KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2013) 562 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano 2012 FI FI

2 KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano 2012 FI 2 FI

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Täytäntöönpano mikroluotontarjoajien tasolla Tehdyt sopimukset Rahoitetut toimet Rahoitetut ja hylätyt hakemukset Täytäntöönpano mikrolainaajien tasolla Mikrolainojen ja lopullisten edunsaajien määrät Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vaikutukset yhteiskuntaan ja työllisyyteen Kattavuus heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta Pienillä summilla suuri vaikutus Tuettujen yritysten alakohtainen ja alueellinen jakautuminen Keskinäinen täydentävyys ja koordinointi muiden välineiden kanssa Päätelmät ja näkymät FI 3 FI

4 1. JOHDANTO Eurooppalainen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeva Progressmikrorahoitusjärjestely perustettiin maaliskuussa 2010 päätöksellä N:o 283/2010/EU, jäljempänä Progress-järjestelyn perustamispäätös. Julkiset ja yksityiset laitokset, sekä pankit että pankkialan ulkopuoliset laitokset, voivat hakea Progress-mikrorahoitusjärjestelystä tukea takauksen tai rahoitetun välineen (velkasitoumukset, riskinjakovälineet ja pääomasijoitukset) muodossa. Koko talousarviosta 25 miljoonaa euroa on osoitettu takauksiin, jotka rahoittaa Euroopan komissio. Rahoitettuihin välineisiin osoitettu jäljelle jäävä talousarvio sisältää 75 miljoonaa euroa komissiolta ja 100 miljoonaa euroa Euroopan investointipankilta (EIP), joka on sitoutunut sijoittamaan saman verran kuin komissio ja joka on jo vahvistanut Progress-mikrorahoitusjärjestelyn ennakoitua vipuvaikutusta 1. Alun perin osoitettuihin 75 miljoonan euron määrärahoihin lisättiin kolme miljoonaa euroa Euroopan parlamentin valmistelutoimesta 2 vuonna 2010 ja kaksi miljoonaa euroa edellisen vuoden kokonaismäärärahasiirron yhteydessä vuonna Kaiken kaikkiaan Progress-mikrorahoitusjärjestelyssä on käytettävissä 205 miljoonaa euroa takauksiin ja rahoitettuihin välineisiin. Euroopan investointirahasto (EIR) antaa takaukset ja hallinnoi rahoitettuja välineitä komission ja EIP:n puolesta. Järjestelyyn valitut laitokset ryhtyvät rahoituksen välittäjiksi ja myöntävät mikrolainoja, joiden arvo voi olla enintään euroa, vaikka useimmat ovatkin valinneet pienempiä ylärajoja. Tuettujen mikrolainojen edunsaajat ovat mikroyrityksiä tai luonnollisia henkilöitä, joilla katsotaan olevan muita heikommat edellytykset saada lainaa markkinaehdoin 3. Tässä kertomuksessa tarkastellaan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpanoa yli kahden vuoden toiminnan jälkeen. Suurin osa EIR:n tiedoista on toimitettu 30. syyskuuta 2012 mennessä. Kertomuksessa annetaan myös tätä uudempia tietoja, jos niitä on saatavilla. Asiakirjan rakenne vastaa Progressjärjestelyn perustamispäätöksen 8 artiklassa asetettuja vaatimuksia. Ensimmäisessä osassa annetaan yksityiskohtaisia tietoja tehdyistä sopimuksista. Toisessa osassa tarkastellaan tietoja, jotka on kerätty järjestelyn yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Kolmannessa osassa selvitetään Progressmikrorahoitusjärjestelyn keskinäistä täydentävyyttä ja koordinointia muiden ohjelmien kanssa. Viimeisessä osassa määritetään mahdollisia tulevia vaikutuksia ja kehityssuuntauksia Lisätietoa Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vipuvaikutuksesta on tämän kertomuksen kohdassa Vipuvaikutusmahdollisuudet. Euroopan parlamentin valmistelutoimi Mikroluottojen kannalta suotuisamman toimintaympäristön edistäminen Euroopassa. Lisätietoa Progress-mikrorahoitusjärjestelyn toiminnasta on vuoden 2010 täytäntöönpanokertomuksessa KOM(2011) 195. FI 4 FI

5 2. TÄYTÄNTÖÖNPANO MIKROLUOTONTARJOAJIEN TASOLLA 2.1. Tehdyt sopimukset Rahoituksen välittäjien tyypit Progress-mikrorahoitusjärjestely tarjoaa laajan valikoiman rahoitusvälineitä. Järjestelyn monipuolinen tuotevalikoima kuvastaa rahoituksen välittäjien kirjoa. Rahoituksen välittäjiin kuuluu julkisia ja yksityisiä laitoksia sekä pankkialalta että sen ulkopuolelta. Järjestelyyn osallistuu tällä hetkellä 26 laitosta 15 jäsenvaltiossa, ja ne käyttävät joko toista tai kumpaakin osajärjestelmää 4. Sopimuksen erään Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen (pankkialan ulkopuolisen) lainantarjoajan kanssa oli määrä valmistua toukokuuhun 2013 mennessä. Yksi julkinen laitos: ICREF (ES) 11 pankkialan ulkopuolista laitosta: Adie (FR), Créa-Sol (FR), Crédal Société Coopérative (BE), FAER (RO), Inicjatywa Mikro (PL), JOBS MFI (BG), Microfinance Ireland (IE) 5, microstart (BE), Mikrofond (BG), Patria Credit (RO), Qredits (NL) 14 pankkia: Banca di Credito Cooperativo Mediocrati (IT), Banca di Credito Cooperativo Emilbanca (IT), Banca Popolare di Milano (IT), Banca Transilvania (RO), Banco Espirito Santo (PT), Cooperative Central Bank (CY), Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (AT), FM Bank (PL), Millennium bcp (PT), Pancretan Cooperative Bank (EL), Sberbank banka (SI) 6, SEFEA (IT), Societe Generale Expressbank (BG), Šiaulių bankas (LT). Mikroluotontarjoajien toiminta jäsenvaltioissa Progress-mikrorahoitusjärjestelyyn liittyy vaatimuksia, joilla varmistetaan mikroluottojen laaja saatavuus useissa jäsenvaltioissa. EIR:n on annettava takauksia vähintään 12 jäsenvaltiossa. Maaliskuuhun 2013 mennessä yhteensä yhdeksään jäsenvaltioon sijoittautuneille luotontarjoajille oli myönnetty takaus (lisätietoja 2.2 kohdassa). Kullekin maalle on asetettu 16 prosentin keskittämisrajoitus. Vastaavasti rahoitetuille välineille on suunniteltu 10 prosentin maakohtaista keskittämisrajoitusta. Näillä edellytyksillä pyritään edistämään varojen tasapainoista jakautumista jäsenvaltioissa. Bulgariassa tämä yläraja saavutettiin Societe Generale Expressbankin kanssa tehdyn sopimuksen myötä. Romania ja Italia lähestyvät rahoitettujen välineiden ylärajaa (joka on tällä hetkellä 18 miljoonaa euroa), sillä sitoumusten arvo Romaniassa on 16,5 miljoonaa euroa ja Italiassa 15,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 täytäntöönpanokertomuksen jälkeen 11 uutta edunsaajaa on tehnyt Progress-mikrorahoitusjärjestelyä koskevan sopimuksen. Kuusi näistä luotontarjoajista on sijoittunut maihin, jotka eivät aikaisemmin kuuluneet Progress Patria Credit hyötyy sekä takauksista että rahoitetuista välineistä. Sopimus tehtiin alun perin First Stepin (IE) kanssa. Tämän luotontarjoajan on Microfinance Irelandin perustamisen vuoksi määrä lopettaa antolainaus. Yksi sopimuksista tehtiin Volksbank Slovenian kanssa. Sberbank osti laitoksen, ja sen nimeksi muutettiin Sberbank banka. Laitokseen viitataan tässä kertomuksessa sen nykyisellä nimellä. FI 5 FI

6 mikrorahoitusjärjestelyn piiriin: Itävaltaan, Irlantiin ja Italiaan. Näihin luotontarjoajiin sisältyy pankkeja ja yksi pankkialan ulkopuolinen luotontarjoaja. FI 6 FI

7 Progress-mikrorahoitusjärjestelyn maantieteellinen jakautuminen maaliskuuhun 2013 mennessä Maaliskuuhun 2013 mennessä takauksia oli myönnetty rahoituksen välittäjille yhdeksässä jäsenvaltiossa (BE, IE, EL, FR, NL, AT, PL, PT ja RO), kun taas edellisellä kaudella maita oli vain kuusi. Rahoitettuja välineitä käytettiin kymmenessä maassa (BG, ES, FR, IT, CY, LT, PL, PT, RO ja SI), eli määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yhdellä. Järjestelyn laajentamiseen muihin jäsenvaltioihin liittyvät vaikeudet voivat selittyä osittain kilpailevilla kansallisilla järjestelmillä ja osittain mikroluotontarjoajien puutteellisilla valmiuksilla (katso 4 kohta) Rahoitetut toimet Takaukset Komissio rahoittaa takauksia yksin 7, ja se takaa enintään 75 prosenttia luotontarjoajien mikroluottosalkkujen tappioista. Toistaiseksi kaikille luotontarjoajille on myönnetty korkein mahdollinen takausosuus (75 prosenttia). Tappioiden kattamisen ylärajaksi on asetettu 20 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä osuutta salkusta, jonka takaus kattaa mahdollisen maksukyvyttömyyden tapauksessa. Tähän saakka tappioiden kattamisen yläraja on vaihdellut 5,5 prosentista 20 prosenttiin. 7 Toisin kuin rahoitettuja välineitä. FI 7 FI

8 Välineen käytöstä ei peritä maksua, mutta rahoituksen välittäjiä sitoo ehto, jonka mukaisesti niiden on maksettava vähintään 90 prosenttia salkun sovitusta volyymistä. Jos ne eivät pääse sovittuun volyymiin, niiltä peritään sitoumusmaksu. Tämän kynnysarvon avulla kannustetaan mikroluottolaitoksia lähestymään aktiivisesti lopullisia edunsaajia. Yleisemmin takausten avulla mikroluotontarjoajat voivat laajentaa toimintaansa suuririskisempiin ryhmiin. Esimerkiksi Millennium bcp ei sovella pisteytysjärjestelmäänsä lainkaan asiakkaisiin, joille on myönnetty taattua mikrolainaa, koska nämä asiakkaat eivät todennäköisesti läpäisisi pankkien vakioehtoja. Vaihtoehtoisesti takausta voidaan käyttää ja käytetäänkin helpottamaan lainojen vakioehtoja alentamalla korkoa, keventämällä vakuuksia koskevia vaatimuksia tai pidentämällä mikrolainojen erääntymisaikoja. Vuoden 2011 täytäntöönpanokertomuksessa osoitettiin, että takausten kestoa on jatkettava kolmesta vuodesta kuuteen vuoteen, koska rahoituksen välittäjät eivät kyenneet maksamaan takauksia odotetulla tavalla. Tämä toteutettiin lokakuussa 2011 tehdyllä muutoksella. Empiirinen näyttö osoittaa, että muutoksen jälkeen takausten kysyntä on kasvanut merkittävästi, ja niiden kokonaismäärä on yli kaksinkertaistunut viime vuodesta lähtien. Rahoitetut välineet Rahoitettujen välineiden kysyntä ylittää jopa takausten kysynnän. Tämän vuoksi on perusteltua jakaa varat Progress-mikrorahoitusjärjestelyssä siten, että 180 miljoonaa euroa 8 talousarviosta osoitetaan rahoitetuille välineille. Välineiden valikoimasta paremmassa olevat lainat herättävät edelleen eniten kiinnostusta. Vuonna 2012 myönnettiin yksi huonommassa (Sberbank banka). Lisäksi Banca Popolare di Milanon kanssa on tehty ensimmäinen sopimus riskinjakolainasta, jonka arvo on 8,8 miljoonaa euroa. Pääomasijoituksia koskevia sopimuksia ei ole vielä tehty, mutta erään potentiaalisen Italiaan sijoittautuneen pankkialan ulkopuolisen luotontarjoajan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluita suorasta pääomasijoituksesta. Paremmassa olevien lainojen jatkuva suosio voi johtua niiden teknisistä ominaisuuksista. Paremmassa olevat lainat ovat muita pidemmälle kehitettyjä ja monitahoisempia rahoitustuotteita yksinkertaisempia, ja niiden hallinta on mutkatonta. Näillä lainoilla on kuitenkin pienempi vipuvaikutus kuin riskinjakolainoilla ja huonommassa olevilla lainoilla, joissa rahoituksen välittäjien on myönnettävä lopullisille edunsaajille suurempia lainoja kuin paremmassa olevien lainojen tapauksessa. Lisäksi sijoituksen kohteelle on asetettu tiukempia vaatimuksia. Kun Progressmikrorahoitusjärjestelyn puitteissa sijoitetaan luotontarjoajaan, tämän on luotava mikrolainasalkku, jonka arvo on vähintään kolminkertainen pääomasijoituksen arvoon verrattuna (katso myös jäljempänä kohta vipuvaikutusmahdollisuuksista). Tuotteen vipuvaikutuksen lisäämiseksi joissain tapauksissa paremmassa olevia lainoja on myönnetty siten, että kerroinvaatimuksena on ollut 1,5 2,0, erityisesti kun kyseessä on ollut sellaisten pankkien ja rahoituksen välittäjien paremmassa olevat lainat ja toistuvat toimet, jotka ovat varmistaneet kolmansien osapuolten yhteisrahoituksen. Takausten ja rahoitettujen välineiden osalta on tehty yhteensä 29 sopimusta. Yksi luotontarjoaja käyttää kumpaakin välinettä, ja kaksi luotontarjoajaa on tehnyt jo 8 Mukaan lukien EIP:n rahoitusosuus. FI 8 FI

9 toisen peräkkäisen sopimuksen EIR:n kanssa. Seuraavassa taulukossa annetaan yhteenveto sopimuksista 9. Tiivistelmä Progress-mikrorahoitusjärjestelyn toimista (tilanne 31. maaliskuuta 2013) Jäsenvaltio Rahoituksen välittäjä Väline Tuki rahoituksen välittäjälle (EUR) BE Crédal Société Coopérative Takaus BE microstart Takaus Mikrofond Paremmassa BG JOBS MFI Paremmassa BG Societe Generale Expressbank Paremmassa BG Microfinance Ireland (First Takaus IE Step) EL Pancretan Cooperative Bank Takaus ES ICREF Paremmassa FR Adie Takaus FR Créa-Sol Paremmassa Toinen paremmassa IT BCC Mediocrati Paremmassa IT SEFEA Paremmassa IT BCC Emilbanca Paremmassa IT Banca Popolare di Milano Riskinjakolaina CY Cooperative Central Bank Paremmassa Aikaisemmin ilmoitettua paremmassa olevaa lainaa Pancretan Cooperative Bankille ei oteta enää huomioon, koska lainaa ei ole maksettu ja koko määrä vapautetaan. FI 9 FI

10 LT Siauliu Bankas Paremmassa NL Qredits Takaus Toinen takaus AT Erste Bank Takaus PL FM Bank Takaus PL Inicjatywa Mikro Paremmassa PT Banco Espírito Santo Paremmassa PT Millenium bcp Takaus RO Patria Credit Takaus Paremmassa RO FAER Paremmassa RO Banca Transilvania Paremmassa SI Sberbank banka Huonommassa jäsenvaltiota 26 mikroluotontarjoajaa 29 sopimusta Rahoituksen määrä Takauksiin osoitettujen sitoumusten kokonaismäärä (yläraja) on 11,6 miljoonaa euroa, ja sillä katetaan edellä olevan taulukon mukaisesti yhdeksän mikroluotontarjoajan kymmenen toimea. Takaukset aktivoidaan ainoastaan silloin, jos järjestelyyn kuuluvan lainan maksu laiminlyödään. Mikroluotontarjoajien asiakassalkusta riippuen niille myönnettyjä takauksia ei välttämättä tarvitse ottaa milloinkaan käyttöön. Luotontarjoajien odotetaan myös käyttävän muita keinoja (esim. oikeudelliset keinot, saneeraus) ennen takauksiin turvautumista. Vain kaksi luotontarjoajaa on toistaiseksi joutunut käyttämään takauksia: microstart yhteensä euroa ja FM Bank euroa. Takausten käyttö kuitenkin todennäköisesti lisääntyy tulevaisuudessa, koska edunsaajille maksettujen ja taattujen mikrolainojen määrä kasvaa. Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä rahoitettavat paremmassa ja huonommassa olevat lainat maksetaan sovittujen maksusääntöjen mukaisesti FI 10 FI

11 erissä. Laina voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun kyseessä olevalle rahoituksen välittäjälle asetetut ehdot täyttyvät. Maaliskuuhun 2013 mennessä 90 miljoonan euron osoitetusta kokonaismäärästä oli maksettu 55 miljoonaa euroa 10 : Rahoituksen välittäjä (jäsenvaltio) Maksu rahoituksen välittäjälle (EUR) (tilanne maaliskuussa 2013) Mikrofond (BG) Patria Credit (RO) Siauliu Bankas (LT) Cyprus Cooperative Bank (CY) JOBS MFI (BG) FAER (RO) ICREF (ES) Inicjatywa Mikro (PL) Sberbank banka (SI) Banca Transilvania (RO) BCC Mediocrati (IT) SEFEA (IT) BCC Emilbanca (IT) Societe General Expressbank (BG) Banco Espiríto Santo (PT) Créa-Sol (FR) Maksut yhteensä Vipuvaikutusmahdollisuudet Progress-mikrorahoitusjärjestelyn tarkoituksena ei ole vain saattaa EU:n varoja saataville vaan luoda lisäksi vipuvaikutuksia, joiden avulla saadaan käyttöön noin 500 miljoonan euron kokonaissijoitus, joka on viisinkertainen EU:n rahoitusosuuteen nähden. Vipuvaikutuksia luovat muiden kumppaneiden yhteissijoitukset, varojen uudelleenkäytettävyys sekä tarjottavat tuotteet. Kumppanuus EIP:n kanssa, joka sijoittaa saman verran kuin komissio, kaksinkertaisti alkuperäisen rahoituksen. Rahoituksen kokonaismäärä (sekä Euroopan parlamentin valmistelutoimesta ja kokonaismäärärahasiirrosta saatava lisärahoitus) moninkertaistuu nyt rahoituksen välittäjien myöntämien mikrolainojen kautta. Takauksilla on erityisen voimakas vipuvaikutus. Maaliskuuhun 2013 mennessä mikroluotontarjoajille oli myönnetty takauksia yhteensä 11,6 miljoonan euron arvosta. Niiden arvioidaan muuntuvan mahdollisiksi mikrolainoiksi yhteensä 134,8 miljoonan euron arvosta, mikä tarkoittaa, että tällä tuotteella saavutettu vipuaste olisi 11,6. Rahoitettujen välineiden vipuvaikutus on noin 3,7. Joissakin tapauksissa, kuten Créa-Solille myönnetyn ensimmäisen lainan osalta, ainoa 10 Banca Popolare di Milanolle (IT) myönnetty laina sekä Créa-Solille myönnetty toinen laina maksetaan lähiaikoina. Pancreatan Cooperative Bankille (EL) myönnettyä lainaa ei voitu maksaa ennakoimattomien järjestelmää koskevien muutosten vuoksi. FI 11 FI

12 vipuvaikutus syntyy EIP:n lisärahoituksesta, koska luotontarjoajan oli tehtävä lainasopimuksia lopullisten edunsaajien kanssa vain lainaa vastaavan määrän verran. Toisen lainan avulla Créa-Solin odotetaan myöntävän mikroluottoja yhteensä 1,5 kertaa saadun lainan arvosta. Eräät muut luotontarjoajat, erityisesti Banca Popolare di Milano (riskinjakolaina) ja Sberbank banka (huonommassa ), luovat ylimääräistä vipuvaikutusta jakaessaan mikrolainoja, joiden arvo on vähintään kaksinkertainen Progressmikrorahoitusjärjestelystä saatuun lainaan nähden. Koko Progressmikrorahoitusjärjestelyn salkun kerrannaisvaikutus on rahoituksen välittäjien kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan 5, Rahoitetut ja hylätyt hakemukset Saadakseen rahoitusta Progress-mikrorahoitusjärjestelystä hakijoiden on menestyttävä EIR:n järjestämässä ehdotuspyynnössä ja takausten osalta saatava myös komission hyväksyntä. EIR:n hallitus voi virallisesti hylätä hakemuksen tai komissio voi jättää hyväksymättä takuun. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisen jälkeen yhtäkään hakemusta ei kuitenkaan ole hylätty, koska vain EIR:n seulonnan ja yritystarkastuksen läpäisseet hakemukset toimitetaan hyväksyttäväksi. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisen jälkeen EIR on ollut yhteydessä yli 180 mahdolliseen luotontarjoajaan. Maaliskuuhun 2013 mennessä 27 rahoituksen välittäjää 11 on tehnyt sopimuksen, joten neuvotteluiden onnistumisprosentti on 15, mikä johtuu edellä esitetyn mukaisesti osittain kansallisista järjestelmistä ja muusta saatavilla olevasta rahoituksesta erityisesti Pohjoismaissa ja Saksassa. Neuvotteluiden alhainen onnistumisprosentti voi johtua myös siitä, että EIR keskittyy korkeiden toimintakustannusten vuoksi suuriin rahoitusmääriin, sekä tiukasta luottoluokituksesta. Koska komissio kattaa suuririskisimmän osan (first loss), tätä menettelytapaa voisi olla syytä arvioida uudelleen. 3. TÄYTÄNTÖÖNPANO MIKROLAINAAJIEN TASOLLA 3.1. Mikrolainojen ja lopullisten edunsaajien määrät Nykyinen kerrannaisvaikutus 5,5 vastaa odotettua vipuvaikutustavoitetta. Tulevina vuosina on kuitenkin tehtävä lisää sopimuksia mikroluotontarjoajien kanssa ja hyödynnettävä täysimääräisesti maksettuja volyymeja, jotta saavutetaan tavoite, jonka mukaan noin mikrolainan kautta olisi saatava arviolta 500 miljoonaa euroa käyttöön järjestelyn päättymiseen eli vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2012 raportointipäivään mennessä takaussalkku sisälsi yhteensä mikroluottoa, jotka oli myönnetty asiakkaalle 12 ja joiden arvo oli 28,05 miljoonaa euroa Mukaan lukien First Stepin kanssa tehty sopimus. Ero mikrolainojen ja edunsaajien määrissä johtuu siitä, että joissain tapauksissa on käytetty monivaiheista lainanantoa, mikä tarkoittaa, että lainaaja saa ensin pienen määrän ja jonkin ajan kuluttua lisälainan. Asiakaskohtainen lainan kokonaismäärä ei ylitä :ta euroa. FI 12 FI

13 Rahoitettuihin välineisiin perustuvista mikrolainoista oli tehty sopimusta lopullisen edunsaajan kanssa. Näiden lainojen arvo syyskuussa 2012 oli 21,1 miljoonaa euroa. Järjestelyn käyttöön vuonna 2011 verrattuna takauksiin perustuvien mikrolainojen määrä kasvoi puolessa vuodessa 61 prosenttia ja rahoitetuilla välineillä taattujen mikrolainojen määrä 122 prosenttia. Kehityskulku vastaa alkuperäistä oletusta, jonka mukaan Progress-mikrorahoitusjärjestely lähtisi hitaasti käyntiin, mutta sen käyttö lisääntyisi tasaisesti ja kasvaisi voimakkaasti loppuvaiheessa. Syyskuuhun 2012 mennessä käytön lisääntyminen oli selvästi nähtävissä erityisesti Alankomaissa, missä tehtiin jatkosopimus Qreditsin kanssa ja nostettiin siten takausten ylärajaa kolmeen miljoonaan euroon. Käyttöaste oli korkea myös Bulgariassa, Puolassa ja Romaniassa. Lisäksi erään ranskalaisen edunsaajan kanssa on tehty toinen sopimus paremmassa olevasta lainasta, koska alkuperäinen määrä on käytetty jo kokonaan. EIR:n arviot tulevasta kasvusta ovat vieläkin myönteisemmät: sen mukaan nykyisten rahoituksen välittäjien kautta tarjottujen mikrolainojen määrän odotetaan kasvavan 142,4 miljoonaan euroon syyskuuhun 2013 mennessä ja 288,8 miljoonaan euroon maaliskuuhun 2015 mennessä. Yksi mahdollinen selitys sille, miksi Progressmikrorahoitusjärjestelyn käyttö ei kasvanut voimakkaasti sen alkuvaiheissa, on mikroluotontarjoajien institutionaalisten valmiuksien puute. Tämän vuoksi tarvitaan täydentäviä toimia, kuten tämän kertomuksen 4 kohdassa selvitetään Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vaikutukset yhteiskuntaan ja työllisyyteen Vaikutukset yhteiskuntaan ja työllisyyteen ovat yksi Progressmikrorahoitusjärjestelyn keskeisistä poliittisista näkökohdista. Tässä täytäntöönpanokertomuksessa esitetään ensimmäistä kertaa näitä vaikutuksia koskevia tietoja, jotka on saatu suurelta joukolta lopullisia edunsaajia. Luotontarjoajien sisäisissä menettelyissä ja järjestelmissä on parannettavaa, mutta ne ovat siitä huolimatta onnistuneet keräämään tietoa lopullisesta edunsaajasta, kun Progress-mikrorahoitusjärjestelyyn osallistuu yhteensä mikroyrittäjää. Näin ollen voidaan selvittää, miten heikommassa asemassa olevien ryhmien kattavuus on kehittynyt ottamalla huomioon henkilöiden ikä, sukupuoli, koulutustausta ja vähemmistöryhmä. Kerättyjä tietoja analysoimalla voidaan tutkia sekä myönteisiä seikkoja että epäkohtia. Tietojen merkitystä heikentää kuitenkin se, että kaikki edunsaajat eivät täyttäneet kyselylomaketta kokonaan. Sen vuoksi ei voida tehdä kokonaistarkastelua, ja osa kerätyistä tiedoista menettää merkitystään. Tiedostamalla nämä puutteet voidaan kuitenkin määrittää tarvittavia muutoksia, jotta voidaan parantaa yhteiskunnallisten vaikutusten raportoinnin laatua ja luotettavuutta tulevassa välineessä (katso myös 5 kohta), jonka yhteydessä tiedonkeruuvaatimuksia on tarkasteltava uudelleen Kattavuus heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta Nuoret ja ikääntyneet yrittäjät Vaikka suurin osa rahoituksen välittäjien myöntämien mikrolainojen saajista on vuotiaita (85,04 prosenttia), merkittävä osa on alle 25-vuotiaita (5,22 prosenttia). FI 13 FI

14 EU:n vuoden 2011 työvoimatutkimuksen 13 perusteella tämä osuus ylittää keskimääräisen itsenäisten ammattiharjoittajien osuuden tässä ikäryhmässä (4,1 prosenttia). Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä edistetään siten nuorten ryhtymistä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Erityisen paljon nuoria asiakkaita on seuraavilla rahoituksen välittäjillä: Qredits (25,00 prosenttia), Siauliu Bankas (14,29 prosenttia) ja Millennium bcp (12,08 prosenttia). Rahoituksen välittäjät ilmoittavat myös asiakkaidensa työntekijöiden ikäjakauman. Työntekijöistä 11,25 prosenttia on alle 25-vuotiaita. Ikääntyneiden (yli 55-vuotiaat) osuus lopullisista edunsaajista on 9,74 prosenttia. Työvoimatutkimuksen mukaan itsenäisten ammatinharjoittajien osuus vuotiaista on 19,2 prosenttia ja yli 65-vuotiaista 49,9 prosenttia. Tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että näissä ikäryhmissä itsenäisen ammatinharjoittamisen tarkoituksena on usein lykätä eläkkeelle siirtymistä tai harjoittaa omavaraista maanviljelyä eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Ikääntyneet yrittäjät eivät välttämättä tarvitsisi mikrolainaa. Eniten yli 55-vuotiaita asiakkaita on kolmella pankilla: Mikrofond, FAER ja Siauliu Bankas. Ikääntyneiden asiakkaiden osuus vaihtelee 14,9 15,91 prosentin välillä. Lopullisten edunsaajien työntekijöistä 10,67 prosenttia on yli 55-vuotiaita. Naisyrittäjät Progress-mikrorahoitusjärjestelyn lopullisia edunsaajia koskevien saatavilla olevien tietojen mukaan miesten ja naisten suhde on 60,73/39,27. Tilanne on parempi kuin nykypäivän Euroopassa, missä naisten osuus kaikista yrittäjistä on vain 34,4 prosenttia 14. Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä on korjaava vaikutus, ja sillä tuetaan naisten yrittäjyyttä. Kuten edellä on todettu, osa kerätyistä tiedoista ei kuvaa koko tilannetta ja niitä olisi siksi tulkittava varovaisesti. Kaksi luotontarjoajaa on myöntänyt enemmän mikrolainoja naisille kuin miehille: Siauliu Bankin lainansaajista 57,14 prosenttia ja Millennium bcp:n lainansaajista 50,34 prosenttia on naisia. Liettualainen pankki soveltaa politiikkaa, jonka mukaisesti se pyrkii parantamaan naisyrittäjien asemaa rahoituksen saatavuudessa. Myös Crédalin ilmoittama suhde on keskimääräistä korkeampi: 51,72/48,28. Rahoituksen välittäjien antamien tietojen mukaan niiden asiakkaiden työntekijöistä 38,30 prosenttia on naisia. Puutteellisten taustatietojen vuoksi asiasta ei voida tehdä tarkempaa analyysia. Työpaikkojen luominen itsenäisen ammatinharjoittamisen ja uusien yritysten avulla Lopullisista edunsaajista 31,89 prosenttia ilmoittaa olleensa työtön tai työelämän ulkopuolella hakiessaan lainaa. Progress-mikrorahoitusjärjestely on antanut heille tilaisuuden perustaa oma yritys lainan avulla. Järjestely voi vaikuttaa myönteisesti myös muihin hakijoihin, jotka ilmoittavat joko olleensa työelämässä (67,52 prosenttia) tai opiskelleensa (0,59 prosenttia). Mikrolaina voi auttaa työelämässä olevia asiakkaita välttämään vakavia maksuongelmia tai laajentamaan liiketoimintaansa. Opiskelijat voivat käyttää lainaa oman yrityksen perustamiseen joko valmistumisen jälkeen tai jopa sitä ennen. Mikrorahoituksen kumpaakin osajärjestelmää koskevien saatavilla olevien tietojen perusteella lähes 80 prosenttia tuetuista yrityksistä on harjoittanut liiketoimintaa alle kolme vuotta. Yrityksistä 40,58 prosenttia perustettiin enintään puoli vuotta ennen Europe s-entrepreneurial-potential-to-bring-back-growth. FI 14 FI

15 mikrolainan hakemista. Tämä vahvistaa sen, että uusien yritysten perustamisvaiheessa rahoituksen saatavuus on merkittävä este, jonka Progressmikrorahoitusjärjestely auttaa ylittämään. Vaikuttaa siltä, että takausten kattamat ja pankkialan ulkopuoliset rahoituksen välittäjät tarjoavat muita enemmän alkuvaiheen tukea. Tämä vastaisi alkuperäistä oletusta, jonka mukaan takauksia käytettäisiin suuririskisempien asiakkaiden kohdalla ja rahoitettuja välineitä (erityisesti paremmassa olevia lainoja) käytettäisiin täydentävästi ja ne kohdistettaisiin suurempiin asiakasryhmiin, joihin liittyy vähemmän riskejä. Yritysten toiminnan kestävyyden ja työpaikkojen luomisen arvioimiseksi ei ole vielä saatavilla tietoja. Koulutustausta Progress-mikrorahoitusjärjestelystä tuettuja tuotteita saavien hakijoiden koulutustausta vaihtelee: osalla ei ole muodollista koulutusta lainkaan, kun taas osalla on yliopistotutkinto. Koulutus yhdistetään tavallisesti pienempään työttömyysriskiin, joten on tärkeää panna merkille, että kaikista edunsaajista 7,28 prosentilla ei ole koulutusta tai on vain perusasteen koulutus. Nämä henkilöt ovat muita heikommassa asemassa hakiessaan työtä, joten itsenäinen ammatinharjoittaminen voi olla heille vaihtoehtoinen ratkaisu. Sama voisi päteä yli 50 prosenttiin edunsaajista, joilla on vain toisen asteen koulutus eli suhteellisen heikko koulutus. Lopuilla edunsaajilla on toisen asteen jälkeinen tai yliopistotason koulutus, mikä kuvaa järjestelyyn osallistuvien luotontarjoajien varsin laajaa kohderyhmää. Vähemmistöjen tukeminen Tiedoista käy selvästi ilmi, että kattavuus on hyvä vähemmistöryhmien keskuudessa, vaikka kyseisten tietojen kerääminen ei ole mahdollista kaikissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi vain pieni osa kaikista edunsaajista on virallisesti määritetty vähemmistöryhmään kuuluvaksi. Luotontarjoajista Mikrofondin (BG) asiakkaista 18,18 prosenttia, JOBS MFI:n (BG) asiakkaista 12,5 prosenttia ja FAER:n (RO) asiakkaista 14,63 prosenttia kuuluu vähemmistöryhmään. Suurin osa näistä edunsaajista kuuluu romaniväestöön. He kohtaavat vaikeuksia työmarkkinoilla, joten itsenäinen ammatinharjoittaminen voi olla heille sopiva vaihtoehto. Lisäksi Qreditsin (NL) ilmoituksen mukaan 12,5 prosenttia sen asiakkaista kuuluu vähemmistöryhmiin Pienillä summilla suuri vaikutus Myönnetyt mikrolainat ovat usein pieniä summia. Yrityksen perustavien ja itsensä työllistävien heikommassa asemassa olevien edunsaajien ei myöskään odoteta hakevan suuria summia. Eniten myönnetään alle euron mikrolainoja (37 prosenttia) ja toiseksi eniten enintään euron mikrolainoja (25 prosenttia). Enintään , ja euron suuruisia mikrolainoja hakee kutakin keskimäärin yksi kahdeksasta edunsaajasta. MicroStartin myöntämät mikrolainat ovat keskimäärin euroa. MicroStart toimii Brysselin maahanmuuttajavaltaisilla alueilla, ja sillä on tarkoin määritelty kohderyhmä. Tämän rahoituksen välittäjän tarjoamat mikrolainat eivät saavuta euron enimmäistasoa, vaan niiden yläraja on euroa. Myös toisessa Erste Bankin kahdesta ohjelmasta tarjotaan enintään euron mikrolainoja. Lopullisten edunsaajien tarpeet eivät kuitenkaan aina välttämättä täyty näin pienillä summilla. On pikemminkin odotettavissa, että kun he saavat liiketoimintansa käyntiin Progress-mikrorahoitusjärjestelyn mikrolainan FI 15 FI

16 avulla, he voivat hakea suurempaa lainaa järjestelyn ulkopuolelta Tuettujen yritysten alakohtainen ja alueellinen jakautuminen Maatalous ja kauppa ovat edelleen kaksi keskeisintä alaa, ja niiden osuus on yli puolet kaikista tuetuista yrityksistä. Maatalousyrityksiä tuetaan odotetusti lähes yksinomaan rahoitetuilla välineillä, koska nämä ovat yleisimpiä maissa, joissa tuki keskittyy maaseutualueille (katso kartta jäljempänä), eli Romaniassa ja Bulgariassa. Kauppaa tuetaan melko tasaisesti kummastakin osajärjestelmästä. FI 16 FI

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2012 COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2014 COM(2014) 639 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT TALOUSTIEDE PRO GRADU -TUTKIELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TAMPEREEN YLIOPISTO TOUKOKUU 2015 TUULI NIKUNEN TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu NIKUNEN, TUULI:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442}

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442} FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2010 KOM(2010)173 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442} FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

LUONNOS: YHTEINEN TYÖLLISYYSRAPORTTI. Oheisasiakirja komission tiedonantoon "Vuotuinen kasvuselvitys 2014"

LUONNOS: YHTEINEN TYÖLLISYYSRAPORTTI. Oheisasiakirja komission tiedonantoon Vuotuinen kasvuselvitys 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.11.2013 COM(2013) 801 final LUONNOS: YHTEINEN TYÖLLISYYSRAPORTTI Oheisasiakirja komission tiedonantoon "Vuotuinen kasvuselvitys 2014" FI FI 1. TYÖMARKKINOIHIN JA YHTEISKUNTAAN

Lisätiedot

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2012 COM(2012) 619 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.4.2014 COM(2014) 215 final KOMISSION TIEDONANTO Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät FI FI 1. Johdanto Terveydenhuoltojärjestelmien

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

yhtenäinen euromaksualue

yhtenäinen euromaksualue yhtenäinen euromaksualue lokakuu 2010 seitsemäs seurantaraportti teoriasta käytäntöön FI YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE SEITSEMÄS SEURANTARAPORTTI TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN LOKAKUU 2010 Vuonna 2010 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2 Pääjohtajan katsaus 4 Vuoden 2014 saavutuksia Sisällysluettelo 6 Vahva vastaus talouskriisiin 12 18 Innovaatioista älykästä kasvua Eurooppaan Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31.

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2015 COM(2015) 373 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. joulukuuta 2014 {SWD(2015)

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa VATT Muistiot 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter Louhivuori VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2013 COM(2013) 707 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro FI 2014 nro 16 Erityiskertomus Alueellisia investointikehyksiä koskevien avustusten ja rahoituslaitosten myöntämien lainojen yhdistämisen vaikuttavuus EU:n ulkopolitiikan tukemisen kannalta EUROOPAN TILINTARKASTUS

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot