemusera> <sahkoinenhakija tunnus="104" era="h00103"> <lahetyspvm> </lahetyspvm> <hakemuslaji>2</hakemuslaji> <yhteyshlonimi>varma Vakuuttaja</yhteysHloNimi> <yhteyshlopuhnro> </yhteyshlopuhnro> </sahkoinenhakija> <hakemus nro="00001"> <asia> <asianimi>36</asianimi> <viite1> </viite1> <viite2> </viite2> <selite> </selite> <maksuunpanovuosi>2002</maksuunpanovuosi> <alkuperainenerapvm> </alkuperainenerapvm> <passiiviperintapyynto>1</passiiviperintapyynto> <taytantoonpanonperuste> <toimivaltasaados>vero UA</toimivaltasaados> </taytantoonpanonperuste> <saatava id="s "> <saatavanimi>1</saatavanimi> <valuutta>11</valuutta> <rahamaara>652.00</rahamaara> <alkupvm> </alkupvm> <osuus velallinenidref="v "> <laji>1</laji> </osuus> <viivastyskorko> <laji>16</laji> <koronalkupvm> </koronalkupvm> </viivastyskorko> </saatava> <velallinen id="v "> <laji>1</laji> <tyyppi>1</tyyppi> <hetu> </hetu> <syntymapvm> </syntymapvm> <sukupuoli>2</sukupuoli> <kieli>1</kieli> <taytantoonpanotapa>1</taytantoonpanotapa> <hennimi> <nimi>vahinko</nimi> <etunimi>jussi</etunimi> </hennimi> <osoite> <lahiosoite>kesäkatu 4</lahiosoite> <postinro>13100</postinro> <paikkakunta>hämeenlinna</paikkakunta> <kunta>109</kunta> <maa>1</maa> <osoitteentietolahde>1</osoitteentietolahde> <luovutuskielto>2</luovutuskielto> </osoite> </velallinen> </asia> </hakemus> <hakemus nro="00002"> <asia> <asianimi>36</asianimi> <viite1> p-0007</viite1>

21 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 21(24) <viite2>99900</viite2> <selite> </selite> <maksuunpanovuosi>2001</maksuunpanovuosi> <alkuperainenerapvm> </alkuperainenerapvm> <passiiviperintapyynto>1</passiiviperintapyynto> <taytantoonpanonperuste> <toimivaltasaados>vero UA</toimivaltasaados> </taytantoonpanonperuste> <saatava id="s "> <saatavanimi>1</saatavanimi> <valuutta>11</valuutta> <rahamaara>750.00</rahamaara> <osuus velallinenidref="v "> <laji>1</laji> </osuus> <viivastyskorko> <laji>16</laji> <koronalkupvm> </koronalkupvm> </viivastyskorko> </saatava> <saatava id="s "> <saatavanimi>4</saatavanimi> <valuutta>11</valuutta> <rahamaara>15.00</rahamaara> <osuus velallinenidref="v "> <laji>1</laji> </osuus> <viivastyskorko> <laji>16</laji> <koronalkupvm> </koronalkupvm> </viivastyskorko> </saatava> <velallinen id="v "> <laji>1</laji> <tyyppi>3</tyyppi> <ytunnus> </ytunnus> <kieli>1</kieli> <taytantoonpanotapa>1</taytantoonpanotapa> <hennimi> <nimi>oy Takuumiehet ab</nimi> <tietolahde>1</tietolahde> </hennimi> <osoite> <lahiosoite>raatikatu 7</lahiosoite> <postinro>13100</postinro> <osoitteentietolahde>1</osoitteentietolahde> <luovutuskielto>2</luovutuskielto> </osoite> </velallinen> </asia> </hakemus> </hakemusera> 8Esimerkki asimiehen hakemuserän xml-tiedostosta sisältäen kaksi ulosottohakemusta. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE hakemusera SYSTEM "hakemusera.dtd"> <!--malli asiamiehen hakemusaineistosta--> <hakemusera> <sahkoinenhakija tunnus="403" era="h00103"> <lahetyspvm> </lahetyspvm> <hakemuslaji>2</hakemuslaji> <yhteyshlonimi>arvo Asiamies</yhteysHloNimi> <yhteyshlopuhnro> </yhteyshlopuhnro> </sahkoinenhakija> <hakemus nro="00001">

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A153/200/

VEROHALLINTO A153/200/ VEROHALLINTO 1.1.2017 A153/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ

Lisätiedot

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen XML kielioppi Elementtien ja attribuuttien määrittely Ctl230: Luentokalvot 11.10.2004 Miro Lehtonen Dokumenttien mallinnus Säännöt dokumenttityypeille 3Mahdollisten dokumenttirakenteiden määrittely Samassa

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat)

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) VEROHALLINTO 1.1.2016 A143/200/2015 versio 2.11 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE...

Lisätiedot

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2016 A129/200/2015 1.3 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen HAKEMUS 1 (5) Tulliviranomainen täyttää CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan SAS Lupa oma-aloittseen määräämiseen

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Työnhakijan tietojen tagit (=hakulomakkeen kentät) = Vastaanottajan (työnhakija tai työntekijä) -kentät Henkilötiedot; Sukunimi Henkilötiedot; Etunimi

Lisätiedot

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta. 3 HTML ja XHTML Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 6 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

YMPJAOSS6 a3. )117E 3 3 0. 08. 1.013. P+snro X38 ' 11,0.3.O. ILMOITUS (päälomake) Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (Jätelaki 100 )

YMPJAOSS6 a3. )117E 3 3 0. 08. 1.013. P+snro X38 ' 11,0.3.O. ILMOITUS (päälomake) Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (Jätelaki 100 ) Ympäristöjaosto 3 0. 08. 1.013 P+snro X38 ' 11,0.3.O Q013 ILMOITUS (päälomake) Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (Jätelaki 100 ) Uusi toiminta Muutos aiempaan toimintaan YMPJAOSS6 a3. )117E 3 (rasti

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET... 5 Muutoshistoria

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A11/200/2016. versio 1.2 PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 4 3 TIETUEKUVAUS...

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus W3C-teknologiat ja yhteensopivuus Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C asettaa

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy / Ny användare? Registrering / New user? Registration. Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy / Ny användare? Registrering / New user? Registration. Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password Kansainväliset konferenssit ja kansalliset seminaarit Internationella konferenser och nationella seminarier International conferences and national seminars Käyttäjätunnus Användarnamn Username Salasana

Lisätiedot

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 / MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /2017 Sisällys OSA I... 1 SANOMALIIKENNE... 1 Lähettäjän ja Verohallinnon väliset sanomat (ilmoitussanomat)... 2 1 Autoveroilmoitussanoma... 2 2 Autoveroilmoitussanoman täydennys...

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

REKISTERÖINTIHAKEMUS ASIAMIEHEKSI (oikeushenkilö)

REKISTERÖINTIHAKEMUS ASIAMIEHEKSI (oikeushenkilö) Liite A1 REKISTERÖINTIHAKEMUS ASIAMIEHEKSI (oikeushenkilö) Oikeushenkilön tiedot Virallinen nimi Y-tunnus Kotipaikka Sähköpostiosoite ( pakollinen) Faksinumero ( pakollinen) Asiamiestoiminnan tiedot Vastaavan

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS VEROHALLINTO 1.1.2016 A163/200/2015 versio 1.4 VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A103/200/2016 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA OLE_TY4 1 *1149901* OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet oleskelulupaa Suomeen urheilijana tai urheiluvalmentajana, ja toimintasi Suomessa

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Koulutuksen verkkopalvelut. Vineyard Koulutuspalvelu

Koulutuksen verkkopalvelut. Vineyard Koulutuspalvelu Koulutuksen verkkopalvelut Vineyard Koulutuspalvelu Koulutuksen verkkopalvelut Koulutuskalenterin julkaisu webiin Koulutustiedot automaattisesti Koulutuspalvelusta Verkkojulkaisun ohjaus Koulutuspalvelun

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (7) Reaaliaikaiset Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (7) 1 LiittymätUlkoiset... 3 1.1 VATLiittyma: Reaaliaikaiset... 4 1.1.1 Class:VATHakuIF... 4 1.1.1.1 Operations... 4

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153 SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 Jarmo Laaksonen Telkkäkuja 8 23500 UUSIKAUPUNKI PÄÄTÖS Pvm Nro 13.08.2013 2013/00153 2013/00153 1 METSÄSTYSLAIN 10 :N MUKAINEN

Lisätiedot

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille 13.6.2016 Epilepsialiitto Sisällys Kirjautuminen ja valikko... 3 Uuden jäsenen lisääminen Kilta-jäsenrekisteriin... 4 Henkilön tietojen muutos... 10 Henkilön jäsenyyden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Liitteitä ei voi toistaiseksi lähettää

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Klubin tiedot ja virkailijat MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.4.2016 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys WWW-OHJELMOINTI 1 WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus SGML, XML, HTML WWW-selaimen sovellusohjelmointi WWW-palvelimen sovellusohjelmointi Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 26.10.2000

Lisätiedot

Laajuus 5 op Luennot: 12 x 2t Harjoitukset: 7 viikkoharjoitusta harjoitusten tekemiseen saatavissa apua 2 ryhmää / harjoitus

Laajuus 5 op Luennot: 12 x 2t Harjoitukset: 7 viikkoharjoitusta harjoitusten tekemiseen saatavissa apua 2 ryhmää / harjoitus Laajuus 5 op Luennot: 12 x 2t 11.3.2014 29.4.2014 Harjoitukset: 7 viikkoharjoitusta harjoitusten tekemiseen saatavissa apua 2 ryhmää / harjoitus Lähiopetuksen jäkeen harjoitustyö ja tentti Aulikki Hyrskykari

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI)

1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI) DNO 3/012/2006 MÄÄRÄYS - OHJE X PÄIVÄMÄÄRÄ 17.10.2006 SÄÄNNÖKSET, JOIHIN TOIMIVALTA OHJEEN ANTAMISEEN PERUSTUU Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998 1 ja 4 ) Asetus

Lisätiedot

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN OHJE 10.2.2016 KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN Yleisohjeet Nämä ohjeet on annettu meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) perusteella maksettavan

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu. Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 1 (7) Tiedotuspalvelu. Julkinen - Public

Tiedotuspalvelu. Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 1 (7) Tiedotuspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (7) Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Toimitettavat tiedot... 2 3.1 Kuvaus toimitettavista

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot