Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Pohjois-Satakunnan seudullinen työpaja Tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Pohjois-Satakunnan seudullinen työpaja Tulokset"

Transkriptio

1 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma Pohjois-Satakunnan seudullinen työpaja Tulokset Kuntoutuskeskus Kankaanpää, kokoustila Alakaari klo Konsultit: Kimmo Kivinen, Martti Setälä Capful Oy Projektiryhmä: Viveka Lanne, Satakuntaliitto, Capful -yhteyshenkilö Ulla Koivula, Satakuntaliitto Maria Suni, Maisa (Porin seutu) Kirsi Sainio, Maisa (Porin seutu) Tomi Lähteenmäki, Porin kaupunki Irene Villanen, Rauman matkailu Johanna Sainio, Rauman matkailu Pirjo Jaakkola, Eurajoen matkailu Juha Vanhapaasto, Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Jaana Mälkki, Karhuseutu ry

2 2 Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelman laadinta Alueellisen työpajan ohjelma Pohjois-Satakunta , Kuntoutuskeskus Kankaanpää Kahvi Työpajan avaus Krista Tupala, Satakuntaliitto Juha Vanhapaasto, Aktiivinen Pohjois- Satakunta ry Kimmo Kivinen, Capful Alueellisten analyysien esittely Martti Setälä, Capful Tehtävän anto Alueen matkailuprofiili ja kilpailukyky Yhteiskeskustelu Alueellisen matkailun tahtotilan muodostaminen Ryhmätyö Kommentointi Ryhmätyö Loppuyhteenveto

3 3 Pohjois-Satakunnan matkailuprofiili Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnetut kärkituotteet: Yksittäiset tapahtumat tai matkailukohteet. Maakunnallisesti tunnetut tapahtumat ja kohteet joilla potentiaalia Yksittäiset tapahtumat tai matkailukohteet. Maakunnallisesti tunnettuja, potentiaali kehittyä valtakunnallisesti tunnetuiksi Jämin ilmailu-, liikunta ja tapahtumapalvelut (erityisryhmissä: lento, hiihto, suunnistus) Karavaanarialue (Kuninkaanlähde) Kuntoutuskeskus Kankaanpää Pesämäen moottoriurheilukeskus ja messualue (JM-luokka ja raskaskoneet) Hyvätasoiset matkailun peruspalvelut alueella Esimerkiksi opastus-, majoitus-, ravintolapalvelut Alueen matkailullinen kivijalka: Esimerkiksi luontokohteet, kulttuuritarjonta Esteetön matkailu Jämin majoituskapasiteetti (korkeatasoiset mökit) Siikaisten Eteläpään matkailukapasiteetti Karviassa yksittäiset korkeatasoiset mökit Tehtaanmyymälät ja Kankaanpään toripäivät Luontomatkailu (riista, linnut, kalastus), kansallispuistot seudulla ja naapuriseuduilla (Huidankeidas, Seitseminen ja Kauhaneva, Lauhanvuori) sekä Merikarvian saaristo ja merellisyys Kulttuuri (Yönkankaan museotie, Kankaanpään taidemuseo, ym.) Elämykset (Jämi, Pesämäki) Maaseutumatkailu (lähiruoka)

4 4 Vahvimmat ja heikoimmat kilpailutekijät Pohjois-Satakunta Yrittäjien, työntekijöiden ja päättäjien kyky haastaa olemassa olevat ajattelu- ja toimintamallit synnyttäen uutta +32% Uutena yhteistyön muotona Jämi Markkinointi Oy Kuntien taloustilanne heikentää mahdollisuuksia tehdä suuria investointeja matkailun innovaatioiden kehittämiseen? Matkailuun liittyvä infra: puistot, ostosmahdollisuudet, hotellit, satamat jne +29% Tehdään yleiskaavaa ja keskustan korjaavaa kaavamuutosta (Hiihtotunneli) (Jämijärvi) Heikot ostosmahdollisuudet V A H V I M M A T Erikoisharrastajien tuntema Elämyksellisyys Jämi Luonnonympäristössä on tunnettuuden lisäämisen mahdollisuuksia Imago, vetovoima, tunnettuus, mielikuvat, tapahtumat, nähtävyydet jne. +22% Suhteellisen pieni matkailullinen tunnettuus Ei vielä todellista brändiarvoa Kapea matkailullinen pohja Luonnonpotentiaalin hyödyntämättömyys Osaava, kouluttautunut ja riittävä työvoima, joka asuu opiskelee tai käy töissä seudulla - 13% + 20% + Porin seudun AMK-tasoinen matkailualan koulutus + Kankaanpään 2. asteen matkailualan koulutus Alueen matkailuyritysten koko, osaamisintensiivisyys ja yrittämisaktiivisuus - 24% + 19% H E I K O I M M A T Tampereen läheisyys Tampereen lentokenttä Kehitysorganisaatioiden toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus - 38% + 24% Suhteellisen pieni matkailullinen tunnettuus Kehittäminen hankevetoista jatkuvuuden puute Liikenneyhteydet ja liikennevirrat - 50% Ei raideliikennettä Ei julkista liikennettä Yhteistyöprosessien ja vuorovaikutuksen määrä/laatu. Verkostojen vaikuttavuus - 39 % Jämin ympärillä ollut yhteistyöpyrkimyksiä Ollut hyviä hankkeita Jämi Markkinointi Oy:n tuomat mahdollisuudet seudulliseen markkinointiin Markkinointiosaaminen ja markkinointikanavien käyttö - 55% Oranssit (positiiviset) prosentit kertovat, kuinka monta prosenttia vastaajista on määritellyt kilpailutekijää sanoilla hyvä tai erinomainen Siniset negatiiviset prosentit kertovat, kuinka monta prosenttia vastaajista on määritellyt kilpailutekijää sanoilla heikko tai erittäin heikko Näiden prosenttien väliin jää vastaukset, joissa kilpailutekijää on arvioitu tyydyttäväksi (prosentuaaliset osuudet nähtävillä edellisessä diassa) Seutukunnalta on puuttunut vahva yhtenäinen matkailun kehittämiseen keskittyvä organisaatio Tällä hetkellä heikko ja pirstaloitunut seutukuntatasoinen markkinointi

5 5 Tavoitteet ja toimenpiteet Painopiste Nykytila 2012 Toimenpiteet Tavoite 2020 Matkailuyritysten keskinäisen yhteistyön kehittäminen Maakuntatasoinen verkostoitunut yhteistyö on hajanaista ja vakiintumatonta (tai joidenkin vastausten mukaan liian vakiintunutta ja jäykkää) Maakuntatasolla ei ole vahvaa yhteistyötä koordinoivaa toimijaa. Myös seutukuntatasoisessa yhteistyössä on puutteita. Yhteistyö nähtiin suurimmassa osassa haastatteluita merkittävänä kehittämiskohteena Yhteistyötä tarvitaan tapahtumien, markkinoinnin ja ehkä myös myynnin ympärille. Vahva tarve yhteisen tekemisen kehittämiseksi ja parantamiseksi. Pohjois-Satakunnassa yhteistyötä kehitetty lähinnä Jämin ympärillä ja hankkeiden kautta. Alueen ulkopuoliset toimijat jäivät pois Jämin yhteistyötä. Uuteen markkinointiyhtiöön lähtenyt iso joukko yrityksiä. Säännöllistä tapaamista alueen toimijoiden kesken tavoitteena löytää sopivia yhteistyötahoja rakentamaan uusia palvelupaketteja ja kokonaisuuksia (3-4 yrityksen ryhmä voisi olla sopiva). Jämiland ympäröivien alueiden liittämiseksi Jämiin Palvelupakettien muodostaminen ja myyminen eri toimijoiden yhteistyönä Kuntajohtajien ja matkailutoimijoiden tapaamiset, joissa käydään läpi alueiden käyttö, infrakysymykset, markkinointi ym kysymykset. Kuntapäättäjille faktaa matkailun työllisyys ja tulovaikutuksista. Vain yhteistyötä joka tuottaa rahaa yrittäjille Yrittäjien keskinäinen toistensa tunteminen ja luottamus Yhteistyö erityisesti kärkien ympärille, esim. Jämi Teemoittaista maakunnallista yhteenliittymistä esim. kulttuuri-, luontokohteet jne. Matkailutoimialan ja kuntien yhteinen tahtotila kehittämisestä Myös maakunnantasolla yrittäjien yhteistyötä

6 6 Tavoitteet ja toimenpiteet Painopiste Nykytila 2012 Toimenpiteet Tavoite 2020 Matkailun kehittämisen toteuttaminen ja organisoituminen Maakuntatasolla ei ole vahvaa matkailua koordinoivaa toimijaa, jolla olisi tarpeeksi resursseja matkailun laajaan kehittämiseen Myös seutukuntatasoilla matkailun kehittäminen on ollut hajanaista: Rauman seudulla ei ole yhteistä markkinointi ja kehittämis-organisaatiota. Porin seudulla vahvana toimijana MAISA Pohjois-Satakunnassa matkailun kehittäminen on keskittynyt Jämin ympärille Satakuntaliitossa ja MAISAssa nähtiin useissa haastatteluissa potentiaalia matkailua kehittäviksi ja yhdistäviksi toimijoiksi Matkailuyrittäjällä on samat palvelut käytettävissään kuin muidenkin alojen yrittäjillä (esim. Prizztech, ELY ja ProAgrialla). Kunnilla tärkeä rooli mm. kaavoituksen ja infrastruktuurin sekä markkinoinnin rahoituksen osalta. Kunnissa ei pidetä matkailualaa tärkeänä toimialana, ja sille osoitetut resurssit eroavat merkittävästi kuntien välillä. Kehittäminen on usein hankevetoista ja pitkäjänteinen sitoutuminen puuttuu. Jäävät helposti yleiselle tasolle. Huippuosaaminen jää puuttumaan Maakuntatasolla markkinoinnin läpäisevien teemojen ja materiaalien muodostaminen erityisesti nettiportaalin rakentaminen. Tarinoiden käyttö. Kehittämisessä korkeatasoisia täsmäiskuja yritysryhmiin Valtakunnallisen / kansainvälisen tason osaamisen hankkiminen kehittämisen käyttöön. Matkailukehittämisen tuottavuudesta faktaa vahvistamaan uskoa työn hyödyllisyydestä. Maakuntatasolla teemoittaista kehittämistä ja yhteistyötä Korkeatasoista ja osaavaa kehittämistä Korkeatasoinen maakunnallinen nettiporttaali, joista asiakkaan on helppo lähestyä aluetta ja helppo löytää mistä voi ostaa palvelun (joko seudulliselta myyntiorganisaatiolta tai suoraan yrittäjältä)

7 7 Tavoitteet ja toimenpiteet Painopiste Nykytila 2012 Toimenpiteet Tavoite 2020 Ympärivuotisuuden kehittäminen Maakunta Ei riittävästi ympärivuotisia kärkikohteita / massatapahtumia. Ei ole tarpeeksi paikkoja, joissa talviaikana voisi pitää suuria tilaisuuksia (esim. monitoimihalli tms hengen tila). Infrakehityksessä pitäisi saada erityisesti sisätilat ympärivuotiseen käyttöön. Pohjois-Satakunta Matkailutoiminta on keskittynyt kesään. Jämillä maakunnan tasoon verrattuna kohtuullisen hyvä tilanne, kulttuuri- ja urheilutapahtumia on ympärivuotisesti, tosin toiminta on sesonkiluontoista. Kevät on Jämin hiljaisinta aikaa. Mutta Jämijärveä ei ole osattu markkinoida Merikarvialla painotus kesä ja syksy sekä osin kevät. Yhteistyön puute Jämillä haittaa kehittämistä ja esim. Merikarvialla yhteistyö toimii. Ympärivuotisuutta ei ole riittävän järjestelmällisesti kehitetty, eikä lähiseutuja ja -yhteistyötä ole hyödynnetty. Parannettava palveluita (mm. ravintola- ja ostospalvelut), 5 tähden mökit eivät riitä Tunnistettava ja löydettävä toimivat ja realistiset yhteistyökumppanit seudullisesti ja lähiseuduilta Tunnistettava paremmin kaikki potentiaali ja lisätään sen tunnettuutta, esim. Jämillä on talvella hyvät ladut, laavut ja kelkkareitit Kevään painottaminen luontomatkailuun (lintubongaus jne.) Vuodenajasta / säästä riippumattomat aktiviteetit (esim. ruoanlaittokurssit) Koko vuoden varauskalenteri täynnä Jämin ympärivuotinen brändi olisi oikeasti tunnettu sekä kansallisella tasolla että valikoiduissa kansainvälisissä kohteissa.

8 8 Tavoitteet ja toimenpiteet Painopiste Nykytila 2012 Toimenpiteet Tavoite 2020 (erityisesti sähköinen ja sosiaalinen media) Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen Maakunta: PoriJazz on tunnettu brändi. Ei vahvaa yhteistä markkinointia. Matkailun markkinointi on usein osa kaupungin tai seudun markkinointia. Ei myöskään yhteistä myyntiä Matkailun myynti on lähinnä yksittäisten yritysten toimintaa. Tuotteistamisessa ja matkailukohteiden paketoinnissa kehitettävää. Kansainvälinen markkinointi on erittäin vähäistä. Maakunta on hyvin tunnettu, muttei ehkä niin hyvin matkailullisesti. Alueella kansallisesti tunnustettua markkinoinnin / myynnin osaamista. Tunnistettu kova tarve kehittää sähköistä mainontaa ja sosiaalisen median hyödyntämistä. Pohjois-Satakunta Jämillä on jo kohtuullista osaamista. Toimintamallia pitäisi saada ammattimaisemmaksi, jotta koko potentiaali saataisiin käyttöön. Jämillä on 2 omaa myynti-/ markkinointiorganisaatiota ja uusi Jämin markkinointi Oy Ei pitkäjänteistä / järjestelmällistä yhteistyötä. Eri toimijoilla erilliset nettisivut ja esitteet Pitäisi olla selkeät tuotteet esiin nostettavaksi Ei yhteistä toimintamallia SOME näkyvyyden/eri harrasteryhmien saavuttamiseksi Ei yhteistä sähköistä varaus-/ tietojärjestelmää, mutta sähköisiä varauskalentereita. Satakuntaliiton matkamessuedustuksesta on jääty pois Hankelähtöinen kehittäminen Lehtimainonna merkitys kuihtunut. Valitaan tulosvastuullinen henkilö joka johtaa ja koordinoi seudun brändiä Tarvitaan puolueeton ja riittävän toimivallan omaava koordinaattori. Pääpanostus nettimarkkinointiin ja valikoituihin perinteisiin jakelukanaviin. Otetaan soveltuvat laatujärjestelmät käyttöön palveluiden kehittämiseksi. Tuetaan Jämi markkinointi Oy:n työtä brändin yhden luukun nettisivun luomiseksi ja sitoudutaan siihen pitkäjänteisesti. Osallistutaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin työpajoihin ja messutapahtumiin, jotka on suunnattu eri kohderyhmille (osallistuminen soveltuvalta osin myös naapuriseutujen tapahtumiin) Matkanjärjestäjien kontaktointi ja kutsuminen alueelle. Mahdollisesti Visit Finlandin palveluiden käyttö (netissä) käännöspalveluiden osalta. Jämi on kansallisesti ja valituilla kansainvälisillä markkinoilla / asiakasryhmissä tunnettu brändi. Markkinoinnissa sekä kotimaassa että ulkomailla valittu pääkohdealueet ja - ryhmät sekä yhteistyökumppanit (matkatoimistot, liikennöitsijät, ym.). Palvelutaso ja yleisilme ovat selvästi parantuneet vuodesta 2012 Yksi yhteinen nettisivu, jolta näkee koko alueen tarjonnan ja varaustilanteen (varauskalenteri) sekä selkeät linkitykset. Matkailumateriaalit usealla eri kielellä (pääkielet). Yksi markkinointitoimija ja/tai yhtenäinen, koordinoitu markkinointitapa, jossa soveltuvalta osin myynti. Myynti voi olla eriytynyt kuten nyt. Seudun tarjonnan ja asiakasryhmien kannalta keskeiset alueelliset (myös lähiseudut), kansalliset ja kansainväliset varaus- ja markkinointijärjestelmät hyödynnetty täysimääräisesti. Hyvä linkitys MEK:n nettijärjestelmiin. Keskeiset kohderyhmät huomioitu ja tavoitetaan oikeiden kanavien kautta (internet, SOME, perinteinen media).

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. LUONNOS Työpaja II:n taustaksi 23.8.2012

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. LUONNOS Työpaja II:n taustaksi 23.8.2012 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma LUONNOS Työpaja II:n taustaksi Konsultit: Kimmo Kivinen, Martti Setälä Capful Oy Projektiryhmä: Viveka Lanne, Satakuntaliitto,

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kunta luontomatkailun kehittäjänä

Kunta luontomatkailun kehittäjänä ISBN 978-951-40-2454-2 (PDF) ISSN 1795-150X Kunta luontomatkailun kehittäjänä Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Nina Rinkinen Päivikki Liukkonen Virpi Leskinen SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 7 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Hangon kaupungin matkailustrategia ja toimenpideohjelma 2012 2020

Hangon kaupungin matkailustrategia ja toimenpideohjelma 2012 2020 Hangon kaupungin matkailustrategia ja toimenpideohjelma 2012 2020 1. Johdanto Matkailulla on Suomessa merkittävä vaikutus kansantalouteen ja työllisyyteen. Matkailun merkitystä kasvattaa alan paikkasidonnaisuus;

Lisätiedot

Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti. Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa

Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti. Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa 1 Miksi uusi yhteismarkkinointimalli? Yhteistyössä on voimaa Uuden yhteismarkkinointimallin

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti 1.9.2013 31.12.2014 Jenni Mikkonen & Ira Lahovuo Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Itä-Suomen yliopisto Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI 1 LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI Esiselvityshankkeen raportti Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma Savonlinnan seudun osaamiskeskus Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Lauhanvuoren Hämeenkankaan alueen luontomatkailusuunnitelma 2013

Lauhanvuoren Hämeenkankaan alueen luontomatkailusuunnitelma 2013 Terttu Konttinen Lauhanvuoren Hämeenkankaan alueen luontomatkailusuunnitelma 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 129 Översättning: Pimma Åhman Translation: Semantix Finland Oy Kansikuva:

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

Travelli matkailualan osaamiskartoitus. Keski-Suomi

Travelli matkailualan osaamiskartoitus. Keski-Suomi Travelli matkailualan osaamiskartoitus Keski-Suomi Maakuntaraportti 2002 YLEISTÄ Travelli matkailualan osaamiskartoitus kuvaa matkailualan osaamista, sen tasoa ja osaamistarpeita kolmesta näkökulmasta;

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot