Suojarele. Asennusohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojarele. Asennusohjeet"

Transkriptio

1 RE_ 610

2

3 1MRS Julkaistu: Versio: C/ RE_ 610 Sisällys Tekijänoikeudet Johdanto Tämä käsikirja Symbolien käyttö Kohdeyleisö Tuotedokumentaatio Asiakirjan merkintätavat Turvallisuusmääräykset Pakkauksen purkaminen Tuotteen tunnistus Sähköstaattinen purkaus (ESD) Pakkausmateriaalin hävittäminen Asennus Pistoyksikön irrotus ja asentaminen Mitat Uppoasennus Puoliuppoasennus Kallistettu puoliuppoasennus Kehikkoasennus Pinta-asennus Releen ja RTXP 18 -koestuskytkimen asennus 19" kehikkoon Asennus 19 Combiflex-kehikkoon Valokaarisuojan linssisensorit (koskee vain REF relettä) Liitännät Ferriittirenkaan asennus Sähköliitännät Lisävarusteet Lyhenteet

4 4

5 1MRS RE_ 610 Tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tietoja ei tule pitää ABB Oy:tä sitovina. ABB Oy ei ole vastuussa tämän asiakirjan mahdollisesti sisältämistä virheistä. ABB Oy ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seurannaisista vahingoista, jotka johtuvat tämän asiakirjan käytöstä. ABB Oy ei myöskään ole vastuussa minkään tämän asiakirjan kuvaaman ohjelmiston tai laitteiston aiheuttamista satunnaisista tai seurannaisista vahingoista. Tämän asiakirjan ja sen osien jäljentäminen ja kopioiminen on sallittua ainoastaan ABB Oy:n kirjallisella luvalla. Asiakirjan sisältöä ei saa paljastaa kolmansille osapuolille eikä käyttää kiellettyihin tarkoituksiin. Tässä asiakirjassa kuvattu ohjelmisto tai laitteisto toimitetaan luvanvaraisena. Ohjelmistoa tai laitteistoa saa käyttää ja kopioida ja sen sisältämiä tietoja saa ilmaista ainoastaan mainitun luvan ehtojen mukaisella tavalla. Copyright 2004 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit ABB on ABB Groupin rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut merkit tai tuotenimet saattavat olla haltijoilleen kuuluvia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Takuu Tiedustele takuuehtoja lähimmältä ABB Oy:n edustajalta. 5

6 6

7 1MRS RE_ Johdanto 1.1. Tämä käsikirja Tämä käsikirja sisältää ohjeita RE_ 610 -suojareleen pakkauksen purkamista ja releen asennusta varten sekä yleistä tietoa saatavilla olevista asennustarvikkeista. Releen lisäksi toimitukseen sisältyy * Tuotteen mukana toimitettavat asiakirjat (ks. luku 1.4. Tuotedokumentaatio) * Ferriittirengas virta- tai jännitemuuntajaliitäntöjä varten * Paristo reaaliaikakelloa ja pysyväismuistia varten * Tulostettavia etikettejä ohjelmoitavia LED-valodiodeja varten 1.2. Symbolien käyttö Seuraavat julkaisuun sisältyvät kuvakkeet korostavat turvallisuuteen tai muihin tärkeisiin tietoihin liittyviä kohtia: Sähkövaroituskuvake ilmoittaa vaarasta, jonka seurauksena saattaa olla sähköisku. Varoituskuvake ilmoittaa vaarasta, jonka seurauksena saattaa olla loukkaantuminen. Huomiokuvake ilmoittaa tekstissä kerrottavaan aiheeseen liittyvästä tärkeästä tiedosta tai varoituksesta. Se voi liittyä uhkaavaan tilanteeseen, jonka seurauksena ohjelmiston toimivuus saattaa häiriintyä tai laitteisto tai omaisuus saattaa vahingoittua. Tietokuvake ilmoittaa lukijalle tärkeistä tiedoista ja tilanteista. Vaikka varoituskuvakkeilla ilmaistut vaaratilanteet liittyvät loukkaantumiseen ja huomiokuvakkeella ilmaistut vaaratilanteet laitteiston tai omaisuuden vahingoittumiseen, pitää ottaa huomioon, että vahingoittuneen laitteiston käyttö voi joissakin olosuhteissa johtaa heikentyneeseen suoritustehoon. Se voi puolestaan johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan. Siksi kaikkia varoitus- ja huomiotiedotteita pitää noudattaa tarkasti Kohdeyleisö Tämä ohjekirja on tarkoitettu asentajille laitteiston asentamisen helpottamiseksi. 7

8 RE_ 610 1MRS Tuotedokumentaatio Releen ja tämän oppaan lisäksi tuotteen mukana toimitetaan seuraava relekohtainen dokumentaatio: Taulukko REF 610 -tuotedokumentaatio Nimi Tekninen ohje Tekninen ohje, ANSI-versio Käyttöohje Käyttöohje, ANSI-versio Taulukko REM 610 -tuotedokumentaatio Nimi Tekninen ohje Tekninen ohje, ANSI-versio Käyttöohje Käyttöohje, ANSI-versio Taulukko REU 610 -tuotedokumentaatio Nimi Tekninen ohje Tekninen ohje, ANSI-versio Käyttöohje Käyttöohje, ANSI-versio Asiakirjatunnus 1MRS MRS MRS MRS Asiakirjatunnus 1MRS MUM 1MRS MRS MUM 1MRS Asiakirjatunnus 1MRS MRS MRS MRS Tuotteen mukana on joko oppaan IEC- tai ANSI-versio Asiakirjan merkintätavat Tietojen esittämiseen käytetään seuraavia merkintätapoja: * Käyttöliittymän (HMI) valikkorakenteen käyttäminen navigointipainikkeilla on esitetty painikkeiden kuvakkeilla esimerkiksi seuraavasti: Selaa vaihtoehtoja painikkeilla ja. * Käyttöliittymän valikkopolut on esitetty seuraavasti: Valitse nuolipainikkeilla KONFIGURAATIO\KOMMUNIKAATIO\SPA ASETUKSET\SALASANA SPA. * Parametrien ja valikoiden nimet, releen indikointisanomat ja käyttöliittymänäkymät on kirjoitettu Courier-fontilla. Esimerkki: 8

9 1MRS RE_ 610 Tarkkaile valikoiden KESKIARVOT ja HISTORIA ARVOT muita mittausarvoja nuolipainikkeita käyttämällä. * Käyttöliittymäsanomat on merkitty lainausmerkkeihin, kun käyttäjän on syytä kiinnittää niihin huomiota. Esimerkki: Kun tallennat uuden salasanan, rele vahvistaa tallennuksen vilauttamalla näytössä kerran merkkijonoa "- --". 9

10 10

11 1MRS RE_ Turvallisuusmääräykset Liittimissä saattaa esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka ulkoinen syöttöjännite on kytketty pois. Turvallisuusmääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa tapaturmia, henkilövahinkoja tai vakavia aineellisia vahinkoja. Asennukset saa suorittaa ainoastaan siihen valtuutettu henkilö. Kansallisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Laitteen kotelo on maadoitettava asianmukaisesti. Älä koske kotelon sisustaa, kun pistoyksikkö on poistettu kotelosta. Relekotelon sisäosissa voi olla suuria jännitteitä. Sisäosiin koskeminen voi johtaa henkilövahinkoon. Laite sisältää staattisille sähköpurkauksille herkkiä komponentteja. Siksi elektroniikkakomponenttien tarpeetonta koskettamista pitää välttää. Jos laitteen takana oleva suojaussinetti rikotaan luvatta, takuu ei ole enää voimassa eikä laitteen oikeaa toimintaa voida taata. 11

12 12

13 1MRS RE_ Pakkauksen purkaminen Relelaitteita tulee käsitellä varovasti ennen paikalleen asennusta. Tarkista, että toimitetut tuotteet eivät ole vaurioituneet kuljetuksen aikana. Jos tuote on vaurioitunut, kuljetusliikkeelle on tehtävä välittömästi reklamaatio. Lisäksi asiasta on ilmoitettava ABB Oy:n edustajalle Tuotteen tunnistus Vertaa releen tilausnumeroa tilaustietoihin ja varmista, että olet saanut oikean tuotteen. Tilausnumero on merkitty releen alemman kahvan alle. Kun tarkistat releen pistoyksikön tilausnumeroa, varo nostamasta kahvaa enempää kuin 25º (noin 40 millimetriä). Jos nostat kahvaa enemmän, pistoyksikkö irtoaa kotelosta. a Kuva α = 25º y = 40 mm y Releen tilausnumeron tarkistus A Sähköstaattinen purkaus (ESD) Relelaitteet sisältävät staattisille sähköpurkauksille herkkiä komponentteja. Kotelo suojaa hyvin elektroniikkapiirejä. Vältä siis pistoyksikön ja käyttöliittymän tarpeetonta poistamista kotelosta Pakkausmateriaalin hävittäminen Pakkauksessa käytetty kartonki on 100-prosenttisesti kierrätettävää. 13

14 14

15 1MRS RE_ Asennus RE_ 610 -releen asennustavat: * Uppoasennus * Puoliuppoasennus * Puoliuppoasennus 25º kulmassa * Kehikkoasennus * Pinta-asennus * Asennetaan 19" laitekehykseen * Asennetaan RTXP 18 -koestuskytkimellä 19" kehikkoon Uppoasennusta lukuunottamatta asennustavat vaativat erillisen asennustarvikesarjan. Tämä luku sisältää myös valokaarisuojan linssisensoreiden (lisävarusteet) asennusohjeet (koskee vain REF 610 -relettä). Irrotettavan pistoyksikön ansiosta rele on helppo asentaa. Irrota pistoyksikkö relekotelosta ennen releen asentamista Pistoyksikön irrotus ja asentaminen Apujännite on kytkettävä pois päältä ennen pistoyksikön poistamista kotelosta. Poista pistoyksikkö näin: 1. Nosta alempaa kahvaa, kunnes jousitetut lukitukset kahvan molemmin puolin aukeavat ja yksikkö työntyy noin 6 mm ulos kotelosta. Tämä erottaa liittimet. 2. Vedä yksikkö kotelosta ulos. Releen virtamuuntajaliittimessä (CT-liitin) on automaattinen oikosulkumekanismi. Sen ansiosta pistoyksikön irrotus ei avaa virtamuuntajan (CT) toisiopiiriä, mikä muutoin voisi aiheuttaa vaarallisen suuria jännitteitä. Signaaliliittimet jäävät auki, kun pistoyksikkö irrotetaan. 15

16 RE_ 610 1MRS Kuva Pistoyksikön irrottaminen kotelosta A Ennen kuin sovitat releen pistoyksikön koteloon, varmista että näillä on sama tilausnumero. Kotelon tilausnumero on painettu pohjalevyyn kotelon sisäpuolelle. Jos kuitenkin joudut käyttämään alkuperäisen sijasta korvaavaa pistoyksikköä, varmista; että ainakin kotelon ja pistoyksikön tilausnumeroiden kymmenen ensimmäistä merkkiä vastaavat toisiaan kuten seuraavassa esimerkissä (esimerkkinä on käytetty REM 610 -relettä, mutta sama periaate pätee kaikkiin RE_ 610 -releisiin): Relekotelon tilausnumero Pistoyksikön tilausnumero REM610C55HCMP XX REM610C55HCNR XX Suosittelemme kuitenkin, että varaosatunnistetta lukuunottamatta kaikki tilausnumeron merkit täsmäävät kotelon tilausnumeron kanssa. Releessä on sisäänrakennettu mekaaninen koodijärjestelmä, jonka ansiosta koteloon voidaan asentaa vain pistoyksiköitä, joiden jännite- ja virtamittaustulot sopivat yhteen kotelon kanssa. Tämä auttaa ehkäisemään vaaratilanteita, joita saattaa syntyä, mikäli koteloon asennetaan soveltumaton pistoyksikkö. Sopimattoman pistoyksikön asentaminen koteloon rikkoo releen ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Kun asennat pistoyksikön koteloon, 1. varmista, että kahva on alhaalla perusasennossaan. 2. Työnnä yksikköä koteloon kunnes lukitukset naksahtavat. Katso Kuva

17 1MRS RE_ 610 Kuva Pistoyksikön asentaminen koteloon A Mitat Kehyksen leveys mm Kehyksen korkeus mm Kehyksen syvyys mm (4U) Kuva RE_610 tärkeimmät mitat A Uppoasennus Kotelossa on kaikki uppoasennukseen tarvittavat asennustarvikkeet. 17

18 RE_ 610 1MRS Voit uppoasentaa kotelon paneelin aukkoon näin: 1. Löysää neljää M5-kiinnitysruuvia noin 7 kierrosta. 2. Asenna kotelo asennusaukkoon; katso Kuva Kiristä ruuvit; katso Kuva Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7-0,1 Nm. Uppoasennetun laitteen etupuolen kotelointiluokka on IP 54. Selkäpuolen kotelointiluokka on IP 20. Uppoasennetun laitteen yläpuolen kotelointiluokka on IP 40. Mikäli laite on varustettu optisilla liitännöillä, asennussyvyys on vähintään 180 mm. Kuva Kotelon uppoasentaminen asennusaukkoon A

19 1MRS RE_ 610 Kuva Ruuvien kiristäminen kotelon olessa uppoasennettu A ,3 30,8 Kuva Rele (kotelo ja pistoyksikkö) uppoasennettuna A

20 RE_ 610 1MRS Puoliuppoasennus Puoliuppoasennussarja sisältää seuraavat osat (tilausnro löytyy luvusta 6. Lisävarusteet): * Korotuskehys * Kumitiiviste * Ruuvit Kumitiivistettä käytetään, kun laitteen etupuolella on vaatimuksena kotelointiluokka IP 54 (IEC 60529:n mukaan). Ilman kumitiivistettä kotelointiluokka on IP 50. Kiinnitä korotuskehys paneelin aukkoon neljällä ruuvilla kuten seuraavassa Kuvassa Mikäli laite on varustettu optisilla liitännöillä, asennussyvyys on vähintään 130 mm. Kuva Kohotuskehyksen asentaminen A

21 1MRS RE_ 610 Kuva Kotelon asentaminen A Luvussa kerrotaan, miten kotelo asennetaan korotuskehykseen Uppoasennus Kuva Rele (korotuskehys, kotelo ja pistoyksikkö) puoliuppoasennettuna A

22 RE_ 610 1MRS Kallistettu puoliuppoasennus Kallistetun puoliuppoasennussarjan (tilausnro löytyy luvusta 6. Lisävarusteet) avulla voit asentaa releen 25 kulmassa. Asennussarja sisältää seuraavat osat: * Kulmikas kehys * Kumitiiviste * Ruuvit Kumitiivistettä käytetään, kun laitteen etupuolelle on vaatimuksena kotelointiluokka IP 54. Ilman kumitiivistettä kotelointiluokka on IP ,25 (5U) A B C D E Kuva A) M4 x 0,7 -ruuvit B) Pistoyksikkö C) Kotelo D) Kulmikas kehys E) Kumitiiviste Kallistettu puoliuppoasennus A Kiinnitä kulmikas kehys paneelin aukkoon neljällä ruuvilla. 22

23 1MRS RE_ 610 Paneelin suositeltu vähimmäispaksuus on 2 mm ,2-0, ,5 40, ,2-0,2 Kuva Paneelin leikkausten koko A Kuva Rele (kulmikas kehys, kotelo ja pistoyksikkö) asennettuna 25 kulmassa A

24 RE_ 610 1MRS Ohjeet kotelon asennuksesta kulmikkaaseen kehykseen löytyvät luvusta 4.3. Uppoasennus Kehikkoasennus Rele voidaan asentaa 19" kehikkoon asennuspaneelin avulla. Vaadittavan asennuspaneelin tyyppi riippuu asennettavien releiden määrästä. Tilausnro löytyy luvusta 6. Lisävarusteet. Mikäli laite on varustettu optisilla liitännöillä, asennussyvyys on vähintään 180 mm. 4U (177) 19 (482,6) Kuva kehikon asennuspaneelit A Ohjeet kotelon asennukseen löytyvät luvusta 4.3. Uppoasennus. 24

25 1MRS RE_ Kuva Rele (kotelo ja pistoyksikkö) kehikkoasennettuna A Pinta-asennus Pinta-asennussarjaa (tilausnro löytyy luvusta 6. Lisävarusteet) käytetään releen pinta-asennukseen. Asennussarja sisältää seuraavat osat: * Kaksi kaksiosaista asennuskiinnikettä (kehys- ja kisko-osa). Asennuskiinnikkeet on valmistettu teräslevystä (vaaleanharmaa, Pantone 420). * Taustalevy * Ruuvit * Yksityiskohtaiset asennusohjeet * Ruuvin reikien mitat Johtojen asennusta varten pinta-asennettu rele voidaan vetää ulos 160 mm ja kallistaa 45 (tai 90) astetta alas- tai ylöspäin. Osa A Kuvassa ja Kuvassa lukitsee releen valittuun (sisään työnnettyyn tai ulos vedettyyn) asentoon. Irrota rele työntämällä lukituksia. 25

26 RE_ 610 1MRS A 253 Kuva Rele (kotelo ja pistoyksikkö) pinta-asennettuna A) Lukitsee releen valittuun (sisään työnnettyyn tai ulos vedettyyn) asentoon. Käännä relettä löysäämällä sormiruuvia, katso B Kuvassa A

27 1MRS RE_ 610 D C B 413 A 450 Kuva Pinta-asennettu rele ulos vedettynä ja käänettynä A) Lukitsee releen valittuun (sisään työnnettyyn tai ulos vedettyyn) asentoon. B) Sormiruuvi C) Kääntämiseen tarvitaan 50 mm tilaa kehyksen ylä- ja alapuolella. D) Vähintään 50 mm tilaa kahden sarjan välillä. A040178_ Releen ja RTXP 18 -koestuskytkimen asennus 19" kehikkoon Rele voidaan asentaa RTXP 18 -koestuskytkimen kanssa 19" kehikkoon asennussarjan avulla. Tilausnro löytyy luvusta 6. Lisävarusteet. Asennussarja on täydellinen ja sisältää johdotetun RTXP 18 -testikytkimen ja kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Mikäli laite on varustettu optisilla liitännöillä, asennussyvyys on vähintään 180 mm. Ohjeet kotelon asennukseen löytyvät luvusta 4.3. Uppoasennus. 27

28 RE_ 610 1MRS Kuva ) Asennuspaneeli 2) Metallikehys Mounting of the relay and the frame for a RTXP 18 test switch A Asennus 19 Combiflex-kehikkoon Rele voidaan asentaa 19" kehikkoon (korkeus 4U, Combiflex) kahta erityyppistä asennuskiinnikettä käyttäen. Tilattavan asennuskiinnikkeen tyyppi riippuu siitä, asennetaanko rele kehykseen yksin vai RTXP 18 -tyypin koestuskytkimen kanssa. Kun rele asennetaan yksin, käytetään kahta tyypin 1MRS (1) asennuskiinnikettä, katso Kuva Kun rele asennetaan rinnakkain koestuskytkimen RTXP 18 kanssa, käytetään yhtä tyypin 1MRS (1) asennuskiinnikettä ja yhtä tyypin 1MRS (2) asennuskiinnikettä, katso Kuva Asennuskiinnikkeet on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Asenna kiinnikkeet koteloon käyttäen samanlaisia kiinnitysruuveja kuin uppoasennuksessa. Kotelossa on kaikki tarvittavat asennustarvikkeet. Asenna kotelo 19 laitekehykseen. 28

29 1MRS RE_ Kuva Releen asentaminen 19 kehikkoon 1) 1MRS tyyppisen asennuskiinnikkeen asentaminen A Kuva Releen ja RTXP 18 -tyypin koestuskytkimen asentaminen 19 kehikkoon 1) 1MRS tyyppisen asennuskiinnikkeen asentaminen 2) 1MRS tyyppisen asennuskiinnikkeen asentaminen A Valokaarisuojan linssisensorit (koskee vain REF 610 -relettä) Valokaarisuojaa käytetään havaitsemaan valokaaret ilmaeristeisissä metallikoteloiduissa kojeistoissa. Lisävarusteena hankittavien linssisensoreiden asennuspaikka kojeistossa valitaan sen perusteella, millaista valokaarisuojajärjestelmää käytetään. Lisätietoa vaihtoehdoista löytyy Teknisen ohjeen sovellusesimerkeistä. 29

30 RE_ 610 1MRS Poraa reikä (Ø 10 mm) valvottavan tilan seinään linssisensoreiden asennusta varten. Sovita linssisensori reikään ja kiinnitä se itsekierteittävällä M3-ruuvilla. Vaihtoehtoisesti linssisensori voidaan kiinnittää nippusiteellä. Kiinnitä nippuside tällöin sopivaan kohtaan kojeistokaapin seinässä ja kierrä se tiukasti sensorin ympärille. Varmista, että nippuside on sensorin urassa eikä estä valon havaitsemista. Kuva Linssisensorin asentaminen A Kuva Linssisensorin mitat A

31 1MRS RE_ Liitännät Liittimet kuvataan Teknisessä ohjeessa. Jokaisella liittimellä on oma tunnistenumero, esimerkiksi X2.1. Koskettimet on numeroitu ylhäältä alas paitsi liittimissä X2.1, X5.5 ja X5.8, joiden numerointi on päinvastainen; katso Kuva ja Kuva Ruuvikiinnitteiset liitinrimat ja liitinrimat rengastyyppisille kaapelikengille on tarkoitettu sähköliitäntöjä varten. Pikakiinnitysliittimet (X5.3) on tarkoitettu muovikuituoptista yhteyttä varten ja ST-tyypin liittimet (X5.4) lasikuituoptista yhteyttä varten. Linssisensorituloja (X5.1 ja X5.2) käytetään valokaarisuojaukseen (vain REF releessä), katso Kuva Jos käytetään ruuvikiinnitteisiä liittimiä: 1. Avaa ruuviliitin ennen kuin liität siihen johtimen ensimmäistä kertaa. Kierrä kiinnitysruuvia vastapäivään kunnes liittimen aukko on aivan auki (liitinaukon sisäpuoli on metallia). 2. Laita johdin paikalleen ja kierrä kiinnitysruuvia myötäpäivään, kunnes johdin on lujasti kiinni. Käytä ainoastaan Phillips (PH 1) -ristiuraruuveille (M3.5) sopivaa ruuvimeisseliä ja teriä, kun käsittelet virta- tai jännitemuuntajan ruuviliittimiä (X2.1). A) B) C) D) MAX 5.5 mm MAX 5 mm MIN 15 mm Kuva 5.-1 Ruuvimeisseli ja terät virta- tai jännitemuuntajan ruuvikiinnitteisiä liitinrimoja varten A Virta- tai jännitemuuntajaliitännöissä voidaan käyttää myös rengaskaapelikenkiä. Jos käytät rengaskaapelikenkiä: 1. Avaa kiinnitysruuvia peittävä kansi (jokaisella kiinnitysruuvilla on oma kansi) ruuvimeisselin kärjellä. 2. Kierrä ruuvi irti, pujota se kaapelikengän läpi ja kierrä takaisin. 3. Sulje kansi. 31

32 RE_ 610 1MRS Ferriittirenkaan asennus Asenna ferriittirengas virta- tai jännitemittausjohdinten ympärille seuraavasti: 1. Aseta ferriittirengas tasaiselle alustalle. Avaa rengas painamalla pakkauksen sisältämää avainta varovasti ferriittirenkaassa oleviin reikiin, katso Kuva Kuva Ferrittirenkaan avaaminen ennen asennusta A Poista avain rei istä vetämällä sitä varovasti toisella kädellä samalla kun pidät ferriittirengasta toisella kädellä. 3. Aseta ferriittirengas virta- tai jännitemittausjohdinten ympärille ja lukitse se sulkemalla. Ferriittirengas tulee asentaa mahdollisimman lähelle liitinrimaa. Kuvassa näkyy asennetun ferriittirenkaan suositeltava paikka. Jos suojarele asennetaan paikkaan, missä se on alttiina tärähtelylle, esimerkiksi merialukseen, ferriittirengas on kiinnitettävä kojeistotilan liikkumattomaan osaan. Tämä käy helposti kiinnittämällä ferriittirengas kojeistotilan seinään ruuvilla. 32

33 1MRS RE_ 610 Kuva Ferriittirengas asennettuna A Sähköliitännät Kaikki liitännät tehdään laitteen takapaneeliin. Juotosta ei tarvita. Jokaiseen signaaliliittimeen (X3.1 ja X4.1) voidaan kiinnittää yksi 0,2...2,5 mm 2 johdin tai kaksi 0,2...1,0 mm 2 johdinta. Liitä virta- tai jännitemuuntajien johtimet oikeaan laitteeseen vaihejärjestyksen ja liitäntäkaavion mukaan. Jokaiseen virta- tai jännitemuuntajan liittimeen voidaan kytkeä yksi 0,5...6,0 mm 2 johdin tai kaksi maks. 2,5 mm 2 johdinta. Erillinen maadoitusjohdin (min. 2,5 mm 2 ) on liitettävä liittimien X4.1 ja X3.1 välissä olevasta maadoitusruuvista (ylempi ruuvi; katso Kuva ) maadoituskiskoon. Kun REM 610 -releessä käytetään RTD-sensoreita tai termistoreita, tulee käyttää kaksivaippaista kaapelia. Liitä kaapelivaipat rungon maadoitusruuviin liittimien X4.1 ja X3.1 välissä (alempi ruuvi; katso Kuva ). RS-485-kommunikaatiomoduulien (lisävaruste) liittimiin (katso Kuva ja Kuva ) voidaan kytkeä yksi 0,08...1,5 mm 2 johdin tai kaksi maks. 0,75 mm 2 johdinta. 33

34 ! RE_ 610 1MRS X2.1 X X3.1 X4.1 VAARA - SÄHKÖISKUN VAARA LIITTIMIEN LÄHELLÄ Kuva A RS-485 kommunikaatiomoduulilla varustettu RE_610 takaapäin nähtynä 34

35 1MRS RE_ 610 Kuva A Muovi- ja lasikuituja sekä valosensorisisääntuloa varten tarkoitetulla kuituoptisella kommunikaatiomoduulilla varustettu RE_610 takaapäin nähtynä 35

36 RE_ 610 1MRS X X3.1 X4.1 VAARA - SÄHKÖISKUN VAARA LIITTIMIEN LÄHELLÄ! Kuva A DNP 3.0 kommunkaatiomoduulilla varustettu RE_610 takaapäin nähtynä 36

37 1MRS RE_ 610 Itsevalvonta Varoitus Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Hälytys Laukaisu Lukitus Kaarilampun ulosanti Laukaisu Katkaisijan kiiniohjauksen lukitus Ulkoinen laukaisu Kuittaus Laukaisun lukitus Ulkoinen laukaisu Ulkoinen laukaisu CBFP Ulkoinen laukaisu Laukaisu Indikointien kuittaus Lähtöreleiden palautus Tallennettujen arvojen pyyhkiminen Asetteluryhmän valinta Ajan synkronointi Kuva Kytkentädiagrammi (REF 610 rev. C) A

38 RE_ 610 1MRS Itsevalvonta Varoitus *Uusintalaukaisun esto Hälytys Hätälaukaisu Laukaisu Pikakatkaisin/lukitus Havahtuminen Laukaisu Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Hätälaukaisu **Uudelleen laukaisun esto Laukaisu Moottorin käynnistys Moottori kn Hätälaukaisu Hälytys Laukaisu Hälytys Hätälaukaisu Laukaisu Uudelleen laukaisun esto * Uudelleen laukaisun eston signaali ** Uudelleen laukaisun eston signaali LAUKAISU Ulkoinen laukaisun esto Uudelleen Ulkoinen liipaisu laukaisun esto CBFP:n ulkoinen liipaisu Indikointien palautus Lähtöreleiden palautus Tallennettujen arvojen pyyhkiminen Asetteluryhmän valinta Ajan synkronointi Kuva Kytkentädiagrammi (REM 610 rev. C) A

39 dn X da A L1 L2 L3 0 N n 1 a O U aux ~ SO2 SO1 PO3 PO2 PO1 X X ~ 10 SGB5 SGB4 SGB3 SGB2 SGB1 U> SGR5 2 SGR4 SGR3 SGR2 SGR U>> / U2> U< U<< / U1< U > U 0 >> CBFP SO5 SO4 SO SGR8 SGR7 SGR X I - - 1MRS RE_ 610 Kuva Kytkentädiagrammi (REU 610 rev. C) A

40 40

41 1MRS RE_ Lisävarusteet Taulukko 6.-1 Saatavilla olevat lisälaitteet Tuote Tilausnumero Puoliuppoasennussarja 1MRS Kallistettu puoliuppoasennus, 25 kulmassa 1MRS Seinäasennussarja 1MRS tuumainen telineasennussarja, kaksi relettä rinnakkain 1MRS tuumainen telineasennussarja, yksi rele 1MRS tuumainen telineasennussarja, yksi rele ja RTXP18: REM 610:lle 1MRS REF 610:lle 1MRS REU 610:lle 1MRS tuumainen telineasennussarja (Combiflex), yksi rele ja RTXP18: REM 610:lle 1MRS REF 610:lle 1MRS REU 610:lle 1MRS tuumainen telineasennussarja (Combiflex), yksi rele 1MRS Valmis linssisensori ja optinen kuitu valokaarisuojaan: 1,5 m ±3% 1MRS ,5 3m±3% 1MRS ,0 5m±3% 1MRS Etupaneelin yhdyskaapeli 1MRS Tiedonsiirtomoduulit: Muovikuitu 1MRS Muovikuitu, jossa tulot valokaarisuojalle 1MRS RS-485 1MRS RS-485, jossa tulot valokaarisuojalle 1MRS Muovi- ja lasikuitu 1MRS Muovi- ja lasikuitu, jossa tulot valokaarisuojalle 1MRS RS-485 ja DNP 3.0 -protokolla 1MRS RS-485, jossa DNP 3.0 protokolla, sekä tulot valokaarisuojalle 1MRS

42 42

43 1MRS RE_ Lyhenteet Lyhenne CT HMI LED RTD Selitys Virtamuuntaja Käyttöliittymä (Human-Machine Interface) Valodiodi Vastuslämpölaite 43

44

45

46

47

48 ABB Oy Distribution Automation P.O. Box 699 FI Vaasa FINLAND MRS FI 8/2009

Suojaus-, valvonta- ja ohjausreleet RE_ 5. Asennusohje

Suojaus-, valvonta- ja ohjausreleet RE_ 5. Asennusohje RE_ 5 1MRS750988 Julkaistu: 22.10.1997 Versio: G/27.05.2010 RE_ 5 Sisällysluettelo 1. Tietoja tästä asennusohjeesta... 5 1.1. Yleistä... 5 1.2. Symbolit... 5 1.3. Asiakirjan versiot... 5 2. Turvallisuusmääräykset...

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja Dokumentin ID: 1MRS756791 Julkaistu: 25.10.2010 Revisio: B Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Ohje nro Versio Osa nro

Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 9172663 1.0 Hattuhyllyn kaiutin M3903198 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 M3903199 Sivu 2 / 10 M3903381 Sivu 3 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Installation instructions, accessories Ohje nro 30660544 Versio 1.0 Osa nro Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Volvo Car Corporation Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö- 30660544 - V1.0 Sivu 1

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö S60 / S80 / V70 / V70 XC / XC70 Section Group Weight(Kg/Pounds) Year Month 3 36 2004 05 S60 2001, S60 2002, S60 2003, S60 2004, S60 2005, S60 2006, S60 2007, S60 2008, S60 2009, S80 (-06) 1999, S80 (-06)

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Saab 900 M94-, 9-3 -M03 (9400)

Saab 900 M94-, 9-3 -M03 (9400) SCdefault -3 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Vetokoukku, kiinteä ja irrotettava Accessories Part No. Group Date Instruction

Lisätiedot

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

Midwest PetGate koiraportti

Midwest PetGate koiraportti Midwest PetGate koiraportti Asennusohje malleihin 2929sw gl, 2939sw gl 2929sg gl, 2939sg gl. TÄRKEÄÄ TIETOA Pura kaikki osat laatikosta. Säilytä laatikko ja pakkausmateriaalit, kunnes tuote on kasattu.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31316158 Versio 1.3 Osa nro 30756974, 30758207 Alcoguard IMG-335486 Volvo Car Corporation Alcoguard- 31316158 - V1.3 Sivu 1 / 22 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu.

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: 07318 Sarjanro: 310000001 tai suurempi Form No. 3363-444 Rev A Asennusohjeet Asennus Irralliset osat Tarkista alla olevasta taulukosta, että

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Installation instructions, accessories Ohje nro 31285391 Versio 1.2 Osa nro 31285376, 31339014 Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Volvo Car Corporation Navigointijärjestelmä, kannettava,

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

Lisävalot, asennussarja

Lisävalot, asennussarja Installation instructions, accessories Ohje nro 30756729 Versio 1.3 Osa nro 30796565 Lisävalot, asennussarja IMG-251578 Volvo Car Corporation Lisävalot, asennussarja- 30756729 - V1.3 Sivu 1 / 19 Varuste

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1864FIN SUOMI KIILAJATKO PAS-JOHTIMILLE CIL106-CIL109

ASENNUSOHJE PEM1864FIN SUOMI KIILAJATKO PAS-JOHTIMILLE CIL106-CIL109 ASENNUSOHJE PEM1864FIN 2015-08 SUOMI KIILAJATKO PAS-JOHTIMILLE 2/8 PEM1864FIN 2015-08 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Tarkista osaluettelosta,

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN Sisäänvientikotelo ja kotipääte Sisäänvientikotelo 1. Valitse kiinteistöstä kotipäätteen sijoituspaikka. Sijoituspaikkaa valittaessa kannattaa huomioida seuraavat suositukset:

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31269488 Versio 1.5 Osa nro 31269508, 31269514, 31269512, 31269510, 31269516, 31269539 Vetokoukku, irrotettava IMG-260235 Volvo Car Corporation Vetokoukku,

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl.

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359444 Versio 1.2 Osa nro 31359438 Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. IMG-247665 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Pysäköintiapu, etu. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Pysäköintiapu, etu. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 30660330 Versio 1.1 Osa nro 30660327, 31339975, 31339976 Pysäköintiapu, etu Volvo Car Corporation Pysäköintiapu, etu- 30660330 - V1.1 Sivu 1 / 22 Varuste

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

Työskentely päällirakennekonsolin kanssa. Liittimet ja releet. Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan

Työskentely päällirakennekonsolin kanssa. Liittimet ja releet. Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan Sijainti Sijainti Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan istuimen edessä. Liittimet ja releet Päällirakennekonsolissa on 6 paikkaa liittimille. Lisäksi

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

SCdefault. 9-5 Asennusohje. Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces :87-19 Oct Sep 99

SCdefault. 9-5 Asennusohje. Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces :87-19 Oct Sep 99 SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Moottorinlämmitin MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kattospoileri lisäjarruvalolla

Kattospoileri lisäjarruvalolla Ohje nro Versio Osa nro 30664254 1.0 Kattospoileri lisäjarruvalolla M8400560 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000180 A0000214 A0000177 M0000232 M8903187 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 30796303 1.2 Vetokoukku, kiinteä M8903758 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213342 Sivu 2 / 14 IMG-223220 Sivu 3 / 14 IMG-213320 Sivu 4 / 14 JOHDANTO

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Moottorinlämmitin MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lukulaite, pidin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 25

Installation instructions, accessories. Lukulaite, pidin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 25 Installation instructions, accessories Ohje nro 32204221 Versio 1.1 Osa nro 31470777 Lukulaite, pidin Volvo Car Corporation Lukulaite, pidin- 32204221 - V1.1 Sivu 1 / 25 Varuste A0000162 IMG-239664 IMG-431285

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31414350 Versio 1.0 Osa nro 31359397 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378302 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Installation instructions, accessories Ohje nro 31324633 Versio 1.0 Osa nro 31414859, 31373184 Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen IMG-264110 Volvo Car Corporation Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen-

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Installation instructions, accessories Ohje nro 31324634 Versio 1.0 Osa nro 31414859, 31373184 Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Volvo Car Corporation Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen- 31324634

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Koneen valmistelu. Ohjeet VAARA. Asennusohjeet

Koneen valmistelu. Ohjeet VAARA. Asennusohjeet Form No. 3416-605 Rev A Turvakehikkosarja Groundsmaster 4500/4700/ -sarjan tai Reelmaster 7000 -sarjan ajoyksikkö, jossa on kaksipylväisen kaatumissuojausjärjestelmän Mallinro: 136-2030 Asennusohjeet VAARA

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Keskijännitekojeisto. Purkauskanavien asennusopas

Keskijännitekojeisto. Purkauskanavien asennusopas Uniswitch Keskijännitekojeisto Purkauskanavien asennusopas SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 1 2 Kuljetus ja säilytys... 2 2.1 Toimituskunto... 2 2.2 Pakkauksen purkaminen asennuspaikalla... 2 2.3 Purkauskanavien

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä

Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä Ohje nro Versio Osa nro 9172666 1.0 Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä M3903274 Sivu 1 / 8 Varuste A0000162 A0000161 M8802509 Sivu 2 / 8 M3903275 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Bluetooth, mykistyssarja

Bluetooth, mykistyssarja Installation instructions, accessories Ohje nro 31210093 Versio 1.0 Osa nro Bluetooth, mykistyssarja Volvo Car Corporation Bluetooth, mykistyssarja- 31210093 - V1.0 Sivu 1 / 23 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus.

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus. Form No. Ajovalo- ja katsastusvarustussarja 202-malli ja uudempi Workman HD -työajoneuvo Mallinro: 20-5030 Mallinro: 20-5045 3386-909 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31454381 Versio 1.3 Osa nro 31454379 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)-

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM)

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) Ohje nro Versio Osa nro 31201696 1.0 31257593 Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) Sivu 1 / 18 Varuste A0000162 A0801178 IMG-239664 IMG-271243 M3603593 Sivu 2 / 18 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Mediasoitin 7" Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 24

Installation instructions, accessories. Mediasoitin 7 Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 24 Installation instructions, accessories Ohje nro 31664205 Versio 1.1 Osa nro 31659996, 31659052 Mediasoitin 7" Volvo Car Corporation Mediasoitin 7"- 31664205 - V1.1 Sivu 1 / 24 Varuste A0000162 IMG-239664

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 430246-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1.

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359457 Versio 1.0 Osa nro 31359437 Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. IMG-265587 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION W5000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION W5000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot