Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely: Tulokset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely: Tulokset"

Transkriptio

1 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely: Tulokset Lyhennetty versio Helsinki Kimmo Kivinen, Martti Setälä, Nette Lehtinen Capful Oy Kysely julkaistu ja suljettu Kyselyn vastaanottajien määrä: 943 Kyselyn vastaajien määrä: 245 Vastausprosentti 26 %

2 X S I S Ä L T Ö OSA 1 Vastaajien taustatiedot OSA 2 Matkailualan toimintaympäristön muutostekijät OSA 3 Seutukunnan matkailun profilointi- ja kehittämisteemat OSA 4 Seutukunnalliset matkailun kilpailutekijät OSA 5 Infrastruktuurin kehittäminen OSA 6 Palveluiden kehittäminen OSA 7 Markkinointikanavat OSA 8 Satakunnan matkailun organisoituminen ja kehittäminen 2

3 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 1 Vastaajien taustatiedot 3

4 X Vastaajien taustatiedot Organisaatio ja sen sijainti sekä asuinpaikka Organisaation sijainti Edustamasi organisaatio Pohjois-Satakunta Porin seutu Rauman seutu Jokin muu Asuinpaikan sijainti Pieni yritys Kunta tai kaupunki Oppilaitos Keskisuuri/suuri yritys Kehittäjäorganisaatio Jokin muu Pohjois-Satakunta Porin seutu Rauman seutu Jokin muu 4

5 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 2 Matkailualan toimintaympäristön muutostekijät 5

6 X Muutostekijät Kysymysteksti Matkailualan toimintaympäristön muutostekijöiden arviointi ja uusien tekijöiden tunnistaminen Muutostekijöillä tarkoitetaan sellaisia oman maakuntasi ja/tai seutukuntasi matkailualan kehittämistyön ulkoisessa toimintaympäristössä olevia tekijöitä, joista toimintaympäristön tulevaisuus rakentuu. Ulkoiset muutostekijät ovat lähtökohtaisesti sellaisia, joihin maa- ja seutukunnallisella matkailun kehittämistyöllä voidaan vaikuttaa vain vähän. Olemassa olevien selvitysten pohjalta on tunnistettu joukko toimintaympäristön muutostekijöitä. Kysymys: Arvioi tunnistettujen tekijöiden ennustettavuutta ja vaikuttavuutta suhteessa matkailualaan. Pyri käyttämään arvioinnissa koko asteikkoa Tarkastelun aikajänne ulottuu vuoteen * Ennustettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin voimme ennakoida miltä tämä ilmiö/muutostekijä näyttää vuonna Suuri ennustettavuus tarkoittaa, että tekijän sisällössä, suunnassa, voimakkuudessa ja ajoituksessa on varmuutta, pysyvyyttä ja jatkuvuutta. ** Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon muutostekijä vaikuttaa matkailualan tulevaisuuteen ja kehittämistyöhön. 6

7 X Muutostekijät Toimintaympäristöä muokkaavat tekijät 1. (Ympäristö)katastrofit 2. Ilmastonmuutoksen vaikutukset 3. Maailman ja EU:n talouskehitys 4. Suomen talouskehitys 5. Matkustuskustannukset (mm. öljyn hinta) 6. Kuntatalouden heikkeneminen 7. Poliittiset päätökset ja sääntely 8. Liikenneyhteyksien kehitys 9. Maaseudun autioituminen ja kaupungistuminen 10. Itämeren alueen kilpailu 11. Suomen hintakilpailukyky 12. Brändien merkitys 13. Ulkomaiset matkailualan investoinnit Suomeen 14. Kehittyvien maiden keskiluokka matkailijaryhmänä 15. Euroopan sisäisen matkailun määrä 16. Kotimaan matkailun määrä 17. Internet ym. teknologia matkailun osana 18. Sosiaalinen media 19. Ikääntyminen 20. Vapaa-ajan määrä 21. Ympäristötietoisuuden lisääntyminen 22. Muutokset lomanviettotavoissa 23. Matkailu- ja tapahtumamieltymykset 24. Elämyshakuisuuden lisääntyminen 25. Osaavan työvoiman ja yrittäjien saatavuus (Muutostekijät eivät ole tärkeysjärjestyksessä) 7

8 E NNUSTETTAVUUS X X Muutostekijät Tekijöiden vaikuttavuus ja ennustettavuus 10 SUURI Ikääntyminen Osaavan työvoiman ja yrittäjien saatavuus Internet ym. teknologia matkailun osana Maaseudun autioituminen ja kaupungistuminen Kotimaan matkailun määrä Vapaa-ajan määrä Ympäristötietoisuuden Elämyshakuisuuden lisääntyminen Kuntatalouden heikkeneminen lisääntyminen Sosiaalinen media Brändien merkitys Matkailu- ja tapahtumamieltymykset Matkustuskustannukset Poliittiset päätökset ja sääntely Euroopan sisäisen Liikenneyhteyksien kehitys matkailun määrä Muutokset lomanviettotavoissa Kehittyvien maiden keskiluokka matkailijaryhmänä Itämeren alueen kilpailu Suomen talouskehitys Maailman ja EU:n Ulkomaiset investoinnit Suomeen talouskehitys Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen hintakilpailukyky (Ympäristö)katastrofit 2 PIENI PIENI 2 4 V A I K U T T A V U U S 6 8 SUURI 10 8

9 X Muutostekijät Muut ehdotetut muutostekijät Yksittäiset vastaukset kohtaan jokin muu, mikä Kulttuurimatkailun lisääntyminen (9,9)* Raideliikenteen puute (8,9) Rakennetukirahoituksen muutokset (8,8) Sinkkuus ja yksinhuoltajat (8,5) Rahan riittämättömyys (8,3) Alan koulutuksen alasajo (7,9) Lähiruoka (7,8) Alan tutkimuspanostukset (7,3) Maaseudun rauha (6,7) Suomalainen tuoteturvallisuus (6,7) * Ensimmäisenä arvona vaikuttavuus, toisena ennustettavuus 9

10 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 3 Seutukunnan matkailun profilointi- ja kehittämisteemat 10

11 X Matkailun profilointi Kysymysteksti Matkailun profilointi: Seutukunnan matkailumarkkinoinnissa on tärkeää profiloida aluetta oikein. Valitse KOLME tärkeintä profiilitekijää alla olevista ja aseta ne tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein) Merellisyys Luonto Tapahtumat Kulttuuriympäristö (historia ja perinteet) Elämykset Maaseutu ja kylät Ruoka ja ostokset Downshifting Matkailun valikoidut kärkikohteet Terveys ja liikunta Puhtaus ja ekologisuus Jokin muu, mikä 11

12 X Matkailun profiilitekijät Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat n=243 12

13 X Matkailun profiilitekijät Pohjois-Satakunnan vastaukset Pohjois-Satakunta n=43 13

14 X Matkailun profiilitekijät Porin seudun vastaukset Porin seutu n=113 14

15 X Matkailun profiilitekijät Rauman seudun vastaukset Rauman seutu n=65 15

16 X Matkailun profiilitekijät Pienten yritysten vastaukset Pieni yritys n=110 16

17 X Matkailun profiilitekijät Keskisuurten ja suurten yritysten vastaukset Keskisuuri tai suuri yritys n=20 17

18 X Matkailun profiilitekijät Kuntien ja kaupunkien vastaukset Kunta tai kaupunki n=55 18

19 X Matkailun profiilitekijät Kehittäjäorganisaatioiden vastaukset Kehittäjäorganisaatio n=12 19

20 X Matkailun profiilitekijät Oppilaitosten vastaukset Oppilaitos n=10 20

21 X Matkailun kehittämisteemat Kysymysteksti Matkailun kehittämisteemat: Valitse seudun KOLME tärkeintä matkailun kehittämisen teemaa ja aseta ne tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein). Palveluiden laadun kohottaminen Kestävän kehityksen huomioiminen matkailussa ja tapahtumatuotannossa Ympärivuorisuuden kehittäminen Tuotteistuksen kehittäminen Markkinoinnin kehittäminen Myyntikanavien kehittäminen Infrastruktuurin kehittäminen Lähi- ja lyhytmatkailun kehittäminen Kansainvälisen markkinoinnin kehittäminen Sosiaalisen median hyödyntäminen Matkailuyritysten keskinäisen yhteistyön kehittäminen Jokin muu, mikä 21

22 X Matkailun kehittämisen teemat Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat n=241 22

23 X Matkailun kehittämisen teemat Pohjois-Satakunta Pohjois-Satakunta n=43 23

24 X Matkailun kehittämisen teemat Porin seutu Porin seutu n=112 24

25 X Matkailun kehittämisen teemat Rauman seutu Rauman seutu n=65 25

26 X Matkailun kehittämisen teemat Pieni yritys Pieni yritys n=109 26

27 X Matkailun kehittämisen teemat Keskisuuri tai suuri yritys Keskisuuri tai suuri yritys n=20 27

28 X Matkailun kehittämisen teemat Kunta tai kaupunki Kunta tai kaupunki n=54 28

29 X Matkailun kehittämisen teemat Kehittäjäorganisaatio Kehittäjäorganisaatio n=12 29

30 X Matkailun kehittämisen teemat Oppilaitos Oppilaitos n=10 30

31 Matkailun X profilointi ja kehittämisteemat Muut ehdotetut tekijät Matkailun profiilitekijät Yksittäiset vastaukset kohtaan jokin muu, mikä Matkailun kehittämisen teemat Yksittäiset vastaukset kohtaan jokin muu, mikä Kulttuuri, taiteen eri muodot (1)* Nykykulttuuri (1) Kokemäenjoki (1) Kokemäenjoki (2) Kalastus oppaan kera (3) Yyteri (3) Kulttuuri (3) Tapahtumat (1) Paikallinen identiteetti (1)* Kulttuuri- ja taidelaitosten toiminta (1) Matkailun arvostuksen kehittäminen (1) 3000 hlö:n messukeskuksen rakentaminen (1) Kokemäen joen hyödyntäminen (1) Rahoituksen kehittäminen (2) Luonnonkohteiden ja kulttuurin yhteisvoima (3) Brändin luominen (3) * Numero kertoo arvostuksen väliltä 1-3 (1=tärkein) 31

32 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 4 Seutukunnalliset matkailun kilpailutekijät 32

33 X Kilpailukyvyn osa-alueiden vahvuudet ja heikkoudet Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat n=242 Kysymys: Arvioi seutukuntasi matkailusektorin kilpailukyvyn osaalueiden vahvuutta. Huomioita: Eri osaryhmien (seudullisten- tai organisaatiotyyppiin liittyvien ryhmien) vastausten jakaumat ovat hyvin samansuuntaiset kaikkien vastaajien n=242 vastausten kanssa. Tämän vuoksi tässä yhteydessä ei esitellä erikseen kaikkien osaryhmien vastausjakaumia. % 33

34 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 5 Infrastruktuurin kehittäminen 34

35 Infrastruktuurin X kehittäminen Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat n=239 % kaikista annetuista panoksista Kysymys: Sinulla on kymmenen panosta käytettävissä. Jaa ne siten, että hyöty seutukuntasi matkailulle olisi mahdollisimman suuri. Voit joko asettaa kaikki 10 panosta yhteen kehittämisalueeseen tai jakaa panokset kaikkien kesken kokonaislukuina. Huomioita: Seutukuntien sekä kuntien ja kaupunkien osajoukossa annettujen panosten jakaumat olivat melkein identtiset kaikkien vastaajien joukon panosjakauman kanssa. Majoitustilat Kauppa ja ostokset Tapahtuma-, elämys- ja ajanvietetilat Ravintola- ym.tilat Liikenneyhteydet Matkatoimisto- ja varausjärjestelmät Sähköiset matkatoimisto- ja varausjärjestelmät Ulkoilu, liikunta- ja urheilutilat 15% 7% 16% 5% 20% 4% 6% 6% Luonto- ja virkistysalueet Kokous- ja konferenssitilat 15% 5% Jokin muu, mikä Yhteensä 2% 100% 35

36 Infrastruktuurin X kehittäminen Organisaatiot Suuri tai keskisuuri yritys n=20 Pieni yritys n=108 Kehittäjäorganisaatio n=12 Oppilaitos n=10 Majoitustilat Kauppa ja ostokset Tapahtuma-, elämys- ja ajanvietetilat Ravintola- ym.tilat Liikenneyhteydet Matkatoimisto- ja varausjärjestelmät Sähköiset matkatoimisto- ja varausjärjestelmät Ulkoilu, liikunta- ja urheilutilat Luonto- ja virkistysalueet Kokous- ja konferenssitilat Jokin muu, mikä Yhteensä Yhteensä 36

37 X Infrastruktuurin kehittäminen Muut ehdotetut toimet Yksittäiset vastaukset kohtaan jokin muu, mikä Taide- ja kulttuuritarjonnan kehittäminen (10)* Kulttuuritilat (7) Kulttuuripalvelut (5) Uusi tapahtuma-/jäähalli (5) Taidekohteet (5) Opasteet (5) Matkailuyritykset (4) Yyteri (4) Oman identiteetin löytäminen (3) Majoitustilat (3) Yleisilme alueella (2) Historialliset kohteet (2) Internet mainostajana (2) * Numero kertoo panostuksen väliltä 1-10 (max.10) 37

38 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 6 Palveluiden kehittäminen 38

39 Palveluiden X kehittäminen Kaikki vastaajat Kysymys: Sinulla on kymmenen panosta käytettävissä. Jaa ne siten, että hyöty seutukuntasi matkailulle olisi mahdollisimman suuri. Voit joko asettaa kaikki 10 panosta yhteen kehittämisalueeseen, tai jakaa ne kaikkien kesken kokonaislukuina Huomioita: Kuntien ja kaupunkien edustajien osajoukossa annettujen panosten jakaumat olivat melkein identtiset kaikkien vastaajien joukon panosjakaman kanssa. Ainoana erona nousi se, että perhematkailu ja tapahtumamatkailu koettiin kuntien ja kaupunkien edustajien vastauksissa hieman luontomatkailua tärkeämmiksi Työ- ja liikematkailu Luontomatkailu Liikunta- ja hyvinvointimatkailu Kulttuurimatkailu (historia- ja perinnematkailu) Perhematkailu Seniorimatkailu Tapahtumamatkailu Kaikki vastaajat n=239 % 8% 16% 9% 16% 13% 7% 13% kaikista annetuista panoksista Taulukossa esiintyvien palveluiden kehittämisen kohteiden lisäksi vastauksissa ehdotettiin seuraavia: Taide- ja kulttuurimatkailu (10)* Terveysmatkailu (1) Yyteri (4) Ruoka- ja ostosmatkailu Elämysmatkailu Jokin muu, mikä Yhteensä 6% 12% 1% 100% Numero kertoo panostuksen väliltä 1-10 (max.10) 39

40 Palveluiden X kehittäminen Seutukunnat Pohjois-Satakunnan seutu n=42 Porin seutu n=113 Rauman seutu n=83 Kaikki vastaajat n=239 Työ- ja liikematkailu Luontomatkailu Liikunta- ja hyvinvointimatkailu Kulttuurimatkailu (historia- ja perinne) Perhematkailu Seniorimatkailu Tapahtumamatkailu Ruoka- ja ostosmatkailu Elämysmatkailu Jokin muu, mikä Yhteensä Yhteensä 40

41 Palveluiden X kehittäminen Muut organisaatiot Pieni yritys n=108 Suuri tai keskisuuri yritys n=20 Kehittäjäorganisaatio n=8 Oppilaitos n=12 Työ- ja liikematkailu Luontomatkailu Liikunta- ja hyvinvointimatkailu Kulttuurimatkailu (historiaja perinnematkailu) Perhematkailu Seniorimatkailu Tapahtumamatkailu Ruoka- ja ostosmatkailu Elämysmatkailu Jokin muu, mikä Yhteensä Yhteensä 41

42 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 7 Markkinointikanavat 42

43 Markkinointikanavat X Kaikki vastaajat Kysymys: Sinulla on kymmenen panosta käytettävissä. Jaa ne siten, että hyöty seutukuntasi matkailulle olisi mahdollisimman suuri. Voit joko asettaa kaikki 10 panosta yhteen kehittämisalueeseen tai jakaa ne kaikkien kesken kokonaislukuina Huomioita: Seutukuntien osajoukoissa annettujen panosten jakaumat olivat melkein identtiset kaikkien vastaajien joukon panosjakauman kanssa. Ainoiksi eroiksi nousivat: 1. Porin Seudulla markkinointiyhteistyö eri toimijoiden kanssa arvotettiin 4% tärkeämmäksi kuin kaikkien vastaajien yhteisprosenteissa. Pohjois-Satakunnan Seudulla tämä arvotettiin taas 4% vähemmän tärkeäksi. 2. Rauman seudulla painotettiin 2% kaikkien vastaajien yhteisprosentteja enemmän markkinointia sosiaalisen median ja internet-sivustojen kautta. Myös kuntien ja kaupunkien edustajien vastaukset olivat samansuuntaiset kaikkien vastaajien vastausten jakauman kanssa. Ainoana erona oli, että fokusoitu markkinointi eri asiakasryhmien medioissa nousi kuntien ja kaupunkien edustajien vastauksissa sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin edelle. Internet-sivustot ja sähköinen markkinointi Markkinointitilaisuudet matkanjärjestäjille Perinteiset esitteet ja lehtimainonta Radiomainonta TV-mainonta Markkinointi sosiaalisessa mediassa Fokusoitu markkinointi eri asiakasryhmien medioissa Markkinointiyhteistyö eri toimijoiden kanssa ml. halpalentoyhtiöt Messuosallistumiset ja myyntikiertueet Jokin muu, mikä Kaikki vastaajat n=238 Yhteensä % 25% 11% 8% 4% 11% 14% 11% 9% 8% 0% 100% kaikista annetuista panoksista 43

44 Markkinointikanavat X Muut organisaatiot Pieni yritys n=108 Suuri tai keskisuuri yritys n=20 Kehittäjäorganisaatio n=12 Oppilaitos n=10 Internet-sivustot ja sähköinen markkinointi Markkinointitilaisuudet matkanjärjestäjille Perinteiset esitteet ja lehtimainonta Radiomainonta TV-mainonta Markkinointi sosiaalisessa mediassa Fokusoitu markkinointi eri asiakasryhmien medioissa Markkinointiyhteistyö eri toimijoiden kanssa ml. halpalentoyhtiöt Messuosallistumiset ja myyntikiertueet Jokin muu, mikä Yhteensä Yhteensä 44

45 X Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidekysely 2012 OSA 8 Satakunnan matkailun organisoituminen ja kehittäminen 45

46 X Organisoituminen, kehittäminen ja markkinointi Kaikki vastaajat Kysymys: Pohdi tässä kysymyksessä tilannetta maakunnan tason toiminnan ja organisaation kannalta. Satakunnan matkailun organisoitumisen, kehittämisen ja markkinoinnin pitäisi: 1. Säilyä entisellään 2. Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja 3. Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista 4. Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella 5. Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti 6. Jokin muu Kaikki vastaajat n=239 46

47 X Organisoituminen, kehittäminen ja markkinointi Seutukunnat Pohjois-Satakunta n=42 Porin seutu n=112 Rauman seutu n=63 Jokin muu Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja Säilyä entisellään 47

48 X Organisoituminen, kehittäminen ja markkinointi Organisaatiot (1/2) Pieni yritys n=108 Kunta tai kaupunki n=45 Säilyä entisellään Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti Keskisuuri tai suuri yritys n=20 Jokin muu Säilyä entisellään Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti Jokin muu Säilyä entisellään Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti 48 Jokin muu

49 X Organisoituminen, kehittäminen ja markkinointi Organisaatiot (2/2) Kehittäjäorganisaatio n=12 Oppilaitos n=10 Jokin muu Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja Säilyä entisellään Jokin muu Painottua seutukunnallisen toiminnan tukemiseen maakunnallisten linjausten mukaisesti Keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan osaa toiminnoista Keskittyä maakunnalliselle tasolle, jolle luotaisiin uusi organisaatio hoitamaan näitä kaikkia toimintoja Säilyä entisellään 49

50 X Organisoituminen, kehittäminen ja markkinointi Lisäkysymykset 1. lisäkysymys: Jos valitsit edellisessä kysymyksessä jonkin muun vaihtoehdon kuin "säilyä entisellään," voit tässä tarkentaa näkemystäsi siitä, miten maakunnallisen tason matkailun kehittämisen ja markkinoinnin tulisi suunnata voimavaransa ja organisoitua, jotta se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla oman seutukuntasi / yrityksesi / matkailukohteesi menestystä. Ehdotettuja keinoja organisoitumiseen, kehittämiseen ja markkinointiin teemoittain: Yhteistyö ja verkostoituminen Yhteinen matkailumarkkinointi (ja/tai myynti) Selkeät ja toimivat markkinointikanavat Päällekkäisyyksien karsiminen Osallistumisen vahvistaminen Osaavien vastuuhenkilöiden veturien löytäminen Matkailumarkkinoinnin tasapuolisuus Matkailun kehittäminen Osaamisen kehittäminen Alueellisen / seudullisen identiteetin löytäminen Kritiikki: Vaikuttamisen vaikeus Kuntapolitiikan dominoivuus Kolmannen sektorin heikko taloudellinen asema 2. lisäkysymys: Jos ehdotat uudenlaista organisoitumista ja lisäpanostusta, minkälaisin resurssein olisit oman organisaatiosi puolesta valmis tukemaan maakuntatasoista yhteistoimintaa? Osallistumalla markkinointitapahtumiin Tekemällä kilpailijasta yhteistyökumppani Komissioilla Hankkeisiin osallistumisella Rahallisella osallistumisella Toisaalta painotettiin resurssien rajallisuutta 50

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Pohjois-Satakunnan seudullinen työpaja Tulokset

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Pohjois-Satakunnan seudullinen työpaja Tulokset Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma Pohjois-Satakunnan seudullinen työpaja Tulokset Kuntoutuskeskus Kankaanpää, kokoustila Alakaari 22.5.2012 klo 16.30-20.00

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Porin seutukunta Rauman seutukunta Pohjois-Satakunta Muu

Porin seutukunta Rauman seutukunta Pohjois-Satakunta Muu 1 Nykyhetki: Miten kilpailukykyiseksi arvioit Satakunnan asuin- ja elinympäristönä keskimäärin muuhun Suomeen verrattuna? Keskiarvoprofiilit seutukunnan mukaan. Asteikko: 1 heikko 5 erittäin hyvä. Aikuiskoulutustarjonta

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021 Osaamis- ja rakennetekijät maakunnan aluekehittämisen voimavaroina tai rajoitteina / Osaamisprofiilikysely Teollisuuden toimintaympäristön TKI-foorumi 7.3.2017 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa: Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen lainsäädännöllisen kehityksen ennustettavuudesta ja poliittisesta

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Vastaajat seutukunnittain. Vastaajien taustaorganisaatio

Vastaajat seutukunnittain. Vastaajien taustaorganisaatio 1 Satakunnan maakuntaohjelma 7 1 Internet-kyselyn suorat jakaumat 1. Taustamuuttujat Vastaajat seutukunnittain 18 16 14 1 1 8 6 4 Porin seutukunta Rauman seutukunta Pohjois- Satakunta Satakunnan ulkopuolella

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021 Osaamis- ja rakennetekijät maakunnan aluekehittämisen voimavaroina tai rajoitteina / Osaamisprofiilikyselyn tulosten tiivistelmä helmikuu 2017 Satakuntaliitto vastaa

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari Työpajan 1 (laatu) yhteenveto 1. Alkuperä esiin ja sille arvostus 2. Ammattitaito ja osaaminen 3. Luokitus ja kriteerit 4. Palvelu 5. Tietologistiikka KOKONAISUUDEN MERKITYS = ELÄMYS Työpaja 2, jakelutiet

Lisätiedot

SATAKUNNAN MATKAILUPARLAMENTTI Miten tunnistan ja tavoitan kansainvälisiä kohdemarkkinoita?

SATAKUNNAN MATKAILUPARLAMENTTI Miten tunnistan ja tavoitan kansainvälisiä kohdemarkkinoita? SATAKUNNAN MATKAILUPARLAMENTTI 12.10.17 Miten tunnistan ja tavoitan kansainvälisiä kohdemarkkinoita? Miten tehdä oikeita ratkaisuja, ja valita oikea suunta? LÄHTÖKOHDAT - motivaatio, halu kehittää omaa

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa ajan viettoon. (*****) Jyväskylä kasvaa pienemmät kaupungit

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

RegTour-malli (Alueellisen matkailun numeerinen laskentamalli)

RegTour-malli (Alueellisen matkailun numeerinen laskentamalli) Kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö RegTour-malli (Alueellisen matkailun numeerinen laskentamalli) MALLI 1. Varsinais-Suomen ja Turun seudun matkailutulo ja -työllisyys 2011-2012 MALLI 2. Satakunnan, sen

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2011

Alueiden kilpailukyky 2011 Valtakunnalliset sekä taustamuuttujakohtaiset tulokset 1 Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat/vaikuttavat yrityksenne sijaintiin ja toimintaedellytyksiin alueella? Kaikki vastaajat, n=1280 Yritykselle

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:56:40 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus Kunta soten jälkeen Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista Kuntarahoitus 1 Tutkimuksen tavoite ja taustaa Kuntarahoitus halusi kartoittaa kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

gosaimaa yhteismarkkinointi

gosaimaa yhteismarkkinointi gosaimaa yhteismarkkinointi Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta Yhteinen viesti kaikessa markkinoinnissa Syöttöpeliä

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Satakuntaliiton ajankohtaiset ja katsaus matkailun tulo- ja työllisyysselvitykseen

Satakuntaliiton ajankohtaiset ja katsaus matkailun tulo- ja työllisyysselvitykseen Satakuntaliiton ajankohtaiset ja katsaus matkailun tulo- ja työllisyysselvitykseen SATAKUNNAN MATKAILUPARLAMENTTI VUOJOEN KARTANO, EURAJOKI 24.11.2016 Uudet maakunnat vastaavat: Sosiaali- ja terveydenhuollosta,

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin

Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin Seutuseminaari 15.11.2012 Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin Petri Jylhä Kaustisen seudun mahdollisuuksia Luonnonvara-ala kokonaisuudessaan Maatilatalous, metsätalous, turkistalous, (bio)energia Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat 5. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite SIVU 2 Koulutuspäivän jälkeen osallistujalla

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Kysely järjestöille ja yhdistyksille

Kysely järjestöille ja yhdistyksille Kysely järjestöille ja yhdistyksille Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti syksyllä 2017 toimintansa keskipohjanmaalaisten

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:33:58 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Miksi ennakoida? Tietoista ja tavoitteellista tulevaisuuden ennakointia Ilmiön esiintyminen ja ilmiöstä tietämisen määrä Pari paikallista tapausta

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

Culture EDEN in Finland -kilpailu

Culture EDEN in Finland -kilpailu KILPAILULOMAKE Kohdetta edustava taho täyttää kilpailulomakkeen. Lomakkeen kaikkiin kohtiin tulee vastata. Tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään ensisijaisesti kohteitten arviointiin, jonka

Lisätiedot

Puistojen Kotkan markkinointi Viestintäpäällikkö Marja Metso, Kotkan kaupunki

Puistojen Kotkan markkinointi Viestintäpäällikkö Marja Metso, Kotkan kaupunki Puistojen Kotkan markkinointi Viestintäpäällikkö Marja Metso, Kotkan kaupunki Sisältö Alueen elinvoima keskiössä 3 Kotkan vetovoiman kriittiset tekijät 6 Puistotoimi, kotiseutuylpeys, matkailu ja uudet

Lisätiedot

Maaseutumatkailusta elinvoimaa

Maaseutumatkailusta elinvoimaa Sata matkaa maalle! Maaseutumatkailusta elinvoimaa Projektipäällikkö Soile Vahela Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke, SAMK 1.9.2013 31.12.2014 Sata matkaa maalle! Esitys Mitä maaseutumatkailu

Lisätiedot