KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI LUONNOS v.1

2 TAUSTAA Hankkeelle asetettiin sen ensimmäisessä ohjausryhmässä tuotantomallityöryhmä pohtimaan tulevan järjestämislain oloihin sopivaa Keski-Suomen sote-tuotantomallia Työryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Mikael Palola, Saarikka, pj Marja Heikkilä, Keski-Suomen SOTE hanke Juha Kinnunen, Keski-Suomen SHP Raija Kolehmainen, Äänekoski Ulla Kuittu, Jyväskylä Marja Laurila, Wiitaunioni Reijo Räsänen, Seututerveyskeskus Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö Mauno Vanhala, Keski-Suomen SHP:n perusth:n yksikkö Sivi Talvensola, Keski-Suomen sosiaalialan oske, sihteeri

3 Työryhmän työskentely Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa 4.4. ja Työn pohjaksi on hankittu: Kaikki saatavissa ollut materiaali valmisteilla olevasta lainsäädännöstä Muiden alueiden suunnitelmia palveluiden tuottamisesta Seurattu valtakunnalta keskustelua ja kirjoittelua sotejärjestämisestä ja tuottamisesta Käyty keskustelua keskisuomalaisten palvelutarpeista Kehitetty oma kriteeristö omalle sote-tuotantomallille

4 KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE hankkeen tavoite on rakentaa Keski-Suomeen asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen palvelutuotantojärjestelmä uudelleen organisoimalla Laajan palveluintegraation toteutus asiakaslähtöisinä palvelukokonaisuuksina 2. Koska uudessa mallissa järjestämisvastuuta keskitetään, varmistetaan lähipalveluiden toimivuus useilla eri tavoilla. 3. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisosaamisen parantaminen kaikilla tasoilla 4. Uuden alueellisen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusrakenteen luominen sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja kehittymisen varmistamiseksi

5 Sairaanhoidon erityisvastuualueet ja sairaanhoitopiirit, väestö HYKS erva as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa kuntaa Etelä-Karjala kuntaa Kymenlaakso kuntaa L KYS erva as. 68 kuntaa Pohjois-Savo kuntaa Etelä-Savo kuntaa Itä-Savo kuntaa Keski-Suomi kuntaa Pohjois-Karjala kuntaa LP OYS erva as. 68 kuntaa Pohjois-Pohjanmaa kuntaa Kainuu kuntaa Keski-Pohjanmaa kuntaa Lapin kuntaa Länsi-Pohja kuntaa PP KAI TAYS erva as. 67 kuntaa Pirkanmaa kuntaa Etelä-Pohjanmaa kuntaa Kanta-Häme kuntaa Päijät-Häme kuntaa V EP KP KS PS PK TYKS erva as. 62 kuntaa Varsinais-Suomi kuntaa Satakunta kuntaa Vaasa kuntaa Manner-Suomi as. 304 kuntaa Ahvenanmaa Koko maa as. 16 kuntaa as. 320 kuntaa S VS P KH HUS PH ES KYM EK IS Kuntarajat MML 2013 Karttakuva Kuntaliitto/MS

6 KUMMASTA PÄÄSTÄ LÄHDETÄÄN LIIKKEELLE - tuotanto- vai asiakaslähtöisyys? KUNNAN ELINVOIMA, ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA TERVEYS KUNTALAISEN ELÄMÄN KOKONAISUUS ASIAKAS/POTILAS PALVELUPROSESSI TUOTANTOPROSESSI KILPAILUKYKY MARKKINOILLA TUOTANTOALUE ALUEEN KOKO

7 Sote-järjestämislaki versio Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu sisältää vastuun lakisääteisten sosiaali-ja terveydenhuollon tehtävien hoitamisesta sekä vastuun palvelujen: 1) yhdenvertaisesta saatavuudesta ja laadusta; 2) asianmukaisesta saavutettavuudesta; 3) tarpeen ja määrän määrittelemisestä; 4) tuotantotavasta päättämisestä; sekä 5) laadun ja määrän seurannasta, kehittämisestä ja valvonnasta. Järjestämisvastuuseen sisältyy lisäksi sosiaali-ja terveysalueen ja perustason alueen tehtäviin kuuluvan julkisen vallan käyttö.

8 JÄRJESTÄMISVASTUU VÄLIMÄEN TYÖRYHMÄN 5/2011 MUKAAN

9 MUIDEN SOTE-ALUEIDEN SUUNNITELMIA

10 Väli-Suomen SOTE hallinto-luonnos: 3 tason malli 2. SOTE-alue (noin miljoona asukasta) 1. Koko maa: Master Plan Tuotantoalue 1 3. Neljä integroidun sotepalvelun tuottajaa Tuotantoalue 2 X Tuotantoalue 4 Markku Pekurinen Tuotantoalue

11 Tulevaisuuden Väli-Suomen SOTE-alue rakentuisi 3 tason perusteella seuraavasti: 1. REFORMIN OHJAUS JA SUUNNITTELU: Kansallinen Master Plan koko reformille: Vastuu VN; valmistelu STM 2. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN: 1 SOTE; alue 1.1 miljoonaa asukasta. Suorilla vaaleilla valittu hallintoelin, välivaiheessa kuntayhtymä, jossa mukana valtion edustus (reformivaiheen hallinto)? Huolehtii alueellaan Master Planin mukaisten linjausten strategisesta ohjaamisesta Järjestämisvastuu laajan määritelmän mukaan (Välimäen TR) Optio yksityisten tai kolmannen sektorin palvelujen suorahankintaan alueille Kerää rahoituksen eri tahoilta yhteen ja suuntaa sen alueiden väestön hyväksi Tilaaminen, toiminnan seuranta, laatukysymykset, sopimusvalmistelu ja seuranta Huolehtii mm. palveluverkoston ratinoinnin kokonaisuudesta alueellaan, painopisteen siirtämisestä kohti perustasoa ja erityisesti alueiden välisistä tuotannon kysymyksistä Hyväksyy ja listaa tulevaisuudessa valinnanvapauslainsäädännön mukaiset palveluntuottajat sekä päättää korvausperiaatteista Kokonaan uudelleen rekrytoitu henkilöstö 3. PALVELUJEN TUOTTAMINEN: 4 integroidun sote-palvelun tuottajaa laajoilla sopimustuotannon valtuuksilla (oma, yksityinen tai 3. sektori) Alueellisen palveluverkon suunnittelun yksityiskohdat ja operatiivinen toimeenpano palveluverkoston rationoinnin osalta Tuotannon tehostamisen muutossuunnitelma alueen sisällä Tuotanto sopimuksen raameissa ja budjetin kohdentaminen SOTE-alueen ja tuotantoalueen välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti Kuntayhtymä tai kunnallinen osakeyhtiö; kaikki alueen kunnat kuuluvat (pakkojäsenyys?) Valtaosa henkilöstöstä siirtyy näille tuottajille Johtaminen organisoidaan ammattimaisesti Mahdollinen tulevaisuuden valinnanvapaus lainsäädäntö tuo uusia näkökulmia tehtäviin

12 Sote-alueen rahoitus (3) Institutionaalinen rahoittaja Valtio Kunta Kela Pääosin kuntapohjainen rahoitus (kiinteä maksu, /as.) + tarvevakioitu valtionosuus, /as.) + sv-korvaukset Järjestäjä Tuottajat Sote-alueet (5) Asiakas T1 T2 T3 Tn Kaikki julkiset varat ohjataan sote-alueelle ja kohdennetaan palvelutuotantoon sote-alueen päätöksenteon kautta Valinnanvapauslainsäädännön vallitessa tuottajan lopullisen valinnan tekee asiakas

13 ERVA-aluekokeiluhanke Pohjoinen polku Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen Lääkintöneuvos Lauri Nuutinen

14

15 SUURET KAUPUNGIT Kolme visiota sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta Huhtikuu 2014

16 Malli 1: VAHVA KUNTATUOTTAJA Sote-alue järjestäjä (tilaaja) Lakisääteinen sosiaali-ja terveydenhuollon tehtävien hoitaminen sekä vastuu palvelujen: 1) yhdenvertaisesta saatavuudesta ja laadusta väestövastuutasolla; 2) asianmukaisesta saavutettavuudesta; 3) tarpeen ja määrän määrittelemisestä; sekä 4) laadun ja määrän seurannasta, kehittämisestä ja valvonnasta. Lisäksi järjestämisvastuuseen kuuluva julkisen vallan käyttö sekä tutkimustyön koordinointi, valtion rahoituksen ja tutkimustyön ohjaus. sopimus ei kilpailutusta sopimus ei kilpailutusta Kuntatuottaja Tehtävät: perustason sosiaali- ja terveyspalvelut aluesairaalatasoinen sairaalahoito palvelujen (ali)hankintayksityiseltä ja kolmannelta sektorilta saavutettavuus lähipalveluiden osalta (paikallinen palveluverkko) toteuttaa väestövastuuta Organisaatio: suuret tuotanto-organisaatiot, jotka jakautuvat paikallisesti määriteltyihin alueellisiin hyvinvointikeskuksiin edellyttää jonkintasoista tilaajaorganisaatiota toteutus isäntäkuntamallina tai kuntayhtymänä Julkinen erikoissairaanhoito Tehtävät: erityistason erikoissairaanhoito päivystys ja ensihoito lääkärikoulutus erityisen vaativa kehitysvammahuolto palvelujen (ali)hankintayksityiseltä ja kolmannelta sektorilta Organisaatio: koko sote-alueella yksi organisaatio toteutus joko kuntayhtymänä, liikelaitoksena tai yhtiönä kuntien (tai kuntayhtymien) omistama sopimus kilpailutetut palvelut sopimus kilpailutetut palvelut Yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajat

17 Malli 2: VAHVA JÄRJESTÄJÄ Sote-alue Vahva palveluiden Järjestäjä Lakisääteinen sosiaali-ja terveydenhuollon tehtävien hoitamisesta sekä vastuu palvelujen: 1) yhdenvertaisesta saatavuudesta ja laadusta; 2) asianmukaisesta saavutettavuudesta; 3) tarpeen ja määrän määrittelemisestä; 4) tuotantotavasta päättämisestä; 5) kilpailuttamisesta; sekä 6) laadun ja määrän seurannasta, kehittämisestä ja valvonnasta. Lisäksi järjestämisvastuuseen kuuluva julkisen vallan käyttö sekä tutkimustyön koordinointi, valtion rahoituksen ja tutkimustyön ohjaus. sopimus suorahankintana erityistapauksissa, muutoin kilpailutuksella sopimus suorahankintana pääsääntönä, muutoin kilpailutuksella sopimus Kilpailutuksella sopimus pääsääntöisesti kilpailutuksella Kuntatuottajat Tehtävät: perustason sosiaali-ja terveyspalvelujen tuotanto tuotanto-organisaation koko riippuvainen markkinoista ja sote-alueen tilauksesta Julkinen erikoissairaanhoito tuotanto-organisaation koko riippuvainen markkinoista ja sote-alueen tilauksesta Yksityiset palvelun tuottajat Kolmannen sektorin toimijat

18 Malli 3: VAHVA JÄRJESTÄJÄ-TUOTTAJA Sote-alue palveluiden Järjestäjä-tuottaja Lakisääteinen sosiaali-ja terveydenhuollon tehtävien hoitamisesta sekä vastuu palvelujen: 1) yhdenvertaisesta saatavuudesta ja laadusta; 2) asianmukaisesta saavutettavuudesta; 3) tarpeen ja määrän määrittelemisestä; 4) tuotantotavasta päättämisestä; 5) kilpailuttamisesta sekä 6) laadun ja määrän seurannasta, kehittämisestä ja valvonnasta. Lisäksi järjestämisvastuuseen kuuluva julkisen vallan käyttö sekä tutkimustyön koordinointi, valtion rahoituksen ja tutkimustyön ohjaus. Nykyisten sairaanhoitopiirien tehtävät ja palvelutuotanto sopimus suorahankintana erityistapauksissa, muutoin kilpailutuksella sopimus Kilpailutuksella sopimus pääsääntöisesti kilpailutuksella Kuntatuottajat Tehtävät: perustason sosiaali-ja terveyspalvelujen tuotanto, perustason erikoissairaanhoito tuotanto-organisaation koko riippuvainen markkinoista ja sote-alueen tilauksesta Yksityiset palvelun tuottajat Kolmannen sektorin toimijat

19 Malli Vahvuudet Heikkoudet Vahva kuntatuottaja mahdollistaaelämänkaariajattelun ja integraation muihin kuntapalveluihin tukee kuntaperusteisuutta, mahdollistaa paikallisen päätöksenteon tilaaminen perustuu väestövastuuseen julkisen ja yksityisen tuotannon erottaminen selkeä vaarantaa kansallisen yhdenvertaisuuden vaarantaayksiportaisuuden, järjestämisvastuu sote-alueellaja kilpailuttaminen kunnissa Vahva järjestäjä kansallinen yhdenvertaisuusja yksiportaisuus toteutuvat paremmin järjestäjä vastaa kilpailuttamisesta mahdollistaa kokonaistuottavuuden parhaiten julkisenhankinnan toteutus hankalaa, saattaa edellyttää julkisen tuotannon yhtiöittämistä (mikäli suorahankinta ei ole mahdollista) kunnan rooli muuttuu merkittävästi integraatio muihin kuntapalveluihin heikkenee vaatii sote-alueella ison tilaajaorganisaation päätöksenteko etääntyy kunnasta Vahva järjestäjätuottaja muutoksen vaativan erikoissairaanhoidon osalta pienemmät vaativan erikoissairaanhoidon osaamista ja resursseja voidaan hyödyntää palveluiden järjestämisessä ja tilaamisessa järjestämis- ja tuottamisvastuut sekoittuvat näkökulma erikoissairaanhoitokeskeinen julkisenhankinnan toteutus hankalaa, saattaa edellyttää julkisen tuotannon yhtiöittämistä (mikäli suorahankinta ei ole mahdollista) integraatio muihin kuntapalveluihin heikkenee päätöksenteko etääntyy kunnasta

20 TUOTANTOVAIHTOEHDOT KESKI-SUOMESSA

21 TUOTANTOVAIHTOEHDOT KESKI- SUOMESSA Työryhmä päätti tarkastella neljää eri tuottajavaihtoehtoa: 1. kunnat 2. nykyiset, Paras-lain mukaiset sote-tuottajat 3. Keski-Suomen maakunta 4. tuleva sote-alue. Näille tuottajille luotiin vertailukriteerit. Lisäksi kerättiin huomioita asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta sekä plussia että miinuksia (vahvuudet/heikkoudet)

22 Haastateltavat 1. Mikael Palola, Saarikka, 2. Juha Kinnunen, Keski-Suomen SHP 3. Raija Kolehmainen, Äänekoski 4. Ulla Kuittu, Jyväskylä 5. Marja Laurila, Wiitaunioni 6. Reijo Räsänen, Seututerveyskeskus 7. Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö 8. Mauno Vanhala, Keski-Suomen SHP:n perusth:n yksikkö (tulossa) 9. Risto Kortelainen, Jyväskylä 10. Riitta Vanhanen, Keuruu 11.Tuula Liehu, Jämsä 12. Pekka Utriainen, Jyväskylä 13. Ari Kukka, Jyväskylä/JYTE 14. Eino Nissinen, Karstula 15. Markku Andersson, Jyväskylä 16. Hannu Javanainen, Äänekoski 17.Lisäksi kuunneltiin erityisen tarkasti yksityisten palveluntuottajien kommentit STM:n kuulemistilaisuudessa

23 Haastatteluista Jokaisen haastateltavan kanssa käytiin keskustelu Sote-järjestämislain mahdollisuuksista ja tilanteesta Järjestämisen ja tuottamisen eroista Kuntien uudistuvasta roolista Ja paljosta muusta Tästä osuudesta muistiinpanot Haastateltavat täyttivät omalta osaltaan taulukot niistä on tehty yhteenvedot Haastattelut kestivät 1 3 h Moni haastateltava lähetti vielä lisämateriaalia, kommentteja tai soitti KIITOS haastateltaville suuresta panoksesta ja innostuksesta!

24 Sote-tuottajavaihtoehdot Keski- Suomessa 2020 Tuottaja 1. Kunta 2. Nykyinen tuottaja (+ perustason soteintegraatio Seututk:ssa ja Jytessä) 3. Maakunta 4. Sote-alue Määrä / Osuus n. 31%

25 Tuottajien vertailukriteerit 1. Kyky luoda toimivat palveluprosessit, joissa asiakasta ei pompotella 2. Kyky purkaa hallintoa ja hallinnon raja-aitoja sekä vähentää palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä 3. Kyky edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja rakenteellista integraatiota 4. Kyky vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja 5. Kyky turvata osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi 6. Kyky edistää taloudellista tehokkuutta 7. Kyky taata kansalaisen valinnanmahdollisuus 8. Kyky tuotannon kokonaisuuden/markkinoiden hallintaan 9. Kyky järjestää tukipalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti 10. Kyky innovatiivisiin hankintoihin/kilpailuttamisosaaminen 11. Kyky vastata tilojen hallinnasta/omistuksesta muuttuvissa tilanteissa

26 Kriteeri TUOTTAJA VUONNA 2020, Pieni kunta, < as. 1. Kyky luoda toimivat palveluprosessit, joissa asiakasta ei pompotella 2.Kyky purkaa hallintoa ja hallinnon raja-aitoja sekä vähentää palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä 3.Kyky edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja rakenteellista integraatiota 4. Kyky vahvistaa sosiaali-ja terveydenhuollon peruspalveluja 5. Kyky turvata osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi 6. Kyky edistää taloudellista tehokkuutta 7. Kyky taata kansalaisen valinnanmahdollisuus 8. Kyky tuotannon kokonaisuuden/markkinoiden hallintaan 9. Kyky järjestää tukipalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti 10. Kyky innovatiivisiin hankintoihin/kilpailuttamisosaaminen - Vahvuudet - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta ++ Asiakkaat ja asukkaat tunnetaan hyvin Yhteistyö vahvaa Voisi toimia alihankkijana K-S:n tuotantoalueelle + -0Ei juuri purettavaa Myös paikallisella terveydenhuollolla pitäisi olla toimintavapautta, jotta yhteistyö toimisi. Halu pitää peruspalvelut kunnossa. - Heikkoudet - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta Erityispalvelut puuttuu ja kaikkein pienemmistä kunnista myös pth Esh ja koulut puuttuvat. Rahat eivät ehkä riitä. - + Vaikeuksia rekrytoinnissa ja taloudessa. + Kunta pystyy taloushallintaan. Ongelmana tietohallinto ja muu teknologia jokainen hankkii erikseen eri järjestelmän. - - Ateriat, siivous,ym. + - Tietohallinto, lääkinnälliset tukipalvelut, ym-

27 Kriteeri TUOTTAJA VUONNA 2020, keskikokoinen kunta n as. 1. Kyky luoda toimivat palveluprosessit, joissa asiakasta ei pompotella 2.Kyky purkaa hallintoa ja hallinnon raja-aitoja sekä vähentää palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä 3.Kyky edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja rakenteellista integraatiota 4. Kyky vahvistaa sosiaali-ja terveydenhuollon peruspalveluja 5. Kyky turvata osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi 6. Kyky edistää taloudellista tehokkuutta 7. Kyky taata kansalaisen valinnanmahdollisuus 8. Kyky tuotannon kokonaisuuden/markkinoiden hallintaan 9. Kyky järjestää tukipalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti - Vahvuudet - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta +++ Erittäin hallittava kokonaisuus Henkilöstö ja asiakaskunta hallittavissa - Heikkoudet - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta Kuntaliitokset vieneet voimavaroja +++ Sotessahyvä Yhteys kunnan muihin toimialoihin vielä teettää töitä Peruspalveluissa hyvä, esim. perhepalvelut ja vanhuspalvelut ESH ongelmallinen osin myös Jämsässä ++ Toiminnallisesti hyvä Pelkona resurssipula. + tehty paljon henkilöstön osaamisen ja hv:n kehittämiseksi ++ Omaa toimintaa tehostettu huomattavasti ja kustannusten kasvu huomattavasti alle valtakunnan lukujen. + Kohtalainen. + Vaihtelee Lääkärien jasosiaalityöntekijöiden sekä yleensä pätevien sijaisten saannissa ongelmia. Teknologian hyödyntämiseksi ei tarpeeksi resursseja. + Haasteena tietojärjestelmät ja teknologia 10. Kyky innovatiivisiin + vaihtelee kokemuksesta riippuen

28 Kriteeri TUOTTAJA VUONNA 2020, suuri kunta, n as. 1. Kyky luoda toimivat palveluprosessit, joissa asiakasta ei pompotella 2.Kyky purkaa hallintoa ja hallinnon raja-aitoja sekä vähentää palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä 3.Kyky edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja rakenteellista integraatiota 4. Kyky vahvistaa sosiaali-ja terveydenhuollon peruspalveluja 5. Kyky turvata osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi 6. Kyky edistää taloudellista tehokkuutta 7. Kyky taata kansalaisen valinnanmahdollisuus 8. Kyky tuotannon kokonaisuuden/markkinoiden hallintaan 9. Kyky järjestää tukipalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti 10. Kyky innovatiivisiin hankintoihin/kilpailuttamisosaaminen - Vahvuudet - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta - Heikkoudet - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta ++ Palvelut edelleen liian pirstaleisia Liian pieni ++ Kehityskykyinen + Toiminnallinen integraatio olemassa ++ Esh puuttuu Liikaa hallintokerroksia ja byrokratiaa Professioidenvaltahaittaa rakenteellista integraaatiota. Sosiaalihuollon ääni kuuluviin. +++ Jotkin henkilöstöryhmät ongelmallisia lääkärit ja sosiaalityöntekijät + Pitäisi myös katsoa kokonaisuutta, etteivät kustannukset kaadu soteen. Byrokratian purku. ++ Monipuolisia palveluja + palvelusetelit Parantamisen varaa. Osin eivät palvele substanssia. ++ Hyvä potentiaali. Pitäisi myös erikoistua soteen.

29 Kriteeri 1. Kyky luoda toimivat palveluprosessit, joissa asiakasta ei pompotella 2.Kyky purkaa hallintoa ja hallinnon raja-aitoja sekä vähentää palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä 3.Kyky edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja rakenteellista integraatiota 4. Kyky vahvistaa sosiaali-ja terveydenhuollon peruspalveluja 5. Kyky turvata osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi 6. Kyky edistää taloudellista tehokkuutta 7. Kyky taata kansalaisen valinnanmahdollisuus 8. Kyky tuotannon kokonaisuuden/markkinoiden hallintaan 9. Kyky järjestää tukipalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti TUOTTAJA V. 2020, nykyinen sote-tuotantoalue Vahvuudet Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta Useillaalueilla kuvattu prosessit ja saatu ne peruspalveluiden osalta hyvin toimiviksi. (Pohjoinen K-S) Hallinto yleensä melko vähäistä. Pienuus tässä etu. Perustasolla hyvä,mahdollisuutena SeutuTK:ssaja JYTE:ssä. Heikkoudet Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta SeutuTK ja JYTE ongelmallisia, ESH puuttuu kaikista ESH puuttuu. MikälI järjestäjä/lainsäätäjä niin päättää. On ydinbisnestä. Riittääkö kehittämisresurssi ja osaaminen? Pyritään henkilöstön tukeen, joustavuuteen. Matala, joustava organisaatio säästää. Tulevaisuus pelottaa. Lääkärit, sosiaalityöntekijät ja muut erityisosaajat miten saadaan? Kehittämisresurssit liian pienet. - Ei erityisen hyvä. - Riippuu hankintakokonaisuuksista. Ei pystysuuriin kokonaisuuksiin. Osittain kyllä. Esim. Tietohallinto.

30 TUOTTAJA VUONNA 2020 /MAAKUNTA Kriteeri Vahvuudet Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta Heikkoudet Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta 1. Kyky luoda toimivat palveluprosessit, joissa asiakasta ei pompotella 2.Kyky purkaa hallintoa ja hallinnon raja-aitoja sekä vähentää palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä 3.Kyky edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja rakenteellista integraatiota 4. Kyky vahvistaa sosiaali-ja terveydenhuollon peruspalveluja 5. Kyky turvata osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi 6. Kyky edistää taloudellista tehokkuutta Mahdollisuus sujuviin, täysiin prosesseihin. Hyvät mahdollisuudet, jos tahtoa ja uskallusta riittäärakentaa uutta. +++ Paras mahdollinen Mikäli niin päätetään. Saattaa edellyttää paikallisia toimintamalleja. +++ Kyky turvata täyd.koulutusja kollegiaalinen tuki, myös liikkuvat töntekijät. Vaarana suuruus. Suuri koko antaa mahdollisuuden rakentaa myös lisää hallintoa ja raja-aitoja! Onnistuuko sittenkään syrjäseudulle? Kankea organisaatio vaarana työhyvinvoinnille. ++ Pakko uskoa. Vaatii hyvää osaamista! Pitää varoa, ettei tule uutta Suojarinnettä 7. Kyky taata kansalaisen valinnanmahdollisuus 8. Kyky tuotannon kokonaisuuden/markkinoiden hallintaan Kyky järjestää tukipalvelut +++ Pitää olla useita tapoja Tukipalvelut ovat erilaisia, vaativat erityyppisiä

31 TUOTTAJA VUONNA 2020 /SOTE-ALUE Kriteeri HUOM! Useat vastaajatpitivät tätä vaihtoehtoa mahdottomana! 1. Kyky luoda toimivat palveluprosessit, joissa asiakasta ei pompotella 2.Kyky purkaa hallintoa ja hallinnon raja-aitoja sekä vähentää palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä 3.Kyky edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja rakenteellista integraatiota 4. Kyky vahvistaa sosiaali-ja terveydenhuollon peruspalveluja 5. Kyky turvata osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi 6. Kyky edistää taloudellista tehokkuutta 7. Kyky taata kansalaisen valinnanmahdollisuus 8. Kyky tuotannon kokonaisuuden/markkinoiden hallintaan 9. Kyky järjestää tukipalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti Vahvuudet Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta +On mahdollista Heikkoudet Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta Yleisesti pidettiin liian suurena,asiakas voi hukkua rakenteen rattaisiin. + On mahdollista Yleisesti pelättiin,että näin iso koko lisää liikaa sääntöjä, ohjeistusta, hierarkiaa, linjauksia, vain numeroilla johtamista. + On mahdollista +On mahdollista Käytännössä saattaa olla liian vaikeaa, voi käydä jopa niin, että vaativa erikoissairaanhoito korostuu. + On mahdollista Entä työhyvinvointi näin valtavassa organisaatiossa? + Mahdollistaisi tehokkaan rationalisoinnin Käytännössä tuloksena voisiolla massivisuus ja byrokraattisuus. ++ Haasteena tiedonkulku ++ ++

32 Yhteenveto Taulukkotyöskentelyn ja haastattelujen perusteella parhaaksi vaihtoehdoksi uudessa tilanteessa todettiin maakunnallinen tuotantoalue Monet haastateltavat olivat keskustelleet asiasta myös työyhteisössään tai kollegojensa kanssa Sote-alue koettiin yleisesti mahdottomaksi hallita Nykyiset kunnat koettiin liian pieniksi Nykyiset sote-alueet ovat myös liian heiveröisiä, osalla ei edes perustason sote-integraatiota

33 Sote - hallintomallit Keski-Suomessa Kuntayhtymä Liikelaitoskuntayhtymä Kuntayhtymä + kuntayhtymäliikelaitos Osuuskunta Osakeyhtiö Säätiö Vastuukunta

34 Hallintomallien vertailukriteerit 1. Kyky tuotannon kokonaisuuden/markkinoiden hallintaan 2. Kyky järjestää tukipalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti 3. Kyky turvata kansalaisvaikuttaminen/demokratia 4. Viranomaistoiminnan mahdollistaminen 5. Kyky innovatiivisiin hankintoihin/kilpailuttamisosaaminen 6. Kyky vastata tilojen hallinnasta/omistuksesta eri tilanteissa 7. Kyky turvata osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi

35 Hallintomalli KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN SOTE-TUOTANTOALUE Kyky tuotannon kokonaisuuden/markkinoiden hallintaan - Plussat - Miinukset - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta Kuntayhtymä + +Tuttu ja turvallinen, hallintomalli tuo erilaiset alueelliset ja muut intressinäkökulmat esiin -- Voi synnyttää sote-alueella kilpailevia toimintalinjoja ja järjestämisroolia -Kankea Liikelaitoskuntayhtymä +++ Joustavampi kuin kuntayhtymä, siinä mielessä hyvä Ky + ky-liikelaitos + Osuuskunta Osakeyhtiö -Osuuskunta edistää jäsentensä etua ketkä muodostaisivat? Sote-muutoson ilmankin jo niin suuri, että sen yhteydessä on vaikea opiskella vielä uutta hallintomallia. ++ Toimisi joustavasti Säätiö - Vastuukunta - Herättää puolessa maakuntaa epäluuloa markkinoiden hallinta ei onnistu.

36 Hallintomalli KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN SOTE-TUOTANTOALUE Kyky järjestää tukipalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti - Plussat - Miinukset - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta Kuntayhtymä - Raskas tähän tarkoitukseen + Palvelutuotannon osana tukisi substanssia Liikelaitoskuntayhtymä ++ Ky + ky-liikelaitos + Osuuskunta ++ Osakeyhtiö +++ Auttaa tehostamaan tukipalveluiden tuotantoa, joustava. - Myytävissä? Voiton tavoittelu? Säätiö - Vastuukunta ++, jos riittävän iso

37 Hallintomalli Kuntayhtymä KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN SOTE-TUOTANTOALUE Kyky turvata kansalaisvaikuttaminen/demokratia - Plussat - Miinukset - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta +++ Turvaa välillisen demokratian avulla melko kattavasti Liikelaitoskuntayhtymä ++ Ky + ky-liikelaitos ++ Osuuskunta + Osakeyhtiö - Säätiö - Vastuukunta +

38 Hallintomalli Kuntayhtymä KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN SOTE-TUOTANTOALUE 2020 Liikelaitoskuntayhtymä Viranomaistoiminnan mahdollistaminen - Plussat - Miinukset - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta ++ Tärkeä näkökulma. Viranomaistyötä on sosiaalipalveluissapaljon enemmän kuin yleisesti ajatellaan. Äänekosken lukujen perusteella arvioiden niitä tehdään K-S:nkunnissa vuodessa. Ky + ky-liikelaitos ++ Osuuskunta -- Osakeyhtiö -- Säätiö -- Vastuukunta ++

39 Hallintomalli KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN SOTE-TUOTANTOALUE 2020 Kuntayhtymä + 5. Kyky innovatiivisiin hankintoihin/kilpailuttamisosaaminen - Plussat - Miinukset - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta Liikelaitoskuntayhtymä ++ Ky + ky-liikelaitos + Osuuskunta ++ Osakeyhtiö +++ Säätiö + Vastuukunta ++

40 Hallintomalli KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN SOTE-TUOTANTOALUE 2020 Kuntayhtymä Kyky vastata tilojen hallinnasta/omistuksesta eri tilanteissa - Plussat - Miinukset - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta EI LÖYDETTY EROJA Liikelaitoskuntayhtymä ++ Ky + ky-liikelaitos ++ Osuuskunta ++ Osakeyhtiö ++ Säätiö ++ Vastuukunta ++

41 Hallintomalli Kuntayhtymä KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN SOTE-TUOTANTOALUE Kyky turvata osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi - Plussat - Miinukset - Huomiot asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta ++Tuttu ja turvallinen. -Kankea. Liikelaitoskuntayhtymä ++ Ky + ky-liikelaitos ++ Osuuskunta Osakeyhtiö + Työntekijät oisivat olla jäseninä - Uusi ja pelottava + Työntekijät voisivat olla osakkaita - Uusi ja pelottava + Joustava Säätiö + - Vastuukunta +-

42 KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLIN LUONNOSTELUA

43 Keski-Suomen maakunnallinen tuotantoalue miksi? Suuri tilaaja suuri, osaava tuottaja ( tilaajan ja tuottajan erottaminen) Suuri tuottaja kykenee neuvottelemaan ja vastaamaan koko sote-palvelukonaisuudesta (täysi sote-integraatio) Vaikea uskoa, että meillä on niin taitava tilaaja, joka kykenee tilaajaosaamisellaan turvaamaan koko sotealueen ( ) asukkaiden palvelut -> alue pilkottava pienempiin osiin Mitä suuremmat tuotanto-alueet, sitä pienempi tilaajaorganisaatio järjestämisalueelle tarvitaan Keski-Suomessa on perinteistä hyvää osaamista ja yhteistyötä erikoissairaanhoidossa ja sosiaalihuollon erityispalveluiden järjestämisessä

44 Keski-Suomen maakunnallinen tuotantoalue millainen? Koko maakunnan laajuinen myös Jämsän seutu mukaan - jos haluavat tulla Uusi toimintapohja ei SHP tai Jyväskylä Hallintomallin tulisi tukea joustavaa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotantoa Mielellään ketterämpi kuin perinteiset kuntayhtymät Hoitanee julkisia viranomaistehtäviä, joten tulee olla kunnallinen Liikelaitoskuntayhtymä saanut paljon kannatusta Alihankintana yksityiset ja 3. sektorin palvelut Mallin tulisi turvata maakunnan laajuiset asiakasprosessit Tärkeää huomioida alueiden erilaisuus alueorganisointi myös mahdolliseksi

45 Keski-Suomen sote-tuotantoalueen keskeiset tehtävät Keskittyminen sote-palveluiden vaikuttavuuden parantamiseen -> tuottavuuden parantaminen Vaatimus kehittää palveluita koko maakunnan mittakaavassa ja hyödyntää parhaita malleja Vaatimus luoda uudenlainen sekä ennaltaehkäisyyn että palvelujen tuotantoon keskittyvä toimintamalli (EI pelkkä palvelutehdas) <- koska ei jälkilaskutusmahdollisuutta, kustannustietoisuus on nostettava uudelle tasolle. Tilat ja laitteet erilliselle kiinteistöyhtiölle, joka olisi tuotanto-organisaation omistuksessa (estäisikö keskittämisen?)

46 Keski-Suomen sote-tuotantoalueen suhde sote-alueeseen (järjestäjään) Hyvä yhteistyö olemmehan jäseninä kuntayhtymässä, jossa meillä on 31 %:n vaikutusvalta jos olemme yhtenäisiä Tarvittava sote-alueen laajuinen palvelutuotanto-, kehitttämis-, koulutus- ja tutkimusyhteistyö Työnjako, erikoistuminen, verkostoituminen, palveluverkon tarkastelu reuna-alueilla Yhteistyö tukipalveluissa Tietohallinto, teknologian kehittäminen, ym. Keski-Suomi on vahva, alueensa läpikotaisin tunteva tuottaja -> edellyttää osaamisen vahvistamista!

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Hankesuunnitelmassa luvattua 1. Selvityksen lähtökohtana on sosiaali- ja

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti Liisa Heinämäki AVAUKSIA Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti 28 2010 Liisa Heinämäki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Helsinki 2010 THL Avauksia

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 Perusturvalautakunta 11.2.2015 Liite 1 2 RAPORTTI OSA 2 ERIYTETYISTÄ PALVELUISTA INTEGROITUIHIN PALVELUIHIN 10.1.2015 JOHDANTO Tämä raportti täydentää

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS JULKAISU 7/2009 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 4.11.2009 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

SOTE-LAKILUONNOKSEN ARVIOINTIA. Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS 30.1.2014

SOTE-LAKILUONNOKSEN ARVIOINTIA. Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS 30.1.2014 SOTE-LAKILUONNOKSEN ARVIOINTIA Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS 30.1.2014 ERILAISET NÄKEMYKSET OVAT YMMÄRRETTÄVIÄ SOTE-palveluiden järjestäminen on niin laajakantoinen ja merkittävä asia, että on ymmärrettävää,

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN KESKITTÄMINEN SAIRAALA-APTEEKKIIN

LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN KESKITTÄMINEN SAIRAALA-APTEEKKIIN ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Jaakko Asikainen Jouni Asikainen LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN KESKITTÄMINEN SAIRAALA-APTEEKKIIN ALUEELLISEN LÄÄKEHUOLLON TOIMINNALLINEN VAIHTOEHTO Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot