ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE"

Transkriptio

1 BOX KASETTIPATTERI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE CASIO100260FIA

2 CASIO100260FIA 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjeeksi 2 2. Takuu 2 3. Tarkastus 2 4. Laitetiedot 3 5. Asennus 5.1. Asennuspaikan valinta Kiinnitys Sähkökytkennät Kondenssivesiviemäröinti Vesiliitännät Toiminta Huolto OHJEEKSI Tämä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on tarkoitettu yleisohjeeksi oikein suoritettaviin asennus-, käyttö- ja huoltotoimenpiteisiin. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin se on suunniteltu ilman valmistajan kirjallista lupaa. Laitetta käytettäessä on noudatettava kunkin osan varotoimenpiteissä mainittuja ohjeita sekä paikallisten viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Laitteen asennus, kiinnitys, kytkentä, toiminta ja huolto on tehtävä ammattihenkilön toimesta, niiden tulee olla asianmukaisesti tehtyjä ja niistä ei saa aiheutua vaaraa ihmisille, ympäristölle tai laitteelle. 2. TAKUU Takuu perustuu CHILLER Oy:n takuuehtoihin. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta modifioidaan tai korjataan ilman CHILLER Oy:n kirjallista lupaa, laiteparametrejä rikotaan, laitteen sähkö- tai säätöjärjestelmää muutetaan tai tätä asennus-, käyttö- ja huolto-ohjetta ei noudateta. Takuukäsittelyn edellytyksenä on että laitteen täydellinen tyyppi ja sarjanumero (katso kohta laitetiedot ) ilmoitetaan valmistajalle. Vahingot, jotka johtuvat valmistajan ohjeiden noudattamatta jättämisestä, asiattomasta käytöstä tai huollon puutteesta, eivät ole takuukorvauksen alaisia. 3. TARKASTUS Laitteet saapuvat tehtaalta valmiiksi koottuina ( eräitä lisävarusteita lukuunottamatta ), johdotettuina ja koeistettuina. Säleikköosa toimitetaan erillispakattuna kiinnitettäväksi alaslasketun katon asennuksen jälkeen. Laitteen saavuttua on suoritettava tarkastus ja todettava toimituksen vastaavuus tilaukseen nähden. Toimituksessa olleet laitteet on tarkistettava. Mikäli niissä on todettavissa kuljetusvaurioita on siitä reklamoitava kirjallisesti huolitsijaa ja myyjää. Kuljetusvauriosta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja siitä on reklamoitava kuljetusliikettä 24 h kuluessa.

3 CASIO100260FIA 3/13 4. LAITETIEDOT Laitekilpi sijaitsee kiertoilman imuaukossa ja on näkyvillä, kun laitteen ritilä ja suodatin on irroitettu. Laitekilvestä selviää : -[TYPE] : laitteen tyyppi varusteineen (18 merkkinen kirjain- ja numeroyhdistelmä) -[SER. NR.] : laitteen sarjanumero (7 numeroinen yhdistelmä) -[POWER] : virtalaji ( 230 V 50 Hz ) -[INPUT] : laitteen sähkötiedot ; ottama teho [W] ja virta [A] -[DATA FOR CABLE DIMENSIONING] : tiedot syöttökaapelin mitoitusta varten -[1/MIN] : kierrosnopeus Tallenna laitekilven tiedot laitekorttiin ja arkistoi ne huolellisesti. Laitteen tyyppi- ja sarjanumeroa tarvitaan laitteen tunnistamiseen mm. varaosia hankitaessa. 5. ASENNUS Laitteen asennuksen yhteydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta! Laitteen asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen ja pätevä henkilö. Laitetta asennettaessa tulee huomioida: -kaikki valmistajan ja myyjän ohjeet, jotka mainitaan esitteissä, ohjeissa ja laitteen varoituskilvissä! -laitteen kiinnitys kattoon tulee olla riittävän tukeva sekä suoritettu siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa henkilöille, esineille, rakenteille tai laitteelle! -nosteltaessa tai liikuteltaessa raskaita esineitä on noudatettava varovaisuutta! -hitsaus- tai juotostöitä suoritettaessa on varmistuttava paloturvallisuudesta sekä sammutuskaluston saatavuudesta! -ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon tulee huomioida kohdan Sähkökytkennät mukaiset varotoimenpiteet! 5.1. ASENNUSPAIKAN VALINTA Asennuspaikka tulee valita siten, että laite on vaakasuorassa asennossa ja laitteen sekä lisävarusteiden vaatimat huoltotila- ja turvallisuusmääräykset täyttyvät. Paikalliset turvallisuusmääräykset sekä asennusvaatimukset tulee huomioida ennen asennuksen aloittamista. Laitetta ei saa asentaa huonetilaan, jossa on herkästi syttyviä tai räjähdysvaarallisia aineita eikä tiloihin, joiden ilmassa on aineita, jotka syövyttävät PVC-muoveja ja styroxia, kuparia tai alumiinia. Laitetta ei saa asentaa tiloihin, jossa kiertoilman mukana laitteen lämmönvaihtimeen tulee aineita, jotka tukkivat ilmankierron (esim. keittiön lieden yläpuolelle). Laitteen asennuspaikan käyttörajoitukset ovat: Lämpötilat Min Max. Huoneilma 0 C 30 % Rh (A) 32 C 50 % rh Vesi 4 C (B) 80 C (C) Huomautukset: A = mikäli huonelämpötila on alle 0 C on laite tyhjennettävä vedestä ja kondenssivesi poistettava B = alhaisemmille lämpötiloille on käytettävä jäätymisenestoainetta C = maksimi veden paine 1400 kpa

4 CASIO100260FIA 4 / 13 Laitetta ei saa asentaa muiden laitteiden tai kalusteiden yläpuolelle. Asennuspaikan valinnassa tulee huomioida myös sähkö-, putki- ja kondenssivesiviemäröintiasennusten tarvitsemat asennus- ja huoltotilat. Laite tulee asentaa huonetilaan siten, että laitteen ilmankierto on esteetön. Laiteen ilman puhalluksen tulee olla esteetön ja laite tulee asentaa riittävän kauaksi seinästä siten, ettei jäähdytetyn ilman puhallussuunnassa olevat esteet aiheuta ilman törmäystä. Laitteessa on neljä (koot 20 60/21-61) tai kuusi (koot / ) puhallusaukkoa, joissa olevia ilmanohjaimia voidaan käyttää puhallusilman suuntaukseen tai tarvittaessa sulkea osa aukoista. Puhallusaukkoja ei saa sulkea enempää kuin kuvassa 1 esitetty KIINNITYS Laite kiinnitetään kattoon neljästä (4) kiinnityspisteestä. Kiinnityskorvakkeet (4 kpl) toimitetaan laitteessa asennettuina mutta ne ovat kuljetusasennossa. Kiinnityskorvakkeet täytyy vetää ulos asennusvaiheessa ja varmistaa niiden asento kiristämällä kiinnityspultti. Kuljetusasento Asennusasento Korvakkeissa on 8 mm leveä hahlo kannakkeiden asennukseen. Laite tulee kiinnittää kattoon riittävän tukevasti asennuspaikkaan sopivilla kannakkeilla. Käytettäessä kannatukseen kierretankoa on kierretangon ja kannakkeen liitoskohta varmistettava lukitusmutterein sekä käytettävä aluslevyjä. Mitoitettaessa kiinnitystankoja tulee ne valita riittävän vahvoiksi huomioiden laitteen paino oheisen

5 CASIO100260FIA 5 / 13 taulukon mukaan (veden paino huomioitu taulukossa): Laitekoko 20 / / / / / 121 Paino [ kg ] 25,5 26,5 27,5 54,0 56,0 BOX COMPOSITE kasetti edustaa asennuskonseptia: Asenna, Käytä, Huolla. Konseptin mukainen toimintajärjestys on seuraava: - asennus kattoon - putkiyhteiden kytkentä - sähköliitäntöjen kytkentä - ulkopuolisen tippavesialtaan laitto - pahvisen suojakuoren irrottaminen ja asianmukainen kierrättäminen - säleikön asentaminen ja sen pakkauksen asianmukainen kierrättäminen - laitteen testaaminen ja käyttöönotto - huolto laitteen alapinnan kautta mahdollista alaslaskettua kattoa avaamatta Laite asennetaan kattoon pakkauksineen (pahvinen suojakuori) joka suojaa laitetta kuljetus- ja asennuskolhuilta kuten myös työmaapölyltä. Suojakuoreen on painettu sekä selkeät asennusohjeet että laitteen tyyppitiedot. Suojakuoren sisällä ovat mm. ulkopuolinen tippavesikaukalo ja asennus-, käyttö- ja huolto opas. Suojapakkaus poistetaan vasta huoneen työmaapölystä puhdistamisen jälkeen! Poikkeavan rakenteen ansiosta mahdollinen huolto onnistuu vaivattomasti itse laitteen kautta joten kitatuissa katoissa ei tarvita vastaavia huoltoluukkuja. Laitteen runko-osan alapinnan tulee olla samalla tasolla kuin alaslasketun katon alapinta ja laitteen päälle yläpohjaan nähden tulee jäädä vähintään 20 mm tilaa (Katso kuva 2). Laitteeseen myöhemmin kiinnitettävän säleikön kehys ei saa missään tilanteessa osua kattopintaan, vaan kehyksen ja katon väliin on jäätävä noin 2 mm tilaa!

6 CASIO100260FIA 6/12 Kuva 2. Avattu laite. Huom. venttiilien sijainti HUOM! Säätöventtiilit (3-tie tai 2-tie) toimilaitteineen sijaitsevat laitteen sisällä! Laitetta ei saa nostaa putkiliitoksista, venttiileistä tai kondenssivesilautasesta. Laitteen nostamisessa kattoon voidaan apuna käyttää esim. levynosturia. Toimituksen yhteydessä toimitettavat lisävarusteet (säätöventtiili laitteen sisään asennettuna, sulkuja kertasäätöventtiilit sekä ulkopuolinen kondenssivesiallas yms.) toimitetaan mahdollisesti irrallisena (toimitus samassa pakkauksessa) ja ne asennetaan asennuskohteessa. Toimitus sisältää kunkin osan asennusohjeen. Liitettäessä putkiyhteitä laitteeseen tulee noudattaa annettuja kiristys ja kiinnitysmomentteja! Liiallinen kiristäminen saattaa aiheuttaa kiinnitysyhteen rikkoutumisen! Säleikkö toimitetaan erillispakkauksessa sisältäen kiinnitysruuvit (BOX mono: 8 kpl ja BOX tupla: 16 kpl). Kokojen 20/21-60/61 säleikkö on asennusvalmis kokonaisuus. Kokojen 100/ /121 säleikkö toimitetaan kahdessa osassa ja osat liitetään toisiinsa työntämällä säleikön keskustat vastakkain niin, että säleikön hahlot osuvat vastakappaleessa oleviin reikiin (Katso Kuva 3). Säleikkö asennetaan paikalleen kattoasennuksen jälkeen kiertämällä kiinnitysruuvit paikoilleen kondenssivesikaukalossa oleviin kiinnityspisteisiin. HUOM! Kiinnitettäessä säleikköosaa tulee välttää liiallista ruuvien kiristämistä!

7 CASIO100260FIA 7/13 BOX 100/ /121 säleikön kokoaminen Kuva SÄHKÖKYTKENNÄT Laite toimitetaan tehtaalla valmiiksi johdotettuna (laitteen sisäiset johdotukset) ja kytkettynä siten, että asennuskohteessa laitteeseen liitetään syöttö ja mahdolliset ohjausjohdotukset. Laitteen varustelusta riippuen (tilauskohtainen) saattaa laitteeseen olla tehtaalla asennettuna vesipiirin säätölaitteita, jotka ovat valmiiksi johdotettuja tai kytkentä toimituseräkohtainen. Tarkempia tietoja laitteen tapauskohtaisista sähkö- ja ohjauskytkennöistä sekä niiden vaatimista johdotuksista saa laitteen myyjältä. Toimituskohtainen ulkopuolisten kytkentöjen kaavio on esitetty kunkin laitteen sähkökytkentäkotelon kannen sisäpinnalla. BOX tyypillinen sähkökytkentäkaavio: Laitteen sähkökytkennän saa tehdä vain alan pätevyyden ja ammattitaidon omaava henkilö! Kytkettäessä laitetta virtapiiriin tulee varmistaa että kytkentä tehdään lakien ja asetusten mukaisesti huomioiden tapauskohtaiset erityisvaatimukset!

8 CASIO100260FIA 8/12 Syöttö tulee suojata etusulakkeella. Mikäli useita laitteita kytketään rinnan samaan syöttöön tulee varmistaa sulakkeen koko ja riittävyys laitekohtaiseen suojaukseen. Kaapelin mitoitus täytyy tehdä laitteiden tyyppikilvissä esitettyjen maksimiarvojen mukaan! Sähkösyöttöä johdotettaessa ja liitettäessä laitetta eri ohjausautomatiikkaan tulee huomioida, että laite tarvitsee aina suoran sähkösyötön (kondenssivesipumppu) eikä laitteelle tulevaa sähkösyöttöä saa katkaista automatiikan ohjaamana. Sähkösyötön vaatimus: -jännite: 230 V +/- 10 % vaiheisuus: 1 Ph -taajuus: 50 Hz Kytkettäessä laitetta virtapiiriin tulee varmistaa että laitteen sähkö- ja kytkennät, ohjausjohdotukset johdotukset sekä ja laitteen maadoitukset vaatimat maadoitusjohdotukset on tehty oikein! on oikein tehty! Tehtäessä huolto-, muutos- ja korjaustöitä tulee varmistaa että laite KWC on jännitteetön IOM. 11/98 7/10!

9 CASIO100260FIA 9/ KONDENSSIVESIVIEMÄRÖINTI KWC puhallinpatteri on varustettu kondenssivesipumpulla, jonka nostokorkeus on 500 mm. Pumpun painepuolella on kondenssiveden poistoputki (muoviputki, ulkohalkaisija 15 mm ja sisähalkaisija 12 mm), joka yhdistetään kiinteään kondenssivesiputkistoon. Kondenssiveden poistoyhde sijaitsee samalla sivulla kuin laitteen vesi- ja sähköyhteet. Kondenssivesiputkiston poikkipinta-alan tulee olla riittävä ja siinä tulee olla vaakatasoon nähden vähintään 2 % kaato viemäröintiyhteeseen päin. Mikäli kondenssivesi johdetaan kiinteistön viemäriverkostoon tulee kondenssivesiputkistoon asentaa 50 mm syvä hajulukko. Hajulukon tulee olla riittävän alhaalla, jotta kondenssivesiviemärin vesipatsas kykenee kompensoimaan hajulukon painehäviön. Laitteen kondenssivesiletku tulee liittää kondenssivesiputkistoon yläkautta tiiviisti siten ettei kondenssivesipumpun aiheuttamat paineenvaihtelut irrota letkua putkesta käytössä (tarvittaessa käytettävä tiivistettä) Liitettäessä letkua viemäriin tulee varmistaa ettei letku ole mutkalla tai siihen jää muita virtausta haittaavia painaumia. Letku tulee katkaista sopivan mittaiseksi, siten että sen pää jää noin mm tiivisteen sisään. Letkua ei saa työntää liian syvälle viemäröintiputkeen! Tarkista ettei letkun liitos laitteen puoleisessa päässä ole irronnut kiinnikkeestään asennusvaiheessa! Kondenssivesiletku on tehdastoimituksena 500 mm pitkä. Kondenssivesiletkua ei saa jatkaa asennuskohteessa toisella letkulla, vaan laite tulee viemäröidä jäykällä putkella (esim. Cu- tai PVC-putki). Kondenssivesiputkiston mitoituksessa tulee huomioida riittävä poikkipinta-ala sekä varmistaa, että viemärillä on riittävä kaato. Mikäli kondenssivesiputki kulkee tiloissa, jossa saattaa esiintyä veden tiivistymistä putken pinnalle tulee kondenssivesiputki eristää. Kondenssivesiputki tulee kannakoida siten, ettei putki ole notkollaan millään kohtaa. Kondenssivesiletku tulee liittää viemäriin yläkautta viereisen kuvan mukaisesti. 1 = koneen kondenssivesiletku 2 = tiivistetulppa kondenssivesiletkun ja viemärin välillä 3 = kondenssivesiviemäri

10 10/12 CASIO100260FIA Kondenssivesiviemäriä ei saa asentaa siten että se missään kohtaa kulkee viereisen kuvan mukaisesti! Kondenssivesipumppua ei ole tarkoitettu kompensoimaan putkiston painehäviöitä, jotka johtuvat putkiston väärästä asennustavasta! BOX Composite kasetti sisältää painovoimaan perustuvan kondenssiveden poiston option. Se mahdollistaa pumputtomissa versioissa kondenssiveden poiston vastaavan poisto yhteen kautta mikä sijaitsee putkiliitäntöjen puolella 7 cm laitteen alareunasta. On aina varmistettava että kohteessa on riittävä kaato viemäröinti putkistolle! HUOM! Asentajan on itse leikattava viemäröintiliitoksen (Ø 9 mm) muovisuoja auki ennen kytkemistä viemäröintiputkistoon! Kondenssiveden poisto vapaalla viemäröinnillä. Kondenssialtaan pohjassa on tyhjennysreikä mikä on tulpalla suljettu. Ennen laitteen käyttöönottoa on tarkistettava että kondenssialtaan pohjatulppa on kunnolla kiinni! 5.5. VESILIITÄNNÄT BOX puhallinkonvektori on tarkoitettu liitettäväksi jäähdytys- tai lämmitysvesikiertoon, jossa kiertävä vesi ei aiheuta rikkoontumisvaaraa lämmönvaihtimelle ( Cu-putki). Vesipiirissä kiertävän veden rajoitusarvot ovat: -maksimi käyttöpaine 1400 kpa -minimi sisääntuleva vesi + 4 C ( alle 4 C käytettävä jäätymisenestoainetta) -maksimi sisääntuleva vesi + 80 C Vesipiirin laitetyyppikohtaiset painehäviöt ovat saatavissa valmistajalta. Tilauksen mukaisesti laite toimitetaan varustettuna joko automatiikalla tai ilman. Varustelusta riippuen tarkemmat tiedot vesiliitännöistä ilmoitetaan toimituskoh-taisesti. Vesiyhteet ja veden virtaussuunnat ovat viereisen kuvan mukaiset. Yhdekoot taulukossa ovat koneen vakioyhteiden kokoja (laitteet ilman automatiikkaa ja / tai sulku- ja kertasäätöventtiiliä).

11 CASIO100260FIA 11/12 BOX /4 ulkokierre sininen = jäähdytysvesi sisään 3/4 ulkokierre punainen = jäähdytysvesi ulos 1/2 ulkokierre sininen = lämmitysvesi sisään 1/2 ulkokierre punainen = lämmitysvesi ulos musta = kondenssiletku ulos ( 15 mm ) BOX Laite ei ole toistaiseksi saatavissa 6.TOIMINTA Laitteen puhallinmoottori on kolminopeuksinen (MIN-MED-MAX). Puhallinnopeuden valintaa varten on laite liitettävä erilliseen kierrosnopeuden valintakytkimeen. Huonelämpötilan säätö tapahtuu puhaltimen kierrosnopeuden valinnalla ja/tai vesipiirin säätöventtiilillä (lisävaruste), joka säätää lämmönvaihtimen lävitse virtaavan veden määrää huoneen lämpötilan mukaan. Säätöventtiiliä ja puhaltimen kierrosnopeutta ohjataan erillisellä etäissäätimellä. Kondenssivesipumpun ohjaus laitteen sisäisesti (kondenssivesipumppu voi toimia vaikka laite on pysäytetty etäissäätimestä). Laite toimii itsenäisesti valitun säätötavan mukaisesti. Ilman ulospuhallussäleitä voidaan säätää yksilöllisesti huomioiden kohdan 5.1, sivu 4/10, rajoitukset. Jäähdytyskäytössä säleet tulee suunnata siten että ilmanvirtaus on vaakasuorassa alaslasketun katon mukaisesti. Lämmityskäytössä säleet tulisi suunnata kohtisuoraan alas.

12 7. HUOLTO CASIO100260FIA 12/13 HUOM! Huollettaessa laitetta tulee varmistaa että laite on kytketty irti virtapiiristä ja että laite on jännitteetön! Säleikön puhdistus Säleikkö voidaan puhdistaa puhtaalla kostealla pyyhkeellä. Puhdistettaessa ei tule käyttää pesuaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa säleikköä. Suodattimen vaihto Suodattimet sijaitsevat imusäleikön alla. Laitteessa on yksi (koot 20/21-60/61) tai kaksi (koot 100/ /121) FLR003F suodatinta. Suodattimien puhdistustarve riippuu sijoituspaikasta ja laitteen käytöstä. Suodattimien säännöllinen puhdistaminen sekä niiden kunnon tarkkailu on tehtävä säännöllisesti likaantumisen mukaisesti ja vähintään 1 kerran vuodessa ennen jäähdytyskauden alkua. Suodatin on materiaaliltaan superlonia ja se on pestävissä. Puhdistettaessa suodatinta on se ensin imuroitava pölystä puhtaaksi ja sen jälkeen huuhdeltava haalealla vesijohtovedellä. Ennen asentamista takaisin tulee suodatin kuivata huolellisesti. Mikäli suodatin on vaurioitunut tai sitä ei saa asianmukaisesti puhdistettua tulee suodatin uusia. Suodattimen irroittamista varten tulee imusäleikössä sijaitsevia ruuveja (4 ruuvia/ säleikkö) kääntää ¼-kierrosta vastapäivään, jonka jälkeen säleikkö kääntyy saranoillaan alas. Suodatin irroitetaan kiinnikkeistään taivuttamalla. Puhdistuksen jälkeen tulee suodatin asentaa takaisin paikoilleen, säleikkö kiinnittää kohdalleen ja ruuvit kiristää.

13 CASIO100260FIA 13/13 Vianetsintä Häiriö Mahdollinen aiheuttaja Toimenpiteet Puhallin ei pyöri Häiriö sähkönsyötössä Tarkista sulake ja liitokset Laitteen johdotus Puhaltimen kondensaattori Puhaltimen moottori Tarkista johdotukset Vaihda kondensaattori Vaihda moottori Laite äänekäs Vieraita esineitä puhaltimessa Poista esineet Puhallin äänekäs Vaihda puhallin Kondenssivesipumppu äänekäs Vaihda kondenssivesipumppu Säätöventtiili äänekäs Kiristä toimilaite / vaihda Laite tärisee Vesiliitokset Tarkista vesiliitosten kannatus Puhallin Tarkista ja vaihda tarvittaessa Laitteen kannatus Tarkista ja korjaa Alaslaskettu katto liian lähellä Tarkista välys ja korjaa Jäähdytysteho riittämätön Likainen suodatin Puhdista/uusi Jäähdyttävä vesi ei kierrä laitteessa Tarkista vedenkierto ja veden lämpötilat Vika säätölaitteissa Tarkista ja korjaa/uusi Kondenssiveden pinta illan korkealla Katso kohta kondenssiveden poisto Kondenssivesivuoto Kondenssivesipumppu ei pyöri Tarkista kondenssivesipumppu ja korjaa Tukos kondenssivesiviemärissä Tarkista viemäröinti Vuoto vesiliitännöissä Tarkista ja korjaa Viallinen eristys vesiputkistossa Tarkista ja korjaa Ilmankierto Ilmanohjaimet väärin asennettu Katso kohdat 5.1 ja 6 Väärä puhaltimen kierrosnopeus Tarkista johdotukset ja virran syöttö Likainen suodatin Puhdista / uusi Kondenssivesipumppu käy jatkuvasti Viallinen anturi / johdotus Tarkista johdotus/vaihda anturi Louhostie TUUSULA Puh. (09) Fax. (09) CHILLER Oy pidättää itselleen oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Dokumentin tilausnro.: CASIO100260FIA

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2013 Kauko 20/60 Asennus- ja käyttöohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 5 Tuotekuvaus... 5 Asennus... 5 Takuu...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä...4 2. Käyttöönotto ja huolto...5 Sulkutoiminto FPTP... 6 Sekoitustoiminto FPTA... 8 Kiertoilmatoiminto, peräkkäin FPTB... 10 Kiertoilmatoiminto, päällekkäin FPTC... 12 Suodatustoiminto

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 23-1 15.11.2013 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli

Lisätiedot

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 440 Premium Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Asennusohje... 6 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Tekniset tiedot... 22 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Säilyttäkää tämä ohje loppukäyttäjää varten! Täyttäkää asennuksen yhteydessä sivu 23! ASENTAJAT HUOM! Asiakastyytyväisyyden takaamiseksi on sivun 23 asennuskaavake

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

1.10.2013. Enervent eair. Asennusohje FIN. Installationsanvisningar SWE. Installation instruction ENG

1.10.2013. Enervent eair. Asennusohje FIN. Installationsanvisningar SWE. Installation instruction ENG 1.10.2013 Enervent eair FIN SWE ENG Asennusohje Installationsanvisningar Installation instruction suomi...9 Lue tämä ensin...10 Varoitukset...10 Yleistä...10 Sähkötyöt...10 Sanasto...10 Ennen laitteen

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ELEKTRONINEN KAUKO-OHJAIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 1. YLEISTÄ Toimiva ilmanvaihto on hyvän sisäilmaston perusedellytys. Asumistoiminnot sekä rakennusmenetelmät ja materiaalit ovat muuttuneet merkittävästi

Lisätiedot

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE 16.3.2010 ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 1 Sisällysluettelo 1 Lyhyt tuotekuvaus... 4 2 Tekniset

Lisätiedot