Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely: Tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely: Tulokset"

Transkriptio

1 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely: Tulokset Lyhennetty versio Helsinki Kimmo Kivinen, Martti Setälä, Nette Lehtinen Capful Oy Kysely julkaistu ja suljettu Kyselyn vastaanottajien määrä: 943 Kyselyn vastaajien määrä: 245 Vastausprosentti 26 %

2 X S I S Ä L T Ö OSA 1 Vastaajien taustatiedot OSA 2 Matkailualan toimintaympäristön muutostekijät OSA 3 Seutukunnan matkailun profilointi- ja kehittämisteemat OSA 4 Seutukunnalliset matkailun kilpailutekijät OSA 5 Infrastruktuurin kehittäminen OSA 6 Palveluiden kehittäminen OSA 7 Markkinointikanavat OSA 8 Satakunnan matkailun organisoituminen ja kehittäminen 2

3 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 1 Vastaajien taustatiedot 3

4 X Vastaajien taustatiedot Organisaatio ja sen sijainti sekä asuinpaikka Organisaation sijainti Edustamasi organisaatio Pohjois-Satakunta Porin seutu Rauman seutu Jokin muu Asuinpaikan sijainti Pieni yritys Kunta tai kaupunki Oppilaitos Keskisuuri/suuri yritys Kehittäjäorganisaatio Jokin muu Pohjois-Satakunta Porin seutu Rauman seutu Jokin muu 4

5 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 2 Matkailualan toimintaympäristön muutostekijät 5

6 X Muutostekijät Kysymysteksti Matkailualan toimintaympäristön muutostekijöiden arviointi ja uusien tekijöiden tunnistaminen Muutostekijöillä tarkoitetaan sellaisia oman maakuntasi ja/tai seutukuntasi matkailualan kehittämistyön ulkoisessa toimintaympäristössä olevia tekijöitä, joista toimintaympäristön tulevaisuus rakentuu. Ulkoiset muutostekijät ovat lähtökohtaisesti sellaisia, joihin maa- ja seutukunnallisella matkailun kehittämistyöllä voidaan vaikuttaa vain vähän. Olemassa olevien selvitysten pohjalta on tunnistettu joukko toimintaympäristön muutostekijöitä. Kysymys: Arvioi tunnistettujen tekijöiden ennustettavuutta ja vaikuttavuutta suhteessa matkailualaan. Pyri käyttämään arvioinnissa koko asteikkoa Tarkastelun aikajänne ulottuu vuoteen * Ennustettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin voimme ennakoida miltä tämä ilmiö/muutostekijä näyttää vuonna Suuri ennustettavuus tarkoittaa, että tekijän sisällössä, suunnassa, voimakkuudessa ja ajoituksessa on varmuutta, pysyvyyttä ja jatkuvuutta. ** Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon muutostekijä vaikuttaa matkailualan tulevaisuuteen ja kehittämistyöhön. 6

7 X Muutostekijät Toimintaympäristöä muokkaavat tekijät 1. (Ympäristö)katastrofit 2. Ilmastonmuutoksen vaikutukset 3. Maailman ja EU:n talouskehitys 4. Suomen talouskehitys 5. Matkustuskustannukset (mm. öljyn hinta) 6. Kuntatalouden heikkeneminen 7. Poliittiset päätökset ja sääntely 8. Liikenneyhteyksien kehitys 9. Maaseudun autioituminen ja kaupungistuminen 10. Itämeren alueen kilpailu 11. Suomen hintakilpailukyky 12. Brändien merkitys 13. Ulkomaiset matkailualan investoinnit Suomeen 14. Kehittyvien maiden keskiluokka matkailijaryhmänä 15. Euroopan sisäisen matkailun määrä 16. Kotimaan matkailun määrä 17. Internet ym. teknologia matkailun osana 18. Sosiaalinen media 19. Ikääntyminen 20. Vapaa-ajan määrä 21. Ympäristötietoisuuden lisääntyminen 22. Muutokset lomanviettotavoissa 23. Matkailu- ja tapahtumamieltymykset 24. Elämyshakuisuuden lisääntyminen 25. Osaavan työvoiman ja yrittäjien saatavuus (Muutostekijät eivät ole tärkeysjärjestyksessä) 7

8 E NNUSTETTAVUUS X X Muutostekijät Tekijöiden vaikuttavuus ja ennustettavuus 10 SUURI Ikääntyminen Osaavan työvoiman ja yrittäjien saatavuus Internet ym. teknologia matkailun osana Maaseudun autioituminen ja kaupungistuminen Kotimaan matkailun määrä Vapaa-ajan määrä Ympäristötietoisuuden Elämyshakuisuuden lisääntyminen Kuntatalouden heikkeneminen lisääntyminen Sosiaalinen media Brändien merkitys Matkailu- ja tapahtumamieltymykset Matkustuskustannukset Poliittiset päätökset ja sääntely Euroopan sisäisen Liikenneyhteyksien kehitys matkailun määrä Muutokset lomanviettotavoissa Kehittyvien maiden keskiluokka matkailijaryhmänä Itämeren alueen kilpailu Suomen talouskehitys Maailman ja EU:n Ulkomaiset investoinnit Suomeen talouskehitys Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen hintakilpailukyky (Ympäristö)katastrofit 2 PIENI PIENI 2 4 V A I K U T T A V U U S 6 8 SUURI 10 8

9 X Muutostekijät Muut ehdotetut muutostekijät Yksittäiset vastaukset kohtaan jokin muu, mikä Kulttuurimatkailun lisääntyminen (9,9)* Raideliikenteen puute (8,9) Rakennetukirahoituksen muutokset (8,8) Sinkkuus ja yksinhuoltajat (8,5) Rahan riittämättömyys (8,3) Alan koulutuksen alasajo (7,9) Lähiruoka (7,8) Alan tutkimuspanostukset (7,3) Maaseudun rauha (6,7) Suomalainen tuoteturvallisuus (6,7) * Ensimmäisenä arvona vaikuttavuus, toisena ennustettavuus 9

10 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 3 Seutukunnan matkailun profilointi- ja kehittämisteemat 10

11 X Matkailun profilointi Kysymysteksti Matkailun profilointi: Seutukunnan matkailumarkkinoinnissa on tärkeää profiloida aluetta oikein. Valitse KOLME tärkeintä profiilitekijää alla olevista ja aseta ne tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein) Merellisyys Luonto Tapahtumat Kulttuuriympäristö (historia ja perinteet) Elämykset Maaseutu ja kylät Ruoka ja ostokset Downshifting Matkailun valikoidut kärkikohteet Terveys ja liikunta Puhtaus ja ekologisuus Jokin muu, mikä 11

12 X Matkailun profiilitekijät Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat n=243 12

13 X Matkailun profiilitekijät Pohjois-Satakunnan vastaukset Pohjois-Satakunta n=43 13

14 X Matkailun profiilitekijät Porin seudun vastaukset Porin seutu n=113 14

15 X Matkailun profiilitekijät Rauman seudun vastaukset Rauman seutu n=65 15

16 X Matkailun profiilitekijät Pienten yritysten vastaukset Pieni yritys n=110 16

17 X Matkailun profiilitekijät Keskisuurten ja suurten yritysten vastaukset Keskisuuri tai suuri yritys n=20 17

18 X Matkailun profiilitekijät Kuntien ja kaupunkien vastaukset Kunta tai kaupunki n=55 18

19 X Matkailun profiilitekijät Kehittäjäorganisaatioiden vastaukset Kehittäjäorganisaatio n=12 19

20 X Matkailun profiilitekijät Oppilaitosten vastaukset Oppilaitos n=10 20

21 X Matkailun kehittämisteemat Kysymysteksti Matkailun kehittämisteemat: Valitse seudun KOLME tärkeintä matkailun kehittämisen teemaa ja aseta ne tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein). Palveluiden laadun kohottaminen Kestävän kehityksen huomioiminen matkailussa ja tapahtumatuotannossa Ympärivuorisuuden kehittäminen Tuotteistuksen kehittäminen Markkinoinnin kehittäminen Myyntikanavien kehittäminen Infrastruktuurin kehittäminen Lähi- ja lyhytmatkailun kehittäminen Kansainvälisen markkinoinnin kehittäminen Sosiaalisen median hyödyntäminen Matkailuyritysten keskinäisen yhteistyön kehittäminen Jokin muu, mikä 21

22 X Matkailun kehittämisen teemat Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat n=241 22

23 X Matkailun kehittämisen teemat Pohjois-Satakunta Pohjois-Satakunta n=43 23

24 X Matkailun kehittämisen teemat Porin seutu Porin seutu n=112 24

25 X Matkailun kehittämisen teemat Rauman seutu Rauman seutu n=65 25

26 X Matkailun kehittämisen teemat Pieni yritys Pieni yritys n=109 26

27 X Matkailun kehittämisen teemat Keskisuuri tai suuri yritys Keskisuuri tai suuri yritys n=20 27

28 X Matkailun kehittämisen teemat Kunta tai kaupunki Kunta tai kaupunki n=54 28

29 X Matkailun kehittämisen teemat Kehittäjäorganisaatio Kehittäjäorganisaatio n=12 29

30 X Matkailun kehittämisen teemat Oppilaitos Oppilaitos n=10 30

31 Matkailun X profilointi ja kehittämisteemat Muut ehdotetut tekijät Matkailun profiilitekijät Yksittäiset vastaukset kohtaan jokin muu, mikä Matkailun kehittämisen teemat Yksittäiset vastaukset kohtaan jokin muu, mikä Kulttuuri, taiteen eri muodot (1)* Nykykulttuuri (1) Kokemäenjoki (1) Kokemäenjoki (2) Kalastus oppaan kera (3) Yyteri (3) Kulttuuri (3) Tapahtumat (1) Paikallinen identiteetti (1)* Kulttuuri- ja taidelaitosten toiminta (1) Matkailun arvostuksen kehittäminen (1) 3000 hlö:n messukeskuksen rakentaminen (1) Kokemäen joen hyödyntäminen (1) Rahoituksen kehittäminen (2) Luonnonkohteiden ja kulttuurin yhteisvoima (3) Brändin luominen (3) * Numero kertoo arvostuksen väliltä 1-3 (1=tärkein) 31

32 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 4 Seutukunnalliset matkailun kilpailutekijät 32

33 X Kilpailukyvyn osa-alueiden vahvuudet ja heikkoudet Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat n=242 Kysymys: Arvioi seutukuntasi matkailusektorin kilpailukyvyn osaalueiden vahvuutta. Huomioita: Eri osaryhmien (seudullisten- tai organisaatiotyyppiin liittyvien ryhmien) vastausten jakaumat ovat hyvin samansuuntaiset kaikkien vastaajien n=242 vastausten kanssa. Tämän vuoksi tässä yhteydessä ei esitellä erikseen kaikkien osaryhmien vastausjakaumia. % 33

34 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 5 Infrastruktuurin kehittäminen 34

35 Infrastruktuurin X kehittäminen Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat n=239 % kaikista annetuista panoksista Kysymys: Sinulla on kymmenen panosta käytettävissä. Jaa ne siten, että hyöty seutukuntasi matkailulle olisi mahdollisimman suuri. Voit joko asettaa kaikki 10 panosta yhteen kehittämisalueeseen tai jakaa panokset kaikkien kesken kokonaislukuina. Huomioita: Seutukuntien sekä kuntien ja kaupunkien osajoukossa annettujen panosten jakaumat olivat melkein identtiset kaikkien vastaajien joukon panosjakauman kanssa. Majoitustilat Kauppa ja ostokset Tapahtuma-, elämys- ja ajanvietetilat Ravintola- ym.tilat Liikenneyhteydet Matkatoimisto- ja varausjärjestelmät Sähköiset matkatoimisto- ja varausjärjestelmät Ulkoilu, liikunta- ja urheilutilat 15% 7% 16% 5% 20% 4% 6% 6% Luonto- ja virkistysalueet Kokous- ja konferenssitilat 15% 5% Jokin muu, mikä Yhteensä 2% 100% 35

36 Infrastruktuurin X kehittäminen Organisaatiot Suuri tai keskisuuri yritys n=20 Pieni yritys n=108 Kehittäjäorganisaatio n=12 Oppilaitos n=10 Majoitustilat Kauppa ja ostokset Tapahtuma-, elämys- ja ajanvietetilat Ravintola- ym.tilat Liikenneyhteydet Matkatoimisto- ja varausjärjestelmät Sähköiset matkatoimisto- ja varausjärjestelmät Ulkoilu, liikunta- ja urheilutilat Luonto- ja virkistysalueet Kokous- ja konferenssitilat Jokin muu, mikä Yhteensä Yhteensä 36

37 X Infrastruktuurin kehittäminen Muut ehdotetut toimet Yksittäiset vastaukset kohtaan jokin muu, mikä Taide- ja kulttuuritarjonnan kehittäminen (10)* Kulttuuritilat (7) Kulttuuripalvelut (5) Uusi tapahtuma-/jäähalli (5) Taidekohteet (5) Opasteet (5) Matkailuyritykset (4) Yyteri (4) Oman identiteetin löytäminen (3) Majoitustilat (3) Yleisilme alueella (2) Historialliset kohteet (2) Internet mainostajana (2) * Numero kertoo panostuksen väliltä 1-10 (max.10) 37

38 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 6 Palveluiden kehittäminen 38

39 Palveluiden X kehittäminen Kaikki vastaajat Kysymys: Sinulla on kymmenen panosta käytettävissä. Jaa ne siten, että hyöty seutukuntasi matkailulle olisi mahdollisimman suuri. Voit joko asettaa kaikki 10 panosta yhteen kehittämisalueeseen, tai jakaa ne kaikkien kesken kokonaislukuina Huomioita: Kuntien ja kaupunkien edustajien osajoukossa annettujen panosten jakaumat olivat melkein identtiset kaikkien vastaajien joukon panosjakaman kanssa. Ainoana erona nousi se, että perhematkailu ja tapahtumamatkailu koettiin kuntien ja kaupunkien edustajien vastauksissa hieman luontomatkailua tärkeämmiksi Työ- ja liikematkailu Luontomatkailu Liikunta- ja hyvinvointimatkailu Kulttuurimatkailu (historia- ja perinnematkailu) Perhematkailu Seniorimatkailu Tapahtumamatkailu Kaikki vastaajat n=239 % 8% 16% 9% 16% 13% 7% 13% kaikista annetuista panoksista Taulukossa esiintyvien palveluiden kehittämisen kohteiden lisäksi vastauksissa ehdotettiin seuraavia: Taide- ja kulttuurimatkailu (10)* Terveysmatkailu (1) Yyteri (4) Ruoka- ja ostosmatkailu Elämysmatkailu Jokin muu, mikä Yhteensä 6% 12% 1% 100% Numero kertoo panostuksen väliltä 1-10 (max.10) 39

40 Palveluiden X kehittäminen Seutukunnat Pohjois-Satakunnan seutu n=42 Porin seutu n=113 Rauman seutu n=83 Kaikki vastaajat n=239 Työ- ja liikematkailu Luontomatkailu Liikunta- ja hyvinvointimatkailu Kulttuurimatkailu (historia- ja perinne) Perhematkailu Seniorimatkailu Tapahtumamatkailu Ruoka- ja ostosmatkailu Elämysmatkailu Jokin muu, mikä Yhteensä Yhteensä 40

41 Palveluiden X kehittäminen Muut organisaatiot Pieni yritys n=108 Suuri tai keskisuuri yritys n=20 Kehittäjäorganisaatio n=8 Oppilaitos n=12 Työ- ja liikematkailu Luontomatkailu Liikunta- ja hyvinvointimatkailu Kulttuurimatkailu (historiaja perinnematkailu) Perhematkailu Seniorimatkailu Tapahtumamatkailu Ruoka- ja ostosmatkailu Elämysmatkailu Jokin muu, mikä Yhteensä Yhteensä 41

42 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 7 Markkinointikanavat 42

43 Markkinointikanavat X Kaikki vastaajat Kysymys: Sinulla on kymmenen panosta käytettävissä. Jaa ne siten, että hyöty seutukuntasi matkailulle olisi mahdollisimman suuri. Voit joko asettaa kaikki 10 panosta yhteen kehittämisalueeseen tai jakaa ne kaikkien kesken kokonaislukuina Huomioita: Seutukuntien osajoukoissa annettujen panosten jakaumat olivat melkein identtiset kaikkien vastaajien joukon panosjakauman kanssa. Ainoiksi eroiksi nousivat: 1. Porin Seudulla markkinointiyhteistyö eri toimijoiden kanssa arvotettiin 4% tärkeämmäksi kuin kaikkien vastaajien yhteisprosenteissa. Pohjois-Satakunnan Seudulla tämä arvotettiin taas 4% vähemmän tärkeäksi. 2. Rauman seudulla painotettiin 2% kaikkien vastaajien yhteisprosentteja enemmän markkinointia sosiaalisen median ja internet-sivustojen kautta. Myös kuntien ja kaupunkien edustajien vastaukset olivat samansuuntaiset kaikkien vastaajien vastausten jakauman kanssa. Ainoana erona oli, että fokusoitu markkinointi eri asiakasryhmien medioissa nousi kuntien ja kaupunkien edustajien vastauksissa sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin edelle. Internet-sivustot ja sähköinen markkinointi Markkinointitilaisuudet matkanjärjestäjille Perinteiset esitteet ja lehtimainonta Radiomainonta TV-mainonta Markkinointi sosiaalisessa mediassa Fokusoitu markkinointi eri asiakasryhmien medioissa Markkinointiyhteistyö eri toimijoiden kanssa ml. halpalentoyhtiöt Messuosallistumiset ja myyntikiertueet Jokin muu, mikä Kaikki vastaajat n=238 Yhteensä % 25% 11% 8% 4% 11% 14% 11% 9% 8% 0% 100% kaikista annetuista panoksista 43

44 Markkinointikanavat X Muut organisaatiot Pieni yritys n=108 Suuri tai keskisuuri yritys n=20 Kehittäjäorganisaatio n=12 Oppilaitos n=10 Internet-sivustot ja sähköinen markkinointi Markkinointitilaisuudet matkanjärjestäjille Perinteiset esitteet ja lehtimainonta Radiomainonta TV-mainonta Markkinointi sosiaalisessa mediassa Fokusoitu markkinointi eri asiakasryhmien medioissa Markkinointiyhteistyö eri toimijoiden kanssa ml. halpalentoyhtiöt Messuosallistumiset ja myyntikiertueet Jokin muu, mikä Yhteensä Yhteensä 44

45 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 8 Satakunnan matkailun organisoituminen ja kehittäminen 45

46 X Organisoituminen, kehittäminen ja markkinointi Kaikki vastaajat Kysymys: Pohdi tässä kysymyksessä tilannetta maakunnan tason toiminnan ja organisaation kannalta. Satakunnan matkailun organisoitumisen, kehittämisen ja markkinoinnin pitäisi: 1. Säilyä entisellään 2. Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja 3. Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista 4. Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella 5. Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti 6. Jokin muu Kaikki vastaajat n=239 46

47 X Organisoituminen, kehittäminen ja markkinointi Seutukunnat Pohjois-Satakunta n=42 Porin seutu n=112 Rauman seutu n=63 Jokin muu Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja Säilyä entisellään 47

48 X Organisoituminen, kehittäminen ja markkinointi Organisaatiot (1/2) Pieni yritys n=108 Kunta tai kaupunki n=45 Säilyä entisellään Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti Keskisuuri tai suuri yritys n=20 Jokin muu Säilyä entisellään Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti Jokin muu Säilyä entisellään Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti 48 Jokin muu

49 X Organisoituminen, kehittäminen ja markkinointi Organisaatiot (2/2) Kehittäjäorganisaatio n=12 Oppilaitos n=10 Jokin muu Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja Säilyä entisellään Jokin muu Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja Säilyä entisellään 49

50 X Organisoituminen, kehittäminen ja markkinointi Lisäkysymykset 1. lisäkysymys: Jos valitsit edellisessä kysymyksessä jonkin muun vaihtoehdon kuin "säilyä entisellään," voit tässä tarkentaa näkemystäsi siitä, miten maakunnallisen tason matkailun kehittämisen ja markkinoinnin tulisi suunnata voimavaransa ja organisoitua, jotta se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla oman seutukuntasi / yrityksesi / matkailukohteesi menestystä. Ehdotettuja keinoja organisoitumiseen, kehittämiseen ja markkinointiin teemoittain: Yhteistyö ja verkostoituminen Yhteinen matkailumarkkinointi (ja/tai myynti) Selkeät ja toimivat markkinointikanavat Päällekkäisyyksien karsiminen Osallistumisen vahvistaminen Osaavien vastuuhenkilöiden veturien löytäminen Matkailumarkkinoinnin tasapuolisuus Matkailun kehittäminen Osaamisen kehittäminen Alueellisen / seudullisen identiteetin löytäminen Kritiikki: Vaikuttamisen vaikeus Kuntapolitiikan dominoivuus Kolmannen sektorin heikko taloudellinen asema 2. lisäkysymys: Jos ehdotat uudenlaista organisoitumista ja lisäpanostusta, minkälaisin resurssein olisit oman organisaatiosi puolesta valmis tukemaan maakuntatasoista yhteistoimintaa? Osallistumalla markkinointitapahtumiin Tekemällä kilpailijasta yhteistyökumppani Komissioilla Hankkeisiin osallistumisella Rahallisella osallistumisella Toisaalta painotettiin resurssien rajallisuutta 50

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012 Työpaja 1: Toimintaympäristön muutokset ja vaikutukset maakunnan matkailuun Tulokset Helsinki 08.05.2012 Konsultit: Kimmo

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun matkailulle ja tapahtumatuotannolle yhteinen strategia

Kotkan-Haminan seudun matkailulle ja tapahtumatuotannolle yhteinen strategia Matkailu ja tapahtumat -painopisteohjelma TIEDOTE MEDIALLE 9.6.2011 Kotkan-Haminan seudun matkailulle ja tapahtumatuotannolle yhteinen strategia Cursor Oy käynnisti yhteistyössä seudun yritysten ja kuntien

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Pohjois-Satakunnan seudullinen työpaja Tulokset

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Pohjois-Satakunnan seudullinen työpaja Tulokset Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma Pohjois-Satakunnan seudullinen työpaja Tulokset Kuntoutuskeskus Kankaanpää, kokoustila Alakaari 22.5.2012 klo 16.30-20.00

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Loppuraportti 28.9.2012

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Loppuraportti 28.9.2012 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma Loppuraportti 28.9.2012 Konsultit: Kimmo Kivinen, Martti Setälä, Nette Lehtinen Capful Oy Projektiryhmä: Viveka Lanne, Satakuntaliitto,

Lisätiedot

Transforming. strategies. Kotkan Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia. Tiivis loppuraportti

Transforming. strategies. Kotkan Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia. Tiivis loppuraportti Transforming strategies Kotkan Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia Tiivis loppuraportti 21.06.2011 Kimmo Kivinen, Marcus Rosenback Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL S I S Ä L T Ö OSA 1 OSA

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Porin seudun seudullinen työpaja Tulokset

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Porin seudun seudullinen työpaja Tulokset Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma Porin seudun seudullinen työpaja Tulokset Villilän Kartano, Villiläntie 1, Nakkila 29.5.2012 klo 16.30-20.00 Konsultit: Kimmo

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Työpaja II - Tulokset Yhteinen tahtotila ja organisoituminen

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Työpaja II - Tulokset Yhteinen tahtotila ja organisoituminen Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma Työpaja II - Tulokset Yhteinen tahtotila ja organisoituminen 28.8.2012 klo 15.00-18.00, Ravintola Liisanpuiston auditorio,

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSET POHJOIS-SAVOSSA -SELVITYSHANKE

MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSET POHJOIS-SAVOSSA -SELVITYSHANKE MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSET POHJOIS-SAVOSSA -SELVITYSHANKE RAPORTTI Sivu 1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1), 70201 KUOPIO p. (017)

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ JOHDANTO Hartola Padasjoki Hämeenkoski Hollola Asikkala Sysmä

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Päijät Hämeen matkailustrategia

Raportointi >> Perusraportti Päijät Hämeen matkailustrategia 4fdc079 (Lahden AMK), olet kirjautuneena sisään. 15. kesäkuuta 2009 8:0:4 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjois-Savo 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. LUONNOS Työpaja II:n taustaksi 23.8.2012

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. LUONNOS Työpaja II:n taustaksi 23.8.2012 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma LUONNOS Työpaja II:n taustaksi Konsultit: Kimmo Kivinen, Martti Setälä Capful Oy Projektiryhmä: Viveka Lanne, Satakuntaliitto,

Lisätiedot

Timo Nurmi. Kuntien arvoperheet

Timo Nurmi. Kuntien arvoperheet Kuntien arvoperheet Timo Nurmi Kuntien arvoperheet KUNTIEN ARVOPERHEET Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 47 Pole-Kuntatieto Oy ja Timo Nurmi Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2005 ISBN

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma 2012 Raportti: Matkailualan toimintaympäristön kehitysnäkymät 30.4.2012 Konsultit: Kimmo Kivinen, Martti Setälä, Esa Nurkka

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Nina Rinkinen Päivikki Liukkonen Virpi Leskinen SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 7 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Pirkanmaa Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pirkanmaan

Lisätiedot

Näkökulmia Keski-Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen DEFRIS hankkeen selvitys

Näkökulmia Keski-Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen DEFRIS hankkeen selvitys Näkökulmia Keski-Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen DEFRIS hankkeen selvitys 31.3.2006 1 NÄKÖKULMIA KESKI-SUOMEN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISEEN SISÄLLYSLUETTELO A. LÄHTÖKOHDAT 1. DEFRIS hanke 3 2. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

Yhteenveto kulttuurimatkailun nykytilasta & kehittämistarpeet toimenpide-esityksineen. 22.5.2010 fememare Oy Nina Vesterinen

Yhteenveto kulttuurimatkailun nykytilasta & kehittämistarpeet toimenpide-esityksineen. 22.5.2010 fememare Oy Nina Vesterinen Yhteenveto kulttuurimatkailun nykytilasta & kehittämistarpeet toimenpide-esityksineen 22.5.2010 fememare Oy Nina Vesterinen 0 Tiivistelmä Matkailun edistämiskeskus MEK on saanut valtakunnallisessa matkailustrategiassa

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Kaakkois-Suomi. Kaakkois-Suomi 23.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Kaakkois-Suomi. Kaakkois-Suomi 23.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomi 23.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maaseutumatkailun. kehittämissuunnitelma

Päijät-Hämeen maaseutumatkailun. kehittämissuunnitelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun kehittämissuunnitelma 1 1 Päijät-Hämeen maaseutumatkailun kehittämissuunnitelma 1 1 PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUMATKAILUN KOORDINOINTIHANKE Lahden ammattikorkeakoulu, matkailun

Lisätiedot

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 5/2009 Malla Paajanen - Mikko

Lisätiedot