ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE"

Transkriptio

1 BOX KASETTIPATTERI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE CASIO100260FIA

2 CASIO100260FIA 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjeeksi 2 2. Takuu 2 3. Tarkastus 2 4. Laitetiedot 3 5. Asennus 5.1. Asennuspaikan valinta Kiinnitys Sähkökytkennät Kondenssivesiviemäröinti Vesiliitännät Toiminta Huolto OHJEEKSI Tämä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on tarkoitettu yleisohjeeksi oikein suoritettaviin asennus-, käyttö- ja huoltotoimenpiteisiin. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin se on suunniteltu ilman valmistajan kirjallista lupaa. Laitetta käytettäessä on noudatettava kunkin osan varotoimenpiteissä mainittuja ohjeita sekä paikallisten viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Laitteen asennus, kiinnitys, kytkentä, toiminta ja huolto on tehtävä ammattihenkilön toimesta, niiden tulee olla asianmukaisesti tehtyjä ja niistä ei saa aiheutua vaaraa ihmisille, ympäristölle tai laitteelle. 2. TAKUU Takuu perustuu CHILLER Oy:n takuuehtoihin. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta modifioidaan tai korjataan ilman CHILLER Oy:n kirjallista lupaa, laiteparametrejä rikotaan, laitteen sähkö- tai säätöjärjestelmää muutetaan tai tätä asennus-, käyttö- ja huolto-ohjetta ei noudateta. Takuukäsittelyn edellytyksenä on että laitteen täydellinen tyyppi ja sarjanumero (katso kohta laitetiedot ) ilmoitetaan valmistajalle. Vahingot, jotka johtuvat valmistajan ohjeiden noudattamatta jättämisestä, asiattomasta käytöstä tai huollon puutteesta, eivät ole takuukorvauksen alaisia. 3. TARKASTUS Laitteet saapuvat tehtaalta valmiiksi koottuina ( eräitä lisävarusteita lukuunottamatta ), johdotettuina ja koeistettuina. Säleikköosa toimitetaan erillispakattuna kiinnitettäväksi alaslasketun katon asennuksen jälkeen. Laitteen saavuttua on suoritettava tarkastus ja todettava toimituksen vastaavuus tilaukseen nähden. Toimituksessa olleet laitteet on tarkistettava. Mikäli niissä on todettavissa kuljetusvaurioita on siitä reklamoitava kirjallisesti huolitsijaa ja myyjää. Kuljetusvauriosta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja siitä on reklamoitava kuljetusliikettä 24 h kuluessa.

3 CASIO100260FIA 3/13 4. LAITETIEDOT Laitekilpi sijaitsee kiertoilman imuaukossa ja on näkyvillä, kun laitteen ritilä ja suodatin on irroitettu. Laitekilvestä selviää : -[TYPE] : laitteen tyyppi varusteineen (18 merkkinen kirjain- ja numeroyhdistelmä) -[SER. NR.] : laitteen sarjanumero (7 numeroinen yhdistelmä) -[POWER] : virtalaji ( 230 V 50 Hz ) -[INPUT] : laitteen sähkötiedot ; ottama teho [W] ja virta [A] -[DATA FOR CABLE DIMENSIONING] : tiedot syöttökaapelin mitoitusta varten -[1/MIN] : kierrosnopeus Tallenna laitekilven tiedot laitekorttiin ja arkistoi ne huolellisesti. Laitteen tyyppi- ja sarjanumeroa tarvitaan laitteen tunnistamiseen mm. varaosia hankitaessa. 5. ASENNUS Laitteen asennuksen yhteydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta! Laitteen asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen ja pätevä henkilö. Laitetta asennettaessa tulee huomioida: -kaikki valmistajan ja myyjän ohjeet, jotka mainitaan esitteissä, ohjeissa ja laitteen varoituskilvissä! -laitteen kiinnitys kattoon tulee olla riittävän tukeva sekä suoritettu siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa henkilöille, esineille, rakenteille tai laitteelle! -nosteltaessa tai liikuteltaessa raskaita esineitä on noudatettava varovaisuutta! -hitsaus- tai juotostöitä suoritettaessa on varmistuttava paloturvallisuudesta sekä sammutuskaluston saatavuudesta! -ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon tulee huomioida kohdan Sähkökytkennät mukaiset varotoimenpiteet! 5.1. ASENNUSPAIKAN VALINTA Asennuspaikka tulee valita siten, että laite on vaakasuorassa asennossa ja laitteen sekä lisävarusteiden vaatimat huoltotila- ja turvallisuusmääräykset täyttyvät. Paikalliset turvallisuusmääräykset sekä asennusvaatimukset tulee huomioida ennen asennuksen aloittamista. Laitetta ei saa asentaa huonetilaan, jossa on herkästi syttyviä tai räjähdysvaarallisia aineita eikä tiloihin, joiden ilmassa on aineita, jotka syövyttävät PVC-muoveja ja styroxia, kuparia tai alumiinia. Laitetta ei saa asentaa tiloihin, jossa kiertoilman mukana laitteen lämmönvaihtimeen tulee aineita, jotka tukkivat ilmankierron (esim. keittiön lieden yläpuolelle). Laitteen asennuspaikan käyttörajoitukset ovat: Lämpötilat Min Max. Huoneilma 0 C 30 % Rh (A) 32 C 50 % rh Vesi 4 C (B) 80 C (C) Huomautukset: A = mikäli huonelämpötila on alle 0 C on laite tyhjennettävä vedestä ja kondenssivesi poistettava B = alhaisemmille lämpötiloille on käytettävä jäätymisenestoainetta C = maksimi veden paine 1400 kpa

4 CASIO100260FIA 4 / 13 Laitetta ei saa asentaa muiden laitteiden tai kalusteiden yläpuolelle. Asennuspaikan valinnassa tulee huomioida myös sähkö-, putki- ja kondenssivesiviemäröintiasennusten tarvitsemat asennus- ja huoltotilat. Laite tulee asentaa huonetilaan siten, että laitteen ilmankierto on esteetön. Laiteen ilman puhalluksen tulee olla esteetön ja laite tulee asentaa riittävän kauaksi seinästä siten, ettei jäähdytetyn ilman puhallussuunnassa olevat esteet aiheuta ilman törmäystä. Laitteessa on neljä (koot 20 60/21-61) tai kuusi (koot / ) puhallusaukkoa, joissa olevia ilmanohjaimia voidaan käyttää puhallusilman suuntaukseen tai tarvittaessa sulkea osa aukoista. Puhallusaukkoja ei saa sulkea enempää kuin kuvassa 1 esitetty KIINNITYS Laite kiinnitetään kattoon neljästä (4) kiinnityspisteestä. Kiinnityskorvakkeet (4 kpl) toimitetaan laitteessa asennettuina mutta ne ovat kuljetusasennossa. Kiinnityskorvakkeet täytyy vetää ulos asennusvaiheessa ja varmistaa niiden asento kiristämällä kiinnityspultti. Kuljetusasento Asennusasento Korvakkeissa on 8 mm leveä hahlo kannakkeiden asennukseen. Laite tulee kiinnittää kattoon riittävän tukevasti asennuspaikkaan sopivilla kannakkeilla. Käytettäessä kannatukseen kierretankoa on kierretangon ja kannakkeen liitoskohta varmistettava lukitusmutterein sekä käytettävä aluslevyjä. Mitoitettaessa kiinnitystankoja tulee ne valita riittävän vahvoiksi huomioiden laitteen paino oheisen

5 CASIO100260FIA 5 / 13 taulukon mukaan (veden paino huomioitu taulukossa): Laitekoko 20 / / / / / 121 Paino [ kg ] 25,5 26,5 27,5 54,0 56,0 BOX COMPOSITE kasetti edustaa asennuskonseptia: Asenna, Käytä, Huolla. Konseptin mukainen toimintajärjestys on seuraava: - asennus kattoon - putkiyhteiden kytkentä - sähköliitäntöjen kytkentä - ulkopuolisen tippavesialtaan laitto - pahvisen suojakuoren irrottaminen ja asianmukainen kierrättäminen - säleikön asentaminen ja sen pakkauksen asianmukainen kierrättäminen - laitteen testaaminen ja käyttöönotto - huolto laitteen alapinnan kautta mahdollista alaslaskettua kattoa avaamatta Laite asennetaan kattoon pakkauksineen (pahvinen suojakuori) joka suojaa laitetta kuljetus- ja asennuskolhuilta kuten myös työmaapölyltä. Suojakuoreen on painettu sekä selkeät asennusohjeet että laitteen tyyppitiedot. Suojakuoren sisällä ovat mm. ulkopuolinen tippavesikaukalo ja asennus-, käyttö- ja huolto opas. Suojapakkaus poistetaan vasta huoneen työmaapölystä puhdistamisen jälkeen! Poikkeavan rakenteen ansiosta mahdollinen huolto onnistuu vaivattomasti itse laitteen kautta joten kitatuissa katoissa ei tarvita vastaavia huoltoluukkuja. Laitteen runko-osan alapinnan tulee olla samalla tasolla kuin alaslasketun katon alapinta ja laitteen päälle yläpohjaan nähden tulee jäädä vähintään 20 mm tilaa (Katso kuva 2). Laitteeseen myöhemmin kiinnitettävän säleikön kehys ei saa missään tilanteessa osua kattopintaan, vaan kehyksen ja katon väliin on jäätävä noin 2 mm tilaa!

6 CASIO100260FIA 6/12 Kuva 2. Avattu laite. Huom. venttiilien sijainti HUOM! Säätöventtiilit (3-tie tai 2-tie) toimilaitteineen sijaitsevat laitteen sisällä! Laitetta ei saa nostaa putkiliitoksista, venttiileistä tai kondenssivesilautasesta. Laitteen nostamisessa kattoon voidaan apuna käyttää esim. levynosturia. Toimituksen yhteydessä toimitettavat lisävarusteet (säätöventtiili laitteen sisään asennettuna, sulkuja kertasäätöventtiilit sekä ulkopuolinen kondenssivesiallas yms.) toimitetaan mahdollisesti irrallisena (toimitus samassa pakkauksessa) ja ne asennetaan asennuskohteessa. Toimitus sisältää kunkin osan asennusohjeen. Liitettäessä putkiyhteitä laitteeseen tulee noudattaa annettuja kiristys ja kiinnitysmomentteja! Liiallinen kiristäminen saattaa aiheuttaa kiinnitysyhteen rikkoutumisen! Säleikkö toimitetaan erillispakkauksessa sisältäen kiinnitysruuvit (BOX mono: 8 kpl ja BOX tupla: 16 kpl). Kokojen 20/21-60/61 säleikkö on asennusvalmis kokonaisuus. Kokojen 100/ /121 säleikkö toimitetaan kahdessa osassa ja osat liitetään toisiinsa työntämällä säleikön keskustat vastakkain niin, että säleikön hahlot osuvat vastakappaleessa oleviin reikiin (Katso Kuva 3). Säleikkö asennetaan paikalleen kattoasennuksen jälkeen kiertämällä kiinnitysruuvit paikoilleen kondenssivesikaukalossa oleviin kiinnityspisteisiin. HUOM! Kiinnitettäessä säleikköosaa tulee välttää liiallista ruuvien kiristämistä!

7 CASIO100260FIA 7/13 BOX 100/ /121 säleikön kokoaminen Kuva SÄHKÖKYTKENNÄT Laite toimitetaan tehtaalla valmiiksi johdotettuna (laitteen sisäiset johdotukset) ja kytkettynä siten, että asennuskohteessa laitteeseen liitetään syöttö ja mahdolliset ohjausjohdotukset. Laitteen varustelusta riippuen (tilauskohtainen) saattaa laitteeseen olla tehtaalla asennettuna vesipiirin säätölaitteita, jotka ovat valmiiksi johdotettuja tai kytkentä toimituseräkohtainen. Tarkempia tietoja laitteen tapauskohtaisista sähkö- ja ohjauskytkennöistä sekä niiden vaatimista johdotuksista saa laitteen myyjältä. Toimituskohtainen ulkopuolisten kytkentöjen kaavio on esitetty kunkin laitteen sähkökytkentäkotelon kannen sisäpinnalla. BOX tyypillinen sähkökytkentäkaavio: Laitteen sähkökytkennän saa tehdä vain alan pätevyyden ja ammattitaidon omaava henkilö! Kytkettäessä laitetta virtapiiriin tulee varmistaa että kytkentä tehdään lakien ja asetusten mukaisesti huomioiden tapauskohtaiset erityisvaatimukset!

8 CASIO100260FIA 8/12 Syöttö tulee suojata etusulakkeella. Mikäli useita laitteita kytketään rinnan samaan syöttöön tulee varmistaa sulakkeen koko ja riittävyys laitekohtaiseen suojaukseen. Kaapelin mitoitus täytyy tehdä laitteiden tyyppikilvissä esitettyjen maksimiarvojen mukaan! Sähkösyöttöä johdotettaessa ja liitettäessä laitetta eri ohjausautomatiikkaan tulee huomioida, että laite tarvitsee aina suoran sähkösyötön (kondenssivesipumppu) eikä laitteelle tulevaa sähkösyöttöä saa katkaista automatiikan ohjaamana. Sähkösyötön vaatimus: -jännite: 230 V +/- 10 % vaiheisuus: 1 Ph -taajuus: 50 Hz Kytkettäessä laitetta virtapiiriin tulee varmistaa että laitteen sähkö- ja kytkennät, ohjausjohdotukset johdotukset sekä ja laitteen maadoitukset vaatimat maadoitusjohdotukset on tehty oikein! on oikein tehty! Tehtäessä huolto-, muutos- ja korjaustöitä tulee varmistaa että laite KWC on jännitteetön IOM. 11/98 7/10!

9 CASIO100260FIA 9/ KONDENSSIVESIVIEMÄRÖINTI KWC puhallinpatteri on varustettu kondenssivesipumpulla, jonka nostokorkeus on 500 mm. Pumpun painepuolella on kondenssiveden poistoputki (muoviputki, ulkohalkaisija 15 mm ja sisähalkaisija 12 mm), joka yhdistetään kiinteään kondenssivesiputkistoon. Kondenssiveden poistoyhde sijaitsee samalla sivulla kuin laitteen vesi- ja sähköyhteet. Kondenssivesiputkiston poikkipinta-alan tulee olla riittävä ja siinä tulee olla vaakatasoon nähden vähintään 2 % kaato viemäröintiyhteeseen päin. Mikäli kondenssivesi johdetaan kiinteistön viemäriverkostoon tulee kondenssivesiputkistoon asentaa 50 mm syvä hajulukko. Hajulukon tulee olla riittävän alhaalla, jotta kondenssivesiviemärin vesipatsas kykenee kompensoimaan hajulukon painehäviön. Laitteen kondenssivesiletku tulee liittää kondenssivesiputkistoon yläkautta tiiviisti siten ettei kondenssivesipumpun aiheuttamat paineenvaihtelut irrota letkua putkesta käytössä (tarvittaessa käytettävä tiivistettä) Liitettäessä letkua viemäriin tulee varmistaa ettei letku ole mutkalla tai siihen jää muita virtausta haittaavia painaumia. Letku tulee katkaista sopivan mittaiseksi, siten että sen pää jää noin mm tiivisteen sisään. Letkua ei saa työntää liian syvälle viemäröintiputkeen! Tarkista ettei letkun liitos laitteen puoleisessa päässä ole irronnut kiinnikkeestään asennusvaiheessa! Kondenssivesiletku on tehdastoimituksena 500 mm pitkä. Kondenssivesiletkua ei saa jatkaa asennuskohteessa toisella letkulla, vaan laite tulee viemäröidä jäykällä putkella (esim. Cu- tai PVC-putki). Kondenssivesiputkiston mitoituksessa tulee huomioida riittävä poikkipinta-ala sekä varmistaa, että viemärillä on riittävä kaato. Mikäli kondenssivesiputki kulkee tiloissa, jossa saattaa esiintyä veden tiivistymistä putken pinnalle tulee kondenssivesiputki eristää. Kondenssivesiputki tulee kannakoida siten, ettei putki ole notkollaan millään kohtaa. Kondenssivesiletku tulee liittää viemäriin yläkautta viereisen kuvan mukaisesti. 1 = koneen kondenssivesiletku 2 = tiivistetulppa kondenssivesiletkun ja viemärin välillä 3 = kondenssivesiviemäri

10 10/12 CASIO100260FIA Kondenssivesiviemäriä ei saa asentaa siten että se missään kohtaa kulkee viereisen kuvan mukaisesti! Kondenssivesipumppua ei ole tarkoitettu kompensoimaan putkiston painehäviöitä, jotka johtuvat putkiston väärästä asennustavasta! BOX Composite kasetti sisältää painovoimaan perustuvan kondenssiveden poiston option. Se mahdollistaa pumputtomissa versioissa kondenssiveden poiston vastaavan poisto yhteen kautta mikä sijaitsee putkiliitäntöjen puolella 7 cm laitteen alareunasta. On aina varmistettava että kohteessa on riittävä kaato viemäröinti putkistolle! HUOM! Asentajan on itse leikattava viemäröintiliitoksen (Ø 9 mm) muovisuoja auki ennen kytkemistä viemäröintiputkistoon! Kondenssiveden poisto vapaalla viemäröinnillä. Kondenssialtaan pohjassa on tyhjennysreikä mikä on tulpalla suljettu. Ennen laitteen käyttöönottoa on tarkistettava että kondenssialtaan pohjatulppa on kunnolla kiinni! 5.5. VESILIITÄNNÄT BOX puhallinkonvektori on tarkoitettu liitettäväksi jäähdytys- tai lämmitysvesikiertoon, jossa kiertävä vesi ei aiheuta rikkoontumisvaaraa lämmönvaihtimelle ( Cu-putki). Vesipiirissä kiertävän veden rajoitusarvot ovat: -maksimi käyttöpaine 1400 kpa -minimi sisääntuleva vesi + 4 C ( alle 4 C käytettävä jäätymisenestoainetta) -maksimi sisääntuleva vesi + 80 C Vesipiirin laitetyyppikohtaiset painehäviöt ovat saatavissa valmistajalta. Tilauksen mukaisesti laite toimitetaan varustettuna joko automatiikalla tai ilman. Varustelusta riippuen tarkemmat tiedot vesiliitännöistä ilmoitetaan toimituskoh-taisesti. Vesiyhteet ja veden virtaussuunnat ovat viereisen kuvan mukaiset. Yhdekoot taulukossa ovat koneen vakioyhteiden kokoja (laitteet ilman automatiikkaa ja / tai sulku- ja kertasäätöventtiiliä).

11 CASIO100260FIA 11/12 BOX /4 ulkokierre sininen = jäähdytysvesi sisään 3/4 ulkokierre punainen = jäähdytysvesi ulos 1/2 ulkokierre sininen = lämmitysvesi sisään 1/2 ulkokierre punainen = lämmitysvesi ulos musta = kondenssiletku ulos ( 15 mm ) BOX Laite ei ole toistaiseksi saatavissa 6.TOIMINTA Laitteen puhallinmoottori on kolminopeuksinen (MIN-MED-MAX). Puhallinnopeuden valintaa varten on laite liitettävä erilliseen kierrosnopeuden valintakytkimeen. Huonelämpötilan säätö tapahtuu puhaltimen kierrosnopeuden valinnalla ja/tai vesipiirin säätöventtiilillä (lisävaruste), joka säätää lämmönvaihtimen lävitse virtaavan veden määrää huoneen lämpötilan mukaan. Säätöventtiiliä ja puhaltimen kierrosnopeutta ohjataan erillisellä etäissäätimellä. Kondenssivesipumpun ohjaus laitteen sisäisesti (kondenssivesipumppu voi toimia vaikka laite on pysäytetty etäissäätimestä). Laite toimii itsenäisesti valitun säätötavan mukaisesti. Ilman ulospuhallussäleitä voidaan säätää yksilöllisesti huomioiden kohdan 5.1, sivu 4/10, rajoitukset. Jäähdytyskäytössä säleet tulee suunnata siten että ilmanvirtaus on vaakasuorassa alaslasketun katon mukaisesti. Lämmityskäytössä säleet tulisi suunnata kohtisuoraan alas.

12 7. HUOLTO CASIO100260FIA 12/13 HUOM! Huollettaessa laitetta tulee varmistaa että laite on kytketty irti virtapiiristä ja että laite on jännitteetön! Säleikön puhdistus Säleikkö voidaan puhdistaa puhtaalla kostealla pyyhkeellä. Puhdistettaessa ei tule käyttää pesuaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa säleikköä. Suodattimen vaihto Suodattimet sijaitsevat imusäleikön alla. Laitteessa on yksi (koot 20/21-60/61) tai kaksi (koot 100/ /121) FLR003F suodatinta. Suodattimien puhdistustarve riippuu sijoituspaikasta ja laitteen käytöstä. Suodattimien säännöllinen puhdistaminen sekä niiden kunnon tarkkailu on tehtävä säännöllisesti likaantumisen mukaisesti ja vähintään 1 kerran vuodessa ennen jäähdytyskauden alkua. Suodatin on materiaaliltaan superlonia ja se on pestävissä. Puhdistettaessa suodatinta on se ensin imuroitava pölystä puhtaaksi ja sen jälkeen huuhdeltava haalealla vesijohtovedellä. Ennen asentamista takaisin tulee suodatin kuivata huolellisesti. Mikäli suodatin on vaurioitunut tai sitä ei saa asianmukaisesti puhdistettua tulee suodatin uusia. Suodattimen irroittamista varten tulee imusäleikössä sijaitsevia ruuveja (4 ruuvia/ säleikkö) kääntää ¼-kierrosta vastapäivään, jonka jälkeen säleikkö kääntyy saranoillaan alas. Suodatin irroitetaan kiinnikkeistään taivuttamalla. Puhdistuksen jälkeen tulee suodatin asentaa takaisin paikoilleen, säleikkö kiinnittää kohdalleen ja ruuvit kiristää.

13 CASIO100260FIA 13/13 Vianetsintä Häiriö Mahdollinen aiheuttaja Toimenpiteet Puhallin ei pyöri Häiriö sähkönsyötössä Tarkista sulake ja liitokset Laitteen johdotus Puhaltimen kondensaattori Puhaltimen moottori Tarkista johdotukset Vaihda kondensaattori Vaihda moottori Laite äänekäs Vieraita esineitä puhaltimessa Poista esineet Puhallin äänekäs Vaihda puhallin Kondenssivesipumppu äänekäs Vaihda kondenssivesipumppu Säätöventtiili äänekäs Kiristä toimilaite / vaihda Laite tärisee Vesiliitokset Tarkista vesiliitosten kannatus Puhallin Tarkista ja vaihda tarvittaessa Laitteen kannatus Tarkista ja korjaa Alaslaskettu katto liian lähellä Tarkista välys ja korjaa Jäähdytysteho riittämätön Likainen suodatin Puhdista/uusi Jäähdyttävä vesi ei kierrä laitteessa Tarkista vedenkierto ja veden lämpötilat Vika säätölaitteissa Tarkista ja korjaa/uusi Kondenssiveden pinta illan korkealla Katso kohta kondenssiveden poisto Kondenssivesivuoto Kondenssivesipumppu ei pyöri Tarkista kondenssivesipumppu ja korjaa Tukos kondenssivesiviemärissä Tarkista viemäröinti Vuoto vesiliitännöissä Tarkista ja korjaa Viallinen eristys vesiputkistossa Tarkista ja korjaa Ilmankierto Ilmanohjaimet väärin asennettu Katso kohdat 5.1 ja 6 Väärä puhaltimen kierrosnopeus Tarkista johdotukset ja virran syöttö Likainen suodatin Puhdista / uusi Kondenssivesipumppu käy jatkuvasti Viallinen anturi / johdotus Tarkista johdotus/vaihda anturi Louhostie TUUSULA Puh. (09) Fax. (09) CHILLER Oy pidättää itselleen oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Dokumentin tilausnro.: CASIO100260FIA

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SV / SH PUHALLINPATTERI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE FANIO100307FIA SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjeeksi 2 2. Takuu 2 3. Tarkastus 2 4. Laitetiedot 3 5. Asennus 5.1. Asennuspaikan valinta 3 5.2. Kiinnitys

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KDC KWC KASETTIPATTERI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KWC IOM 1198F KWC IOM 1198F 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjeeksi 2 2. Takuu 2 3. Tarkastus 2 4. Laitetiedot 3 5. Asennus 5.1. Asennuspaikan valinta

Lisätiedot

LS -konesarja. Asennusohjeet Käyttöohjeet Huolto-ohjeet

LS -konesarja. Asennusohjeet Käyttöohjeet Huolto-ohjeet LS -konesarja Asennusohjeet Käyttöohjeet Huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. Chiller Oy ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

StudioLine puhallinpatterit

StudioLine puhallinpatterit StudioLine puhallinpatterit StudioLine TM puhallinpatteriperhe Uuden sukupolven innovatiiviset puhallinpatterit StudioLine TM on Chiller Oy:n on kehittämä ensiluokkainen puhallinpatteriperhe. Laitteiden

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION

HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION FI UCS/HM-F7 UCS/HM-F7 HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION Olemme aina investoineet ilmanlaatuun ja huomasimme, että pelkkä hyvä ilmasuodatus ei aina riitä. Sairaalat, klinikat, hoitohuoneet,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET tuotesarjat ECF ja ECFL Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Putkistoliitännät Puhallinkytkennät

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJEET

KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJEET FIN KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJEET Oviverhokoje OVP S Nämä käyttö- ja asennusohjeet sisältävät tärkeitä turvallisuusasioita, lue ohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat oviverhokojeen asentamisen Käyttöolosuhteet

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät ASENNUS JA HUOLTO-OHJE 18.4.2008 OVIVERHOKOJE HEV A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä......1 Kuljetus ja varastointi......1 Laitteiden sijoitus......1 Asennuksessa huomioitavaa......1 Putkistoliitännät......2 Puhaltimet

Lisätiedot

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0170550/4 IM-P017-03 ST Issue 4 AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

StudioLine puhallinpatterit

StudioLine puhallinpatterit StudioLine puhallinpatterit StudioLine puhallinpatteriperhe Uuden sukupolven innovatiiviset puhallinpatterit StudioLine on Chiller Oy:n on kehittämä ensiluokkainen puhallinpatteriperhe. Laitteiden äänitaso

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

STANDARD PLUS -HUUVIEN ASENNUS-, HUOLTO- JA SÄÄTÖOHJEET

STANDARD PLUS -HUUVIEN ASENNUS-, HUOLTO- JA SÄÄTÖOHJEET STNDRD PLUS -HUUVIEN SENNUS-, HUOLTO- J SÄÄTÖOHJEET 4.14 limecon Lämmittäjänkatu 4, 00880 Helsinki Puhelin 020 198 6600, Fax 020 198 6609 1 YLEISTÄ Nämä asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet koskevat limeconin

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Box Vari TM mono mittakuvat

Box Vari TM mono mittakuvat FI 4 BOX Vari TM BOX AC 1.1. Box Vari TM mono 20 0 ja 41 1 (2- tai 4-putkijärjestelmä) EC-säleikkö Det 1, putkiliitännät 3 1 40 2 4 * Max nostokorkeus 40 mm Päältä Putkiliitännät Pos. Kuvaus BOX Vari TM

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBVA.70 Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Yleistä TBVA-sarjan venttiilit ovat ulkokierteellä varustettuja -tieistukkaventtiilejä, joiden paineluokka on PN. Venttiili on helppo muuttaa

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Poistunut tuotannosta

Poistunut tuotannosta Ilox-ilmanvaihtokoneet Ilox Mosaik asennusohje ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu B 000 TURKU Puh 0 90 Fax. 0 90 Asennuspaikka: Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Solkungen tekniset tiedot - SUN 600: Pinta-ala 0,75m2 Koko 1000 x 750 x 80mm Asennus Pysty- tai vaakatasoon Tuulettimen teho n. 40m3/h Maksimiteho 600W Vuosituotto

Lisätiedot