Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje"

Transkriptio

1 Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja

2

3 Dokumentin ID: 1MRS Julkaistu: Revisio: B Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään

4 Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai sen osia ei saa jäljentää eikä kopioida ilman ABB:n kirjallista suostumusta. Julkaisun sisältöä ei saa paljastaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää valtuuttamattomiin tarkoituksiin. Tässä julkaisussa kuvatut ohjelmat tai laitteet valmistetaan lisenssillä, ja niitä voi käyttää, kopioida tai paljastaa vain kyseisen lisenssin ehtojen mukaisesti. Tavaramerkit ABB ja Relion ovat ABB-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa mainitut brändi- tai tuotenimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Takuu Pyydä takuuehdot lähimmältä ABB-edustajalta. ABB Oy Distribution Automation P.O. Box 699 FI Vaasa, Finland Puhelin: Faksi:

5 Vastuuvapautuslauseke Tämän käyttöoppaan tiedot, esimerkit ja kaaviot on sisällytetty ainoastaan konsepti- ja tuotekuvausta varten, eikä niitä tule pitää takuuominaisuuksina. Kaikkien henkilöiden, jotka ovat vastuussa tässä käyttöoppaassa mainittujen laitteiden käytöstä, on varmistettava, että sovellus on käyttötarkoitukseen sopiva ja hyväksyttävä, ja että kaikkia käyttöturvallisuus- ja toimintavaatimuksia noudatetaan. Erityisesti kaikki käyttöön liittyvät riskit, joiden seurauksena järjestelmä- tai tuotehäiriö voisi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoriskin (mukaan lukien henkilövahingot tai kuoleman mutta niihin rajoittumatta), ovat ainoastaan laitetta käyttävän henkilön tai yhteisön vastuulla. Vastuussa olevien tulee varmistaa, että kaikki toimet kyseisten riskien poistamiseksi tai välttämiseksi tehdään. ABB on huolellisesti tarkistanut tämän julkaisun, mutta poikkeamia ei voida sulkea kokonaan pois. Lukijaa pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan valmistajalle jokaisesta havaitusta virheestä. ABB ei missään tapauksessa ole vastuussa tämän käyttöoppaan tai laitteen käyttämisestä aiheutuneista tappioista tai vaurioista muutoin kuin nimenomaisen sopimuksen alaisuudessa.

6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä tuote täyttää EU:n jäsenmaille asettaman direktiivin sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ((EMC-direktiivi 2004/108/EY) ja tiettyjen jänniterajojen sisällä käytettävistä sähkölaitteista (Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY). Vaatimustenmukaisuus on todettu ABB:n suorittamissa testeissä standardien SFS- EN ja SFS-EN sekä EMC-direktiivin mukaisesti ja standardien SFS- EN ja SFS-EN sekä pienjännitedirektiivin mukaisesti. Suojarele on suunniteltu kansainvälisiä IEC sarjan standardeja noudattaen.

7 Turvallisuusohjeita Liittimissä voi esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka apujännite on kytketty pois päältä. Turvallisuusohjeiden rikkominen voi johtaa kuolemaan, loukkaantumiseen tai huomattaviin esinevaurioihin. Vain ammattitaitoinen sähköasentaja saa tehdä sähköasennukset. Maakohtaisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Laitteen kotelo on maadoitettava asianmukaisesti. Älä koske kotelon sisustaa, kun pistoyksikkö on poistettu kotelosta. Relekotelon sisäosissa voi olla suuria jännitteitä. Sisäosiin koskeminen voi johtaa henkilövahinkoon. Laite sisältää staattisille sähköpurkauksille herkkiä komponentteja. Siksi elektroniikkakomponenttien tarpeetonta koskettamista pitää välttää. Kun laitteeseen tehdään muutoksia, on ryhdyttävä varotoimiin tahattoman laukaisun välttämiseksi.

8

9 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Kappale 1 Johdanto...3 Käyttöohjeesta...3 Kohderyhmä...3 Tuotejulkaisut...4 Tuotejulkaisut...4 Julkaisun versiohistoria...5 Lisädokumentaatio...6 Symbolit ja esitystapa...6 Turvallisuuteen liittyvät symbolit...6 Käyttöoppaan esitystapa...6 Kappale 2 Ympäristöystävällisyys...9 Kestävä kehitys...9 Releen hävittäminen...9 Kappale 3 Purkaminen pakkauksesta, tarkistus ja varastointi...11 Kuljetuspakkauksen poistaminen...11 Tuotteen tarkastus...11 Tuotteen tunnistus...11 Toimitussisällön tarkistus...11 Releen tarkastus...11 Kuljetuksessa vaurioituneen releen palautus...12 Varastointi...12 Kappale 4 Asennus...13 Ympäristöolosuhteiden tarkistus ja asennustila...13 Pistoyksikön irrotus ja asentaminen...13 Pistoyksikön irrotus...13 Pistoyksikön asennus...14 Pistoyksikön sinetöinti...15 Releen asennus...16 Releen uppoasennus...16 Releen puoliuppoasennus...19 Releen kallistettu puoliuppoasennus...22 Releen kehikkoasennus...24 Releen pinta-asennus...26 Releen ja RTXP-koestuskytkimen asennus 19" kehikkoon...29 Releen asennus 19" Combiflex-kehikkoon (tyyppi RHGT 19" 4U, versio C) sarja 1

10 Sisällysluettelo Linssisensorien asennus valokaarisuojausjärjestelmää varten...34 Kappale 5 Liitännät...37 Tarvittavat työkalut...37 Johdinten liitäntä...37 Rengastyyppisten johdinten liitäntä...38 Suojamaadoituksen liitäntä...38 Analogiasignaalien liitäntä...39 Virta- ja jännitetulojen liitäntä...40 RTD- ja ma-tulojen kytkeminen...45 Releen ja koestuskytkimen liitäntä...45 Virtalähteen liitäntä...46 Tietoliikenneliitäntä...46 Apujännitteen kytkeminen...47 Kappale 6 Irrotus, korjaus ja vaihto...49 Tuotteen elinkaari...49 Releen tietojen tarkistus...49 Releen irrotus...50 Releen lähetys korjattavaksi...50 Releen vaihtaminen...50 Kappale 7 Tekniset tiedot...53 Kotelo ja käyttöliittymän näyttövaihtoehdot...53 Releen etupuoli...53 Releen takapuoli...55 Mitat...56 Kotelointiluokka...57 Kappale 8 Lisävarusteet ja tilaustiedot...59 Kappale 9 Sanasto sarja

11 1MRS B Kappale 1 Johdanto Kappale 1 Johdanto 1.1 Käyttöohjeesta Asennusoppaassa kerrotaan releiden asennuksesta. Oppaassa kuvataan niin mekaaninen asennus kuin sähköasennuskin. Luvut ovat kronologisessa järjestyksessä, joten niitä seuraamalla releiden asennus on helppoa. 1.2 Kohderyhmä Tämä ohje on suunnattu henkilöstölle, joka on vastuussa laitteiston asennuksesta. Asennushenkilöstöllä on oltava perustiedot elektroniikkalaitteiden käsittelystä. 615-sarja 3

12 Kappale 1 Johdanto 1MRS B 1.3 Tuotejulkaisut Tuotejulkaisut IEC V1 FI Kuva 1: Oppaiden käyttötarkoitus eri elinkaarissa Suunnitteluoppaassa kerrotaan releidensuunnittelusta PCM600-työkaluilla. Oppaassa neuvotaan luomaan uusi PCM600-projekti ja sijoittamaan releet projektirunkoon. Oppassa annetaan myös suosituksia suojaus- ja ohjaustoimintojen asennusjärjestyksestä, käyttöliittymän toiminnoista ja tietoliikenneasennuksesta IEC 61850:n ja muiden tuettujen protokollien mukaan. Asennusoppaassa kerrotaan releiden asennuksesta. Oppaassa kuvataan niin mekaaninen asennus kuin sähköasennuskin. Luvut ovat kronologisessa järjestyksessä, joten niitä seuraamalla releiden asennus on helppoa. Käyttöönotto-ohjeessa kerrotaan releiden käyttöönotosta. Ohje on hyödyllinen apuväline myös järjestelmäsuunnittelijoille ja huoltohenkilöille esimerkiksi laitteen koestusvaiheessa. Käyttöönotto-ohjeessa neuvotaan, kuinka ulkoiset johdotukset tarkistetaan ja releeseen kytketään apujännite. Lisäksi opastetaan parametriasetuksissa ja käyttöönotossa sekä asetusten vahvistamisessa sarja

13 1MRS B Kappale 1 Johdanto toisiokoestuksella. Ohje kuvaa releen koestusprosessia sähköasemassa, joka ei ole käytössä. Luvut ovat kronologisessa järjestyksessä, joten niitä seuraamalla releiden käyttöönotto on helppoa. Käyttöoppaassa annetaan ohjeet releiden käyttöön, kun käyttöönotto on suoritettu. Käyttöoppaassa neuvotaan releen valvonnasta, ohjauksesta ja asetuksista. Oppaan avulla voidaan tunnistaa toimintahäiriöitä sekä tutkia laskettuja ja mitattuja tehotietoja vian syyn määrittämiseksi. Huolto-oppaassa annetaan ohjeet releiden huoltoon. Opas sisältää myös ohjeet releiden purkuun, käytöstäpoistoon ja hävittämiseen. Sovellusopas sisältää sovelluskuvaukset ja toimintokohtaiset asetusohjeet. Sovellusoppaassa kerrotaan suojaustoimintojen käyttöaika ja -tarkoitus. Opasta voidaan myös hyödyntää asetusten laskemisessa. Tekninen ohje sisältää sovellusten ja toimintojen kuvaukset. Lisäksi siinä luetellaan seuraavat toimintokohtaiset tiedot: toimilohkot, logiikkakaaviot, tulo- ja lähtösignaalit, asetusparametrit sekä tekniset tiedot. Opasta voi käyttää myös teknisenä ohjeena suunnittelu-, asennus- ja käyttöönottovaiheissa sekä käytön aikana. Tietoliikenneprotokollaohjeessa kuvataan releiden tukemia tietoliikenneprotokollia. Oppaassa keskitytään toimittajakohtaisiin sovelluksiin. Datapisteoppaassa kuvataan datapisteitä ja niiden ominaisuuksia, jotka ovat tyypillisiä releille. Opasta kannattaa käyttää yhdessä vastaavan tietoliikenneprotokollan käyttöoppaan kanssa. Jotkut oppaista eivät vielä ole saatavissa Julkaisun versiohistoria Julkaisun tarkistus/päiväys Tuotesarjaversio Historia A/ Tämä asennusohje on käännös englanninkielisestä versiosta F/ B/ Tämä asennusohje on käännös englanninkielisestä versiosta G/ Lataa uusimmat julkaisut ABB:n verkkosivustolta osoitteessa 615-sarja 5

14 Kappale 1 Johdanto 1MRS B Lisädokumentaatio Tuotesarjakohtaiset ja tuotekohtaiset oppaat ovat ladattavissa ABB:n verkkosivustolta osoitteessa 1.4 Symbolit ja esitystapa Turvallisuuteen liittyvät symbolit Sähkövirran varoitussymboli tarkoittaa vaaratilannetta, joka voi johtaa sähköiskuun. Kolmionmuotoinen varoitussymboli tarkoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa tapaturman. Pyöreä huomiosymboli antaa tärkeää tietoa tai tärkeän varoituksen, joka liittyy annettuun ohjeeseen. Symboli voi tarkoittaa vaaraa, joka saattaa aiheutua esimerkiksi ohjelmistovirheestä tai laitteen vaurioitumisesta. Tämän symbolin kohdalla on tärkeää tietoa tuotteesta tai käyttöolosuhteista. Hehkulampun kuvan kohdalla voi olla esimerkiksi projektin toteuttamisohjeita tai toiminnon käyttövinkkejä. Vaikka varoitukset liittyvät tapaturmavaaraan, on muistettava, että viallisten laitteiden käyttö saattaa joissakin käyttöolosuhteissa johtaa prosessin toimintahäiriöihin, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumis- tai hengenvaaran. Siksi kaikkien varoitusten noudattaminen on erittäin tärkeää Käyttöoppaan esitystapa Tässä kohdassa esitellään releiden oppaissa käytetyt esitystavat. Kaikkia esitystapoja ei välttämättä käytetä tässä oppaassa. Oppaassa esiintyvät lyhenteet ja akronyymit selitetään hakemistossa. Hakemistossa on myös selitetty tärkeimpiä termejä. Painikkeilla navigointi valikkorakenteessa esitetään painikekuvakkeilla, esimerkiksi: sarja

15 1MRS B Kappale 1 Johdanto Selaa vaihtoehtoja painamalla ja. Käyttöliittymän valikkopolut näkyvät lihavoituna, esimerkiksi: Valitse Päävalikko/Asetukset. Käyttöliittymän ilmoitukset näkyvät Courier-fontilla, esimerkiksi: Voit tallentaa muutokset haihtumattomaan muistin valitsemalla Kyllä ja painamalla kuvaketta. Parametrien nimet näkyvät kursiivilla, esimerkiksi: Toiminto voidaan kytkeä päälle ja pois päältä Operation -asetuksella. Parametrin arvo ilmaistaan lainausmerkein, esimerkiksi: Vastaavat parametriarvot ovat "On" ja "Off" Releentulo- ja -lähtöviestit ja valvotut datanimet näkyvät Courier-fontilla, esimerkiksi: Kun toiminta käynnistyy, START lähtö asetetaan asentoon TRUE. 615-sarja 7

16 8

17 1MRS B Kappale 2 Ympäristöystävällisyys Kappale 2 Ympäristöystävällisyys 2.1 Kestävä kehitys Kestävä kehitys on otettu huomioon tuotesuunnittelun alusta alkaen mukaan lukien releen ympäristöystävällinen tuotantoprosessi, pitkä elinkaaren käyttövarmuus ja hävittäminen. Materiaalivalinnat ja toimittajat on valittu EU:n RoHS -direktiivin (2002/95/EY) mukaisesti. Direktiivissä rajoitetaan seuraavien vaarallisten materiaalien käyttöä: Taulukko 1: Homogeenisten materiaalien sisältämät enimmäispitoisuudet painoprosenteissa Aine Ehdotetut enimmäispitoisuudet lyijy - Pb 0,1 % elohopea - Hg 0,1 % kadmiumi - Cd 0,01 % kuusiarvoinen kromi Cr (VI) 0,1 % polybromibifenyylit - PBB 0,1 % polybromidifenyylieetteri - PBDE 0,1 % Käyttövarmuus ja pitkä elinkaari on varmistettu laajoilla suunnittelu- ja valmistusvaiheen testeillä. Lisäksi pitkää elinkaarta tuetaan huolto- ja korjauspalveluilla sekä varaosien hyvällä saatavuudella. Suunnittelu ja valmistus noudattavat sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Ulkopuolinen taho arvioi jatkuvasti ympäristöjärjestelmän tehokkuutta. Noudatamme järjestelmällisesti ympäristösääntöjä ja -määräyksiä arvioidaksemme niiden vaikutuksia tuotteisiimme ja prosesseihimme. 2.2 Releen hävittäminen Vaarallisten aineiden määritelmät ja määräykset ovat maakohtaisia ja muuttuvat materiaalituntemuksen lisääntyessä. Tuotteessa käytetään sähkö- ja elektroniikkalaitteille tyypillisiä materiaaleja. Tuotteen kaikki osat voidaan kierrättää. Ennen releen tai sen osien hävittämistä ota yhteyttä paikalliseen elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen. Kerätyspisteet lajittelevat elektroniikkaosat materiaaleittain ja hävittävät tuotteen säädösten mukaisesti. 615-sarja 9

18 Kappale 2 Ympäristöystävällisyys 1MRS B Taulukko 2: Releen osien materiaalit Rele Osat Materiaali Kotelo Metallilevyt, -osat ja -ruuvit Teräs Muoviosat PC 1), LCP 2) Pistoyksikkö Elektroniikkapistoke moduulissa Elektroniikkapistoke moduuleissa Elektroniikan käyttöliittymä moduuli Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Muoviosat PC, PBT 3), LCP, PA 4) Metalliosat Alumiini Pakkaus Laatikko Pahvi Muu toimitussisältö Oppaat Paperi 1) Polykarbonaatti 2) Nestekidemuovi 3) Polybuteenitereftalaatti 4) Polyamidi sarja

19 1MRS B Kappale 3 Purkaminen pakkauksesta, tarkistus ja varastointi Kappale 3 Purkaminen pakkauksesta, tarkistus ja varastointi 3.1 Kuljetuspakkauksen poistaminen Releitä on käsiteltävä varoen. 1. Tutki toimitetut tuotteet kuljetuksessa tapahtuneiden vaurioiden varalta. 2. Poista kuljetuspakkaus varovasti ja voimaa käyttämättä. Pahvipakkaus on 100 %:sesti kierrätettävä. 3.2 Tuotteen tarkastus Tuotteen tunnistus 1. Katso releen tilausnumero pistoyksikön päällä olevasta tarrasta. 2. Vertaa releen tilausnumeroa tilaustietoihin varmistaaksesi, että saamasi tuote on oikea Toimitussisällön tarkistus Tarkista, että toimitus sisältää kaikki toimitusasiakirjojen mukaiset tuotteet Releen tarkastus Releitä on käsiteltävä varoen ennen paikalleen asentamista. Tarkista rele, jotta näet mahdolliset kuljetuksen aikana syntyneet vauriot. Jos rele on vaurioitunut kuljetuksessa, vaadi korvausta kuljetusliikkeeltä ja ilmoita asiasta paikalliselle ABB-jälleenmyyjälle. 615-sarja 11

20 Kappale 3 Purkaminen pakkauksesta, tarkistus ja varastointi 1MRS B Kuljetuksessa vaurioituneen releen palautus Jos vaurio on syntynyt kuljetuksessa, on viimeisin kuljetusliike saatettava vastuuseen. Ilmoita ystävällisesti asiasta lähimpään ABB:n toimistoon tai jälleenmyyjälle. ABB:lle on ilmoitettava välittömästi, jos toimitusasiakirjoissa on poikkeavuuksia. 3.3 Varastointi Jos rele varastoidaan ennen asennusta, se on varastoitava alkuperäisessä kuljetuspakkauksessaan kuivaan sekä pölyttömään tilaan. Katso ympäristöolosuhteiden vaatimukset teknisestä ohjeesta sarja

21 1MRS B Kappale 4 Asennus Kappale 4 Asennus 4.1 Ympäristöolosuhteiden tarkistus ja asennustila Asennuspaikan mekaanisten ja elektronisten olosuhteiden on oltava teknisessä ohjeessa annettujen rajojen sisällä. Vältä asennusta pölyisiin ja kosteisiin paikkoihin. Älä asenna relettä paikkoihin, joissa laite joutuu alttiiksi nopeille lämpötilavaihteluille, kovalle tärinälle tai iskuille, korkean amplitudin ja nopeiden nousuaikojen syöksyjännitteille, voimakkaille, indusoiduille magneettikentille tai muille ääriolosuhteille. Varmista, että ympärillä on riittävästi tilaa. Releen etu- ja takaosaan on jätettävä tarpeeksi tilaa johdoille ja kuituoptiikalle sekä huolto- ja muutostöihin. Uppoasennetut releet on voitava lisätä tai vaihtaa ilman suurempia purkutöitä. 4.2 Pistoyksikön irrotus ja asentaminen Pistoyksikön irrotus Apujännitteen on oltava kytkettynä pois päältä ennen pistoyksikön irrottamista kotelosta. 1. Kytke virta pois päältä. 2. Avaa etupaneelin sinetti poistamalla sinettilanka ja ruuvaamalla sinetöintiruuvi kokonaan sisään. 3. Avaa lukitusmekanismi nostamalla kahva 90 asteen asentoon. Pistoyksikkö työntyy noin 7 mm ulos kotelosta ja liittimet irtoavat. 4. Vedä yksikkö kotelosta ulos. 615-sarja 13

22 Kappale 4 Asennus 1MRS B A V3 FI Kuva 2: Pistoyksikön irrotus kotelosta Releen virtamuuntajaliittimessä (CT-liitin) on automaattinen oikosulkumekanismi. Sen ansiosta pistoyksikön irrotus ei avaa virtamuuntajan (CT) toisiopiiriä, mikä muutoin voisi aiheuttaa vaarallisen suuria jännitteitä. Pistoyksikköä irrotettaessa signaaliliittimet jätetään auki Pistoyksikön asennus Ennen kuin asetat pistoyksikön koteloon, tarkista että yksikössä ja kotelossa on sama sarjanumero. Rele on rakennettu (tai koottu) siten, että pistoyksikkö, jossa on jännitteen- tai virranmittaustulot voidaan liittää vain samanlaiseen koteloon. Tämä estää liittämästä pistoyksikköä vääränlaiseen koteloon. Vääränlaisen pistoyksikön liittäminen voimaa käyttäen voi rikkoa sekä pistoyksikön että kotelon ja aiheuttaa vaaratilanteen sarja

23 1MRS B Kappale 4 Asennus 1. Nosta kahva täysin auki-asentoon (90 astetta). 2. Työnnä pistoyksikkö mahdollisimman syvälle koteloon. 3. Käännä kahva kokonaan alas, jolloin pistoyksikkö työntyy takaisin oikeaan paikkaan kotelossa. A V4 FI Kuva 3: Pistoyksikön asennus koteloon Pistoyksikön sinetöinti Releen etupaneelissa on valmiina sinetöintiruuvi. Ruuvi ruuvataan kokonaan sisään, eikä sitä käytetä pistoyksikön asennuksen tai irrotuksen aikana. 1. Avaa sinetöintiruuvia noin yhdeksän kierroksen verran. 2. Vie sinettilanka sinetöintiruuvin ja kahvan aukoista. 615-sarja 15

24 Kappale 4 Asennus 1MRS B 1 2 GUID-8158C704-BD99-42EB-A495-6BD015C240CD V1 EN Kuva 4: Sinetöintiruuvi 1 Sinetöintiruuvi 2 Sinettilanka ja sinetti 4.3 Releen asennus Releen uppoasennus Kaikki asennustarvikkeet sisältyvät releeseen. Asennusvaatimukset: Paneelin aukon koko: 165,5 x 161,5 mm Syvyys paneelin takana: 153 mm Optisilla liittimillä varustetun releen vähimmäissyvyyden on oltava 180 mm. Sallittu vähimmäistaittosäde on tarkistettava optisen kaapelin valmistajalta sarja

25 1MRS B Kappale 4 Asennus 1. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia kotelon sovittamiseksi paneelin aukkoon. 2. Asenna kotelo paneelin aukkoon. A 1 B A V3 FI 1 Kuva 5: Kotelon uppoasennus paneelin aukkoon A 165,5 ±1 mm 1 M5-kiinnitysruuvit B 161,5 ±1 mm 3. Kiristä M5-ruuvit. Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 615-sarja 17

26 Kappale 4 Asennus 1MRS B A V3 FI Kuva 6: M5-kiinnitysruuvien kiristäminen uppoasennettuun koteloon 4. Asenna pistoyksikkö koteloon sarja

27 1MRS B Kappale 4 Asennus A D E F B G C A V3 FI Kuva 7: Uppoasennettu kotelo ja pistoyksikkö A B C D E F G 177 mm 177 mm 164 mm 201 mm 153 mm 48 mm 160 mm Releen puoliuppoasennus Releen puoliuppoasennukseen tarvitaan asennussarja. Asennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: Korotuskehys Tiiviste Ruuvit 615-sarja 19

28 Kappale 4 Asennus 1MRS B Asennusvaatimukset: Paneelin aukon koko: 165,5 x 161,5 mm ja asennusreiät Syvyys paneelin takana: 103 mm Kun etupuolelle tarvitaan IP-suojaluokka 54 (IEC 60529:n mukaan), asennuksessa on käytettävä tiivistettä. 1. Kiinnitä korotuskehys paneelin aukkoon neljällä M4-ruuvilla. A B E C D A V3 FI Kuva 8: Korotuskehyksen asennus A 173,5 ±0,3 mm 1 Paneeli B 165,5 ±1 mm 2 Korotuskehys C 161,5 ±1 mm 3 M4-ruuvi D E 133 ±0,3 mm 5,5 mm 2. Löysäämällä kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia voit sovittaa kotelon korotuskehykseen. 3. Asenna kotelo korotuskehykseen sarja

29 1MRS B Kappale 4 Asennus A V3 FI Kuva 9: Kotelon asennus 4. Kiristä M5-ruuvit. Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 5. Asenna pistoyksikkö koteloon. A D C E F B A V3 FI Kuva 10: Puoliuppoasennettu rele A B C D E F 186 mm 177 mm 201 mm 103 mm 98 mm 160 mm 615-sarja 21

30 Kappale 4 Asennus 1MRS B Releen kallistettu puoliuppoasennus Releen kallistettuun puoliuppoasennukseen tarvitaan asennussarja. Asennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: Kulmakehys Tiiviste Ruuvit Asennusvaatimukset: Paneelin aukon koko: 167 x 203 mm ja asennusreiät Syvyys paneelin takana: 107 mm Kun etupuolelle tarvitaan IP-suojaluokka 54 (IEC 60529:n mukaan), asennuksessa on käytettävä tiivistettä. 1. Asenna kulmakehys paneelin aukkoon neljällä M4-ruuvilla sarja

31 1MRS B Kappale 4 Asennus A B H F G C E D A V3 FI Kuva 11: Kulmakehyksen asennus A B C D E F G H 177 ±0,3 mm 167 ±1 mm 203 ±1 mm 40,5 mm 122 mm 40,5 mm 5,5 mm 190 mm 2. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia. 3. Asenna kotelo kulmakehykseen. Kulmakehysasennuksessa rele voidaan asentaa kallistumaan alaspäin 25 kulmaan. 4. Kiristä ruuvit. Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 5. Asenna pistoyksikkö koteloon. 615-sarja 23

32 Kappale 4 Asennus 1MRS B A G B F 1 A V3 FI D C E Kuva 12: Rele puoliuppoasennettuna kallistetusti A 25 1 M4-ruuvi B 221 mm 2 Tiiviste C 107 mm 3 Kulmakehys D 9 mm 4 Kotelo E 133 mm 5 Pistoyksikkö F G 230 mm 190 mm Releen kehikkoasennus Releen kehikkoasennukseen tarvitaan asennussarja. 19" kehikkoasennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: Asennuspaneeli riippuu asennettavien releiden lukumäärästä Ruuvit 1. Asenna asennuspaneeli 19" telineeseen. 2. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia kotelon sovittamiseksi paneelin aukkoon. 3. Asenna kotelo paneelin aukkoon sarja

33 1MRS B Kappale 4 Asennus B A A V3 FI Kuva 13: 19" kehikon asennuspaneelit A 482,6 mm (19") B 177 mm (4U) 4. Kiristä ruuvit. 615-sarja 25

34 Kappale 4 Asennus 1MRS B Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 5. Asenna pistoyksikkö koteloon. A V3 FI Kuva 14: Kehikkoasennettu rele Releen pinta-asennus Releen pinta-asennus edellyttää erillistä asennussarjaa. Pinta-asennussarja sisältää yksityiskohtaiset asennusohjeet sekä seuraavat osat: Pinta-asennuskehys ja kisko-osat Taustalevy Ruuvit Ruuvireikien mitat 1. Poraa reiät mittapiirroksen mukaisesti. 2. Asenna pinta-asennuskehys ja kiskot. 3. Asenna taustalevy. 4. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia. 5. Asenna kotelo kiskojen väliin sarja

35 1MRS B Kappale 4 Asennus A A V3 FI Kuva 15: Releen pinta-asennus A 430 mm 6. Kiristä ruuvit. Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7-1 Nm. 615-sarja 27

36 Kappale 4 Asennus 1MRS B A B C A V3 FI Kuva 16: Pinta-asennettu suojarele A B C 214 mm 177 mm 270 mm Kahden sarjan väliin tarvitaan vähintää 50 mm tilaa. Johtimia asennettessa pinta-asennettu rele voidaan vetää ulos ja kääntää 45 (tai 90) asteen kulmaan alas- tai ylöspäin Vapauta rele vedettäväksi työntämällä asennuskehyksessä olevia lukkoja. Saat käännettyä relettä löysäämällä kiskoissa olevia pyällettyjä ruuveja sarja

37 1MRS B Kappale 4 Asennus A A V3 FI Kuva 17: Pinta-asennettu rele käännetyssä asennossa A 455 mm Käännettävän kehyksen ylä- ja alapuolella tarvitaan vähintään 50 mm tilaa Releen ja RTXP-koestuskytkimen asennus 19" kehikkoon Releen asennuksessa 19" kehikkoon tarvitaan asennussarja. Asennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: 615-sarja 29

38 Kappale 4 Asennus 1MRS B Asennuspaneeli Metallikehys RTXP 18- tai RTXP 24 -koestuskytkimen paneeliin asentamista varten Optisilla liittimillä varustetun releen vähimmäissyvyyden on oltava 180 mm. Sallittu vähimmäistaittosäde on tarkistettava optisen kaapelin valmistajalta. Releen asennus 19" kehikkoon: 1. Asenna asennuspaneeli 19" telineeseen. 2. Löysää kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia kotelon sovittamiseksi paneelin aukkoon. 3. Asenna kotelo paneelin aukkoon. 4. Asenna lisävarusteena saatava metallikehys RTXP 18- tai RTXP 24 - koestuskytkimen asentamiseksi paneeliin sarja

39 1MRS B Kappale 4 Asennus A V2 FI Kuva 18: Metallikehyksen asennus RTXP 18 -koestuskytkintä varten 615-sarja 31

40 Kappale 4 Asennus 1MRS B A V3 FI Kuva 19: Rele ja RTXP 18 -koestuskytkin asennettuna 19" kehikkoon Releen asennus 19" Combiflex-kehikkoon (tyyppi RHGT 19" 4U, versio C) Kehikkoasennettaessa relettä 19" Combiflex-kehikkoon tarvitaan asennuskiinnike, ja koestuskytkimen asennuksessa toinen kiinnike. Asennussarjaan sisältyy yksityiskohtaisten asennusohjeiden lisäksi: Asennuskiinnike koteloa varten ja lisävarusteena RTXP-koestuskytkin 1. Asenna asennuskiinnike Combiflex-kehikkoon itseporautuvilla ST3.5x13- ruuveilla takapuolelta. Asennuskiinnikkeen tyyppi riippuu siitä, onko rele asennettu kehikkoon erikseen vai koestuskytkimen kanssa. 2. Löysäämällä kotelon neljä M5-kiinnitysruuvia voit sovittaa kotelon asennuskiinnikkeeseen. 3. Asenna kotelo asennuskiinnikkeeseen. 4. Kiristä M5-ruuvit sarja

41 1MRS B Kappale 4 Asennus Kiinnitysruuvien sallittu kiristysmomentti on 0,7 1 Nm. 5. Asenna pistoyksikkö koteloon A V3 EN Kuva 20: Releen asennus 19" Combiflex-kehikkoon 1 RHGT 19" 4U -laitekehys, versio C, tukikehyksellä 2 Itseporautuva ruuvi ST3.5x13 3 Asennuskiinnike 6. Asenna lisävarusteena saatava RTXP 18- tai RTXP 24 -koestuskytkin. 615-sarja 33

42 Kappale 4 Asennus 1MRS B A V3 EN Kuva 21: Rele ja koestuskytkin 1 RHGT 19" 4U -laitekehys, versio C, tukikehyksellä 2 Itseporautuva ruuvi ST3.5x13 3 Asennuskiinnike asennukseen RTXP 18 -koestuskytkimen kanssa Linssisensorien asennus valokaarisuojausjärjestelmää varten Valokaarisuojausta käytetään valokaaritilanteiden tunnistamiseen ilmaeristeisissä metallikoteloiduissa kojeistoissa. Valokaarisuojausjärjestelmä määrittää, mihin kohtaan kytkinlaitteistoa lisävarusteena saatavat linssisensorit asennetaan. Katso lisätietoja vaihtoehdoista sovellusoppaan sovellusesimerkeistä. 1. Poraa valvotun tilan seinään reikä (Ø 10 mm) sarja

43 A 1MRS B Kappale 4 Asennus B C D A V2 FI Kuva 22: Linssisensorin mitat A B C D 3,5 mm 10 mm 9,5 mm 19 mm 2. Sovita linssisensori reikään ja kiinnitä se itseporautuvalla M3-ruuvilla. Vaihtoehtoisesti linssisensori voidaan kiinnittää nippusiteellä. Kiinnitä nippuside tällöin sopivaan kohtaan kojeistokaapin seinässä ja kierrä se tiukasti sensorin ympärille. A V1 FI Kuva 23: Linssisensorien asennus 3. Varmista, että nippuside on sensorin syvennyksessä, jotta se ei peitä valoa. 615-sarja 35

44 36

45 1MRS B Kappale 5 Liitännät Kappale 5 Liitännät 5.1 Tarvittavat työkalut Käytä ainoastaan Phillips (PH 1) ristiuraruuveille (M3.5) sopivaa ruuvimeisseliä ja teriä, kun käsittelet virta- tai jännitemuuntajan ruuviliittimiä (X2.1). A B A V2 FI Kuva 24: Ruuvimeisseli virta- tai jännitemuuntajan ruuviliittimiä varten A B ENIMM. 5,5 mm ENIMM. 5 mm A A V2 FI Kuva 25: Terä virta- tai jännitemuuntajan ruuviliittimiä varten A Vähintään 15 mm 5.2 Johdinten liitäntä Kaikki liitännät tehdään laitteen takapaneeliin. Juotosta ei tarvita. Kaikki toimitukseen kuuluvat ruuviliittimet on suljettu, ja ne on avattava ennen johdinten asennusta. 615-sarja 37

46 Kappale 5 Liitännät 1MRS B Käytä ohutta johdinta, kun laite asennetaan oveen. Katso tuotekohtaiset kytkentäkaaviot sovellusoppaasta. Liitä jokaisen signaaliliittimen (X100, X110 ja X130) kaapelikenkään yksi 0,5 2,5 mm 2 :n johdin tai kaksi 0,5 1,0 mm 2 :n johdinta. Liitä jokaisen signaaliliittimen X120 rengastyyppiseen kaapelikenkään yksi korkeintaan 2,5 mm 2 :n johdin. Liitä jokaiseen virtamuuntajan tai jännitemuuntajan kompressioliittimeen yksi 0,5 6,0 mm 2 :n johdin tai kaksi korkeintaan 2,5 mm:n 2 johdinta. Liitä optisen tiedonsiirtomoduulin kaapelikenkien liittimeen X5 yksi 0,08 1,5 mm 2 :n johdin tai kaksi korkeintaan 0,75 mm 2 :n johdinta Rengastyyppisten johdinten liitäntä Eristeistä rengaskaapelikenkää voidaan käyttää signaaliliittimeen X120. M4- rengaskaapelikenkien enimmäisläpimitta on 9 mm. 5.3 Suojamaadoituksen liitäntä Maadoitusjohdon on oltava vähintään 6,0 mm 2. Jos maadoitusjohto on pitkä, sen on oltava halkaisijaltaan suurempi. Käytä maadoituksessa ohutta kuparijohdinta. Erillisen maadoitusjohdon liitäntä: 1. Irrota suojamaadoitusruuvi sarja

47 7 1MRS B Kappale 5 Liitännät A V1 FI Kuva 26: Maadoitusruuvi on liitinten X100 ja X110 välissä. Maadoitusjohdon on oltava mahdollisimman lyhyt. Kun laite asennetaan oveen, johdossa kuitenkin tarvitaan enemmän pituutta. Jokaisen releen oman maadoitusjohdon tulee olla liitettynä maadoituspiirin liittimeen. 2. Liitä maadoitusjohto maadoituskiskoon. Käytä joko alustan ja suojamaadoitusruuvin väliin ruuvattua kuorittua johtoa tai rengaskaapelikenkää. Valitse M4-ruuvin alle sopiva rengaskaapelikenkä. 3. Kiristä suojamaadoitusruuvi. 4. Tue maadoitusjohto rikkoutumisen tai murtumisen estämiseksi. Ota huomioon asennuspaikan mekaaninen, kemiallinen ja sähkökemiallinen ympäristö. 5.4 Analogiasignaalien liitäntä Analogiasignaalien liitäntään tarvitaan kytkentäkaavio. 615-sarja 39

48 Kappale 5 Liitännät 1MRS B Käytettäessä rengastyyppistä liitintä virtamuuntajan tai jännitemuuntajan kaapelikenkiin. 1. Avaa rengastyyppisen kiinnitysruuvin peittävä kansi ruuvimeisselin kärjellä. Jokaista kiinnitysruuvia peittää oma kansi. 2. Poista kiinnitysruuvi. 3. Liu'uta ruuvi kaapelikengän läpi ja ruuvaa se takaisin paikoilleen. 4. Sulje kansi Virta- ja jännitetulojen liitäntä Liitä virtamuuntajan ja jännitemuuntajan johdot oikeaan laitteeseen oikeassa järjestyksessä ja kytkentäkaavion mukaan. Virtamuuntajien ja jännitemuuntajien jokainen napa on mitoitettu yhdelle 0,5-6,0 mm 2 :n johdolle tai kahdelle korkeintaan 2,5 mm 2 :n johdolle. Katso määrätyt korttivariantit sovellusoppaasta. GUID-CC5FAADB-60C3-43EF-A FF85FC44 V1 FI Kuva 27: Esimerkki AIM0004-korttivariantista (4 I + 3 U, jossa on 1/5 A Iokanava) sarja

49 1MRS B Kappale 5 Liitännät GUID-CAB8DAAA-8A15-4AF6-AFC7-CA232D253F3D V3 FI Kuva 28: Esimerkki AIM0005-korttivariantista (7 l, jossa 1/5 A lo-kanava) GUID-7FC759CB-AFC A-BFC F9 V3 FI Kuva 29: Esimerkki AIM0006-korttivariantista (5 U) 615-sarja 41

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008

HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008 HDC 630 Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00 996 450 940 400 100 889 8174 Maaliskuu 2008 Asennusohje Tämän tuotteen saavat asentaa ja sitä saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat kaapeliasennukset,

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015.

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015. Galaxy VM IP32-sarja Asennus 03/2015 www.schneider-electric.com Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotenimi ja tässä oppaassa mainitut Schneider Electric Industriesin rekisteröidyt tuotemerkit ovat

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

ES-CAM2A KÄYTTÖOHJE. IP -kamera

ES-CAM2A KÄYTTÖOHJE.  IP -kamera ES-CAM2A IP -kamera KÄYTTÖOHJE www.etiger.com FI Pakkauksen sisältö - ES-CAM2A x1 - Asennuskannake x1 - Verkkolaite x1 - Käyttöohje x1 ja Ennen kameran ES-CAM2A käyttöä lataa sovellus isecurity+ AppStoresta

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Uponor Smatrix Space/Space PLUS PIKAOPAS

Uponor Smatrix Space/Space PLUS PIKAOPAS Uponor Smatrix Space/Space US PIKAOPAS 03 2015 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 PIKAOPAS Sisältö Uponor Smatrix

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin Huoltotiedote Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat N:o 98-17c Koskee malleja Kaatumisosoitin HUOMAUTUS Tämä tiedote päivittää Mercury/Mariner huoltotiedotetta 97-19 ja Force huoltotiedotetta 97-15.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

VIP X1600 XFMD. Vastaanotinmoduuli. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFMD. Vastaanotinmoduuli. Pika-asennusopas VIP X1600 XFMD Vastaanotinmoduuli fi Pika-asennusopas 2 fi VIP X1600 XFMD Tämä pika-asennusopas koskee VIP X1600 XFMD -vastaanotinmoduulia.! VAROITUS! Tutustu aina käyttöoppaassa oleviin VIP X1600 XFMD

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Suomi Tab 2, 8, 14 Tab 1, 7, 13 Tiedot turvallisuudesta ja määräyksistä Lue tämä käyttöohje Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Lumination TM -pinta-asennussarja (ET-sarjan pinta-asennussarja ET22 ja ET14)

Lumination TM -pinta-asennussarja (ET-sarjan pinta-asennussarja ET22 ja ET14) Asennusohje Lumination TM -pinta-asennussarja (ET-sarjan pinta-asennussarja ja ) ENNEN KUIN ALOITAT Lue nämä ohjeet kokonaan huolellisesti. SÄHKÖISKUVAARA Katkaise virta ennen tarkastusta, asennusta tai

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot