Sisällysluettelo. Tiivistelmä 5 Johdanto 6. Menetelmät 10. Tutkimustulokset & johtopäätökset 31. Konsepti 40. Päätössanat 63. Lähteet 64.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Tiivistelmä 5 Johdanto 6. Menetelmät 10. Tutkimustulokset & johtopäätökset 31. Konsepti 40. Päätössanat 63. Lähteet 64."

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä 5 Johdanto 6 Alkusanat 6 Aiheen rajaus 7 Menetelmät 10 Tiedonhankinta 11 Referenssit 12 Ensivaiheen konsepti 24 Kohderyhmätutkimus 28 Tutkimustulokset & johtopäätökset 31 Kyselyn tulokset 31 Teemahaastattelun tulokset 35 Johtopäätökset 37 Konsepti 40 Rakenneyksikkö 41 Liiketoimintamallit 50 Sovellus 1: pientalopaketti 54 Sovellus 2: siirtymävaiheen koulu tai päiväkoti 58 Tuotekehityskonsepti: Balloon Inn 60 Päätössanat 63 Lähteet 64 Liitteet 68 Liite 1: ennakkotehtävä 68 Liite 2: haastattelumateriaali 71

4

5 Tiivistelmä Terveempää sisäilmaa! Joustava rakennekonsepti on maisterityö Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun muotoilun laitokselta. Työ etsii konseptitason ratkaisumallia ajankohtaiseen aiheeseen: kosteusvaurioiden aiheuttamaan sisäilmaongelmaan. Näkökulma painottuu modulaariseen pienimuotoisen asumisratkaisuun, mutta lopputuloksena esitelty ratkaisumalli kartoittaa syntyneen rakenneyksikön käyttömahdollisuuksia myös laajemmin. Kosteuden aiheuttamat ongelmat ovat nousseet laajempaan julkiseen keskusteluun viime vuosien aikana. Rakennusteollisuudessa sisäilmanäkökulman huomioiminen perustuu kuitenkin edelleen lähinnä muutaman vuosikymmenen takaiseen astma- ja allergianäkökulmaan kosteusvaurioiden mukanaan tuomaan monimutkaiseen ongelmavyyhteen ei ole juuri esitetty kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Työ luonnostelee tällaista mallia: rakenneratkaisun lisäksi suunnittelua katsotaan käyttäjien ja liiketalouden näkökulmista. Menetelmien osalta prosessi alkaa pohdinnalla siirrettävästä pientalosta ratkaisuna huonolle sisäilmalle altistuneen asuintilanteessa. Referenssiasuntojen (vertailupohjana toimivat pienasunnot) pohjalta syntynyttä ensivaiheen konseptia (idean kiteytys ennen käyttäjätutkimusta) arvioidaan potentiaalisten käyttäjien; vakavasti sisäilmalle altistuneiden, näkökulmasta. Käyttäjätutkimus pyrkii lisäksi nostamaan esille kokemuksia ongelman varsinaisista syistä. Tutkimustulokset antavat tärkeitä suuntaviittoja paremman sisäilman asuntosuunnitteluun. Tärkeänä esille nousee yllättävä, mutta suunnittelun kannalta keskeinen tekijä: kosteusvaurioiden kanssa mahdollisesti yhdessä ongelmia aiheuttavat modernit rakennusmateriaalit. Pinnalla ovat myös julkisrakentamisen ongelmat: kaikki tutkimuksessa haastatellut kokivat altistumisen juontavan juurensa suurelta osin kosteusvaurioisiin työpaikkarakennuksiin. Konseptiossa esitellään palautteen pohjalta suunnitellun rakenneyksikön, jota voidaan käyttää pohjana monenlaisissa rakennuskohteissa. Sovellusmahdollisuuksia avataan morfologisen matriisin kautta, ja realistisimmin ongelmakenttään vastaavat vaihtoehdot (pientalopaketti sekä siirtymävaiheen koulu tai päiväkoti) esitellään tarkemmin. Konseptiosan lopussa visioidaan tuotekehitysalustana toimivaa hotelliformaattia, joka voisi tarjota mahdollisuuden pioneerimaiseen, laajaa kenttää kartoittavaan tuotekehitystyöhön. 5

6 Johdanto alkusanat, aiheen määrittely & rajaus Alkusanat Kuten useimmat muotoiluprosessit, työni on asettunut uomiinsa monien vaiheiden kautta. Alkusysäyksenä aiheeseen oli kiinnostukseni sekä modulaariseen rakentamiseen että pienimuotoiseen asumiseen. Työstin aihetta mielessäni aluksi yleisluontoisemmin, mutta pian kävi selväksi että on viisaampaa tarkentaa suunnittelualuetta. Sisäilman kannalta terveemmän rakentamisen tarpeeseen törmäsin sattumalta tuttavapiirin kautta, ja aihe herätti mielenkiintoni erityisesti ajankohtaisuutensa ja moniulotteisuutensa vuoksi. Sisäilmaongelmista on keskusteltu julkisesti muutaman vuoden ajan ristiriitaisessa hengessä. Ongelmien aiheuttajista ei ole täyttä selvyyttä, ja tutkimustietoa on vielä vähän. Ei ole selvää, onko kyse pohjimmiltaan yksinkertaisesta vai monien tekijöiden summasta ja vaikeasti korjattavasta ilmiöstä. Koska ongelma on laaja, on jo vastuukysymysten takia ymmärrettävää, että asiaa vältellään välillä agressiivisestikin. Toisaalta ympäristöministeriö on ottanut kosteus- ja homeongelman näkyvästi esille. Myös ongelmakohteita on nostettu enemmän esille lehdissä ja uutisissa milloin julkkiksen asuntokaupan, mätänevän koulun tai oireita aiheuttavan allergia-asumiseen tarkoitetun kerrostalon muodossa. Ongelman ydin ei näytä kuitenkaan rajoittuvan varsinaisiin kosteusvaurioihin, vaan mausteensa keitokseen tuovat sekä rakennusmateriaalien ajan mittaan tuottamat päästöt sekä materiaalien käyttäytyminen yhdessä homeiden ja mikrobien kanssa. Julkinen keskustelu tuntuu painottuneen enimmäkseen epäkohtien esille tuomiseen. Parannuksia on haettu lähinnä rakennustyömaiden kosteusvalvonnan parantamisesta ja erilaisten mittausten lisäämisestä kiinteistökauppojen yhteydessä. Sen sijaan ongelmarakennusten käyttäjien näkökulmaa ei ole näkynyt mediassa verkkokeskusteluja lukuunottamatta juurikaan. Kritiikkiä vallitsevaa rakennustapaa kohtaan on kuulunut yleensä ilman rakentavaa jatkokeskustelua. Asukkaiden ja käyttäjien ääntä ei pääasiassa ole otettu sisäilmakeskustelussa huomioon. Myös artikkelikokoelma Asumisen arki ja unelmat viittaa käyttäjien yleisesti puutteelliseen huomioimiseen rakennusteollisuudessa. Johdantoluvussa todetaan asuntotarjontamme olevan yksipuolista 7. Kirjassa pohditaan uusia, käyttäjät huomioivia suuntia. Asuntotarjonnan yksipuolisuudesta puhuu myös hypoteekkiyhdistyksen varatoimitusjohtaja Ari Pauna 31. Erityistarpeita asumisen suhteen on tullut monestakin tekijästä johtuen lisää, eikä suunnitteluperinteemme ole kyennyt vastaamaan näihin kovinkaan hyvin. Tällä työllä yritän tuoda sisäilman esille selvänä erityistarpeena, johon ei ole reagoitu käyttäjälähtöisesti muutamia näkökulmaltaan vanhentuneita esimerkkejä lukuunottamatta. Pyrin käyttämään pahimmin sisäilmaongelmista kärsivien kokemuksia ja tietotaitoa hyödyksi ideoidessani rakennustapaa, joka tarjoaa ajankohtaisen näkökulman terveen sisäilman saavuttamiseksi. Alkupuolella prosessia eräät langat yhdistyivät mielessäni mahdolliseksi ratkaisuksi vaikeasti sisäilmaongelmista kärsivän asumistarpeeseen. Tätä ajatusrakennelmaa kutsun työssä ensivaiheen konseptiksi, ja käytän sitä ponnahduslautana keskusteluun käyttäjien kanssa. Keskustelun perusteella kehitystyö jatkuu, ja tulokset muodostavat konseptitasolla joustavan tavan rakentaa ja tutkia terveempiä rakennuksia. 6 Johdanto: alkusanat, aiheen määrittely & rajaus

7 Aiheen määrittely & rajaus Ongelmakenttä Kosteus- ja homevauriot ovat yksi tärkeimmistä syistä huonoon sisäilman laatuun, joka on yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Kosteus- ja homevauriot ovat yleisiä Suomen rakennuskannassa ja aiheuttavat varovaisen arvion mukaan satojen miljoonien eurojen suuruiset vuotuiset terveydenhoitokustannukset ja vähintään samaa suurusluokkaa olevan kiinteistöjen korjaustarpeen. 19 Ympäristöministeriön vuonna 2009 lanseeraama hometalkoot on tuonut julkisuuteen pinnan alla käytyä keskustelua Suomen rakennuskannan tilasta. Kuten edeltävä lainaus ohjelman tiedotteesta toteaa, kyse on mittavasta ongelmasta, johon ratkaisua etsittäessä vaikeaa on jo näkökulman löytäminen. Valtion kannalta ongelma on ensisijaisesti kansantaloudellinen; rakennusliikkeille, vuokranantajille ja asuntovälittäjille se ilmenee pelättynä vastuukysymyksenä; yksittäiselle ihmiselle ongelma taas liittyy ensisijaisesti omaan terveyteen ja arjen sujuvuuteen. Työterveyslaitoksen mukaan päivittäin altistuvia on Laitos on tutkinut vuosina henkilöä, jotka olivat saaneet oireita työskennellessään hometalossa 18. Sittemmin tilanne ei ole ainakaan helpottunut, mutta mediassa on alettu käydä parin vuoden kuluessa mielipidetaistelua 21, Vaikeaksi asian tekee erityisesti se, että koko ongelman varsinainen aiheuttaja on liian monimuotoinen, jotta yksiselitteisiin ratkaisutoimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä. Tämän vuoksi on helpointa puhua yleisesti sisäilmaongelmista, kun laajaan vyyhteen on vaikea tarttua käytännön tasolla. Sisäilmaongelmia voidaan luokitella monella tavalla. Vielä parikymmentä vuotta sitten asia ymmärrettiin ensisijaisesti allergia- ja astmanäkökulmasta käsin. Sittemmin rakennuksissa elävien homeiden, mikrobien, sienten ja bakteerien aihettamia ongelmia on nostettu esille kasvavaan tahtiin. Myös rakennusmateriaalien kemikaalipäästöistä (ilman kosteuden mukaantuloa) ollaan niin ikään oltu jonkin aikaa tietoisia, ja niihin on alettu kiinnittää huomiota. Viime vuosien käännekohta on ollut edellä mainittujen kasvustojen tuottamien toksiinien (luonnossa esiintyviä mm. bakteerien ja mikrobien tuottamia rasvaliukoisia myrkkyjä) nostaminen varsinaisiksi ongelmanaiheuttajiksi 20,23. Suomessa tehdään tällä saralla huipputason tutkimusta. Professori Mirja Salkinoja-Salonen on hiljattain ensimmäisenä maailmassa onnistunut eristämään toksiineja sisäilmasta, ja aihepiirin monimuotoinen maailma on vasta avautumassa kaikessa laajuudessaan. Salkinoja-Salosen tulokset valottavat toksiinien muodostumismekanismia: pitkittyneissä kosteusvaurioissa eliöt tuottavat kemiallisia myrkkyjä raivatakseen elintilaa muilta lajeilta. Kosteusvaurioisessa talossa mikrobit käyvät omaa keskinäistä biologista sotaansa. Kun vaurio on uusi, siitä ei löydy myrkkyä tuottavia mikrobeja. Mutta kun se saa kaikessa rauhassa muhia vaikkapa vuosia, välillä kuivua ja uudelleen kastua, bakteeri- ja sienikasvustot alkavat tuottaa myrkkyä. Myrkkyä tuottavat sienet valtaavat hiljalleen tilaa harmittomilta sieniltä, kunnes myrkyntuottajat ovat enemmistönä. Sama mekanismi toimii sekä pilaantuvassa elintarvikkeessa että hometalossa. Kyseessä on mikrobien biologinen sodankäynti, jossa kesyt yksilöt jäävät lopulta toiseksi, Mirja Salkinoja-Salonen kiteyttää. 18 Vaikka kosteusvaurioihin liittyvät tekijät mitä todennäköisimmin sairastuttavat ihmisiä, esimerkiksi ammattitautidiagnooseja tehdään käytännössä vain allergia- ja astmanäkökulmasta. Suurin osa ihmisistä ei tietenkään saa sisäilmasta huomattavia oireita. Joskus oireilua ei taas osata yhdistää sisäilmaan joidenkin perheiden kertomusten mukaan koko perhe on hometalossa oireillut epämääräisesti pitkään, ennenkuin rakennuksen huonoon kuntoon on alettu kiinnittää huomioita. Pieni mutta kasvava joukko tuntuu kuitenkin reagoivan sisäilmaongelmiin erittäin voimakkaasti. Tälle joukolle sisäilman huono laatu saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa asunnon- tai työpaikan vaihdoista huolimatta toimivaa paikkaa ei löydy. Ilmiöstä kertoo verkkoadressi 29 sekä Homepako- Johdanto: alkusanat, aiheen määrittely & rajaus 7

8 laiset- verkkosivusto 33, jossa sairastuneet vaativat oireidensa tunnustamista sairaudeksi, hätämajoituksen järjestämistä, kriisiapua sekä uutta suhtautumista rakennuskannan ongelmiin. Addressilla oli allekirjoittajaa. Jos altistuksiin ei löydy lääketieteellistä ymmärrystä, kasvaa riski ajatua ongelmakierteeseen. Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksen mukaan homeongelma voi aiheuttaa vakavia psykososiaalisia ongelmia, jotka voivat muodostua 6, 10 pysyväksi syrjäytymisuhaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa muuttokierrettä ja työntekemisen vaikeutumista. Usein työpaikkaa joudutaan altistumisen vuoksi vaihtamaan. Sairastaessa henkilökohtainen talous romahtaa ja sosiaalinen uskottavuuskin kärsii, jos ongelman syitä ei ymmärretä tai tunnusteta lääketieteellisesti ja yhteiskunnallisesti. Ikääntyminen ja liikuntaesteet on huomioitu erityisasuntotarjonnassa sisäilmatekijöitä paremmin. Allergikoille on olemassa asuntoja, mutta home- tai toksiinialtistuneiden näkökulmasta sisäilma ei näissäkään aina toimi. Esimerkiksi Hengitysliitto HELIn hengityssairaille tarkoitettujen asuntojen epäkohdat ovat päätyneet julkiseen keskusteluun asti 21. Sisäilman vuoksi oireilevalle ei aina yksinkertaisesti löydy sopivaa asuntoa valmiista vaihtoehdoista. Remontointikaan ei usein ole ratkaisu, koska rakennus pitäisi vaikeimmin altistuneiden tapauksessa purkaa varmuuden vuoksi maan tasalle. Tarkasti räätälöidyn asunnon teettäminen puolestaan on kallista, aikaa vievää ja edelleen lopputuloksen osalta riskialtista ellei tilaaja tiedä tarkalleen mihin sisäilmatekijöihin henkilökohtaiset oireet liittyvät. Näkökulma Alunperin prosessin työnimenä oli terveellisen, joustavan ja siirrettävän pientalon konsepti. Kantava ajatus oli kohderyhmän kanssa määritelty modulaarinen pientalo ratkaisuna edellä kuvattuun asunto-ongelmaan. Paremman sisäilman asuntoa oli tarkoitus suunnitella samalla laajemmalle terveellistä ja ekologista elämäntapaa arvostavalle käyttäjäkunnalle välttäen sairautta korostavaa ajattelua. Käyttäjätutkimuksen aikana alkoi näyttää kuitenkin siltä, että suurimman hyödyn aiheesta saa irti pohtimalla rakenteen mahdollisia käyttötarkoituksia myös laajemmin: haastatteluissa ilmeni, että kaikkien haastateltavien sairastumisissa työpaikan sisäilma oli merkittävässä roolissa. Parannusta siis tarvitaan muuallakin kuin kotona. Tästä syystä esittelen konseptiosassa ensin rakenneyksikön, jonka käyttömahdollisuuksia pohdin liiketoiminnan näkökulmasta. Pientalon lisäksi esittelen samoista yksiköistä pystytettävää siirtymävaiheen koulua tai päiväkotia. Tavoite Lyhyesti ilmaisten tavoitteena on modulaarinen rakennekonsepti, jossa sisäilman haittatekijät minimoidaan. Välitavoitteita on kaksi. Sisäilmaongelmista 8 Johdanto: alkusanat, aiheen määrittely & rajaus

9 puhutaan yleisesti tietämättä tarkemmin mistä on kyse. Ensimmäinen välitavoite on määritellä sisäilmaongelma niistä pahimmin kärsivien näkökulmasta. Käyttäjäkeskeinen, ongelmalähtöinen näkökulma on perusteltu: sosiaalisesti ottaen tarve on ilmeinen ja liiketalouden kannalta katsoen kyseessä on lähes koskematon kenttä. Toinen välitavoite on hahmotella ratkaisumallin oleelliset piirteet, design driverit. Konseptiosassa pyrin hahmottelemaan kokonaisratkaisun, jossa prosessissa kiteytyneet ajatukset käännetään liiketoiminnan kannalta mahdollisiksi ideoiksi. Aihepiiriä esille nostamalla työ osallistuu toivottavasti myös paremmasta rakentamisesta käytävään keskusteluun uudenlaisen ongelmakentän ratkaisukeskeinen sanoittaminen on arvo sinänsä. Työn vaikuttavuus tässä mielessä jää tietenkin arvioinnin ulottumattomiin. Muotoilijan rooli asuntosunnittelussa Muotoilijan keskeistä ammattitaitoa on tuoda loppukäyttäjän näkökulma mukaan teollisiin ja kaupallisiin prosesseihin. Asumisen arki ja unelmat- teoksen heittämän haasteen näkökulmasta käyttäjälähtöiselle suunnittelulle on siis tarvetta myös arkkitehti- ja insinöörivoittoisessa rakennussuunnitelussa. Lisäksi ajattelen, että muotoilijana saatan parhaimmillaan puolivahingossa tarjota urautumattoman näkökulman ulkopuolisista näkökulmista on useimmiten jotakin hyötyä. Kun uusien hengityssairauksien aiheuttajia vasta selvitetään ja rakennusteollisuus tilaajineen vasta totuttelee uusiin haasteisiin, työssä avautuu tilaisuus raivata alustavia polkuja osapuolten välille ja ideoida ensimmäisiä ratkaisumalleja melkein puhtaalta pöydältä. Prosessi maisterityön näkökulmasta Aihe sopii maisterityöksi, koska ongelmakenttä edellyttää yksinkertaista tuotesuunnittelua laajempaa uutta tunnustelevaa konseptointia. Ratkaisumallia on katseltava paitsi käyttäjän tarpeiden ja liiketalouden, myös muuntelumahdollisuuksia edellyttävän toteutustavan näkökulmasta kenttä on sopivan haasteellinen. Muotoilutermein aihe sijoittuu kenties sosiaalisen muotoilun (Social Design) piiriin sen yleiseen hyvinvointiin tähtäävän määritelmän puitteissa. Myös Design for All-ajattelu luonnehtii toimialuetta, koska työssä tavoitellaan sairastuneet huomioivaa mutta samalla yleisesti toimivaa ratkaisumallilla. Metodologisesti työ lienee luonteltaan kokeilevaa muotoilua (Design Exploration). Prosessina työ on edennyt kolmen vaiheen kautta. Alkuvaiheet (aiheen työstäminen, tiedonhankinta ja ensivaiheen konsepti) etenivät limittäin. Työ on käynnistynyt keväällä 2010 kypsyen hiljalleen ensivaiheen konseptiksi. Keskivaiheiden käyttäjätutkimus toteutui kevään 2011 aikana. Konseptin jatkotyöstö ja raportointi nivoutuivat tutkimuksen jälkeen yhteen toisiaan tukevaksi loppuvaiheeksi. 9

10 Menetelmät tiedonhankinta & referenssit, ensivaiheen konsepti, kohderyhmätutkimus Koko työn alkuvaiheet koostuivat pitkään tiedonhankinnasta sekä ideointituokioista: brainstormingpohdinnoista, merkityssuhdekaavioista, luonnostelusta tästä lyhyesti tiedonhankinta-otsikon alla. Referenssiasunnot vertailupohjana toimivat pienasunnot antavat työlle viitekehyksen. Niihin tutustuminen on johti ajatukseni ensivaiheen konseptin muotoon. Pohdin, miten rakentamisessa pysyvyys ja suurimuotoisuus näyttää vaikuttavan käänteisesti myöhempiin mahdollisuuksiin paikantaa ja korjata sisäilman ongelmia. Lisäksi konseptiosan rakenneyksikön tekniset ratkaisut pohjautuvat paljolti referenssiasunnoissa havaitsemiini asioihin. Menetelmävalinnat vahvistuivat oikeastaan vasta alkuvaiheiden aikana, kun työn rajaus selveni riittävän pitkälle. Menetelmien osalta suuri kysymys oli, millä tavalla käyttäjien äänen saa parhaiten hyödynnettyä. Kun eteenpäin ajavana voimana on jo jonkinlainen idea, käyttäjiä on haastavaa kuunnella kokonaan tyhjältä pöydältä. Omat ideat ja käyttäjien kokemukset ja kommentit muodostavat eräänlaiset polariteetit, ja muotoilijana on haastavaa päätellä, kumpi kantaa muotoilutyössä pidemmälle. Prosessin myötä ymmärränkin paremmin, että muotoilijalle on elintärkeää kehittää ammatillista intuitiotaan juuri tässä kysymyksessä on ratkaisevan tärkeää osata luottaa oikeissa kohdissa sekä omaan visioon että käyttäjäpalautteeseen. Tutkimusvaiheessa päätin esitellä ensivaiheen konseptia potentiaalisille käyttäjäjille ja samalla kartuttaa haastattelujen avulla ymmärrystäni aiheesta yleisesti. Toteutuneessa kohderyhmätutkimuksessa testasin ideaa sekä parametrien (ensivaiheen konseptin 6 muuttujaa) mukaisena minimiasuntona että arvotin itsenäisiä parametrejä keskenään osaratkaisuina sisäilmaongelmaan. Tutkimus koostui kahdesta osasta: sähköpostilla toteutetusta kyselystä ja teemahaastattelusta. Kyselyllä pyrin määrittelemään sisäilmaongelman niistä pahimmin kärsivien näkökulmasta (ensimmäinen välitavoite). Teemahaastattelulla taas pyrin hahmottelemaan ratkaisumallin oleelliset piirteet (toinen välitavoite). Molemmista tarkemmin kohderyhmätutkimusotsikon alla. Liiketoiminnan näkökulmasta mahdollisia sovelluksia etsiessäni käytän apunani morfologista matriisia, jonka avulla on helpompi nähdä tarjolla olevat mahdollisuudet järjestelmällisemmin. 10 Menetelmät: tiedonhankinta & referenssit, ensivaiheen konsepti, kohderyhmätutkimus

11 Tiedonhankinta Aiheenvalinnasta lähtien olen tallentanut ja käynyt läpi paljon materiaalia sekä aiheeseen liittyen että sen liepeiltä. Alkuvaiheisiin sisältyi runsaasti työtä vierailuiden, keskusteluiden ja puheluiden, verkossa kahlaamisen sekä kirjallisuuden ja artikkeleiden parissa. Suuri osa tästä informaatiosta ei näy edes lähdeluettelossa, mutta se on auttanut ymmärtämään sekä rakentamista että sisäilmaongelmia yleisellä tasolla ja johtanut ajatuksia eteenpäin. Ajallisesti suurimman osan on haukannut tiedonhankinta verkon kautta. Tietoa koostaessani olen käyttänyt kollaasimaista tekniikkaa: tallentanut verkkosivulinkkejä, kommentteja, yhteystietoja, rakennustietoa, sisäilmatutkimusta, yksityishenkilöiden kokemuksia ja kommentointia, kuvia, videopätkiä sekä täysin irrallisia tiedonmurusia eräänlaiseksi kokonaismuistioksi. Vierailut referenssiosassa esittelemiini Luukkutaloon, Aalto-yliopiston Wood Program- puolelle ja Neapon näytetaloon ovat tarjonneet tarkempia näkökulmia ja hyviä keskusteluja. Hyödyllisiä keskusteluita olen lisäksi käynyt sekä puhelimitse että kasvokkain rakennusliikkeissä, kontti-, lasi-, kuljetusfirmojen kanssa sekä yhdistysten ja kunnan rakennus- ja kaavoitusinsinöörien kanssa. Asiapainotteista taustatietoa on etenkin sisäilmaasioissa löytynyt artikkeleista ja kirjallisuudesta näistä osaan viittaan raportissa. 11

12 Rakennus-Pakkalan OK-tila. Referenssit Seuraavilla sivuilla esittelen lyhyesti vertailukohtina ja inspiraationa toimineet asunnot ja tilaelementit. Jokaisessa yhdeksässä (tai kymmenessä) esimerkissä on piirteitä, joiden vuoksi ne on valittu mukaan. Käyttötarkoitus, rakenne ja hintaluokka vaihtelevat laidasta toiseen. Mukana on sekä asunnoksi että yleiskäyttöön tarkoitettuja sovelluksia että erilaisia valmistustapoja ja materiaalivalintoja. Yksikköhinta vaihtelee kymmenentuhannen ja noin kuudensadantuhannen euron välillä. OK-tila, Punainen tupa sekä Tempohousingin konttipohjaiset sovellukset ovat tai ovat olleet teollisessa tuotannossa, ja painivat tuotantomääriltään eri sarjoissa. Minimikodit taas ovat suunnitelmatasolla. Luukusta on rakennettu näytetalo, Nomadhomesta joitakin kappaleita. Esivalmistusaste on kaikissa esimerkeissä korkea: periaatteessa jokainen voidaan valmistaa kokonaan tehtaalla/sisätiloissa. Tästä on monia etuja: valmistusprosessi on kontrolloidumpi, nopeampi ja halvempi, koska osaaminen ja työvälineet ovat yhdessä paikassa. Sisäilma-asiaa ajatellen tehdasolojen ehdoton etu on rakennusvaiheen kosteusongelmien oleellinen pieneneminen. OK-tila Rakennus-Pakkalan OK-tila 45 on esimerkki useampaan käyttötarkoitukseen soveltuvasta työmaakoppi-tyyppisestä elementistä. Perheyritys tekee mittatilaustyönä asiakkaan toiveen mukaisen tilan, joka on sellaisenaan talviasuttava. OK-tilaan asennetan toiveiden mukaan esimerkiksi sähkölämmitys, peseytymistilat ja väliseinät. Ulkopinta on teräsprofiilia ja eristeenä 100mm styrox-levyä. Vaikka tila on tehty liikuteltavaksi, rakenne ei ole yhtä vankka kuin varsinaisissa konteissa. Pienen kiertojäykkyyden vuoksi suurten lasipintojen käyttäminen ei ole mahdollista. Tarkka koko vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan, mutta tyypillisimmät pohjamitat ovat 6x3m ja 7x3m. Siirtäminen onnistuu (kuvassa näkyvällä tavalla) kuorma-autolla erikoiskuljetuksena ilman etu- ja taka-autoja. OK-tilan (ja vastaavien kilpailevien tuotteiden) etuna on hinta. Uusi yksikkö sijoittuu tienoille, ja käytettyjä elementtejä liikkuu markkinoilla hinnalla. Firma välittää myös omia tuotteitaan käytettynä. Telttarakenteet poislukien OK-tilan kaltaiset tilaelementit lienevät Suomessa halvin valmisratkaisu asumiselle jos yleistä asenneilmapiiriä ja lupa-asioita ei oteta lukuun. 12 Menetelmät: tiedonhankinta & referenssit, ensivaiheen konsepti, kohderyhmätutkimus

13 Punainen Tupa Patentoituun teräskennorakenteeseen liiketoimintansa perustava Neapo on tarjonnut valikoimissaan erityisasumiseen suunnattua Punaista Tupaa 42. Seuraavalla sivulla nähtävä esite kuvaa kokonaisuutta tehokkaimmin. Saatavuudesta ei tällä hetkellä ole tietoa esitemateriaali on poistunut yrityksen verkkosivuilta prosessin aikana. Referenssien joukossa Punaisessa tuvassa on paljon erityistä. Mielenkiintoisimmat piirteet ovat itse rakenne, kohtuullinen hinta sekä sinänsä epämääräinen erityisasuminen kohderyhmänä. Kantavan rakenteen muodostava fixcel-kenno on koostettu aaltopahvista tuttuun muotoon koneellisesti ruostumattomasta teräksestä. Kennolevyä käytetään rakennuksien kaikilla sivuilla. Ilmatiivis rakenne on poikkeuksellisen kiertojäykkä, mikä helpottaa siirrettävyyttä monessa mielessä. Lisäksi firma mainostaa rakennetta vapaaksi kosteusongelmista. Hinnaltaan Punainen tupa sijoittuu hintaluokkaan vuonna 2010 arvonlisäveroton hinta oli Ensisijaiseksi asiakkaaksi lienee ajateltu kuntia ja muita suuria yhteisöjä. Erityisasumisella viitataan esitteestä päätellen moniongelmaisiin esimerkiksi päihdeongelmaisiin asunnottomiin. Tämä tekee työni kannalta tuvasta erityisen kiinnostavan: kunnat ja yhteisöt ensisijaisena asiakkaana edellyttää edullista hinnoittelua, kun taas suunnittelussa pitää loppukäyttäjää ajatellen huomioida erityispiirteitä. Logistisesti ajatellen tupa on käytännöllinen: siirtäminen onnistuu valmiina rakennuksena, erikoiskuljetuksena OK-tilan tapaan. Kuvissa vasemmalta lukien: OK tila siirrossa ja maassa; lujatalon sekä Gramon työmaaparakkeja. 13

14 14 Menetelmät: tiedonhankinta & referenssit, ensivaiheen konsepti, kohderyhmätutkimus

15 15

16 Luukku Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen wood program-koulutuksen Luukku 46 on suunniteltu energiatehokkuuden ehdoilla. Talo toteutettiin kilpailutyönä vuoden 2010 Solar Decathloniin, jossa energiatehokkuudesta kilpaillaan tietyillä mittareilla. Madridiin suuntautuneen kisamatkansa jälkeen Luukku siirretiin 2011 loma-asuntomessuille Mäntyharjulle. Taloa ollaan kirjoittamisen aikaan myymässä messujen jäljiltä huutokaupalla lähtöhintana on Koeluontoisen talon kustannukset ovat tähän asti olleet korkeammalla. Ilman suunnitteluja rakennustyötä hinta saattaisi tiimin edustajan mukaan sijoittua tienoille, kaikki kustannukset mukaan lukien huomattavasti korkeammalle. Teollisessa tuotannossa myyntihinta tietenkin saataisiin alemmaksi. Kun Luukun asuinpunta-ala on noin 60m 2., neliöhinta ei sijoitu edullisimpaan hintaluokkaan. Suurin osa Luukun rakennusmateriaalista on puuta eri muodoissaan. Runko koostuu laudasta ja kertopuusta (rakenteisiin soveltuva jäykkä viilulaminaatti). Lämmöneristävyys on kilpailutavoitteiden vuoksi äärimmäisen hyvä. Saumakohtien tiiviys on ollut erityishuomion kohteena. Eristeenä on 350mm kerros selluvillaa, jonka hygroskooppiset ominaisuudet pitävät puurakenteen aitona : Luukun seinissä ei ole höyrysulkuja. Kattoon on lisäksi asennettu erityisiä kipsipohjaisia lämmöntasaajalevyjä. Toteuttajatiimi kehitti taloa varten myös puuprofiilin (kuvassa), joka sahalaitaisella sisäpinnallaan tasaa kosteuspiikkejä. Rakenteen korkeateknologinen lähestymistapa ei rajoitu tähän: eri puolelle rakenteita on sijoitettu lämpöä ja kosteutta mittaavia antureita, jotka lähettävät reaaliaikaista informaatiota tietokoneyksikköön. Tulokset ovat tarkasteltavissa nettiyhteyden välityksellä. Rakenteen kestävyyttä on näin tarkoitus tutkia pidemmällä aikavälillä. Tämän työn näkökulmasta Luukun mielenkiintoisin ominaisuus on puurakenteen ja modulaarisuuden yhdistelmä. Vaikka Luukku ei ole puhdasoppisen modulaarinen, se on jaettavissa kahdeksi rahtikonttien mittoihin mahtuvaksi osaksi. Tehdasoloissa valmistetaan kyllä puisia talojen elementtityyppisiä osia, ja jalasmökki-tyylisiä paikalle siirrettäviä mökkejä on tehty pitkään. Molemmissa on kuitenkin rajoitteensa. Jalasmökeissä ei ole paljoa muuntelun varaa, eikä niitä ole optimoitu kuljetusta ajatellen. Seinäelementeistä koostuvat valmistalot taas rakennetaan paikan päällä sään armoilla. Luukun kohdallakaan siirrettävyyttä ei ole toteutettu optimaalisesti, koska tavoitteet ovat energiapuolella. Puista konttia muistuttavat osat (ks.alimmat kuvat), ovat kuitenkin kiinnostavia. Elementteihin on siirron ajaksi lisätty kuvissa näkyvät tukiraudat. Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös avoin sijoitus jalkojen päälle. Jostakin syystä ratkaisu on Suomessa huomiota herättävä olen pohtinut, onko kyse käytännön syistä (esim. lämmöneristävyys) vai estetiikasta (esim. mielikuva pysyvyydestä). Kosteusvaurioiden välttämiseksi ratkaisu on kuitenkin hyvä: suora maakontakti on suora väylä kosteuden siirtymiselle rakenteisiin. Myös alaosan verhoilu sivuilta huonontaisi tuulettuvuutta. Nomadhome Kuten mainoslause (Dreaming, Living, Moving) kertoo, Itävaltalainen Nomadhome 49 sijoittuu pysyvyyden ja liikkuvuuden välimaastoon. Se tarjoaa sisätiloiltaan pieneksi taloksi avaranoloisen, muunneltavan ja siirrettävän asuinratkaisun. Siirrettävyys ei tietenkään onnistu asuntovaunun tapaan esittelyvideossakin 50 prosessi näyttää ottavan aikaa. The New 3mension, siirrettävyys, on verkkosivuilla esitetty kuitenkin houkuttelevasti; konsepti vetoaa vakuuttavan oloisesti länsimaiseen tai eurooppalaiseen nuoren sukupolven unelmaan urbaania ja maalaista elämää yhdistävästä nomadismista. Estetiikaltaan Nomadhome on lähempänä 50-luvun futuristien muovitaloja kuin amerikkalaista trailerpark-tyyliä, joka edustaa merkittävää osaa siirrettävistä asuinvaihtoehdoista. Moderni ilme yhdistettynä siirrettävyteen tekeekin Nomadhomesta mielenkiintoisen teollisessa tuotannossa ei näy 16 Menetelmät: tiedonhankinta & referenssit, ensivaiheen konsepti, kohderyhmätutkimus

17 Luukku: talo ulkoapäin näkymä sisätiloista kosteudentasaajaprofiilia tekniikkahuone taloa lastataan kyytiin kahdessa osassa. 17

18

19 vielä liikaa lifestyle-henkisiä liikkuvia vaihtoehtoja. Tämä selittyy varmasti osin kohderyhmän pienuudella unelmasta huolimatta harva on todellisuudessa valmis asumaan poikkeavalla tavalla. Nomadhomen etuna on toisaalta monipuolinen kustomoitavuus. Lattiapinta-alaltaan yhdentoista neliön moduuleista myös ostajan on helppo kuvitella erilaisia rakennevaihtoehtoja, eikä kokoluokalla ole ylärajaa. Ulkopinnoiksi voi valita alumiinin, lasikuidun, ruostepintaisen raudan, puun tai muovin kaikissa väreissä. Myös sisätilojen materiaalit ja varustus toimitetaan toiveiden mukaan. Koko konseptin lähestymistapa on Luukun tapaan pitkälle teknologinen. Valmistajan mukaan painopiste on myös teknologian ja ekologian optimaalisen tasapainon etsimisessä. Hintaluokasta ei kerrota projektin verkkosivuilla, mutta saksalainen verkkolehti (lähde ei tallessa) mainitsee seitsemän yksikön talon (77m 2 ) hinnan sijoittuvan tienoille. Kolmen ruudun koti Arkkitehtiopiskelija Jare Virtasen Kolmen ruudun koti visioi parkkialueiden hyödyntämistä asumiseen. 2-4 hengen 17,5m 2 asunto vie tonttialaa kolmen parkkiruudun verran. Koti voidaan toki sijoittaa minne vain, mutta sisäänpäin kääntyneen ilmiasunsa puolesta talo sopii pinnoitetulle kaupunkialueelle, jossa oleellista ei ole tontin avaruus ja kauneus. Omakotikontti Jani Järvisen konsepti puolestaan tähtää omakotialueen täydentämiseen. Suomessa usein reilunkokoisten tonttien välejä olisi mahdollista hyödyntää. Väleihin ei välttämättä mahdu täysimittaisia taloja tätä seikkaa omakotikontti käyttää hyväkseen. Talo sijoitetaan siis esimerkiksi kahden talon välimastoon. Myös rakentamaton yhden talon tontti voidaan lohkoa usealle omakotikontille esimerkeissä yhdelle kontille varataan tilaa 165m 2. Talo koostuu puurakenteilla täydennetystä rahtikontista siirrettävyys on siis talon valtti. Mielenkiintoista konseptissa onkin juuri konttien käyttö rakennuselementteinä. Vaikka idea on ulkomailla yleinen, Suomen oloissa konttiasumiseen törmää lähinnä Kaurismäen elokuvassa tai Reijo Mäen dekkarissa. TTY:n minimikotikonseptit Tampereen Teknillisen Yliopiston asuntosuunnittelun jatkokurssilla 2010 suunniteltiin minimikoteja 41 minimaalisen pieneen tilaan optimoituja pienasuntoja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Taustalla on kasvava tarve kaupunkien täydennysrakentamiseen; rakennetun ympäristön tiivistämiseen purkamatta merkittävästi olemassa olevaa rakennuskantaa. Tyypillisimmillään tämä tarkoittaa esimerkiksi kerrostalojen korottamista. Kurssin kahdeksasta tuotoksesta kuvailen lyhyesti kolmea työn kannalta kiinnostavaa esimerkkiä. (Kuvat seuraavalla aukeamalla). Primitiivikoti Maija Heinilän Primitiivikodilla ja Kolmen ruudun kodilla on yhtäläisyyksiä: rakennukset vaikuttavat puisilta ikkunattomilta kuutioilta, jotka tarjoavat askeettista rauhaa kaupungin keskellä. Primitiivikotikin on omimmillaan pinnoitetulla, tiiviillä keskusta-alueella. Mielenkiintoiseksi sen tekeekin rakennustapa. Kahteen kerrokseen jakautuvan 25m 2 :n talon rakenteen muodostavat muotoon leikatut kertopuulevyt. Levyn ulkomuoto on neliö, mutta vaihtelevat sisämuodot tekevät huoneista orgaanisia ja luolamaisia. Valmistettavuutta ja siirrettävyyttä ajatellen idea on erittäin käyttökelpoinen. Menetelmät: tiedonhankinta & referenssit, ensivaiheen konsepti, kohderyhmätutkimus 19

20 Kolmen ruudun koti Primitiivikoti: sivulta; rakenne; ylä- ja alakerran pohjapiirrokset

21 Omakotikontti Menetelmät: tiedonhankinta & referenssit, ensivaiheen konsepti, kohderyhmätutkimus 21

22 Konttisovellukset Rahtikontteja on käytetty sekä suuren että pienen mittakaavan rakentamiseen jo pitkään. Pitkän linjan pioneereja ovat ainakin Pohjois-amerikan maalaiset ja viljelijät 12. Konteista rakentamalla on tehty rakennuksia moniin käyttötarkoituksiin, mutta etenkään asuntoja on harvemmassa tapauksessa aiottu pysyviksi 13. Port-a-Bach Eräs esimerkki pienestä, yksityisestä ja modernista suunnittelusta on Uusi-Seelantilaisen arkkitehtitoimiston Atelierworkshopin Port-a-Bach; 20- jalkaiseen rahtikonttiin rakennettu loma-asunto 44. Asunto on konttina helposti liikuteltavissa, mutta vähintään yhtä kiinnostava tekijä on suljettavuus. Pitkä sivu kaadetaan käyttöä varten terassiksi, ja takana avautuva lasiseinä pitää pienen mökin tunnelman avarana. Sisätiloja laajennetaan kahdelle sivulle avautuvilla pressusuojilla. Lomakauden ulkopuolella talo on joka puolelta turvallisesti metalliseinien ympäröimä. Tempohousing: Asuntoyksiköt ja Keetwonen Teollisesta mittakaavasta hyvä esimerkki on Hollantilainen Tempohousing 47, joka on keskittynyt suuremman luokan konttirakentamiseen. Valikoimassa on monenlaisia konttipohjaisia yksiköitä mm. asunnoiksi ja hotelleiksi. Alla olevassa kuvassa on näkyvillä valmiiksi kalustettu asuinyksikkö. Tempohousingin toteuttamista suurista projekteista Amsterdamissa sijaitseva Keetwonen 48 on kenties Euroopan tunnetuin konttiasuntoprojekti. 1000:n asukkaan opiskelija-asuntokokonaisuus tarkoitettiin alunperin väliaikaiseksi, mutta asuntolalle on haettu jatkolupaa. Alue on ollut useasti esillä suomalaisessakin mediassa. Deko-lehti kuvaa Keetwonenia jutussaan: Noin 30 neliön kokoisessa kontissa on makuuhuone, keittiö, parveke, tilaa työpisteelle, isot ikkunat ja paljon päivänvaloa. Kontissa on myös automaattinen ilmastointi ja keskuskaasulämmitys. Lisäksi opiskelijakylässä on neljästä kontista rakennettu kahvila, ja kahdeksasta kontista koottu supermarket. Vuokra on Keetwonenissa keskimäärin 400 euroa, mikä on noin puolet normaalista opiskelija-asunnon vuokrasta Amsterdamissa. 30 Kohderyhmä huomioiden vastaavalle suoritukselle vuokran puolittamiselle yksiöasumisessa luulisi olevan tilausta myös Suomessa. 22 Menetelmät: tiedonhankinta & referenssit, ensivaiheen konsepti, kohderyhmätutkimus

23 Atelierworkshp: Port-a-Bach Tempohousing: Keetwohnen 23

24 Ensivaiheen konsepti Ensivaiheen konsepti, johon jo aiemmin viittasin, koostuu seuraaaksi esitellyistä kuudesta parametristä. Jaolla pyrin kirjoittamaan ajatusmallin sekä itselleni että haastateltaville auki. Jako mahdollisti myös parametrien arvioinnin toisistaan erillään. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä käsittelemällä ominaisuuksia yhtenä kimppuna en olisi saanut haastattelussa palautetta yhtä selvässä muodossa. Osatekijöitä on kuusi: edullinen aloituskustannus, kokeilumahdollisuus, siirrettävyys, rakennusmateriaalien muunneltavuus, rakenteen läpinäkyvyys ja modulaarisuus. Edullinen aloituskustannus Sisäilmaongelmista vakavasti kärsivän taloustilanne saattaa monestakin syystä olla heikko. Tämän vuoksi asuminen on voitava aloittaa edullisesti minimaalisella tilalla ja varustetasolla ja siten minimaalisella investoinnilla. Mahdollisten lisäinvestointien aika on vasta kun sisäilman toimivuudesta on enemmän tuntumaa. Edullisen aloituskustannuksen määrittelin tässä vaiheessa OK-tilan (n ) ja Punaisen tuvan ( alv.) väliin jäävään hintahaarukkaan. Työmaaparakkiin muuttaminen olisi melko kolkko vaihtoehto, mutta toisaalta Punainen Tupa saattaa olla monelle alkuvaiheessa pelottavan suuri investointi. 24 Menetelmät: tiedonhankinta & referenssit, ensivaiheen konsepti, kohderyhmätutkimus

25 Kokeilumahdollisuus Mikäli asunto olisi saatavilla todellisuudessa, sitä olisi päästävä testaamaan mahdollisimman pitkälle asukkaan ehdoilla kokeilumahdollisuuden puuttuminen on toimivaa sisäilmaa etsivillä eräs suurimmista ongelmista. Sisäilman laadusta on liian riskialtista tehdä johtopäätöksiä nopeissa asuntonäyttötilanteissa, ja aina muutamakaan asunnossa nukuttu yö ei riitä suuren ostopäätöksen tekemiseen. Asunnon kokeiltava prototyyppi tai jokin pidemmälle menevä ratkaisu helpottaisi tilannetta paljon. Siirrettävyys Asunnon tai sen osioiden tulisi olla siirrettävissä rekalla maanteitse ilman mittavia erikoisjärjestelyjä. Purkaminen ja asentaminen on voitava tehdä kohtuullisella vaivalla. Siirrettävyydestä koituisi ainakin kolme suurta etua. Ensinnäkin siirrettävästä asunnosta ei ajan myötä tarvitsisi muuttaa pois vaikka työ tai muu syy ajaisi uudelle paikkakunnalle koko asunto voitaisiin ottaa mukaan. Toiseksi tehdasoloissa valmistettu asunto tai sen osa ei ole rakennusvaiheessa sään armoilla. Kolmanneksi, rakentaminen tehdasoloissa pienentää kokonaiskustannuksia, kun työvoima, osaaminen ja tuotantovälineet ovat saman katon alla hinta voidaan siis pitää pienempänä. 25

26 Rakennusmateriaalien muunneltavuus Rakennusmateriaalien olisi hyvä olla valittavissa yksilöllisistä tarpeista käsin. Monilla on tietty mielikuva omaan asuntoon sopivista materiaaleista, ja nämä mielikuvat saattavat olla hyvinkin erilaisia. Sisäilmaongelmat eivät ole yksiselitteisesti paikannettavissa tiettyihin materiaaleihin. Lisäksi materiaaleja saatetaan joutua vaihtamaan, kun jokin rakennuksen osa vaurioituu esimerkiksi kosteudesta tai osoittautuu muusta syystä huonoksi. Muunneltavuudella tarkoitetaan siis sekä valinnanvaraa että vaihdettavuutta. Muuttumattomana perusyksikkönä voisi toimia teräsrunko. Seinä-, lattia- ja katto- ja ikkuna- ja LVI-rakenteet olisivat ihannetilanteessa valittavissa rungon ympärille tarpeen mukaan. Rakenteen läpinäkyvyys Rakenteen pitää olla kokonaisuutena käyttäjälleen läpinäkyvä, ja sitä tulisi suunnitella yhtenä suurena käyttöliittymänä. Asukkaalla ei saa muodostua mistään asunnon osa-alueesta epämääräistä epäilystä, että jossakin on jokin vialla. LVI-kanavien ja mekanismien tulisi olla asukkaallekin ymmärrettäviä, ei ainoastaan alan valtuutetuille ammattilaisille. Myös seinien, lattian ja kattorakenteiden pitäisi olla loogisesti avattavissa esimerkiksi kosteusvauriotarkastuksia tai muita toimenpiteitä varten. 26 Menetelmät: tiedonhankinta & referenssit, ensivaiheen konsepti, kohderyhmätutkimus

27 Modulaarisuus Asunnon kokoa tulisi voida alusta lähtien muunnella tarpeita vastaaviksi. Vaihtelun voi toteuttaa helposti yhteen liitettävillä runkoyksiköillä. Vaikka kyseessä olisi yhden hengen asunto, toiset tahtovat aloittaa asumisen mahdollisimman edullisesti kun toiset tahtovat kerralla riittävästi tilaa. Modulaarisen asunnon koon ei tarvitse olla vakioitu, vaikka suunnittelun lähtökohtana on pienimuotoinen ratkaisu kompromissi tehdään ostohinnan, siirrettävyyden ja tilantarpeen välilllä. Myös talon varustusta voi ajatella modulaarisesti: esimerkiksi keittiö ja wc-tilat voisivat olla talon sisällä siirrettäviä kokonaisuuksia jotka voi hankkia kerralla, vähitellen tai jättää hankkimatta. Lisäksi modularisuutta kannattaa soveltaa etenkin pienimmissä ratkaisuissa säilytystiloihin ja kalusteisiin. 27

28 Kohderyhmätutkimus Seuraavaksi kuvaan työn keskimmäistä vaihetta: soveltavaa tutkimusprosessia. Tutkimuksen avulla tavoitin paljon ensiarvoisen tärkeää tietoa ja tuntumaa. Jälkeenpäin ajatellen prosessi olisi voinut olla jäsennetympi. Silmät kiinni ja sekaan-tyyli on kuitenkin suunnittelutyössä joskus ainoa vaihtoehto: kun ei tiedä mistä aloittaa, on parempi aloittaa jostakin. Kuvasin edellä kaksi tutkimustavoitetta: käyttäjälähtöinen ongelmanmääritys ja ratkaisumallin oleelliset tekijät. Tahdoin syventää yleistä ymmärrystäni ongelman suhteen ja tunnustella edellä kuvatun ensivaiheen konseptin kantavuutta. Näin uskoin saavuttavani riittävän tietopohjan myöhemmälle suunnittelulle (lopputuloksena esitelty konsepti). Yleisempi ymmärrys ja käyttäjälähtöinen ongelman määrittely oli menetelmien osalta hankalampi kahdesta. Valitsin sähköpostikyselyn ennakkotehtävä; liite1 koska uskoin saavani kirjallisiin kysymyksiin monipuolisempia, luotettavampia ja vertailukelpoisempia vastauksia. PDF-tiedosto sähköpostin liitteenä oli myös käytännöllinen tapa esitellä referenssejä ja antaa taustatietoa haastattelua varten. Henkilökohtaisiin kysymyksiin on usein helpompaa vastata kirjallisesti. Lisäksi pyrin jättämään tilaa vapaalle keskustelulle ja kommentoinnille. Ratkaisumallin oleellisten tekijöiden pohtiminen ja ensivaiheen konseptin kantavuuden mittaaminen oli menetelmävalintojen kannalta helpompi osuus. Teemahaastatteluissa esittelin sekä ensivaiheen konseptia että joitakin referenssiasuntoja kysellen mielipiteitä, kommentteja ja ehdotuksia. Haastattelumateriaali on liitetty loppuun liite 2. Vastaukset ja oleelliset kommentit kirjoitin muistiin haastattelun aikana ja sen jälkeen. Äänitallennus ei ollut käytössä, koska painopiste oli yleisten linjojen ymmärtämisessä ja tiedon välittömässä soveltamisessa tähän jälkikäteen tapahtuva analysointi ei olisi tuonut suurta lisäarvoa. Vastaukset teemakysymyksiin ovat keskenään vertailtavissa. Vapaammasta kommentoinnista pyrin puolestaan kiteyttämään muistiin oleelliset uudet asiat ja toistuvasti esiintyvät teemat moni asia oli tullut mainittua jo ennakkotehtävässä. Tavoitteiden valossa laatu osoittautui määrää tärkeämmäksi, ja kysyin haastateltavaksi viittä henkilöä. Ensimmäiset haastateltavat löytyivät tuttavapiiristä ja loput ensimmäisten kautta. Seuraavana kerron tarkemmin kysymysten tavoitteista. Sekä kysymyksiä että myöhemmin vastauksia esitellessäni viittaan aiheeseen seuraavasti: ek1 = ennakkotehtävän kysymys 1 (jne.) et1 = ennakkotehtävän tehtävä 1 (jne.) ht1 = haastattelun tehtävä 1 (jne.) Kyselyn taustakysymykset ek1-5 koskivat haastateltavan omaa taustaa sekä käsitystä sisäilman roolista sairastelussa. Niiden avulla pyrin saamaan tarkemman kuvan ongelmakentästä. Rakennuksiin ja asunnonvalintaan liittyvät kysymykset ek6-12 kartoittivat puolestaan mielipiteitä ongelmia aiheuttavista materiaaleista, rakennustavoista ja tekniikoista. Lisäksi tavoitteina oli arvottaa toimivaa sisäilmaa kohderyhmän asumispreferenssinä ek6 ; ymmärtää miten haastateltavat havainnoivat sisäilmaa ek7 ; ymmärtää miten helposti mahdolliset ongelmat ovat aistein havaittavissa esimerkiksi asunnonvalintatilanteessa ek8, selvittää nousevatko tietynlaiset rakennukset esille hyvinä tai ongelmallisina ek9-10 sekä perehtyä tiettyihin rakentamisen osatekijöihin ja ongelmiin ek12. Kyselyn tehtäväosassa et1-3 puolestaan haastateltavat tutustuivat osaan referensseistä. Tutustumisen tarkoituksena oli ensinnäkin toimia johdatuksena haastatteluvaiheeseen. Toisekseen referensseihin liittyvät tehtävät kartoittivat haastateltavien suhtautumista tiettyihin rakennustapoihin, pienimuotoiseen asumiseen sekä perinteiseen allergiarakentamiseen. Perinteinen-sanalla viittaan tässä pidempään ja paremmin tunnettuihin allergioihin ja keuhkosairauksiin, joiden asettamiin vaatimuksiin tähänastinen allergiarakentaminen vaikuttaa lähestymistavan puolesta perustuvan esim Menetelmät: ensivaiheen konsepti, referenssit, kohderyhmätutkimus

29 Teemahaastattelussa puolestaan arvotettiin ensin alkukonseptin parametrejä keskenään ht1. Seuraavana pohdittiin ja arvotettiin yleisen tason lähestymistapoja terveen sisäilman rakentamiseen ht2. Käytetty lähestymistapojen erittely on oma kiteytykseni prosessin aikana havaitsemistani uskomuksenomaisista kokonaismielikuvista, jotka vaikuttavat olevan eri tahoilla eräänlaisena taustaajatuksena. Ne eivät sulje toisiaan pois eivätkä ole luonteeltaan varsinaisesti tieteellisiä. Otin kehittämäni luokittelun kuitenkin mukaan, koska kuulen retoriikassa mielipidelatautuneen taustasignaalin: termistö kertoo erilaisten käyttäjä- ja toteuttajaryhmien ihanteista ja arvotuksista rakentamisessa. Hengittävyys, myrkyttömyys ja luonnollisuus (tai luonnonmukaisuus) edustavat eri kanteilta pitkälti samaa. Ne kertovat kaikki luottamuksesta perinteeseen ja luonnonmateriaaleihin. Lähestymistapa tuntuu elävän voittopuolisesti pienten projektien, yhteisöjen tai yhdistysten puitteissa (esim. Luomura ry 35, talotori.net 37 ). Ei-orgaaniset aineet puolestaan on yritys minimoida pilaantuva aines rakennusmateriaaleista esimerkkinä jälleen Punainen Tupa. Tunnustettu allergiasoveltuvuus puolestaan ei esiinny puheenparressa, vaan summaan termillä yhteisöjen myöntämiä tunnuksia. Ennakkotehtävässä käsitelty perinteistä allergiarakentamista edustava kuopiolainen Puijonkartano. 29

30 Suomessa tämä tarkoittaa käytännössä Rakennustietosäätiön M1-luokitusta 34 sekä Allergia- ja astmaliiton allergiatunnus- merkintää 35. Haastattelun suunnittelutehtävällä ht3 taas haetaan tuntumaa potentiaalisiin käytännön valintoihin (kokoluokka, materiaalivalinnat, LVI, muut toiveet) kuvitellussa tilanteessa, jossa haastateltava tilaisi asunnon itselleen. Neljännen tehtävän ht4 myötä tarkastellaan yleistuntumaa siitä, kuulostaako ensivaiheen konsepti kohderyhmän silmin kokonaisuutena toteutuskelpoiselta. 30 Menetelmät: ensivaiheen konsepti, referenssit, kohderyhmätutkimus

31 tutkimustulokset & johtopäätökset Ennakkotehtävän vastausten saapuessa ja haastatteluiden aikana kiinnitin ensimmäisenä huomioita siihen, että haastateltavat paneutuivat asiaan huolella ja omistautuen. Mitä vakavammista oireista kärsittiin, sitä tarkempia mielipiteitä ja laajempia vastauksia annettiin. Yleisesti ottaen tutkimus onnistui: sain haastatteluissa riittävästi hakemaani tietoa. Vapaata keskustelua käytiin paljon. Näiden keskustelujen aikana muutama haastateltava kuvaili myös optimaalista asuntoratkaisua yllättävän samoin sanoin. Tässä luvussa kuvaan tutkimustulokset kyselylomakkeen järjestyksessä yleisluontoisesti ja vastauksia summaten. Välillä summatessani olen tehnyt johtopäätöksiä. Erityisesti suoriin kysymyksiin annettuja vastauksia ja vapaamman keskustelun yleistä sävyä yhdistäessäni käytän yleisluontoisempaa ilmaisua: vaikutti siltä että..., haastateltavien mielestä.... Useimmat viittaukset osoittavat siis kysymyksiin vain suorissa lainauksissa viittaan suoraan haastateltavaan. Kyselyn tulokset Kiteytys ongelman aiheuttajasta ek1 Ensimmäinen, suunnittelutyötä yksinkertaistava havainto oli, että haastateltavien kokemus sisäilmaongelmien aiheuttajista osoittautui koko lailla yhdenmukaiseksi ja yksiselitteiseksi. Näin ensimmäinen välitavoite saa verrattain lyhyen ja selvän vastauksen: Uskon, että oireita aiheuttavat pääasiassa kosteusvauriomikrobit ja niiden tuottamat toksiinit, mahdollisesti myös uusien rakennusmateriaalien (muovit, liimat) materiaalipäästöt, tosin tästä ei ole varmuutta. 4 Selkeää on, että rakennus jossa on hometta, aiheuttaa minulle oireita. Oireita aiheuttaa myös huono ilmanvaihto sekä koneellisen ilmastoinnin tuomat haitat (en tiedä kuitenkaan aina mitä ne ovat). Huomaan myös muovimattojen aiheuttavan ärsytysoireita. Sitten epämääräisempää on mitkä kaikki rakennusmateriaalit, kemikaalit ja liimat aiheuttavat ongelmia. Mutta huomaan niidenkin aiheuttavan. 2 Oireita aiheuttavat homeet ja niistä aiheutuvat päästöt, sekä mitä todennäköisimmin myös toksiinit ja jotkin kemikaalit. 3 Yleisnimenä käytän nimitystä home. oireet aiheuttanee ainakin hoitamatta jätettyjen tai huonosti hoidettujen vesi-ja kosteusvahinkojen ja materiaalien synnyttämät yhdisteet. Epäilen myös kehnosti hoidetun ilmanvaihdon ja epäonnistuneiden materiaalivalintojen aiheuttamia oireita. 1 Sisäilma, jossa on kosteusvaurioon liittyviä homeita, bakteereja ja toksiineja, VOC-päästöjä, mineraalikuituja ja kosteusvaurion lisäämiä materiaalipäästöjä mm. imeläntuoksuista 2-etyyliheksanolia, joka indikaattorina kertoo, että materiaalit hajoaa ja silloin erittyy aina myös muita yhdisteitä kuten esim. myrkyllistä dietyyliheksyyliftalaattia (DEHP). 5 Suurin tekijä on siis haastateltavien mielestä kosteusvaurioihin pesiytyvät eliökannat ja (niiden tuottamat) toksiinit. Toisena, epämääräisempänä tekijänä pidettiin (myöhemmin: tiettyjä) rakennusmateriaaleja ja niiden elinkaarensa aikana aiheuttamia päästöjä. Ongelmatekijöitä voivat olla myös kemikaalit sekä puutteellinen tai väärälainen ilmanvaihto. Hometta on ollut taloissa aina, mutta joissakin keskusteluissa arveltiin ongelman kasvaneen homeiden pesiytyessä uusiin materiaaleihin. Keskusteluissa ko. yhdistelmästä aiheutuvat myrkyt koettiin huomattavasti luonnonmateriaa- Tutkimustulokset, johtopäätökset 31

32 leissa pesiviä homeita haitallisempina. Kenttä on tutkimuspuolella vielä melko tuntematon, mutta esimerkiksi hometaloja pitkään tutkinut professori Aino Nevalainen kehoittaa mieluummin ylimääräiseen varovaisuuteen kuin vähättelyyn: Toksiineja ja niiden vaikutusta pitää tutkia vielä lisää. Niin kauan kuin riittävää tietoa ei ole, homeeseen kannattaa suhtautua kuin se olisi toksista. 18 Haastateltavien kokemuksia Vaikka sisäilmasta aiheutuvat oireet vaikuttavat olevan hyvin monenkirjavia, niissä toistuvat tietyt samankaltaisuudet. Raportissa ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista paneutua oireisiin tarkemmin. Oleellinen havainto oli kuitenkin, että oirehtiminen voi muodostua niin vakavaksi ettei normaali elämä yksinkertaisesti onnistu ilman uudenlaisia asuinolosuhteita. Toinen havainto oli, etteivät oireet ja ongelmakuvaukset tunnu olevat yhteydessä perinteisempiin astmaan ja allergioihin, joita ajatellen käytännössä kaikki olemassa oleva allergia-asuminen on toteutettu. Oireiden varsinaisena aiheuttajana ovat haastateltujen mielestä juuri ongelmarakennukset. Ulkotiloihin ja pienempiin ärsykkeisiin reagointi kasvaa vasta, kun altistuminen menee erittäin vaikeaksi. Primääriongelmaksi koettiin nimenomaan rakennukset. ek2 Neljä viidestä haastateltavasta saa oireita nykyisin useimmissa paikoissa. Ongelma vaikuttaa koskevan ainakin herkistyneiden ihmisten kohdalla melkein kaikkia rakennuksia. Kaksi viidestä ei ole joutunut vaihtamaan asuntoa, mutta toinen oireilee myös kotonaan. Työpaikkaa olivat vaihtaneet kaikki. Kaksi viidestä vaikuttaa reagoivan käytännössä kaikkiin sisätiloihin niin voimakkaasti, että vaihtoehdot ovat vähissä. ek4-5 Asumispreferenssinä sisäilma on neljälle viidestä ensisijainen ja ratkaiseva tekijä ek6: 5. Lisäksi yksi haastateltavista jatkoi oma-aloitteisesti preferenssiasteikkoa vielä pidemmälle painottaen toimivan sisäilman olevan asumisen ainoa vaatimus. ek6 Sisäilman laadusta haastateltaville kertovat ensisijaisesti aistinvaraiset havainnot: haju, ilman 32 hengitystuntuma ja kehon reaktiot. Lisäksi tarkkailtiin luotettaviksi koettuja rakennepiirteitä (mm. suuret räystäät, riittävä kattokulma, perustuksen tuulettuvuus) sekä rakennuksen kuntoa mahdollisine kosteusvaurioineen. ek7 Kaikki haastateltavat vastasivat havaitsevansa ja luokittelevansa sisäilman ongelmat melko nopeasti uusissa paikoissa ek8: 4) ja 6). Ongelmista ei kuitenkaan tahdo saada varmuutta, ja oireetkin saattavat vaihdella kiusallisen paljon sekä ilmaantumisnopeudeltaan että laadultaan. Tämä vaikeuttaa tiloihin tutustumista esim. asuntoa tai työpaikkaa vaihdettaessa. ek8 Tyypillisesti ongelmallisiksi paikoiksi mainittiin uudet asunnot, julkiset rakennukset sekä muoviset ympäristöt. ek3 Epäluottamusta herättivät käytännössä kaikki 60-luvulta lähtien rakennetut modernit rakennukset. Erikseen pahimpina mainittiiin kahdesti 2000-luvulta lähtien rakennetut talot, ja samaan aikakauteen viitataan vielä kolmessa muussa kommentissa. 60-luvulta lähtien toteutettu elementtirakentaminen koettiin kaikkiaan huonoksi. Myös kaikkien vuosikymmenien pientalot 60-luvulta alkaen mainittiin erikseen. Hälyttävinä ja ongelmallisina piirteinä mainittiin heikkoilmanvaihtoiset alapohjat, tasakatot, uudet materiaalit, betoni, muovimatot, kylppäriremontit, toimimattomat korvausilman tulopaikat sekä peltielementit kylpyhuoneessa. ek9 Asuntoa haastateltavat etsisivät tai ovat etsineet mieluiten vanhoista luvun kivitaloista tai erilaisista kosteusvaurioitumattomista puutaloista. Kerrostaloasumista ei suljettu kokonaan pois, mutta huoneistovalinnassa suljettiin pois ylimmät ja alimmat kerrokset sekä kulmahuoneistot. Hyviä kokemuksia oli joistakin 60-luvun kerrostaloista. Pientaloista toimivina poikkeuksina mainittiin 1964 rakennettu siporex-talo, 80-luvun laadukkaasti rakennetut tiilitalot sekä hyvin hengittävät rintamamiestalot. Puurakentaminen nousi esille jatkuvasti positiivisessa mielessä. Erikseen rakennustapaa kuvaavista vastauksista suurin osa liittyi hengittävyyteen ja puuhun. Lisäksi asunnon testattavuus mainittiin haastateltavien toimesta jo ennen ensivaiheen konseptin esittelyä. ek10 Tutkimustulokset, johtopäätökset

33 Mielipiteet: hyviä ja huonoja rakentamisen yksityiskohtia Kotimaisessa rakentamisessa huolta aiheutti kiire laadun kustannuksella: Kiireen ja halvan hinnan sijasta tulisi valita käyttäjälähtöisyys eli hyvä laatu ja materiaalien terveellisyys sekä rakennuksen hengittävyys. 4 Ruotsissa on osattu rakentaa päiväkoteja ja kouluja Suomea paremmin. 2 Useampi haastateltava piti myös energiansäästövillitystä huolestuttavana: ylitiivis ja paksu seinärakenne ei hengitä. Hyvänä ratkaisuna mainittiin kahdesti märkätilojen sijoitus vanhaan tapaan erilliseen rakennukseen. ek1 Rakennusmateriaalien suhteen haastateltavien näkemykset olivat käytännössä täysin yhteneväiset. Hyvinä materiaaleina pidettiin puuta, kiveä, metallia ja lasia. Puun osalta parempana pidettiin kokopuuta erilaisten liimapuiden ja levytuotteiden sijaan. Huonoina materiaaleina taas eriteltiin lähes kaikki uudempi tai jollakin tavalla keinotekoinen materiaali; betoni, tasoitteet, kiinnitysaineet, liimat, mineraalivillat, kipsi, kemikaalit sekä kokolattiamatot. Pahimmasta päästä olivat niin ikään muovit kaikissa muodoissaan, ja erityisenä myrkkynä mainittiin PVC. Samaan suuntaan viittaa myös VTT:n tutkimus 14, jossa todetaan muovimattojen poistamisella olevan pahimmissa ongelmakohteissa selvä yhteys sisäilman laadun paranemiseen. ek12:2 Rakentamisessa haastateltavat näkevät huolimattomuutta, joka toistuu kaikissa suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Kattorakenteita tehdään väärin, huonosti tai puutteellisesti. Ilmastointikokonaisuuksia on tehty miten sattuu eikä niitä ole suojattu rakentamisen aikana tai puhdistettu ennen käyttöönottoa. Perustuksia on tehty kaikin puolin väärin tonttivalinnoista lähtien. Eristeitä asennetaan märkänä. Eristeiden pöly pääsee rakennukseen eri tavoin. Lunta on jätetty rakenteiden väliin, kun rakennetaan liian nopeasti. ek12:3 Rakennusten ylläpito on haastateltavista valitettavan usein puutteellista. Pahimpina laiminlyönteinä pidettiin puutteellista korjaamista sekä ilmanvaihdon virheellistä käyttöä / käyttämättömyyttä ja sen puhdistuksen laiminlyöntiä. Sisälämpötiloja pidetään liian korkeina tai matalina. Sisätilat saattavat olla ulkoilmaan nähden ylipaineisia, jolloin kosteusvaurioiden riski kasvaa. Vettä käsitellään sisätiloissa liian varomattomasti. Nuohouksia suoritetaan (julkisten rakennusten) käyttöaikana. Korjausrakentamisessa pölysuojauksia ei ole tehty asianmukaisesti. Putkistojen huolto on usein laiminlyöty. Julkisissa rakennuksissa on ylipäänsä heikko ylläpito. ek12:4 Ilmanvaihdon osalta vastauksissa vaikutti siltä, että liika koneistus lisää ongelmia. Monessa vastauksessa ihanteellisena ratkaisuna mainittiin painovoimainen tuloilma ja koneellinen poistoilma. Pitkiä putkistoja pidettiin ongelmallisina, koska niihin kertyy pölyä ja muuta homeiden kasvualustaksi kelpaavaa materiaalia. Perinteistä ikkunatuuletusta tai yleensä harvaa rakennetta pidettiin niin ikään hyvinä ominaisuuksina. Kaakeliuuni tai varaava takka ja yleensä elävä tuli nousi esille hyvänä lämmitysmuotona ja kosteuden ehkäisijänä. Ilmalämpöpumpun koettiin huonontavan sisäilman laatua. Haastateltavien esittämiä ajatuksia varsinaisten kysymysten lomasta Kahdessa haastattelussa haastateltavat kuvailivat ihanteellista asuntoratkaisua samankaltaisesti, toisiaan täydentäen: Miten olisi yhdistelmä perinteinen harjakattoinen hirsi/puutalo teräspalkkien päällä ja sen vieressä erillinen sauna ja pesutilarakennus? Rakennusten välissä voisi olla katos ja varvassandaalit ja kylpytakki päällä tarkenee lyhkäsen matkan pakkasessakin, kokemusta on. 5 Hengittävä puurakennus, jossa olisi korkea ilmatila talon alla ja asuinkerroksen päällä perinteinen tuulettuva vintti, riittävän iso harjakatto ja pitkät räystäät. Elävä tulisija imemään kosteutta ilmastointilaitteena. 2 Positiiviset piirteet kiteytyvät kaikkien kommenteissa enimmäkseen perinteiseen puurakentamiseen. 33

34 Yllä: Referenssiasunnot kohderyhmän pisteyttämänä viihtyvyyden, kiinnostavuuden ja miellyttävyyden näkökulmasta. Lyhyempiä kiteytyksiä hyvistä ratkaisuista olivat mm. seuraavat: hengittävistä materiaaleista rakennetut talot; kivi- ja puurakennukset, vanhat rinteeseen tai kalliolle tehdyt hengittävät hirsitalot, ei-liian-tiiviit ns. rintamamiestalot, puutalot, hirsimökki, vanha hirsimökki, kokohirsinen autiotupa (ei märkätiloja), sekä vanhat pohjatuuletetut omakodit. Ei energiansäästötavoitteille: hengittävä ja terveenä pysyvä rakennus. Positiivisiin yksityiskohtiin mentäessä mainittiin vielä oikeat sokkelit ja kellarit, lankkulattia, hyvä ilmastointi sekä kivilaattalattia. Ensimmäisenä mainittu ihanneratkaisun kuvaus jatkui vielä muutamalla idealla: pieni kylä, yhteinen saunarakennus, erillinen varastorakennus Tilaa pestä ja kuivata pyykkiä; tilaa säilyttää (huonossa sisäilmassa) kontaminoituneita vaatteita ja muuta tavaraa. Laboratoriomainen puhdistautumisreitti toisena sisäänkäyntinä; toinen ovi normaalikäynneille. 5 ek13 Kohderyhmän arviot referenssitaloista Referensseihin tutustumiseen liittyi ennakkotehtävässä kolme tehtävää. Ensimmäinen tehtävä kuului: Mitä ajattelisit kustakin pientalosta omana kotinasi, jos sisäilma-asiat olisivat oletusarvoisesti kunnossa eikä hintaa tai sijoituspaikkaa tarvitse miettiä? Anna jokaiselle yleisarvosana viihtyvyyden, miellyttävyyden ja kiinnostavuuden näkökulmasta. (Kullekin talolle yksi arvosana asteikolla =en voisi kuvitella asuvani tässä; 5=muuttaisin tähän koska tahansa). Vastausten keskiarvot on summattu viereiseen kaavioon. Punaisella kuvattu Puijonkartano ei kuulunut kysymyksen piiriin, mutta sai silti arviot. Selvästi korkeimmat pisteet saivat samat 3 taloa, joita arvioitiin myös kakkostehtävässä. Vastausten perusteella kussakin on hyödyntämiskelpoisia piirteitä. 34 Tutkimustulokset, johtopäätökset

35 Toinen tehtävä kuului: Ko. pientaloissa on käytetty erilaisia rakennustekniikoita. Luukku on pitkälti puurakenteinen ja luonnollinen. Punainen Tupa rakennetaan metallikennosta, joka on täysin tiivis ja rakentajan mukaan homevapaa. Nomadhome puolestaan koostuu erilaisista kerroksista (useimmat moderneja yhdistelmämateriaaleja), joista osan ostaja voi määritellä. Arvioi näitä kolmea taloa nettisivuilta saamasi vaikutelman perusteella parilla lauseella: ovatko rakennukset uskottavia sisäilman terveellisyyden näkökulmasta? Luukussa hyvänä pidettiin rakentamista jalkojen päälle sekä puuta materiaalivalintana, vaikka homeriski on olemassa. Märkätilojen sijoitusta ja räystäiden ja varsinaisen harjakaton puuttumista sekä koneellista ilmastointia pidettiin pahana. Punaisen tuvan metallirakennetta ei puolestaan yksiselitteisesti tuomittu tai hyväksytty, mutta ajatus mainittiin kiinnostavaksi. Metalli koettiin kolkoksi ja tiiviin rakenteen ajatus epäilytti. Nomadhomen kohotettu rakenne mainittiin Luukun tapaan hyvänä, mutta tasakattoisuus, materiaalit, tiiviys sekä ilmastointiratkaisut epäilyttivät. Kolmas tehtävä kuului: Puijonkartanosta kertova rakentaja.fi -sivuston lyhyt artikkeli on esimerkki tavasta, jolla hengityssairaille ja allergikoille suunniteltiin asuntoja kymmenisen vuotta sitten. Mitä mieltä olet jutusta erityisesti materiaalivalinta- ja toimintaperiaatteista? Jälleen erityistä epäilystä aiheuttivat muovimatot ja koneellinen tuloilma/ilmastointi. Lisäksi huonona pidettiin tuloilman lämmitystä sekä ison rakennelman huonoa hallittavuutta. Hengitysliiton allergiataloista kahdella oli jo ennestään voimakkaan negatiivisia kokemuksia. Ainoa varsinainen positiivinen kommentti koski ominaisuuslistassa mainittua tehostettua loppusiivosta. Haastattelut mukaan lukien Puijonkartanoa koskevat kommentit olivat sävyltään huvittuneen negatiivisia. Arviot kiteytyvät kommenttiin: allergiatalo on selkeästi suunnattu perinteisille astmaatikoille ja pölyallergikoille, ei home- ja toksiinialtistuneille. Teemahaastattelun tulokset Koko haastatteluosuuden kysymyksiin liittyvät tulokset voisi kiteyttää lyhyesti toteamalla, että ensivaiheen konseptin ominaisuudet saivat erikseen hyvin myönteistä vastakaikua. Esille nousi tärkeitä huomioita toteutuksen suhteen. Parametrien yhdistäminen siirrettäväksi minimiasunnoksi herätti kuitenkin ristiriitoja. Seuraavan sivun kaaviossa on esitetty kuuden parametrin tarpeellisuus käyttäjäkunnan näkökulmasta keskiarvoilla laskien. Mikään ominaisuus sinänsä ei saanut kokonaisuudessa tarpeetonta leimaa. Siirrettävyys ja kokoluokan/rakenteen muuntelumahdollisuus koettiin vähiten tärkeiksi: useampi totesi, että pidemmälle tulevaisuuteen on vaikea nähdä päällimmäisenä useimmilla oli tarve saada yleensä sisäilmaltaan toimiva asunto. Kaksi haastateltavaa pohti myös, että asuntojen yleistyessä niitä ei tarvitsisi siirtää. Edullinen aloituskustannus sai luonnollisesti korkeimmat pisteet onhan asunto aina suuri hankinta. Vuokrausmahdollisuuden mainittiin muuttavan jälleen tilannetta. Lisäksi mainittiin, että edullisuus on oleellinen pointti myös ajatellen kuntia asiakkaina. Materiaalien muunneltavuus arvotettiin korkealle. Vaikka ymmärrystä materiaaleista ei useimmille ole altistusten alkuvaiheessa kertynyt, ymmärrys kasvaa ajan myötä ja myöhempi muuntelumahdollisuus voi osoittautua hyvinkin tarpeelliseksi. Kokeilumahdollisuudesta puhuttiin neljässä haastattelussa erittäin innostuneeseen sävyyn. ht1 Paremman sisäilman rakentamisen lähestymistavat eivät jättäneet haastateltavien silmin arvailun varaa: hengittävyys, luonnollisuus ja myrkyttömyys koettiin turvallisimmiksi (ks. kaavio). Selvästi korkeimmat pisteet terminä sai hengittävyys. Yhteisöjen tunnustama allergiasoveltuvuus arvotettiin taas pohjalukemiin. Mainitut M1-luokitus ja allergiatunnus kirvoittivat taas huvittuneita reaktioita jokaisessa haastattelussa. Ei-orgaanisia materiaaleja ei lähestymistapana tuomittu yksiselitteisesti, 35

36 Yllä: kohderyhmän arvio alkukonseptin parametrien tarpeellisuudesta (keskiarvo asteikolla 1-5). Alla: kohderyhmän näkemys paremman sisäilman rakentamisen lähestymistapojen uskottavuudesta (keskiarvo asteikolla 1-5). 36 Tutkimustulokset, johtopäätökset

37 vaan useimmat haastateltavat mainitsivat idean kokeilukelpoiseksi tietyin varauksin. ht2 Suunnittelutehtävässä (ht3) pohdittiin käytännön valintoja (kokoluokka, materiaalivalinnat, LVI, muut toiveet) kuvitelussa asunnon tilausvaiheessa. Valinnat kokoluokan ja kustannusten välillä vaihtelevat jokaisen oman tilanteen mukaan. Kun verrataan haastateltavien kommentteja omista oireistaan kokoluokan ja samalla kokonaishinnan valintaan, näkyy selvästi että pahemmista oireista kärsivät ovat valmiimpia tinkimään tilasta ja mukavuuksista. Samalla kuuluu myös huoli omasta terveydestä: toinen yksikkö toimii myös työtilana jos terveys vielä huononee 3. Vaikka lisätila lisää kustannuksia, se tarjoa mahdollisuuksia. Työtilan lisäksi toista yksikköä ehdotettiin märkä- ja varastotiloiksi erilleen asuintilasta. ht3: 1 Selvästi korkeimmat pisteet terminä sai hengittävyys: neljä viidestä haastateltavasta valitsisi hengittävän, luonnollisen ja luonnonmukaisen rakennustavan tiiviin rakenteen, hyvän ilmastoinnin ja ei-orgaanisten materiaalien sijaan. Kuten ensimmäisen kysymyksen kohdalla todettiin, jälkimmäistäkään vaihtoehtoa ei tyrmätty. ht3:2 Ilmastoinnissa ei ole kommenttien perusteella syytä käyttää pitkiä putkistoja eikä koneellista tuloilmaa. Suodatus ja puhdistettavuus ovat myös tärkeitä piirteitä. Ilmalämpöpumppua tulee välttää lämmitysmuotona, mutta elävän tulen käyttö olisi hyvä pitää optiona. Vesikierto lämmityksessä lisää vältettäväksi mainittuja vesireittejä asuinrakenuksessa. Kolme viidestä sijoittaisi märkätilat kokonaan erikseen asuinrakennuksesta. Haastateltavien kanssa pohdittiinkin, miten märkätilojen yleistyminen asuinhuoneistoissa 50- ja 60- luvulla korreloi ajallisesti vakavien kosteusvaurioiden yleistymisen kanssa. ht3:2 Suhtautuminen ensivaiheen konseptiin siirrettävänä minimiasuntona oli ristiriitainen. Pienimuotoisen ja siirrettävän asunnon malliin suhtauduttiin (referenssit mukaan lukien) samalla sekä epäillen että innostuneesti. Käytännön syistä siis neljä viidestä olisi kiinnostunut asumaan mainitunlaisessa asunnossa, vaikka aiemmat unelmat Tutkimustulokset, johtopäätökset asumisesta saattoivat olla hyvin erilaisia. Useimmat painottivat, että asuntokokonaisuus ei saa olla yleisilmeeltään tai tuoteidentiteetiltään sairauteen viittaava tai leimaava. ht3:4 Johtopäätökset Tämän kappaleen tehtävä on vastata toiseen välitavoitteeseen: hahmotella ratkaisumallin oleelliset piirteet. Menetelmänä tähän sovellan ongelmatekijöiden miniointia ja hyviksi koettujen ratkaisujen esille nostamista summatessani vastauksissa ilmenneitä toistuvia tai muuten oleelliselta vaikuttavia piirteitä. Lähestymistapa ja materiaalit Ensimmäinen johtopäätös on, että perinteinen allergiarakentaminen ja rakennusmateriaalien M1-luokitus eivät riitä homealtistuneille suunniteltaessa ne eivät vaikuta johtaneet sisäilmakokonaisuudessa toivottuun lopputulokseen et3, ht2. Tulosten perusteella suunnittelussa onkin luontevaa hakea myrkytöntä, luonnonmukaista ja hengittävää ratkaisua ht2, ht3:2. Sanat ovat sinällään abstraktioita, ja merkitystä on syytä täsmentää. Materiaalien osalta luonnonmukaisiksi miellettiin erityisesti käsittelemätön kivi ja puu. Käsittely- ja jalostusasteen lisääntyminen merkitsee epävarmuutta, joten esimerkiksi betoni, kipsilevy, tasoitteet, liimapuu sekä mineraalivillat jäävät materiaalivalinnoissa pois laskuista. Samalla lisääntyy myös myrkyttömyys, joka lähestymistapana johtaa välttämään tai pohtimaan tarkasti käytettäviä sidosaineita, palonestoaineita ja pinnoitteita. Metalli ja lasi ovat rakenteessa edelleen sallittuja, vaikka ne eivät jalostusasteeltaan noudata edellä kuvattua logiikkaa kumpikaan ei sellaisenaan toimi orgaanisena kasvualustaa eliökannoille. Kolmesta termistä ongelmallisin on hengittävyys, joka sekoitettiin haastattelukeskusteluissa osittain ilmanvaihtoon. Hengittävyyden käsite on 37

38 moniulotteinen. Vuotava rakenne pois lukienkin se saatetaan maalaisjärjellä ajatellen mieltää vain rakenteen kyvyksi poistaa kosteutta sisäilmasta ja rakenteesta itsestään. Tutkija Erkki Kokko esittää asiasta kirjassaan seuraavan määritelmän: Hengittävällä rakenteella tarkoitetaan rakennetta, johon voi helposti siirtyä ympäristöstä diffuusiolla vesihöyryä ja jossa vesihöyry voi sitoutua hygroskooppiseen aineeseen tai vapautua siitä ja siirtyä helposti takaisin ympäristöön. Hengittävään rakenteeseen ja sen läpi voi diffusoitua vesihöyryn lisäksi myös muita kaasuja kuten hiilidioksidia. 11 Kokko korostaa myös rakenteen ilmanpitävyyden merkitystä: vuotava rakenne päästää kosteuden rakenteeseen vaurioita aiheuttavalla tavalla. Hengittävän rakenteen keskeisiä käsitteitä ovat hygroskooppisuus, sorptiokapasiteetti sekä tehollinen sorptiokapasiteetti. Kaikki kolme kertovat eri tavoilla aineiden ja rakenteen kosteuden varastointi- ja luovutuskyvystä. Rakenteen hengittävyyden käsitteistössä voidaan lisäksi erotella kosteustasapaino, kosteusvastus sekä kosteuden läpäisykyky. Hengittävyydessä korostuu siis materiaalin luonnollinen kosteustasapaino ja sen sisäilman kosteuspiikkejä tasaava vaikutus. Hengittävä rakenne pitää sekä itsensä että sisälman kosteustasapainon sopivana, kun kosteustilanne elää jatkuvasti sekä ulkona että sisällä. Hirsitaloa pidetään kokemusperäisesti usein optimaalisena sisäilman kosteustasapainon kannalta 37. Rakenteeseen hygroskooppisesti sitoutuvan kosteudenkin voisi epäillä aiheuttavan sisäilmalle haitallisia kasvustoja, mutta haastateltavien kokemusten perusteella näin ei vaikuta tapahtuvan. Kokon mukaan hengittävä rakenne on joka tapauksessa monimutkainen suunnittelukohde, johon vaikuttavat monet tekijät. Aihetta on kuitenkin tutkittu kirjan julkaisuaikaan (2002) jo joitakin vuosia intensiivisesti, ja nykyään tietoa ja kokemusta on olemassa runsaammin. Parametreistä ja referensseistä rakenneratkaisuun Ensivaiheen erittely kuuteen osatekijään ei menetä kokonaan merkitystänsä, vaikka painopiste siirtyy sovelluksia pohdittaessa yleisemmälle tasolle. 38 Läpinäkyvyys on edelleen tärkeää kaikenlaisissa sovelluksissa, koska rakennuksen ylläpitoon liittyvät kysymykset tulevat vastaan muuallakin kuin pientalossa. Rakenteen muunneltavuus taas nousee näkökulman laajennuksen mahdollistavaksi keskipisteeksi. Vähiten pisteitä arvioinnissa saaneet siirrettävyys ja modulaarisuus palvelevat tässä vaiheessa toisessa mielessä kuin pienasunnon myöhempänä siirrettävyytenä ja muunneltavuutena: ne ovat suoria etuja suunnittelijalle ja valmistajalle. Helpompi, nopeampi ja halvempi valmistusprosessi mahdollistaa sekä pientaloa pohdittaessa edullisen aloituskustannuksen että suuremmissa sovelluksissa edullisen yksikköhinnan. Tässä vaiheessa on hyvä erottaa esivalmisteet tai elementtirakentaminen moduulirakentamisesta. Esivalmistettuja yksiköitä käytetään nykyisin useimmissa rakennuksissa. Ne ovat suurimmillaan rakennuksen kokonaisia seiniä, lattioita tai kattoja. Rakennusmoduuli on tehtaassa tilaksi koottava rakennuksen osa. Moduulirakenne on tavallisesti esivalmisterakennetta helpommin asennettavissa sijoituspaikalla. Terveen sisäilman konseptia ajatellen tärkein etu on tässä rakennusaikaisten kosteusongelmien välttäminen. Jälkeenpäin ajatellen on harmi, että pientalosovelluksiin keskittynyt referenssiosa ei sisällä enempää suoria esimerkkejä modulaarisesta rakennustavasta esimerkkejä olisi tarjolla paljon. Modulaarisia esimerkkejä on kuitenkin muutama. Keetwonen antaa esimerkin siitä, miten massiivisia mutta edelleen edullisia kokonaisuuksia voidaan rakentaa, kun yksiköiden kuljetettavuus pysyy normaalikuljetusten (tai yksinkertaisten erikoiskuljetusten) rajoissa. Kontit ovat tähän optimaalisia koska ne on suunniteltu kuljetettavaksi. Suomen olot vaativat kuitenkin paksuja eristeitä, ja joka sivulta suljettu yksikkö muodostuu näin käytännössä liian kapeaksi. Nomadhome tajoaa tähän ongelmaan ratkaisun: moduulit ovat auki molemmilta sivuilta, ja halutun pituiseksi rakennettu versio suljetaan päädyillä. Luukku puolestaan osoittaa että puurakentamistakin voidaan soveltaa modulaariseen muotoon: viemällä pidemmälle Luukun kahdessa osiossa näkyvää jakotapaa lähestytään modulaarista puurakennetta. Tutkimustulokset, johtopäätökset

39 Näistä ajatuksista nousee konseptin lähtökohdaksi puurakenteinen rakenneyksikkö, jota kuvaan Konseptiosassa. Työn luonnetta ajatellen tarkka rakennesuunnittelu ei ole oleellista, vaan lukkoon lyöty mittatarkka suunnittelu kuuluisi myöhempiin vaiheisiin. Rakenneyksikön muodossa esitän kuitenkin linjauksen, jota olisi mahdollista käyttää kehitystyön lähtökohtana. LVI-ratkaisut, sijoittelu Tutkimuksen LVI-kommentit koskivat ensisijaisesti pienasuntoa, mutta perusajatuksia on helppo soveltaa myös modulaariseen malliin. LVI-elementtejä on luontevaa ajatella itsenäisinä kalusteina tai kokonaisuuksina, jotka voidaan asentaa ja poistaa tai siirtää helposti. Erityisesti WC / märkätilat voisi suunnitella (kokonaisuutena) liikuteltavaksi kalusteeksi, ikään kuin laajennetun suihkukopin tapaan. Materiaalivalinnoissa on jälleen syytä painottaa muovin välttämistä lasi, metalli ja keramiikka lienevät ensisijaiset lähtökohdat. Tila tulisi suunnitella siten, että syntyvä kosteus johdetaan suoraan ulos rakennuksesta erityisellä huolella olkoon sijoitus sitten varsinaisessa asuinrakennuksessa tai erillisessä tilassa (haastatteluissa kolme viidestä eristäisi märkätilat muista asuintiloista). Lämmitysratkaisuihinkin voi soveltaa modulaarista ajattelua laajemmassa mielessä. Sovelluksesta riippuen valittava toteutus voi olla hyvinkin erilainen. Ilmanvaihdon osalta riittää, että sovelluksissa toteutuvat riskit minivoivat tekijät: pitkien putkistojen eliminointi, (suodatettu) koneistamaton tuloilma sekä mahdollisesti koneellinen poistoilma. Ilmalämpöpumppuja ja ilmastointia on syytä välttää. Ennakkotehtävässä rakennuksen pohja- tai sijoitusratkaisuissa tuulettuvuus korostui ek8-9. Nomadhome ja Luukku saivat erityistunnustusta sijoituksesta tolppien varaan. Tämän vuoksi kohotettu avoin rakenne on suunnittelun lähtökohta. 39

40 Konsepti Konseptiosa on tämän työn varsinainen tuotos tai lopputulos. Esittelen siinä kokonaisidean, joka koostuu rakenneratkaisusta, liiketoimintapohdinnasta ja sovelluksista. Rakenneyksikkö visualisoi ja vetää yhteen prosessin aikana kertyneet huomiot ja ideat. Liiketoimintamallit on pohja, joka voisi helpottaa konkreettisen liikeidean kehittämistä työn käsittelemässä viitekehyksessä. Napakasti esiteltävät pientalopaketti, siirtymävaiheen koulu tai päiväkoti sekä Balloon Inn ovat liiketoimintapohdinnasta nousseita bisnesideoita. Toteutuessaan ne vastaisivat sisäilmaongelmaan raikkaalla tavalla. rakenneyksikkö liiketoimintamallit sovellukset 40 rakenneyksikkö, liiketoimintamallit, sovellukset

41 Rakenneyksikkö Olen pitkin matkaa pohtinut modulaarisuutta, enkä pääse termistä irti tässä vaiheessakaan. Modulaarista rakentamista voi ajatella monella tavalla. Neapon moduulit suunnitellaan jokaiseen kohteeseen erikseen, ja suurien moduulien kuljetus vaatii usein hitaita ja kalliita erikoiskuljetuksia. Konttiarkkitehtuurissa konttien mitat ovat suunnittelun lähtökohta. Ero on ajattelutavassa kontin muoto rajoittaa sovelluksia, mutta pienentää kuljetuskustannuksia ja johdattaa legojen tapaan ajatukset pois liian pienistä yksityiskohdista. Konseptissa lähestyn ratkaisua kontti-perspektiivistä, koska se yksinkertaistaa kokonaislogiikkaa. Kuvailen seuraavaksi kaavailemaani rakennetta: metallirungon yhdistämistä hengittävään puurakenteeseen sekä myrkyttömiin eriste- ja pintamateriaaleihin. Lisäksi pohdin läpinäkyvyyttä, yksiköiden liittämistä, mittoja ja kuljetusta sekä LVi-ratkaisuja. Metallirunkoinen rakenneyksikkö Alla olevassa kuvassa näkyy rakenneyksikön kantava metallirakenne. Luukussa rakenne joudutaan siirtoa varten tukemaan erikseen asennettavilla teräspalkeilla. Rakenneyksikössä teräsrunko on pysyvä. Sen suoma jäykkyys mahdollistaa siirrettävyyden, suuren ikkunapinta-alan ja suuremmat yhdistelmärakenteet. 100mm teräksestä kokoon hitsattu runko sijoitetaan muun rakenteen sisäpuolelle. Näin vältetään metallista etenkin kylmässä puuhun kondensoituvan veden aiheuttamia ongelmia. Runkoa ja samalla koko rakenneyksikköä valmistetaan kahta kokoa: puolikasta ja kokonaista. Rekan kuljetuskapasiteetti (ilman varoitusautoja) tulee samalla hyödynnettyä tehokkaasti: varsinaiseen perävaunuyhdistelmään voi sijoittaa kokonaisen ja puolikkaan yksikön kerralla. Yksikön kaikki osat kiinnitettään suoraan metallirunkoon: hirret, lisäpaneloinnit, ylä- ja alapohjat, vesikattorakenteet sekä (kuvassa näkyvät) teräksiset jalat ja siirtoon tarvittavat nostolenkit. Molemmat ovat lisäksi helposti irrotettavissa: kuljetukses- 41

42 sa lenkit asennetaan paikalleen ja jalat irrotetaan. Sähköjohtojen sekä puhdas- ja likavesiputkien liittimet ryhmitellään paneeliksi. Kunnallistekniikka liitetään tähän paneeliin (rakennuksen alapohjan alla). Näin pystyttäminen paikan päällä on nopeaa, ja rakennusta voidaan myöhemmin helposti siirtää tai muunnella. Hengittävä rakenne ja myrkyttömät materiaalit Hengittävä seinärakenne voidaan toteuttaa monella tavalla. Arkkitehti Outi Palttala-Heiskala esittelee talotori.net- rakennustietopankissa hengittävän seinärakenteen erilaisia toteutustapoja 37 esimerkkien pohjalta olen pohtinut yksikössä käytettävää tekniikkaa. Monissa menetelmissä seinän paksuus kasvaa kuljetettavalle moduulille liian suureksi. Valitsin rakenteeksi höylähirren monestakin syystä. Ensinnäkin liimaamaton hirsi on haastattelujen perusteella ihanteellinen vaihtoehto. Hirren lämmöneristyskyky on hyvä höylähirren vielä lamellihirttä parempi. Höylähirrellä saadaan aikaan riittävän kapea ja sisäilman kannalta luotettavan oloinen seinärakenne. Vaihtoehto höylähirrelle olisi lautarunko jäljempänä mainittujen eristeiden kanssa. Näin seinästä tulisi hieman hirsirakennetta paksumpi. Ulko- ja sisäverhoilu toteutettaisiin tässä yhteydessä niin ikään puusta, ja väliin asennettaisiin tarkasti ilmansulkupaperi eristeiden mahdollisen pölyn pääsy sisäilmaan tulee estää tarkasti. Rakenteissa puulle pitää taata riittävä elämisvara, mikä vielä korostuu yhdistettäessä puuta ja metallia. Pituussuunnan elämisvara (0,3%) taataan jättämällä liitosreikään riittävästi varaa sivusuunnassa. Leveys- ja kiertosuunnassa tapahtuvalle elämiselle (3,6% ja 7,8%) annetaan tilaa käyttämällä riittävästi välitiivistettä. Hirsien, lattia -ja kattolautojen väliin sopii tässä tapauksessa esimerkiksi pellavahuopanauha 39. (Ks. edellisen sivun kuva). Eristemateriaaleiksi sekä seiniin että ylä- ja alapohjaan soveltaisin tähänastisen tiedon perusteella ensimmäisenä luonnonkuitueristeitä (puukuitu, pellavakuitu), perinteistä sahanpurua tai olkisavea. Jokaisessa on sekä hyvät että haastavat puolensa, ja tässä kohdassa tarvittaisiin tarkempaa tuotekehitystä. Ainakin osa markkinoilla olevista puukuiduista sisältää palonestoaineena booria, joka saattaa haihtua ajan mittaan myrkkynä sisäilmaan. Sahanpuru taas on tyypillisemmin ylä- ja alapohjien eriste. Asennus tulee suorittaa täysin kuivana, ja ajan mittaan tapahtuu painumista seinissä pohjia enemmän. Olkisavi on puolestaan hankala asennettava, ja vaatii pitkän kuivumisajan. Kaikilla kolmella päästään kuitenkin hengittävään rakenteeseen. 37 Höyrynsulun käyttö tai käyttämättömyys on aihe, vaikuttaa herättävän myös suunnittelijapiireissä ristiriitoja. Hengittävän rakenteen vaatimukset sulkevat kuitenkin höyrynsulun käytön pois useimmissa tilanteissa 11. Poikkeuksena tässä on alapohja, jossa höyrysulku kannattaa laittaa maasta nousevan kosteusrasituksen vuoksi. Sulun voisi toteuttaa alapohjaan siveltävällä tai ruiskutettavalla vesitiiviillä kerroksella. Sulun vaihtoehtona voidaan toki miettiä perinteisiä kyllästeitä. Seinien ulkoverhoilua ei tarvita välttämättä erikseen lainkaan, mutta tarvittaessa se tehdään puusta. Tällöin ulkoverhoilun ja hirren väliin voidaan sijoittaa tuulensuojalevy, jos sellainen löytyy lisäaineettomana: esimerkiksi kotimaisen tuulileijonan 40 valmistuksessa käytetään hartsia ja vahaa, joiden vaikutusta sisäilmaan on vaikea arvioida. Sisäpuoli voidaan jättää joko verhoilematta tai käyttää sopivaa myrkytöntä ilmansulkupaperia ja/ tai pinkopahvia. Sisäpinnaksi jätetään paljas puu hirsi tai paneeli. Mikäli hirsi ei eristä lämpö riittävästi, teräsrungon sisäpuolelle asennetaan panelointi, ja väliin jäävään tilaan asennetaan eriste. Paneloinnissa voitaisiin käyttää lisäksi Luukun kosteutta tasaavaa puuprofiilia. Seiniä tai niiden osia voidaan Nomadhomen tapaan korvata myös lasilla. Lasi on sisäilman kannalta turvallinen ja antaa avaruutta etenkin 42 rakenneyksikkö, liiketoimintamallit, sovellukset

43 Pintakäsitelty höylähirsi, välien tiivisteenä pellavahuopanauha Eriste: selluvilla, pellavakuitu tai sahanpuru Ilmansulkupaperi Pinnoittamaton lauta Pintakäsitelty lauta tai tuulensuojalevy Pinnoittamaton lauta, välien tiivisteenä pellavahuopanauha Lauta, ulkopintaan höyrynsulkukäsittely 43

44 pientalopaketin kaltaisissa sovelluksissa. Lisäksi se on seinärakenteena kapea. Nykyiset lasirakenteet eristävät myös lämpöä useimpia seiniä paremmin. Oman haasteensa tuotekehityksessä muodostaa sopivien käsittelymateriaalien löytäminen ulkopuolen pinnalle. Käsittelemättä jättäminen tarkoittaisi suurempaa sisäilmariskiä kuin käsittely pinta myrkyistä huolimatta. Tässä vaihtoehtoina voitaisiin kokeilla tervaa, perinteisiä keittomaaleja tai luonnonvahoja. Vesikattorakennetta käsittelen sovellusten puolella erillään rakenneyksiköstä, koska jokainen sovellus vaatii erilaisen ratkaisun. Perusajatus on kuitenkin hengittävyyden ja tuulettuvuuden vuoksi pitää kattorakenne sivuilta avoimena; enemmän katosta kuin kiinteää kattoa muistuttavana. Kattorakenteet voidaan kiinnittää esimerkiksi nostolenkkien reikiin, lenkkien tilalle. Läpinäkyvyys Ensikonseptissa käsitelty rakenteen läpinäkyvyys toteutuu paitsi ulkoa käsin kokonaisuudessaan avattavalla rakenteella, myös huolella toteutetulla informaatiojärjestelmällä. Huoltokirjassa koko talon rakenne on selostettu yleistajuisesti ja kattavasti. Kirjan käytettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota: sen tulee olla rakennuskokonaisuudessa aina löydettävissä. Kirjan pitää myös herättää olemuksellaan mielenkiinto perehtymiseen vastakohtana perinteisille teknisille dokumenteille. Sama aineisto pitäisi olla saatavilla verkossa, missä informaatiota on mahdollista myös päivittää. Lisäksi sivuilla voisi olla saatavilla sisäilma-aiheista tietoa. Verkko mahdollistaisi lisäksi käyttäjäfoorumin luomisen. Täys- ja puolikokoiset yksiköt ilman sivuseiniä (väliin asennettava yksikkö) 44 rakenneyksikkö, liiketoimintamallit, sovellukset

45 Rakennus, paikallinen informaatio Valmistaja, yhteisö, päivitetty informaatio Käyttäjä 45

46 Yllä: täysmittainen pääty-yksikkö. Alla: yksiköiden yhdistäminen. 46 rakenneyksikkö, liiketoimintamallit, sovellukset

47 Mitat, kuljetus Yksikön ohessa näkyvät mitat erityisesti leveys ( 3000 mm) on optimoitu maantiekuljetukseen. Kustannuksen ja käytännöllisyyden suurin kynnys tulee vastaan leveässä / erikoiskuljetuksessa varoitusautovaatimuksen kohdalla. Lisäautojen kustannuksen lisäksi tarvitaan aikaa reittisuunnitteluun, lupien saamiseen sekä ajamiseen pienentyneillä ajonopeuksilla. Kuljetuksissa rakenneyksikön kokonaisleveyden tulee siis alittaa kolme metriä. Pituuden osalta arvio on 10m (kokonainen yksikkö) 5m (puolikas yksikkö). Näillä mitoilla rekan perävaunuyhdistelmällä voidaan kuljettaa kokonainen ja puolipituinen yksikkö kerralla. Konseptissa mitat ovat arvioita, maksimimittoja ja samalla tavoitemittoja. 47

48 LVI-ratkaisut Modulaarinen märkätila Märkätilan suhteen keskeinen ajatus on pitää tila erillisenä, siirrettävänä ja muokattavana. Suihkukopeista tuttuun rakenteeseen sisällytettään suihkun lisäksi myös wc, pyykkitilat ja muut pesutoiminnot. Tilaa voitaisiin valmistaa useammassa kokoluokassa. Letkumallisten vesi- ja viemäriliitäntöjen kanssa se voidaan sijoittaa mihin kohtaan rakennusta tahansa, ja sijoitusta voidaan muuttaa myös jälkikäteen. Erillisen tilan lisäetuna on mahdollisten vesivuotojen helpompi havaitseminen ulkopuolelta. Saumojen tulee luonnollisesti olla täydellisen tiiviit. Ylimääräisen kosteuden poisto voidaan toteuttaa tuulettimella varustetulla suoraan ulos johdettavalla reitityksellä. Sähköjohtoja sekä vesi- ja viemäri- ja ilmaletkuja ei asenneta rakenteen sisään, vaan ne pidetään näkyvillä läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Ilmanvaihto Kuten aiemmin todettiin, ilmanvaihto suunnitellaan kohdekohtaisesti kolmea periaatetta noudattaen: 1) tuloilma suodatetaan sopivaksi katsotulla tavalla 2) poistoilma ohjataan ulos koneellisesti 3) ilmastointia tai lmalämpöpumppua ei käytetä 4) ilmanvaihdossa ei käytetä putkistoja 48 rakenneyksikkö, liiketoimintamallit, sovellukset

49 Pienten kohteiden lämmitys Pientalon lämmitys tapahtuu kahdella tekniikalla: sähköllä sekä pienellä varaavalla takalla. Sähkölämmitys voidaan hoitaa kaikilla sähkölämmitykseen käytettävillä menetelmillä. Varaava takka on asuntoa varten optimoitu, tehtaalla muurattava lisävaruste. Se kiinnitetään teräskennoon asennettaviin tukirautoihin. Usean pientalon yhteiseen lämmitykseen voidaan soveltaa myös alla mainittua lämpökonttia. Suurten kohteiden lämmitys Lämpökontti on olemassa oleva tuote niitä voi ostaa tai vuokrata usealta valmistajalta eri kokoluokissa halutulla tekniikalla varustettuna. Konttiin voidaan sijoittaa vaikkapa öljy-, hake- tai pellettikattila sekä lämminvesivaraajia. Mittakaavaltaan suurempia sovelluksia on käytännöllisintä ja taloudellisinta lämmittää erillisellä lämpökontilla. 49

50 Liiketoimintamallit Kun rakenneyksikköä voidaan soveltaa teoriassa mihin tahansa, on eteenpäin pääsemiseksi kysyttävä: mikä elementissä on erityistä ja mitkä ovat luontevimmat sovelluskohteet? Kohderyhmä ja primäärinen tarve on määritelty jo alkuvaiheessa, mutta liiketoiminnallinen näkökulma keitä ovat maksavat asiakkaat ja mitä oikeastaan myydään vaatii tarkempaa pohdintaa taloudellisesti elinvoimaisten sovellusten löytämiseksi. Tässä käytän apuna järjestelmällistä lähestymistapaa, insinööritieteille tutumpaa morfologista matriisia (seur.aukeama). Matriisin horisontaalisella akselilla ovat rakennusalalla käytetyt yleistävät kohdeluokitukset: korjausrakentaminen, väliaikainen / määräaikainen / siirrettävä kohde, pienet ja suuret uudiskohteet sekä täydennysrakentaminen. Jako ei ole aukoton, mutta kattaa ainakin jollakin tavalla suurimman osan maamme rakennusmahdollisuuksista. Pystyakselilla edetään liiketoimintaajattelussa: millaiset tahot toteuttavat mainittuja kohteita (maksava asiakas); millaisella bisnesmallilla kutakin esimerkkiä voisi lähestyä; millaisilla myyntiargumeilla ideat toimivat. Seuraavat viisi seikkaa puoltavat kuvattua rakenneyksikköä kaupallisessa mielessä. Ensisijainen argumentti on tietenkin sisäilman suora parannustarve kohderyhmän osalta. Toiseksi, sama hyöty koskee kevyemmällä kädellä muitakin kuin jo oireilevia: yleinen terveellisyys on mahdollinen ostoperuste. Kolmantena myyntivalttina voi olla estetiikka: puulla on materiaalina suomessa positiivinen, perinteikäs kaiku. Sekä esteetiikan että terveellisyyden kannalta idea voi vedota samaan kansanosaan, joka puhuu hengittävyyden, luonnollisuuden ja myrkyttömyyden puolesta. Neljänneksi, puun käyttö on ekologisuutensa (hiilen sitomiskyky) vuoksi nousussa ulkoministeriö pyrkii parhaillaan edistämään unohduksissa ollutta puurakentamista, ja erityisesti puukerrostalohankkeita on vireillä paljon 32. Viidenneksi, moduulirakentaminen on kasvussa markkinat ovat ainakin Neapon mukaan moninkertaistuneet muutamassa vuodessa esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Iso-Britanniassa 43. Myyntiargumenttina pitää toki huomioida myös kustannustehokkuus, mutta se on enemmän luonteeltaan osa jokaista tapausta kuin itsenäinen peruste edullisuudessa tuskin voidaan kilpailla työmaaparakkien ja konttien kanssa. Muutamassa esimerkissä esille nousee myös muita tapauskohtaisia argumentteja. Taloyhtiöille konsepti tarjoaisi yleistä hyvää edistävän tavan tonttimaan myyntiin. Opiskelija-asuntosäätiöille ja muille yleishyödyllisille asuntotarjoajille taas tarjoutuisi mahdollisuus allergia-asumisen toteuttamiseen tavalla, joka voisi kohentaa niiden imagoa erityisasumisen edelläkävijänä. Tilapäisten rakennusten osalta markkinoilla olevat vaihtoehdot ovat vähissä, ja esimerkiksi työmaparakeissa estetiikka jää käytännöllisyyden ja kustannustehokkuuden jalkoihin. Vaikkapa peruskoulujen pitkittyneet parakki-lisätilakäytännöt voitaisiin toteuttaa viihtyisämmälläkin tavalla, mutta vaihtoehtoja ei ole juuri tarjolla. Matriisin perusteella näyttää siltä, että liiketoiminta voisi koostua tuotekehityksestä, myynnistä (rakenneyksiköt, talopaketit), vuokrauksesta tai mallisuojatun tuotteen royalty-maksuista yhdistettynä konsultointiin / suunnitteluun. Myös suurten kohteiden toteutus on suuremmalla pääomalla vaihtoehto kaikki riippuu toteuttajatahon painopisteistä ja strategiasta. Matriisista sovelluksiin Seuraavan aukeaman taulukon jälkeen esittelen sovellukset. Valitsin taulukon vaihtoehdoista pientalopaketin sekä koulun / päiväkodin, koska konseptin tarjoamat mahdollisuudet realisoituvat niiden kohdalla parhaiten. Pientalopaketti on lähellä ensivaiheen konseptia painopiste on kuitenkin siirrettävän asunnon sijaan pysyvämmässä kodissa. Koulu / päiväkoti puolestaan voitaisiin toteuttaa selvästi väliaikaisena, keskipitkän sijoituksen siirtymävaiheen rakennuksena tai pysyvänä kohteena. Esittelyssä on keskimmäinen vaihtoehto. Liiketoiminnan kannalta suurimmat mahdol- 50 rakenneyksikkö, liiketoimintamallit, sovellukset

51 lisuudet tarjoaa kenties julkinen sektori: sekä haastatteluista että mediakeskustelusta on selvästi pääteltävissä, että julkisrakennuspuolella kaivataan vaihtoehtoja. Matriisista nousevien vaihtoehtojen ohella pohdin mahdollisuutta tehdä tuotekehitystä tuottavalla tai itsensä rahoittavalla tavalla. Konsepti edellyttää runsaasti tuotekehitystä riippumatta valittavasta liiketoimintastrategiasta. Tuotekehitysvaiheen muuttaminen näkyvyyttä lisääväksi liiketoiminnaksi voisi antaa idealle mahdollisuuden. Tätä kokonaisuutta sommittelen Balloon Inn - työnimen alla. 51

52 korjausrakentaminen väliaikainen / määräaikainen / siirrettävä kohde asiakas, tarve Idea ei sovi korjausrakentamiseen. 1) Sisäilmasta oireilevat: hätätilanteen asuinratkaisu 2) Kosteusvaurioisessa rakennuksessa toimiva yhteisö: lisätila oireileville tai korjauksen aikainen laajempi toimitila 3) PK-yritykset ja yhteisöt: perinteinen puurakenteinen tilaelementti bisnesmalli / tuote 1) Sisäilmasta oireilevat: tilaelementin vuokraus; omaksi ostettaessa vuokrien osittainen hyvitys 2) Kosteusvaurioisessa rakennuksessa toimiva yhteisö: tilaelementtien vuokraus 3) PK-yritykset ja yhteisöt: tilaelementin vuokraus; omaksi ostettaessa vuokrien Idea ei sovi korjausrakentamiseen. myyntiargumentti Idea ei sovi korjausrakentamiseen. 1) Sisäilmasta oireilevat: sisäilman suora parannustarve 2) Kosteusvaurioisessa rakennuksessa toimiva yhteisö: ensisijaisesti sisäilman suora parannustarve. Kaikki argumentit pätevät; estetiikassa viihtyisyys (tilaelementtitarjonnassa viihtyisyys jäänyt käytännöllisyyden varjoon). 3) PK-yritykset ja yhteisöt: yleinen terveellisyys, estetiikka / perinteikkyys. Ekologisuus. ( jäljempänä esitellyt kehityssuunnat ) 52 rakenneyksikkö, liiketoimintamallit, sovellukset

53 pieni uudiskohde suuri uudiskohde täydennysrakentaminen 4) Sisäilmasta oireilevat: pysyvä asunto 5) Kunnat: koulut, päiväkodit tms. 6) Rakennusliikkeet: rakenteeltaan vahvistettu puurakenne-elementti 7) Yksityishenkilöt: omakotikontissa esitellyn sijoitusratkaisun minimikoti 8) Taloyhtiöt: kerrostalon korotukset 9) Opiskelija-asuntosäätiöt ja yleishyödylliset asuntotarjoajat: uusi näkökulma allergia-asumiseen 4) Avaimet käteen- tai talopakettityyppinen asuntokauppa: suunnittelu toiveiden mukaan, toimitus, asennus. Suurissa kohteissa joko elementtien myynti tai välityksessä mallioikeuden royalty-pohjainen maksu. Konsultointi suunnitteluprosessissa. Pienen tai suuren uudiskohteen mukaan riippuen asiakkaan / projektin lajuudesta. 4) Sisäilman suora parannustarve 5) Kunnat asiakkaina: yleinen terveellisyys, ekologisuus 6) Rakennusliikkeet asiakkaina: modulaarisen rakentamisen hyödyt (uusi vaihtoehto materiaalitarjontaan eri asiakastarpeisiin) 7) Yksityishenkilöt: yleinen terveellisyys, estetiikka / perinteikkyys, ekologisuus 8) Taloyhtiöt: mahdollistaa tonttimaan myynnin yleistä hyvin vointia edistävällä tavalla 9) Opiskelija-asuntosäätiöt ja yleishyödylliset asuntotarjoajat: mahdollistaa allergia-asumisen toteuttamisen tuoreella tavalla (edelläkävijyys) 53

54 Sovellus 1: pientalopaketti Pientalopaketti hahmottelee asuntovaihtoehtoa sisäilman vuoksi oireileville. Avaimet käteen tyyppisessä asuntotoimituksessa talo voidaan suunnitella täysin asukkaan toiveiden mukaan. pinta-alan minimi on 14m 2, eikä ylärajaa ei ole. Kuvassa näkyvässä versiossa sisätilaa on 56m 2. Sommittelu noudattelee pitkälti haastatteluissa viitoitettua linjaa: eriytetyt märkätilat, melko perinteinen puutalomainen ilme, leveät räystäät, varaava takka osana lämmitysjärjestelmää, avoin ilmavara talon alla. Myös kattorakenne on avoin: välipohjan ja vesikaton väliin jäävä tila on avointa, suoraan tuulettuvaa ulkotilaa. Kattoelementit voidaan pinota kuljetuksen ajaksi pieneen tilaan. Pientalopaketti eroaa luonteeltaan useimmista markkinoilla olevista ratkaisuista asiakkaalle se tarkoittaa prosessin yksinkertaisuutta ja nopeutta. Testattavuus toteutetaan muuhun liiketoimintaan sopivalla tavalla. Jos firma keskittyisi pakettitaloihin, koetalo (tai useampi variaatio) voisi olla varattavissa firmalta testikäyttöön. Mikäli Balloon Inn liittyisi kokonaisuuteen, testaaminen hoituisi sen kautta. 54 rakenneyksikkö, liiketoimintamallit, sovellukset

55 55

56 välikuisti. 56 rakenneyksikkö, liiketoimintamallit, sovellukset

57 57

58 Sovellus 2: siirtymävaiheen koulu tai päiväkoti Kouluissa todetaan uusia home- ja sisäilmavaurioita jatkuvasti, eikä korvaavien tilojen löytäminen ole yleensä helppoa. Tämän vuoksi kuntapuolella tarvetta on sekä väliaikaiselle että pysyvälle rakentamiselle. Parakkeja on eri syistä käytetty koulujen väliaikaisena jatkeena pitkään ja väliaikaisuus lähestyy monissa tapauksissa jo pysyvää ratkaisua. Viihtyisyyttä ja estetiikkaa saati toimivaa sisäilmaa ei parakeissa kuitenkaan ole juuri pohdittu. Taustatutkimuksen perusteella näyttää myös siltä, että kuluneen 50 vuoden julkisrakentamisessa ei juuri ole näkyvissä sisäilmaltaan onnistuneita esimerkkejä. Koulu tai päiväkoti voidaan rakentaa konseptin yksiköistä molempiin käyttötarkoituksiin tarvittaessa jopa näiden välimaastoon. Selvästi väliaikainen ratkaisu toteutetaan ilman suurempia alustarakenteita, vakiojalkojen varaan. Kattorakenne voitaisiin toteuttaa tarkoitukseen suunnitellulla telttakatoksella. Pysyvä ratkaisu suunnitellaan puolestaan alusta lähtien pysyvyyden näkökulmasta. Kuvassa näkyvä versio on hahmotelma näiden ääripäiden välimaastoon sijoittuvasta rakennuksesta. Monella kunnalla jokin koulu- ja päiväkotirakennuksista on jatkuvasti korjattavana, ja tarvetta on siirrettävälle, sisäilmaltaan ja käytettävyydeltään asialliselle tilaratkaisulle. Rakennus voisi olla yhdellä sijoituispaikalla esimerkiksi kahdesta kymmeneen vuotta. Tällä aikajänteellä saadaan rauhassa toteutettua mittavia korjauksia tai kokonaisia uudiskohteita alusta loppuun. Ensimmäisen tarpeen loputtua kunta-asiakkaan on helppo löytää rakennukselle jatkokäyttötarkoituksia. Hahmotelmassa kattorakenne on pientalopaketin tapaan avoimesti tuulettuva mutta kiinteä. Kaksi suurta 168m 2 tilaa voidaan jakaa tarvittaessa useampaan pienempään. Kokonaispinta-ala on esimerkkikuvassa 364m 2, mutta kokoluokalla ei tietenkään ole rajoituksia. Tilat yhdistyvät välissä kulkevalla käytävällä. Rakennuksen alla voidaan säilyttää sateelta suojassa polkupyöriä, lastenvaunuja ja muita tarvikkeita. 58 rakenneyksikkö, liiketoimintamallit, sovellukset

59 59

60 tuotekehityskonsepti: Itsensä rahoittava tuotekehitysalusta vai symbioosi erilaisten käyttäjäryhmien ja taustafirman välillä? Balloon Inn on visio paremman sisäilman hotellista. Majoitus- ja tilavuokrausyrityksenä toteutetussa tuotekehitysalustassa asiakastieto on yhtä tärkeää kuin hotellitoiminnan liikevoitto. Hotelli tarjoaa palveluita kolmessa kategoriassa: 1) lyhytaikainen majoitus 2) pitkäaikainen majoitus 3) suuremmat tilat erilaisten yritys- ja yhteisöasiakkaiden käyttöön. Lyhytaikaiseen majoitukseen on nähtävissä ainakin kaksi kohderyhmää. Hotellin sijainnista riippuen ensimmäinen ryhmä ovat tietenkin alueella hotellimajoitusta tarvitsevat. Suomen ketjuuntuneessa hotellitarjonnassa ei juuri näy suomalaiseen puurakentamiseen ja ekologiaan nojaavaa vaihtoehtoa. Tervettä sisäilmaa tarjoava hotelli voisi hyvinkin saada markkinaosuutta sopivalle paikalle sijoitettuna. Tarjoamalla alennusta hotellimaksusta sisäilmapalautetta vastaan yritys saavuttaisi sekä asiakastietoa että tunnettuutta idealleen. Toinen kohderyhmä ovat kuitenkin paremmasta sisäilmasta ja uudesta rakennustavasta erityisesti kiinnostuneet. Hotellimaisessa ympäristössä ensivaiheen konseptissa mainittu kokeilumahdollisuus on luontevasti tarjolla kenelle tahansa. Pidempiaikainen majoitus puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia sekä sisäilmasta vaikeasti altistuneille että yritykselle itselleen. Viitatussa verkkoadressissa 29 vakavasti altistuneet vaativat hätämajoituksen järjestämistä. Tuotekehityksessä taas tarvitaan tuotetestaajia, joiden hankkiminen vaatii perinteisessä tuotekehityksessä vaivannäköä nämä tarpeet voisivat hyvinkin kohdata. Hotelliformaatti tarjoaa tilaisuuden kokeilla esimerkiksi useampia erityyppisiä seinä- ja LVI-ratkaisuja pidemmällä aikajänteellä. Pidempiaikaisille asukkaille rakennettaisiin huoneistohotelliasunto erityisten toiveiden mukaan samalla keräten asumiskauden kuluessa tietoa kunkin ratkaisun toimivuudesta. Osan vuokrasta voisi jälleen maksaa osallistumalla kehitystyöhön. Suuremman tilan rakentaminen ja vuokraaminen yritys- ja yhteisöasiakkaille taas toisi tarvittavaa kokemusta rakenteen toimivuudesta astetta suuremmassa mittakaavassa. Paremman sisäilman vaihtoehtoja kokous-, konferenssi- ja juhlakäyttöön ei pääkaupunkiseudulla ole juuri tarjolla ainoa esimerkki lienee Allergia- ja astmaliiton Allergiatalo. Lisäksi valmiiksi asti tehty suuri tila vakuuttaa esimerkiksi mahdollisia rakennus- ja kunta-alan asiakkaita rakennustavan soveltuvuudesta pientaloa suurempaan mittakaavaan. 60 rakenneyksikkö, liiketoimintamallit, sovellukset

61 Tulojen ja tuotekehitystiedon lisäksi tuotekehityshotelli on itsessään markkinointiformaatti uudenlainen lähestymistapa herättää kiinnostusta ja tarjoaa helposti lähestyttävän tutustumiskohteen. 61

62 62

63 Päätössanat Jokainen maisterityön tai Gradun tehnyt tietää, millaisia haasteita työ tarjoaa matkan varrella. Jälkeenpäin monen asian tekisi toisella tavalla. Omalta osaltani olisin olisi voinut valita myös vähemmän abstraktin aiheen. Työn rajauskin on väljä keskittymällä pienempään alueeseen olisin voinut päästä konkreettisempiin lopputuloksiin. Maisterityöni herättää varmasti yhtä monta kysymysmerkkiä kuin mihin se pyrkii vastaamaan. Silti tunnen valinneeni oikean aiheen ja rajauksen konseptissa kiteytyy monta piirrettä joiden toimivuuteen uskon. Paremmista ratkaisuista en nimittäin toistaiseksi ole kuullut. Näin raportin kirjoittamisen loppuvaiheilla haluan erityisesti kiittää jokaista viittä haastateltavaa on erityinen ilo tehdä työtä, jonka uskoo olevan tarpeellista, vaikka monimuotoiseen ongelmakenttään ei työn jälkeenkään ole näkyvillä kaiken muuttavia patenttiratkaisuja. Tarpeellisuuden tunne nousee erityisesti omistautumisestanne ja antamastanne panoksesta klo 03:43, Lasse Kaikkonen 63

64 Lähteet Viittaukset lähteisiin juoksevien numeroiden perusteella. Viittaukset liitteisiin tulososassa mainitulla koodeilla: et1, ht 3:2 jne. Lähteet on järjestetty kokonaisuuden helppolukuisuutta tavoitellen ks. tarkenne kunkin otsikon alla. Verkkolinkkien toimivuus on tarkistettu Haastattelut Haastattelut kevättalvella Suuri osa vastauksista on summattu yhteen, ja tuloksiin viitataan yleistäen haastattelumateriaaliin osoittavilla koodeilla. Vain suorissa lainauksissa viitataan kommentoijaan (1-5). Kaikki haastateltavat eivät esiinny nimellään. 1) Mies, muusikko, Espoo 2) Minna Pitkäniemi, sosionomi, Poste Restante 3) Nainen, tutkija, Tampere 4) Katariina Aaltonen, opettaja, Helsinki 5) Klaara Lähteenaro, opettaja, Helsinki 8) Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät Sampsa Hyysalo. Taideteollisen Korkeakoulun julkaisu B 97 / ) Home ja terveys Kosteusvauriohomeiden ja hiivojen terveyshaitat Tuula Putus, Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus OY ) Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä Selvityshenkilöiden raportti Helena Kinnunen, Marja Kostiainen Ympäristöministeriö paosisallys191.htm 11) Hengittävä puukuiturakenne. Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan. Erkki Kokko, Rakennusneuvonta Kokko Ky Wood Focus Oy. heng_rak_opas.pdf 12) Intermodal Shipping Container Small Steel Buildings. Paul Sawyers Omakustanne. Kirjallisuus Lyhyt kirjallisuusluettelo on listattu merkittävyyden perusteella ensimmäiset teokset ovat työn kannalta merkittävimmät. Merkintä: otsikko ja tarkenne, kirjoittaja, julkaisija, julkaisuvuosi, (kustantaja), url-osoite jos lähde on saatavilla verkossa. 6) Homeongelma ja sen psykososiaaliset vaikutukset. Anna Kajanne, Liisa Eränen, Maarit Leijola, Jura Paavola. Sosiaali- ja terveysministeriö 2002 pre stm.fi/suomi/eho/julkaisut/ home/0home.pdf 7) Asumisen unelmat ja arki. Anneli Juntto (toimittaja) Gaudeamus Helsinki University Press 2010 OY Yliopistokustannus, HYY yhtymä 13) Shipping containers as building components J. D. Smith, University of Brighton / Department of the Built Environment. V19.0 updated ) Muovimattopinnoitteisen lattiarakenteen VOCemissiot sisäilmaongelmatapauksissa. Helena Järnström, yhdyskuntatekniikka, VTT. VTT publications 571 / Media-artikkelit home- ja myrkkyaiheesta Media-artikkelit home- ja myrkkyaiheesta julkaisuajan mukaan järjestettynä. Merkintä: otsikko, kirjoittaja, media ja ajankohta, verkko-osoite jos saatavilla. 64 lähteet

65 15) Mirja Salkinoja-Salonen: kloofifenoleista ja pilantuneista maista mikrobimyrkkyjen kimppuun. Teija Horppu, Kemia-Lehti vol.31 / ) Mikrobitoksiinit sisätiloissa Mirja Salkinoja-Salonen Sisäilmayhdistyksen raportti vol.27 / ) Kosteusvauriot: kansanterveys- vai rakennusongelma? Aino Nevalainen, Kansanterveys-lehti vol.4 / ) Hometaloissa hengitetään myrkyllistä ilmaa. Teija Horppu, Kemia-lehti vol.35 / ) Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot käyntiin. Ympäristöministeriön tiedote asp?contentid=314395&lan=fi 20) Homeista viis, ongelmatalossa sairastuttaa toksiini. Mari Heikkilä, Tiede-lehti ongelmatalossa_sairastuttaa_toksiini 21) Uhkapeliä hengityssairaiden terveydellä. Jussi Mikkonen, Mtv3:n blogit uhkapelia-hengityssairaiden-terveydella/ 22) Vahvoja homemyrkkyjä löytyi hometalojen sisäilmasta. Janne Toivonen, Helsingin Sanomat ) Tiedote (Inspector Sec, hometutkimusmenetelmiin erikoistunut yritys kommentoi mediassa esitettyjä vääriä väitteitä) Risto Salin yrityksen verkkosivuilla ) Homeista pitää haluta eroon. Myrkkymittauksissa muhii riita. (2 artikkelia) Janne Toivonen, Helsingin Sanomat ) Työpaikalla sairastunut poliisi valittaa EIT:een. Janne Toivonen, Helsingin Sanomat ) Työterveyslaitos ei suosittele myrkkymittauksia. Myrkkymittaukset eivät johda työtilojen sulkemiseen. (2 artikkelia) Janne Toivonen, Helsingin Sanomat ) Pilaako tämä myrkkypommi kotisi? Outi Pippuri, Taloussanomat pilaako-tama-myrkkypommi-kotisi/ /139 28) Kohu paisuu: Salliiko Suomi myrkkyasunnot? Outi Pippuri, Taloussanomat ) Home- ja kosteusvaurioista sairastuneet huomioitava. Altistuksista kärsivien yksityishenkilöiden verkkoadressi. Vireille alkuvuodesta 2011). ( allekirjoittanutta.) Muut lehtiartikkelit ja verkkosivut Muut lehtiartikkelit julkaisuaikajärjestyksessä. Merkintä: otsikko, kirjoittaja, media ja ajankohta, verkko-osoite jos saatavilla. 30) Koti tavarakontissa. Deko 8/ ) Suomi on täynnä vääriä asuntoja. Pertri Korhonen, Taloussanomat ) Ulkoministeriö patistelee puurakentamiseen. Yle uutiset

66 Verkkosivustot ja muut media-artikkelit Asuntoreferenssit verkossa: Artikkeleissa viiittaus kuten edellä. Verkkosivujen merkintä: Kuvaus, tarkenne ja url-osoite. 33) Homepakolaiset: vaikeasti altistuneiden ihmisten kokemuksia. 34) Rakennustietosäätiö: M1-materiaalien päästöluokituksen esite. fi/index/rakennustieto/rakennusmateriaalienpaastoluokitus.html 35) Allergia- ja astmaliitto: tietoa allergiatunnuksesta. 36) Luomura luonnonmukaisen rakentamisen keskus ry 37) Puurakentaminen ja kosteus -hengittävät rakenteet Outi Palttala-Heiskala (Arkinor Oy.) Talotori.net 38) Allergisille kannattaa rakentaa huolella. Rakentaja.fi -sivuston artikkeli Puijonkartanon allergiatalon periaatteista ) Jyremark Oy: pellavahuopanauha / tuoteesittely. 40) Suomen kuitulevy: tuulensuojalevyt / tuoteesittely. 41) Minimikodit: Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehturin laitos. 42) Neapon verkkosivut (punainen tupa ei enää verkossa esillä). 43) Neapon argumentointia moduulirakentamisesta: 44) Atelierworkshop: Port-a-Bach: 45) Rakennus-Pakkala: OK-tila 46) Luukku: 47) Tempohousing / periaatteista: 48) Tempohousing / Keetwonen: keetwonen.html 49) Nomadhome: 50) Nomadhome / video pystytysvaiheista: watch?v=iztqobwsmyc lähteet

67 Kuvat Sivunumero, mahdolliset tarkennukset, mahdollinen url-osoite. 11 Tekijä 12 Rakennus-Pakkala Tekijä Neapo. Esite poistettu verkosta työn aikana. 17 Tekijä (4 ylintä), Luukku-team (2 alinta): 18 Nomadhome: Minimikotien suunnittelijat: Jare Virtanen, Jani Järvinen, Maija Heinilä Tempohousing: 23 Ylähäältä lukien: Atelierworkshop: Kuva sivulta Tempohousing: Tekijä 29 Google (maps / street view, osoitteella Puijonsarventie 61, Kuopio) 34-> Tekijä 67

68 Liite 1: ennakkotehtävä Haastatteluista yleisesti Haastattelun molempien osien avulla etsin oleellisia asioita, joihin kiinnittää huomiota kehittäessäni maisterityöni aihetta; terveellisen, jostavan pienasunnon konseptia. Tarkempi kuvaus aiheesta löytyy PDF:n loppupuolelta. Yritän hyödyntää kokemustanne alan käytännön asiantuntijoina ja konseptin kuvaaman asunnon kuvitteellisina käyttäjinä. Lähestymistapani haastatteluissa on muotoilutyölle tyypillisesti soveltava, ja haastattelujen painopiste on ongelman syiden sijasta kokemuksillanne, mielipiteillänne ja mahdollisilla ideoillanne. Tämän ennakkotehtävän kysymykset antavat viitekehystä kokonaisuudelle, ja samalla pyrin lisäämään ymmärrystäni sisäilma-asiassa. Puhun sisäilman laadusta, koska kokonaisuuteen vaikuttavat monet tekijät ja yleistävä termi on työn kannalta käytännöllisin. Asuntoreferensseihin liittyvä aineisto ja tehtävät johdattavat työni aiheeseen, joka on osaltaan kehittynyt näiden esimerkkien myötävaikutuksella. Liitän mukaan luettavaksi myös kuvauksen perusideastani, ja tulevassa livenä toteutettavassa haastattelussa esittelen ajatustani hieman tarkemmin. Tapaamisen tarkoitus on pohtia yhdessä kuvailemani asuinmallin hyviä ja huonoja puolia teidän näkökulmistanne käsin sekä ideoida, millaisena versiona asunto voisi sopia sinulle. Ennakkotehtävä toteutetaan itsenäisesti, kysymyksiin ja tehtäviin voit vastata sähköpostilla: Vastausten ei tarvitse olla pitkiä tai kaiken kattavia, mielipiteet kannattaa kiteyttää vapaamuotoisesti muutamaan lauseeseen. PDF:n sisältämien linkkien pitäisi toimia suoraan osoitetta klikkaamalla. Ollaan lähiaikoina yhteydessä tapaamisen suhteen sähköpostilla tai puhelimitse! terveisin Lasse Ennakkotehtävä Omaan taustaan liittyvät kysymykset 1. Miten itse määrittelisit sisäilman tekijät, jotka aiheuttavat sinulle oireita? 2. Millaisia reaktioita huono sisäilma sinulle aiheuttaa? 3. Millaisissa paikoissa tyypillisesti saat oireita? 4. Kuinka monessa kodeistasi ja opiskelu / työpaikkojesi keskeisissä rakennuksissa olet kärsinyt mainituista oireista? 5. Miten usein olet joutunut muuttamaan ja/tai vaihtamaan työpaikkaa sisäilmaan liittyvän oireilun vuoksi? Rakennuksiin ja asunnon valintaan liittyvät kysymykset 6. Kuinka tärkeä tekijä sisäilman laatu on sinulle, jos laitat asumiseen liittyviä kriteerejäsi tärkeysjärjestykseen? Valitse vaihtoehdoista: 1) Ei lainkaan tärkeä 2) Jää suurempien asioiden varjoon 3) Tärkeä osa kokonaisuutta 4) Kolmen tärkeimmän tekijän joukossa 5) Ensisijainen ja ratkaiseva tekijä 6) Tärkeyttä on helpompi kuvailla omin sanoin: 7. Jos tutustut / tutustuisit mahdolliseen uuteen asuntoon, millaiset asiat antavat ensituntuman sisäilman laadusta? 8. Miten nopeasti ja tarkasti havaitset, mikä uudessa asunnossa tai muussa rakennuksessa on sisäilman suhteen mahdollisesti vialla? Valitse vaihtoehdoista: 1) Mahdollista ongelmaa ei havaitse lyhyessä ajassa, ja syitä on mahdotonta arvioida ilman kunnon tutkimuksia. 2) Jos asun / vietän aikaa paikalla useita vuorokausia, saatan havaita paremmin onko sisäilmassa kaikki kunnossa. Syitä voin vain arvailla. 3) Jos oleilen tiloissa päivän ajan, alan havaita, jos jokin vialla. Syitä voin arvailla suuntaa antavasti. 68 Liite 1: ennakkotehtävä ek1-ek8

69 4) Tunnen melko nopeasti, jos jokin on vialla. Pystyn yleensä arvioimaan, millaisista ongelmista on kyse. Varmuutta on kuitenkin hankala saada. 5) Tunnen rakennukseen saapuessani, jos jokin on vialla. Ongelmia aiheuttavat tekijät havaitsen helposti. 6) Ilmiötä on helpompi kuvailla omin sanoin: 9. Millaiset kotimaiset rakennukset (aikakausi, rakennustyyppi, luonteenomaiset piirteet) herättävät sinussa eniten epäilyksiä sisäilman laadusta? 10. Millaiset kotimaiset rakennukset herättävät vastaavasti luottamusta millaisista talotyypeistä etsisit tsellesi asuntoa? 11. Tunnetko sisäilman kannalta hyviä rakennustapoja, joita Suomessa ei käytetä? 12. Tiettyjä rakennuksen osatekijöitä pohditaan yleisesti sisäilman ongelmia kartoitettaessa. Mitä ajattelet seuraavista? 1) Kosteusvauriot: Miten luonnehtisit kosteusvaurioiden osuutta yleisesti sisäilmassa? 2) Rakennusmateriaalit: Mitkä materiaalit talokokonaisuudessa nousevat mieleesi hyvinä tai ongelmallisina? Miksi? 3) Talon rakennusvaiheen virheet: Millaisista (sisäilmaa huonontavista) talon rakennusvaiheen virheistä olet kuullut? 3) Rakennuksen ylläpito: Millaisista (sisäilmaa huonontavista) rakennuksen ylläpidon virheistä olet kuullut? 4) LVI-ratkaisuissa (lämpö- vesi- ja ilmanvaihto): Tuleeko mieleesi sisäilman kannalta hyviä tai huonoja LVIteknisiä ratkaisuja? Millaisen lämmityksen ja ilmanvaihdon haluaisit omaan taloosi? 5) Tuleeko mieleesi muita vastaavia teemoja, joilla on vaikutusta sisäilmaan? 13. Tuleeko mieleesi muuta aihepiiriin liittyvää? Asuntoreferenssit Tutustu verkossa seuraviin kohteisiin ja vastaa kolmeen tehtävään jäljempänä. Vaihtoehtoisia pientaloja: Luukku Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden toteuttama siirrettävä, puurakenteinen pientalo. Suunnittelun painopiste on energiatehokkuudessa. Yleisesittely: Minimikodit (Tampereen teknillinen yliopisto) Kuopion asuntomessuilla 2010 esiteltyjä TTY:n arkkitehtiopiskelijoiden minimikoti-suunnitelmia (ei toteutettu). Kolmen ruudun koti: Omakotikontti: Primitiivikoti: Nomadhome Avaran oloinen, moderni, siirrettävä pientalo Itävallasta. yleisesittely: rakennuksen tekniikasta: fiilistelyvideo youtubessa: Neapo: Punainen Tupa Suomalainen teräskennosta valmistettu, nimensä näköinen pientalo. yleisesittely: kennorakenteesta: Port-a-bach Oikeasta kontista tehty loma-asunto Uudessa Seelanissa. nettisivu: Perinteinen allergiatalo: Puijonkartano Vuonna 1997 valmistunut hengityssairaille ja allergikoille suunnattu kerrostalo. Rakennusperiaatteista: Liite 1: ennakkotehtävä ek9-ek13, referenssiesittely 69

70 Tehtävät Tehtävä 1: Mitä ajattelisit kustakin pientalosta omana kotinasi, jos sisäilma-asiat olisivat oletusarvoisesti kunnossa eikä hintaa tai sijoituspaikkaa tarvitse miettiä? Anna jokaiselle yleisarvosana viihtyvyyden, miellyttävyyden ja kiinnostavuuden näkökulmasta. (Kullekin talolle yksi arvosana asteikolla =en voisi kuvitella asuvani tässä; 5=muuttaisin tähän koska tahansa). Tehtävä 2: Ko. pientaloissa on käytetty erilaisia rakennustekniikoita. Luukku on pitkälti puurakenteinen ja luonnollinen. Punainen Tupa rakennetaan metallikennosta, joka on täysin tiivis ja rakentajan mukaan homevapaa. Nomadhome puolestaan koostuu erilaisista kerroksista (useimmat moderneja yhdistelmämateriaaleja), joista osan ostaja voi määritellä. Arvioi näitä kolmea taloa nettisivuilta saamasi vaikutelman perusteella parilla lauseella: ovatko rakennukset uskottavia sisäilman terveellisyyden näkökulmasta? Tehtävä 3: Puijonkartanosta kertova rakentaja.fi -sivuston lyhyt artikkeli on esimerkki tavasta, jolla hengityssairaille ja allergikoille suunniteltiin asuntoja kymmenisen vuotta sitten. Mitä mieltä olet jutusta erityisesti materiaalivalinta- ja toimintaperiaatteista? 70 Liite 1: ennakkotehtävä et1-et3

71 Liite 2: haastattelumateriaali 2. osan kysymykset/tehtävät esitettiin suullisesti. Seuraavien sivujen kuvallinen esittelymateriaali toimi kysymysten tukena (alkuperäinen koko A4). Haastattelutehtävät 1) Tutustuminen alkukonseptin pääpiirteisiin lyhyen presentaation avulla. Haastateltavan tehtävänä on esityksen jälkeen arvioida jokaista parametriä omasta näkökulmastaan: miten tärkeänä kutakin ominaisuutta pidetään. (kuvat apuna) 2) Käydään läpi erilaiset lähetysmistavat puhtaan sisäilman rakentamisessa. Haastateltavan tehtävänä on laittaa lähestymistavat tärkeysjärjestykseen ajatellen, millä perusteella omaa pientaloa suunniteltaisiin. (kuva apuna) 3) Suunnittelutehtävä 1) kokoluokka vs. hinta -> minkä kokoisen asunnon haastateltava arvelisi hankkivansa itselleen? (kuva apuna) 2) materiaalivalinnat: valittaisiinko rakennustavaksi a) hengittävä / perinteinen / luonnonmukainen b) tiivis rakenne hyvällä ilmastoinnilla ja ei-orgaanisilla materiaaleilla? 3) LVI a) ajatuksia ilmanvaihdosta: koneiden käyttö ja suodatus? b) ajatuksia lämmityksestä: ilmalämpöpumppu? takan käyttö (pienhiukkaset vs. ioni tasapaino)? c) ajatuksia märkätiloista: sijoitus samaan yksikköön vai erikseen? 4) Muita ajatuksia / toiveita / mielipiteitä? 4) Yleinen tuntuma alkukonseptista. Aasteikolla 1-5 arvioiden: voisiko haastateltava kuvaillun tyyppisessä, sisäilman näkökulmasta suunniteltussa kämpässä a) keskipitkän tähtäimen ratkaisuna (2-10 vuotta) b) pidemmällä aikavälillä (huom.laajennettavuus) Liite 2: haastattelutehtävät ht1-ht4 71

72 72 Liite 2: haastattelumateriaali ht1

73 Liite 2: haastattelumateriaali ht1 73

74 74 Liite 2: haastattelumateriaali ht1

75 Liite 2: haastattelumateriaali ht1 75

Sisällysluettelo. Tiivistelmä 5 Johdanto 6. Menetelmät 10. Tutkimustulokset & johtopäätökset 31. Konsepti 40. Päätössanat 63. Lähteet 64.

Sisällysluettelo. Tiivistelmä 5 Johdanto 6. Menetelmät 10. Tutkimustulokset & johtopäätökset 31. Konsepti 40. Päätössanat 63. Lähteet 64. Sisällysluettelo Tiivistelmä 5 Johdanto 6 Alkusanat 6 Aiheen rajaus 7 Menetelmät 10 Tiedonhankinta 11 Referenssit 12 Ensivaiheen konsepti 24 Kohderyhmätutkimus 28 Tutkimustulokset & johtopäätökset 31 Kyselyn

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä. Kaupunki kasvaa rapautuuko infra? Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? Professori Ralf Lindberg Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle. 25.8.2015 StudioKoti, Raikukuja

SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle. 25.8.2015 StudioKoti, Raikukuja SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle Lisäselvityksiä esitetyt kysymykset Lautakunnan esittämät lisäkysymykset: Yleisten tilojen hoito, kuka hoitaa? Keitä talossa tulee asumaan (ulkolaisia

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Johdanto...4 3. Sisäilma syntyy monen tekijän summana...5 4. Sisäilmatietoiskujen teemat...6

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014

Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014 Miksi kodistaan kannattaa pitää huolta? Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014 KOULURAKENNUKSET VETO-ONGELMIA 42 %:SSA RIITTÄMÄTÖN ILMANVAIHTO 40 %:SSA TUNKKAINEN ILMA

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Evoluutiopuu. Aluksi. Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot. Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio

Evoluutiopuu. Aluksi. Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot. Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio Evoluutiopuu Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio Välineet: loogiset palat, paperia, kyniä Kuvaus: Tehtävässä tutkitaan bakteerien evoluutiota.

Lisätiedot

Projektin perustelu ja tavoitteet

Projektin perustelu ja tavoitteet P A L V E L U T Projektin perustelu ja tavoitteet Hankkeen tavoite on lisätä sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta ja lisätä toisista huolehtimista tarjoamalla uudenlainen asumismuoto usean sukupolven

Lisätiedot

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu Ennakkotehtävät Joensuu 2.12.2014 Jukka-Pekka Kärki Kysymys. Tutkimusten luottavuus Kuinka luotettavia ovat ns. sisäilmatutkimukset, joita tehdään

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Tutkimuksen alkuasetelmat

Tutkimuksen alkuasetelmat Tutkimuksen alkuasetelmat Ihan alussa yleensä epämääräinen kiinnnostus laajaan aiheeseen ( muoti, kulutus, nuoriso, luovuus, värit, sukupuoli )... Kiinnostusta kohdennetaan (pilotit, kirjallisuuden haravointi)

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari MittaVaT Oy MUISTIO 1/6 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettaja asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Jouni Tissari ja Jussi Timonen P. 040-7606243 AIKA 26.2.2014

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

TYYLIKÄS RATKAISU KYLPYHUONEESEEN

TYYLIKÄS RATKAISU KYLPYHUONEESEEN unidrain GlassLine unidrain GlassLine sisältää lasisia suihkualtaita ja suihkuseiniä, jotka alkuperäiseen unidrain lattiakaivoon yhdistettynä muodostavat yksittäisistä osista upean, märkätilavarman ja

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Nordea Pankki Asumisen ilta Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Mikko Juva Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK Onnistunut asuntokauppa Tunnista asunnon kunto Selvitä taloyhtiön kunto

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu Pääteesit Kosteudenhallinnan pettäminen voi käynnistää itseään ylläpitäviä reaktioketjuja, jotka jatkuvat, vaikka rakenteet kuivuvat tavoitearvoihin tai jotka tuottavat itse tarvitsemansa kosteuden. Onnistuneen

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES.

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES. SURF IDEA BOOK 2013 Arkkitehti: Ota yhteyttä saat 15 itunes App Store -lahjakortin käytettäväksi iphone ja ipad -applikaatioihin! Linkki sisällä 1 2 Vapaus keskittyä arkkitehtuurin suunnitteluun Puucomp

Lisätiedot

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 Ida Fraser 2.11.2015 Kurssia aloitettiin pohtimalla annettua teema ryhmässä. Ryhmämme teemana oli identiteetti. Jouduimme aluksi määrittelemään itsellemme mitä identiteetti

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta

www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta sisustuskivet Suomalainen sisustuskivi on sekä kaunis että käytännöllinen. Kivi kestää arjen kulutusta ja on värisävyiltään ajaton. Sisustuskivellä voit tuoda kulumatonta

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Tiedossa olevat puutteet rakenteissa, pinnoilla tai LVI-tekniikassa Aistinvaraisesti havaittavat merkit Käyttäjien poikkeava oireilu Tiedossa olevat puutteet Sisäilmaston

Lisätiedot

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset.

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset. Workshop 30.3.2017 Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA Workshopin tavoitteena on oppia, miten palveluita ideoidaan ja kehitetään palvelumuotoilun menetelmien avulla. Workshop

Lisätiedot

Sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilapäismajoituksen tarpeet ja asunnottomuuden kokemukset

Sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilapäismajoituksen tarpeet ja asunnottomuuden kokemukset Sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilapäismajoituksen tarpeet ja asunnottomuuden kokemukset Tietoa kyselystä: Tällä kyselyllä kerätään sisäilmasta oirelevien tai sairastuneiden kokemuksia asunnottomuudesta

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Puheenjohtajien kokous 1.12.2015. Home- ja kosteusvaurioepäilyt. VTS-kotien toimintamalli

Puheenjohtajien kokous 1.12.2015. Home- ja kosteusvaurioepäilyt. VTS-kotien toimintamalli Puheenjohtajien kokous 1.12.2015 Home- ja kosteusvaurioepäilyt VTS-kotien toimintamalli Syitä sisäilmaongelma- kosteusvaurioepäilyille tunkkaiseksi koettu sisäilma asukkaan sairastelu tai oireilu, jonka

Lisätiedot

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla V i r A p Virtual Apartment s Service e-business @ VirAps Jarmo Suominen Arkkitehti SaFa / Projektipäällikkö UIAH e-business mahdollisuudet rakennusalalla VIRAPS on internetissä toimiva palvelu jonka avulla

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA. Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa

HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA. Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa KODOG 1 (8) HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa 2 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Tarkastuksen kohde ja tilaaja Tarkastuksen kohde oli Vantaalla sijaitseva

Lisätiedot

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6. Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.2010 Johdanto Tutkimuksen taustalla ongelma siitä miten koulujen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100

ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100 TALOT ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100 JÄRVITAIMEN 100 kompakti tilaihme selkeä design innovatiivinen eteis- ja kodinhoitotila valoisa ja avara pohjaratkaisu JÄRVITAIMEN 100 Huoneistoala 99 m², Kerrosala

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

organisaatioita innovoimaan tuotteita, palveluita ja prosesseja käyttäjän näkökulman huomioiden

organisaatioita innovoimaan tuotteita, palveluita ja prosesseja käyttäjän näkökulman huomioiden Me olemme. Kansainvälinen suunnittelukonsultointi yritys, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita innovoimaan tuotteita, palveluita ja prosesseja käyttäjän näkökulman huomioiden Lähestymistapamme Tutkimus

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

INTEGROITU ULKOLÄMMITYS ALUSTA ALKAEN

INTEGROITU ULKOLÄMMITYS ALUSTA ALKAEN KUU TA KUU TA UO 5 V DEN O 5 VU DEN INTEGROITU ULKOLÄMMITYS ALUSTA ALKAEN PARANNETTU VIIHTYVYYS SISÄÄNRAKENNETTU NEROKKUUS Perfecting your valued outdoor leisure time SOLAMAGIC DEN TAK UO 5V UU UU DEN

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Joensuun asuntokupla?

Joensuun asuntokupla? Joensuun asuntokupla? Author : paul Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna sanoi Yle Uutisissa 16.1.: "Asuntokupla voi olla totta Helsingin sinkuilla ja dinkuilla*." Lyhyesti hänen mielestään

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Kuinka muunneltavuus ja esteettömyys otetaan huomioon uusissa asunnoissa Pekka Helin, YIT 6.9.2012 YIT 1 Internal Asiakaslähtöistä asuntorakentamista Ajankäyttö Ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

Sisäilmasta sairastuneille soveltuvien tilojen rakentaminen ongelmakohtia ja aloituspisteitä

Sisäilmasta sairastuneille soveltuvien tilojen rakentaminen ongelmakohtia ja aloituspisteitä Ratkaisuja Sisäilmasairaille! -projekti Homepakolaiset ry Terveellisiä tiloja asumiseen, opiskeluun ja työntekoa varten Sisäilmasta sairastuneille soveltuvien tilojen rakentaminen ongelmakohtia ja aloituspisteitä

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

Tunnelmanlähde. Geberit Monolith

Tunnelmanlähde. Geberit Monolith Tunnelmanlähde. Geberit Monolith Ihmisille, joilla on luonnetta. Ja niille, jotka nauttivat hyvistä asioista. Haluatko vahvan, raikkaan tunteen uuteen kylpyhuoneeseesi. Geberit Monolith saniteettimoduuleilla

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 TUNNELMAA JA KODIKKUUTTA modernilla tavalla Lehmuskuja on suunniteltu sinulle, joka haluat kodiltasi toimivuutta sekä klassisia yksityiskohtia kuten ruutuikkunoita ja

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Työterveyslaitos, Rauno Holopainen

Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työskentelen Työterveyslaitoksella teknologiajohtajan tehtävässä. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori (TKK/2004). Työkokemusta minulla on rakentamisen (Kostamus),

Lisätiedot

Rahastosalkun faktorimallin rakentaminen

Rahastosalkun faktorimallin rakentaminen Teknillinen korkeakoulu Mat 2.177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kevät 2007 Evli Pankki Oyj Väliraportti 28.3.2007 Kristian Nikinmaa Markus Ehrnrooth Matti Ollila Richard Nordström Ville Niskanen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. 10.6.2015 SATO StudioKoti

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. 10.6.2015 SATO StudioKoti SATO StudioKoti 1 Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti SATO StudioKoti pähkinänkuoressa 2 500 /kk Räätälöidyt sisustusratkaisut Hyvin varustellut yhteiset tilat Ison asunnon toiminnallisuus Mistä ajatus

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot