ULOSOTON HAKIJOIDEN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖISET HAKEMUS- JA MUUTOSTIEDOT XML-TIEDOSTOMUODOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULOSOTON HAKIJOIDEN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖISET HAKEMUS- JA MUUTOSTIEDOT XML-TIEDOSTOMUODOSSA"

Transkriptio

1 ULOSOTON HAKIJOIDEN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖISET HAKEMUS- JA MUUTOSTIEDOT XML-TIEDOSTOMUODOSSA OIKEUSMINISTERIÖ OIKEUSHALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS

2 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 2(24) VERSIOHISTORIA Versio Aihe Tekijä Pvm 1.0 Päivitetty seuraavia tietoja: Muutokset voimaan aikaisintaan Tuomion sisältötiedot ja koron määräytymistapa eli Tekopvm:n selite Haastekielto Koron määräytymistapa Lisätty muuntorangaistus tuomion sisältöön OIKEUSMINISTERIÖ: T A-F Asiamiehen sähköisen hakemisen aiheuttamat muutokset. WM-data Asialta poistettu HakijaIdref: Asiakirjatilityksen saaja on aina hakemuksen läh. sähköinen hakija/asiamies. Hakijalta poistettu valtakirja-elementti ja lisätty valtakirjantunnus-elementti. Lisäksi lisätty tili elementti.(voidaan käyttää hakijan tunnistamiseen jos hetu/y-tunnus puuttuu) Muokattu saatavan hakija- Idref selitettä. 1.2 Ulosottoperusteen määräaikaisuuden aiheuttamat muutokset. WM-data Täytäntöönpanoperusteellelisätty elementit:selite, vanhentumispvm, maaraaika, maaraajanselite

3 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 3(24) 1 Sähköisestä hakemisesta Sähköinen hakemus(erä)... 4 Sähköinen hakija ja hakemuserän tiedot...4 Hakemus Asian tiedot...5 Täytäntöönpanoperuste Tuomion sisältö...6 Asian lisätieto...6 Asian liitetieto...7 Saatava...7 Saatavan osuus...7 Viivästyskorko...8 Velallinen...8 Henkilön nimi (hennimi)...9 Henkilön osoite (osoite)...9 Velallisen lisätieto...10 Hakija...10 Tili...11 Valtakirja Sähköinen muutos(erä)...11 Muutoserä...11 Muutos (muutoshakemus)...12 Peruutus...12 Maksumuutos...13 Maksumuutoksen saatavat (maksumuutoksensaatava)...13 Saatavamuutos...14 Asian saatavatiedot (saatava)...14 Viivästyskorko...14 Asian muu muutos...15 Täytäntöönpanon keskeytys...15 Hakija Yleistä XML:stä Hakemuserätiedoston DTD-kuvaus Muutoserätiedoston DTD-kuvaus Esimerkki hakemuserän xml-tiedostosta Esimerkki asimiehen hakemuserän xml-tiedostosta Esimerkki muutoserän xml-tiedostosta... 24

4 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 4(24) 1Sähköisestä hakemisesta Sähköisellä hakijalla (tai asiamiehellä) pitää olla oikeusministeriön ulosottotoimiston myöntämä voimassaoleva lupa lähettää ao. ulosotto-hakemuksia sähköisesti (tiedostomuodossa) ulosottoon. Hakija on tällöin rekisteröity uuteen ulosoton tietojärjestelmään, Uljakseen, sähköiseksi hakijaksi (valtakunnallinen) ja hänet tunnistetaan sähköisen hakijan tunnuksen perusteella. OM:n oikeushallinnon tietotekniikkakeskus antaa sähköisen hakijan tunnukset. Hakemuserä koostuu yhdestä sähköisestä hakijasta hakemuserätietoineen ja yhdestä tai useammasta hakemuksesta taikka muutoksesta. Hakemukset ja niiden muutokset toimitetaan eri tiedostoissa (omina erinään). Tiedostot toimitetaan xml-tiedostomuodossa noudattaen ao. dtd-kuvauksia, jotka määrittelevät tiedoston rakenteen ja tietosisällön. Hakijoiden tulee validoida xml-hakemus/muutostiedostonsa ennen niiden ulosottoon lähettämistä käyttäen ao. dtd-tiedostoja. Tiedostot ovat saatavissa (sähköisessä muodossa) oikeusministeriön ulosoton www-sivuilta. Seuraavassa on käyty läpi sähköisen hakemuksen ja muutoksen tiedostorakenne sekä xml-dokumenttien rakenne. 2Sähköinen hakemus(erä) Hakemuserätiedosto nimetään siten, että se muodostuu hakijan sähköisen hakijan tunnuksesta ja kyseisen hakemuserän tunnisteesta. Tiedostonimessä käytetään vain pieniä kirjaimia. Esim. 102h00103.xml, jossa hakijatunnus on 102 ja h00103 kertoo kyseessä olevan hakijan ensimmäinen hakemustiedosto vuonna Muutoserätiedosto nimetään vastaavasti (mutta käyttäen vakiota m ). Sähköinen hakija ja hakemuserän tiedot Hakemustiedoston alussa on kertaalleen hakijan tunniste- ja mahdolliset yhteystiedot (henkilö johon voi ottaa yhteyttä, jos tiedoston vastaanotossa tai teknisessä sisällössä on ongelmia) sekä erän tunnistetiedot. tunnus 5 attribuutti Sähköisen hakijan tunnus, esim. 101 era 6 attribuutti Tiedoston tunnus, muoto H999VV lahetyspvm 10 elementti Lähetyspäivä (pp.kk.vvvv) hakemuslaji 4 elementti Sähköisen hakijan ulosoton hakemis -luvassa todettu asialajikoodi yhteyshlonimi 40 elementti Yhteyshenkilön nimi yhteyshlopuhnro 18 elementti Yhteyshenkilön puhelinnumero yhteyshlosposti 80 elementti Yhteyshenkilön sähköpos-

5 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 5(24) tiosoite Täytäntöönpanoperuste Hakemus Yhteen tiedostoerään voi kuulua (hakemus)asiaa Asian tiedot Yksittäinen hakemus koostuu seuraavista tietoista: nimi pituus tyyppi Selitys nro 5 attribuutti Hakemuksen numero; juoksee hakemuserän sisällä, esim HakijaIdref 9 attribuutti (idref) Asiakirjatilityksen saaja, viittaus asian hakijaan. Jos puuttuu = hakemuksen läh. sähköinen hakija/asiamies. asianimi 4 elementti Asianimi, koodiarvo (vanha asialaji) viite1 20 elementti Hakijan viitetieto 1, pakollinen tietyillä hakijoilla viite2 20 elementti Hakijan viitetieto 2 viitenro 20 elementti Hakijan viitenumero selite 20 elementti Hakijan selite maksuunpanovuosi 4 elementti Maksuunpanovuosi (eri kuin alkuperäinen eräpvm) alkuperainenerapvm 10 elementti Alkuperäinen eräpvm (pp.kk.vvvv) vanhentumisenkatkeamispvm 10 elementti Vanhentumisen katkeamispvm (pp.kk.vvvv) passiiviperintapyynto 4 elementti Passiiviperintäpyyntö, koodiarvo Lisäksi: 0-n täytäntöönpanoperustetta, 0-n tuomion sisältöä, 0-n lisätietoa, 0-n liitetietoa, 1-n saatavaa, 1-n velallista, 0-n hakijaa. paatospvm 10 elementti Päätöspvm (pp.kk.vvvv); pakollinen, kun asialuokka on muu kuin Julkisoikeudelliset asiat vahvistuspvm 10 elementti Vahvistuspvm

6 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 6(24) (pp.kk.vvvv); pakollinen, kun asialuokka on muu kuin Julkisoikeudelliset asiat, jos puuttuu, on sama kuin päätöspvm diaarinro 15 elementti Diaarinumero; tämä tai ratkaisunro pakollinen, kun asialuokka on muu kuin Julkisoikeudelliset asiat ratkaisunro 15 elementti Ratkaisunumero toimivaltasaados 80 elementti Toimivaltasäädös (tekstiä) tuomioistuin 4 elementti Tuomioistuin, koodiarvo; tämä tai muu viranomainen pakollinen, kun asialuokka on muu kuin Julkisoikeudelliset asiat muuviranomainen 60 elementti Muu viranomainen (nimi tekstinä) paatosliitteena 4 elementti Päätös liitteenä, koodiarvo; jos 'paperilla', asia menee Uljaksessa selvitettäväksi selite 480 elementti Täytäntöönpanoperusteen selite vanhentumispvm 10 elementti Täytäntöönpanoperusteen vanhentumispvm maaraaika 4 elementti Täytäntöönpanoperusteen määräaika-koodiston koodiarvo. maaraajanselite 240 elementti Määräajan selite 2.2.3Tuomion sisältö rikosnimike 40 elementti Rikosnimike tekopvm 10 elementti Tekopvm (pp.kk.vvvv) tekopvmselite 40 elementti Tekopvm:n selite tekopaikka 40 elementti Tekopaikka paivasakkojenlkm 5 elementti Päiväsakkojen lkm paivasakkojenrahamaara 14,2 elementti Päiväsakon rahamäärä vanhentumispvm 10 elementti Vanhentumispvm (pp.kk.vvvv) haastekielto 4 elementti Haastekielto, koodiarvo muuntorangaistus 4 elementti Muuntorangaistus selite 240 elementti Selite, mm. muuntorangaistuksen aika

7 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 7(24) Asian lisätieto laji 4 elementti Laji, koodiarvo lisatietoteksti 240 elementti Lisätietoa tekstinä Asian liitetieto laji 4 elementti Laji, koodiarvo saapumistapa 4 elementti Saapumistapa, koodiarvo Saatava Vähintään yksi saatava / hakemus on pakollinen, jos asiaryhmä = perintäasia. id 9 attribuutti (id) Saatavan juokseva järjestysnumero hakemusasian sisällä. Muotoa s + hakemusnro + järj.nro, esim. hakijaidref 9 attribuutti (idref) s Viittaus saatavan hakijaan. Jos puuttuu =hakemuserän lähettäneen hakijan saatava Jos puuttuu asiamiehen lähettämältä hakemukselta, hakemus hylätään. saatavanimi 4 elementti Saatavanimi, koodiarvo valuutta 4 elementti Valuutta, koodiarvo jos puuttuu: euro rahamaara 14,2 elementti Hakijan ilmoittama rahamäärä alkupvm 10 elementti Saatavan voimassaolon alkupvm (pp.kk.vvvv) loppupvm 10 elementti Saatavan voimassaolon loppupvm (pp.kk.vvvv) Saatavan osuus 1-n osuutta 0.1 viivästyskorko velallinenidref 9 attribuutti (idref) Viittaus osuuden velalliseen. Pakollinen. laji 4 elementti Saatavan osuuden laji,

8 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 8(24) koodiarvo. Sallitut vaihtoehdot = täysimääräinen (1), rahamääräinen (2) ja rahamääräinen osuus vain pääomaan (4) rajoitetturahamaara 14,2 elementti Saatavan osuuden rajoitettu rahamäärä pakollinen, kun osuuden laji=2 tai 4 Viivästyskorko laji 4 elementti Korkolaji, koodiarvo. Tämä tai korko-% on pakollinen. marginaali 5,3 elementti Korkomarginaali prosentti 5,3 elementti Korkoprosentti valvonta 4 elementti KorkoL:n muk. valvonta, koodiarvo maaraytymistapa 4 elementti Koron määräytymistapa, koodiarvo tarkastuspvm 10 elementti Tarkastuspvm (pp.kk.vvvv) pakollinen, kun korkolaji = euribor koronalkupvm 10 elementti Alkupvm (pp.kk.vvvv) koronloppupvm 10 elementti Loppupvm (pp.kk.vvvv) Velallinen id 9 attribuutti (id) (Asian)velallisen juokseva numero hakemuksen sisällä (tarvitaan osuuksien ja lisätietojen kohdistukseen). Pakollinen. Muotoa v + hakemusnro + järj.nro, esim. v laji 4 elementti Henkilölaji, koodiarvo tyyppi 4 elementti Tyyppi, koodiarvo hetu 11 elementti Henkilötunnus ytunnus 9 elementti Y-tunnus syntymapvm 10 elementti Syntymäaika (pp.kk.vvvv) (Uljas päättelee tarvittaessa hetusta) sukupuoli 4 elementti Sukupuoli, koodiarvo kieli 4 elementti Kieli, koodiarvo

9 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 9(24) jos puuttuu: suomi (paitsi Ahvenanmaa ruotsi) kuolinpvm 10 elementti Kuolinpäivä (pp.kk.vvvv) kansallisuus 40 elementti Kansallisuus jos puuttuu: suomi taytantoonpanotapa 4 elementti Täytäntöönpanotapa, koodiarvo. Jos puuttuu: normaali täytäntöönpano eilainvoimainen 4 elementti Ei-lainvoimainen, koodiarvo (Jos kyllä: Uljaksessa asia selvitettäväksi, käyttäjä tekee varojen tilityskiellon) tiedoksiantopyynto 4 elementti Tiedoksiantopyyntö, koodiarvo. (Jos kyllä: Uljaksessa asia selvitettäväksi, käyttäjä tekee toimenpiteen) 1 henkilön nimi 1 henkilön osoite 0-n lisätietoa Henkilön nimi (hennimi) nimi 100 elementti Nimi. Jurid. hlön nimi, luonn. henkilön sukunimi etunimi 100 elementti Etunimet yritysnimi 100 elementti Yrityksen nimi, kun luonnollinen henkilö velallisena. Esim. toiminimi tietolahde 4 elementti Nimen tietolähde, koodiarvo Jos puuttuu: hakija Henkilön osoite (osoite) Velallisella/hakijalla on hakemuksessa täsmälleen yksi osoite. lahiosoite 112 elementti Lähiosoite. Joko (lähiosoite + postinro) tai kuntanro pakollinen postinumero 5 elementti Postinumero kunta 4 elementti Kunta, koodiarvo (vain velallisella) paikkakunta 50 elementti Paikkakunta pakollinen, jos maa <> suomi maa 4 elementti Maa, koodiarvo jos puuttuu: suomi osoitteentietolahde 4 elementti Osoitteen tietolähde, koodiar-

10 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 10(24) vo. jos puuttuu: hakija luovutuskielto 4 elementti Osoitteen luovutuskielto, koodiarvo. jos puuttuu: ei Velallisen lisätieto Hakija laji 4 elementti Laji, koodiarvo lisatietoteksti 240 elementti Lisätietoa tekstinä Jos hakemuserän hakija on asiamies, pitää hakemuskohtaisesti kertoa varsinainen hakijan. Rahatilitys on aina hakemuserän sähköiselle hakijalle/asiamielelle. id 9 attribuutti (id) (Asian)hakijan juokseva järj.numero hakemuksen sisällä (tarvitaan saatavien kohdistukseen sekä mahd. asiakirjatilityksen saajan päättelyyn). Muotoa h + hakemusnro + järj.nro, esim. h laji 4 elementti Henkilölaji, koodiarvo (vanha tyyppi) tyyppi 4 elementti Tyyppi, koodiarvo hetu 11 elementti Henkilötunnus ytunnus 9 elementti Y-tunnus syntymapvm 10 elementti Syntymäaika (pp.kk.vvvv) sukupuoli 4 elementti Sukupuoli, koodiarvo kieli 4 elementti Kieli, koodiarvo Jos puuttuu: suomi, paitsi Ahvenanmaan = ruotsi kuolinpvm 10 elementti Kuolinpvm (pp.kk.vvvv) kansallisuus 40 elementti Kansallisuus jos puuttuu: Suomi valtakirjantunnus 20 elementti Hakijakohtaisen valtakirjan tunnus. Jos puuttuu: oletetaan, että on asiakohtainen valtakirja, joka tulee toimittaa paperilla. Ennen tätä asia ei mene täytän-

11 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 11(24) töönpanoon. 1 henkilön nimi 1 henkilön osoite 0.1 valtakirjaatiliä Tili Tulevaisuudessa mahdollista antaa ulkomainen tili (Swift ja Iban). sekä pankin nimi. Nimi pituus tyyppi Selitys tilinro 14 elementti Suomalainen tilinumero konekielisessä muodossa. Valtakirja Tarvitaan, jos asiamies toimii sähköisenä hakijana. Valtakirja kertoo, mihin asiamiehen valtuutus perustuu. Jokaiseen (hakemuskohtaiseen) hakijaan liittyy täsmälleen yksi valtakirja. laajuus 4 elementti Valtuutuksen laajuus, koodiarvo. Asiakohtainen tai hakijakohtainen (sähk. asiamiehellä, valtakunn.). laji 4 elementti Laji, koodiarvo. antaja 80 elementti Antaja alkupvm 10 elementti Voimassaolon alkupvm (pp.kk.vvvv). Tilitysvaltakirjalla (laji) pakollinen loppupvm 10 elementti Voimassaolon loppupvm (pp.kk.vvvv) 3Sähköinen muutos(erä) Muutoserä Muutoserä koostuu sähköisestä hakijasta ja erätiedoista sekä yhdestä tai useammasta muutoksesta (vastaavasti kuten hakemustiedosto). Muutostiedostoerän tiedot ovat samat kuin edellä hakemustiedostoerässä, paitsi erän tunnisteen osalta (ks. alla) nimi pituus tyyppi Selitys era 6 attribuutti Tiedoston tunnus, muoto M999VV

12 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 12(24) ja hakemuslajin, joka ei ole pakollinen muutosilmoituksissa. Muutos (muutoshakemus) Muutos (vastaa hakemusta) voi olla peruutus, maksumuutos, saatavamuutos, tai muu muutos. Yksittäinen muutos koostuu asian tunnistetiedoista ja itse muutostapahtuman tiedoista seuraavasti: Nimi pituus tyyppi selitys nro 5 attribuutti (hakemuksen)muutos-numero. Muutoserän sisällä juokseva numero, esim asianro 9 elementti Ulosoton antama tunniste: asianumero viite1 20 elementti Hakijan viitetieto 1 viite2 20 elementti Hakijan viitetieto 2 viitenro 20 elementti Hakijan viitenumero selite 20 elementti Hakijan selite velallisentunnus 11 elementti Velallisen tunnus, henkilötai y-tunnus. (Pakollinen vain veroissa. Jos puuttuu, mutta nimi on, muutoskirjaus menee selvitettäväksi. Jos nimikin puuttuu, muutos hylätään.) velallisennimi 200 elementti Velallisen nimi (yhdessä kentässä). Pakollinen, jos ei em. tunnusta ja asiassa useita velallisia. tapahtumapvm 10 elementti Tapahtuma päivä muutoksenselite 240 elementti Muutoskirjauksen selite 1 peruutus/maksumuutos/saatavamuutos/muu muutos 0.1 hakija (ei pakollinen, jos sähköinen hakija on hakija) Peruutus Hakijan ilmoittaman peruutustapahtuman tiedot. Nimi pituus tyyppi selitys Laatu 4 elementti Muutoskirjauksen laatu, koodiarvo (vanhassa tapahtumalaji) maksetturahamaara 14,2 elementti Rahamäärä

13 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 13(24) Maksumuutos Hakijan vastaanottaman maksun tai siihen rinnastettavan suorituksen (esim. kuittaus) johdosta ilmoitettavat tiedot. Nimi pituus tyyppi selitys Laatu 4 elementti Muutoskirjauksen laatu, koodiarvo (ent. tapahtumalaji) SaldoPvm 10 elementti Saldopvm Jos puuttuu, tulkitaan Uljaksessa samaksi kuin erän lähetyspäivä (lahetyspvm) maksetturahamaara 14,2 elementti Maksettu rahamäärä UusiSaldo 14,2 elementti Velallisen nettosaldo asiassa maksun jälkeen viimtilityspvm 10 elementti Päivä, jolloin hakija on viimeksi saanut asiassa tilityksen 1-n maksumuutoksen saatava Maksumuutoksen saatavat (maksumuutoksensaatava) Nimi pituus tyyppi selitys saatavanimi 4 elementti Saatavanimi, koodiarvo maksetturahamaara 14,2 elementti Maksettu rahamäärä Saatavan lyhennys ko. velallisen osalta uusipaaomanrahamaara 14,2 elementti Saatavan pääoman (osuuden) perittävä rahamäärä maksun jälkeen ko. velallisen osalta uusikorkojrahamaara 14,2 elementti Korkojäämän rahamäärä Velallisen osuuden korkojäämä maksun jälkeen. viivkoronalkupvm 10 elementti Viivästyskoron alkupvm Pakollinen, jos korollinen saatava (vain maksumuutoksella) Saatavamuutos Hakijan muusta kuin maksutapahtumasta (esim. korjaus) aiheutuva muutos asian saatavatietoihin.

14 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 14(24) Nimi pituus tyyppi Selitys Laatu 4 elementti Muutoskirjauksen laatu, koodiarvo (vanhassa tapahtumalaji) saldopvm 10 elementti Saldopvm Jos puuttuu, muodostetaan Uljaksessa: sama kuin erän lähetyspäivä (lpvm) viimtilityspvm 10 elementti Päivä, jolloin hakija on viimeksi saanut asiassa tilityksen 1-n saatava Asian saatavatiedot (saatava) Nimi pituus tyyppi selitys saatavanimi 4 elementti Saatavanimi, koodiarvo vanhasaldo 14,2 elementti Saatavan saldo ennen muutosta eli perittävä rahamäärä (korot mukana) ko. velallisen osalta uusisaldo 14,2 elementti Velallisen saatavan uusi (netto)saldo muutoksen jälkeen osuudenlaji 4 elementti Osuuden laji, koodiarvo Sallitut vaihtoehdot: täysimääräinen (1), rahamääräinen (2) ja rahamääräinen osuus vain pääomaan (4) Viivästyskorko 0 1 viivästys korko laji 4 elementti Korkolaji, koodiarvo Korko tai korko-% on pakollinen. Jos ristiriita asianimen lisätietojen korkotietoon, kirjataan selvitettävä ilmoitus. prosentti 5,3 elementti Korkoprosentti alkupvm 10 elementti Alkupvm loppupvm 10 elementti Loppupvm

15 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 15(24) Asian muu muutos Laatu 4 elementti Muutoskirjauksen laatu, koodiarvo (vanhassa tapahtumalaji) uusiviite2 20 elementti Hakijan uusi viitetieto 2 passiiviperintapyynto 4 elementti Passiiviperintäpyyntö, koodiarvo taytantoonpanotapa 4 elementti Täytäntöönpanotapa, koodiarvo 0-1 Täytäntöönpanon keskeytys Täytäntöönpanon keskeytys alkupvm 10 elementti Kiellon voimaantulopvm loppupvm 10 elementti Kiellon päättymispvm Hakija Jos muutoserän hakija on asiamies, voi tietyissä muutoksissa muutos(asia)kohtaisesti kertoa varsinaisen hakijan, muuten ei. Muutoskohtainen hakija voi liittyä peruutukseen, maksumuutokseen ja saatavamuutokseen. Nimi pituus tyyppi selitys Tunnus 11 elementti Hakijan tunnus, henkilötai y-tunnus Nimi 200 elementti Nimi on kokonaan yhdessä kentässä.

16 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 16(24) 4Yleistä XML:stä XML (extensible Markup Language) on kehittyvä standardi, joka on tarkoitettu tiedon tallennukseen ja jakeluun verkossa. XML on tarkoitettu helppoon ja yhdenmukaiseen rakenteeltaan määriteltävissä olevan tiedon jakeluun verkkoympäristössä. W3C:n (World Wide Web Consortium) työryhmä aloitti toukokuussa 1996 kolmivaiheisen XML-kehittämisprojektin. XML-standardoinnin taustalla on kaksi aikaisemmin määriteltyä merkkauskieltä: yleinen dokumenttirakenteiden määrittelyyn ja rakenteisten dokumenttien merkkaamiseen tarkoitettu SGML (Standard Generalized Markup Language) ja verkkodokumenttien esittämiseen tarkoitettu, SGML-kielellä määritetty HTML (Hypertext Markup Language). Perusmäärittely: <!ELEMENT A (B?,C,D*,E+)> tarkoittaa, että tagi A (eli pari <A> </A>) voi sisältää 0 1 tagia B, 1 tagia C, 0 n tagia D ja 1 n tagia E. Lisäksi voidaan määritellä ryhmiä ja tai-ehtoja: <!ELEMENT A (B (C,D)+)> tarkoittaa, että tagi A (eli pari <A> </A>) voi sisältää 1 tagia B tai 1 n tagia C ja D Document Type Definition (DTD) periytyy SGML-kielestä ja mahdollistaa dokumentin formaalin rakennemäärittelyn. DTD luo siis säännöstön XMLtiedon rakenteelle. Seuraavassa on DTD-määritykset sekä hakemuserätiedostolle että muutoserätiedostolle sekä niitä vastaavat xml-esimerkkitiedostot. Huomioitavaa xml-tiedoston laatimisessa: - jos jotain dtd-määrityksessä kuvattua tietoa ei kyseessä olevalla asialla tmv. ole, niin vastaavaa elementtiä ei kirjoiteta tyhjänä tiedostoon. Ts. vain ne elementit tallennetaan, joissa on tietoa. 5Hakemuserätiedoston DTD-kuvaus <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- edited with XMLSPY v5 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) by Ministry Of Justice --> <!ELEMENT hakemusera (sahkoinenhakija, hakemus+)>

17 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 17(24) <!-- Hakemuserän sähköisen hakijan ja erän tunnistetiedot --> <!ELEMENT sahkoinenhakija (lahetyspvm, hakemuslaji, yhteyshlonimi?, yhteyshlopuhnro?, yhteyshlosposti?)> <!ATTLIST sahkoinenhakija tunnus CDATA #REQUIRED era CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT lahetyspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT hakemuslaji (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlonimi (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlopuhnro (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlosposti (#PCDATA)> <!--ulosottohakemuksen asian tiedot--> <!ELEMENT hakemus (asia)> <!ATTLIST hakemus nro CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT asia (asianimi, viite1?, viite2?, viitenro?, selite?, maksuunpanovuosi?, alkuperainenerapvm?, vanhentumisenkatkeamispvm?, passiiviperintapyynto?, taytantoonpanonperuste*, tuomionsisalto*, asianlisatieto*, liitetieto*, saatava+, velallinen+, hakija*)> <!--Asiakirjatilityksen saaja; jos viittausta ei ole saaja on sähköinen hakija--> <!ATTLIST asia hakijaidref IDREF #IMPLIED > <!ELEMENT asianimi (#PCDATA)> <!ELEMENT viite1 (#PCDATA)> <!ELEMENT viite2 (#PCDATA)> <!ELEMENT viitenro (#PCDATA)> <!ELEMENT selite (#PCDATA)> <!ELEMENT maksuunpanovuosi (#PCDATA)> <!ELEMENT alkuperainenerapvm (#PCDATA)> <!ELEMENT vanhentumisenkatkeamispvm (#PCDATA)> <!ELEMENT passiiviperintapyynto (#PCDATA)> <!--asian täytäntöönpanoperusteen tiedot--> <!ELEMENT taytantoonpanonperuste (paatospvm?, vahvistuspvm?, diaarinro?, ratkaisunro?, toimivaltasaados?, tuomioistuin?, muuviranomainen?, paatosliitteena?, selite?, vanhentumis- Pvm?, maaraaika?, maaraajanselite?)> <!ELEMENT paatospvm (#PCDATA)> <!ELEMENT vahvistuspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT diaarinro (#PCDATA)> <!ELEMENT ratkaisunro (#PCDATA)> <!ELEMENT toimivaltasaados (#PCDATA)> <!ELEMENT tuomioistuin (#PCDATA)> <!ELEMENT muuviranomainen (#PCDATA)> <!ELEMENT paatosliitteena (#PCDATA)> <!ELEMENT maaraaika (#PCDATA)> <!ELEMENT maaraajanselite (#PCDATA)> <!--tuomionsisältötiedot vain sakkoasioissa--> <!ELEMENT tuomionsisalto (rikosnimike?, tekopvm?, tekopaikka?, paivasakkojenlkm?, paivasakkojenrahamaara?, vanhentumispvm?, selite?)> <!ELEMENT rikosnimike (#PCDATA)> <!ELEMENT tekopvm (#PCDATA)> <!ELEMENT tekopaikka (#PCDATA)> <!ELEMENT paivasakkojenlkm (#PCDATA)> <!ELEMENT paivasakkojenrahamaara (#PCDATA)> <!ELEMENT vanhentumispvm (#PCDATA)> <!--asian mahdolliset lisätiedot--> <!ELEMENT asianlisatieto (laji, lisatietoteksti)> <!ELEMENT laji (#PCDATA)> <!ELEMENT lisatietoteksti (#PCDATA)> <!--liittyykö hakemukseen liitteitä?--> <!ELEMENT liitetieto (laji?, saapumistapa?)> <!ELEMENT saapumistapa (#PCDATA)> <!--asian saatavatiedot--> <!ELEMENT saatava (saatavanimi, valuutta?, rahamaara, alkupvm?, loppupvm?, osuus+, viivastyskorko?)> <!--hakijaviittaus (hakijaidref) vain silloin, kun saatavaan liittyy muukin hakija kuin sähköinen hakija--> <!ATTLIST saatava id ID #REQUIRED hakijaidref IDREF #IMPLIED > <!ELEMENT saatavanimi (#PCDATA)>

18 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 18(24) <!ELEMENT valuutta (#PCDATA)> <!ELEMENT rahamaara (#PCDATA)> <!ELEMENT alkupvm (#PCDATA)> <!ELEMENT loppupvm (#PCDATA)> <!ELEMENT osuus (laji?, rajoitetturahamaara?)> <!--viittaus saatavaosuuden velalliseen--> <!ATTLIST osuus velallinenidref IDREF #REQUIRED > <!ELEMENT rajoitetturahamaara (#PCDATA)> <!--saatavan korkotiedot--> <!ELEMENT viivastyskorko (laji?, marginaali?, prosentti?, valvonta?, tarkastuspvm?, koronalku- Pvm, koronloppupvm?)> <!ELEMENT marginaali (#PCDATA)> <!ELEMENT prosentti (#PCDATA)> <!ELEMENT valvonta (#PCDATA)> <!ELEMENT tarkastuspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT koronalkupvm (#PCDATA)> <!ELEMENT koronloppupvm (#PCDATA)> <!--asian velallistiedot--> <!ELEMENT velallinen (laji, tyyppi?, hetu?, ytunnus?, syntymapvm?, sukupuoli?, kieli?, kuolin- Pvm?, kansallisuus?, taytantoonpanotapa?, eilainvoimainen?, tiedoksiantopyynto?, hennimi, osoite, lisatieto*)> <!--viittaus asian ao. velalliseen--> <!ATTLIST velallinen id ID #REQUIRED > <!ELEMENT tyyppi (#PCDATA)> <!ELEMENT hetu (#PCDATA)> <!ELEMENT ytunnus (#PCDATA)> <!ELEMENT syntymapvm (#PCDATA)> <!ELEMENT sukupuoli (#PCDATA)> <!ELEMENT kieli (#PCDATA)> <!ELEMENT kuolinpvm (#PCDATA)> <!ELEMENT kansallisuus (#PCDATA)> <!ELEMENT taytantoonpanotapa (#PCDATA)> <!ELEMENT eilainvoimainen (#PCDATA)> <!ELEMENT tiedoksiantopyynto (#PCDATA)> <!ELEMENT hennimi (nimi, etunimi?, yritysnimi?, tietolahde?)> <!ELEMENT nimi (#PCDATA)> <!ELEMENT etunimi (#PCDATA)> <!ELEMENT yritysnimi (#PCDATA)> <!ELEMENT tietolahde (#PCDATA)> <!ELEMENT osoite (lahiosoite?, postinro?, paikkakunta?, kunta?, maa?, osoitteentietolahde?, luovutuskielto?)> <!ELEMENT lahiosoite (#PCDATA)> <!ELEMENT postinro (#PCDATA)> <!ELEMENT paikkakunta (#PCDATA)> <!ELEMENT kunta (#PCDATA)> <!ELEMENT maa (#PCDATA)> <!ELEMENT osoitteentietolahde (#PCDATA)> <!ELEMENT luovutuskielto (#PCDATA)> <!ELEMENT lisatieto (laji, lisatietoteksti)> <!--asian hakijatiedot, jos lisäksi muita hakijoita kuin sähköinen hakija--> <!ELEMENT hakija (laji, tyyppi?, hetu?, ytunnus?, syntymapvm?, sukupuoli?, kieli?, kuolinpvm?, kansallisuus?, hennimi, osoite, valtakirja tili?, valtakirjantunnus?)> <!--viittaus asian hakijaan; ks. kommenttiteksti edellä--> <!ATTLIST hakija id ID #REQUIRED > <!ELEMENT valtakirja (laajuus, laji, antaja, alkupvm?, loppupvm?)> <!ELEMENT laajuus (#PCDATA)> <!ELEMENT antaja (#PCDATA)> <!ELEMENT valtakirjantunnus (#PCDATA)> <!ELEMENT tili (tilinro)> <!ELEMENT tilinro (#PCDATA)> 6Muutoserätiedoston DTD-kuvaus <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- edited with XMLSPY v5 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) by Ministry Of Justice -->

19 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 19(24) <!ELEMENT muutosera (sahkoinenhakija, muutoshakemus+)> <!-- Muutoserän sähköisen hakijan ja erän tunnistetiedot --> <!ELEMENT sahkoinenhakija (lahetyspvm, hakemuslaji?, yhteyshlonimi?, yhteyshlopuhnro?, yhteyshlosposti?)> <!ATTLIST sahkoinenhakija tunnus CDATA #REQUIRED era CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT lahetyspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT hakemuslaji (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlonimi (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlopuhnro (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlosposti (#PCDATA)> <!ELEMENT muutoshakemus (asiantunniste, (peruutus maksumuutos saatavamuutos muu- Muutos), hakija?)> <!ATTLIST muutoshakemus nro CDATA #REQUIRED > <!--muutettavan hakemusasian tunnistetiedot--> <!ELEMENT asiantunniste (asianro?, viite1?, viite2?, viitenro?, selite?, velallisentunnus?, velallisennimi?, tapahtumapvm?, muutoksenselite?)> <!ELEMENT asianro (#PCDATA)> <!ELEMENT viite1 (#PCDATA)> <!ELEMENT viite2 (#PCDATA)> <!ELEMENT viitenro (#PCDATA)> <!ELEMENT selite (#PCDATA)> <!ELEMENT velallisentunnus (#PCDATA)> <!ELEMENT velallisennimi (#PCDATA)> <!ELEMENT tapahtumapvm (#PCDATA)> <!ELEMENT muutoksenselite (#PCDATA)> <!--peruutuksen tiedot--> <!ELEMENT peruutus (laatu, maksetturahamaara)> <!ELEMENT laatu (#PCDATA)> <!ELEMENT maksetturahamaara (#PCDATA)> <!--maksumuutoksen tiedot--> <!ELEMENT maksumuutos (laatu, saldopvm?, maksetturahamaara, uusisaldo?, viimtilityspvm?, maksumuutoksensaatava+)> <!ELEMENT saldopvm (#PCDATA)> <!ELEMENT uusisaldo (#PCDATA)> <!ELEMENT viimtilityspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT maksumuutoksensaatava (saatavanimi, maksetturahamaara?, uusipaaomanrahamaara?, uusikorkojrahamaara?, viivkoronalkupvm?)> <!ELEMENT saatavanimi (#PCDATA)> <!ELEMENT uusipaaomanrahamaara (#PCDATA)> <!ELEMENT uusikorkojrahamaara (#PCDATA)> <!ELEMENT viivkoronalkupvm (#PCDATA)> <!--saatavamuutoksen tiedot--> <!ELEMENT saatavamuutos (laatu, saldopvm?, viimtilityspvm?, saatava+)> <!ELEMENT saatava (saatavanimi, vanhasaldo?, uusisaldo, osuudenlaji?, viivastyskorko?)> <!ELEMENT vanhasaldo (#PCDATA)> <!ELEMENT osuudenlaji (#PCDATA)> <!ELEMENT viivastyskorko (laji?, prosentti?, alkupvm?, loppupvm?)> <!ELEMENT laji (#PCDATA)> <!ELEMENT prosentti (#PCDATA)> <!ELEMENT alkupvm (#PCDATA)> <!ELEMENT loppupvm (#PCDATA)> <!--asian muiden tietojen muutostiedot--> <!ELEMENT muumuutos (laatu, (uusiviite2? passiiviperintapyynto? taytantoonpanotapa? taytantoonpanonkeskeytys?))> <!ELEMENT uusiviite2 (#PCDATA)> <!ELEMENT passiiviperintapyynto (#PCDATA)> <!ELEMENT taytantoonpanotapa (#PCDATA)> <!ELEMENT taytantoonpanonkeskeytys (alkupvm?, loppupvm?)> <!--hakijan, jonka saatavia tmv. muutos koskee, tunnistetiedot (vain jos muu kuin sähköinen hakija)--> <!ELEMENT hakija (tunnus?, nimi?)> <!ELEMENT tunnus (#PCDATA)> <!ELEMENT nimi (#PCDATA)>

20 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 20(24) 7Esimerkki hakemuserän xml-tiedostosta sisältäen kaksi ulosottohakemusta. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Sample XML file generated by XMLSPY v5 U (http://www.xmlspy.com)--> <!DOCTYPE hakemusera SYSTEM "C:\ulosoton dtd\hakemusera.dtd"> <!--malli vakuutushakemusaineistosta--> <hakemusera> <sahkoinenhakija tunnus="104" era="h00103"> <lahetyspvm> </lahetyspvm> <hakemuslaji>2</hakemuslaji> <yhteyshlonimi>varma Vakuuttaja</yhteysHloNimi> <yhteyshlopuhnro> </yhteyshlopuhnro> </sahkoinenhakija> <hakemus nro="00001"> <asia> <asianimi>36</asianimi> <viite1> </viite1> <viite2> </viite2> <selite> </selite> <maksuunpanovuosi>2002</maksuunpanovuosi> <alkuperainenerapvm> </alkuperainenerapvm> <passiiviperintapyynto>1</passiiviperintapyynto> <taytantoonpanonperuste> <toimivaltasaados>vero UA</toimivaltasaados> </taytantoonpanonperuste> <saatava id="s "> <saatavanimi>1</saatavanimi> <valuutta>11</valuutta> <rahamaara>652.00</rahamaara> <alkupvm> </alkupvm> <osuus velallinenidref="v "> <laji>1</laji> </osuus> <viivastyskorko> <laji>16</laji> <koronalkupvm> </koronalkupvm> </viivastyskorko> </saatava> <velallinen id="v "> <laji>1</laji> <tyyppi>1</tyyppi> <hetu> </hetu> <syntymapvm> </syntymapvm> <sukupuoli>2</sukupuoli> <kieli>1</kieli> <taytantoonpanotapa>1</taytantoonpanotapa> <hennimi> <nimi>vahinko</nimi> <etunimi>jussi</etunimi> </hennimi> <osoite> <lahiosoite>kesäkatu 4</lahiosoite> <postinro>13100</postinro> <paikkakunta>hämeenlinna</paikkakunta> <kunta>109</kunta> <maa>1</maa> <osoitteentietolahde>1</osoitteentietolahde> <luovutuskielto>2</luovutuskielto> </osoite> </velallinen> </asia> </hakemus> <hakemus nro="00002"> <asia> <asianimi>36</asianimi> <viite1> p-0007</viite1>

21 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 21(24) <viite2>99900</viite2> <selite> </selite> <maksuunpanovuosi>2001</maksuunpanovuosi> <alkuperainenerapvm> </alkuperainenerapvm> <passiiviperintapyynto>1</passiiviperintapyynto> <taytantoonpanonperuste> <toimivaltasaados>vero UA</toimivaltasaados> </taytantoonpanonperuste> <saatava id="s "> <saatavanimi>1</saatavanimi> <valuutta>11</valuutta> <rahamaara>750.00</rahamaara> <osuus velallinenidref="v "> <laji>1</laji> </osuus> <viivastyskorko> <laji>16</laji> <koronalkupvm> </koronalkupvm> </viivastyskorko> </saatava> <saatava id="s "> <saatavanimi>4</saatavanimi> <valuutta>11</valuutta> <rahamaara>15.00</rahamaara> <osuus velallinenidref="v "> <laji>1</laji> </osuus> <viivastyskorko> <laji>16</laji> <koronalkupvm> </koronalkupvm> </viivastyskorko> </saatava> <velallinen id="v "> <laji>1</laji> <tyyppi>3</tyyppi> <ytunnus> </ytunnus> <kieli>1</kieli> <taytantoonpanotapa>1</taytantoonpanotapa> <hennimi> <nimi>oy Takuumiehet ab</nimi> <tietolahde>1</tietolahde> </hennimi> <osoite> <lahiosoite>raatikatu 7</lahiosoite> <postinro>13100</postinro> <osoitteentietolahde>1</osoitteentietolahde> <luovutuskielto>2</luovutuskielto> </osoite> </velallinen> </asia> </hakemus> </hakemusera> 8Esimerkki asimiehen hakemuserän xml-tiedostosta sisältäen kaksi ulosottohakemusta. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE hakemusera SYSTEM "hakemusera.dtd"> <!--malli asiamiehen hakemusaineistosta--> <hakemusera> <sahkoinenhakija tunnus="403" era="h00103"> <lahetyspvm> </lahetyspvm> <hakemuslaji>2</hakemuslaji> <yhteyshlonimi>arvo Asiamies</yhteysHloNimi> <yhteyshlopuhnro> </yhteyshlopuhnro> </sahkoinenhakija> <hakemus nro="00001">

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008 XML-saatavuuskysely XML-tiedoston kuvaus versio 1.3.3 04.02.2008 Ecom Oy 2004-2008 XML-saatavuuskysely Versio 1.3.3 2/15 Sisällysluettelo Historia...3 Rakenteen hierarkinen esitys...4 Elementtien kuvaukset...5

Lisätiedot

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010) Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä 8 3

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010) Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä 8 3 1. Rekisterinpitäjä Nimi Oikeusrekisterikeskus Postiosoite Postinumero Puhelin 13101 HÄMEENLINNA 029 56 65631 Sähköpostiosoite oikeusrekisterikeskus(a)om.fi 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010)

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010) 1 1. Rekisterin pitäjä Nimi Oikeusrekisterikeskus Postiosoite Postinumero Puhelin PL 157 13101 HÄMEENLINNA 029 56 65631 Sähköpostiosoite oikeusrekisterikeskus(a)om.fi 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

VEROHALLINTO A115/200/

VEROHALLINTO A115/200/ VEROHALLINTO 2.1.2018 A115/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ

Lisätiedot

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen XML kielioppi Elementtien ja attribuuttien määrittely Ctl230: Luentokalvot 11.10.2004 Miro Lehtonen Dokumenttien mallinnus Säännöt dokumenttityypeille 3Mahdollisten dokumenttirakenteiden määrittely Samassa

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A153/200/

VEROHALLINTO A153/200/ VEROHALLINTO 1.1.2017 A153/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A110/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Ulosoton sähköinen hakeminen. Ohje tietojärjestelmähakijoille

Ulosoton sähköinen hakeminen. Ohje tietojärjestelmähakijoille Ulosoton sähköinen hakeminen Ohje tietojärjestelmähakijoille OIKEUSREKISTERIKESKUS 2014 2/13 Sisällysluettelo Versiohistoria...3 Johdanto...4 1. Tietojärjestelmähakeminen...5 1.1. Hakemisen aloittaminen...5

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A104/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin

Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin page 1/10 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Sähköisen hakemuksen ja muutoksen lähettäminen ulosottojärjestelmään...3 3 Aineiston

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

SIPS-ostolaskujen XML-ohjeet toimittajille

SIPS-ostolaskujen XML-ohjeet toimittajille SIPS-ostolaskujen XML-ohjeet toimittajille 23.10.2017 1 Automaattisen käsittelyn edellytykset Seuraavilla sivuilla on kuvattuna ne ostolaskun tiedot, jotka sen lisäksi, että ovat laskun kuvalla, pitää

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen TEKNINEN MÄÄRITTELY Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta Ismo Koskinen Versio 2.2 Päiväys 12.05.2014 Tekijä Ismo Koskinen MUUTOSHISTORIA Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 / 07.07.2009 Ismo

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin

Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin 2017-09-21 Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin page 1/10 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Sähköisen hakemuksen ja muutoksen lähettäminen ulosottojärjestelmään...

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Versio 4.0 2(5) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Maksun peruutuksen tiedot... 3 2.1 Kenttien selitteet Maksun peruutuksen tiedot... 4 3.

Lisätiedot

XML / DTD / FOP -opas Internal

XML / DTD / FOP -opas Internal XML / DTD / FOP -opas Internal Reviewed: - Status: pending approval Approved by: - Author: Sakari Lampinen Revision: 1.0 Date: 15.10.2000 1 Termit DTD (data type definition) on määrittely kielelle, niinkuin

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.3 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse 1 (3) Sopimusta koskevat tiedot Vakuutuksenottaja Sopimusnumero - Vakuutuksenottajan henkilö- tai Y-tunnus Vakuutettu (edunjättäjä) Vakuutetun

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot U-H Rakennus Oy Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot Ohje Excel-tiedoston täyttöön Sisällys 1 Yleistä... 1 1.1 Työnantajan perustiedot... 1 1.2 Työntekijätiedot... 4 1 Yleistä Rakennustyömaan päätoteuttajana

Lisätiedot

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE KONEKIELINEN TILIOTE OHJE 6.4.2011 OY SAMLINK AB OHJE 2 (10) Sisällysluettelo 6.4.2011 Sisällysluettelo 1 Konekielinen tiliote... 3 2 Tiliotteen perustietue... 3 3 Tapahtuman/Ilmoitustapahtuman perustietue...

Lisätiedot

Vaasan yliopiston toimintaa tukevat informaatiopalvelut ovat käytettävissä WWW:n kautta.

Vaasan yliopiston toimintaa tukevat informaatiopalvelut ovat käytettävissä WWW:n kautta. 1. Julkaisutoiminnan peruskysymyksiä a) Mieti kohderyhmät b) Mieti palvelut c) Mieti palvelujen toteutus Vaasan yliopiston toimintaa tukevat informaatiopalvelut ovat käytettävissä WWW:n kautta. PALVELUKOKONAISUUDET:

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A86/200/2016 1.2 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA LAPSEN ELATUSAVUN PERINTÄOHJE Toimivalta Voimassa Kumoaa Voimaantulosäännös laissa lapsen elatuksesta

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Sisältö. XML, XHTML ja CSS XML XML. XML:n ja HTML:n ero. XML kieliä XML XHTML CSS XSL. T Hypermediadokumentin laatiminen 2002

Sisältö. XML, XHTML ja CSS XML XML. XML:n ja HTML:n ero. XML kieliä XML XHTML CSS XSL. T Hypermediadokumentin laatiminen 2002 , XHTML ja CSS T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen 2002 XHTML CSS XSL Sisältö EXtensible Markup Language W3C Recommendation helmikuu 1998 SGML:n osajoukko Standard Generalized Markup Language Kevyempi

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Onecapital Invoicer XML API

Onecapital Invoicer XML API 1(8) Onecapital Invoicer XML API Invoicerin XML-rajapinnan avulla voidaan tuoda laskuja Invoiceriin muista järjestelmistä. Rajapinta ottaa vastaan laskun tiedot XML-muodossa, ja palauttaa vastauksena tiedot

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 2.1.2018 A103/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

ULOSOTON TIETOJÄRJESTELMÄN VUOSIEN 1992-2004 TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO

ULOSOTON TIETOJÄRJESTELMÄN VUOSIEN 1992-2004 TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO Valtakunnanvoudinvirasto PL 330 20101 TURKU Kirjeenne 22.2.2013 (dnro 372/030/12) Kansallisarkistolle ULOSOTON TIETOJÄRJESTELMÄN VUOSIEN 1992-2004 TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleiskuvaus... 3 1.1 Palvelun edut... 3 1.2 Aikataulu... 3 1.3 Virhetilanteet ja yhteydenotto... 3 2 Palvelusopimus ja käyttöönotto...

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2016 A129/200/2015 1.3 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot. Palvelukuvaus, Baltian liite

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot. Palvelukuvaus, Baltian liite Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus, Baltian liite Sisällys 1 Aineiston rakenne... 3 2 Tietuekuvaukset... 4 Maksun perustietue, tietuetunnus = T03... 4 Maksutapahtuman tiedot, tietuetunnus

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat)

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) VEROHALLINTO 1.1.2016 A143/200/2015 versio 2.11 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE...

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN...

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014 Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

1 Hakemusten hallinta

1 Hakemusten hallinta 1 Hakemusten hallinta Tilavarauksia varten hakemukset lähetetään Asioinnissa täytettävän lomakkeen kautta. Lomakkeen tiedot saapuvat Enkoraan, josta ne voidaan käsitellä. 1.1 Varaushakemuksen tiedot Asioinnissa

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.1 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta. 3 HTML ja XHTML Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.2 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

NETTIJÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

NETTIJÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE NETTIJÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Sisällysluettelo: 1.Jäsenrekisteriohjelman avaaminen 2. Käyttöoikeudet 3. Jäsenrekisteri 3.1. Jäsenen perustiedot 3.2 Jäsenen jäsentiedot 3.3 Jäsenen osajoukot

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero.

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta kortinhaltijan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 2.1.2018 A90/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1

Lisätiedot

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Rakenteiset dokumentit Mitä hyötyä niistä on?

Rakenteiset dokumentit Mitä hyötyä niistä on? Rakenteiset dokumentit Mitä hyötyä niistä on? AIPA-hankeseminaari Helsinki 28.1.2011 Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://users.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, Rakenteiset dokumentit. Mitä hyötyä? 28-01-2011

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 2.1.2018 A101/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Basware Supplier Portal Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Baswaren toimittajaportaali on tarkoitettu sellaisille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja omasta

Lisätiedot

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Työnhakijan tietojen tagit (=hakulomakkeen kentät) = Vastaanottajan (työnhakija tai työntekijä) -kentät Henkilötiedot; Sukunimi Henkilötiedot; Etunimi

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla EXCEL-SIIRTOTIEDOSTON MUODOSTUSOHJE KEVÄÄN 2014 YHTEISHAKUA VARTEN Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla Tässä ohjeessa kerrotaan, miten perusopetuksen päättöluokkalaisten,

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot