ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE"

Transkriptio

1 BOX KASETTIPATTERI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE CASIO100260FIA

2 CASIO100260FIA 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjeeksi 2 2. Takuu 2 3. Tarkastus 2 4. Laitetiedot 3 5. Asennus 5.1. Asennuspaikan valinta Kiinnitys Sähkökytkennät Kondenssivesiviemäröinti Vesiliitännät Toiminta Huolto OHJEEKSI Tämä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on tarkoitettu yleisohjeeksi oikein suoritettaviin asennus-, käyttö- ja huoltotoimenpiteisiin. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin se on suunniteltu ilman valmistajan kirjallista lupaa. Laitetta käytettäessä on noudatettava kunkin osan varotoimenpiteissä mainittuja ohjeita sekä paikallisten viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Laitteen asennus, kiinnitys, kytkentä, toiminta ja huolto on tehtävä ammattihenkilön toimesta, niiden tulee olla asianmukaisesti tehtyjä ja niistä ei saa aiheutua vaaraa ihmisille, ympäristölle tai laitteelle. 2. TAKUU Takuu perustuu CHILLER Oy:n takuuehtoihin. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta modifioidaan tai korjataan ilman CHILLER Oy:n kirjallista lupaa, laiteparametrejä rikotaan, laitteen sähkö- tai säätöjärjestelmää muutetaan tai tätä asennus-, käyttö- ja huolto-ohjetta ei noudateta. Takuukäsittelyn edellytyksenä on että laitteen täydellinen tyyppi ja sarjanumero (katso kohta laitetiedot ) ilmoitetaan valmistajalle. Vahingot, jotka johtuvat valmistajan ohjeiden noudattamatta jättämisestä, asiattomasta käytöstä tai huollon puutteesta, eivät ole takuukorvauksen alaisia. 3. TARKASTUS Laitteet saapuvat tehtaalta valmiiksi koottuina ( eräitä lisävarusteita lukuunottamatta ), johdotettuina ja koeistettuina. Säleikköosa toimitetaan erillispakattuna kiinnitettäväksi alaslasketun katon asennuksen jälkeen. Laitteen saavuttua on suoritettava tarkastus ja todettava toimituksen vastaavuus tilaukseen nähden. Toimituksessa olleet laitteet on tarkistettava. Mikäli niissä on todettavissa kuljetusvaurioita on siitä reklamoitava kirjallisesti huolitsijaa ja myyjää. Kuljetusvauriosta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja siitä on reklamoitava kuljetusliikettä 24 h kuluessa.

3 CASIO100260FIA 3/13 4. LAITETIEDOT Laitekilpi sijaitsee kiertoilman imuaukossa ja on näkyvillä, kun laitteen ritilä ja suodatin on irroitettu. Laitekilvestä selviää : -[TYPE] : laitteen tyyppi varusteineen (18 merkkinen kirjain- ja numeroyhdistelmä) -[SER. NR.] : laitteen sarjanumero (7 numeroinen yhdistelmä) -[POWER] : virtalaji ( 230 V 50 Hz ) -[INPUT] : laitteen sähkötiedot ; ottama teho [W] ja virta [A] -[DATA FOR CABLE DIMENSIONING] : tiedot syöttökaapelin mitoitusta varten -[1/MIN] : kierrosnopeus Tallenna laitekilven tiedot laitekorttiin ja arkistoi ne huolellisesti. Laitteen tyyppi- ja sarjanumeroa tarvitaan laitteen tunnistamiseen mm. varaosia hankitaessa. 5. ASENNUS Laitteen asennuksen yhteydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta! Laitteen asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen ja pätevä henkilö. Laitetta asennettaessa tulee huomioida: -kaikki valmistajan ja myyjän ohjeet, jotka mainitaan esitteissä, ohjeissa ja laitteen varoituskilvissä! -laitteen kiinnitys kattoon tulee olla riittävän tukeva sekä suoritettu siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa henkilöille, esineille, rakenteille tai laitteelle! -nosteltaessa tai liikuteltaessa raskaita esineitä on noudatettava varovaisuutta! -hitsaus- tai juotostöitä suoritettaessa on varmistuttava paloturvallisuudesta sekä sammutuskaluston saatavuudesta! -ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon tulee huomioida kohdan Sähkökytkennät mukaiset varotoimenpiteet! 5.1. ASENNUSPAIKAN VALINTA Asennuspaikka tulee valita siten, että laite on vaakasuorassa asennossa ja laitteen sekä lisävarusteiden vaatimat huoltotila- ja turvallisuusmääräykset täyttyvät. Paikalliset turvallisuusmääräykset sekä asennusvaatimukset tulee huomioida ennen asennuksen aloittamista. Laitetta ei saa asentaa huonetilaan, jossa on herkästi syttyviä tai räjähdysvaarallisia aineita eikä tiloihin, joiden ilmassa on aineita, jotka syövyttävät PVC-muoveja ja styroxia, kuparia tai alumiinia. Laitetta ei saa asentaa tiloihin, jossa kiertoilman mukana laitteen lämmönvaihtimeen tulee aineita, jotka tukkivat ilmankierron (esim. keittiön lieden yläpuolelle). Laitteen asennuspaikan käyttörajoitukset ovat: Lämpötilat Min Max. Huoneilma 0 C 30 % Rh (A) 32 C 50 % rh Vesi 4 C (B) 80 C (C) Huomautukset: A = mikäli huonelämpötila on alle 0 C on laite tyhjennettävä vedestä ja kondenssivesi poistettava B = alhaisemmille lämpötiloille on käytettävä jäätymisenestoainetta C = maksimi veden paine 1400 kpa

4 CASIO100260FIA 4 / 13 Laitetta ei saa asentaa muiden laitteiden tai kalusteiden yläpuolelle. Asennuspaikan valinnassa tulee huomioida myös sähkö-, putki- ja kondenssivesiviemäröintiasennusten tarvitsemat asennus- ja huoltotilat. Laite tulee asentaa huonetilaan siten, että laitteen ilmankierto on esteetön. Laiteen ilman puhalluksen tulee olla esteetön ja laite tulee asentaa riittävän kauaksi seinästä siten, ettei jäähdytetyn ilman puhallussuunnassa olevat esteet aiheuta ilman törmäystä. Laitteessa on neljä (koot 20 60/21-61) tai kuusi (koot / ) puhallusaukkoa, joissa olevia ilmanohjaimia voidaan käyttää puhallusilman suuntaukseen tai tarvittaessa sulkea osa aukoista. Puhallusaukkoja ei saa sulkea enempää kuin kuvassa 1 esitetty KIINNITYS Laite kiinnitetään kattoon neljästä (4) kiinnityspisteestä. Kiinnityskorvakkeet (4 kpl) toimitetaan laitteessa asennettuina mutta ne ovat kuljetusasennossa. Kiinnityskorvakkeet täytyy vetää ulos asennusvaiheessa ja varmistaa niiden asento kiristämällä kiinnityspultti. Kuljetusasento Asennusasento Korvakkeissa on 8 mm leveä hahlo kannakkeiden asennukseen. Laite tulee kiinnittää kattoon riittävän tukevasti asennuspaikkaan sopivilla kannakkeilla. Käytettäessä kannatukseen kierretankoa on kierretangon ja kannakkeen liitoskohta varmistettava lukitusmutterein sekä käytettävä aluslevyjä. Mitoitettaessa kiinnitystankoja tulee ne valita riittävän vahvoiksi huomioiden laitteen paino oheisen

5 CASIO100260FIA 5 / 13 taulukon mukaan (veden paino huomioitu taulukossa): Laitekoko 20 / / / / / 121 Paino [ kg ] 25,5 26,5 27,5 54,0 56,0 BOX COMPOSITE kasetti edustaa asennuskonseptia: Asenna, Käytä, Huolla. Konseptin mukainen toimintajärjestys on seuraava: - asennus kattoon - putkiyhteiden kytkentä - sähköliitäntöjen kytkentä - ulkopuolisen tippavesialtaan laitto - pahvisen suojakuoren irrottaminen ja asianmukainen kierrättäminen - säleikön asentaminen ja sen pakkauksen asianmukainen kierrättäminen - laitteen testaaminen ja käyttöönotto - huolto laitteen alapinnan kautta mahdollista alaslaskettua kattoa avaamatta Laite asennetaan kattoon pakkauksineen (pahvinen suojakuori) joka suojaa laitetta kuljetus- ja asennuskolhuilta kuten myös työmaapölyltä. Suojakuoreen on painettu sekä selkeät asennusohjeet että laitteen tyyppitiedot. Suojakuoren sisällä ovat mm. ulkopuolinen tippavesikaukalo ja asennus-, käyttö- ja huolto opas. Suojapakkaus poistetaan vasta huoneen työmaapölystä puhdistamisen jälkeen! Poikkeavan rakenteen ansiosta mahdollinen huolto onnistuu vaivattomasti itse laitteen kautta joten kitatuissa katoissa ei tarvita vastaavia huoltoluukkuja. Laitteen runko-osan alapinnan tulee olla samalla tasolla kuin alaslasketun katon alapinta ja laitteen päälle yläpohjaan nähden tulee jäädä vähintään 20 mm tilaa (Katso kuva 2). Laitteeseen myöhemmin kiinnitettävän säleikön kehys ei saa missään tilanteessa osua kattopintaan, vaan kehyksen ja katon väliin on jäätävä noin 2 mm tilaa!

6 CASIO100260FIA 6/12 Kuva 2. Avattu laite. Huom. venttiilien sijainti HUOM! Säätöventtiilit (3-tie tai 2-tie) toimilaitteineen sijaitsevat laitteen sisällä! Laitetta ei saa nostaa putkiliitoksista, venttiileistä tai kondenssivesilautasesta. Laitteen nostamisessa kattoon voidaan apuna käyttää esim. levynosturia. Toimituksen yhteydessä toimitettavat lisävarusteet (säätöventtiili laitteen sisään asennettuna, sulkuja kertasäätöventtiilit sekä ulkopuolinen kondenssivesiallas yms.) toimitetaan mahdollisesti irrallisena (toimitus samassa pakkauksessa) ja ne asennetaan asennuskohteessa. Toimitus sisältää kunkin osan asennusohjeen. Liitettäessä putkiyhteitä laitteeseen tulee noudattaa annettuja kiristys ja kiinnitysmomentteja! Liiallinen kiristäminen saattaa aiheuttaa kiinnitysyhteen rikkoutumisen! Säleikkö toimitetaan erillispakkauksessa sisältäen kiinnitysruuvit (BOX mono: 8 kpl ja BOX tupla: 16 kpl). Kokojen 20/21-60/61 säleikkö on asennusvalmis kokonaisuus. Kokojen 100/ /121 säleikkö toimitetaan kahdessa osassa ja osat liitetään toisiinsa työntämällä säleikön keskustat vastakkain niin, että säleikön hahlot osuvat vastakappaleessa oleviin reikiin (Katso Kuva 3). Säleikkö asennetaan paikalleen kattoasennuksen jälkeen kiertämällä kiinnitysruuvit paikoilleen kondenssivesikaukalossa oleviin kiinnityspisteisiin. HUOM! Kiinnitettäessä säleikköosaa tulee välttää liiallista ruuvien kiristämistä!

7 CASIO100260FIA 7/13 BOX 100/ /121 säleikön kokoaminen Kuva SÄHKÖKYTKENNÄT Laite toimitetaan tehtaalla valmiiksi johdotettuna (laitteen sisäiset johdotukset) ja kytkettynä siten, että asennuskohteessa laitteeseen liitetään syöttö ja mahdolliset ohjausjohdotukset. Laitteen varustelusta riippuen (tilauskohtainen) saattaa laitteeseen olla tehtaalla asennettuna vesipiirin säätölaitteita, jotka ovat valmiiksi johdotettuja tai kytkentä toimituseräkohtainen. Tarkempia tietoja laitteen tapauskohtaisista sähkö- ja ohjauskytkennöistä sekä niiden vaatimista johdotuksista saa laitteen myyjältä. Toimituskohtainen ulkopuolisten kytkentöjen kaavio on esitetty kunkin laitteen sähkökytkentäkotelon kannen sisäpinnalla. BOX tyypillinen sähkökytkentäkaavio: Laitteen sähkökytkennän saa tehdä vain alan pätevyyden ja ammattitaidon omaava henkilö! Kytkettäessä laitetta virtapiiriin tulee varmistaa että kytkentä tehdään lakien ja asetusten mukaisesti huomioiden tapauskohtaiset erityisvaatimukset!

8 CASIO100260FIA 8/12 Syöttö tulee suojata etusulakkeella. Mikäli useita laitteita kytketään rinnan samaan syöttöön tulee varmistaa sulakkeen koko ja riittävyys laitekohtaiseen suojaukseen. Kaapelin mitoitus täytyy tehdä laitteiden tyyppikilvissä esitettyjen maksimiarvojen mukaan! Sähkösyöttöä johdotettaessa ja liitettäessä laitetta eri ohjausautomatiikkaan tulee huomioida, että laite tarvitsee aina suoran sähkösyötön (kondenssivesipumppu) eikä laitteelle tulevaa sähkösyöttöä saa katkaista automatiikan ohjaamana. Sähkösyötön vaatimus: -jännite: 230 V +/- 10 % vaiheisuus: 1 Ph -taajuus: 50 Hz Kytkettäessä laitetta virtapiiriin tulee varmistaa että laitteen sähkö- ja kytkennät, ohjausjohdotukset johdotukset sekä ja laitteen maadoitukset vaatimat maadoitusjohdotukset on tehty oikein! on oikein tehty! Tehtäessä huolto-, muutos- ja korjaustöitä tulee varmistaa että laite KWC on jännitteetön IOM. 11/98 7/10!

9 CASIO100260FIA 9/ KONDENSSIVESIVIEMÄRÖINTI KWC puhallinpatteri on varustettu kondenssivesipumpulla, jonka nostokorkeus on 500 mm. Pumpun painepuolella on kondenssiveden poistoputki (muoviputki, ulkohalkaisija 15 mm ja sisähalkaisija 12 mm), joka yhdistetään kiinteään kondenssivesiputkistoon. Kondenssiveden poistoyhde sijaitsee samalla sivulla kuin laitteen vesi- ja sähköyhteet. Kondenssivesiputkiston poikkipinta-alan tulee olla riittävä ja siinä tulee olla vaakatasoon nähden vähintään 2 % kaato viemäröintiyhteeseen päin. Mikäli kondenssivesi johdetaan kiinteistön viemäriverkostoon tulee kondenssivesiputkistoon asentaa 50 mm syvä hajulukko. Hajulukon tulee olla riittävän alhaalla, jotta kondenssivesiviemärin vesipatsas kykenee kompensoimaan hajulukon painehäviön. Laitteen kondenssivesiletku tulee liittää kondenssivesiputkistoon yläkautta tiiviisti siten ettei kondenssivesipumpun aiheuttamat paineenvaihtelut irrota letkua putkesta käytössä (tarvittaessa käytettävä tiivistettä) Liitettäessä letkua viemäriin tulee varmistaa ettei letku ole mutkalla tai siihen jää muita virtausta haittaavia painaumia. Letku tulee katkaista sopivan mittaiseksi, siten että sen pää jää noin mm tiivisteen sisään. Letkua ei saa työntää liian syvälle viemäröintiputkeen! Tarkista ettei letkun liitos laitteen puoleisessa päässä ole irronnut kiinnikkeestään asennusvaiheessa! Kondenssivesiletku on tehdastoimituksena 500 mm pitkä. Kondenssivesiletkua ei saa jatkaa asennuskohteessa toisella letkulla, vaan laite tulee viemäröidä jäykällä putkella (esim. Cu- tai PVC-putki). Kondenssivesiputkiston mitoituksessa tulee huomioida riittävä poikkipinta-ala sekä varmistaa, että viemärillä on riittävä kaato. Mikäli kondenssivesiputki kulkee tiloissa, jossa saattaa esiintyä veden tiivistymistä putken pinnalle tulee kondenssivesiputki eristää. Kondenssivesiputki tulee kannakoida siten, ettei putki ole notkollaan millään kohtaa. Kondenssivesiletku tulee liittää viemäriin yläkautta viereisen kuvan mukaisesti. 1 = koneen kondenssivesiletku 2 = tiivistetulppa kondenssivesiletkun ja viemärin välillä 3 = kondenssivesiviemäri

10 10/12 CASIO100260FIA Kondenssivesiviemäriä ei saa asentaa siten että se missään kohtaa kulkee viereisen kuvan mukaisesti! Kondenssivesipumppua ei ole tarkoitettu kompensoimaan putkiston painehäviöitä, jotka johtuvat putkiston väärästä asennustavasta! BOX Composite kasetti sisältää painovoimaan perustuvan kondenssiveden poiston option. Se mahdollistaa pumputtomissa versioissa kondenssiveden poiston vastaavan poisto yhteen kautta mikä sijaitsee putkiliitäntöjen puolella 7 cm laitteen alareunasta. On aina varmistettava että kohteessa on riittävä kaato viemäröinti putkistolle! HUOM! Asentajan on itse leikattava viemäröintiliitoksen (Ø 9 mm) muovisuoja auki ennen kytkemistä viemäröintiputkistoon! Kondenssiveden poisto vapaalla viemäröinnillä. Kondenssialtaan pohjassa on tyhjennysreikä mikä on tulpalla suljettu. Ennen laitteen käyttöönottoa on tarkistettava että kondenssialtaan pohjatulppa on kunnolla kiinni! 5.5. VESILIITÄNNÄT BOX puhallinkonvektori on tarkoitettu liitettäväksi jäähdytys- tai lämmitysvesikiertoon, jossa kiertävä vesi ei aiheuta rikkoontumisvaaraa lämmönvaihtimelle ( Cu-putki). Vesipiirissä kiertävän veden rajoitusarvot ovat: -maksimi käyttöpaine 1400 kpa -minimi sisääntuleva vesi + 4 C ( alle 4 C käytettävä jäätymisenestoainetta) -maksimi sisääntuleva vesi + 80 C Vesipiirin laitetyyppikohtaiset painehäviöt ovat saatavissa valmistajalta. Tilauksen mukaisesti laite toimitetaan varustettuna joko automatiikalla tai ilman. Varustelusta riippuen tarkemmat tiedot vesiliitännöistä ilmoitetaan toimituskoh-taisesti. Vesiyhteet ja veden virtaussuunnat ovat viereisen kuvan mukaiset. Yhdekoot taulukossa ovat koneen vakioyhteiden kokoja (laitteet ilman automatiikkaa ja / tai sulku- ja kertasäätöventtiiliä).

11 CASIO100260FIA 11/12 BOX /4 ulkokierre sininen = jäähdytysvesi sisään 3/4 ulkokierre punainen = jäähdytysvesi ulos 1/2 ulkokierre sininen = lämmitysvesi sisään 1/2 ulkokierre punainen = lämmitysvesi ulos musta = kondenssiletku ulos ( 15 mm ) BOX Laite ei ole toistaiseksi saatavissa 6.TOIMINTA Laitteen puhallinmoottori on kolminopeuksinen (MIN-MED-MAX). Puhallinnopeuden valintaa varten on laite liitettävä erilliseen kierrosnopeuden valintakytkimeen. Huonelämpötilan säätö tapahtuu puhaltimen kierrosnopeuden valinnalla ja/tai vesipiirin säätöventtiilillä (lisävaruste), joka säätää lämmönvaihtimen lävitse virtaavan veden määrää huoneen lämpötilan mukaan. Säätöventtiiliä ja puhaltimen kierrosnopeutta ohjataan erillisellä etäissäätimellä. Kondenssivesipumpun ohjaus laitteen sisäisesti (kondenssivesipumppu voi toimia vaikka laite on pysäytetty etäissäätimestä). Laite toimii itsenäisesti valitun säätötavan mukaisesti. Ilman ulospuhallussäleitä voidaan säätää yksilöllisesti huomioiden kohdan 5.1, sivu 4/10, rajoitukset. Jäähdytyskäytössä säleet tulee suunnata siten että ilmanvirtaus on vaakasuorassa alaslasketun katon mukaisesti. Lämmityskäytössä säleet tulisi suunnata kohtisuoraan alas.

12 7. HUOLTO CASIO100260FIA 12/13 HUOM! Huollettaessa laitetta tulee varmistaa että laite on kytketty irti virtapiiristä ja että laite on jännitteetön! Säleikön puhdistus Säleikkö voidaan puhdistaa puhtaalla kostealla pyyhkeellä. Puhdistettaessa ei tule käyttää pesuaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa säleikköä. Suodattimen vaihto Suodattimet sijaitsevat imusäleikön alla. Laitteessa on yksi (koot 20/21-60/61) tai kaksi (koot 100/ /121) FLR003F suodatinta. Suodattimien puhdistustarve riippuu sijoituspaikasta ja laitteen käytöstä. Suodattimien säännöllinen puhdistaminen sekä niiden kunnon tarkkailu on tehtävä säännöllisesti likaantumisen mukaisesti ja vähintään 1 kerran vuodessa ennen jäähdytyskauden alkua. Suodatin on materiaaliltaan superlonia ja se on pestävissä. Puhdistettaessa suodatinta on se ensin imuroitava pölystä puhtaaksi ja sen jälkeen huuhdeltava haalealla vesijohtovedellä. Ennen asentamista takaisin tulee suodatin kuivata huolellisesti. Mikäli suodatin on vaurioitunut tai sitä ei saa asianmukaisesti puhdistettua tulee suodatin uusia. Suodattimen irroittamista varten tulee imusäleikössä sijaitsevia ruuveja (4 ruuvia/ säleikkö) kääntää ¼-kierrosta vastapäivään, jonka jälkeen säleikkö kääntyy saranoillaan alas. Suodatin irroitetaan kiinnikkeistään taivuttamalla. Puhdistuksen jälkeen tulee suodatin asentaa takaisin paikoilleen, säleikkö kiinnittää kohdalleen ja ruuvit kiristää.

13 CASIO100260FIA 13/13 Vianetsintä Häiriö Mahdollinen aiheuttaja Toimenpiteet Puhallin ei pyöri Häiriö sähkönsyötössä Tarkista sulake ja liitokset Laitteen johdotus Puhaltimen kondensaattori Puhaltimen moottori Tarkista johdotukset Vaihda kondensaattori Vaihda moottori Laite äänekäs Vieraita esineitä puhaltimessa Poista esineet Puhallin äänekäs Vaihda puhallin Kondenssivesipumppu äänekäs Vaihda kondenssivesipumppu Säätöventtiili äänekäs Kiristä toimilaite / vaihda Laite tärisee Vesiliitokset Tarkista vesiliitosten kannatus Puhallin Tarkista ja vaihda tarvittaessa Laitteen kannatus Tarkista ja korjaa Alaslaskettu katto liian lähellä Tarkista välys ja korjaa Jäähdytysteho riittämätön Likainen suodatin Puhdista/uusi Jäähdyttävä vesi ei kierrä laitteessa Tarkista vedenkierto ja veden lämpötilat Vika säätölaitteissa Tarkista ja korjaa/uusi Kondenssiveden pinta illan korkealla Katso kohta kondenssiveden poisto Kondenssivesivuoto Kondenssivesipumppu ei pyöri Tarkista kondenssivesipumppu ja korjaa Tukos kondenssivesiviemärissä Tarkista viemäröinti Vuoto vesiliitännöissä Tarkista ja korjaa Viallinen eristys vesiputkistossa Tarkista ja korjaa Ilmankierto Ilmanohjaimet väärin asennettu Katso kohdat 5.1 ja 6 Väärä puhaltimen kierrosnopeus Tarkista johdotukset ja virran syöttö Likainen suodatin Puhdista / uusi Kondenssivesipumppu käy jatkuvasti Viallinen anturi / johdotus Tarkista johdotus/vaihda anturi Louhostie TUUSULA Puh. (09) Fax. (09) CHILLER Oy pidättää itselleen oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Dokumentin tilausnro.: CASIO100260FIA

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

STANDARD PLUS -HUUVIEN ASENNUS-, HUOLTO- JA SÄÄTÖOHJEET

STANDARD PLUS -HUUVIEN ASENNUS-, HUOLTO- JA SÄÄTÖOHJEET STNDRD PLUS -HUUVIEN SENNUS-, HUOLTO- J SÄÄTÖOHJEET 4.14 limecon Lämmittäjänkatu 4, 00880 Helsinki Puhelin 020 198 6600, Fax 020 198 6609 1 YLEISTÄ Nämä asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet koskevat limeconin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

StudioLine puhallinpatterit

StudioLine puhallinpatterit StudioLine puhallinpatterit StudioLine puhallinpatteriperhe Uuden sukupolven innovatiiviset puhallinpatterit StudioLine on Chiller Oy:n on kehittämä ensiluokkainen puhallinpatteriperhe. Laitteiden äänitaso

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Poistunut tuotannosta

Poistunut tuotannosta Ilox-ilmanvaihtokoneet Ilox Mosaik asennusohje ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu B 000 TURKU Puh 0 90 Fax. 0 90 Asennuspaikka: Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84 Toimitus EUB(A,B) toimitetaan yhtenä yksikkönä, ts. palkkialustalle kokoonpantuna koneena, jossa on katto, ks. kuva 1. Vaihtoehtoisesti kone voidaan toimittaa myös lohkoina, joissa on katto ja palkkialusta

Lisätiedot

Box Vari TM mono mittakuvat

Box Vari TM mono mittakuvat FI 4 BOX Vari TM BOX AC 1.1. Box Vari TM mono 20 0 ja 41 1 (2- tai 4-putkijärjestelmä) EC-säleikkö Det 1, putkiliitännät 3 1 40 2 4 * Max nostokorkeus 40 mm Päältä Putkiliitännät Pos. Kuvaus BOX Vari TM

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot