KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ALKOHOLIMAINONNASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ALKOHOLIMAINONNASTA"

Transkriptio

1 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ALKOHOLIMAINONNASTA

2 Helsinki

3 Mitä mieltä järjestöt ovat hallituksen alkoholimainontaa koskevasta lakiesityksestä? Järjestöt pitävät erittäin tärkeänä askeleena, että alkoholijuomien mainontaa rajoitetaan kieltämällä alkoholin ulkomainonta ja sosiaalisen median hyödyntäminen alkoholin mainostamisessa. Vieläkin isompi askel olisi kuitenkin ollut mielikuvamainonnan kieltäminen, kuten Ranskassa on tehty. Olisi hyvä, jos myös mielikuvamainonnan kielto voitaisiin vielä sisällyttää lakimuutoksiin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on tärkeää, että nyt tehtävien ratkaisujen riittävyyttä jatkossa arvioidaan ja mielikuvamainonnan kieltoon tarvittaessa palataan. Järjestöt toivovat lisäksi, että hallituksen lakiesitystä voitaisiin eduskunnassa täydentää sisällyttämällä myös urheilutapahtumat ulkomainontakiellon piiriin. Miksi alkoholimainontaa pitää rajoittaa? Alkoholimainonta tutkitusti aikaistaa ja lisää nuorten alkoholinkäyttöä. Aikaisin aloitettu päihteidenkäyttö puolestaan ennakoi päihdeongelmia aikuisiällä. Miksi juuri Suomessa alkoholimainonta on ongelma? Alkoholimainonta ei ole ongelma vain Suomessa vaan alkoholinmainonnan vaikutuksista lasten ja nuorten alkoholinkäyttöön on olemassa vahva kansainvälinen tutkimusnäyttö. Alkoholimainonnan rajoituksia vaaditaan laajasti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Norjassa alkoholimainonta on kielletty kokonaan, Ranskassa on sallittua vain tuotetietomainonta, eli juomia ei saa myydä myönteisillä mielikuvilla kuten Suomessa. Suomen tilannetta seurataan kiinnostuneena eri puolilla maailmaa. Suomesta toivotaan esimerkkiä muillekin maille alkoholimainonnan rajoittamisessa. Toisaalta kansainvälinen alkoholiteollisuus kantaa huolta siitä, että jos rajoitukset kiristyvät Suomessa, muut maat voivat seurata perässä. Tämä selittää osaltaan alkoholiteollisuuden voimaperäistä lobbausta rajoituksia vastaan. Ovatko tutkimustulokset mainonnan vaikutuksista yksiselitteisiä? Väite tutkimustulosten kiistanalaisuudesta on osa alkoholiteollisuuden 3

4 suunnitelmallista vaikuttamistyötä. Tosiasiassa alan kansainvälinen tutkijayhteisö on vahvan yksimielinen siitä, että mainonta aikaistaa ja lisää nuorten alkoholinkäyttöä. Vastustajat vetoavat tavallisesti vanhoihin tutkimuksiin ajalta, jolloin tietopohja asiassa oli vielä heikolla tolalla. He myös noukkivat tutkimusten joukosta yksittäisiä selvityksiä, joissa vaikutukset ovat jääneet epäselväksi. Nämä eivät kuitenkaan ole millään tavoin yhteismitallisia niihin laajoihin tutkimusaineistoihin ja -bibliografioihin, joita nykyään on olemassa. Entä professoreiden Asparan ja Tikkasen keväällä julkaistu raportti, joka kyseenalaistaa mainonnan vaikutukset? Asparan ja Tikkasen julkaisema puheenvuoro nojaa vahvasti alkoholiteollisuudelta rahoitusta saaneisiin lähteisiin, ja kirjoittajat myös itse toistavat kansainvälisen alkoholiteollisuuden teesejä. Alan tutkimukseen syvällisesti perehtyneiden eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden keskuudessa paperi ja sen johtopäätökset ovat herättäneet kummastusta. 1 Alkoholiteollisuus vakuuttaa, että mainonta ei lisää kulutusta vaan vaikuttaa ainoastaan siihen, minkä tuotteen kuluttaja valitsee? Tämä usein toistettu väite pätee ainoastaan tuotteisiin, joiden kulutus on vakio. Mainonta ei lisää pesukoneiden tai vessapaperin kulutusta vaan ainoastaan vaikuttaa siihen minkä merkkisiä tuotteita ostetaan. Alkoholijuomat kuuluvat hyödykkeisiin, joiden kokonaiskulutus vaihtelee ja joissa mainonta luo uusia tarpeita. Mainostajat tuntevat hyvin ilmiön, jossa jonkin valmistajan onnistunut kampanja lisää myös kilpailijoiden tuotteiden myyntiä. Onnistunut siiderimainos voi lisätä myös muiden siiderimerkkien myyntiä. Eikö pitäisi mieluummin kantaa huolta siitä, minkälaisia vaikutteita nuoret saavat kavereilta, kotoa ja populaarikulttuurista? Nuorten alkoholinkäyttöön vaikuttaa moni asia, joista on kyettävä tunnistamaan ne, joihin on mahdollista puuttua. Mainonta on tutkitusti nuorten alkoholinkäyttöä lisäävä tekijä, ja siihen on mahdollista vaikuttaa lainsäädännön kautta, toisin kuin vaikkapa kavereiden esimerkkiin tai rockmusiikkiin. Ei ole olemassa mitään yksittäistä keinoa, jolla nuorten päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat poistetaan. Hinta ja saatavuus ovat tunnetusti tehokkaimmat keinot vähentää alkoholinkäyttöä, mutta alkoholimainonnan rajoittaminen 1 Paperin aineistorajauksiin ja johtopäätöksiin liittyvistä epäjohdonmukaisuuksista ja virheistä on laadittu yksityiskohtainen katsaus, joka on saatavissa esimerkiksi EHYT ry:stä. 4

5 on tärkein täydentävä keino. Voitaisiinko mainonnan rajoitusten sijaan satsata valistukseen? Myös mainonta on valistusta - se on viestintää, joka kannustaa alkoholinkäyttöön. Vastakkaista valistusta tarvittaisiin todella paljon, jotta se edes kumoaisi mainonnan vaikutukset. Alkoholiteollisuus käyttää alkoholimainontaan miljoonia - mistä löytyvät vastaavat resurssit vastavalistukselle? Eikö jo nyt ole kiellettyä mainostaa alkoholia lapsille ja nuorille? Mihin tarvitaan uusia rajoituksia? Alkoholimainonta kohdistetaan hyvin tyypillisesti nuoriin, koska heidän kulutustottumuksensa ovat vasta muotoutumassa. Mainostaja voi väittää, että mainos on suunnattu yli 18-vuotiaisiin, mutta tarkoituksella ei tässä ole merkitystä. Mainos, joka puhuttelee vuotiasta, kohdistuu väistämättä myös vuotiaisiin. 2 Jos panimot eivät voi enää kilpailla mainoksilla, eikö siitä seuraa hintasota, joka saa ihmiset juomaan entistä enemmän? Alkoholin polkumyyntiä on varsin helppo suitsia. Jos alkoholia aletaan myydä alehinnoin, ja kulutus sitä kautta lähtisi kasvuun, voidaan alkoholiveroa korottaa, jolloin hinta saadaan entiselle tasolle. Hintasota ei siis kannata. Jos ulkomainonta kielletään, eikö mainonta vain siirry internetiin? Laki koskee myös internetmainontaa. Tämä ei poista ongelmaa, että tuottajilla voi olla houkutus siirtää mainontaa esimerkiksi ulkomaisille verkkosivustoille. Mahdollisuus, että vastuuttomat alkoholintuottajat kiertäisivät lakia ulkomaisten verkkosivujen kautta, ei kuitenkaan ole mikään peruste sille, että tutkitusti haitallista mainontaa saisi esittää katukuvassa. Verkossa liikkuessaan nuoret saattavat törmätä kansainväliseen tupakkamainontaan. Tämä ei kuitenkaan tee turhaksi tupakkamainonnan kieltoa Suomessa. Mitä tapahtuu suomalaisen alkoholiteollisuuden työpaikoille, jos suomalaiset panimot eivät saa mainostaa tuotteitaan? Valmisteltu lakiesitys ei kiellä, vaan ainoastaan rajoittaa mainontaa. Laki koskee yhtälailla ulkomaisia kuin suomalaisiakin yrityksiä. Pienet suomalaiset tuottajat saattavat jopa hyötyä, kun isot monikansalliset yritykset eivät hallitse 2 Esimerkiksi EHYT ry:n syksyllä 2012 toteuttamassa selvityksessä todettiin, että alle 18-vuotiaat nuoret havaitsevat alkoholimainontaa ja kokevat sen herättävän omaa kiinnostustaan alkoholijuomiin aivan yhtä paljon kuin yli 18-vuotiaatkin. Kyselyyn vastasi noin tuhat yli ja alle 18-vuotiasta nuorta. 5

6 markkinoita isolla rahalla tuotetuilla ulkomainoskampanjoillaan. On myös hyvä huomata, että toimet päihdehaittojen ehkäisemiseksi ovat erittäin tärkeitä nimenomaan suomalaisen työn ja esimerkiksi työurien pidentämisen näkökulmasta. Alkoholi on monella tavoin työuria lyhentävä ja yrityksille kustannuksia aiheuttava taustatekijä. Alkoholiteollisuus on kehittänyt omaa itsesäätelyään mainonnan ylilyöntien estämiseksi ja muiden muassa tuottanut omat kansainväliset toimintaohjeet. Eikö tämä riitä? Ei riitä. Itsesääntelyn tehottomuus alkoholimainonnassa on todettu eri puolilla maailmaa moneen kertaan ja Suomestakin löytyy oikein hyvä esimerkki siitä, miten alan omat normit rikkova mainos läpäisee itsesääntelyn. 3 Vuosi sitten toteutetun kyselytutkimuksen mukaan myöskään kansalaiset eivät luota alkoholiteollisuuden itsesääntelyyn. Kaksi kolmesta tiukentaisi lainsäädäntöä ja vain yksi kolmesta jättäisi vastuun teollisuudelle itselleen. Miksi juuri ulkomainonta pitäisi kieltää? Ulkomainontaa on kaikkialla lasten ja nuorten arjessa, eikä siihen voida tehdä kellonaikarajoituksia kuten TV- ja radiomainontaan. Toisinaan on ehdotettu mainonnan kieltämistä esimerkiksi koulujen ja päiväkotien lähellä, mutta.millä rajoituksilla voidaan suojella lapsia esimerkiksi kodin tai harrastuspaikan lähistöllä olevalta alkoholimainonnalta? Lapsia ja nuoria voidaan suojella alkoholin ulkomainonnalta vain lopettamalla se kokonaan. Entä alkoholimainonta urheilukilpailuissa? On vaikeaa ymmärtää, miksi hallitus esityksessään on halunnut rajata nimenomaan urheilukisat ulkomainontakiellon ulkopuolelle. Monessa maassa on kuljettu täysin toiseen suuntaan eli nimenomaan karsittu alkoholin näkymistä urheilukisoissa. On valitettavaa, että urheilu ja alkoholi Suomessa kytkeytyvät näin vahvasti yhteen. Se on myös täysin väärä signaali lapsille ja nuorille. Olisikin toivottavaa, että tämä asia lakiesityksessä vielä muuttuisi eduskuntakäsittelyssä. 3 Olvin Lequalize! -kampanja 2012 linkitti uutuuslonkeron Legalize!-kannabiskeskusteluun. Tämä rikkoo alan kansainvälisen koodiston ensimmäistä perusperiaatetta, joka kieltää viittaukset laittomiin huumeisiin. Kampanja oli läpäissyt panimoalan oman itsesääntelyn. Mainoksen noustua julkiseen keskusteluun Olvi kiisti kannabisyhteyden tahallisuuden ja poisti sloganin kampanjastaan. 6

7

8

HYVÄÄ SYYTÄ RAJOITTAA ALKOHOLIMAINONTAA ALKOHOLIMAINONNAN ABC

HYVÄÄ SYYTÄ RAJOITTAA ALKOHOLIMAINONTAA ALKOHOLIMAINONNAN ABC 7 HYVÄÄ SYYTÄ RAJOITTAA ALKOHOLIMAINONTAA ALKOHOLIMAINONNAN ABC SISÄLLYS SAATTEEKSI 3 1. Mihin alkoholin mielikuvamainontaa tarvitaan? 4 2. Alkoholimainonta vetoaa alaikäisiin 5 3. Nykyinen lainsäädäntö

Lisätiedot

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ

Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ 1/2011 www.elämäntapaliitto.fi Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ Valmisteltu lakiesitys ei riittävä Total Blocker -ämpärit käyttöön sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mikä toimii alkoholin markkinoinnin rajoittamisessa?

Lisätiedot

LAUSUNTO 25.9.2013 1 (7) LAUSUNTO HE 70/2013 vp ALKOHOLILAIN MAINONTAPYKÄLÄN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO 25.9.2013 1 (7) LAUSUNTO HE 70/2013 vp ALKOHOLILAIN MAINONTAPYKÄLÄN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 25.9.2013 1 (7) Eduskunta Sivistysvaliokunta LAUSUNTO HE 70/2013 vp ALKOHOLILAIN MAINONTAPYKÄLÄN MUUTTAMISESTA Panimot edustavat perinteistä suomalaista teollisuusalaa. Ne työllistävät Suomessa

Lisätiedot

Mitä tutkimusnäyttö kertoo alkoholimainonnan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin

Mitä tutkimusnäyttö kertoo alkoholimainonnan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin Mitä tutkimusnäyttö kertoo alkoholimainonnan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin Markku Soikkeli Johdanto Sekä Suomessa että maailmalla väitellään siitä, pitäisikö alkoholin mainontaa rajoittaa alaikäisten

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

HYVÄ MARKKINOINTITAPA LAPSILLE JA NUORILLE SUUNNATUN ONLINE-YHTEISÖN MARKKINOINNISSA

HYVÄ MARKKINOINTITAPA LAPSILLE JA NUORILLE SUUNNATUN ONLINE-YHTEISÖN MARKKINOINNISSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos HYVÄ MARKKINOINTITAPA LAPSILLE JA NUORILLE SUUNNATUN ONLINE-YHTEISÖN MARKKINOINNISSA Case: Habbo Hotel Markkinointi Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2006 Ohjaaja:

Lisätiedot

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Henkilökuvassa 12 Tämän finnkampenin voittaa länsinaapuri 14 Kalle Björklid Vesilinjalla koko ikänsä 16 Pyövelistä parantajaksi

Pääkirjoitus. Henkilökuvassa 12 Tämän finnkampenin voittaa länsinaapuri 14 Kalle Björklid Vesilinjalla koko ikänsä 16 Pyövelistä parantajaksi Lehdessä käsitellään ajankohtaisia päihde- ja raittiusasioita, yhdistysten tapahtumia ja muuta Raittiuden Ystävien toimintaan liittyvää. Raittiuden Ystävät ry (RY) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän. ohjeet

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän. ohjeet Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeet Julkaisija: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Painopaikka: Hämeen Kirjapaino Ulkoasu: gra & grappo 2011 Esipuhe Panimoala toimii

Lisätiedot

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN 5 n 2014 Päihdetyön erikoislehti 16 6 TIIMI Päihdetyön erikoislehti, www.a-klinikka.fi/tiimi

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2012

päihdetyön erikoislehti 4/2012 päihdetyön erikoislehti 4/2012 Huumehaittojen vähentäminen kenen asialla ja mitä seuraavaksi? Asumisen tuki vaatii uudenlaista osaamista Riippuvuuden arvoituksen jäljillä Korvaushoidossa moni nainen on

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 THINK TANK KAUPAN TRENDIT JA TULEVAISUUS 2015 TOUKOKUU 2015 04 SAATESANAT Vahva konsepti avainasemassa Syrjäyttääkö nouto kotiinkuljetuksen? 05 HAASTATELTAVAT JA TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Alkoholijuomien markkinoinnin uudet säännöt 1.1.2015. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 varatuomari Kai Massa

Alkoholijuomien markkinoinnin uudet säännöt 1.1.2015. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 varatuomari Kai Massa Alkoholijuomien markkinoinnin uudet säännöt 1.1.2015 MaRan Marraspäivä 19.11.2014 varatuomari Kai Massa Johdannoksi Alkoholilaissa lähtökohtaisesti väkevien alkoholijuomien mainostamisen täyskielto (poikkeuksena

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2011

päihdetyön erikoislehti 4/2011 päihdetyön erikoislehti 4/2011 Päihderiippuvuus ja rikosseuraamukset Pitkäaikaisasunnottomuus voidaan poistaa Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa Se toimii sittenkin kuinka päihdevalistuksesta saa selvää Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa youth research network Se toimii sittenkin Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Olutliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta ja lausuu seuraavaa:

Olutliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta ja lausuu seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö/ Johtaja Kari Paaso Hallitusneuvos Ismo Tuominen kirjaamo.stm@stm.fi Lausuntopyyntö STM075:00/2011 LAUSUNTO 30.9.2013 Olutliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Susanna Väyrynen 208631

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

VAIN HEIKOT ROSKAAVAT

VAIN HEIKOT ROSKAAVAT VAIN HEIKOT ROSKAAVAT Jyväskyläläisten toisen asteen opiskelijoiden roskaukseen liittyvät asenteet ja käyttäytyminen Heidi Orava Ida-Susanna Viinikainen Opinnäytetyö Marraskuu 2008 Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot