1/2012. ara ja tekes yhdessä korjausrakentamisen. ara ja syke tiivistävät yhteistyötään. ara-asunto 2049 suunnittelukilpailu opiskelijoille 1 viesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2012. ara ja tekes yhdessä korjausrakentamisen. ara ja syke tiivistävät yhteistyötään. ara-asunto 2049 suunnittelukilpailu opiskelijoille 1 viesti"

Transkriptio

1 viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2012 s. 4 5 ara ja tekes yhdessä korjausrakentamisen kimppuun s ara ja syke tiivistävät yhteistyötään s. 6 8 asumisen ja rakentamisen palvelut sähköistyvät s ara-asunto 2049 suunnittelukilpailu opiskelijoille 1 viesti

2 viesti Sisältö 3 Pääkirjoitus: Huominen tulee olemmeko valmiina? hannu rossilahti 4 5 Uutta potkua ja tehoa korjausrakentamiseen helena berg 6 7 Asumisen ja rakentamisen palveluja sähköistetään markku tahvanainen 7 8 ARA-tukien hakeminen sähköistyy helena berg 8 9 Laadukas asuntopolitiikka tukee elinkeinoelämää jani nieminen 10 Uudistamista asumisen ajatteluun henna helander ARA ja SYKE tiivistävät yhteistyötään helena BERG Asuntomarkkinoiden pullonkauloihin on käytävä käsiksi jukka pekkarinen Kaaripolun palvelutalo vastaa tulevaisuuden haasteisiin susanna mäenpää Asumisen perusteet murroksessa antti hautamäki Hissi-kampanja esteettömyyttä edistämään vesa ijäs Suunnittelukilpailu arkkitehtiopiskelijoille: ARA-asunto 2049 sampo vallius Taloyhtiön energiakirja tarjoaa puolueetonta ja käytännönläheistä tietoa jari virta 26 Kaisa Lehtimäki palasi juurilleen 27 Kari Salmi ARAn johtajaksi Julkaisija: Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus (ARA) PL 30 Vesijärvenkatu 11 A Lahti puh Päätoimittaja: Helena Berg, ARA Ulkoasu: Mainostoimisto MBE Oy Painatus: Edita Prima Oy

3 Pääkirjoitus hannu rossilahti, ylijohtaja, ARA Huominen tulee olemmeko valmiina? Asumisen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito ovat muutoksessa. Muutokseen voi suhtautua aktiivisesti mahdollisuutena, toisaalta se voidaan kokea myös uhkana tai pakkona. Alan kehittämistyön pioneerit ovat osoittaneet rohkeaa muutoshalukkuutta ja raivanneet suuntaa kohti huomisen rakentamista erinomaisilla pilottihankkeillaan. Hitaammin toimivat ovat joutuneet mukautumaan muutokseen pakon sanelemana normien kiristyessä. Mukavuusalueellaan toimivat perinteiseen kiinteistöliiketoimintaan ja rakentamisen malleihin nojaavat tahot elävät alati suuremman ja ahdistavamman muutosuhan paineessa. Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät ja yhä useammat toimijat ovat alkaneet hakea normitasojen yli meneviä ratkaisuja kohtuuhinnalla. Matalaenergiaratkaisuja toteutetaan jo tuottajamuotoisesti ja useat vuokrataloyhteisöt ovat käynnistäneet passiivitalohankkeita ja jopa kokonaisia passiivitaloalueita. Myös nollaenergiatalot ovat nähneet päivänvalon. Markkinoilla on käynnissä selvä murros, jossa rakennusten energiatehokkuus on nopeasti paranemassa huomattavasti. Käynnistynyt kehitys tarkoittaa sitä, että hiljattain valmistuneet uudet rakennukset ovat tuskin milloinkaan vanhentuneet teknistaloudellisessa tarkastelussa niin nopeasti kuin nyt. Se mikä pari vuotta sitten oli uutta, on energiatehokkuusmielessä nopeasti vanhanaikaista. Tuottaako muutos ja kehitys myös menestyviä ja kelkasta putoavia yhteisöjä ja toimijoita? Uusien passiivi- ja nollaenergiaratkaisujen ja pilottikohteiden arkipäiväistyessä käytännöiksi keskustelu pelkästä rakennusten energiatehokkuudesta siirtyy asuinalueiden, kortteleiden ja suurempien alueiden energiatehokkuuden tarkasteluun. Päästötavoitteiden tiukentuminen heijastuu kaavoitukseen, liikenteen järjestämiseen ja energian tuotannon ja talteenoton tapoihin. Vaikka nykyisin on halua jo nähdä asioita laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin, niin silti peruskorjaamisen kannattavuutta arvioidaan edelleen pitkälti yksittäisten talojen näkökulmasta talokohtaisesti. Toisaalta hyvin tiedämme, että energiatehokkuutta parantavien toimien tekeminen on taloudellisesti järkevää vain muun korjaamisen yhteydessä, eikä aina edes silloin. Ja sekin tiedetään, että päästöjen vähentämisessä juuri vanha asuntokanta ja kokonaisten vanhojen asuinalueiden parantaminen korjaamalla on erityisen suuri haaste. Tauti tiedetään, lääkkeet puuttuvat tai ne eivät pure. Vanhan asuntokannan korjaaminen on vaikeaa myös siksi, että korjaaminen on kallista uudisrakentamiseen verrattuna. Suurten kasvukeskusten ulkopuolella korjaustarpeiden hinta ylittää monesti käyvän markkinahinnan ilman energiatehokkuuden parantamistakin. Korjaamiseen tarvitaan uusia teollisia ratkaisuja, jotka voivat alentaa kustannuksia. Tarvitaan myös uusia hankinnan ja kilpailuttamisen tapoja, joilla alalla oleva osaaminen ja tietous voidaan saada korjaushankkeisiin mukaan. Myös asuntomarkkinat muuttuvat ja markkinoiden erilaistuminen korostuu. Suurilla kaupunkiseuduilla kysyntää on tarjontaa enemmän. Toisaalta laajoilla alueilla eri puolella Suomea väestö vähenee ja asuntomarkkinoilla tunnelma on vaisu. Vuokra-asuntoja ja muitakin asuntoja voi olla liikaa ja toisaalla liian vähän. Hiljenevillä asuntomarkkinoilla asuntokannan kehittäminen vaikeutuu taloudellisten edellytysten supistuessa. Hyvä lukija, kehitys ja uusien ratkaisujen etsiminen kutsuu meitä mukaansa halusimmepa tai emme. 3 viesti

4 TEKSTI: Helena berg, ARA kuvat: Helena berg ja susanna lehto Yhteistyöhön on kytkettävä kentällä toimivat käytännön pelurit, sekä tilaajat että palveluntuottajat, tuumivat ARAn Lauri Paronen (vas.) ja Tekesin Marko Kivimäki (oik.) hankkeen aloitusseminaarissa. uutta potkua ja tehoa korjausrakentamiseen Korjausrakentamisella on keskeinen rooli muutettaessa rakennettua ympäristöä kestävämmäksi ja energiatehokkaammaksi. ARA ja Tekes ovat yhdistäneet voimavaransa ja tarjoavat alan toimijoille malleja ja resursseja teollisen korjausrakentamisen kehittämiseen. on kallista, työvoimavaltaista, hidasta, riskialtista, Korjausrakentaminen paikkasidonnaista ja voimakkaasti ketjuuntunutta toimintaa, luettelee ohjelmapäällikkö Marko Kivimäki Tekesistä. Hyvä kysymys kuuluukin, mikä tämän selittää ja mikä vika markkinoissa on, kun tähän on tultu? Kivimäen mukaan yksi varsin keskeinen selittäjä on tilaajan ja palveluntuottajien erisuuntaiset motiivit. Ne eivät ole kovinkaan samansuuntaisia, vaikka siltä päällisin puolin vaikuttaisikin. Korjaushankkeiden toimijoiden motiiveja voitaisiin kuitenkin reivata samaan suuntaan, siihen tässä maassa on jo osaamista saatavilla. viesti 4

5 Uusia innovaatioita tarvitaan Korjausrakentamisen tarpeet ovat lähivuosina mittavat. Siksi on tarpeen kehittää uusia palveluita. Myös korjausrakentamisen palveluiden tilaajien toimintatapaan tarvitaan muutosta. Kehittämisinsinööri Lauri Paronen ARAsta sanoo, että teolliset korjausratkaisut ovat yksi tapa edistää korjausrakentamista. ARAssa teollinen korjausrakentaminen nähdään yhtenä keinona, jolla korjausrakentamiseen saadaan lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja asukaslähtöistä ajattelua. Kun korjausprosessi nopeutuu ja työn laatu paranee, asukkaiden kokemat häiriöt vähenevät. Ja jos tuottavuutta voitaisiin pitkällä aikavälillä parantaa, voisi sillä olla asumiskustannusten nousua hillitsevä vaikutus. ARAn ja Tekesin voimavarat yhteen Korjausrakentamisen valtavan haasteen edessä ARA ja Tekes päättivät koota voimavaransa yhteen. Käytännössä tavoitteenamme on luoda yhteishankkeita, joissa kehittämisosuus mietitään yhdessä siten, että lopputulos olisi tekijälle mahdollisimman edullinen, Paronen kuvailee. Itse korjaushanke toteutetaan mahdollisuuksien mukaan teollisesti esivalmistetuilla ratkaisuilla. Hankkeita ohjataan alusta lähtien siten, että ne sopivat myös ARAn hinta- ja laaturaameihin. Marko Kivimäki painottaa, että korjausrakentamisen kehittämiseen tarvitaan voimakasta verkostoyhteistyötä yli perinteisten toimijarajojen. Vanhat konstit ja verkostot eivät enää pure alati lisääntyvään korjausvelkaan. Yhteistyöhön on kytkettävä kentällä toimivat käytännön pelurit, sekä tilaajat että palveluntuottajat. Aivan keskeistä yhteistoiminnassa on, että tilaajat saadaan kiinnostumaan oman toimintansa kehittämisestä. Heillä on hyppysissään se taikakalu, jolla korjausrakentamiseen puhalletaan uutta henkeä. Kivimäki muistuttaa myös, että useimmiten euro on paras konsultti. Paronen uskoo lisäksi hyvien esimerkkien voimaan. Ne rohkaisevat kokeilemaan uusia tapoja korjata. Rahoitusta muutoshalukkaille toimijoille Tekes ja ARA toimivat jatkossa omaa muutosvoimaansa hyödyntäen. Käytännössä kanavoiden rahoitusta muutoshalukkaille toimijoille sekä kannustaen että verkostoiden ihmisiä tuomaan käytännöllisiä toimintatapoja markkinoille, Kivimäki linjaa. Marko Kivimäki summaa, että ARAn ja Tekesin tavoitteena näissä korjaustalkoissa on, että korjausrakentaminen arvoverkottuu ja kehittyy. Käytännössä tämä näkyy siten, että käytetään jalostuneempia ja korkeamman lisäarvon toimintamalleja. Kun näissä tavoitteissa onnistutaan, kykenevät markkinat tavoittamaan asiakkaan ja loppukäyttäjän arvoja nykyistä paremmin ja tuottamaan enemmän arvoa sijoitettavalle pääomalle. Oppia on jo saatu erilaisissa käytännön piloteissa ja markkinoilla on jo teolliseen toimintatapaan pohjaavia ratkaisuja. Toimijoita kaivataan kuitenkin vielä lisää. Hankkeeseen mukaan Hanke lanseerattiin käyntiin aloitusseminaarissa Finlandia-talossa. Mukana oli noin 200 aiheesta kiinnostunutta alan ammattilaista. Aloitusseminaarissa esiteltiin jo toteutettuja hyviä esimerkkejä teollisesta korjausrakentamisesta. Yksi tällainen on Innova-talon passiivisaneerauksen toteutus Riihimäellä, jossa julkisivuun on käytetty TES-elementtejä, joihin on asennettu valmiiksi eristeet ja ilmanvaihtokanavat. Elementit nostetaan paikoilleen, mikä lyhentää työmaalla tehtävää työtä. Jo ennen varsinaista hankkeen avausta on muutama toimija ilmoittanut halukkuutensa osallistua ARAn ja Tekesin yhteishankkeeseen. Alkuvuodesta 2012 mukaan voi vielä ilmoittautua. 5 viesti

6 TEKSTI: markku tahvanainen, kehittämisjohtaja, ympäristöministeriö Ympäristöministeriössä työstetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä sähköisiä palveluja Asumisen ja Rakentamisen epalvelut -hankkeessa. Kehitteillä on muun muassa sähköinen rakentamisen lupien hakupalvelu, vuokra-asuntojen hintatietopalvelu ja energiatodistuspalvelu. Myös ARA-tukien hakeminen ja käsittely sähköistetään. Asumisen ja rakentamisen palveluja sähköistetään Ensimmäiset hankkeessa kehitetyt sähköiset palvelut tulevat käyttöön ja testattavaksi jo vuoden 2012 aikana. Palveluja kehitetään yhteistyössä muun muassa kuntien kanssa ja tavoitteena on, että kunnilla on mahdollisuus ottaa palveluja käyttöön portaittain vuoden aikana. Hanke on osa valtionvarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe). palveluista on hyötyjä niin käyttäjille kuin viranomaisillekin Palvelujen sähköistämisen odotetaan tuovan ajanja rahansäästöä niin palveluiden tarjoajille kuin käyttäjillekin. Sähköisten palveluiden ansiosta tiedonkulku Asumisen ja rakentamisen e-palvelut kansalaisten, yritysten ja viranomaisten välillä helpottuu ja nopeutuu. Viranomaispäässä esimerkiksi hakemusten käsittely nopeutuu, kun hakijoilta tulee sähköisen palvelun opastavan täytön ansiosta oikein täytettyjä hakemuksia, kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen ympäristöministeriöstä kertoo. Palvelut vähentävät neuvontaan tarvittavaa aikaa, kun suuri osa neuvonnasta siirtyy sähköiseen palveluun. Viranomaisten on jatkossa helpompi kerätä tietoa kansalaisilta esimerkiksi alueiden suunnittelua varten, kun kyselyitä voi tehdä sähköisesti karttaliittymää hyödyntäen. Osana kehitettäviä palveluja on karttaliittymä, jota käytetään lähes kaikissa tulevissa palveluissa. Karttapalvelu lisää palvelujen käytettävyyttä sekä havainnollistaa asioita. sähköinen rakennuslupahakemus testattavana ensi vuonna Rakennuslupaa voi hakea sähköisesti testikunniksi lupautuneissa kunnissa, joita on jo kymmenkunta. Laajemmin kuntien saataville palvelu tulee viimeistään vuonna Rakennusluvan hakuun liittyy perinteisesti paljon paperityötä ja hakemukseen täytyy liittää useita liitteitä. Lupakaavakkeet ovat joka kunnassa erilaiset, mikä tuottaa joskus lupia ammatikseen hakevillekin päänvaivaa. Lisäksi samaa lomaketta käytetään hyvin erilaisten lupien hakuun, mikä sekoittaa ainakin kokemattomampia luvanhakijoita sekä aiheuttaa kuntien rakennusvalvonnassa runsaasti neuvontatyötä. viesti 6

7 koonnut: helena berg, ARA Mahdollisuus hakea rakennuslupaa helpottaa lupaprosessia huomattavasti. Palvelu kysyy vain kyseiseen rakennushankkeeseen liittyviä tietoja ja ohjaa luvan hakijaa täyttämään hakemuksen oikein, jolloin lisäselvityspyynnöt vähenevät. Palvelu neuvoo hakijaa myös liittämään hakemukseen oikeat liitteet sekä kertoo, mistä esimerkiksi viemäriliitoslausunnon voi pyytää, Tahvanainen kuvailee palvelua. Mahdollisuus hakea rakennuslupaa sähköisesti vähentää virallisten kopioiden tarvetta ja matkustamiseen käytettyä aikaa. Tämä saattaa tarkoittaa luvan hakijalle myös useiden satojen eurojen rahallista säästöä. Lupahakemuksen tekeminen ei enää ole sidottu rakennusvalvonnan aukioloaikoihin, vaan hakemuksen voi täyttää missä ja milloin haluaa. Lupaprosessin sähköistämisen odotetaan tuovan 15 prosentin tuottavuuden kasvun. Varsinaisten rakennuslupien lisäksi myös esimerkiksi poikkeamispäätökset, maa-ainesluvat sekä sijoitus- ja kaivuluvat voi hakea jatkossa sähköisesti. Tietoa elinympäristöstä kansalaisille Yksi Asumisen ja Rakentamisen epalvelut -hankkeen kokonaisuuksista liittyy elinympäristöstä kerättyyn tietoon. Tarkkailija-palvelun kautta kansalainen, yritys tai viranomainen voi saada tietoa ympäristönsä tapahtumista tai muutoksista esimerkiksi sähköpostiin tai älypuhelimeen. Palvelun käyttäjä voi itse rajata alueet, joista haluaa saada tietoa. Kyselypalvelu Harava puolestaan tarjoaa viranomaisille mahdollisuuden kerätä tietoa kansalaisten tai yrityksen toiveista, tarpeista ja ideoista alueiden suunnittelua varten. Tietopalvelu Liiteri kokoaa yhteen elinympäristöä koskevat tiedot. Analyysipalvelun avulla viranomaisten tai yritysten on mahdollista analysoida karttapohjaisin tai tilastollisin työkaluin tietopalvelussa olevia tietoja. Tarkkailijan, Haravan ja Liiterin odotetaan valmistuvan vuoden 2013 jälkipuoliskolla, Tahvanainen kertoo. Energiatodistukset yhteen palveluun Osana hanketta myös energiatodistukset kootaan tulevaisuudessa yhteen sähköiseen palveluun. Energiatodistus on laadittava kaikille uusille rakennuksille sekä vanhoille rakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, pientaloja ja alle seitsemän asunnon rakennuksia lukuun ottamatta. Palveluun kerätään tiedot kaikista toimijoista, joilla on oikeus laatia virallinen energiatodistus. Saataville tulevat mahdollisesti myös yksittäisten rakennusten energialuokkatiedot. Palvelun sisältö ja rakenne tarkentuvat meneillään olevan energiatodistussäädösten kehittämisen myötä. ara-tukien hakeminen sähköistyy ARAssa on käynnissä mittava hanke, jonka kuluessa sähköistetään tukien hakeminen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Vastaajana on tietohallintopäällikkö Olavi Hyttinen ARAsta. Mitä kaikkea sähköistetään ARAssa? Millä aikataululla? Sähköistäminen koskee vuokratalolainoitushankkeiden sekä korjaus- ja energia-avustusten hakemista. Hankekäsittelyssä uudistetaan tukien haku sekä asian- ja dokumenttienhallinta. Korjausja energia-avustuspuolelle on tavoitteena rakentaa keskitetty tietojärjestelmä, joka palvelee sekä kuntia että ARAa. Tavoitteena on, että sähköinen asiointi on mahdollista korjaus- ja energia-avustusten käsittelyssä vuoden 2013 keväällä ja hankekäsittelyssä saman vuoden syksyllä. Miten työ on käytännössä edennyt? Suunnittelutyö aloitettiin syksyllä 2010, jolloin ARAssa koottiin alustava kartoitus sähköistettävistä järjestelmistä. Keväällä 2011 laadittiin esiselvitys ARA-tukien sähköisestä asioinnista. Lokakuun alusta 2011 lähtien on tehty uusien järjestelmien vaatimusmäärittelyä. Määrittelytyö valmistuu vuoden 2011 lopussa. Esiselvityksessä ja vaatimusmäärittelytyössä on ollut konsulttina Tieto Finland Oy. ARA-tukien sähköisen asioinnin toteutustyön kilpailuttaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2014 tammikuussa. Miten ARA-tukien hakeminen etenee kun järjestelmät on saatu valmiiksi? Hankekäsittelyssä asiakas täyttää sähköisen hakemuksen, joka siirtyy liitteineen ARAn hankekäsittelyjärjestelmään. Asiakas saa ARAsta päätöksen 7 viesti

8 sähköisessä muodossa kaikista käsittelyvaiheista ja voi seurata hankkeensa etenemistä sähköisesti. Myös lisätietojen sekä muutosten toimittaminen hoituu sähköisesti. Uudenlainen menettely vähentää ARAssa tehtävää tallennustyötä ja parantaa tietojen oikeellisuutta ja seurantaa. Korjaus- ja energia-avustusten hakeminen ja käsittely sekä kunnassa että ARAssa päätettävien hakemusten osalta tapahtuu sähköisesti uuden keskitetyn tietojärjestelmän avulla. Myös tässä järjestelmässä on mahdollista sähköisesti seurata hankkeiden etenemistä ja antaa lisätietoja. Järjestelmä mahdollistaa määrärahojen reaaliaikaisen käytön seurannan ja vähentää virhealttiiden manuaalisten toimintojen määrää. Veikko Simunaniemi, Järvenpään Mestariasunnot: Hyvin toimiva sähköinen hakeminen säästää kaikkien aikaa ja erinomainen asia, kommentoi Veikko Simunaniemi sähköistä Kannatettava hakemista. Prosessi nopeutuu ja ajankäyttö tehostuu. Simunaniemen mielestä järjestelmän tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, jota voisi laajentaa kun se on kunnolla testattu ja osoittautunut käytössä toimivaksi. Toivottavasti se on nopea ja vuorovaikutteinen ja lähettää kuittauksen vastaanotetusta lähetyksestä. Simunaniemi toivoo myös, että käsittely sujuisi nopeasti ja tarvittaessa lähtisi asiakkaalle korjauspyyntö. Pitäisikö sähköisessä hakemisessa olla ensimmäinen vaihe, jossa hanke käsiteltäisiin yleisellä tasolla ja jos asia on ok, pääsisi jatkamaan. Vasta tämän jälkeen pääsisi täyttämään kaikki tarvittavat lomakkeet ym. Tämänkaltaisella menettelyllä voisi varmistaa, että hankkeet jotka eivät ole menestyskelpoisia karsiutuisi jo alkuvaiheessa pois, eikä niihin tarvitse käyttää turhaan aikaa. Sähköisessä asioinnissa tulisi myös olla projektipankkityyppinen osio, josta löytyisivät kaikki hankkeen asiakirjat, piirustukset ja niin edelleen, koko paketti aina hakemusasiakirjoista lopulliseen hankinta-arvoon. Millaisena näet ARA-vuokra-asumisen tulevaisuuden? Vastaajana VVO:n toimitusjohtaja Jani Nieminen. Asuntopoliittisen keskustelun keskiössä on ollut viimeiset 40 vuotta pula vuokraasunnoista, rakentamiskustannukset, tonttien saatavuus, rahoituksen ongelmat sekä asumistuki. Otsikot ovat pysyneet suunnilleen samana, vain sisällön painotukset ovat muuttuneet. Viime vaalien keskusteluissa asuntopolitiikka ei saanut enää kovin suurta roolia. Esiin nousi kuitenkin kolme uutta alaa sivuavaa aihetta: harmaa talous, segregaatio ja ilmaston muutos. Kaikki tärkeitä asioita, mutta eivät suinkaan ainoita. Onko keskustelun vähäisyys merkki siitä, että asuntoasiat olisivat Suomessa jo kunnossa? Mielestäni näin ei ole, vaan keskustelua ja asumisen johtamista tai koordinointia tarvitaan edelleen. Vuokra-asuntojen puute on kiistaton eikä mitään merkkejä ole näkyvissä, että se vähenisi. Pikemminkin päinvastoin. Pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta ja se on selvä uhka erityisesti palvelualojen kehittymiselle pääkaupunkiseudulla. Alan toimijat odottavat julkiselta vallalta kehyksiä asuntopolitiikalle, jossa ohjeet, määräykset, tuet, rajoitukset ja sanktiot sekä valvonta ovat keskenään hyvässä tasapainossa. Varsinkin pääkaupunkiseudulla olisi tärkeätä saada vuokra-asuntojen kokonaismäärä kasvamaan, etsien ratkaisua sekä vapaarahoitteisen että valtion tukeman tuotannon kasvattamiseksi. Riittävä kokonaistarjonta vaikuttaa vuokratasojen kehittymiseen nousevien kustannusten maailmassa. Asuntopolitiikan on viesti 8

9 Näkökulma jani nieminen, VVO-yhtymä Oyj tuettava elinkeinopolitiikkaa. Sen hyvinvointi ja vireys on moottori, joka kasvattaa varallisuutta ja edelleen lisää mahdollisuuksia tehdä tasapainoista asuntopolitiikkaa. Asuntopolitiikan vaikutukset näkyvät toiminnassamme. VVO:n omistuksessa olevasta noin asunnosta puolet on tällä hetkellä tavalla tai toisella ARAn ohjauksessa tai valvonnassa joko tuotontuloutuksen tai asukasvalintojen ja vuokranmäärityksen osalta. Kysyntä vuokra-asunnoista ei katoa Vuokra-asunnon hakijoiden määrä on kasvanut kahden vuoden aikana merkittävästi samalla, kun vaihtuvuus on pysynyt alhaisena. Asunnonhakijoista ¾ hakee yksiötä tai kaksiota, osa maksukyvyn ohjaamina. Luvut osoittavat kiistattomasti, että vuokra-asunnoista on aidosti pula. Asuntoja voidaan tarjota yhä pienemmälle määrälle hakijoista. Olemmeko vaatimustason noustessa tehneet yhä kalliimpaa asumista, vaikka ihmisten maksukyky on heikko? Asumiskulujen osuus tuloista on kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana. Asumista kallistavista tekijöistä merkittävin on ollut verojen ja erilaisten veroluontoisten maksujen suhteellinen kohoaminen. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat nousseet 15 vuodessa noin 60 prosenttia, kun palkat ovat nousseet vain noin 30 prosenttia. Samalla julkinen valta on leikannut ja vähentänyt tuotanto- sekä asumistukea. Näiden seurauksena tavallisen palkansaajan ansiot eivät pääkaupunkiseudulla riitä kohtuullisen asumistason ylläpitämiseen. Pieksämäeltä myydyn kaksion hinnalla saa Helsingistä 10 asuinneliötä. ARAn rooliksi asumisen kehittäminen ARA on VVO:lle hyvä ja pitkäaikainen yhteistyötaho ja toivomme, että ARA kehittää edelleen rooliaan yhteistyökumppanina eikä ainoastaan kategoristen määräysten antajana ja tarkastajana. Asuntopolitiikan uudet haasteet ovat myös haasteita ARAlle ja sen toiminnalle. Muuttoliike kasvukeskuksiin jatkuu, väestö ikääntyy, vanhusväestön suhteellinen määrä kasvaa, perhekoot pienenevät, lähiöt rapistuvat, työperäinen maahanmuutto kasvaa, ilmastonmuutos nopeutuu, energiatehokkuusvaatimukset kasvavat ja niin edelleen. Muuttuvien olosuhteiden huomioiminen asuntosektorilla, kumppanuuksien kehittäminen toimijoiden kanssa, koerakentamisen ohjaus sekä uusien asuntopoliittisten välineiden kehittäminen ja testaus olisivat niitä avauksia, joita me toimijat odotamme ARAlta. ARAn on lisäksi kyettävä mukauttamaan toimintaansa muuttuvien olosuhteiden mukana ja pyrittävä hakemaan roolia asumisen koordinaattorina myös muussa kuin pelkästään valtion tukemassa asuntokannassa. Näkisin mielelläni ARAn vahvistuvan nimenomaan asumisen kehittäjänä. Sitä varten sen olisi saatava myös resursseja ja pelimerkkejä. Asumisen kehittämisestä ja koerakentamisesta ARAn kanssa tulisi saada alan yrityksille aidosti houkuttelevaa. Viime vuosina suurin porkkana kehittämiskumppanuudessa on ollut neuvottelu-urakka ja ehkä hyvän tontin saaminen edullisesti. Porkkana esimerkiksi puurakentamisen kasvattamiseksi voisi olla erillinen määräraha, jonka käyttöä ARA koordinoisi ja valvoisi. ARA voisi myös varmistaa, että niin hyvät kuin huonotkin koerakentamisen tulokset tulevat kaikkien alan toimijoiden tietoon ja harkinnan mukaan käyttöön. Asumisen kehittämisessä riittää työsarkaa varmasti meille kaikille. Kohtuuhintainen asuminen on tärkeä kehitystyön tavoite. Vaikka keskustelu jämähtää usein jo siihen, mitä on kohtuuhintaisuus, eivät ratkaisuehdotukset saisi jäädä epämääräisiksi. 9 viesti

10 Näkökulma henna helander, ATT Millaisena näet ARA-vuokra-asumisen tulevaisuuden? Vastaajana hankesuunnittelupäällikkö, arkkitehti Henna Helander Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistosta ATT:stä. uudistamista asumisen ajatteluun Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT kehittää erilaisia asumiskonsepteja eri väestöryhmille. Uusille perhetyypeille on tehty ATT City-Talo-konseptia. Tässä konseptissa kehitetään monipuolisia pienasuntoja ja hyödynnetään yhteistiloja uudella, yhteisöllisellä tavalla. Ensimmäinen ATT City-Talo on rakentumassa Helsingin Kalasatamaan. Sen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto HMV Oy. ARA-vuokra-asumisen muutos on ollut hidasta Asuntotyypit ovat muuttuneet menneiden vuosikymmenien aikana vähän ja muutos on ollut ennen kaikkea mitoituksellista. Nyt suomalaisen yhtenäiskulttuurin hajotessa tarpeet muuttuvat ja tämä muutosvauhti on ollut nopeaa. Asukkaat muuttuvat ja tarpeet monipuolistuvat Suomalainen asuntotyypistö on suunniteltu ydinperheille, pariskunnille ja yksineläjille. Perinteisten ydinperheiden määrä kuitenkin vähenee jatkuvasti ja ydinperheen rinnalle on syntymässä uusien perhemuotojen kirjo, muun muassa uusioperheet ja monen sukupolven perheet. Uusioperheissä lapsia on usein enemmän kuin perinteisissä ydinperheissä. Näissä uusioperheissä kaikki perheeseen kuuluvat eivät aina asu samassa paikassa. Lähinnä lasten vuoro-, viikonloppu- ja satunnainen asuminen tekevät perheen koosta kausiluonteista ja muuttuvaa. Perhemuotojen monipuolistuminen koskee myös sukupolviasumisen uusia muotoja. Aikuistuvat lapset on yksi näistä ryhmistä. Väestön ikääntymisen ja muuttoliikkeen takia myös isovanhempien tarvitsema väliaikainen tai pysyvä asuminen seuraavan sukupolven luona lisääntyy. Sukupolviasumisen muodot vaihtelevat kausiasumisesta vakituiseen asumiseen. ARA-vuokratalot muuttuvat sisältä Perheiden tarvitsemat tilat eivät ole enää helposti vakioitavia nimikkeitä yleisesti, ja uusissa perhemuodoissa erityisesti. Entisen makuuhuoneiden ja olohuoneiden sijaan tulisi muodostaa joustavampia määreitä. Asuntojen pientiloja, alkoveja, vaatehuoneita ja parvia tulisi järjestelmällisesti kehitellä. Sukupolviasumiselle sopivia asuntotyyppejä ovat esimerkiksi suuremman asunnon yhteydessä olevat huoneet omalla sisäänkäynnillä, mutta niin että kalliit tilat, keittiö ja kylpyhuone jaetaan tai niin että vakituisempaa asumista varten huone varustetaan omalla kylpyhuoneella. Myös vähintään 16 m 2 neutraalihuoneiden käyttö (yleistä muun muassa Keski-Euroopassa) voi ratkaista sukupolviasumisen tilajärjestelyongelmia. Uudistamista asumisen ajatteluun tarvitaan koko asumisen käsitteistöstä puhuttaessa. Asuntojakaumaa tulee monipuolistaa kaikille myös perinteisestä funktionaalisesta näkökulmasta. Erityisen haastavaa on uudentyyppinen asuntosuunnittelu, kun suunnitellaan edullisia ja laadukkaita pienasuntoja uusille perhemuodoille. ARA-vuokratalojen tulee olla laadukkaita myös ulkoa Yhtä tärkeää hyvän asuntosuunnittelun lisäksi on luoda viihtyisää asuinympäristöä kaikille kaupunkilaisille, myös eri alueiden erilaistumiskehityksen (segregaation) takia. Siksi ARA-vuokratalojen suunnittelijoiden tulee olla aina hyviä asuntoarkkitehtejä ja asuntosuunnittelussa tulee käyttää toisinaan myös arkkitehtuurikilpailuja, jotta innovatiivista kehitystä tapahtuisi ja jotta ARA-taloja olisi viidenkymmenen vuoden jälkeen mielekkäämpää korjata kuin purkaa. viesti 10

11 TEKSTI ja kuva: helena berg, ARA Erityisryhmien asumista kartoittavassa hankkeessa on ollut mukana kuusi asiantuntijaa ARAsta ja kolme SYKEstä. Kokouksia on pidetty muun muassa videon välityksellä. Kuvassa Hannu Ahola (vas.), Kimmo Huovinen ja Eeva-Liisa Vuolle ARAsta sekä videolla Kari Oinonen ja Satu Vesala SYKEstä. ARA JA SYKE tiivistävät yhteistyötään ARA ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) tiivistävät yhteistyötään. Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä asumisessa ja rakentamisessa. Ensimmäisessä yhteisessä hankkeessa luodaan karttapohjainen tietokanta erityisryhmien asumisesta. Tiivistyvä yhteistyö antaa paljon sekä ARAlle että SYKElle. Meillä on ARAlle annettavaa esimerkiksi tutkimus- ja paikkatieto-osaamisessa. Uskomme, että me puolestamme voimme oppia ARAlta paljon, heillähän on vankka kokemus asumisen alueella, SYKEn erikoistutkija Kari Oinonen sanoo. Asuminen on nostettu SYKEssä yhdeksi teema-alueeksi, jota se ei aikaisemmin ollut. Ympäristöpolitiikan näkökulmasta yhteistyö on järkevää, sillä sekä ARA että SYKE kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalaan ja tulosohjaukseen. ARA myös myöntää paljon julkista rahaa asumisen kehittämiseen. Suomi ei ole yhtenäinen maa, on erilaisia alueita ja ongelmia ratkaistavana. Uskon, että yhteistyössä löydämme parempia ratkaisuja näihinkin ongelmiin, Oinonen toteaa. 11 viesti

12 Erityisryhmien asumisesta karttapohjainen tietokanta Vuosina ARA on myöntänyt investointiavustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen yhteensä 423 miljoonaa euroa. Summalla on rakennettu, hankittu tai peruskorjattu lähes erityisryhmien asuntoa. Vuonna 2011 ARAn avustusvaltuus on ollut 110 miljoonaa euroa. ARAn rooli erityisryhmien asunto-olojen rahoittajana ja kehittäjänä edellyttää taloudellisesti ja alueellisesti järkeviä investointipäätöksiä. Erityisryhmien asumistarpeet lisääntyvät voimakkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana väestön ikääntymisen myötä. Tämän toiminnan tehostamiseksi ARA ja SYKE yhdistävät osaamistaan ensimmäisessä yhteistyöhankkeessaan, jossa kartoitetaan, missä erityisryhmien asunnot sijaitsevat ja mitä palveluja niissä tarjotaan. Tähän saakka kattavaa alueellista ja riittävän yksilöityä tietoa ei ole ollut saatavilla, vaan tieto on ollut hajallaan. Hankkeen aluksi on koottu ARAssa oleva rekisteritieto. Erityisryhmiä koskevaa tietoa on hyvin saatavilla vuodesta 2005 alkaen, jolloin ARA ryhtyi myöntämään investointiavustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Muutakin tietoa on, mutta se pitää haravoida eri lähteistä: kunnilta, RAY:sta, Valvirasta ja erityisryhmien palveluja tarjoavilta yhteisöiltä. Lopulta tiedot kootaan yhteen tietokantaan ja luodaan karttapohjainen aineisto. Tietokannasta saa tiedot siitä, millaisia erityisryhmien kohteita on, millaisin palveluin, missä päin Suomea. Tietoa voi hakea halutuilla kriteereillä. Tarvitaan paljon erilaista rekisteritietoa, tiedon seulontaa ja yhdistämistä, jotka lopulta yhdistetään karttatietoon, ARAn asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola kertoo. Uusi tietokanta palvelee erityisryhmien hankevalinnassa: investointiavustukset on aiempaa nopeampi ja kätevämpi sijoittaa sinne, missä tarve on suurin. Hyödyntämätön potentiaali käyttöön Hankkeessa SYKE tekee tutkimustyön. SYKEn vahvuutena on osaaminen yhdyskuntarakennetta, elinympäristön palveluja ja joukkoliikenteen palvelutasoa kuvaavissa menetelmissä sekä paikkatietoaineiston soveltamisessa. Työn lopputuloksena saadaan väestötietojärjestelmään perustuva rakennustietokanta, jota voidaan päivittää ja käyttää Excelin ja ArcGis-paikkatieto-ohjelman kanssa. Työvälinettä käytetään apuna ARAn hankevalinnassa 2012 alkaen. Verkon kautta tietokantaa voivat hyödyntää myös kunnat. Tietokanta päivitetään vuosittain, jolloin saadaan tietoa kohteiden käyttötilanteesta. Näin on helppoa tunnistaa, minne kannattaa rakentaa uusia erityisryhmien kohteita ja missä ehkä on vajaakäyttöä olemassa olevalle kapasiteetille. Tämän projektin myötä on tullut selväksi, että SYKEn osaamista ja aineistoja voidaan käyttää aikaisempaa tehokkaammin ja monipuolisemmin. On löytynyt hyödyntämätöntä potentiaalia, Kari Oinonen toteaa. Hän uskoo, että yhteistyöllä päästään syvällisempään keskusteluun ja löydetään sellaisia kehittämisalueita, joita kumpikaan ei tulisi havainneeksi yksin. viesti 12

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2015 Ekorakentaminen yleistyy Kuopio tiivistää konserniyhteistyötä Ratkaisun avaimia Inspirasta Hollola Uusia ratkaisuja asuntotarpeeseen Sivu 14 luottaa leasingiin 2 Huomisen

Lisätiedot

Lainat ovat edelleen paisuneet

Lainat ovat edelleen paisuneet Lauantai 25. lokakuuta 2014 uusisuomi.fi Lainat ovat edelleen paisuneet Entistä useampi velallinen varautuu korkojen nousuun säästämällä ja muilla keinoilla. Tutkimus, s. 4 6 Päättäjät purkaisivat liiallista

Lisätiedot

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Sirkka Heinonen Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Slow housing -konseptin kuvaus ja kytkennät energia-asioihin Sitran Energiaohjelma ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2008 Sitran

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 1 2011 Vihreydestä vastuullisuuteen 14 8 22 Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta laudaturin Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Lauantai 5. lokakuuta uusisuomi.fi Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Getty Images Asuntolainojen suuruuden rajoittaminen saa laajan tuen suomalaisilta. Uuden Suomen ja Hypon Taloustutkimuksella

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

8-11. 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan. Arkkitehti on taiteilija ja insinööri

8-11. 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan. Arkkitehti on taiteilija ja insinööri Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 2 2012 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan 8-11 Arkkitehti on taiteilija ja insinööri Ministeri Kiuru: Vuokra-asuminen

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Tulevaisuuden asumisratkaisut tarjotaan valmiina annospaloina

Tulevaisuuden asumisratkaisut tarjotaan valmiina annospaloina 1/2006 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus TALOUS s. 6 Professori Jarmo Suominen: Tulevaisuuden asumisratkaisut tarjotaan valmiina annospaloina s. 4 Asuntojonoista vuokralaisten markkinoihin s. 9

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus. Tekesin Ari Ahonen Teknologiaohjelmalla ulos suljetun talouden ajasta Teknologiaohjelmalla

VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus. Tekesin Ari Ahonen Teknologiaohjelmalla ulos suljetun talouden ajasta Teknologiaohjelmalla 2/2004 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus TALOUS Tekesin Ari Ahonen Teknologiaohjelmalla ulos suljetun talouden ajasta Teknologiaohjelmalla Yhteiskuntavastuu Tekesin teknologiajohtaja Ari Ahosen

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Syksy 2012 Kaupunginjohtaja Aleksi Randell: Turun henkinen ilmapiiri kasvanut Turkuun uusia kaupunkikeskuksia Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Uudet energiamääräykset korostavat talotekniikkaa 4 6

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI. Häiritsevä elämä varoituksen perusteena Putki polttelee jo Huoltosopimukset taloyhtiöissä www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiön hissit uusitaan ryhmäkorjaushankkeessa UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

NUORET LAHJAKKAAT ASUMINEN. Teema: KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN OPISKELIJAT. suunnittelivat kaupunginjohtaja Parosen asuntomessutalon sisustustekstiilit

NUORET LAHJAKKAAT ASUMINEN. Teema: KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN OPISKELIJAT. suunnittelivat kaupunginjohtaja Parosen asuntomessutalon sisustustekstiilit LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2010 NUORET LAHJAKKAAT KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN OPISKELIJAT suunnittelivat kaupunginjohtaja Parosen asuntomessutalon sisustustekstiilit 12 Tänä keväänä valmistuvat tekstiilimuotoilijat

Lisätiedot

Rakentamisen energiatulevaisuus

Rakentamisen energiatulevaisuus Rakentamisen energiatulevaisuus Sitran raportteja 8 4 Rakentamisen energiatulevaisuus Seppo Junnila (toim.) Sitra Helsinki 3 Sitran raportteja 84 Taitto: Sisko Honkala Kannen kuva: Shutterstock ISBN 978-951-563-663-8

Lisätiedot