Philip Morris Internationalin toimintaohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Philip Morris Internationalin toimintaohje"

Transkriptio

1 Philip Morris Internationalin toimintaohje

2 Philip Morris Internationalin toimintaohje

3 Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta yrityksen periaatteita? Onko se oikein? Miltä toiminta näyttäisi yrityksen ulkopuolisten näkökulmasta? Miltä toiminta näyttäisi esimerkiksi asiakkaittemme, eri yhteisöjen edustajien ja suuren yleisön silmissä? Muista nämä säännöt: Tunne lakisääteiset ja yrityksen noudattamat työhösi liittyvät vaatimukset. Noudata näitä vaatimuksia aina. Kysy, jos olet epävarma siitä, mikä on oikea tapa toimia. Jatka kysymysten esittämistä, kunnes saat tarvittavan vastauksen. Philip Morrisin kansainväliset toimintaohjeet koskevat Philip Morris International Inc:tä ja sen suoria ja epäsuoria tytäryhtiöitä, joista käytetään yhteisnimitystä Philip Morris International, PMI tai yhtiö.

4 Kirje hallituksen puheenjohtajalta Philip Morris Internationalin työntekijöille Olen erittäin ylpeä siitä, että olen Philip Morris Internationalin työntekijä. Urani aikana olen nähnyt, että PMI:n työntekijät ovat hyviä ihmisiä. Tämän viestin tarkoituksena on vahvistaa odotuksia, joita johtokunnalla ja minulla on näiden sääntöjen noudattamisesta. Kaiken toimintamme takana on yksinkertainen ajatus. Pyrimme liiketoiminnan päämääriimme rehellisesti ja kaikkia lakeja noudattaen. Se on oikein ja liiketaloudellisesti järkevää. Toimimalla rehellisesti ansaitsemme asiakkaitten, kuluttajien, osakkeenomistajien, työtovereiden, lainsäätäjien, toimittajien ja niiden yhteisöjen luottamuksen, joissa elämme ja toimimme heidän, joiden luottamus on menestyksemme kannalta välttämätön. Philip Morris Internationalilla on erityinen Chief Compliance Officer -vastuuhenkilö, joka on vastuussa toimintaohjeiden noudattamisohjelman toteuttamisesta koko PMI:ssä yhdessä linjajohdon ja keskeisten toimintojen kanssa. Philip Morris Internationalin toimintaohje on tärkeä osa sitoutumistamme rehellisyyteen. Tässä toimintaohjeessa kerrotaan perussäännöistä, jotka vaikuttavat liiketoimintaamme. Jokaisella meistä on henkilökohtainen vastuu puuttua asioihin, jotka eivät näytä olevan oikein. Lue toimintaohje huolellisesti. Se auttaa sinua varmistamaan, että toimit aina oikein tavalla, johon PMI:ssä on sitouduttu. Mikään ei ole tärkeämpää kuin rehellisyys ja sitoutuminen näihin sääntöihin ei mikään taloudellinen tavoite, markkinointitavoite tai kilpailutilanne. Halu miellyttää esimiestä ei saa mennä tämän ydinsitoutumisen edelle. Sitoutumisemme ohjeiden noudattamiseen ja rehellisyyteen on aina oltava tärkeintä. Tämä ohje koskee sitä, keitä olemme ja keitä päätämme olla. Kyse on siitä, kuinka toimimme liiketoiminnassamme kaikkialla ja kaikkina aikoina. Noudattamalla yhdessä tämän ohjeen kirjainta ja henkeä voimme auttaa varmistamaan, että työskenteleminen Philip Morris Internationalin palveluksessa on suuren ylpeyden lähde. Parhain terveisin Louis C. Camilleri Puheenjohtaja Philip Morris International Inc. Maaliskuu 2008

5 Sisällysluettelo Mitä sinun tulee tietää PMI:n toimintaohjeesta 2 Mikä ohjeen tarkoitus on? 2 Kenen tulee noudattaa tätä ohjetta? 3 Henkilökohtainen sitoutuminen oikeaan toimintaan 3 Entä esimiehinä toimivat? 3 Sisältääkö ohje kaikki vaatimukset, jotka minun tulee tuntea? 4 Entä eri maissa voimassa olevat erilaiset lait? Kysymysten kysyminen ja asioiden esille nostaminen 4 Velvollisuutesi tuoda asiat esille Mistä saat apua 5 Kehen tulee ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa? 5 Emme hyväksy painostusta 6 Compliance HelpLine -tukipalvelu 6 Mitä tapahtuu, kun otan yhteyden HelpLine-palveluun? 7 Voinko nostaa tietyn asian esille nimettömänä? PMI:n ohjeiden noudattamiseen ja rehellisyyteen kannustavat ohjelmat 7 Ohjeiden noudattamisen periaatteet Työympäristö 8 Tavoitteemme 8 Yhtäläiset työskentelymahdollisuudet ja moninaisuus 8 Työpaikalla tapahtuvan häirinnän ehkäiseminen 9 Työntekijöiden terveys ja turvallisuus 9 Työntekijöiden luottamuksellisuus 10 Alkoholi ja huumeet työpaikalla Eturistiriidat, lahjat ja kestitys 11 Tavoitteemme 11 Eturistiriidat 13 Lahjojen ja kestityksen vastaanottaminen 16 Lahjojen ja kestityksen tarjoaminen Liiketoiminnan harjoittaminen 18 Tavoitteemme 18 Kilpailua koskevat lait 21 Kilpailevia yrityksiä koskeva tieto 22 Rahanpesu ja salakuljetus 23 Kaupparajoitukset, viennin valvonta ja boikottilait 25 Tullimaksut ja välilliset verot 25 Valtionhallinto asiakkaana 27 Kansainvälinen lahjonta ja korruptio 28 Luottamuksellinen tieto, immateriaali- ja tekijänoikeudet 29 Epärehelliset liiketoimintatavat

6 Kuluttajien kanssa toimiminen 30 Tavoitteemme 30 Tuotteiden laatu 31 Mainostaminen ja tuotteiden myynninedistäminen 32 Alaikäisten suojeleminen 33 Asiakas- ja kuluttajatietojen yksityisyys Yhtiön tiedot, resurssit ja taloudellisten tietojen julkaiseminen 34 Tavoitteemme 34 Tarkat tilikirjat ja arkistot sekä taloudellisten tietojen julkaiseminen 35 Ajankäyttö 35 Yhtiön omaisuus ja resurssit 36 Omistusoikeustiedot 37 Yhtiöstä hyötyminen 37 Tietokoneiden käyttö ja verkkoturvallisuus 38 Yhtiön varat 38 Sisäpiirikauppa 39 Sijoittajasuhteet ja tiedotusvälineet 39 Asiakirjojen hallinta 40 Pyytämättä tarjotut ideat Yhteisöt ja yhteiskunta 41 Tavoitteemme 41 Ympäristösäännösten noudattaminen 42 Poliittinen toiminta 43 Lapsityövoima ja pakkotyö 43 Viranomaistutkimukset ja -selvitykset 44 Tuen ja osallistumisen julkistaminen 45 Työntekijöiden koulutus ja hyväksymisilmoitus 46 Compliance HelpLine ja sisäiset yhteystiedot Kaikkien työntekijöiden edellytetään tuntevan seuraavissa kappaleissa tarkemmin kuvattu toimintaohje ja noudattavan sitä samoin kuin PMI:n periaatteita ja käytäntöjä. Toimintaohjeen ja PMI:n periaatteiden ja käytäntöjen tarkoituksena ei ole luoda, eikä se luo, sopimusoikeudellisia oikeuksia, joita työntekijät, osakkeenomistajat, asiakkaat, toimittajat tai kilpailijat voisivat esittää yhtiötä kohtaan. Ne auttavat meitä kaikkia tietämään, mitä meiltä työntekijöinä odotetaan, jotta toimisimme aina varmasti rehellisesti ja oikealla tavalla. Ajan tasalla oleva versio toimintaohjeesta sekä periaatteista ja käytännöistä on PMI:n intranetsivustossa.

7 Tietoja PMI:n toimintaohjeesta Mikä ohjeen tarkoitus on? PMI on tiukasti sitoutunut noudattamaan liiketoiminnassaan lain kirjainta ja henkeä sekä muita yhtiön periaatteisiin kuuluvia, yleisesti hyväksyttyjä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä toimintaohjeita. Näiden vaatimusten noudattamatta jättäminen on väärin ja saattaa aiheuttaa vakavia seurauksia yhtiölle ja sen työntekijöille. Rehellisyys tarkoittaa lakien ja omien sisäisten vaatimustemme noudattamista. Mikään ei ole tärkeämpää PMI:llä. PMI:n toimintaohje esittelee tärkeät lait ja menettelytavat, joita kaikkien PMI:n palveluksessa työskentelevien tulee noudattaa. Toimintaohjeen tarkoituksena on auttaa kaikkia työntekijöitä ymmärtämään ohjeiden noudattamista koskevat työhön liittyvät säännöt. tietämään, milloin ja mitä kautta tulee kysyä neuvoa tai nostaa asioita esille. Toimintaohjeessa tärkeät yrityksen periaatteet kootaan ja järjestetään yhdeksi helppokäyttöiseksi oppaaksi. Kuten edempänä selitetään, tämä on vain alkupiste. Muut yrityksen menettelytavat, mukaan lukien PMI:n periaatteet ja käytännöt, täydentävät tätä toimintaohjetta ja saattavat koskea työtäsi. Kenen tulee noudattaa tätä ohjetta? Kaikkien PMI:n palveluksessa työskentelevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on noudatettava tämän toimintaohjeen sisältämiä eettisiä ohjeita ja seurattava toimintaohjetta toimiessaan PMI:n nimissä. Työntekijöiden, jotka käyttävät mahdollisesti PMI:n nimissä toimivien kolmansien osapuolten, kuten konsulttien, palveluksia, tulee mahdollisuuksien mukaan seurata näiden toimia sen varmistamiseksi, että nämä toimivat toimintaohjeen periaatteiden mukaisesti. Urakoitsijoiden tai muiden tilapäisesti PMI:n tai sen tytäryhtiön tiloista käsin toimivien osapuolten kanssa toimivien työntekijöiden tulee tarvittaessa kysyä ohjeita esimieheltään, menettelytavoista vastaavalta osastolta tai lakiosastolta. Jos epäilet (tai tiedät), että PMI:n puolesta toimiva kolmas osapuoli tai urakoitsija tai muu henkilö, joka työskentelee tilapäisesti tiloistamme käsin, toimii PMI:tä tai sen tytäryhtiötä varten tekemässään työssä toimintaohjeen periaatteiden vastaisesti, ilmoita välittömästi esimiehellesi, menettelytavoista vastaavalle osastolle, lakiosastolle tai Compliance HelpLine -tukipalveluun. Philip Morris Internationalin toimintaohje 2

8 Henkilökohtainen sitoutuminen oikeaan toimintaan Entä esimiehinä toimivat? Tämä toimintaohje edustaa sitoutumista toimimiseen oikeaksi katsotulla tavalla. Työskennellessäsi PMI:lle olet hyväksynyt tämän sitoumuksen. Varmista, että ymmärrät toimintaohjeen ja työtäsi koskevien PMI:n periaatteiden ja käytäntöjen sisältämät vaatimukset, ja noudata niitä aina. Työntekijät, jotka laiminlyövät näiden vaatimusten noudattamisen, saattavat aiheuttaa ongelmia itselleen, työtovereilleen ja PMI:lle. Heihin saattaa myös kohdistua kurinpitotoimia, mahdollisesti jopa työsuhteen päättäminen. Henkilöillä, jotka toimivat toisten työntekijöiden esimiehinä, on toimintaohjeen mukaan lisäksi velvollisuutenaan toimia esimerkillisesti näyttää omalla toiminnallaan, mitä oikea ja rehellinen toiminta tarkoittaa. varmistaa, että alaisilla on riittävät tiedot, koulutus ja resurssit lain, toimintaohjeen vaatimusten sekä PMI:n periaatteiden ja käytäntöjen noudattamiseen. seurata, kuinka alaiset, mukaan lukien tilapäiset työntekijät ja aliurakoitsijat, noudattavat ohjeita. valvoa tämän toimintaohjeen ja kaikkien PMI:n periaatteiden ja käytäntöjen vaatimusten noudattamista. tukea työntekijöitä, jotka tuovat esille ohjeiden noudattamiseen ja toiminnan rehellisyyteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita; missään tapauksessa tällaisia kysymyksiä tai huolenaiheita esittäviin työntekijöihin ei tule kohdistua minkäänlaista painostusta. raportoida mahdolliset ohjeiden rikkomukset asianmukaiselle tasolle hallinnossa, lakiosastolle, henkilöstöosastolle, menettelytavoista vastaavalle osastolle tai Compliance HelpLine -tukipalveluun. Tietoja PMI:n toimintaohjeesta Sisältääkö ohje kaikki vaatimukset, jotka minun tulee tuntea? Toimintaohje muodostaa perustan sitoutumisellemme rehelliseen ja oikeaan toimintaan. Ohjeen tarkoituksena ei kuitenkaan ole kuvata jokaista lakia ja menettelytapaa, joka saattaa koskea sinua. Varmista, että tunnet itseäsi koskevat säännöt. Esimerkkejä: PMI:n periaatteiden ja käytäntöjen noudattamista koskevat ohjeet (ne tunnistaa C-etuliitteestä) täydentävät tämän toimintaohjeen vaatimuksia. Yhdessä nämä muodostavat yhtenäisen, maailmanlaajuisen PMI:n toimintamallin. Maassa, jossa työskentelet, voi olla lisäksi muita lakeja, sääntöjä ja menettelytapoja, jotka koskevat sinua. Saat lisätietoja itseäsi koskevista laeista sekä yhtiön periaatteiden ja käytäntöjen vaatimusten noudattamisesta tutustumalla toimintaohjeessa i -kuvakkeella merkittyihin lisätietoihin, kysymällä esimieheltäsi tai asiaan liittyvän osaston päälliköltä tai ottamalla yhteyttä menettelytavoista vastaavaan osastoon tai lakiosastoon. Philip Morris Internationalin toimintaohje 3

9 Entä eri maissa voimassa olevat erilaiset lait? PMI harjoittaa liiketoimintaa useissa maissa, mikä tarkoittaa, että työntekijöitä koskevat eri maiden ja organisaatioiden, kuten Euroopan unionin, lait. Meillä kaikilla on tärkeä vastuu tuntea meitä koskevat lait ja noudattaa niitä kaikkialla, missä työskentelemme. Philip Morris International Inc., kaikkien PMI-yhtiöiden emoyhtiö, on Yhdysvalloissa toimiva yritys. Tästä ja muista syistä Yhdysvaltain lait saattavat olla voimassa, vaikka liiketoiminta tapahtuisi Yhdysvaltain ulkopuolella. Myös muiden maiden lait saattavat ulottua näiden maiden rajojen ulkopuolelle. i Jos sinulla on kysymyksiä, jotka liittyvät toimiasi koskeviin lakeihin, ota aina yhteys toimipaikkasi lakiosastoon. Kysymysten kysyminen ja asioiden esille nostaminen Velvollisuutesi tuoda asiat esille Yhtiömme ei pysty toteuttamaan rehelliseen toimintaan velvoittavaa sitoutumistaan, jos me työntekijät emme yksilöinä ole valmiita puuttumaan tarvittaessa asioihin. Tämän vuoksi, sen lisäksi, että tunnet työtäsi koskevat lakisääteiset ja eettiset vastuut, sinun tulee tuoda asia esille, jos olet epävarma siitä, mikä on oikea tapa toimia, ja tarvitset neuvoja. uskot, että joku PMI:n puolesta toimiva rikkoo (tai on rikkonut tai saattaa rikkoa) toimillaan lakia, PMI:n periaatteiden ja käytäntöjen noudattamisen vaatimusta tai tätä toimintaohjetta. uskot, että olet joutunut osalliseksi epäasianmukaiseen toimintaan. uskot, että tällaisia kysymyksiä tai huolenaiheita esiin nostanut henkilö on joutunut painostustoimien kohteeksi. Philip Morris Internationalin toimintaohje 4

10 Mistä saat apua Kehen tulee ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa? Mitä tulee tehdä, jos esiin nousee kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka liittyvät ohjeiden noudattamiseen tai toiminnan rehellisyyteen? Pyrimme kaikin tavoin luomaan työympäristön, jossa eri asioista keskusteleminen on avointa ja rehellistä. Jos sinulla on lakitulkintoihin tai liiketoimintatapoihin liittyvä ongelma, sinulla on useita vaihtoehtoja. Tärkeintä on, että teet aloitteen tai kiinnität muiden huomion asiaan. Asiat käsitellään mahdollisuuksien mukaan luottamuksellisina, ottaen huomioon yhtiön tarve tutkia ja ratkaista esille nostettu ongelma ja toimia lain määräämällä tavalla. Yleensä kannattaa ensimmäisenä kääntyä oman esimiehen puoleen, jos ohjeiden noudattamiseen tai toiminnan rehellisyyteen liittyviä kysymyksiä ilmenee. Voit kysyä neuvoja myös seuraavilta tahoilta: esimiehesi esimies toimiston, toimialan tai osaston päällikkö menettelytavoista vastaava osasto lakiosasto henkilöstöosasto nimetty Chief Compliance Officer -henkilö. Lisäksi tässä toimintaohjeessa on useassa kohdassa mainittu resursseja tai lisätietoja, joista saat apua tai opastusta kyseiseen toimintaohjeen kohtaan liittyen. Nämä on merkitty i -kuvakkeella. Toimintaohjeen lopussa on yleisiä yhteystietoja. Emme hyväksy painostusta Työntekijä, joka hyvästä syystä kysyy neuvoa, nostaa esille ohjeiden noudattamiseen liittyvän mahdollisen ongelman tai raportoi epäillyn epäasianmukaisen toiminnan, noudattaa toimintaohjetta ja toimii täysin oikealla tavalla. PMI ei salli tällaiseen henkilöön kohdistuvaa painostusta. Painostustoimiin ryhtyviin henkilöihin kohdistetaan kurinpitotoimia, joihin saattaa sisältyä työsuhteen päättäminen. Jos epäilet, että sinuun tai johonkin tuntemaasi henkilöön on kohdistettu painostustoimia johtuen ohjeiden noudattamiseen tai toiminnan rehellisyyteen liittyvän kysymyksen esille ottamisesta, ota välittömästi yhteys menettelytavoista vastaavaan osastoon. Otamme painostukseen liittyvät väitteet vakavasti. Painotusta koskevat syytökset tutkitaan ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Philip Morris Internationalin toimintaohje 5

11 Compliance HelpLine -tukipalvelu Useimmat kysymykset voidaan ratkaista suoralla yhteydenpidolla asiaan liittyvien tahojen välillä tai osoittamalla asia jollekin yllä luetelluista henkilöistä. Jos et kuitenkaan jostain syystä halua käyttää edellä mainittuja resursseja tai haluat ilmoittaa epäillystä tai mahdollisesta ohjeiden vastaisesta toiminnasta nimettömänä, voit ottaa yhteyden Compliance HelpLine -tukipalveluun. Compliance HelpLine -palvelua ylläpitää itsenäinen yritys, joka raportoi puhelun PMI:lle, jotta tämä voi vastata esitettyihin ohjeiden noudattamiseen ja toiminnan rehellisyyteen liittyviin huolenaiheisiin. Palvelu toimii 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina viikonpäivinä puhelin- ja Web-palvelun kautta. Palveluun voidaan soittaa kaikista maista, joissa yhtiöillämme on työntekijöitä. Web-palvelua voidaan käyttää kaikkialla, missä Internet-yhteys on käytettävissä. Käännöspalveluita on saatavissa yli sadalle kielelle. Tietyissä maissa Compliance HelpLine -palvelun käyttöä voivat säädellä erityiset säännöt ja palvelun operaattorit voivat mahdollisesti ottaa vastaan vain tiettyihin toiminnan osa-alueisiin liittyviä puheluita. Tällaisissa tapauksissa yhtiö antaa sinulle lisäohjeita. i Tämän toimintaohjeen lopussa on tiedot siitä, kuinka Compliance HelpLine -palveluun otetaan yhteys puhelimitse tai verkon kautta. Mitä tapahtuu, kun otan yhteyden HelpLine-palveluun?? Kysymys: Epäilen, että esimieheni toimii toimintaohjeen vastaisesti. Olen huolissani, että jos teen asiasta ilmoituksen, esimieheni tekee työstäni jatkossa vaikeampaa. Mitä minun tulisi tehdä? HelpLine-raportit käännetään ja välitetään yhtiölle jatkotoimenpiteitä varten. Asiaan liittyviä osastoja, kuten henkilöstöosastoa, sisäistä valvontaa tai lakiosastoa, voidaan pyytää osallistumaan kysymyksen tutkimiseen ja ratkaisemiseen. Lisäksi Chief Compliance Officer -vastuuhenkilö käy raportit ja suoritetut toimenpiteet säännöllisesti läpi ja raportoi tarvittaessa ylemmälle johdolle ja johtokunnan tarkastusryhmälle. Yhteydenotot pyritään käsittelemään aina mahdollisimman nopeasti, erityisesti, kun olosuhteet edellyttävät nopeaa toimintaa. Jos tutkimukset aloitetaan, esiin nostettu kysymys käsitellään nopeasti ja mahdollisesti tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Vastaus: Jos et halua keskustella asiasta suoraan esimiehesi kanssa, voit käyttää muita tämän toimintaohjeen kohdassa Mistä saat apua mainittuja resursseja, mukaan lukien Compliance HelpLine -palvelu. PMI ei hyväksy minkäänlaisia painostustoimia ketään työntekijää kohtaan, joka ottaa perustellusti esille ohjeiden noudattamista koskevan kysymyksen. Philip Morris Internationalin toimintaohje 6

12 Voinko nostaa tietyn asian esille nimettömänä? PMI rohkaisee työntekijöitä ottamaan asiat esille avoimesti omalla nimellään. Compliance HelpLine -palvelun kautta on kuitenkin mahdollista ilmoittaa huolenaiheista nimettömänä. Palveluun tehdyille ilmoituksille annetaan seurantanumerot, minkä ansiosta työntekijät, jotka eivät halua ilmoittaa nimeään, voivat silti palata asiaan vastauksen saamista tai lisätietojen antamista varten. PMI kannustaa työntekijöitä ilmoittamaan nimensä ottaessaan yhteyttä HelpLine-palveluun. Nimen antaminen voi muun muassa auttaa yhtiötä asian selvittämisessä. Kuten edellä on selitetty, PMI:llä on tiukka periaate kaikenlaisia sellaisia painostustoimia vastaan, jotka aiheutuvat perustellun kysymyksen esittämisestä tähän toimintaohjeeseen liittyen. PMI:n ohjeiden noudattamiseen ja rehellisyyteen kannustavat ohjelmat Ohjeiden noudattamisen periaatteet Tämä toimintaohje on enemmän kuin vain kuvaus noudattamistamme vaatimuksista. Se on keskeinen osa koko yhtiön kattavaa ohjeiden noudattamiseen ja rehellisyyteen kannustavaa ohjelmaa, jota tukevat johtokunta ja ylempi johto sekä kaikkien PMI:n tytäryhtiöiden johtoryhmät ja toiminnalliset johtoryhmät. PMI:n Chief Compliance Officer vastaa toimintaohjeiden noudattamisohjelmasta. Chief Compliance Officer tarkistaa yhtiön toimintaohjeiden noudattamisohjelman yhdessä PMI:n ylemmän johdon ja PMI:n johtokunnan tarkastusryhmän kanssa. Chief Compliance Officer ja yhtiön johto seuraavat yhdessä PMI:n ohjeiden noudattamiseen ja rehellisyyteen kannustavaa ohjelmaa. Tähän vastuualueeseen kuuluvat seuraavat osat: roolien ja vastuiden määrittäminen toimintaohjeiden noudattamisohjelmaa varten ohjeiden noudattamiseen liittyvän koulutuksen ja viestinnän valvonta ohjeiden noudattamisen seurannan valvonta sisäisten ohjeiden noudattamiseen liittyvien tutkimusten koordinointi toimintaohjeen ja muiden sääntöjen rikkomiseen liittyvien kurinpitotoimien tarkistaminen ohjeiden noudattamiseen liittyvien kysymysten ja huolenaiheiden esille nostamiseen ja raportointiin käytettävissä olevien resurssien seuranta. Philip Morris Internationalin toimintaohje 7

13 Työympäristö Tavoitteemme PMI on sitoutunut kehittämään työpaikoista turvallisia ja ammattimaisesti toimivia. Työpaikkojen tulee edistää tiimityötä, moninaisuutta ja luottamusta. Tähän sisältyy ehdoton sitoutuminen siihen, että kaikille henkilöille tarjotaan yhtäläiset työskentelymahdollisuudet. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta valita liittyvätkö ammattiliittoon vai eivät. Yhtäläiset työskentelymahdollisuudet ja moninaisuus PMI on pitkään ollut monikulttuurinen ja arvostettu työpaikka. Tarjoamme hyvät rekrytointiin ja palkkaukseen sekä työn kehitykseen, edistykseen ja harjoittamiseen liittyvät olosuhteet henkilön rotuun, ihonväriin, uskontoon, sukupuoleen (mukaan lukien sukupuolen tunnistus), ikään, kansallisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, mahdolliseen toimintarajoitteeseen, kansalaisuuteen, aviosäätyyn tai muuhun laissa määriteltyyn seikkaan katsomatta. Pyrimme vastaamaan kohtuullisin toimin työntekijän toimintarajoitteisiin tai uskonnolliseen vakaumukseen ja uskonnon harjoittamiseen liittyviin erityistarpeisiin. Paikalliset lait ja säädökset saattavat sisältää muita työntekijöitä koskevia suojamääräyksiä. i Jos sinulla on kysyttävää yhtäläisistä työskentelymahdollisuuksista tai tasa-arvosta työpaikalla, ota yhteys paikalliseen tai alueelliseen henkilöstöosaston edustajaan. Työpaikalla tapahtuvan häirinnän ehkäiseminen? Kysymys: Olen naispuolinen työntekijä. Miespuolinen työtoverini lausuu toistuvasti henkilökohtaisia ulkonäkööni liittyviä huomautuksia, jotka tekevät oloni epämukavaksi. Olen turhaan pyytänyt häntä lopettamaan. Mitä voin tehdä asialle? Ammattimainen työympäristö merkitsee myös sitä, että emme hyväksy minkäänlaista häirintää. Häirintä voi olla sanallista, fyysistä tai näkyvää käyttäytymistä, jonka tarkoituksena tai vaikutuksena on luoda loukkaava, vihamielinen tai uhkaava ympäristö. Erityisesti seksuaaliseen häirintään voi sisältyä seksuaalisia aloitteita, pyyntöjä seksuaalisista palveluksista, ei-toivottuja fyysisiä kontakteja sekä toistuvia ja ei-toivottuja seksuaalisia ehdotuksia. Muita ei-hyväksyttäviä käyttäytymistapoja ovat seuraavat: halventavat rotuun, etnisyyteen, uskontoon, ikään tai seksuaalisuuteen liittyvät vitsit tai loukkaukset, loukkaavien kuvien tai sarjakuvien levittäminen sekä puhepostin, sähköpostin tai muiden sähköisten laitteiden käyttäminen halventavan tai syrjivän tiedon välittämiseen. Tällaista käyttäytymistä ei suvaita PMI:llä. i Sinun tulee tuntea PMI 02-C Työskentely ja noudattaa sitä. Vastaus: Asiaan tulee puuttua. On monia tapoja, joilla voit viedä asiaa eteenpäin. Tämän toimintaohjeen kohdassa Mistä saat apua on lueteltu keinoja saada apua ongelmaan. Philip Morris Internationalin toimintaohje 8

14 Työntekijöiden terveys ja turvallisuus? Kysymys: Työturvallisuusohjeemme ylittävät selvästi maassamme vallitsevat yleiset vaatimukset, ja kilpailijamme noudattavat vain paikallisia vaatimuksia. Eikö meidän tulisi toimia samoin? Vastaus: Ei. Noudatamme yhtiön turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. PMI on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen ympäristön kaikkialla, missä toimimme, vaikka tämä ylittäisikin paikalliset vaatimukset. PMI on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen työympäristön. Turvallisuus on erityisen tärkeää tuotantolaitoksissa, joita koskevat tiukat työturvallisuusmääräykset, ja sellaisten työntekijöiden kohdalla, joiden työpäivästä suuri osa kuluu ajoneuvoilla ajamiseen työtehtävissä. Jokaisessa toimipisteessä on turvallisuusmääräyksiä, joita on noudatettava. Noudatamme kaikkia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä lakeja sekä omia näihin liittyviä vaatimuksiamme, jotka ylittävät usein lain edellyttämät toimet. Pelkät turvallisuusmääräykset eivät kuitenkaan riitä. Yhtiömme sitoutuminen turvallisuuteen tarkoittaa, että meidän kaikkien tulee ottaa turvallisuuteen liittyvät riskit huomioon työssämme. Kaikkien työntekijöiden ja kaikkien tiloissamme työskentelevien muiden henkilöiden on tunnettava työhönsä liittyvät terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Turvallinen työpaikka tarkoittaa myös väkivallatonta työpaikkaa. Uhkailua (suoraa tai peiteltyä), pelottelua tai väkivaltaa ei suvaita PMI:llä. i Sinun tulee tuntea PMI 08-C, Ympäristö, työpaikka, terveys ja turvallisuus, ja muut terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset ja noudatettava niitä. Työntekijöitä kannustetaan tuomaan kaikki turvallisuutta vaarantavat työhönsä liittyvät seikat, mukaan lukien uhkailu ja pelottelu, esimiehensä, paikallisen turvallisuusvastaavan tai henkilöstöosaston tietoon. Työntekijöiden luottamuksellisuus PMI kunnioittaa työntekijöidensä henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuutta. Tämä tarkoittaa, että pääsy henkilökohtaisiin tietoihin tulee rajata niihin yhtiön työntekijöihin, joilla on riittävät valtuudet ja selkeä liiketoimintaan liittyvä tarve kyseisille tiedoille. Työntekijöiden, joilla on pääsy henkilökohtaisiin tietoihin, täytyy käsitellä tietoja asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Työympäristö Älä koskaan luovuta työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja kenellekään PMI:n ulkopuoliselle taholle ilman asianmukaista valtuutusta. Yhtiömme sitoutuminen työntekijöiden luottamuksellisuuteen ei anna lupaa harjoittaa epäsopivaa henkilökohtaista toimintaa työpaikalla. Esimerkiksi yhtiön tietokoneet on tarkoitettu vain viralliseen käyttöön ja rajoitettuun henkilökohtaiseen käyttöön, ei ulkoisiin liiketoimiin. Yhtiö varaa itselleen oikeuden sovellettavien lakisääteisten rajoitusten mukaan tarkistaa kaikki työssä tai yhtiön resurssien avulla luodut viestit, tietueet ja tiedot sekä käyttää niitä. Näihin saattavat kuulua esimerkiksi intranetin ja Internetin käyttö, sähköposti, puheposti, puhelut ja tietokoneiden tiedostot. i Työntekijöiden luottamuksellisuus on useiden eri hallintoelinten lakien ja määräysten säätelemää, ja sitä koskee PMI 03-C, Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lakiosastoon. Philip Morris Internationalin toimintaohje 9

15 Huumeiden ja alkoholin käyttö työpaikalla? Kysymys: Olen havainnut, että esimieheni hengitys tuoksuu usein alkoholille, jopa aikaisin aamulla, ja hän näyttää olevan heikossa kunnossa. Pelkään, että jos huomautan asiasta hänelle tai kerron siitä jollekin muulle, hän suuttuu ja yrittää saada minut erotettua työpaikastani. Kuinka minun tulisi menetellä? Työ vaatii kykyä ajatella selkeästi ja usein kykyä toimia nopeasti työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuus on siitä riippuvainen. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena oleminen tai lääkkeiden väärinkäyttö heikentää työntekijän toimintakykyä. Tämän vuoksi PMI:n säännöt kieltävät jyrkästi huumeiden ja alkoholin käytön työaikana. Näiden sääntöjen rikkomisiin suhtaudutaan erittäin vakavasti. i Jos havaitset huumeiden tai alkoholin väärinkäyttöä, siitä tulee ilmoittaa välittömästi. Vastaus: Todisteet riittävät olettamaan, että kyseessä on ongelma, joten velvollisuutesi on ilmoittaa asiasta välittömästi. Lisätietoja käytettävissä olevista resursseista on tämän toimintaohjeen Mistä saat apua -osiossa. Turvallinen työympäristö on yrityksellemme ensisijaisen tärkeä. PMI ei salli minkäänlaisia sinuun kohdistuvia painostustoimia ja ryhtyy toimenpiteisiin suojatakseen sinut sellaisilta. Philip Morris Internationalin toimintaohje 10

16 Eturistiriidat, lahjat ja kestitys Tavoitteemme PMI:n työntekijöinä työskentelemme yhdessä saavuttaaksemme yhteiset tavoitteemme. Teemme yhtiöön vaikuttavia päätöksiä lojaalisti ja puolueettomasti, yhtiön edun mukaisesti antamatta henkilökohtaisten tai muiden ulkoisten seikkojen vaikuttaa asiaan.? Eturistiriidat Kysymys: Meidän on tehtävä sopimus paikallisen siivouspalvelujen toimittajan kanssa, ja meiltä kuluu paljon aikaa sopivan kumppanin etsimiseen. Voimmeko säästää yhtiöltä aikaa ja vaivaa ostamalla palvelut veljeni siivousyhtiöltä, koska tiedän, että he tekevät työn luotettavasti? Vastaus: Emme. Tietyn yhtiön valitseminen vain, koska luotat veljesi toimintaan, ei ole hyvien liiketoimintatapojen mukaista, ja se rikkoo ostovaatimuksiamme. Lisäksi tässä syntyy eturistiriita, koska haluat oletettavasti auttaa veljeäsi ja samalla sinun tulee puolueettomasti valita kilpailukykyisin toimittaja. Jos kuitenkin teet asiasta tarvittavan selvityksen ja jättäydyt pois valintaprosessista (eikä kukaan alaisesikaan ole mukana prosessissa), veljesi yhtiö voi kilpailla työstä muiden hyväksyttyjen toimittajien kanssa. Työntekijöidemme elämään yhtiön ulkopuolella liittyy monia aktiviteetteja. Eturistiriita syntyy, kun työntekijän henkilökohtaiset, sosiaaliset, taloudelliset tai poliittiset aktiviteetit saattavat häiritä hänen puolueettomuuttaan tai lojaaliuttaan yhtiötä kohtaan. Velvollisuutesi suorittaa yhtiön liiketoimintaan liittyvät tehtävät rehellisellä ja eettisesti oikealla tavalla sisältää todellisten ja näennäisten eturistiriitojen asianmukaisen käsittelyn. Tämä edellyttää toisinaan, että ristiriidat vältetään kokonaan. Kaikissa tapauksissa todelliset ja näennäiset eturistiriidat on selvitettävä kokonaisuudessaan. Yleisiä tilanteita, joissa eturistiriitoja voi syntyä Ulkopuolinen työsuhde ja yhteydet. Jos sinulla on toinen työ, suoritat palveluja tai toimit johtokunnan jäsenenä tai konsulttina organisaatiossa, joka on kilpailija, asiakas tai tavaroiden tai palvelujen toimittaja, syntyy todellinen tai mahdollinen eturistiriita. (Sama koskee työskentelemistä organisaatiolle, joka pyrkii tulemaan kilpailijaksi, asiakkaaksi tai toimittajaksi.) Eräät tämänkaltaiset järjestelyt eivät koskaan ole hyväksyttäviä esimerkiksi työskenteleminen tai palvelujen tarjoaminen taholle, jonka kanssa olet tekemisissä osana yhtiölle tekemääsi työtä. Mitkään ulkopuoliset yhteydet kilpailijoiden, asiakkaiden tai toimittajien kanssa eivät ole sallittuja, paitsi, jos hankit kirjallisen hyväksynnän esimieheltäsi. hankitte yhdessä esimiehesi kanssa Compliance Departmentin kirjallisen hyväksynnän. Lähisukulaisten työt ja yhteydet. Lähisukulaisten työtehtävät voivat myös luoda eturistiriidan. Jos saat tietää, että lähisukulaisesi (määritelty kohdassa Muita eturistiriitojen suhteen huomioon otettavia seikkoja) työskentelee tai suorittaa palveluja kilpailijalle, asiakkaalle tai toimittajalle, tai lähisukulaisesi on PMI:llä ja teidän kummankin asemat voivat aiheuttaa todellisen tai mahdollisen eturistiriidan, ilmoita asiasta pikaisesti esimiehellesi ja Compliance Departmentille. Compliance Department päättää, edellyttääkö tilanne toimia. Yleisesti ottaen kenelläkään sukulaisellasi ei pitäisi olla liikeasioita sinun kanssasi, kenenkään liiketoimintayksikössäsi työskentelevän kanssa tai kenenkään alaisesi kanssa, etkä sinä saa olla suorassa tai epäsuorassa esimiessuhteessa toiseen työntekijään, joka on lähisukulaisesi. Poikkeukset tähän edellyttävät Compliance Departmentin erillisen hyväksynnän. Ole myös tarkkana, ettet paljasta luottamuksellista liiketoimintatietoa kenellekään sukulaisellesi. Eturistiriidat, lahjat ja kestitys Philip Morris Internationalin toimintaohje 11

17 Eturistiriidat (jatkoa) Johtokunnat. Työntekijää voidaan pyytää toimimaan toisen organisaation johtokunnassa. Joissakin tapauksissa tästä voi aiheutua todellinen tai näennäinen eturistiriita tai jopa oikeudellinen kysymys. Ennen kuin hyväksyt tehtävän johtokunnan jäsenenä organisaatiossa, joka saattaa millään tavalla liittyä omaan liiketoimintaamme (mukaan lukien ei-kaupalliset järjestöt), hanki Chief Compliance Officerin kirjallinen hyväksyntä. Chief Compliance Officer ottaa asiasta yhteyttä lakiosastoon. Sijoitukset. Työntekijöiden ja heidän lähisukulaistensa tulee pitää huolta, etteivät heidän sijoituksensa luo eturistiriitoja, jotka heikentäisivät työntekijän kykyä tehdä puolueettomia päätöksiä PMI:n puolesta. Eturistiriitoja voi syntyä, jos sijoituksia tehdään kilpailijoiden, toimittajien tai asiakkaiden yhtiöihin. Merkittävä osuus kilpailijan, toimittajan tai asiakkaan liiketoiminnassa edellyttää esimiehesi ja Chief Compliance Officerin edeltävää kirjallista hyväksyntää. Merkittävä osuus tarkoittaa mitä tahansa taloudellista intressiä, joka saattaa vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan harkintaasi. Pörssinoteeratut sijoitusrahastot, indeksirahastot ja vastaavat arvopaperiyhdistelmät, joissa yksittäisellä sijoittajalla ei ole vaikutusvaltaa siihen, mitä sijoituksia niihin sisällytetään, eivät synnytä eturistiriitoja. Eräät sijoitukset ovat aina kiellettyjä: Älä koskaan tee sijoitusta toimittajaan, jos osallistut kyseisen toimittajan valintaan tai arviointiin tai neuvotteluihin kyseisen toimittajan kanssa tai jos jollakin alaisellasi on jokin näistä vastuista. Älä koskaan tee sijoitusta asiakkaaseen, jos olet vastuussa liiketoimista kyseisen asiakkaan kanssa tai jollakin alaisellasi on tämä vastuu. Tavallisesti vaatii kuitenkin tapauskohtaista harkintaa päättää, aiheutuuko sijoituksesta eturistiriita. Kun harkitset, voiko sijoituksesta syntyä eturistiriita, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset: Vaikuttaisiko sijoitus yhtiön palveluksessa tekemiini päätöksiin? Miltä sijoitus näyttäisi muista yhtiön sisällä, kuten työtovereistani? Ajattelisivatko he, että sijoitus voisi vaikuttaa siihen, kuinka teen työni yhtiössä? Miltä sijoitus näyttäisi ulkopuolisesta, kuten asiakkaasta, toimittajasta, osakkeenomistajasta tai jopa tiedostusvälineiden edustajasta? Philip Morris Internationalin toimintaohje 12

18 Eturistiriidat (jatkoa) Muita eturistiriitojen suhteen huomioon otettavia seikkoja Lähisukulaiset. Kuten edellisistä kappaleista käy ilmi, lähisukulaisen toimista voi syntyä todellinen tai näennäinen eturistiriita. Näin käy, kun työntekijän lojaalius jakautuu (tai näyttää siltä, että se jakautuu) lähisukulaisen ja PMI:n välille, joilla on toisistaan eroavat intressit. Lähisukulaisiin kuuluvat aviomies tai -vaimo, vanhemmat, isä- ja äitipuoli, lapset ja lapsipuolet, veljet ja sisaret, veli- ja sisarpuolet, sisaren- ja veljenpojat ja sisaren- ja veljentyttäret, tädit, sedät ja enot, isovanhemmat, lastenlapset ja puolison vanhemmat. Lisäksi lähisukulaisia koskevat säännöt koskevat avopuolisoa (riippumatta siitä, onko kyseessä paikallisen lain tunnustama suhde), asuinkumppania tai henkilöä, jonka kanssa työntekijällä on läheinen henkilökohtainen tai romanttinen suhde. Eturistiriitakysymyksissä sinulla ei ole velvollisuutta ottaa selvää sellaisten perheenjäsenien toimista, jotka eivät asu samassa taloudessa. Kotisi ulkopuolella asuvien perheenjäsenien osalta sinun tulee huolehtia vain niistä seikoista, joista olet tietoinen. Mahdolliset toimittajat, asiakkaat ja kilpailijat. Eturistiriitakysymyksissä toimittaja, asiakas ja kilpailija käsittävät sekä todelliset että potentiaaliset toimittajat, asiakkaat ja kilpailijat. Jos epäilet, että toimiisi voi liittyä eturistiriita tai että muut saattavat ajatella, että johonkin toimintaasi tai suhteeseesi liittyy eturistiriita, selvitä tilanne pikaisesti kirjallisessa muodossa Compliance Departmentille. i Sähköinen eturistiriitojen raportointijärjestelmä on käytettävissä PMI Compliance -intranetsivustossa. Jos sinulla on kysyttävää raportoinnista tai muista eturistiriitoja koskevista seikoista, ota yhteys menettelytavoista vastaavaan osastoon. Lahjojen ja kestityksen vastaanottaminen PMI:llä on monia toimittajia, ja toimittajat ovat elintärkeitä yhtiömme menestyksen kannalta. Tämän vuoksi suhteiden toimittajiin ja muihin kolmansiin osapuoliin, joiden kanssa yhtiömme harjoittaa liiketoimintaa, täytyy perustua kokonaisuudessaan asianmukaisiin liiketoiminnallisiin päätöksiin ja rehelliseen toimintaan. Liikekumppaneille annetut lahjat ja tarjottu kestitys voivat luoda hyvää tahtoa, mutta ne voivat myös vaikeuttaa puolueetonta suhtautumista henkilöön, jolta ne ovat peräisin. Lyhyesti sanottuna, lahjat ja kestitys voivat luoda osaltaan eturistiriitoja. Lahjoihin ja kestitykseen sisältyvät kaikki rahanarvoiset asiat, kuten alennukset, lainat, käteinen, edulliset ehdot tuotteen tai palvelun yhteydessä, palvelut, palkinnot, kuljetuspalvelut, ajoneuvojen tai lomakiinteistöjen käyttö, osakkeet ja muut arvopaperit, osallistuminen osakeanteihin, kodin remontit, liput ja lahjakortit. Mahdollisten asioiden luettelo on loputon; nämä ovat vain esimerkkejä. Huomautus: Joissakin tytäryhtiöissä voi olla voimassa edellä esitettyä tiukempia lahjoja ja kestitystä koskevia määräyksiä. Näiden tytäryhtiöiden työntekijöiden ei tule ottaa vastaan lahjoja tai kestitystä, jotka rikkovat kyseisiä määräyksiä. Philip Morris Internationalin toimintaohje 13

19 Lahjojen ja kestityksen vastaanottaminen (jatkoa)? Kysymys: Toimittajan myyntiedustaja tarjoaa sinulle kekseliäästi suunniteltua kynää, jota hänen yhtiönsä käyttää sopimusten allekirjoitukseen. Tarjoukseen sisältyy kuitenkin ehto. Hän sanoo, että saat kynän, jos autat häntä esittämään asiansa muulle hankintatiimille. Koska kynän arvo on selvästi alle 250 dollaria, voitko ottaa sen vastaan? Vastaus: Et, koska tarjoukseen liittyy vastavuoroisuusehto, eli se edellyttää vastinetta. Kynän tarjoaja edellyttää vastapalvelusta. Vaikka tämä saattaa vaikuttaa pieneltä asialta, tällaiset vastalahjajärjestelyt kuuluvat aina kiellettyjen asioiden luetteloon. PMI:n työntekijöille ja näiden lähisukulaisille annetut lahjat ja kestitys jakautuvat kolmeen luokkaan: TAVALLISESTI HYVÄKSYTYT Tietyt lahjat ja kestitykset ovat niin pieniä, että ne eivät vaadi hyväksyntää. Yhdestä lähteestä saadut lahjat ja kestitys, joiden yhteenlaskettu käypä arvo on 250 dollaria tai vähemmän kalenterivuoden aikana, kuuluvat tähän luokkaan (kunhan ne eivät kuulu alla kuvattuun Aina kielletyt -luokkaan). Tämä tarkoittaa, että niin kauan, kuin alla lueteltujen asioiden yhteenlaskettu arvo yhdestä lähteestä ei ylitä 250:tä dollaria kalenterivuoden aikana, ne eivät edellytä hyväksyntää: satunnaiset ateriat liiketuttavan kanssa tavalliset urheilu-, teatteri- ja kulttuuritapahtumat muut kohtuulliset ja tavanomaiset lahjat ja kestitys. Samalla tavalla nimellisarvoisten, asiakkaille yleisesti jaettujen mainostuotteiden, kuten kynien, kalentereiden ja kahvimukien, vastaanottaminen ei vaadi hyväksyntää. AINA KIELLETYT Muuntyyppiset lahjat ja kestitys ovat yksinkertaisesti väärin, joko tosiasiallisesti tai näennäisesti, joten ne ovat aina kiellettyjä, eikä kukaan voi antaa niille hyväksyntää. Työntekijät eivät saa koskaan: vastaanottaa lahjaa tai kestitystä, joka olisi laitonta tai johtaisi mihinkään lainrikkomukseen vastaanottaa lahjana käteistä tai käteisen vastinetta (kuten lahjakortteja, jotka ovat siirrettävissä tai muunnettavissa käteiseksi), pankkisekkiä, maksumääräystä, arvopapereita, siirtokelpoisia maksuvälineitä, lainoja, osakkeita tai osakeoptioita ottaa vastaan tai pyytää mitään vastavuoroisuusperiaatteen mukaan tai osana sopimusta tehdä jotain vastineena lahjasta tai kestityksestä osallistua kestitykseen, joka on moraalisesti arveluttavaa tai seksuaalisesti sävyttynyttä tai joka muuten rikkoo sitoumustamme molemminpuoliseen kunnioitukseen osallistua toimintaan tietäen, että lahjan tai kestityksen antava henkilö rikkoo oman työnantajansa asettamia vaatimuksia Philip Morris Internationalin toimintaohje 14

20 Lahjojen ja kestityksen vastaanottaminen (jatkoa) KYSY AINA Sikäli kuin tarjottu asia ei sisälly edellä kuvattuihin luokkiin, vastaanottaminen voi olla sallittua, mutta siihen tarvitaan PMI 14-C: Vuorovaikutus valtion virkailijoiden ja liikekumppaneiden kanssa. Poliittinen toiminta mukainen kirjallinen hyväksyntä. Esimerkiksi seuraavat asiat kuuluvat tähän luokkaan, kun nykyinen tai potentiaalinen toimittaja tai asiakas maksaa ne: Lahjat ja kestitys yhdestä lähteestä, kun niiden yhteenlaskettu käypä arvo ylittää 250 dollaria yhden kalenterivuoden aikana. Erikoistapahtumat, kuten MM-kisojen ottelu tai Super Bowl -peli (näiden arvo on yleensä enemmän kuin 250 dollaria). Matka tai kestitys, joka kestää enemmän kuin yhden päivän. Tehtäessä päätöstä siitä, hyväksytäänkö jotain Kysy aina -luokan tilannetta, tulee käyttää perusteltua harkintaa. Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon: Vaikuttaako lahja tai kestitys puolueettomuuteesi. Liittykö asiaan liiketoimintaa koskeva tarkoitus (esimerkiksi kyseessä olevassa tapahtumassa on tarkoitus keskustella liikeasioista). Millaisen ennakkotapauksen tilanne luo muita työntekijöitä ajatellen. Miltä tilanne näyttäisi muista työntekijöistä tai yhtiön ulkopuolisista henkilöistä. Muita lahjojen ja kestityksen suhteen huomioon otettavia seikkoja: Tiedottaminen toimittajille ja asiakkaille. Sinun tulee tiedottaa näistä yhtiön vaatimuksista kaikille henkilöille, joiden kanssa harjoitat tai pyrit harjoittamaan liiketoimintaa. Kuinka toimia, jos saat ei-hyväksyttävän lahjan. Sinun tulee välittömästi palauttaa lahjana saatu käteinen tai käteisen vastine, kuten lahjakortti, joka on siirrettävissä tai muunnettavissa käteiseksi, pankkisekki, maksumääräys, arvopaperit, siirtokelpoinen maksuväline, laina, osakkeet tai osakeoptiot. Jos muuntyyppisten lahjojen arvo ylittää Tavallisesti hyväksyttävää -luokan rajan ja Chief Compliance Officer toteaa, että lahjojen palauttaminen ei ole käytännöllistä tai toivottavaa, lahjat tulee luovuttaa Chief Compliance Officerille yhtiön käyttöön, myytäviksi tai lahjoitettaviksi. Lahjoja, kuten tauluja, työpöytäsettejä ja vastaavia, voidaan käyttää yhtiön toimistossa Chief Compliance Officerin annettua tälle kirjallisen hyväksynnän tai kyseisen tytäryhtiön vakiintuneen tavan mukaan, mutta ne säilyvät yhtiön omaisuutena. Tarvittaessa lahjoittajalle tulee lähettää kirje, jossa selitetään yhtiön vaatimukset lahjojen suhteen. i Jos sinulla on lahjoihin ja kestitykseen liittyvää kysyttävää, ota yhteyttä esimieheesi tai menettelytavoista vastaavaan osastoon. Tytäryhtiössäsi voidaan noudattaa lisäksi muita asiaan liittyviä vaatimuksia. Varmista, että tunnet ne. Philip Morris Internationalin toimintaohje 15

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Minä allekirjoittanut, ollen täysin tietoisena työjärjestyksestä ja siihen liitetyistä jäsenten menettelysäännöistä,

Sukunimi: Etunimi: Minä allekirjoittanut, ollen täysin tietoisena työjärjestyksestä ja siihen liitetyistä jäsenten menettelysäännöistä, ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN LIITTEESSÄ I OLEVAT EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNNÖT TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan iästään mielipiteistään seksuaalisesta suuntautumisestaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi Europolin yhteinen valvontaviranomainen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot