Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja kuljetus sovittuihin kohteisiin. Vakituista henkilökuntaa on noin 150 henkilöä. Sopimuskausi Sopimuskausi on heti vuoden optiot. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optioiden käytöstä sovitaan erikseen ennen sopimuksen päättymistä. Hankintamenettely Hankintamenettely on Avoin. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa Hankinnan arvo Hankinnan arvo on noin (alv 0 %) sisältäen optiot. Hinta on arvio, se ei sido tilaajaa. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat pääasiallisesti naisten ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön työvaatteet (tällä hetkellä tarve kahden miehen työvaatteille), jotka hankitaan vuokravaatepalveluna. Tarjouspyynnön kohteena olevien työvaatteiden ja palvelun ehdottomat vaatimukset on kuvattu liitteessä 2. Työvaatteiden tarkemmat kuvaukset ja vaatimukset on kuvattu myöhemmin tässä tarjouspyynnössä sekä tarjouslomakkeella (liite 1). Optio Optiona pyydetään tarjousta muun pyykin pesupalveluista ns. kilopyykkinä (pöytäliinat ja muu kilopyykki). Option käytöstä päätetään erikseen. Tarjoaja antaa kilopyykin hinnat tarjouslomakkeella (Liite 1) Palvelutarpeen kuvaus Loimijoen Kuntapalvelut Oy tuottaa ateria- ja puhtauspalveluja Forssan kaupungin ja ympäristökuntien alueella. Palveluita tuotetaan kouluilla, päiväkodeissa, sairaalassa, palvelukeskuksissa sekä virastoissa ja muissa julkisissa toimitiloissa. Vakituisen henkilökunnan määrä on noin 150 henkilöä, josta keittiöhenkilökuntaa on 64 ja siivoushenkilökuntaa on 86. Vuokravaatehankinta koskee koko ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstöä.

2 Henkilöstöstä noin 30 työskentelee moniosaajana eli he työskentelevät sekä keittiöllä että puhtauspalveluissa. He käyttävät etu-takaessua siirtyessä toiseen työhön. Lisäksi tarvitaan noin 20 sijaisen käyttöön työvaatteita, joiden mallista ja määristä sovitaan erikseen toimittajan kanssa. Tarjouspyynnössä työvaatteiden tarpeeksi on laskettu viisi (5) yläosaa ja neljä (4) alaosaa/työntekijä paitsi sairaalakiinteistössä työskentelevillä seitsemän (7) yläosaa (poikkeuksena liivi viisi (5)) ja viisi (5) alaosaa. Oletuksena on käytetty, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaihtaa vaatteet kaksi kertaa viikossa, pesukierron ollessa vähintään yksi viikko. Sovitustilanteessa henkilöstö valitsee työhousut kolmesta eri mallista, jotka on kuvattu liitteessä 1. Tarjoaja vastaa vaatteiden riittävyydestä. Mahdollisista vaatekertojen lisäyksistä sovitaan valitun Tarjoajan ja Tilaajan välillä. Alustava suunnitelma vaatteiden toimituskohteista on liitteenä 3. Tilaaja ei sitoudu annettuihin toimituskohteisiin, ja tilaajalla on oikeus vaihtaa toimituskohteita vapaasti sopimuskauden aikana. Vaatemallisto Tarjottujen työvaatteiden tulee olla laadukkaita ja edustavia, keittiö- ja siivoustyöhön soveltuvia sekä visuaaliselta ilmeeltään ja värimaailmaltaan yhtenäisiä. Tarjoaja tarjoaa tarjouslomakkeessa (liite 1) pyydettyjä työvaatteita Tilaajan määrittelemillä väreillä siten, että liivin/etu-takaessun/kokkijakun pääväri on vaalea beigen sävy ja sen tehostevärit ovat oranssi ja musta. Housut ovat mustat ja T-paidan väri asukokonaisuuteen sopiva (tilaajalla oikeus vaihtaa väriä). Työvaatteiden visuaalinen ilme on yksi laadullinen valintakriteeri. Valintakriteerit on kuvattu myöhemmin tässä tarjouspyynnössä. Vaatemalliston yksityiskohdista ja pienistä muutostarpeista voidaan vielä neuvotella valitun Tarjoajan kanssa. Tarjoaja liittää kuvat tarjotuista tuotteista tarjoukseen. Referenssikohteet Osatarjous Tarjoaja ilmoittaa vähintään kaksi (2) referenssikohdetta. Osatarjousta ei hyväksytä. Vaihtoehtoiset tarjoukset Palvelun aloitusajankohta Vaihtoehtoista tarjousta ei hyväksytä. Mahdollisimman pian. Tarjoaja ilmoittaa sitovan toimitusaikataulun alkutoimitukselle tarjouslomakkeella (Liite 1). Toimitusaikataulu on yksi laadullinen arviointikriteeri, ja sitovuuden varmistamiseksi Tarjoaja sitoutuu määriteltyyn sanktioon alkutoimituksen viivästyessä sovitusta (ehdottomat vaatimukset, Liite 2). Tarkat toimitusajat sovitaan Tilaajan ja valitun Tarjoajan kesken.

3 Tilaus ja saatavuus Toiminnan alussa tilaus tehdään keskitetysti. Tarjottuja asuja tulee saada koko sopimuskauden ajan. Mahdollisista muutoksista tulee aina keskustella tilaajan yhteyshenkilön kanssa. Toimitusehto Toimitettuna Tilaajan osoittamiin toimituskohteisiin (liite 3), toimipisteittäin eriteltynä ja vastaanottaja merkittynä. Vaatteet tulee toimittaa työntekijöittäin niputettuna kohteen sovittuun paikkaan Vaatteiden sovitus Ennen palvelun aloittamista valittu Tarjoaja järjestää sovitustilaisuudet henkilökunnalle sovittuina ajankohtina Forssan alueella kolmessa eri kohteessa. Sovitus sisältyy tarjoushintoihin. Tarjoaja on mukana alkusovituksissa ja vastaa, että henkilöstö valitsee oikean kokoiset vaatteet. Lisätilaukset Tarjoaja ilmoittaa sitovan toimitusaikataulun lisätilauksille tarjouslomakkeella (Liite 1). Sitovuuden varmistamiseksi Tarjoaja sitoutuu määriteltyyn sanktioon lisätilauksen viivästyessä sovitusta (ehdottomat vaatimukset, Liite 2). Tarkat toimitusajat sovitaan Tilaajan ja valitun Tarjoajan kesken. Muutokset vaatteissa ja toimituspaikoissa Muutoksista sovitaan Tilaajan ja Tarjoajan määrittelemien yhteyshenkilöiden kesken. Tilaajalla on oikeus vaihtaa vaatteiden kokoa perustelluista syistä (mm. vaatteet jääneet pieneksi / isoksi). Työkohteen muuttuessa Tilaajalla on oikeus muuttaa työvaatteen kuljetusreittiä. Tilaajan yhteyshenkilö tai muu sovittu henkilö ilmoittaa tarvittavat muutokset kuljetusreiteissä Tarjoajalle. Tilaajalla on oikeus palauttaa ylimääräiset vaatteet Tarjoajalle. Palautuksen jälkeen vaatteista ei aiheudu kustannuksia tilaajalle. Palautukseksi katsotaan myös yli kahden kuukauden poissaolo. Tilaajan toiminnan muuttuessa Tilaajalla on oikeus vaihtaa toimituskohteita sopimuskauden aikana. Toimituskohteiden määrä voi muuttua vähenevästi/lisääntyvästi. Muutoksista vaatteissa ja toimituspaikoissa ei saa aiheutua ylimääräisiä kustannuksia Tilaajalle. Hinnat Hinnat ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (Liite 1). Tarjouksessa tulee ilmoittaa vuokravaatepalvelun arvonlisäverottomat hinnat vaatekappaleittain liitteen mukaisesti. Vuokravaatepalvelun kappalehintojen tulee sisältää: Vuokravaatteiden hankinta, vuokraus ja merkitseminen käyttäjäkohtaisesti.

4 Tekstiilien ja vuokravaatteiden laadun tarkistaminen ja ylläpito sisältäen kaikki tekstiilien vaatimat viimeistely-, huolto- ja korjauskäsittelyt. Käytöstä poistettujen tekstiilien hävittäminen. Uusien tekstiilien hankkiminen henkilöstön vaihtuessa (lisätilaukset). Ennen palvelun aloitusta vaatteiden sovitustilaisuuksien järjestäminen Forssan alueella kolmessa eri kohteessa vaatteiden kuljetus ilmoitettuihin Palveluntuottajan kohteisiin (Liite 3). Toimituskohteet voivat sopimuskauden aikana muuttua. Tarvittavien mittamuutosten tekeminen käyttöönottovaiheen sovitustilaisuuksien perusteella. Muut tässä tarjouspyynnössä Tarjoajalta edellytetyt asiat, jotka eivät ole alla määriteltyjä erikseen hinnoiteltavia palveluja. Erikseen hinnoiteltavat palvelut: Lisäksi tarjouslomakkeella (Liite 1) ilmoitetaan erikseen seuraavien palvelujen arvonlisäverottomat hinnat liitteen mukaisesti: Mittamuutokset vaatteille alkutoimituksen jälkeen, ilmoitetaan muutostyö / vaate. Muu pyykki, ilmoitetaan kiinteä kilohinta muulle pyykille (erikseen pöytäliinoille ja muulle pyykille). Muulla tavoin ilmoitettuja hintoja ei oteta huomioon. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Palvelujen hintoihin tulee sisällyttää kaikki tässä tarjouspyynnössä Tarjoajalta edellytetyt asiat. Hintojen muutoksista on mahdollista neuvotella sopimuksen alettua vuosittain, siten että uudet sovitut hinnat voivat astua voimaan tammikuun ensimmäisenä (1.1.) päivänä. Ensimmäinen mahdollinen hinnankorotus voi astua voimaan Toimittajan on ilmoitettava hinnanmuutosesityksensä perusteluineen vähintään 2 kuukautta ennen hinnanmuutospäivää. Laskevat hinnat voivat astua voimaan heti, mutta ilmoitus tulee tehdä myös silloin. Tilaajan on hyväksyttävä hintamuutokset, ennen kuin ne voivat tulla voimaan. Laadun seuranta Tarjoaja vastaa tekstiilien ja vuokravaatteiden jatkuvasta laaduntarkastuksesta. Mikäli tuotteiden laatu ei vastaa ennalta sovittua, Tarjoaja joko korjaa tai puhdistaa tekstiilin tai vuokravaatteen niin, että se täyttää sovitun laadun vaatimukset tai vaihtaa sen uuteen. Tarvittaessa pidetään yhteistyöpalavereja palvelun laadun ja yhteistyön kehittämiseksi.

5 Yhteistyö palvelun sujuvuuden takaamiseksi Valitun Tarjoajan kanssa pidetään aloituspalaveri, jossa sovitaan Tilaajan ja Tarjoajan välisestä yhteistyöstä. Palaveriaika sovitaan Tarjoajan valinnan jälkeen. Vähintään kerran vuodessa pidetään yhteistyöpalaveri Tilaajan ja Tarjoajan kesken. Palavereihin käytettyä aikaa ei korvata Tarjoajalle. Raportointi Tarjoaja raportoi vähintään kerran vuodessa ja pyydettäessä asiakkaalle palvelun määristä ja kustannuksista toimipisteittäin. Laskutus Laskutuksen tulee tapahtua sähköisesti. Laskut tulee toimittaa jälkikäteen koontilaskuina Tilaajan määrittelemällä jaottelulla kerran kuukaudessa. Tilaajalla on oikeus maksaa hyvitystä odottava lasku vasta hyvityslaskun saavuttua ilman viivästyskorkoa tai muita laskutuskuluja. Maksuehto Palvelu voidaan laskuttaa, kun tuotteet on hyväksytysti vastaanotettu. Maksuehto on vähintään 21 pv netto laskun päiväyksestä. Alihankkijat Tarjouksessa on ilmoitettava Tarjoajan käyttämät mahdolliset alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toiminnasta ja työn tuloksista kuin omastaan. Ympäristövaikutukset Tarjoukseen tulee liittää selvitys vaatteita valmistavan yrityksen ja pesulan ympäristönäkökohtien huomioimisesta. Ympäristönäkökohtien huomioiminen on yksi laadullinen valintakriteeri. Työturvallisuus Tarjoaja hoitaa kustannuksellaan kaikki palveluunsa liittyvät työturvallisuusasetusten vaatimat toimenpiteet. Vakuudet ja vakuutukset Tarjoaja on itsenäinen yrittäjä (toiminimi, yksityinen ammatinharjoittaja, kommandiittiyhtiö, yhdistys, osakeyhtiö tai muu yhteisö), joka vastaa itse veroistaan ja muista julkisoikeudellisista maksuistaan sekä vakuutuksistaan. Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjouksen sisältö Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjouksen ja sen liitteiden laatimiskielen tulee olla suomi.

6 Tarjoajien kelpoisuuden arvioimiseksi tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus ja tarjoukseen on liitettävä: kaupparekisteriote veroviranomaisen todistus maksetuista veroista vakuutusyhtiön /-yhtiöiden todistukset lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta sekä lakisääteisten tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Tarjouksen arvioimiseksi tarjoukseen on liitettävä: tarjouslomake (Liite 1) sitoutuminen ehdottomiin vaatimuksiin (Liite 2) selvitys ympäristönäkökohtien huomioimisesta kuvaus varasuunnitelmasta kuvat tarjotuista tuotteista kuvaus pesulapalvelutoiminnasta ja laadun hallinnasta Näytekappaleita tai koekäyttöä varten tarvittavia vaatekappaleita ei liitetä tarjoukseen. Tilaaja pyytää vaatekappaleet koekäyttöä varten tarjousten avaamisen jälkeen kelpoisuudet täyttäviltä Tarjoajilta. Koekäyttöön tulevien vaatteiden tulee olla kolme kertaa pestyjä. Tarjouksen käsittely Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen. Tarjouskäsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan tarjoajien kelpoisuus ja tämän jälkeen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Tuotteiden koekäyttö Vaatteen käyttömukavuutta, toiminnallisuutta ja laatua selvitetään vaatteiden koekäytöllä. Mallin tulee olla istuva ja miellyttävä pitää päällä, muotolaskosten ja leikkausten tulee olla tilaa antavia. Koekäyttöä varten tarjoajan tulee toimittaa asuja seuraavasti: kaksi kokkijakkua kaksi liiviä kaksi T-paitaa kaksi T-paitaa ¾ hihalla kaksi etu-takaessua kahdet neuloshousut, kahdet housut taskullisena (etuvetoketju) ja kahdet housut ilman taskuja (kuminauhavyötärö) kahdet bermudat essuja ja päähineitä 2 kpl kutakin mallia. Koekäyttöasujen koot sovitaan Tilaajan kanssa tarjouksen jättämisen jälkeen. Koekäyttö on osana valintaperusteita.

7 Koekäyttöön tulevat vaatteet tulee toimittaa kolmen (3) viikon kuluessa Tilaajan ilmoittamasta ajankohdasta laskettuna. Mikäli Tarjoaja ei toimita pyydettyjä koevaatteita kolmen viikon kuluessa, on Tilaajalla oikeus hylätä tarjous. Näytekappaleiden toimittamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Tarjoaja. Valintaperusteet Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa arviointiperusteina ovat: Hinta painoarvo 40 % Hinnassa vertaillaan tarjouslomakkeella annettuja hintoja. Laatukriteerit painoarvo 55 % Laadullisten tekijöiden arvioinnin suorittaa Tilaajan määrittelemä työvaatetyöryhmä. Käyttömukavuus arvioidaan koekäytön perusteella käytännön keittiö- sekä siivoustyössä. Tuotteen ja palvelun laatu 15 % o työn jälki, ompeleiden siisteys ja kestävyys, kankaan materiaali o vaatteiden toimitusajat o varasuunnitelma Käytettävyys ja käyttömukavuus 15 % o materiaalin miellyttävyys päällä, hengittävyys o mallin istuvuus, käyttömukavuus työssä o vaatteen leikkaukset o sopivuus eri vartalotyypeille Toiminnallisuus 10 % o taskut o kännykän ja avainten säilytys o helppokäyttöisyys Tuotteen esteettisyys 15 % o vaatteiden ulkonäkö, tyylikkyys, yksityiskohdat, tikkaukset o Tilaajan ulkoisen ilmeen kuvastaminen ja imagon tukeminen o rypistyvyys, käyttäytyminen pesussa, viimeistely Tuotteen laatua arvioidaan mallivaatteiden avulla sekä tarjouksessa ilmoitettujen tietojen perusteella. Myös referenssikohteiden kokemuksella on vaikutusta arviointiin. Ympäristönäkökohdat painoarvo 5 %

8 Hylkäämisperusteet Sopimusehdot Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Valitun Tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sanktiot sopimusrikkomuksista Sopimuksen purkuperusteet Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Tarjous 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009) Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Mikäli työvaatteita ei ole riittävää määrä sinä päivänä, kun puhtaat vaatteet ovat tulleet pesulasta, seuraa sanktiona jokaisen vaatteen puuttumisesta 5 sanktio / tilattu vaate / viikko mikäli työvaatteet ovat lähteneet pesulaan sovitun kierron mukaisesti. Sama sanktio koskee, jos työvaate palautuu Tarjoajalta kohteeseen korjaamattomana tai likaisena. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan kaikki alkutoimituksessa tilatut työvaatteet tarjouslomakkeella ilmoittamassaan ajassa (liitteessä 1). Mikäli toimitus viivästyy sovitusta ajankohdasta, seuraa toimittajalle 5 sanktio / tilattu vaate / viikko. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan lisätilauksena tilatut työvaatteet tarjouslomakkeella ilmoittamassa ajassa (liitteessä 1). Mikäli toimitus viivästyy ajankohdasta tilaajasta riippumattomista syistä, seuraa toimittajalle 50 sanktio / yhden vaatteen viivästyminen / viikko. Tarjoajan rikkoessa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjä ehdottomia vaatimuksia sopimusaikana, ovat ne aina purkuperusteita, mikäli Tilaaja on reklamoinut niistä sähköpostilla, eikä Toimittaja ole tehnyt riittäviä korjaavia toimenpiteitä 14 vuorokauden aikana. Epäselvissä tapauksissa korjaavat toimenpiteet määrittää Tilaaja. Mikäli Tarjoaja ei kykene tuottamaan pääosaa sovitusta palvelusta tai mikäli Tarjoaja jättää olennaisesti täyttämättä sovittuja velvoitteitaan eikä Tilaajan kehotuksesta huolimatta toimi sopimuksen edellyttämällä tavalla, on Tilaajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ja Tarjoaja on korvausvelvollinen järjestelyn aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus esimerkiksi siinä

9 tapauksessa, että toiminta ei ole tarjouspyynnön, tarjouksen sekä niiden liitteissä esitetyn mukaista. Asiakirjojen julkisuus Tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Asiakirjoja ei lähetetä postitse, ne ovat katsottavissa tilaajalla. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjouksen voimassaoloaika Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Tuotteen hinta ja alennusprosentti eivät ole liikesalaisuuksia. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään neljä (4) kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien. Lisätiedot Mahdolliset tarjousta koskevat kysymykset tulee esittää sähköpostilla osoitteeseen Kaikki kysymykset ja vastaukset laitetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n kotisivuille kohtaan ajankohtaista, jossa ne ovat kaikkien luettavissa. Kotisivujen osoite on Tarjouksen jättö Pyydetyn mukainen ja allekirjoitettu tarjous palautetaan suljetussa kuoressa postitse klo mennessä osoitteeseen: Loimijoen Kuntapalvelut Oy Tanja Kalliola Turuntie Forssa Kuoren yläkulmaan merkintä Työvaatetarjous. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Loimijoen Kuntapalvelut Oy Tanja Kalliola kehitysjohtaja puh LIITEET Liite 1. Tarjouslomake Liite 2. Ehdottomat vaatimukset Liite 3. Toimituskohteet

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017.

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017. Euran kunta/ TARJOUSPYYNTÖ 1/6 ELINTARVIKKEET SEKÄ PAKKAUSMATERIAALIT AJALLE 1.2.2015-31.1.2018 + MAHDOLLINEN YHDEN VUODEN OPTIO Taustat ja hankinnan kohde Euran kunnan pyytää, yhdessä Säkylän kunnan sekä

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot