Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 16.2.2011"

Transkriptio

1 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta Esityslista

2 KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Keskiviikkona klo Paikka Högåsenin päärak./kokoushuone, III krs Asiat 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 27 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 5 28 ILMOITUSASIAT 6 29 PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA YLEMPI TOIMIELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄVIKSEEN 7 30 VUODEN 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 8 31 VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS 9 32 VUOKRA-ALUEKARTTOJEN MUUTTAMINEN SIIPYYN JAKOKUNTA; VUOKRASOPIMUS VEDHOLMENIN ALUEELLA LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMISEN VAIHEKAAVAKSI MAANVUOKRAMAKSUJEN TARKISTUS KARHUSAAREN SATAMA; SATAMAINVESTOINNIN TOTEUTTAMINEN KENKÄ SKO PIHLAJA OY AB; RAKENNUSLUPAHAKEMUS LIIKERAKENNUKSEN LAAJENTAMISTA VARTEN VAASAN HALLINTO-OIKEUS; TEKNISEN LAUTAKUNNALLE JÄTETTY LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN ULF LINDEDAHLIN VALITUSTA 19 Peter Nygård puheenjohtaja

3 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös:

4 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona Tarkastusvuorossa ovat Ulla Iisakkala ja Mauri Korpi.

5 Tekninen lautakunta ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan esitetyn muotoisena.

6 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT (BN/SS) - Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja Luettelo rakennustarkastajan päätöksistä Kuulutus OAS katusuunnitelmista, kaavoituskatsaus. - ELY-Keskus; päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Härkmeren kylässä, Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

7 Tekninen lautakunta PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA YLEMPI TOIMIELIN VOI OTTAA KÄSITEL- TÄVIKSEEN (BN/SS) - Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja Tekninen lautakunta päättää, ettei yllä mainittuja asioita oteta käsittelyyn.

8 Tekninen lautakunta VUODEN 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (SS/SS) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2011 talousarvion tulosaluetasolla. Tekninen lautakunta hyväksyy sen jälkeen käyttösuunnitelman tulosaluetasolla 1 ja tekninen johtaja tulosaluetasolla 2. Kaupunginvaltuusto ei tehnyt muutoksia teknisen lautakunnan talousarvioehdotukseen. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2011 käyttösuunnitelman tulosaluetasolla 1.

9 Tekninen lautakunta VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS (SS/SS) Kertomus laaditaan tulosaluetasolla ja siinä selostetaan kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2010 toimintakertomus oheistetaan. Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2010 toimintakertomuksen.

10 Tekninen lautakunta VUOKRA-ALUEKARTTOJEN MUUTTAMINEN (SS/SS) Antila-alueen asemakaava on hyväksytty ja alustavan tonttijaon mukaan Velsan Lomakerho ry:n ja Henrik Hummelstedtin huvilavuokratontteja on muutettava siten, että ne vastaavat asemakaavaa. Velsan Lomakerho ry on antanut suostumuksensa liitteestä ilmi käyvään kuvion 627/3 muutokseen. Henrik Hummelstedtille on tiedotettu kirjallisesti liitteiden mukaisesta kuviota 627/1 koskevasta ehdotuksesta, mutta hän ei ole jättänyt kirjallisia kommentteja. Tekninen lautakunta päättää, että kuvioiden 627/1 ja 627/3 vuokra-alueiden karttoja muutetaan liitteistä ilmi käyvien ehdotusten mukaisesti.

11 Tekninen lautakunta SIIPYYN JAKOKUNTA; VUOKRASOPIMUS VEDHOLMENIN ALUEELLA (SS/SS) Siipyyn jakokunta on päivätyllä ja täydennetyllä vuokrasopimuksella vuokrannut Siipyyn kunnalle, myöhemmin Kristiinankaupungille 2,025 ha:n alueen Siipyyn Vedholmenilla. Vuokra-aika päättyy Sopimuksen mukaan aluetta käytetään leirintä- ja ulkoilualueena. Kaupungilla on etuoikeus vuokra-ajan pidentämiseen, jos alue annetaan uudelleen vuokralle. Siipyyn kunta rakennutti kaksi rakennusta, saunan ja palvelurakennuksen/kioskin, jota myöhemmin laajennettiin/muutettiin loma-asunnoksi. Alueella on kolmas rakennus, uimatalo ja Folkhälsanin omistama laituri. Loma-asunto ja sauna ovat purkukunnossa. Kristiinankaupungin rantayleiskaavassa alue on käyttötarkoitukseltaan merkitty osaksi vesiliikenteen alueeksi (LV), jossa kaupungin venelaituri sijaitsee, osaksi loma-asuntoalueeksi (RA 1 ) ja osaksi retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Siipyyn jakokunta ehdottaa, että Kristiinankaupungin kanssa voidaan solmia 15 vuoden vuokrasopimus edellyttäen, että: kaupunki purkaa loma-asunnon ja saunan ja siivoaa alueen vuokra-aluetta käytetään retkeily- ja ulkoilualueena lukuun ottamatta LV-aluetta, jota käytetään kaupungin venelaiturina vuokralaisella ei ole oikeutta rakentaa rakennuksia alue on kooltaan n. 2,92 ha. vuotuinen vuokra on 150 kaupunki saa oikeuden vuokrata alueen Folkhälsanille uimataloa ja laituria varten. Siipyyn jakokunta pitää tärkeänä, että aluetta käytetään siipyyläisten ja myös muiden retkeily- ja ulkoilualueena. He katsovat myös, että kaupungin tulee ylläpitää venelaituria ja pitää sitä kunnossa sekä mahdollisuuksien mukaan laajentaa sitä todellisen tarpeen tyydyttämiseksi. Tekninen lautakunta päättää, 1. että Siipyyn jakokunnan kanssa laaditaan n. 2,92 ha:n alueesta uusi vuokrasopimus alkaen jakokunnan asettamien ehtojen mukaisesti; 2. purkaa saunan ja loma-asunnon; sekä 3. laatia vuokrasopimuksen Folkhälsanin kanssa uimatalosta ja laiturista.

12 Tekninen lautakunta LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMI- SEN VAIHEKAAVAKSI 1 (SS/SS) Pohjanmaan liitto anoo kaupungilta lausuntoa Pohjanmaan kaupallisten palvelujen sijoittumisen vaihekaavasta 1. Kristiinankaupungin osalta 1. vaiheeseen ei sisälly minkäänlaisia ehdotuksia kaupallisten palvelujen kehittämisestä vaikka selvitysvaiheessa kävi selvästi ilmi, että tarvetta on ja että kehitys on sijoitettava Lålbyhyn. Ote selostuksesta: Kristiinankaupunki Lålby Lålby, joka oli aiemmin osa Lapväärtin kuntaa, sijaitsee valtatie 8:n varressa, nelisen kilometriä Kristiinankaupungin keskustasta kaakkoon ja kilometrin verran länteen valtatien toisella puolella sijaitsevasta Lapväärtistä. Noin 3 kilometriä etelään sijaitsee Åsändan alue, jossa on tilaa vaativia toimintoja. Tarkastelualueen asukasmäärä on tällä hetkellä noin henkilöä, josta valtaosa asuu joko Kristiinankaupungin tai Lapväärtin keskustassa. Väkimäärä on 1990-luvulta lähtien vähentynyt tasaisesti. Kauppapaikan lähialuetta lukuun ottamatta eläkeläisten ja nuorten osuus jakautuu tasaisesti koko tarkastelualueelle. Lålbyssä on jo ABC-liikenneasema sekä pienimuotoista logistista toimintaa. Alue soveltuu hyvin tämän muotoisen ja matkailua palvelevien toimintojen kehittämiseen. Näiden toimintojen kanssa alue ei kilpaile Kristiinankaupungin eikä Lapväärtin keskustojen kanssa vaan tukee niitä. Kaavaluonnoksessa Lålby oli merkitty palvelujen alueeksi (p), jolle saa sijoittaa tilaa vaativaa kauppaa. Koska Åsändan sijaitsee vain 3 kilometrin etäisyydellä Lålbystä, on luonnollista ohjata tilaa vaativat toiminnot Åsändadniin. Edellä mainitusta johtuen Lålbyta voidaan kehittää ilman maakuntakaavan p-merkintää. Lålbyssä on valmiiksi asemakaavoitettuja tontteja liikerakennuksia ja toimintarakennuksia varten ja vuonna 2010 hyväksytyssä yleiskaavassa on varattu alueet palvelulle ja hallinnolle sekä teollisuudelle. Sitä vastoin Åsändan on pääasiassa asemakaavoitettu teollisuus- ja varastorakennuksia varten. Kristiinankaupungin tavoitteena on aina ollut, että Lålbytä kehitetään erityisesti kaupallisia palveluja varten. Asiakirjat löytyvät linkistä: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa, että kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että Lålbyn alueella tulee olla suuren vähittäiskaupan yksikön merkintä (km-3).

13 Tekninen lautakunta MAANVUOKRAMAKSUJEN TARKISTUS (CG/SS) Laadittujen maanvuokrasopimusten mukaan teknisellä lautakunnalla on oikeus tarkistaa vuokramaksuja joka viides vuosi. Tekninen lautakunta tarkisti maatalousmaan vuokraa edellisen kerran vuonna 2008 vuosiksi Ottaen huomioon kauden indeksi, taksaa tulisi korottaa n. 8 %:lla. Vuokraajien määrä on kauden aikana noussut 25:stä 28:aan. Pinta-ala on vähentynyt 97 hehtaarista vuonna hehtaariin vuonna Vuosien tilaston mukaan maatalousmaata vuokrattiin seuraavasti: Vuosi Indeksi Sopimus Pinta-ala /vuosi p 25 kpl 97 ha p 26 kpl 99 ha p 26 kpl 88 ha p 27 kpl 88 ha p 28 kpl 83 ha Tal.arvio 2011 (tarkistus) 28 kpl 83 ha Ennuste Pinta-ala Luokka /ha2006 /ha2011 /vuosi ha Pelto ha Niitty ha Laidun ha Muut ha Ehdotus uudeksi maksuksi kaudelle Yleisesti voidaan todeta, että vuokramaksut ovat nousseet vain marginaalisesti kaudella Aikaisemmin on myös todettu, ettei kaupungin maita voida suoraan verrata yksityisiin maatalousmaihin, koska monet alueet ennemmin tai myöhemmin muutetaan asemakaava-alueiksi. Siksi on kaupungin taholta tärkeää, että luonnonarvot säilytetään ja että vuokraajat harjoittavat perinteistä maataloutta, joka säilyttää nykyisen rakenteen. Kaupunki on aikaisemmin kokeillut erilaisia maatalousmaan vuokrausjärjestelmiä, mm. tarjousmenettelyä sekä sopimuksen pituuteen perustuvaa erisuuruista taksaa. Kokemukset osoittavat, että nykyinen järjestelmä, jonka mukaan sopimukset solmitaan 5 vuodeksi ja maksua tarkistetaan joka 5 vuosi toimii hyvin. Tällä tavalla vuokraajille taataan tietty turvallisuus ja pysyvyys, jolloin he voivat tehdä maanparannustoimenpiteitä maatalousalueisilla. Yllä esitetyn perusteella voisi n. 8 %:n korotus olla aiheellinen.

14 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää, että peltomaan maksu korotetaan 175 :ksi/ha, niittymaan 110 :ksi/ha sekä muiden 150 :ksi/ha. Alueesta perittävä alin vuokra on 50 vuodessa pinta-alasta riippumatta.

15 Tekninen lautakunta KARHUSAAREN SATAMA; SATAMAINVESTOINNIN TOTEUTTAMINEN (SS/SS) Ympäristölupavirasto myönsi Kristiinankaupungille luvan rakentaa uuden satamalaiturin ja täyttää vesialueen sekä purkaa osan Karhusaaren sataman pohjoisesta alusten kiinnityspenkereestä tilalla Kristiinankaupungin lahjoitusmaat RNro 14:0 hakemukseen oheistetun suunnitelman ja aluepiirustuksen (1:1 000) sekä yleisen pohjapiirustuksen (1:250) mukaisesti, kaikki päivätty Työt aloitetaan kolmen vuoden kuluessa ja saatetaan päätökseen viiden vuoden kuluessa päätöksen saatua lain voiman. Työt on siten aloitettava ennen Ympäristölupa koskee sekä 1. ja 2. vaihetta. Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu ja vuosien taloussuunnitelmaan 4,5 M. Satamalaiturin kustannuksia on päivitetty ja summat ovat vain alustavia ja niitä tullaan tarkistamaan, sitä mukaa kuin koko alueen käyttöä suunnitellaan. 1. vaiheen kustannukset ovat 4,5-5,3 M, alv 0 % ja 2. vaiheen 4,2-4,8 M, alv 0 %. Yhteenlasketut kustannukset, lukuun ottamatta Syväsatamakatua, ovat 8,7-10,1 M. Satamalaiturin piirustukset ovat lähes valmiita. Urakkaohjelma siihen kuuluvine asiakirjoineen tulee laatia ja piirustuksia ja selostuksia on päivitettävä ennen hankintaa. Sataman varastoalueille laaditaan parhaillaan luonnosta. Rakennustöissä käytetään Syväsatamatien rakentamisen yhteydessä ja lähellä olevista teollisuusalueista tulevia kalliomassoja. Alueelle rakennetaan vesi- ja viemärijohto. PVO-Lämpövoima Oy:n laitokset voidaan liittää viemäriin samanaikaisesti. Karhusaaren väylän syvyys on 12 m mutta Liikennevirasto tutkii mahdollisuuksia syventää väylä 13,2 metriin. Hankkeen toteutuksen organisaatiomalli tulee myös vahvistaa. Tällä hetkellä meillä on kolme organisaatiomallia, kaupungin omistama osakeyhtiö, kunnallinen liikelaitos tai kaupungin tulosyksikkö/-alue. Kuntalakia muutetaan parhaillaan EU:n antamien kunnan ja valtion liikelaitoksia koskevien ohjeiden mukaisesti. Tulkinnan mukaan kunnan satamatoimintaa ei voida harjoittaa omana toimintana eikä kunnallisena liikelaitoksena kilpailutekijöitä ajatellen. Satamatoimintaa tulee lakimuutosehdotuksen mukaan harjoittaa osakeyhtiön muodossa. Siksi on tältä osin valmisteltu kuntalain muutosta, joka on ollut lausuntokierroksella eri instansseissa. Tarkoituksena oli, että istuva eduskunta käsittelisi kuntalain muutoksen, mutta viimeisten tietojen mukaan muutos käsitellään syksyllä ja sen odotetaan astuvan voimaan Siirtymäaika toiminnan yhtiöittämiselle päättyy Tämä merkitsee sitä, että osakeyhtiön tulee hoitaa satamatoiminta kokonaisuudessaan vuoden 2014 alusta. Kristiinankaupungin osalta vaikuttaa kaikkein loogisimmalta ja tarkoituksenmukaisimmalta perustaa kunnallinen osakeyhtiö jo tässä vaiheessa ja yhtiö tekee investoinnit ja Kristiinankaupunki takaa otettavat lainat. Osakeyhtiöllä on oltava oma osakepääoma, jonka tulee olla vähintään 10 % koko-

16 Tekninen lautakunta naisinvestoinnista, jotta yhtiöllä olisi mahdollisuus selviytyä ensimmäisinä vuosina. Osakepääoma voidaan maksaa usean vuoden ajan. Jos yhtiö perustetaan tässä vaiheessa, yhtiö hoitaa lainanoton, anoo avustukset, rakennuttaa laitokset ja, mikä tärkeintä, aloittaa markkinoinnin, jotta liikenne saadaan käyntiin alusta alkaen. Oy Backman-Trummer Ab:n ja Kristiinankaupungin Stevedoring Oy:n edustajat katsovat, että tarve saada uusi satamalaituri Karhusaareen on suuri ja että satamatoimintaa on mahdollista kehittää. Sisäsataman käyttö on minimaalista, viime vuonna satamassa ei käynyt yhtäkään laivaa. Kaupunki on laadituttanut mm. seuraavat selvitykset satamaliikenteestä 2000-luvulla: Liikennemääräselvitys, EP-Logistics, 2007 Selvitys Kristiinankaupungin Karhusaaren sataman kehittämiseen vaikuttavista kilpailutekijöistä ja markkinaedellytyksistä, Patrik Hellman, 2007 Merenkurkun lauttaliikenteen taustoja ja perusteita, Nelikon Oy, 2005 Gallup-tyyppinen kyselykartoitus rekkaliikenteen mielenkiinnosta Kristiinankaupungin satamavaihtoehtoon, Pauli Ojala, Lisäksi käytettävissä on myös vanhempia selvityksiä ja muiden organisaatioiden tekemiä selvityksiä. Sataman ja sen infran markkinointi vaatii paljon työtä, mikä tulee olemaan muodosteilla olevan yhtiön suuri haaste satamalaiturin rakentamisen aikana. Toisaalta silloin on myös jotain myytävää. Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää toteuttaa Karhusaaren satamainvestoinnit siten, että 1. Kaupunki perustaa satamatoiminnalle osakeyhtiön ja yhtiö saa tehtäväkseen harjoittaa satamatoimintaa ja rakentaa uuden sataman Karhusaareen; 2. Osakepääoma on vähintään ja enintään 1 M ; 3. Kristiinankaupunki myöntää tarvittavat takuut otettaville lainoille.

17

18

19

20 Tekninen lautakunta VAASAN HALLINTO-OIKEUS; TEKNISEN LAUTAKUNNALLE JÄTETTY LAU- SUNTOPYYNTÖ KOSKIEN ULF LINDEDAHLIN VALITUSTA (NEA/SS) Vaasan hallinto-oikeus kehottaa teknistä lautakuntaa antamaan lausunnon Ulf Lindedahlin jättämästä valituksesta koskien yllä mainittua päätöstä ( / 154). Lindedahl katsoo, että teknisen lautakunnan tulee muuttaa päätöstään siten, että tonttijakomuutos pannaan täytäntöön. Todettakoon, että toimitusinsinööri päätti rasitetoimituksessa (vuonna 2006) hylätä Lindedahlin ja Haleniuksen anomuksen tierasitteesta naapuritontille nro 1024, päätöksestä valitettiin maaoikeuteen, joka vahvisti toimitusinsinöörin päätöksen. Maaoikeus totesi, että Lindedahl voi järjestää tieyhteyden Itäiselle Pitkäkadulle oman tonttinsa kautta, vaikka se aiheuttaa haittaa toiselle omistajalle (Halenius), tätä ei voida tulkita kannanottona tonttijaon puolesta. Laissa ei ole mainintaa siitä, että tontinosilla (määräosilla) olisi oikeus tieyhteyteen. Oikeus koskee vain kokonaisia tontteja ja kiinteistöjä. Tonttijaon muuttaminen toimivaltaisen viranomaisen toimesta edellyttää ensinnäkin, kuten yllä olevassa valmistelussa ( 154) on todettu, että tontinomistajat ovat yksimielisiä asiasta. Sen jälkeen tulee tarkistaa, ettei tonttijako ole voimassa olevan asemakaavan vastainen ja että se täyttää muut juridiset vaatimukset. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että päätös , jonka mukaan suoritettua tonttijakoa ei panna täytäntöön, on syntynyt oikeassa järjestyksessä ja on oikea tämän hetkistä tilannetta ajatellen. Lindedahl ei ole valituksessaan esittänyt mitään uusia tosiasioita, joiden vuoksi valitus tulee hylätä.

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 4/52 Kokousaika Torstaina 26. kesäkuuta 2014, klo 19.00-22.20 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot