KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2013) 562 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano 2012 FI FI

2 KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano 2012 FI 2 FI

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Täytäntöönpano mikroluotontarjoajien tasolla Tehdyt sopimukset Rahoitetut toimet Rahoitetut ja hylätyt hakemukset Täytäntöönpano mikrolainaajien tasolla Mikrolainojen ja lopullisten edunsaajien määrät Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vaikutukset yhteiskuntaan ja työllisyyteen Kattavuus heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta Pienillä summilla suuri vaikutus Tuettujen yritysten alakohtainen ja alueellinen jakautuminen Keskinäinen täydentävyys ja koordinointi muiden välineiden kanssa Päätelmät ja näkymät FI 3 FI

4 1. JOHDANTO Eurooppalainen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeva Progressmikrorahoitusjärjestely perustettiin maaliskuussa 2010 päätöksellä N:o 283/2010/EU, jäljempänä Progress-järjestelyn perustamispäätös. Julkiset ja yksityiset laitokset, sekä pankit että pankkialan ulkopuoliset laitokset, voivat hakea Progress-mikrorahoitusjärjestelystä tukea takauksen tai rahoitetun välineen (velkasitoumukset, riskinjakovälineet ja pääomasijoitukset) muodossa. Koko talousarviosta 25 miljoonaa euroa on osoitettu takauksiin, jotka rahoittaa Euroopan komissio. Rahoitettuihin välineisiin osoitettu jäljelle jäävä talousarvio sisältää 75 miljoonaa euroa komissiolta ja 100 miljoonaa euroa Euroopan investointipankilta (EIP), joka on sitoutunut sijoittamaan saman verran kuin komissio ja joka on jo vahvistanut Progress-mikrorahoitusjärjestelyn ennakoitua vipuvaikutusta 1. Alun perin osoitettuihin 75 miljoonan euron määrärahoihin lisättiin kolme miljoonaa euroa Euroopan parlamentin valmistelutoimesta 2 vuonna 2010 ja kaksi miljoonaa euroa edellisen vuoden kokonaismäärärahasiirron yhteydessä vuonna Kaiken kaikkiaan Progress-mikrorahoitusjärjestelyssä on käytettävissä 205 miljoonaa euroa takauksiin ja rahoitettuihin välineisiin. Euroopan investointirahasto (EIR) antaa takaukset ja hallinnoi rahoitettuja välineitä komission ja EIP:n puolesta. Järjestelyyn valitut laitokset ryhtyvät rahoituksen välittäjiksi ja myöntävät mikrolainoja, joiden arvo voi olla enintään euroa, vaikka useimmat ovatkin valinneet pienempiä ylärajoja. Tuettujen mikrolainojen edunsaajat ovat mikroyrityksiä tai luonnollisia henkilöitä, joilla katsotaan olevan muita heikommat edellytykset saada lainaa markkinaehdoin 3. Tässä kertomuksessa tarkastellaan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpanoa yli kahden vuoden toiminnan jälkeen. Suurin osa EIR:n tiedoista on toimitettu 30. syyskuuta 2012 mennessä. Kertomuksessa annetaan myös tätä uudempia tietoja, jos niitä on saatavilla. Asiakirjan rakenne vastaa Progressjärjestelyn perustamispäätöksen 8 artiklassa asetettuja vaatimuksia. Ensimmäisessä osassa annetaan yksityiskohtaisia tietoja tehdyistä sopimuksista. Toisessa osassa tarkastellaan tietoja, jotka on kerätty järjestelyn yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Kolmannessa osassa selvitetään Progressmikrorahoitusjärjestelyn keskinäistä täydentävyyttä ja koordinointia muiden ohjelmien kanssa. Viimeisessä osassa määritetään mahdollisia tulevia vaikutuksia ja kehityssuuntauksia Lisätietoa Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vipuvaikutuksesta on tämän kertomuksen kohdassa Vipuvaikutusmahdollisuudet. Euroopan parlamentin valmistelutoimi Mikroluottojen kannalta suotuisamman toimintaympäristön edistäminen Euroopassa. Lisätietoa Progress-mikrorahoitusjärjestelyn toiminnasta on vuoden 2010 täytäntöönpanokertomuksessa KOM(2011) 195. FI 4 FI

5 2. TÄYTÄNTÖÖNPANO MIKROLUOTONTARJOAJIEN TASOLLA 2.1. Tehdyt sopimukset Rahoituksen välittäjien tyypit Progress-mikrorahoitusjärjestely tarjoaa laajan valikoiman rahoitusvälineitä. Järjestelyn monipuolinen tuotevalikoima kuvastaa rahoituksen välittäjien kirjoa. Rahoituksen välittäjiin kuuluu julkisia ja yksityisiä laitoksia sekä pankkialalta että sen ulkopuolelta. Järjestelyyn osallistuu tällä hetkellä 26 laitosta 15 jäsenvaltiossa, ja ne käyttävät joko toista tai kumpaakin osajärjestelmää 4. Sopimuksen erään Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen (pankkialan ulkopuolisen) lainantarjoajan kanssa oli määrä valmistua toukokuuhun 2013 mennessä. Yksi julkinen laitos: ICREF (ES) 11 pankkialan ulkopuolista laitosta: Adie (FR), Créa-Sol (FR), Crédal Société Coopérative (BE), FAER (RO), Inicjatywa Mikro (PL), JOBS MFI (BG), Microfinance Ireland (IE) 5, microstart (BE), Mikrofond (BG), Patria Credit (RO), Qredits (NL) 14 pankkia: Banca di Credito Cooperativo Mediocrati (IT), Banca di Credito Cooperativo Emilbanca (IT), Banca Popolare di Milano (IT), Banca Transilvania (RO), Banco Espirito Santo (PT), Cooperative Central Bank (CY), Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (AT), FM Bank (PL), Millennium bcp (PT), Pancretan Cooperative Bank (EL), Sberbank banka (SI) 6, SEFEA (IT), Societe Generale Expressbank (BG), Šiaulių bankas (LT). Mikroluotontarjoajien toiminta jäsenvaltioissa Progress-mikrorahoitusjärjestelyyn liittyy vaatimuksia, joilla varmistetaan mikroluottojen laaja saatavuus useissa jäsenvaltioissa. EIR:n on annettava takauksia vähintään 12 jäsenvaltiossa. Maaliskuuhun 2013 mennessä yhteensä yhdeksään jäsenvaltioon sijoittautuneille luotontarjoajille oli myönnetty takaus (lisätietoja 2.2 kohdassa). Kullekin maalle on asetettu 16 prosentin keskittämisrajoitus. Vastaavasti rahoitetuille välineille on suunniteltu 10 prosentin maakohtaista keskittämisrajoitusta. Näillä edellytyksillä pyritään edistämään varojen tasapainoista jakautumista jäsenvaltioissa. Bulgariassa tämä yläraja saavutettiin Societe Generale Expressbankin kanssa tehdyn sopimuksen myötä. Romania ja Italia lähestyvät rahoitettujen välineiden ylärajaa (joka on tällä hetkellä 18 miljoonaa euroa), sillä sitoumusten arvo Romaniassa on 16,5 miljoonaa euroa ja Italiassa 15,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 täytäntöönpanokertomuksen jälkeen 11 uutta edunsaajaa on tehnyt Progress-mikrorahoitusjärjestelyä koskevan sopimuksen. Kuusi näistä luotontarjoajista on sijoittunut maihin, jotka eivät aikaisemmin kuuluneet Progress Patria Credit hyötyy sekä takauksista että rahoitetuista välineistä. Sopimus tehtiin alun perin First Stepin (IE) kanssa. Tämän luotontarjoajan on Microfinance Irelandin perustamisen vuoksi määrä lopettaa antolainaus. Yksi sopimuksista tehtiin Volksbank Slovenian kanssa. Sberbank osti laitoksen, ja sen nimeksi muutettiin Sberbank banka. Laitokseen viitataan tässä kertomuksessa sen nykyisellä nimellä. FI 5 FI

6 mikrorahoitusjärjestelyn piiriin: Itävaltaan, Irlantiin ja Italiaan. Näihin luotontarjoajiin sisältyy pankkeja ja yksi pankkialan ulkopuolinen luotontarjoaja. FI 6 FI

7 Progress-mikrorahoitusjärjestelyn maantieteellinen jakautuminen maaliskuuhun 2013 mennessä Maaliskuuhun 2013 mennessä takauksia oli myönnetty rahoituksen välittäjille yhdeksässä jäsenvaltiossa (BE, IE, EL, FR, NL, AT, PL, PT ja RO), kun taas edellisellä kaudella maita oli vain kuusi. Rahoitettuja välineitä käytettiin kymmenessä maassa (BG, ES, FR, IT, CY, LT, PL, PT, RO ja SI), eli määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yhdellä. Järjestelyn laajentamiseen muihin jäsenvaltioihin liittyvät vaikeudet voivat selittyä osittain kilpailevilla kansallisilla järjestelmillä ja osittain mikroluotontarjoajien puutteellisilla valmiuksilla (katso 4 kohta) Rahoitetut toimet Takaukset Komissio rahoittaa takauksia yksin 7, ja se takaa enintään 75 prosenttia luotontarjoajien mikroluottosalkkujen tappioista. Toistaiseksi kaikille luotontarjoajille on myönnetty korkein mahdollinen takausosuus (75 prosenttia). Tappioiden kattamisen ylärajaksi on asetettu 20 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä osuutta salkusta, jonka takaus kattaa mahdollisen maksukyvyttömyyden tapauksessa. Tähän saakka tappioiden kattamisen yläraja on vaihdellut 5,5 prosentista 20 prosenttiin. 7 Toisin kuin rahoitettuja välineitä. FI 7 FI

8 Välineen käytöstä ei peritä maksua, mutta rahoituksen välittäjiä sitoo ehto, jonka mukaisesti niiden on maksettava vähintään 90 prosenttia salkun sovitusta volyymistä. Jos ne eivät pääse sovittuun volyymiin, niiltä peritään sitoumusmaksu. Tämän kynnysarvon avulla kannustetaan mikroluottolaitoksia lähestymään aktiivisesti lopullisia edunsaajia. Yleisemmin takausten avulla mikroluotontarjoajat voivat laajentaa toimintaansa suuririskisempiin ryhmiin. Esimerkiksi Millennium bcp ei sovella pisteytysjärjestelmäänsä lainkaan asiakkaisiin, joille on myönnetty taattua mikrolainaa, koska nämä asiakkaat eivät todennäköisesti läpäisisi pankkien vakioehtoja. Vaihtoehtoisesti takausta voidaan käyttää ja käytetäänkin helpottamaan lainojen vakioehtoja alentamalla korkoa, keventämällä vakuuksia koskevia vaatimuksia tai pidentämällä mikrolainojen erääntymisaikoja. Vuoden 2011 täytäntöönpanokertomuksessa osoitettiin, että takausten kestoa on jatkettava kolmesta vuodesta kuuteen vuoteen, koska rahoituksen välittäjät eivät kyenneet maksamaan takauksia odotetulla tavalla. Tämä toteutettiin lokakuussa 2011 tehdyllä muutoksella. Empiirinen näyttö osoittaa, että muutoksen jälkeen takausten kysyntä on kasvanut merkittävästi, ja niiden kokonaismäärä on yli kaksinkertaistunut viime vuodesta lähtien. Rahoitetut välineet Rahoitettujen välineiden kysyntä ylittää jopa takausten kysynnän. Tämän vuoksi on perusteltua jakaa varat Progress-mikrorahoitusjärjestelyssä siten, että 180 miljoonaa euroa 8 talousarviosta osoitetaan rahoitetuille välineille. Välineiden valikoimasta paremmassa olevat lainat herättävät edelleen eniten kiinnostusta. Vuonna 2012 myönnettiin yksi huonommassa (Sberbank banka). Lisäksi Banca Popolare di Milanon kanssa on tehty ensimmäinen sopimus riskinjakolainasta, jonka arvo on 8,8 miljoonaa euroa. Pääomasijoituksia koskevia sopimuksia ei ole vielä tehty, mutta erään potentiaalisen Italiaan sijoittautuneen pankkialan ulkopuolisen luotontarjoajan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluita suorasta pääomasijoituksesta. Paremmassa olevien lainojen jatkuva suosio voi johtua niiden teknisistä ominaisuuksista. Paremmassa olevat lainat ovat muita pidemmälle kehitettyjä ja monitahoisempia rahoitustuotteita yksinkertaisempia, ja niiden hallinta on mutkatonta. Näillä lainoilla on kuitenkin pienempi vipuvaikutus kuin riskinjakolainoilla ja huonommassa olevilla lainoilla, joissa rahoituksen välittäjien on myönnettävä lopullisille edunsaajille suurempia lainoja kuin paremmassa olevien lainojen tapauksessa. Lisäksi sijoituksen kohteelle on asetettu tiukempia vaatimuksia. Kun Progressmikrorahoitusjärjestelyn puitteissa sijoitetaan luotontarjoajaan, tämän on luotava mikrolainasalkku, jonka arvo on vähintään kolminkertainen pääomasijoituksen arvoon verrattuna (katso myös jäljempänä kohta vipuvaikutusmahdollisuuksista). Tuotteen vipuvaikutuksen lisäämiseksi joissain tapauksissa paremmassa olevia lainoja on myönnetty siten, että kerroinvaatimuksena on ollut 1,5 2,0, erityisesti kun kyseessä on ollut sellaisten pankkien ja rahoituksen välittäjien paremmassa olevat lainat ja toistuvat toimet, jotka ovat varmistaneet kolmansien osapuolten yhteisrahoituksen. Takausten ja rahoitettujen välineiden osalta on tehty yhteensä 29 sopimusta. Yksi luotontarjoaja käyttää kumpaakin välinettä, ja kaksi luotontarjoajaa on tehnyt jo 8 Mukaan lukien EIP:n rahoitusosuus. FI 8 FI

9 toisen peräkkäisen sopimuksen EIR:n kanssa. Seuraavassa taulukossa annetaan yhteenveto sopimuksista 9. Tiivistelmä Progress-mikrorahoitusjärjestelyn toimista (tilanne 31. maaliskuuta 2013) Jäsenvaltio Rahoituksen välittäjä Väline Tuki rahoituksen välittäjälle (EUR) BE Crédal Société Coopérative Takaus BE microstart Takaus Mikrofond Paremmassa BG JOBS MFI Paremmassa BG Societe Generale Expressbank Paremmassa BG Microfinance Ireland (First Takaus IE Step) EL Pancretan Cooperative Bank Takaus ES ICREF Paremmassa FR Adie Takaus FR Créa-Sol Paremmassa Toinen paremmassa IT BCC Mediocrati Paremmassa IT SEFEA Paremmassa IT BCC Emilbanca Paremmassa IT Banca Popolare di Milano Riskinjakolaina CY Cooperative Central Bank Paremmassa Aikaisemmin ilmoitettua paremmassa olevaa lainaa Pancretan Cooperative Bankille ei oteta enää huomioon, koska lainaa ei ole maksettu ja koko määrä vapautetaan. FI 9 FI

10 LT Siauliu Bankas Paremmassa NL Qredits Takaus Toinen takaus AT Erste Bank Takaus PL FM Bank Takaus PL Inicjatywa Mikro Paremmassa PT Banco Espírito Santo Paremmassa PT Millenium bcp Takaus RO Patria Credit Takaus Paremmassa RO FAER Paremmassa RO Banca Transilvania Paremmassa SI Sberbank banka Huonommassa jäsenvaltiota 26 mikroluotontarjoajaa 29 sopimusta Rahoituksen määrä Takauksiin osoitettujen sitoumusten kokonaismäärä (yläraja) on 11,6 miljoonaa euroa, ja sillä katetaan edellä olevan taulukon mukaisesti yhdeksän mikroluotontarjoajan kymmenen toimea. Takaukset aktivoidaan ainoastaan silloin, jos järjestelyyn kuuluvan lainan maksu laiminlyödään. Mikroluotontarjoajien asiakassalkusta riippuen niille myönnettyjä takauksia ei välttämättä tarvitse ottaa milloinkaan käyttöön. Luotontarjoajien odotetaan myös käyttävän muita keinoja (esim. oikeudelliset keinot, saneeraus) ennen takauksiin turvautumista. Vain kaksi luotontarjoajaa on toistaiseksi joutunut käyttämään takauksia: microstart yhteensä euroa ja FM Bank euroa. Takausten käyttö kuitenkin todennäköisesti lisääntyy tulevaisuudessa, koska edunsaajille maksettujen ja taattujen mikrolainojen määrä kasvaa. Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä rahoitettavat paremmassa ja huonommassa olevat lainat maksetaan sovittujen maksusääntöjen mukaisesti FI 10 FI

11 erissä. Laina voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun kyseessä olevalle rahoituksen välittäjälle asetetut ehdot täyttyvät. Maaliskuuhun 2013 mennessä 90 miljoonan euron osoitetusta kokonaismäärästä oli maksettu 55 miljoonaa euroa 10 : Rahoituksen välittäjä (jäsenvaltio) Maksu rahoituksen välittäjälle (EUR) (tilanne maaliskuussa 2013) Mikrofond (BG) Patria Credit (RO) Siauliu Bankas (LT) Cyprus Cooperative Bank (CY) JOBS MFI (BG) FAER (RO) ICREF (ES) Inicjatywa Mikro (PL) Sberbank banka (SI) Banca Transilvania (RO) BCC Mediocrati (IT) SEFEA (IT) BCC Emilbanca (IT) Societe General Expressbank (BG) Banco Espiríto Santo (PT) Créa-Sol (FR) Maksut yhteensä Vipuvaikutusmahdollisuudet Progress-mikrorahoitusjärjestelyn tarkoituksena ei ole vain saattaa EU:n varoja saataville vaan luoda lisäksi vipuvaikutuksia, joiden avulla saadaan käyttöön noin 500 miljoonan euron kokonaissijoitus, joka on viisinkertainen EU:n rahoitusosuuteen nähden. Vipuvaikutuksia luovat muiden kumppaneiden yhteissijoitukset, varojen uudelleenkäytettävyys sekä tarjottavat tuotteet. Kumppanuus EIP:n kanssa, joka sijoittaa saman verran kuin komissio, kaksinkertaisti alkuperäisen rahoituksen. Rahoituksen kokonaismäärä (sekä Euroopan parlamentin valmistelutoimesta ja kokonaismäärärahasiirrosta saatava lisärahoitus) moninkertaistuu nyt rahoituksen välittäjien myöntämien mikrolainojen kautta. Takauksilla on erityisen voimakas vipuvaikutus. Maaliskuuhun 2013 mennessä mikroluotontarjoajille oli myönnetty takauksia yhteensä 11,6 miljoonan euron arvosta. Niiden arvioidaan muuntuvan mahdollisiksi mikrolainoiksi yhteensä 134,8 miljoonan euron arvosta, mikä tarkoittaa, että tällä tuotteella saavutettu vipuaste olisi 11,6. Rahoitettujen välineiden vipuvaikutus on noin 3,7. Joissakin tapauksissa, kuten Créa-Solille myönnetyn ensimmäisen lainan osalta, ainoa 10 Banca Popolare di Milanolle (IT) myönnetty laina sekä Créa-Solille myönnetty toinen laina maksetaan lähiaikoina. Pancreatan Cooperative Bankille (EL) myönnettyä lainaa ei voitu maksaa ennakoimattomien järjestelmää koskevien muutosten vuoksi. FI 11 FI

12 vipuvaikutus syntyy EIP:n lisärahoituksesta, koska luotontarjoajan oli tehtävä lainasopimuksia lopullisten edunsaajien kanssa vain lainaa vastaavan määrän verran. Toisen lainan avulla Créa-Solin odotetaan myöntävän mikroluottoja yhteensä 1,5 kertaa saadun lainan arvosta. Eräät muut luotontarjoajat, erityisesti Banca Popolare di Milano (riskinjakolaina) ja Sberbank banka (huonommassa ), luovat ylimääräistä vipuvaikutusta jakaessaan mikrolainoja, joiden arvo on vähintään kaksinkertainen Progressmikrorahoitusjärjestelystä saatuun lainaan nähden. Koko Progressmikrorahoitusjärjestelyn salkun kerrannaisvaikutus on rahoituksen välittäjien kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan 5, Rahoitetut ja hylätyt hakemukset Saadakseen rahoitusta Progress-mikrorahoitusjärjestelystä hakijoiden on menestyttävä EIR:n järjestämässä ehdotuspyynnössä ja takausten osalta saatava myös komission hyväksyntä. EIR:n hallitus voi virallisesti hylätä hakemuksen tai komissio voi jättää hyväksymättä takuun. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisen jälkeen yhtäkään hakemusta ei kuitenkaan ole hylätty, koska vain EIR:n seulonnan ja yritystarkastuksen läpäisseet hakemukset toimitetaan hyväksyttäväksi. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisen jälkeen EIR on ollut yhteydessä yli 180 mahdolliseen luotontarjoajaan. Maaliskuuhun 2013 mennessä 27 rahoituksen välittäjää 11 on tehnyt sopimuksen, joten neuvotteluiden onnistumisprosentti on 15, mikä johtuu edellä esitetyn mukaisesti osittain kansallisista järjestelmistä ja muusta saatavilla olevasta rahoituksesta erityisesti Pohjoismaissa ja Saksassa. Neuvotteluiden alhainen onnistumisprosentti voi johtua myös siitä, että EIR keskittyy korkeiden toimintakustannusten vuoksi suuriin rahoitusmääriin, sekä tiukasta luottoluokituksesta. Koska komissio kattaa suuririskisimmän osan (first loss), tätä menettelytapaa voisi olla syytä arvioida uudelleen. 3. TÄYTÄNTÖÖNPANO MIKROLAINAAJIEN TASOLLA 3.1. Mikrolainojen ja lopullisten edunsaajien määrät Nykyinen kerrannaisvaikutus 5,5 vastaa odotettua vipuvaikutustavoitetta. Tulevina vuosina on kuitenkin tehtävä lisää sopimuksia mikroluotontarjoajien kanssa ja hyödynnettävä täysimääräisesti maksettuja volyymeja, jotta saavutetaan tavoite, jonka mukaan noin mikrolainan kautta olisi saatava arviolta 500 miljoonaa euroa käyttöön järjestelyn päättymiseen eli vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2012 raportointipäivään mennessä takaussalkku sisälsi yhteensä mikroluottoa, jotka oli myönnetty asiakkaalle 12 ja joiden arvo oli 28,05 miljoonaa euroa Mukaan lukien First Stepin kanssa tehty sopimus. Ero mikrolainojen ja edunsaajien määrissä johtuu siitä, että joissain tapauksissa on käytetty monivaiheista lainanantoa, mikä tarkoittaa, että lainaaja saa ensin pienen määrän ja jonkin ajan kuluttua lisälainan. Asiakaskohtainen lainan kokonaismäärä ei ylitä :ta euroa. FI 12 FI

13 Rahoitettuihin välineisiin perustuvista mikrolainoista oli tehty sopimusta lopullisen edunsaajan kanssa. Näiden lainojen arvo syyskuussa 2012 oli 21,1 miljoonaa euroa. Järjestelyn käyttöön vuonna 2011 verrattuna takauksiin perustuvien mikrolainojen määrä kasvoi puolessa vuodessa 61 prosenttia ja rahoitetuilla välineillä taattujen mikrolainojen määrä 122 prosenttia. Kehityskulku vastaa alkuperäistä oletusta, jonka mukaan Progress-mikrorahoitusjärjestely lähtisi hitaasti käyntiin, mutta sen käyttö lisääntyisi tasaisesti ja kasvaisi voimakkaasti loppuvaiheessa. Syyskuuhun 2012 mennessä käytön lisääntyminen oli selvästi nähtävissä erityisesti Alankomaissa, missä tehtiin jatkosopimus Qreditsin kanssa ja nostettiin siten takausten ylärajaa kolmeen miljoonaan euroon. Käyttöaste oli korkea myös Bulgariassa, Puolassa ja Romaniassa. Lisäksi erään ranskalaisen edunsaajan kanssa on tehty toinen sopimus paremmassa olevasta lainasta, koska alkuperäinen määrä on käytetty jo kokonaan. EIR:n arviot tulevasta kasvusta ovat vieläkin myönteisemmät: sen mukaan nykyisten rahoituksen välittäjien kautta tarjottujen mikrolainojen määrän odotetaan kasvavan 142,4 miljoonaan euroon syyskuuhun 2013 mennessä ja 288,8 miljoonaan euroon maaliskuuhun 2015 mennessä. Yksi mahdollinen selitys sille, miksi Progressmikrorahoitusjärjestelyn käyttö ei kasvanut voimakkaasti sen alkuvaiheissa, on mikroluotontarjoajien institutionaalisten valmiuksien puute. Tämän vuoksi tarvitaan täydentäviä toimia, kuten tämän kertomuksen 4 kohdassa selvitetään Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vaikutukset yhteiskuntaan ja työllisyyteen Vaikutukset yhteiskuntaan ja työllisyyteen ovat yksi Progressmikrorahoitusjärjestelyn keskeisistä poliittisista näkökohdista. Tässä täytäntöönpanokertomuksessa esitetään ensimmäistä kertaa näitä vaikutuksia koskevia tietoja, jotka on saatu suurelta joukolta lopullisia edunsaajia. Luotontarjoajien sisäisissä menettelyissä ja järjestelmissä on parannettavaa, mutta ne ovat siitä huolimatta onnistuneet keräämään tietoa lopullisesta edunsaajasta, kun Progress-mikrorahoitusjärjestelyyn osallistuu yhteensä mikroyrittäjää. Näin ollen voidaan selvittää, miten heikommassa asemassa olevien ryhmien kattavuus on kehittynyt ottamalla huomioon henkilöiden ikä, sukupuoli, koulutustausta ja vähemmistöryhmä. Kerättyjä tietoja analysoimalla voidaan tutkia sekä myönteisiä seikkoja että epäkohtia. Tietojen merkitystä heikentää kuitenkin se, että kaikki edunsaajat eivät täyttäneet kyselylomaketta kokonaan. Sen vuoksi ei voida tehdä kokonaistarkastelua, ja osa kerätyistä tiedoista menettää merkitystään. Tiedostamalla nämä puutteet voidaan kuitenkin määrittää tarvittavia muutoksia, jotta voidaan parantaa yhteiskunnallisten vaikutusten raportoinnin laatua ja luotettavuutta tulevassa välineessä (katso myös 5 kohta), jonka yhteydessä tiedonkeruuvaatimuksia on tarkasteltava uudelleen Kattavuus heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta Nuoret ja ikääntyneet yrittäjät Vaikka suurin osa rahoituksen välittäjien myöntämien mikrolainojen saajista on vuotiaita (85,04 prosenttia), merkittävä osa on alle 25-vuotiaita (5,22 prosenttia). FI 13 FI

14 EU:n vuoden 2011 työvoimatutkimuksen 13 perusteella tämä osuus ylittää keskimääräisen itsenäisten ammattiharjoittajien osuuden tässä ikäryhmässä (4,1 prosenttia). Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä edistetään siten nuorten ryhtymistä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Erityisen paljon nuoria asiakkaita on seuraavilla rahoituksen välittäjillä: Qredits (25,00 prosenttia), Siauliu Bankas (14,29 prosenttia) ja Millennium bcp (12,08 prosenttia). Rahoituksen välittäjät ilmoittavat myös asiakkaidensa työntekijöiden ikäjakauman. Työntekijöistä 11,25 prosenttia on alle 25-vuotiaita. Ikääntyneiden (yli 55-vuotiaat) osuus lopullisista edunsaajista on 9,74 prosenttia. Työvoimatutkimuksen mukaan itsenäisten ammatinharjoittajien osuus vuotiaista on 19,2 prosenttia ja yli 65-vuotiaista 49,9 prosenttia. Tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että näissä ikäryhmissä itsenäisen ammatinharjoittamisen tarkoituksena on usein lykätä eläkkeelle siirtymistä tai harjoittaa omavaraista maanviljelyä eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Ikääntyneet yrittäjät eivät välttämättä tarvitsisi mikrolainaa. Eniten yli 55-vuotiaita asiakkaita on kolmella pankilla: Mikrofond, FAER ja Siauliu Bankas. Ikääntyneiden asiakkaiden osuus vaihtelee 14,9 15,91 prosentin välillä. Lopullisten edunsaajien työntekijöistä 10,67 prosenttia on yli 55-vuotiaita. Naisyrittäjät Progress-mikrorahoitusjärjestelyn lopullisia edunsaajia koskevien saatavilla olevien tietojen mukaan miesten ja naisten suhde on 60,73/39,27. Tilanne on parempi kuin nykypäivän Euroopassa, missä naisten osuus kaikista yrittäjistä on vain 34,4 prosenttia 14. Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä on korjaava vaikutus, ja sillä tuetaan naisten yrittäjyyttä. Kuten edellä on todettu, osa kerätyistä tiedoista ei kuvaa koko tilannetta ja niitä olisi siksi tulkittava varovaisesti. Kaksi luotontarjoajaa on myöntänyt enemmän mikrolainoja naisille kuin miehille: Siauliu Bankin lainansaajista 57,14 prosenttia ja Millennium bcp:n lainansaajista 50,34 prosenttia on naisia. Liettualainen pankki soveltaa politiikkaa, jonka mukaisesti se pyrkii parantamaan naisyrittäjien asemaa rahoituksen saatavuudessa. Myös Crédalin ilmoittama suhde on keskimääräistä korkeampi: 51,72/48,28. Rahoituksen välittäjien antamien tietojen mukaan niiden asiakkaiden työntekijöistä 38,30 prosenttia on naisia. Puutteellisten taustatietojen vuoksi asiasta ei voida tehdä tarkempaa analyysia. Työpaikkojen luominen itsenäisen ammatinharjoittamisen ja uusien yritysten avulla Lopullisista edunsaajista 31,89 prosenttia ilmoittaa olleensa työtön tai työelämän ulkopuolella hakiessaan lainaa. Progress-mikrorahoitusjärjestely on antanut heille tilaisuuden perustaa oma yritys lainan avulla. Järjestely voi vaikuttaa myönteisesti myös muihin hakijoihin, jotka ilmoittavat joko olleensa työelämässä (67,52 prosenttia) tai opiskelleensa (0,59 prosenttia). Mikrolaina voi auttaa työelämässä olevia asiakkaita välttämään vakavia maksuongelmia tai laajentamaan liiketoimintaansa. Opiskelijat voivat käyttää lainaa oman yrityksen perustamiseen joko valmistumisen jälkeen tai jopa sitä ennen. Mikrorahoituksen kumpaakin osajärjestelmää koskevien saatavilla olevien tietojen perusteella lähes 80 prosenttia tuetuista yrityksistä on harjoittanut liiketoimintaa alle kolme vuotta. Yrityksistä 40,58 prosenttia perustettiin enintään puoli vuotta ennen Europe s-entrepreneurial-potential-to-bring-back-growth. FI 14 FI

15 mikrolainan hakemista. Tämä vahvistaa sen, että uusien yritysten perustamisvaiheessa rahoituksen saatavuus on merkittävä este, jonka Progressmikrorahoitusjärjestely auttaa ylittämään. Vaikuttaa siltä, että takausten kattamat ja pankkialan ulkopuoliset rahoituksen välittäjät tarjoavat muita enemmän alkuvaiheen tukea. Tämä vastaisi alkuperäistä oletusta, jonka mukaan takauksia käytettäisiin suuririskisempien asiakkaiden kohdalla ja rahoitettuja välineitä (erityisesti paremmassa olevia lainoja) käytettäisiin täydentävästi ja ne kohdistettaisiin suurempiin asiakasryhmiin, joihin liittyy vähemmän riskejä. Yritysten toiminnan kestävyyden ja työpaikkojen luomisen arvioimiseksi ei ole vielä saatavilla tietoja. Koulutustausta Progress-mikrorahoitusjärjestelystä tuettuja tuotteita saavien hakijoiden koulutustausta vaihtelee: osalla ei ole muodollista koulutusta lainkaan, kun taas osalla on yliopistotutkinto. Koulutus yhdistetään tavallisesti pienempään työttömyysriskiin, joten on tärkeää panna merkille, että kaikista edunsaajista 7,28 prosentilla ei ole koulutusta tai on vain perusasteen koulutus. Nämä henkilöt ovat muita heikommassa asemassa hakiessaan työtä, joten itsenäinen ammatinharjoittaminen voi olla heille vaihtoehtoinen ratkaisu. Sama voisi päteä yli 50 prosenttiin edunsaajista, joilla on vain toisen asteen koulutus eli suhteellisen heikko koulutus. Lopuilla edunsaajilla on toisen asteen jälkeinen tai yliopistotason koulutus, mikä kuvaa järjestelyyn osallistuvien luotontarjoajien varsin laajaa kohderyhmää. Vähemmistöjen tukeminen Tiedoista käy selvästi ilmi, että kattavuus on hyvä vähemmistöryhmien keskuudessa, vaikka kyseisten tietojen kerääminen ei ole mahdollista kaikissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi vain pieni osa kaikista edunsaajista on virallisesti määritetty vähemmistöryhmään kuuluvaksi. Luotontarjoajista Mikrofondin (BG) asiakkaista 18,18 prosenttia, JOBS MFI:n (BG) asiakkaista 12,5 prosenttia ja FAER:n (RO) asiakkaista 14,63 prosenttia kuuluu vähemmistöryhmään. Suurin osa näistä edunsaajista kuuluu romaniväestöön. He kohtaavat vaikeuksia työmarkkinoilla, joten itsenäinen ammatinharjoittaminen voi olla heille sopiva vaihtoehto. Lisäksi Qreditsin (NL) ilmoituksen mukaan 12,5 prosenttia sen asiakkaista kuuluu vähemmistöryhmiin Pienillä summilla suuri vaikutus Myönnetyt mikrolainat ovat usein pieniä summia. Yrityksen perustavien ja itsensä työllistävien heikommassa asemassa olevien edunsaajien ei myöskään odoteta hakevan suuria summia. Eniten myönnetään alle euron mikrolainoja (37 prosenttia) ja toiseksi eniten enintään euron mikrolainoja (25 prosenttia). Enintään , ja euron suuruisia mikrolainoja hakee kutakin keskimäärin yksi kahdeksasta edunsaajasta. MicroStartin myöntämät mikrolainat ovat keskimäärin euroa. MicroStart toimii Brysselin maahanmuuttajavaltaisilla alueilla, ja sillä on tarkoin määritelty kohderyhmä. Tämän rahoituksen välittäjän tarjoamat mikrolainat eivät saavuta euron enimmäistasoa, vaan niiden yläraja on euroa. Myös toisessa Erste Bankin kahdesta ohjelmasta tarjotaan enintään euron mikrolainoja. Lopullisten edunsaajien tarpeet eivät kuitenkaan aina välttämättä täyty näin pienillä summilla. On pikemminkin odotettavissa, että kun he saavat liiketoimintansa käyntiin Progress-mikrorahoitusjärjestelyn mikrolainan FI 15 FI

16 avulla, he voivat hakea suurempaa lainaa järjestelyn ulkopuolelta Tuettujen yritysten alakohtainen ja alueellinen jakautuminen Maatalous ja kauppa ovat edelleen kaksi keskeisintä alaa, ja niiden osuus on yli puolet kaikista tuetuista yrityksistä. Maatalousyrityksiä tuetaan odotetusti lähes yksinomaan rahoitetuilla välineillä, koska nämä ovat yleisimpiä maissa, joissa tuki keskittyy maaseutualueille (katso kartta jäljempänä), eli Romaniassa ja Bulgariassa. Kauppaa tuetaan melko tasaisesti kummastakin osajärjestelmästä. FI 16 FI

17 Rahoitettujen mikroyritysten alakohtainen jakautuminen 4% 5% 3% 6% 3% 28% Maatalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa 2% Kuljetus ja varastointi 6% Majoitus- ja ravitsemispalvelut Tiedotus ja viestintä 6% 4% 5% Ammatillinen ja tekninen toiminta Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 28% Koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut Muu palvelutoiminta Muu Rahoitettujen mikroyritysten alueellinen jakautuminen Edunsaajien määrä NUTS1-alueittain FI 17 FI

18 4. KESKINÄINEN TÄYDENTÄVYYS JA KOORDINOINTI MUIDEN VÄLINEIDEN KANSSA Progress-mikrorahoitusjärjestelyn tarjoamat investoinnit ja riskien kattaminen antavat mikroluotontarjoajille mahdollisuuden kasvattaa ja optimoida salkkuaan ja tavoitella samalla suuririskisempiä kohderyhmiä. Lisäksi on kehitetty useita muita välineitä, joilla täydennetään järjestelyä. Rahoituksen välittäjien on sopimusehtojen mukaisesti tehtävä yhteistyötä koulutusta ja mentorointia tarjoavien organisaatioiden kanssa. Jäsenvaltiot voivat Euroopan sosiaalirahaston avulla tarjota uusia yrittäjiä tukevaa ohjausta ja koulutusta. Tällaisella tuella olisi parannettava edunsaajien liiketoimintataitoja, ja sillä täydennetään Progress-mikrorahoitusjärjestelyn rahoituksen saatavuutta. Esimerkiksi Irlannissa on kehitetty kasvua edistävä Going for Growth -aloite, jolla pyritään tukemaan aloittelevia naisyrittäjiä mentoroinnin ja ohjauksen avulla. Aloitetta rahoitetaan osittain osaamispääomaa koskevan investoinnin toimintaohjelmasta ( Human Capital Investment Operational Programme ). Tämän aloitteen menestyksekkäät osallistujat voisivat olla kiinnostuneita hakemaan mikrolainaa esimerkiksi Microfinance Irelandilta (joka on jo tehnyt Progressmikrorahoitusjärjestelyn puitteissa sopimuksen EIR:n kanssa) rahoittaakseen uusia liiketoimintasuunnitelmiaan. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn tuen yhteydessä tarjottua mentorointia ja koulutusta voitaisiin edelleen parantaa. Komissiolle tämä on yksi sen päätavoitteista, mutta EIR voisi parantaa tapaa, jolla kaikki tuetut luotontarjoajat toteuttavat tätä vaatimusta. EIR:n olisi erityisesti tarkasteltava luotontarjoajien sekä koulutusta ja mentorointia tarjoavien organisaatioiden välisten sopimusten määrää ja laatua ja parannettava yhteistyötä etenkin ESR:stä tuettujen ohjelmien kanssa. Kansallista ja EU:n tukea voidaan käyttää toisiaan täydentävästi: tämä toteutuu Itävallassa, missä toisessa Erste Bankin tarjoamista tuotteista hyödynnetään mikroluottojen alhaista 66,67 prosentin takausastetta, koska siihen saadaan tukea myös Itävallan hallitukselta. JASMINE on Euroopan komission ja EIR:n yhteinen aloite, jolla autetaan mikroluotontarjoajia parantamaan ja laajentamaan toimintaansa sekä lisäämään omavaraisuuttaan. EIR:n valitsemille edunsaajille tarjotaan teknistä tukea, joka sisältää laitoksen arvioinnin tai luokituksen sekä räätälöityä koulutusta. Kaksitoista Progress-mikrorahoitusjärjestelyyn osallistuvaa rahoituksen välittäjää on jo hyötynyt tästä aloitteesta, viimeisimpinä BCC Mediocrati ja microstart vuonna Luotontarjoajien saatavilla on vuosittain 8 10 liiketoiminnan kehittämistukea tarjoavaa työpajaa, ja JASMINE Helpdesk vastaa kysymyksiin. JASMINE-aloitteen puitteissa on kehitetty myös mikroluottojen tarjoajien eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa vahvistetaan hyviä käytäntöjä koskevat ohjeet ja yhteiset standardit. Käytännesääntöjen avulla tuetaan alaa sen kohdatessa haasteita pitkäaikaisen rahoituksen saamisessa sekä palvelujen laadun säilyttämisessä ja parantamisessa ja kannustetaan alaa avoimuuteen. Käytännesääntöjä täydennetään lähikuukausina JASMINE Online -verkkosovelluksella, jossa annetaan tietoa EU:n mikroluotontarjoajista ja raporttien laatimisesta käytännesääntöjen suositusten mukaisesti. Käytännesääntöjen noudattamista suositetaan Progressmikrorahoitusjärjestelyä seuraavassa ohjelmassa (katso 5 kohta), ja se voidaan asettaa rahoituksen ehdoksi luotontarjoajille. FI 18 FI

19 5. PÄÄTELMÄT JA NÄKYMÄT Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä vastataan sekä pankkialan että sen ulkopuolisten mikroluotontarjoajien keskuudessa ilmenevään laajaan kysyntään. Maaliskuuhun 2013 mennessä rahoituksen välittäjille oli osoitettu 101 miljoonaa euroa yhteensä 203 miljoonasta eurosta (investointeja voidaan edelleen tehdä vuoteen 2016 saakka). Luotontarjoajien myöntämien mikrolainojen sovittuun volyymiin perustuva nykyinen vipuvaikutus 5,5 ylittää tavoitetason. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn maantieteellinen kattavuus on laajentunut 15 jäsenvaltioon. Lähes 50 miljoonaa euroa on jo maksettu lopullisille edunsaajille, joihin kuuluu heikommassa asemassa olevien ryhmien edustajia, erityisesti naisia, nuoria, vähemmistöön kuuluvia henkilöitä sekä heikosti koulutettuja työntekijöitä. Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä on edistetty merkittävästi työpaikkojen syntymistä, ja suuri määrä työttömiä tai työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä on päässyt sen avulla työelämään. Vuonna 2014 esitettävässä väliarvioinnissa analysoidaan ohjelmaa kattavammin. Järjestelyn yhteydessä mikroyrittäjille tarjottavan mentoroinnin ja koulutuksen on todettu vaativan parannuksia. Komissio aikoo edelleen kehottaa EIR:ää varmistamaan tämän sopimusehdon täyttymisen. Luotontarjoajien puutteellisten valmiuksien on todettu aiheuttavan pullonkauloja, jotka viivästyttävät lainojen maksua. Tähän ongelmaan puututaan tulevassa välineessä vuosien sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan Euroopan unionin ohjelman puitteissa 15. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn tavoin myös uudessa välineessä tarjotaan salkkujen rahoituksen ja riskinjaon lisäksi rahoitusta valmiuksien kehittämiseen sekä teknistä tukea mikroluotontarjoajille yhdessä kokonaisuudessa. Vuosien sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan Euroopan unionin ohjelman perustamista koskevan asetuksen kolmikantaneuvottelut ovat tällä hetkellä loppuvaiheessa. Komissio toivoo, että lainsäätäjät pääsevät yhteisymmärrykseen siitä, että Progress-mikrorahoitusjärjestelyn rahoitus, joka jää jäljelle takausten käytön sekä lainojen ja pääomasijoitusten takaisinmaksun jälkeen järjestelyn päättymiseen mennessä, siirretään sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan Euroopan unionin ohjelman talousarvioon, jotta voidaan hyödyntää täysimääräisesti EU:n tason välineen uudelleenkäytettävyyttä ja tukea näin työpaikkojen luomista ja taloudellista osallisuutta. 15 KOM(2011) 609 lopullinen. FI 19 FI

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2012 COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2014 COM(2014) 639 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan rahoitusvakautusmekanismia koskevan neuvoston asetuksen muuttaminen

Euroopan rahoitusvakautusmekanismia koskevan neuvoston asetuksen muuttaminen 1(5) E-kirje Euroopan rahoitusvakautusmekanismia koskevan neuvoston asetuksen muuttaminen Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen kanta Pääasiallinen sisältö Euroryhmä teki 16.7.2015 poliittisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Progressmikrorahoitus. Henkilökuvia yrittäjistä

Progressmikrorahoitus. Henkilökuvia yrittäjistä Progressmikrorahoitus Henkilökuvia yrittäjistä Vain reilu vuosi sen jälkeen, kun Progress-mikrorahoitusaloite käynnistettiin, mikroluottoja yrityksen perustamista tai kehittämistä varten on myönnetty 27

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan Investointiohjelma. Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan Investointiohjelma Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan kolme toisiaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 1.10.2014 2014/2064(BUD) TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Patricija Šulin (PE537.331v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2351(INI) 4.4.2016 TARKISTUKSET 1-15 Derek Vaughan (PE578.531v01-00) EU:n nuorisostrategian 2013 2015 arviointi (2015/2351(INI)) AM\1089505.doc

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Italian ja Kreikan

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa

Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Yksityisen Opetusalan Liiton keskustelutilaisuus Helsinki 9.4.2008 Muutosvoimat pakottavat jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0276(COD) 20.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS aluekehitysvaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan Investointiohjelma Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto 12.4.2016 Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2016 COM(2016) 414 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE asetuksen (EU) N:o 1303/2013 24 artiklan 3 kohdan ja 120 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR - Jatkoesitys Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö

Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR - Jatkoesitys Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR - Jatkoesitys 23.11.2016 Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö ESIR - lyhyesti Euroopan investointiohjelma koostuu kolmesta osasta: 1. Investointirahasto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot