LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN"

Transkriptio

1 LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN 1

2 21. JOHDANTO Periaatteet Lähtökohdat Sanasto yhteismarkkinoinnin organisaatiomalli Liite1: Sidosryhmätutkimuksen satoa Liite2: Masterplan-työryhmä 3 2. LAHDEN SEUTU LAHTI REGION OY Markkinointiyhtiö ja sen tehtävät Liite3: Lahtiregion.fi-sivuston verkkomäärittely 3. BRÄNDISTRATEGIA Onnistuneen brändityön vaiheet Työkaluna brändikoodi Lahden seutu -aluebrändi: ylivoimatekijät/kilpailuedut, tunnehyöty, tavoitemielikuva, arvot, tyyli ja puhetapa, asemoituminen, ydinlupaus Brändihierarkia 5 4. MARKKINOINTIVIESTINTÄSTRATEGIA Johdanto Tavoitteet Allekirjoittaja Hissipuhe Painotukset Kohderyhmät Mittarit Markkinointiviestinnän kanavat ja keinot Liite4: Toimintasuunnitelma BRÄNDIKÄSIKIRJA Tervetuloa brändilähettilääksi Logo Slogan Puhetyyli Typografia Värimaailma Visuaaliset elementit Kuvamaailma Työvälineet Käyttöönotto Lahti region - Lahden seutu Oy

3 4 5 Maakunnallisen markkinointiohjelman, masterplanin, tärkeimpänä tavoitteena on koko maakunnan vetovoiman ja houkuttelevuuden kasvattaminen yhteisen kattoimagon avulla. Tehtävänä on luoda erilaistava brändistrategia, yhteiset työkalut ja suunnitelmat, joiden avulla parannetaan Päijät-Hämeen vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja tunnettuutta matkailukohteena ja asuinpaikkakuntana. Kattotason imago, yhteisnäkyminen ja -markkinointi moninkertaistavat markkinoinnin tehon. Kattobrändin etu on viestinnän kertautuminen. Vaikuttavuus pitkällä tähtäimellä näkyy maakunnan vetovoimaisuutena, arvostuksen ja houkuttelevuuden kasvuna. Alue tunnistetaan tulevaisuudessa valittujen vahvuuksiensa kautta. JOHDANTO Masterplanin taustamateriaalina on käytetty Päijät-Hämeen maakuntastrategiaa, Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategiaa, tapahtumastrategiaa, matkailustrategiaa sekä alueen sisäisistä ja ulkoisista vetovoimatekijöistä ja imagosta tehtyjä tutkimuksia*. Maakuntastrategia on huomioitu niiltä osin, kuin se soveltuu matkailun ja asumisen markkinointiin. Päijät-Hämeen matkailun ja asumisen vetovoimatekijöitä selvitettiin myös sidosryhmätutkimuksella**. Kaikissa tutkimuksissa korostuivat vetovoimatekijöinä sijainti, luonto, vesistöt, perinteet tapahtumien järjestämisessä ja ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet, erityisesti talviurheilu ja -aktiviteetit. Päijät-Hämeen strategioissa Lahden seutu nähdään osana metropolialuetta, sen vetovoimaisena kasvukeskuksena. Liite 1: Sidosryhmätutkimuksen satoa *Päijät-Hämeen ja Lahden matkailuimago, tarkastelussa Helsingin seudulla asuvien mielikuvat Heli Vendelin *Lahden vetovoima. Tutkimusten ja selvitysten antama kuva Lahden ja Päijät-Hämeen seudun maineesta ja mielikuvista, Kirsi Maunula 2011 **Päijät-Hämeen asumisen ja matkailun nykytilakartoitus 2012

4 6 7 Maakunnan eri tahot sitoutetaan yhteiseen tekemiseen osallistamalla heitä markkinointi- ja viestintäkokonaisuuden rakentamiseen ohjatusti. Lahtivetoisen Päijät-Hämeen yhteismarkkinointiin kuuluvat: Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila ja Padasjoki. Mainestrategia, visio 2015: Lahden alue tunnetaan innostavana ja vetovoimaisena ympäristönä sekä kiinnostavana metropolialueen toisena kasvukeskuksena. Pääperiaatteena on yhteistyön voima ja synergioiden hyödyntäminen: yhteisen ja yhtenäisen brändiviestinnän avulla kasvatetaan maakunnan tunnettuutta ja vetovoimaa alueen ulkopuolella. Kun huomio saadaan suuntautumaan maakuntaan, kanavoituu se useiden eri toimijoiden ja tekijöiden hyödyksi. Yhteismarkkinointi käsittää aluemarkkinoinnin sekä matkailun ja asumisen markkinoinnin. Markkinointistrategiatyön operatiivista toteutusta avustamassa Lahden seutu Lahti Region Oy:llä on Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan johtama markkinointistrategiatyöryhmä. Markkinointistrategiatyöryhmä koostuu kuntien kehittäjätahoista sekä maakunnan matkailustrategiaa toteuttavien yritysten edustajista ja asumisen markkinoinnin asiantuntijoista. Matkailun ja asumisen markkinoinnin masterplanin strategisena kumppanina ja toteuttajana on toiminut Place Marketing Oy. Kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin kasvukeskus. Matkailustrategia 2015: Päijät-Häme on Suomen ympäristövastuullisin hyvinvointi- ja tapahtumamatkailun maakunta, joka tarjoaa asiakkailleen monipuolisen palveluverkoston. Päijät-Hämeen matkailuelinkeino hyödyntää pääkaupunkiseudun vetovoimaa ja Pietarin läheisyyttä. Tapahtumastrategia 2020: Lahden seutu tarjoaa tapahtumajärjestäjille hyvät toimintaedellytykset ja keskitetyt palvelut. Lahden seutu on uusien tapahtumien aktiivinen hakija ja olemassa olevien tapahtumien kehittäjä. Liite 2: Masterplan-työryhmä ALUEMARKKINOINNIN PERIAATTEET STRATEGIATYÖSKENTELYN LÄHTÖKOHDAT

5 8 Lahden seutu - Lahti region Oy:n johto informoi ja raportoi Lahden seudun kuntajohtajakokousta Kunnittain selkeät sopimukset käynnistyvän markkinointiyhtiön toiminnasta, tavoitteista ja organisoitumisesta sekä vastuista ja resurssoinnista Kuntajohtajakokous asettaa maakunnallisen markkinoinnin strategiatyön sekä markkinointisuunnitelman raamit Markkinointiyhtiö vastaa operatiivisesta toteutuksesta. ORGANISOITUMISMALLI Markkinointiyhtiö Kuntajohtajakokous Markkinoinnin strategiatyöryhmä Osakeyhtiö Yhtiökokous + asiantuntijahallitus Toimitusjohtaja Juridinen sopimustaho Markkinoinnin operatiivinen toteutus, in-house yksikkö Matkailun, tapahtumien ja asumisen markkinointi Tulevaisuuden matkailuneuvonta Yritykset aktiivisesti mukana yhtiön toiminnassa Yhtiössä oleva ammattitaito kuntien, yritysten ja sidosryhmien käytössä Lahden seutu - Lahti Region Oy markkinointiyhtiön aputoiminimenä Aktiivinen myyntityö - kongressien, kokousten ja tapahtumien haku ja haussa avustaminen Myyntituotot käytetään alueen matkailuelinkeinoin edistämisen hyväksi Yhteismarkkinoinnin toteutuksen operatiivisena apuna kuntien nimeämät kuntayhteyshenkilöt Tiedon kerääminen, maakunnan strategioihin ja tehtyihin tutkimuksiin perehtyminen. Sidosryhmätutkimus. Tiedon jalostaminen brändikoodiksi. Brändikoodin kommentointi. Muokkaukset. KITEYTYS BRÄNDIN YDINLUPAUS 9 1. Workshop Markkinointistrategiatyöryhmälle Workshopin pohjalta Placen ehdotus brändistrategiaksi. Ehdotuksen kommentointikierros. Kommenttien perusteella muokattu brändistrategia. 2. Workshop Markkinointistrategiatyöryhmälle Worshopin pohjalta Placen ehdotus markkinointiviestintästrategiaksi. Ehdotuksen kommentointikierros. Kommenttien perusteella muokattu markkinointiviestintästrategia. LAHDEN SEUDUN KUNTAYHTEYSHENKILÖT RIKASTUTTAMINEN: 3. Workshop Markkinointistrategiatyöryhmälle ASIKKALA Isa Maunula Markkinointiviestintästrategia. Workshopin pohjalta Placen ehdotus toimintasuunnitelmaksi. HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA Kaija Manninen Pia Mustisto Anja Vitie Heini Moisio Jouni Lehto Kimmo Kuparinen Toimintasuunnitelma. Luova konsepti/brändikäsikirja. Brändin käyttöönotto. Sparrausryhmä / opponointitapaaminen Tapaamisen pohjalta Placen ehdotus masterplaniksi Strategian lanseeraus ja jalkautuksen käynnistys PADASJOKI Maria Virtanen TYÖSKENTELYMALLI

6 10 11 BRÄNDI Brändi on kaikkien niiden mielikuvien ja tietojen summa, joka ihmisellä on jostain asiasta. Asia voi olla tuote, palvelu, yritys, tapahtuma, puolue, valtio, alue jne. Brändin tehtävä on erilaistaa tuote tai palvelu kilpailijoiden vastaavista. ALUEBRÄNDIN RAKENTAMINEN, ALUEBRÄNDÄYS Strategia, jolla kehitetään alueista brändejä siten, että keskitetään vastaanottajien huomio selkeästi määriteltyihin asioihin ja ajatuksiin, erottaviin ylivoimatekijöihin. IDENTITEETTI Em. brändäystyössä määriteltävät asiat alueesta, joita halutaan korostaan/joihin halutaan keskittää vastaanottajien huomio. Brändin identiteetti rakentuu mm. visuaalisesta identiteetistä, puhetavasta, tyylistä ja kuvavalinnoista. IMAGO Mielikuvat, jotka vastaanottaja liittää brändiin. Brändi/ brändin imago muodostuu vastaanottajan mielessä. KATTOBRÄNDI, SATEENVARJOBRÄNDI, ALUEBRÄNDI Useammalle toimijalle yhteinen kattotason brändi, jossa kaikkia toimijoita yhdistää yksi yhteinen identiteetti ja asemointi. Kattobrändin etu on viestinnän kertautuminen. Asioista kertominen on helpompaa tutun kattobrändin alla. ALABRÄNDI Aluebrändin osapuolet, ns. alabrändit, rikastuttavat kattobrändiä tuoden viestintään, asemointiin ja persoonallisuuteen uusia sävyjä säilyttäen kuitenkin tunnistettavan yhteyden emobrändiin. KUMPPANUUSBRÄNDI Kumppannusbrändissä on kyse ristiinmarkkinoinnista. Kaksi tai useampi brändi esiintyy yhdessä, tavoitteena saada enemmän näkyvyyttä, jakaa kustannuksia tai muuten hyötyä kumppannuusbrändin imagosta. BRÄNDIHIERARKIA, BRÄNDIARKKITEHTUURI Kattobrändin ja alabrändien toiminnan määrittely suhteessa toisiinsa. HISSIPUHE Brändin lyhyt esittely, joka kertoo asian ytimen innostavasti ja markkinointihenkisesti. Hissipuhetta käytetään tyypillisimmin ns. allekirjoitustekstinä aluebrändin materiaaleissa. INTEGROITU MARKKINOINTIVIESTINTÄ Integroidussa markkinointiviestinnässä kaikki keinot koordinoidaan ja sovitetaan toisiaan tukevilla toimenpiteillä yhdeksi ohjelmaksi, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri tehokkuus alhaisemmilla kustannuksilla. IMAGOMAINONTA VS. TAKTINEN MAINONTA Imagomainonnalla pyritään vaikuttamaan kohderyhmän asenteisiin ja mielikuviin pitkällä aikavälillä. Taktisella mainonnalla pyritään saamaan aikaan välitöntä toimintaa (kilpailuun osallistuminen, tarjouksen hyödyntäminen). Brändin rakennus vaatii imagomainontaa, mutta vastaanottaja tuskin tekee tällaista jakoa: jokainen asia, joka tehdään brändin nimissä rakentaa brändiä ja sen imagoa. BRÄNDITYÖN JA MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SANASTOA BRÄNDITYÖN JA MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SANASTOA

7 12 13 LAHDEN SEUTU - LAHTI REGION oy

8 14 15 ALUEMARKKINOINTI =ALUEBRÄNDI Alueen tunnettuuden ja vetovoiman kasvattaminen - Mediakampanjat - ylläpito ja kehitys - Matkailuneuvonnan uudistaminen - Tiivis yhteistyö alueen kumppaneiden kanssa Lahden seutu - Lahti Region Oy on seudullinen markkinointi- ja myyntiyhtiö, joka vastaa Lahden seudun asumisen ja matkailun markkinoinnista sekä matkailupalveluiden myynnistä ja matkailuneuvonnasta. Yhtiön tehtävänä on vastata Lahden seudun vetovoiman kasvattamisesta, tuoda alueelle lisää asukkaita ja matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa ja verotuloja sekä palvelualan työpaikkoja. Masterplanissa määritellään markkinointiyhtiön asumisen ja matkailun tuotteen Lahden seudun brändi- ja markkinointiviestintästrategia. Omistajakunnat, omistusosuudet ja toiminta-alue lähtien Lahti 51,7 % Hollola 10,9 % Orimattila 8,3 % Nastola 7,8 % Asikkala 4,5 % Kärkölä 2,6 % Padasjoki 2,0 % Hämeenkoski 1,2 % Omat osakkeet 11,0 % ASUMISEN MARKKINOINTI MATKAILUN MARK- KINOINTI KOKOUS- MATKAILU TAPAHTUMA- MATKAILU MATKAILUN KEHITYS Alueen asukasmäärän kasvu Matkailutulon ja matkailu-elinkeinon kasvu alueella Kokous-, kongressi- ja yritystapahtumapalveluiden myynti Tapahtumien haku ja tapahtumapalveluiden myynti Matkailutoimialan strateginen kehittäminen - Yhtenäisen ilmeen mukainen esiteaineisto - Esiintyminen strategian mukaisilla messuilla ja myyntitapahtumissa - Alan toimijoiden saaminen mukaan yhteismarkkinointi- ja myyntitapahtumiin - Yhtenäisen ilmeen mukainen esiteaineisto - Esiintyminen strategian mukaisilla messuilla ja myyntitapahtumissa - Alan toimijoiden saaminen mukaan yhteismarkkinointi- ja myyntitapahtumiin Kokous-, kongressi- ja yritystapahtumapalveluiden myynti - Strategian mukaisten tapahtumien hakeminen yhteistyössä kaupungin ja lajiliittojen kanssa - Tapahtumapalveluiden myynti ja toteutus - Markkinointistrategian koordinointi - Matkailustrategian koordinointi - Alueen matkailutoimialan kehittämishankkeiden edistäminen - Kansainvälistymisprojektit Liite 3: Verkkomäärittelytyö LAHDEN SEUTU LAHTI REGION OY LAHDEN SEUTU LAHTI REGION OY

9 16 17 ALUEBRÄNDI TAVOITE: Alueen vetovoiman kasvu matkailu- ja asuinpaikkana MITTARI: Lahden seudun tunnettuuden ja imagon kehittyminen ASUMISEN MARKKINOINTI TAVOITE: Lahden seudun vetovoiman kasvu asuinpaikkakuntana. Edistää osaltaan Päijät-Hämeen maakunnan väestökasvutavoitteen saavuttamista: nettomuuttajaa/- vuosi. MITTARIT: Lahti sijoittuu viiden parhaan joukkoon Taloustutkimuksen toteuttamassa Kuntien muuttohalukkuustutkimuksessa sekä imagotutkimuksessa (vastaavan kokoluokan kaupunkien joukossa) Lahden seudun vetovoiman kasvattaminen masterplantyön mukaisesti Verkkoläsnäolon ajanmukaistaminen ja tehostaminen Venäjä kohdealueena matkailumarkkinoinnissa Asumisen toimijoiden verkostoituminen Strategiset kumppanuudet Pitkäjänteinen yhteistyö alueen vetovoiman kasvattamiseksi a) Lahden seudun markkinoinnin masterplanin jalkautus ja markkinoinnin toteutuksen seudullinen organisoituminen b) Strategian mukaisen markkinointiviestinnän toteutus, yhdessä tekeminen ja markkinointiviestinnän aktiivinen operatiivinen toteutus c) Matkailun ja asumisen yrityskentän entistä vahvempi sitouttaminen yhteismarkkinointiin sekä strategiset kumppanuudet a) Sähköisten kanavien (internet, sosiaalinen media) aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen markkinoinnissa huomioiden eri kohderyhmät b) Verkkokaupan laajentaminen c) Sähköisen suoramarkkinoinnin tehostaminen CRM:ää hyödyntäen a) Sähköisen myynnin ja markkinoinnin tehostaminen kuluttajille (nettisivu-uudistukset suomi, englanti, venäjä) b) Seudullinen yhteismarkkinointi kuluttajille eri kanavissa (kampanjat) -> tunnettuuden kasvu c) Mediavierailujen toteuttaminen alueelle seudullisen markkinoinnin kautta a) Asumisen avaintoimijoiden yhteistyöfoorumin muodostaminen. b) Asumisen yhteismarkkinoinnin toteutus; asumisen toimijoiden saaminen mukaan asumisen markkinointiin a) Vahva alueellinen yhteistyö ja tapahtuma- ja mediakumppanuudet a) Yhteiset, pitkäjänteiset markkinointitoimenpiteet päämarkkinaalueella ja pääkohderyhmissä. MATKAILUMARKKINOINTI JA -MYYNTI TAVOITE: Alueen matkailuyritysten myynnin kasvu MITTARIT: Tehtyjen asiakaskontaktien määrä, välitettyjen kyselyiden/tarjousten määrä, kokousten määrä ja osallistujamäärä, saatujen tapahtumien määrä MATKAILUNEUVONTA TAVOITE: Sähköisten palveluiden kehittäminen MITTARIT: nettisivujen kävijämäärä, verkkokaupan myynnin kehitys, sähköisten tarjouspyyntöjen määrä 1 Tapahtumayksikön 2 Myyntitoiminnan 3 Kokous- 1 Henkilökohtaisen 2 Chat- neuvonnan 3 Asiakkaiden perustaminen Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yhteyteen vahvistaminen Venäjän markkinoilla ja yritystapahtumien myynnin tehostaminen matkailuneuvonnan toteuttaminen puhelimitse perustaminen henkilökohtaisen puhelinneuvonnan tueksi aikaisempaa aktiivisempi ohjaus sähköisten palveluiden ja varauskanavien käyttöön a) Tapahtumastrategiatyön vetovastuu; Tapahtumayksikön perustaminen, resurssointi ja poliittinen tuki toiminnalle b) Kärkitoimijan aseman saavuttaminen tapahtumahankinnassa; Aktiivisen kanssakäymisen aloittaminen alueellisten ja valtakunnallisten tapahtumajärjestäjien kanssa c) Vahva kansallinen yhteistyö tapahtumahankinnassa a) Myyntihenkilön resurssointi yhdessä yritysten kanssa, toiminnan jatkuvuus b) Jälleenmyyjäverkoston rakentaminen (matkatoimistot jne.) c) Aktiivinen tiedotus alueen uutuuksista jälleenmyyjäverkostolle (newsletter) a) Henkilökohtaisen asiakaskontaktoinnin lisääminen b) Uusien asiakasryhmien kartoittaminen ja kontaktointi, jälkimarkkinoinnin kehittäminen c) Sähköisten palveluiden kehittäminen (kokoushakukone, ilmoittautumispalvelut) a) Yhden henkilöresurssin kohdistaminen puhelin- ja chat-neuvontaan b) Kesä- ja tapahtumakausina henkilökohtaisen matkailuneuvonnan ylläpito kaupungin/tapahtuman keskeisellä paikalla c) Esitejakelun tehostaminen matkailukohteissa ja asiakaspäätteiden käyttöönotto keskeisillä paikoilla a) Uusimman teknologian käyttöönotto sujuvan neuvontapalvelun mahdollistamiseksi b) Sähköisen FAQ palvelun luominen sesongeittain c) Palvelun jatkuva kehittäminen a) Internet-sivujen sisällöntuotannon tehostaminen, uutta sisältöä joka päivä b) Asiakkaiden kädestä pitäen ohjaus sähköisten palveluiden äärelle c) Tiivis yhteistyö yrityskentän kanssa sisällöntuotannon varmistamiseksi Matkailun ja asumisen strategiset tavoitteet ja painopisteet Matkailun strategiset tavoitteet ja painopisteet

10 18 19

11 20 21 LAHDEN SEUTU - BRÄNDISTRATEGIA

12 22 23 ONNISTUNEEN BRÄNDITYÖN VAIHEET SISÄINEN MARKKINOINTI LÄHISIDOS- RYHMÄT ULKOISET KAMPANJAT LUOVA STRATEGIA: Konseptisuunnittelu / mainonnan linja MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄSTRATEGIA: Tavoitteet, kohderyhmät, viestit ja kanavat BRÄNDISTRATEGIA: Brändin positio eli asema markkinoilla ja syy valita keinot millä positio lunastetaan = Tuotteet, palvelut, markkinointi, myynti, jakelu VISIOT PÄIJÄT-HÄMEEN STRATEGIAT ONNISTUNEEN BRÄNDITYÖN VAIHEET

13 24 25 Brändikoodin tarkoitus on olla ohjenuora kaikelle tekemiselle, se on brändin rakennepiirustus. Siihen kiteytyvät keskeisimmät brändiä määrittelevät asiat; sekä faktat itsestä, tavoitetila, kommunikaation sävy että ydinlupaus. YLIVOIMA Hyödyt, joita PAIKKA X:n ylivoimatekijät tarjoavat asiakkaille. TUNNE / HYÖTY Tunnehyöty, jonka asiakas kokee asioidessaan PAIKKA X:n kanssa. Se ei sellaisenaan näy kohdeyleisöille, eikä siinä olevia tekstejä yleensä käytetä sellaisenaan sloganeina tai viestikärkinä: sen tulee olla riittävän ohjaava, jotta tekemisessä pysyy linja, eri kampanjoiden ja tavoitteiden yli, pitkäjänteisesti. Toisaalta sen tulee olla riittävän salliva ja avoin tulevien toimenpiteiden ja tilanteiden huomioimiseksi - niiden täydellinen ennakointi koodin elinkaaren aikana ei ole mahdollista. ASEMOITUMINEN Miksi PAIKKA X on parempi ja / tai erilainen kuin kilpailijansa? YDINLUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Tavoitemielikuva, jonka PAIKKA X toivoo voivansa välittää asiakkailleen. TYYLI ARVOT Kuvaa alueen omia piireitä, imagoa, asennetta ja käyttäytymistä. Arvot ilmentävät PAIKKA X:n brändin luotettavuutta ja sitoutumista. työkaluna BRÄNDIKOODI BRÄNDIKOODI

14 26 YLIVOIMA minuutin junamatkan päässä Helsingistä, alle tunnin matkan päässä kansainvälisestä lentokentästä ja 2,5 tunnin suoran junamatkan päässä Pietarista löytyy Suomen ulkoilmaelämän ihmemaa tuhannen asukkaan aktiivinen Lahden seutu, jossa tapahtuu kesät talvet. Lahden seudulla on ylivoimaiset mahdollisuudet liikunta-, luonto-, vesistö- ja hyvinvointimatkailuun. Täällä on eteläisen Suomen suosituin hiihtokeskus Messilä, Päijänteen kansallispuisto, Tiirismaan luonnonsuojelualue, Suomen viidenneksi suurin messukeskus ja terveysliikuntakeskus Pajulahti. Patikointimaastot, luontopolut, vesistöreitit, golfkentät ja moottoriurheilumahdollisuudet tarjoavat lukemattomia tapoja viettää hyvän olon vapaa-aikaa vierailijana tai asukkaana. Juotavan hyvän Etelä-Päijänteen elinvoimaiset kunnat tarjoavat monipuolisia harrastusmahdollisuuksia lyhyen matkan päässä Lahdesta. Lahden seudun ydin on Lahden kaupunki Suomen kiistaton talviurheilu- ja tapahtumakeskus. Salpausselän kisat ovat kansainvälinen urheilujuhla hiihtokansalle, 2017 Lahdesta tulee hiihdon MM-kisojen ylpeä isäntä. Liikunta- ja urheilukaupungin perinteistä syntyy jatkuvasti myös uutta, dynaamista tekemistä, esimerkkinä Stars of the stadium Suomen ensimmäinen viiden tähden lumilautakilpailu. Kesällä Lahti liikuttaa ihmisiä Suomen suurimmalla urbaanin musiikin Summer Up -festivaalilla. Lahden seudulla on helppo olla aktiivinen myös kulttuurin parissa, lippulaivana ainutlaatuinen kokous- ja konserttikeskus Sibeliustalo. Se on koti kansainvälisesti tunnustetulle Sinfonia Lahti -orkesterille. Lahden kaupunginteatteri on yksi Suomen suurimmista ammattiteattereista, jonka esityksiin tullaan laajalti ympäri maata. Kun nämä ylivoimaiset sijainti-, tapahtuma- ja aktiviteettitekijät liitetään pääkaupunkiseutua selkeästi edullisempaan asumisen hintatasoon ja ympäröivään järvi- ja harjuluontoon on tuloksena elämänlaatua ja arjen hallintaa, jota ei muualta saa. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS YLIVOIMATEKIJÄT

15 28 29 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Lahden seutu tarjoaa ruumiin ja sielun kulttuuria aktiivisille ihmisille. Lahden seudulla voi kokea aitoa liikunnan ja yhdessäolon riemua, kansainvälistä urheilun juhlaa ja korkeatasoisia kulttuurielämyksiä. Hiihtoladuilla, patikointimaastoissa, golfkentillä ja muissa aktiviteeteissa voi voittaa itsensä ja tehdä irtiottoja arjesta. Puhdas ympäristö ja monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet virkistävät yhtälailla lomailijaa kuin asukasta. Asuinympäristönä Lahden seutu ei sijaintinsa ja kokonsa ansiosta sulje pois mitään. Täällä on samat mahdollisuudet kuin pääkaupunkiseudulla, mutta arki sujuu helpommin ja hinnat ovat kilpailukykyisemmät. Vapaa-aikaa jää enemmän ja sen viettämiseenhän täällä on ylivoimaiset edellytykset! 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. Lahden seudulla asuu ulkoilmaihmisten heimo, joka osaa suhtautua tervehenkisesti elämään. Vierailijalle päälleliimatun hienostelun puute näyttäytyy helppona lähestyttävyytenä. TUNNE / HYÖTY

16 30 31 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Lahden seutu on osa metropolialuetta (Greater Helsinki Region), Lahteen pääsee Helsingistä lähijunalla ja asuinpaikkana Lahti koetaan tyypillisesti mainettaan paremmaksi. Lahden seudulla on monipuolisia ja omaleimaisia asumisen mahdollisuuksia ja ympäristölähtöisen asumisen mallialueita. Perheestä toisen aikuisen on helppo käydä pääkaupunkiseudulla töissä Lahden seudulta käsin. Lahden seudulla vesi on elämisen eliksiiri, joka eri muodoissaan mahdollistaa lukemattomat vapaa-ajanviettomahdollisuudet ympäri vuoden. Puhtaat vesistöt lisäävät myös asumisen laatua, niin Lahdessa kuin Etelä-Päijänteen elinvoimaisissa kunnissa. Lahden seudun tahtotila ympäristöteknologian edelläkävijänä takaa, että juotavan puhtaiden vesistöjen seutu kehittyy jatkossakin vihrein askelin. Lahdessa ja lähikunnissa on hyväntuulisia tapahtumia, designia ja nuorekasta otetta. Lahdesta löytyy suurtapahtumia ja vetovoimaisia messuja, mutta myös aitoa alakulttuuria; rockia, urbaania rytmimusiikkia, musiikkiteatteria. Tapahtumien, virkistysmahdollisuuksien ja omaleimaisten asumisen vaihtoehtojen yhdistelmä on tavoittelemisen arvoinen elämäntapa sivussa ruuhkasuomesta, silti osana metropolialuetta. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. TAVOITEMIELIKUVA

17 32 33 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Aitous: täällä osataan pitää sukset maassa ja suhtautua käytännönläheisesti asioihin. Täällä ei tarvitse hienostella. Luotettavuus: täällä ei olla vain tosissaan, täällä ollaan liikuttavan tosissaan. Hämäläisen vilpittömyyteen voi luottaa. Täällä luvataan vain se, mikä pystytään toteuttamaan. Ympäristövastuullisuus: Lahden seudulla ympäristöystävällisyys ei ole trendikästä viherpesua, vaan aitoa vastuullisuutta ihmisistä, luonnosta, vesistöistä ja rakennetun ympäristön energiatehokkuudesta. Tervehenkisyys: luontevaa suhtautumista itseen ja muihin, suoraviivaista ja selkeää tekemistä. Liikunta- ja urheiluperinteistä kumpuaa tervehenkinen asenne. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. Uudistuminen: täällä haetaan kunnianhimoisesti uusia aluevaltauksia, jotka hämäläisellä sitkeydellä viedään myös maaliin. Lahti ja lähikunnat kehittyvät ja luovat uutta. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. ARVOT Aitous Luotettavuus Uudistuminen Ympäristövastuullisuus Tervehenkisyys ARVOT

18 34 35 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY On asioita, jotka kommunikoidaan sanomalla ja väittämällä. Toiset asiat välitetään tavalla puhua, sävyllä, asenteella, rivien välistä. Raikas. Kuten juotavan hyvän Etelä-Päijänteen vesi tai aurinkoinen talviaamu. Sporttinen. Lahden seudun brändi on aktiivinen. Sporttisuus kuuluu tavalla tai toisella brändin tapaan kommunikoida. Urbaani. Stars of the stadium, Summer up. Design. Lahden värikäs kaupunki- ja nuorisokulttuuri. Ihmisrikas: Tapahtumat ja matkailuyritykset elävät ihmisistä. Liikunnan ja osallistumisen ilo, kuin myös rauha ja rentoutuminen välittyy vain ihmisten kautta, ei tyhjiä rakenteita tai suorituspaikkoja näyttämällä. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. TYYLI ARVOT Raikas Sporttinen Urbaani Ihmisrikas Aitous Luotettavuus Uudistuminen Ympäristövastuullisuus Tervehenkisyys TYYLI JA PUHETAPA

19 36 37 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Asemointi poistaa laajasti oston esteitä: Onko viisas siirto muuttaa Lahden seudulle? Jäänkö syrjään uramahdollisuuksista? Miksi viettäisin lomani Lahden seudulla, voiko näin lähellä saada kunnon irtioton arjesta? Lahden seutu on metropolialueen toiseksi suurin kasvukeskus erinomaisten kulkuyhteyksien päässä Helsingistä, Pietarista ja Suomen suurimmasta lentokentästä. Asemoitumalla selkeästi osaksi metropolialuetta, liitämme Lahden seudun fyysisesti ja mielikuvissa osaksi Suomen ainoan suurkaupungin mahdollisuuksia niin työssäkäynnin kuin muunkin elämän osalta. Osana metropolialuetta Lahden seudun kotikenttä on Suomen suurin kansainvälinen lentokenttä Helsinki-Vantaa. Hyvinvointikeskukseksi julistautuminen on puolestaan lisäarvoa ja erilaistumista suhteessa pääkaupunkiseutuun tai muihin kotimaisiin matkailualueisiin. Hyvinvointi on lupaus, joka tekee Lahden seudusta houkuttelevan vaihtoehdon metropolialueella. Hyvinvointi on paitsi ruumiin ja sielun kulttuuria myös hyvän olon ympäristölähtöistä asumista sekä asumisen vaihtoehtojen runsautta ympäristökunnissa. Fyysisesti lähellä kaikkea, mutta henkisesti kaukana kiireestä ja melusta ihminen voi hyvin. Lahden seudulla puhtaan luonnon säilyttämiseen panostetaan modernin ympäristöteknologian keinoin. Asuntorakentamisen energiatehokkaat ratkaisut tuovat hyvinvointia asukkaille ja ympäristölle. Etelä-Suomen talvikaupunki kertoo olennaisen Lahdesta. Lahden seudulta löydät aidot talven riemut läheltä, miksi menisit kauemmas? 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. ASEMOITUMINEN Lahden seutu on osa metropolialuetta. Lahden seutu on hyvän olon keskus metropolialueella. Lahti on talvikaupunki Etelä-Suomessa. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. TYYLI ARVOT Raikas Sporttinen Urbaani Ihmisrikas Aitous Luotettavuus Uudistuminen Ympäristövastuullisuus Tervehenkisyys ASEMOITUMINEN

20 38 39 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Ydinlupaus on kiteytys seudun vahvuuksista, viestin ydin. Asia, jota kukaan muu ei voi luvata uskottavasti. Lupaus ei ole slogan. Slogan voi olla lupauksen dramatisointi tai tulkinta lupauksesta. Lupaus puolestaan ohjaa toimintaa ja tulkintoja, toimii viestinnän ja markkinoinnin ohjenuorana. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. ASEMOITUMINEN Lahden seutu on osa metropolialuetta. Lahden seutu on hyvän olon keskus metropolialueella. Lahti on talvikaupunki Etelä-Suomessa. Lahden seutu on metropolialueen hyvinvointivyöhyke ja ulkoilmaelämän keskus. Se tarjoaa irtiottoja arjesta, elämäniloa ja mielenrauhaa Etelä-Suomen parhaissa puitteissa. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. TYYLI ARVOT Raikas Sporttinen Urbaani Ihmisrikas Aitous Luotettavuus Uudistuminen Ympäristövastuullisuus Tervehenkisyys YDINLUPAUS YDINLUPAUS

- S E M I N A A R I - 1 3. 3. 2 0 1 3

- S E M I N A A R I - 1 3. 3. 2 0 1 3 - S E M I N A A R I - 1 3. 3. 2 0 1 3 M u u t a m i a f a k t o j a M u u t a m i a f a k t o j a Kokonaisnettomuutto Lahden seudulle 2000-2012 854 919 825 711 705 631 495 493 273 376 363 313 153 0 2000

Lisätiedot

LAHDEN SEUTU -BRÄNDIN ASUMISEN MARKKINOINTI

LAHDEN SEUTU -BRÄNDIN ASUMISEN MARKKINOINTI LAHDEN SEUTU -BRÄNDIN ASUMISEN MARKKINOINTI Lahden seudun asumisen ja matkailun masterplanissa on linjattu Lahden seutu -brändin nimissä tehtävän markkinointiviestinnän tärkeimmäksi tehtäväksi kattobrändin

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 Kaikki asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen toiselle ihmiselle. Vain siitä on kyse, ja vain se on tärkeää. Olipa näkemys tarkoitettu sähköasentajalle,

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

LAHTIREGION.FI. MONIPUOLISUUS, btob, Myynnillisyys, AJANKOHTAISUUS, INFORMATIIVISUUS, KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS, btoc, VISUAALISUUS, teemat, brändi ja imago.

LAHTIREGION.FI. MONIPUOLISUUS, btob, Myynnillisyys, AJANKOHTAISUUS, INFORMATIIVISUUS, KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS, btoc, VISUAALISUUS, teemat, brändi ja imago. LAHTIREGION.FI Verkkosivu-uudistus 3-10/ 2013 Lahtiregion.fi verkkosivuprojeketin tavoitteena oli luoda täysin uutta brändiä vastaavat sivustot jotka palveleva entistä paremmin käyttäjää, tavoittavat uusia

Lisätiedot

Tunnus. Typografia. Värit. Kuvamaailma. Sovellukset. päävärit lisävärit. värivariaatiot koko käyttö suoja-alue. internet Office

Tunnus. Typografia. Värit. Kuvamaailma. Sovellukset. päävärit lisävärit. värivariaatiot koko käyttö suoja-alue. internet Office graafinen ohjeisto Tunnus värivariaatiot koko käyttö suoja-alue Typografia internet Office Värit päävärit lisävärit Kuvamaailma valokuvat graafiset elementit kuvituskuvat Sovellukset PowerPoint Mikä on

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2017

GRAAFINEN OHJEISTO 2017 GRAAFINEN OHJEISTO 2017 Graafinen ohjeisto ja sen käyttötarkoitus Sisällys Tullinkulman Työterveys Oy:n uusi aputoiminimi on Pirte ja se otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen markkinoinnissa ja muussa

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Logon eri versiot... 7 Kuinka logoa ei tule käyttää... 11 Logon suoja-alue... 13 Slogan... 15 Typografia... 17 Värimaailma... 19 Käyntikorttipohja...

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Häme markkinointi 2.0. Päättäjätilaisuus 22.02.2010

Häme markkinointi 2.0. Päättäjätilaisuus 22.02.2010 Häme markkinointi 2.0 Päättäjätilaisuus 22.02.2010 AGENDA 08.30 Aamukahvi 08.50 Avauspuheenvuoro Maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen 09.00 Häme-markkinointi uudella vuosikymmenellä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

1 Graafinen ohjeisto

1 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Johdanto... 2 Tunnuksen versiot... 3 Tunnuksen suoja-alue... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Slogan... 6 Graafiset elementit ja niiden käyttö... 7 Värimaailma... 8 Typografia... 9

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

gosaimaa yhteismarkkinointi

gosaimaa yhteismarkkinointi gosaimaa yhteismarkkinointi Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta Yhteinen viesti kaikessa markkinoinnissa Syöttöpeliä

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI - STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 Matkailu maakunnan yksi strategisista elinkeinoista ja toiseksi suurin työllistäjä

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI

HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI AIKATAULU 05/2014 03/2015 04/2015 05/2015 ESISELVITYS BRÄNDITYÖ MASU + BUDJETTI YHTEISMARKKINOINTI MALLI + SITOUMUKSET TOIMINTA ALKAA TOIMEKSIANTO Kaupunginjohtajan aloitteesta

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja...

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja... Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Saatesanat...3 Liikemerkki...4 Värit...5 Logo suomenkielisenä...6 Logo ruotsinkielisenä...6 Liikemerkin käyttötapoja...7 Logon käyttötapoja...8 Tunnuksen suoja-alue...9 Typografia...10

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Mikä on brändi? Oppisopimuksen brändi Oppisopimuksen brändi Q Kuinka hyvin oppisopimus tunnetaan

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e 1. 4. 2 0 1 2-3 0. 6. 2 0 1 4

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e 1. 4. 2 0 1 2-3 0. 6. 2 0 1 4 To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e 1. 4. 2 0 1 2-3 0. 6. 2 0 1 4 L a h d e n s e u t u L a h t i r e g i o n Oy Seudullinen matkailuyhtiö Lahti

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

SAARISTO- JA VESISTÖALUEIDEN MARKKINOINTIKAMPANJA 2001-2013. Näkemys suoramarkkinoinnista 1.12.2010 Kati Nieminen MicroMedia 2010

SAARISTO- JA VESISTÖALUEIDEN MARKKINOINTIKAMPANJA 2001-2013. Näkemys suoramarkkinoinnista 1.12.2010 Kati Nieminen MicroMedia 2010 SAARISTO- JA VESISTÖALUEIDEN MARKKINOINTIKAMPANJA 2001-2013 Näkemys suoramarkkinoinnista 1.12.2010 Kati Nieminen PROSESSI Markkinoinnin suunnitteluprosessi KARTOITUS SUUNNITTELU TOTEUTUS VIESTINTÄ MARKKINOINTI

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

ohjeistus retkikerho

ohjeistus retkikerho Graafinen ohjeistus Esittely Oulun luonnonsuojeluliiton alla toimiva Retkikerho on kanava, jonka avulla voi helposti irrottautua arjesta kaupungin lähiluontoon. Retkitarjonta on hyvin monipuolinen ja kerhon

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO Selvitystyön raportti Päivitetty 3/2015 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS 3 TUNNUKSEN VERSIOT JA KÄYTTÖ 4 VÄRIT 5 GRAAFINEN ELEMENTTI

Lisätiedot

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO 2011 Tämä graafinen ohjeisto esittelee Makulihan logon ja sen sovellukset, sekä antaa ohjeet yritysilmeen käyttöön. Ohjeistoa ja sähköisiä originaaleja käytetään

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli gr a a f ine n oh je is t o suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli l ogo Suomen Palopäällystöliiton logo on sinetin ja tekstin yhdistelmä. Tässä on esitettynä sen perusversio jota pyritään käyttämään

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus 5/2012

Graafinen ohjeistus 5/2012 Graafinen ohjeistus 5/2012 Tunnus Kauppakamari-tunnus on muotoilultaan selkeä ja moderni nimilogo. Se viestii suoraselkäisen ja pelkistetyn olemuksensa ansiosta luotettavuutta ja asiantuntemusta. Perustunnus

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto GRAAFINEN OHJEISTUS LOGO SLOGANILLA Elämän peruspilarit Tunnus kokonaisuutena kuvaa vahvaa I-kirjainta viitaten Iisalmen kaupungin nimeen. Logon kantava idea tulee Koljonvirran pohjassa säilyneistä alkuperäisen

Lisätiedot

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Aktiivisille ihmisille rakennettu aktiviteettikeskus. Paikka on aidosti ympärivuotinen. Jatkuvaa yhteistyötä, kehittämistä

Lisätiedot

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Sisällys Logo 3 Logon käyttö 4 Värit 6 Typografia 7 Graafiset elementit 8 Esitteet 9 2 Logo Animalian logo muodostuu suorakulmiosta jossa on animalia -tekstin

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 SJ-TUNNUS ja YHTEISÖmerkit 11 TYPOGRAFIA 14 GRAAFISIA

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna 2 TUNNUS Mobiilimaksu-tunnus koostuu sim-kortin muotoisesta

Lisätiedot

7.1.2014. Graafinen ohjeisto

7.1.2014. Graafinen ohjeisto 7.1.2014 Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Yhtenäisen ilmeen edut... 3 Nimi ja sen käyttö... 4 Slogan... 6 Liikemerkki... 7 Liikemerkki poikkeuksellinen käyttö... 8 Liikemerkki värit... 9 Lisävärit...

Lisätiedot

HIMOKSEN & JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUSTRATEGIA JÄMSÄN SEUDUN VÄLITÖN MATKAILUTULO OLI VUONNA 2010 52 MILJOONAA EUROA.

HIMOKSEN & JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUSTRATEGIA JÄMSÄN SEUDUN VÄLITÖN MATKAILUTULO OLI VUONNA 2010 52 MILJOONAA EUROA. HIMOKSEN & JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUSTRATEGIA JÄMSÄN SEUDUN VÄLITÖN MATKAILUTULO OLI VUONNA 2010 52 MILJOONAA EUROA. MENESTYKSEN TARINA Jämsän seudun matkailun menestystarina on syntynyt Hiihtokeskus Himosvuori

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212 LOGON PERUSVERSIO PERUSVERSIO Ensisijaisesti käytettävä versio logosta. Käytetään valkoisella tai hyvin vaalealla pinnalla. PERUSVERSIO PUNAINEN NEGA Käytetään tässä ohjeistossa määritellyllä punaisella

Lisätiedot

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita.

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Graafinen ohjeisto Tunnus Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Visio: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

RAJAT YLITTÄVÄÄ VOIMAA. Brändikäsikirja

RAJAT YLITTÄVÄÄ VOIMAA. Brändikäsikirja RAJAT YLITTÄVÄÄ VOIMAA Brändikäsikirja RAJAT YLITTÄVÄÄ VOIMAA Imatran brändikäsikirja Sisällys... 2 Johdanto... 3 Arvokartta... 5 Tavoitemielikuva...6 Brändipersoona...8 Brändiattribuutit...9 Ydinviesti...10

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo sivu 3 Johdanto Logo sivu 4 Värit sivu 6 Tekstityypit sivu 7 Lomakkeisto sivu 8 Kirjelomake Jatkolomake Kirjekuori C4 Kirjekuori C5 Kirjekuori

Lisätiedot

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Johdanto...3 Logo...4 Logon käyttö...6 Logo ja sloganit...8 Typografia...10 Värit...12 Valokuvien käyttö...14 2 Suomen Vapaakirkon lapsi-

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Nordic Islands. Markkinointiviestinnän konseptin kiteytys ja toteutusesimerkkejä. Things look different here

Nordic Islands. Markkinointiviestinnän konseptin kiteytys ja toteutusesimerkkejä. Things look different here Markkinointiviestinnän konseptin kiteytys ja toteutusesimerkkejä Things look different here Kiteytys LOGIIKKA KILPAILUKENTTÄ (KILPAILUKYKY): Pohjoinen merellinen luontomatkailu. Kilpailijat Pohjoismaat

Lisätiedot

KOMIA SEINÄJOEN KAUPUNKISEUTU

KOMIA SEINÄJOEN KAUPUNKISEUTU KOMIA SEINÄJOEN KAUPUNKISEUTU graafinen ohjeisto MUUTAMA SANA KOMIASTA Seinäjoen kaupunkiseutu muodostuu seuraavista kunnista: Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kurikka, Kuortane, Lapua ja Seinäjoki.

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Johdanto sisällysluettelo Logo... 3 Logon käyttö... 4 Logon sovellukset... 5 Väripaletti... 6 Joensuun kaupunginteatteri on saanut uuden visuaalisen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Johdanto... 3 Logon eri versiot... 4 Kuinka logoa ei tule käyttää.... 5 Logon suoja-alue... 6 Slogan.... 7 Typografia... 8 Tämän manuaalin tarkoitus on ohjeistaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO Luova Etelä-Karjala logon lähtökohtana on maantieteellisen alueen muoto liitettynä Saimaaseen ja eteläkarjalaisten kädentaitoihin ja luovuuteen, monipuoliseen taito-tieto-osaamiseen.

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011

Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011 Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011 Vahvuudet Keskeinen sijainti, hyvät yhteydet Monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta Vehreä luonto ja hyvät harrastusmahdollisuudet Hyvä elämänlaatu

Lisätiedot