Philip Morris Internationalin toimintaohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Philip Morris Internationalin toimintaohje"

Transkriptio

1 Philip Morris Internationalin toimintaohje

2 Philip Morris Internationalin toimintaohje

3 Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta yrityksen periaatteita? Onko se oikein? Miltä toiminta näyttäisi yrityksen ulkopuolisten näkökulmasta? Miltä toiminta näyttäisi esimerkiksi asiakkaittemme, eri yhteisöjen edustajien ja suuren yleisön silmissä? Muista nämä säännöt: Tunne lakisääteiset ja yrityksen noudattamat työhösi liittyvät vaatimukset. Noudata näitä vaatimuksia aina. Kysy, jos olet epävarma siitä, mikä on oikea tapa toimia. Jatka kysymysten esittämistä, kunnes saat tarvittavan vastauksen. Philip Morrisin kansainväliset toimintaohjeet koskevat Philip Morris International Inc:tä ja sen suoria ja epäsuoria tytäryhtiöitä, joista käytetään yhteisnimitystä Philip Morris International, PMI tai yhtiö.

4 Kirje hallituksen puheenjohtajalta Philip Morris Internationalin työntekijöille Olen erittäin ylpeä siitä, että olen Philip Morris Internationalin työntekijä. Urani aikana olen nähnyt, että PMI:n työntekijät ovat hyviä ihmisiä. Tämän viestin tarkoituksena on vahvistaa odotuksia, joita johtokunnalla ja minulla on näiden sääntöjen noudattamisesta. Kaiken toimintamme takana on yksinkertainen ajatus. Pyrimme liiketoiminnan päämääriimme rehellisesti ja kaikkia lakeja noudattaen. Se on oikein ja liiketaloudellisesti järkevää. Toimimalla rehellisesti ansaitsemme asiakkaitten, kuluttajien, osakkeenomistajien, työtovereiden, lainsäätäjien, toimittajien ja niiden yhteisöjen luottamuksen, joissa elämme ja toimimme heidän, joiden luottamus on menestyksemme kannalta välttämätön. Philip Morris Internationalilla on erityinen Chief Compliance Officer -vastuuhenkilö, joka on vastuussa toimintaohjeiden noudattamisohjelman toteuttamisesta koko PMI:ssä yhdessä linjajohdon ja keskeisten toimintojen kanssa. Philip Morris Internationalin toimintaohje on tärkeä osa sitoutumistamme rehellisyyteen. Tässä toimintaohjeessa kerrotaan perussäännöistä, jotka vaikuttavat liiketoimintaamme. Jokaisella meistä on henkilökohtainen vastuu puuttua asioihin, jotka eivät näytä olevan oikein. Lue toimintaohje huolellisesti. Se auttaa sinua varmistamaan, että toimit aina oikein tavalla, johon PMI:ssä on sitouduttu. Mikään ei ole tärkeämpää kuin rehellisyys ja sitoutuminen näihin sääntöihin ei mikään taloudellinen tavoite, markkinointitavoite tai kilpailutilanne. Halu miellyttää esimiestä ei saa mennä tämän ydinsitoutumisen edelle. Sitoutumisemme ohjeiden noudattamiseen ja rehellisyyteen on aina oltava tärkeintä. Tämä ohje koskee sitä, keitä olemme ja keitä päätämme olla. Kyse on siitä, kuinka toimimme liiketoiminnassamme kaikkialla ja kaikkina aikoina. Noudattamalla yhdessä tämän ohjeen kirjainta ja henkeä voimme auttaa varmistamaan, että työskenteleminen Philip Morris Internationalin palveluksessa on suuren ylpeyden lähde. Parhain terveisin Louis C. Camilleri Puheenjohtaja Philip Morris International Inc. Maaliskuu 2008

5 Sisällysluettelo Mitä sinun tulee tietää PMI:n toimintaohjeesta 2 Mikä ohjeen tarkoitus on? 2 Kenen tulee noudattaa tätä ohjetta? 3 Henkilökohtainen sitoutuminen oikeaan toimintaan 3 Entä esimiehinä toimivat? 3 Sisältääkö ohje kaikki vaatimukset, jotka minun tulee tuntea? 4 Entä eri maissa voimassa olevat erilaiset lait? Kysymysten kysyminen ja asioiden esille nostaminen 4 Velvollisuutesi tuoda asiat esille Mistä saat apua 5 Kehen tulee ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa? 5 Emme hyväksy painostusta 6 Compliance HelpLine -tukipalvelu 6 Mitä tapahtuu, kun otan yhteyden HelpLine-palveluun? 7 Voinko nostaa tietyn asian esille nimettömänä? PMI:n ohjeiden noudattamiseen ja rehellisyyteen kannustavat ohjelmat 7 Ohjeiden noudattamisen periaatteet Työympäristö 8 Tavoitteemme 8 Yhtäläiset työskentelymahdollisuudet ja moninaisuus 8 Työpaikalla tapahtuvan häirinnän ehkäiseminen 9 Työntekijöiden terveys ja turvallisuus 9 Työntekijöiden luottamuksellisuus 10 Alkoholi ja huumeet työpaikalla Eturistiriidat, lahjat ja kestitys 11 Tavoitteemme 11 Eturistiriidat 13 Lahjojen ja kestityksen vastaanottaminen 16 Lahjojen ja kestityksen tarjoaminen Liiketoiminnan harjoittaminen 18 Tavoitteemme 18 Kilpailua koskevat lait 21 Kilpailevia yrityksiä koskeva tieto 22 Rahanpesu ja salakuljetus 23 Kaupparajoitukset, viennin valvonta ja boikottilait 25 Tullimaksut ja välilliset verot 25 Valtionhallinto asiakkaana 27 Kansainvälinen lahjonta ja korruptio 28 Luottamuksellinen tieto, immateriaali- ja tekijänoikeudet 29 Epärehelliset liiketoimintatavat

6 Kuluttajien kanssa toimiminen 30 Tavoitteemme 30 Tuotteiden laatu 31 Mainostaminen ja tuotteiden myynninedistäminen 32 Alaikäisten suojeleminen 33 Asiakas- ja kuluttajatietojen yksityisyys Yhtiön tiedot, resurssit ja taloudellisten tietojen julkaiseminen 34 Tavoitteemme 34 Tarkat tilikirjat ja arkistot sekä taloudellisten tietojen julkaiseminen 35 Ajankäyttö 35 Yhtiön omaisuus ja resurssit 36 Omistusoikeustiedot 37 Yhtiöstä hyötyminen 37 Tietokoneiden käyttö ja verkkoturvallisuus 38 Yhtiön varat 38 Sisäpiirikauppa 39 Sijoittajasuhteet ja tiedotusvälineet 39 Asiakirjojen hallinta 40 Pyytämättä tarjotut ideat Yhteisöt ja yhteiskunta 41 Tavoitteemme 41 Ympäristösäännösten noudattaminen 42 Poliittinen toiminta 43 Lapsityövoima ja pakkotyö 43 Viranomaistutkimukset ja -selvitykset 44 Tuen ja osallistumisen julkistaminen 45 Työntekijöiden koulutus ja hyväksymisilmoitus 46 Compliance HelpLine ja sisäiset yhteystiedot Kaikkien työntekijöiden edellytetään tuntevan seuraavissa kappaleissa tarkemmin kuvattu toimintaohje ja noudattavan sitä samoin kuin PMI:n periaatteita ja käytäntöjä. Toimintaohjeen ja PMI:n periaatteiden ja käytäntöjen tarkoituksena ei ole luoda, eikä se luo, sopimusoikeudellisia oikeuksia, joita työntekijät, osakkeenomistajat, asiakkaat, toimittajat tai kilpailijat voisivat esittää yhtiötä kohtaan. Ne auttavat meitä kaikkia tietämään, mitä meiltä työntekijöinä odotetaan, jotta toimisimme aina varmasti rehellisesti ja oikealla tavalla. Ajan tasalla oleva versio toimintaohjeesta sekä periaatteista ja käytännöistä on PMI:n intranetsivustossa.

7 Tietoja PMI:n toimintaohjeesta Mikä ohjeen tarkoitus on? PMI on tiukasti sitoutunut noudattamaan liiketoiminnassaan lain kirjainta ja henkeä sekä muita yhtiön periaatteisiin kuuluvia, yleisesti hyväksyttyjä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä toimintaohjeita. Näiden vaatimusten noudattamatta jättäminen on väärin ja saattaa aiheuttaa vakavia seurauksia yhtiölle ja sen työntekijöille. Rehellisyys tarkoittaa lakien ja omien sisäisten vaatimustemme noudattamista. Mikään ei ole tärkeämpää PMI:llä. PMI:n toimintaohje esittelee tärkeät lait ja menettelytavat, joita kaikkien PMI:n palveluksessa työskentelevien tulee noudattaa. Toimintaohjeen tarkoituksena on auttaa kaikkia työntekijöitä ymmärtämään ohjeiden noudattamista koskevat työhön liittyvät säännöt. tietämään, milloin ja mitä kautta tulee kysyä neuvoa tai nostaa asioita esille. Toimintaohjeessa tärkeät yrityksen periaatteet kootaan ja järjestetään yhdeksi helppokäyttöiseksi oppaaksi. Kuten edempänä selitetään, tämä on vain alkupiste. Muut yrityksen menettelytavat, mukaan lukien PMI:n periaatteet ja käytännöt, täydentävät tätä toimintaohjetta ja saattavat koskea työtäsi. Kenen tulee noudattaa tätä ohjetta? Kaikkien PMI:n palveluksessa työskentelevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on noudatettava tämän toimintaohjeen sisältämiä eettisiä ohjeita ja seurattava toimintaohjetta toimiessaan PMI:n nimissä. Työntekijöiden, jotka käyttävät mahdollisesti PMI:n nimissä toimivien kolmansien osapuolten, kuten konsulttien, palveluksia, tulee mahdollisuuksien mukaan seurata näiden toimia sen varmistamiseksi, että nämä toimivat toimintaohjeen periaatteiden mukaisesti. Urakoitsijoiden tai muiden tilapäisesti PMI:n tai sen tytäryhtiön tiloista käsin toimivien osapuolten kanssa toimivien työntekijöiden tulee tarvittaessa kysyä ohjeita esimieheltään, menettelytavoista vastaavalta osastolta tai lakiosastolta. Jos epäilet (tai tiedät), että PMI:n puolesta toimiva kolmas osapuoli tai urakoitsija tai muu henkilö, joka työskentelee tilapäisesti tiloistamme käsin, toimii PMI:tä tai sen tytäryhtiötä varten tekemässään työssä toimintaohjeen periaatteiden vastaisesti, ilmoita välittömästi esimiehellesi, menettelytavoista vastaavalle osastolle, lakiosastolle tai Compliance HelpLine -tukipalveluun. Philip Morris Internationalin toimintaohje 2

8 Henkilökohtainen sitoutuminen oikeaan toimintaan Entä esimiehinä toimivat? Tämä toimintaohje edustaa sitoutumista toimimiseen oikeaksi katsotulla tavalla. Työskennellessäsi PMI:lle olet hyväksynyt tämän sitoumuksen. Varmista, että ymmärrät toimintaohjeen ja työtäsi koskevien PMI:n periaatteiden ja käytäntöjen sisältämät vaatimukset, ja noudata niitä aina. Työntekijät, jotka laiminlyövät näiden vaatimusten noudattamisen, saattavat aiheuttaa ongelmia itselleen, työtovereilleen ja PMI:lle. Heihin saattaa myös kohdistua kurinpitotoimia, mahdollisesti jopa työsuhteen päättäminen. Henkilöillä, jotka toimivat toisten työntekijöiden esimiehinä, on toimintaohjeen mukaan lisäksi velvollisuutenaan toimia esimerkillisesti näyttää omalla toiminnallaan, mitä oikea ja rehellinen toiminta tarkoittaa. varmistaa, että alaisilla on riittävät tiedot, koulutus ja resurssit lain, toimintaohjeen vaatimusten sekä PMI:n periaatteiden ja käytäntöjen noudattamiseen. seurata, kuinka alaiset, mukaan lukien tilapäiset työntekijät ja aliurakoitsijat, noudattavat ohjeita. valvoa tämän toimintaohjeen ja kaikkien PMI:n periaatteiden ja käytäntöjen vaatimusten noudattamista. tukea työntekijöitä, jotka tuovat esille ohjeiden noudattamiseen ja toiminnan rehellisyyteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita; missään tapauksessa tällaisia kysymyksiä tai huolenaiheita esittäviin työntekijöihin ei tule kohdistua minkäänlaista painostusta. raportoida mahdolliset ohjeiden rikkomukset asianmukaiselle tasolle hallinnossa, lakiosastolle, henkilöstöosastolle, menettelytavoista vastaavalle osastolle tai Compliance HelpLine -tukipalveluun. Tietoja PMI:n toimintaohjeesta Sisältääkö ohje kaikki vaatimukset, jotka minun tulee tuntea? Toimintaohje muodostaa perustan sitoutumisellemme rehelliseen ja oikeaan toimintaan. Ohjeen tarkoituksena ei kuitenkaan ole kuvata jokaista lakia ja menettelytapaa, joka saattaa koskea sinua. Varmista, että tunnet itseäsi koskevat säännöt. Esimerkkejä: PMI:n periaatteiden ja käytäntöjen noudattamista koskevat ohjeet (ne tunnistaa C-etuliitteestä) täydentävät tämän toimintaohjeen vaatimuksia. Yhdessä nämä muodostavat yhtenäisen, maailmanlaajuisen PMI:n toimintamallin. Maassa, jossa työskentelet, voi olla lisäksi muita lakeja, sääntöjä ja menettelytapoja, jotka koskevat sinua. Saat lisätietoja itseäsi koskevista laeista sekä yhtiön periaatteiden ja käytäntöjen vaatimusten noudattamisesta tutustumalla toimintaohjeessa i -kuvakkeella merkittyihin lisätietoihin, kysymällä esimieheltäsi tai asiaan liittyvän osaston päälliköltä tai ottamalla yhteyttä menettelytavoista vastaavaan osastoon tai lakiosastoon. Philip Morris Internationalin toimintaohje 3

9 Entä eri maissa voimassa olevat erilaiset lait? PMI harjoittaa liiketoimintaa useissa maissa, mikä tarkoittaa, että työntekijöitä koskevat eri maiden ja organisaatioiden, kuten Euroopan unionin, lait. Meillä kaikilla on tärkeä vastuu tuntea meitä koskevat lait ja noudattaa niitä kaikkialla, missä työskentelemme. Philip Morris International Inc., kaikkien PMI-yhtiöiden emoyhtiö, on Yhdysvalloissa toimiva yritys. Tästä ja muista syistä Yhdysvaltain lait saattavat olla voimassa, vaikka liiketoiminta tapahtuisi Yhdysvaltain ulkopuolella. Myös muiden maiden lait saattavat ulottua näiden maiden rajojen ulkopuolelle. i Jos sinulla on kysymyksiä, jotka liittyvät toimiasi koskeviin lakeihin, ota aina yhteys toimipaikkasi lakiosastoon. Kysymysten kysyminen ja asioiden esille nostaminen Velvollisuutesi tuoda asiat esille Yhtiömme ei pysty toteuttamaan rehelliseen toimintaan velvoittavaa sitoutumistaan, jos me työntekijät emme yksilöinä ole valmiita puuttumaan tarvittaessa asioihin. Tämän vuoksi, sen lisäksi, että tunnet työtäsi koskevat lakisääteiset ja eettiset vastuut, sinun tulee tuoda asia esille, jos olet epävarma siitä, mikä on oikea tapa toimia, ja tarvitset neuvoja. uskot, että joku PMI:n puolesta toimiva rikkoo (tai on rikkonut tai saattaa rikkoa) toimillaan lakia, PMI:n periaatteiden ja käytäntöjen noudattamisen vaatimusta tai tätä toimintaohjetta. uskot, että olet joutunut osalliseksi epäasianmukaiseen toimintaan. uskot, että tällaisia kysymyksiä tai huolenaiheita esiin nostanut henkilö on joutunut painostustoimien kohteeksi. Philip Morris Internationalin toimintaohje 4

10 Mistä saat apua Kehen tulee ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa? Mitä tulee tehdä, jos esiin nousee kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka liittyvät ohjeiden noudattamiseen tai toiminnan rehellisyyteen? Pyrimme kaikin tavoin luomaan työympäristön, jossa eri asioista keskusteleminen on avointa ja rehellistä. Jos sinulla on lakitulkintoihin tai liiketoimintatapoihin liittyvä ongelma, sinulla on useita vaihtoehtoja. Tärkeintä on, että teet aloitteen tai kiinnität muiden huomion asiaan. Asiat käsitellään mahdollisuuksien mukaan luottamuksellisina, ottaen huomioon yhtiön tarve tutkia ja ratkaista esille nostettu ongelma ja toimia lain määräämällä tavalla. Yleensä kannattaa ensimmäisenä kääntyä oman esimiehen puoleen, jos ohjeiden noudattamiseen tai toiminnan rehellisyyteen liittyviä kysymyksiä ilmenee. Voit kysyä neuvoja myös seuraavilta tahoilta: esimiehesi esimies toimiston, toimialan tai osaston päällikkö menettelytavoista vastaava osasto lakiosasto henkilöstöosasto nimetty Chief Compliance Officer -henkilö. Lisäksi tässä toimintaohjeessa on useassa kohdassa mainittu resursseja tai lisätietoja, joista saat apua tai opastusta kyseiseen toimintaohjeen kohtaan liittyen. Nämä on merkitty i -kuvakkeella. Toimintaohjeen lopussa on yleisiä yhteystietoja. Emme hyväksy painostusta Työntekijä, joka hyvästä syystä kysyy neuvoa, nostaa esille ohjeiden noudattamiseen liittyvän mahdollisen ongelman tai raportoi epäillyn epäasianmukaisen toiminnan, noudattaa toimintaohjetta ja toimii täysin oikealla tavalla. PMI ei salli tällaiseen henkilöön kohdistuvaa painostusta. Painostustoimiin ryhtyviin henkilöihin kohdistetaan kurinpitotoimia, joihin saattaa sisältyä työsuhteen päättäminen. Jos epäilet, että sinuun tai johonkin tuntemaasi henkilöön on kohdistettu painostustoimia johtuen ohjeiden noudattamiseen tai toiminnan rehellisyyteen liittyvän kysymyksen esille ottamisesta, ota välittömästi yhteys menettelytavoista vastaavaan osastoon. Otamme painostukseen liittyvät väitteet vakavasti. Painotusta koskevat syytökset tutkitaan ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Philip Morris Internationalin toimintaohje 5

11 Compliance HelpLine -tukipalvelu Useimmat kysymykset voidaan ratkaista suoralla yhteydenpidolla asiaan liittyvien tahojen välillä tai osoittamalla asia jollekin yllä luetelluista henkilöistä. Jos et kuitenkaan jostain syystä halua käyttää edellä mainittuja resursseja tai haluat ilmoittaa epäillystä tai mahdollisesta ohjeiden vastaisesta toiminnasta nimettömänä, voit ottaa yhteyden Compliance HelpLine -tukipalveluun. Compliance HelpLine -palvelua ylläpitää itsenäinen yritys, joka raportoi puhelun PMI:lle, jotta tämä voi vastata esitettyihin ohjeiden noudattamiseen ja toiminnan rehellisyyteen liittyviin huolenaiheisiin. Palvelu toimii 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina viikonpäivinä puhelin- ja Web-palvelun kautta. Palveluun voidaan soittaa kaikista maista, joissa yhtiöillämme on työntekijöitä. Web-palvelua voidaan käyttää kaikkialla, missä Internet-yhteys on käytettävissä. Käännöspalveluita on saatavissa yli sadalle kielelle. Tietyissä maissa Compliance HelpLine -palvelun käyttöä voivat säädellä erityiset säännöt ja palvelun operaattorit voivat mahdollisesti ottaa vastaan vain tiettyihin toiminnan osa-alueisiin liittyviä puheluita. Tällaisissa tapauksissa yhtiö antaa sinulle lisäohjeita. i Tämän toimintaohjeen lopussa on tiedot siitä, kuinka Compliance HelpLine -palveluun otetaan yhteys puhelimitse tai verkon kautta. Mitä tapahtuu, kun otan yhteyden HelpLine-palveluun?? Kysymys: Epäilen, että esimieheni toimii toimintaohjeen vastaisesti. Olen huolissani, että jos teen asiasta ilmoituksen, esimieheni tekee työstäni jatkossa vaikeampaa. Mitä minun tulisi tehdä? HelpLine-raportit käännetään ja välitetään yhtiölle jatkotoimenpiteitä varten. Asiaan liittyviä osastoja, kuten henkilöstöosastoa, sisäistä valvontaa tai lakiosastoa, voidaan pyytää osallistumaan kysymyksen tutkimiseen ja ratkaisemiseen. Lisäksi Chief Compliance Officer -vastuuhenkilö käy raportit ja suoritetut toimenpiteet säännöllisesti läpi ja raportoi tarvittaessa ylemmälle johdolle ja johtokunnan tarkastusryhmälle. Yhteydenotot pyritään käsittelemään aina mahdollisimman nopeasti, erityisesti, kun olosuhteet edellyttävät nopeaa toimintaa. Jos tutkimukset aloitetaan, esiin nostettu kysymys käsitellään nopeasti ja mahdollisesti tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Vastaus: Jos et halua keskustella asiasta suoraan esimiehesi kanssa, voit käyttää muita tämän toimintaohjeen kohdassa Mistä saat apua mainittuja resursseja, mukaan lukien Compliance HelpLine -palvelu. PMI ei hyväksy minkäänlaisia painostustoimia ketään työntekijää kohtaan, joka ottaa perustellusti esille ohjeiden noudattamista koskevan kysymyksen. Philip Morris Internationalin toimintaohje 6

12 Voinko nostaa tietyn asian esille nimettömänä? PMI rohkaisee työntekijöitä ottamaan asiat esille avoimesti omalla nimellään. Compliance HelpLine -palvelun kautta on kuitenkin mahdollista ilmoittaa huolenaiheista nimettömänä. Palveluun tehdyille ilmoituksille annetaan seurantanumerot, minkä ansiosta työntekijät, jotka eivät halua ilmoittaa nimeään, voivat silti palata asiaan vastauksen saamista tai lisätietojen antamista varten. PMI kannustaa työntekijöitä ilmoittamaan nimensä ottaessaan yhteyttä HelpLine-palveluun. Nimen antaminen voi muun muassa auttaa yhtiötä asian selvittämisessä. Kuten edellä on selitetty, PMI:llä on tiukka periaate kaikenlaisia sellaisia painostustoimia vastaan, jotka aiheutuvat perustellun kysymyksen esittämisestä tähän toimintaohjeeseen liittyen. PMI:n ohjeiden noudattamiseen ja rehellisyyteen kannustavat ohjelmat Ohjeiden noudattamisen periaatteet Tämä toimintaohje on enemmän kuin vain kuvaus noudattamistamme vaatimuksista. Se on keskeinen osa koko yhtiön kattavaa ohjeiden noudattamiseen ja rehellisyyteen kannustavaa ohjelmaa, jota tukevat johtokunta ja ylempi johto sekä kaikkien PMI:n tytäryhtiöiden johtoryhmät ja toiminnalliset johtoryhmät. PMI:n Chief Compliance Officer vastaa toimintaohjeiden noudattamisohjelmasta. Chief Compliance Officer tarkistaa yhtiön toimintaohjeiden noudattamisohjelman yhdessä PMI:n ylemmän johdon ja PMI:n johtokunnan tarkastusryhmän kanssa. Chief Compliance Officer ja yhtiön johto seuraavat yhdessä PMI:n ohjeiden noudattamiseen ja rehellisyyteen kannustavaa ohjelmaa. Tähän vastuualueeseen kuuluvat seuraavat osat: roolien ja vastuiden määrittäminen toimintaohjeiden noudattamisohjelmaa varten ohjeiden noudattamiseen liittyvän koulutuksen ja viestinnän valvonta ohjeiden noudattamisen seurannan valvonta sisäisten ohjeiden noudattamiseen liittyvien tutkimusten koordinointi toimintaohjeen ja muiden sääntöjen rikkomiseen liittyvien kurinpitotoimien tarkistaminen ohjeiden noudattamiseen liittyvien kysymysten ja huolenaiheiden esille nostamiseen ja raportointiin käytettävissä olevien resurssien seuranta. Philip Morris Internationalin toimintaohje 7

13 Työympäristö Tavoitteemme PMI on sitoutunut kehittämään työpaikoista turvallisia ja ammattimaisesti toimivia. Työpaikkojen tulee edistää tiimityötä, moninaisuutta ja luottamusta. Tähän sisältyy ehdoton sitoutuminen siihen, että kaikille henkilöille tarjotaan yhtäläiset työskentelymahdollisuudet. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta valita liittyvätkö ammattiliittoon vai eivät. Yhtäläiset työskentelymahdollisuudet ja moninaisuus PMI on pitkään ollut monikulttuurinen ja arvostettu työpaikka. Tarjoamme hyvät rekrytointiin ja palkkaukseen sekä työn kehitykseen, edistykseen ja harjoittamiseen liittyvät olosuhteet henkilön rotuun, ihonväriin, uskontoon, sukupuoleen (mukaan lukien sukupuolen tunnistus), ikään, kansallisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, mahdolliseen toimintarajoitteeseen, kansalaisuuteen, aviosäätyyn tai muuhun laissa määriteltyyn seikkaan katsomatta. Pyrimme vastaamaan kohtuullisin toimin työntekijän toimintarajoitteisiin tai uskonnolliseen vakaumukseen ja uskonnon harjoittamiseen liittyviin erityistarpeisiin. Paikalliset lait ja säädökset saattavat sisältää muita työntekijöitä koskevia suojamääräyksiä. i Jos sinulla on kysyttävää yhtäläisistä työskentelymahdollisuuksista tai tasa-arvosta työpaikalla, ota yhteys paikalliseen tai alueelliseen henkilöstöosaston edustajaan. Työpaikalla tapahtuvan häirinnän ehkäiseminen? Kysymys: Olen naispuolinen työntekijä. Miespuolinen työtoverini lausuu toistuvasti henkilökohtaisia ulkonäkööni liittyviä huomautuksia, jotka tekevät oloni epämukavaksi. Olen turhaan pyytänyt häntä lopettamaan. Mitä voin tehdä asialle? Ammattimainen työympäristö merkitsee myös sitä, että emme hyväksy minkäänlaista häirintää. Häirintä voi olla sanallista, fyysistä tai näkyvää käyttäytymistä, jonka tarkoituksena tai vaikutuksena on luoda loukkaava, vihamielinen tai uhkaava ympäristö. Erityisesti seksuaaliseen häirintään voi sisältyä seksuaalisia aloitteita, pyyntöjä seksuaalisista palveluksista, ei-toivottuja fyysisiä kontakteja sekä toistuvia ja ei-toivottuja seksuaalisia ehdotuksia. Muita ei-hyväksyttäviä käyttäytymistapoja ovat seuraavat: halventavat rotuun, etnisyyteen, uskontoon, ikään tai seksuaalisuuteen liittyvät vitsit tai loukkaukset, loukkaavien kuvien tai sarjakuvien levittäminen sekä puhepostin, sähköpostin tai muiden sähköisten laitteiden käyttäminen halventavan tai syrjivän tiedon välittämiseen. Tällaista käyttäytymistä ei suvaita PMI:llä. i Sinun tulee tuntea PMI 02-C Työskentely ja noudattaa sitä. Vastaus: Asiaan tulee puuttua. On monia tapoja, joilla voit viedä asiaa eteenpäin. Tämän toimintaohjeen kohdassa Mistä saat apua on lueteltu keinoja saada apua ongelmaan. Philip Morris Internationalin toimintaohje 8

14 Työntekijöiden terveys ja turvallisuus? Kysymys: Työturvallisuusohjeemme ylittävät selvästi maassamme vallitsevat yleiset vaatimukset, ja kilpailijamme noudattavat vain paikallisia vaatimuksia. Eikö meidän tulisi toimia samoin? Vastaus: Ei. Noudatamme yhtiön turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. PMI on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen ympäristön kaikkialla, missä toimimme, vaikka tämä ylittäisikin paikalliset vaatimukset. PMI on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen työympäristön. Turvallisuus on erityisen tärkeää tuotantolaitoksissa, joita koskevat tiukat työturvallisuusmääräykset, ja sellaisten työntekijöiden kohdalla, joiden työpäivästä suuri osa kuluu ajoneuvoilla ajamiseen työtehtävissä. Jokaisessa toimipisteessä on turvallisuusmääräyksiä, joita on noudatettava. Noudatamme kaikkia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä lakeja sekä omia näihin liittyviä vaatimuksiamme, jotka ylittävät usein lain edellyttämät toimet. Pelkät turvallisuusmääräykset eivät kuitenkaan riitä. Yhtiömme sitoutuminen turvallisuuteen tarkoittaa, että meidän kaikkien tulee ottaa turvallisuuteen liittyvät riskit huomioon työssämme. Kaikkien työntekijöiden ja kaikkien tiloissamme työskentelevien muiden henkilöiden on tunnettava työhönsä liittyvät terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Turvallinen työpaikka tarkoittaa myös väkivallatonta työpaikkaa. Uhkailua (suoraa tai peiteltyä), pelottelua tai väkivaltaa ei suvaita PMI:llä. i Sinun tulee tuntea PMI 08-C, Ympäristö, työpaikka, terveys ja turvallisuus, ja muut terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset ja noudatettava niitä. Työntekijöitä kannustetaan tuomaan kaikki turvallisuutta vaarantavat työhönsä liittyvät seikat, mukaan lukien uhkailu ja pelottelu, esimiehensä, paikallisen turvallisuusvastaavan tai henkilöstöosaston tietoon. Työntekijöiden luottamuksellisuus PMI kunnioittaa työntekijöidensä henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuutta. Tämä tarkoittaa, että pääsy henkilökohtaisiin tietoihin tulee rajata niihin yhtiön työntekijöihin, joilla on riittävät valtuudet ja selkeä liiketoimintaan liittyvä tarve kyseisille tiedoille. Työntekijöiden, joilla on pääsy henkilökohtaisiin tietoihin, täytyy käsitellä tietoja asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Työympäristö Älä koskaan luovuta työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja kenellekään PMI:n ulkopuoliselle taholle ilman asianmukaista valtuutusta. Yhtiömme sitoutuminen työntekijöiden luottamuksellisuuteen ei anna lupaa harjoittaa epäsopivaa henkilökohtaista toimintaa työpaikalla. Esimerkiksi yhtiön tietokoneet on tarkoitettu vain viralliseen käyttöön ja rajoitettuun henkilökohtaiseen käyttöön, ei ulkoisiin liiketoimiin. Yhtiö varaa itselleen oikeuden sovellettavien lakisääteisten rajoitusten mukaan tarkistaa kaikki työssä tai yhtiön resurssien avulla luodut viestit, tietueet ja tiedot sekä käyttää niitä. Näihin saattavat kuulua esimerkiksi intranetin ja Internetin käyttö, sähköposti, puheposti, puhelut ja tietokoneiden tiedostot. i Työntekijöiden luottamuksellisuus on useiden eri hallintoelinten lakien ja määräysten säätelemää, ja sitä koskee PMI 03-C, Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lakiosastoon. Philip Morris Internationalin toimintaohje 9

15 Huumeiden ja alkoholin käyttö työpaikalla? Kysymys: Olen havainnut, että esimieheni hengitys tuoksuu usein alkoholille, jopa aikaisin aamulla, ja hän näyttää olevan heikossa kunnossa. Pelkään, että jos huomautan asiasta hänelle tai kerron siitä jollekin muulle, hän suuttuu ja yrittää saada minut erotettua työpaikastani. Kuinka minun tulisi menetellä? Työ vaatii kykyä ajatella selkeästi ja usein kykyä toimia nopeasti työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuus on siitä riippuvainen. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena oleminen tai lääkkeiden väärinkäyttö heikentää työntekijän toimintakykyä. Tämän vuoksi PMI:n säännöt kieltävät jyrkästi huumeiden ja alkoholin käytön työaikana. Näiden sääntöjen rikkomisiin suhtaudutaan erittäin vakavasti. i Jos havaitset huumeiden tai alkoholin väärinkäyttöä, siitä tulee ilmoittaa välittömästi. Vastaus: Todisteet riittävät olettamaan, että kyseessä on ongelma, joten velvollisuutesi on ilmoittaa asiasta välittömästi. Lisätietoja käytettävissä olevista resursseista on tämän toimintaohjeen Mistä saat apua -osiossa. Turvallinen työympäristö on yrityksellemme ensisijaisen tärkeä. PMI ei salli minkäänlaisia sinuun kohdistuvia painostustoimia ja ryhtyy toimenpiteisiin suojatakseen sinut sellaisilta. Philip Morris Internationalin toimintaohje 10

16 Eturistiriidat, lahjat ja kestitys Tavoitteemme PMI:n työntekijöinä työskentelemme yhdessä saavuttaaksemme yhteiset tavoitteemme. Teemme yhtiöön vaikuttavia päätöksiä lojaalisti ja puolueettomasti, yhtiön edun mukaisesti antamatta henkilökohtaisten tai muiden ulkoisten seikkojen vaikuttaa asiaan.? Eturistiriidat Kysymys: Meidän on tehtävä sopimus paikallisen siivouspalvelujen toimittajan kanssa, ja meiltä kuluu paljon aikaa sopivan kumppanin etsimiseen. Voimmeko säästää yhtiöltä aikaa ja vaivaa ostamalla palvelut veljeni siivousyhtiöltä, koska tiedän, että he tekevät työn luotettavasti? Vastaus: Emme. Tietyn yhtiön valitseminen vain, koska luotat veljesi toimintaan, ei ole hyvien liiketoimintatapojen mukaista, ja se rikkoo ostovaatimuksiamme. Lisäksi tässä syntyy eturistiriita, koska haluat oletettavasti auttaa veljeäsi ja samalla sinun tulee puolueettomasti valita kilpailukykyisin toimittaja. Jos kuitenkin teet asiasta tarvittavan selvityksen ja jättäydyt pois valintaprosessista (eikä kukaan alaisesikaan ole mukana prosessissa), veljesi yhtiö voi kilpailla työstä muiden hyväksyttyjen toimittajien kanssa. Työntekijöidemme elämään yhtiön ulkopuolella liittyy monia aktiviteetteja. Eturistiriita syntyy, kun työntekijän henkilökohtaiset, sosiaaliset, taloudelliset tai poliittiset aktiviteetit saattavat häiritä hänen puolueettomuuttaan tai lojaaliuttaan yhtiötä kohtaan. Velvollisuutesi suorittaa yhtiön liiketoimintaan liittyvät tehtävät rehellisellä ja eettisesti oikealla tavalla sisältää todellisten ja näennäisten eturistiriitojen asianmukaisen käsittelyn. Tämä edellyttää toisinaan, että ristiriidat vältetään kokonaan. Kaikissa tapauksissa todelliset ja näennäiset eturistiriidat on selvitettävä kokonaisuudessaan. Yleisiä tilanteita, joissa eturistiriitoja voi syntyä Ulkopuolinen työsuhde ja yhteydet. Jos sinulla on toinen työ, suoritat palveluja tai toimit johtokunnan jäsenenä tai konsulttina organisaatiossa, joka on kilpailija, asiakas tai tavaroiden tai palvelujen toimittaja, syntyy todellinen tai mahdollinen eturistiriita. (Sama koskee työskentelemistä organisaatiolle, joka pyrkii tulemaan kilpailijaksi, asiakkaaksi tai toimittajaksi.) Eräät tämänkaltaiset järjestelyt eivät koskaan ole hyväksyttäviä esimerkiksi työskenteleminen tai palvelujen tarjoaminen taholle, jonka kanssa olet tekemisissä osana yhtiölle tekemääsi työtä. Mitkään ulkopuoliset yhteydet kilpailijoiden, asiakkaiden tai toimittajien kanssa eivät ole sallittuja, paitsi, jos hankit kirjallisen hyväksynnän esimieheltäsi. hankitte yhdessä esimiehesi kanssa Compliance Departmentin kirjallisen hyväksynnän. Lähisukulaisten työt ja yhteydet. Lähisukulaisten työtehtävät voivat myös luoda eturistiriidan. Jos saat tietää, että lähisukulaisesi (määritelty kohdassa Muita eturistiriitojen suhteen huomioon otettavia seikkoja) työskentelee tai suorittaa palveluja kilpailijalle, asiakkaalle tai toimittajalle, tai lähisukulaisesi on PMI:llä ja teidän kummankin asemat voivat aiheuttaa todellisen tai mahdollisen eturistiriidan, ilmoita asiasta pikaisesti esimiehellesi ja Compliance Departmentille. Compliance Department päättää, edellyttääkö tilanne toimia. Yleisesti ottaen kenelläkään sukulaisellasi ei pitäisi olla liikeasioita sinun kanssasi, kenenkään liiketoimintayksikössäsi työskentelevän kanssa tai kenenkään alaisesi kanssa, etkä sinä saa olla suorassa tai epäsuorassa esimiessuhteessa toiseen työntekijään, joka on lähisukulaisesi. Poikkeukset tähän edellyttävät Compliance Departmentin erillisen hyväksynnän. Ole myös tarkkana, ettet paljasta luottamuksellista liiketoimintatietoa kenellekään sukulaisellesi. Eturistiriidat, lahjat ja kestitys Philip Morris Internationalin toimintaohje 11

17 Eturistiriidat (jatkoa) Johtokunnat. Työntekijää voidaan pyytää toimimaan toisen organisaation johtokunnassa. Joissakin tapauksissa tästä voi aiheutua todellinen tai näennäinen eturistiriita tai jopa oikeudellinen kysymys. Ennen kuin hyväksyt tehtävän johtokunnan jäsenenä organisaatiossa, joka saattaa millään tavalla liittyä omaan liiketoimintaamme (mukaan lukien ei-kaupalliset järjestöt), hanki Chief Compliance Officerin kirjallinen hyväksyntä. Chief Compliance Officer ottaa asiasta yhteyttä lakiosastoon. Sijoitukset. Työntekijöiden ja heidän lähisukulaistensa tulee pitää huolta, etteivät heidän sijoituksensa luo eturistiriitoja, jotka heikentäisivät työntekijän kykyä tehdä puolueettomia päätöksiä PMI:n puolesta. Eturistiriitoja voi syntyä, jos sijoituksia tehdään kilpailijoiden, toimittajien tai asiakkaiden yhtiöihin. Merkittävä osuus kilpailijan, toimittajan tai asiakkaan liiketoiminnassa edellyttää esimiehesi ja Chief Compliance Officerin edeltävää kirjallista hyväksyntää. Merkittävä osuus tarkoittaa mitä tahansa taloudellista intressiä, joka saattaa vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan harkintaasi. Pörssinoteeratut sijoitusrahastot, indeksirahastot ja vastaavat arvopaperiyhdistelmät, joissa yksittäisellä sijoittajalla ei ole vaikutusvaltaa siihen, mitä sijoituksia niihin sisällytetään, eivät synnytä eturistiriitoja. Eräät sijoitukset ovat aina kiellettyjä: Älä koskaan tee sijoitusta toimittajaan, jos osallistut kyseisen toimittajan valintaan tai arviointiin tai neuvotteluihin kyseisen toimittajan kanssa tai jos jollakin alaisellasi on jokin näistä vastuista. Älä koskaan tee sijoitusta asiakkaaseen, jos olet vastuussa liiketoimista kyseisen asiakkaan kanssa tai jollakin alaisellasi on tämä vastuu. Tavallisesti vaatii kuitenkin tapauskohtaista harkintaa päättää, aiheutuuko sijoituksesta eturistiriita. Kun harkitset, voiko sijoituksesta syntyä eturistiriita, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset: Vaikuttaisiko sijoitus yhtiön palveluksessa tekemiini päätöksiin? Miltä sijoitus näyttäisi muista yhtiön sisällä, kuten työtovereistani? Ajattelisivatko he, että sijoitus voisi vaikuttaa siihen, kuinka teen työni yhtiössä? Miltä sijoitus näyttäisi ulkopuolisesta, kuten asiakkaasta, toimittajasta, osakkeenomistajasta tai jopa tiedostusvälineiden edustajasta? Philip Morris Internationalin toimintaohje 12

18 Eturistiriidat (jatkoa) Muita eturistiriitojen suhteen huomioon otettavia seikkoja Lähisukulaiset. Kuten edellisistä kappaleista käy ilmi, lähisukulaisen toimista voi syntyä todellinen tai näennäinen eturistiriita. Näin käy, kun työntekijän lojaalius jakautuu (tai näyttää siltä, että se jakautuu) lähisukulaisen ja PMI:n välille, joilla on toisistaan eroavat intressit. Lähisukulaisiin kuuluvat aviomies tai -vaimo, vanhemmat, isä- ja äitipuoli, lapset ja lapsipuolet, veljet ja sisaret, veli- ja sisarpuolet, sisaren- ja veljenpojat ja sisaren- ja veljentyttäret, tädit, sedät ja enot, isovanhemmat, lastenlapset ja puolison vanhemmat. Lisäksi lähisukulaisia koskevat säännöt koskevat avopuolisoa (riippumatta siitä, onko kyseessä paikallisen lain tunnustama suhde), asuinkumppania tai henkilöä, jonka kanssa työntekijällä on läheinen henkilökohtainen tai romanttinen suhde. Eturistiriitakysymyksissä sinulla ei ole velvollisuutta ottaa selvää sellaisten perheenjäsenien toimista, jotka eivät asu samassa taloudessa. Kotisi ulkopuolella asuvien perheenjäsenien osalta sinun tulee huolehtia vain niistä seikoista, joista olet tietoinen. Mahdolliset toimittajat, asiakkaat ja kilpailijat. Eturistiriitakysymyksissä toimittaja, asiakas ja kilpailija käsittävät sekä todelliset että potentiaaliset toimittajat, asiakkaat ja kilpailijat. Jos epäilet, että toimiisi voi liittyä eturistiriita tai että muut saattavat ajatella, että johonkin toimintaasi tai suhteeseesi liittyy eturistiriita, selvitä tilanne pikaisesti kirjallisessa muodossa Compliance Departmentille. i Sähköinen eturistiriitojen raportointijärjestelmä on käytettävissä PMI Compliance -intranetsivustossa. Jos sinulla on kysyttävää raportoinnista tai muista eturistiriitoja koskevista seikoista, ota yhteys menettelytavoista vastaavaan osastoon. Lahjojen ja kestityksen vastaanottaminen PMI:llä on monia toimittajia, ja toimittajat ovat elintärkeitä yhtiömme menestyksen kannalta. Tämän vuoksi suhteiden toimittajiin ja muihin kolmansiin osapuoliin, joiden kanssa yhtiömme harjoittaa liiketoimintaa, täytyy perustua kokonaisuudessaan asianmukaisiin liiketoiminnallisiin päätöksiin ja rehelliseen toimintaan. Liikekumppaneille annetut lahjat ja tarjottu kestitys voivat luoda hyvää tahtoa, mutta ne voivat myös vaikeuttaa puolueetonta suhtautumista henkilöön, jolta ne ovat peräisin. Lyhyesti sanottuna, lahjat ja kestitys voivat luoda osaltaan eturistiriitoja. Lahjoihin ja kestitykseen sisältyvät kaikki rahanarvoiset asiat, kuten alennukset, lainat, käteinen, edulliset ehdot tuotteen tai palvelun yhteydessä, palvelut, palkinnot, kuljetuspalvelut, ajoneuvojen tai lomakiinteistöjen käyttö, osakkeet ja muut arvopaperit, osallistuminen osakeanteihin, kodin remontit, liput ja lahjakortit. Mahdollisten asioiden luettelo on loputon; nämä ovat vain esimerkkejä. Huomautus: Joissakin tytäryhtiöissä voi olla voimassa edellä esitettyä tiukempia lahjoja ja kestitystä koskevia määräyksiä. Näiden tytäryhtiöiden työntekijöiden ei tule ottaa vastaan lahjoja tai kestitystä, jotka rikkovat kyseisiä määräyksiä. Philip Morris Internationalin toimintaohje 13

19 Lahjojen ja kestityksen vastaanottaminen (jatkoa)? Kysymys: Toimittajan myyntiedustaja tarjoaa sinulle kekseliäästi suunniteltua kynää, jota hänen yhtiönsä käyttää sopimusten allekirjoitukseen. Tarjoukseen sisältyy kuitenkin ehto. Hän sanoo, että saat kynän, jos autat häntä esittämään asiansa muulle hankintatiimille. Koska kynän arvo on selvästi alle 250 dollaria, voitko ottaa sen vastaan? Vastaus: Et, koska tarjoukseen liittyy vastavuoroisuusehto, eli se edellyttää vastinetta. Kynän tarjoaja edellyttää vastapalvelusta. Vaikka tämä saattaa vaikuttaa pieneltä asialta, tällaiset vastalahjajärjestelyt kuuluvat aina kiellettyjen asioiden luetteloon. PMI:n työntekijöille ja näiden lähisukulaisille annetut lahjat ja kestitys jakautuvat kolmeen luokkaan: TAVALLISESTI HYVÄKSYTYT Tietyt lahjat ja kestitykset ovat niin pieniä, että ne eivät vaadi hyväksyntää. Yhdestä lähteestä saadut lahjat ja kestitys, joiden yhteenlaskettu käypä arvo on 250 dollaria tai vähemmän kalenterivuoden aikana, kuuluvat tähän luokkaan (kunhan ne eivät kuulu alla kuvattuun Aina kielletyt -luokkaan). Tämä tarkoittaa, että niin kauan, kuin alla lueteltujen asioiden yhteenlaskettu arvo yhdestä lähteestä ei ylitä 250:tä dollaria kalenterivuoden aikana, ne eivät edellytä hyväksyntää: satunnaiset ateriat liiketuttavan kanssa tavalliset urheilu-, teatteri- ja kulttuuritapahtumat muut kohtuulliset ja tavanomaiset lahjat ja kestitys. Samalla tavalla nimellisarvoisten, asiakkaille yleisesti jaettujen mainostuotteiden, kuten kynien, kalentereiden ja kahvimukien, vastaanottaminen ei vaadi hyväksyntää. AINA KIELLETYT Muuntyyppiset lahjat ja kestitys ovat yksinkertaisesti väärin, joko tosiasiallisesti tai näennäisesti, joten ne ovat aina kiellettyjä, eikä kukaan voi antaa niille hyväksyntää. Työntekijät eivät saa koskaan: vastaanottaa lahjaa tai kestitystä, joka olisi laitonta tai johtaisi mihinkään lainrikkomukseen vastaanottaa lahjana käteistä tai käteisen vastinetta (kuten lahjakortteja, jotka ovat siirrettävissä tai muunnettavissa käteiseksi), pankkisekkiä, maksumääräystä, arvopapereita, siirtokelpoisia maksuvälineitä, lainoja, osakkeita tai osakeoptioita ottaa vastaan tai pyytää mitään vastavuoroisuusperiaatteen mukaan tai osana sopimusta tehdä jotain vastineena lahjasta tai kestityksestä osallistua kestitykseen, joka on moraalisesti arveluttavaa tai seksuaalisesti sävyttynyttä tai joka muuten rikkoo sitoumustamme molemminpuoliseen kunnioitukseen osallistua toimintaan tietäen, että lahjan tai kestityksen antava henkilö rikkoo oman työnantajansa asettamia vaatimuksia Philip Morris Internationalin toimintaohje 14

20 Lahjojen ja kestityksen vastaanottaminen (jatkoa) KYSY AINA Sikäli kuin tarjottu asia ei sisälly edellä kuvattuihin luokkiin, vastaanottaminen voi olla sallittua, mutta siihen tarvitaan PMI 14-C: Vuorovaikutus valtion virkailijoiden ja liikekumppaneiden kanssa. Poliittinen toiminta mukainen kirjallinen hyväksyntä. Esimerkiksi seuraavat asiat kuuluvat tähän luokkaan, kun nykyinen tai potentiaalinen toimittaja tai asiakas maksaa ne: Lahjat ja kestitys yhdestä lähteestä, kun niiden yhteenlaskettu käypä arvo ylittää 250 dollaria yhden kalenterivuoden aikana. Erikoistapahtumat, kuten MM-kisojen ottelu tai Super Bowl -peli (näiden arvo on yleensä enemmän kuin 250 dollaria). Matka tai kestitys, joka kestää enemmän kuin yhden päivän. Tehtäessä päätöstä siitä, hyväksytäänkö jotain Kysy aina -luokan tilannetta, tulee käyttää perusteltua harkintaa. Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon: Vaikuttaako lahja tai kestitys puolueettomuuteesi. Liittykö asiaan liiketoimintaa koskeva tarkoitus (esimerkiksi kyseessä olevassa tapahtumassa on tarkoitus keskustella liikeasioista). Millaisen ennakkotapauksen tilanne luo muita työntekijöitä ajatellen. Miltä tilanne näyttäisi muista työntekijöistä tai yhtiön ulkopuolisista henkilöistä. Muita lahjojen ja kestityksen suhteen huomioon otettavia seikkoja: Tiedottaminen toimittajille ja asiakkaille. Sinun tulee tiedottaa näistä yhtiön vaatimuksista kaikille henkilöille, joiden kanssa harjoitat tai pyrit harjoittamaan liiketoimintaa. Kuinka toimia, jos saat ei-hyväksyttävän lahjan. Sinun tulee välittömästi palauttaa lahjana saatu käteinen tai käteisen vastine, kuten lahjakortti, joka on siirrettävissä tai muunnettavissa käteiseksi, pankkisekki, maksumääräys, arvopaperit, siirtokelpoinen maksuväline, laina, osakkeet tai osakeoptiot. Jos muuntyyppisten lahjojen arvo ylittää Tavallisesti hyväksyttävää -luokan rajan ja Chief Compliance Officer toteaa, että lahjojen palauttaminen ei ole käytännöllistä tai toivottavaa, lahjat tulee luovuttaa Chief Compliance Officerille yhtiön käyttöön, myytäviksi tai lahjoitettaviksi. Lahjoja, kuten tauluja, työpöytäsettejä ja vastaavia, voidaan käyttää yhtiön toimistossa Chief Compliance Officerin annettua tälle kirjallisen hyväksynnän tai kyseisen tytäryhtiön vakiintuneen tavan mukaan, mutta ne säilyvät yhtiön omaisuutena. Tarvittaessa lahjoittajalle tulee lähettää kirje, jossa selitetään yhtiön vaatimukset lahjojen suhteen. i Jos sinulla on lahjoihin ja kestitykseen liittyvää kysyttävää, ota yhteyttä esimieheesi tai menettelytavoista vastaavaan osastoon. Tytäryhtiössäsi voidaan noudattaa lisäksi muita asiaan liittyviä vaatimuksia. Varmista, että tunnet ne. Philip Morris Internationalin toimintaohje 15

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö

Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö I MERKITYS Lahjojen, aterioiden, matkojen ja kestityksen tarjoaminen ja vastaanottaminen liiketoiminnan yhteydessä on yleinen käytäntö, jonka tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Ohje korruption vastaiseen toimintaan

Ohje korruption vastaiseen toimintaan Ohje korruption vastaiseen toimintaan 1. Määritelmät... 1 2. Tausta ja tarkoitus... 1 3. Sovellusala... 2 4. Kaikentyyppisten etujen antaminen ja vastaanottaminen... 2 5. SSAB:n työntekijöille tarjottujen

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERin liiketapaperiaatteet 1. Johdanto Dachserin kaiken toiminnan perustana on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Tietoja EthicsPointista

Tietoja EthicsPointista Tietoja EthicsPointista Raportointi yleistä Raportoinnin turvallisuus ja luottamuksellisuus Vinkit ja parhaat käytännöt Tietoja EthicsPointista Mikä on EthicsPoint? EthicsPoint on kattava ja luottamuksellinen

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Elokuvatuottajat ry Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Finlands Dramatiker och Manusförfattare

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Kyselytutkimus keväällä 2017 Vastaajia 320 1.1.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Osasto/Laatija, www.teamliitto.fi 1 Kysely sairausloman omailmoituksen

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 24.1.2017 Julkinen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 4.1.2017

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot