Alueiden kilpailukyky 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueiden kilpailukyky 2011"

Transkriptio

1 Valtakunnalliset sekä taustamuuttujakohtaiset tulokset 1

2 Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat/vaikuttavat yrityksenne sijaintiin ja toimintaedellytyksiin alueella? Kaikki vastaajat, n=1280 Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Liikenneyhteydet / hyvä saavutettavuus 25 % 24 % 41 % 37 % 21 % 23 % Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö Yritysten väliset yhteistyömahdollisuudet Kunnan /alueen hyvä imago Alueella on kasvukeskus (esim. maakunnan keskus/ alue on kasvava) Markkinoiden läheisyys Elinkeinorakenteen monipuolisuus Ammattikorkeakoulun sijaitseminen alueella Asuntojen saatavuus Ammattiopistojen ja muiden keskiasteen koulujen sijaitseminen alueella Asuntojen hinta Julkiset peruspalvelut (mm. koulut, päivähoito, terveydenhuolto) Alihankkijoiden saatavuus Yliopiston/korkeakoulun sijaitseminen alueella 11 % 12 % 12 % 20 % 20 % 12 % 11 % 7 % 10 % 6 % 5 % 7 % 13 % 40 % 36 % 35 % 31 % 36 % 34 % 30 % 23 % 26 % 23 % 30 % 32 % 31 % 25 % 20 % 29 % 34 % 26 % 33 % 30 % 26 % 24 % Työvoimakustannusten alentuminen Tuotantokustannusten alentuminen Tietyn toimialaklusterin sijaitseminen paikkakunnalla Kuntien tukitoimet ja yrityspalvelut (ml. tonttien, toimitilojen saatavuus) Lopputuotteen kuljetuskustannusten alentuminen 8 % 7 % 8 % 6 % 8 % 21 % 19 % 23 % 19 % 18 % 30 % 24 % 24 % 21 % Jokin muu, mikä? 24 % 11 % 8 % Raaka-ainekuljetuskustannusten alentuminen 6 % 16 % 20 % Ulkomaalaisen työvoiman saatavuus 1 % 7 % 18 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin paljon Paljon Jonkin verran 2

3 Sijaintipaikkatekijät - Yliopiston/korkeakoulun sijaitseminen alueella Erittäin paljon Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan 13 % 23 % 24 % 20 % 20 % alle 50 (N=771) 11 % 21 % 24 % 20 % 24 % (N=268) 13 % 26 % 23 % 21 % 17 % 250- (N=241) 21 % 29 % 25 % 16 % 9 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 3

4 Sijaintipaikkatekijät - Ammattikorkeakoulun sijaitseminen alueella Erittäin paljon Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan 11 % 30 % 16 % 16 % alle 50 (N=771) 9 % 16 % 20 % (N=268) 13 % 34 % 15 % 10 % 250- (N=241) 17 % 35 % 26 % 15 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 4

5 Sijaintipaikkatekijät - Ammattiopistojen ja muiden keskiasteen koulujen sijaitseminen alueella Erittäin paljon Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan 10 % 26 % 19 % 17 % alle 50 (N=771) 7 % 24 % 21 % 22 % (N=268) 13 % 34 % 25 % 18 % 9 % 250- (N=241) 16 % 33 % 25 % 16 % 10 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 5

6 Sijaintipaikkatekijät - Ammattikorkeakoulun sijaitseminen alueella 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 11 % 30 % Uusimaa (N=214) 6 % 22 % 31 % Erittäin paljon Länsi-Suomi (N=621) 13 % 31 % Paljon Jonkin verran Itä-Suomi (N=335) 9 % 30 % Pohjois-Suomi (N=110) 19 % 40 % 21 % 6

7 Sijaintipaikkatekijät - Ammattiopistojen ja muiden keskiasteen koulujen sijaitseminen alueella 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 10 % 26 % Uusimaa (N=214) 6 % 19 % Erittäin paljon Länsi-Suomi (N=621) 10 % Paljon Jonkin verran Itä-Suomi (N=335) 9 % 32 % 22 % Pohjois-Suomi (N=110) 18 % 31 % 29 % 7

8 Eri tekijöiden vaikutus yrityksen sijaintipäätökseen oppilaitokset 2011, n=1280 Erittäin paljon Paljon Jonkin verran Ammattikorkeakoulun sijaitseminen alueella % 14 % 26 % % 17 % 24 % % 22 % 30 % % 30 % Ammattiopistojen ja muiden keskiasteen koulujen sijaitseminen alueella % 18 % % 19 % 26 % % 20 % 32 % % 26 % Yliopiston/korkeakoulun sijaitseminen alueella % 14 % 21 % % 12 % 24 % % 13 % 21 % % 19 % 25 % % 23 % 24 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 8

9 Kuinka paljon alueellanne olisi kiinnitettävä huomiota alla lueteltujen elämisen laatua koskevien kilpailukykytekijöiden kehittämiseen? n=1280 Erittäin paljon Melko paljon Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö 62 % Terveydenhuolto 21 % 65 % Koulut 22 % 62 % Päivähoito Omien tarpeiden mukaisten asuntojen / tonttien saatavuus Harrastusmahdollisuudet 19 % 14 % 23 % 63 % 63 % 56 % Julkiset liikenneyhteydet 26 % 48 % Kulttuuripalvelut 6 % 43 % Kansainväliset koulut 11 % 34 % Muu, mikä? 22 % 15 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 9

10 Kuinka paljon seuraaviin asioihin pitäisi alueellanne panostaa yrityksenne kilpailukyvyn parantamiseksi? n=1280 Nykyisen liikenneinfrastruktuurin ylläpito ja kunnostaminen 34 % 37 % 23 % Tietoliikenneyhteydet 36 % 39 % 19 % Valtateiden ja moottoriteiden rakentaminen 25 % 31 % Joukkoliikenne 13 % 31 % 37 % Rautatieliikenne 20 % 29 % 26 % Lentoliikenne 17 % Alueenne suorat kansainväliset yhteydet 17 % Satamat ja vesiliikenne 13 % 18 % 24 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin paljon Paljon Jonkin verran 10

11 Kuinka paljon seuraaviin asioihin pitäisi alueellanne panostaa yrityksenne kilpailukyvyn parantamiseksi? n=1280 Nykyisen liikenneinfrastruktuurin ylläpito ja kunnostaminen % 35 % % 35 % 31 % % 37 % % 37 % 23 % Tietoliikenneyhteydet % 38 % 23 % % 36 % 26 % % 36 % 20 % % 39 % 19 % Valtateiden ja moottoriteiden rakentaminen % 26 % % 29 % % % 31 % Joukkoliikenne % 30 % 37 % % 31 % 37 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin paljon Paljon Jonkin verran 11

12 Kuinka paljon seuraaviin asioihin pitäisi alueellanne panostaa yrityksenne kilpailukyvyn parantamiseksi? n=1280 Rautatieliikenne % 14 % 24 % % 15 % % 24 % 31 % % 29 % 26 % Lentoliikenne % 15 % 25 % % 14 % 23 % % 20 % 29 % % Alueenne suorat kansainväliset yhteydet % 17 % 23 % % 18 % 25 % % 20 % 29 % % Satamat ja vesiliikenne % 13 % 19 % % 13 % 21 % % 12 % 26 % % 18 % 24 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Erittäin paljon Paljon Jonkin verran 12

13 Yrityksen kilpailukyvyn parantaminen - Valtateiden ja moottoriteiden rakentaminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 25 % 31 % Uusimaa (N=214) 17 % 30 % 31 % Erittäin paljon Länsi-Suomi (N=621) 26 % 30 % Paljon Jonkin verran Itä-Suomi (N=335) 26 % 36 % 26 % Pohjois-Suomi (N=110) 30 % 26 % 29 % 13

14 Yrityksen kilpailukyvyn parantaminen - Rautatieliikenne 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 20 % 29 % 26 % Uusimaa (N=214) 18 % Erittäin paljon Länsi-Suomi (N=621) 19 % 25 % Paljon Jonkin verran Itä-Suomi (N=335) 20 % 34 % Pohjois-Suomi (N=110) 35 % 22 % 14

15 Yrityksen kilpailukyvyn parantaminen - Lentoliikenne 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 17 % Uusimaa (N=214) 7 % 25 % 33 % Erittäin paljon Länsi-Suomi (N=621) 18 % Paljon Jonkin verran Itä-Suomi (N=335) 13 % 30 % Pohjois-Suomi (N=110) 36 % 34 % 17 % 15

16 Yrityksen kilpailukyvyn parantaminen - Satamat ja vesiliikenne 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 13 % 18 % 24 % Uusimaa (N=214) 8 % 22 % Erittäin paljon Länsi-Suomi (N=621) 14 % 18 % 22 % Paljon Jonkin verran Itä-Suomi (N=335) 10 % 11 % 29 % Pohjois-Suomi (N=110) 22 % 18 % 16

17 Yrityksen kilpailukyvyn parantaminen - Alueen suorat kv. yhteydet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 17 % Uusimaa (N=214) 13 % 30 % 29 % Erittäin paljon Länsi-Suomi (N=621) 19 % 26 % Paljon Jonkin verran Itä-Suomi (N=335) 12 % 30 % 30 % Pohjois-Suomi (N=110) 31 % 29 % 24 % 17

18 Yrityksen kilpailukyvyn parantaminen - Joukkoliikenne 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 13 % 31 % 37 % Uusimaa (N=214) 23 % 33 % 34 % Erittäin paljon Länsi-Suomi (N=621) 9 % 31 % 36 % Paljon Jonkin verran Itä-Suomi (N=335) 11 % 30 % 41 % Pohjois-Suomi (N=110) 17 % 29 % 34 % 18

19 Mainitkaa kolme tärkeintä keinoa, jolla julkisen vallan pitäisi vaikuttaa /tukea aluekehitystä/alueenne kilpailukykyä n=1280 Liikenneyhteyksien kehittäminen 52 % Työnantajamaksujen alentaminen Siirtää julk. palvelutuotantoa enemmän yritysten hoidettavaksi (esim. kunnan itse tuottamat palvelut) Koulutus Yritysten kansainvälistymisen edistäminen Kaavoitus Verohelpotusten alueellinen kohdentaminen Olemassa olevien palvelujen turvaaminen Muu alueellisesti suunnattu tuki (esim. työllistämistoimet) Valtion virastojen/työpaikkojen hajasijoittaminen Yritystukien (korkotuet, investointituet) suuntaaminen muuttotappioalueille Työmatkakulujen vähennysoikeus Etätyöskentelyn tukeminen (esim. tietoliikenneyhteyksiä parantamalla) Asuntotuotannon tukeminen Työperäisen maahanmuuton edistäminen Yritysten hajasijoittamisen tukeminen Kuljetustuki Polttoainekustannusten porrastaminen alueellisesti Jokin muu, mikä? 22 % 21 % 19 % 17 % 15 % 13 % 11 % 10 % 10 % 9 % 7 % 7 % 6 % 5 % 4 % 4 % 26 % 43 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 19

20 Koetteko, että alueen työnhakijoiden koulutustaso ja osaaminen vastaavat yrityksenne tarpeita? n=1280 Kyllä Ei 73 % 20

21 Koetteko, että alueen työnhakijoiden koulutustaso ja osaaminen vastaavat yrityksenne tarpeita? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 73 % Teollisuus (N=420) 73 % Rakentaminen (N=83) 60 % 40 % Kyllä Ei Kauppa (N=162) 79 % 21 % Palvelut (N=615) 73 % 21

22 Onko yrityksellänne ollut ongelmia saada työvoimaa viime vuosina? n= % 40 % Kyllä Ei 55 % Ei kokemusta / ei lisätyövoimantarvetta 22

23 Onko yrityksellänne ollut ongelmia saada työvoimaa viime vuosina? Kyllä Ei Ei kokemusta / ei lisätyövoimantarvetta 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 40 % 55 % 6 % Teollisuus (N=420) 40 % 57 % 3 % Rakentaminen (N=83) 59 % 38 % 4 % Kauppa (N=162) 31 % 64 % 5 % Palvelut (N=615) 39 % 53 % 8 % 23

24 Onko yrityksellänne ongelmia saada työvoimaa tällä hetkellä? n= % 29 % Kyllä Ei Ei kokemusta / ei lisätyövoimantarvetta 63 % 24

25 Onko yrityksellänne ongelmia saada työvoimaa tällä hetkellä? Kyllä Ei Ei kokemusta / ei lisätyövoimantarvetta 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 29 % 63 % 8 % Teollisuus (N=420) 67 % 7 % Rakentaminen (N=83) 35 % 58 % 8 % Kauppa (N=162) 24 % 68 % 8 % Palvelut (N=615) 30 % 60 % 10 % 25

26 Onko yrityksellänne kokemusta oppilaitosyhteistyöstä viimeisen kolmen vuoden aikana? n=1280 Kyllä Ei 72 % 26

27 Onko yrityksellänne kokemusta oppilaitosyhteistyöstä viimeisen kolmen vuoden aikana? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 72 % Teollisuus (N=420) 76 % 24 % Rakentaminen (N=83) 67 % 33 % Kyllä Ei Kauppa (N=162) 65 % 35 % Palvelut (N=615) 71 % 29 % 27

28 Kokemus oppilaitosyhteistyöstä viime vuosina 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 72 % Uusimaa (N=214) 60 % 40 % Kyllä Länsi-Suomi (N=621) 72 % Ei Itä-Suomi (N=335) 75 % 25 % Pohjois-Suomi (N=110) 85 % 15 % 28

29 Minkä oppilaitoksen kanssa yrityksenne on tehnyt yhteistyötä? n=913 Ammattikorkeakoulu 74 % Ammatillinen oppilaitos 61 % Yliopisto 44 % Peruskoulun yläkoulu 16 % Lukio 11 % Peruskoulun alakoulu 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 29

30 Yhteistyö yritysten ja alueen viranomaisten välillä 2011 n=1280 Yhteistyö yritysten ja TE-keskusten välillä % 24 % 12 % % 30 % Yhteistyö yritysten ja ELY-keskusten välillä % 32 % 35 % Yhteistyö yritysten ja Aluehallintoviraston kanssa % 18 % 37 % Yhteistyö yritysten ja kuntien välillä % 21 % 19 % % 25 % 31 % % 32 % 34 % Yhteistyö yritysten ja maakuntanne liiton välillä % 5 % 21 % % 8 % 20 % % 15 % 29 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Erittäin hyvin Hyvin Kohtuullisesti 30

31 Yhteistyö yritysten ja ELY-keskusten välillä? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 5 % 32 % 35 % 7 % 3 % 18 % Teollisuus (N=420) 7 % 38 % 33 % 5 % 4 % 13 % Rakentaminen (N=83) 1 % 22 % 45 % 9 % 2 % 21 % Kauppa (N=162) 3 % 20 % 31 % 6 % 4 % 36 % Palvelut (N=615) 5 % 32 % 36 % 9 % 3 % 16 % Erittäin hyvin Hyvin Kohtuullisesti Heikosti Erittäin heikosti Ei kokemusta 31

32 Yritysten ja viranomaisten välinen yhteistyö - Yhteistyö yritysten ja ELY-keskusten välillä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 5 % 32 % 35 % Uusimaa (N=214) 1 % 16 % 36 % Erittäin hyvin Länsi-Suomi (N=621) 5 % 32 % 34 % Hyvin Kohtuullisesti Itä-Suomi (N=335) 6 % 38 % 36 % Pohjois-Suomi (N=110) 7 % 40 % 34 % 32

33 Yhteistyö yritysten ja aluehallintoviraston kanssa? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2 % 18 % 37 % 9 % 3 % 32 % Teollisuus (N=420) 1 % 23 % 36 % 9 % 2 % 29 % Rakentaminen (N=83) 11 % 40 % 9 % 4 % 36 % Kauppa (N=162) 3 % 14 % 33 % 9 % 1 % 42 % Palvelut (N=615) 2 % 17 % 39 % 8 % 3 % 31 % Erittäin hyvin Hyvin Kohtuullisesti Heikosti Erittäin heikosti Ei kokemusta 33

34 Yhteistyö yritysten ja kuntien välillä? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 6 % 32 % 34 % 10 % 4 % 13 % Teollisuus (N=420) 7 % 37 % 32 % 9 % 5 % 10 % Rakentaminen (N=83) 9 % 21 % 35 % 13 % 6 % 16 % Kauppa (N=162) 3 % 37 % 30 % 8 % 4 % 17 % Palvelut (N=615) 6 % 29 % 37 % 10 % 4 % 14 % Erittäin hyvin Hyvin Kohtuullisesti Heikosti Erittäin heikosti Ei kokemusta 34

35 Yhteistyö yritysten ja maakuntanne liiton välillä? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2 % 15 % 30 % 10 % 4 % 40 % Teollisuus (N=420) 2 % 18 % 10 % 5 % 37 % Rakentaminen (N=83) 1 % 6 % 31 % 10 % 4 % 49 % Kauppa (N=162) 3 % 18 % 22 % 9 % 3 % 46 % Palvelut (N=615) 3 % 14 % 32 % 10 % 4 % 38 % Erittäin hyvin Hyvin Kohtuullisesti Heikosti Erittäin heikosti Ei kokemusta 35

36 Kannatatteko yritystukien karsimista? n= % Kyllä Ei En osaa sanoa 40 % 36

37 Kannatatteko yritystukien karsimista? 40 % 34 % alle 50 (N=771) 26 % 40 % 34 % (N=268) 41 % 31 % 250- (N=241) 29 % 37 % 34 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä Ei En osaa sanoa 37

38 Kannatatteko yritystukien karsimista? Kyllä Ei En osaa sanoa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 40 % 34 % Teollisuus (N=420) 25 % 48 % Rakentaminen (N=83) 36 % 37 % Kauppa (N=162) 31 % 21 % 48 % Palvelut (N=615) 39 % 34 % 38

39 Onko alueellanne tarvetta yhdistää kuntia suuremmiksi kokonaisuuksiksi? n= % 21 % Kyllä Ei En osaa sanoa 69 % 39

40 Onko alueellanne tarvetta yhdistää kuntia suuremmiksi kokonaisuuksiksi? Kyllä Ei En osaa sanoa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 69 % 21 % 10 % Teollisuus (N=420) 67 % 21 % 12 % Rakentaminen (N=83) 73 % 22 % 5 % Kauppa (N=162) 66 % 23 % 11 % Palvelut (N=615) 71 % 20 % 9 % 40

41 Onko alueellanne tarvetta yhdistää kuntia suuremmiksi kokonaisuuksiksi? Kyllä Ei En osaa sanoa 69 % 21 % 10 % alle 50 (N=771) 64 % 24 % 12 % (N=268) 76 % 16 % 8 % 250- (N=241) 78 % 17 % 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 41

42 Koetteko, että alueenne yrityksiä huomioidaan riittävästi julkisissa hankinnoissa? n= % 22 % Kyllä Ei En osaa sanoa 48 % 42

43 Koetteko, että alueenne yrityksiä huomioidaan riittävästi julkisissa hankinnoissa? Kyllä Ei En osaa sanoa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 22 % 48 % 31 % Teollisuus (N=420) 20 % 39 % 41 % Rakentaminen (N=83) 33 % 42 % 25 % Kauppa (N=162) 23 % 49 % Palvelut (N=615) 21 % 54 % 25 % 43

44 Koetteko, että alueenne yrityksiä huomioidaan riittävästi julkisissa hankinnoissa? Kyllä Ei En osaa sanoa 22 % 48 % 31 % alle 50 (N=771) 18 % 52 % 30 % (N=268) 43 % 30 % 250- (N=241) 39 % 34 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 44

45 Mainitkaa kolme tärkeintä keinoa, jolla julkisen vallan pitäisi vaikuttaa /tukea aluekehitystä/alueenne kilpailukykyä Kaikki vastaajat (N=1280) Teollisuus (N=420) Rakenta minen (N=83) Kauppa (N=162) Palvelut (N=615) Liikenneyhteyksien kehittäminen 52 % 53 % 49 % 52 % 51 % Työnantajamaksujen alentaminen 43 % 46 % 40 % 52 % 39 % Siirtää julkista palvelutuotantoa enemmän yritysten hoidettavaksi (esim. kunnan itse tuottamat palvelut) 26 % 14 % 36 % 22 % 33 % Koulutus 22 % 24 % 22 % 15 % 22 % Yritysten kansainvälistymisen edistäminen 21 % 30 % 11 % 13 % 20 % Kaavoitus 19 % 14 % 30 % 32 % 18 % Verohelpotusten alueellinen kohdentaminen 17 % 17 % 23 % 15 % 16 % Olemassa olevien palvelujen turvaaminen 15 % 15 % 11 % 17 % 15 % Muu alueellisesti suunnattu tuki (esim. työllistämistoimet) 13 % 15 % 7 % 15 % 11 % Valtion virastojen/työpaikkojen hajasijoittaminen 11 % 8 % 8 % 12 % 12 % Yritystukien (korkotuet, investointituet) suuntaaminen muuttotappioalueille 10 % 15 % 8 % 7 % 9 % Työmatkakulujen vähennysoikeus 10 % 10 % 14 % 9 % 9 % Etätyöskentelyn tukeminen (esim. tietoliikenneyhteyksiä parantamalla) 9 % 6 % 1 % 9 % 11 % Asuntotuotannon tukeminen 7 % 4 % 17 % 12 % 7 % Työperäisen maahanmuuton edistäminen 7 % 9 % 7 % 2 % 7 % Yritysten hajasijoittamisen tukeminen 6 % 4 % 6 % 4 % 8 % Kuljetustuki 5 % 10 % 2 % 3 % 3 % Polttoainekustannusten porrastaminen alueellisesti 4 % 4 % 4 % 2 % 5 % Jokin muu, mikä? 4 % 5 % 2 % 5 % 4 % 45

46 Koetteko, että alueen työnhakijoiden koulutustaso ja osaaminen vastaavat yrityksenne tarpeita? Kyllä Ei 73 % alle 50 (N=771) 72 % (N=268) 71 % 29 % 250- (N=241) 78 % 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 46

47 Onko yrityksellänne ollut ongelmia saada työvoimaa viime vuosina? Kyllä Ei Ei kokemusta / ei lisätyövoimantarvetta 40 % 55 % 6 % alle 50 (N=771) 38 % 53 % 9 % (N=268) 47 % 52 % 1 % 250- (N=241) 38 % 61 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 47

48 Onko yrityksellänne ongelmia saada työvoimaa tällä hetkellä? Kyllä Ei Ei kokemusta / ei lisätyövoimantarvetta 29 % 63 % 8 % alle 50 (N=771) 62 % 11 % (N=268) 33 % 64 % 3 % 250- (N=241) 29 % 66 % 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 48

49 Onko yrityksellänne kokemusta oppilaitosyhteistyöstä viimeisen kolmen vuoden aikana? Kyllä Ei 72 % alle 50 (N=771) 64 % 36 % (N=268) 80 % 20 % 250- (N=241) 87 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 49

50 Yritysten ja viranomaisten välinen yhteistyö - Yhteistyö yritysten ja ELY-keskusten välillä Kaikki vastaajat (N=1280) Uusimaa (N=214) Länsi- Suomi (N=621) Itä- Suomi (N=335) Pohjois- Suomi (N=110) Erittäin hyvin 5 % 1 % 5 % 6 % 7 % Hyvin 32 % 16 % 32 % 38 % 40 % Kohtuullisesti 35 % 36 % 34 % 36 % 34 % Heikosti 7 % 11 % 6 % 7 % 8 % Erittäin heikosti 3 % 4 % 4 % 3 % 0 % Ei kokemusta 18 % 32 % 18 % 10 % 11 % 50

51 Yritysten ja viranomaisten välinen yhteistyö - Yhteistyö yritysten ja aluehallintoviraston kanssa Kaikki vastaajat (N=1280) Uusimaa (N=214) Länsi- Suomi (N=621) Itä- Suomi (N=335) Pohjois- Suomi (N=110) Erittäin hyvin 2 % 0 % 2 % 2 % 4 % Hyvin 18 % 9 % 19 % 20 % 24 % Kohtuullisesti 37 % 32 % 37 % 41 % 37 % Heikosti 9 % 10 % 8 % 8 % 9 % Erittäin heikosti 3 % 2 % 4 % 2 % 0 % Ei kokemusta 32 % 47 % 30 % 26 % 51

52 Yritysten ja viranomaisten välinen yhteistyö - Yhteistyö yritysten ja kuntien välillä Kaikki vastaajat (N=1280) Uusimaa (N=214) Länsi- Suomi (N=621) Itä- Suomi (N=335) Pohjois- Suomi (N=110) Erittäin hyvin 6 % 5 % 7 % 6 % 7 % Hyvin 32 % 22 % 33 % 36 % 32 % Kohtuullisesti 34 % 32 % 34 % 37 % 33 % Heikosti 10 % 11 % 9 % 9 % 12 % Erittäin heikosti 4 % 5 % 5 % 5 % 1 % Ei kokemusta 13 % 26 % 12 % 7 % 15 % 52

53 Kohdejoukkona kauppakamarien jäsenyritykset, yli 5 hlö työllistävät yritykset. Vastaukset sähköisesti sähköpostin ja nettilomakkeen avulla Vastausten ajankohta: Vastaajien määrä: 1280 yritysjohtajaa 53

54 Yritysten ja viranomaisten välinen yhteistyö - Yhteistyö yritysten ja maakuntanne liiton välillä Kaikki vastaajat (N=1280) Uusimaa (N=214) Länsi- Suomi (N=621) Itä- Suomi (N=335) Pohjois- Suomi (N=110) Erittäin hyvin 2 % 1 % 3 % 2 % 5 % Hyvin 15 % 4 % 16 % 20 % 18 % Kohtuullisesti 29 % 23 % 29 % 33 % 32 % Heikosti 10 % 9 % 10 % 11 % 9 % Erittäin heikosti 4 % 3 % 6 % 2 % 2 % Ei kokemusta 39 % 59 % 36 % 32 % 34 % 54

55 - Vastaajat toimialan mukaisesti n= % % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut 83 6 % % 55

56 - Vastaajat kokoluokan mukaisesti n= % % % alle

57 - Vastaajat asemansa mukaisesti n= % % % % Toimitusjohtaja Hallituksen puheenjohtaja tai jäsen Talousjohtaja tai kehitysjohtaja Muu tehtävä yrityksessä 57

58 Alueiden kilpailukyky Vastaajat kauppakamareittain Kauppakamarialue n % Etelä-Karjala Etela-Pohjanmaa Etelä-Savo Helsingin seutu Häme Keski-Suomi Kuopio Kymenlaakso Lappi Länsi-Uusimaa Oulu Pohjanmaa Pohjois-Karjala Rauma Riihimäki-Hyvinkää Satakunta Tampere Turku Ahvenanmaa Yhteensä

59 - Vastaajat suuralueittain n= % % % Uusimaa Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-suomi % 59

Alueiden kilpailukyky ja elinkeinoelämän näkökulma

Alueiden kilpailukyky ja elinkeinoelämän näkökulma Kaisa Saario Alueiden kilpailukyky ja elinkeinoelämän näkökulma 24.11.2011 Mitä on alueiden kilpailukyky? VERKOSTOT INFRA STRUKTUURI Imago YRITYKSET INSTI OSAAMINEN TUUTIOT ASUIN JA ELINYMPÄRISTÖ Linnamaa

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2009 selvitys

Alueiden kilpailukyky 2009 selvitys selvitys 19.8. Tiina Tolvanen www.nk.chamber.fi Taustaa selvitys tarkastelee alueellisten tekijöiden vaikutusta yritystoimintaan. Tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten sijoittumiseen

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2011

Alueiden kilpailukyky 2011 Aluekohtainen grafiikka-aineisto 1/ 2 Eri tekijöiden vaikutus - Alueella on kasvukeskus 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 3 2 % 3 3 2 41 % 3 3 3 3 3 5 % 42 % 2 Eri tekijöiden vaikutus - Markkinoiden läheisyys

Lisätiedot

Teollisen toiminnan mahdollisuudet Varsinais-Suomessa. Elinvoimainen Vakka-Suomi seminaari Jarkko Heinonen

Teollisen toiminnan mahdollisuudet Varsinais-Suomessa. Elinvoimainen Vakka-Suomi seminaari Jarkko Heinonen Teollisen toiminnan mahdollisuudet Varsinais-Suomessa Elinvoimainen Vakka-Suomi seminaari 2.7. Jarkko Heinonen Keskeiset toimintaedellytykset Mitkä alueen toimintaympäristötekijät vaikuttavat yrityksen

Lisätiedot

150 000 Työpaikkaa. Elinkeinoelämän eväitä kansanedustajille

150 000 Työpaikkaa. Elinkeinoelämän eväitä kansanedustajille 150 000 Työpaikkaa Elinkeinoelämän eväitä kansanedustajille Tiina Tolvanen, Pohjois-Karjalan j kauppakamari k 19.9.119 11 Hyvinvoiva Suomi, jossa on hyvä yrittää, on yhteinen asiamme. Kerro meille ideasi

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2016. Jussi Eerikäinen, Hämeen kauppakamari

Alueiden kilpailukyky 2016. Jussi Eerikäinen, Hämeen kauppakamari Alueiden kilpailukyky 0 Jussi Eerikäinen, Hämeen kauppakamari Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat/vaikuttavat yrityksenne sijaintiin ja toimintaedellytyksiin alueella (Suomessa)? Yritykselle sopivan

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2007 SELVITYS. Helmikuu 2007

KESKUSKAUPPAKAMARI ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2007 SELVITYS. Helmikuu 2007 ALUEIDEN KILPAILUKYKY Julkaistavissa 15.2. klo 10.00 KESKUSKAUPPAKAMARI ALUEIDEN KILPAILUKYKY SELVITYS Helmikuu Keskuskauppakamari, Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki puh. (09) 696 969, faksi

Lisätiedot

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2011 YRITYSTEN NÄKÖKULMA

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2011 YRITYSTEN NÄKÖKULMA ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2011 YRITYSTEN NÄKÖKULMA Julkaistavissa 30.8.2011 klo 9 ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2011: Yritysten näkökulma KESKUSKAUPPAKAMARI Elokuu 2011 Keskuskauppakamari, Aleksanterinkatu 17, PL

Lisätiedot

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA Julkaistavissa 19.8.2009 klo 10 ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009: Yritysten näkökulma KESKUSKAUPPAKAMARI Elokuu 2009 Keskuskauppakamari, Aleksanterinkatu 17, PL

Lisätiedot

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain Suhdanteen alueellisia työllisyysennusteita voi tulkita tähän liitteeseen tuotettujen tietojen avulla. Prosenttimuutokset työllisyydestä voi suhteuttaa

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 18 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 1 2 3 4 6 7 Keski-Pohjanmaa 2 2: Henkilökunnan

Lisätiedot

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina 2011-2015 Vuosina 2010-2014 valmistuneet Suunnittelija Outi Suorsa Kaikkien vastavalmistuneiden työpaikkojen sijaintimaakunnat (f. = 2553) 25 20 21 19,2

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Työllisyystilanne ja näkymät Satakunnassa

Työllisyystilanne ja näkymät Satakunnassa Työllisyystilanne ja näkymät Satakunnassa ELY-keskuksen neuvottelukunnan kokous 5.4.2017 Hannu Ahvenjärvi, Satakunnan ELY-keskus 5.4.2017 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Tilastoaineisto Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Elinkeinorakenne Muutosjoustavuus Riskitoimialojen tunnistaminen Teollisuus on edelleen suurin

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 16 KOKO MAA Etelä-Karjala Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 1 2 4 5 6 8 9 1 % 4.2.211 1 Henkilökunnan määrä saldoluku

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 16 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Etelä-Pohjanmaa Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) 44 6 Muut 1 3 4 6 7 8 9 % 4..11 1 Henkilökunnan määrä saldoluku (%).

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 Rakentaminen (F) 1 16 KOKO MAA Pohjois-Savo Kauppa (G) 19 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 3 5 6 7 8 9 %..11 1 Henkilökunnan määrä saldoluku (%).

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2018 ja 2019 19.10.2017 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2016 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä Vuonna 2016 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj.

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Alueelliset työmarkkinat luvulla. Pekka Myrskylä

Alueelliset työmarkkinat luvulla. Pekka Myrskylä Alueelliset työmarkkinat 2010- luvulla Pekka Myrskylä Miesten ja naisten työllisyys koulutusasteen ja iän mukaan 2009, erikseen ulkomaalaiset 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Ulkom. naiset Ulkom.miehet Per

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus Kunta soten jälkeen Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista Kuntarahoitus 1 Tutkimuksen tavoite ja taustaa Kuntarahoitus halusi kartoittaa kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA . YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 Rakentaminen (F) 4 6 KOKO MAA Uusimaa Kauppa (G) 8 8 Palvelut (H, I, K, O) 6 62 Muut 0 0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 % 4.2.20 Henkilökunnan määrä saldoluku

Lisätiedot

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Kyselyn toteutus Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyritykset. Kyselyyn osallistui 17 kauppakamaria.

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 16 KOKO MAA Etelä-Karjala Kauppa (G) 18 18 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 31.8.2 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Kesäkuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 25.7.2017 / Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2013

Pk-yritysbarometri. Kevät 2013 Pk-yritysbarometri Kevät 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Kauppakamarin Luotsi 1/2011 Valtakunnalliset tulokset

Kauppakamarin Luotsi 1/2011 Valtakunnalliset tulokset Kauppakamarin Luotsi 1/2011 Valtakunnalliset tulokset Julkaistavissa 12.4.2011 klo 14 Luotsi 1/2011 - Päätulokset Yritysjohdon ydinvoimakäsitykset eivät horju Japanin tapahtumien vuoksi Porvarihallitus

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

maakuntakartalla kuntatalouden

maakuntakartalla kuntatalouden Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä seminaari Eduskunta 7.11.2013 Kymenlaakson asemointi maakuntakartalla kuntatalouden tila ja kehitysmahdollisuudet Timo Kietäväinen Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, %

1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 1 17 Palvelut 8 6 Muut 1 2 3 4 6 7 1 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana, Henkilökunnan määrä

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Kuntavaalikysely 2017 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 3.4.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 13 16 KOKO MAA Kainuu Kauppa (G) 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 58 Muut 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % 4.2.211 1 Henkilökunnan määrä saldoluku

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 17 KOKO MAA Kaakkois-Suomi Kauppa (G) 19 Palvelut (H, I, K, O) 5 56 Muut 1 1 0 0 0 0 50 60 70 80 90 0 %..011 1 Henkilökunnan

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 17 KOKO MAA Kymenlaakso Kauppa (G) 18 19 Palvelut (H, I, K, O) 54 56 Muut 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 % 31.8.2 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Toukokuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.6.2017 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Elokuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 26.9.2017 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 12 Rakentaminen (F) 16 15 KOKO MAA Pohjanmaa Kauppa (G) 18 21 Palvelut (H, I, K, O) 51 56 Muut 1 2 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 31.8.20 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Tammikuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 23.2.2017 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Syyskuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 24.10.2017 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 18 KOKO MAA Häme Kauppa (G) 18 18 Palvelut (H, I, K, O) 52 56 Muut 1 1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 31.8.20 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Heinäkuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 28.8.2017 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

MAAKUNTAINFO. Etelä-Pohjanmaa. Merja Enlund

MAAKUNTAINFO. Etelä-Pohjanmaa. Merja Enlund MAAKUNTAINFO Etelä-Pohjanmaa Merja Enlund Sisällysluettelo Dia 3 ja 4: Yleistä Etelä-Pohjanmaan maakunnasta Dia 5 ja 6: Maakuntien tunnuslukuja. Dia 7-12: Etelä-Pohjanmaan tunnuslukuja Dia 13: Väestön

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä Tammikuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä Tammikuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä Tammikuu 2016 Työttömät työnhakijat alle 25 v. ja 25-29 v. vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220) Alle 25 v. 2015 2016 Muutos % Tammikuun lopussa 47 880 48 314 +

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Maaliskuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 27.4.2017 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Huhtikuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 24.5.2017 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Joulukuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 1.2.2017 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä elokuu 2017

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä elokuu 2017 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä elokuu 2017 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 26.9.2017 Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Kaikki vastaajat maakunnan mukaan 1

Kaikki vastaajat maakunnan mukaan 1 3,05 3,07 3,14 3,02 2,94 3,35 3,21 3,27 3,29 3,18 3,33 3,14 3,49 3,49 3,61 3,57 3,59 3,57 3,27 3,39 3,27 3,14 3,32 3,06 3,26 3,18 3,25 3,18 3,09 3,17 3,11 3,07 3,15 3,44 3,61 3,58 3,58 3,51 3,59 3,43 3,32

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä maaliskuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä maaliskuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä maaliskuu 2016 Työttömät työnhakijat alle 25 v. ja 25-29 v. vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220) Alle 25 v. 2015 2016 Muutos % Maaliskuun lopussa 44 037 44 722

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä helmikuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä helmikuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä helmikuu 2016 Työttömät työnhakijat alle 25 v. ja 25-29 v. vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220) Alle 25 v. 2015 2016 Muutos % Helmikuun lopussa 45 919 46 107 +

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Jyty

Kuntavaalikysely Jyty Kuntavaalikysely 2017 Jyty 28.3.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa Tässä esityksessä yhteenveto yhdestä tutkimuksen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2 Seutulogistiikan kilpailutekijät Jari Jokinen INLONU6A Työ käsittelee seutulogistiikan kilpailutekijöitä. Työn tavoite on tutkimustulosten perusteella verrata (benchmarkata) Forssan seutua muihin, ottaa

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Jäsenkysely Sote. uudistuksesta 2017

Jäsenkysely Sote. uudistuksesta 2017 Jäsenkysely Sote uudistuksesta 2017 Työskentelen (N=1836) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Julkisella sektorilla n=1562, 85% Yksityisellä sektorilla n=215, 12% Kolmannella sektorilla n=28, 1

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 5 9 Rakentaminen (F) 8 16 KOKO MAA Helsinki Kauppa (G) 18 18 Palvelut (H, I, K, O) 56 69 Muut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 31.8.2 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 17 KOKO MAA Kaakkois-Suomi Kauppa (G) 18 19 Palvelut (H, I, K, O) 54 56 Muut 1 1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 31.8.20 1 2.

Lisätiedot

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä Katoavat työpaikat Pekka Myrskylä 13-14.06.2017 Työpaikkamuutos 1987-2014 1987 % 2014 % Erotus Uudenmaan maakunta 675242 29,1 771293 33,9 96051 14,2 Pohjois-Pohjanmaan maakunt 142326 6,1 155246 6,8 12920

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Tilastoja sote-alan markkinoista

Tilastoja sote-alan markkinoista Tilastoja sote-alan markkinoista Helsinki 15.6.2017 Eduskunta, talousvaliokunta Aino Närkki 13.6.2017 Sosiaalipalvelualan tuotos ja osuus palvelutuotannosta tuottajittain 2000-2015 Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri kevät 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 15.2.2011 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt 90 80 70 60 50 40

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Lokakuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 22.11.2016 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 17 KOKO MAA Etelä-Savo Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 5 56 Muut 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 1 % 2.3.21 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa

Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa s. Uudet- ja uusintasalaojitukset 2006-2010... 1 Salaojitetut uudet- ja uusintahehtaarit -2009... 2 Salaojitetut uudet hehtaarit 1920-2009... 2 Salaojitetut hehtaarit

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Uudenmaan tulokset

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Uudenmaan tulokset Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Uudenmaan tulokset Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin yritykset, joihin kohdistuu perintää, suhteessa

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot