ULOSOTON HAKIJOIDEN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖISET HAKEMUS- JA MUUTOSTIEDOT XML-TIEDOSTOMUODOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULOSOTON HAKIJOIDEN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖISET HAKEMUS- JA MUUTOSTIEDOT XML-TIEDOSTOMUODOSSA"

Transkriptio

1 ULOSOTON HAKIJOIDEN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖISET HAKEMUS- JA MUUTOSTIEDOT XML-TIEDOSTOMUODOSSA OIKEUSMINISTERIÖ OIKEUSHALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS

2 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 2(24) VERSIOHISTORIA Versio Aihe Tekijä Pvm 1.0 Päivitetty seuraavia tietoja: Muutokset voimaan aikaisintaan Tuomion sisältötiedot ja koron määräytymistapa eli Tekopvm:n selite Haastekielto Koron määräytymistapa Lisätty muuntorangaistus tuomion sisältöön OIKEUSMINISTERIÖ: T A-F Asiamiehen sähköisen hakemisen aiheuttamat muutokset. WM-data Asialta poistettu HakijaIdref: Asiakirjatilityksen saaja on aina hakemuksen läh. sähköinen hakija/asiamies. Hakijalta poistettu valtakirja-elementti ja lisätty valtakirjantunnus-elementti. Lisäksi lisätty tili elementti.(voidaan käyttää hakijan tunnistamiseen jos hetu/y-tunnus puuttuu) Muokattu saatavan hakija- Idref selitettä. 1.2 Ulosottoperusteen määräaikaisuuden aiheuttamat muutokset. WM-data Täytäntöönpanoperusteellelisätty elementit:selite, vanhentumispvm, maaraaika, maaraajanselite

3 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 3(24) 1 Sähköisestä hakemisesta Sähköinen hakemus(erä)... 4 Sähköinen hakija ja hakemuserän tiedot...4 Hakemus Asian tiedot...5 Täytäntöönpanoperuste Tuomion sisältö...6 Asian lisätieto...6 Asian liitetieto...7 Saatava...7 Saatavan osuus...7 Viivästyskorko...8 Velallinen...8 Henkilön nimi (hennimi)...9 Henkilön osoite (osoite)...9 Velallisen lisätieto...10 Hakija...10 Tili...11 Valtakirja Sähköinen muutos(erä)...11 Muutoserä...11 Muutos (muutoshakemus)...12 Peruutus...12 Maksumuutos...13 Maksumuutoksen saatavat (maksumuutoksensaatava)...13 Saatavamuutos...14 Asian saatavatiedot (saatava)...14 Viivästyskorko...14 Asian muu muutos...15 Täytäntöönpanon keskeytys...15 Hakija Yleistä XML:stä Hakemuserätiedoston DTD-kuvaus Muutoserätiedoston DTD-kuvaus Esimerkki hakemuserän xml-tiedostosta Esimerkki asimiehen hakemuserän xml-tiedostosta Esimerkki muutoserän xml-tiedostosta... 24

4 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 4(24) 1Sähköisestä hakemisesta Sähköisellä hakijalla (tai asiamiehellä) pitää olla oikeusministeriön ulosottotoimiston myöntämä voimassaoleva lupa lähettää ao. ulosotto-hakemuksia sähköisesti (tiedostomuodossa) ulosottoon. Hakija on tällöin rekisteröity uuteen ulosoton tietojärjestelmään, Uljakseen, sähköiseksi hakijaksi (valtakunnallinen) ja hänet tunnistetaan sähköisen hakijan tunnuksen perusteella. OM:n oikeushallinnon tietotekniikkakeskus antaa sähköisen hakijan tunnukset. Hakemuserä koostuu yhdestä sähköisestä hakijasta hakemuserätietoineen ja yhdestä tai useammasta hakemuksesta taikka muutoksesta. Hakemukset ja niiden muutokset toimitetaan eri tiedostoissa (omina erinään). Tiedostot toimitetaan xml-tiedostomuodossa noudattaen ao. dtd-kuvauksia, jotka määrittelevät tiedoston rakenteen ja tietosisällön. Hakijoiden tulee validoida xml-hakemus/muutostiedostonsa ennen niiden ulosottoon lähettämistä käyttäen ao. dtd-tiedostoja. Tiedostot ovat saatavissa (sähköisessä muodossa) oikeusministeriön ulosoton www-sivuilta. Seuraavassa on käyty läpi sähköisen hakemuksen ja muutoksen tiedostorakenne sekä xml-dokumenttien rakenne. 2Sähköinen hakemus(erä) Hakemuserätiedosto nimetään siten, että se muodostuu hakijan sähköisen hakijan tunnuksesta ja kyseisen hakemuserän tunnisteesta. Tiedostonimessä käytetään vain pieniä kirjaimia. Esim. 102h00103.xml, jossa hakijatunnus on 102 ja h00103 kertoo kyseessä olevan hakijan ensimmäinen hakemustiedosto vuonna Muutoserätiedosto nimetään vastaavasti (mutta käyttäen vakiota m ). Sähköinen hakija ja hakemuserän tiedot Hakemustiedoston alussa on kertaalleen hakijan tunniste- ja mahdolliset yhteystiedot (henkilö johon voi ottaa yhteyttä, jos tiedoston vastaanotossa tai teknisessä sisällössä on ongelmia) sekä erän tunnistetiedot. tunnus 5 attribuutti Sähköisen hakijan tunnus, esim. 101 era 6 attribuutti Tiedoston tunnus, muoto H999VV lahetyspvm 10 elementti Lähetyspäivä (pp.kk.vvvv) hakemuslaji 4 elementti Sähköisen hakijan ulosoton hakemis -luvassa todettu asialajikoodi yhteyshlonimi 40 elementti Yhteyshenkilön nimi yhteyshlopuhnro 18 elementti Yhteyshenkilön puhelinnumero yhteyshlosposti 80 elementti Yhteyshenkilön sähköpos-

5 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 5(24) tiosoite Täytäntöönpanoperuste Hakemus Yhteen tiedostoerään voi kuulua (hakemus)asiaa Asian tiedot Yksittäinen hakemus koostuu seuraavista tietoista: nimi pituus tyyppi Selitys nro 5 attribuutti Hakemuksen numero; juoksee hakemuserän sisällä, esim HakijaIdref 9 attribuutti (idref) Asiakirjatilityksen saaja, viittaus asian hakijaan. Jos puuttuu = hakemuksen läh. sähköinen hakija/asiamies. asianimi 4 elementti Asianimi, koodiarvo (vanha asialaji) viite1 20 elementti Hakijan viitetieto 1, pakollinen tietyillä hakijoilla viite2 20 elementti Hakijan viitetieto 2 viitenro 20 elementti Hakijan viitenumero selite 20 elementti Hakijan selite maksuunpanovuosi 4 elementti Maksuunpanovuosi (eri kuin alkuperäinen eräpvm) alkuperainenerapvm 10 elementti Alkuperäinen eräpvm (pp.kk.vvvv) vanhentumisenkatkeamispvm 10 elementti Vanhentumisen katkeamispvm (pp.kk.vvvv) passiiviperintapyynto 4 elementti Passiiviperintäpyyntö, koodiarvo Lisäksi: 0-n täytäntöönpanoperustetta, 0-n tuomion sisältöä, 0-n lisätietoa, 0-n liitetietoa, 1-n saatavaa, 1-n velallista, 0-n hakijaa. paatospvm 10 elementti Päätöspvm (pp.kk.vvvv); pakollinen, kun asialuokka on muu kuin Julkisoikeudelliset asiat vahvistuspvm 10 elementti Vahvistuspvm

6 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 6(24) (pp.kk.vvvv); pakollinen, kun asialuokka on muu kuin Julkisoikeudelliset asiat, jos puuttuu, on sama kuin päätöspvm diaarinro 15 elementti Diaarinumero; tämä tai ratkaisunro pakollinen, kun asialuokka on muu kuin Julkisoikeudelliset asiat ratkaisunro 15 elementti Ratkaisunumero toimivaltasaados 80 elementti Toimivaltasäädös (tekstiä) tuomioistuin 4 elementti Tuomioistuin, koodiarvo; tämä tai muu viranomainen pakollinen, kun asialuokka on muu kuin Julkisoikeudelliset asiat muuviranomainen 60 elementti Muu viranomainen (nimi tekstinä) paatosliitteena 4 elementti Päätös liitteenä, koodiarvo; jos 'paperilla', asia menee Uljaksessa selvitettäväksi selite 480 elementti Täytäntöönpanoperusteen selite vanhentumispvm 10 elementti Täytäntöönpanoperusteen vanhentumispvm maaraaika 4 elementti Täytäntöönpanoperusteen määräaika-koodiston koodiarvo. maaraajanselite 240 elementti Määräajan selite 2.2.3Tuomion sisältö rikosnimike 40 elementti Rikosnimike tekopvm 10 elementti Tekopvm (pp.kk.vvvv) tekopvmselite 40 elementti Tekopvm:n selite tekopaikka 40 elementti Tekopaikka paivasakkojenlkm 5 elementti Päiväsakkojen lkm paivasakkojenrahamaara 14,2 elementti Päiväsakon rahamäärä vanhentumispvm 10 elementti Vanhentumispvm (pp.kk.vvvv) haastekielto 4 elementti Haastekielto, koodiarvo muuntorangaistus 4 elementti Muuntorangaistus selite 240 elementti Selite, mm. muuntorangaistuksen aika

7 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 7(24) Asian lisätieto laji 4 elementti Laji, koodiarvo lisatietoteksti 240 elementti Lisätietoa tekstinä Asian liitetieto laji 4 elementti Laji, koodiarvo saapumistapa 4 elementti Saapumistapa, koodiarvo Saatava Vähintään yksi saatava / hakemus on pakollinen, jos asiaryhmä = perintäasia. id 9 attribuutti (id) Saatavan juokseva järjestysnumero hakemusasian sisällä. Muotoa s + hakemusnro + järj.nro, esim. hakijaidref 9 attribuutti (idref) s Viittaus saatavan hakijaan. Jos puuttuu =hakemuserän lähettäneen hakijan saatava Jos puuttuu asiamiehen lähettämältä hakemukselta, hakemus hylätään. saatavanimi 4 elementti Saatavanimi, koodiarvo valuutta 4 elementti Valuutta, koodiarvo jos puuttuu: euro rahamaara 14,2 elementti Hakijan ilmoittama rahamäärä alkupvm 10 elementti Saatavan voimassaolon alkupvm (pp.kk.vvvv) loppupvm 10 elementti Saatavan voimassaolon loppupvm (pp.kk.vvvv) Saatavan osuus 1-n osuutta 0.1 viivästyskorko velallinenidref 9 attribuutti (idref) Viittaus osuuden velalliseen. Pakollinen. laji 4 elementti Saatavan osuuden laji,

8 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 8(24) koodiarvo. Sallitut vaihtoehdot = täysimääräinen (1), rahamääräinen (2) ja rahamääräinen osuus vain pääomaan (4) rajoitetturahamaara 14,2 elementti Saatavan osuuden rajoitettu rahamäärä pakollinen, kun osuuden laji=2 tai 4 Viivästyskorko laji 4 elementti Korkolaji, koodiarvo. Tämä tai korko-% on pakollinen. marginaali 5,3 elementti Korkomarginaali prosentti 5,3 elementti Korkoprosentti valvonta 4 elementti KorkoL:n muk. valvonta, koodiarvo maaraytymistapa 4 elementti Koron määräytymistapa, koodiarvo tarkastuspvm 10 elementti Tarkastuspvm (pp.kk.vvvv) pakollinen, kun korkolaji = euribor koronalkupvm 10 elementti Alkupvm (pp.kk.vvvv) koronloppupvm 10 elementti Loppupvm (pp.kk.vvvv) Velallinen id 9 attribuutti (id) (Asian)velallisen juokseva numero hakemuksen sisällä (tarvitaan osuuksien ja lisätietojen kohdistukseen). Pakollinen. Muotoa v + hakemusnro + järj.nro, esim. v laji 4 elementti Henkilölaji, koodiarvo tyyppi 4 elementti Tyyppi, koodiarvo hetu 11 elementti Henkilötunnus ytunnus 9 elementti Y-tunnus syntymapvm 10 elementti Syntymäaika (pp.kk.vvvv) (Uljas päättelee tarvittaessa hetusta) sukupuoli 4 elementti Sukupuoli, koodiarvo kieli 4 elementti Kieli, koodiarvo

9 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 9(24) jos puuttuu: suomi (paitsi Ahvenanmaa ruotsi) kuolinpvm 10 elementti Kuolinpäivä (pp.kk.vvvv) kansallisuus 40 elementti Kansallisuus jos puuttuu: suomi taytantoonpanotapa 4 elementti Täytäntöönpanotapa, koodiarvo. Jos puuttuu: normaali täytäntöönpano eilainvoimainen 4 elementti Ei-lainvoimainen, koodiarvo (Jos kyllä: Uljaksessa asia selvitettäväksi, käyttäjä tekee varojen tilityskiellon) tiedoksiantopyynto 4 elementti Tiedoksiantopyyntö, koodiarvo. (Jos kyllä: Uljaksessa asia selvitettäväksi, käyttäjä tekee toimenpiteen) 1 henkilön nimi 1 henkilön osoite 0-n lisätietoa Henkilön nimi (hennimi) nimi 100 elementti Nimi. Jurid. hlön nimi, luonn. henkilön sukunimi etunimi 100 elementti Etunimet yritysnimi 100 elementti Yrityksen nimi, kun luonnollinen henkilö velallisena. Esim. toiminimi tietolahde 4 elementti Nimen tietolähde, koodiarvo Jos puuttuu: hakija Henkilön osoite (osoite) Velallisella/hakijalla on hakemuksessa täsmälleen yksi osoite. lahiosoite 112 elementti Lähiosoite. Joko (lähiosoite + postinro) tai kuntanro pakollinen postinumero 5 elementti Postinumero kunta 4 elementti Kunta, koodiarvo (vain velallisella) paikkakunta 50 elementti Paikkakunta pakollinen, jos maa <> suomi maa 4 elementti Maa, koodiarvo jos puuttuu: suomi osoitteentietolahde 4 elementti Osoitteen tietolähde, koodiar-

10 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 10(24) vo. jos puuttuu: hakija luovutuskielto 4 elementti Osoitteen luovutuskielto, koodiarvo. jos puuttuu: ei Velallisen lisätieto Hakija laji 4 elementti Laji, koodiarvo lisatietoteksti 240 elementti Lisätietoa tekstinä Jos hakemuserän hakija on asiamies, pitää hakemuskohtaisesti kertoa varsinainen hakijan. Rahatilitys on aina hakemuserän sähköiselle hakijalle/asiamielelle. id 9 attribuutti (id) (Asian)hakijan juokseva järj.numero hakemuksen sisällä (tarvitaan saatavien kohdistukseen sekä mahd. asiakirjatilityksen saajan päättelyyn). Muotoa h + hakemusnro + järj.nro, esim. h laji 4 elementti Henkilölaji, koodiarvo (vanha tyyppi) tyyppi 4 elementti Tyyppi, koodiarvo hetu 11 elementti Henkilötunnus ytunnus 9 elementti Y-tunnus syntymapvm 10 elementti Syntymäaika (pp.kk.vvvv) sukupuoli 4 elementti Sukupuoli, koodiarvo kieli 4 elementti Kieli, koodiarvo Jos puuttuu: suomi, paitsi Ahvenanmaan = ruotsi kuolinpvm 10 elementti Kuolinpvm (pp.kk.vvvv) kansallisuus 40 elementti Kansallisuus jos puuttuu: Suomi valtakirjantunnus 20 elementti Hakijakohtaisen valtakirjan tunnus. Jos puuttuu: oletetaan, että on asiakohtainen valtakirja, joka tulee toimittaa paperilla. Ennen tätä asia ei mene täytän-

11 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 11(24) töönpanoon. 1 henkilön nimi 1 henkilön osoite 0.1 valtakirjaatiliä Tili Tulevaisuudessa mahdollista antaa ulkomainen tili (Swift ja Iban). sekä pankin nimi. Nimi pituus tyyppi Selitys tilinro 14 elementti Suomalainen tilinumero konekielisessä muodossa. Valtakirja Tarvitaan, jos asiamies toimii sähköisenä hakijana. Valtakirja kertoo, mihin asiamiehen valtuutus perustuu. Jokaiseen (hakemuskohtaiseen) hakijaan liittyy täsmälleen yksi valtakirja. laajuus 4 elementti Valtuutuksen laajuus, koodiarvo. Asiakohtainen tai hakijakohtainen (sähk. asiamiehellä, valtakunn.). laji 4 elementti Laji, koodiarvo. antaja 80 elementti Antaja alkupvm 10 elementti Voimassaolon alkupvm (pp.kk.vvvv). Tilitysvaltakirjalla (laji) pakollinen loppupvm 10 elementti Voimassaolon loppupvm (pp.kk.vvvv) 3Sähköinen muutos(erä) Muutoserä Muutoserä koostuu sähköisestä hakijasta ja erätiedoista sekä yhdestä tai useammasta muutoksesta (vastaavasti kuten hakemustiedosto). Muutostiedostoerän tiedot ovat samat kuin edellä hakemustiedostoerässä, paitsi erän tunnisteen osalta (ks. alla) nimi pituus tyyppi Selitys era 6 attribuutti Tiedoston tunnus, muoto M999VV

12 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 12(24) ja hakemuslajin, joka ei ole pakollinen muutosilmoituksissa. Muutos (muutoshakemus) Muutos (vastaa hakemusta) voi olla peruutus, maksumuutos, saatavamuutos, tai muu muutos. Yksittäinen muutos koostuu asian tunnistetiedoista ja itse muutostapahtuman tiedoista seuraavasti: Nimi pituus tyyppi selitys nro 5 attribuutti (hakemuksen)muutos-numero. Muutoserän sisällä juokseva numero, esim asianro 9 elementti Ulosoton antama tunniste: asianumero viite1 20 elementti Hakijan viitetieto 1 viite2 20 elementti Hakijan viitetieto 2 viitenro 20 elementti Hakijan viitenumero selite 20 elementti Hakijan selite velallisentunnus 11 elementti Velallisen tunnus, henkilötai y-tunnus. (Pakollinen vain veroissa. Jos puuttuu, mutta nimi on, muutoskirjaus menee selvitettäväksi. Jos nimikin puuttuu, muutos hylätään.) velallisennimi 200 elementti Velallisen nimi (yhdessä kentässä). Pakollinen, jos ei em. tunnusta ja asiassa useita velallisia. tapahtumapvm 10 elementti Tapahtuma päivä muutoksenselite 240 elementti Muutoskirjauksen selite 1 peruutus/maksumuutos/saatavamuutos/muu muutos 0.1 hakija (ei pakollinen, jos sähköinen hakija on hakija) Peruutus Hakijan ilmoittaman peruutustapahtuman tiedot. Nimi pituus tyyppi selitys Laatu 4 elementti Muutoskirjauksen laatu, koodiarvo (vanhassa tapahtumalaji) maksetturahamaara 14,2 elementti Rahamäärä

13 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 13(24) Maksumuutos Hakijan vastaanottaman maksun tai siihen rinnastettavan suorituksen (esim. kuittaus) johdosta ilmoitettavat tiedot. Nimi pituus tyyppi selitys Laatu 4 elementti Muutoskirjauksen laatu, koodiarvo (ent. tapahtumalaji) SaldoPvm 10 elementti Saldopvm Jos puuttuu, tulkitaan Uljaksessa samaksi kuin erän lähetyspäivä (lahetyspvm) maksetturahamaara 14,2 elementti Maksettu rahamäärä UusiSaldo 14,2 elementti Velallisen nettosaldo asiassa maksun jälkeen viimtilityspvm 10 elementti Päivä, jolloin hakija on viimeksi saanut asiassa tilityksen 1-n maksumuutoksen saatava Maksumuutoksen saatavat (maksumuutoksensaatava) Nimi pituus tyyppi selitys saatavanimi 4 elementti Saatavanimi, koodiarvo maksetturahamaara 14,2 elementti Maksettu rahamäärä Saatavan lyhennys ko. velallisen osalta uusipaaomanrahamaara 14,2 elementti Saatavan pääoman (osuuden) perittävä rahamäärä maksun jälkeen ko. velallisen osalta uusikorkojrahamaara 14,2 elementti Korkojäämän rahamäärä Velallisen osuuden korkojäämä maksun jälkeen. viivkoronalkupvm 10 elementti Viivästyskoron alkupvm Pakollinen, jos korollinen saatava (vain maksumuutoksella) Saatavamuutos Hakijan muusta kuin maksutapahtumasta (esim. korjaus) aiheutuva muutos asian saatavatietoihin.

14 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 14(24) Nimi pituus tyyppi Selitys Laatu 4 elementti Muutoskirjauksen laatu, koodiarvo (vanhassa tapahtumalaji) saldopvm 10 elementti Saldopvm Jos puuttuu, muodostetaan Uljaksessa: sama kuin erän lähetyspäivä (lpvm) viimtilityspvm 10 elementti Päivä, jolloin hakija on viimeksi saanut asiassa tilityksen 1-n saatava Asian saatavatiedot (saatava) Nimi pituus tyyppi selitys saatavanimi 4 elementti Saatavanimi, koodiarvo vanhasaldo 14,2 elementti Saatavan saldo ennen muutosta eli perittävä rahamäärä (korot mukana) ko. velallisen osalta uusisaldo 14,2 elementti Velallisen saatavan uusi (netto)saldo muutoksen jälkeen osuudenlaji 4 elementti Osuuden laji, koodiarvo Sallitut vaihtoehdot: täysimääräinen (1), rahamääräinen (2) ja rahamääräinen osuus vain pääomaan (4) Viivästyskorko 0 1 viivästys korko laji 4 elementti Korkolaji, koodiarvo Korko tai korko-% on pakollinen. Jos ristiriita asianimen lisätietojen korkotietoon, kirjataan selvitettävä ilmoitus. prosentti 5,3 elementti Korkoprosentti alkupvm 10 elementti Alkupvm loppupvm 10 elementti Loppupvm

15 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 15(24) Asian muu muutos Laatu 4 elementti Muutoskirjauksen laatu, koodiarvo (vanhassa tapahtumalaji) uusiviite2 20 elementti Hakijan uusi viitetieto 2 passiiviperintapyynto 4 elementti Passiiviperintäpyyntö, koodiarvo taytantoonpanotapa 4 elementti Täytäntöönpanotapa, koodiarvo 0-1 Täytäntöönpanon keskeytys Täytäntöönpanon keskeytys alkupvm 10 elementti Kiellon voimaantulopvm loppupvm 10 elementti Kiellon päättymispvm Hakija Jos muutoserän hakija on asiamies, voi tietyissä muutoksissa muutos(asia)kohtaisesti kertoa varsinaisen hakijan, muuten ei. Muutoskohtainen hakija voi liittyä peruutukseen, maksumuutokseen ja saatavamuutokseen. Nimi pituus tyyppi selitys Tunnus 11 elementti Hakijan tunnus, henkilötai y-tunnus Nimi 200 elementti Nimi on kokonaan yhdessä kentässä.

16 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 16(24) 4Yleistä XML:stä XML (extensible Markup Language) on kehittyvä standardi, joka on tarkoitettu tiedon tallennukseen ja jakeluun verkossa. XML on tarkoitettu helppoon ja yhdenmukaiseen rakenteeltaan määriteltävissä olevan tiedon jakeluun verkkoympäristössä. W3C:n (World Wide Web Consortium) työryhmä aloitti toukokuussa 1996 kolmivaiheisen XML-kehittämisprojektin. XML-standardoinnin taustalla on kaksi aikaisemmin määriteltyä merkkauskieltä: yleinen dokumenttirakenteiden määrittelyyn ja rakenteisten dokumenttien merkkaamiseen tarkoitettu SGML (Standard Generalized Markup Language) ja verkkodokumenttien esittämiseen tarkoitettu, SGML-kielellä määritetty HTML (Hypertext Markup Language). Perusmäärittely: <!ELEMENT A (B?,C,D*,E+)> tarkoittaa, että tagi A (eli pari <A> </A>) voi sisältää 0 1 tagia B, 1 tagia C, 0 n tagia D ja 1 n tagia E. Lisäksi voidaan määritellä ryhmiä ja tai-ehtoja: <!ELEMENT A (B (C,D)+)> tarkoittaa, että tagi A (eli pari <A> </A>) voi sisältää 1 tagia B tai 1 n tagia C ja D Document Type Definition (DTD) periytyy SGML-kielestä ja mahdollistaa dokumentin formaalin rakennemäärittelyn. DTD luo siis säännöstön XMLtiedon rakenteelle. Seuraavassa on DTD-määritykset sekä hakemuserätiedostolle että muutoserätiedostolle sekä niitä vastaavat xml-esimerkkitiedostot. Huomioitavaa xml-tiedoston laatimisessa: - jos jotain dtd-määrityksessä kuvattua tietoa ei kyseessä olevalla asialla tmv. ole, niin vastaavaa elementtiä ei kirjoiteta tyhjänä tiedostoon. Ts. vain ne elementit tallennetaan, joissa on tietoa. 5Hakemuserätiedoston DTD-kuvaus <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- edited with XMLSPY v5 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) by Ministry Of Justice --> <!ELEMENT hakemusera (sahkoinenhakija, hakemus+)>

17 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 17(24) <!-- Hakemuserän sähköisen hakijan ja erän tunnistetiedot --> <!ELEMENT sahkoinenhakija (lahetyspvm, hakemuslaji, yhteyshlonimi?, yhteyshlopuhnro?, yhteyshlosposti?)> <!ATTLIST sahkoinenhakija tunnus CDATA #REQUIRED era CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT lahetyspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT hakemuslaji (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlonimi (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlopuhnro (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlosposti (#PCDATA)> <!--ulosottohakemuksen asian tiedot--> <!ELEMENT hakemus (asia)> <!ATTLIST hakemus nro CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT asia (asianimi, viite1?, viite2?, viitenro?, selite?, maksuunpanovuosi?, alkuperainenerapvm?, vanhentumisenkatkeamispvm?, passiiviperintapyynto?, taytantoonpanonperuste*, tuomionsisalto*, asianlisatieto*, liitetieto*, saatava+, velallinen+, hakija*)> <!--Asiakirjatilityksen saaja; jos viittausta ei ole saaja on sähköinen hakija--> <!ATTLIST asia hakijaidref IDREF #IMPLIED > <!ELEMENT asianimi (#PCDATA)> <!ELEMENT viite1 (#PCDATA)> <!ELEMENT viite2 (#PCDATA)> <!ELEMENT viitenro (#PCDATA)> <!ELEMENT selite (#PCDATA)> <!ELEMENT maksuunpanovuosi (#PCDATA)> <!ELEMENT alkuperainenerapvm (#PCDATA)> <!ELEMENT vanhentumisenkatkeamispvm (#PCDATA)> <!ELEMENT passiiviperintapyynto (#PCDATA)> <!--asian täytäntöönpanoperusteen tiedot--> <!ELEMENT taytantoonpanonperuste (paatospvm?, vahvistuspvm?, diaarinro?, ratkaisunro?, toimivaltasaados?, tuomioistuin?, muuviranomainen?, paatosliitteena?, selite?, vanhentumis- Pvm?, maaraaika?, maaraajanselite?)> <!ELEMENT paatospvm (#PCDATA)> <!ELEMENT vahvistuspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT diaarinro (#PCDATA)> <!ELEMENT ratkaisunro (#PCDATA)> <!ELEMENT toimivaltasaados (#PCDATA)> <!ELEMENT tuomioistuin (#PCDATA)> <!ELEMENT muuviranomainen (#PCDATA)> <!ELEMENT paatosliitteena (#PCDATA)> <!ELEMENT maaraaika (#PCDATA)> <!ELEMENT maaraajanselite (#PCDATA)> <!--tuomionsisältötiedot vain sakkoasioissa--> <!ELEMENT tuomionsisalto (rikosnimike?, tekopvm?, tekopaikka?, paivasakkojenlkm?, paivasakkojenrahamaara?, vanhentumispvm?, selite?)> <!ELEMENT rikosnimike (#PCDATA)> <!ELEMENT tekopvm (#PCDATA)> <!ELEMENT tekopaikka (#PCDATA)> <!ELEMENT paivasakkojenlkm (#PCDATA)> <!ELEMENT paivasakkojenrahamaara (#PCDATA)> <!ELEMENT vanhentumispvm (#PCDATA)> <!--asian mahdolliset lisätiedot--> <!ELEMENT asianlisatieto (laji, lisatietoteksti)> <!ELEMENT laji (#PCDATA)> <!ELEMENT lisatietoteksti (#PCDATA)> <!--liittyykö hakemukseen liitteitä?--> <!ELEMENT liitetieto (laji?, saapumistapa?)> <!ELEMENT saapumistapa (#PCDATA)> <!--asian saatavatiedot--> <!ELEMENT saatava (saatavanimi, valuutta?, rahamaara, alkupvm?, loppupvm?, osuus+, viivastyskorko?)> <!--hakijaviittaus (hakijaidref) vain silloin, kun saatavaan liittyy muukin hakija kuin sähköinen hakija--> <!ATTLIST saatava id ID #REQUIRED hakijaidref IDREF #IMPLIED > <!ELEMENT saatavanimi (#PCDATA)>

18 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 18(24) <!ELEMENT valuutta (#PCDATA)> <!ELEMENT rahamaara (#PCDATA)> <!ELEMENT alkupvm (#PCDATA)> <!ELEMENT loppupvm (#PCDATA)> <!ELEMENT osuus (laji?, rajoitetturahamaara?)> <!--viittaus saatavaosuuden velalliseen--> <!ATTLIST osuus velallinenidref IDREF #REQUIRED > <!ELEMENT rajoitetturahamaara (#PCDATA)> <!--saatavan korkotiedot--> <!ELEMENT viivastyskorko (laji?, marginaali?, prosentti?, valvonta?, tarkastuspvm?, koronalku- Pvm, koronloppupvm?)> <!ELEMENT marginaali (#PCDATA)> <!ELEMENT prosentti (#PCDATA)> <!ELEMENT valvonta (#PCDATA)> <!ELEMENT tarkastuspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT koronalkupvm (#PCDATA)> <!ELEMENT koronloppupvm (#PCDATA)> <!--asian velallistiedot--> <!ELEMENT velallinen (laji, tyyppi?, hetu?, ytunnus?, syntymapvm?, sukupuoli?, kieli?, kuolin- Pvm?, kansallisuus?, taytantoonpanotapa?, eilainvoimainen?, tiedoksiantopyynto?, hennimi, osoite, lisatieto*)> <!--viittaus asian ao. velalliseen--> <!ATTLIST velallinen id ID #REQUIRED > <!ELEMENT tyyppi (#PCDATA)> <!ELEMENT hetu (#PCDATA)> <!ELEMENT ytunnus (#PCDATA)> <!ELEMENT syntymapvm (#PCDATA)> <!ELEMENT sukupuoli (#PCDATA)> <!ELEMENT kieli (#PCDATA)> <!ELEMENT kuolinpvm (#PCDATA)> <!ELEMENT kansallisuus (#PCDATA)> <!ELEMENT taytantoonpanotapa (#PCDATA)> <!ELEMENT eilainvoimainen (#PCDATA)> <!ELEMENT tiedoksiantopyynto (#PCDATA)> <!ELEMENT hennimi (nimi, etunimi?, yritysnimi?, tietolahde?)> <!ELEMENT nimi (#PCDATA)> <!ELEMENT etunimi (#PCDATA)> <!ELEMENT yritysnimi (#PCDATA)> <!ELEMENT tietolahde (#PCDATA)> <!ELEMENT osoite (lahiosoite?, postinro?, paikkakunta?, kunta?, maa?, osoitteentietolahde?, luovutuskielto?)> <!ELEMENT lahiosoite (#PCDATA)> <!ELEMENT postinro (#PCDATA)> <!ELEMENT paikkakunta (#PCDATA)> <!ELEMENT kunta (#PCDATA)> <!ELEMENT maa (#PCDATA)> <!ELEMENT osoitteentietolahde (#PCDATA)> <!ELEMENT luovutuskielto (#PCDATA)> <!ELEMENT lisatieto (laji, lisatietoteksti)> <!--asian hakijatiedot, jos lisäksi muita hakijoita kuin sähköinen hakija--> <!ELEMENT hakija (laji, tyyppi?, hetu?, ytunnus?, syntymapvm?, sukupuoli?, kieli?, kuolinpvm?, kansallisuus?, hennimi, osoite, valtakirja tili?, valtakirjantunnus?)> <!--viittaus asian hakijaan; ks. kommenttiteksti edellä--> <!ATTLIST hakija id ID #REQUIRED > <!ELEMENT valtakirja (laajuus, laji, antaja, alkupvm?, loppupvm?)> <!ELEMENT laajuus (#PCDATA)> <!ELEMENT antaja (#PCDATA)> <!ELEMENT valtakirjantunnus (#PCDATA)> <!ELEMENT tili (tilinro)> <!ELEMENT tilinro (#PCDATA)> 6Muutoserätiedoston DTD-kuvaus <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- edited with XMLSPY v5 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) by Ministry Of Justice -->

19 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 19(24) <!ELEMENT muutosera (sahkoinenhakija, muutoshakemus+)> <!-- Muutoserän sähköisen hakijan ja erän tunnistetiedot --> <!ELEMENT sahkoinenhakija (lahetyspvm, hakemuslaji?, yhteyshlonimi?, yhteyshlopuhnro?, yhteyshlosposti?)> <!ATTLIST sahkoinenhakija tunnus CDATA #REQUIRED era CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT lahetyspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT hakemuslaji (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlonimi (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlopuhnro (#PCDATA)> <!ELEMENT yhteyshlosposti (#PCDATA)> <!ELEMENT muutoshakemus (asiantunniste, (peruutus maksumuutos saatavamuutos muu- Muutos), hakija?)> <!ATTLIST muutoshakemus nro CDATA #REQUIRED > <!--muutettavan hakemusasian tunnistetiedot--> <!ELEMENT asiantunniste (asianro?, viite1?, viite2?, viitenro?, selite?, velallisentunnus?, velallisennimi?, tapahtumapvm?, muutoksenselite?)> <!ELEMENT asianro (#PCDATA)> <!ELEMENT viite1 (#PCDATA)> <!ELEMENT viite2 (#PCDATA)> <!ELEMENT viitenro (#PCDATA)> <!ELEMENT selite (#PCDATA)> <!ELEMENT velallisentunnus (#PCDATA)> <!ELEMENT velallisennimi (#PCDATA)> <!ELEMENT tapahtumapvm (#PCDATA)> <!ELEMENT muutoksenselite (#PCDATA)> <!--peruutuksen tiedot--> <!ELEMENT peruutus (laatu, maksetturahamaara)> <!ELEMENT laatu (#PCDATA)> <!ELEMENT maksetturahamaara (#PCDATA)> <!--maksumuutoksen tiedot--> <!ELEMENT maksumuutos (laatu, saldopvm?, maksetturahamaara, uusisaldo?, viimtilityspvm?, maksumuutoksensaatava+)> <!ELEMENT saldopvm (#PCDATA)> <!ELEMENT uusisaldo (#PCDATA)> <!ELEMENT viimtilityspvm (#PCDATA)> <!ELEMENT maksumuutoksensaatava (saatavanimi, maksetturahamaara?, uusipaaomanrahamaara?, uusikorkojrahamaara?, viivkoronalkupvm?)> <!ELEMENT saatavanimi (#PCDATA)> <!ELEMENT uusipaaomanrahamaara (#PCDATA)> <!ELEMENT uusikorkojrahamaara (#PCDATA)> <!ELEMENT viivkoronalkupvm (#PCDATA)> <!--saatavamuutoksen tiedot--> <!ELEMENT saatavamuutos (laatu, saldopvm?, viimtilityspvm?, saatava+)> <!ELEMENT saatava (saatavanimi, vanhasaldo?, uusisaldo, osuudenlaji?, viivastyskorko?)> <!ELEMENT vanhasaldo (#PCDATA)> <!ELEMENT osuudenlaji (#PCDATA)> <!ELEMENT viivastyskorko (laji?, prosentti?, alkupvm?, loppupvm?)> <!ELEMENT laji (#PCDATA)> <!ELEMENT prosentti (#PCDATA)> <!ELEMENT alkupvm (#PCDATA)> <!ELEMENT loppupvm (#PCDATA)> <!--asian muiden tietojen muutostiedot--> <!ELEMENT muumuutos (laatu, (uusiviite2? passiiviperintapyynto? taytantoonpanotapa? taytantoonpanonkeskeytys?))> <!ELEMENT uusiviite2 (#PCDATA)> <!ELEMENT passiiviperintapyynto (#PCDATA)> <!ELEMENT taytantoonpanotapa (#PCDATA)> <!ELEMENT taytantoonpanonkeskeytys (alkupvm?, loppupvm?)> <!--hakijan, jonka saatavia tmv. muutos koskee, tunnistetiedot (vain jos muu kuin sähköinen hakija)--> <!ELEMENT hakija (tunnus?, nimi?)> <!ELEMENT tunnus (#PCDATA)> <!ELEMENT nimi (#PCDATA)>

20 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 20(24) 7Esimerkki hakemuserän xml-tiedostosta sisältäen kaksi ulosottohakemusta. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Sample XML file generated by XMLSPY v5 U (http://www.xmlspy.com)--> <!DOCTYPE hakemusera SYSTEM "C:\ulosoton dtd\hakemusera.dtd"> <!--malli vakuutushakemusaineistosta--> <hakemusera> <sahkoinenhakija tunnus="104" era="h00103"> <lahetyspvm> </lahetyspvm> <hakemuslaji>2</hakemuslaji> <yhteyshlonimi>varma Vakuuttaja</yhteysHloNimi> <yhteyshlopuhnro> </yhteyshlopuhnro> </sahkoinenhakija> <hakemus nro="00001"> <asia> <asianimi>36</asianimi> <viite1> </viite1> <viite2> </viite2> <selite> </selite> <maksuunpanovuosi>2002</maksuunpanovuosi> <alkuperainenerapvm> </alkuperainenerapvm> <passiiviperintapyynto>1</passiiviperintapyynto> <taytantoonpanonperuste> <toimivaltasaados>vero UA</toimivaltasaados> </taytantoonpanonperuste> <saatava id="s "> <saatavanimi>1</saatavanimi> <valuutta>11</valuutta> <rahamaara>652.00</rahamaara> <alkupvm> </alkupvm> <osuus velallinenidref="v "> <laji>1</laji> </osuus> <viivastyskorko> <laji>16</laji> <koronalkupvm> </koronalkupvm> </viivastyskorko> </saatava> <velallinen id="v "> <laji>1</laji> <tyyppi>1</tyyppi> <hetu> </hetu> <syntymapvm> </syntymapvm> <sukupuoli>2</sukupuoli> <kieli>1</kieli> <taytantoonpanotapa>1</taytantoonpanotapa> <hennimi> <nimi>vahinko</nimi> <etunimi>jussi</etunimi> </hennimi> <osoite> <lahiosoite>kesäkatu 4</lahiosoite> <postinro>13100</postinro> <paikkakunta>hämeenlinna</paikkakunta> <kunta>109</kunta> <maa>1</maa> <osoitteentietolahde>1</osoitteentietolahde> <luovutuskielto>2</luovutuskielto> </osoite> </velallinen> </asia> </hakemus> <hakemus nro="00002"> <asia> <asianimi>36</asianimi> <viite1> p-0007</viite1>

21 OIKEUSMINISTERIÖ ULOSOTON XML-TIEDOSTOT 21(24) <viite2>99900</viite2> <selite> </selite> <maksuunpanovuosi>2001</maksuunpanovuosi> <alkuperainenerapvm> </alkuperainenerapvm> <passiiviperintapyynto>1</passiiviperintapyynto> <taytantoonpanonperuste> <toimivaltasaados>vero UA</toimivaltasaados> </taytantoonpanonperuste> <saatava id="s "> <saatavanimi>1</saatavanimi> <valuutta>11</valuutta> <rahamaara>750.00</rahamaara> <osuus velallinenidref="v "> <laji>1</laji> </osuus> <viivastyskorko> <laji>16</laji> <koronalkupvm> </koronalkupvm> </viivastyskorko> </saatava> <saatava id="s "> <saatavanimi>4</saatavanimi> <valuutta>11</valuutta> <rahamaara>15.00</rahamaara> <osuus velallinenidref="v "> <laji>1</laji> </osuus> <viivastyskorko> <laji>16</laji> <koronalkupvm> </koronalkupvm> </viivastyskorko> </saatava> <velallinen id="v "> <laji>1</laji> <tyyppi>3</tyyppi> <ytunnus> </ytunnus> <kieli>1</kieli> <taytantoonpanotapa>1</taytantoonpanotapa> <hennimi> <nimi>oy Takuumiehet ab</nimi> <tietolahde>1</tietolahde> </hennimi> <osoite> <lahiosoite>raatikatu 7</lahiosoite> <postinro>13100</postinro> <osoitteentietolahde>1</osoitteentietolahde> <luovutuskielto>2</luovutuskielto> </osoite> </velallinen> </asia> </hakemus> </hakemusera> 8Esimerkki asimiehen hakemuserän xml-tiedostosta sisältäen kaksi ulosottohakemusta. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE hakemusera SYSTEM "hakemusera.dtd"> <!--malli asiamiehen hakemusaineistosta--> <hakemusera> <sahkoinenhakija tunnus="403" era="h00103"> <lahetyspvm> </lahetyspvm> <hakemuslaji>2</hakemuslaji> <yhteyshlonimi>arvo Asiamies</yhteysHloNimi> <yhteyshlopuhnro> </yhteyshlopuhnro> </sahkoinenhakija> <hakemus nro="00001">

Ulosoton sähköinen hakeminen. Ohje tietojärjestelmähakijoille

Ulosoton sähköinen hakeminen. Ohje tietojärjestelmähakijoille Ulosoton sähköinen hakeminen Ohje tietojärjestelmähakijoille OIKEUSREKISTERIKESKUS 2014 2/13 Sisällysluettelo Versiohistoria...3 Johdanto...4 1. Tietojärjestelmähakeminen...5 1.1. Hakemisen aloittaminen...5

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2 Helmikuu 2012, lisätty Vastaanottoehdotussanoma, sanomakuvaus muutokset, suoramaksu KÄYTÖSSÄ 18.1.2013 alkaen 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 13 2 Ilmoittamispalveluun

Lisätiedot

SISÄLLYS. Johdanto 1. 1. JOHDATUS XML:n PARIIN 1.1 Extensible Markup Languge 2 1.2 XML:n edut 2 1.3 Mitä XML:llä tehdään? 3

SISÄLLYS. Johdanto 1. 1. JOHDATUS XML:n PARIIN 1.1 Extensible Markup Languge 2 1.2 XML:n edut 2 1.3 Mitä XML:llä tehdään? 3 Henri Haapakanni 3.5.2004 SISÄLLYS Johdanto 1 1. JOHDATUS XML:n PARIIN 1.1 Extensible Markup Languge 2 1.2 XML:n edut 2 1.3 Mitä XML:llä tehdään? 3 2. YKSINKERTAISEN XML-DOKUMENTIN RAKENNE 2.1 XML-määritelmä

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ. N = numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä

LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ. N = numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä YLEISLASKUTUS 1 (16) LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ Tämä on Pro elaskutus 3 siirtoformaatin käyttämä liittymäkuvaus. Pro elaskutus 3 formaatti on uusi liittymä ohjelmiston

Lisätiedot

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3 ISO20022 TILIOTE-OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tiliote-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 3 2.2 Tehtävät... 4 3 Konekielinen tiliotepalvelu... 4

Lisätiedot

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.8

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.8 Asiakirjojen kuvailu Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailu OID: 1.2.246.777.11.2013.8 VRSIOIDO Versionro: Versiohistoria 4.12.2008: earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys 5.2.2009:

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Norwegian Matkapalvelutili -hakemus

Norwegian Matkapalvelutili -hakemus Norwegian Matkapalvelutili -hakemus 1. Yrityksen tiedot Yrityksen virallinen nimi Y-tunnus Mahdollinen emoyhtiö Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö matkatiliasioissa Puhelin Sähköposti

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Toimivalta Holhoustoimesta annetun asetuksen (889/1999) 8

Toimivalta Holhoustoimesta annetun asetuksen (889/1999) 8 OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 21.12.1999 3578/31/99 OM KÄRÄJÄOIKEUDEN ILMOITUKSET HOLHOUSREKISTERIIN Toimivalta

Lisätiedot

TUOMAS-JÄRJESTELMÄN KIRJAAMISOHJEET. Ohjeet käräjäoikeuksille

TUOMAS-JÄRJESTELMÄN KIRJAAMISOHJEET. Ohjeet käräjäoikeuksille 1 TUOMAS-JÄRJESTELMÄN KIRJAAMISOHJEET Ohjeet käräjäoikeuksille Versio 1 OIKEUSMINISTERIÖ Oikeushallinto-osasto 2007 2 Sisällysluettelo JOHDANTO...4 1 KIRJAAMISPAKKO...5 2 ALKUMERKINTÖJEN KIRJAAMISAJANKOHTA

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Nro 27

Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Nro 27 Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Nro 27 SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET (Hyväksytty valtuustossa 14.12.2001) YLEISPERIAATTEET 1. Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti,

Lisätiedot

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden.

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden. 1 (9) Salon kaupungin laskutus ja perintäohjeet 1 Yleisperiaatteet 2 Laskutus Ellei toisin ole säädetty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin

Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin page 1/10 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Sähköisen hakemuksen ja muutoksen lähettäminen ulosottojärjestelmään...3 3 Aineiston

Lisätiedot

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Asiakastiedote 4.11.2014 Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot