KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano 2011 FI FI

2 KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano 2011 FI 2 FI

3 SISÄLLYSLUETTELO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano Johdanto Täytäntöönpano mikroluotontarjoajien tasolla Tehdyt sopimukset Rahoitetut toimet Hyväksytyt ja hylätyt hakemukset Vaikutus mikrolainaajien tasolla Mikrolainojen ja edunsaajien määrät Lopullisten edunsaajien tyypit Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vaikutukset yhteiskuntaan ja työllisyyteen Keskinäinen täydentävyys ja koordinointi muiden Euroopan unionin välineiden kanssa Päätelmät ja näkymät FI 3 FI

4 1. JOHDANTO Eurooppalainen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeva Progressmikrorahoitusjärjestely (jäljempänä Progress-mikrorahoitusjärjestely ) perustettiin maaliskuussa 2010 päätöksellä N:o 283/2010/EU (jäljempänä Progress-järjestelyn perustamispäätös ). EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneet mikroluotontarjoajat voivat hakea Euroopan investointirahastosta (EIR) takauksia tai rahoitettuja välineitä (velkasitoumuksia, oman pääoman ehtoisia välineitä ja riskinjakovälineitä), voiodakseen toimia rahoituksen välittäjinä Progress-mikrorahoitusjärjestelyssä 1. Ne myöntävät mikrolainoja (alle euron lainoja) mikroyrityksille tai luonnollisille henkilöille, etenkin henkilöille, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää työpaikkansa, jotka ovat vaarassa syrjäytyä sosiaalisesti tai joilla on muita heikommat edellytykset saada perinteistä lainaa. Mikrolainojen tavoitteena on oltava mikroyritysten perustaminen ja/tai kehittäminen. Kaudella Euroopan unioni osoittaa Progress-mikrorahoitusjärjestelylle 103 miljoonaa euroa 2. Euroopan investointipankki (EIP) on puolestaan sitoutunut osoittamaan täydentävät 100 miljoonaa euroa rahoitettuihin välineisiin. Yhteensä 203 miljoonan euron määrärahat on jaettu kahteen osajärjestelmään seuraavasti: 25 miljoonaa euroa takauksiin ja 178 miljoonaa euroa rahoitettuihin välineisiin. EIR panee Progressmikrorahoitusjärjestelyn täytäntöön komission ja EIP:n puolesta. Vuosi 2011 oli Progress-mikrorahoitusjärjestelyn ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Progress-järjestelyn perustamispäätöksen 8 artiklan mukaisesti tässä kertomuksessa tarkastellaan täytäntöönpanoa mikroluotontarjoajien tasolla, myös EIR:n kanssa tehtyjä sopimuksia, maantieteellistä jakautumista, rahoitettuja toimia sekä hyväksyttyjä ja hylättyjä hakemuksia. Kertomuksen toisessa osassa analysoidaan vaikutusta mikrolainaajien tasolla, edunsaajatyypit ja alakohtainen jakautuminen mukaan luettuina. Analysointi tehdään tässä vaiheessa saatavina olevien tietojen perusteella. Viimeisissä kohdissa tarkastellaan Progressmikrorahoitusjärjestelyn ja muiden välineiden keskinäistä täydentävyyttä sekä näkymiä tulevan kehittämisen kannalta. Kertomus koskee vuotta 2011 mutta sisältää myös tätä uudempia tietoja, jos niitä on saatavilla. 2. TÄYTÄNTÖÖNPANO MIKROLUOTONTARJOAJIEN TASOLLA 2.1. Tehdyt sopimukset Rahoituksen välittäjien tyypit Useat erilaiset rahoituksen välittäjät kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla voivat saada Progress-mikrorahoitusta, myös pankit ja pankkialan ulkopuoliset laitokset sekä yksityiset ja julkiset laitokset. Alalla on oltu hyvin kiinnostuneita 1 2 Lisätietoja saa vuoden 2010 täytäntöönpanokertomuksesta, KOM(2011) 195. Alustavasti säädetyn 100 miljoonan euron lisäksi määrärahoja on osoitettu täydentävät kolme miljoonaa euroa Euroopan parlamentin valmistelutoimesta (lisätietoja saa vuoden 2010 täytäntöönpanokertomuksesta). FI 4 FI

5 järjestelyyn kuuluvista välineistä. Maaliskuuhun 2012 mennessä EIR on tehnyt 18 sopimusta seuraavien 16 mikroluotontarjoajan kanssa: kahdeksan pankkialan ulkopuolista laitosta: microstart (BE), Mikrofond ja JOBS MFI (BG), Créasol (FR), Qredits (NL), Inicjatywa Mikro (PL), FAER ja Patria Credit (RO); seitsemän pankkia: Central Cooperative Bank (CY), Pancretan Cooperative Bank (EL), Siauliu Bankas (LT), FM Bank (PL), Millennium Bank (PT), Banca Transilvania (RO) ja Volksbank Slovenia (SI); yksi julkinen laitos: ICREF (ES). Erilaisten rahoituksen välittäjien ansiosta järjestelyllä voidaan tarjota lainaa useille erilaisille mikroyrittäjille (katso myös 3.2 kohta). Mikroluotontarjoajat kaikilla alueellisilla tasoilla ovat edustettuina. Jotkut mikroluotontarjoajat kattavat kokonaisia valtioita, kuten FM Bank Puolassa, kun taas toiset toimivat alueellisesti tai paikallisesti. Esimerkiksi espanjalainen ICREF on keskittänyt toimintansa Murcian alueelle, kun taas portugalilaisella Millennium Bank -pankilla on toimipisteitä Lissabonissa, Portossa, Azoreilla ja Madeiralla. Belgialainen microstart toimii tietyillä Brysselin alueilla. Maantieteellinen jakautuminen Vaikka Progress-mikrorahoitusjärjestely perustuu kysyntään, tavoitteena on saavuttaa maantieteellinen tasapaino. Tämän takia EIR:n on annettava takauksia rahoituksen välittäjille vähintään 12 jäsenvaltiossa ja noudatettava takausten maakohtaista keskittämisrajoitusta. Maaliskuun 2012 loppuun mennessä takauksia on annettu kuudessa valtiossa (BE, EL, NL, PL, PT ja RO lisätietoja saa taulukosta 1). Rahoitetuista välineistä tehtiin sopimuksia seuraavissa yhdeksässä jäsenvaltiossa: BG, CY, EL, ES, FR, LT, PL, RO ja SI. Progress-mikrorahoitusjärjestelyssä rahoitettuihin välineisiin sovellettavien hallinnointisääntöjen mukaan rahoituksen välittäjien osuus yhdessä jäsenvaltiossa saa olla enintään 10 prosenttia sijoittajien kohdesitoumusten kokonaismäärästä eli tällä hetkellä 17,5 miljoonaa euroa. Romania on ainoa valtio, joka on lähellä raja-arvoa, sillä sen kolmen sopimuksen arvo on yhteensä 16,5 miljoonaa euroa. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn maantieteellinen jakautuminen (maaliskuu 2012) FI 5 FI

6 Tehty Hyväksytty 2.2. Rahoitetut toimet Takaukset Yksinomaan komission rahoittamassa Progress-mikrorahoitusjärjestelyn takausten osajärjestelmässä EIR voi myöntää mikroluotontarjoajien salkuille takauksia. Se voi myös myöntää vastatakauksia niiden laitosten takaamiseksi, jotka puolestaan myöntävät takauksia mikroluotontarjoajien mikroluottosalkkujen kattamiseksi. Takauksien ansiosta mikroluotontarjoajat voivat tavallista helpommin tarjota palvelujaan riskiryhmiksi katsotuille kohderyhmille, kuten uusille yrittäjille, jotka eivät ole vielä harjoittaneet liiketoimintaa, nuorille tai vähemmistöryhmään kuuluville henkilöille. Tämä johtuu siitä, että takauksella katetaan osa mahdollisista häiriöistä, ja häiriöitä korvataan Progress-mikrorahoitusjärjestelystä 3. Takausten hakijat ovat yleensä mikrorahoituslaitoksia, jotka keskittyvät jo riskiryhmiin. Yksi esimerkki on belgialainen microstart, joka tarjoaa palvelujaan etenkin maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Hakijat voivat myös olla mikroluotontarjoajia, jotka haluavat laajentaa toimintaansa riskiryhmille kohdennettuun lainanantoon. Progress-mikrorahoitusjärjestelystä saamansa takauksen ansiosta puolalainen FM Bank voi tarjota palvelujaan uusille yrityksille, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa alle 12 kuukauden ajan. Muissa tapauksissa takauksella parannetaan mikrolainaajalle myönnettävän lainan ehtoja, toisin sanoen alennetaan korkotasoa tai kevennetään vakuuksia koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi romanialainen Patria Credit on saanut takauksen, jonka 3 Yksityiskohtainen kuvaus takauksista esitetään vuoden 2010 täytäntöönpanokertomuksessa, KOM(2011) 195. FI 6 FI

7 ehtona on, että se alentaa korkotasoaan 2,9 prosenttiyksikköä ja hankkii asiakkailtaan henkilökohtaisen takauksen eikä vaadi niiltä reaalivakuutta. Koska Progress-mikrorahoitustakausten kysyntä oli aluksi odotettua vähäisempää, takausten kestoa jatkettiin kolmesta vuodesta kuuteen vuoteen. Tämä lisäsi kiinnostusta takauksia kohtaan, ja maaliskuuhun 2012 mennessä oli käynnistetty kuusi takaustoimenpidettä. Rahoitetut välineet Euroopan komission ja EIP:n yhteisrahoittamassa rahoitettujen välineiden osajärjestelmässä on saatavilla neljäntyyppisiä tuotteita: paremmassa olevat lainat 4, huonommassa olevat lainat 5, riskinjakolainat 6, pääomasijoitukset (suorat tai epäsuorat pääomasijoitukset). Paremmassa olevien lainojen avulla lisätään rahoituksen välittäjien likviditeettiä, jonka avulla ne voivat puolestaan myöntää lainoja mikrorahoituksena. Paremmassa olevan lainan on valinnut 13 mikroluotontarjoajaa. Kyseinen tuote onkin tähän mennessä ollut alkuperäisten odotusten mukaisesti suosituin. Paremmassa olevien lainojen suosion yhtenä syynä on se, että ne ovat suhteellisen yksinkertaisia tuotteita ja käytettävissä nopeammin kuin pidemmälle kehitetyt huonommassa olevat lainat, riskinjakolainat tai pääomasijoitukset. Huonommassa olevilla lainoilla supistetaan pääomavaatimusta etenkin sellaisten pienten pankkien osalta, jotka haluavat parantaa omien varojensa riittävyyttä noudattaakseen lainsäädännön vaatimuksia. Näiden lainavälineiden ansiosta muilta sijoittajilta on helpompi saada lisärahoitusta, joten niillä on myös vipuvaikutus. Huonommassa olevien lainojen saamiseksi rahoituksen välittäjien on luotava mikrolainasalkku, jonka arvo on vähintään kaksikertainen saadun lainan arvoon nähden. Maaliskuuhun 2012 mennessä yksi mikroluotontarjoaja (Volksbank Slovenia) on tehnyt sopimuksen huonommassa olevasta lainasta. Riskinjakolainoissa yhdistetään paremmassa olevien lainojen ja salkkujen riskinjaon osatekijöitä. Riskinjakolainojen saamiseksi rahoituksen välittäjien on taattava saadun lainan koko arvo. Tämä tarkoittaa, että myös vipuvaikutus on vähintään kaksikertainen alkuperäiseen arvoon nähden. Pankit valitsevat todennäköisimmin riskinjakolainoja, etenkin supistushankkeiden yhteydessä Jos velallinen tekee konkurssin, paremmassa olevat lainat on maksettava takaisin ennen muista veloista suoritettavia maksuja. Paremmassa oleviin velkojiin nähden toissijainen rahoitus. Paremmassa olevat lainat yhdistettyinä riskin hajauttamiseen mikroluottosalkussa. Ensimmäinen sopimus riskinjakolainasta tehdään todennäköisesti vuonna FI 7 FI

8 Pääomaa voidaan lisätä suorilla sijoituksilla tiettyyn mikroluotontarjoajaan tai epäsuorilla sijoituksilla rahastoon, joka tekee sijoituksia mikroluotontarjoajiin. Koska mikroluotontarjoajat voivat saada pääoman ansiosta enemmän rahoitusta, rahoituksen välittäjien on luotava mikrolainasalkku, jonka arvo on vähintään kolmikertainen saadun pääomasijoituksen arvoon nähden 8. Takauksien ja rahoitettujen välineiden keskinäinen täydentävyys Laajan tuotevalikoiman ansiosta Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä voidaan tarjota palveluja useille rahoituksen välittäjille eri puolilla Eurooppaa. Progressmikrorahoitusjärjestelyn kaksi osajärjestelmää myös täydentävät toisiaan. Koska saatavana on sekä takauksia että rahoitettuja välineitä, maantieteellinen kattavuus on tavallista parempi, sillä kyseisiä välineitä käytetään yleensä eri valtioissa (katso 2.1 kohta). Jos mikroluotontarjoajalle on myönnetty tukea molemmista osajärjestelmistä, tuotteita käytetään toisiaan täydentävästi. Esimerkiksi Pancretan Cooperative Bank (EL) (i) käyttää takaukseen liittyvää riskivakuutta, jolla se kattaa alle kolme vuotta liiketoimintaa harjoittaneiden uusien yritysten tai sellaisten uusien lainanottajien suuririskisemmän salkun, jotka eivät voi antaa riittäviä vakuuksia, ja (ii) hyödyntää paremmassa olevasta lainasta saatavaa rahoitusta luodakseen erillisen salkun sellaisia nykyisiä yrityksiä varten, joilla on vaikeuksia saada mikrolainoja nykyisessä taloustilanteessa. Taulukko 1: Tiivistelmä Progress-mikrorahoitusjärjestelyn toimista (tilanne 31. maaliskuuta 2012) Jäsenvaltio Rahoituksen välittäjä Väline Tuki rahoituksen välittäjälle (EUR) BE microstart Takaus BG Mikrofond Paremmassa BG JOBS MFI Paremmassa CY Cooperative Central Bank Paremmassa FR Créasol Paremmassa EL Pancretan Cooperative Bank Takaus Paremmassa LT Siauliu Bankas Paremmassa Epäsuorasta pääomasta tehdään todennäköisesti sopimus erään Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan rahaston kanssa vuonna FI 8 FI

9 NL Qredits Takaus PL FM Bank Takaus PL Inicjatywa Mikro Paremmassa PT Millenium Bank Takaus RO Patria Credit Takaus Paremmassa RO FAER Paremmassa RO Banca Transilvania Paremmassa SI Volksbank Slovenia Huonommassa ES ICREF Paremmassa 12 jäsenvaltiot a 16 mikroluotontarjo ajaa sopimusta Rahoituksen määrä EIR on 31. maaliskuuta 2012 lähtien myöntänyt mikroluotontarjoajille sitoumuksia yhteensä 73,87 miljoonalla eurolla. Takauksia koskevassa osajärjestelmässä sitoumusten arvo on yhteensä 4,87 miljoonaa euroa (takauksiin varatusta 25 miljoonasta eurosta). Tämä on huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2011 loppua koskeva kahdeksan miljoonan euron ennuste. EIR on kuitenkin vahvistanut, että takauksille on entistä enemmän kysyntää. Näin ollen vuonna 2012 tehtäneen useita uusia sopimuksia myös suuremmista summista. Kysyntä on kasvanut myös siksi, että takauksien kestoa on jatkettu kolmesta vuodesta kuuteen vuoteen. Rahoitettujen välineiden osajärjestelmästä mikroluotontarjoajille osoitetut 69 miljoonan euron sitoumukset ovat odotettua 44 miljoonaa euroa suuremmat. Tämä johtuu alalla olevasta suuresta kysynnästä ja EIR:n toimista, joilla on etsitty mahdollisia sijoituskohteita. Paremmassa olevan lainan maksut suoritetaan erissä kuukauden aikana. Näin ollen odotetaan, että vuonna 2011 sovitut toimet maksetaan kokonaisuudessaan vuonna Ensimmäinen erä maksetaan, kun mikroluotontarjoaja täyttää tietyt ehdot, kuten toimintavalmiuksiin tai asiakkaille myönnettävien lainojen käytäntöjen kehittämiseen liittyvät ehdot. Jokainen maksu on FI 9 FI

10 yleensä enintään 50 prosenttia kaikista sitoumuksista. Seuraavat maksut suoritetaan vasta, kun aiemmin neuvotellut mikrolainan tuottotavoitteet on saavutettu. Maaliskuuhun 2012 mennessä on maksettu 19,1 miljoonaa euroa seuraavasti: Cooperative Central Bank (CY): neljä miljoonaa euroa; ICREF (ES): neljä miljoonaa euroa; Patria Credit (RO): neljä miljoonaa euroa; Siauliu Bankas (LT): 2,5 miljoonaa euroa; JOBS MFI (BG): kaksi miljoonaa euroa; Mikrofond (BG): 1,5 miljoonaa euroa; Inicjatywa Mikro (PL): 0,89 miljoonaa euroa; ja FAER (RO): 0,24 miljoonaa euroa Hyväksytyt ja hylätyt hakemukset Jotta mikroluotontarjoajasta tehtäisiin Progress-mikrorahoitusjärjestelyn rahoituksen välittäjä, mikroluotontarjoajan on haettava takausta vastaamalla kiinnostuksenilmaisupyyntöön tai toimitettava rahoitettuja välineitä koskevat hakemukset suoraan EIR:lle 9. EIR arvioi ehdotukset ja suorittaa hakemusten esittäneiden mikroluotontarjoajien yritystarkastuksen. Takauksia varten tarvitaan myös komission hyväksyntä. Kun EIR:n hallitukselta on saatu hyväksyntä, EIR ja rahoituksen välittäjä neuvottelevat ja tekevät sopimuksen. Tähän mennessä ei ole virallisesti hylätty yhtään hakemusta, jolla on haettu rahoitusta Progress-mikrorahoitusjärjestelystä. Useat mikroluotontarjoajat ovat kuitenkin päättäneet olla hakematta rahoitusta sen jälkeen, kun ne ovat ottaneet ensimmäisen kerran yhteyttä EIR:ään. Takauksien osalta tämä johtuu osittain siitä, että mikroluotontarjoajat ovat havainneet, että rahoitetut välineet vastaavat loppujen lopuksi paremmin niiden tarpeita. Rahoitettujen välineiden osalta toimiin, joita ei enää käsitellä virallisesti, kuuluu kaksi paremmassa olevaa lainaa koskevaa sopimusta sellaisten kahden mikroluotontarjoajan kanssa, jotka eivät enää tarvitse tukea Progressmikrorahoitusjärjestelystä. Suorista pääomasijoituksista vertaistasolla tapahtuvaan luotonantojärjestelmään on luovuttu Progress-järjestelyn perustamispäätöksen noudattamiseen liittyvien epäselvyyksien takia. Yleisellä tasolla tietyt varhaisen vaiheen yhteydenotot eivät ole johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin, koska pyydetyt rahamäärät ovat liian suuria tai mikroluotontarjoajan koko ja riskiluokitus ovat riittämättömiä tai sen luotonantokäytännöt kyseenalaisia. Lisäksi monia EIR:n hallituksen hyväksymiä sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu, ja niihin liittyvät tulevat toimet ovat vielä epävarmoja. Tämä koskee muun muassa erästä epäsuoraa pääomasijoitusta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneeseen rahastoon. Sijoitus hyväksyttiin jo joulukuussa Rahoituksen välittäjän organisaatiorakenteen kehittämisen takia vaikuttaa kuitenkin siltä, että kiinnostus EIR:n kanssa tehtävään sopimukseen on hiipunut. Neuvottelut italialaisen luotonantajan kanssa tehtävästä sopimuksesta, jonka EIR:n hallitus on hyväksynyt, on keskeytetty siihen asti, kunnes välittäjän tasolla tehtävä uusi pääomasijoitus vahvistetaan. Myös erään italialaisen takauslaitoksen kanssa tehtävän vastatakaussopimuksen tulevaisuus on epävarma kansalliseen lainsäädäntöön äskettäin tehtyjen muutosten takia. Muutosten takia takauslaitos ei voi yhtä 9 FI 10 FI

11 tehokkaasti täyttää Progress-mikrorahoitusjärjestelyssä asetettuja täydentävyyttä koskevia vaatimuksia. 3. VAIKUTUS MIKROLAINAAJIEN TASOLLA 3.1. Mikrolainojen ja edunsaajien määrät Tavoitteet Lopullisille edunsaajille annettavan mikroluoton osalta arvioidaan, että yhteensä 203 miljoonan euron määrärahoilla saadaan vipuvaikutuksen ansiosta käyttöön yhteensä 500 miljoonan euron arvosta mikroluottoja eli noin mikrolainaa. Nykyisten mikroluotontarjoajien kanssa tehtyjen 18 sopimuksen sopimusehtojen perusteella odotetaan, että marraskuussa 2012 sidotuilla 73,87 miljoonalla eurolla eli yli yhdellä kolmasosalla kaikista käytettävissä olevista määrärahoista saadaan tulevina vuosina käyttöön yli 170 miljoonaa euroa mikrolainoja varten. Tämä varmistetaan useilla rahoituksen välittäjille suunnatuilla kannustimilla. Jos mikroluotontarjoaja ei saavuta esimerkiksi paremmassa olevan lainan ehtona olevia sovittuja mikrolainojen tuottotavoitteita, mikroluotontarjoajan on maksettava laina etuajassa. Tällä kannustetaan selvästi välittämään lainaa mikrolainaajille tehokkaasti ja vaikuttavasti. Vastaavanlaista kannustinta käytetään takausten osalta: vaikka takauksia myönnetään periaatteessa ilmaiseksi, mikroluotontarjoajien on maksettava sitoumusmaksu, jos ne maksavat alle 90 prosenttia mikrolainojen sovitusta määrästä. Myönnettyjen mikrolainojen ja edunsaajien määrät Maaliskuusta 2012 lähtien mikroluotontarjoajat Alankomaissa, Belgiassa, Bulgariassa, Espanjassa, Liettuassa, Puolassa ja Romaniassa ovat antaneet käyttöön mikroluottoa yhteensä 26,8 miljoonalla eurolla (17,8 miljoonaa euroa takauksina ja 9,1 miljoonaa euroa rahoitettuina välineinä) 10. Tämä vastaa 15,72:ta prosenttia määrästä, jota odotetaan maaliskuuhun 2012 mennessä tehtyjen 18 sopimuksen nojalla. Numerotasolla tarkasteltuna nämä mikroluotontarjoajat ovat maaliskuuhun 2012 mennessä maksaneet mikrolainaa (1 834 lainaa takauksina ja lainaa rahoitettuina välineinä). Tämä vastaa 17,8:aa prosenttia 18 sopimuksen yhteenlasketusta ennusteesta. EIR:n arvioiden mukaan nykyiset luvut vastaavat pääosin mikroluottosalkkujen muodostamisen tyypillistä kehityskulkua kunkin sopimuksen tekemistä seuraavan 2 3 vuoden budjetointikauden aikana. Täytäntöönpanon kehityskulku noudattaa yleensä salkun epälineaarista muodostamista, jossa hidasta alkua seuraa määrän nopea kasvu. Kun sopimus on tehty, mikroluotontarjoajan on valmistauduttava käynnistämään mikroluoton myöntämiseen liittyvät toimet varsinkin, jos tarjolle asetetaan uusi mikrolainatuote. On esimerkiksi mahdollista, että julkisen laitoksen on 10 Luvuilla viitataan mikroluottosalkkuihin, jotka mikroluotontarjoajat ovat muodostaneet Progressmikrorahoitusjärjestelyn avulla. FI 11 FI

12 ennen ensimmäisen mikrolainan maksamista toteutettava tarjouskilpailu yhteistyöpankin löytämiseksi. Tämä voi kestää useita kuukausia. Takaukset ovat yleensä saatavilla kahden vuoden ajan. Paremmassa olevan lainan budjetointikausi on 2 3 vuotta. Tämä tarkoittaa, että mikroluotontarjoajat, jotka ovat tähän mennessä tehneet sopimuksia, todennäköisesti saavuttavat tavoitteeksi asetetut mikrolainojen summat ja lukumäärät vuosina Lopullisten edunsaajien tyypit Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä tuettavien mikroluotontarjoajien kohderyhmänä on laaja joukko lopullisia edunsaajia. Jotkut mikroluotontarjoajat keskittyvät itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja/tai yleisesti mikroyrityksiin. Esimerkkejä ovat Banca Transilvania (RO), joka esittelee itsensä yritteliäiden ihmisten pankiksi, Cooperative Central Bank (CY), joka tarjoaa palveluja toiminimille, sekä Pancretan Cooperative Bank (EL), joka on ottanut kohderyhmäksi nykyiset mikroyritykset, joiden on vaikea saada rahoitusta. Useat mikroluotontarjoajat ovat valinneet kohderyhmäkseen maaseutualueiden yrittäjät ja keskittyvät toiminnassaan maatalouteen. Tämä on erityisen merkittävää valtioissa, joissa pankit ovat tyypillisesti keskittyneet suuriin kaupunkeihin. Näin ollen FAER ja Patria Credit täyttävät markkinoiden merkittävän puutteen Romaniassa, samoin kuin Mikrofond Bulgariassa. Myös Inicjatywa Mikro (PL) on ottanut kohderyhmäkseen itsenäiset ammatinharjoittajat, etenkin maataloustuotteiden tuottajat. Useat mikroluotontarjoajat pyrkivät tarjoamaan rahoitusta uusille yrityksille, jotka yleensä katsotaan melko suuririskisiksi kohteiksi. FM Bank (PL) keskittyy yrityksiin, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa alle 12 kuukauden ajan. Qredits (NL) on luonut Progress-mikrorahoitusjärjestelystä rahoitettavan salkun, jolla rahoitetaan uusia yrityksiä. Volksbank Slovenia ja Pancretan Cooperative Bank (EL) ovat ottaneet kohderyhmäkseen mikroyritykset, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa alle kolmen vuoden ajan. Pancretan Cooperative Bank tarjoaa palvelujaan myös uusille lainaajille, joilla on toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, mutta jotka eivät voi antaa riittäviä vakuuksia. Jotkut Progress-mikrorahoitusjärjestelyn rahoituksen välittäjät tarjoavat palvelujaan myös erityisen heikossa asemassa oleville ryhmille, kuten nuorille ja naisille (ICREF (ES)). JOBS MFI (BG) myöntää mikrolainoja ja mikroluottoja työttömille tai työnhakijoille, jotka haluavat perustaa oman yrityksen. Belgialainen microstart on ottanut asiakkaikseen ennen kaikkea maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, kun taas Siauliu Bankas (LT) pyrkii myöntämään vähintään 50 prosenttia rahoituksestaan naisyrittäjille ja mikroyrityksille, jotka työllistävät pääosin naisia tai jotka ovat yksinomaan naisomistuksessa. Millennium Bank (PT) on ottanut salkkunsa yhteydessä yhteistyökumppanikseen järjestön, joka tukee sosiaalisesti syrjäytyneitä henkilöitä, kuten kodittomia tai entisiä huumeriippuvaisia ja romaneja. Créasol (FR) on valinnut kohderyhmäkseen työttömät, joilla on usein maahanmuuttajatausta ja jotka haluavat perustaa yrityksen tai kehittää liiketoimintaansa ja joille jokin alueella toimiva pankki on kieltäytynyt myöntämästä rahoitusta. FI 12 FI

13 3.3. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vaikutukset yhteiskuntaan ja työllisyyteen EIR raportoi komissiolle Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vaikutuksista yhteiskuntaan ja työllisyyteen järjestelyn edunsaajina olevien mikroluotontarjoajien toimittamien tietojen perusteella. Tämäntyyppinen yhteiskunnallisten vaikutusten raportointi ei ole yleinen käytäntö markkinoilla, ja siksi sisäisiä menettelyjä ja järjestelmiä oli mukautettava niin, että mikroluotontarjoajat voivat raportoida EIR:lle. Yhteiskunnallisia selvityksiä on nykyisin toimitettava kerran vuodessa syyskuun 30. päivään mennessä. Vuonna 2011 kyseiseen määräaikaan mennessä vain viisi mikroluotontarjoajaa oli käynnistänyt luoton myöntämisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn mukaisesti, mutta tiettyjä tietoja on saatavilla vain kahdelta mikroluotontarjoajalta. Osa ongelmista selittyy sillä, että selvityksiä oli laadittava nyt ensimmäistä kertaa. Näin ollen tietoja työllisyyteen ja yhteiskuntaan kohdistuvista vaikutuksista ei voida pitää edustavina. On myös liian aikaista kerätä tietoja tuettujen yritysten toiminnan kestävyydestä. Uusien työpaikkojen ja yritysten kehittäminen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vaikutuksia uusien työpaikkojen kehittämiseen voidaan mitata niiden työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden määrän perusteella, jotka ovat aloittaneet liiketoiminnan mikrolainojen avulla. Kun huomioon otetaan tiedot, jotka microstart (BE) ja Mikrofond (BG) ovat toimittaneet, tämä koskee 27,46:ta prosenttia asiakkaista. Lisäksi jotkin tiedot viittaavat siihen, että osa aiemmin työelämässä olleista henkilöistä oli työskennellyt osa-aikaisesti. Tiedot tietyistä, mikrolainan myöntämisen aikaan toimintaansa jo harjoittaneista mikroyrityksistä osoittavat, että lähes 60 prosenttia tuetuista yrityksistä on harjoittanut liiketoimintaansa alle vuoden ajan. Siksi ne luokitellaan suuririskisten mikrolainaajien ryhmään. Yli kolmasosa tuetuista yrityksistä on harjoittanut liiketoimintaa alle kuuden kuukauden ajan. Taulukko 2: Progress-mikrorahoitusjärjestelyn rahoituksen välittäjien rahoittamien yritysten taustat (syyskuun 2011 tilanne) Enintään kaksi vuotta Enintään yksi vuosi Enintään kuusi kuukautta FM Bank 100 % 94,39 % 58,88 % Mikrofond 40,93 % 30,38 % 13,50 % microstart 90,74 % 85,19 % 79,63 % Patria Credit 90,21 % 79,02 % 73,43 % Qredits 75,42 % 55,87 % 24,39 % Yhteensä 73,01 % 58,63 % 34,69 % Kattavuus heikommassa asemassa olevien kohderyhmien osalta FI 13 FI

14 Korkeammin koulutetut henkilöt osallistuvat yritystoimintaan todennäköisemmin kuin alemman asteen koulutuksen saaneet henkilöt 11. Tiedot, jotka microstart ja Mikrofond ovat toimittaneet asiakkaidensa koulutustaustasta, kuitenkin osoittavat, että yli kolme neljäsosaa rahoitusta saaneista mikrolainaajista on suorittanut joko toisen asteen koulutuksen (71 prosenttia) tai ainoastaan peruskoulun (viisi prosenttia). Tämä osoittaa, että kyseiset rahoituksen välittäjät tarjoavat palvelujaan myös sellaisille henkilöille, jotka ovat muita heikommassa asemassa työmarkkinoilla. Ikään perustuvan heikomman aseman osalta noin viisi prosenttia mikrolainaajista oli alle 25-vuotiaita ja 13 prosenttia ikääntyneitä (yli 54-vuotiaita). Iältään vuotiaiden henkilöiden ryhmä ei kuitenkaan missään nimessä ole yhtenäinen. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn mahdollisuuksista edistää nuorten työllistymistä voitaisiin saada parempi käsitys, jos tarkasteltavaksi otettaisiin ryhmä, joka edustaa vuotiaita lopullisia edunsaajia. Lähes 10 prosenttia rahoitettujen mikroyritysten henkilöstöstä oli alle 25-vuotiaita nuoria ja 12 prosenttia yli 55- vuotiaita ikääntyneitä henkilöitä. Luvut vaihtelevat suuresti sukupuolen mukaan. Ennen kaikkea Bulgarian maaseutualueilla toimivan Mikrofondin asiakkaista vain 28 prosenttia on naisia (mikä on naisyrittäjien 31 prosentin kansallista keskiarvoa vähemmän 12 ), kun taas useimmat Brysseliin sijoittautuneen microstartin asiakkaista ovat naisia (54 prosenttia). Luku on huomattavasti naisyrittäjien 29 prosentin kansallista keskiarvoa suurempi. Muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien kattavuuden osalta kaksi mikroluotontarjoajaa, jotka antoivat selvityksen kyseisestä tekijästä, eivät olleet syyskuuhun 2011 mennessä myöntäneet rahoitusta vammaisille yrittäjille. Mikrofond kuitenkin raportoi, että 18,8 prosenttia sen asiakkaista kuuluu todennäköisesti romaniyhteisövähemmistöön maaseutualueilla, joilla Mikrofond harjoittaa toimintaansa. Monet microstartin asiakkaista ovat maahanmuuttajataustaisia, ja 93 prosenttia asiakkaista on syntynyt ulkomailla. Mallilomakkeita on mukautettava, jotta tämä kävisi ilmi virallisista selvityksistä. Neljän mikroluotontarjoajan toimittamien tietojen perusteella noin yksi prosentti rahoitettujen mikroyritysten työntekijöistä on vammaisia ja kahdeksan prosenttia kuuluu johonkin vähemmistöryhmään. Otannan pienen koon takia on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä Progressmikrorahoitusjärjestelyn vaikutuksista yhteiskuntaan ja työllisyyteen. Mikroluotontarjoajien ilmoittamat kohderyhmät ja alustavat tiedot todellisesta vaikutuksesta kuitenkin viittaavat siihen, että Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä edistetään työpaikkojen luomista ja parannetaan heikommassa asemassa olevien ryhmien asemaa taloudellisen osallisuuden edistämistä koskevan poliittisen tavoitteen mukaisesti. Yritysten alakohtainen ja maantieteellinen jakautuminen Euroopan komissio, Flash Eurobarometri 283: Yrittäjyys EU:ssa ja sen ulkopuolella. Kyselytutkimus EU:ssa, EFTA-maissa, Kroatiassa, Turkissa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa, toukokuu Euroopan komissio, Naisten ja miesten tasa-arvo 2010, KOM(2009) 694 lopullinen. FI 14 FI

15 Viiden raportoineen mikroluotontarjoajan syyskuusta 2011 lähtien rahoittamat mikrolainaajaa toimivat useilla eri aloilla. Merkittävin ala on kauppa, jonka osuus on 28,5 prosenttia rahoitetuista mikroyrityksistä. Toisena on maatalous, jonka osuus on 20 prosenttia. Rahoitettujen mikroyritysten alakohtainen jakautuminen 6% 7% 20% Maatalous 4% Teollisuus 9% 4% 3% 6% Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä 6% 7% Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Koulutus sekä terveys- ja sosiaalipalvelut Muu palvelutoiminta 28% Maatalouden alalla toimivien mikroyritysten suuri osuus selittyy sillä, että Patria Credit ja Mikrofond ovat osa otantaa. Ne keskittyvät toiminnassaan Romanian ja Bulgarian maaseutualueisiin. 4. KESKINÄINEN TÄYDENTÄVYYS JA KOORDINOINTI MUIDEN EUROOPAN UNIONIN VÄLINEIDEN KANSSA Mikroluotontarjoaja tarvitsee yleensä rahoitusta, jolla se voi kehittää mikrolainasalkkuaan ja riskinjakovälineitä salkkuun liittyvän riskin pienentämiseksi. Se myös tarvitsee siemenrahoitusta ja muuta kuin rahoitukseen liittyvää teknistä tukea, jotta se voi vahvistaa tai lisätä institutionaalisia valmiuksiaan. Muutaman viime vuoden aikana mikrorahoitustuen erilaisia osatekijöitä on tarjottu seuraavista EU:n erilaisista täydentävistä välineistä: Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä paikataan merkittävä aukko salkkujen rahoituksen osalta. Mikroluottosalkkujen takauksia on jo saatavana kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta sekä Progressmikrorahoitusjärjestelystä myönnettävien takausten otsakkeet täydentävät nykyisin toisiaan. Periaatteessa mikroluottotakauksia myönnetään kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta vain, jos Progressmikrorahoitusjärjestelmän nojalla ei voida tehdä sopimusta kohteen maantieteellisen sijainnin (kolmannet maat), enimmäismäärän suuruuden tai salkun yksinomaan kaupallisen luonteen takia. EIR on julkaissut FI 15 FI

16 verkkosivustollaan sopimusten tekemistä koskevat suuntaviivat, joilla mikroluotontarjoajia autetaan hakumenettelyssä. Rajattu määrä siemenrahoitusta, jonka avulla mikrorahoituksen välittäjät voivat kehittää valmiuksiaan, osoitettiin Euroopan parlamentin valmistelutoimesta EU:n mikroluotontarjoajien kehittämisen edistämiseksi. MicroStart ja Qredits saivat täydentävää tukea sekä Progress-mikrorahoitusjärjestelystä että Euroopan parlamentin valmistelutoimesta. Koska Euroopan parlamentin valmistelutoimi oli pilottihanke, siemenrahoitusta ei ole enää saatavana nykyistä rahoituskehystä varten. Aloitteen onnistuminen kannusti kuitenkin komissiota sisällyttämään valmiuksien kehittämistä koskevan osatekijän mikrorahoitustukea koskevaan välineeseensä, jota on ehdotettu sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan Euroopan unionin ohjelman yhteydessä (katso myös 5 kohta). JASMINE-aloitteella pyritään kehittämään mikroluotontarjoajien valmiuksia eri aloilla, kuten institutionaalisen hallinnan, tietojärjestelmien, raportointistandardien ja riskinhallinnan alalla. Kyseisen aloitteen mukaisesti mikroluotontarjoajat voivat teettää organisaatiostaan arvioinnin ja/tai luokituksen ja saada sen jälkeen neuvontaa ja koulutusta etenkin määritettyjen puutteiden korjaamiseksi. JASMINE-aloitteella mikroluotontarjoajia autetaan valmistautumaan täyttämään lisätuen saamisen edellytykset. Useat JASMINEaloitteen edunsaajat ovat onnistuneesti hakeneet Progress-mikrorahoitusta. Esimerkkejä ovat JOBS MFI (BG), Mikrofond (BG), Créasol (FR), Qredits (NL), Patria Credit (RO) ja FAER (RO). Useat Progressmikrorahoitusjärjestelyn rahoituksen välittäjät (esimerkiksi Qredits ja microstart) ovat puolestaan myöhemmin pyytäneet mahdollisuutta osallistua JASMINE-aloitteeseen. Tämä osoittaa, että nämä kaksi aloitetta täydentävät toisiaan. 13 Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä täydennetään myös rakennerahastoja. Useat jäsenvaltiot hyödyntävät Euroopan sosiaalirahastoa liiketoiminnan kehittämispalvelujen, kuten neuvonnan tai uusien yrittäjien koulutuksen, rahoittamiseksi. Näillä palveluilla voidaan yleensä lisätä uusien yritysten selviytymisastetta, vaikka ne tulevat kalliiksi mikroluotontarjoajille. Tämän takia Progress-mikrorahoitusjärjestelystä tuettavien mikroluotontarjoajien on tehtävä yhteistyötä näitä palveluja tarjoavien organisaatioiden ja etenkin Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettujen organisaatioiden kanssa. Komissio on edistänyt keskinäistä oppimista tällä alalla rahoittamalla CoPIEverkostoa (Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship). Tämä Euroopan sosiaalirahaston hallinnasta vastaavien viranomaisten verkosto on kehittänyt useita välineitä, jotka liittyvät toiminnan suunnitteluun, laadunhallintaan, yrittäjyyskoulutukseen, rahoituksen saatavuuteen ja liiketoiminnan yhdennettyyn tukemiseen. Välineiden tarkoituksena on auttaa poliittisia päättäjiä parantamaan tukijärjestelmiä, jotta yrittäjyydestä tehdään 13 Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva, Euroopan unionin ohjelmassa ehdotettu myöhemmin sovellettava mikrorahoitusväline (katso 5 kohta) edellyttää, että mikroluotontarjoajat noudattavat tiukkoja laatuvaatimuksia mikroluotontarjoajien eurooppalaisten käytännesääntöjen (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision) periaatteiden mukaisesti. FI 16 FI

17 toteuttamiskelpoinen vaihtoehto kaikille yhteiskunnan jäsenille, myös heikommassa asemassa oleville ryhmille. Välineet ovat saatavilla Internetissä 14. Jotkut jäsenvaltiot ja alueet käyttävät osan rakennerahastoista osoitetuista määrärahoistaan parantaakseen mikroyrityksille suoraan tai holding-tyyppisten rahastojen sekä JEREMIE-aloitteen kautta annettavan rahoituksen saatavuutta. 5. PÄÄTELMÄT JA NÄKYMÄT Vaikka Progress-mikrorahoitusjärjestely on ollut kokonaisuudessaan toiminnassa hieman yli vuoden, siitä voidaan jo tässä vaiheessa tehdä useita myönteisiä päätelmiä. Tehdyt 18 sopimusta osoittavat, että Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä vastataan useiden erilaisten mikroluotontarjoajien tarpeisiin eri puolilla EU:ta. Vuoden 2012 loppuun mennessä uusia sopimuksia tehtäneen Belgiassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Ruotsissa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivien mikroluotontarjoajien kanssa. Mikroluotontarjoajien laatimista selvityksistä käy ilmi, että järjestely on vaikuttanut myönteisesti työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Komissio tarkastelee EIR:n kanssa, miten yhteiskunnallisten vaikutusten raportointijärjestelmää voidaan parantaa. Komissio on ehdottanut, että mikrorahoituksen kehittämistä eri puolilla EU:ta tuetaan seuraavan, vuosien rahoituskehyksen aikana sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta 15. Lähtökohdaksi otetaan menestyksekäs rahoituksen välittäjiin perustuva malli niin, että saataville annetaan yhtä kattava tuotevalikoima, parhaita käytäntöjä jaetaan ja taloudellista osallisuutta edistetään vahvistamalla heikompaan asemaan jääneitä markkinasegmenttejä. Nykyistä rahoituskehystä on arvosteltu muun muassa siitä, että EU:n mikrorahoitustuki on hajautettu useisiin erillisiin joskin täydentäviin ohjelmiin. Ehdotetulla sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevalla Euroopan unionin ohjelmalla mikrorahoitustuelle on tarkoitus luoda keskitetty palvelupiste. Sillä myös asetetaan saataville rahoitusta mikroluotontarjoajien valmiuksien vahvistamista varten Euroopan parlamentin valmistelutoimesta saatujen kokemusten perusteella. Lisäksi sillä annetaan mahdollisuus rahoittaa mikroluotontarjoajille tarjottavaa teknistä tukea. Mikrorahoitusjärjestelmiä, valmiuksien vahvistamiseen tähtääviä toimia ja yrittäjyyteen liittyviä tukipalveluja voidaan eri puolilla EU:ta edelleen rahoittaa rakennerahastoista (EAKR ja ESR), joita komissio ja jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat yhdessä KOM(2011) 609 lopullinen. FI 17 FI

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2013 COM(2013) 562 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2014 COM(2014) 639 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2017 COM(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE rajat ylittävistä ammattimaisista eurokäteisen maantiekuljetuksista

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: JULISTUKSET EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2058(BUD) Mietintöluonnos Petri Sarvamaa (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2058(BUD) Mietintöluonnos Petri Sarvamaa (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2017/2058(BUD) 28.4.2017 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos (PE602.991v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-9. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2014(BUD) Mietintöluonnos Nedzhmi Ali. PE597.

TARKISTUKSET 1-9. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2014(BUD) Mietintöluonnos Nedzhmi Ali. PE597. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2017/2014(BUD) 31.1.2017 TARKISTUKSET 1-9 Mietintöluonnos Nedzhmi Ali (PE597.463v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 1.10.2014 2014/2064(BUD) TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Patricija Šulin (PE537.331v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2017 COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 N 675 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 19. syyskuuta 2012 Kom:n asiak. nro: COM(2012) 538 final Asia: Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot