Suojarele. Asennusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojarele. Asennusohjeet"

Transkriptio

1 RE_ 610

2

3 1MRS Julkaistu: Versio: C/ RE_ 610 Sisällys Tekijänoikeudet Johdanto Tämä käsikirja Symbolien käyttö Kohdeyleisö Tuotedokumentaatio Asiakirjan merkintätavat Turvallisuusmääräykset Pakkauksen purkaminen Tuotteen tunnistus Sähköstaattinen purkaus (ESD) Pakkausmateriaalin hävittäminen Asennus Pistoyksikön irrotus ja asentaminen Mitat Uppoasennus Puoliuppoasennus Kallistettu puoliuppoasennus Kehikkoasennus Pinta-asennus Releen ja RTXP 18 -koestuskytkimen asennus 19" kehikkoon Asennus 19 Combiflex-kehikkoon Valokaarisuojan linssisensorit (koskee vain REF relettä) Liitännät Ferriittirenkaan asennus Sähköliitännät Lisävarusteet Lyhenteet

4 4

5 1MRS RE_ 610 Tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tietoja ei tule pitää ABB Oy:tä sitovina. ABB Oy ei ole vastuussa tämän asiakirjan mahdollisesti sisältämistä virheistä. ABB Oy ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seurannaisista vahingoista, jotka johtuvat tämän asiakirjan käytöstä. ABB Oy ei myöskään ole vastuussa minkään tämän asiakirjan kuvaaman ohjelmiston tai laitteiston aiheuttamista satunnaisista tai seurannaisista vahingoista. Tämän asiakirjan ja sen osien jäljentäminen ja kopioiminen on sallittua ainoastaan ABB Oy:n kirjallisella luvalla. Asiakirjan sisältöä ei saa paljastaa kolmansille osapuolille eikä käyttää kiellettyihin tarkoituksiin. Tässä asiakirjassa kuvattu ohjelmisto tai laitteisto toimitetaan luvanvaraisena. Ohjelmistoa tai laitteistoa saa käyttää ja kopioida ja sen sisältämiä tietoja saa ilmaista ainoastaan mainitun luvan ehtojen mukaisella tavalla. Copyright 2004 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit ABB on ABB Groupin rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut merkit tai tuotenimet saattavat olla haltijoilleen kuuluvia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Takuu Tiedustele takuuehtoja lähimmältä ABB Oy:n edustajalta. 5

6 6

7 1MRS RE_ Johdanto 1.1. Tämä käsikirja Tämä käsikirja sisältää ohjeita RE_ 610 -suojareleen pakkauksen purkamista ja releen asennusta varten sekä yleistä tietoa saatavilla olevista asennustarvikkeista. Releen lisäksi toimitukseen sisältyy * Tuotteen mukana toimitettavat asiakirjat (ks. luku 1.4. Tuotedokumentaatio) * Ferriittirengas virta- tai jännitemuuntajaliitäntöjä varten * Paristo reaaliaikakelloa ja pysyväismuistia varten * Tulostettavia etikettejä ohjelmoitavia LED-valodiodeja varten 1.2. Symbolien käyttö Seuraavat julkaisuun sisältyvät kuvakkeet korostavat turvallisuuteen tai muihin tärkeisiin tietoihin liittyviä kohtia: Sähkövaroituskuvake ilmoittaa vaarasta, jonka seurauksena saattaa olla sähköisku. Varoituskuvake ilmoittaa vaarasta, jonka seurauksena saattaa olla loukkaantuminen. Huomiokuvake ilmoittaa tekstissä kerrottavaan aiheeseen liittyvästä tärkeästä tiedosta tai varoituksesta. Se voi liittyä uhkaavaan tilanteeseen, jonka seurauksena ohjelmiston toimivuus saattaa häiriintyä tai laitteisto tai omaisuus saattaa vahingoittua. Tietokuvake ilmoittaa lukijalle tärkeistä tiedoista ja tilanteista. Vaikka varoituskuvakkeilla ilmaistut vaaratilanteet liittyvät loukkaantumiseen ja huomiokuvakkeella ilmaistut vaaratilanteet laitteiston tai omaisuuden vahingoittumiseen, pitää ottaa huomioon, että vahingoittuneen laitteiston käyttö voi joissakin olosuhteissa johtaa heikentyneeseen suoritustehoon. Se voi puolestaan johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan. Siksi kaikkia varoitus- ja huomiotiedotteita pitää noudattaa tarkasti Kohdeyleisö Tämä ohjekirja on tarkoitettu asentajille laitteiston asentamisen helpottamiseksi. 7

8 RE_ 610 1MRS Tuotedokumentaatio Releen ja tämän oppaan lisäksi tuotteen mukana toimitetaan seuraava relekohtainen dokumentaatio: Taulukko REF 610 -tuotedokumentaatio Nimi Tekninen ohje Tekninen ohje, ANSI-versio Käyttöohje Käyttöohje, ANSI-versio Taulukko REM 610 -tuotedokumentaatio Nimi Tekninen ohje Tekninen ohje, ANSI-versio Käyttöohje Käyttöohje, ANSI-versio Taulukko REU 610 -tuotedokumentaatio Nimi Tekninen ohje Tekninen ohje, ANSI-versio Käyttöohje Käyttöohje, ANSI-versio Asiakirjatunnus 1MRS MRS MRS MRS Asiakirjatunnus 1MRS MUM 1MRS MRS MUM 1MRS Asiakirjatunnus 1MRS MRS MRS MRS Tuotteen mukana on joko oppaan IEC- tai ANSI-versio Asiakirjan merkintätavat Tietojen esittämiseen käytetään seuraavia merkintätapoja: * Käyttöliittymän (HMI) valikkorakenteen käyttäminen navigointipainikkeilla on esitetty painikkeiden kuvakkeilla esimerkiksi seuraavasti: Selaa vaihtoehtoja painikkeilla ja. * Käyttöliittymän valikkopolut on esitetty seuraavasti: Valitse nuolipainikkeilla KONFIGURAATIO\KOMMUNIKAATIO\SPA ASETUKSET\SALASANA SPA. * Parametrien ja valikoiden nimet, releen indikointisanomat ja käyttöliittymänäkymät on kirjoitettu Courier-fontilla. Esimerkki: 8

9 1MRS RE_ 610 Tarkkaile valikoiden KESKIARVOT ja HISTORIA ARVOT muita mittausarvoja nuolipainikkeita käyttämällä. * Käyttöliittymäsanomat on merkitty lainausmerkkeihin, kun käyttäjän on syytä kiinnittää niihin huomiota. Esimerkki: Kun tallennat uuden salasanan, rele vahvistaa tallennuksen vilauttamalla näytössä kerran merkkijonoa "- --". 9

10 10

11 1MRS RE_ Turvallisuusmääräykset Liittimissä saattaa esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka ulkoinen syöttöjännite on kytketty pois. Turvallisuusmääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa tapaturmia, henkilövahinkoja tai vakavia aineellisia vahinkoja. Asennukset saa suorittaa ainoastaan siihen valtuutettu henkilö. Kansallisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Laitteen kotelo on maadoitettava asianmukaisesti. Älä koske kotelon sisustaa, kun pistoyksikkö on poistettu kotelosta. Relekotelon sisäosissa voi olla suuria jännitteitä. Sisäosiin koskeminen voi johtaa henkilövahinkoon. Laite sisältää staattisille sähköpurkauksille herkkiä komponentteja. Siksi elektroniikkakomponenttien tarpeetonta koskettamista pitää välttää. Jos laitteen takana oleva suojaussinetti rikotaan luvatta, takuu ei ole enää voimassa eikä laitteen oikeaa toimintaa voida taata. 11

12 12

13 1MRS RE_ Pakkauksen purkaminen Relelaitteita tulee käsitellä varovasti ennen paikalleen asennusta. Tarkista, että toimitetut tuotteet eivät ole vaurioituneet kuljetuksen aikana. Jos tuote on vaurioitunut, kuljetusliikkeelle on tehtävä välittömästi reklamaatio. Lisäksi asiasta on ilmoitettava ABB Oy:n edustajalle Tuotteen tunnistus Vertaa releen tilausnumeroa tilaustietoihin ja varmista, että olet saanut oikean tuotteen. Tilausnumero on merkitty releen alemman kahvan alle. Kun tarkistat releen pistoyksikön tilausnumeroa, varo nostamasta kahvaa enempää kuin 25º (noin 40 millimetriä). Jos nostat kahvaa enemmän, pistoyksikkö irtoaa kotelosta. a Kuva α = 25º y = 40 mm y Releen tilausnumeron tarkistus A Sähköstaattinen purkaus (ESD) Relelaitteet sisältävät staattisille sähköpurkauksille herkkiä komponentteja. Kotelo suojaa hyvin elektroniikkapiirejä. Vältä siis pistoyksikön ja käyttöliittymän tarpeetonta poistamista kotelosta Pakkausmateriaalin hävittäminen Pakkauksessa käytetty kartonki on 100-prosenttisesti kierrätettävää. 13

14 14

15 1MRS RE_ Asennus RE_ 610 -releen asennustavat: * Uppoasennus * Puoliuppoasennus * Puoliuppoasennus 25º kulmassa * Kehikkoasennus * Pinta-asennus * Asennetaan 19" laitekehykseen * Asennetaan RTXP 18 -koestuskytkimellä 19" kehikkoon Uppoasennusta lukuunottamatta asennustavat vaativat erillisen asennustarvikesarjan. Tämä luku sisältää myös valokaarisuojan linssisensoreiden (lisävarusteet) asennusohjeet (koskee vain REF 610 -relettä). Irrotettavan pistoyksikön ansiosta rele on helppo asentaa. Irrota pistoyksikkö relekotelosta ennen releen asentamista Pistoyksikön irrotus ja asentaminen Apujännite on kytkettävä pois päältä ennen pistoyksikön poistamista kotelosta. Poista pistoyksikkö näin: 1. Nosta alempaa kahvaa, kunnes jousitetut lukitukset kahvan molemmin puolin aukeavat ja yksikkö työntyy noin 6 mm ulos kotelosta. Tämä erottaa liittimet. 2. Vedä yksikkö kotelosta ulos. Releen virtamuuntajaliittimessä (CT-liitin) on automaattinen oikosulkumekanismi. Sen ansiosta pistoyksikön irrotus ei avaa virtamuuntajan (CT) toisiopiiriä, mikä muutoin voisi aiheuttaa vaarallisen suuria jännitteitä. Signaaliliittimet jäävät auki, kun pistoyksikkö irrotetaan. 15

16 RE_ 610 1MRS Kuva Pistoyksikön irrottaminen kotelosta A Ennen kuin sovitat releen pistoyksikön koteloon, varmista että näillä on sama tilausnumero. Kotelon tilausnumero on painettu pohjalevyyn kotelon sisäpuolelle. Jos kuitenkin joudut käyttämään alkuperäisen sijasta korvaavaa pistoyksikköä, varmista; että ainakin kotelon ja pistoyksikön tilausnumeroiden kymmenen ensimmäistä merkkiä vastaavat toisiaan kuten seuraavassa esimerkissä (esimerkkinä on käytetty REM 610 -relettä, mutta sama periaate pätee kaikkiin RE_ 610 -releisiin): Relekotelon tilausnumero Pistoyksikön tilausnumero REM610C55HCMP XX REM610C55HCNR XX Suosittelemme kuitenkin, että varaosatunnistetta lukuunottamatta kaikki tilausnumeron merkit täsmäävät kotelon tilausnumeron kanssa. Releessä on sisäänrakennettu mekaaninen koodijärjestelmä, jonka ansiosta koteloon voidaan asentaa vain pistoyksiköitä, joiden jännite- ja virtamittaustulot sopivat yhteen kotelon kanssa. Tämä auttaa ehkäisemään vaaratilanteita, joita saattaa syntyä, mikäli koteloon asennetaan soveltumaton pistoyksikkö. Sopimattoman pistoyksikön asentaminen koteloon rikkoo releen ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Kun asennat pistoyksikön koteloon, 1. varmista, että kahva on alhaalla perusasennossaan. 2. Työnnä yksikköä koteloon kunnes lukitukset naksahtavat. Katso Kuva

17 1MRS RE_ 610 Kuva Pistoyksikön asentaminen koteloon A Mitat Kehyksen leveys mm Kehyksen korkeus mm Kehyksen syvyys mm (4U) Kuva RE_610 tärkeimmät mitat A Uppoasennus Kotelossa on kaikki uppoasennukseen tarvittavat asennustarvikkeet. 17

18 RE_ 610 1MRS Voit uppoasentaa kotelon paneelin aukkoon näin: 1. Löysää neljää M5-kiinnitysruuvia noin 7 kierrosta. 2. Asenna kotelo asennusaukkoon; katso Kuva Kiristä ruuvit; katso Kuva Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7-0,1 Nm. Uppoasennetun laitteen etupuolen kotelointiluokka on IP 54. Selkäpuolen kotelointiluokka on IP 20. Uppoasennetun laitteen yläpuolen kotelointiluokka on IP 40. Mikäli laite on varustettu optisilla liitännöillä, asennussyvyys on vähintään 180 mm. Kuva Kotelon uppoasentaminen asennusaukkoon A

19 1MRS RE_ 610 Kuva Ruuvien kiristäminen kotelon olessa uppoasennettu A ,3 30,8 Kuva Rele (kotelo ja pistoyksikkö) uppoasennettuna A

20 RE_ 610 1MRS Puoliuppoasennus Puoliuppoasennussarja sisältää seuraavat osat (tilausnro löytyy luvusta 6. Lisävarusteet): * Korotuskehys * Kumitiiviste * Ruuvit Kumitiivistettä käytetään, kun laitteen etupuolella on vaatimuksena kotelointiluokka IP 54 (IEC 60529:n mukaan). Ilman kumitiivistettä kotelointiluokka on IP 50. Kiinnitä korotuskehys paneelin aukkoon neljällä ruuvilla kuten seuraavassa Kuvassa Mikäli laite on varustettu optisilla liitännöillä, asennussyvyys on vähintään 130 mm. Kuva Kohotuskehyksen asentaminen A

21 1MRS RE_ 610 Kuva Kotelon asentaminen A Luvussa kerrotaan, miten kotelo asennetaan korotuskehykseen Uppoasennus Kuva Rele (korotuskehys, kotelo ja pistoyksikkö) puoliuppoasennettuna A

22 RE_ 610 1MRS Kallistettu puoliuppoasennus Kallistetun puoliuppoasennussarjan (tilausnro löytyy luvusta 6. Lisävarusteet) avulla voit asentaa releen 25 kulmassa. Asennussarja sisältää seuraavat osat: * Kulmikas kehys * Kumitiiviste * Ruuvit Kumitiivistettä käytetään, kun laitteen etupuolelle on vaatimuksena kotelointiluokka IP 54. Ilman kumitiivistettä kotelointiluokka on IP ,25 (5U) A B C D E Kuva A) M4 x 0,7 -ruuvit B) Pistoyksikkö C) Kotelo D) Kulmikas kehys E) Kumitiiviste Kallistettu puoliuppoasennus A Kiinnitä kulmikas kehys paneelin aukkoon neljällä ruuvilla. 22

23 1MRS RE_ 610 Paneelin suositeltu vähimmäispaksuus on 2 mm ,2-0, ,5 40, ,2-0,2 Kuva Paneelin leikkausten koko A Kuva Rele (kulmikas kehys, kotelo ja pistoyksikkö) asennettuna 25 kulmassa A

24 RE_ 610 1MRS Ohjeet kotelon asennuksesta kulmikkaaseen kehykseen löytyvät luvusta 4.3. Uppoasennus Kehikkoasennus Rele voidaan asentaa 19" kehikkoon asennuspaneelin avulla. Vaadittavan asennuspaneelin tyyppi riippuu asennettavien releiden määrästä. Tilausnro löytyy luvusta 6. Lisävarusteet. Mikäli laite on varustettu optisilla liitännöillä, asennussyvyys on vähintään 180 mm. 4U (177) 19 (482,6) Kuva kehikon asennuspaneelit A Ohjeet kotelon asennukseen löytyvät luvusta 4.3. Uppoasennus. 24

25 1MRS RE_ Kuva Rele (kotelo ja pistoyksikkö) kehikkoasennettuna A Pinta-asennus Pinta-asennussarjaa (tilausnro löytyy luvusta 6. Lisävarusteet) käytetään releen pinta-asennukseen. Asennussarja sisältää seuraavat osat: * Kaksi kaksiosaista asennuskiinnikettä (kehys- ja kisko-osa). Asennuskiinnikkeet on valmistettu teräslevystä (vaaleanharmaa, Pantone 420). * Taustalevy * Ruuvit * Yksityiskohtaiset asennusohjeet * Ruuvin reikien mitat Johtojen asennusta varten pinta-asennettu rele voidaan vetää ulos 160 mm ja kallistaa 45 (tai 90) astetta alas- tai ylöspäin. Osa A Kuvassa ja Kuvassa lukitsee releen valittuun (sisään työnnettyyn tai ulos vedettyyn) asentoon. Irrota rele työntämällä lukituksia. 25

26 RE_ 610 1MRS A 253 Kuva Rele (kotelo ja pistoyksikkö) pinta-asennettuna A) Lukitsee releen valittuun (sisään työnnettyyn tai ulos vedettyyn) asentoon. Käännä relettä löysäämällä sormiruuvia, katso B Kuvassa A

27 1MRS RE_ 610 D C B 413 A 450 Kuva Pinta-asennettu rele ulos vedettynä ja käänettynä A) Lukitsee releen valittuun (sisään työnnettyyn tai ulos vedettyyn) asentoon. B) Sormiruuvi C) Kääntämiseen tarvitaan 50 mm tilaa kehyksen ylä- ja alapuolella. D) Vähintään 50 mm tilaa kahden sarjan välillä. A040178_ Releen ja RTXP 18 -koestuskytkimen asennus 19" kehikkoon Rele voidaan asentaa RTXP 18 -koestuskytkimen kanssa 19" kehikkoon asennussarjan avulla. Tilausnro löytyy luvusta 6. Lisävarusteet. Asennussarja on täydellinen ja sisältää johdotetun RTXP 18 -testikytkimen ja kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Mikäli laite on varustettu optisilla liitännöillä, asennussyvyys on vähintään 180 mm. Ohjeet kotelon asennukseen löytyvät luvusta 4.3. Uppoasennus. 27

28 RE_ 610 1MRS Kuva ) Asennuspaneeli 2) Metallikehys Mounting of the relay and the frame for a RTXP 18 test switch A Asennus 19 Combiflex-kehikkoon Rele voidaan asentaa 19" kehikkoon (korkeus 4U, Combiflex) kahta erityyppistä asennuskiinnikettä käyttäen. Tilattavan asennuskiinnikkeen tyyppi riippuu siitä, asennetaanko rele kehykseen yksin vai RTXP 18 -tyypin koestuskytkimen kanssa. Kun rele asennetaan yksin, käytetään kahta tyypin 1MRS (1) asennuskiinnikettä, katso Kuva Kun rele asennetaan rinnakkain koestuskytkimen RTXP 18 kanssa, käytetään yhtä tyypin 1MRS (1) asennuskiinnikettä ja yhtä tyypin 1MRS (2) asennuskiinnikettä, katso Kuva Asennuskiinnikkeet on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Asenna kiinnikkeet koteloon käyttäen samanlaisia kiinnitysruuveja kuin uppoasennuksessa. Kotelossa on kaikki tarvittavat asennustarvikkeet. Asenna kotelo 19 laitekehykseen. 28

29 1MRS RE_ Kuva Releen asentaminen 19 kehikkoon 1) 1MRS tyyppisen asennuskiinnikkeen asentaminen A Kuva Releen ja RTXP 18 -tyypin koestuskytkimen asentaminen 19 kehikkoon 1) 1MRS tyyppisen asennuskiinnikkeen asentaminen 2) 1MRS tyyppisen asennuskiinnikkeen asentaminen A Valokaarisuojan linssisensorit (koskee vain REF 610 -relettä) Valokaarisuojaa käytetään havaitsemaan valokaaret ilmaeristeisissä metallikoteloiduissa kojeistoissa. Lisävarusteena hankittavien linssisensoreiden asennuspaikka kojeistossa valitaan sen perusteella, millaista valokaarisuojajärjestelmää käytetään. Lisätietoa vaihtoehdoista löytyy Teknisen ohjeen sovellusesimerkeistä. 29

30 RE_ 610 1MRS Poraa reikä (Ø 10 mm) valvottavan tilan seinään linssisensoreiden asennusta varten. Sovita linssisensori reikään ja kiinnitä se itsekierteittävällä M3-ruuvilla. Vaihtoehtoisesti linssisensori voidaan kiinnittää nippusiteellä. Kiinnitä nippuside tällöin sopivaan kohtaan kojeistokaapin seinässä ja kierrä se tiukasti sensorin ympärille. Varmista, että nippuside on sensorin urassa eikä estä valon havaitsemista. Kuva Linssisensorin asentaminen A Kuva Linssisensorin mitat A

31 1MRS RE_ Liitännät Liittimet kuvataan Teknisessä ohjeessa. Jokaisella liittimellä on oma tunnistenumero, esimerkiksi X2.1. Koskettimet on numeroitu ylhäältä alas paitsi liittimissä X2.1, X5.5 ja X5.8, joiden numerointi on päinvastainen; katso Kuva ja Kuva Ruuvikiinnitteiset liitinrimat ja liitinrimat rengastyyppisille kaapelikengille on tarkoitettu sähköliitäntöjä varten. Pikakiinnitysliittimet (X5.3) on tarkoitettu muovikuituoptista yhteyttä varten ja ST-tyypin liittimet (X5.4) lasikuituoptista yhteyttä varten. Linssisensorituloja (X5.1 ja X5.2) käytetään valokaarisuojaukseen (vain REF releessä), katso Kuva Jos käytetään ruuvikiinnitteisiä liittimiä: 1. Avaa ruuviliitin ennen kuin liität siihen johtimen ensimmäistä kertaa. Kierrä kiinnitysruuvia vastapäivään kunnes liittimen aukko on aivan auki (liitinaukon sisäpuoli on metallia). 2. Laita johdin paikalleen ja kierrä kiinnitysruuvia myötäpäivään, kunnes johdin on lujasti kiinni. Käytä ainoastaan Phillips (PH 1) -ristiuraruuveille (M3.5) sopivaa ruuvimeisseliä ja teriä, kun käsittelet virta- tai jännitemuuntajan ruuviliittimiä (X2.1). A) B) C) D) MAX 5.5 mm MAX 5 mm MIN 15 mm Kuva 5.-1 Ruuvimeisseli ja terät virta- tai jännitemuuntajan ruuvikiinnitteisiä liitinrimoja varten A Virta- tai jännitemuuntajaliitännöissä voidaan käyttää myös rengaskaapelikenkiä. Jos käytät rengaskaapelikenkiä: 1. Avaa kiinnitysruuvia peittävä kansi (jokaisella kiinnitysruuvilla on oma kansi) ruuvimeisselin kärjellä. 2. Kierrä ruuvi irti, pujota se kaapelikengän läpi ja kierrä takaisin. 3. Sulje kansi. 31

32 RE_ 610 1MRS Ferriittirenkaan asennus Asenna ferriittirengas virta- tai jännitemittausjohdinten ympärille seuraavasti: 1. Aseta ferriittirengas tasaiselle alustalle. Avaa rengas painamalla pakkauksen sisältämää avainta varovasti ferriittirenkaassa oleviin reikiin, katso Kuva Kuva Ferrittirenkaan avaaminen ennen asennusta A Poista avain rei istä vetämällä sitä varovasti toisella kädellä samalla kun pidät ferriittirengasta toisella kädellä. 3. Aseta ferriittirengas virta- tai jännitemittausjohdinten ympärille ja lukitse se sulkemalla. Ferriittirengas tulee asentaa mahdollisimman lähelle liitinrimaa. Kuvassa näkyy asennetun ferriittirenkaan suositeltava paikka. Jos suojarele asennetaan paikkaan, missä se on alttiina tärähtelylle, esimerkiksi merialukseen, ferriittirengas on kiinnitettävä kojeistotilan liikkumattomaan osaan. Tämä käy helposti kiinnittämällä ferriittirengas kojeistotilan seinään ruuvilla. 32

33 1MRS RE_ 610 Kuva Ferriittirengas asennettuna A Sähköliitännät Kaikki liitännät tehdään laitteen takapaneeliin. Juotosta ei tarvita. Jokaiseen signaaliliittimeen (X3.1 ja X4.1) voidaan kiinnittää yksi 0,2...2,5 mm 2 johdin tai kaksi 0,2...1,0 mm 2 johdinta. Liitä virta- tai jännitemuuntajien johtimet oikeaan laitteeseen vaihejärjestyksen ja liitäntäkaavion mukaan. Jokaiseen virta- tai jännitemuuntajan liittimeen voidaan kytkeä yksi 0,5...6,0 mm 2 johdin tai kaksi maks. 2,5 mm 2 johdinta. Erillinen maadoitusjohdin (min. 2,5 mm 2 ) on liitettävä liittimien X4.1 ja X3.1 välissä olevasta maadoitusruuvista (ylempi ruuvi; katso Kuva ) maadoituskiskoon. Kun REM 610 -releessä käytetään RTD-sensoreita tai termistoreita, tulee käyttää kaksivaippaista kaapelia. Liitä kaapelivaipat rungon maadoitusruuviin liittimien X4.1 ja X3.1 välissä (alempi ruuvi; katso Kuva ). RS-485-kommunikaatiomoduulien (lisävaruste) liittimiin (katso Kuva ja Kuva ) voidaan kytkeä yksi 0,08...1,5 mm 2 johdin tai kaksi maks. 0,75 mm 2 johdinta. 33

34 ! RE_ 610 1MRS X2.1 X X3.1 X4.1 VAARA - SÄHKÖISKUN VAARA LIITTIMIEN LÄHELLÄ Kuva A RS-485 kommunikaatiomoduulilla varustettu RE_610 takaapäin nähtynä 34

35 1MRS RE_ 610 Kuva A Muovi- ja lasikuituja sekä valosensorisisääntuloa varten tarkoitetulla kuituoptisella kommunikaatiomoduulilla varustettu RE_610 takaapäin nähtynä 35

36 RE_ 610 1MRS X X3.1 X4.1 VAARA - SÄHKÖISKUN VAARA LIITTIMIEN LÄHELLÄ! Kuva A DNP 3.0 kommunkaatiomoduulilla varustettu RE_610 takaapäin nähtynä 36

37 1MRS RE_ 610 Itsevalvonta Varoitus Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Hälytys Laukaisu Lukitus Kaarilampun ulosanti Laukaisu Katkaisijan kiiniohjauksen lukitus Ulkoinen laukaisu Kuittaus Laukaisun lukitus Ulkoinen laukaisu Ulkoinen laukaisu CBFP Ulkoinen laukaisu Laukaisu Indikointien kuittaus Lähtöreleiden palautus Tallennettujen arvojen pyyhkiminen Asetteluryhmän valinta Ajan synkronointi Kuva Kytkentädiagrammi (REF 610 rev. C) A

38 RE_ 610 1MRS Itsevalvonta Varoitus *Uusintalaukaisun esto Hälytys Hätälaukaisu Laukaisu Pikakatkaisin/lukitus Havahtuminen Laukaisu Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Lukitus Havahtuminen Laukaisu Hätälaukaisu **Uudelleen laukaisun esto Laukaisu Moottorin käynnistys Moottori kn Hätälaukaisu Hälytys Laukaisu Hälytys Hätälaukaisu Laukaisu Uudelleen laukaisun esto * Uudelleen laukaisun eston signaali ** Uudelleen laukaisun eston signaali LAUKAISU Ulkoinen laukaisun esto Uudelleen Ulkoinen liipaisu laukaisun esto CBFP:n ulkoinen liipaisu Indikointien palautus Lähtöreleiden palautus Tallennettujen arvojen pyyhkiminen Asetteluryhmän valinta Ajan synkronointi Kuva Kytkentädiagrammi (REM 610 rev. C) A

39 dn X da A L1 L2 L3 0 N n 1 a O U aux ~ SO2 SO1 PO3 PO2 PO1 X X ~ 10 SGB5 SGB4 SGB3 SGB2 SGB1 U> SGR5 2 SGR4 SGR3 SGR2 SGR U>> / U2> U< U<< / U1< U > U 0 >> CBFP SO5 SO4 SO SGR8 SGR7 SGR X I - - 1MRS RE_ 610 Kuva Kytkentädiagrammi (REU 610 rev. C) A

40 40

41 1MRS RE_ Lisävarusteet Taulukko 6.-1 Saatavilla olevat lisälaitteet Tuote Tilausnumero Puoliuppoasennussarja 1MRS Kallistettu puoliuppoasennus, 25 kulmassa 1MRS Seinäasennussarja 1MRS tuumainen telineasennussarja, kaksi relettä rinnakkain 1MRS tuumainen telineasennussarja, yksi rele 1MRS tuumainen telineasennussarja, yksi rele ja RTXP18: REM 610:lle 1MRS REF 610:lle 1MRS REU 610:lle 1MRS tuumainen telineasennussarja (Combiflex), yksi rele ja RTXP18: REM 610:lle 1MRS REF 610:lle 1MRS REU 610:lle 1MRS tuumainen telineasennussarja (Combiflex), yksi rele 1MRS Valmis linssisensori ja optinen kuitu valokaarisuojaan: 1,5 m ±3% 1MRS ,5 3m±3% 1MRS ,0 5m±3% 1MRS Etupaneelin yhdyskaapeli 1MRS Tiedonsiirtomoduulit: Muovikuitu 1MRS Muovikuitu, jossa tulot valokaarisuojalle 1MRS RS-485 1MRS RS-485, jossa tulot valokaarisuojalle 1MRS Muovi- ja lasikuitu 1MRS Muovi- ja lasikuitu, jossa tulot valokaarisuojalle 1MRS RS-485 ja DNP 3.0 -protokolla 1MRS RS-485, jossa DNP 3.0 protokolla, sekä tulot valokaarisuojalle 1MRS

42 42

43 1MRS RE_ Lyhenteet Lyhenne CT HMI LED RTD Selitys Virtamuuntaja Käyttöliittymä (Human-Machine Interface) Valodiodi Vastuslämpölaite 43

44

45

46

47

48 ABB Oy Distribution Automation P.O. Box 699 FI Vaasa FINLAND MRS FI 8/2009

Suojaus-, valvonta- ja ohjausreleet RE_ 5. Asennusohje

Suojaus-, valvonta- ja ohjausreleet RE_ 5. Asennusohje RE_ 5 1MRS750988 Julkaistu: 22.10.1997 Versio: G/27.05.2010 RE_ 5 Sisällysluettelo 1. Tietoja tästä asennusohjeesta... 5 1.1. Yleistä... 5 1.2. Symbolit... 5 1.3. Asiakirjan versiot... 5 2. Turvallisuusmääräykset...

Lisätiedot

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja Dokumentin ID: 1MRS756791 Julkaistu: 25.10.2010 Revisio: B Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö S60 / S80 / V70 / V70 XC / XC70 Section Group Weight(Kg/Pounds) Year Month 3 36 2004 05 S60 2001, S60 2002, S60 2003, S60 2004, S60 2005, S60 2006, S60 2007, S60 2008, S60 2009, S80 (-06) 1999, S80 (-06)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN Sisäänvientikotelo ja kotipääte Sisäänvientikotelo 1. Valitse kiinteistöstä kotipäätteen sijoituspaikka. Sijoituspaikkaa valittaessa kannattaa huomioida seuraavat suositukset:

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Keskijännitekojeisto. Purkauskanavien asennusopas

Keskijännitekojeisto. Purkauskanavien asennusopas Uniswitch Keskijännitekojeisto Purkauskanavien asennusopas SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 1 2 Kuljetus ja säilytys... 2 2.1 Toimituskunto... 2 2.2 Pakkauksen purkaminen asennuspaikalla... 2 2.3 Purkauskanavien

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION W5000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION W5000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Dresden RCR 128 Boston RCR 128

Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Radio / Cassette Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Asennusohje Asennusohje Turvallisuusohjeita Ennen kuin aloitat autoradion asennuksen, lue asennus ja liitäntäohjeet. Asennus ja liitäntätöiden ajaksi on

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2 Toimittaja Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270 www.oem.fi 6:2 Sarja B Johdanto sivu 6:4 Tekniset tiedot sivu 6:5 Sarja B6, 6/24-napaiset sivu 6:6 Sarja B10, 10/42-napaiset sivu

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti Käyttökohteet Link TM CC -säätimelle, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin jos huoneen lämpötila laskee

Lisätiedot

Navigointijärjestelmä, RTI

Navigointijärjestelmä, RTI Installation instructions, accessories Ohje nro 30660446 Versio 1.0 Osa nro Navigointijärjestelmä, RTI Volvo Car Corporation Navigointijärjestelmä, RTI- 30660446 - V1.0 Sivu 1 / 28 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

TruVision 360 Cameraa Bracket Installation Manual OSANRO 1072843A-EN VERSIO 1.0 PAINOS 25SEP14

TruVision 360 Cameraa Bracket Installation Manual OSANRO 1072843A-EN VERSIO 1.0 PAINOS 25SEP14 OSANRO 1072843A-EN VERSIO 1.0 PAINOS 25SEP14 TruVision 360 Cam mera Bracket Installation Man nual Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix on osa UTC Building & Industrial Systems -yhtiötä,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/9 PEM1231FIN 2012-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Dell Inspiron 15R Käyttöopas

Dell Inspiron 15R Käyttöopas Dell Inspiron 15R Käyttöopas Tietokonemalli: Inspiron 5520/7520 Virallinen malli: P25F Virallinen tyyppi: P25F001 Huomautukset, varoitukset ja vaarailmoitukset HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja,

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Upotettavan TSL-valaisimen käyttö-, asennus- ja huolto-ohje

ASENNUSOHJE Upotettavan TSL-valaisimen käyttö-, asennus- ja huolto-ohje sairaalatekniikkaa 1(3) ASENNUSOHJE Upotettavan TSL-valaisimen käyttö-, asennus- ja huolto-ohje 1. Valaisinmallit ja asennusmitat (kuva 1) Valaisin Teho (W) L (mm) B (mm) L1 (mm) B1 (mm) H (mm) H1 (mm)

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Polttoainetoimisen lämmittimen kaukokäynnistin

Polttoainetoimisen lämmittimen kaukokäynnistin Installation instructions, accessories Ohje nro 30756897 Versio 1.3 Osa nro 30790208, 31324389 Polttoainetoimisen lämmittimen kaukokäynnistin IMG-320785 Volvo Car Corporation Polttoainetoimisen lämmittimen

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Nokia polkupyörälaturi. 3.0. painos

Nokia polkupyörälaturi. 3.0. painos Nokia polkupyörälaturi 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. painos 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 SUOMI 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia polkupyörälaturilla voit ladata yhteensopivan

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

KORJAUSOHJE. Biomatic eletroniikan vaihto

KORJAUSOHJE. Biomatic eletroniikan vaihto KORJAUSOHJE Biomatic eletroniikan vaihto SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Ohjauspanelin vaihto... 3-4 Ohjauskortin vaihto...5 Prosessorin vaihto...6 Näyttökortin vaihto...7 Ylilämpösuojien vaihto... 8-9 J2 johdon

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA. www.sentakia.com

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA. www.sentakia.com Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA. www.sentakia.com 01/2015 LC-kuivaimet Materiaali: kromattu messinkiputki Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä Soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Asennus ja käyttö. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Asennus ja käyttö. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Asennus ja käyttö Danfoss Heating Solutions 2 living connect Onnittelut Danfoss tuotteen hankinnasta Danfoss Heating Solutions 3 Sisältö 1. Järjestelmän yleiskuvaus...5

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Rei'itetty sinkitty teräslevy. Tiivisteellä varustettu irrotettava liitoskaulus Sinkitty teräs Kumitiiviste

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Rei'itetty sinkitty teräslevy. Tiivisteellä varustettu irrotettava liitoskaulus Sinkitty teräs Kumitiiviste AFA Piennopeustuloilmalaite Vaakasuuntainen pieninopeuksinen ilmasuihku lattiatasossa tai pystysuuntainen ilmasuihku katosta. Voidaan upottaa myös seinään tai kattoon. Irrotettava etulevy ja metallinen

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot