Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje"

Transkriptio

1 Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja

2

3 Dokumentin ID: 1MRS Julkaistu: Revisio: B Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään

4 Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai sen osia ei saa jäljentää eikä kopioida ilman ABB:n kirjallista suostumusta. Julkaisun sisältöä ei saa paljastaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää valtuuttamattomiin tarkoituksiin. Tässä julkaisussa kuvatut ohjelmat tai laitteet valmistetaan lisenssillä, ja niitä voi käyttää, kopioida tai paljastaa vain kyseisen lisenssin ehtojen mukaisesti. Tavaramerkit ABB ja Relion ovat ABB-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa mainitut brändi- tai tuotenimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Takuu Pyydä takuuehdot lähimmältä ABB-edustajalta. ABB Oy Distribution Automation P.O. Box 699 FI Vaasa, Finland Puhelin: Faksi:

5 Vastuuvapautuslauseke Tämän käyttöoppaan tiedot, esimerkit ja kaaviot on sisällytetty ainoastaan konsepti- ja tuotekuvausta varten, eikä niitä tule pitää takuuominaisuuksina. Kaikkien henkilöiden, jotka ovat vastuussa tässä käyttöoppaassa mainittujen laitteiden käytöstä, on varmistettava, että sovellus on käyttötarkoitukseen sopiva ja hyväksyttävä, ja että kaikkia käyttöturvallisuus- ja toimintavaatimuksia noudatetaan. Erityisesti kaikki käyttöön liittyvät riskit, joiden seurauksena järjestelmä- tai tuotehäiriö voisi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoriskin (mukaan lukien henkilövahingot tai kuoleman mutta niihin rajoittumatta), ovat ainoastaan laitetta käyttävän henkilön tai yhteisön vastuulla. Vastuussa olevien tulee varmistaa, että kaikki toimet kyseisten riskien poistamiseksi tai välttämiseksi tehdään. ABB on huolellisesti tarkistanut tämän julkaisun, mutta poikkeamia ei voida sulkea kokonaan pois. Lukijaa pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan valmistajalle jokaisesta havaitusta virheestä. ABB ei missään tapauksessa ole vastuussa tämän käyttöoppaan tai laitteen käyttämisestä aiheutuneista tappioista tai vaurioista muutoin kuin nimenomaisen sopimuksen alaisuudessa.

6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä tuote täyttää EU:n jäsenmaille asettaman direktiivin sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ((EMC-direktiivi 2004/108/EY) ja tiettyjen jänniterajojen sisällä käytettävistä sähkölaitteista (Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY). Vaatimustenmukaisuus on todettu ABB:n suorittamissa testeissä standardien SFS- EN ja SFS-EN sekä EMC-direktiivin mukaisesti ja standardien SFS- EN ja SFS-EN sekä pienjännitedirektiivin mukaisesti. Suojarele on suunniteltu kansainvälisiä IEC sarjan standardeja noudattaen.

7 Turvallisuusohjeita Liittimissä voi esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka apujännite on kytketty pois päältä. Turvallisuusohjeiden rikkominen voi johtaa kuolemaan, loukkaantumiseen tai huomattaviin esinevaurioihin. Vain ammattitaitoinen sähköasentaja saa tehdä sähköasennukset. Maakohtaisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Laitteen kotelo on maadoitettava asianmukaisesti. Älä koske kotelon sisustaa, kun pistoyksikkö on poistettu kotelosta. Relekotelon sisäosissa voi olla suuria jännitteitä. Sisäosiin koskeminen voi johtaa henkilövahinkoon. Laite sisältää staattisille sähköpurkauksille herkkiä komponentteja. Siksi elektroniikkakomponenttien tarpeetonta koskettamista pitää välttää. Kun laitteeseen tehdään muutoksia, on ryhdyttävä varotoimiin tahattoman laukaisun välttämiseksi.

8

9 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Kappale 1 Johdanto...3 Käyttöohjeesta...3 Kohderyhmä...3 Tuotejulkaisut...4 Tuotejulkaisut...4 Julkaisun versiohistoria...5 Lisädokumentaatio...6 Symbolit ja esitystapa...6 Turvallisuuteen liittyvät symbolit...6 Käyttöoppaan esitystapa...6 Kappale 2 Ympäristöystävällisyys...9 Kestävä kehitys...9 Releen hävittäminen...9 Kappale 3 Purkaminen pakkauksesta, tarkistus ja varastointi...11 Kuljetuspakkauksen poistaminen...11 Tuotteen tarkastus...11 Tuotteen tunnistus...11 Toimitussisällön tarkistus...11 Releen tarkastus...11 Kuljetuksessa vaurioituneen releen palautus...12 Varastointi...12 Kappale 4 Asennus...13 Ympäristöolosuhteiden tarkistus ja asennustila...13 Pistoyksikön irrotus ja asentaminen...13 Pistoyksikön irrotus...13 Pistoyksikön asennus...14 Pistoyksikön sinetöinti...15 Releen asennus...16 Releen uppoasennus...16 Releen puoliuppoasennus...19 Releen kallistettu puoliuppoasennus...22 Releen kehikkoasennus...24 Releen pinta-asennus...26 Releen ja RTXP-koestuskytkimen asennus 19" kehikkoon...29 Releen asennus 19" Combiflex-kehikkoon (tyyppi RHGT 19" 4U, versio C) sarja 1

10 Sisällysluettelo Linssisensorien asennus valokaarisuojausjärjestelmää varten...34 Kappale 5 Liitännät...37 Tarvittavat työkalut...37 Johdinten liitäntä...37 Rengastyyppisten johdinten liitäntä...38 Suojamaadoituksen liitäntä...38 Analogiasignaalien liitäntä...39 Virta- ja jännitetulojen liitäntä...40 RTD- ja ma-tulojen kytkeminen...45 Releen ja koestuskytkimen liitäntä...45 Virtalähteen liitäntä...46 Tietoliikenneliitäntä...46 Apujännitteen kytkeminen...47 Kappale 6 Irrotus, korjaus ja vaihto...49 Tuotteen elinkaari...49 Releen tietojen tarkistus...49 Releen irrotus...50 Releen lähetys korjattavaksi...50 Releen vaihtaminen...50 Kappale 7 Tekniset tiedot...53 Kotelo ja käyttöliittymän näyttövaihtoehdot...53 Releen etupuoli...53 Releen takapuoli...55 Mitat...56 Kotelointiluokka...57 Kappale 8 Lisävarusteet ja tilaustiedot...59 Kappale 9 Sanasto sarja

11 1MRS B Kappale 1 Johdanto Kappale 1 Johdanto 1.1 Käyttöohjeesta Asennusoppaassa kerrotaan releiden asennuksesta. Oppaassa kuvataan niin mekaaninen asennus kuin sähköasennuskin. Luvut ovat kronologisessa järjestyksessä, joten niitä seuraamalla releiden asennus on helppoa. 1.2 Kohderyhmä Tämä ohje on suunnattu henkilöstölle, joka on vastuussa laitteiston asennuksesta. Asennushenkilöstöllä on oltava perustiedot elektroniikkalaitteiden käsittelystä. 615-sarja 3

12 Kappale 1 Johdanto 1MRS B 1.3 Tuotejulkaisut Tuotejulkaisut IEC V1 FI Kuva 1: Oppaiden käyttötarkoitus eri elinkaarissa Suunnitteluoppaassa kerrotaan releidensuunnittelusta PCM600-työkaluilla. Oppaassa neuvotaan luomaan uusi PCM600-projekti ja sijoittamaan releet projektirunkoon. Oppassa annetaan myös suosituksia suojaus- ja ohjaustoimintojen asennusjärjestyksestä, käyttöliittymän toiminnoista ja tietoliikenneasennuksesta IEC 61850:n ja muiden tuettujen protokollien mukaan. Asennusoppaassa kerrotaan releiden asennuksesta. Oppaassa kuvataan niin mekaaninen asennus kuin sähköasennuskin. Luvut ovat kronologisessa järjestyksessä, joten niitä seuraamalla releiden asennus on helppoa. Käyttöönotto-ohjeessa kerrotaan releiden käyttöönotosta. Ohje on hyödyllinen apuväline myös järjestelmäsuunnittelijoille ja huoltohenkilöille esimerkiksi laitteen koestusvaiheessa. Käyttöönotto-ohjeessa neuvotaan, kuinka ulkoiset johdotukset tarkistetaan ja releeseen kytketään apujännite. Lisäksi opastetaan parametriasetuksissa ja käyttöönotossa sekä asetusten vahvistamisessa sarja

13 1MRS B Kappale 1 Johdanto toisiokoestuksella. Ohje kuvaa releen koestusprosessia sähköasemassa, joka ei ole käytössä. Luvut ovat kronologisessa järjestyksessä, joten niitä seuraamalla releiden käyttöönotto on helppoa. Käyttöoppaassa annetaan ohjeet releiden käyttöön, kun käyttöönotto on suoritettu. Käyttöoppaassa neuvotaan releen valvonnasta, ohjauksesta ja asetuksista. Oppaan avulla voidaan tunnistaa toimintahäiriöitä sekä tutkia laskettuja ja mitattuja tehotietoja vian syyn määrittämiseksi. Huolto-oppaassa annetaan ohjeet releiden huoltoon. Opas sisältää myös ohjeet releiden purkuun, käytöstäpoistoon ja hävittämiseen. Sovellusopas sisältää sovelluskuvaukset ja toimintokohtaiset asetusohjeet. Sovellusoppaassa kerrotaan suojaustoimintojen käyttöaika ja -tarkoitus. Opasta voidaan myös hyödyntää asetusten laskemisessa. Tekninen ohje sisältää sovellusten ja toimintojen kuvaukset. Lisäksi siinä luetellaan seuraavat toimintokohtaiset tiedot: toimilohkot, logiikkakaaviot, tulo- ja lähtösignaalit, asetusparametrit sekä tekniset tiedot. Opasta voi käyttää myös teknisenä ohjeena suunnittelu-, asennus- ja käyttöönottovaiheissa sekä käytön aikana. Tietoliikenneprotokollaohjeessa kuvataan releiden tukemia tietoliikenneprotokollia. Oppaassa keskitytään toimittajakohtaisiin sovelluksiin. Datapisteoppaassa kuvataan datapisteitä ja niiden ominaisuuksia, jotka ovat tyypillisiä releille. Opasta kannattaa käyttää yhdessä vastaavan tietoliikenneprotokollan käyttöoppaan kanssa. Jotkut oppaista eivät vielä ole saatavissa Julkaisun versiohistoria Julkaisun tarkistus/päiväys Tuotesarjaversio Historia A/ Tämä asennusohje on käännös englanninkielisestä versiosta F/ B/ Tämä asennusohje on käännös englanninkielisestä versiosta G/ Lataa uusimmat julkaisut ABB:n verkkosivustolta osoitteessa 615-sarja 5

14 Kappale 1 Johdanto 1MRS B Lisädokumentaatio Tuotesarjakohtaiset ja tuotekohtaiset oppaat ovat ladattavissa ABB:n verkkosivustolta osoitteessa 1.4 Symbolit ja esitystapa Turvallisuuteen liittyvät symbolit Sähkövirran varoitussymboli tarkoittaa vaaratilannetta, joka voi johtaa sähköiskuun. Kolmionmuotoinen varoitussymboli tarkoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa tapaturman. Pyöreä huomiosymboli antaa tärkeää tietoa tai tärkeän varoituksen, joka liittyy annettuun ohjeeseen. Symboli voi tarkoittaa vaaraa, joka saattaa aiheutua esimerkiksi ohjelmistovirheestä tai laitteen vaurioitumisesta. Tämän symbolin kohdalla on tärkeää tietoa tuotteesta tai käyttöolosuhteista. Hehkulampun kuvan kohdalla voi olla esimerkiksi projektin toteuttamisohjeita tai toiminnon käyttövinkkejä. Vaikka varoitukset liittyvät tapaturmavaaraan, on muistettava, että viallisten laitteiden käyttö saattaa joissakin käyttöolosuhteissa johtaa prosessin toimintahäiriöihin, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumis- tai hengenvaaran. Siksi kaikkien varoitusten noudattaminen on erittäin tärkeää Käyttöoppaan esitystapa Tässä kohdassa esitellään releiden oppaissa käytetyt esitystavat. Kaikkia esitystapoja ei välttämättä käytetä tässä oppaassa. Oppaassa esiintyvät lyhenteet ja akronyymit selitetään hakemistossa. Hakemistossa on myös selitetty tärkeimpiä termejä. Painikkeilla navigointi valikkorakenteessa esitetään painikekuvakkeilla, esimerkiksi: sarja

15 1MRS B Kappale 1 Johdanto Selaa vaihtoehtoja painamalla ja. Käyttöliittymän valikkopolut näkyvät lihavoituna, esimerkiksi: Valitse Päävalikko/Asetukset. Käyttöliittymän ilmoitukset näkyvät Courier-fontilla, esimerkiksi: Voit tallentaa muutokset haihtumattomaan muistin valitsemalla Kyllä ja painamalla kuvaketta. Parametrien nimet näkyvät kursiivilla, esimerkiksi: Toiminto voidaan kytkeä päälle ja pois päältä Operation -asetuksella. Parametrin arvo ilmaistaan lainausmerkein, esimerkiksi: Vastaavat parametriarvot ovat "On" ja "Off" Releentulo- ja -lähtöviestit ja valvotut datanimet näkyvät Courier-fontilla, esimerkiksi: Kun toiminta käynnistyy, START lähtö asetetaan asentoon TRUE. 615-sarja 7

16 8

17 1MRS B Kappale 2 Ympäristöystävällisyys Kappale 2 Ympäristöystävällisyys 2.1 Kestävä kehitys Kestävä kehitys on otettu huomioon tuotesuunnittelun alusta alkaen mukaan lukien releen ympäristöystävällinen tuotantoprosessi, pitkä elinkaaren käyttövarmuus ja hävittäminen. Materiaalivalinnat ja toimittajat on valittu EU:n RoHS -direktiivin (2002/95/EY) mukaisesti. Direktiivissä rajoitetaan seuraavien vaarallisten materiaalien käyttöä: Taulukko 1: Homogeenisten materiaalien sisältämät enimmäispitoisuudet painoprosenteissa Aine Ehdotetut enimmäispitoisuudet lyijy - Pb 0,1 % elohopea - Hg 0,1 % kadmiumi - Cd 0,01 % kuusiarvoinen kromi Cr (VI) 0,1 % polybromibifenyylit - PBB 0,1 % polybromidifenyylieetteri - PBDE 0,1 % Käyttövarmuus ja pitkä elinkaari on varmistettu laajoilla suunnittelu- ja valmistusvaiheen testeillä. Lisäksi pitkää elinkaarta tuetaan huolto- ja korjauspalveluilla sekä varaosien hyvällä saatavuudella. Suunnittelu ja valmistus noudattavat sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Ulkopuolinen taho arvioi jatkuvasti ympäristöjärjestelmän tehokkuutta. Noudatamme järjestelmällisesti ympäristösääntöjä ja -määräyksiä arvioidaksemme niiden vaikutuksia tuotteisiimme ja prosesseihimme. 2.2 Releen hävittäminen Vaarallisten aineiden määritelmät ja määräykset ovat maakohtaisia ja muuttuvat materiaalituntemuksen lisääntyessä. Tuotteessa käytetään sähkö- ja elektroniikkalaitteille tyypillisiä materiaaleja. Tuotteen kaikki osat voidaan kierrättää. Ennen releen tai sen osien hävittämistä ota yhteyttä paikalliseen elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen. Kerätyspisteet lajittelevat elektroniikkaosat materiaaleittain ja hävittävät tuotteen säädösten mukaisesti. 615-sarja 9

18 Kappale 2 Ympäristöystävällisyys 1MRS B Taulukko 2: Releen osien materiaalit Rele Osat Materiaali Kotelo Metallilevyt, -osat ja -ruuvit Teräs Muoviosat PC 1), LCP 2) Pistoyksikkö Elektroniikkapistoke moduulissa Elektroniikkapistoke moduuleissa Elektroniikan käyttöliittymä moduuli Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Muoviosat PC, PBT 3), LCP, PA 4) Metalliosat Alumiini Pakkaus Laatikko Pahvi Muu toimitussisältö Oppaat Paperi 1) Polykarbonaatti 2) Nestekidemuovi 3) Polybuteenitereftalaatti 4) Polyamidi sarja

19 1MRS B Kappale 3 Purkaminen pakkauksesta, tarkistus ja varastointi Kappale 3 Purkaminen pakkauksesta, tarkistus ja varastointi 3.1 Kuljetuspakkauksen poistaminen Releitä on käsiteltävä varoen. 1. Tutki toimitetut tuotteet kuljetuksessa tapahtuneiden vaurioiden varalta. 2. Poista kuljetuspakkaus varovasti ja voimaa käyttämättä. Pahvipakkaus on 100 %:sesti kierrätettävä. 3.2 Tuotteen tarkastus Tuotteen tunnistus 1. Katso releen tilausnumero pistoyksikön päällä olevasta tarrasta. 2. Vertaa releen tilausnumeroa tilaustietoihin varmistaaksesi, että saamasi tuote on oikea Toimitussisällön tarkistus Tarkista, että toimitus sisältää kaikki toimitusasiakirjojen mukaiset tuotteet Releen tarkastus Releitä on käsiteltävä varoen ennen paikalleen asentamista. Tarkista rele, jotta näet mahdolliset kuljetuksen aikana syntyneet vauriot. Jos rele on vaurioitunut kuljetuksessa, vaadi korvausta kuljetusliikkeeltä ja ilmoita asiasta paikalliselle ABB-jälleenmyyjälle. 615-sarja 11

20 Kappale 3 Purkaminen pakkauksesta, tarkistus ja varastointi 1MRS B Kuljetuksessa vaurioituneen releen palautus Jos vaurio on syntynyt kuljetuksessa, on viimeisin kuljetusliike saatettava vastuuseen. Ilmoita ystävällisesti asiasta lähimpään ABB:n toimistoon tai jälleenmyyjälle. ABB:lle on ilmoitettava välittömästi, jos toimitusasiakirjoissa on poikkeavuuksia. 3.3 Varastointi Jos rele varastoidaan ennen asennusta, se on varastoitava alkuperäisessä kuljetuspakkauksessaan kuivaan sekä pölyttömään tilaan. Katso ympäristöolosuhteiden vaatimukset teknisestä ohjeesta sarja

21 1MRS B Kappale 4 Asennus Kappale 4 Asennus 4.1 Ympäristöolosuhteiden tarkistus ja asennustila Asennuspaikan mekaanisten ja elektronisten olosuhteiden on oltava teknisessä ohjeessa annettujen rajojen sisällä. Vältä asennusta pölyisiin ja kosteisiin paikkoihin. Älä asenna relettä paikkoihin, joissa laite joutuu alttiiksi nopeille lämpötilavaihteluille, kovalle tärinälle tai iskuille, korkean amplitudin ja nopeiden nousuaikojen syöksyjännitteille, voimakkaille, indusoiduille magneettikentille tai muille ääriolosuhteille. Varmista, että ympärillä on riittävästi tilaa. Releen etu- ja takaosaan on jätettävä tarpeeksi tilaa johdoille ja kuituoptiikalle sekä huolto- ja muutostöihin. Uppoasennetut releet on voitava lisätä tai vaihtaa ilman suurempia purkutöitä. 4.2 Pistoyksikön irrotus ja asentaminen Pistoyksikön irrotus Apujännitteen on oltava kytkettynä pois päältä ennen pistoyksikön irrottamista kotelosta. 1. Kytke virta pois päältä. 2. Avaa etupaneelin sinetti poistamalla sinettilanka ja ruuvaamalla sinetöintiruuvi kokonaan sisään. 3. Avaa lukitusmekanismi nostamalla kahva 90 asteen asentoon. Pistoyksikkö työntyy noin 7 mm ulos kotelosta ja liittimet irtoavat. 4. Vedä yksikkö kotelosta ulos. 615-sarja 13

22 Kappale 4 Asennus 1MRS B A V3 FI Kuva 2: Pistoyksikön irrotus kotelosta Releen virtamuuntajaliittimessä (CT-liitin) on automaattinen oikosulkumekanismi. Sen ansiosta pistoyksikön irrotus ei avaa virtamuuntajan (CT) toisiopiiriä, mikä muutoin voisi aiheuttaa vaarallisen suuria jännitteitä. Pistoyksikköä irrotettaessa signaaliliittimet jätetään auki Pistoyksikön asennus Ennen kuin asetat pistoyksikön koteloon, tarkista että yksikössä ja kotelossa on sama sarjanumero. Rele on rakennettu (tai koottu) siten, että pistoyksikkö, jossa on jännitteen- tai virranmittaustulot voidaan liittää vain samanlaiseen koteloon. Tämä estää liittämästä pistoyksikköä vääränlaiseen koteloon. Vääränlaisen pistoyksikön liittäminen voimaa käyttäen voi rikkoa sekä pistoyksikön että kotelon ja aiheuttaa vaaratilanteen sarja

23 1MRS B Kappale 4 Asennus 1. Nosta kahva täysin auki-asentoon (90 astetta). 2. Työnnä pistoyksikkö mahdollisimman syvälle koteloon. 3. Käännä kahva kokonaan alas, jolloin pistoyksikkö työntyy takaisin oikeaan paikkaan kotelossa. A V4 FI Kuva 3: Pistoyksikön asennus koteloon Pistoyksikön sinetöinti Releen etupaneelissa on valmiina sinetöintiruuvi. Ruuvi ruuvataan kokonaan sisään, eikä sitä käytetä pistoyksikön asennuksen tai irrotuksen aikana. 1. Avaa sinetöintiruuvia noin yhdeksän kierroksen verran. 2. Vie sinettilanka sinetöintiruuvin ja kahvan aukoista. 615-sarja 15

24 Kappale 4 Asennus 1MRS B 1 2 GUID-8158C704-BD99-42EB-A495-6BD015C240CD V1 EN Kuva 4: Sinetöintiruuvi 1 Sinetöintiruuvi 2 Sinettilanka ja sinetti 4.3 Releen asennus Releen uppoasennus Kaikki asennustarvikkeet sisältyvät releeseen. Asennusvaatimukset: Paneelin aukon koko: 165,5 x 161,5 mm Syvyys paneelin takana: 153 mm Optisilla liittimillä varustetun releen vähimmäissyvyyden on oltava 180 mm. Sallittu vähimmäistaittosäde on tarkistettava optisen kaapelin valmistajalta sarja

25 1MRS B Kappale 4 Asennus 1. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia kotelon sovittamiseksi paneelin aukkoon. 2. Asenna kotelo paneelin aukkoon. A 1 B A V3 FI 1 Kuva 5: Kotelon uppoasennus paneelin aukkoon A 165,5 ±1 mm 1 M5-kiinnitysruuvit B 161,5 ±1 mm 3. Kiristä M5-ruuvit. Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 615-sarja 17

26 Kappale 4 Asennus 1MRS B A V3 FI Kuva 6: M5-kiinnitysruuvien kiristäminen uppoasennettuun koteloon 4. Asenna pistoyksikkö koteloon sarja

27 1MRS B Kappale 4 Asennus A D E F B G C A V3 FI Kuva 7: Uppoasennettu kotelo ja pistoyksikkö A B C D E F G 177 mm 177 mm 164 mm 201 mm 153 mm 48 mm 160 mm Releen puoliuppoasennus Releen puoliuppoasennukseen tarvitaan asennussarja. Asennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: Korotuskehys Tiiviste Ruuvit 615-sarja 19

28 Kappale 4 Asennus 1MRS B Asennusvaatimukset: Paneelin aukon koko: 165,5 x 161,5 mm ja asennusreiät Syvyys paneelin takana: 103 mm Kun etupuolelle tarvitaan IP-suojaluokka 54 (IEC 60529:n mukaan), asennuksessa on käytettävä tiivistettä. 1. Kiinnitä korotuskehys paneelin aukkoon neljällä M4-ruuvilla. A B E C D A V3 FI Kuva 8: Korotuskehyksen asennus A 173,5 ±0,3 mm 1 Paneeli B 165,5 ±1 mm 2 Korotuskehys C 161,5 ±1 mm 3 M4-ruuvi D E 133 ±0,3 mm 5,5 mm 2. Löysäämällä kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia voit sovittaa kotelon korotuskehykseen. 3. Asenna kotelo korotuskehykseen sarja

29 1MRS B Kappale 4 Asennus A V3 FI Kuva 9: Kotelon asennus 4. Kiristä M5-ruuvit. Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 5. Asenna pistoyksikkö koteloon. A D C E F B A V3 FI Kuva 10: Puoliuppoasennettu rele A B C D E F 186 mm 177 mm 201 mm 103 mm 98 mm 160 mm 615-sarja 21

30 Kappale 4 Asennus 1MRS B Releen kallistettu puoliuppoasennus Releen kallistettuun puoliuppoasennukseen tarvitaan asennussarja. Asennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: Kulmakehys Tiiviste Ruuvit Asennusvaatimukset: Paneelin aukon koko: 167 x 203 mm ja asennusreiät Syvyys paneelin takana: 107 mm Kun etupuolelle tarvitaan IP-suojaluokka 54 (IEC 60529:n mukaan), asennuksessa on käytettävä tiivistettä. 1. Asenna kulmakehys paneelin aukkoon neljällä M4-ruuvilla sarja

31 1MRS B Kappale 4 Asennus A B H F G C E D A V3 FI Kuva 11: Kulmakehyksen asennus A B C D E F G H 177 ±0,3 mm 167 ±1 mm 203 ±1 mm 40,5 mm 122 mm 40,5 mm 5,5 mm 190 mm 2. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia. 3. Asenna kotelo kulmakehykseen. Kulmakehysasennuksessa rele voidaan asentaa kallistumaan alaspäin 25 kulmaan. 4. Kiristä ruuvit. Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 5. Asenna pistoyksikkö koteloon. 615-sarja 23

32 Kappale 4 Asennus 1MRS B A G B F 1 A V3 FI D C E Kuva 12: Rele puoliuppoasennettuna kallistetusti A 25 1 M4-ruuvi B 221 mm 2 Tiiviste C 107 mm 3 Kulmakehys D 9 mm 4 Kotelo E 133 mm 5 Pistoyksikkö F G 230 mm 190 mm Releen kehikkoasennus Releen kehikkoasennukseen tarvitaan asennussarja. 19" kehikkoasennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: Asennuspaneeli riippuu asennettavien releiden lukumäärästä Ruuvit 1. Asenna asennuspaneeli 19" telineeseen. 2. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia kotelon sovittamiseksi paneelin aukkoon. 3. Asenna kotelo paneelin aukkoon sarja

33 1MRS B Kappale 4 Asennus B A A V3 FI Kuva 13: 19" kehikon asennuspaneelit A 482,6 mm (19") B 177 mm (4U) 4. Kiristä ruuvit. 615-sarja 25

34 Kappale 4 Asennus 1MRS B Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 5. Asenna pistoyksikkö koteloon. A V3 FI Kuva 14: Kehikkoasennettu rele Releen pinta-asennus Releen pinta-asennus edellyttää erillistä asennussarjaa. Pinta-asennussarja sisältää yksityiskohtaiset asennusohjeet sekä seuraavat osat: Pinta-asennuskehys ja kisko-osat Taustalevy Ruuvit Ruuvireikien mitat 1. Poraa reiät mittapiirroksen mukaisesti. 2. Asenna pinta-asennuskehys ja kiskot. 3. Asenna taustalevy. 4. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia. 5. Asenna kotelo kiskojen väliin sarja

35 1MRS B Kappale 4 Asennus A A V3 FI Kuva 15: Releen pinta-asennus A 430 mm 6. Kiristä ruuvit. Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7-1 Nm. 615-sarja 27

36 Kappale 4 Asennus 1MRS B A B C A V3 FI Kuva 16: Pinta-asennettu suojarele A B C 214 mm 177 mm 270 mm Kahden sarjan väliin tarvitaan vähintää 50 mm tilaa. Johtimia asennettessa pinta-asennettu rele voidaan vetää ulos ja kääntää 45 (tai 90) asteen kulmaan alas- tai ylöspäin Vapauta rele vedettäväksi työntämällä asennuskehyksessä olevia lukkoja. Saat käännettyä relettä löysäämällä kiskoissa olevia pyällettyjä ruuveja sarja

37 1MRS B Kappale 4 Asennus A A V3 FI Kuva 17: Pinta-asennettu rele käännetyssä asennossa A 455 mm Käännettävän kehyksen ylä- ja alapuolella tarvitaan vähintään 50 mm tilaa Releen ja RTXP-koestuskytkimen asennus 19" kehikkoon Releen asennuksessa 19" kehikkoon tarvitaan asennussarja. Asennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: 615-sarja 29

38 Kappale 4 Asennus 1MRS B Asennuspaneeli Metallikehys RTXP 18- tai RTXP 24 -koestuskytkimen paneeliin asentamista varten Optisilla liittimillä varustetun releen vähimmäissyvyyden on oltava 180 mm. Sallittu vähimmäistaittosäde on tarkistettava optisen kaapelin valmistajalta. Releen asennus 19" kehikkoon: 1. Asenna asennuspaneeli 19" telineeseen. 2. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia kotelon sovittamiseksi paneelin aukkoon. 3. Asenna kotelo paneelin aukkoon. 4. Asenna lisävarusteena saatava metallikehys RTXP 18- tai RTXP 24 - koestuskytkimen asentamiseksi paneeliin sarja

39 1MRS B Kappale 4 Asennus A V2 FI Kuva 18: Metallikehyksen asennus RTXP 18 -koestuskytkintä varten 615-sarja 31

40 Kappale 4 Asennus 1MRS B A V3 FI Kuva 19: Rele ja RTXP 18 -koestuskytkin asennettuna 19" kehikkoon Releen asennus 19" Combiflex-kehikkoon (tyyppi RHGT 19" 4U, versio C) Kehikkoasennettaessa relettä 19" Combiflex-kehikkoon tarvitaan asennuskiinnike, ja koestuskytkimen asennuksessa toinen kiinnike. Asennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: Asennuskiinnike koteloa varten ja lisävarusteena RTXP-koestuskytkin 1. Asenna asennuskiinnike Combiflex-kehikkoon itseporautuvilla ST3.5x13- ruuveilla takapuolelta. Asennuskiinnikkeen tyyppi riippuu siitä, onko rele asennettu kehikkoon erikseen vai koestuskytkimen kanssa. 2. Löysäämällä kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia voit sovittaa kotelon asennuskiinnikkeeseen. 3. Asenna kotelo asennuskiinnikkeeseen. 4. Kiristä M5-ruuvit sarja

41 1MRS B Kappale 4 Asennus Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 5. Asenna pistoyksikkö koteloon A V3 EN Kuva 20: Releen asennus 19" Combiflex-kehikkoon 1 RHGT 19" 4U -laitekehys, versio C, tukikehyksellä 2 Itseporautuva ruuvi ST3.5x13 3 Asennuskiinnike 6. Asenna lisävarusteena saatava RTXP 18- tai RTXP 24 -koestuskytkin. 615-sarja 33

42 Kappale 4 Asennus 1MRS B A V3 EN Kuva 21: Rele ja koestuskytkin 1 RHGT 19" 4U -laitekehys, versio C, tukikehyksellä 2 Itseporautuva ruuvi ST3.5x13 3 Asennuskiinnike asennukseen RTXP 18 -koestuskytkimen kanssa Linssisensorien asennus valokaarisuojausjärjestelmää varten Valokaarisuojausta käytetään valokaaritilanteiden tunnistamiseen ilmaeristeisissä metallikoteloiduissa kojeistoissa. Valokaarisuojausjärjestelmä määrittää, mihin kohtaan kytkinlaitteistoa lisävarusteena saatavat linssisensorit asennetaan. Katso lisätietoja vaihtoehdoista sovellusoppaan sovellusesimerkeistä. 1. Poraa valvotun tilan seinään reikä (Ø 10 mm) sarja

43 A 1MRS B Kappale 4 Asennus B C D A V2 FI Kuva 22: Linssisensorin mitat A B C D 3,5 mm 10 mm 9,5 mm 19 mm 2. Sovita linssisensori reikään ja kiinnitä se itseporautuvalla M3-ruuvilla. Vaihtoehtoisesti linssisensori voidaan kiinnittää nippusiteellä. Kiinnitä nippuside tällöin sopivaan kohtaan kojeistokaapin seinässä ja kierrä se tiukasti sensorin ympärille. A V1 FI Kuva 23: Linssisensorien asennus 3. Varmista, että nippuside on sensorin syvennyksessä, jotta se ei peitä valoa. 615-sarja 35

44 36

45 1MRS B Kappale 5 Liitännät Kappale 5 Liitännät 5.1 Tarvittavat työkalut Käytä ainoastaan Phillips (PH 1) ristiuraruuveille (M3.5) sopivaa ruuvimeisseliä ja teriä, kun käsittelet virta- tai jännitemuuntajan ruuviliittimiä (X2.1). A B A V2 FI Kuva 24: Ruuvimeisseli virta- tai jännitemuuntajan ruuviliittimiä varten A B ENIMM. 5,5 mm ENIMM. 5 mm A A V2 FI Kuva 25: Terä virta- tai jännitemuuntajan ruuviliittimiä varten A Vähintään 15 mm 5.2 Johdinten liitäntä Kaikki liitännät tehdään laitteen takapaneeliin. Juotosta ei tarvita. Kaikki toimitukseen kuuluvat ruuviliittimet on suljettu, ja ne on avattava ennen johdinten asennusta. 615-sarja 37

46 Kappale 5 Liitännät 1MRS B Käytä ohutta johdinta, kun laite asennetaan oveen. Katso tuotekohtaiset kytkentäkaaviot sovellusoppaasta. Liitä jokaisen signaaliliittimen (X100, X110 ja X130) kaapelikenkään yksi 0,5 2,5 mm 2 :n johdin tai kaksi 0,5 1,0 mm 2 :n johdinta. Liitä jokaisen signaaliliittimen X120 rengastyyppiseen kaapelikenkään yksi korkeintaan 2,5 mm 2 :n johdin. Liitä jokaiseen virtamuuntajan tai jännitemuuntajan kompressioliittimeen yksi 0,5 6,0 mm 2 :n johdin tai kaksi korkeintaan 2,5 mm:n 2 johdinta. Liitä optisen tiedonsiirtomoduulin kaapelikenkien liittimeen X5 yksi 0,08 1,5 mm 2 :n johdin tai kaksi korkeintaan 0,75 mm 2 :n johdinta Rengastyyppisten johdinten liitäntä Eristeistä rengaskaapelikenkää voidaan käyttää signaaliliittimeen X120. M4- rengaskaapelikenkien enimmäisläpimitta on 9 mm. 5.3 Suojamaadoituksen liitäntä Maadoitusjohdon on oltava vähintään 6,0 mm 2. Jos maadoitusjohto on pitkä, sen on oltava halkaisijaltaan suurempi. Käytä maadoituksessa ohutta kuparijohdinta. Erillisen maadoitusjohdon liitäntä: 1. Irrota suojamaadoitusruuvi sarja

47 7 1MRS B Kappale 5 Liitännät A V1 FI Kuva 26: Maadoitusruuvi on liitinten X100 ja X110 välissä. Maadoitusjohdon on oltava mahdollisimman lyhyt. Kun laite asennetaan oveen, johdossa kuitenkin tarvitaan enemmän pituutta. Jokaisen releen oman maadoitusjohdon tulee olla liitettynä maadoituspiirin liittimeen. 2. Liitä maadoitusjohto maadoituskiskoon. Käytä joko alustan ja suojamaadoitusruuvin väliin ruuvattua kuorittua johtoa tai rengaskaapelikenkää. Valitse M4-ruuvin alle sopiva rengaskaapelikenkä. 3. Kiristä suojamaadoitusruuvi. 4. Tue maadoitusjohto rikkoutumisen tai murtumisen estämiseksi. Ota huomioon asennuspaikan mekaaninen, kemiallinen ja sähkökemiallinen ympäristö. 5.4 Analogiasignaalien liitäntä Analogiasignaalien liitäntään tarvitaan kytkentäkaavio. 615-sarja 39

48 Kappale 5 Liitännät 1MRS B Käytettäessä rengastyyppistä liitintä virtamuuntajan tai jännitemuuntajan kaapelikenkiin. 1. Avaa rengastyyppisen kiinnitysruuvin peittävä kansi ruuvimeisselin kärjellä. Jokaista kiinnitysruuvia peittää oma kansi. 2. Poista kiinnitysruuvi. 3. Liu'uta ruuvi kaapelikengän läpi ja ruuvaa se takaisin paikoilleen. 4. Sulje kansi Virta- ja jännitetulojen liitäntä Liitä virtamuuntajan ja jännitemuuntajan johdot oikeaan laitteeseen oikeassa järjestyksessä ja kytkentäkaavion mukaan. Virtamuuntajien ja jännitemuuntajien jokainen napa on mitoitettu yhdelle 0,5-6,0 mm 2 :n johdolle tai kahdelle korkeintaan 2,5 mm 2 :n johdolle. Katso määrätyt korttivariantit sovellusoppaasta. GUID-CC5FAADB-60C3-43EF-A FF85FC44 V1 FI Kuva 27: Esimerkki AIM0004-korttivariantista (4 I + 3 U, jossa on 1/5 A Iokanava) sarja

49 1MRS B Kappale 5 Liitännät GUID-CAB8DAAA-8A15-4AF6-AFC7-CA232D253F3D V3 FI Kuva 28: Esimerkki AIM0005-korttivariantista (7 l, jossa 1/5 A lo-kanava) GUID-7FC759CB-AFC A-BFC F9 V3 FI Kuva 29: Esimerkki AIM0006-korttivariantista (5 U) 615-sarja 41

Suojarele. Asennusohjeet

Suojarele. Asennusohjeet RE_ 610 1MRS755356 Julkaistu: 03.06.2004 Versio: C/27.08.2009 RE_ 610 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä käsikirja... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 7 1.4. Tuotedokumentaatio...

Lisätiedot

Suojaus-, valvonta- ja ohjausreleet RE_ 5. Asennusohje

Suojaus-, valvonta- ja ohjausreleet RE_ 5. Asennusohje RE_ 5 1MRS750988 Julkaistu: 22.10.1997 Versio: G/27.05.2010 RE_ 5 Sisällysluettelo 1. Tietoja tästä asennusohjeesta... 5 1.1. Yleistä... 5 1.2. Symbolit... 5 1.3. Asiakirjan versiot... 5 2. Turvallisuusmääräykset...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje 1ZSE 5492-115 fi, Rev. 3, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Keskijännitekojeisto. Purkauskanavien asennusopas

Keskijännitekojeisto. Purkauskanavien asennusopas Uniswitch Keskijännitekojeisto Purkauskanavien asennusopas SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 1 2 Kuljetus ja säilytys... 2 2.1 Toimituskunto... 2 2.2 Pakkauksen purkaminen asennuspaikalla... 2 2.3 Purkauskanavien

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu.

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: 07318 Sarjanro: 310000001 tai suurempi Form No. 3363-444 Rev A Asennusohjeet Asennus Irralliset osat Tarkista alla olevasta taulukosta, että

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava ovikoje yhden painikkeen moduulilla 1266 65/66/67 Pinta-asennettava ovikoje kolmen painikkeen moduulilla 1267 65/66/67 Pinta-asennettava ovikoje 2 x kolmen painikkeen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä.

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Ulkoiset mediakortit Asiakirjan osanumero: 393506-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Midwest PetGate koiraportti

Midwest PetGate koiraportti Midwest PetGate koiraportti Asennusohje malleihin 2929sw gl, 2939sw gl 2929sg gl, 2939sg gl. TÄRKEÄÄ TIETOA Pura kaikki osat laatikosta. Säilytä laatikko ja pakkausmateriaalit, kunnes tuote on kasattu.

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Nokia N76-1. Käytön aloittaminen. 9254306 2. painos FI

Nokia N76-1. Käytön aloittaminen. 9254306 2. painos FI Nokia N76-1 Käytön aloittaminen 9254306 2. painos FI Näppäimet ja osat (kansi / kansi auki) Jatkossa käytetään nimeä Nokia N76. 1 Oikea kannen näppäin 2 Keskimmäinen näppäin 3 Vasen kannen näppäin 4 Kakkoskamera,

Lisätiedot

KORJAUSOHJE. Biomatic eletroniikan vaihto

KORJAUSOHJE. Biomatic eletroniikan vaihto KORJAUSOHJE Biomatic eletroniikan vaihto SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Ohjauspanelin vaihto... 3-4 Ohjauskortin vaihto...5 Prosessorin vaihto...6 Näyttökortin vaihto...7 Ylilämpösuojien vaihto... 8-9 J2 johdon

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi

devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi devilink TM RS huoneanturi devilink TM RS huoneanturissa on sisäänrakennettu lämpötilan mittaus, joka mittaa ympäröivää lämpötilaa. Huoneanturiyksikön avulla

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas

Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas 2012 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida, lähettää, muuntaa, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai kääntää

Lisätiedot

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.6L0201B1270A01EU

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.6L0201B1270A01EU Kamera Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-CD1-I, DS-CD3-I UD.6L001B170A01EU 0 Tietoja säädöksistä Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli on paneeliosa, joka toimii päällirakennetoiminnoille tarkoitettujen liittimien kiinnitysalustana. Liittimet kytkevät

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

4P G. WLAN-yhteyssovitin Asennusopas

4P G. WLAN-yhteyssovitin <BRP069A42> Asennusopas 4P359542-2G WLAN-yhteyssovitin Asennusopas WLAN-yhteyssovitin Asennusopas Kotisivu: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Edellä mainitulla kotisivulla on lisätietoja teknisistä

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Installation instructions, accessories Ohje nro 31324633 Versio 1.0 Osa nro 31414859, 31373184 Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen IMG-264110 Volvo Car Corporation Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen-

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008

HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008 HDC 630 Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00 996 450 940 400 100 889 8174 Maaliskuu 2008 Asennusohje Tämän tuotteen saavat asentaa ja sitä saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat kaapeliasennukset,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Installation instructions, accessories Ohje nro 30660544 Versio 1.0 Osa nro Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Volvo Car Corporation Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö- 30660544 - V1.0 Sivu 1

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 40540/ 40541/ 40542/ 40543 LED-KATTOVALAISIN

KÄYTTÖOHJE 40540/ 40541/ 40542/ 40543 LED-KATTOVALAISIN KÄYTTÖOHJE 40540/ 40541/ 40542/ 40543 LED-KATTOVALAISIN KÄYTTÖ Tämä LED-kattovalaisin on tarkoitettu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Asuintalot Toimistot Myymälät Koulut Hotellit Sairaalat Lentokentät Julkiset

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

4P S. WLAN-yhteyssovitin Asennusopas

4P S. WLAN-yhteyssovitin <BRP069A42> Asennusopas 4P359542-2S WLAN-yhteyssovitin Asennusopas WLAN-yhteyssovitin Asennusopas Kotisivu: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Edellä mainitulla kotisivulla on lisätietoja teknisistä

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot