LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN"

Transkriptio

1 LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN 1

2 21. JOHDANTO Periaatteet Lähtökohdat Sanasto yhteismarkkinoinnin organisaatiomalli Liite1: Sidosryhmätutkimuksen satoa Liite2: Masterplan-työryhmä 3 2. LAHDEN SEUTU LAHTI REGION OY Markkinointiyhtiö ja sen tehtävät Liite3: Lahtiregion.fi-sivuston verkkomäärittely 3. BRÄNDISTRATEGIA Onnistuneen brändityön vaiheet Työkaluna brändikoodi Lahden seutu -aluebrändi: ylivoimatekijät/kilpailuedut, tunnehyöty, tavoitemielikuva, arvot, tyyli ja puhetapa, asemoituminen, ydinlupaus Brändihierarkia 5 4. MARKKINOINTIVIESTINTÄSTRATEGIA Johdanto Tavoitteet Allekirjoittaja Hissipuhe Painotukset Kohderyhmät Mittarit Markkinointiviestinnän kanavat ja keinot Liite4: Toimintasuunnitelma BRÄNDIKÄSIKIRJA Tervetuloa brändilähettilääksi Logo Slogan Puhetyyli Typografia Värimaailma Visuaaliset elementit Kuvamaailma Työvälineet Käyttöönotto Lahti region - Lahden seutu Oy

3 4 5 Maakunnallisen markkinointiohjelman, masterplanin, tärkeimpänä tavoitteena on koko maakunnan vetovoiman ja houkuttelevuuden kasvattaminen yhteisen kattoimagon avulla. Tehtävänä on luoda erilaistava brändistrategia, yhteiset työkalut ja suunnitelmat, joiden avulla parannetaan Päijät-Hämeen vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja tunnettuutta matkailukohteena ja asuinpaikkakuntana. Kattotason imago, yhteisnäkyminen ja -markkinointi moninkertaistavat markkinoinnin tehon. Kattobrändin etu on viestinnän kertautuminen. Vaikuttavuus pitkällä tähtäimellä näkyy maakunnan vetovoimaisuutena, arvostuksen ja houkuttelevuuden kasvuna. Alue tunnistetaan tulevaisuudessa valittujen vahvuuksiensa kautta. JOHDANTO Masterplanin taustamateriaalina on käytetty Päijät-Hämeen maakuntastrategiaa, Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategiaa, tapahtumastrategiaa, matkailustrategiaa sekä alueen sisäisistä ja ulkoisista vetovoimatekijöistä ja imagosta tehtyjä tutkimuksia*. Maakuntastrategia on huomioitu niiltä osin, kuin se soveltuu matkailun ja asumisen markkinointiin. Päijät-Hämeen matkailun ja asumisen vetovoimatekijöitä selvitettiin myös sidosryhmätutkimuksella**. Kaikissa tutkimuksissa korostuivat vetovoimatekijöinä sijainti, luonto, vesistöt, perinteet tapahtumien järjestämisessä ja ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet, erityisesti talviurheilu ja -aktiviteetit. Päijät-Hämeen strategioissa Lahden seutu nähdään osana metropolialuetta, sen vetovoimaisena kasvukeskuksena. Liite 1: Sidosryhmätutkimuksen satoa *Päijät-Hämeen ja Lahden matkailuimago, tarkastelussa Helsingin seudulla asuvien mielikuvat Heli Vendelin *Lahden vetovoima. Tutkimusten ja selvitysten antama kuva Lahden ja Päijät-Hämeen seudun maineesta ja mielikuvista, Kirsi Maunula 2011 **Päijät-Hämeen asumisen ja matkailun nykytilakartoitus 2012

4 6 7 Maakunnan eri tahot sitoutetaan yhteiseen tekemiseen osallistamalla heitä markkinointi- ja viestintäkokonaisuuden rakentamiseen ohjatusti. Lahtivetoisen Päijät-Hämeen yhteismarkkinointiin kuuluvat: Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila ja Padasjoki. Mainestrategia, visio 2015: Lahden alue tunnetaan innostavana ja vetovoimaisena ympäristönä sekä kiinnostavana metropolialueen toisena kasvukeskuksena. Pääperiaatteena on yhteistyön voima ja synergioiden hyödyntäminen: yhteisen ja yhtenäisen brändiviestinnän avulla kasvatetaan maakunnan tunnettuutta ja vetovoimaa alueen ulkopuolella. Kun huomio saadaan suuntautumaan maakuntaan, kanavoituu se useiden eri toimijoiden ja tekijöiden hyödyksi. Yhteismarkkinointi käsittää aluemarkkinoinnin sekä matkailun ja asumisen markkinoinnin. Markkinointistrategiatyön operatiivista toteutusta avustamassa Lahden seutu Lahti Region Oy:llä on Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan johtama markkinointistrategiatyöryhmä. Markkinointistrategiatyöryhmä koostuu kuntien kehittäjätahoista sekä maakunnan matkailustrategiaa toteuttavien yritysten edustajista ja asumisen markkinoinnin asiantuntijoista. Matkailun ja asumisen markkinoinnin masterplanin strategisena kumppanina ja toteuttajana on toiminut Place Marketing Oy. Kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin kasvukeskus. Matkailustrategia 2015: Päijät-Häme on Suomen ympäristövastuullisin hyvinvointi- ja tapahtumamatkailun maakunta, joka tarjoaa asiakkailleen monipuolisen palveluverkoston. Päijät-Hämeen matkailuelinkeino hyödyntää pääkaupunkiseudun vetovoimaa ja Pietarin läheisyyttä. Tapahtumastrategia 2020: Lahden seutu tarjoaa tapahtumajärjestäjille hyvät toimintaedellytykset ja keskitetyt palvelut. Lahden seutu on uusien tapahtumien aktiivinen hakija ja olemassa olevien tapahtumien kehittäjä. Liite 2: Masterplan-työryhmä ALUEMARKKINOINNIN PERIAATTEET STRATEGIATYÖSKENTELYN LÄHTÖKOHDAT

5 8 Lahden seutu - Lahti region Oy:n johto informoi ja raportoi Lahden seudun kuntajohtajakokousta Kunnittain selkeät sopimukset käynnistyvän markkinointiyhtiön toiminnasta, tavoitteista ja organisoitumisesta sekä vastuista ja resurssoinnista Kuntajohtajakokous asettaa maakunnallisen markkinoinnin strategiatyön sekä markkinointisuunnitelman raamit Markkinointiyhtiö vastaa operatiivisesta toteutuksesta. ORGANISOITUMISMALLI Markkinointiyhtiö Kuntajohtajakokous Markkinoinnin strategiatyöryhmä Osakeyhtiö Yhtiökokous + asiantuntijahallitus Toimitusjohtaja Juridinen sopimustaho Markkinoinnin operatiivinen toteutus, in-house yksikkö Matkailun, tapahtumien ja asumisen markkinointi Tulevaisuuden matkailuneuvonta Yritykset aktiivisesti mukana yhtiön toiminnassa Yhtiössä oleva ammattitaito kuntien, yritysten ja sidosryhmien käytössä Lahden seutu - Lahti Region Oy markkinointiyhtiön aputoiminimenä Aktiivinen myyntityö - kongressien, kokousten ja tapahtumien haku ja haussa avustaminen Myyntituotot käytetään alueen matkailuelinkeinoin edistämisen hyväksi Yhteismarkkinoinnin toteutuksen operatiivisena apuna kuntien nimeämät kuntayhteyshenkilöt Tiedon kerääminen, maakunnan strategioihin ja tehtyihin tutkimuksiin perehtyminen. Sidosryhmätutkimus. Tiedon jalostaminen brändikoodiksi. Brändikoodin kommentointi. Muokkaukset. KITEYTYS BRÄNDIN YDINLUPAUS 9 1. Workshop Markkinointistrategiatyöryhmälle Workshopin pohjalta Placen ehdotus brändistrategiaksi. Ehdotuksen kommentointikierros. Kommenttien perusteella muokattu brändistrategia. 2. Workshop Markkinointistrategiatyöryhmälle Worshopin pohjalta Placen ehdotus markkinointiviestintästrategiaksi. Ehdotuksen kommentointikierros. Kommenttien perusteella muokattu markkinointiviestintästrategia. LAHDEN SEUDUN KUNTAYHTEYSHENKILÖT RIKASTUTTAMINEN: 3. Workshop Markkinointistrategiatyöryhmälle ASIKKALA Isa Maunula Markkinointiviestintästrategia. Workshopin pohjalta Placen ehdotus toimintasuunnitelmaksi. HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA Kaija Manninen Pia Mustisto Anja Vitie Heini Moisio Jouni Lehto Kimmo Kuparinen Toimintasuunnitelma. Luova konsepti/brändikäsikirja. Brändin käyttöönotto. Sparrausryhmä / opponointitapaaminen Tapaamisen pohjalta Placen ehdotus masterplaniksi Strategian lanseeraus ja jalkautuksen käynnistys PADASJOKI Maria Virtanen TYÖSKENTELYMALLI

6 10 11 BRÄNDI Brändi on kaikkien niiden mielikuvien ja tietojen summa, joka ihmisellä on jostain asiasta. Asia voi olla tuote, palvelu, yritys, tapahtuma, puolue, valtio, alue jne. Brändin tehtävä on erilaistaa tuote tai palvelu kilpailijoiden vastaavista. ALUEBRÄNDIN RAKENTAMINEN, ALUEBRÄNDÄYS Strategia, jolla kehitetään alueista brändejä siten, että keskitetään vastaanottajien huomio selkeästi määriteltyihin asioihin ja ajatuksiin, erottaviin ylivoimatekijöihin. IDENTITEETTI Em. brändäystyössä määriteltävät asiat alueesta, joita halutaan korostaan/joihin halutaan keskittää vastaanottajien huomio. Brändin identiteetti rakentuu mm. visuaalisesta identiteetistä, puhetavasta, tyylistä ja kuvavalinnoista. IMAGO Mielikuvat, jotka vastaanottaja liittää brändiin. Brändi/ brändin imago muodostuu vastaanottajan mielessä. KATTOBRÄNDI, SATEENVARJOBRÄNDI, ALUEBRÄNDI Useammalle toimijalle yhteinen kattotason brändi, jossa kaikkia toimijoita yhdistää yksi yhteinen identiteetti ja asemointi. Kattobrändin etu on viestinnän kertautuminen. Asioista kertominen on helpompaa tutun kattobrändin alla. ALABRÄNDI Aluebrändin osapuolet, ns. alabrändit, rikastuttavat kattobrändiä tuoden viestintään, asemointiin ja persoonallisuuteen uusia sävyjä säilyttäen kuitenkin tunnistettavan yhteyden emobrändiin. KUMPPANUUSBRÄNDI Kumppannusbrändissä on kyse ristiinmarkkinoinnista. Kaksi tai useampi brändi esiintyy yhdessä, tavoitteena saada enemmän näkyvyyttä, jakaa kustannuksia tai muuten hyötyä kumppannuusbrändin imagosta. BRÄNDIHIERARKIA, BRÄNDIARKKITEHTUURI Kattobrändin ja alabrändien toiminnan määrittely suhteessa toisiinsa. HISSIPUHE Brändin lyhyt esittely, joka kertoo asian ytimen innostavasti ja markkinointihenkisesti. Hissipuhetta käytetään tyypillisimmin ns. allekirjoitustekstinä aluebrändin materiaaleissa. INTEGROITU MARKKINOINTIVIESTINTÄ Integroidussa markkinointiviestinnässä kaikki keinot koordinoidaan ja sovitetaan toisiaan tukevilla toimenpiteillä yhdeksi ohjelmaksi, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri tehokkuus alhaisemmilla kustannuksilla. IMAGOMAINONTA VS. TAKTINEN MAINONTA Imagomainonnalla pyritään vaikuttamaan kohderyhmän asenteisiin ja mielikuviin pitkällä aikavälillä. Taktisella mainonnalla pyritään saamaan aikaan välitöntä toimintaa (kilpailuun osallistuminen, tarjouksen hyödyntäminen). Brändin rakennus vaatii imagomainontaa, mutta vastaanottaja tuskin tekee tällaista jakoa: jokainen asia, joka tehdään brändin nimissä rakentaa brändiä ja sen imagoa. BRÄNDITYÖN JA MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SANASTOA BRÄNDITYÖN JA MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SANASTOA

7 12 13 LAHDEN SEUTU - LAHTI REGION oy

8 14 15 ALUEMARKKINOINTI =ALUEBRÄNDI Alueen tunnettuuden ja vetovoiman kasvattaminen - Mediakampanjat - ylläpito ja kehitys - Matkailuneuvonnan uudistaminen - Tiivis yhteistyö alueen kumppaneiden kanssa Lahden seutu - Lahti Region Oy on seudullinen markkinointi- ja myyntiyhtiö, joka vastaa Lahden seudun asumisen ja matkailun markkinoinnista sekä matkailupalveluiden myynnistä ja matkailuneuvonnasta. Yhtiön tehtävänä on vastata Lahden seudun vetovoiman kasvattamisesta, tuoda alueelle lisää asukkaita ja matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa ja verotuloja sekä palvelualan työpaikkoja. Masterplanissa määritellään markkinointiyhtiön asumisen ja matkailun tuotteen Lahden seudun brändi- ja markkinointiviestintästrategia. Omistajakunnat, omistusosuudet ja toiminta-alue lähtien Lahti 51,7 % Hollola 10,9 % Orimattila 8,3 % Nastola 7,8 % Asikkala 4,5 % Kärkölä 2,6 % Padasjoki 2,0 % Hämeenkoski 1,2 % Omat osakkeet 11,0 % ASUMISEN MARKKINOINTI MATKAILUN MARK- KINOINTI KOKOUS- MATKAILU TAPAHTUMA- MATKAILU MATKAILUN KEHITYS Alueen asukasmäärän kasvu Matkailutulon ja matkailu-elinkeinon kasvu alueella Kokous-, kongressi- ja yritystapahtumapalveluiden myynti Tapahtumien haku ja tapahtumapalveluiden myynti Matkailutoimialan strateginen kehittäminen - Yhtenäisen ilmeen mukainen esiteaineisto - Esiintyminen strategian mukaisilla messuilla ja myyntitapahtumissa - Alan toimijoiden saaminen mukaan yhteismarkkinointi- ja myyntitapahtumiin - Yhtenäisen ilmeen mukainen esiteaineisto - Esiintyminen strategian mukaisilla messuilla ja myyntitapahtumissa - Alan toimijoiden saaminen mukaan yhteismarkkinointi- ja myyntitapahtumiin Kokous-, kongressi- ja yritystapahtumapalveluiden myynti - Strategian mukaisten tapahtumien hakeminen yhteistyössä kaupungin ja lajiliittojen kanssa - Tapahtumapalveluiden myynti ja toteutus - Markkinointistrategian koordinointi - Matkailustrategian koordinointi - Alueen matkailutoimialan kehittämishankkeiden edistäminen - Kansainvälistymisprojektit Liite 3: Verkkomäärittelytyö LAHDEN SEUTU LAHTI REGION OY LAHDEN SEUTU LAHTI REGION OY

9 16 17 ALUEBRÄNDI TAVOITE: Alueen vetovoiman kasvu matkailu- ja asuinpaikkana MITTARI: Lahden seudun tunnettuuden ja imagon kehittyminen ASUMISEN MARKKINOINTI TAVOITE: Lahden seudun vetovoiman kasvu asuinpaikkakuntana. Edistää osaltaan Päijät-Hämeen maakunnan väestökasvutavoitteen saavuttamista: nettomuuttajaa/- vuosi. MITTARIT: Lahti sijoittuu viiden parhaan joukkoon Taloustutkimuksen toteuttamassa Kuntien muuttohalukkuustutkimuksessa sekä imagotutkimuksessa (vastaavan kokoluokan kaupunkien joukossa) Lahden seudun vetovoiman kasvattaminen masterplantyön mukaisesti Verkkoläsnäolon ajanmukaistaminen ja tehostaminen Venäjä kohdealueena matkailumarkkinoinnissa Asumisen toimijoiden verkostoituminen Strategiset kumppanuudet Pitkäjänteinen yhteistyö alueen vetovoiman kasvattamiseksi a) Lahden seudun markkinoinnin masterplanin jalkautus ja markkinoinnin toteutuksen seudullinen organisoituminen b) Strategian mukaisen markkinointiviestinnän toteutus, yhdessä tekeminen ja markkinointiviestinnän aktiivinen operatiivinen toteutus c) Matkailun ja asumisen yrityskentän entistä vahvempi sitouttaminen yhteismarkkinointiin sekä strategiset kumppanuudet a) Sähköisten kanavien (internet, sosiaalinen media) aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen markkinoinnissa huomioiden eri kohderyhmät b) Verkkokaupan laajentaminen c) Sähköisen suoramarkkinoinnin tehostaminen CRM:ää hyödyntäen a) Sähköisen myynnin ja markkinoinnin tehostaminen kuluttajille (nettisivu-uudistukset suomi, englanti, venäjä) b) Seudullinen yhteismarkkinointi kuluttajille eri kanavissa (kampanjat) -> tunnettuuden kasvu c) Mediavierailujen toteuttaminen alueelle seudullisen markkinoinnin kautta a) Asumisen avaintoimijoiden yhteistyöfoorumin muodostaminen. b) Asumisen yhteismarkkinoinnin toteutus; asumisen toimijoiden saaminen mukaan asumisen markkinointiin a) Vahva alueellinen yhteistyö ja tapahtuma- ja mediakumppanuudet a) Yhteiset, pitkäjänteiset markkinointitoimenpiteet päämarkkinaalueella ja pääkohderyhmissä. MATKAILUMARKKINOINTI JA -MYYNTI TAVOITE: Alueen matkailuyritysten myynnin kasvu MITTARIT: Tehtyjen asiakaskontaktien määrä, välitettyjen kyselyiden/tarjousten määrä, kokousten määrä ja osallistujamäärä, saatujen tapahtumien määrä MATKAILUNEUVONTA TAVOITE: Sähköisten palveluiden kehittäminen MITTARIT: nettisivujen kävijämäärä, verkkokaupan myynnin kehitys, sähköisten tarjouspyyntöjen määrä 1 Tapahtumayksikön 2 Myyntitoiminnan 3 Kokous- 1 Henkilökohtaisen 2 Chat- neuvonnan 3 Asiakkaiden perustaminen Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yhteyteen vahvistaminen Venäjän markkinoilla ja yritystapahtumien myynnin tehostaminen matkailuneuvonnan toteuttaminen puhelimitse perustaminen henkilökohtaisen puhelinneuvonnan tueksi aikaisempaa aktiivisempi ohjaus sähköisten palveluiden ja varauskanavien käyttöön a) Tapahtumastrategiatyön vetovastuu; Tapahtumayksikön perustaminen, resurssointi ja poliittinen tuki toiminnalle b) Kärkitoimijan aseman saavuttaminen tapahtumahankinnassa; Aktiivisen kanssakäymisen aloittaminen alueellisten ja valtakunnallisten tapahtumajärjestäjien kanssa c) Vahva kansallinen yhteistyö tapahtumahankinnassa a) Myyntihenkilön resurssointi yhdessä yritysten kanssa, toiminnan jatkuvuus b) Jälleenmyyjäverkoston rakentaminen (matkatoimistot jne.) c) Aktiivinen tiedotus alueen uutuuksista jälleenmyyjäverkostolle (newsletter) a) Henkilökohtaisen asiakaskontaktoinnin lisääminen b) Uusien asiakasryhmien kartoittaminen ja kontaktointi, jälkimarkkinoinnin kehittäminen c) Sähköisten palveluiden kehittäminen (kokoushakukone, ilmoittautumispalvelut) a) Yhden henkilöresurssin kohdistaminen puhelin- ja chat-neuvontaan b) Kesä- ja tapahtumakausina henkilökohtaisen matkailuneuvonnan ylläpito kaupungin/tapahtuman keskeisellä paikalla c) Esitejakelun tehostaminen matkailukohteissa ja asiakaspäätteiden käyttöönotto keskeisillä paikoilla a) Uusimman teknologian käyttöönotto sujuvan neuvontapalvelun mahdollistamiseksi b) Sähköisen FAQ palvelun luominen sesongeittain c) Palvelun jatkuva kehittäminen a) Internet-sivujen sisällöntuotannon tehostaminen, uutta sisältöä joka päivä b) Asiakkaiden kädestä pitäen ohjaus sähköisten palveluiden äärelle c) Tiivis yhteistyö yrityskentän kanssa sisällöntuotannon varmistamiseksi Matkailun ja asumisen strategiset tavoitteet ja painopisteet Matkailun strategiset tavoitteet ja painopisteet

10 18 19

11 20 21 LAHDEN SEUTU - BRÄNDISTRATEGIA

12 22 23 ONNISTUNEEN BRÄNDITYÖN VAIHEET SISÄINEN MARKKINOINTI LÄHISIDOS- RYHMÄT ULKOISET KAMPANJAT LUOVA STRATEGIA: Konseptisuunnittelu / mainonnan linja MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄSTRATEGIA: Tavoitteet, kohderyhmät, viestit ja kanavat BRÄNDISTRATEGIA: Brändin positio eli asema markkinoilla ja syy valita keinot millä positio lunastetaan = Tuotteet, palvelut, markkinointi, myynti, jakelu VISIOT PÄIJÄT-HÄMEEN STRATEGIAT ONNISTUNEEN BRÄNDITYÖN VAIHEET

13 24 25 Brändikoodin tarkoitus on olla ohjenuora kaikelle tekemiselle, se on brändin rakennepiirustus. Siihen kiteytyvät keskeisimmät brändiä määrittelevät asiat; sekä faktat itsestä, tavoitetila, kommunikaation sävy että ydinlupaus. YLIVOIMA Hyödyt, joita PAIKKA X:n ylivoimatekijät tarjoavat asiakkaille. TUNNE / HYÖTY Tunnehyöty, jonka asiakas kokee asioidessaan PAIKKA X:n kanssa. Se ei sellaisenaan näy kohdeyleisöille, eikä siinä olevia tekstejä yleensä käytetä sellaisenaan sloganeina tai viestikärkinä: sen tulee olla riittävän ohjaava, jotta tekemisessä pysyy linja, eri kampanjoiden ja tavoitteiden yli, pitkäjänteisesti. Toisaalta sen tulee olla riittävän salliva ja avoin tulevien toimenpiteiden ja tilanteiden huomioimiseksi - niiden täydellinen ennakointi koodin elinkaaren aikana ei ole mahdollista. ASEMOITUMINEN Miksi PAIKKA X on parempi ja / tai erilainen kuin kilpailijansa? YDINLUPAUS TAVOITEMIELIKUVA Tavoitemielikuva, jonka PAIKKA X toivoo voivansa välittää asiakkailleen. TYYLI ARVOT Kuvaa alueen omia piireitä, imagoa, asennetta ja käyttäytymistä. Arvot ilmentävät PAIKKA X:n brändin luotettavuutta ja sitoutumista. työkaluna BRÄNDIKOODI BRÄNDIKOODI

14 26 YLIVOIMA minuutin junamatkan päässä Helsingistä, alle tunnin matkan päässä kansainvälisestä lentokentästä ja 2,5 tunnin suoran junamatkan päässä Pietarista löytyy Suomen ulkoilmaelämän ihmemaa tuhannen asukkaan aktiivinen Lahden seutu, jossa tapahtuu kesät talvet. Lahden seudulla on ylivoimaiset mahdollisuudet liikunta-, luonto-, vesistö- ja hyvinvointimatkailuun. Täällä on eteläisen Suomen suosituin hiihtokeskus Messilä, Päijänteen kansallispuisto, Tiirismaan luonnonsuojelualue, Suomen viidenneksi suurin messukeskus ja terveysliikuntakeskus Pajulahti. Patikointimaastot, luontopolut, vesistöreitit, golfkentät ja moottoriurheilumahdollisuudet tarjoavat lukemattomia tapoja viettää hyvän olon vapaa-aikaa vierailijana tai asukkaana. Juotavan hyvän Etelä-Päijänteen elinvoimaiset kunnat tarjoavat monipuolisia harrastusmahdollisuuksia lyhyen matkan päässä Lahdesta. Lahden seudun ydin on Lahden kaupunki Suomen kiistaton talviurheilu- ja tapahtumakeskus. Salpausselän kisat ovat kansainvälinen urheilujuhla hiihtokansalle, 2017 Lahdesta tulee hiihdon MM-kisojen ylpeä isäntä. Liikunta- ja urheilukaupungin perinteistä syntyy jatkuvasti myös uutta, dynaamista tekemistä, esimerkkinä Stars of the stadium Suomen ensimmäinen viiden tähden lumilautakilpailu. Kesällä Lahti liikuttaa ihmisiä Suomen suurimmalla urbaanin musiikin Summer Up -festivaalilla. Lahden seudulla on helppo olla aktiivinen myös kulttuurin parissa, lippulaivana ainutlaatuinen kokous- ja konserttikeskus Sibeliustalo. Se on koti kansainvälisesti tunnustetulle Sinfonia Lahti -orkesterille. Lahden kaupunginteatteri on yksi Suomen suurimmista ammattiteattereista, jonka esityksiin tullaan laajalti ympäri maata. Kun nämä ylivoimaiset sijainti-, tapahtuma- ja aktiviteettitekijät liitetään pääkaupunkiseutua selkeästi edullisempaan asumisen hintatasoon ja ympäröivään järvi- ja harjuluontoon on tuloksena elämänlaatua ja arjen hallintaa, jota ei muualta saa. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS YLIVOIMATEKIJÄT

15 28 29 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Lahden seutu tarjoaa ruumiin ja sielun kulttuuria aktiivisille ihmisille. Lahden seudulla voi kokea aitoa liikunnan ja yhdessäolon riemua, kansainvälistä urheilun juhlaa ja korkeatasoisia kulttuurielämyksiä. Hiihtoladuilla, patikointimaastoissa, golfkentillä ja muissa aktiviteeteissa voi voittaa itsensä ja tehdä irtiottoja arjesta. Puhdas ympäristö ja monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet virkistävät yhtälailla lomailijaa kuin asukasta. Asuinympäristönä Lahden seutu ei sijaintinsa ja kokonsa ansiosta sulje pois mitään. Täällä on samat mahdollisuudet kuin pääkaupunkiseudulla, mutta arki sujuu helpommin ja hinnat ovat kilpailukykyisemmät. Vapaa-aikaa jää enemmän ja sen viettämiseenhän täällä on ylivoimaiset edellytykset! 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. Lahden seudulla asuu ulkoilmaihmisten heimo, joka osaa suhtautua tervehenkisesti elämään. Vierailijalle päälleliimatun hienostelun puute näyttäytyy helppona lähestyttävyytenä. TUNNE / HYÖTY

16 30 31 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Lahden seutu on osa metropolialuetta (Greater Helsinki Region), Lahteen pääsee Helsingistä lähijunalla ja asuinpaikkana Lahti koetaan tyypillisesti mainettaan paremmaksi. Lahden seudulla on monipuolisia ja omaleimaisia asumisen mahdollisuuksia ja ympäristölähtöisen asumisen mallialueita. Perheestä toisen aikuisen on helppo käydä pääkaupunkiseudulla töissä Lahden seudulta käsin. Lahden seudulla vesi on elämisen eliksiiri, joka eri muodoissaan mahdollistaa lukemattomat vapaa-ajanviettomahdollisuudet ympäri vuoden. Puhtaat vesistöt lisäävät myös asumisen laatua, niin Lahdessa kuin Etelä-Päijänteen elinvoimaisissa kunnissa. Lahden seudun tahtotila ympäristöteknologian edelläkävijänä takaa, että juotavan puhtaiden vesistöjen seutu kehittyy jatkossakin vihrein askelin. Lahdessa ja lähikunnissa on hyväntuulisia tapahtumia, designia ja nuorekasta otetta. Lahdesta löytyy suurtapahtumia ja vetovoimaisia messuja, mutta myös aitoa alakulttuuria; rockia, urbaania rytmimusiikkia, musiikkiteatteria. Tapahtumien, virkistysmahdollisuuksien ja omaleimaisten asumisen vaihtoehtojen yhdistelmä on tavoittelemisen arvoinen elämäntapa sivussa ruuhkasuomesta, silti osana metropolialuetta. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. TAVOITEMIELIKUVA

17 32 33 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Aitous: täällä osataan pitää sukset maassa ja suhtautua käytännönläheisesti asioihin. Täällä ei tarvitse hienostella. Luotettavuus: täällä ei olla vain tosissaan, täällä ollaan liikuttavan tosissaan. Hämäläisen vilpittömyyteen voi luottaa. Täällä luvataan vain se, mikä pystytään toteuttamaan. Ympäristövastuullisuus: Lahden seudulla ympäristöystävällisyys ei ole trendikästä viherpesua, vaan aitoa vastuullisuutta ihmisistä, luonnosta, vesistöistä ja rakennetun ympäristön energiatehokkuudesta. Tervehenkisyys: luontevaa suhtautumista itseen ja muihin, suoraviivaista ja selkeää tekemistä. Liikunta- ja urheiluperinteistä kumpuaa tervehenkinen asenne. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. Uudistuminen: täällä haetaan kunnianhimoisesti uusia aluevaltauksia, jotka hämäläisellä sitkeydellä viedään myös maaliin. Lahti ja lähikunnat kehittyvät ja luovat uutta. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. ARVOT Aitous Luotettavuus Uudistuminen Ympäristövastuullisuus Tervehenkisyys ARVOT

18 34 35 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY On asioita, jotka kommunikoidaan sanomalla ja väittämällä. Toiset asiat välitetään tavalla puhua, sävyllä, asenteella, rivien välistä. Raikas. Kuten juotavan hyvän Etelä-Päijänteen vesi tai aurinkoinen talviaamu. Sporttinen. Lahden seudun brändi on aktiivinen. Sporttisuus kuuluu tavalla tai toisella brändin tapaan kommunikoida. Urbaani. Stars of the stadium, Summer up. Design. Lahden värikäs kaupunki- ja nuorisokulttuuri. Ihmisrikas: Tapahtumat ja matkailuyritykset elävät ihmisistä. Liikunnan ja osallistumisen ilo, kuin myös rauha ja rentoutuminen välittyy vain ihmisten kautta, ei tyhjiä rakenteita tai suorituspaikkoja näyttämällä. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. TYYLI ARVOT Raikas Sporttinen Urbaani Ihmisrikas Aitous Luotettavuus Uudistuminen Ympäristövastuullisuus Tervehenkisyys TYYLI JA PUHETAPA

19 36 37 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Asemointi poistaa laajasti oston esteitä: Onko viisas siirto muuttaa Lahden seudulle? Jäänkö syrjään uramahdollisuuksista? Miksi viettäisin lomani Lahden seudulla, voiko näin lähellä saada kunnon irtioton arjesta? Lahden seutu on metropolialueen toiseksi suurin kasvukeskus erinomaisten kulkuyhteyksien päässä Helsingistä, Pietarista ja Suomen suurimmasta lentokentästä. Asemoitumalla selkeästi osaksi metropolialuetta, liitämme Lahden seudun fyysisesti ja mielikuvissa osaksi Suomen ainoan suurkaupungin mahdollisuuksia niin työssäkäynnin kuin muunkin elämän osalta. Osana metropolialuetta Lahden seudun kotikenttä on Suomen suurin kansainvälinen lentokenttä Helsinki-Vantaa. Hyvinvointikeskukseksi julistautuminen on puolestaan lisäarvoa ja erilaistumista suhteessa pääkaupunkiseutuun tai muihin kotimaisiin matkailualueisiin. Hyvinvointi on lupaus, joka tekee Lahden seudusta houkuttelevan vaihtoehdon metropolialueella. Hyvinvointi on paitsi ruumiin ja sielun kulttuuria myös hyvän olon ympäristölähtöistä asumista sekä asumisen vaihtoehtojen runsautta ympäristökunnissa. Fyysisesti lähellä kaikkea, mutta henkisesti kaukana kiireestä ja melusta ihminen voi hyvin. Lahden seudulla puhtaan luonnon säilyttämiseen panostetaan modernin ympäristöteknologian keinoin. Asuntorakentamisen energiatehokkaat ratkaisut tuovat hyvinvointia asukkaille ja ympäristölle. Etelä-Suomen talvikaupunki kertoo olennaisen Lahdesta. Lahden seudulta löydät aidot talven riemut läheltä, miksi menisit kauemmas? 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. ASEMOITUMINEN Lahden seutu on osa metropolialuetta. Lahden seutu on hyvän olon keskus metropolialueella. Lahti on talvikaupunki Etelä-Suomessa. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. TYYLI ARVOT Raikas Sporttinen Urbaani Ihmisrikas Aitous Luotettavuus Uudistuminen Ympäristövastuullisuus Tervehenkisyys ASEMOITUMINEN

20 38 39 YLIVOIMA TUNNE / HYÖTY Ydinlupaus on kiteytys seudun vahvuuksista, viestin ydin. Asia, jota kukaan muu ei voi luvata uskottavasti. Lupaus ei ole slogan. Slogan voi olla lupauksen dramatisointi tai tulkinta lupauksesta. Lupaus puolestaan ohjaa toimintaa ja tulkintoja, toimii viestinnän ja markkinoinnin ohjenuorana. 48 minuuttia Helsingistä, alle 1 h Hki-Vantaan lentoasemalta, 2,5 h Pietarista. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne helposti saavutettavissa. Ylivoimaiset mahdollisuudet aktiivimatkailuun ja aktiiviseen vapaa-ajan viettämiseen. Suomen parhaat talvitapahtumat ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Sujuva ja tasapainoinen arki pääkaupunkiseudun mahdollisuuksien äärellä. YDINLUPAUS Irtiottoja, nostattavia kokemuksia, virkistystä. Urheilujuhlan tuntua. Tervehenkistä suhtautumista elämään. Enemmän edellytyksiä vapaa-ajan viettoon. ASEMOITUMINEN Lahden seutu on osa metropolialuetta. Lahden seutu on hyvän olon keskus metropolialueella. Lahti on talvikaupunki Etelä-Suomessa. Lahden seutu on metropolialueen hyvinvointivyöhyke ja ulkoilmaelämän keskus. Se tarjoaa irtiottoja arjesta, elämäniloa ja mielenrauhaa Etelä-Suomen parhaissa puitteissa. TAVOITEMIELIKUVA Lahden seutu on osa metropolialuetta, täältä käsin on helppo käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Ulkoilmaelämän keskus lähijunan päässä Helsingistä. Juotavan puhtaiden vesistöjen seutu nyt ja tulevaisuudessa. Lahti on aktiivinen ja uudistuva talvitapahtuma- ja messukaupunki. TYYLI ARVOT Raikas Sporttinen Urbaani Ihmisrikas Aitous Luotettavuus Uudistuminen Ympäristövastuullisuus Tervehenkisyys YDINLUPAUS YDINLUPAUS

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOMARKKINOINTI

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOMARKKINOINTI KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOMARKKINOINTI KOTKAN-HAMINAN SEUTU s.3 FAKTOJA: Väkiluku: 87 086 (6/2013) KUNNAT: Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti ETÄISYYDET KOTKASTA: Helsinkiin 130 km Tampereelle

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti 1.9.2013 31.12.2014 Jenni Mikkonen & Ira Lahovuo Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Itä-Suomen yliopisto Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2013 SHORTLISTATYÖT. Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote

KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2013 SHORTLISTATYÖT. Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote kultaa ja kunniaa KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2013 SHORTLISTATYÖT 1 Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUT 2013 2 SISÄLtö Tervetuloa

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA [ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUU JA VIESTINTÄ...3 YHTEISKUNTA VASTUUVIESTINTÄ LAAJENTAA SIDOSRYHMIÄ...16 VIESTINNÄN TAUSTALLA ON TODENNETTUJA FAKTOJA...24 AVAINVIESTIT

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Maiseman tarina OPA S MAISEMA- PALVELUIDEN LUOMISEEN. toim. Minna Komulainen MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS

Maiseman tarina OPA S MAISEMA- PALVELUIDEN LUOMISEEN. toim. Minna Komulainen MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS Maiseman tarina toim. Minna Komulainen OPA S MAISEMA- PALVELUIDEN LUOMISEEN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS 2 3 Maiseman tarina OPAS MAISEMAPALVELUIDEN LUOMISEEN Sisältö Teksti Minna Komulainen, ellei

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot