Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje"

Transkriptio

1 Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja

2

3 Dokumentin ID: 1MRS Julkaistu: Revisio: B Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään

4 Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai sen osia ei saa jäljentää eikä kopioida ilman ABB:n kirjallista suostumusta. Julkaisun sisältöä ei saa paljastaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää valtuuttamattomiin tarkoituksiin. Tässä julkaisussa kuvatut ohjelmat tai laitteet valmistetaan lisenssillä, ja niitä voi käyttää, kopioida tai paljastaa vain kyseisen lisenssin ehtojen mukaisesti. Tavaramerkit ABB ja Relion ovat ABB-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa mainitut brändi- tai tuotenimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Takuu Pyydä takuuehdot lähimmältä ABB-edustajalta. ABB Oy Distribution Automation P.O. Box 699 FI Vaasa, Finland Puhelin: Faksi:

5 Vastuuvapautuslauseke Tämän käyttöoppaan tiedot, esimerkit ja kaaviot on sisällytetty ainoastaan konsepti- ja tuotekuvausta varten, eikä niitä tule pitää takuuominaisuuksina. Kaikkien henkilöiden, jotka ovat vastuussa tässä käyttöoppaassa mainittujen laitteiden käytöstä, on varmistettava, että sovellus on käyttötarkoitukseen sopiva ja hyväksyttävä, ja että kaikkia käyttöturvallisuus- ja toimintavaatimuksia noudatetaan. Erityisesti kaikki käyttöön liittyvät riskit, joiden seurauksena järjestelmä- tai tuotehäiriö voisi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoriskin (mukaan lukien henkilövahingot tai kuoleman mutta niihin rajoittumatta), ovat ainoastaan laitetta käyttävän henkilön tai yhteisön vastuulla. Vastuussa olevien tulee varmistaa, että kaikki toimet kyseisten riskien poistamiseksi tai välttämiseksi tehdään. ABB on huolellisesti tarkistanut tämän julkaisun, mutta poikkeamia ei voida sulkea kokonaan pois. Lukijaa pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan valmistajalle jokaisesta havaitusta virheestä. ABB ei missään tapauksessa ole vastuussa tämän käyttöoppaan tai laitteen käyttämisestä aiheutuneista tappioista tai vaurioista muutoin kuin nimenomaisen sopimuksen alaisuudessa.

6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä tuote täyttää EU:n jäsenmaille asettaman direktiivin sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ((EMC-direktiivi 2004/108/EY) ja tiettyjen jänniterajojen sisällä käytettävistä sähkölaitteista (Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY). Vaatimustenmukaisuus on todettu ABB:n suorittamissa testeissä standardien SFS- EN ja SFS-EN sekä EMC-direktiivin mukaisesti ja standardien SFS- EN ja SFS-EN sekä pienjännitedirektiivin mukaisesti. Suojarele on suunniteltu kansainvälisiä IEC sarjan standardeja noudattaen.

7 Turvallisuusohjeita Liittimissä voi esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka apujännite on kytketty pois päältä. Turvallisuusohjeiden rikkominen voi johtaa kuolemaan, loukkaantumiseen tai huomattaviin esinevaurioihin. Vain ammattitaitoinen sähköasentaja saa tehdä sähköasennukset. Maakohtaisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Laitteen kotelo on maadoitettava asianmukaisesti. Älä koske kotelon sisustaa, kun pistoyksikkö on poistettu kotelosta. Relekotelon sisäosissa voi olla suuria jännitteitä. Sisäosiin koskeminen voi johtaa henkilövahinkoon. Laite sisältää staattisille sähköpurkauksille herkkiä komponentteja. Siksi elektroniikkakomponenttien tarpeetonta koskettamista pitää välttää. Kun laitteeseen tehdään muutoksia, on ryhdyttävä varotoimiin tahattoman laukaisun välttämiseksi.

8

9 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Kappale 1 Johdanto...3 Käyttöohjeesta...3 Kohderyhmä...3 Tuotejulkaisut...4 Tuotejulkaisut...4 Julkaisun versiohistoria...5 Lisädokumentaatio...6 Symbolit ja esitystapa...6 Turvallisuuteen liittyvät symbolit...6 Käyttöoppaan esitystapa...6 Kappale 2 Ympäristöystävällisyys...9 Kestävä kehitys...9 Releen hävittäminen...9 Kappale 3 Purkaminen pakkauksesta, tarkistus ja varastointi...11 Kuljetuspakkauksen poistaminen...11 Tuotteen tarkastus...11 Tuotteen tunnistus...11 Toimitussisällön tarkistus...11 Releen tarkastus...11 Kuljetuksessa vaurioituneen releen palautus...12 Varastointi...12 Kappale 4 Asennus...13 Ympäristöolosuhteiden tarkistus ja asennustila...13 Pistoyksikön irrotus ja asentaminen...13 Pistoyksikön irrotus...13 Pistoyksikön asennus...14 Pistoyksikön sinetöinti...15 Releen asennus...16 Releen uppoasennus...16 Releen puoliuppoasennus...19 Releen kallistettu puoliuppoasennus...22 Releen kehikkoasennus...24 Releen pinta-asennus...26 Releen ja RTXP-koestuskytkimen asennus 19" kehikkoon...29 Releen asennus 19" Combiflex-kehikkoon (tyyppi RHGT 19" 4U, versio C) sarja 1

10 Sisällysluettelo Linssisensorien asennus valokaarisuojausjärjestelmää varten...34 Kappale 5 Liitännät...37 Tarvittavat työkalut...37 Johdinten liitäntä...37 Rengastyyppisten johdinten liitäntä...38 Suojamaadoituksen liitäntä...38 Analogiasignaalien liitäntä...39 Virta- ja jännitetulojen liitäntä...40 RTD- ja ma-tulojen kytkeminen...45 Releen ja koestuskytkimen liitäntä...45 Virtalähteen liitäntä...46 Tietoliikenneliitäntä...46 Apujännitteen kytkeminen...47 Kappale 6 Irrotus, korjaus ja vaihto...49 Tuotteen elinkaari...49 Releen tietojen tarkistus...49 Releen irrotus...50 Releen lähetys korjattavaksi...50 Releen vaihtaminen...50 Kappale 7 Tekniset tiedot...53 Kotelo ja käyttöliittymän näyttövaihtoehdot...53 Releen etupuoli...53 Releen takapuoli...55 Mitat...56 Kotelointiluokka...57 Kappale 8 Lisävarusteet ja tilaustiedot...59 Kappale 9 Sanasto sarja

11 1MRS B Kappale 1 Johdanto Kappale 1 Johdanto 1.1 Käyttöohjeesta Asennusoppaassa kerrotaan releiden asennuksesta. Oppaassa kuvataan niin mekaaninen asennus kuin sähköasennuskin. Luvut ovat kronologisessa järjestyksessä, joten niitä seuraamalla releiden asennus on helppoa. 1.2 Kohderyhmä Tämä ohje on suunnattu henkilöstölle, joka on vastuussa laitteiston asennuksesta. Asennushenkilöstöllä on oltava perustiedot elektroniikkalaitteiden käsittelystä. 615-sarja 3

12 Kappale 1 Johdanto 1MRS B 1.3 Tuotejulkaisut Tuotejulkaisut IEC V1 FI Kuva 1: Oppaiden käyttötarkoitus eri elinkaarissa Suunnitteluoppaassa kerrotaan releidensuunnittelusta PCM600-työkaluilla. Oppaassa neuvotaan luomaan uusi PCM600-projekti ja sijoittamaan releet projektirunkoon. Oppassa annetaan myös suosituksia suojaus- ja ohjaustoimintojen asennusjärjestyksestä, käyttöliittymän toiminnoista ja tietoliikenneasennuksesta IEC 61850:n ja muiden tuettujen protokollien mukaan. Asennusoppaassa kerrotaan releiden asennuksesta. Oppaassa kuvataan niin mekaaninen asennus kuin sähköasennuskin. Luvut ovat kronologisessa järjestyksessä, joten niitä seuraamalla releiden asennus on helppoa. Käyttöönotto-ohjeessa kerrotaan releiden käyttöönotosta. Ohje on hyödyllinen apuväline myös järjestelmäsuunnittelijoille ja huoltohenkilöille esimerkiksi laitteen koestusvaiheessa. Käyttöönotto-ohjeessa neuvotaan, kuinka ulkoiset johdotukset tarkistetaan ja releeseen kytketään apujännite. Lisäksi opastetaan parametriasetuksissa ja käyttöönotossa sekä asetusten vahvistamisessa sarja

13 1MRS B Kappale 1 Johdanto toisiokoestuksella. Ohje kuvaa releen koestusprosessia sähköasemassa, joka ei ole käytössä. Luvut ovat kronologisessa järjestyksessä, joten niitä seuraamalla releiden käyttöönotto on helppoa. Käyttöoppaassa annetaan ohjeet releiden käyttöön, kun käyttöönotto on suoritettu. Käyttöoppaassa neuvotaan releen valvonnasta, ohjauksesta ja asetuksista. Oppaan avulla voidaan tunnistaa toimintahäiriöitä sekä tutkia laskettuja ja mitattuja tehotietoja vian syyn määrittämiseksi. Huolto-oppaassa annetaan ohjeet releiden huoltoon. Opas sisältää myös ohjeet releiden purkuun, käytöstäpoistoon ja hävittämiseen. Sovellusopas sisältää sovelluskuvaukset ja toimintokohtaiset asetusohjeet. Sovellusoppaassa kerrotaan suojaustoimintojen käyttöaika ja -tarkoitus. Opasta voidaan myös hyödyntää asetusten laskemisessa. Tekninen ohje sisältää sovellusten ja toimintojen kuvaukset. Lisäksi siinä luetellaan seuraavat toimintokohtaiset tiedot: toimilohkot, logiikkakaaviot, tulo- ja lähtösignaalit, asetusparametrit sekä tekniset tiedot. Opasta voi käyttää myös teknisenä ohjeena suunnittelu-, asennus- ja käyttöönottovaiheissa sekä käytön aikana. Tietoliikenneprotokollaohjeessa kuvataan releiden tukemia tietoliikenneprotokollia. Oppaassa keskitytään toimittajakohtaisiin sovelluksiin. Datapisteoppaassa kuvataan datapisteitä ja niiden ominaisuuksia, jotka ovat tyypillisiä releille. Opasta kannattaa käyttää yhdessä vastaavan tietoliikenneprotokollan käyttöoppaan kanssa. Jotkut oppaista eivät vielä ole saatavissa Julkaisun versiohistoria Julkaisun tarkistus/päiväys Tuotesarjaversio Historia A/ Tämä asennusohje on käännös englanninkielisestä versiosta F/ B/ Tämä asennusohje on käännös englanninkielisestä versiosta G/ Lataa uusimmat julkaisut ABB:n verkkosivustolta osoitteessa 615-sarja 5

14 Kappale 1 Johdanto 1MRS B Lisädokumentaatio Tuotesarjakohtaiset ja tuotekohtaiset oppaat ovat ladattavissa ABB:n verkkosivustolta osoitteessa 1.4 Symbolit ja esitystapa Turvallisuuteen liittyvät symbolit Sähkövirran varoitussymboli tarkoittaa vaaratilannetta, joka voi johtaa sähköiskuun. Kolmionmuotoinen varoitussymboli tarkoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa tapaturman. Pyöreä huomiosymboli antaa tärkeää tietoa tai tärkeän varoituksen, joka liittyy annettuun ohjeeseen. Symboli voi tarkoittaa vaaraa, joka saattaa aiheutua esimerkiksi ohjelmistovirheestä tai laitteen vaurioitumisesta. Tämän symbolin kohdalla on tärkeää tietoa tuotteesta tai käyttöolosuhteista. Hehkulampun kuvan kohdalla voi olla esimerkiksi projektin toteuttamisohjeita tai toiminnon käyttövinkkejä. Vaikka varoitukset liittyvät tapaturmavaaraan, on muistettava, että viallisten laitteiden käyttö saattaa joissakin käyttöolosuhteissa johtaa prosessin toimintahäiriöihin, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumis- tai hengenvaaran. Siksi kaikkien varoitusten noudattaminen on erittäin tärkeää Käyttöoppaan esitystapa Tässä kohdassa esitellään releiden oppaissa käytetyt esitystavat. Kaikkia esitystapoja ei välttämättä käytetä tässä oppaassa. Oppaassa esiintyvät lyhenteet ja akronyymit selitetään hakemistossa. Hakemistossa on myös selitetty tärkeimpiä termejä. Painikkeilla navigointi valikkorakenteessa esitetään painikekuvakkeilla, esimerkiksi: sarja

15 1MRS B Kappale 1 Johdanto Selaa vaihtoehtoja painamalla ja. Käyttöliittymän valikkopolut näkyvät lihavoituna, esimerkiksi: Valitse Päävalikko/Asetukset. Käyttöliittymän ilmoitukset näkyvät Courier-fontilla, esimerkiksi: Voit tallentaa muutokset haihtumattomaan muistin valitsemalla Kyllä ja painamalla kuvaketta. Parametrien nimet näkyvät kursiivilla, esimerkiksi: Toiminto voidaan kytkeä päälle ja pois päältä Operation -asetuksella. Parametrin arvo ilmaistaan lainausmerkein, esimerkiksi: Vastaavat parametriarvot ovat "On" ja "Off" Releentulo- ja -lähtöviestit ja valvotut datanimet näkyvät Courier-fontilla, esimerkiksi: Kun toiminta käynnistyy, START lähtö asetetaan asentoon TRUE. 615-sarja 7

16 8

17 1MRS B Kappale 2 Ympäristöystävällisyys Kappale 2 Ympäristöystävällisyys 2.1 Kestävä kehitys Kestävä kehitys on otettu huomioon tuotesuunnittelun alusta alkaen mukaan lukien releen ympäristöystävällinen tuotantoprosessi, pitkä elinkaaren käyttövarmuus ja hävittäminen. Materiaalivalinnat ja toimittajat on valittu EU:n RoHS -direktiivin (2002/95/EY) mukaisesti. Direktiivissä rajoitetaan seuraavien vaarallisten materiaalien käyttöä: Taulukko 1: Homogeenisten materiaalien sisältämät enimmäispitoisuudet painoprosenteissa Aine Ehdotetut enimmäispitoisuudet lyijy - Pb 0,1 % elohopea - Hg 0,1 % kadmiumi - Cd 0,01 % kuusiarvoinen kromi Cr (VI) 0,1 % polybromibifenyylit - PBB 0,1 % polybromidifenyylieetteri - PBDE 0,1 % Käyttövarmuus ja pitkä elinkaari on varmistettu laajoilla suunnittelu- ja valmistusvaiheen testeillä. Lisäksi pitkää elinkaarta tuetaan huolto- ja korjauspalveluilla sekä varaosien hyvällä saatavuudella. Suunnittelu ja valmistus noudattavat sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Ulkopuolinen taho arvioi jatkuvasti ympäristöjärjestelmän tehokkuutta. Noudatamme järjestelmällisesti ympäristösääntöjä ja -määräyksiä arvioidaksemme niiden vaikutuksia tuotteisiimme ja prosesseihimme. 2.2 Releen hävittäminen Vaarallisten aineiden määritelmät ja määräykset ovat maakohtaisia ja muuttuvat materiaalituntemuksen lisääntyessä. Tuotteessa käytetään sähkö- ja elektroniikkalaitteille tyypillisiä materiaaleja. Tuotteen kaikki osat voidaan kierrättää. Ennen releen tai sen osien hävittämistä ota yhteyttä paikalliseen elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen. Kerätyspisteet lajittelevat elektroniikkaosat materiaaleittain ja hävittävät tuotteen säädösten mukaisesti. 615-sarja 9

18 Kappale 2 Ympäristöystävällisyys 1MRS B Taulukko 2: Releen osien materiaalit Rele Osat Materiaali Kotelo Metallilevyt, -osat ja -ruuvit Teräs Muoviosat PC 1), LCP 2) Pistoyksikkö Elektroniikkapistoke moduulissa Elektroniikkapistoke moduuleissa Elektroniikan käyttöliittymä moduuli Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Muoviosat PC, PBT 3), LCP, PA 4) Metalliosat Alumiini Pakkaus Laatikko Pahvi Muu toimitussisältö Oppaat Paperi 1) Polykarbonaatti 2) Nestekidemuovi 3) Polybuteenitereftalaatti 4) Polyamidi sarja

19 1MRS B Kappale 3 Purkaminen pakkauksesta, tarkistus ja varastointi Kappale 3 Purkaminen pakkauksesta, tarkistus ja varastointi 3.1 Kuljetuspakkauksen poistaminen Releitä on käsiteltävä varoen. 1. Tutki toimitetut tuotteet kuljetuksessa tapahtuneiden vaurioiden varalta. 2. Poista kuljetuspakkaus varovasti ja voimaa käyttämättä. Pahvipakkaus on 100 %:sesti kierrätettävä. 3.2 Tuotteen tarkastus Tuotteen tunnistus 1. Katso releen tilausnumero pistoyksikön päällä olevasta tarrasta. 2. Vertaa releen tilausnumeroa tilaustietoihin varmistaaksesi, että saamasi tuote on oikea Toimitussisällön tarkistus Tarkista, että toimitus sisältää kaikki toimitusasiakirjojen mukaiset tuotteet Releen tarkastus Releitä on käsiteltävä varoen ennen paikalleen asentamista. Tarkista rele, jotta näet mahdolliset kuljetuksen aikana syntyneet vauriot. Jos rele on vaurioitunut kuljetuksessa, vaadi korvausta kuljetusliikkeeltä ja ilmoita asiasta paikalliselle ABB-jälleenmyyjälle. 615-sarja 11

20 Kappale 3 Purkaminen pakkauksesta, tarkistus ja varastointi 1MRS B Kuljetuksessa vaurioituneen releen palautus Jos vaurio on syntynyt kuljetuksessa, on viimeisin kuljetusliike saatettava vastuuseen. Ilmoita ystävällisesti asiasta lähimpään ABB:n toimistoon tai jälleenmyyjälle. ABB:lle on ilmoitettava välittömästi, jos toimitusasiakirjoissa on poikkeavuuksia. 3.3 Varastointi Jos rele varastoidaan ennen asennusta, se on varastoitava alkuperäisessä kuljetuspakkauksessaan kuivaan sekä pölyttömään tilaan. Katso ympäristöolosuhteiden vaatimukset teknisestä ohjeesta sarja

21 1MRS B Kappale 4 Asennus Kappale 4 Asennus 4.1 Ympäristöolosuhteiden tarkistus ja asennustila Asennuspaikan mekaanisten ja elektronisten olosuhteiden on oltava teknisessä ohjeessa annettujen rajojen sisällä. Vältä asennusta pölyisiin ja kosteisiin paikkoihin. Älä asenna relettä paikkoihin, joissa laite joutuu alttiiksi nopeille lämpötilavaihteluille, kovalle tärinälle tai iskuille, korkean amplitudin ja nopeiden nousuaikojen syöksyjännitteille, voimakkaille, indusoiduille magneettikentille tai muille ääriolosuhteille. Varmista, että ympärillä on riittävästi tilaa. Releen etu- ja takaosaan on jätettävä tarpeeksi tilaa johdoille ja kuituoptiikalle sekä huolto- ja muutostöihin. Uppoasennetut releet on voitava lisätä tai vaihtaa ilman suurempia purkutöitä. 4.2 Pistoyksikön irrotus ja asentaminen Pistoyksikön irrotus Apujännitteen on oltava kytkettynä pois päältä ennen pistoyksikön irrottamista kotelosta. 1. Kytke virta pois päältä. 2. Avaa etupaneelin sinetti poistamalla sinettilanka ja ruuvaamalla sinetöintiruuvi kokonaan sisään. 3. Avaa lukitusmekanismi nostamalla kahva 90 asteen asentoon. Pistoyksikkö työntyy noin 7 mm ulos kotelosta ja liittimet irtoavat. 4. Vedä yksikkö kotelosta ulos. 615-sarja 13

22 Kappale 4 Asennus 1MRS B A V3 FI Kuva 2: Pistoyksikön irrotus kotelosta Releen virtamuuntajaliittimessä (CT-liitin) on automaattinen oikosulkumekanismi. Sen ansiosta pistoyksikön irrotus ei avaa virtamuuntajan (CT) toisiopiiriä, mikä muutoin voisi aiheuttaa vaarallisen suuria jännitteitä. Pistoyksikköä irrotettaessa signaaliliittimet jätetään auki Pistoyksikön asennus Ennen kuin asetat pistoyksikön koteloon, tarkista että yksikössä ja kotelossa on sama sarjanumero. Rele on rakennettu (tai koottu) siten, että pistoyksikkö, jossa on jännitteen- tai virranmittaustulot voidaan liittää vain samanlaiseen koteloon. Tämä estää liittämästä pistoyksikköä vääränlaiseen koteloon. Vääränlaisen pistoyksikön liittäminen voimaa käyttäen voi rikkoa sekä pistoyksikön että kotelon ja aiheuttaa vaaratilanteen sarja

23 1MRS B Kappale 4 Asennus 1. Nosta kahva täysin auki-asentoon (90 astetta). 2. Työnnä pistoyksikkö mahdollisimman syvälle koteloon. 3. Käännä kahva kokonaan alas, jolloin pistoyksikkö työntyy takaisin oikeaan paikkaan kotelossa. A V4 FI Kuva 3: Pistoyksikön asennus koteloon Pistoyksikön sinetöinti Releen etupaneelissa on valmiina sinetöintiruuvi. Ruuvi ruuvataan kokonaan sisään, eikä sitä käytetä pistoyksikön asennuksen tai irrotuksen aikana. 1. Avaa sinetöintiruuvia noin yhdeksän kierroksen verran. 2. Vie sinettilanka sinetöintiruuvin ja kahvan aukoista. 615-sarja 15

24 Kappale 4 Asennus 1MRS B 1 2 GUID-8158C704-BD99-42EB-A495-6BD015C240CD V1 EN Kuva 4: Sinetöintiruuvi 1 Sinetöintiruuvi 2 Sinettilanka ja sinetti 4.3 Releen asennus Releen uppoasennus Kaikki asennustarvikkeet sisältyvät releeseen. Asennusvaatimukset: Paneelin aukon koko: 165,5 x 161,5 mm Syvyys paneelin takana: 153 mm Optisilla liittimillä varustetun releen vähimmäissyvyyden on oltava 180 mm. Sallittu vähimmäistaittosäde on tarkistettava optisen kaapelin valmistajalta sarja

25 1MRS B Kappale 4 Asennus 1. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia kotelon sovittamiseksi paneelin aukkoon. 2. Asenna kotelo paneelin aukkoon. A 1 B A V3 FI 1 Kuva 5: Kotelon uppoasennus paneelin aukkoon A 165,5 ±1 mm 1 M5-kiinnitysruuvit B 161,5 ±1 mm 3. Kiristä M5-ruuvit. Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 615-sarja 17

26 Kappale 4 Asennus 1MRS B A V3 FI Kuva 6: M5-kiinnitysruuvien kiristäminen uppoasennettuun koteloon 4. Asenna pistoyksikkö koteloon sarja

27 1MRS B Kappale 4 Asennus A D E F B G C A V3 FI Kuva 7: Uppoasennettu kotelo ja pistoyksikkö A B C D E F G 177 mm 177 mm 164 mm 201 mm 153 mm 48 mm 160 mm Releen puoliuppoasennus Releen puoliuppoasennukseen tarvitaan asennussarja. Asennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: Korotuskehys Tiiviste Ruuvit 615-sarja 19

28 Kappale 4 Asennus 1MRS B Asennusvaatimukset: Paneelin aukon koko: 165,5 x 161,5 mm ja asennusreiät Syvyys paneelin takana: 103 mm Kun etupuolelle tarvitaan IP-suojaluokka 54 (IEC 60529:n mukaan), asennuksessa on käytettävä tiivistettä. 1. Kiinnitä korotuskehys paneelin aukkoon neljällä M4-ruuvilla. A B E C D A V3 FI Kuva 8: Korotuskehyksen asennus A 173,5 ±0,3 mm 1 Paneeli B 165,5 ±1 mm 2 Korotuskehys C 161,5 ±1 mm 3 M4-ruuvi D E 133 ±0,3 mm 5,5 mm 2. Löysäämällä kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia voit sovittaa kotelon korotuskehykseen. 3. Asenna kotelo korotuskehykseen sarja

29 1MRS B Kappale 4 Asennus A V3 FI Kuva 9: Kotelon asennus 4. Kiristä M5-ruuvit. Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 5. Asenna pistoyksikkö koteloon. A D C E F B A V3 FI Kuva 10: Puoliuppoasennettu rele A B C D E F 186 mm 177 mm 201 mm 103 mm 98 mm 160 mm 615-sarja 21

30 Kappale 4 Asennus 1MRS B Releen kallistettu puoliuppoasennus Releen kallistettuun puoliuppoasennukseen tarvitaan asennussarja. Asennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: Kulmakehys Tiiviste Ruuvit Asennusvaatimukset: Paneelin aukon koko: 167 x 203 mm ja asennusreiät Syvyys paneelin takana: 107 mm Kun etupuolelle tarvitaan IP-suojaluokka 54 (IEC 60529:n mukaan), asennuksessa on käytettävä tiivistettä. 1. Asenna kulmakehys paneelin aukkoon neljällä M4-ruuvilla sarja

31 1MRS B Kappale 4 Asennus A B H F G C E D A V3 FI Kuva 11: Kulmakehyksen asennus A B C D E F G H 177 ±0,3 mm 167 ±1 mm 203 ±1 mm 40,5 mm 122 mm 40,5 mm 5,5 mm 190 mm 2. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia. 3. Asenna kotelo kulmakehykseen. Kulmakehysasennuksessa rele voidaan asentaa kallistumaan alaspäin 25 kulmaan. 4. Kiristä ruuvit. Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 5. Asenna pistoyksikkö koteloon. 615-sarja 23

32 Kappale 4 Asennus 1MRS B A G B F 1 A V3 FI D C E Kuva 12: Rele puoliuppoasennettuna kallistetusti A 25 1 M4-ruuvi B 221 mm 2 Tiiviste C 107 mm 3 Kulmakehys D 9 mm 4 Kotelo E 133 mm 5 Pistoyksikkö F G 230 mm 190 mm Releen kehikkoasennus Releen kehikkoasennukseen tarvitaan asennussarja. 19" kehikkoasennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: Asennuspaneeli riippuu asennettavien releiden lukumäärästä Ruuvit 1. Asenna asennuspaneeli 19" telineeseen. 2. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia kotelon sovittamiseksi paneelin aukkoon. 3. Asenna kotelo paneelin aukkoon sarja

33 1MRS B Kappale 4 Asennus B A A V3 FI Kuva 13: 19" kehikon asennuspaneelit A 482,6 mm (19") B 177 mm (4U) 4. Kiristä ruuvit. 615-sarja 25

34 Kappale 4 Asennus 1MRS B Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 5. Asenna pistoyksikkö koteloon. A V3 FI Kuva 14: Kehikkoasennettu rele Releen pinta-asennus Releen pinta-asennus edellyttää erillistä asennussarjaa. Pinta-asennussarja sisältää yksityiskohtaiset asennusohjeet sekä seuraavat osat: Pinta-asennuskehys ja kisko-osat Taustalevy Ruuvit Ruuvireikien mitat 1. Poraa reiät mittapiirroksen mukaisesti. 2. Asenna pinta-asennuskehys ja kiskot. 3. Asenna taustalevy. 4. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia. 5. Asenna kotelo kiskojen väliin sarja

35 1MRS B Kappale 4 Asennus A A V3 FI Kuva 15: Releen pinta-asennus A 430 mm 6. Kiristä ruuvit. Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7-1 Nm. 615-sarja 27

36 Kappale 4 Asennus 1MRS B A B C A V3 FI Kuva 16: Pinta-asennettu suojarele A B C 214 mm 177 mm 270 mm Kahden sarjan väliin tarvitaan vähintää 50 mm tilaa. Johtimia asennettessa pinta-asennettu rele voidaan vetää ulos ja kääntää 45 (tai 90) asteen kulmaan alas- tai ylöspäin Vapauta rele vedettäväksi työntämällä asennuskehyksessä olevia lukkoja. Saat käännettyä relettä löysäämällä kiskoissa olevia pyällettyjä ruuveja sarja

37 1MRS B Kappale 4 Asennus A A V3 FI Kuva 17: Pinta-asennettu rele käännetyssä asennossa A 455 mm Käännettävän kehyksen ylä- ja alapuolella tarvitaan vähintään 50 mm tilaa Releen ja RTXP-koestuskytkimen asennus 19" kehikkoon Releen asennuksessa 19" kehikkoon tarvitaan asennussarja. Asennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: 615-sarja 29

38 Kappale 4 Asennus 1MRS B Asennuspaneeli Metallikehys RTXP 18- tai RTXP 24 -koestuskytkimen paneeliin asentamista varten Optisilla liittimillä varustetun releen vähimmäissyvyyden on oltava 180 mm. Sallittu vähimmäistaittosäde on tarkistettava optisen kaapelin valmistajalta. Releen asennus 19" kehikkoon: 1. Asenna asennuspaneeli 19" telineeseen. 2. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia kotelon sovittamiseksi paneelin aukkoon. 3. Asenna kotelo paneelin aukkoon. 4. Asenna lisävarusteena saatava metallikehys RTXP 18- tai RTXP 24 - koestuskytkimen asentamiseksi paneeliin sarja

39 1MRS B Kappale 4 Asennus A V2 FI Kuva 18: Metallikehyksen asennus RTXP 18 -koestuskytkintä varten 615-sarja 31

40 Kappale 4 Asennus 1MRS B A V3 FI Kuva 19: Rele ja RTXP 18 -koestuskytkin asennettuna 19" kehikkoon Releen asennus 19" Combiflex-kehikkoon (tyyppi RHGT 19" 4U, versio C) Kehikkoasennettaessa relettä 19" Combiflex-kehikkoon tarvitaan asennuskiinnike, ja koestuskytkimen asennuksessa toinen kiinnike. Asennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: Asennuskiinnike koteloa varten ja lisävarusteena RTXP-koestuskytkin 1. Asenna asennuskiinnike Combiflex-kehikkoon itseporautuvilla ST3.5x13- ruuveilla takapuolelta. Asennuskiinnikkeen tyyppi riippuu siitä, onko rele asennettu kehikkoon erikseen vai koestuskytkimen kanssa. 2. Löysäämällä kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia voit sovittaa kotelon asennuskiinnikkeeseen. 3. Asenna kotelo asennuskiinnikkeeseen. 4. Kiristä M5-ruuvit sarja

41 1MRS B Kappale 4 Asennus Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 5. Asenna pistoyksikkö koteloon A V3 EN Kuva 20: Releen asennus 19" Combiflex-kehikkoon 1 RHGT 19" 4U -laitekehys, versio C, tukikehyksellä 2 Itseporautuva ruuvi ST3.5x13 3 Asennuskiinnike 6. Asenna lisävarusteena saatava RTXP 18- tai RTXP 24 -koestuskytkin. 615-sarja 33

42 Kappale 4 Asennus 1MRS B A V3 EN Kuva 21: Rele ja koestuskytkin 1 RHGT 19" 4U -laitekehys, versio C, tukikehyksellä 2 Itseporautuva ruuvi ST3.5x13 3 Asennuskiinnike asennukseen RTXP 18 -koestuskytkimen kanssa Linssisensorien asennus valokaarisuojausjärjestelmää varten Valokaarisuojausta käytetään valokaaritilanteiden tunnistamiseen ilmaeristeisissä metallikoteloiduissa kojeistoissa. Valokaarisuojausjärjestelmä määrittää, mihin kohtaan kytkinlaitteistoa lisävarusteena saatavat linssisensorit asennetaan. Katso lisätietoja vaihtoehdoista sovellusoppaan sovellusesimerkeistä. 1. Poraa valvotun tilan seinään reikä (Ø 10 mm) sarja

43 A 1MRS B Kappale 4 Asennus B C D A V2 FI Kuva 22: Linssisensorin mitat A B C D 3,5 mm 10 mm 9,5 mm 19 mm 2. Sovita linssisensori reikään ja kiinnitä se itseporautuvalla M3-ruuvilla. Vaihtoehtoisesti linssisensori voidaan kiinnittää nippusiteellä. Kiinnitä nippuside tällöin sopivaan kohtaan kojeistokaapin seinässä ja kierrä se tiukasti sensorin ympärille. A V1 FI Kuva 23: Linssisensorien asennus 3. Varmista, että nippuside on sensorin syvennyksessä, jotta se ei peitä valoa. 615-sarja 35

44 36

45 1MRS B Kappale 5 Liitännät Kappale 5 Liitännät 5.1 Tarvittavat työkalut Käytä ainoastaan Phillips (PH 1) ristiuraruuveille (M3.5) sopivaa ruuvimeisseliä ja teriä, kun käsittelet virta- tai jännitemuuntajan ruuviliittimiä (X2.1). A B A V2 FI Kuva 24: Ruuvimeisseli virta- tai jännitemuuntajan ruuviliittimiä varten A B ENIMM. 5,5 mm ENIMM. 5 mm A A V2 FI Kuva 25: Terä virta- tai jännitemuuntajan ruuviliittimiä varten A Vähintään 15 mm 5.2 Johdinten liitäntä Kaikki liitännät tehdään laitteen takapaneeliin. Juotosta ei tarvita. Kaikki toimitukseen kuuluvat ruuviliittimet on suljettu, ja ne on avattava ennen johdinten asennusta. 615-sarja 37

46 Kappale 5 Liitännät 1MRS B Käytä ohutta johdinta, kun laite asennetaan oveen. Katso tuotekohtaiset kytkentäkaaviot sovellusoppaasta. Liitä jokaisen signaaliliittimen (X100, X110 ja X130) kaapelikenkään yksi 0,5 2,5 mm 2 :n johdin tai kaksi 0,5 1,0 mm 2 :n johdinta. Liitä jokaisen signaaliliittimen X120 rengastyyppiseen kaapelikenkään yksi korkeintaan 2,5 mm 2 :n johdin. Liitä jokaiseen virtamuuntajan tai jännitemuuntajan kompressioliittimeen yksi 0,5 6,0 mm 2 :n johdin tai kaksi korkeintaan 2,5 mm:n 2 johdinta. Liitä optisen tiedonsiirtomoduulin kaapelikenkien liittimeen X5 yksi 0,08 1,5 mm 2 :n johdin tai kaksi korkeintaan 0,75 mm 2 :n johdinta Rengastyyppisten johdinten liitäntä Eristeistä rengaskaapelikenkää voidaan käyttää signaaliliittimeen X120. M4- rengaskaapelikenkien enimmäisläpimitta on 9 mm. 5.3 Suojamaadoituksen liitäntä Maadoitusjohdon on oltava vähintään 6,0 mm 2. Jos maadoitusjohto on pitkä, sen on oltava halkaisijaltaan suurempi. Käytä maadoituksessa ohutta kuparijohdinta. Erillisen maadoitusjohdon liitäntä: 1. Irrota suojamaadoitusruuvi sarja

47 7 1MRS B Kappale 5 Liitännät A V1 FI Kuva 26: Maadoitusruuvi on liitinten X100 ja X110 välissä. Maadoitusjohdon on oltava mahdollisimman lyhyt. Kun laite asennetaan oveen, johdossa kuitenkin tarvitaan enemmän pituutta. Jokaisen releen oman maadoitusjohdon tulee olla liitettynä maadoituspiirin liittimeen. 2. Liitä maadoitusjohto maadoituskiskoon. Käytä joko alustan ja suojamaadoitusruuvin väliin ruuvattua kuorittua johtoa tai rengaskaapelikenkää. Valitse M4-ruuvin alle sopiva rengaskaapelikenkä. 3. Kiristä suojamaadoitusruuvi. 4. Tue maadoitusjohto rikkoutumisen tai murtumisen estämiseksi. Ota huomioon asennuspaikan mekaaninen, kemiallinen ja sähkökemiallinen ympäristö. 5.4 Analogiasignaalien liitäntä Analogiasignaalien liitäntään tarvitaan kytkentäkaavio. 615-sarja 39

48 Kappale 5 Liitännät 1MRS B Käytettäessä rengastyyppistä liitintä virtamuuntajan tai jännitemuuntajan kaapelikenkiin. 1. Avaa rengastyyppisen kiinnitysruuvin peittävä kansi ruuvimeisselin kärjellä. Jokaista kiinnitysruuvia peittää oma kansi. 2. Poista kiinnitysruuvi. 3. Liu'uta ruuvi kaapelikengän läpi ja ruuvaa se takaisin paikoilleen. 4. Sulje kansi Virta- ja jännitetulojen liitäntä Liitä virtamuuntajan ja jännitemuuntajan johdot oikeaan laitteeseen oikeassa järjestyksessä ja kytkentäkaavion mukaan. Virtamuuntajien ja jännitemuuntajien jokainen napa on mitoitettu yhdelle 0,5-6,0 mm 2 :n johdolle tai kahdelle korkeintaan 2,5 mm 2 :n johdolle. Katso määrätyt korttivariantit sovellusoppaasta. GUID-CC5FAADB-60C3-43EF-A FF85FC44 V1 FI Kuva 27: Esimerkki AIM0004-korttivariantista (4 I + 3 U, jossa on 1/5 A Iokanava) sarja

49 1MRS B Kappale 5 Liitännät GUID-CAB8DAAA-8A15-4AF6-AFC7-CA232D253F3D V3 FI Kuva 28: Esimerkki AIM0005-korttivariantista (7 l, jossa 1/5 A lo-kanava) GUID-7FC759CB-AFC A-BFC F9 V3 FI Kuva 29: Esimerkki AIM0006-korttivariantista (5 U) 615-sarja 41

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 fi Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 7 1.1 Tietoja tästä oppaasta 7 1.2 Oikeudelliset tiedot 7 1.3 Turvallisuushuomautukset

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Binääritulo

Tekninen käsikirja Binääritulo 2CDC 550 002 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Binääritulo Binääritulo BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI azur Sinun musiikkisi + meidän intomme Sisältö Tärkeitä turvallisuustietoja Tärkeitä turvallisuustietoja...2 Rajoitettu takuu...4 Takalevyliitännät...5

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Käyttöopas. A4310 -Series

Käyttöopas. A4310 -Series Käyttöopas A4310 -Series FI9161 Ensimmäinen painos Toukokuu 2014 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

Käyttöopas ja takuutiedot

Käyttöopas ja takuutiedot Versio 1.0 Käyttöopas ja takuutiedot MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B LAKISÄÄTEISET TIEDOT VASTUUVAPAUSLAUSEKE SAMSUNG ELECTRONICS PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN MUUTTAA TUOTTEITA, TIETOJA JA TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot