Alkoholijuomien markkinoinnin uudet säännöt MaRan Marraspäivä varatuomari Kai Massa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholijuomien markkinoinnin uudet säännöt 1.1.2015. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 varatuomari Kai Massa"

Transkriptio

1 Alkoholijuomien markkinoinnin uudet säännöt MaRan Marraspäivä varatuomari Kai Massa

2 Johdannoksi Alkoholilaissa lähtökohtaisesti väkevien alkoholijuomien mainostamisen täyskielto (poikkeuksena esimerkiksi anniskelupaikat). Väkeviä koskeva mainontasäännökset nostettiin lain tasolle keväällä Mietojen juomien mainostaminen lähtökohtaisesti sallittu, mutta alkaen voimaan uusia kieltoja (ulkomainontakielto, some, kilpailut ja arpajaiset) Uudet kiellot ovat herättäneet laajaa keskustelua mediassa (viskigate, jakeluautot, some yms) Valvira päivittänyt mainontaohjeen Avit soveltavat (tai niiden tulisi soveltaa) ohjetta valvontatoiminnassaan. 2

3 Väkevät juomat Väkevien alkoholituotteiden mainonta Väkevien juomien mainontaa koskevat säännöt nostettiin lain tasolle Lähtökohtaisesti täyskielto, josta poikkeuksia Mainontaa saa harjoittaa: 1) väkevien alkoholijuomien valmistus-, vähittäismyynti- ja anniskelupaikoissa 2) painetussa tai tietoverkossa esitetyssä vähittäismyyntihinnastossa siten, että kaikki saatavilla olevat juomat esitellään kuluttajille yhdenmukaisella tavalla; sekä 3) alkoholijuomien myyntiin osallistuville, ei kuitenkaan kuluttajille avoinna olevassa tietoverkossa. Väkevien sallittua mainontaa koskee muutoin samat rajoitukset kuin mietoja juomia

4 Miedot juomat - ulkomainontakielto Mietojen juomien mainonta on kiellettyä jos se toteutetaan tai kohdistetaan yleisölle järjestyslaissa (612/2003) tarkoitetulla yleisellä paikalla Mikä on yleinen paikka? Esimerkkejä kiellon vaikutuksesta (ellei poikkeus sovellu): Bussipysäkkimainonta ja mainostaulut kaduilla kielletään Mainontaa ei voi harjoittaa julkisissa liikennevälineissä Mietoja juomia koskevaa mainontaa ei voi harjoittaa kauppakeskuksissa Julkisella paikalla kulkevien jakeluautojen kyljissä olevat alkoholimainokset poistettava Julkisella paikalla tapahtuvasta mainonnasta on tehty muutamia poikkeuksia 4

5 Ulkomainontakieltoa koskevat poikkeukset Mietojen juomien mainontaa voidaan kuitenkin harjoittaa: 1) kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetussa yleisötilaisuudessa ja siihen pysyvästi käytettävässä paikassa; 2) kansainvälisessä liikenteessä käytettävässä aluksessa; 3) vähittäismyynti- ja anniskelupaikassa; sekä 4) vähittäismyynti- ja anniskelupaikan ulkopuolella juoman saatavuuden ja hinnan ilmoittamisen osalta. Poikkeuksia koskeva lista on tyhjentävä! 5

6 Yleisötilaisuutta koskeva poikkeus Mainontaa saa harjoittaa kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetussa yleisötilaisuudessa ja siihen pysyvästi käytettävässä paikassa Kokoontumislain yleisötilaisuuden määritelmä on laaja Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia. Festivaalit ja musiikkikonsertit (kaupalliset) messutapahtumat Urheilutapahtumat Huvipuisto- ja tivolitapahtumat Alkoholin mainontaa yleisötilaisuudessa voi rajoittaa muut AlkoL säännöt (esim lapsille suunnatut tapahtumat) 6

7 Yleisötilaisuutta koskeva poikkeus Maininta on sallittua myös tiloissa, joita pysyvästi käytetään yleisötilaisuuksien järjestämiseen vaikka sitä ei ko. hetkellä käytettäisi yleisötilaisuuden järjestämiseen Jäähallit / Jalkapallostadionit, konserttipaikat yms. Esimerkiksi kaukalon laidalla voi olla pysyvä olutmainos Valvira: olennaista on tilan ensisijainen käyttötarkoitus. Jos tila on ensisijaisesti muuta tarkoitusta kuin yleisötilaisuuksien järjestämistä varten, voidaan mainontaa harjoittaa vain niissä tilanteissa joissa tilaa käytetään yleisötilaisuuden järjestämiseen. 7

8 Anniskelupaikkoja koskeva poikkeus Mainontaa saa harjoittaa vähittäismyynti- ja anniskelupaikassa; Poikkeus kattaa sekä anniskelupaikan sisätilat että sen ulkotarjoilualueen Poikkeus kattaa anniskelualueet ja ei - anniskelualueet Terassi: Poikkeuksesta johtuu, että terassin kalustuksessa, rekvisiitassa, päivävarjoissa, myyntipisteessä yms. voi olla alkoholimainontaa. Terassiaidan ulkopuolelle laitettuja mainoksia voidaan pitää anniskelupaikan ulkopuolella tapahtuvana mainontana (vrt. ravintolan ikkunamainos) 8

9 Anniskelupaikkoja koskeva poikkeus Valviran ohjeessa on rajoitettu tapaa jolla mainontaa voidaan terassilla harjoittaa: Alkoholimainonta ulkotarjoilualueen mainosvarjoissa, kalusteissa ja rekvisiitassa ei saa olla niin huomiota herättävää ja anniskelualueen ulkopuolelle kohdistettua, että sitä voitaisiin pitää yleisten paikkojen mainontakiellon kiertämisenä. Miten ohje suhtautuu lain säännökseen? 9

10 Anniskelupaikkoja koskeva poikkeus 4) Anniskelupaikan ulkopuolella voidaan mainostaa juoman saatavuutta ja hintaa On monia eri tapoja ilmoittaa juomien saatavuudesta lain säännös ei rajoita sitä miten näkyvästi saatavuudesta ja/tai hinnasta ulkopuolella mainostetaan Ulkopuolella tapahtuvaa mainontaa on esimerkiksi: Ravintolan näyteikkunassa oleva juomalista Ikkunassa/ovessa tai markiisissa oleva mainos Kadulle asetettava A-ständi, jossa myytävä tai myytäviä tuotteita Juoman nimi/logo markiisissa mainostaa että ko. tuotetta saa ravintolasta Kuva / piirros oluttuopista / -pullosta 10

11 Anniskelupaikkoja koskevat poikkeukset Valvira: Myyntipaikkojen ulkopuolella tuotetta ei saa tuoda esiin esimerkiksi erityisen suurikokoisella mainoksella tai muuten huomiota herättävällä tavalla. Tuotteen esilletuonti ei saa myöskään olla selkeästi mainonnallinen, toisin sanoen tuotteen laadun, maun tai muiden ominaisuuksien laajempi kuvaileminen ei ole sallittua Ravintolan nimi voi olla sama kuin miedon alkoholijuoman nimi. Tällöin on kuitenkin huomattava, että ravintolan mainonta yleisellä paikalla muualla kuin sen välittömässä läheisyydessä voi muodostua kielletyksi alkoholijuoman epäsuoraksi mainonnaksi 11

12 Mainonnan rajoittaminen SOMEssa Alkoholimainonta on kiellettyä, jos sen kaupallinen toteuttaja: käyttää hallitsemassaan tietoverkon palvelussa kuluttajien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä tai saattaa palvelun välityksellä kuluttajien jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä. HE: Kielto koskisi erityisesti kuluttajien omien juomiskuvien tai videoiden jakamista valmistajan internetsivujen tai yhteisöpalvelujen kautta Alkoholijuomien valmistajien internet- tai sosiaalisen median sivuilla ei saisi esittää kuluttajien kuvia, videoita tai tarinoita eikä mainostaja saisi tarjota sisältöä kuluttajien jaettavaksi. 12

13 Mainonnan rajoittaminen Somessa HE Jos mainostaja on estänyt tuottamansa mainosaineiston jakamisen niillä keinoilla, jotka ovat sen käytettävissä, se ei vastaisi siitä, että kuluttaja esimerkiksi lähettää linkin tai aineistoa toiselle kuluttajalle. Lain säännös on erittäin tulkinnanvarainen. Mitä pidetään alkoholimainonnan kaupallisena toteutuksena? Millaista myötävaikuttamista vaaditaan jotta kuluttajien tuottama materiaali yhteisösivulla katsotaan kielletyksi mainonnaksi. Millainen kuluttajien tuottama sisältö katsotaan kielletyksi mainonnaksi Valviran ohje pyrkii perusteellisesti tekemään eroa ja kielletyn välillä erittäin vaikeasta lähtökohdasta 13

14 Mainonnan rajoittaminen SOMESSA Laissa rajoitetaan kaupallisen toteuttajan toimesta tapahtuva mainontaa internetissä Onko näiden tilanteen välillä eroa? Ravintolan / hotellin yms. yhteisöpalvelusivut, joissa näkyvää alkoholin tuotemainontaa Ravintolan / hotellin yms. yhteisöpalvelusivut, joissa mainostetaan toiminta-ajatusta / liikeideaa, aukioloaikoja / palvelua sekä siellä järjestettäviä tapahtumia mutta ei suoranaisesti alkoholituotteita Jos yhteisöpalvelusivuilla ei mainosteta alkoholia hankalien velvoitteiden / rajoituksien ei pitäisi tulla sovellettavaksi. Miten Valvira suhtautuu asiaan? 14

15 Mainonnan rajoittaminen SOMESSA Kaupalliselta toteuttajalta edellytetään lain esitöiden mukaan aktiivista myötävaikuttamista. Tehdäänkö eroa näiden tilanteiden välillä? : Kuluttajien tuottaman materiaalin aktiivinen käyttäminen alkoholimainonnan osana ravintolan yhteisösivuilla tai kuluttajien kehottaminen jakamaan alkoholimainonnaksi katsottavaa sisältöä Kuluttajapalautteen ja kommenttien näkyminen ravintolan yhteisösivuilla osana sivujen normaalia toiminnallisuutta. Näissä saattaa olla alkoholiin viittaava sisältöä, johon ravintola e ole voinut vaikuttaa. Onko kaupallisella toteuttajalla velvollisuus monitoroida tai poistaa kuluttajien tuottamaa sisältöä? 15

16 Mainonnan rajoittaminen SOMESSA Valviran mukaan sallittua: Mietojen juomien mainonta perinteisillä internetsivuilla Mietojen juomien mainonta sosiaalisen median palvelussa, kun jakamistoiminnon käyttö koskevat rajoitukset on otettu huomioon ja kuluttajien mahdollisuus kirjoittaa sivuille ja kommentoida siellä on estetty tai mainostaja poistaa alkoholimainonnaksi katsottavat kuluttajien kirjoitukset Kuluttajan tuottaman sisällön ja jakamismahdollisuuden hyödyntäminen muiden tuotteiden ja palveluien kuin alkoholijuomien mainonnassa. Jos kuluttajan pääasiallinen viesti ei liity alkoholijuomiin, sitä ei tarvitse poistaa. Valviran mukaan kyse aina kokonaisharkinnasta Pohdintaa 16

17 Arpajaisia ja kilpailuja koskeva kieltoa Alkoholimainonta on kiellettyä, jos siinä käytetään kuluttajan osallistumista peliin, arpajaisiin tai kilpailuun Esimerkkejä kielletyksi katsottavasta mainonnasta: Kuluttajille kohdistetut arpajaiset, joissa voi voittaa alkoholijuomaa Ravintolassa järjestettävät kilpailut / pelit, joissa palkinnoksi voi voittaa alkoholijuomaa Esim panimoyhtiö tai alkoholituotteen valmistaja ei voi myöskään järjestää arpajaisia tai kilpailuja jonka palkinnoksi voittaa esimerkiksi liput konserttiin tai matkan. Valvira: anniskelupaikassa saa edelleen järjestää pelejä, arpajaisia ja kilpailuja kunhan ne eivät millään tavalla liity alkoholijuomiin eikä niiden palkintoina ole alkoholijuomia 17

18 Alkoholin markkinoinnin uudet säännöt KYSYMYKSIÄ? 18

OPPAITA 2:2006. Alkoholiasiat ravintolassa. Terveydeksenne.

OPPAITA 2:2006. Alkoholiasiat ravintolassa. Terveydeksenne. OPPAITA 2:2006 Alkoholiasiat ravintolassa Terveydeksenne. Tässä painoksessa on huomioitu annetut uudet lait. Eduskunnan hyväksymä laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta tulee voimaan 1.10. 2006. Elintarvikelaki

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI Muistiot 2014:3 KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI

Lisätiedot

Kaupallisen viestinnän yleiset standardit. Joulukuu 2008

Kaupallisen viestinnän yleiset standardit. Joulukuu 2008 1 Kaupallisen viestinnän yleiset standardit Joulukuu 2008 Joulukuu 2008 Kaupallisen viestinnän yleiset standardit heijastelevat useita asioita, joihin Eurooppa-neuvosto otti kantaa vuonna 2001 suosituksellaan

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO Sisäasiainministeriö on järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 13 :n 2 momentin nojalla 27.8.1999 vahvistanut koulutusaineiston käytettäväksi 1.9.1999

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies ALAIKÄISET, MARKKINOINTI JA OSTOKSETt Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi. Markkinoinnin kohteena ovat

Lisätiedot

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän. ohjeet

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän. ohjeet Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeet Julkaisija: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Painopaikka: Hämeen Kirjapaino Ulkoasu: gra & grappo 2011 Esipuhe Panimoala toimii

Lisätiedot

Ohje 3/2012 1 (9) Dnro 1731/06.10.06.01/2012 29.2.2012. Jakelussa mainituille. Tupakkatuotteiden esilläpitokielto

Ohje 3/2012 1 (9) Dnro 1731/06.10.06.01/2012 29.2.2012. Jakelussa mainituille. Tupakkatuotteiden esilläpitokielto Ohje 3/2012 1 (9) Jakelussa mainituille Tupakkatuotteiden esilläpitokielto Lainsäädäntö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on 18.2.2011 antanut tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin: TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:11 Asia Hakija Luentoesityksen tekijänoikeussuoja, tekijänoikeus virkasuhteessa Tieteentekijöiden liitto ry Annettu 15.09.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Tieteentekijöiden liitto

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S EUROOPAN KOULUTUSJA PEREHDYTYSMATERIAALIA HOME KOSKEVA TOIMINTAPERIAATE

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S EUROOPAN KOULUTUSJA PEREHDYTYSMATERIAALIA HOME KOSKEVA TOIMINTAPERIAATE NUTRITION HOME BEAUTY YO U R B U S I N E S S YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME NUTRITION YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME EUROOPAN KOULUTUSJA PEREHDYTYSMATERIAALIA KOSKEVA TOIMINTAPERIAATE NUTRITION

Lisätiedot

MOBIILIMARKKINOINTILUPIEN KERÄÄMINEN, LUPIEN HALLINTA JA NIIHIN LIITTYVÄT KÄYTÄNTEET

MOBIILIMARKKINOINTILUPIEN KERÄÄMINEN, LUPIEN HALLINTA JA NIIHIN LIITTYVÄT KÄYTÄNTEET MOBIILIMARKKINOINTILUPIEN KERÄÄMINEN, LUPIEN HALLINTA JA NIIHIN LIITTYVÄT KÄYTÄNTEET Tämän dokumentin tarkoituksena on selvittää mobiilimarkkinointilupien keräämiseen ja hallintaan liittyviä säännöksiä

Lisätiedot