LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN"

Transkriptio

1 LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN 1

2 21. JOHDANTO Periaatteet Lähtökohdat Sanasto yhteismarkkinoinnin organisaatiomalli Liite1: Sidosryhmätutkimuksen satoa Liite2: Masterplan-työryhmä 3 2. LAHDEN SEUTU LAHTI REGION OY Markkinointiyhtiö ja sen tehtävät Liite3: Lahtiregion.fi-sivuston verkkomäärittely 3. BRÄNDISTRATEGIA Onnistuneen brändityön vaiheet Työkaluna brändikoodi Lahden seutu -aluebrändi: ylivoimatekijät/kilpailuedut, tunnehyöty, tavoitemielikuva, arvot, tyyli ja puhetapa, asemoituminen, ydinlupaus Brändihierarkia 5 4. MARKKINOINTIVIESTINTÄSTRATEGIA Johdanto Tavoitteet Allekirjoittaja Hissipuhe Painotukset Kohderyhmät Mittarit Markkinointiviestinnän kanavat ja keinot Liite4: Toimintasuunnitelma BRÄNDIKÄSIKIRJA Tervetuloa brändilähettilääksi Logo Slogan Puhetyyli Typografia Värimaailma Visuaaliset elementit Kuvamaailma Työvälineet Käyttöönotto Lahti region - Lahden seutu Oy

3 4 5 Maakunnallisen markkinointiohjelman, masterplanin, tärkeimpänä tavoitteena on koko maakunnan vetovoiman ja houkuttelevuuden kasvattaminen yhteisen kattoimagon avulla. Tehtävänä on luoda erilaistava brändistrategia, yhteiset työkalut ja suunnitelmat, joiden avulla parannetaan Päijät-Hämeen vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja tunnettuutta matkailukohteena ja asuinpaikkakuntana. Kattotason imago, yhteisnäkyminen ja -markkinointi moninkertaistavat markkinoinnin tehon. Kattobrändin etu on viestinnän kertautuminen. Vaikuttavuus pitkällä tähtäimellä näkyy maakunnan vetovoimaisuutena, arvostuksen ja houkuttelevuuden kasvuna. Alue tunnistetaan tulevaisuudessa valittujen vahvuuksiensa kautta. JOHDANTO Masterplanin taustamateriaalina on käytetty Päijät-Hämeen maakuntastrategiaa, Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategiaa, tapahtumastrategiaa, matkailustrategiaa sekä alueen sisäisistä ja ulkoisista vetovoimatekijöistä ja imagosta tehtyjä tutkimuksia*. Maakuntastrategia on huomioitu niiltä osin, kuin se soveltuu matkailun ja asumisen markkinointiin. Päijät-Hämeen matkailun ja asumisen vetovoimatekijöitä selvitettiin myös sidosryhmätutkimuksella**. Kaikissa tutkimuksissa korostuivat vetovoimatekijöinä sijainti, luonto, vesistöt, perinteet tapahtumien järjestämisessä ja ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet, erityisesti talviurheilu ja -aktiviteetit. Päijät-Hämeen strategioissa Lahden seutu nähdään osana metropolialuetta, sen vetovoimaisena kasvukeskuksena. Liite 1: Sidosryhmätutkimuksen satoa *Päijät-Hämeen ja Lahden matkailuimago, tarkastelussa Helsingin seudulla asuvien mielikuvat Heli Vendelin *Lahden vetovoima. Tutkimusten ja selvitysten antama kuva Lahden ja Päijät-Hämeen seudun maineesta ja mielikuvista, Kirsi Maunula 2011 **Päijät-Hämeen asumisen ja matkailun nykytilakartoitus 2012

4 6 7 Maakunnan eri tahot sitoutetaan yhteiseen tekemiseen osallistamalla heitä markkinointi- ja viestintäkokonaisuuden rakentamiseen ohjatusti. Lahtivetoisen Päijät-Hämeen yhteismarkkinointiin kuuluvat: Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila ja Padasjoki. Mainestrategia, visio 2015: Lahden alue tunnetaan innostavana ja vetovoimaisena ympäristönä sekä kiinnostavana metropolialueen toisena kasvukeskuksena. Pääperiaatteena on yhteistyön voima ja synergioiden hyödyntäminen: yhteisen ja yhtenäisen brändiviestinnän avulla kasvatetaan maakunnan tunnettuutta ja vetovoimaa alueen ulkopuolella. Kun huomio saadaan suuntautumaan maakuntaan, kanavoituu se useiden eri toimijoiden ja tekijöiden hyödyksi. Yhteismarkkinointi käsittää aluemarkkinoinnin sekä matkailun ja asumisen markkinoinnin. Markkinointistrategiatyön operatiivista toteutusta avustamassa Lahden seutu Lahti Region Oy:llä on Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan johtama markkinointistrategiatyöryhmä. Markkinointistrategiatyöryhmä koostuu kuntien kehittäjätahoista sekä maakunnan matkailustrategiaa toteuttavien yritysten edustajista ja asumisen markkinoinnin asiantuntijoista. Matkailun ja asumisen markkinoinnin masterplanin strategisena kumppanina ja toteuttajana on toiminut Place Marketing Oy. Kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin kasvukeskus. Matkailustrategia 2015: Päijät-Häme on Suomen ympäristövastuullisin hyvinvointi- ja tapahtumamatkailun maakunta, joka tarjoaa asiakkailleen monipuolisen palveluverkoston. Päijät-Hämeen matkailuelinkeino hyödyntää pääkaupunkiseudun vetovoimaa ja Pietarin läheisyyttä. Tapahtumastrategia 2020: Lahden seutu tarjoaa tapahtumajärjestäjille hyvät toimintaedellytykset ja keskitetyt palvelut. Lahden seutu on uusien tapahtumien aktiivinen hakija ja olemassa olevien tapahtumien kehittäjä. Liite 2: Masterplan-työryhmä ALUEMARKKINOINNIN PERIAATTEET STRATEGIATYÖSKENTELYN LÄHTÖKOHDAT

5 8 Lahden seutu - Lahti region Oy:n johto informoi ja raportoi Lahden seudun kuntajohtajakokousta Kunnittain selkeät sopimukset käynnistyvän markkinointiyhtiön toiminnasta, tavoitteista ja organisoitumisesta sekä vastuista ja resurssoinnista Kuntajohtajakokous asettaa maakunnallisen markkinoinnin strategiatyön sekä markkinointisuunnitelman raamit Markkinointiyhtiö vastaa operatiivisesta toteutuksesta. ORGANISOITUMISMALLI Markkinointiyhtiö Kuntajohtajakokous Markkinoinnin strategiatyöryhmä Osakeyhtiö Yhtiökokous + asiantuntijahallitus Toimitusjohtaja Juridinen sopimustaho Markkinoinnin operatiivinen toteutus, in-house yksikkö Matkailun, tapahtumien ja asumisen markkinointi Tulevaisuuden matkailuneuvonta Yritykset aktiivisesti mukana yhtiön toiminnassa Yhtiössä oleva ammattitaito kuntien, yritysten ja sidosryhmien käytössä Lahden seutu - Lahti Region Oy markkinointiyhtiön aputoiminimenä Aktiivinen myyntityö - kongressien, kokousten ja tapahtumien haku ja haussa avustaminen Myyntituotot käytetään alueen matkailuelinkeinoin edistämisen hyväksi Yhteismarkkinoinnin toteutuksen operatiivisena apuna kuntien nimeämät kuntayhteyshenkilöt Tiedon kerääminen, maakunnan strategioihin ja tehtyihin tutkimuksiin perehtyminen. Sidosryhmätutkimus. Tiedon jalostaminen brändikoodiksi. Brändikoodin kommentointi. Muokkaukset. KITEYTYS BRÄNDIN YDINLUPAUS 9 1. Workshop Markkinointistrategiatyöryhmälle Workshopin pohjalta Placen ehdotus brändistrategiaksi. Ehdotuksen kommentointikierros. Kommenttien perusteella muokattu brändistrategia. 2. Workshop Markkinointistrategiatyöryhmälle Worshopin pohjalta Placen ehdotus markkinointiviestintästrategiaksi. Ehdotuksen kommentointikierros. Kommenttien perusteella muokattu markkinointiviestintästrategia. LAHDEN SEUDUN KUNTAYHTEYSHENKILÖT RIKASTUTTAMINEN: 3. Workshop Markkinointistrategiatyöryhmälle ASIKKALA Isa Maunula Markkinointiviestintästrategia. Workshopin pohjalta Placen ehdotus toimintasuunnitelmaksi. HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA Kaija Manninen Pia Mustisto Anja Vitie Heini Moisio Jouni Lehto Kimmo Kuparinen Toimintasuunnitelma. Luova konsepti/brändikäsikirja. Brändin käyttöönotto. Sparrausryhmä / opponointitapaaminen Tapaamisen pohjalta Placen ehdotus masterplaniksi Strategian lanseeraus ja jalkautuksen käynnistys PADASJOKI Maria Virtanen TYÖSKENTELYMALLI

6 10 11 BRÄNDI Brändi on kaikkien niiden mielikuvien ja tietojen summa, joka ihmisellä on jostain asiasta. Asia voi olla tuote, palvelu, yritys, tapahtuma, puolue, valtio, alue jne. Brändin tehtävä on erilaistaa tuote tai palvelu kilpailijoiden vastaavista. ALUEBRÄNDIN RAKENTAMINEN, ALUEBRÄNDÄYS Strategia, jolla kehitetään alueista brändejä siten, että keskitetään vastaanottajien huomio selkeästi määriteltyihin asioihin ja ajatuksiin, erottaviin ylivoimatekijöihin. IDENTITEETTI Em. brändäystyössä määriteltävät asiat alueesta, joita halutaan korostaan/joihin halutaan keskittää vastaanottajien huomio. Brändin identiteetti rakentuu mm. visuaalisesta identiteetistä, puhetavasta, tyylistä ja kuvavalinnoista. IMAGO Mielikuvat, jotka vastaanottaja liittää brändiin. Brändi/ brändin imago muodostuu vastaanottajan mielessä. KATTOBRÄNDI, SATEENVARJOBRÄNDI, ALUEBRÄNDI Useammalle toimijalle yhteinen kattotason brändi, jossa kaikkia toimijoita yhdistää yksi yhteinen identiteetti ja asemointi. Kattobrändin etu on viestinnän kertautuminen. Asioista kertominen on helpompaa tutun kattobrändin alla. ALABRÄNDI Aluebrändin osapuolet, ns. alabrändit, rikastuttavat kattobrändiä tuoden viestintään, asemointiin ja persoonallisuuteen uusia sävyjä säilyttäen kuitenkin tunnistettavan yhteyden emobrändiin. KUMPPANUUSBRÄNDI Kumppannusbrändissä on kyse ristiinmarkkinoinnista. Kaksi tai useampi brändi esiintyy yhdessä, tavoitteena saada enemmän näkyvyyttä, jakaa kustannuksia tai muuten hyötyä kumppannuusbrändin imagosta. BRÄNDIHIERARKIA, BRÄNDIARKKITEHTUURI Kattobrändin ja alabrändien toiminnan määrittely suhteessa toisiinsa. HISSIPUHE Brändin lyhyt esittely, joka kertoo asian ytimen innostavasti ja markkinointihenkisesti. Hissipuhetta käytetään tyypillisimmin ns. allekirjoitustekstinä aluebrändin materiaaleissa. INTEGROITU MARKKINOINTIVIESTINTÄ Integroidussa markkinointiviestinnässä kaikki keinot koordinoidaan ja sovitetaan toisiaan tukevilla toimenpiteillä yhdeksi ohjelmaksi, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri tehokkuus alhaisemmilla kustannuksilla. IMAGOMAINONTA VS. TAKTINEN MAINONTA Imagomainonnalla pyritään vaikuttamaan kohderyhmän asenteisiin ja mielikuviin pitkällä aikavälillä. Taktisella mainonnalla pyritään saamaan aikaan välitöntä toimintaa (kilpailuun osallistuminen, tarjouksen hyödyntäminen). Brändin rakennus vaatii imagomainontaa, mutta vastaanottaja tuskin tekee tällaista jakoa: jokainen asia, joka tehdään brändin nimissä rakentaa brändiä ja sen imagoa. BRÄNDITYÖN JA MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SANASTOA BRÄNDITYÖN JA MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SANASTOA

7 12 13 LAHDEN SEUTU - LAHTI REGION oy

8 14 15 ALUEMARKKINOINTI =ALUEBRÄNDI Alueen tunnettuuden ja vetovoiman kasvattaminen - Mediakampanjat - ylläpito ja kehitys - Matkailuneuvonnan uudistaminen - Tiivis yhteistyö alueen kumppaneiden kanssa Lahden seutu - Lahti Region Oy on seudullinen markkinointi- ja myyntiyhtiö, joka vastaa Lahden seudun asumisen ja matkailun markkinoinnista sekä matkailupalveluiden myynnistä ja matkailuneuvonnasta. Yhtiön tehtävänä on vastata Lahden seudun vetovoiman kasvattamisesta, tuoda alueelle lisää asukkaita ja matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa ja verotuloja sekä palvelualan työpaikkoja. Masterplanissa määritellään markkinointiyhtiön asumisen ja matkailun tuotteen Lahden seudun brändi- ja markkinointiviestintästrategia. Omistajakunnat, omistusosuudet ja toiminta-alue lähtien Lahti 51,7 % Hollola 10,9 % Orimattila 8,3 % Nastola 7,8 % Asikkala 4,5 % Kärkölä 2,6 % Padasjoki 2,0 % Hämeenkoski 1,2 % Omat osakkeet 11,0 % ASUMISEN MARKKINOINTI MATKAILUN MARK- KINOINTI KOKOUS- MATKAILU TAPAHTUMA- MATKAILU MATKAILUN KEHITYS Alueen asukasmäärän kasvu Matkailutulon ja matkailu-elinkeinon kasvu alueella Kokous-, kongressi- ja yritystapahtumapalveluiden myynti Tapahtumien haku ja tapahtumapalveluiden myynti Matkailutoimialan strateginen kehittäminen - Yhtenäisen ilmeen mukainen esiteaineisto - Esiintyminen strategian mukaisilla messuilla ja myyntitapahtumissa - Alan toimijoiden saaminen mukaan yhteismarkkinointi- ja myyntitapahtumiin - Yhtenäisen ilmeen mukainen esiteaineisto - Esiintyminen strategian mukaisilla messuilla ja myyntitapahtumissa - Alan toimijoiden saaminen mukaan yhteismarkkinointi- ja myyntitapahtumiin Kokous-, kongressi- ja yritystapahtumapalveluiden myynti - Strategian mukaisten tapahtumien hakeminen yhteistyössä kaupungin ja lajiliittojen kanssa - Tapahtumapalveluiden myynti ja toteutus - Markkinointistrategian koordinointi - Matkailustrategian koordinointi - Alueen matkailutoimialan kehittämishankkeiden edistäminen - Kansainvälistymisprojektit Liite 3: Verkkomäärittelytyö LAHDEN SEUTU LAHTI REGION OY LAHDEN SEUTU LAHTI REGION OY

9 16 17 ALUEBRÄNDI TAVOITE: Alueen vetovoiman kasvu matkailu- ja asuinpaikkana MITTARI: Lahden seudun tunnettuuden ja imagon kehittyminen ASUMISEN MARKKINOINTI TAVOITE: Lahden seudun vetovoiman kasvu asuinpaikkakuntana. Edistää osaltaan Päijät-Hämeen maakunnan väestökasvutavoitteen saavuttamista: nettomuuttajaa/- vuosi. MITTARIT: Lahti sijoittuu viiden parhaan joukkoon Taloustutkimuksen toteuttamassa Kuntien muuttohalukkuustutkimuksessa sekä imagotutkimuksessa (vastaavan kokoluokan kaupunkien joukossa) Lahden seudun vetovoiman kasvattaminen masterplantyön mukaisesti Verkkoläsnäolon ajanmukaistaminen ja tehostaminen Venäjä kohdealueena matkailumarkkinoinnissa Asumisen toimijoiden verkostoituminen Strategiset kumppanuudet Pitkäjänteinen yhteistyö alueen vetovoiman kasvattamiseksi a) Lahden seudun markkinoinnin masterplanin jalkautus ja markkinoinnin toteutuksen seudullinen organisoituminen b) Strategian mukaisen markkinointiviestinnän toteutus, yhdessä tekeminen ja markkinointiviestinnän aktiivinen operatiivinen toteutus c) Matkailun ja asumisen yrityskentän entistä vahvempi sitouttaminen yhteismarkkinointiin sekä strategiset kumppanuudet a) Sähköisten kanavien (internet, sosiaalinen media) aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen markkinoinnissa huomioiden eri kohderyhmät b) Verkkokaupan laajentaminen c) Sähköisen suoramarkkinoinnin tehostaminen CRM:ää hyödyntäen a) Sähköisen myynnin ja markkinoinnin tehostaminen kuluttajille (nettisivu-uudistukset suomi, englanti, venäjä) b) Seudullinen yhteismarkkinointi kuluttajille eri kanavissa (kampanjat) -> tunnettuuden kasvu c) Mediavierailujen toteuttaminen alueelle seudullisen markkinoinnin kautta a) Asumisen avaintoimijoiden yhteistyöfoorumin muodostaminen. b) Asumisen yhteismarkkinoinnin toteutus; asumisen toimijoiden saaminen mukaan asumisen markkinointiin a) Vahva alueellinen yhteistyö ja tapahtuma- ja mediakumppanuudet a) Yhteiset, pitkäjänteiset markkinointitoimenpiteet päämarkkinaalueella ja pääkohderyhmissä. MATKAILUMARKKINOINTI JA -MYYNTI TAVOITE: Alueen matkailuyritysten myynnin kasvu MITTARIT: Tehtyjen asiakaskontaktien määrä, välitettyjen kyselyiden/tarjousten määrä, kokousten määrä ja osallistujamäärä, saatujen tapahtumien määrä MATKAILUNEUVONTA TAVOITE: Sähköisten palveluiden kehittäminen MITTARIT: nettisivujen kävijämäärä, verkkokaupan myynnin kehitys, sähköisten tarjouspyyntöjen määrä 1 Tapahtumayksikön 2 Myyntitoiminnan 3 Kokous- 1 Henkilökohtaisen 2 Chat- neuvonnan 3 Asiakkaiden perustaminen Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yhteyteen vahvistaminen Venäjän markkinoilla ja yritystapahtumien myynnin tehostaminen matkailuneuvonnan toteuttaminen puhelimitse perustaminen henkilökohtaisen puhelinneuvonnan tueksi aikaisempaa aktiivisempi ohjaus sähköisten palveluiden ja varauskanavien käyttöön a) Tapahtumastrategiatyön vetovastuu; Tapahtumayksikön perustaminen, resurssointi ja poliittinen tuki toiminnalle b) Kärkitoimijan aseman saavuttaminen tapahtumahankinnassa; Aktiivisen kanssakäymisen aloittaminen alueellisten ja valtakunnallisten tapahtumajärjestäjien kanssa c) Vahva kansallinen yhteistyö tapahtumahankinnassa a) Myyntihenkilön resurssointi yhdessä yritysten kanssa, toiminnan jatkuvuus b) Jälleenmyyjäverkoston rakentaminen (matkatoimistot jne.) c) Aktiivinen tiedotus alueen uutuuksista jälleenmyyjäverkostolle (newsletter) a) Henkilökohtaisen asiakaskontaktoinnin lisääminen b) Uusien asiakasryhmien kartoittaminen ja kontaktointi, jälkimarkkinoinnin kehittäminen c) Sähköisten palveluiden kehittäminen (kokoushakukone, ilmoittautumispalvelut) a) Yhden henkilöresurssin kohdistaminen puhelin- ja chat-neuvontaan b) Kesä- ja tapahtumakausina henkilökohtaisen matkailuneuvonnan ylläpito kaupungin/tapahtuman keskeisellä paikalla c) Esitejakelun tehostaminen matkailukohteissa ja asiakaspäätteiden käyttöönotto keskeisillä paikoilla a) Uusimman teknologian käyttöönotto sujuvan neuvontapalvelun mahdollistamiseksi b) Sähköisen FAQ palvelun luominen sesongeittain c) Palvelun jatkuva kehittäminen a) Internet-sivujen sisällöntuotannon tehostaminen, uutta sisältöä joka päivä b) Asiakkaiden kädestä pitäen ohjaus sähköisten palveluiden äärelle c) Tiivis yhteistyö yrityskentän kanssa sisällöntuotannon varmistamiseksi Matkailun ja asumisen strategiset tavoitteet ja painopisteet Matkailun strategiset tavoitteet ja painopisteet

10 18 19

11 20 21 LAHDEN SEUTU - BRÄNDISTRATEGIA

12 22 23 ONNISTUNEEN BRÄNDITYÖN VAIHEET SISÄINEN MARKKINOINTI LÄHISIDOS- RYHMÄT ULKOISET KAMPANJAT LUOVA STRATEGIA: Konseptisuunnittelu / mainonnan linja MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄSTRATEGIA: Tavoitteet, kohderyhmät, viestit ja kanavat BRÄNDISTRATEGIA: Brändin positio eli asema markkinoilla ja syy valita keinot millä positio lunastetaan = Tuotteet, palvelut, markkinointi, myynti, jakelu VISIOT PÄIJÄT-HÄMEEN STRATEGIAT ONNISTUNEEN BRÄNDITYÖN VAIHEET

13 24 25 Brändikoodin tarkoitus on olla ohjenuora kaikelle tekemiselle, se on brändin rakennepiirustus. Siihen kiteytyvät keskeisimmät brändiä määrittelevät asiat; sekä faktat itsestä, tavoitetila, kommunikaation sävy että ydinlupaus. YLIVOIMA Hyödyt, joita PAIKKA X:n ylivoimatekijät tarjoavat asiakkaille. TUNNE / HYÖTY Tunnehyöty, jonka asiakas kokee asioidessaan PAIKKA X:n kanssa. Se ei sellaisenaan näy kohdeyleisöille, eikä siinä olevia tekstejä yleensä käytetä sellaisenaan sloganeina tai viestikärkinä: sen tulee olla riittävän ohjaava, jotta tekemisessä pysyy linja, eri kampanjoiden ja tavoitteiden yli, pitkäjänteisesti. Toisaalta sen tulee olla riittävän salliva ja avoin tulevien toimenpiteiden ja tilanteiden huomioimiseksi - niiden täydellinen ennakointi koodin elinkaaren aikana ei ole mahdollista. ASEMOITUMINEN Miksi PAIKKA X on parempi ja / tai erilainen kuin kilpailijansa? YDINLUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Tavoitemielikuva, jonka PAIKKA X toivoo voivansa välittää asiakkailleen. TYYLI ARVOT Kuvaa alueen omia piireitä, imagoa, asennetta ja käyttäytymistä. Arvot ilmentävät PAIKKA X:n brändin luotettavuutta ja sitoutumista. työkaluna BRÄNDIKOODI BRÄNDIKOODI

14 26 YLIVOIMA minuutin junamatkan päässä Helsingistä, alle tunnin matkan päässä kansainvälisestä lentokentästä ja 2,5 tunnin suoran junamatkan päässä Pietarista löytyy Suomen ulkoilmaelämän ihmemaa tuhannen asukkaan aktiivinen Lahden seutu, jossa tapahtuu kesät talvet. Lahden seudulla on ylivoimaiset mahdollisuudet liikunta-, luonto-, vesistö- ja hyvinvointimatkailuun. Täällä on eteläisen Suomen suosituin hiihtokeskus Messilä, Päijänteen kansallispuisto, Tiirismaan luonnonsuojelualue, Suomen viidenneksi suurin messukeskus ja terveysliikuntakeskus Pajulahti. Patikointimaastot, luontopolut, vesistöreitit, golfkentät ja moottoriurheilumahdollisuudet tarjoavat lukemattomia tapoja viettää hyvän olon vapaa-aikaa vierailijana tai asukkaana. Juotavan hyvän Etelä-Päijänteen elinvoimaiset kunnat tarjoavat monipuolisia harrastusmahdollisuuksia lyhyen matkan päässä Lahdesta. Lahden seudun ydin on Lahden kaupunki Suomen kiistaton talviurheilu- ja tapahtumakeskus. Salpausselän kisat ovat kansainvälinen urheilujuhla hiihtokansalle, 2017 Lahdesta tulee hiihdon MM-kisojen ylpeä isäntä. Liikunta- ja urheilukaupungin perinteistä syntyy jatkuvasti myös uutta, dynaamista tekemistä, esimerkkinä Stars of the stadium Suomen ensimmäinen viiden tähden lumilautakilpailu. Kesällä Lahti liikuttaa ihmisiä Suomen suurimmalla urbaanin musiikin Summer Up -festivaalilla. Lahden seudulla on helppo olla aktiivinen myös kulttuurin parissa, lippulaivana ainutlaatuinen kokous- ja konserttikeskus Sibeliustalo. Se on koti kansainvälisesti tunnustetulle Sinfonia Lahti -orkesterille. Lahden kaupunginteatteri on yksi Suomen suurimmista ammattiteattereista, jonka esityksiin tullaan laajalti ympäri maata. Kun nämä ylivoimaiset sijainti-, tapahtuma- ja aktiviteettitekijät liitetään pääkaupunkiseutua selkeästi edullisempaan asumisen hintatasoon ja ympäröivään järvi- ja harjuluontoon on tuloksena elämänlaatua ja arjen hallintaa, jota ei muualta saa. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS YLIVOIMATEKIJÄT

15 28 29 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Lahden seutu tarjoaa ruumiin ja sielun kulttuuria aktiivisille ihmisille. Lahden seudulla voi kokea aitoa liikunnan ja yhdessäolon riemua, kansainvälistä urheilun juhlaa ja korkeatasoisia kulttuurielämyksiä. Hiihtoladuilla, patikointimaastoissa, golfkentillä ja muissa aktiviteeteissa voi voittaa itsensä ja tehdä irtiottoja arjesta. Puhdas ympäristö ja monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet virkistävät yhtälailla lomailijaa kuin asukasta. Asuinympäristönä Lahden seutu ei sijaintinsa ja kokonsa ansiosta sulje pois mitään. Täällä on samat mahdollisuudet kuin pääkaupunkiseudulla, mutta arki sujuu helpommin ja hinnat ovat kilpailukykyisemmät. Vapaa-aikaa jää enemmän ja sen viettämiseenhän täällä on ylivoimaiset edellytykset! 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. Lahden seudulla asuu ulkoilmaihmisten heimo, joka osaa suhtautua tervehenkisesti elämään. Vierailijalle päälleliimatun hienostelun puute näyttäytyy helppona lähestyttävyytenä. TUNNE / HYÖTY

16 30 31 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Lahden seutu on osa metropolialuetta (Greater Helsinki Region), Lahteen pääsee Helsingistä lähijunalla ja asuinpaikkana Lahti koetaan tyypillisesti mainettaan paremmaksi. Lahden seudulla on monipuolisia ja omaleimaisia asumisen mahdollisuuksia ja ympäristölähtöisen asumisen mallialueita. Perheestä toisen aikuisen on helppo käydä pääkaupunkiseudulla töissä Lahden seudulta käsin. Lahden seudulla vesi on elämisen eliksiiri, joka eri muodoissaan mahdollistaa lukemattomat vapaa-ajanviettomahdollisuudet ympäri vuoden. Puhtaat vesistöt lisäävät myös asumisen laatua, niin Lahdessa kuin Etelä-Päijänteen elinvoimaisissa kunnissa. Lahden seudun tahtotila ympäristöteknologian edelläkävijänä takaa, että juotavan puhtaiden vesistöjen seutu kehittyy jatkossakin vihrein askelin. Lahdessa ja lähikunnissa on hyväntuulisia tapahtumia, designia ja nuorekasta otetta. Lahdesta löytyy suurtapahtumia ja vetovoimaisia messuja, mutta myös aitoa alakulttuuria; rockia, urbaania rytmimusiikkia, musiikkiteatteria. Tapahtumien, virkistysmahdollisuuksien ja omaleimaisten asumisen vaihtoehtojen yhdistelmä on tavoittelemisen arvoinen elämäntapa sivussa ruuhkasuomesta, silti osana metropolialuetta. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. TAVOITEMIELIKUVA

17 32 33 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Aitous: täällä osataan pitää sukset maassa ja suhtautua käytännönläheisesti asioihin. Täällä ei tarvitse hienostella. Luotettavuus: täällä ei olla vain tosissaan, täällä ollaan liikuttavan tosissaan. Hämäläisen vilpittömyyteen voi luottaa. Täällä luvataan vain se, mikä pystytään toteuttamaan. Ympäristövastuullisuus: Lahden seudulla ympäristöystävällisyys ei ole trendikästä viherpesua, vaan aitoa vastuullisuutta ihmisistä, luonnosta, vesistöistä ja rakennetun ympäristön energiatehokkuudesta. Tervehenkisyys: luontevaa suhtautumista itseen ja muihin, suoraviivaista ja selkeää tekemistä. Liikunta- ja urheiluperinteistä kumpuaa tervehenkinen asenne. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. Uudistuminen: täällä haetaan kunnianhimoisesti uusia aluevaltauksia, jotka hämäläisellä sitkeydellä viedään myös maaliin. Lahti ja lähikunnat kehittyvät ja luovat uutta. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. ARVOT Aitous Luotettavuus Uudistuminen Ympäristövastuullisuus Tervehenkisyys ARVOT

18 34 35 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY On asioita, jotka kommunikoidaan sanomalla ja väittämällä. Toiset asiat välitetään tavalla puhua, sävyllä, asenteella, rivien välistä. Raikas. Kuten juotavan hyvän Etelä-Päijänteen vesi tai aurinkoinen talviaamu. Sporttinen. Lahden seudun brändi on aktiivinen. Sporttisuus kuuluu tavalla tai toisella brändin tapaan kommunikoida. Urbaani. Stars of the stadium, Summer up. Design. Lahden värikäs kaupunki- ja nuorisokulttuuri. Ihmisrikas: Tapahtumat ja matkailuyritykset elävät ihmisistä. Liikunnan ja osallistumisen ilo, kuin myös rauha ja rentoutuminen välittyy vain ihmisten kautta, ei tyhjiä rakenteita tai suorituspaikkoja näyttämällä. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. TYYLI ARVOT Raikas Sporttinen Urbaani Ihmisrikas Aitous Luotettavuus Uudistuminen Ympäristövastuullisuus Tervehenkisyys TYYLI JA PUHETAPA

19 36 37 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Asemointi poistaa laajasti oston esteitä: Onko viisas siirto muuttaa Lahden seudulle? Jäänkö syrjään uramahdollisuuksista? Miksi viettäisin lomani Lahden seudulla, voiko näin lähellä saada kunnon irtioton arjesta? Lahden seutu on metropolialueen toiseksi suurin kasvukeskus erinomaisten kulkuyhteyksien päässä Helsingistä, Pietarista ja Suomen suurimmasta lentokentästä. Asemoitumalla selkeästi osaksi metropolialuetta, liitämme Lahden seudun fyysisesti ja mielikuvissa osaksi Suomen ainoan suurkaupungin mahdollisuuksia niin työssäkäynnin kuin muunkin elämän osalta. Osana metropolialuetta Lahden seudun kotikenttä on Suomen suurin kansainvälinen lentokenttä Helsinki-Vantaa. Hyvinvointikeskukseksi julistautuminen on puolestaan lisäarvoa ja erilaistumista suhteessa pääkaupunkiseutuun tai muihin kotimaisiin matkailualueisiin. Hyvinvointi on lupaus, joka tekee Lahden seudusta houkuttelevan vaihtoehdon metropolialueella. Hyvinvointi on paitsi ruumiin ja sielun kulttuuria myös hyvän olon ympäristölähtöistä asumista sekä asumisen vaihtoehtojen runsautta ympäristökunnissa. Fyysisesti lähellä kaikkea, mutta henkisesti kaukana kiireestä ja melusta ihminen voi hyvin. Lahden seudulla puhtaan luonnon säilyttämiseen panostetaan modernin ympäristöteknologian keinoin. Asuntorakentamisen energiatehokkaat ratkaisut tuovat hyvinvointia asukkaille ja ympäristölle. Etelä-Suomen talvikaupunki kertoo olennaisen Lahdesta. Lahden seudulta löydät aidot talven riemut läheltä, miksi menisit kauemmas? 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. ASEMOITUMINEN Lahden seutu on osa metropolialuetta. Lahden seutu on hyvän olon keskus metropolialueella. Lahti on talvikaupunki Etelä-Suomessa. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. TYYLI ARVOT Raikas Sporttinen Urbaani Ihmisrikas Aitous Luotettavuus Uudistuminen Ympäristövastuullisuus Tervehenkisyys ASEMOITUMINEN

20 38 39 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Ydinlupaus on kiteytys seudun vahvuuksista, viestin ydin. Asia, jota kukaan muu ei voi luvata uskottavasti. Lupaus ei ole slogan. Slogan voi olla lupauksen dramatisointi tai tulkinta lupauksesta. Lupaus puolestaan ohjaa toimintaa ja tulkintoja, toimii viestinnän ja markkinoinnin ohjenuorana. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. ASEMOITUMINEN Lahden seutu on osa metropolialuetta. Lahden seutu on hyvän olon keskus metropolialueella. Lahti on talvikaupunki Etelä-Suomessa. Lahden seutu on metropolialueen hyvinvointivyöhyke ja ulkoilmaelämän keskus. Se tarjoaa irtiottoja arjesta, elämäniloa ja mielenrauhaa Etelä-Suomen parhaissa puitteissa. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. TYYLI ARVOT Raikas Sporttinen Urbaani Ihmisrikas Aitous Luotettavuus Uudistuminen Ympäristövastuullisuus Tervehenkisyys YDINLUPAUS YDINLUPAUS

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto GRAAFINEN OHJEISTUS LOGO SLOGANILLA Elämän peruspilarit Tunnus kokonaisuutena kuvaa vahvaa I-kirjainta viitaten Iisalmen kaupungin nimeen. Logon kantava idea tulee Koljonvirran pohjassa säilyneistä alkuperäisen

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Alustava 19.11.2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 2 (10) 1 Markkinointitunnus Oiva Akatemian markkinointitunnus muodostuu tyylitellyistä oranssista O- ja harmaasta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva 2010 Liiton Surveypal-nettitutkimus 27.12.2010 13.1.2011 Henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2010 30 37 JÄSENET 2008 32 35 Liiton henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2006 JÄSENET

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016 Parasta Lapsille Graafinen ohjeisto päivitetty 2016 Logo Parasta Lapsille -logo on ollut jo vuosikymmenet samanlainen. Tämän graafisen ohjeiston yhteydessä 2014 logoon tehtiin pientä päivitystä linjoihin

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

TU-C9280 Viestintä 1

TU-C9280 Viestintä 1 TU-C9280 Viestintä 1 Luento 2, 23.9.2016, Viestintä ja liiketoiminta Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon profilointiviestinnän

Lisätiedot

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUDUSSA ON SÄRMÄÄ. NYT ON AIKA KERTOA SIITÄ MYÖS MUILLE. s.2

KOTKAN-HAMINAN SEUDUSSA ON SÄRMÄÄ. NYT ON AIKA KERTOA SIITÄ MYÖS MUILLE. s.2 s.1 KOTKAN-HAMINAN SEUDUSSA ON SÄRMÄÄ. NYT ON AIKA KERTOA SIITÄ MYÖS MUILLE. s.2 s.3 TIUKASSA KILPAILUTILANTEESSA VAHVEMPI BRÄNDI VOITTAA s.4 Alueet kilpailevat osaajista, yrityksistä, investoinneista,

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO https://asiointikuopiofi/elomake3/lomake/raporttiphp?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50 Sivu 1/6 292014 Käyttäjä: KIRJAAMO lomakkeet uusi lomake asetukset ryhmät ohjeet kirjaudu ulos Raportti Raportti: tukihakemukset

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Suomen golfin strategia 13.2.2015

Suomen golfin strategia 13.2.2015 Suomen golfin strategia 13.2.2015 Strategiaprosessin tausta Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Aada JOHDANTO 1. TUNNUS 1.1 Tunnukset 1.2 Suoja-alue & koot 1.3 Tunnuksen käyttö 1.4 Tiedostomuodot 2. VÄRIT 2.1 Värimaailma 3. TYPOGRAFIA JOHDANTO K & H Annala Oy on

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot